We’ve Come to Bless Your Name

KEY: G G C C D/F# G/B G/B D G B Em Em Am Am C D Am D

We’ve come to bless Your name, Oh Lord We’ve come to bless Your name, Oh Lord Your name is worthy to be praised And ever be exalted
G E7 Am D C G

We’ve come to bless Your name, Oh Lord

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful