Anexa nr.

1 FORMULAR CANDIDAŢI Subsemnatul/subsemnata___________________________________ născut/ă în data de _________________, fiul/fiica lui __________________ şi al/a _________________ cu CNP _______________________________ □ declar pe proprie răspundere că nu am mai susţinut o evaluare psihologică în cadrul unui concurs organizat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor/Ministerul Justiţiei. □ declar pe proprie răspundere că am susţinut ultima evaluare psihologică în cadrul unui concurs organizat de Administraţia Naţională a Penitenciarelor /Ministerul Justiţiei în luna______, anul______, când am candidat pentru postul de _______________ în cadrul ___________________________________________________________________________ şi am obţinut avizul psihologic: □ ADMIS □ RESPINS. Am fost informat(ă) de faptul că: 1. Este indicat să mă prezint odihnit(ă) la evaluarea psihologică. 2. Am obligaţia să mă prezint la evaluarea psihologică în data şi la ora la care voi fi programat. 3. În cazul în care, din motive obiective, nu pot ajunge în ziua sau la ora programării, am obligaţia de a anunţa unitatea la care m-am înscris, înainte de ora 800 din ziua planificării, urmând a respecta dispoziţiile primite. NOTĂ: În cazul în care nu respect obligaţia de la punctul 3 îmi pierd dreptul de a fi reprogramat, cu excepţia situaţiei în care prezint documente ce justifică faptul că mi-a fost imposibil să anunţ unitatea la care m-am înscris, înainte de ora 800 din ziua planificării. 4. Evaluarea psihologică are loc la sediul Serviciului Psihologia Personalului din incinta Penitenciarului Bucureşti – Rahova (Şoseaua Alexandriei nr. 154, sector 5, Bucureşti). 5. Evaluarea psihologică va consta din aplicarea unor probe/metode, inclusiv a unui interviu psihologic. 6. Candidaţii plătesc taxa pentru evaluarea psihologică obligatoriu înainte de ziua evaluării, în contul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. NOTĂ: sunt scutiţi de plata taxei de evaluare psihologică, dacă fac dovada calităţii lor (adeverinţă/legitimaţie de serviciu etc.): personalul în activitate din sistemul administraţiei penitenciare, copiii personalului din sistemul administraţiei penitenciare în activitate, pensionat sau decedat, orfanii, candidaţii proveniţi din casele de copii sau de plasament familial. Taxa de evaluare psihologică se poate plăti şi la poştă, prin mandat poştal sau la orice bancă, prin ordin de plată. 7. Candidaţii se vor prezenta la evaluarea psihologică având asupra lor: - documentul doveditor pentru plata taxei de evaluare psihologică sau, după caz, adeverinţa pentru scutirea de la plata taxei de evaluare psihologică, - buletinul sau cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie sau paşaportul, - pix/stilou, - apă (sau alte băuturi fără alcool), pachet cu mâncare (având în vedere faptul că evaluarea psihologică durează mai multe ore). Sunt de acord ca avizul psihologic pe care îl voi obţine în urma acestei evaluări psihologice să fie transmis unităţilor penitenciare (inclusiv Administraţia Naţională a Penitenciarelor) implicate în desfăşurarea concursului şi să fie afişat la avizierele acestora şi pe site-urile oficiale. DATA : SEMNĂTURA: