Grădinile suspendate

Grădinile suspendate ale Semiramidei sau, mai corect, Grădinile suspendate din Babilon au fost construite de regele Nabucodonosor al II-lea (605-562 î.Ch.) pentru una din soţiile sale, Amytis sau Amuhea. Ele figurau în antichitate printre cele Şapte minuni ale lumii antice. După o veche legendă, răspândită în special de scriitorii greci, ar avea o origine mult anterioară: ele ar fi fost construite de regele Ninus întemeietorul oraşelor Ninive şi Babilon, pentru soţia sa Semiramida (sau Semiramis). După informaţiile istoricului Diodor din Sicilia, uriaşele grădini ocupau o suprafaţă de 15000 m² şi se ridicau în patru terase până la 77 metri înălţime. Pe terase erau plantaţi arbori din mai multe specii, unii dintre ei fiind înalţi de 24 metri. Erau udaţi de pompe cilindrice, al căror secret nu se cunoaşte încă. Sub terase, sprijinite pe mai multe coloane, se găseau camere răcoroase pentru familia regală. După unele relatări, se pare că vestitele grădini au fost dărâmate de perşi, în timpul ocupării Babilonului, tot atunci fiind dărâmat şi Turnul Babel.

Construcţia grădinilor suspendate din Babilon trebuie apreciată prin prisma încadrării lor în mediul înconjurător: clima caldă şi uscată, peisajul arid şi obiceiurile vechilor locuitori ai Mesopotamiei. La popoarele orientale din antichitate, noţiunea de grădină era legată de

Ch. ele înşăşi fortificate. cu rezultatul săpăturilor arheologice. Cea mai completă descriere a grădinilor se datoreşte lui Diodor din Sicilia. în general un obiect susţinut la o anumită înălţime. Terasele erau susţinute de ziduri de piatră. fie de către zeul Baal. Fiul şi urmaşul acestuia. conferind statului un regim teocratic Descrierea Babilonului de către Herodot corespunde. se aflau grădinile suspendate. cu o latură de aprox. marcată de rivalităţile şi războaiele cu asirienii. Atribuirea grădinilor reginei Semiramida este cu mare probabilitate de domeniul legendei. cu unele rectificări. şi avea două cartiere. Amytis. care arată că ele se compuneau din terase etajate în amfiteatru.). Conducător al statului a fost ales Nabopalassar (626-605 î. acoperite cu foi de plumb. După cum spune Diodor din Sicilia repetând probabil cele spuse de Ctesias. să-şi consolideze hegemonia. Aşezat pe fluviul Eufrat. care regreta peisajul muntos. Babilonul reuşeşte pe la sfârşitul secolului al VII-lea î. iar celălalt templul zeului Enlil (sau Bel. lângă poarta zeiţei Iştar. a cărui operă s-a pierdut grădinile au fost construite de Nabucodonosor pentru una din soţiile sale. legate între ele cu mortar de ipsos. de . fondator al dinastiei caldeene. Pe aceste blocuri era aşezat un strat de trestie îmbibat în asfalt. dispuse concentric. construite la o distanţă de trei metri unele de altele. Peste foile de plumb era un strat de pământ. Calificativul "suspendat". care avea latura de aprox.ideea supremei fericiri omeneşti. 1700 metri. 123 m. fiica regelui Cyaxares al Mezilor. Oraşul avea mai multe ziduri de incintă. După vechi legende. vechiul Babilon îşi pierde originea în negura vremurilor. Nabucodonosor al II-lea (605-562 î. Această mentalitate a făcut pe vechii perşi să numească grădinile lor "raiuri". o terasă.Ch. pentru a desăvârşi izolarea hidrofugă. ambele pe malul stâng al Eufratului. În colţul de nord-est al palatului. care însoţeşte numele acestor grădini. după denumirea semită).).Ch. Oraşul propriu-zis era cuprins în interiorul primei incinte. rolul predominant îl aveau preoţii. soţul miticei regine Semiramida. În limba greacă cuvântul "kremastos" (κρεμαστος) şi în latină cuvântul "pensilis" au o dublă semnificaţie: un obiect sau o construcţie care atârnă ("suspendat"). sau o construcţie susţinută de coloane şi arcade. unul care cuprindea palatul regal. deasupra trestiei urma un dublu rând de cărămizi arse. fie de regele Ninus. Ţinând seama de structura religiei babiloniene. se datoreşte relatărilor în limbile gracă sau latină. Spaţiile dintre ziduri era acoperit cu bolţi realizate din blocuri de piatră. el ar fi fost întemeiat fie de către legendarul Nimrod. reface oraşul. cu vegetaţie bogată al ţinutului natal. După o perioadă zbuciumată. întărind fortificaţiile şi construind palate.

în stare să încânte vederea prin mărimea şi frumuseţea lor". În grosimea teraselor erau amenajate galerii şi camere. Datorită posibilităţilor întreţinerii unei continue umidităţi.. Pe sub rădăcinile plantelor erau o serie de canale. Pentru stropitul grădinilor se foloseau maşini hidraulice. care urcau apa din Eufrat la diferitele niveluri. care primeau lumina lateral.. pe terase au putut să crească nu numai bogate partere de flori. anumite specii de tamarix.grosime suficientă pentru ca să poată prinde rădăcinile celor mai mari arbori. care se rezema pe terasele nivelului inferior.Terasele erau pline de plante de toate felurile. pe o singură latură. . palmieri etc. dar şi pomi fructiferi. în aşa fel încât galeriile şi camerele de la un anumit nivel aveau în faţă priveliştea unei grădini. Diodor spune: ". care umezeau neîncetat pământul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful