Program postuniversitar de conversie profesională pentru cadrele didactice din mediul rural

Specializarea LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ Forma de învăţământ ID - semestrul I

LIMBA ROMÂNĂ FONETICĂ ŞI VOCABULAR

Petre Gheorghe BÂRLEA

Matei CERKEZ

2005

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Proiectul pentru Învăţământul Rural

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
Limba Română contemporană Fonetică şi vocabular

Petre Gheorghe BÂRLEA

Matei CERKEZ

2005

© 2005 Ministerul Educaţiei şi Cercetării Proiectul pentru Învăţământul Rural Nici o parte a acestei lucrări nu poate fi reprodusă fără acordul scris al Ministerului Educaţiei şi Cercetării .

...........................................10.............................................................. 19 1........... 20 1.................................... 20 1........................................................ 16 1................................................................. Despărţirea cuvintelor în silabe ......... Reguli lexicale ... Schimbări fonetice ....................4...........1........................................................................................................................................ Funcţiile sunetului ......................18.......5..................................................8.............................................................................. 29 2.. Fonetica şi alte domenii ale limbii .............. 2 ORTOGRAFIE ŞI PUNCTUAŢIE 2....... 1 FONETICĂ ŞI FONOLOGIE 1................................. Segmente consonantice ............ 9 1......................... Scrierea şi pronunţarea unor vocale .......................................... 14 1..... 10 1.............. 24 2............... Obiective educaţionale .3.... Fonologia............................... 10 1....................................................................12.................3............. Surse bibliografice ...................................................7...............17........ Sonantele ............ 3 1....2............ 7 1.......................10........ 14 1............... 3 1..................1.................................................................................................... Lucrare finală de evaluare ........................................................................................................................ Reguli fonetice de despărţire a cuvintelor în silabe ................. 5 1.................19.......... 23 2............ 20 Unitatea de învăţare nr...........................................9................................................................ Coarticularea .............. 6 1..22................................................................................................4.16............. Silaba.......... literă........ Obiective educaţionale ............. Sunetele .21.... 28 2..............2.......... Răspunsuri la exerciţii......................................... Proprietăţile sunetului .............. Fonemele suprasegmentate ...............................................7....................................................................................................................... 29 2................15.......... 23 2......................... 31 Proiectul pentru Învăţământul Rural i .................................................................................................................................................................................... 17 1... 7 1.......................................Cuprins Cuprins Introducere ................. Lucrare finală de evaluare ..................... Consoane sonore şi consoane surde ................................................ Principiile ortografiei limbii române .................................. Fonetica................................. Conceptul de ortografie .........5........................................................................... 30 2............ Fonemul................6.............................................................................. Surse bibliografice .................. 3 1.................................................................... 15 1......... 28 2..................... Grupuri de sunete.... Sunet şi fonem... 4 1.........iv Partea I FONETICĂ ŞI FONOLOGIE Unitatea de învăţare nr................................. 18 1........... Articularea .. Semne şi reguli de ortografie........................ 5 1..........11........................................11.................................................................................14.............................................................. Sunet......................... alfabet....................................................6................................................................................12...............................................................................................................................................................................8.....13........ Autoevaluare ................................9............................... 30 2.....................20...................................................... 29 2...................................... Funcţia................................... 24 2...............................................................

...............98 ii Proiectul pentru Învăţământul Rural ...................80 5...... I........84 5..................... Cuvântul .................................... Test de evaluare (Test grilă) ............. Definiţia vocabularului............................................................................5...................................................................... Vocabularul special şi specializat. Vocabularul fundamental şi masa vocabularului .................56 4................. Sinonimia .......................6...............................................................10..............................................................................46 3.............1................................ Paronimia.8......................................71 4............................93 5..96 6...... Dezambiguizarea....40 3......... Răspunsuri şi comentarii la exerciţii şi teste...... Obiective educaţionale........................................................... Vocabular literar şi vocabular neliterar .................................................................. analiza semantică....60 4................................... Lucrare finală de evaluare.......... Lexicologie .......................................35 3...............7........ Câmpul semantic ............................... Obiective educaţionale..............1.....10............3....4............................................................82 5.........................88 5..............................................................unitatea de bază a vocabularului ................................... 4 ORGANIZAREA FUNCŢIONAL-IERARHICĂ A VOCABULARULUI 4............ Schimbările semantice ........................................................... Obiective educaţionale.................................90 5..........Cuprins Partea a II-a VOCABULARUL LIMBII ROMÂNE Unitatea de învăţare nr................ Surse bibliografice..........................Substratul traco-dac.................1..................2........9........................................ Vocabular uzual şi vocabular cu sferă limitată de utilizare ................49 3.........11......85 5..14............. 6 ORGANIZAREA ETIMOLOGICĂ A VOCABULARULUI LIMBII ROMÂNE...........................51 Unitatea de învăţare nr................................ Antonimia .................................................. Omonimia.................................................. Răspunsuri şi comentarii la exerciţii şi teste............37 3...........93 5.........................................................5...................96 6......................74 5..................................... Surse bibliografice..........89 5.............8...................................................76 5...............................70 4........3.........................12........................................4...................................................72 Unitatea de învăţare nr.............7.53 4.....................................74 5...........................................................................8............6...........11..........................7.13......... Dinamica vocabularului ... Straturile etimologice ale limbii române....................6................................................56 4..............................9......................................................................................................... Noţiune – semnificaţie – sens .....................78 5.35 3...2.......................................5............................................. Cuvinte primare şi cuvinte formate prin mijloace interne................................................................................................................. Obiective educaţionale. Importanţa studierii vocabularului .............................................. Surse bibliografice....................................................................94 Unitatea de învăţare nr............................................ Structura vocabularului ............. ELEMENTE VECHI 6.......... Hiponimia / Hiperonimia .................... Răspunsuri şi comentarii la exerciţii şi teste..2............2...........65 4..................................................................4........3.........1....62 4............................................... Lucrarea finală de evaluare............................................ 5 ORGANIZAREA SEMANTICĂ A VOCABULARULUI 5...............68 4...................... Disciplinele conexe în studiul vocabularului ..62 4...............................................3..................... 3 NOŢIUNI GENERALE DE LEXICOLOGIE 3.......9....50 3................................43 3. Criterii de organizare a vocabularului..................... Polisemia ............................... Vocabular activ şi vocabular pasiv ............................................................

................................................................................ Răspunsuri şi comentarii la exerciţii şi teste ................1........................................ 110 6........................ Influenţa franceză .............................. 123 7........7..........................3........................................................................ Împrumuturi din maghiară..............................................1.................................................... Compunerea...................................2........... Tipologia calcului lingvistic................................ Mijloace interne ......... 124 Unitatea de învăţare nr........................ 121 7........4.7.............................................11.......6...........................5......................... 8 ORGANIZAREA VOCABULARULUI DUPĂ CRITERIUL FORMATIV 8........................................................9................................... Concluzii ...... 145 8............................................................... 103 6...... Importanţa calcului lingvistic în evoluţia limbii..................................... ELEMENTE MODERNE 7...... 107 6..................................................... 113 6.....7......... Surse bibliografice ...... 105 6................. Lucrare finală de evaluare ....... 145 8.. Răspunsuri şi comentarii la exerciţii şi teste ........6...............................3............................... Fondul latin .............. Surse bibliografice .............. 155 9.......................................... 148 9................................................................... Obiective educaţionale ......................8..................................... Influenţe moderne............................... Răspunsuri şi comentarii la testul de evaluare ..........5....................... 116 7.. 7 ORGANIZAREA ETIMOLOGICĂ A VOCABULARULUI LIMBII ROMÂNE.................................................................................................................... Obiective educaţionale ..................... 122 7............................................Cuprins 6....5....................1............... Formarea cuvintelor în limba română........ Calcuri multiple ..................... 118 7....................... 154 9................................... Derivarea ...........................................................................................................................6...... Surse bibliografice .........4.... 99 6................................... 117 7................... 120 7.............................. Lucrare finală de evaluare ......................... CALCUL LINGVISTIC 9............................................ Lucrare finală de evaluare ............................................... 156 Bibliografie generală.......................................................... Surse bibliografice ....7.. Lucrare finală de autoevaluare ... II......2..............................................................................8.......... 125 8...... 142 8...............11........................ Influenţa italiană .............................. Influenţa germană......................... 155 9...8.................. Împrumutul.......9..................... Obiective educaţionale ............................ 150 9..... 112 6...................................................................................... Influenţa greacă....................................................... Latina savantă .......................... 121 7........................................ Elemente lexicale de origine turcă.....................................................6.. creaţia internă.................................................................................Superstratul slav................. Răspunsuri şi comentarii la exerciţii şi teste ...... 145 Unitatea de învăţare nr....... calcul lingvistic ........................................................................................................................................ Calcuri semantice vechi şi neologice...........10.................................................... 9 MIJLOACE MIXTE DE ÎMBOGĂŢIRE A VOCABULARULUI................... 148 9................................... 149 9....................4... 125 8.............................. 139 8........................... Conversiunea ............................................................3................. 128 8.................5.....8........................................ Influenţa engleză .. 123 7..........................2........ 114 Unitatea de învăţare nr.....10............................. 116 7.........4.............. 157 Proiectul pentru Învăţământul Rural iii ...........................................................

înţelegerea rolului cuvintelor în context iv Proiectul pentru Învăţământul Rural . Fonetica reprezintă unul dintre compartimentele limbii cu mari implicaţii asupra culturii generale şi asupra culturii lingvistice.Introducere Introducere Cursul pe care ţi-l propunem are în vedere aspectele generale ale limbii române contemporane. întrebări. . Acest lucru se datorează faptului că materia este destul de aridă şi dorim să pătrunzi în domeniul de studiu treptat. ci şi la nivelul cursurilor care circumscriu domeniul funcţional al limbii. de colaborare şi să-ţi provocăm reflecţii .distribuţia corectă a grupelor grafice şi a semnelor ortografice.explicarea criteriilor de clasificare a unităţilor lexicale în categorii. . întinderea capitolelor creşte nu numai ca număr de pagini. Intenţionăm să realizăm o abordare mai "prietenoasă". Altfel spus. clasificări. cuprinde câteva aspecte teoretice pe care am dorit să ţi le prezentăm într-un mod mai accesibil. Vei observa că partea I este compusă din unităţi de învăţare mai scurte ac întindere. Pe parcursul unităţilor de învăţare vei întâlni: precizări terminologice. sinteze. De aceea.1 mai ales. . abordări pragmatice. la sfârşitul activităţii de studiu nu se aşteaptă de la tine neapărat un set de definiţii sau de descrieri de fenomene lexicale sau fonetice. îţi sugerăm totuşi.dezvoltarea competenţelor de receptare şi de producere a sunetelor şi a grupurilor de sunete . argumente. Principiile învăţării pentru dezvoltarea competenţelor care definesc demersul nostru vizează în mod direct: . . . . să ai în vedere unitatea aspectelor de limbă studiate nu numai la nivelul acestui curs.înţelegerea şi explicarea corectă a mecanismelor de formare a cuvintelor. . astfel încât să-ţi permită interiorizarea conceptelor şi o mobilitate a achiziţiilor. ci şi ca tipuri de activităţi de învăţare care ţi se propun. ci construcţii complexe.observarea faptelor de limbă şi a operaţiilor enunţiative în contexte specifice. cu atât unităţile de învăţare au de rezolvat problema alocaţiei de timp pentru a dezvolta subiecte ample. Deşi am structurat cursul pe două părţi distincte: Fonetică şi Vocabular. structurate pe două compartimente definitorii: Fonetică (ortografie şi ortoepie) şi vocabular (semantică şi pragmatică). Cu cât înaintezi în studiu. aplicaţii.realizarea diferenţierilor semantice potrivite contextelor.aplicarea corectă a corelaţiei fonem-grafem. Unitatea de învăţare nr. descrieri realizate din mai multe perspective.

şi ele tuturor disciplinelor din aria curriculară Limbă şi comunicare. atunci când rezolvi exerciţiile şi lucrările finale de autoevaluare propuse de fiecare unitate de învăţare. Derularea cursului Cursul se derulează pe o perioadă de un semestru şi cuprinde activităţi de studiu individual. valori semantice. etc. fonetice.interpretarea regulilor de utilizare a semnelor de ortografie şi punctuaţie. . . Din aceste competenţe generale am încercat să deducem competenţe specifice pentru profesorul de limba română. vocabular şi alte aspecte ale limbii(morfo-sintaxă?) Obiectivele cursului Autorii cursului au avut în vedere o serie de competenţe generale pentru meseria de filolog pe care ţi-ai ales-o. .utilizarea corectă a termenilor de specialitate din domeniul foneticii şi lexicologiei. În bună parte aceste obiective sunt comune pentru cursul de Fonetică şi vocabular şi pentru alte cursuri din aria curriculară Limbă şi comunicare. metaforice ale cuvintelor polisemantice. unităţile de învăţare din curs sunt : .identificarea sensurilor secundare. mai mult sau mai puţin explicit. poţi propune repere de discuţie asupra relaţiei dintre fonetică. aceste activităţi au ca scop rezolvarea eventualelor neclarităţi pe care le întâlneşti pe parcursul activităţilor şi. activităţi de tutoriat. vei observa competenţe similare sau identice urmărite în cursul de Morfologie sau de Sintaxă.recunoaşterea seriilor semantice şi dezambiguizarea lor în procesul comunicării. şi celelalte compartimente ale limbii pe de lată parte. organizat în jurul suportului de curs pe care ţi-l oferim şi al bibliografiei sugerate la sfârsitul fiecărei unităţi de învăţare.interpretarea relaţiilor dintre fonetică şi lexic. stabilite după criterii diferite( frecvenţă.Identificarea regularităţilor limbii manifestate la nivelul fonetic şi lexical. Demersurile de învăţare vor fi preponderent procedurale şi comune. mai ales. . Proiectul pentru Învăţământul Rural v .Introducere Temă de reflecţie Ca viitor filolog. Astfel. . ori chiar în cursuri de limbi moderne. . . planificate şi realizate în urma unei consultări cu tutorele.determinarea ariilor de utilizare a diferitelor grupe lexicale.formarea capacităţilor de analiză a componentelor semice ale cuvintelor. pe de o parte.prezentarea de criterii valabile de clasificare a unităţilor lexicale şi fonetice.). . geneză. Obiectivele pe care le urmăresc. etc.

restul de 60% va fi obţinut în urma examenului final . În activităţile de autoevaluare( exerciţii ) vei putea confrunta răspunsurile pe care le gândeşti cu cele propuse în secvenţa intitulată Răspunsuri şi comentarii .Introducere Exerciţiile şi lucrările de autoevaluare vizează . obiectivele enunţate mai sus. Pentru lucrările finale de evaluare îţi sugerăm să parcurgi bibliografia indicată la fiecare unitate de învăţare.Astfel. pe parcursul activităţilor de studiu individual(lectura personalizată a cursului şi a bibliografiei aferente) competenţele vizate. De altfel. Sperăm că oferta noastră îţi va fi de folos şi-ţi urăm succes. Eventualele neclarităţi sau păreri personale distonante faţă de propunerile cursului trebuie să reprezinte subiecte de dezbatere cu tutorele. vei avea în vedere. astfel încât să ai o imagine corectă a performanţelor realizate. în mod concret. vi Proiectul pentru Învăţământul Rural . Vei avea grijă să trimiţi tutorelui lucrările rezolvate cu suficient timp înainte de evaluarea finală pentru că fiecare lucrare echivalează cu o evaluare parţială şi se constituie în temă de discuţie între tine şi tutore sau între tine şi alţi colegi. participarea la activităţile de tutoriat vor avea o pondere importantă în aprecierea finală (nota la examen). Aşadar. 40% din totalul notei finale va fi obţinut în funcţie de participarea la activităţile de tutoriat şi de rezolvarea lucrărilor finale de evaluare.

Fonetică şi fonologie Partea I FONETICĂ ŞI FONOLOGIE Matei Cerkez Proiectul pentru Învăţământul Rural 1 .

...........................................................................................................9. Funcţiile sunetului ........ Grupuri de sunete ... Sunet................................................................. 14 1..... Fonemul ..................... 18 1....................... Surse bibliografice...........9 1...22....................2........................12.................2...........................................................................4 1........................................... Fonologia ............ 10 1.................................. 12 1......3 1...................3 1..................... literă....21.............1.................................. Obiective educaţionale..1... Articularea.................... Proprietăţile sunetului.............................. Răspunsuri la exerciţii ...... Sonantele..6 1.. Autoevaluare ...... Fonetica .............. 15 1..............................3.....................................5 1............ Coarticularea.20.19............................18...... 17 1............ 1 FONETICĂ ŞI FONOLOGIE Cuprins 1..............................3 1........................................................17..............15............................................Fonetică şi fonologie Unitatea de învăţare nr......... 20 2 Proiectul pentru Învăţământul Rural ...........................................................................13.......................................5 1.............. Fonetica şi alte domenii ale limbii......................... Schimbări fonetice.................................................. 16 1......................... 20 1.................................. 19 1..... 10 1...............8........ Lucrare finală de evaluare........6........... Sunetele............................................. Fonemele suprasegmentate .................16..............................7........................................7 1..............................................................................7 1....... 10 1..11.........................12.. Clasificarea consoanelor... consoane...................................14............................... 14 1...... semivocale........10................. Funcţia ...........................................................................................4................................... Consoane sonore şi consoane surde........................................ Sunet şi fonem ................................. Vocale........................................................................................................................................................ alfabet .............12.................................................................5.......... 20 1.....

În funcţie de perspectiva de abordare a studiului sunetelor.să identifici relaţia dintre sunet şi fonem. Stabilirea identităţii sau nonidentităţii funcţionale a elementelor cuprinse în vorbire se face în funcţie de anumite criterii. Cele două componente se manifestă concomitent. la un moment dat determinând un tip de abordare descriptivă. Fiziologia şi acustica vorbirii sunt subordonate studiului funcţional al unităţilor fonetice(fonetică funcţională sau fonologie.să identifici regularităţile limbii manifestate la nivelul fonetic. Latura exterioară. fonologia este domeniul unităţilor fonice discontinue(discrete) şi invariante. . Fonologia stabileşte funcţiile sunetelor într-o limbă.3.2. Fonologia reprezintă un nivel de studiu al structurii limbii care vizează elementele fonice segmentale şi suprasegmentale cu funcţie distinctivă. În raport cu fonetica. • Un sunet al vorbirii este orice unitate sonoră distinctă din punct de vedere fonetic. Cercetările de fonologie sunt în general sincronice. Fonetica este o ştiinţă auxiliară a lingvisticii care studiază latura materială a elementelor limbii adică expresia lor exterioară.să utilizezi corect termenii de specialitate.1. se vorbeşte despre fonetică articulatorie( a emiterii) şi acustică( a receptării).să identifici unităţile limbii şi să explici importanţa lor în comunicare. Fonologia implică delimitarea şi descrierea inventarului unităţilor fonice invariante şi a trăsăturilor distribuţionale care le caracterizează. . . independent de funcţia pe care o au în comunicare şi de nivelul structural la care apar. adică orice unitate sonoră produsă de organele vorbirii 1. Fonologia este o fonetică funcţională .să interpretezi relaţia dintre fonetică şi celelalte compartimente ale limbii. Fonetica studiază întreaga diversitate a realizărilor concrete ale elementelor fonetice dintr-o limbă. influenţe reciproce între sunete produse atât în interiorul cuvântului cât şi la graniţa dintre cuvinte( fonetică sintactică). materială a elementelor limbii comportă un aspect fiziologic(mişcările pe care le exercită organele vorbirii) şi unul acustic(vibraţiile aerului determinate de aceste mişcări şi care produc impresia acustică). . . Proiectul pentru Învăţământul Rural 3 . 1. Obiective educaţionale La sfârşitul secvenţei de instruire vei fi capabil: .Fonetică şi fonologie 1. Evoluţiile studiate de fonetică se referă la diferenţe de rostire condiţionate de individ sau de poziţia sunetului în cuvânt( variante).să înţelegi şi să explici sistemul de ortografie şi de punctuaţie şi regulile lor de funcţionare. Se porneşte de la ideea că limba este o structură şi se urmăreşte evoluţia sistemelor de foneme în limba respectivă.

Fonetică şi fonologie

Pentru a descrie faptele de limbă, lingviştii pornesc de la raportul esenţial care caracterizează structura limbajului, raportul dintre cele două laturi: expresia şi conţinutul. Planul expresiei reprezintă latura sonoră a limbii . El poate fi analizat din punctul de vedere al substanţei, ceea ce constituie obiectul de studiu al foneticii. Analiza substanţei fonetice din punct de vedere funcţional determină identificarea fonemelor care sunt studiate de fonologie. Planul conţinutului este reprezentat de structura semantică, iar unităţile care constituie această structură sunt sensurile cuvintelor. Cele două planuri ale limbii au aceleaşi principii de organizare. În ambele, unităţile sunt alcătuite din fascicule de trăsături distinctive care sunt puse în evidenţă prin metoda comutării conform căreia o modificare dintr-un plan determină o modificare în planul celălalt.

1.4. Fonemul - este cea mai mică unitate sonoră a limbii, care are funcţiunea de a
diferenţia cuvintele sau formele gramaticale ale aceluiaşi cuvânt, între ele. Ultimul nivel de analiză al fonemului îl reprezintă trăsătura distinctivă. Foneme cu valoare lexicală : p(pat) – b(bat) Foneme cu valoare gramaticală: casă(ă) - case(e) Reţine! Ultimul nivel de analiză al fonemului îl reprezintă trăsătura distinctivă În lingvistică se face distincţia dintre invariante (foneme propriuzise) şi variante fonetice sau alofone (pronunţări diferite ale aceluiaşi fonem. Recunoaşterea invariantelor se recunoaşte prin faptul că înlocuind un fonem (invariantă) cu altul deci făcând o schimbare la nivelul formei se modifică şi conţinutul. Ex. dacă în cuvântul pat se înlocuieşte p cu b, sau t cu r atunci se modifică însăşi structura cuvântului obţinând fie bat, fie par. Dacă însă un vorbitor rosteşte pe e din Ene în două feluri diferite, nu se va obţine un alt cuvânt, este cea mai mică unitate sonoră a limbii, care are funcţiunea de a diferenţia cuvintele sau formele gramaticale ale aceluiaşi cuvânt, între ele. Sunetele care nu apar niciodată în acelaşi context fonetic (care sunt în distribuţie complementară) şi sunetele care pot apărea în acelaşi context fonetic, dar nu contractează raporturi de comutare (sunt în variaţie liberă) sunt variante ale aceluiaşi fonem (alofone). În mod obişnuit, alofonele sunt privite ca unităţi concrete, individuale, ale vorbirii, în contrast cu fonemele, care sunt abstracte, generale şi aparţin limbii. Există în fonologie două niveluri de abstractizare: sunetele care sunt în variaţie liberă într-un anumit context fonetic se raportează la ceea ce lingvistica numeşte un „fonem concret” (de exemplu, rom. n velar, înainte de consoană velară). determinate de celelalte poziţii, se raportează la fonem, unitate mai abstractă decât fonemul concret. 4
Proiectul pentru Învăţământul Rural

Fonemul concret, determinat de o anumită poziţie, împreună cu fonemele concrete

Fonetică şi fonologie

Eliminând acele caracteristici ale sunetului care ţin de poziţia sa în cuvânt şi în frază, precum şi caracteristicile care pot fi modificate fără a afecta identitatea cuvântului, se obţin trăsături pertinente (distinctive): conţinutul fonemului e un fascicul de trăsături distinctive. Dacă fonemul se defineşte ca o sumă de trăsături pertinente, arhifonemul e ansamblul trăsăturilor pertinente comune pentru două sau mai multe foneme. De exemplu, un arhifonem t e format din trăsături distinctive comune pentru /t/ şi /d/, minus surditate/sonoritate. Una dintre dificultăţile reducţiei sunetelor la foneme e o problemă de segmentare a lanţului vorbit: „Un fonem sau două foneme”? „În stadiul actual al dezbaterii, se pare că trebuie să admitem că, cel puţin în anumite limbi, o tranşă sonoră anumită poate fi interpretată atât monofonematic, cât şi difonematic (cf. „diftongii” limbii române).

Fonetica priveşte sunetul ca fenomen fizic; fonologia îl studiază ca unitate sonoră funcţională. Sunetul este material concret; fonemul este general şi abstract. Acelaşi sunet este pronunţat diferit de diferiţi vorbitori sau de acelaşi vorbitor, în momente diferite. Aceasta înseamnă că există variante şi varietăţi ale sunetelor (n din nimeni diferă de n din numai sau de n din luncă. Diferenţele sunt determinate de poziţia sunetului în cuvânt şi de influenţa sunetelor vecine (contextului fonetic) şi fenomenului prin care se rostesc concomitent mai multe sunete(coarticulaţie).

1.5. Sunet şi fonem
Fonemele unei limbi sunt, de regulă, corespunzătoare sunetelor învăţate în şcoală şi descrise gramatical. Scrierea notează, în general, numai ce este relevant în fonemele limbii respective. Partea studiului limbii care se ocupă cu studiul producerii, transmiterii şi receptării sunetelor limbajului articulat este, cum spuneam , fonetica. Ea inventariază sunetele limbii, le analizează şi le clasifică în funcţie de anumite caracteristici: înălţime, timbru, durată, cu implicaţii foarte serioase în semantica enunţului. După natura lor acustică sunetele sunt: vocale, semivocale şi consoane.

1.6. Funcţia

este un ansamblu de proprietăţi ale elementelor lingvistice în raport cu procesul de comunicare. Limba este văzută ca activitate şi ca proces în care se intersectează o serie de cauze şi o serie de efecte(determinări şi finalităţi). Determinarea presupune o continuă adaptare lingvistică a comunicării la nevoile interlocutorilor. Activitatea lingvistică reprezintă o 5

Proiectul pentru Învăţământul Rural

Fonetică şi fonologie

alegere a instrumentelor de comunicare, pe care o face locutorul în funcţie de condiţiile particulare (context) de desfăşurare a comunicării. Funcţionaliştii consideră că limba este un sistem dinamic: „o limbă se schimbă pentru că ea funcţionează” A. Martinet Aşadar limba se adaptează continuu la nevoile utilizatorilor. Martinet introduce conceptul de sincronie dinamică(dinamism), înţelegând prin aceasta, variaţia şi mişcarea permanentă a limbii. Comunicarea umană presupune mesajul articulat (o înlănţuire de sunete articulate)

Reţine! Sunetul este material sau concret; acelaşi sunet este diferit pronunţat de doi sau mai mulţi vorbitori sau chiar de acelaşi vorbitor, în momente diferite. Este un fenomen strict fizic având forma unei vibraţii de aer cu caracter regulat. Fonemul este general şi abstract

Exerciţiu
Defineşte conceptual de fonologie şi identifică diferenţa dintre acest domeniu şi fonetică. Reciteşte paragrafele de mai sus şi realizează o sinteză a lor. Nu vei găsi răspuns pentru acest exerciţiu la sfârşitul capitolului. Foloseşte , pentru răspuns, spaţiul punctat din chenar. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………

1.7. Proprietăţile sunetului
Orice sunet are drept caracteristici fizice: înălţimea; intensitatea, durata şi timbrul. Înălţimea este determinată de frecvenţa vibraţiilor. Frecvenţa este imprimată de sursă în funcţie de viteza de vibraţie. Cu cât frecvenţa de oscilaţie este mai mare, cu atât un sunet este mai înalt. Înălţimea sunetelor articulate este determinată de gradul de contracţie a coardelor vocale; cu cât contracţia este mai mare, cu atât vibraţiile sunt mai frecvente şi tonul mai înalt.

6

Proiectul pentru Învăţământul Rural

distinctivă – în seriile dar. Timbrul este calitatea care permite sunetului să se distingă de altul rostit în aceleaşi condiţii. cireş. ger. În cazul fonaţiunii rolul de rezonator îl îndeplinesc cavitatea bucală şi cea nazală 1. i când h. . c – g + e. car . fiecare dintre literele alfabetului limbii române notează câte un sunet. însoţită de undele armonice ale sunetului respectiv.9. cunoaşte situaţii în care aceeaşi literă poate să noteze mai multe sunete: x notează sunetul cs. alcătuind sistemul fonologic al limbii 1. Timbrul depinde de forma vibraţiilor.formează sunetul č ğ] +h + e. 2. e. b. exerciţiu. girafă (girafă – 6 sunete – 6litere) + e.8.bar ceea ce distinge cuvintele şi formele lor sunt fonemele subliniate. i au valoare de litere ajutătoare – unghi. i când e i au valoare de sine stătătoare cer. Din punct de vedere al intonaţiei sunetele sunt puternice –cu amplitudine mare – sau slabe – cu amplitudine mică. o schimbare în planul expresiei implică o schimbare în planul conţinutului. Fonemele intră în relaţie unele cu altele( de opoziţie şi de contrast). Sunet. prin substituirea unuia dintre ele prin altul. cheamă gheaţă (gheaţă = 6 litere – trei sunete) Proiectul pentru Învăţământul Rural 7 . g+e.I. ca şi altele. în contextele date se obţine un nou cuvânt sau o altă formă gramaticală a aceluiaşi cuvânt. c comută. expunere sunetul gz – examen. adică facilitează stabilirea structurii fonematice a cuvântului şi înţelegerea lui. Armonicele sunt sunete suplimentare cu frecvenţe diferite. Orice undă sonoră este formată dintr-o undă principală . literă.excursie.Fonetică şi fonologie Intensitatea reprezintă proprietatea sunetului determinată de amplitudinea vibraţiilor.. care. i au valoare de litere ajutătoare . Există deci o corespondenţă sunet – literă. fonemul notat cu a este în contrast cu cele notate b şi r.i.ciorbă. În general. Funcţiile sunetului sunt: 1. exemplu. la rândul ei depinde de forma rezonatorului. Durata este determinată în funcţie de timpul de vibraţie al sursei. adică. (ciorbă = 6 litere – cinci sunete) [c+e. alfabet Alfabetul folosit pentru scrierea limbii române are 31 de litere.în cuvântul bar. contrastivă . Limba română. ceea ce face mai uşoară analiza cuvântului în unităţi succesive. I când e. pleci magiun. Un sunet durează atâta timp cât coardele vocale(sursa) vibrează. Prin urmare. Asta înseamnă că d.

Foloseşte.( chem = 4 litere – 3 sunete c – g + alte litere decât h. Foloseşte pentru răspuns. ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………….Fonetică şi fonologie +h +e. i de sine stătătoare – chem. spaţiul punctat din chenar. i când h are valoare de literă ajutătoare – e. gură cneaz. Exerciţiu Explică raportul dintre sunet şi literă cu exemple din sistemul consonantic românesc. ediţia 2005. pe lângă bibliografia indicată şi Îndreptarul ortografic. i – car. Pentru acest exerciţiu nu vei avea răspuns la sfârşitul capitolului. grabă. 8 Proiectul pentru Învăţământul Rural . ghem. ortoepic şi de punctuaţie şi DOOM. Ţi se cere să faci un exerciţiu de observare şi de interpretare. Te vei putea consulta cu alţi colegi sau cu tutorele. e.

rau.. Punctaj total – 100 puncte. ………………………………………………. Autoevaluare 1. Explicaţi diferenţa dintre fonetică şi fonologie ………………………………………………. ……………………………………………….. Pentru realizarea acestui exerciţiu. rucsac / ruxac Descrieţi structura fonematică a cuvintelor: pat. ………………………………………………. pot. rai. Scrieţi forma corectă de plural a cuvintelor: sfinx. Explicaţi conceptul de trăsătură distinctivă ………………………………………………. ………………………………………………. aplicaţi ceea ce aţi învăţat la capitolul Funcţiile fonemelor 4. ……………………………………………….10. ………………………………………………. fix Subliniaţi varianta corectă în următoarele perechi de cuvinte: cocs / cox. duc. Definiţi conceptul de alofon şi daţi exemple ……………………………………………….Fonetică şi fonologie 1... ………………………………………………. sar. 5.. ortodox... Enumeraţi şi explicaţi proprietăţile sunetelor ……………………………………………….. sap.. 2. funcţiile fonemelor ………………………………………………. duci. îmbâxit / îmbâcsit. ………………………………………………. ticsit / tixit.. ………………………………………………. 6... 7. ………………………………………………. ……………………………………………….. 3... ………………………………………………. Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 10 puncte... Prezentaţi în spaţiul liber. Proiectul pentru Învăţământul Rural 9 . cat. bat.

meargă Consoanele se rostesc cu ajutorul unei vocale. în diferite puncte ale cavităţii bucale. De aceea consoanele sunt considerate zgomote. Sunetele 1. Dintre acestea. Aşadar. boală. Limba română cunoaşte un număr de 7-8 vocale (a. timp. ă. Alte vocale sunt întotdeauna întregi (plenisone).Fonetică şi fonologie 1. obosit şi valoare semivocalică în: coală. consoane a Vocalele sunt sunete propriu-zise.12. fără ajutorul altor sunete şi pot forma singure o silabă. Reţine ! E are o valoare de vocală în: seră. toată 10 Proiectul pentru Învăţământul Rural . o.11. nu pot forma singure o silabă (e. â. î. deoarece în cazul lor unda sonoră are un caracter regulat. i.1. biată. orb. articularea priveşte sunetele limbii. trece şi valoare de semivocală în: seară. dar nu pot fi rostite fără ajutorul altor sunete. Vocalele se rostesc singure. e. care imprimă sunetului anumite caracteristici. Articularea reprezintă obiectul de studiu al foneticii articulatorii. bere. sunete propriu-zise sunt considerate doar vocalele pentru că numai ele se realizează doar prin vibraţia curentului de aer la nivelul glotei.12. Ele sunt produse de coloana de aer vibrat care trece nestânjenit şi continuu prin traiectul vocal. 1. situaţie în care sursa lor de producere sunt coardele vocale. codri şi valoare de semivocală în: iarnă. de aici se formează un curent de aer fonator care este pompat spre laringe unde se află generatorul de sunet care modulează sunetul iniţial şi-l distribuie în cavităţile de sunet supralaringiene. semivocale. cai. canalul de scurgere a aerului determinând caracterul neregulat al undei sonore. Ele formează întotdeauna centrul unei silabe. doi O are valoare de vocală (plenisonă) în: os. u). clasificarea şi funcţionarea lor. un obstacol care barează total sau parţial. Consoanele au un mod de articulare diferit în sensul că. Semivocalele se aseamănă cu vocalele. u). Ea are în vedere mecanismul de emitere a unui sunet articulat care se produce aşa cum se arată mai jos: Începutul fonaţiunii se află în plămâni. Vocale. modul lor de producere. Semivocalele intră în componenţa unor grupuri vocalice numite diftongi sau triftongi. patru pot fi şi semivocale. i. Dintre sunetele limbii studiate de noi. o. aerul fonator întâlneşte. Pot să lipsească din compunerea unei silabe. I are valoare vocalică în: bine. Diferenţa dintre silabe este determinată de modificarea formei rezonatorilor bucali şi labiali. treacă.

u)... şapte-opt unităţi: a..... î....Fonetică şi fonologie U are valoare de vocală în: bun.. a două armonii care au o înălţime apropiată..... S-a observat astfel că fiecare vocală are mai multe tonuri caracteristice care formează rezonanţa primară a ....... Structura vocalei se analizează o dată din perspectiva emisiunii ei şi o dată din perspectiva audiţiei Clasificarea vocalelor se face în funcţie de anumite criterii: 1. ă. cavităţile supralaringiene şi cavitatea bucală alcătuiesc rezonatoare care emit sunete fundamentale şi sunete cu frecvenţă superioară . o....... ceapă. a este vocală neutră.. erou.. după cum spuneam.. chioşc. ieftin........ â.... Spunem 7-8 întrucât două: â şi î notează acelaşi sunet.. drum....posterioare(o.... repetate periodic... e.... cine.. coardele vocale produc vibraţii complexe care dau o notă fundamentală şi numeroase elemente armonice Sunetul vocalei este format...... Sunetul vocalic este produs prin întărirea.deschise: a 11 2... b. c. mediale(â............. Din această perspectivă. cheamă. Vocalele româneşti Sistemul vocalic românesc are. ă î) ....... Locul de articulare( poziţia muşchiului lingual). din această perspectivă identificăm vocale: anterioare sau prepalatale(e.. la care se adaugă vibraţiile proprii coardelor vocale............ tun şi valoare de semivocală în: cadou.. Prin urmare.. Experienţe realizate prin cercetări de fonetică experimentală arată că aerul care trece prin glotă capătă anumite vibraţii....... girafă... Laringele.... Exerciţiul nr..... 1 1... vinerea.. Clasificarea vocalelor limbii române Pentru a studia structura vocalei trebuie avute în vedere vibraţiile glotale ale aerului expirat şi modul în care se modifică acestea în cavităţile rezonatoare....i).. neam... Spune câte sunete şi câte litere există în cuvintele subliniate de mai sus .... stilou. Gradul de deschidere sau de închidere: . deci..... sunetul propriu. Identifică vocalele şi semivocalele din cuvintele: baie... în laringe şi în cavităţile superioare.parţiale. metrou. zeamă 2.. u. dintr-o serie de grupuri de unde sonore.... i. Proiectul pentru Învăţământul Rural .

închise: u. nelabială. labială Pronunţarea vocalelor o. vocală închisă. La producerea lor curentul de aer fonator întâmpină. labială. O categorie aparte o reprezintă vocalele nazale.u. i. ă. Acestea constau în închiderea totală şi deschiderea bruscă a canalului vorbitor. g. Modul de articulare: Felul în care organele fonatorii creează obstacol determină identificarea de. Posterioare o. a. vocală închisă(mai puţin decât i. nelabială. vocală semideschisă( mai deschisă decât ă). o. î.12. În funcţie de mişcările articulatorii necesare pentru pronunţarea consoanelor se stabilesc criterii de clasificare şi de identificare. g’. vocală semideschisă) (mai deschisă decât i. â Vocalele sunt închise sau deschise după gradul de închidere sau de deschidere a maxilarelor şi după gradul de apropiere sau de depărtare a muşchiului limbii de palat. d.2. î. diverse obstacole. .consoane oclusive sau închise (oclusive-explosive) . 1. Timbrul lor nazal provine din scurgerea aerului expirat prin fosele nazale. t. Consoane produse prin închiderea totală a canalului şi deschiderea sa bruscă : . vocală semiînchisă. vocală închisă nelabială Mediale a. vocală semiînchisă (mai închisă decât e). presupune rotunjirea buzelor. â. î şi â).consoanele propriu-zise: b. Clasificarea consoanelor Consoanele sunt sunete ale vorbirii care diferă de vocale prin faptul că articularea lor este însoţită de zgomote. De aceea se numesc labiale sau rotunjite.Fonetică şi fonologie . K’. nelabială. i. 12 Proiectul pentru Învăţământul Rural . ă. c. Anterioare: e. p. vocală deschisă.semideschise: e. într-un anumit punct al pronunţării sau prin strâmtorarea acestuia. u. Reţine ! Vocalele româneşti sunt. cum am văzut.nelabială. nelabială.

2.n.ş. č. şi o categorie de consoane ”deschise” (care în alcătuirea unei vocale pot juca un rol vocalic):m. Pentru a pronunţa aceste sunete canalul vocal e strâns astfel încât. canalul vocal e închis şi se deschide brusc în momentul emisiei: b. w sau u) şi o.z. p. c. ţ. canalul fonator se deschide parţial ca în cazul constrictivelor. Vibrantele pentru pronunţia cărora sunt folosite limba şi uvula (omuşorul): r . În această categorie intră şi semivocalele i. .j. n 3. č.r. fiecare mai slab decât fiecare sunet luat separat Oclusive nazale: m.consoane pronunţate prin realizarea unui obstacol combinat: momentul de început coincide cu cel specific oclusivelor. Astfel se pronunţă consoanele fricative sau constrictive f. ş. e poate fi semivocală. în diftongul ea –deal. Astfel se pronunţă consoanele africate sau semioclusive. Constrictivele sau consoanele continue.s. 2. Există. II.Fonetică şi fonologie - consoane rostite printr-o îngustare a canalului fonator. j. b. ğ. caracterizate prin strângerea mai accentuată a canalului vocal: f. z.v. s.ţ z . dar în momentul secund. h. Acestea nu reprezintă sunete simple ci o reuniune de două sunete articulate. g’. w). 3. se disting: Proiectul pentru Învăţământul Rural 13 . Lateralele caracterizate prin faptul că. g.s. K’. Locul de articulare După locul din cavitatea bucală unde se produce blocajul în pronunţare. aerul se scurge de-a lungul celor două margini ale limbii: l.ş. În limba română. în timpul emisiunii lor. ğ. aerul se scurge toată perioada cât durează emisiunea: semivocalele (y. Oclusivele(întrerupte). t. după unele păreri.o(notate y-sau i. Curentul de aer trece cu presiune şi produce un zgomot determinat de frecarea aerului de pereţii canalului. Oclusive 1.u. Reţine ! În tabelul de mai jos prezentăm clasificarea consoanelor în raport de criteriile enunţate: I. Fricativele sau spirantele. 4. ğ. č.l. Semioclusivele (africatele) ţ. v. Vibrantele şi lateralele fac parte din categoria consoanelor lichide. Constrictive 1. d.

Din punct de vedere al rolului lor în silabă. Astfel se pronunţă p.14. ğ. • consoane velare – blocajul se produce în zona posterioară a gurii prin atingerea muşchiului lingual de vălul palatului. t. y.r.Fonetică şi fonologie • consoane labiale . specifice consoanelor. la nivelul dinţilor laterali spre zona incisivilor: s. • consoanele palatale (medio-palatale) se rostesc prin lipirea spatelui muşchiului lingual de mijlocul palatului. Astfel se pronunţă h. dar şi trăsături distinctive. Majoritatea consoanelor se grupează în perechi (surd-sonor). ğ. h 1. s.obstacolul se realizează la nivelul celor două buze(labii). g. sonore: în timpul articulaţiei acestor consoane. • consoane labio-dentale . surde. sonantele au trăsături consonantice întrucât nu comportă accent şi nu pot forma centru silabic. Astfel se pronunţă fricativele ş. Astfel se pronunţă f.n. Astfel se pronunţă velarele (k. z. Sonantele reprezintă o categorie de sunete care diferă atât de consoane cât şi de vocale. Consoane sonore şi consoane surde Clasificarea se realizează în funcţie de faptul că emisiunea lor este sau nu însoţită de vibraţii ale laringelui. Sonantele se caracterizează prin faptul că în articularea lor domină tonuri muzicale. prin închiderea şi deschiderea bruscă a acestora. Sonante sunt: l.canalul fonator nu pate fi închis de tot. • consoane dentale (alveolare) – obstacolul se realizează la nivelul incisivilor superiori t. 1. j şi fricativele č. 1. v. caracteristice vocalelor. Pronunţia se realizează între buza inferioară şi dinţii superiori. ş. iar în funcţie de timbru. K’. vibraţiile încep odată cu tensiunea (implozia) – b. • consoane laringale – blocajul se realizează prin îngustarea spaţiului fonator. Ele au caracteristici comune şi cu unele şi cu celelalte. j. v. • consoane prepalatale (anteropalatale) – se articulează în zona anterioară a bolţii palatului(cerul gurii).m. g’. se pot distinge: 14 Proiectul pentru Învăţământul Rural . d. vibraţiile laringiene încep în momentul destinderii – p. d.13. ğ 2. care se manifestă mai slab. g). f. ţ. b (bilabiale). Astfel se pronunţă palatalele K’. c. Aceste tonuri sunt însoţite de zgomote.

... 2... folosind spaţiul lăsat liber................ în timp ce r este un sunet apical pentru că pronunţia lui se realizează prin atingerea alveolelor superioare de către apex........15...... . Acest fenomen se numeşte coarticulaţie........................ dinte.......... drum........ Aceasta face ca într-un context fonetic............................ Sonante orale: l................... alungire............ sunetele se rostesc în succesiune produse de mişcările articulatorii care determină o întrepătrundere şi o influenţă reciprocă.................... Astfel l este un sunet lateral. Exerciţiul nr...... Influenţele nu afectează............................ 1............ sunetele aflate la limita dintre cuvinte...... încadrarea lor într-o anumită categorie: baron... 2.... lateral..... r a căror pronunţie se realizează în prin dirijarea aerului prin cavitatea bucală...... Sonante nazale: m............... Identifică sonantele din cuvintele de mai jos şi aşează-le în categoria potrivită: lungan.......... ţambal.... Proiectul pentru Învăţământul Rural 15 ...........n a căror articulare se produce la nivelul cavităţii bucale prin coborârea vălului palatin care determină dirijarea curentului de aer spre cavitatea nazală. Consoanele nazale şi cele lichide nu cunosc opoziţia surd-sonor. ..... în general............... lent..... ciorap................... ....... caracteristicile sunetelor căci variantele se înscriu în modelul sunetului tip....... conturi.Fonetică şi fonologie 1....... Articularea unui sunet se începe înainte ca articularea sunetului precedent să fi fost realizată în întregime. cărunt.................... reglare............. Identifică tipurile de consoane din cuvintele următoare şi argumentează.......................... 2 1............ vifor... Sonantele l şi r se numesc lichide întrucât la articularea lor curentul de aer are o scurgere continuă..................... Sonantele orale se diferenţiază în funcţie de locul de articulare...................... Coarticularea În vorbire.......... cont..... să se influenţeze reciproc............ coţofană...................................... ........

gie devine geo. în loc de alcool. leoarcă). cuvincios. sârb Segmentul vocalic complex cuprinde o vocală urmată de una sau de două semivocale.16. creându-se un fals diftong: ge. Hiat – vocală + vocală pronunţate în silabe diferite: real. aeroport.grupuri de sunete formate dintr-o vocală şi o semivocală pronunţate în aceeaşi silabă (meargă. . cu valoare silabică. soa – re). coafor.contragerea celor două vocale identice la una singură: alcol. Există însă şi triftongi cu structura S+S+V (creioane. beau). vreau. În această situaţie avem de-a face cu un hiat în fonetică sintactică. Un segment vocalic simplu poate să cuprindă orice vocală: cap. Reţine ! În limba română contemporană se simte o tendinţă de evitare a hiatului. După felul în care apar cele două sunete identificăm diftongi ascendenţi (S+V) şi diftongi descendenţi (V+S) Triftongii grupuri de sunete formate dintr-o vocală şi două semivocale pronunţate în aceeaşi silabă (mergeau.că). dor. Acest lucru se realizează prin diferite modalităţi. În mod obişnuit structura triftongului este S+V+S (iau. Hiatul se realizează şi la întâlnirea unui cuvânt terminat în vocală cu un cuvânt care începe tot cu o vocală: de atunci. triftongi.gie. Diftongii . din dur. le – oai . măr. Grupuri de sunete Segmente vocalice Segmentul vocalic simplu este un nucleu constituit dintr-o singură vocală. a urat.o. în loc de cuviincios.Fonetică şi fonologie 1. Astfel se realizează ceea ce în mod obişnuit numim diftongi.transformarea uneia dintre vocale în semivocală.lo. generatoare de forme incorecte: . .dispariţia(înlăturarea)unei vocale: aspectos. respectiv.lo. în loc de aspectuos. 16 Proiectul pentru Învăţământul Rural .

....................... spaţiul punctat din chenar.......... fiinţă...modificarea unui sunet dintr-un cuvânt sub influenţa altui sunet din acelaşi cuvânt.............................. ceaşcă.......................... cearceaf. arată în ce cuvinte nu există diftongi şi explică de ce! deal................ Asimilarea vocalică ......... cooperaţie................ Foloseşte............. abateri de la normă celofan čolofan..... Acelaşi sunet apare de două ori în acelaşi context fonetic putând fi perceput de către unii vorbitori ca o piedică în procesul de articulaţie.................. Schimbări fonetice Asimilarea......modificarea unei vocale prin influenţare cu alta – băiat ..... tăcea...... Proiectul pentru Învăţământul Rural 17 .... proprietate – propietate.............. Identifică diftongii. ... ciorchine..... ci şi sintactic şi morfologic.se petrec în condiţii determinate.............. 3 1..................... ceaţă.. în cazurile respective................................. teatru.......... care sunt procedeele de evitare a hiatului...................sosetă....17............ pentru răspuns..şoşon – soson asimilează pe s chausson............: coridor .................Fonetică şi fonologie Exerciţiul nr... 1...... Asimilare consonatică ....................... ............ neam. Asimilare mixtă modificarea unei consoane sub influenţa unei vocale sau invers fămeie . Se produce o modificare a uneia dintre cele două apariţii ale sunetului. Asimilarea ...... licee. sincopa şi analogia .......... Ex............... gheaţă.. avion............................... (atenţie este vorba de situaţia în care semivocala.......... şosetă ..femeie .................... casierie......................colidor................... explicaţi în spaţiul liber................ face parte din sunetul c sau k) ............. Asimilarea se manifestă la nivel vocalic şi la nivel consonatic............ . geană..... seară............ metateza.. geam. Analogia nu se realizează numai la nivel fonetic....................... cereale..... geologie........ Identifică vocalele în hiat din cuvintele de mai jos: aeroport...tăiat vocala i asimilează parţial pe a şi determină forma băiat ...................fimeie Disimilarea....................... disimilarea... . Sunetul afectat preia pronunţia sunetului vecin................... 2.................tăiet Asimilarea produce de multe ori....

acesta pronunţând exact aşa cum aude: m din octombrie apare prin analogie cu septembrie În secolul XVI-lea existau două forme de participiu pentru a face : au fapt şi au făcut. în româneşte numai accentul) şi e x t e n s i v e (care pot caracteriza un segment fonic cu o extindere mai mare decât o singură silabă).18. poctoavă. în lanţurile de cuvinte.a apărut ca rezultat al analogiei cu au crescut 1. Fonemele suprasegmentate au fost clasificate în i n t e n s i v e (care caracterizează o singură silabă. e afectată nu valoarea acestui singur cuvânt. a accentului de intensitate.18.]. 1.Fonetică şi fonologie Disimilarea a produs modificări în trecerea cuvintelor din latină în română: fratre frate. mormânt.1. Vorbitorul foloseşte limba în conformitate cu modelul. cu valoare distinctivă în lexic şi morfologie (în idiomurile cu accent liber). „Melodia frazei [. monumentum . Metateza constă în inversarea ordinii de apariţie a două sunete: scluptura. observaţiile acestea nu infirmă valoarea fonologică. variaţiile curbei sale nu sunt susceptibile de a schimba identitatea unui monem sau a unui cuvânt. Activitatea vorbitorului este de obicei reflexă. au făcut .. adică intonaţia. Sincopa căderea unei vocale în poziţie interconsonantică: directus . ci a unui segment de expresie mai mare. Accentul Pronunţarea mai intensă sau pe un ton mai înalt a unei silabe – la nivelul cuvântului – soá – re. iar melodia frazei are valoare distinctivă în sintaxă. deoarece respectă ideea că fonemul e element constitutiv.drept Analogia presupune existenţa unui model. Atenţie! Mulţi lingvişti refuză să considere foneme faptele de intonaţie. 18 Proiectul pentru Învăţământul Rural . al morfemului sau cuvântului. Bineînţeles. Pronunţarea mai intensă a unui cuvânt – la nivelul propoziţiei sau frazei (accent logic sau sintactic) . eventual calitatea de fonem.monmânt. care poate fi fraza întreagă”. definită ca „variaţia de înălţime în modul de emitere a unei tranşe sonore”. bolnav Metateza a funcţionat şi în trecerea de la latină la română: paluden ..Tú ai să faci asta. Chiar dacă diferenţa dintre cele două curbe se manifestă numai asupra unui cuvânt. cu valoare distinctivă.pădure.

Este vorba de aşa numitele alternanţe fonetice acele schimbări regulate ale unor sunete din rădăcina sau din tema unui cuvânt. suntém.ca-rác-ter 2.19. 1. pe ultima silabă:po-pór. súnteţi. Alternanţele pot fi. consonantice: cad-cazi. Proiectul pentru Învăţământul Rural 19 . bolnáv.18. Fonetica şi alte domenii ale limbii Anumite fenomene fonetice au implicaţii în morfologie. cuvintele sau propoziţiile învecinate. cu ajutorul intensităţii vocii. tăiat-tăiaţi sau vocalice: masă-mese O vocală poate alterna şi cu un diftong: om-oameni.simból etc. pe o silabă mai îndepărtată de sfârşitul cuvântului: doc-to-rí-ţă Deşi poziţia accentului este liberă în limba română. un cuvânt sau o propoziţie. În limba vorbită întâlnim dublete accentuale libere: suntem. símbol . contribuind la realizarea flexiunii. Poziţia accentului În limba română. dar în contexte diferite. accentul are poziţie oarecum liberă.Fonetică şi fonologie Identificaţi diferenţele provocate de accent în situaţiile de mai jos: ve’selă – ves’elă tórutri – tortúri mári – mărí. totuşi el are un caracter stabil în cuvânt în cadrul flexiunii nominale sau pronominale. există câteva situaţii specifice: 1. Există alternanţe consonantice între grupuri de consoane: sc-şt (citesc-citeşti). Intonaţia este un fonem suprasegmental fonic cu o extindere mai mare decât o singură silabă şi cu implicaţii semantice şi stilistice 1. bólnav. alternanţele. dar trafíc de influenţă 1. pot alterna între ele două semivocale: dau-dai.3. faţă de silabele. mai mult sau mai puţin diferit. În principiu. suntéţi. tráfic aerian. etc. în acelaşi timp. Accentul scoate în evidenţă. ambele fiind utilizate. Alternanţele se realizează în timpul flexiunii nominale sau verbale sau în timpul derivării. accentul determină sensul cuvântului. în alt sunet. pe penultima silabă: a-ca-dé-mie. Există numeroase figuri de stil realizate prin fenomene fonetice: aliteraţiile. Atenţie ! Există tendinţa de specializare semantică a unor forme accentuale. pe antepenultima silabă:pre-ve-dé-ri-le 4.frân-ghí-e 3. o silabă. În cuvintele omografe.2.stşt(acest-aceşti).18.

G 1. ciorchine. vast-fast-cast. 3 Diftongii sunt ea şi io. 1981 1. Surse bibliografice 1.sonantă. l-sonantă orală lichidă.e-SV-a-V.lichidă. În cuvintele ceaşcă. bilabială sonoră. Introducere în fonetică.f.ţ-dentală africată. seară / seacă / seamă …………………………………………………………………………. corn / torn. e-V.G`. Limba română contemporană(coord. prin repetarea insistentă a unui sunet : buuun 1. torn / turn / tern. Bucureşti. Ştiinţifică.Fonetică şi fonologie Fonetica poate contribui şi la realizarea unor forme expresive de superlativ. gheaţă. 1995 4. Lucrare finală de evaluare 1.cheamă. Bucureşti. punctuaţie. 1982 3. Beldescu. Bucureşti.20. 2. Georgeta Ciompec. r. 1985 5. Constantin Dominte. Rosetti. geană. Răspunsuri la exerciţii Exerciţiul nr.noclusivă. Bucureşti. Ion Coteanu). nazală 2.. Manual de lingvistică generală. Precizează ce fel de opoziţii se stabilesc între fonemele di seriile de cuvinte : pat-bat. Ed. nazală Exerciţiul nr. cheamă-6 litere-4 sunete(k`a m ă) Pentru restul cuvintelor recitiţi textul Exerciţiul nr. Bucureşti. b-oclusivă. 1957 2. ortoepie.21. SSF. r-sonantă. baie – a-V. baie-4 litere-4 sunete. Al.) Sinteze de limba română. vibrantă. ardă-artă. Gh.fricativă surdă. 2 1. Emil Ionesu. 1 Pentru primele cuvinte: 1.ă-V 2. All. EDP. sonantă orală.22. semivocalele e şi i fac parte di sunetele K`. coclusivă prepalatală surdă. geam.i-SV. sonantă. ceaţă. ros-roz 20 Proiectul pentru Învăţământul Rural . n-oclusivă. orală lichidă. Ed. Theodor Hristea (coord.a. EDP. sur / sar / ser. ş. Explică funcţia distinctivă a fonemelor în seriile domn / somn. Ortografie.C.

catgut. …………………………………………………………………………. cu accent pe. Foloseşte pentru răspuns spaţiile goale. literă în structura fonetică a cuvintelor: doarme. abscons. Efectuează analiza fonetică a cuvintelor de mai jos: insurgent. …………………………………………………………………………. Arată când avem de-a face cu fonem (invariantă) şi când cu alofon în cuvintele de mai jos: cap-cad-caz. oblic.acvilă.absent.. …………………………………………………………………………. cuprinzând fonemele. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. văd-văz. aisberg Veţi avea în vedere cele studiate în cadrul capitolului Coarticulaţia. triunghi. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. 4. vocal. ghiară. cerc.. ţin-ţiu. …………………………………………………………………………. 6.silabă.. silabe. …………………………………………………………………………. ghiaţă …………………………………………………………………………. pot-poci. 3.. ………………………………………………………………………….. vocală anterioară. ………………………………………………………………………….Fonetică şi fonologie …………………………………………………………………………. anecdotă. obstacol.. geam. tetraedru. …………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………….. consoană. execuţie. …………………………………………………………………………. ghioc Folosiţi spaţiul liniat şi consultaţi modelul propus! Model: cuvânt alcătuit din. cheag. execrabil. frecvenţa. închisă. picior-pârâu …………………………………………………………………………. chestiune. …………………………………………………………………………. cetate. 5. eczemă. …………………………………………………………………………. obtuz. subteran .. ………………………………………………………………………….. Explică consecinţele vecinătăţii asupra producerii fonemelor în cuvintele: .. Proiectul pentru Învăţământul Rural 21 . Stabileşte relaţia sunet . oarbă. violoncel.

ciopor. …………………………………………………………………………. 9. Punctaj total 100 22 Proiectul pentru Învăţământul Rural . iepure. torturi. hiat) şi ordonaţii după caracteristici. …………………………………………………………………………. Explică conceptele articulare şi coarticulare! …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. aisberg. …………………………………………………………………………. măsura …………………………………………………………………………. ochi. biologie. citi. chior. ………………………………………………………………………….Fonetică şi fonologie 7. puică. căi. teatru. Arată cum se evită hiatul în limba română şi prezentaţi 5 exemple concludente …………………………………………………………………………. deal deasupra. …………………………………………………………………………. ciurdă. teafăr. …………………………………………………………………………. mări. Identifică grupurile vocalice (diftongi. poate. …………………………………………………………………………. stoarcă. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. fugi. 10. acele. …………………………………………………………………………. ciot. scumpi. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. mereu. Pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă câte 10 puncte. leoarcă. fioros . …………………………………………………………………………. călători. aibă. biosferă. aiureală. Ciucaş. …………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………. chiar. aeroport. categoria gramaticală şi sensul cuvântului: foi. fleancă. cântă. 8. …………………………………………………………………………. puiuţ. smiorcăit. triftongi. Rezolvă echivocul grafic din cuvintele următoare şi explicaţi rolul accentului pentru: clasa morfologică. aortă. copii.

....... Conceptul de ortografie Sistemul de reguli precise........................................să realizezi segmentări silabice corecte.......................24 2...........23 2.............2..........28 2...30 2...................... 2....................................3.să interpretezi reguli de utilizare a semnelor de ortografie şi punctuaţie... Obiective educaţionale La sfârşitul unităţii de învăţare vei fi capabil: ........................6..........1...... Proiectul pentru Învăţământul Rural 23 ...............4....................29 2...........................7....................................) scriere pictografică: scriere ideografică...24 2.... Reguli fonetice de despărţire a cuvintelor în silabe ....23 2..................... .............................. Silaba ..................................... Obiective educaţionale ........................... Principiile ortografiei limbii române ................ Scrierea şi pronunţarea unor vocale.......30 2...... 2 ORTOGRAFIE ŞI PUNCTUAŢIE Cuprins 2.....să identifici şi să explici reguli de ortografie şi de ortoepie............... scriere alfabetică (prin intermediul semnelor convenţionale numite litere.....................29 2.... Reguli lexicale .......................................................29 2............10.................... Segmente consonantice ....... Conceptul de ortografie ............................................. Ortografia este şi instrumentul de consolidare şi de generalizare a regulilor de folosire a limbii literare.........11.....28 2. Surse bibliografice .......................... Despărţirea cuvintelor în silabe ............... Lucrare finală de evaluare ..............1................................. Sisteme ortografice........................................... fixe şi unitare care constau în explicarea valorii semnelor dintr-un anumit sistem grafic de reproducere a unei limbi şi din formularea condiţiilor de folosire a acelor semne... Semne şi reguli de ortografie.................................să interpretezi structura fonetică a unui cuvânt..........31 2... .2.8.....................................Ortografie şi punctuaţie Unitatea de învăţare nr..5............12...... .............................9................................................................

Ortografie şi punctuaţie Orice scriere alfabetică a fost la început fonetică. Punctul este semnul grafic care marchează pauza ce se face în vorbire între propoziţii sau fraze independente ca sens. 24 Proiectul pentru Învăţământul Rural . altădată. altfel. . 2. nu cu e Principiul sintactic recomandă două feluri de notare a unor cuvinte care nu pot fi diferenţiate decât prin segmentare. gh cheamă.(G. se scrie cu minusculă. Principiile ortografiei limbii române Principiul fonetic presupune apropierea scrierii de vorbire. grijă.3. onorar – corect: serviciu. fiind neologisme: servici. mai. semnele citării (ghilimelele). salar.după fraze alcătuite din propoziţii enunţiative care se află în raport de coordonare: Marele istoric îşi potolea respiraţia accelerată cu câteva spirite. în funcţie de situaţii: facultate – aptitudine/. virgula. Călinescu – Istoria literaturii române de la origini până în prezent). căuta neliniştit prin sală. El se manifestă numai în scris. Se observă însă şi fenomene de hipercorectitudine constând în aplicarea procedeului şi la alte cuvinte în care regula nu funcţionează. Se foloseşte în următoarele situaţii: . fulgera uşa cutremurată de forfota staţionarilor pe culoar. nu –ia după grupurile ch. altă dată. Când cuvântul se foloseşte în accepţia lui obişnuită. (G. două puncte. Călinescu. . Astfel se scrie -ea. alt fel. când simbolizează ceva important se scriu cu majusculă: punctele cardinale. 2.4. Enigma Otiliei). făcui. reproducând realitatea fonetică a limbii. semnul exclamării. Principiul tradiţiei istorice presupune cunoaşterea evoluţiei limbii. se aprindea. etc.după propoziţii enunţiative: Maria cântă la chitară. onorariu. salariu. parantezele (rotunde sau drepte). o dată. îngheaţă. Astfel în limba vorbită nu se pronunţă –l (articol enclitic). punctul şi virgula. Semne şi reguli de ortografie Semnele de ortografie şi de punctuaţie sunt mijloace grafice de realizare a corectitudinii în scriere şi au diferite funcţii în scris. evenimentele istorice importante. voi.după fraze formate din propoziţii enunţiative care se află în raport de subordonare: Ii spunea în gând tot ce nu putea să-i spună în faţă. decapita cu degetul spatele prin aer un duşman nevăzut. punctele de suspensie şi cratima (linia de unire sau de despărţire). îmbinări de cuvinte: odată. vocifera. Principiul morfologic ţine seama de formele flexionare care impun un tip special de ortografie. semnul întrebării. Ele sunt: punctul. Principiul simbolic recomandă scrierea cu majusculă sau cu minusculă. Cuvintele birjă . Astfel se explică suprimarea lui -u final din cuvinte ca unchi. mătuşă se scriu cu ă. linia de dialog şi de pauză. Facultatea de filozofie.

când tonul nu este imperativ: ar fi trebuit să-i spun ca să exprim exact ceea ce simţeam. fă-te jugul meu de carne. că mi-e atât de neplăcută vederea lui încât aş fi în stare să rămân repetent de atâtea ori până când s-ar căra el din şcoala noastră. grupurile de cuvinte şi frazele care au caracter interogativ şi care sunt întrebări directe. punctul devine semn ortografic.: Şi cea dintâi şcolăriţă a fost însăşi Smărăndiţa popii. d-voastră etc.U.: Dar tu ştii pentru ce loc e concurs Ghiţă? Virgula delimitează grafic unele propoziţii în cadrul frazei şi unele părţi de propoziţie în cadrul propoziţiei. ho ! . Se foloseşte după : . (T.interjecţii şi vocative care exprimă stări afective şi sunt considerate cuvinte independente: Nu se poate. . Preda .abrevierile formate din prima silabă a cuvântului şi din consoana sau grupul de consoane cu care începe silaba a doua: op. muzicale.Viaţa ca o pradă).N. În propoziţie. Semnul exclamării marchează grafic intonaţia frazelor şi a propoziţiilor exclamative sau imperative.Arghezi . Nu se pune punct după abrevierile formate din prima şi ultimele litere ale unui cuvânt: d-ta. Ea redă grafic ritmul vorbirii şi al intonaţiei.U. cit În această situaţie. Semnul întrebării este folosit în scriere pentru a marca intonaţia propoziţiilor sau frazelor interogative. Călinescu.Până aici. Virgula marchează grafic anumite pauze scurte făcute în cursul rostirii unei propoziţii sau fraze. liberă în mişcări…(G. când aceasta are un ton neutru: Culcămi-te trândavă pe coarne. pentru că nu mai marchează o pauză. Caragiale. Virgula arată felul în care fraza şi propoziţia se despart în elementele lor constitutive. Mirele). izolându-se de restul propoziţiei sau al frazei: .exclamaţii redate prin substantive la vocativ. (M. S. domnule director! v-aţi înşelat! uitaţi-vă la probe! (I. / stăpâna mea frumoasă ca aurul. pe baza raporturilor sintactice dintre ele.la sfârşitul unei propoziţii imperative sau al unei fraze dependente de o propoziţie imperativă.L. copulativă ori prin sau: Otilia era familiară. Povestea lui Harap Alb). Nu se pune punct după titlurile de cărţi. Creangă. virgula se foloseşte în următoarele situaţii: între părţi de propoziţie de acelaşi fel. / de care tremură taurul. - În cazul abrevierilor se pune punct: prima literă a cuvântului O.Ortografie şi punctuaţie la sfârşitul unei propoziţii optative sau la sfârşitul unei fraze alcătuite din propoziţii dependente de o optativă. Spânule! (I. după formulele de adresare etc. Se pune semnul întrebării după cuvintele. de opere literare. Triumful talentului) . dacă după apoziţie urmează altă parte de propoziţie apoziţia se intercalează între virgule. o zgâtie de copilă ageră la minte şi aşa de Proiectul pentru Învăţământul Rural 25 . Aceasta este funcţia gramaticală a virgulei. Enigma Otiliei).A . se desparte prin virgulă un substantiv de o apoziţie explicativă. când nu sunt legate prin conjuncţia şi.interjecţii: ho.

ori . răspunse el.). de întrecea mai pe toţi băieţii şi din carte . aşezate la începutul frazei. • raporturi de subordonare: Propoziţiile subordonate subiective şi predicative nu se despart prin virgulă de regenta lor: Nu se cădea să-i scrie în chipul acela…. Caragiale. dar nu a spus nimic. dar numai când subiectul este aşezat înaintea predicatului. Triumful talentului). Atributiva explicativă se desparte prin virgulă de regenta ei. rolul lui Volaire. sau tu nu eşti atent.Ortografie şi punctuaţie silitoare . Otilia îl mângâia matern…G. Subordonata circumstanţială de loc şi cea de timp se despart prin virgulă de regentele lor. puse alături. Călinescu. Subordonata cauzală se desparte prin virgulă de regentă. se pune virgulă în locul unui verb (predicativ sau auxiliar) omis prin elipsă: adesea . Iorga a jucat în cultura română. • conclusive: ai jucat. indiferent de funcţia sintactică pe care o au. construcţiile gerunziale şi participiale. • disjunctive când încep amândouă cu ba. • adversative: a venit. deci ai câştigat. sau: Sau eu nu am vorbit clar . Enigma Otiliei. prin virgulă de regentă. Călinescu. caietul lui ai fi zis că este modelul de caligrafie . Nu se pune virgulă: Între subiect şi predicat între complementele directe şi indirecte care sunt aşezate după predicat. În frază virgula se foloseşte în următoarele situaţii: raporturi de coordonare: juxtapunere: Otilia îl lua de braţ.L. Se despart prin virgulă de restul propoziţiei cuvintele şi construcţiile cu topica schimbată sau incidente. Călinescu Istoria literaturii române de la origini până în prezent. N. se pune virgulă după adverbele de afirmaţie şi de negaţie când acestea sunt echivalente unei propoziţii: Da. Coordonatele legate prin şi copulativ ori prin sau nu se despart prin virgulă. Creangă. G. atributiva determinativă nu se desparte . Completiva directă şi cea indirectă se despart de regentele lor numai dacă sunt antepuse. nu numai. fie. (I. Eminescu. se despart prin virgulă. /Nici ştiu cum aş începe (M. indiferent de poziţia pe care o are. când sunt antepuse şi când nu se insistă asupra lor. • copulative legate prin nici. în ultimele patru decenii. se despart prin virgulă de restul frazei substantivele în vocativ: Ce ai. Luceafărul). Enigma Otiliei). 26 Proiectul pentru Învăţământul Rural . dar şi din nebunii. scris de mână.: Schimbând ceea ce e de schimbat.) complementele circumstanţiale aşezate între subiect şi predicat se pun între virgule. cu sau fără determinări. şi: Nu caut vorbe pe ales. (I. Felix? (G. Amintiri din copilărie). cât.

totodată. în piesele de teatru se dau între paranteze rotunde indicaţiile scenice. Datorită faptului că este mai mult un mijloc stilistic decât gramatical. punctele de suspensie nu marchează sfârşitul unui enunţ ci indică. Punctele de suspensie pot marca şi o vorbire incoerentă. în general. pauza dintre diferitele părţi ale propoziţiei şi pauzele dintre propoziţii şi fraze. fie că este antepusă. o explicaţie o concluzie şi marchează. o pauză. Două puncte este semnul grafic care anunţă vorbirea directă sau o enumerare. atunci când este antepusă şi când nu se insistă în mod deosebit asupra ei. folosirea acestui semn grafic este dictată de preferinţa celui care scrie textul. Parantezele rotunde sau drepte indică un adaos în interiorul unei propoziţii sau al unei fraze. Cratima (liniuţa de unire sau de despărţire)se foloseşte în următoarele situaţii: . fie că nu lipsesc. fie că este postpusă. atunci când nu se insistă asupra ei Punctul şi virgula este semnul grafic care marchează o pauză mai mare decât cea redată prin virgulă şi mai mică decât cea redată prin punct. Uneori semnele de punctuaţie se folosesc ca semne ortografice (punctul şi cratima ). Spre deosebire de punct. Spre exemplu. Linia de dialog şi de pauză. Cratima marchează rostirea împreună a două sau mai multe cuvinte. fie că lipsesc sunete.Ortografie şi punctuaţie Subordonata circumstanţială de scop se desparte prin virgulă de regenta ei când este antepusă. la fel ca şi alte semne de punctuaţie. o întrerupere în şirul vorbirii.în expresii – tura – vura. talmeş – balmeş: . Punctul este folosit în abrevieri. se foloseşte în scrierea unor cuvinte compuse ca şi la despărţirea cuvintelor în silabe. în general. Subordonata consecutivă se desparte. Semnele de ortografie sunt înrudite cu semnele de punctuaţie. Acelaşi semn de punctuaţie are două funcţii cu totul diferite: linia de dialog indică începutul vorbirii directe (intervenţia fiecărei persoane care ia parte la conversaţie). Subordonata circumstanţială de mod se desparte prin virgulă de regenta ei. Proiectul pentru Învăţământul Rural 27 . în genere mai mică decât cea indicată prin punct. În citate. Subordonata concesivă se desparte prin virgulă de regenta ei. prezenţa semnelor de suspensie marchează lipsa unor propoziţii sau al unor fraze. iar linia de pauză marchează. Se pun la începutul şi la sfârşitul unei citări închizând vorbirea directă. prin virgulă de regenta ei. Subordonata condiţională se desparte prin virgulă de regenta ei. Punctele de suspensie arată o pauză mare în interiorul vorbirii.încet – încet: .în repetiţii . Semnele citării (ghilimelele) se întrebuinţează când se reproduce întocmai un text spus sau scris de cineva.între două numerale pentru a exprima aproximaţia: două – trei zile: şapte – opt metri.

......... poem..... sp. j aflate în rădăcina unui cuvânt: şa.... gv.... în formaţia CC... epocă. ... sf. sfr.... br...... mr.... jb......... jale........... Segmente consonantice Sunt constituite dintr-o singură consoană (oricare) – segmentul simplu sau din mai multe – segmentul complex. .. aşezate înaintea vocalei în formaţie: C...... sau CCC...zgr. tot iubirea ne face şi drepţi................... vl.... şapte..... pot apărea următoarele grupuri: bl................... e iniţial se scrie şi se pronunţă e.. şade. Într-un segment simplu poate apărea oricare consoană......... sm............. plajă... tr...... zdr..... ci tărie este iubirea şi dacă iubirea ne face buni şi îngăduitori...6. a trebui........ etc............ ps.... care.... pl.... contribuie.... înşală se scrie şi se pronunţă ă.. uşă.. sb.... tot ea ne dă tăria de a fi aspri..... Scrierea şi pronunţarea unor vocale • • se scrie a... 2. În segmentul CCC pot apărea: spr...... kv....... a unor sunete.... sf..... Pentru acest exerciţiu nu vei găsi o rezolvare la sfârşitul capitolului. kr.nu e după ş. kt.................................... k n... ... a contribui.. în neologisme de tipul poet..... skr. neînduplecaţi şi neînduraţi” (Ion Slavici) ...... sk...... „Iubeşte........ sl...... gl............ şase......... aşază. forma corectă de gerunziu a verbelor a crea şi a agrea este: agreând.. la forma de persoana a III-a se pronunţă atribuie...Ortografie şi punctuaţie Apostroful marchează absenţa accidentală a în rostire. 28 Proiectul pentru Învăţământul Rural ..... fl......... în neologisme.. sg... Fac excepţie verbele a atribui.. deja............. cât poţi să iubeşti............ căci nu slăbiciune.. dar păstrează-ţi bunul cumpăt când e vorba de manifestarea iubirii tale. jm............ fruntaşă..... kl... trebuie.... jg......... hl... Exerciţiul nr........ st.... j...... alee se pronunţă e.5....... nu ea după literele ş........ şagă (şăgalnic)..sn..... sk`... la formele de nominativacuzativ şi vocativ al substantivelor şi adjectivelor feminine de declinare: uriaşă. creând....nu ie..... de la această regulă fac excepţie derivatele lui jar (jăratic)..................... Va trebui să citeşti cu atenţie paragrafele anterioare şi să efectuezi o aplicaţie pe text......nu e în sufixul -atic: îndemânatic................ gr...... 1........... tomnatic.. e la început de silabă.. pn.......... sau CC.... amice................... • • • • 2.... După poziţia lor în structura fonetică a cuvântului complexele consonantice pot fi: prevocalice.......... coajă... Explică rolul semnelor de ortografie şi punctuaţie în textul de mai jos. se scrie şi se pronunţă i .......... dr.... precedat de vocală....... Aceasta poate deveni un subiect de dezbatere cu alţi colegi şi cu tutorele.vr............... str...... deşartă. ml....nu ie: eră.. pr.

cuvintele pot fi: . gn.mai multe sunete alăturate din acelaşi cuvânt:sculp/tu/râ . pot fi cuprinse grupurile: kst. ks. prima consoană aparţine silabei dinainte. Despărţirea cuvintelor în silabe se face conform unor reguli de natură fonetică. ft. Silaba Este un sunet ( o vocală) sau un grup de sunete care conţine (obligatoriu o silabă) pronunţate cu un singur efort respirator. Reguli fonetice de despărţire a cuvintelor în silabe 1. ldlf. lm. nţ. rl. rh. Silaba poate fi alcătuită din : . nz. zm. În situaţia segmentului simplu. când două vocale sunt aşezate una după alta. rv. st.polisilabice: va/can/ţă. a/gre/ez.ploa/ia. când există doi diftongi alăturaţi. tm.do/uă 3. aceasta trece la silaba următoare: o/ră. rk.ba/ie.9.monosilabice: ceas. nks. pu/te/re. Structura CC poate cuprinde următoarele grupuri de consoane bd. despărţirea se face între cele două vocale: a/er. rp. rf.bisilabice: car/te. nz. 2.o vocală: a-er . Din punctul de vedere al numărului de silabe. nd. rz. sm. nt. 2. rs.8. pc. gd. ns. despărţirea se face între vocală şi diftong sau triftong: a/ce/ea. sd. rb. lc. jb. bz. dacă vocala este urmată de un diftong sau de un triftong. ser/vie/tă Silaba nu are existenţă fiziologică decât în cuvinte izolate monosilabice. 5. mt.două cuvinte pronunţate împreună: l-am felicitat. rş. pt. În segmentul CCC. mp. rţ. var. rg. este obligatoriu ca în rândul următor să fie trecute numai silabe întregi. sau celelalte. lt. mn. Condiţia de existenţă a silabei este prezenţa unei vocale. rt. ps.7. rn.sfârşitul unui cuvânt şi un alt cuvânt: am văzut-o 2. nf.Ortografie şi punctuaţie Segmentele postvocalice pot avea aceleaşi structuri ca şi cele prevocalice. lg. poate fi prezentă oricare dintre consoanele limbii. le/ge. dacă vocala este urmată de două sau mai multe consoane. dacă o vocală este urmată de o singură consoană. rd. lpls. şk. nu/ia/ua 4. da/te . silabei următoare: ac/tiv. nu-i corect . as/tăzi. mf. iar cealaltă. nk. despărţirea se face între ei: foa/ie. mul-te 29 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Despărţirea cuvintelor în silabe Când un cuvânt nu se termină într-un rând. stm. ce/re/a/le. rm. 2. sk. mpt. ghem .

ndv.Ortografie şi punctuaţie 6. d. ast-mut Atenţie ! 1. co/dru. despărţirea se face înaintea consoanei: tai/că. pţ precedate de consoane se despart: punc/taj. ncţ. Univers Enciclopedic 1997. port-a-vion. dacă prima consoană este b. De asemenea.arc-tic. 2. 2. vâr-stă. g. rtf. Bucureşti. Bucureşti. con-struc-ţie . trans-la-tor 2. a 7-a etc. *** Îndreptar ortografic. EDP 1985. Surse bibliografice 1. Cuvintele care cuprind litera x se despart în silabe ca şi când această literă ar reprezenta o singură consoană. nct. cu/plu 9.so-ră 7.10.11. grupurile ct. cţ şi pt. Este de preferat să se despartă în silabe ţinându-se seama de elementele componente ale cuvintelor cuvintele derivate şi compuse: de-spre. Reguli lexicale • • Nu se despart în silabe cuvintele formate prin abreviere: UNESCO. vârst-nic.a. ortoepic şi de punctuaţie. f. Iulian Ghiţă. sand-viş. când o consoană se află între un diftong sau un triftong şi o vocală ori între doi diftongi. t. despărţirea se face înaintea consoanei: re-ce. Sinteze şi exerciţii lexicale. Ion Coteanu(coord. func-ţionar. în cazul grupurilor lpt. nu se despart numeralele ordinale ca al XVII-lea. Situaţii speciale. când un grup de trei sau mai multe consoane se află între vocale despărţirea se face: . dacă o consoană se află între vocale. p. 3. 30 Proiectul pentru Învăţământul Rural .între a doua şi a treia. 1995. con-tra-as-tru. c. sopm-tuos. in-e-gal.) Limba română contemporană. sanc-ţi-u-ne 10. târg-şor 2. sfinc-şii. cin-ste. Regula de la 10 se aplică şi în cazul unor cuvinte care au în compunere alte grupuri de consoane: ab-sorb-ţie. mpt. jert-fă. EDP. 3. punctuaţie. stm: sculp-tură. mpţ. iar a doua l sau r. h. rct. ne-sta-bil.ve-che. func/ţie. amândouă consoanele trec la silaba următoare: a/cru. Bucureşti.între prima şi a doua consoană: lin-gvist. v. ş. lă/cri/mioa/ră 8.ast-fel. şcoală. lingvistice şi stilistice. ncş.

.................................................. surioară........ veneau ........... ................................ invalidat...... gangster ................................. înfiorat ..... băiat........ ..b........ creaţie.... Precizează accentul corect al cuvintelor: antic.... transdisciplinar........ protector....... necruţător........ deşteaptă.. biliard...... testament...... îndoială........... ................................................... caracter...... sticlă .......... Formulează reguli de scriere corectă a grupurilor de litere ea şi ia pe baza exemplelor de mai jos................................ beat...... ... constructiv........ ciclu............................................ pâclă...............dezmembra.........................somtuos........ poiată.......... trăiau............buclă.............. instinctive... echimoză............ liant................... ocară.. funcţiune.. amplifică........ poieniţă ............ exudat................ contrast.......... Identifică diferenţele de sens. tu ai să faci ce spun eu ........ canton...................... vulture......... piatră.................. ............ grădiniţă...................................... sinuos ............ înfioară.. gingaş..................... Desparte în silabe cuvintele de mai jos şi enunţă regulile folosite: .............. sanctuar............. fotometrie......... ................. profesor.......... recitiţi paragraful care tratează semnele şi regulile de punctuaţie 2. antiteză.. antiaerian................. idée...................................asfalt...... arcuş... .bidon......: găleată.............filtru.......... stăteau.. ..........................furioasă........... covrig.............. monstru......... liană.................................. geam...........1.................................... ceată........................ ... ..................................................... biolog....................... plouă.....a............ contraatac... cheală................12. expatria................................... bolnav...... jertfă............ cântă......... Lucrare finală de evaluare 1. frânghie........ Pentru rezolvarea exerciţiului nr...................... 31 Proiectul pentru Învăţământul Rural .. sau de valoare gramaticală care ar putea fi provocate de folosirea accentului în cuvintele şi enunţurile: Veselă........... rouă........... poezie..... bilion............................................ cimilitură ... . biată............... varză.....Ortografie şi punctuaţie Repere de rezolvare a exerciţiului............ zarvă ......................... regizor..................... duşman.................... mări... vadră. 3...........cooperant......... 2..ghimpe.............. gheată.... vedem..... hâtru.... descotorosi.......... cornişă..................... gudron...... tribord.............................. sever....................... zăpadă................ lumânare... 3........................... permanent................. microscopic ................. azi a plouat..........................................................................

le-a(dat)..... mi-au................. bolnav... coarne......... chiar. Arată câte litere şi câte sunete au cuvintele de mai jos............ aer.. 8..................... ce.......... cearceaf.. ghiocel.................. tăiau cuvântul semivoc.. avarie. furie................................................. coase.................................... leoarcă................ Identifică diftongii şi triftongii din cuvintele de mai jos şi explicaţi comportamentul lor silabic: aveau........... unchi. cherestea.................................. cuie....... taci . Încadrează cuvintele de mai jos potrivit tabelului! aveai. ................................. unghie.....Ortografie şi punctuaţie ... Pune accentul corect pe cuvintele de mai jos şi explicaţi regula folosită: arşiţă...................... şcenă/scenă .... dădeai..... geamăt...... Explică regula de despărţire în silabe pentru fiecare dintre ele: carte............... ticsit........ dai.............. leagă.................................. exagerat... gheţuş. ieşire/eşire......... caracter..... ........................................... ........ creez/creiez............. reazem... cereai......... chioşc........ corp........... du-i... cinci.................. streaşină............... l-au............ cheamă..... beau................. boare. poartă ....................... doctoriţă.................. i-ai...... doarme.......... roagă...... coseai... geamgiu....... auriu.................................. 4.... prevedere ....... exprim............. 6... alcool/alcol... flux... mergeai......................... geamgiu..... dă-I. şoricioaică............... gheaţă/ghiaţă. fică/fiică.............................................................. duet/duiet.............. ne-ai................ vocale diftong într-un cuvânt diftong în două cuvinte triftong într-un cuvânt triftong în două cuvinte 32 Proiectul pentru Învăţământul Rural ........... aur............ cercei......... Alege şi scrie variantele formale corecte ale cuvintelor: idée/ideie............... perpetuu......................... ................................................................. ianuarie....... kilogram.... neagră..................... chee/cheie............................ duminică. pârâu........................................................... chenar.......... biată......... plouă....................... alei aripioară.................. ceaţă...... chip................ 7.... susai............. 5...............................................

.................................. .. Pronunţă corect următoarele cuvinte: episoade............... eră.......... torturi................... extinctor.. Fiecare răspuns corect şi complet va fi cotat cu 10 puncte. el .................................................................... .....................................................................Ortografie şi punctuaţie 9............................... 10....... examen. .................. est...... extaz.. modele........................................................................ Alcătuieşte contexte potrivite în care să rezolvaţi echivocul grafic şi fonetic al următoarelor cuvinte: acele. sări.................................. lumină.. ....... haină...... eveniment... eu........................................ mări................ Proiectul pentru Învăţământul Rural 33 ... Europa Fii atent la e în poziţie iniţială şi la relaţia dintre sunet şi literă.................. bară............... Punctaj total: 100................................... eram.... extins......... emoţie....

Vocabularul limbii române Partea a II-a VOCABULARUL LIMBII ROMÂNE Petre Gheorghe Bârlea 34 Proiectul pentru Învăţământul Rural .

..................... 35 Terminologie de specialitate Proiectul pentru Învăţământul Rural ....2.............. Definiţia vocabularului....................să defineşti noţiunea de „vocabular” al unei limbi. . „vocabularul elevilor şi studenţilor”) din structura lexicului............8.... vocabula „cuvânt”. Deşi sunt............ În paginile acestui manual nu facem o asemenea distincţie. Lexicologie. Lexicologie Definiţie Termenul de vocabular provine din lat........Noţiuni generale de lexicologie Unitatea de învăţare nr. Disciplinele conexe în studiul vocabularului............... vocabular va fi utilizat cu o frecvenţă mai mare............ sinonimi.... tot prin tradiţie.................. Definiţia vocabularului............6... Cuvântul . Cei doi termeni vor fi folosiţi alternativ....40 3........... În schimb............49 3................................... ......... căci este mai bine consacrat în şcoală şi în studiile de specialitate.. Obiective educaţionale La sfârşitul unităţii de învăţare vei fi capabil: ..46 3...... iar cel de lexic din gr.....să indici sursele bibliografice necesare pentru studiul vocabularului limbii române........1....... Eventual. ........ Surse bibliografice ....9.să explici coerent care este locul şi rolul vocabularului în structura unei limbi şi în comunicarea interumană.......... fr................50 3.....unitatea de bază a vocabularului.......... după cum se vede...........................7...............3........43 3......................................... unii specialişti conferă înţelesuri diferite acestor termeni considerând că vocabularul înseamnă numai un domeniu („vocabularul sportiv”.....să utilizezi corect termenii de specialitate din domeniul lexicologiei.......... Criterii de organizare a vocabularului ............... cu acelaşi înţeles.................35 3............................să prezinţi conţinutul disciplinelor conexe şi relaţiile lor în studiul vocabularului..............37 3..... ..........1........ lexicologia < gr.35 3.......... lexis „cuvânt” + logos „ştiinţă”)..............5.... 3 NOŢIUNI GENERALE DE LEXICOLOGIE Cuprins 3.............................2.. ...51 3................... Obiective educaţionale ......... vom desemna prin termenul lexicologie disciplina care se ocupă de studiul componentei lexicale a limbii (cf..............4............să identifici trăsăturile distincte ale cuvântului....... Răspunsuri şi comentarii la exerciţii şi teste ............ Importanţa studierii vocabularului ................... lexicologie < gr........... ... Lucrare finală de evaluare ........... lexis „cuvânt” (ambii pătrunzând în limba română prin intermediul limbii franceze)...să stabileşti criteriile de organizare şi de analiză a vocabularului.................. 3.......

„dă”. gr. ea poate fi reprezentată grafică astfel (Figura 1. < înseamnă „provine din” etc. în cazul nostru. în conformitate cu uzanţele ortografice: lat. Rămâne să stabilim natura cuvântului. MDE = Micul dicţionar enciclopedic etc.): x x x x x x x x x x x Figura 1. evident.. pentru trimiterile la acele lucrări de lexicologie care au devenit adevărate „instrumente de lucru” în domeniul despre care vorbim aici. Reamintim că în terminologia definită la începutul acestui capitol am arătat că gr. cf. despre sensuri secundare.m. subansamblurilor. dar fără încărcătură specială. grecescul ş. „vezi”. lexis = cuvânt. Vom reveni asupra termenului. invers. Această particularitate justifică ideea de mulţime sau ansamblu pe care o folosesc specialiştii pentru vocabular. simboluri • • • • Aplicaţii. latinescul. în ordine alfabetică”. Evident. < au alte semnificaţii decât în matematică: > înseamnă „rezultă”. am făcut apel la un concept din matematică. Cf. pentru ca apoi să putem realiza o clasificare a mulţimii cuvintelor dintr-o limbă dată. sigle. = greacă. De asemenea.. Abrevieri. vor fi folosite abreviat. Despre sensurile cuvintelor vom studia lucruri interesante într-un capitol ulterior. Este vorba. ca unitate de bază a vocabularului. în limbajul elevilor. Cuvinte frecvent reluate în explicarea unor fenomene lexicale. perspective Definind vocabularul ca o „totalitate” a cuvintelor dintr-o limbă. studenţi. mai mobile decât cele dintr-o adunare aritmetică. vor fi utilizate siglele consacrate (DEX = Dicţionarul explicativ al limbii române.1. = latină. Consecinţa acestor simboluri este că trebuie căutată unitatea de bază şi apoi trebuie stabilite criteriile pentru delimitarea submulţimilor. elementele alcătuitoare sunt mai dinamice. „compară”. culegeri de exerciţii. Ca şi în matematică. pe baza căreia se reunesc. cadre didactice) veţi putea găsi şi termenul lexem pentru cel de cuvânt. funcţiile sale etc.1. dar îndeplinesc aceeaşi condiţie a unei trăsături comune. „caiet (mic) în care se înregistrează cuvintele.d. în definiţia vocabularului: cuvântul. semnele >. Atenţie! • În unele lucrări de specialitate (manuale. cuvântul vocabular mai desemnează şi noţiunea de „dicţionar (mic)” sau. „se transformă în” şi. Unitatea de bază a fost deja precizată mai sus. din 36 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Bibliografia selectivă). pentru economie de spaţiu. În lingvistică. tratate. articole şi studii publicate în reviste de profil – pentru elevi.Noţiuni generale de lexicologie Pe de altă parte. „devine”. este abrevierea latinescului confer „pune alături”.a.

cuvinte de origine engleză – aut. Operaţia nu va fi prea grea. iar conţinutul cuvântului are valoare de semnificat. Altfel spus. Îndeplinirea acestor roluri esenţiale în funcţionarea comunicării umane este posibilă prin natura duală a alcătuirii sale. De exemplu: cuvinte cu sensuri identice (sinonime) – nea / zăpadă / omăt. generalizată pe care o evocă în mintea noastră pronunţarea /scrierea unor sunete. Forma şi conţinutul definesc în mod solidar cuvântul. Aceleaşi sunete regrupate altfel. Conţinutul este conferit de imaginea abstractizată. sub forma dar. cu un anumit accent. când scriem. în general. permisiunea de a continua circulaţia. m. când pronunţăm. în semnele şi simbolurile din algebră. reprezintă forma fonetică sau complexul sonor sau expresia cuvântului respectiv. dar. d. forma cuvântului are valoare de semnificant. înţelegem că acesta semnifică noţiunea de „clădire destinate adăpostului permanent al oamenilor”. el nu alcătuieşte un cuvânt.3. 37 Formă şi conţinut Cuvântul ca semn Limba ca sistem de semne Proiectul pentru Învăţământul Rural . după alcătuire. sunetele c – a – s – ă. a. care funcţionează pe baza unor semne lingvistice. geometrie. care ne ajută să înţelegem. vocalelor etc. Se înţelege din toate acestea că limba este un sistem de comunicare. numite cuvinte. cuvinte compuse – floarea soarelui. În cazul semaforului. untdelemn. ca semnificat. Relaţia este comparabilă cu cea din oricare alt sistem de comunicare. în funcţie de care se grupează cuvintele în limba română: după sens. în acelaşi timp. corner etc. în acest caz este vorba despre un cuvânt. într-o anumită ordine. stilistice a limbii. În cazul sistemului lingvistic. chimie etc. cu o anumită cursivitate. Aceeaşi relaţie o regăsim în semnele de circulaţie.unitatea de bază a vocabularului Cuvântul Cuvântul este. ci şi unitatea de referinţă a structurii fonetice. în ordinea de mai sus. În cele ce urmează. solidar cu cele fonetice şi semantice. culoarea verde este semnificantul căreia îi corespunde. după origine ş. el nu reprezintă numai un element al vocabularului. conţinutul se mai numeşte înţeles. Cuvântul . Însumarea consoanelor. în marcajele turistice. 3. Sunetele rda reprezintă doar un complex sonor. Aceasta înseamnă că vorbitorii cunosc şi criteriile generale. aşadar. şi unitatea autonomă minimală a limbii.Noţiuni generale de lexicologie limba română. unitatea definitorie a lexicului. De aceea. mărcile stilistice. de exemplu: c – a – s – ă. semnificaţie. de exemplu. au valoare de semn şi mărcile gramaticale. să stăpânim şi să utilizăm corect şi eficient vocabularul limbii noastre. căci asemenea clase de cuvinte sunt deja cunoscute multor vorbitori. Din această perspectivă. vom sistematiza toate aceste date. când auzim rostite împreună. neavând un sens în limba noastră. morfosintactice. De exemplu. capătă o semnificaţie în mintea unui vorbitor de limba română. Aceasta înseamnă că numai acele sunete (izolate sau grupate) cărora le putem atribui un sens devin cuvinte. sens. Orice cuvânt este format din două componente: forma şi conţinutul. Forma este dată de învelişul sonor prin care se materializează un cuvânt.

). a. m. forma şi conţinutul definesc împreună (solidar) un cuvânt.) etc. a măcăi. la rândul lor. în rădăcină.). maison. la scară istorică. d. a. semnificaţiile cuvintelor de la părinţi. cum se învaţă toate celelalte reguli ale convieţuirii în respectiva comunitate. în majoritatea cuvintelor de bază. -andru. Pe de o parte. care poate fi definită ca parte a cuvântului comună întregii flexiuni a acestuia. rus. a. în latura materială a cuvântului se pot Structura distinge grupările de sunete (foneme) în silabe. sunt cele două tipuri uzuale de afixe în limba română. părţilor această parte rămâne stabilă în timpul flexiunii: copil. Aceasta nu înseamnă că între cele două componente există vreo relaţie logică preconcepută. care le-au învăţat de la generaţiile anterioare. Dacă ar fi existat o legătură logică semnului între formă şi conţinut. rădăcina este aceea care păstrează sensul (rădăcină. iar acestea se grupează. afixe. Este absolut întâmplător faptul că pentru a denumi clădirea construită în scopul adăpostirii unei familii de oameni s-au folosit sunetele c. Afixele sunt elementele fono-lexicale „ataşate” rădăcinii pentru a desinenţe) crea noi cuvinte de la cel de bază (cf. d. relaţia dintre formă şi conţinut. purtătoare de sens gramatical).). Fiecare generaţie dintr-o anumită comunitate de vorbitori învaţă. copilandru. Forma cuvântului este aceea care reflectă structura sa fonomorfologică. ş. Rădăcina (radicalul) este partea elementară a cuvântului. comună tuturor cuvintelor care lexicale şi alcătuiesc o familie lexicală: copil – din familia: copilaş. ne-vrednic ş. care Valorile rămâne de obicei neschimbată. casă. Numai în anumite situaţii există o motivare a semnului lingvistic: cuc. atunci toţi oamenii de pe pământ ar fi folosit lingvistic aceiaşi termeni pentru aceleaşi noţiuni. Dovadă a arbitrariului semnului lingvistic este faptul că în alte limbi se folosesc alte cuvinte pentru a desemna aceeaşi realitate (fr. Acestea sunt numite afixe lexicale. originară. copilule! componente etc. lexical al cuvântului de bază. din copilărie. affixus). a. a şuiera sunt cuvinte formate prin mimarea sunetelor reflexe. m. căsuţă. copilărie (subst. adică s-ar fi vorbit o limbă unică pe tot globul pământesc.Noţiuni generale de lexicologie Prin urmare. din copilaş. copil+ărie constituie tema (lexicală şi flexionară) a formelor (a) copilări (vb. lat. house. copiliţă. -se din acelaşi căzuse ori din veniserăm. Arbitrariul engl. dom. căsători sunt motivate prin fenomenul derivării de la cuvântul de bază. m. ă (în această ordine). temă. De exemplu. se stabileşte prin convenţie socială. în morfeme (unităţi cuvântului sonore minimale. Ele se numesc afixe gramaticale (sau afixe flexionare). Rădăcina + afixul (afixele) formează tema. s. căsoaie. în cadrul experienţei sociale. temă. Tot afixe sunt şi sunetele sau grupurile de sunete care contribuie la crearea unor forme flexionare ale cuvântului: -u din căzu sau căzuse. copilăreşte etc. d. ră.din acelaşi veniserăm etc. copilăresc. ale cuvântului În ambele situaţii. Sufixele din familia lexicală citată mai sus (-aş. -ărie. re-găsi. copilului. precum şi prefixele din exemplele de tipul în-flori. Desinenţele sunt sunetele sau grupurile de sunete care se adaugă la tema cuvântului pentru a exprima categoriile morfologice ale 38 Proiectul pentru Învăţământul Rural . gramaticale ale copilărie. De asemenea. din copilandru ş. copilări. Vom avea prilejul să le studiem detaliat în lecţia despre mijloacele interne de îmbogăţire a vocabularului. Altfel. zumzet. afixe şi desinenţe.

a. nominativ – acuzativ a adjectivului respectiv. pe de o parte. interjecţiile sunt lipsite de morfeme gramaticale. m. unitate identică mereu cu sine în trăsăturile definitorii. în general. numărul. precum şi Vocabular valorile fono-morfologice şi sintactice ale cuvântului respectiv (genul. singular. bazată pe radicalul stabil.e. totuşi.). ci şi sensurile particulare (diminutivul copil-aş). întrucât ne ajută să înţelegem modul în care forma cuvântului.ă. Ceea ce ne interesează în acest paragraf este să subliniem natura relaţiei dintre forma şi conţinutul cuvântului. prin diferitele sale componente. semnificaţie ? ‘ măr măr Exerciţiul nr. deseori şi de accent propriu. adică forma-tip din dicţionare. a. numită în lingvistica structurală lexem. rda. complex sonor Cuvânt conţinut. Rezumând informaţiile de mai sus. nominativ – acuzativ (nearticulat) a substantivului respectiv. În sfârşit. Limbă numărul. cazul – la substantive. d. vom reveni în capitolul consacrat semanticii. care poartă. dar au roluri bine definite în sistemul limbii.i. brut. însă. forma standard a cuvântului. care împreună formează o unitate autonomă din sistemul limbii. numărul şi persoana – la verbe. intimă. o semnificaţie. a verbului respectiv.Noţiuni generale de lexicologie acestuia: genul. cra. car. fiecare element al uneia dintre cele două componente dă seama despre elementele celeilalte. reprezintă desinenţa de feminin. din forma elevi. O relaţie indisolubilă. funcţia de subiect. crau. reprezintă desinenţa de persoana a II-a. arf. până la părţi de propoziţie principale. numai unele sunt cuvinte. 1 Din sunetele şi grupurile de sunete de mai jos. observaţia că există multe cuvinte monosilabice. Subliniază-le şi explică de ce le-ai selectat pe acestea: a. din forma vede. respectiv persoana. Cunoaşterea acestor elemente ale structurii cuvântului este importantă. Asupra implicaţiilor pe care le presupun raporturile semnificaţie – sens – noţiune ş. Aici trebuie să mai adăugăm. indică nu numai semnificaţia Cuvânt strict lexicală. alcătuite numai din rădăcină. conjuncţiile. Conţinutul cuvântului poate fi şi el detaliat. . de la cel de „instrumente gramaticale”. căci. invarianta formală şi semantică. din forma frumoasă. cazul. după cum s-a văzut. putem redefini cuvântul ca pe un ansamblu de forme şi sensuri. ca punct de pornire. Exemple: . reprezintă desinenţa de masculin. Proiectul pentru Învăţământul Rural 39 . unele adverbe. ca în cazul deosebirii dintre semnificaţie şi sens. pe de altă parte. dar. singular. amintită mai sus. Prepoziţiile. Aplicaţii formă. Formele flexionare se numesc alolexeme. predicat ş. trebuie să precizăm că în studiul vocabularului luăm în considerare. plural. foarte complexă. adjective. . numărul. pe care o impune structura formală a cuvântului. al. btar.

din perspective diferite. încât au devenit ele însele ramuri ale ştiinţei despre vocabular. ale lexicologiei. al relaţiilor dintre sens şi formă. ele au evoluat de la statutul de discipline subordonate. la cel de discipline autonome. combinat cu prefixe. Şi etimologia este un domeniu foarte vechi. precum despărţitor.. într-un interval de timp dat. a. a precedat în timp lexicologia teoretică.. mai întâi) au vrut să ştie care este „adevărata origine” a cuvintelor (gr. în afară de buna stăpânire a ştiinţelor limbii (fonetică şi fonologie. precum şi metode şi instrumente de cercetare specifice. căci presupune o ştiinţă întreagă despre selecţia cuvintelor într-un dicţionar. etymos „adevărat” + logos „cuvânt”). untdelemn etc. etimologice. este. Lexicografia este ramura lexicologiei care stabileşte principiile şi metodele întocmirii dicţionarelor. în primul rând. pain. ca disciplină lingvistică ce studiază cuvintele sub aspectul alcătuirii lor. despre definirea lor. it. Căutarea adevărului presupune vaste cunoştinţe – limbi străine.) < lat. Alte procese formative (compunerea – prin sudare – lexicalizare) apar în cumsecade.. aşa încât domeniul s-a transformat într-o adevărată ştiinţă. Pentru a arăta că rom. m. al organizării lor în sistemul general. (des-. din evoluţia istorică a lexicului. a. Disciplinele conexe în studiul vocabularului Lexicologia. lexicologie. pascha < gr. bilingve. de filiaţie. datând din antichitate. m. d. despre echivalări etc. sau sunt simple coincidenţe. istorie. presupune descompunerea lui în elementele componente pe care le-am studiat mai devreme. care ne conduc la forma primară (etimonul) parte.) dovedeşte importanţa acestei ramuri aplicative care. Termenul vizează însă mai mult decât atât. pascha < ebr. Învăţaţii (filosofii. al limbii. -itor). gramatică etc. deoarece au obiecte de studiu specifice. de exemplu. pane etc. ortografice ş. În sens restrâns.4. ele luminează. sursa primară a unor cuvinte rămâne necunoscută. integrator. enciclopedice. între cuvinte relativ asemănătoare din limbi mai vechi şi mai noi există o legătură de rudenie. cu toate eforturile. istorie. Etimologia propriu-zisă şi formarea cuvintelor 40 Proiectul pentru Învăţământul Rural .. tehnice. pâine.). de altfel. Prin rezultatele obţinute. glosar etc. explicative. iar alteori se dau etimologii greşite sau populare. organizată în domenii care s-au dezvoltat atât de mult. dacă între forme vechi şi noi. prin lexicografie se mai înţelege şi totalitatea dicţionarelor dintr-o limbă dată. este nevoie de investigaţii ample în domenii diverse (istoria religiilor şi teologie. sufixe etc. la rândul ei. de specialitate – lingvistice. Paşti (subst. Diversitatea tipurilor de dicţionare (monolingve. Etimologia este ştiinţa care se ocupă de originea cuvintelor. Diferenţa ar consta în faptul că prin formarea cuvintelor se vizează stadii mai recente. Formarea unui cuvânt. cu alternanţe fonetice ş. radical – temă – afixe etc. etnografie etc. Formarea cuvintelor este înrudită cu etimologia şi deseori ambele domenii sunt tratate împreună şi denumite printr-un singur termen (de obicei. psihologie. etimologia). complementare. d.Noţiuni generale de lexicologie 3. complexitatea fenomenelor lexicale în sistemul limbii. geografie etc. Rom.) Uneori. relativ mai uşor de analizat. Pâsach „trecere”. Originea comună latină explică similitudinile de înţeles şi formă cu fr. provine din forma latinească (la acuzativ) panem. economice etc. Rămânând domenii conexe.

preluarea în română s-a făcut într-o epocă mai veche. m. în italiană Deodato etc. 134-160). d. La fel de interesante sunt numele de locuri. deosebiri. „frumos” + eşti. locuri publice etc. din cele prezentate mai sus. care însemna în traco-dacă „vesel”. semn că aceste animale au trăit pe teritoriul ţării noastre. despre stilurile funcţionale. oronimia – studiul numelor de munţi. politică. de formarea cuvintelor. cap. Onomastica este disciplina care studiază originea. Aglaia însemna. justifică dezvoltarea unor subdomenii ale onomasticii: antroponimia – studiul numelor de persoane. toponimia – studiul numelor de locuri. dealuri. Brebu era. etimologia. Albatros. dar şi primesc date interesante în şi din acest domeniu. bogăţia şi expresivitatea limbii noastre. De altfel. psihologia ş. cartiere. de lexicografie. „strălucitoare”. în explicarea unui cuvânt precum rom.). ciocan pneumatic ş. Teoria cuvântului. p. implicit vechimea ei (cf... in+alto. în general. a. hidronimia – studiul numelor de ape. în limbile slave. Strâns legată de etimologie. a. cuvintele polisemantice sunt submulţimi ale vocabularului. în aceeaşi limbă. Bucureşti vine de la Bucur. care oferă. cu sensuri de sine stătătoare – locuţiuni. paronimele. geografia. hieronimia – nume de sfinţi ş. în conformitate cu semnificaţiile (sensurile speciale) ale numelor comune.. grupate prin jocul de asemănări. onomasiologia. ambele desemnând păduri de nuci sălbatici. statistica lexicală ş. d. Desigur. unul dintre cei mai avizaţi cercetători în acest domeniu. dar se înţelege de aici că există o istorie întreagă – socială. la începuturi. opoziţii etc. Introducere în studiul frazeologiei. că între toate acestea există strânse legături şi că ele reprezintă domenii mai aplicate ale Proiectul pentru Învăţământul Rural 41 . sintagme de tipul: băgare de seamă. expresii. căci numele proprii au fost date. la origine. a-şi lua inima-n dinţi. antonimele. un substantiv comun care desemna.Noţiuni generale de lexicologie acţionează împreună. la scară istorică. despre specificul limbii. formarea şi evoluţia numelor proprii. Teodor însemna „darul lui Dumnezeu”. Corespondentul în slavă al acestui nume este Bogdan. Este unul dintre puţinele sectoare ale limbii în care se poate vorbi despre o anumită motivaţie (secundară) a semnului lingvistic. organizarea vocabularului după relaţia dintre conţinut şi formă. Bucureşti. m. Semantica studiază conţinutul cuvintelor. mai mult decât alte domenii. Frazeologia se ocupă cu studiul îmbinărilor de cuvinte în unităţi lexicale stabile. Etimologia şi formarea cuvintelor explică. Cozia. o specie de castori. în relaţia formă – fond. şi în acest caz. a. în Sinteze de limba română. ea oferă date importante despre istoria limbii. S-a înţeles. lingvistică – implicată în aceste nume proprii. Sinonimele. în limba greacă. sunt alte discipline conexe mai mult sau mai puţin autonome faţă de lexicologie. înalt < lat. de origine cumană (o limbă turcică veche) este echivalent cu termenul de origine latină Nucet. astăzi aproape nimeni nu mai ştie care este înţelesul primar al cuvintelor respective. atrăgea atenţia asupra necesităţii studierii lui în şcoala de toate gradele. lingvistica. mai precis. teonimia – nume de zei. a se face luntre şi punte. Theodor Hristea. întrucât frazeologia evidenţiază. precum şi altele. săruri minerale. 1984. ca adjectiv. încă mai specializate (toponimia minoră – nume de străzi.a. omonimele. istoria. evoluţiile respective. economică.

......... ci în cel figurat.. Arătaţi care este domeniul lexicologic conex şi care sunt subdomeniile ce dau seamă de istoriile acestor cuvinte..........................Noţiuni generale de lexicologie lexicologiei.... morfologia şi sintaxa..... Roxana este numele propriu provenit din limba iraniană.................. .......... iar de la acestea s-a răspândit în mase.............. Bistriţa. mai teoretică şi mai cuprinzătoare.................... 3... iar cuvintele frumos/urât............. de la care a fost preluat de către familiile princiare........ pe de altă parte)............. Răspuns: ..... -ian) şi o desinenţă (-ă)........................... basileos „rege..... formarea cuvintelor........ Precizează care subdomeniu al lexicologiei se ocupă cu analiza fenomenelor şi proceselor lingvistice prezentate mai jos: a) gr.... basilika „casa domnului” > lat. mare/mic formează cupluri antonimice.................................................. râul şi-a păstrat numele originar................................................... în timp şi în spaţiu........... A fi cătrănit... stăpân” > gr........... Denumeşte-l! Răspuns: ..................................... De la numele apei provine şi numele ţinutului.......................... însă............ Răspuns: ............... Răspuns: ................................. LEXICOLOGIA Lexicografia – Etimologia/Formarea cuvintelor – Sematica – Frazeologia – Onomastica – Lexicostatistica Figura 1..................... ............ 42 Proiectul pentru Învăţământul Rural ...... Spre izvoare............................................ în ţinuturile muntoase.......... Asemenea structuri frazeologice cu caracter stabil interesează diverse domenii ale ştiinţelor limbii (semantica........ ca expresii metaforice. Grafic................ numele unui râu din vestul ţării.......... latinesc........... căci a fost purtat de soţia lui Alexandru Macedon.... 2... biserică.....................: Relaţiile dintre lexicologie şi domeniile conexe Test de evaluare 1................................... pe de o parte............... între secolele al VI-lea şi al X-lea................................................................................................................. veche besearică > rom......... există un domeniu conex al lexicologiei care are ca obiect specific de studiu îmbinările de cuvinte.... basilica „casa lui Dumnezeu” > rom.................... inaccesibile populaţiei migratoare............. domn....... Repedea................ unde adjectivul corespunzător însemna „strălucitoare”......... a fost dat de către slavii migratori aşezaţi în spaţiul carpato-danubiano-pontic...... În fapt.............2...... căreia i s-au adăugat formaţiuni prefixale şi sufixale (anti-. (om) cu scaun la cap sunt îmbinări de cuvinte care nu trebuie luate în sensul lor propriu.............. relaţiile între aceste domenii pot fi redate ca în Figura 1...... bazileu.......................... b) Cuvintele nea – zăpadă – omăt alcătuiesc o serie sinonimică.............. Răspuns: .......2...... locuţionare etc.. Antroponimul a devenit uzual prin fenomenul modei......................... c) Cuvântul antiaeriană este un derivat reductibil la o bază (aer)...

• Vocabular activ şi vocabular pasiv. teritoriali etc. Toate grupele şi subgrupele enumerate reflectă o organizare externă a vocabularului. Criteriul funcţional-ierarhic acţionează pe baza unor factori psihologici. după cum ştim deja. În acest paragraf ne vom mulţumi. într-o oarecare măsură. pe sensul cuvintelor. Criterii de organizare a vocabularului Dintre toate domeniile limbii. desigur. pe analiza conţinutului cuvintelor. Concretizările în practica vorbirii şi chiar în sistemul standard dezvăluie. se suprapun parţial. celelalte domenii ale limbii – fonetica. aşadar. • Vocabular literar şi vocabular popular. Criteriile de organizare internă a lexicului ne-au fost sugerate. de subdomeniile care s-au născut în procesul cercetării acestuia (etimologia. Pe de altă parte. fiecare dintre ele se subdivide în alte categorii de cuvinte. dată de factorii extralingvistici amintiţi mai sus. morfologia. regionalismele. Pe de altă parte. diftongi. cea mai mobilă şi mai eterogenă în privinţa conţinutului şi a structurii organizatorice. dicţionarele-tezaur ale limbii române înregistrează între 140. De exemplu. În comparaţie cu vocabularul.Noţiuni generale de lexicologie 3.). „vocabularul cu sferă limitată” cuprinde arhaismele. Criteriul semantic se întemeiază. Pe de altă parte. statistica lexicală etc. profesionali etc. sintaxa. În principiu. şi vocabularul reprezintă o mulţime de elemente. d. unele dificultăţi de clasificare (concretizările fonetice ale sunetelor sunt. apartenenţa articolului la o clasă morfologică flexionară sau la clasa instrumentelor gramaticale este incertă ş. care se pot organiza în submulţimi unitare. infinite. să le enumerăm succint. vom relua fiecare criteriu în capitolele special consacrate analizei detaliate a vocabularului limbii române – întrucât ele constituie baza studierii sistematice a acestui sector al limbii.) în sistemul fonologic al limbii. m. Dar aceste fenomene nu reprezintă decât excepţiile care confirmă organizarea internă foarte riguroasă a domeniilor respective. triftongi etc. dar un număr exact este imposibil de stabilit. organizate după nişte criterii destul de riguroase.5. există în limba română şi cum se grupează acestea (după locul şi modul de articulare etc.. dar ordonează Proiectul pentru Învăţământul Rural 43 . Chiar dacă este mai puţin stabil. mai supusă influenţelor externe şi. mai precis. cei de jargon.000 de cuvinte şi 175.). a unor categorii de vorbitori etc. practic. în consecinţă. ordonând cuvintele în submulţimi organizate după frecvenţa cuvintelor în vorbirea întregii comunităţi a vorbitorilor de limba română. semivocale. a. Ştim bine câte părţi de vorbire există în sistemul morfologic al limbii române şi care sunt clasele gramaticale definitorii. socio-culturali. au un număr redus şi relativ finit de unităţi. Rezultă de aici următoarele subdiviziuni: • Vocabular fundamental şi masa vocabularului. neologismele. • Vocabular uzual şi vocabular cu sferă limitată de utilizare etc. consoane. Ştim exact câte vocale. vocabularul este partea cea mai dinamică.000 de cuvinte (cu tot cu variantele cuvintelor-titlu). semantica. termenii argotici. Acestea se intersectează. elementele constitutive sunt şi foarte numeroase.

din abrevieri etc. din maghiară. din turcă.Noţiuni generale de lexicologie cuvintele în submulţimi prin raportarea acestora la trăsăturile formale ale unităţilor lexicale. prin mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului – derivarea. ca toate cele care vor mai urma.3. bazat pe factori lingvistici (dar nu fără implicaţii social-istorice prezente în evoluţia generală a oricărei limbi).Bidu-Vrănceanu. neologice – latino-romanice. La o analiză simplă. în trei criterii. 118-119). loc. geneza şi evoluţia istorică – formală şi semantică – a cuvintelor în sistemul lexical. adjectivală. Criteriul etimologic-formativ are în vedere. Unii autori separă criteriul extralingvistic (funcţional-ierarhic). respectiv. compunere (din cuvinte întregi. • cuvinte formate pe teren românesc prin: derivare (sufixală. . Figura 1. englezeşti etc. din greacă. în două mari clase: cuvinte primare (care nu pot fi reduse la unităţi lexicale mai mici) şi cuvinte formate (de la cuvinte primare–bază. .).. Alte criterii de organizare a vocabularului sunt mai mult sau mai puţin legate de cele trei prezentate mai sus. conversiunea). verbală. Coteanu – Forăscu .). 1985.). . • cuvinte împrumutate din limbile slave vechi.câmpurile lexico-semantice etc. În paginile de faţă vom trata vocabularul după cele trei mari criterii expuse mai sus. p. • cuvintele formate prin calc lingvistic. 162-182). funcţionarea unui criteriu dă o imagine relativ clară a sistemului (cf. Th.antonimele.) sau onomasticii. Subdiviziunile rezultate sunt. spunem că sunt cuvinte cu sensuri (aproape) identice. la rândul ei. . în submulţimi specifice: • cuvinte primare: moştenite – autohtone (din substratul traco-dac). după cum am putut înţelege din descrierea domeniilor de cercetare corespunzătoare (şi înrudite). 2001. Fiecare dintre acestea se subdivide. . omonimele sunt cuvinte cu sensuri diferite. aşadar: . dar cu forme diferite. distinct de semantică şi de onomastică (cf. conversiune (substantivală. parasintetică etc. un domeniu de cercetare) autonom. Ion Toma.sinonimele. factorul stilistico-funcţional. compunerea. factorul frecvenţă (cf. dar cu forme identice. adverbială etc.cuvintele polisemantice. prefixală. după factorii inductori: factorul psihologic. p. Când definim „sinonimele” de exemplu. Hristea.) 44 Proiectul pentru Învăţământul Rural . cu reluarea precizării intersectării factorilor care asigură sistematizarea lexicală în submulţimi relativ unitare.omonimele. iar alţii consideră că onomasiologia este un criteriu (şi. Este un criteriu intern. Alţii acordă statut de criteriu ordonator frazeologismelor (cf. Rezultatul este sistematizarea acestuia. cit.paronimele. germanice. din latină.

după factori diferiţi. de exemplu. Aşadar. se suprapun şi se explică reciproc. drept este sinonim (parţial) cu corect. Deci. Toate cuvintele dintr-o limbă au o explicaţie etimologică-formativă.zăpadă < slavă . 1. Figura 1. însă. Omonime Figura 1. înclinat. criteriul semantic este inclus în cel etimologic-formativ. Pe de altă parte.3. în interiorul aceluiaşi criteriu. 4.4. relaţiile vocabularului cu întregul sistem al limbii. Aşadar.nea < latină . putem analiza universul fascinant al vocabularului în mod sistematic.omăt < turcă. De exemplu. lucrurile sunt mai complicate. Organizarea internă a vocabularului Ţinând cont de toate acestea. două submulţimi se suprapun în mod diferit. în timp ce corect are ca antonim pe incorect etc. pe de altă parte. Organizarea vocabularului după criteriul semantic Practic.Noţiuni generale de lexicologie Sinonime Paronime Antonime Etc.). (Fig. în aşa fel încât să putem evidenţia în permanenţă relaţiile întregului cu elementele componente şi. dar nu toate pot intra într-o serie semantică. o serie sinonimică se poate naşte tocmai din straturi etimologice diferite: . Proiectul pentru Învăţământul Rural 45 . criterii diferite se includ unele în altele. dar numai drept poate intra în relaţie de antinomie cu strâmb.

............... Ea este construită pe opoziţia antonimică a termenilor-suport de origine latină............... sintaxa etc.. afirma: „......... Dar vocabularul este mult mai mult decât o componentă......... a sistemului limbii....... Sinteze de limba română..... Când se fac aprecieri despre bogăţia..................... De exemplu. este vizat mai ales lexicul..................)..... Vom avea prilejul să analizăm în profunzime asemenea conexiuni........ DEX.... Th... Hristea.............. adică a morfologiei..................5.. mic şi mare (cf....... Hristea... v................... Elementele sistemului limbii Bogăţia unei limbi înseamnă...................................... ... îmbogăţirea vocabularului prin „schimbarea valorii gramaticale” (conversiune).... capacitatea de reprezentare a realităţii prin intermediul limbii.. fireşte.. de bogăţia şi de varietatea vocabularului ei........ 3..................... în primul rând........ 46 Proiectul pentru Învăţământul Rural .... 7)................... plasticitatea. unul dintre cei mai avizaţi susţinători ai importanţei studierii vocabularului în şcoală şi în sistemul educaţiei permanente a adulţilor................ printre altele.. prin conversiune (dar şi prin derivare...............6.. mare)...5............. dat fiind caracterul introductiv al acestui capitol) diverse relaţii ale lexicului cu fonetica.....) Sistemul limbii Fonetica-Vocabular-Morfologie-Sintaxa-Stilistica Figura 1.................. cât şi în cea românească” (Th... Dar şi reciproca este valabilă............................. compunere etc...... Am remarcat în mai multe rânduri (tangenţial......................... cu valoarea pronumelui nehotărât toţi („toată lumea”).......... Ce criterii de organizare a vocabularului au fost utilizate pentru a defini locul acestei expresii în vocabularul limbii române? ... morfologia. Simplul fapt că reprezintă o parte dintr-un întreg lingvistic coerent structurat îi conferă vocabularului importanţă obiectivă (Figura 1.......... s.Noţiuni generale de lexicologie Exerciţiul nr............. bogăţia unei limbi este dată... ........ teză unanim acceptată atât în lingvistica generală.... Importanţa studierii vocabularului Rolul vocabularului în ansamblul limbii a.... În descrierea oricărei părţi de vorbire se analizează cuvintele primare şi cuvintele provenite din alte părţi de vorbire..................... Vocabularul este parte integrantă din sistemul general al limbii....... în primul rând...... ............. presupune o bună cunoaştere a părţilor de vorbire........... ed......... 2 Expresia: „Cu mic cu mare” este o locuţiune din vorbirea populară............... bogăţie lexicală b...... p......... mic.. cit..

a scrie. Relaţia foarte strânsă între limbă. justifică rolul important pe care vocabularul îl are în optimizarea comunicării. toate acestea ţin de vocabular. moşie etc. dar în primul rând pe resursele limbii. dată fiind bogăţia sa. dinamica sensurilor. de pildă.) = fără de care nu se poate Proiectul pentru Învăţământul Rural 47 . reflectă nu numai contactele istorice ale poporului nostru cu alte comunităţi etnice. prin semantismul special al acestora. dar în mod hotărâtor prin selecţiile lexicale operate. Un om foarte instruit nu ajunge să-şi însuşească nici măcar a zecea parte din totalul cuvintelor dintr-o limbă. cu cei extralingvistici. explică un proces fundamental din istoria etnogenezei poporului român. Stilurile funcţionale (beletristic. „achiziţionarea de noi cuvinte şi folosirea lor corectă rămân un deziderat permanent de-a lungul întregii vieţi”. Este cazul stilisticii. desigur. precum conjugarea verbului a avea. op. din familia romanică etc. pe cultură generală. În schimb. ştiinţifică. pe de altă parte. pe cunoştinţe de logică. Puternica interdeterminare. noi. prin frecvenţa anumitor cuvinte. Istoria câte unui singur cuvânt (precum domn. pe de o parte. Există domenii ale limbii pentru care o bună cunoaştere a problematicii lexicale constituie o condiţie sine qua non1. De aceea. greşelile de vocabular sunt mult mai frecvente şi mai grave decât cele gramaticale (cf. şi aceasta. Hristea. e. poate oferi date interesante pentru tipologia lingvistică în care se încadrează limba română şi numai în plan secundar despre civilizaţia pe care o exprimă (limbă indo-europeană.Noţiuni generale de lexicologie Vocabularul şi stilistica Vocabularul şi evoluţia societăţii umane Vocabularul şi comunicarea interumană c. se întemeiază. iar pentru cele câteva mii de cuvinte pe care le-a achiziţionat nu poate stăpâni nici pe departe toate sensurile create în procesul viu al vorbirii. încă din primii ani de viaţă şi ajung la o relativă stare de corectitudine. ca urmare a vitezei cu care se produc schimbările în ştiinţă şi tehnologie. În domeniul vocabularului. 1 Sine qua non (potest) (lat. Or. spirituală etc.) implică pagini întregi referitoare la epoci foarte diferite din evoluţia culturii şi civilizaţiei româneşti). evoluţia economică. cultură şi societate este infinit mai mult ilustrată prin vocabular decât prin celelalte compartimente ale limbii. psihologie.) se individualizează extrem de puţin prin elemente fonetice.. cu tot corolarul ei de discipline revenite sau inovate atât de spectaculos în actualitate (teoriile argumentării. sub mai multe aspecte. 8). permeabilitatea sa la elementele alogene. nuanţare. politico-administrativ etc. Dinamica extraordinară a vocabularului. Th.). Este un adevăr pe care l-am putut deja constata în cele câteva exemple care au susţinut diverse particularităţi ale structurii lexicale. neoretorica. provenit din latinescul miles „soldat”. regulile privind fonetica şi morfo-sintaxa se însuşesc. în esenţa lor. mobilitatea sa.). d. ci şi evenimentele social-politice interne. cu factorii strict lingvistici. în anii de învăţământ general preuniversitar. performanţă. destul de puţin prin elemente gramaticale. cit. programarea neurolingvistică etc. p. Dintre acestea din urmă. a citi. un cuvânt precum mire. continua pătrundere a elementelor neologice. precum şi prin structurile frazeologice specifice. Comunicarea interumană. sentimentelor. permanenta suprapunere între valorile proprii şi cele figurate. Acestea provoacă grave perturbări în receptarea şi transmiterea ideilor. Un fapt morfologic. ştiinţific.

astronomia). geografia. Densusianu analizează cuvinte. în domeniul vocabularului. Într-un celebru curs universitar. de fapt. neogramatica. depind. însuşirea limbajelor speciale. respectiv „de ţărani”. Succesul în studierea oricărei alte discipline (istoria. utilizarea computerului.Noţiuni generale de lexicologie atitudinilor. de Saussure şi de alţii. chiar şi a celor nonverbale. A. ideile neogramaticilor s-au răspândit în multe ţări. Cu această afirmaţie. Toate acestea sunt suficiente raţiuni ale importanţei studierii sistematice a vocabularului în procesul învăţării limbii române. În acelaşi sens. Învăţarea prin cuvânt f. comunicarea este o trăsătură fundamentală pentru om. cit. de prealabila stăpânire a vocabularului limbii materne. în bună măsură. dacă nu exclusiv. Graur au vorbit despre latină ca despre o „limbă de militari”. p. folclorul. chiar Saussure nuanţează teoria raportului 48 Proiectul pentru Învăţământul Rural . unul dintre reprezentanţi fiind şi lingvistul român Ovid Densusianu. el continua un întreg curent din istoria lingvisticii. loc. Dar argumentele erau aduse mai ales din domeniul lexical. reluând ideea („vocabularul este expresia societăţii”). Or. Aplicaţii. Învăţarea limbilor străine. geografia. 9). Meillet. Georges Matoré. dar şi cu mitologia. Acelaşi mare întemeietor al onomasticii moderne punea disciplina sa în legătură cu toate disciplinele sus-menţionate. Al. Albert Dauzat considera că toponimele reprezintă (prin substantivele cu valoare calificativă. Apărute în Germania. contribuie la îmbogăţirea şi nuanţarea vocabularului dar este. avansa propunerea ca lexicologia să fie definită ca o „disciplină sociologică” (Apud Th. onomastica etc. Ei considerau că limba. de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. relaţia cu diverse alte ştiinţe socio-umane. sentimentele sale.). religia. sintagme care dovedesc specificul pastoral al începuturilor istoriei poporului român. prin adjectivele din structura numelor de locuri. Densusianu).) şi istoria. De altfel. în general. literatura etc. arătând că prin toate aceste conexiuni. prin derivatele care exprimă o anumită atitudine – augmentativele. Chiar dacă nu trebuie extrapolat studiul limbii la studiul trăsăturilor distinctive ale poporului respectiv (ideea analizei lingvistice prin sine şi pentru sine a fost susţinută de A. diminutivele) „un preţios capitol de psihologie socială” (Dauzat. etnografia. definit ca fiinţă socială. la rândul său. reflectă sufletul şi istoria unui popor (Vezi revista „Grai şi suflet” a lui Ov. Lectură suplimentară „Orice vocabular exprimă o civilizaţie”. fizica. relaţiile cu societatea rămân valabile. condiţionat de el. 1939. matematica. în special. ca Ernest Muret). preferinţele sale”.. o civilizaţie”. expresii. numele proprii oferă informaţii preţioase pentru a înţelege „sufletul unui popor. Hristea. Alţi specialişti subliniază relaţia indestructibilă dintre diverse ramuri ale lexicologiei (semantica. Marele lingvist francez Antoine Meillet afirma că „orice vocabular exprimă. iar succesorul şi conaţionalul său.

Editura „Recif”. 45-47). *** Formarea cuvintelor în limba română (FCLR) (Redactori responsabili: Al. Editura „Niculescu”. Bucureşti. Editura Academiei. Bucureşti . 1997. Privire generală. Narcisa. Editura „Albatros”. 2001. GRAUR şi Mioara AVRAM). ortoepic şi morfologic al limbii române (DOOM).. Bucureşti. 19843. HRISTEA. IANCU. Theodor. Dicţionarul ortografic.Noţiuni generale de lexicologie dintre evenimentul politico-social şi evenimentul lingvistic (Curs de lingvistică generală. Sinteze şi exerciţii lexicale. Structura vocabularului limbii române contemporane. teste. Exerciţii de gramatică a limbii române. Limba română contemporană. 1 (Derivarea verbală). Mioara (redactor responsabil). COTEANU. Iulian. CERKEZ. 19932. III (Sufixele). Gabriela. Editura Academiei. c) instrumente lexicografice (dicţionare). PANĂ DINDELEGAN. II (Prefixele). Editura Academiei. Editura Didactică şi Pedagogică. Bucureşti. Bucureşti. Vol. rom. 1995. Bucureşti. Cristina. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. * AVRAM. IONESCURUXĂNDROIU. p. 3. Vol. 1985. HRISTEA. Angela. Dicţionar general de ştiinţe. aplicaţii. Bucureşti.a. Ion. Marilena. Limba română contemporană. TOMA. Cei interesaţi vor găsi în aceste lucrări utile trimiteri la alte surse bibliografice. Matei. * CHIRIAC. Angela. Vol. 1995. Ştiinţe ale limbii (DSL). Teste rezolvate. 1999. 1978. trad. Angela. 1986. Sinteze de limba română. Ion. GHIŢĂ. Surse bibliografice Sunt selectate aici trei categorii de lucrări de referinţă: a) tratate şi manuale care abordează teoretic problemele vocabularului. b) sinteze şi culegeri de exerciţii. Editura Diaconu Coresi. Editura Ştiinţifică. Vocabular. Editura Petrion. Bucureşti. R. Bucureşti. BIDU-VRĂCEANU. BIDU-VRĂNCEANU. enciclopedice. 1970. lingvistice. BIDU-VRĂNCEANU. Bucureşti.. Proiectul pentru Învăţământul Rural 49 . A. Marin. I (Compunerea). Liliana. 1982-1989. Teorie şi teste. s. Editura Academiei. CĂLĂRAŞU. lingvistice şi stilistice. Cristina. 1989. Texte de analizat şi un Glosar de neologisme. Bucureşti. FORĂSCU. IONESCU. Editura Didactică şi Pedagogică. Theodor (coordonator). Bucureşti. Limba română.7. Bucureşti.

.................. E........................................ Subdiviziuni ale vocabularului...................... de tipul „vocabular fundamental – masa vocabularului”.............. 3. 50 Proiectul pentru Învăţământul Rural ... Mic dicţionar de terminologie lingvistică (MDTL). 6................ Analizează componenţa structurală a cuvântului strălucitor....... Cum se numesc disciplinele lexicologice care studiază originea....... numai pe baza cuvântului „lexic”................... 3.. 1980..8. Enumeră-le! Răspuns: .......... Editura „Univers Enciclopedic”....... Vocabularul este definit din perspectiva diacronică şi sincronică. formarea................... Bucureşti.. 7............ (completează spaţiul marcat prin puncte)... „termeni literari – termeni populari” etc..... Editura „Albatros”..... b) ... *** Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX). Bucureşti....... Precizaţi cel puţin câte doi termeni care denumesc fiecare dintre cele două componente ale cuvântului....... *** Dicţionarul enciclopedic român................................ Despre ce criteriu este vorba? Răspuns: ........................................... Cum se numeşte aceasta? Răspuns: .... s-au folosit principiile şi metodele a cel puţin trei discipline conexe ale lexicologiei.. respectiv sensurile cuvintelor? Răspuns: .........................Noţiuni generale de lexicologie CONSTANTINESCU-DOBRIDOR..... Răspuns: a) ........... 1991........... Răspuns: .......................................... Totalitatea cuvintelor dintr-o limbă se numeşte vocabular sau lexic. 4.. S....................... E.................. Cuvântul – ca unitate de bază a vocabularului... Pentru alcătuirea unor dicţionare.... Lucrare finală de evaluare 1............ 2... ca Dicţionar de antonime al limbii române şi Dicţionar de expresii şi locuţiuni ale limbii române... 5... 1996.. De aceea spunem că el reprezintă totalitatea cuvintelor care: ...................... Dar ştiinţa care studiază vocabularul poartă o denumire formată................................................................. ediţia a II-a............. are o natură duală..... Gheorghe............ se organizează după un criteriu extralingvistic..............

onomastica – antroponimia – hidronimia/toponimia Proiectul pentru Învăţământul Rural 51 ..... 1: 1... 2..... 1...... şi reg. el este totuşi o îmbinare de sunete dotată cu sens........ „astfel”............ substantiv...... 3..... Care este criteriul lingvistic ordonator al unor cuvinte „primare”.... s.... crau = cuvânt........... Răspunsuri şi comentarii la exerciţii şi teste Exerciţiul nr. în domeniul formării cuvintelor româneşti prin derivare şi compunere... 9.. articol posesiv genitival feminin singular (o carte a fetei).................. a..... primar”: formă brută......... Celelalte sunete sau grupuri de sunete nu au statut de cuvinte. 1: Sunt cuvinte: a = cuvânt.... brut = adjectiv...... paşoptism. Test de evaluare nr. de tip înfloritor? sau al unor termeni moşteniţi din latină faţă de împrumuturile din franceză? Răspuns: ..... „ci”. de tip floare..... salariu brut etc.).. adverb (înv....... deoarece sunt lipsite de semnificaţie..... dovedind strânsa relaţie dintre societate şi limbă... 10.... Indică titlul unei lucrări de referinţă. al = articol posesiv genitival masculin singular (un prieten al fratelui meu)........ cu sensul „neprelucrat................... Despre ce eveniment este vorba? Răspuns: ........ căci poate fi: 1.. Răspuns: .. cu tracţiune animală.......... Cuvinte ca revoluţie....... interjecţie (a!) etc..... reflectă un anumit eveniment istoric... din care au apărut până acum trei volume... dar = cuvânt....9....... faţă de cele „derivate”. 3... deşi nu are morfeme.. „aşa”... cu sensul de „vehicul terestru cu patru roţi..v. cu consecinţe foarte importante asupra evoluţiei societăţii româneşti..a) etimologia b) semantica c) formarea cuvintelor 2....................... prepoziţie (cărţile a trei elevi).... definit prin sinonimul „cadou”.Noţiuni generale de lexicologie 8..... verb auxiliar „a avea” (a venit). car = substantiv........ proclamaţie ş. conjuncţie adversativă: „însă”................ folosit la ţară pentru transportarea (sic!) alimentelor” (DEX.....) însemnând „da”.... căci în limba română reprezintă interjecţia imitativă pentru sunetul scos de cioară... frazeologia 3......

1970-1989) Punctaj: pentru fiecare răspuns corect şi complet se acordă 10 puncte. -tor (sufix) 5. semnificat 3. semantica. 2: . expresie. stră.Noţiuni generale de lexicologie Exerciţiul nr. criteriul semantic. 52 Proiectul pentru Învăţământul Rural . prin plasarea în clasa „vocabularului cu sferă restrânsă”.. I-III. „.criteriul etimologic-formativ. Lexicografia. semantica 6. se folosesc sau au fost cândva folosite într-o limbă” 2.criteriul funcţional-ierarhic. semnificaţie. frazeologia 7. cheie. formarea cuvintelor. a) formă. prin invocarea originii latine şi a valorii locuţionare. Total: 100 puncte. Revoluţia de la 1848 10. Criteriul formativ-etimologic 9. Formarea cuvintelor în limba română (vol. luci (cuvânt-bază). Test de autoevaluare 1. prin relevarea bazei antonimice a termenilor- . Etimologia.. b) conţinut. Criteriul funcţional-ierarhic 8. complex sonor. semnificant. înţeles.(prefix). Lexicologie 4. subclasa „popular”.

.. Jargonul ......2.................................................................................................................................... tehnice..............................................3................................ familiare...........................................................63 4...........................................................................................3..........................2.........................71 4.......................................... Vocabularul specializat ................................62 4.........................70 4............................................. Vocabularul fundamental (VF) .......................62 4............ care acţionează prin factori 53 Proiectul pentru Învăţământul Rural ............1...............2.....65 4........................................ regionale...................1......63 4......3.....................56 4...8.... argotice...............................7.................. să prezinţi trăsăturile specifice ale cuvintelor din vocabularul fundamental..... Vocabular activ şi vocabular pasiv...........................................................................2......... În capitolul introductiv am stabilit că ierarhizarea funcţională a vocabularului este un criteriu extern...60 4.9.......................................... să schimbi registrele lexicale în comunicarea scrisă şi orală............... Vocabular literar şi vocabular neliterar .................10.............. Dinamica vocabularului.... Obiective educaţionale ........56 4.....................4................................... Vocabularul special şi specializat ...Organizarea funcţional-ierarhică a vocabularului Unitatea de învăţare nr.............................................56 Vocabularul regional .........56 4............................................................2.........................5.................................5.............57 Vocabularul arhaic................................................6.................................. să identifici echivalente literare pentru cuvinte din sferele populare..................... Surse bibliografice ......1................ Vocabular uzual şi vocabular cu sferă limitată de utilizare..............................................3. Vocabularul cu sferă limitată de utilizare .................58 4....................... să determini ariile de utilizare ale diferitelor grupe lexicale stabilite după criteriul frecvenţei............72 4.1.........56 4.......11.......2........... Structura vocabularului ...........53 4.................68 4...... Obiective educaţionale După parcurgerea acestei unităţi de învăţare vei fi capabil: • • • • • • Reţine ! să Identifici cuvintele din vocabularul fundamental şi din masa vocabularului. Argoul ..............5....1....57 4.............5................62 4................................. Lucrarea finală de evaluare ..... Răspunsuri şi comentarii la exerciţii şi teste . Masa vocabularului...... să recunoşti sursele şi procesele transferului lexical............ Vocabularul de uz general .............. 4 ORGANIZAREA FUNCŢIONAL-IERARHICĂ A VOCABULARULUI Cuprins: 4.............. Vocabularul fundamental şi masa vocabularului.58 Vocabularul neologic ..................................

Toma. verbe auxiliare. Funcţionalitate aproape zilnic) de către toţi vorbitorii unei limbi. articole etc. fond principal lexical. vorbim despre registre lexicale. extrem de nuanţat. geografici etc. 4. foarte mobil. aceea a lexicului de bază. 177-178).. frecvenţă Numit şi vocabular de bază sau vocabular reprezentativ. de utilitate. Exemplu: operaţie aparţine limbii literare standard. Vocabularul fundamental (VF) Este alcătuit din acele cuvinte care sunt folosite frecvent (practic. dar unele clase impun mai multe trepte de ordonare a subclaselor. zi. el aparţine limbajului profesional. a avea. după împrejurări: nevastă – în mediu familiar. culturale. diacronice). sincronic) acţionează împreună cu cele sociale. opus masei lexicale. indiferent de nivelul instruirii. unii specialişti nu recunosc decât o singură ierarhizare. al frecvenţei) nu poate acţiona foarte riguros în condiţiile unui material lexical imens. iar în cadrul acestuia se disting mai multe domenii: medical. restrâns la circa o sută de cuvinte. Coteanu. conjuncţii. teritoriale (preponderent colective. socio-culturali.). 54 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Unii cercetători numesc nucleu un subgrup din VF. criteriul funcţional-ierarhic funcţionează şi la nivelul sensurilor. În primul caz. prin sensul său de bază. după cum şi elementul psihologic (preponderent individual.2. despre uz sau frecvenţă. • această suprapunere parţială de clase dovedeşte că acest criteriu (al funcţionalităţii. p. el reprezintă nucleul funcţional stabil al limbii (I. vârstă. creând submulţimi lexicale diferite între ele prin niveluri (de corectitudine faţă de standardul stabilit la un moment dat. om.2. se folosesc ierarhizări binare. profesie. Vocabularul fundamental şi masa vocabularului 4. aşa-numitele unelte gramaticale: prepoziţii. • acelaşi cuvânt poate face parte din mai multe clase sau chiar din toate (a fi. vocabular esenţial. A. prin sensurile sale secundare. pe când un alt cuvânt poate aparţine unei singure clase. 1985. religie etc. sex. didactice. prin urmare. niveluri estetice) şi prin sfere de întrebuinţare (generală – regională – profesională – individuală etc. regiune. destul de diferită de la un cercetător la altul. 78). Din această cauză. (cf. în principiu.. De fapt.1.Organizarea funcţional-ierarhică a vocabularului psihologici. financiar. precum şi în terminologia specială. soţie – în societate). intensiv. istorici. A. extensive. axele de organizare se intersectează. în al doilea caz. • ezitările se văd în subdiviziunile operate. Moles apud I. Consecinţele sunt uşor de remarcat • acelaşi vorbitor (grup de vorbitori) poate utiliza cuvinte din clase funcţionale-ierarhice diferite (schimbând registrul. „acţiune. • acelaşi cuvânt poate avea mai multe sensuri – care aparţin unor clase diferite. lucrare” (executată de om sau de un utilaj). nu numai al cuvântului. Din raţiuni metodologice. matematic etc. frumos). fond principal de cuvinte. militar. 2001.

au rămas cu sensurile originare şi cu forme aproape neschimbate. Ele se grupează după criterii extralingvistice şi lingvistice şi îndeplinesc anumite caracteristici definitorii. mai ales fondului latin. • instrumente gramaticale (conjuncţiile şi prepoziţiile): şi. tată. râu. avea. soră. cap. brânză. floare. picior etc. de etc. cf. • au frecvenţă mare (respectiv. rău. aparţinând. • sistemul pronumelor: eu.. trei. de aceea sunt „primele învăţate şi ultimele uitate”. • denumirile pentru locuinţă... frunză. nepot etc. • numele părţilor corpului omenesc: cap. mult) ş. ea. iarbă. • numele unor culori: roşu. piept. în. găină. fiind formate din 1-2 silabe. corp fonetic redus. masă. urât. copil. stea. acolo etc. lună. vară. urs. aproape. trist etc. cal. varză etc. • anumite adverbe (bine. a voi. mână. oaie. a cânta. tu. mare etc. apă. negru). fiu. pământ. repede. frazeologice (om de omenie. rău. dinte. inel etc. care are circa 54 de sensuri. an. câmpie. ochi. pământ etc.. aer. a vorbi.d. voi. definiţia) în timp şi spaţiu. între niveluri şi registre lexicale diferite. vin etc. în majoritate (vezi cuvântul cap. unelte şi obiecte uzuale: casă. • numeralele de la 1 la 10.). tânăr. fiică. deal.. frumos. floare. • numele unor calităţi şi defecte: bun. • sunt cuvinte foarte vechi. avea. vesel. vacă. roată. floarea tineretului. mamă. pisică. că.m.). în principiu. mamă. nici. prost. munte.a. • au o mare capacitate de a forma locuţiuni. a lucra etc. frate. lună. lapte. carne. aici. nas. rarmai multe: om. • numele unor animale domestice şi sălbatice: câine. • verbele auxiliare: a fi... soare. în floarea vârstei etc. fereastră. peşte. mare valoare circulatorie. s-a făcut om etc. ochi etc. ceapă. bunică. • numele principalelor alimente şi băuturi: pâine. • nume de arbori şi plante: pom.. Caracteristici ale cuvintelor din VF Grupe lexico-tematice ale VF Proiectul pentru Învăţământul Rural 55 . noapte. • denumiri pentru exprimarea timpului şi a spaţiului: zi. • au mare putere de derivare şi compunere (vezi familia lexicală a unor cuvinte ca om. verde. mare. mic. văr.Organizarea funcţional-ierarhică a vocabularului În limba română. deştept. om de bază. supra. dar. atunci. • sunt cuvinte polisemantice... • numele principalelor acţiuni umane: a mânca. cireş. a bea. el. • numele de rudenie: părinte. lup. la. altul. topor. noi. albastru (alb. numărul de cuvinte care intră în VF se estimează la circa 1500. să. bătrân. pe. nimeni. plop.. gură. galben. departe. ţânţar etc. din. fi.. • au. ăsta. cu. • denumiri pentru elementele universului şi ale formelor de relief: cer. toţi etc. uşă..). a merge. fiu. expresii metaforice. acum. iarnă. nu au putut fi înlocuite de cuvinte din straturile etimologice ulterioare încheierii procesului formării limbii române. noi. • au un mare grad de stabilitate.

în cazul limbii române. ciot. şi de când îl avea. intră şi cuvinte cu frecvenţă mare. car. a ara. a citi. sunt utilizate de grupuri mai reduse de vorbitori. statistic. aici. condei.). afin. aluzie. cerb.arhaismele. 56 Răspunsurile vor fi scrise în spaţiile lăsate libere Proiectul pentru Învăţământul Rural .regionalismele. Exerciţiul nr. restul vocabularului sau vocabular secundar. a aloca. Specialiştii au remarcat echilibrul numeric al subdiviziunii.2.. chit. femeie. Subliniază cu o linie cuvintele din fondul principal lexical şi cu două linii pe cele din masa vocabularului: a) a auzi. amalgam. . (P. spre deosebire de cele din VF. . stabilind arii mai extinse sau mai restrânse ale lexicului.Organizarea funcţional-ierarhică a vocabularului 4.termenii de specialitate (profesional-ştiinţifici): . căci . şi dicotomia astfel stabilită rămâne insuficient diferenţiat. a crede. foc. tocmai când erau gata să se coacă”. Căci.. fond. b) cuvinte din masa vocabularului: „În fundul grădinii avea şi un măr care făcea mere de aur. agitaţie.creaţiile individuale. Cu toate acestea. el nu putuse să mănânce din pom mere coapte. În principiu. în clasele care. croitor. inegalităţile fiind compensate de mărimea diferită a grupurilor de vorbitori. totuşi.termenii de argou şi jargon. frescă. floare. fiert. vocabular disponibil.000 de cuvinte (cu tot cu variante). Ispirescu) 4. febră. frunte. cuptor. Problema este însă că acestea. pot fi delimitate. venea oarecine noaptea şi le fura. . Grupează cuvintele din textul de mai jos pe două coloane: a) cuvinte din vocabularul fundamental.neologismele. suprapusă altor grupări: vocabularul uzual ≈ vocabular fundamental ≈ vocabular activ etc.lexicul popular. albastru. . Termenul de „rest” nu trebuie înţeles în sens peiorativ. cuţit. ci în cel strict matematic.2. intră aici: . 1 1. (vezi Figura 2. Masa vocabularului Reprezintă restul cuvintelor din vocabular. Această parte se şi numeşte. . diferenţa de la cele circa 1. în diverse lucrări de specialitate. dacă la o asemenea imensitate de material se poate presupune şi o mare diversitate.500 de unităţi ale VF până la totalul de aproximativ 175. . 2. alifie.3. Vocabular uzual şi vocabular cu sferă limitată de utilizare Factorul social acţionează extensiv.2. fin. a fugi. cleşte.hapax-urile (termeni atestaţi o singură dată în limbă) etc.

în sensul că el cuprinde mai mult decât cuvintele folosite (aproape) zilnic. suprapuneri şi diferenţe definitorii. la rândul ei.Organizarea funcţional-ierarhică a vocabularului a b c Figura 2.2. în general. dar şi talon. regionale etc. Chiar dacă trăsăturile definitorii se reiau din definiţia VF. ci şi din cel pasiv.2. numite. protetice a. totuşi. Vocabularul de uz general reuneşte într-o singură mulţime Eterogenitate elemente active de la toate grupele de vocabular activ (care poate caracteriza o grupă sau alta de vorbitori). Vocabularul regional (dialectal. referitoare la grupe diferite de cuvinte1. b = vocabular uzual. În plus. prin acoperirea parţială a ariei teritoriale folosite. nu şi cele figurate. are. Intră aici.în cuvinte uzuale care încep cu o consoană: arău („rău”). aromân. dar şi termeni populari: mamă. c = vocabular activ). regionalisme: a ciupi.3. însoţită de alte trăsături fonetice. în primul rând. vocabularul uzual se deosebeşte de acesta prin factorul frecvenţă. propriu. nu conţine numai cuvinte din fondul activ. unor zone. termenul general de definire ar fi specificitatea. plasează cuvântul respectiv în vocabularul uzual. ar trebui să folosim o descriere prin negaţie („cuvinte care nu sunt cunoscute şi folosite de către toţi vorbitorii”) ceea ce. specifică. provincial) se opune vocabularului supradialectal. ci prin ceea ce este. unor grupe de vorbitori. ca principal dialect românesc. nu este recomandabil: nu se defineşte un lucru prin ceea ce nu este. puţ. Bogăţia nomenclaturii reflectă incertitudini. epoci. 4. 1 • Altfel. forme sau termeni din subdialecte. vocabular supradialectal.3. Suprapunerea grapelor lexicale (a = VF. dialectale sau utilizarea adjectivului muşat pentru noţiunea de „frumos” sunt elemente ale dialectului aromân (macedoromân). fond general. 4. a se ivi. dar şi chestie etc. alăvdare („a lăuda”).1. Dintre diversele sensuri ale fiecărui cuvânt. numai sensul de bază. învechite. vocabular mediu. De exemplu. regiune etc. formele specifice dialectelor limbii române: dacoromân. istroromân. utilizarea vocalei Regionalisme. vocabular nespecializat. Aceasta înseamnă că putem defini mai bine acest mare segment de vocabular (uşor de suprapus „masei vocabularului”) referindu-ne separat la fiecare grupare componentă. Vocabularul de uz general cuprinde cuvintele folosite de către întreaga comunitate a vorbitorilor. Vocabularul cu sferă limitată de utilizare cuprinde cuvinte care au arie restrânsă de folosire. vârste. domeniu socioprofesional. din punct de vedere logic şi metodologic. Proiectul pentru Învăţământul Rural 57 . Aceleaşi caracteristici se regăsesc la nivelul cuvântului. foarte cunoscut. El se mai numeşte fond comun. Aşadar. termeni literari. forme armân („român”). Dacoromâna. meglenoromân. magiun. indiferent de gradul de instruire.

logos „cuvânt”). păpuşoi etc. Din acest punct de vedere. fântână. ca formă sau ca utilitate (gr. spirituală. arh. standard. porumb (Muntenia). a pişcura. specialiştii în domenii de larg interes – finanţe. iatagan. b) slv. prin opere literare (vezi scrierile lui I. Crişana. prost „simplu” > rom. c) fie prin ieşirea din uz a noţiunii desemnate (arhaisme propriu-zise. în româna actuală. b) fie prin pierderea unui sens special (arhaisme semantice). căci populare sunt cuvintele din registrul neîngrijit. actuală prost „fără minte”. • Vocabularul arhaic însumează cuvintele cu sferă restrânsă de utilizare din cauza învechirii lor. termeni regionali – termeni literari este una dintre principalele opoziţii definitorii. Maramureş există. oamenii instruiţi de toate vârstele.) şi. pecmez. în evoluţia social-economică şi politică. Pentru regiuni ca Oltenia. . Observăm că unii termeni regionali au pătruns în vocabularul uzual. din orice teritoriu al comunităţii vorbitorilor de limba română. literar. paharnic. regionalismele se suprapun mai degrabă cuvintelor populare. informatică etc. Creangă) sau prin actualizarea importanţei noţiunii desemnate etc. opinci. mai ales cei din Muntenia.ahăsta este o variantă regională bănăţenească. birjă. căci au în comun opoziţia cu vocabularul literar. lat. directus a trecut prin faza dirept. literar. Ei pot trece în vocabularul uzual. Exemple: a) lat. familiară. prostâi „simplu” > rom. arhé „vechi”. pântece. suprapunerea regional-popular nu este totală. drept. definitorie pentru stabilitatea cuvintelor din VF. (Moldova). de asemenea. opaiţ. rumpere > rom. o trăsătură pozitivă. pe de altă parte. general valabilă în vorbirea neîngrijită. pentru a deveni. folosiţi pe întreg teritoriul în care se vorbeşte româneşte. un vocabular relativ bine individualizat. Reamintim că „vechimea” este. crump (Banat).acesta este forma literară a pronumelui demonstrativ de apropiere. Totuşi. ştiinţifică. arh. . c) arcaş. a pişca. curechi. pe când regionalismele circulă numai într-o anumită zonă geografică. rumpe > rom. Totuşi. burtă. .ăsta este forma populară. Arhaismele se deosebesc de acestea: Arhaisme a) fie prin evoluţia învelişului sonor (arhaisme fonetice). • Vocabularul neologic cuprinde aria restrânsă a cuvintelor relativ recent pătrunse în limba română. Exemplu: . 58 Proiectul pentru Învăţământul Rural . actuală rupe. foale.aista este o variantă regională moldovenească. istorisme).Organizarea funcţional-ierarhică a vocabularului cartof. în sensul că cei dintâi nu sunt supuşi actelor voite ale vorbirii şi cultivării. Factorii social-culturali care acţionează în conturarea acestei sfere lexicale sunt concretizaţi în grupele de vorbitori (tinerii. încă insuficient adaptate fono-morfologic şi insuficient cunoscute ca încărcătură semantică. în principiu.

Organizarea funcţional-ierarhică a vocabularului

Neologisme

„Vârsta neologismelor” relativizează acest grup de cuvinte, căci sub denumirea de „nou” (gr. neo + logos) se ascund cuvinte adoptate de română abia în ultimii 10, poate chiar numai 5 ani (computer, cip, site – sait), cât şi cuvinte care au câteva zeci de ani (tehnică), o sută de ani (telefon, telegraf) sau chiar 350 (imperiu, consilium, consul, cometă, fantastic, răspublică – introduse în română de către Miron Costin, Dimitrie Cantemir, prin scrierile sale). Or, în acest din urmă caz, cuvântul este la fel, dacă nu chiar mai vechi ca unele arhaisme, calitatea de neologism fiindu-i conferită doar de forma fonetică foarte apropiată de a etimonului din latina savantă şi de circulaţia restrânsă la nivelul literar, ştiinţific, specializat. Multe neologisme au circulaţie internaţională, aparţinând limbii de origine, altor limbi şi românei, în egală măsură (telefon, marketing, design etc.) Caracterul restrâns al utilizării lor favorizează numeroase greşeli de ortoepie şi ortografie. Unele neologisme, ca şi arhaismele, sunt înregistrate în variante diferite în dicţionare. În lingvistica românească, prin neologisme se înţeleg nu numai cuvintele împrumutate, ci şi cele calchiate după o limbă străină, precum şi cele create în română. Asupra acestor surse de îmbogăţire, modernizare şi nuanţare a vocabularului vom reveni într-un alt capitol. Aici adăugăm doar concluzia că arhaismele şi neologismele constituie grupele polare organizate pe axa temporală a frecvenţei, respectiv a uzului, cu implicaţiile socio-culturale, psihologice etc. obişnuite.

Exerciţiul nr. 2 1. Indică sinonimele actuale corespunzătoare următoarelor arhaisme lexicale (sematice, istorisme) şi fonetice: buche, blănit, hrisov, leat, moşie, a slobozi.

.................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 2. Dă un alt cuvânt regional şi apoi sinonimul literar al următoarelor regionalisme: barabulă, hulub, târnă.

.................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 3. Caută în dicţionare varianta corectă pentru următoarele variante neologice: sandviş-sandvici, sanguin-sanguin, premisăpremiză. .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ....................................................................................................................................
Proiectul pentru Învăţământul Rural

Răspunsurile vor fi scrise în spaţiile lăsate libere

59

Organizarea funcţional-ierarhică a vocabularului

4.4. Vocabular activ şi vocabular pasiv
Bifurcarea vocabularului în activ şi pasiv este unul dintre efectele organizatorice ale acţiunii factorului psihologic. Prin vocabular activ înţelegem totalitatea cuvintelor pe care vorbitorul le întrebuinţează frecvent în diverse împrejurări, iar prin vocabular pasiv – acele cuvinte pe care le cunoaşte sau le recunoaşte, dar nu le foloseşte decât foarte rar sau deloc. Este vorba, aşadar, despre nivelul individual al organizării vocabularului. Dar vocabularul activ ar fi inoperant dacă nu ar coincide cu al celorlalţi vorbitori, ceea ce înseamnă că există un fond lexical activ comun pentru toţi vorbitorii unei limbi, fond care se suprapune vocabularului fundamental, în mare măsură. Altfel spus, criteriul psihologic, individual, devine criteriu social-cultural, colectiv. În ceea ce priveşte vocabularul pasiv, el se stratifică în mod previzibil în diverse subcategorii: a) cuvinte relativ general cunoscute, apropiate de sfera vocabularului activ, numite disponibilităţi lexicale, tocmai pentru că pot trece oricând în aceasta, prin lecturi, studii sau prin presiunea mediului social-lingvistic (exemplu: supermarket, angro etc.); b) cuvinte rar folosite, dar pe care încă le pot recunoaşte unii vorbitori (căci apar, de exemplu, în expresii, locuţiuni etc.: toptan „cantitate mare”, „belşug”, cf. loc. adj. şi adv. cu toptanul; c) cuvinte extrem de rare, foarte apropiate de frecvenţa zero în vorbire (exemplu: raia „teritoriul locuit de supuşii creştini ai Imperiului Otoman, de obicei, administrat direct de către autorităţile militare turceşti”). Şcoala, lecturile, mass-media, călătoriile etc., aduc pentru un moment astfel de cuvinte în actualitate, căci a existat o epocă în care ele au fost active. Prin urmare, putem reprezenta grafic submulţimile vocabularului ca în Figura 2.1.

Mobilitate şi dinamism

a

b

c d

Figura 2. 1. a – vocabular activ; b, c, d – vocabular pasiv, cu grade de cunoaştere şi recunoaştere descrescândă.

Şi la nivelul unui cuvânt există sensuri active şi sensuri pasive. De exemplu, miez este un cuvânt pe care orice vorbitori de limba română îl poate defini, cu aproximaţie, ca „parte interioară (moale) a unui fruct, a pâinii etc.”. Valoarea temporală, înregistrată în DEX ca (sensul 3) care apare doar în expresii fixe este, de asemenea, relativ cunoscută (miezul zilei, miezul nopţii (12 h, 24 h), miezul verii, miezul iernii), dar mai rar folosită. Urmează sensul figurat: „semnificaţie”, „esenţă” a unei probleme, utilizat de categorii diverse
Proiectul pentru Învăţământul Rural

60

Organizarea funcţional-ierarhică a vocabularului

de vorbitori, nediferenţiate socio-cultural. Sensul tehnic, „formă prin care se obţin goluri sau scobituri în piesele turnate prin topire”, este cunoscut şi utilizat, evident, numai de către profesionişti. În concluzie, vocabularul activ şi vocabularul pasiv reprezintă o clasificare impusă de mai multe criterii şi care se suprapune altor clasificări şi se completează cu alte clasificări. Vocabularul activ coincide, în mare măsură, cu VF, iar în vocabularul pasiv intră subgrupele din masa vocabularului (regionalisme, arhaisme, neologisme, termeni literari, termeni populari etc.) Exerciţiul nr. 3 Răspunsurile vor fi scrise în spaţiile lăsate libere 1. Un cuvânt precum meterhanea ar avea gradul de frecvenţă zero, dacă nu ar fi înregistrat în DLR (dicţionarul-tezaur al limbii noastre), în dicţionarele enciclopedice, explicative sau în dicţionarele speciale etc., de neologisme, arhaisme etc. a) Defineşte cuvântul, după oricare dintre aceste dicţionare; .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... b) Enumeră contexte în care ar putea să apară acest cuvânt. .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 2. Cuvântul strămurare desemnează, în limba română veche, un băţ ascuţit sau o prăjină cu vârf de fier, folosită în trecut pentru a îndemna vitele la mers. El certifică o ocupaţie veche din mediul rural. Pentru vorbitorul citadin de astăzi, el are, în mod cert, frecvenţa zero, ceea ce ar însemna, practic, un paradox privind structura vocabularului. Numeşte cele două clase în care cuvântul poate fi clasat, totuşi, salvând aparenţa paradoxală. .................................................................................................................................... .................................................................................................................................... 3. Cuvântul moşie are a) un sens activ şi b) câteva sensuri pasive. Defineşte aceste sensuri şi precizaţi sfera de utilizare în care se încadrează. .................................................................................................................................... ....................................................................................................................................

4.5. Vocabularul special şi specializat reprezintă grupele de cuvinte organizate
după criteriul frecvenţei, criteriul funcţional, prin ierarhizare pe axa (de natură psihologico-socială) a „intereselor şi preocupărilor”. Opoziţia clarificatoare se realizează, în principiu, cu vocabularul uzual, cu precizarea că specializările (lexicale, fono-morfologice, semantice) definesc grupuri în mod ostentativ „închise”. Alte opoziţii se creează cu
Proiectul pentru Învăţământul Rural

61

prostituţia. măcar parţial. de către infractori sau alte medii restrânse. astfel încât unele lucrări de specialitate vorbesc despre un „argou al elevilor şi studenţilor” (diriga. cu vocabularul fundamental. m. 4. icre („creier”). jandarm. diblă. bordei „închisoare”. ciacâr etc. ataş („fund”). mate. 2002. ienicer „poliţist”. Vocabularele speciale sau de grup sunt argoul şi jargonul. gagică. r. evident.Organizarea funcţional-ierarhică a vocabularului limba literară. 76): aghiotant „hoţ”. aripă. calităţi – nasol. ilegalist etc. bord. închisoarea. tiribau „arest” etc. anii de puşcărie. ţiganul. a. mai ales din vorbirea romilor: gabor „poliţist” (cuvântul de origine maghiară. ghiozdan („stomac”). bostan („cap”). gulie. „ţigan”). remorcă. şest. Elevii studenţii. în limbajul familiar: baftă. binoclu etc. Cercetătorii mai riguroşi consideră că este o simplă „tendinţă”. poliţistul. Câmpul semantic rezultat din cuvintele cu cea mai mare frecvenţă (şi bogăţie semantică. ciupitor. care poate depăşi o sută de termeni. împrumuturi din alte limbi. nasol.. un argou al militarilor în termen (osu „Ofiţerul de Serviciu”. clanţă. Pentru noţiunea de „hoţ” cuvintele argotice. puternic „coloraţi” stilistic. amortizoare „sâni”. sinonimică etc. căutători.5. cange („mână”). alături de referenţii din VF. însemna. ceea ce înseamnă că grupele „speciale/specializate” se suprapun. neologismele nesocializate sau socializate cu alte sensuri: elice „limbă”. căţea. gândirea. celor de la polul opus: masa vocabularului. termeni uzuali. dulap. sentimentele şi preocupările lor. respectiva („soţie”). belea. în procesul firesc de pătrundere a unor asemenea termeni. ghişeu „şliţ”. gradul ierarhic într-o „bandă” etc. diurnist.: bobocel. Toma. cu nuanţele de rigoare. pentru care argoul are. boabă). şase. bătaia. calfă. molie. incubator. hultan. dovedind încă o dată mobilul psiho-social care funcţionează ca factor organizator al acestui grup de cuvinte. bufet. muie („gură”). Sursele argoului sunt: unele arhaisme („părăsite de limba literară”. gagiu „om” etc. cioc. Aceste cuvinte alcătuiesc fondul activ al vorbitorilor respectivi.) ilustrează semnificativ „lumea” utilizatorilor. Proiectul pentru Învăţământul Rural Sursele argoului Pseudo-argoul 62 . de altfel. „au mai rămas”. pot indica şi vechimea. extrem de numeroase. Termenii obsceni îşi găsesc un loc privilegiat în argou. în original. bot. calfă. cuvinte proprii: părţile corpului – alunecători. decan. Argoul este reprezentat prin vocabularul de grup. de asemenea. soldaţii preiau adesea asemenea termeni. incintă. cantalup. Tratatele şi dicţionarele de specialitate dovedesc că pentru fiecare referent există o serie sinonimică foarte bogată. domeniul de „specializare”. I. prin metamorfozare: abajur „fustă scurtă”. zbanghiu. („ochi”).1. utilizat în special de către mediile interlope. cărora li se conferă sensuri speciale. Cei mai mulţi referenţi desemnează: hoţul. (homo)sexualitatea. informatorul. angrosist. goarnă. băutura. pentru a limita transparenţa comunicării doar la persoanele iniţiate. vocabularul neliterar etc. termeni de rudenie – balabustă. aftă. p. încadrabilă. naşpa.

El reprezintă o subcategorie a ceea ce numim „vocabular ca sferă limitată de utilizare”. Evident. Vocabularul specializat este format din terminologiile de specialitate ale diverselor profesiuni şi domenii ştiinţifice. job. business etc. K. mefient etc. Unii continuă să denumească prin „termeni tehnici” numai cuvintele care reprezintă domeniile strict tehnico-ştiinţifice: mecanică. ca sinonime perfecte. fenomene.5.. nuanţe noi: a faxa. Ion Ghica povesteşte cum vorbea mătuşa sa. care a durat aproape două secole. vocabular de specialitate poate exista pentru mult mai multe domenii decât cele care au limbaje de specialitate. week-end.a. adică inutile. integrată într-un proces mai general de bilingvism cultural. Caragiale. bulivar ş. cercetători diferiţi folosesc termeni şi accepţii diferite ale vocabularului de specialitate. Franţuzomania. general. Alecsandri. cu o exacerbare între 1850 şi 1944. iar totalitatea termenilor care desemnează obiecte.. metalurgiei). ca elemente de jargon. calităţi etc.Organizarea funcţional-ierarhică a vocabularului 4. impardonabil. a lista (un text cules prin tehnoredactare computerizată). care cred că astfel îşi dovedesc „superioritatea”. a fost ironizată de către autori ca V. încât lexicologia şi lexicografia au dezvoltat o altă ştiinţă conexă. în alte limbi. Alături de alte câteva zeci de mii de cuvinte de origine franceză. fiecare dintre denumirile acestea au şi un sens uzual şi alte sensuri secundare. L. În această Nomenclatura subramură lingvistică.5. procese. bye-bye. alcătuită. la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea. Din cauza aceasta. a flana. În plus.3. termenii de jargon provin mai ales din engleză (britanică şi americană): O. utilităţilor etc. inubliabil. asemenea cuvinte se numesc barbarisme. câte ramuri ştiinţifice şi profesiuni au un statut suficient de bine delimitat. pe axa intereselor. termenii de jargon nu acoperă o necesitate lexicală. Proiectul pentru Învăţământul Rural 63 . A urmat moda franţuzismelor. Vocabularul de specialitate nu trebuie confundat cu „limbajul de specialitate”. indimenticabil (it. Jargonul cuprinde cuvintele neologice insuficient integrate în sistemul fonomorfologic al limbii române şi incomplet socializate. se numeşte nomenclatură. şi o structură morfo-sintactică şi stilistică particulară.). şi aceasta este o grupă lexicală delimitată prin factorul socio-cultural. ca franceza. electrotehnică. arhitecturii sau electronicii. artificial utilizate: a amorsa. metalurgie. ei reflectă snobismul unor indivizi sau grupuri socioTipuri de jargon culturale. ca cea mai pregnantă caracteristică. Terminologiile de specialitate sunt astăzi atât de numeroase şi atât de dezvoltate pentru fiecare domeniu. din atâtea subdiviziuni. orice termen de specialitate se numeşte termen tehnic (indiferent că el aparţine medicinei. I. încât să-şi creeze un vocabular propriu. unele împrumuturi din franceză (ca şi din italiană) continuă să se păstreze şi astăzi. în principiu. la rândul ei. a anvizaja. filfizon. Fenomenul este vechi în română. prin opoziţie cu vocabularul uzual. şarlă. numită chiar terminologie.2. care presupune. Spre deosebire de neologismele necesare – care corespund unor realităţi noi (computer) sau unor sensuri. dar face parte din acesta. persoane. neglijentă. care au surprins folosirea semidoctă – deformată. În prezent. care îşi lăuda evghenia („nobleţea”). a „preţioaselor ridicole” din burghezia în ascensiune: musiu. care circulă în paralel cu termenii uzuali. Prin urmare. 4. care au fost integrate definitiv în limba română modernă.

vezi infra) savante (greceşti. lexicologie. precum şi formaţiuni hibride: algo-calmin (< lat. în general. calmin. fr. în Bibliografia selectivă de la Capitolul 1. formaţii lexicale etc. obiectul desemnat etc. fenomenul. cu adaptările fonomorfologice de rigoare.: a face de cart. geografie. în care încă mai există loc mult de noi rezolvări. fonetic. acestea reflectă foarte clar dinamica limbii. de comunicare etc. dicţionare de regionalisme. Există. Caracteristicile terminologiei de specialitate Aparţinând fondului neologic. studiile. terminologia lingvistică. franceză.. altele încă mai specializate. manualele. să întărească specificitatea lexicului respectiv. arhitectură. juridici. De exemplu. unele cu încărcătură metaforică foarte bogată. de la a calma. sintaxă etc. engleză etc. poliglote pe domenii (tehnic. locuţiuni. onomastica au generat o literatură de specialitate şi o producţie lexicografică impresionante. lexicografia. medicină. Alături de tratatele. O condiţie a selecţiei cuvintelor în vocabularele de strictă specialitate este monosemantismul lor. cuvinte nou create. folosite cu sensuri speciale: asociere. administraţie. geologie.. traduceri. Ele nu fac decât să dovedească puterea de acţiune a frazeologismelor în orice limbă vie şi. marină. cuvinte uzuale. comerţ. care să exprime pregnant. căci semnificaţia lor este accesibilă exclusiv profesioniştilor. morfologie. afixoide. revistele de specialitate. fonologic. pielărie etc. transporturi.nu există şi turnùri. dicţionare de argou şi expresii familiare. istorie. operaţie. latine. algos „durere” + form. economici (cu nenumărate subspecializări şi criterii de selecţie şi echivalare).). cuvinte calchiate: turnesol. aparţine unui mare număr de limbi moderne. Există însă dicţionare de arhaisme. zone geografice. vocală. de asemenea. dicţionare de termeni marinăreşti. Reţine ! 64 Proiectul pentru Învăţământul Rural . dar şi din italiană. calmer). etc. Termenii tehnici trebuie să aibă o valoare denotativă clară. multe asemenea cuvinte au circulaţie internaţională. înregistrând cuvintele pe epoci. dat fiind ritmul de dezvoltare a societăţii umane. două dicţionare de termeni lingvistici. dicţionare tehnice (în sensul restrâns al cuvântului). Aceasta nu înseamnă că în vocabularele respective (biologie. Am citat deja. Trecerea unor termeni şi expresii din vocabularele de specialitate în uzul comun sau în alte limbaje cu sferă restrânsă ţine de mecanismele naturale ale evoluţiei societăţii şi a limbii.. soluţie etc. rădăcină pătrată etc.). pe rădăcini sau afixe (prefixoide. fără riscul unor interpretări datorate conotaţiilor suplimentare. procesul. unele generale. – am citat la întâmplare ştiinţe şi profesiuni . dicţionare bilingve. hârtie sticlată. cf. consoană. pe de altă parte.Organizarea funcţional-ierarhică a vocabularului Sursele cuvintelor de specialitate sunt: cuvinte împrumutate. rom. sintagme specifice. a trage obloanele. în acord cu dinamica societăţii. Lexicologia. drept.

). d) tehnic plurilingv. Şcoala are un rol important în lărgirea sferei sociale a utilizatorilor vocabularului literar. fiind deci o grupă încă mai cuprinzătoare şi mai Proiectul pentru Învăţământul Rural 65 . ştiinţe. Totuşi. în general: literară/neliterară. jargon. arte. acest sens se mai păstrează doar în expresii ca a lua pe cineva la rost. literatura etc. pe când cel de-al doilea le poate include. • Vocabularul neliterar include toate celelalte variante lexicale (popular. Cel dintâi se opune subclasei populare. părţi ale terminologiilor speciale (administraţie. este cea care corespunde variantelor limbii. 4 Răspunsurile vor fi scrise în spaţiile lăsate libere 1.. Trebuie să facem deosebire între vocabularul literar standard şi vocabularul literar beletristic. Astăzi.Organizarea funcţional-ierarhică a vocabularului Exerciţiul nr. la alegere. cuvântul polisemantic rost „sens”. incluzând VF. În ce grupă lexicală organizată pe axa selecţiei temporale se poate încadra această utilizare? 3. pardon. transporturi. Cum se numesc în lexicologie termeni şi expresii de tipul: madam. „vorbire” (cf.. În limba română veche. Exemplu: . „raţiune” etc. molie – argotic. rostrum). relaţiile sociale. a spune pe de rost.soaţă – termen din literatura beletristică (înv.6. b) neologismele din limba română. bonjur. normate. mersi. Caută la fişierele unei biblioteci sau la cele on-line şi înregistrează câte un dicţionar de specialitate pentru: a) limba veche românească.). Vocabular literar şi vocabular neliterar O altă grupare binară organizată după criteriul funcţional-ierarhic. speciale etc. avea şi sensul „gură”. c) termenii de argou. regional. ca şi altele – analizate mai sus. poetic). bonsoar? 4. îngrijit. e) al unei profesii. dar şi termeni care desemnează realitatea înconjurătoare. lat. Este o grupă destul de mare şi de eterogenă. 2. în variantele corecte. . • Vocabularul literar include cuvintele scrise şi rostite în conformitate cu sistemul normelor care asigură caracterul cultivat. sa calculat că într-o limbă nu se folosesc mai mult de 4000 de cuvinte „îngrijite”. argou.soţie – termen literar standard (opus lui nevastă – popular. dar şi arhaice. impusă de acţiunea factorului social-cultural. presa. arhaism etc.

Vocabularul popular a fost deja definit mai sus. c) expresivităţii: năduşeală (pentru „transpiraţie”).). suveică etc. chestie. în anumite împrejurări.Organizarea funcţional-ierarhică a vocabularului Îngrijit / neîngrijit eterogenă decât „perechea” sa de pe axa intensiv-extensivă (calitativ/cantitativă) a factorului social-cultural. prieteni. De aici rezultă o subdiviziune specifică: popular/familial. spaţială. regional etc. ci şi din variaţiile de registru la nivel individual. adoptate ca un limbaj intern. zăpadă (Muntenia). baftă. intime. mă. a. Unii specialişti consideră că pot fi incluse în vocabularul popular şi acele regionalisme care sunt bine cunoscute de întreaga comunitate a vorbitorilor de limba română: . ştiinţifici. muşeţel (în loc de „Matricaria chamomilla”). argotic. Transilvania). 5 Aparţine registrului literar enunţul (încercuiţi varianta corectă): a) Se amestecă în vorbă nevasta domnului Iorgu. d) Intră în discuţie muierea domnului Iorgu. a păpa. mutră. omăt (Moldova). Vocabularul familiar este o subramură a celui popular. nevastă. Eterogenitatea şi mobilitatea acestui segment lexical provine nu numai din numărul mare al colectivităţilor organizate pe axa temporală. nene.nea (Banat. utilizaţi în mediile rurale. e) Se amestecă în vorbă doamna domnului Iorgu. mersi. Aşa apar cuvintele de origine infantilă. mai ales termenii de adresare către membrii familiei. cioban ş. râie (în loc de „scabie”). d. 66 da/nu da/nu da/nu da/nu da/nu Proiectul pentru Învăţământul Rural . datorită: a) nivelului cultural-educativ: popă. prea specializaţi: burtă (în loc de „abdomen”). a. neologic. intim. loc de muncă). familiale. a pupa. fiind alcătuit din cuvinte şi expresii utilizate în microgrupuri (familie. totuşi. puiuţ. treabă ş. m.păcurar. oier. ci şi cei culţi. b) exclusivităţii termenilor (pentru unelte şi instrumente populare: furcă. în relaţii neoficiale. Nu numai oamenii cu o instrucţie redusă folosesc cuvinte sau forme neliterare. singurul element specific fiind utilizarea lor în mediu restrâns. dar şi termen literar standard: . Exerciţiul nr. b) Se amestecă în vorbă soţia lui nenea Iorgu. grăsan.. Microgrupul respectiv îşi selectează cuvinte sau sensuri ale unor cuvinte din diverse alte segmente ale vocabularului (popular. Unele familiarisme au. mătură. prin raportare la cel regional. El include termenii nestandardizaţi.. tâmpit.). mocan. d) dorinţei de evitare a termenilor literari. cunoscute şi utilizate doar în cadru restrâns. sudoare. neoficial: ăsta. c) Intervine în discuţie soţia domnului Iorgu. culturală. mamaia. diverse diminutive sau orice alte creaţii accidentale. pucioasă (în loc de „sulf”) etc. vs. pă. de microgrup. suburbane sau chiar urbane. circulaţie răspândită. percepuţi ca pretenţioşi. Altele sunt creaţii la nivel lexical sau semantic. vs.

Cauzele apariţiei şi dispariţiei cuvintelor dintr-o limbă. evghenicos (de origine greacă). economice. prin acţiunea legii clarităţii vorbirii. Cauzele deplasărilor lexicosemantice Cauze extralingvistice (social-politice. cu elemente latino-romanice sau cu creaţii interne colonel. poate să treacă dintr-o arie de frecvenţă în alta. de origine latină (harena) este înlocuit cu nisip. Noţiunea de ai este exprimată. funcţii.polcovnic (de origine slavă).lat. . un diftong şi 3 consoane. iatagan. omografiei) sunt înlocuite de sinonime cu individualitate mai pregnante. din cauza omonimiei (omofoniei. Cauze lingvistice: • cuvintele cu corp fonetic redus.. în raport de schimbările lingvistice sau extralingvistice. sau poate să piară definitiv. Dinamica vocabularului Schimbări lexicosemantice S-a înţeles. respectiv. căci răspunde mai multor criterii şi axe de clasificare. socializarea unuia în defavoarea altora). dispare şi cuvântul care o desemnează: voievod. ca înveliş sonor.arina. abac trec în masa vocabularului. şi mai expresiv: usturoi (2 vocale. practic. arină). culturale): • contacte lingvistice (determinate istoric): . într-un document oarecare. dispare o noţiune. fenomen numit de către neogramatici „cuvinte şi lucrări”: apare o noţiune nouă. mitralieră. la un diftong). allium > rom. regional (arină – Crişana). . informatică trec în fondul activ. . arină se deplasează spre marginea masei vocabularului. chiar în VF (telefon). o metaforă construită pe un augmentativ: a Proiectul pentru Învăţământul Rural 67 . Dincolo de faptul că un cuvânt aparţine.evoluţia societăţii. nobil. bombă atomică. cuvintele care generează ambiguităţi. în secolul al XIX-lea. poate să se nască. în perioada când era activ sau măcar în perioada de deplasare spre marginile vocabularului pasiv. în vocabularul uzual. . pentru a denumi o noţiune absolut nouă în existenţa umană. fenomene etc. cu un sinonim mai consistent. el îşi poate schimba sensurile (prin actualizarea.Organizarea funcţional-ierarhică a vocabularului 4. unii termeni. de obicei. telefon. chiar dacă are corp fonetic redus. adunare.) impune nume noi.7. apariţia unor realităţi noi (obiecte. a verbului a avea: Ai ai? Întrucât verbul respectiv este mai frecvent utilizat în limbă (rezistă mai bine. ai „Alium scorodoprasum”. apare şi cuvântul corespunzător. acţiuni. Acesta însă se confunda cu persoana a II-a sg. divan (de origine turcă) sunt înlocuiţi. prin contactul cu limba bulgară). cauzele deplasării în arii şi grupe/subgrupe diferite au dublă natură. el îl elimină pe cel cu valoare substantivală. căci face parte dintr-o paradigmă şi dintr-o sferă semantică centrală (verb auxiliar echivalat cu instrumentele gramaticale). că vocabularul este o mulţime ale cărei elemente sunt într-o continuă mişcare. din analiza segmentelor lexicale de mai sus. de origine slavă (probabil. ca element dialectal (meglenorom. în fondul pasiv. şfară. preşedinte. dacă nu a fost înregistrat într-un dicţionartezaur. mai multor submulţimi.slobod este dublat de liber etc.

diferenţa până la aproximativ 1500 de cuvinte. verbe auxiliare etc. aşadar.). dar a fost împins spre marginile masei vocabularului. termeni literari. Se creează noi sensuri. 4. dar şi al criteriilor şi formelor de organizare. jargon. compunere. suita de cercuri concentrice pentru a exprima dispunerea principală a grupelor de frecvenţă. temporale. tehnici şi profesionali. cf.prin noţiunile desemnate sau prin forme.Organizarea funcţional-ierarhică a vocabularului ustura+oi). se situează un nucleu foarte restrâns. Structura funcţional-ierarhică a vocabularului. reprezentând. în limba română (175. sensuri foarte specializate. arte etc. marcată de acest dinamism al unităţilor alcătuitoare. în mod convenţional. termeni de strictă specialitate.3.3.) absolut necesare comunicării. e) spre margine. rare . altfel spus. care acţionează în virtutea unor mecanisme psiholingvistice – legile. împrumuturi foarte recente. b) sfera următoare este ocupată de celelalte subgrupe lexicogramaticale (nume de rudenie. se situează cuvintele de mult ieşite din uz. Crişana). numeralele de la 1 la 10. viaţă social-politică.3. reprezentat de cuvintele-unelte (prepoziţii. Figura 2.000 de unităţi. profesionale etc. 68 Proiectul pentru Învăţământul Rural .) şi toate celelalte cuvinte care îndeplinesc condiţiile enumerate mai sus (în modulul A). este.). ca arhaism şi regionalism (Banat. după gradul de intensitate a factorilor ordonatori. conexiune).8. creaţii individuale. c) urmează diversele subgrupe din vocabularul activ (termeni ştiinţifici. din diverse domenii – administraţie publică. actualizaţi numai în grupuri de vorbitori restrânse după axele spaţiale. 150. d) urmează sfera vocabularului pasiv (arhaisme. Acestea completează masa vocabularului până la cca. după criteriul funcţional-ierarhic (criteriul frecvenţei). Dinamica vocabularului este dată de relaţia sa foarte strânsă cu viaţa socială. argou. nucleul VF. populari. circa 100 de unităţi. cantitativ.). nume ale părţilor corpului. în ultimul cerc. termeni relativ frecvent utilizaţi în relaţiile interumane. hapaxurile. Ai nu a dispărut de tot. acestea se organizează astfel (Figura 2. Structura vocabularului. cuvintele apropiate de cota zero de frecvenţă. prin care se creează noi cuvinte (prin derivare. neologisme. numele principalelor acţiuni umane.) corespunzători unui prim tronson din masa vocabularului. a b c d Figura 2. Intervine factorul psihologic. Utilizând. regionalisme. a) în centru. în general. conjuncţii. în limba română. după axele de organizare. sistemul pronumelor etc. cu tot cu variante.000.

bătrâni) au asistat la un fenomen politico-social şi economic. butic. C. A.O. Proiectul pentru Învăţământul Rural 69 .4. parlament. Cepeex.Organizarea funcţional-ierarhică a vocabularului tendinţele şi principiile analogiei. P. B.4. din masa vocabularului. a unui regim dictatorial (comunismul) cu unul democratic. justifică aprecierile cercetătorilor cu privire la rolul de „imens fond lexical de rezervă” al acestuia şi de „laborator” al noilor unităţi de bază sau al resurselor expresive ale limbii.) a b c d Figura 2. Acţionează factorii extralingvistici – permanenţi – evoluţia obiectivă a societăţii. Dinamica vocabularului Numărul mare de cuvinte din fondul pasiv. dar şi cei temporari – anumite evenimente mari din viaţa unui popor. Brusc. privatizare. clarităţii vorbirii. „actualizate” şi intrate chiar în VF. (prin evenimentele din decembrie 1989). De exemplu. Marea Adunare Naţională etc. socialcultural. au ieşit din VF termeni ca tovarăş. economiei vorbirii. adulţi. generaţiile de astăzi (tineri. din vocabularul pasiv. inclusiv în VF: indexare. În sens invers. termeni din masa vocabularului. cultural de amploare: schimbarea unei orânduiri social-politice.B.. care s-au deplasat spre masa vocabularului şi unii au ajuns foarte rapid spre sfera rarităţilor lexicale. Toate aceste fenomene sunt dovezi ale caracterului viu... supermarket şi mulţi alţii (cf. au pătruns în vorbirea cotidiană. senat. Evenimentul – capital în viaţa unui popor – s-a reflectat vizibil în vocabularul limbii române. Figura 2. profund uman al vocabularului.

subgrupe lexicale care alcătuiesc masa 4. hulub. Lucrarea finală de evaluare 1. vargă. Foloseşte pentru răspuns lucrările: Florica Dimitrescu. mon cher?” (B. cap. să mă bunghesc şi eu!” „Hubărul îl măsură dintr-o ochire. 3. Dă cinci exemple de cuvinte din vocabularul popular.Organizarea funcţional-ierarhică a vocabularului 4. 9. Caută în dicţionar sinonimele literare ale următoarelor regionalisme: barabulă. porumb. Grupează cuvintele de mai jos în două coloane. Filimon). Hasdeu) 7.. Bucureşti. P. a bea. 5) disident. Paraschive. orz. după 1989. Uriţescu. 3) computer. iepure. plop. 4) convergenţă. nepot.” „Cu şuriul ştii să dai? Să nu fie vânzare . Bucureşti. chioşcar. logofăt. liber. scrânciob. 8. Cum se numeşte fenomenul lexical prin care s-au creat. Editura Albatros. actualizat şi activizat... arhon-postelnice. Enumeră cinci vocabularului. Enumeră cel puţin cinci caracteristici definitorii ale cuvintelor din VF. Subliniază cuvintele argotice din textul de mai jos şi explică-le printrun sinonim sau o parafrază: „– Ia stai. pâine. o ţâră. cal. condur. astru. curechi.. şi Dorin N. Ce cauţi aici. 5. Mic dicţionar de termeni actuali. De la chioşcari la vesternizare. Editura „Humanitas”. b) masa vocabularului: ac. următoarele cuvinte în limba română: butic. Mi s-a urât cu pârnaia” (Eugen Barbu) 6. cocon. 1993. Dicţionar de cuvinte recente. colb.” (N. mancurtizare.. 1981. Cărui grup din masa vocabularului îi aparţin cuvintele: 1) aerodrom. mineriadă. Stabileşte domeniul nomenclaturii în care se încadrează termenii de la întrebarea 8). perje. dacă nu beauté.. Explică sensul cuvintelor de jargon din textul de mai jos şi preconizaţi din ce epocă istorică provin: a) „Atât am să te rog. b) „E gentilă. reprezentând: a) vocabularul fundamental.9. tină. dinte. 2. ghiduş. tigru. abataj. covor. emanaţie. 70 Proiectul pentru Învăţământul Rural . bumb. 2) cosmonaut. 10.

19783. un. foc. cleşte. de Anca Volceanov şi George Volceanov. floare..) „lucru de care cineva poate să dispună cum vrea”. Scrisoarea a III-a: „iubirea de moşie”). în cronici. cuptor. frunte. 1974. 3. a crede. Bucureşti. (înv. Celelalte cuvinte fac parte din masa vocabularului. coşarcă – coş. sandviş. 2. se. a citi. grădinii. îl. Proiectul pentru Învăţământul Rural 71 . 2.Organizarea funcţional-ierarhică a vocabularului 4. Comentarii La exerciţiul 2) nu am înregistrat în tabele cuvintele care se repetă în forme flexionare diferite. putuse. În realitate. premisă. a elibera. în textele literare (pentru „culoarea locală”). fin. Manea. şi. standard al limbii române. avea. aici. când. Textul dovedeşte însă că termenii din VF sunt foarte uzuali. Exerciţiul nr. sanguin. a fugi. 3 1. Editura Academiei. măr. a) „fanfară militară” turcească.) „avere moştenită”. (fam. a) Sens activ: „proprietate (mare) de pământ cultivabil. termen de origine turcească. lucrurile stau invers.10. E. E. Eminescu. cuţit. albastru. coapte. indispensabili într-un text care reflectă destul de bine nivelul uzual. golâmb – porumbel. 3. b) Sensuri pasive: (înv. Mihăilă. Exerciţiul nr. făcea. (înv.). literar. c) Dicţionar de argou şi expresii familiare ale limbii române. Judecând după repartiţia cantitativă a cuvintelor din acest text. de Florin Marcu. căci. 4 1. 1998. 1 1. fura. nu. arhaism. Răspunsuri şi comentarii la exerciţii şi teste Exerciţiul nr. an. deşi prin aceasta ele confirmă capacitatea de circulaţie. îmblănit. b) În tratatele şi manualele de istorie. coacă. deci se subliniază cu două lunii 2. Termen popular. Bucureşti.) „patrie” (cf. Constant. aur. crump – cartof. Bucureşti. Cuvintele din fondul principal: a auzi. Literă. care. şi pop. b) MV: oarecine. a) Dicţionar al limbii române vechii. pom. Exerciţiul nr. b) Dicţionar de neologisme. după cum am văzut mai sus.) „pământ strămoşesc”. femeie. de G. act (domnesc. fundul. de împroprietărire). a) VF: în. utilizat în Evul Mediu. mănânce. s-ar putea deduce că există mai multe cuvinte în VF decât în MV (masa vocabularului). din. în lucrări de specialitate (istoria muzicii etc. de. R. proprietate funciară (ţară). să. Livpress. gata. 2 1. le.

Bucureşti. Angela. engleză. 1982. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. de Ilie Manole. a) VF b) MV ac cocon cap orz plop astru covor logofăt cal tigru aer condur porumb ghiduş iepure abataj nepot dinte liber a bea pâine 2. Ion. frecvenţa mare. Limba română contemporană. Editura „Albatros”. Pentru lucrările de strică specialitate. Exerciţiul nr.B. Editura Didactică şi Pedagogică. Surse bibliografice BIDU-VRĂNCEANU. scurtimea.11. BIDU-VRĂCEANU. argoul. franceză. puterea de derivare. 1985. 2. Theodor (coordonator). Bucureşti. TOMA. Test de evaluare 1. 1986. 19672. Bucureşti. Narcisa. 1984. arhaismele. Angela. Sinteze de limba română. Vechimea. compunere. maghiară E..Organizarea funcţional-ierarhică a vocabularului d) Dicţionarul tehnic poliglot – română. polisemantismul. 5 Enunţul c) 4. neologismele. COTEANU. Editura „Niculescu”. HRISTEA. Termeni de jargon. Structura vocabularului limbii române contemporane. 3. Privire generală. N. Bucureşti. 72 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Bucureşti. e) Dicţionar marinăresc. jargonul etc. FORĂSCU. Albatros. Regionalismele. trimiterile s-au făcut în cuprinsul textelor pentru studiu. S. germană. Limba română contemporană. 2001. Ion. Gheorghe Ionescu. 3. Arhaism semantic. Bucureşti. stabilitatea. metaforizare etc. rusă.

începutul secolului al XIXlea. şuriu = cuţit. Total: 100 p. varză. nevastă. Dinamica vocabularului. porumbel. x 5 = 10 p. 6. prune. Proiectul pentru Învăţământul Rural 73 . x 5 = 10 p. 2p. b) gentilă = drăguţă.Aeronautică (1. „prim” etc. 7. 8. zău. postelnic = mare boier. beauté = frumuseţe. mon cher = „dragul meu” – termeni francezi sau de origine franceză.Organizarea funcţional-ierarhică a vocabularului 4. 9.5 x 4 = 10 p. 2p. aghiotant al domnitorului – termeni din epoca fanariotă. politică (5). hubăr = hoţ cu experienţă. 9. 1p. puţin.). praf. Aparţine fondului neologic. 2p. 6. 2p. 10p. ăsta. popă. 2. 10 p. a) arhon = titlu de politeţe (echivalent cu „şef”. 3. 2. vânzare = trădare. noroi. 8. x 5 = 10 p. 4. (4). 5. 5. pârnaie = închisoare. nasture. Se acordă câte 5 puncte pentru cel puţin cinci unităţi corect clasate în grupele a) şi b) : 2 x 5 = 10 p. a se bunghi = a se uita. x 5 = 10 p. cartof. 7. chestie. Punctaj: 1. fizică/matematică/logică etc. informatică (3). vergea. x 10 = 10 p. leagăn. 10.2). 10. x 5 = 10 p. 2p.

...... logice..1............................ Hiponimia / Hiperonimia ....................................................................6...7.. să eviţi greşelilor de exprimare generate de paronimie......................... Răspunsuri şi comentarii la exerciţii şi teste..............Organizarea semantică a vocabularului Unitatea de învăţare nr................ Obiective educaţionale......................... să valorifici seriile sinonimice în eforturile de nuanţare a exprimării .. care esenţializează în mintea noastră obiectul palpabil din realitate......................9..................... Noţiune – semnificaţie – sens Ocupându-se de conţinutul cuvintelor.3........................... analiza semantică................ 5........................ Obiective educaţionale La sfârşitul unităţii de învăţare vei fi capabil: să faci o analiză a componentelor semice ale cuvântului.. nuanţarea şi plasticizarea vocabularului individual...... 5 ORGANIZAREA SEMANTICĂ A VOCABULARULUI Cuprins: 5......... o noţiune................14................ să explici principalele cauze şi direcţii ale schimbărilor semantice....................................78 5....... să sesizezi şi să utilizezi valorile conotative ale cuvintelor.............. există la toate popoarele............................................................. Noţiune – semnificaţie – sens ..................76 5.................................. Această particularitate determină dificultăţi de abordare.........11........................................... în principiu.... să identifici sensurilor secundare..... Surse bibliografice..................... psihologice..2.13..... de exemplu........ antropologice etc..... metaforice ale cuvintelor polisemantice.................... Noţiunea este unică şi universală....... Paronimia...................2................................................94 5............ Dezambiguizarea.74 5..... Antonimia ........5...............................74 5.89 5........................... Schimbările semantice ...................... să recunoşti seriilor omonimice şi dezambiguizarea lor în procesul comunicării............ Un cuvânt desemnează......... semantica (semasiologia) îşi manifestă caracterul social-istoric.......................................................... care este „forma logică de reflectare a lumii în gândirea omenească”... Este domeniul despre care se poate afirma cel mai puţin că permite o analiză „strict” lingvistică.........85 5.... Câmpul semantic ....................93 5.......................................... căci ideea abstractă de casă.......82 5......................1... specific vocabularului.......................90 5.........93 5..............................80 5.............. alături de cele denotative......... prin îndelungi procese de esenţializare a trăsăturilor stabile ale fiecărui element component........... în general...............8........... Polisemia ............ dar îl face şi interesant.. să utilizezi deprinderile de analiză semică şi contextuală pentru îmbogăţirea............................................................................ sociologice..88 5.... prin interacţiunea aspectelor lingvistice cu cele filosofice............4...... Sinonimia ......................................84 5............................... 74 Proiectul pentru Învăţământul Rural .. Test de evaluare (Test grilă) .................10................12.................................................... Omonimia.......

„viaţă” (ordonată/dezordonată). cutie (casa pentru litere tipografice). căsnicie.„mormânt” (cf. Aşadar. masa-masă. Este produsul vorbitorilor. în timp. a nu avea casă şi masă. Exemplu: sensul 1) locuinţă.1.Organizarea semantică a vocabularului Semnificaţia este exprimarea noţiunii. poate avea nuanţele de: . Ea reprezintă o substituire. Numelui care îl denotă (desemnează) îi spunem semnificant (significant) etc. în anumite contexte lingvistice şi situaţionale. încăpere specială (casa scării). cf. desemnare. gospodărie. metru. pentru că semnificaţiile din diferite limbi nu se suprapun perfect. expresia a face casă bună (cu cineva) nu se regăseşte în toate limbile. în forma unui cuvânt. în expresia a avea o casă de copii. Acelaşi obiect poate fi denumit prin mai multe cuvinte. semnificare. adică sunt monosemantice (carbon. familie. Aceste posibilităţi de 75 Proiectul pentru Învăţământul Rural . instituţie (Casa de Economii) Nuanţa reprezintă o detaliere a sensului. denotat. Obiectului denumit i se spune semnificat. după cum acelaşi cuvânt poate denumi mai multe obiecte. ca în exemplul de mai sus.). Altele. conţinutul cuvântului reprezintă un complicat proces de abstractizări şi concretizări în relaţiile semnificat-semnificant (Figura 3. denumire.1. au un singur sens. diferit de la un popor la altul. . referent.„mulţime” de copii. 7. căci pronunţarea cuvântului ne scuteşte de a avea în faţă obiectul din realitate. 5.„odaie. în spaţiu etc.) Obiect real Noţiune abstractizare maximă Semnificaţi substituire Sens actualizare contextuală Nuanţă detaliere contextuală Figura 3. Polisemantismul reprezintă o posibilitate de clasificare (organizare) coerentă a vocabularului. în anumite contexte lingvistice şi situaţionale. în timp şi spaţiu. mult mai puţine. . Exemplu: semnificaţia cuvântului casă se compune din următoarele sensuri: 1. casă de veci). casa cea mare (bună). Spunem despre acestea că sunt formate dintr-un complex de sensuri (şi nuanţe) sau că sunt cuvinte polisemantice. 4. în expresii precum: casa-casă. Sensul este o asemenea componentă. referinţă). Actul prin care unui obiect îi atribuim un nume se numeşte denotaţie (sau denotare.). adică o anumită concretizare a semnificaţiei. Procesul abstractizării/concretizării Clarificări terminologice Cele mai multe cuvinte dintr-o limbă naturală au mai multe sensuri. desemnat. De exemplu. 6. 3. locuinţă. ipotenuză etc. 2. cameră” (reg. a imaginii logice. . Aceasta înseamnă că semnificaţia se poate particulariza în mai multe componente.

) induc sensuri. stilistică. omonimia). mai corect. expresive). rom. după cunoştinţele actuale.schimbarea atitudinii sociale: lat. conjuncţiile. supra 2. el nu are o semnificaţie proprie. „in-divizibil”) – atom (divizat. passus. rom. nuanţele nou obţinute se numesc conotaţii sau. dar numai prin asociere cu un alt cuvânt.. prin obiect se înţelege orice semnificat: lucruri. specific sclavului” – servie („umil”). Actul prin care se restrânge sau se lărgeşte sensul unui cuvânt. servilos „de sclav. chiar şi cuvintele-instrument au reprezentat noţiuni: pas. provine din lat. Cauzele schimbărilor semantice sunt. silă. înţeles greşit ca „pe tăcute”. pas. trecerea dintr-o limbă în alta: slv. Sensurile. În lingvistică. ∗ 76 Proiectul pentru Învăţământul Rural .1. a-tomos („ne-tăiat”.). acţiuni etc. etc. cf. misselus „mizer”. trecerea din sfera de specialitate în uzul larg: a tămâia (relig. sila „forţă” > rom. pierderea sentimentului etimologic (a sensului primar): lat. 5. ca şi în schimbările de vocabular. dar nu toate cuvintele exprimă noţiuni: instrumentele gramaticale (prepoziţiile.3.Organizarea semantică a vocabularului denotare constituie criterii de organizare semantică a vocabularului (sinonimia.). bazată mai ales pe mecanismele tropilor. ci sunt libere. valori conotative (suplimentare) ale cuvântului respectiv sau valori stilistice (afective. ca cele fonetice. din negaţia franceză ne . deoarece contextul este... mutualis „reciproc” > mutual. Relaţia noţiune-cuvânt nu este foarte riguroasă: toate noţiunile se exprimă prin cuvinte. Totuşi. în funcţie de context. fenomene. sentimente. se pot încadra în nişte titluri generale. articolele. fiinţe.) – „a linguşi” (fr. o turnură expresivă. etimologii populare (asocieri fono-lexicale întâmplătoare): lat.). nuanţe. Concluzia este că relaţia obiect-cuvânt trebuie să includă întreg lanţul prezentat convenţional în Figura 3. dar nu reprezintă noţiuni∗. „nenorocit” > rom. în general. neutroni etc. azi golit de noţiune. ambiguităţi (omonimii supărătoare) Ai ai? > Ai usturoi? La origine. stări. paşi). de obicei.. Aceste cuvinte au sens. se numeşte conotaţie. extrem de numeroase şi variabile de la un cuvânt la altul. pas (pl. dar nu au un conţinut semantic propriu-zis: în induce ideea de „interioritate”. verbele auxiliare etc. mişel „nemernic”. idei. b) cauze lingvistice: presiunea contextului (pierderea determinatului): covor persan > persan. în protoni. după cum vom vedea. a) cauze extralingvistice: schimbarea noţiunii: pană (de gâscă) > pană (de scris). corp fonetic redus ai – înlocuit cu usturoi (cf. Schimbările semantice Schimbările de sens nu au caracter regulat. extra . evoluţia gândirii: gr.şi intralingvistice. Sunt interesante pentru structura vocabularului prin cauzele. căile şi rezultatele lor. ţigări de Havana > havane.

aceasta este realitatea. (e) trăznet. de orice culoare (cf. Eufemismul: venerabil (bătrân). haghios „sfânt”).lărgire de sens: lat. „fără minte”. Proiectul pentru Învăţământul Rural 77 . metaforizarea acţionează pe scară foarte largă. varză „verdeaţă”. lucrarea a rămas. Ironia: aghiuţă (< gr. cu exact 10 ani înaintea lui M. Science des significations (Paris. a hotărî < hotar). încă.. slv. în mare măsură. pâine ~ existenţă. „legume proaspete” > varză „curechi”. concretizate în acţiunea unor figuri de stil: Metafora: cătrănit capătă sensul figurat de supărat. arh. lemn etc. şi a lămuri < lamură. Bucureşti. passer „vrabie” > rom. prost „nepriceput”. (cf. cf. cerneală „negreală” (cf. . Căile de evoluţie sunt şi ele nenumărate. o capacitate.Organizarea semantică a vocabularului Lectură suplimentară „Părintele semanticii lexicale este considerat filologul şi indoeuropenistul francez Michel Bréal (1832-1915). Bréal. prostâi) > rom. naţiune „popor”. prin materialul bogat şi prin unele idei pe care le conţine). intitulată Încercare asupra semasiologiei limbi române. 1984. reductibile la câteva tendinţe generale. a ( -ţi) se scufunda corăbiile.înlocuirea unui sens vechi cu un sens nou: rom. 1897). organ central al aparatului circulator” > rom. probabil. Lazăr Şăineanu (18591934). Deşi. (Theodor Hristea. . arh. 1887. . care. cât şi celor mai mulţi semanticieni străini din epoca respectivă şi de mai târziu”. Sinecdoca: pahar ~ băutură („am băut un pahar”). natio „naştere” (< nascor) > rom. rezultatele evoluţiei semantice: . p. excelentă pentru momentul respectiv. Cotnar ~ vin. Sinteze de limba română. diverse obiecte (alungite) din piele. Studii istorice despre transiţiunea sensurilor. ţi-am spus de o mie de ori!. metal. Teză de doctorat a lui Lazăr Şăineanu (valoroasă. anima „inimă. .adăugarea unui sens: limbă „organ al vorbirii”. ministru. Hiperbola: (este) un distrugător. pasăre (termen generic). naţie. complet necunoscută atât lui Michel Bréal.depreciere de sens: tc. pehlivan „erou” > rom. . lat. . deşteptule! („prostule!”) Direcţiile schimbărilor semantice sunt. Eminescu ~ volum de poezii scrise de Eminescu. minister „funcţionar mărunt” (cf. şi a închiria. minus) > rom. slv. cerneală roşie). în fapt. a îndruma < drum.polarizarea sensurilor: a împrumuta „a da cu împrumut”. 17). nu vom pierde prilejul de a sublinia întâietatea compatriotului nostru. înainte etc. patrie.. Metonimia: limbă ~ vorbire. a publicat o lucrare similară. „a lua cu împrumut”. sala a aplaudat. autor al lucrării Essai de sémantique.de la concret la abstract: a tăbărî („a aşeza tabăra”) > a tăbărî („a se năpusti asupra cuiva”) (cf. şi pierit. vatră ~ casă. pehlivan „şarlatan”. a (şi) arunca ochii pe fereastră etc.înnobilare a sensului: lat.restrângere de sens: rom. . „vorbire” > limbă „arătător al ceasornicului”. inimă „suflet”. opera lui Eminescu. ciornâi) > lichid pentru scris. prost „simplu” (cf.de la abstract la concret: lat. .

. gr. mână............ c) calcul semantic............................................. Sursele polisemiei sunt: a) alunecările (deplasările) de sens.............. polysemie (cf............... numele propriu pentru numele comun etc.... Sinecdoca este o relaţie bazată pe transferul prin contiguitate (partea pentru întreg şi întregul pentru parte...... care sunt asemantice.... .. 78 Proiectul pentru Învăţământul Rural ..... majoritatea cuvintelor prezintă această calitate a polisemantismului.......... poly „mult” + semia „sens”).................... este un model de organizare semantică a vocabularului bazat pe Caracteristică capacitatea cuvintelor de a avea mai multe sensuri.... Dă două exemple de schimbare lexicală datorată acestui procedeu stilistic.............................. Când numărul sensurilor unui cuvânt este foarte mare (şi Excepţii asta se întâmplă cu multe cuvinte din VF – părţile corpului omenesc: cap................ singularul pentru plural... fr................ generală a Între aceste sensuri se păstrează o oarecare legătură................ De exemplu.............................. ....... Consultă.... b) tropii (figurile de stil)........... Fac excepţie unii termeni strict tehnici.. mese) „obiect de mobilier........... Trecerea lui ai „usturoi” în fondul arhaic şi regional este rezultatul însumat a două cauze ale schimbărilor de vocabular....................... Cuvântul masă (pl.................. precum şi instrumentele gramaticale (prepoziţiile........... eventual................................................ Exerciţiul nr...... picior........................ care sunt monosemantici................. „acţiunea de a mânca”................... ....... Cum este numită........ „intervalul de timp în care se mănâncă” etc.. 5..........).......................... dicţionarele înregistrează 54 de sensuri sub cuvântul cap...... Precizează care sunt acestea! ............. genul pentru specie şi specia pentru gen........................... numele unor acţiuni – a face etc..................... 3..................” şi-a extins semnificaţia spre sensurile: „(fel de) mâncare”.. direcţia acestor evoluţii? .4....................... cuvintelor creându-se un microsistem polisemantic.............................. ochi. Polisemia Polisemia............................) vorbim despre pletoră semantică.............................. ....................Organizarea semantică a vocabularului Toate aceste evoluţii îmbogăţesc şi nuanţează mult şi în permanenţă semnificaţia (totalitatea sensurilor) unui cuvânt.... gură. în paginile de mai sus........... ştiinţifici etc...................... conjuncţiile)... Într-o limbă naturală..................... o lucrare de lexicologie sau lexicografie consacrată metaforei (metonimiei................................. 2......... sinecdocei)..... 1 1...............

Această ierarhie este completată de I. impune câteva clarificări privind clasificarea sensurilor. sensuri conotative 3. în diferite epoci ale evoluţiei istorice a limbii. Multiplicare semantică radială: ac (de cusut) > ac de albină.Organizarea semantică a vocabularului Exemple: a) limbă „organ anatomic” > limbă „vorbire”. de fapt. cel semantic produce sensuri noi. Gh. acele ariciului (acul viespii). pe de altă parte. mai mult posibilităţi de clarificare a sensurilor (cf. cele polisemantice nu pot avea mai mult de un sens denotativ. arici etc. acele bradului. sensuri denotative 2. respectiv a comunităţii vorbitorilor respectivi. Multiplicare/restrângere scalară indicator frunză (de ceas) (la conifere) Figura 3. acul de cale ferată etc Din toate aceste precizări rezultă. slv.) vârf (de şină) ac încăpere (prin restrângere) recipient soluţie chimică Figura 3. Fenomenul polisemantismului are un caracter sincronic. b) limbă „organ anatomic” > limbă „arătător al ceasornicului”. Coteanu cu clasa sensurilor parţiale (relaţionale) ale instrumentelor gramaticale.2. „naţiune”.a. pe de o parte. 79 Proiectul pentru Învăţământul Rural . ca model de sistematizare semantică. cognitiv). dar dezvoltă (foarte) multe sensuri conotative. sensuri relaţionale Polisemantismul se formează prin dezvoltarea clasei 2) din clasa 1). cf. baie (scaldă) cadă bold clădire (prin extensie) ţeapă (la viespe. jazik. pentru că înregistrăm sensurile existente în prezent în semnificaţia unui cuvânt. s. şi căile şi direcţiile de evoluţie a sensurilor.): a) 1.2 a şi 3.2. Dacă un cuvânt monosemantic are exclusiv sens denotativ (denominativ. Analiza ei. Polisemia este o dovadă a vechimii şi a vitalităţii unei limbi. Ca şi aceasta. v. Procesul lărgirii/restrângerii semantice este numit uneori derivare semantică prin comparaţia cu derivarea morfematică. dar şi diacronic. b). c) limbă „organ anatomic” > limbă „popor”. cât şi sensurile actualizate la un moment dat. după cum procesul morfolexical produce cuvinte noi. Evoluţiile urmează un traseu radial şi/sau un traseu şcolar (vezi Figura 3.b. are un caracter iterativ şi regulat şi. Constantinescu-Dobridor. 1980.2. acele ceasornicului. deoarece se păstrează (în masa vocabularului) atât sensul primordial.

. pe corn3 la corn1. hipocoristic (de alint) 2.semăna2 „a însămânţa” < lat. sens propriu (denotativ. rar 1. înregistrat o singură dată în dicţionar. seminare c) evoluţie întâmplător identică a unor etimoane diferite: . învechit (arhaic) 3. ca sens secundar.).” . concret (perceptibil şi reprezentabil prin simţuri) 2. + nymos „nume”). omonimul se numerotează înainte de definirea sa. sens general (semnificaţie) 2. cornuri (3). depreciativ (peiorativ) e) f) g) 5. sens impropriu (nepotrivit. homoios „la fel”. pl. derivat din acesta (DEX. sens figurat (conotativ. etc. „egal”. gr. b) etimologia populară. coarne (1). cf. Dovada faptului că este vorba despre trei cuvinte diferite este flexiunea diferită. vorbirea uzuală le identifică: . denominativ) 2.lac2 „substanţă lichidă care dă aspect strălucitor suprafeţelor” < germ. primitiv. sens particular (contextual) 1.corn2 „arbust cu lemn tare şi flexibil. Unele dicţionare îl includ. pentru a se arăta că este vorba despre cuvinte diferite: 1 . abstract (care nu poate fi perceput şi reprezentat în plan senzorial) 1. Omonimia Omonimia este identitatea perfectă a formelor sonore ale cuvintelor care au înţelesuri total diferite (fr. primordial. Lack. Spre deosebire de cuvântul polisemantic. cu numerotarea sensurilor după eventualul semn egal.corn3 „produs de panificaţie în formă de semilună”. 80 Proiectul pentru Învăţământul Rural .semăna1 „a avea trăsături comune” < lat. originar. lacus . „acelaşi”. homonymie.corn1 „excrescenţă osoasă frontală la animalele rumegătoare” . sens fundamental (de bază. totuşi. s. expresiv. afectiv.v.lac1 „întindere de apă stătătoare” < lat. deşi au origini (etimoane) diferite.5. actual 2. principal) 2. corni (2).somn „specie de peşte” Sursele omonimiei sunt multiple: a) dezagregarea sensurilor unui cuvânt (vezi supra: alunecări de sens etc. artistic) 3.somn „stare fiziologică de repaus” 2 . nerecomandabil) 1. cf. similare .): .. sens secundar 1.Organizarea semantică a vocabularului b) c) d) 1.

spătar3 „boier care ţine spada domnitorului” Omonimia intolerabilă provoacă modificarea unui dintre termeni.boltă (reg. ácele – acéle.cursă1 (curse) „alergare” . lucrează (ei) etc. cópii – copíi). b) omonime lexico-gramaticale – identitatea a două părţi de vorbire diferite: mică1 (subst. etimologice: a) omonime lexicale – create la nivel strict lexical: război1 „conflict armat de mari proporţii”.boí „colora” . există: a) omonime totale: . cu sufixe lexico-semantice omonime: ciocan (cf. nu ca un cuvânt separat. în timp ce corn3 rămâne în sfera semantică a lui corn1.cursă2 (curse) „capcană” b) omonime parţiale: .spătar1 „rezemătoare de la scaun” . cuvintele identice grafic. război2 „unealtă/maşină de ţesut”.). Proiectul pentru Învăţământul Rural adesea eliminarea sau 81 .bandă1 (benzi) „fâşie îngustă de hârtie. metal etc. semantice. căci gradul de depărtate de bază a unor omonime provenite dintr-un cuvânt polisemantic este un criteriu subiectiv.boltă „arcadă” . Accidentele fono-morfologice care conduc la identitatea contextuală a unor anumite forme pun problema relaţiei omonimic „acelaşi nume” – omofonic „aceeaşi sonoritate” – omografic „aceeaşi scriere”. clasificarea în „totale” şi „parţiale” se suprapune altui mare tip: a) omonime tolerabile – care rezistă. mică2 (adj. ca paralelisme. După criteriul flexionar. dar cu pronunţie diferită. tocmai pentru că au particularităţi fonetice.dragă (adj. precum şi cuvintele identice fonetic. morfologice sau stilisticofuncţionale diferite (deci sunt parţiale. Tipologia omonimiei se structurează după criterii lexicogramaticale.) „prăvălie” b) omonime intolerabile – care au forme identice. În principiu.) .spătar2 „curea de ham care trece peste spatele calului” .bói „înfăţişare” . căci încalcă regula omofoniei): .bandă2 (bande) „grup (de răufăcători)”. Tipul a) comportă discuţii. şi somn etc.) „mineral cristalizat”. dar cu grafie diferită (ceai/ce-ai. Se consideră că între broască1 „animal amfibiu” şi broască2 „încuietoare” s-a rupt legătura.dragă (subst. c) omonime gramaticale – identitatea unor forme flexionare diferite: lucrează (el).).Organizarea semantică a vocabularului d) evoluţia derivativă a unei baze comune. motiv pentru care în DEX este înregistrat ca sens al lui 1. ţesătură. . În unele lucrări. aparţin aceleiaşi variante funcţionale a limbii şi apar în aceleaşi contexte: . în vorbire.) „de dimensiuni mici” (fem. fie numai şi prin accent (tórturi – tortúri. nai/n-ai) nu ar trebui să fie considerate omonime.) .

coate vs. prin adăugarea unui sufix diminutival. care a rezolvat ambiguitatea supărătoare datorată omonimiei (cf. omofone.). dar nu răsare. sinonimia este cea mai răspândită şi cunoscută modalitate de organizare semantică a vocabularului. Considerată o maladie a limbii. „Avram Iancu”. -el. prin reducerea polisemantismului şi crearea de forme monosemantice. omografe. are toane etc. omonimia este un fenomen natural. Încercuieşte răspunsul corect. mai precis. şi supra. nu are prea multe cuvinte cu virtuţi omonime (mai puţin de 1. d) numai omografe.) timp (lat.6.) – abdomen (fr. a) împrumutul – sursă direct şi cea mai importantă: pântece (lat. mobilá sunt: a) toate trei omonime. 5. capră „animal”. supărătoare prin ambiguităţile create în comunicare.). omonimia reflectă tendinţa naturală a limbii spre clarificare („legea” clarităţii limbii). Alexandru PopescuMihăeşti. Sinonimia Relaţia semantică stabilită între cuvinte care au forme diferite.) – vreme (sl. în zonele unde circula păcurar2 „vânzător de păcură”).) – stomac (sl. Dezambiguizările se realizează prin: a) sinonimie (păcurar1 „păstor” a fost înlocuit.coţi vs. 2 Cuvintele móbilă. 1993. b) determinare contextuală: capră de tăiat lemne vs. În cele din urmă. pe cât posibil. syn „nume a” + nymos „nume b”).Organizarea semantică a vocabularului Exemplu: pisoi1 „pui de pisică” l-a eliminat pe pisoi2 „unealtă de pisat în piuliţe”. mobílă. c) mărci morfologice diferite: cot1 . Bucureşti. dată fiind şi scrierea fonetică. cot3 . Ea este o sursă de expresivitate. dar înţelesuri (aproape) identice se numeşte sinonimie (fr.) 82 Proiectul pentru Învăţământul Rural . c) numai omofone. cot2 . economică etc. de turnuri stilistice (calambururi). al treilea omograf. l-a modificat. Exerciţiul nr. synonimie „împreună”. dar şi extralingvistică (istorică. Dicţionar de omonime. Sursele sinonimiei sunt de natură lingvistică. Marina Lorentz-Popa. socială. gr. Toate acestea sunt surse de îmbogăţire. 1996). s-a format porumbel. cf. plasticizare şi nuanţare a limbii.500 – cf.coturi. Bazată pe o relaţie inversă decât omonimia între formă şi conţinut. Româna. Ion Rotaru. Bucureşti. b) primele două omonime. (telefonul) nu are ton. Dicţionarul de omonime.) – foale (lat. jocuri de cuvinte (seamănă. chiar dacă bazat pe coincidenţe. Ulpia Traiana. ai – usturoi). se pare că şi porumb1 „plantă cerealieră” l-a eliminat (în Muntenia) pe porumb2 „specie de pasăre” sau.

prin introducerea unor sinonime în acelaşi context: trufaş – ţanţoş – mândru. pentru „cap” c) derivarea – prin crearea unor cuvinte noi pentru noţiuni care aveau deja un nume sau prin valoarea sinonimică a afixelor: a spera – a nădăjdui < nădejde + ui ilegal – nelegal d) prin acţiunea dubletelor etimologice – cuvinte româneşti provenite de la un etimon comun. fălos – falnic – fudul (vezi studiile de specialitate ale unor cercetători ca Şt. a o şterge – a spăla putina etc. de a nuanţa şi plasticiza exprimarea prin valorificarea resurselor limbii. a) sinonime Proiectul pentru Învăţământul Rural 83 .). tardivus) subţire – subtil ( < lat. totale: nea – zăpadă – omăt. afixale: in – -ne – aSinonimia reflectă capacitatea vorbitorilor. Sinonimia reflectă etapele evoluţiei istorice a limbii şi poporului respectiv. este un mecanism de formare a neologismelor.Organizarea semantică a vocabularului b) polisemia – sursă indirectă. în etape diferite: târziu – tardiv (< lat. manifestată prin dezvoltarea unor sensuri care ajung să desemneze acelaşi cuvânt: dovleac – tărtăcuţă – bostan. aproximative: mulţime – potop arhaice: stindard – steag populare: muiere – femeie regionale: crumpi – cartofi de jargon: slujbă – serviciu b) sinonime argotice: biştari – bani profesionale: cord – inimă poetic: bălai – blond livresc: aliaj – amestec fonetice: â – î morfosintactice: foarte frumos – extraordinar de frumos c) sinonimii lexico-frazeologice: stilou – toc rezervor. bun – preţios. a scriitorilor de a evita monotonia. Eminescu ilustrează paradoxul înnoirii imaginii poetice prin învechirea lexicului utilizat (În privazul negru-al vieţii-mi / E-o icoană de lumină). Liviu Rebreanu sugera tema romanului Ion prin seria sinonimică ce reflecta obsesiile personajelor (pământ – glie – ţărână – brazdă etc. M. M. strict lingvistice. Sadoveanu explica arhaismele folosite pentru culoarea locală. flexibilităţii şi bogăţiei unei limbi. subtilis) Tipologia sinonimiei se stabileşte după criteriile gradării (intensităţii) denotaţiei. Iliasă-Friguri etc. Munteanu. parţiale: pom – copac – arbore. D.). după criterii etimologice şi funcţional-stilistice. dând măsura receptivităţii.

rapid (fr. Exemplu: emigrant – imigrant Deşi se încadrează în „jocul” general semantic dintre formă şi conţinut. încearcă să stabileşti sfera funcţional-stilistică a termenilor din următoarea serie sinonimică: (1) a muri – (2) a deceda – (3) a înceta din viaţă – (4) a-şi da obştescul sfârşit – (5) a se duce la Domnul – (6) a plecat (dintre noi) – (7) a mierlit-o – (8) a dat colţul etc. Găseşte titlurile unor dicţionare de sinonime ale limbii române. repede (lat. tempus) şi vreme (slav vremja). 3 1. în Ramuri. nu sunt paronime. 84 Proiectul pentru Învăţământul Rural . foarte numeroase grupe de sinonime. cadrul uimitor de extensibil al vocabularului. omonimia parţială.7. 16). 3. fiind. Este însă. p. în limba actuală. dar apropiate ca formă (fr. eventual.) – atlaz ( < tc. ea păstrează foarte adesea cuvântul anterior care serveşte pentru a exprima acelaşi lucru. diferenţierea semantică sau geografică a sinonimelor. Exerciţiul nr. elementul deosebirilor fonetice nu este definitoriu. – toate aceste probleme lexicologice constituie un întreg pe care nici o limbă nu-l oferă mai bine studiului. scară – scală – escală. 5.. practic. Paronimia Relaţia care se stabileşte între două cuvinte cu sensuri diferite. iute (slv. întrucât atracţia paronimică generează numeroase greşeli de exprimare. greu (lat. formele articulate/nearticulate etc. o relaţie foarte importantă. 1976. ljutŭ).. ca timp (lat. dicţionarele de specialitate.Organizarea semantică a vocabularului Lectură suplimentară Când româna importă un cuvânt străin.. rapidus). Tipologia paronimelor este foarte bogată. (După Al. paronimia nu constituie o modalitate de organizare semantică. rapide). Craiova. Limba lor a devenit o limbă mai mult decât bogată. nr. ca variantele regionale (lăcrăma – lăcrima). că respectiva grupare nu este foarte riguros structurată. paronymie. derivatele moţionale (student – studentă). cf. De unde. b) evoluţii întâmplătoare spre forme apropiate: atlas (< fr. derivatele sinonimice (fetiţă – fetică). printre altele. para „alături” + onoma „nume”). Lombard. o cvasiomonimie şi având atingeri cu polisemia şi sinonimia. felul în care cuvintele trăiesc împreună în interiorul acestui cadru. dificil). Importul aproape nelimitat de cuvinte noi. Consultând. Sursele paronimiei sunt de natură etimologică sau istorică: a) dublete sau triplete etimologice: virtuos – virtuoz. este important de precizat că paronimia nu trebuie confundată cu alte fenomene fono-lexicale. Numărul cuvintelor întrebuinţate de români nu încetează să crească. 2. De altfel. Într-adevăr.). ceea ce înseamnă. deşi au un singur sunet diferit. căci an – ac. grevum) şi dificil (fr. gr. concurenţa dintre cuvintele care aparţin straturilor diferite.

apropia – apropria. Antonimia Relaţia semantică stabilită între cuvintele cu forme diferite. care constă în confuzia semantică favorizată de apropierea formală dintre cuvinte. cuvintele respective trebuie să-şi manifeste diferenţa şi prin calitatea sunetului/sunetelor respective. anti „contra” + onyma „nume”). – adj. În principiu. algocalmin – albocalmin etc. miner – minier. prin locul lor în cuvânt (rădăcini. care nu trebuie confundate cu atracţia paronimică: etimologia populară (modificarea unui cuvânt sub influenţa altuia. enerva – inerva. confuzie de termeni: a dura – a supravieţui). prin unele contradicţii semantice. subst. în cadrul orelor de vocabular şi cultivare a limbii. înveterat – învederat ş.: petrolier – petrolifer) etc. S-a constatat că unele perechi paronimice revin frecvent pe listele greşelilor de exprimare: adagiu – adagio. o sursă de frecvente greşeli.Organizarea semantică a vocabularului Pentru a fi definite ca paronime.: erupţie – irupţie. Atitudinea insolentă – insolită a tinerilor l-a (enervat – inervat). a. considerat înrudit etimologic: remuneraţie – renumeraţie. b) paronime formate prin alternanţa fonemelor: preveni – proveni paronime formate prin metateză: releva – revela paronime formate prin adăugare: albastru – alabastru c) paronime realizate pe radical: cazual – cauzal paronime realizate pe prefixe: prescrie – proscrie paronime realizate pe sufixe: anual – anuar etc. literar – literal. contaminaţia (modificarea unui cuvânt prin încrucişarea cu alt cuvânt apropiat ca înţeles. fortuit – forţat. cf. în unele lucrări de specialitate acestea nici nu mai sunt considerate paronime. Câteva sute fac parte din lexicul uzual. pentru o (fracţie – fracţiune) de secundă. Proiectul pentru Învăţământul Rural 85 . dar cu sensuri opuse se numeşte antonimie (fr. 4 1. clasificarea ţine de numărul şi poziţia sunetelor specifice: a) paronime cu un fonem diferit: pronume – prenume.). literar – literal paronime cu două foneme diferite: colabora – corobora paronime cu trei foneme diferite: fortuit – forţat. dar a reuşit să aibă o (reacţie – reacţiune) raţională. după cum am spus. Subliniază forma corectă a cuvintelor din paranteze: A oprit într-o (staţie – staţiune) şi a umplut (complet – complect) rezervorul. Dicţionarele de paronime ale limbii române înregistrează până la 5000 de unităţi. afix). 5. Acestea se adaugă altor greşeli. d) alte clasificări au în vedere factorul morfologic (subst. – subst. ceea ce înseamnă că respectivul fenomen trebuie studiat cu atenţie în şcoală. gr. Ultima clasă este valabilă numai pentru cuvintele mai lungi (cu cel puţin trei silabe – for-tu-it). învesti – investi. Exerciţiul nr. antonymie. familiar – familial.8. Atracţia paronimică este.

contextuale: roşu/negru. Baza logică. prost/deştept.contrari: frumos/urât. cald 0 rece + Această rigurozitate. relaţiile psihologice.parţiale.). . morfosintactic. în sens larg: alb/negru. deşi „opuşi”. . Baza antonimiei o constituie. prin raportare la două repere extreme („bine” – „rău”. Tipologie Ca şi în cazul celorlalte modalităţi de structurare semantică.totale (propriu-zise). c) antonime: . socialmente determinată (mare/mic.complementari: a vinde/ a cumpăra. simte şi face. prin mecanisme psiho-logice şi lingvistice. Toate acestea sunt determinări logice şi psihologice: a) „Contrarele” se presupun reciproc. . diverse grade intermediare. ci în întreaga structură a limbii. aceste surse oferă şi principalele criterii de clasificare: a) antonime cu termeni: .contradicţie (a ⊃ b. căci termenii antinomici. stilistic şi chiar la nivelul unui mesaj de dimensiuni mari. „Complementarele” derivă una din cealaltă. . salvându-le de la schematism. în sens restrâns: bine/rău. între care se stabilesc. S-a dovedit că în tot ceea ce gândeşte. .contradictorii: mare/mic. aflaţi în poziţii simetrice faţă de un termen φ. opoziţiile logice. pe care le Baza logică a regăsim şi în matematică etc. precum şi fenomenele lingvistice şi stilistice (polisemia. au cel puţin un sem (element semnificativ) comun şi un sem contrar. pe o axă de referinţă ±. b) antonime: . frazeologismele etc. cald/rece.graduale: cald (călduţ. călâi)/rece (recişor). . derivarea.: antonimiei . cu vaste implicaţii nu numai în organizarea Definiţie vocabularului. evident.complementaritate (a ⊃ b şi – b ⊃ a). pământ/apă.contrarietatea (a ⊃ b şi b ⊃ a).) constituie sursele antonimiei. ce marchează nuanţele gândirii şi simţirii umane. 86 Proiectul pentru Învăţământul Rural . omul îşi reglează existenţa în mod dihotomic. pe o scară de valori. sinonimia. nu pot exista una fără cealaltă (noţiunea de „frumos” o implică pe cea de „urât”) şi au un mare grad de abstractizare şi de evaluare subiectivă („frumosul”. albii/roşii. dar b ⊃ a). la nivel fonetic. existenţa umană Surse (extra)lingvistice transpusă în opoziţii.binare: viaţă/moarte. greu/uşor etc. compunerea. „avantajos” – „dezavantajos”). se datorează relaţiei profunde cu mecanismele gândirii umane. „binele” înseamnă altceva pentru fiecare vorbitor). mai precis. deci.Organizarea semantică a vocabularului Exemplu: frumos – urât Antonimia este cel mai riguros şi mai puternic model de organizare semantică a vocabularului. „Contradictoriile” sunt măsurabile. .

a. chiasmul (la trecutu-ţi mare / mare viitor). morfo-semantică. şi încărca/descărca (car). pe o rădăcină comună şi pe elemente afixale antonimice: .: bine/rău. acţiunile. În plan ontologic. asocierea este realizată în sens larg. La plăcinte înainte. încăleca/descăleca (cal). de fapt. ci ideea de „± lumină”. Antonime: . „Contextualele” depind de un eveniment. .frazeologici: a dormi/a sta de veghe. în timp ce gradualele presupun simetrii chiar şi la niveluri intermediare (călâi/recişor). şi/nici. Este normal ca aprecierile privind calităţile.prefixare: îngropa/dezgropa. Şi alte clase morfologice pot contracta perechi antonimice: acesta/acela. . Antonime: . propriu-zise) sunt cele bazate pe o opoziţie logică contrară.adjectivale: uşor/greu . căci semnificaţia bazei s-a pierdut pentru vorbitorul de astăzi: .simetrici: învăţat/dezvăţat . albii şi roşii erau clasele sociale în luptă (menşevicii şi bolşevicii) în timpul Revoluţiei bolşevice din 19171918 ş. circumstanţele să fie mai frecvent antonimice.îmbrăca/dezbrăca (de la braca „pantaloni din piele”).verbale: a plânge/a râde . oximoronul (neguri albe / dulce durere) etc.asimetrici: corect/incorect . căci tot atât de bine se puteau opune foc/apă.heterolexe: corect/incorect Homolexele se bazează. de la o anumită dispunere logică. de o realitate temporar cunoscută de către vorbitori: roşu şi negru erau simbolurile profesiilor cu valoare de destin în romanul omonim al lui Stendhal. În cazul unei perechi ca alb/negru. ceea ce justifică statutul discutabil al relaţiei antonimice existente.) cf.adverbiale etc. stilistică: De bine. a reprezentării cantitative în structura morfologică a limbii. acestea devin antonime doar într-un proces psihic de transfer. şi anume. După criteriile morfo-lexicale şi lexico-semantice se pot clasifica: a. m.substantivale: cer/pământ Le-am enumerat în ordinea frecvenţei. d. pe/sub etc. Antonimia organizează întregul mesaj. aer/pământ etc.sufixare: lăudător/lăudat. extremele spectrului solar sunt „infraroşu” şi „ultraviolet”. de rău. decât cuvintele care numesc un obiect. şi în cazuri ca pământ/apă. c) Antonime cu formanţi: .homolexe: jos/sus . O serie de figuri de stil se bazează pe antonimie: ironia (deştept ≠ prost). repede/încet . Pe axa ± se pot găsi şi alţi termeni. c) „Binarele” se presupun a fi exclusive. b) Antonime totale (perfecte. lexicală. litota (nu mare = mic). la cea fonetică. situaţi dincolo de cei de bază (cald/rece). Unele sunt percepute ca antonime exclusiv în baza formanţilor derivativi. fără comparaţia implicată pe care o presupune o pereche antonimică.încălţa/descălţa (de la calceus „calceus”. căsuţă/căsoaie etc. Marcă logico-lexicală a Proiectul pentru Învăţământul Rural 87 .Organizarea semantică a vocabularului un termen se transformă în opusul său. b. îngheţat/fierbinte etc. la război înapoi etc. cuvintele respective nici nu desemnează culori.

3. căci adjectivele componente nu admit grade de comparaţie. dicţionar. b. majoritatea răspunsurilor de asociere s-a concretizat într-un cuvânt antonimic („lumină”). Relaţia este tratată de sine stătător. În principiu. polisemia etc. Roşu şi negru. 88 Proiectul pentru Învăţământul Rural . cuvântul carte poate avea. cameră obscură etc. sugerate în titluri ca Venere şi madonă. De exemplu. antonimia generează construcţii arhitectonice de mari dimensiuni. cuvântul cultură.. cf. b) scump/ieftin. care este hiponimul său. Găseşte semnele comune (supraordinate) în formula semică a paradigmelor antonimice: a) cald/rece.9. Relaţii intersemantice Exerciţiul nr. Se înţelege de aici că dintre sensurile cuvântului carte trebuie ales numai unul.2. inteligent prost învăţat. iar ca subordonată. perechea mort/viu reprezintă o antonimie binară.). Hiponimia / Hiperonimia Este relaţia de ierarhizare semantică între două cuvinte. ca supraordonată definitorie. b. b: a. limba vie găseşte posibilităţi pentru a exprima nuanţe. În lingvistica românească. cult şmecher Figura 3. „învăţătură” etc. 5. dar unii subiecţi au răspuns prin hiponimie/hiperonimie (noapte. relaţiile ierarhice de acest tip sunt incluse în structura câmpului semantic. Război şi pace. a. în registrul figurat. la cuvântul-stimul întuneric. care este hiperonimul său. cel de bază în limba română contemporană. supra. c) puternic/slab. De exemplu.Organizarea semantică a vocabularului antinomiei. mai ales în lingvistica străină. ca în figura 3. cinstit onest 0 necinstit deştept. Formulează sintagma care exprimă nuanţarea acestei opoziţii. a. 5 1. care nu admite grade intermediare. evident. pe baza unui sem comun. Dă două asemenea exemple. lăsând la o parte sensuri precum „scrisoare”. Unele cuvinte polisemantice au în semnificaţia lor generală inclusiv sensuri antonimice. Totuşi. 2. Antonimia intră în relaţii riguroase cu sinonimia. în celebrul Complet de la Minnesota.2.

3. „construit din cărămidă. în principiu. de exemplu.10.a. dintre cele care ocupă primele locuri în analiza componenţială a termenilor respectivi.Organizarea semantică a vocabularului 5. Nu se iau în discuţie sensurile secundare ale lui casă: „familie”. aparate. „trai” etc. De asemenea. bloc. servicii” etc. colibă. se află în această situaţie. se poate stabili. (Vezi Figura 3. colibă. beton” – „construită din lemn” – „~ din pânză” – „~ din zăpadă”. internat. totuşi. şi în acest caz. „Rudenia” dintre aceste cuvinte constă în cel puţin un sens (sem) comun. Câmpul semantic al locuinţei În plus. câmpul semantic al locuinţei este alcătuit dintr-o submulţime de cuvinte precum: casă. iglu. dar „numele de culori” sunt. Includerea unor termeni precum clădire sau imobil în câmpul semantic al locuinţei este justificată numai parţial. hotel. Termeni ca hangar. baracă. cort ş. „din pământ şi stuf” etc. pe când „fenomenele sonore” sunt desemnate mai ales prin verbe. De exemplu. vilă. cabană. de la un sens fundamental al cuvântului cu virtuţi polisemantice. Chiar şi după aceste procese de dezambiguizare. pensiune. câmpurile semantice se structurează prin selecţia unei anumite clase gramaticale: termenii pentru „locuinţă” sunt desemnaţi mai ales prin substantive. toate cuvintele din câmpul semantic de mai sus au ca prime două seme: „loc construit”. ca şi „numele de rudenie”.m. Urmărind însă semnele comune. un inventar de cuvinte înrudite. Prin aceste demersuri metodologice se pot izola fragmente lexicale care cuprind între câteva zeci de cuvinte (50 de nume de Proiectul pentru Învăţământul Rural 89 . depou etc. Câmpul semantic Relaţia de ierarhizare stabilită pe baza înrudirii noţionale sau denotative între cuvinte care se organizează astfel într-un fragment de lexic relativ izolat şi autonom se numeşte câmp lexical sau subansamblu lexico-semantic. adjectivul. palat. „de folosinţă permanentă (îndelungată)” – „de folosinţă temporară (ocazională)”. căci altfel. se exclud variantele regionale. castel. seme diferenţiatoare. a unor relaţii de hiponimie/hiperonimie) rămâne un act relativ subiectiv. prin sensul „loc construit”. grupând alături de cele (două) comune. populare.3.) „materiale de construcţii” Seme comune „construcţie” + „pentru a fi locuită” „obişnuite” „maniera (construcţiei)” „obişnuită” „non-obişnuite” clădire imobil locuinţă casă căsuţă căsoaie hotel (han) 2 motel cămin internat pensiune „non-obişnuite” „lemn” „pânză” „pământ” + „stuf” „zăpadă” „alte materiale” „primară” sau „stabilă” „Destinaţia” „secundară” „temporară” castel 1 palat 2 vilă bloc izbă iglu bungalou cabană baracă colibă cort bordei Figura 3. ci „pentru adăpostirea unor utilaje. bungalou. prin alte sensuri (seme) el nu respectă sensul „de locuit”. han. „luxos” – „modest”. stabilirea unor ierarhii (practic. relativ logic structurate: „mare” – „mic”. birouri.d. Se porneşte. arhaice. De exemplu. cămin. „pentru a fi locuit”.

cuvântul drept intră în relaţie antonimică cu nedrept. institut / universitate / Academie etc. dar şi cu strâmb. putând crea confuzii. grădiniţă. De asemenea. Figura 3. pot fi omonime. numelor de animale. „cada”. Am văzut deja că baie1 are mai multe sensuri („acţiunea de îmbăiere”. A. Geckeler. mai2 etc. 6 Stabileşte sensurile (semele) comune şi pe cele diferenţiatoare din următoarea subdiviziune a câmpului semantic al „instituţiilor publice”: creşă. 5. Dezambiguizarea. cu sens de „mină”. cuvântul polisemantic baie1 este omonim cu baie2. mai1.). curb. Numai printrun singur sem diferenţiator („natural”. înclinat. Altfel spus. de exemplu) se pot grupa 10-20 de cuvinte (cf.4.4. Bidu-Vrănceanu. „sala de îmbăiere” etc. iar opoziţia antonimică a fiecăreia dintre ele se stabileşte cu câte un sens specializat al cuvântului polisemantic drept. există o Proiectul pentru Învăţământul Rural 90 . căci băieş poate însemna atât „lucrător la baie”. au şi derivaţi omonimi.). cap2. Nu intră în această serie baie2. Prin urmare. 2 fiu nepot1 (eu) fiică nepoată1 nepot2 gr. căci cuvintele din partea a doua a relaţiei pot fi sinonime (aproximative). N. le face ambigue în exprimare.). Coşeriu. şi cap1. Mounin).Organizarea semantică a vocabularului rudenie). De altfel. care complică înţelesul cuvintelor. 130162. – Nume de rudenie naturală Lingvistica structurală de diverse orientări a valorificat din plin resursele oferite de teoria câmpului semantic (cf.11. impunând un efort de înţelegere din partea receptorilor. şcoală. p. 1 „directă” (L1) Sm bunic tată Sf bunică mamă Sm unchi (L2) Sf mătuşă (tanti) frate nepoată2 Sm văr (verişor) soră „colaterală” (L3) Sf vară (verişoară ) Figura 3. „linie” Seme comune de paradigmă „relaţie” + „de rudenie naturală” gr. cât şi „lucrător la mină” (cf. stâng etc. vezi trimiterile din I. analiza semantică Relaţii intersemantice Între diferitele modalităţi de organizare semantică există un complex de relaţii. E. facultate.1 gr. până la câteva sute (200 de termeni cromatici sau de nume ale fenomenelor sonore) în limba română contemporană. Angela Bidu-Vrănceanu. a realizat excelente analize asupra numelor de rudenie. Avem aici o intersectare a organizărilor semantice. insecte. păsări. liceu. În spaţiul lingvisticii româneşti. Forăscu.2 „ascendentă” „generaţia” zero „descendentă” gr. H. 1985. numelor de sunete etc. G. Exerciţiul nr. Pentru toate contribuţiile teoretice şi aplicative. „locul de îmbăiere”. Coteanu. numelor de culori. înrudite între ele.

sinonimici. prin: a) eliminarea unei forme concurente. Operaţiile respective se bazează pe abstractizarea datelor oferite de definiţia gramaticală. care acoperă sensul unui cuvânt. Facla. Forăscu. Lack b) analize structurale (semică şi contextuală) • Analiza semică Se mai numeşte şi analiză componenţială. semem = reuniune de seme. numite paradigme lexico-semantice. După descompunere. În metalimbaj lingvistic. nedrept strâmb curb drept înclina sinuos polisemie şerpuit stâng etc. p. lexem = reuniune de seme + complexul sonor (în principiu. Rezultatul este apariţia unor termeni noi. Bidu-Vrănceanu. în favoarea celeilalte: baie2 „mină” – pentru anularea omonimiei cu baie1 „scaldă” etc. N. Ca metode de analiză lingvistică. aceste unităţi sunt definite astfel (cf.5. 1984. separându-se: seme lexicale şi seme de substanţă. simonimie antonimie Figura 3. 16-28): sem = unitate minimală de sens + caracter distinctiv de sens.5. impusă de legea clarităţii expresiei. b) utilizarea unor mărci morfologice diferenţiatoare: cot – coate cot – coţi cot – coturi c) combinaţii morfo-sintactice diferite (distribuţie): mină de cărbune mină de război mină de pix. care reduc variantele la 91 • • Proiectul pentru Învăţământul Rural . seme comune şi seme variabile. se poate face apel la: a) analiza etimologică: lac1 „apă stătătoare” < lat. deoarece constă în descompunerea cuvântului în unităţi de sens (seme). lexemul este monosemantic). chiar în paginile de mai sus. se poate face în mod natural. Timişoara. pentru cuvântul eliminat (mină). cuvânt = unitatea reală a limbii. lacus lac2 „soluţie lichidă” < germ. Modele de structurare semantică. cum am avut deja prilejul să o facem. Procedeele de bază sunt cele tipice pentru definirea cuvântului ca unitate a limbii: comutarea şi substituţia. A.Organizarea semantică a vocabularului relaţie foarte complicată de polisemie – sinonimie – antonimie. spontan. se investighează relaţiile dintre aceste unităţi în cadrul unor clase. vezi Figura 3. trecerea ei în fondul pasiv. Intersectarea relaţiilor polisemie – antonimie – sinonimie Dezambiguizarea.

/grad nedeterminat/. /apreciere în plus/. analiza semică (rafinare). pe baza trăsăturii „extensiune verticală”.Organizarea semantică a vocabularului invariante. N. „cu aproximare”. ele alcătuiesc o paradigmă sinonimică. aşadar. MIC. TARE devine pereche sinonimică a lui SLAB. Altfel spus. • Dacă în formula semică a cuvintelor de tip roşu. frumos – urât etc.. Rezultatul este o formulă semică. există cel puţin un sem comun („referitor la temperatură”. /adjectivală/. în relaţie de comutare). „în minus”) etc. a înnegri. /caracteristică/. în distribuţie cu CARACTER. A. rezultată din contexte ca: ÎNALT om SCUND munte MIC sentiment JOS sunet JOSNIC voce • Analiza distribuţională Intră în analiza compatibilităţilor combinatorii de mai sus: TARE devine pereche sinonimică a lui MOALE.. PITIC etc. înlocuindu-se semele. TEREN etc.. • Dacă formula semică a cuvintelor nea – zăpadă – omăt este identică. cit. ţinând de semantica sintactică şi constă în inventarierea tuturor contextelor în care apare o unitate lexicală sau în raportarea acestei unităţi la diferite vecinătăţi (contexte). analiza contextuală stabileşte compatibilităţile şi incompatibilităţile combinatorii ale unor unităţi lexicale. l. op. • Dacă în formula semică a cuvintelor cald – rece. Este vorba. „în plus”. Forăscu. se mai numeşte şi probă funcţională. Rostul analizei semice este includerea/excluderea cuvintelor întro/dintr-o paradigmă. sidefiu intră cel puţin un sem comun („apreciere + uzual + cromatică”) şi mai multe seme diferenţiatoare. gramatical etc. Rostul analizei contextuale este verificarea identităţii/non-identităţii de sens a două sau mai multe unităţi. atunci aceste cuvinte formează un câmp semantic. atunci ele intră în paradigme antonimice. galben. despre o clasificare paradigmatică.. cu rolul de a circumscrie (cât mai) exact sensul unui cuvânt. De aceea. în distribuţie cu OU. Exemplu: ÎNALT se grupează cu SCUND. • Analiza contextuală Se mai numeşte şi analiza sintagmatică. cf. /privitoare la temperatură/. la nivel semantic (nu sintactic). Cafeaua poate fi tare slabă. reductibile la o anumită clasă ordonatoare („fără aproximare”. Din altă perspectivă. p. Dacă substituim semul /grad nedeterminat/ cu semul /grad foarte mare/. 28-33. în relaţie de substituţie) şi diferenţele (invariantele. Proiectul pentru Învăţământul Rural 92 . se stabilesc identităţile (variantele. albastru. „referitor la estetică”) şi unul sau mai multe seme diferenţiatoare opuse. obţinem un alt cuvânt: FIERBINTE. Exemplu: cuvântul CALD are următoarea formulă semică: CALD = l. Bidu-Vrănceanu. Analiza se desfăşoară în două etape – o primă dezambiguizare la nivel fonetic.

dar ceaiul este 5. 5. Pentru organizarea semantică a vocabularului limbii române. b) numai termen juridic. Exerciţiul nr. Analiza contextuală. iubire. 3. Cuvântul testament este: a) termen juridic şi religios. echer.) se mai pot consulta cu folos studiile Angelei Bidu Vrănceanu despre diversele câmpuri semantice semnalate mai sus. mână. Th. Rezultatul este o precizare a analizei semice.12. Sunt monosemantice toate cuvintele din gruparea: a) tetraedru. 2. 4. tare. Modele de structurare semantică. d) alcătuirea unei liste de zece cuvinte apte să plaseze casă2 întrun câmp semantic. lemn. se foloseşte ca o a două etapă în analiza structurală a semantismului cuvintelor. Sunt polisemantice toate cuvintele din gruparea: a) teoremă. carte. şcoală. Cuvântul cap este întrebuinţat cu sens de bază în: a) L-a găsit la capul scării.13. 1984 etc. Cu aplicaţii la limba română. stradă. d) La capul străzii s-a plantat un semn de circulaţie. Editura Facla. 1984. b) dezambiguizarea faţă de casă2 „dulap/lădiţă de fier pentru păstrat banii”. prin analiza etimologică. b) corp. Test de evaluare (Test grilă) 1. rezumat. partid. Surse bibliografice În afară de lucrările de referinţă citate până acum (Coteanu – Forăscu – Bidu-Vrănceanu. a întors capul. Se dă cuvântul casă1 „locuinţă”. Trimiterile exacte se găsesc la Bibliografia de la paginile 161-162 a lucrării din 1985. nu al limbii. Timişoara. c) numai termen religios. pădure. c) Auzindu-se strigat. prolegomenă. c) coroană. 7 1. compendiu. distributivă. 1985. c) aceeaşi dezambiguizare a omonimiei prin determinare atributivă (combinativă). c) masă. isoscel. Proiectul pentru Învăţământul Rural 93 . floare.Organizarea semantică a vocabularului concentrat diluat Prin toate aceste procedee se delimitează restricţiile contextuale la nivelul vorbirii. Se cere: a) formula semică. învăţa. b) parte. alerga. gaz. o a treia etapă poate fi analiza stilistică. b) Capul răscoalei a plătit cu vârf şi îndesat. vezi Angela Bidu-Vrănceanu şi Narcisa Forăscu. Hristea.

d) 10 antonime.Organizarea semantică a vocabularului d) nici termen religios. c) 10 paronime. 1 1. 2. .seme diferenţiatoare de nivel 2: a) preşcolar. Dicţionar de sinonime al limbii române. 3. c) „forţă”.14. Exerciţiul nr. 30 sinonime.). 40 típic/tipíc sunt. 40 omofone. „mai mult mort decât viu” (cf. la cap.). 5. Dicţionar de sinonime. Bucureşti. a) toate omonime. a avea un acoperiş deasupra capului („casă”). Extindere de sens. Bucureşti.sem comun: „loc + construit”: .sem comun de paradigmă: „cu destinaţie publică”. Seriile: 10 acces/abces. Răspunsuri şi comentarii la exerciţii şi teste Exerciţiul nr. 6 . 2. Th. 4 staţie. „sfârşit”4. 3. 1972. preuniversitar. b) a împrumuta. 30 paronime. e) 10 şi 20 paronime. supra. 30 mări/a augmenta. enervat. 2. 2 d) Numai omografe. 20 temător/temerar. 20 omonime. Exerciţiul nr. Gh. complet. 2. 1972. examinare”. . 40 omografe. (1) uzual.sem diferenţiator 1: „(destinaţie) educativă”. Corp fonetic redus. 5 1. 40 sinonime. fracţiune. Dicţionar de sinonime. Bucureşti. 94 b) Proiectul pentru Învăţământul Rural . Omul a cucerit Pământul (oamenii) 3. Luiza Seche şi Mircea Seche. sensuri contradictorii: a) cap. Exerciţiul nr. Exerciţiul nr. cu sensul „verificare. valoarea figurată a lui mort). Polisemie. „început”4 ∗ cap. ambiguitate. Bulgăre (coord. literar standard – (2) stil administrativ – (3) stil oficial-literar – (4) literar – (5) specializat-bisericesc – (6) poetic – (7) argotic – (8) familiar. 3 1. Hristea (coord.a) „temperatură”. b) „preţ”. insolentă. „a da/a lua cu împrumut”3 (enantiosemie). nici termen juridic. c) universitar. Exerciţiul nr. e) un termen din limbajul didactic. b) toate sinonime. reacţie. nu există relaţie de omofonie între ele. 1983. 20 şi 30 sinonime.

7 a) /loc/. colibă. Kasse. it. palat. Limba română. iglu. Slatina. Craiova. (Surse: V. Ţicleanu. Exerciţiul nr.acestea. casa (tc. cassa). Grile. /permanente/. d) căsoaie. casă2 < germ. rom. Proiectul pentru Învăţământul Rural 95 . 5-e 20 p. c) casă de locuit x casă de bani. /construit/. 2-b. castel. 19933). 3-c. D. bordei. 1996. cosam). Compendiu. Ivănuş şi colectivul. 4 etc. se pot diferenţia după seme de gradul 3. cassa (cf. /în vederea locuirii/.Organizarea semantică a vocabularului . Alutus. la rândul lor. cocioabă. vilă. Test de evaluare – Test grilă 1-a. Gramatica limbii române în scheme. bungalou. Avrămeasa. Cu exerciţii şi teste grilă. M. 4-a. Ţicleanu. căsuţă. x 5 = 100 p. b) casă1 < lat.

.3......... Obiective educaţionale La sfârşitul unităţii de învăţare vei fi capabil: • să sesizezi diferenţelor dintre cuvintele primare şi cele formate prin mijloace interne...8.............................. Cercetarea originii face obiectul etimologiei. • să explici noţiuni fundamentale despre istoria limbii române........ 103 6.............................................. I............... Împrumuturi din maghiară ............5............... 113 6.......................... ELEMENTE VECHI Cuprins 6............................................................... Surse bibliografice................ I..... este facilitată de cunoaşterea originii sale.1............... despre care am vorbit în capitolul introductiv.......... spunem că am aplicat criteriul formativ sau analiza formativă a cuvântului...................................................... Fondul latin .......................... Răspunsuri şi comentarii la exerciţii şi teste...2........................10....... 98 6.2... 107 6..................... Straturile etimologice ale limbii române.......................... tipice anumitor împrumuturi........................... • să analizezi şi să utilizezi corect formanţii productivi din diferite împrumuturi vechi şi recente.... Elemente vechi Unitatea de învăţare nr............... 96 6... Când elementul de bază ni se dezvăluie prin descompunerea în elemente alcătuitoare......... 112 6............. 6.. • să utilizezi corect un fond minimal de cuvinte aparţinând diverselor straturi etimologice ale limbii române.......9.................. 96 6................Organizarea etimologică a vocabularului limbii române................. Obiective educaţionale........ 114 6.. 6 ORGANIZAREA ETIMOLOGICĂ A VOCABULARULUI LIMBII ROMÂNE................... • să recunoşti unele categorii lexico-morfologice... Cuvinte primare şi cuvinte formate prin mijloace interne.....................6................. 99 6..........Substratul traco-dac..................11................................ ca formă şi ca înţeles..................................... utilizarea corectă a cuvintelor. Cuvinte primare şi cuvinte formate prin mijloace interne Deseori.......................... Elemente lexicale de origine turcă ......... Influenţa greacă ......................................Superstratul slav .................. 105 6............... Exemplu: 96 Proiectul pentru Învăţământul Rural ....1.... 110 6. Lucrare finală de evaluare.......4..................................................... tematice..........7...

c) principiul lexico-gramatical – păstrarea unei legături între clasele gramaticale (substantivul din limba de origine va rămâne tot substantiv. care este strâns legată.). chant < chanter). b) principiul semantic – păstrarea unei legături denotative între cuvântului de origine şi cel din limba română. la o primă analiză. passer „vrabie”. Pentru criteriul formativ-etimologic. trebuie stabilit mecanismul evoluţiei semantice (lărgire/restrângere de sens. este necesară cunoaşterea limbilor vechi şi moderne care au constituit surse etimologice pentru limba română. adjectivul – tot adjectiv) sau explicarea evoluţiei logice spre o clasă înrudită (lat. sau element împrumutat. care a suferit o alternanţă fonetică (oa/o).) „porc mistreţ” > rom. Spunem că verbul cunoaşte este un cuvânt primar. el constituie baza de pornire a unei familii lexicale. vezi cazul lat. prin pierderea consoanei finale de la forma de Acuzativ. rom. adică „orice fel de zburătoare”. structura morfematică ne indică faptul că nerecunoscător face parte dintr-un sistem formativ al lexicului românesc. observăm repede că şi acesta este alcătuit dintr-un alt prefix. care nu mai poate fi analizat prin descompunere în elemente formative (radical. ca în cazul lui soare. de istoria poporului român. care devine în română pasăre. solem > rom. la etimologii greşite sau la concluzii incerte. Încercând să descompunem mai departe cuvântul respectiv. Nu vom intra aici în amănunte. Stabilirea „adevăratei origini” (etimonul) a unui cuvânt presupune respectarea unor principii ale reconstrucţiei etimologice: a) principiul fonetic – încadrarea formei cuvântului în nişte legi fonetice bine stabilite (lat. reclamând solide cunoştinţe lingvistice. mare (adj. marem (subst. canticus. un asemenea cuvânt constituie sau element moştenit. ea oferă material pentru istoria limbii române. cum s-a afirmat. un derivat în limba de origine este preluat tot ca derivat în română (fr. prefixul ne-. şi verbul a cunoaşte. soare. De asemenea. la rândul ei. mas. ci este un derivat regresiv. se poate ajunge.). După toate aceste probe. psihologie. zoologie). ac. realizate prin derivare. Elemente vechi nerecunoscător ne dezvăluie. -ris. rotacizarea lui -l. geografie. insistând însă.intervocalic. dar şi de istorie socială. dicţionarele înregistrează cuvântul cu precizarea „etimologie necunoscută”. totuşi. Proiectul pentru Învăţământul Rural 97 . format pe teren românesc de la a cânta. afixe etc.Organizarea etimologică a vocabularului limbii române. Amintim că reconstituirea drumului parcurs de un cuvânt din limba de origine. cânt nu provine din lat. sociologie etc. până în limba română actuală este un proces anevoios. Altfel spus. De asemenea.). dacă nu se păstrează acelaşi înţeles. compunere etc. re-. d) principiul cronologic – încadrarea evoluţiei fono-morfologice într-o epocă în care acţionau legile respective sau în care se atestă contactul lingvistic respectiv. De exemplu. diftongarea lui o sub accent). căci el este atestat abia după secolul al XVIIIlea (probabil după modelul fr. metaforizare etc. Etimologia reprezintă mai mult decât un mijloc de organizare a vocabularului. I. etnografie. ci unul cât de cât apropiat. constatăm că acest lucru nu mai este posibil. Pentru criteriul strict etimologic. zoologie > rom. În acest din urmă caz. sufixul -tor şi verbul a recunoaşte.

căci din fondul străvechi. Elemente vechi În general. turceşti. se cunosc originile cuvintelor. în raport cu celelalte limbi romanice. aceasta trebuie studiată nu numai pentru că reprezintă etapa cea mai veche. în cadrul unei familii şi a unei ramuri (latina populară – pentru franceză. (precum galica – pentru franceză.2. în general. 5b. I. infl. celtica – pentru engleză etc. însă. comparabilă în linii foarte mari cu straturile geologice. la care se adaugă influenţe maghiare. Stratificarea etimologică a vocabularului Pentru limba română.1. Figura 4. punctul de pornire al istoriei limbii noastre. o schemă a straturilor etimologice. Straturile etimologice ale limbii române. datorate contactelor istorice. Trecând peste detalii care complică mult cercetarea etimologică (de exemplu. faptul că aceeaşi limbă poate influenţa în mai multe etape şi pe mai multe căi româna). substratul este format din elementele tracodace. (Figura 4. fondul de bază este latin (popular).) 5a.. 3 superstratul slav 2 baza latină 1 substratul traco-dac etc. infl. tc.) 5a 4a 5b 4b 3 2 1 4c etc. slava – pentru română). magh.Substratul traco-dac Deşi lingviştii care au stabilit statistic lista celor 14 grupuri de cuvinte ce depăşesc 1% din totalul lexicului românesc nu includ în aceste grupuri şi traco-daca. cu situarea lor în timp şi spaţiu. grec. geografice. italiană etc. Straturile etimologice ale limbii române Fiecare dintre acestea contribuie la configurarea personalităţii lexicului românesc şi a limbii române. it 4 a.) nu se mai păstrează decât slabe urme. 3) un superstrat – care completează în mod vizibil fondul de bază (germana – pentru franceză. (vezi Figura 4.3. superstratul este slav. 2) un strat de bază – care dă personalitate limbii respective. etc. vechea germană de sus – pentru engleză). 98 Proiectul pentru Învăţământul Rural . culturale etc. Figura 4. indoeuropene etc. se dovedeşte că ea conferă individualitate limbii române. În orice limbă există: 1) un substrat (foarte subţire). 4 c. 4) adstraturile sau influenţele diverse. infl.2. 4 b.Organizarea etimologică a vocabularului limbii române. greceşti.etc. specialiştii stabilesc. în ciuda cantităţii extrem de reduse de elemente care pot fi reconstituite.1. ci şi pentru că. Fr. convenţional. 6. latino-romanice moderne etc.

1 1. trişcă. aşa cum arată ea după modificările Proiectul pentru Învăţământul Rural 99 .. Criteriile de identificare a elementelor de substrat (comparaţia românei comune cu albaneza comună. cuvinte comune cu alte limbi indo-europene: brânză. metaforizare.) oferă date ale unei posibilităţi. baltă. δρòς „bărbat”). brusture.. Motru. Bârzava. droaie. gr.1/un cuvânt latin sau 2. după cum o dovedeşte analiza formelor dialectale. în general. Acceptând un inventar de circa 100 de cuvinte. Drobeta. ceafă. Limba română este limba latină populară vorbită neîntrerupt în spaţiul carpato-danubiano-pontic. cf. codru. având în vedere imensitatea şi diversitatea spaţiului tracic. hidronime. ghiuj. Un cuvânt autohton are. zarvă etc. care indica originea. căţelandru. Argeş. Timiş ş. dar deloc neglijabilele fapte fonetice şi morfosintactice. baci. strungă. Probabil că reprezentarea cantitativă era mai mare în româna comună. Lotru. mai corect este să vorbim despre daco-moesiană. mal. Jiu.. locul. specialiştii propunând liste diferite de cuvinte. cu balticele etc. cât şi ca toponime. mânz. Drencova. άνήρ. bucura. a. I. grumaz. şi Tibiscus > Timiş. faţă de 1/1000. antroponime. câteva afixe s-au dovedit productive: -a deictic şi emfatic. Siret. reprezentând 1/50. 4. Trecând peste puţinele. Puţinul material identificat până în prezent dovedeşte o mare vitalitate – putere de derivare. mazăre.Organizarea etimologică a vocabularului limbii române. 2. În orice caz. Ampoi. broască. cf. Dunărea. cu alte limbi balcanice. burtă. Tapia. Gilort. amurg. cătun. Indică trei nume proprii de origine traco-dacă prezente în româna actuală atât ca hidronime. compunere. câteva toponime. -andru (băieţandru. moş.a. gorun. câteva apelative. Cigmău. cf.4. cuvinte comune cu albaneza: abure. brad. colibă. hidronime. cu armeana. doină ş. -ac (moldac.5/ un cuvânt slav). câteva toponime. şi lat. 3. completează lista: Abrud. acesta poate fi divizat în: cuvinte comune cu alte limbi balcanice: argea.7 descendenţi formaţi prin aceste mijloace interne (faţă de cca. Spartacus). zimbru. Elemente vechi Materialul lingvistic pe baza căruia se fac reconstituirile etimologice este puţin şi târziu: nişte glose [liste de nume (de plante)] din secolele IIII. buză. viezure etc. murg. apartenenţa (românesc. 6. nu certitudini. lexicul însuşi este controversat. oronime etc. Buzău. muntenesc. Toate acestea probează importanţa calitativă a elementului de substrat în structura vocabularului românesc. Exerciţiul nr. Napoca. În VF se află peste 20 de cuvinte autohtone. măgură. ciuf. jelţ „pârâu” ( > Jiu).. Fondul latin 1. dar şi singurul sufix propriu-zis pentru numele de familie: Ion-escu). strungă. bunget. Enumeră cinci cuvinte din substrat rămase în vocabularul fundamental al limbii române. în medie. -esc de la un -isk.

formulată de către lingvistul italian (friulan. după cum spaniola reprezintă extrema occidentală. 1938. Apartenenţa la fondul comun latin se stabileşte prin 100 Proiectul pentru Învăţământul Rural . este stabilit că româna face parte din grupul apenino-balcanic.214 cuvinte panromanice absente din română. real.. albaneza. L. influenţa latină începuse mult mai devreme decât cucerirea din 105-106 p. sclavi. I. I. Rosetti.) face. de-a lungul celor două mii de ani de existenţă. portugheză > limba română > limba italiană > limbile friulană. româna.). există: . Ramurile de mai sus reprezintă o parafrazare a unei celebre definiţii formulate de către Al.). 2. astfel: + Latina populară limbile galilor > limba franceză > limbile spaniolă. lexicologică + alte limbi de substrat Schema presupune discutarea ideii de filiaţie/transformare în evoluţia limbilor. Astfel. de fapt) Matteo Bartoli. sardă. teritoriul de formare a limbii române. fon. a locului românei în această „familie” (sau grup). care a însemnat. venetă. doar retragerea armatei şi a administraţiei romane. Din fondul latin al familiei romanice.) şi a continuat încă mult timp după retragerea aureliană (271 p. ca şi spaniola. În realitate. potrivit împrejurărilor şi influenţelor externe. O asemenea rezolvare comportă precizări privind colonizarea Daciei. dialectele italiene centrale şi meridionale (Abruzzi. Puglieze etc. româna reprezintă aria orientală a României (teritoriul romanizat). dacă nu imposibilă. împreună cu dalmata (azi. obiectiv. F. în Istoria limbii române. . Aşa încât. ea reprezintă transformarea firească a latinei vorbite în părţile orientale ale Imperiului Roman într-o limbă nouă. italiană). s-a spus că intervalul scurt al stăpânirii romane în Dacia (106-271 p. prin care se tranşau definitiv lungi discuţii mai vechi despre o eventuală „limbă mixtă” română (latină şi slavă): româna nu este o limbă mixtă. acest „prim miracol al limbii române” se dovedeşte un fenomen natural. dispărută). Limba latină. miraculoasă romanizarea daco-moesianei. 31. se poate reprezenta.. epoca de formare etc. Elemente vechi fonetice. dalmată etc. caracterul popular al fondului latin romanic. P. Romanitatea limbii române.Organizarea etimologică a vocabularului limbii române. mecanismului contactelor lingvistice. C. C. C. Familia limbilor romanice (neolatine) + limbile iberice + limba traco-daca + evol. foarte schematic. De exemplu. gram. deoarece zonele de la extremităţile ariei romanice au fost mai puţin inovatoare faţă de cele centrale (franceză. conservă mai bine elementul vechi şi popular latin. A.. morfosintactice şi lexicale. p. (prin negustori. de fapt. Potrivit teoriei „ariilor laterale”. militari etc. Or.107 cuvinte păstrate numai în română. . urmare a vastului proces de colonizare şi romanizarea Europei.488 cuvinte panromanice (adică prezente în toate limbile neolatine).

nume pentru casă şi obiectele din casă: casa(m) > casă. filius > fiu. metaforică etc. în franceză. otto sp. noapte lat. uscia > uşă. avunculus > unchi etc. Reamintim că baza cuvintelor romanice o constituie. termenii de origine latină reprezintă aproximativ 64%. partea cea mai stabilă şi. plangere > plânge etc. atunci procentul ajunge la 74%. O accentuat devine. sistemul morfosintactic.. oricum. în franceză. oa în română ş. -o.. noche it. este reprezentarea ariei semantice şi lexico-gramaticale. filia > fiică. huit it. lapte Se observă că în evoluţia fonetică se păstrează nişte legi fixe: grupul latin ct devine it. în anumite poziţii.nume de acţiuni: manducare > mânca. • Statistic. gulam* > gură. fenestra > fereastră. dăm ca etimon uneori formele în nominativ. desigur. pt în română etc. notte rom. topica şi chiar particularităţile stilistice) poartă mărcile bazei latine. lait it.nume ale părţilor corpului omenesc: caput > cap. elementul latin reprezintă ceva mai mult de 20% din totalul fondului lexical românesc. Termenii din VF sunt importanţi prin vechimea. oculus > ochi. În fondul principal lexical (VF). conversiune.Organizarea etimologică a vocabularului limbii române.): -am. formele latineşti de acuzativ singular (Ac. dezvoltare frazeologică. de aceea. a. tt în italiană. senat etc. capacitatea lor de derivare. leche rom. m. leche port. compunere.). latte sp. ch în spaniolă şi portugheză.. ocho port. deformate prin subiectivitatea şi mobilitatea corpului de cuvinte – dicţionare. I. dar cu acţiune relativ regulată: lat. . octo > fr. Proiectul pentru Învăţământul Rural * 101 . Importantă este structura morfologică... iar dacă la aceste cuvinte le adăugăm pe cele curente în vorbire. pectus > piept. -um. lactem > fr. noche port. stabilitatea. atunci cifra creşte la 80-85%. noctem > fr. nepotem > nepot. -em sau de ablativ singular(Abl. genuculus > genunchi etc. dormire > dormi. ridere > râde. Dar lexicul este cel care prezintă complexitatea fenomenului istoric al transformării latinei populare în româna comună. alteori pe cele în acuzativ sau ablativ. nuit sp. video. dar reprezentând neologisme de circulaţie internaţională (audio. polisemantism. prin urmare. . cantare > cânta. ocho rom. -e. . Elemente vechi compararea aplicării legilor fonetice.nume de rudenie: parentes > părinţi.): -a. texte reprezentative – pe baza cărora au fost alcătuite). prin evoluţiile semantice specifice. fugire > fugi. Latinitatea lexicului românesc Toate compartimentele limbii (sistemul fonologic. dacă statistica se realizează ţinând cont de principiul frecvenţei cuvintelor. morfologice. mai ales. cea mai reprezentativă pentru specificul unei limbi. • Mai importantă decât aceste statistici (care sunt. d. mensa > masă etc. opt lat. în anumite poziţii [ü]. .

nedirijat de vreo autoritate oficială. stella > stea. coemeterium > cimitir. sub > sub. prin evoluţia lor formală şi semantică. „încet şi tainic” în popor (Vasile Pârvan). *credentia > credinţă. terra nu a fost moştenit în română cu sensul din celelalte limbi romanice. Termenii din sistemul etnonimelor şi glotonimelor: (populus) Romanus > (poporul) rumân (forma român este stabilită relativ recent).numeralele de la 1 la 10: unum > unu. în cu/fără rost. fieri > a fi. moştenite din latină. farina > făină. Paschae > Paşti. pentru că este mai conservatoare decât în cazul altor limbi romanice. crucem > cruce. caracterizată ca o „insulă latină. Termeni fundamentali ai creştinismului românesc. super > spre. florem > floare. aşadar. porcus > porc. logos).sistemul pronumelor: ego > eu. gallina > găină. şi receptivitatea actuală de neologisme. Inovaţiile. Hochland. Unele dintre aceste cuvinte „istorisesc”. Numele momentelor zilei. Angleterre etc. duo > doi. campus > câmp. Ţara Moţilor etc. . Prin toate aceste particularităţi. rapide > repede. a rosti. vinum > vin. îmbinări fixe etc. luna > lună. tres > trei. substratul traco-dac). . . lunilor şi anotimpurilor anului etc. rostire. ovum > ou.. Land. latino-romanicele de tipul Terranova. capra > capră. 102 Proiectul pentru Învăţământul Rural - .). Structura predominant latină justifică eliminarea masivă a împrumuturilor slave. credo > cred. cum > cu. ţeară > ţară. Există numeroase cuvinte. raţiune” (cf. episoade întregi din procesul formării poporului român şi a limbii române: lat. canem > câine. comendare > comăndare. constituindu-se „o dată cu poporul român şi cu limba română”: altare > altar.nume pentru elementele universului şi pentru formele de relief: caelum > cer. sic > şi etc. Novaia Zemlia „Noul Pământ”. Rosalia > Rusalii. decem > zece. leporem > iepure. arborem > arbore. Termeni cu valoare „arheologică”.: branca „mână” > brânci. Ţara Zarandului. turceşti. haedera > iederă. sufixul -esc. carnem > carne. in-alto > înalt.prepoziţii şi conjuncţii: in > în. equa > iapă. gr. cf. expresii.6. în: a da brânci (a îmbrânci) rostrum „cioc. latinitatea lexicului românesc este mai vizibilă. I.Organizarea etimologică a vocabularului limbii române. lat. cf. înconjurată de un ocean slav. fără renunţarea la formele vechi. germ. gură” > rost „gură. *rogacionem > rugăciune.. basilica > biserică. cu elemente fino-ugrice”.nume de calităţi. ci cu sensul secundar de „ţară”. „calcifiate”. Sanctus Georgius > Sângiorz etc. tu > tu. „pământ”.. Groenland. rivus > râu. Neder-land. velle > voi. greceşti. în Deutch-land (Deutch < teutonicus). zilelor săptămânii. În multe privinţe. forme care se păstrează în forme arhaice. pomum > pom. De aici provin numele vechi de formaţiuni administrativ-teritoriale: Ţara Făgăraşului. se > se. maghiare. româna îşi întăreşte continuu poziţia. . vorbire. Ţara Bârsei. . vinus > vin. .verbele auxiliare: habere > avea. cu mare încărcătură semantico-stilistică. nos > noi. aqua > apă. Elemente vechi numele principalelor alimente şi băuturi: panem > pâine.nume de plante şi animale: herba > iarbă. montem > munte. longus > lung. mare > mare. formele derivative (preferinţa pentru derivarea cu sufixe) se bazează pe mecanismele de regenerare continuă. lacus > lac. în primele şapte secole de existenţă.: bonus > bun. solem > soare. miles „soldat” > rom. Faptul că unii provin din latina populară dovedeşte că această credinţă a pătruns spontan. . a spune/a şti pe de rost. supra.. lingua Romana > limba rumân-ească (cf. în favoarea celor latino-romanice din secolele al XVIII-lea – al XIX-lea. „Ţara Nouă”. circumstanţe etc. . de asemenea slv. terra > rom. supra. mire (cf. în frazeologisme. 1.

trecând prin Moldova.) Vocabularul s-a dovedit. it. Statisticile. 6. La data primelor contacte cu slavii. sârbă. Or. „haina străină în care a fost îmbrăcată limba română. discutabile însă. dormi. slovacă şi polonă. precum Gustav Weigand. bulgare etc. Acestor influenţe vechi li se adaugă cele slave mai noi. pe care se formase. fr. paralel cu asimilarea slavilor rămaşi pe teritoriul ţării noastre. 2. se apropia de sfârşit. dar nu atât de mare încât să se poată vorbi despre română ca despre o limbă „romano-slavă”.5.Organizarea etimologică a vocabularului limbii române. prestigiul culturii şi civilizaţiei bazei latine. este ocupat în istoria limbii noastre de către împrumuturile slave. sintactic şi lexical. casă. Ele se datorează migraţiei slavilor dinspre Munţii Urali spre Europa Centrală. În afară de vechimea lor. casa. 2 1. Proiectul pentru Învăţământul Rural 103 . ceea ce reprezintă aproximativ 14%. pt. limbile cehă. astfel încât. decât în anumite detalii (de exemplu. există şi alte particularităţi care le plasează în VF al limbii române. Stabileşte etimonul comun al următoarelor cuvinte din limbile romanice: a) rom. aceste procente scad mult. slovenă. timp de 300 de ani”. care au inclus şi teritoriile româneşti: a) valuri succesive s-au deplasat dinspre nord spre sud între secolele al VI-lea – al VII-lea. dau cam 305 cuvine de origine slavă în VF. datorate contactelor cu popoarele vecine: ucrainene. Cuvintele gură şi ochi provin din latină: gulam. ca de obicei. s-a petrecut integrarea elementelor lingvistice de origine slavă în sistemul românesc. sp. oc(u)lus. sârbe. dormire. Şi aceste ramuri au atins parţial populaţia românească. fr. formând popoarele slave central şi sudeuropene. chez [prepoziţie cu sensul (acasă) la]. dormir. cum o considerau unii cercetători. I. Primele elemente slave pătrund în vorbirea locuitorilor ţinuturilor româneşti după începuturile migraţiei slave. După criteriul frecvenţei însă. morfologic. ptg. sintaxa nu au mai putut fi marcate de aceste contacte. Dobrogea şi Muntenia. Impresia de slavizare a limbii române a fost întreţinută şi de faptul că până în 1865 în scrierea românească s-a folosit alfabetul chirilic. sp. până în Munţii Moraviei şi până la Marea Adriatică. ceea ce înseamnă aproximativ 21%. a românei primitive. unii continuându-şi drumul. vocativul feminin în -o. dormir. cam prin secolul al VIII-lea. croată. precum şi 827 cuvinte în întregul vocabular românesc. dormir. Limba română oferea. după cum am văzut. Fonetica. influenţa este considerabilă. În total. spre Câmpia Panoniei. întărirea neutrului etc. b) alte valuri s-au îndreptat spre Apus. mai permeabil. Enumeră cel puţin trei asemenea particularităţi. de acum. Elemente vechi Exerciţiul nr. după cum spunea Nicolae Iorga. b) rom. it. casa.Superstratul slav Locul pe care îl ocupă în celelalte limbi romanice împrumuturile din germanice. morfologia. pentru a se stabili în Bulgaria de astăzi. Au existat două mari direcţii de deplasare. procesul formării protoromânei. între secolele al VI-lea şi al X-lea. acesta este momentul în care limba română comună şi-a încheiat procesul de structurare a sistemului fonetic. casa.

trăi. muncă. daltă. opri. utrenie. pisanie. vesel etc. sfetnic ş. hidronime au origine slavă: Bogdan. Craiova. I. ceaslov.secolul al VIII-lea – al IX-lea sfadă. Lipova. cobiliţă. În Muntenia pătrund mai ales cuvinte bulgăreşti: castravete. c) Împrumuturile neoslave. smântână . Bogăţia relativă a acestor influenţe şi suprapunerile lexicale au creat dublete lexicale de origine slavă (termen popular – vechi. în cancelariile domneşti. Elemente vechi Există mai multe căi şi mai multe etape de pătrundere a slavismelor în limba română: a) Împrumuturile populare. clădi. Vâlcea. regional. Vâlciu. Prahova ş. Zlatna. a citi. păzi. Acestea sunt cele mai vechi. în diplomaţie etc. tovarăş. d) Împrumuturile moderne. În secolul al XIX-lea a avut loc un fenomen de eliminare masivă a termenilor vechi slavi. orale se datorează contactelor directe. bogat. sfat. datorate vecinătăţilor geografice. drag. Bălgrad. scump. mai nou): sfârşi/săvârşi. în favoarea celor latino-romanici. • Numeroase antroponime. Breaza. nisip. înainte de absorbţia migratorilor. bogat. zbor/sobor etc. Dragomir.). voievod ş. Bistriţa. secolele X-XI. crâng . gost. Vlaicu. • Numeroase alte fenomene lingvistice complică identitatea acestor influenţe. după cum o dovedesc diverse fenomene fonetice. preşedinte. Sunt împrumuturi care datează din secolele al XIV-lea – al XV-lea: boier. Stoica. cu consecinţa cunoscută a îmbogăţirii seriilor sinonimice româneşti: văzduh-aer. Vlaşca. vecernie. iorgovan ş. prăşi etc. favorizate de îndelunga convieţuire româno-slavă. comis.secolul al X-lea muncă.a. pivniţă . hrib etc. poetic etc. În română actuală. Ialomiţa. din limba rusă se datorează mai ales intrării României postbelice în sfera de influenţă a Moscovei sovietice: activist. o trecere a celor dintâi în fondul pasiv (arhaic. colţ. ciupi. Cernavodă. boală. lovi. scrise se datorează folosirii slavonei în biserică. clopot baltă. Radu. Belareca. Deviaţii semantice însoţesc integrarea unor cuvinte în sistemul lexical românesc: modru însemna în slavă „înţelept” (cf. datând din perioada cuprinsă între secolele VIII-IX. termenul are forma şi 104 Proiectul pentru Învăţământul Rural . vârstă.a. luncă. şi româna arhaică nu e modru). Stan.după secolul al X-lea b) Împrumuturile cărturăreşti. regionale se datorează schimburilor obişnuite. Complexitatea căilor de pătrundere şi a straturilor cronologice face dificilă datarea unor elemente slave. a. administraţie. În Banat sunt atestaţi termeni de origine sârbească: golâmb. iubi. Târgovişte. cucernic. a. mai precis. termen cult. nădejde-speranţă. semantice specifice timpului: bob.Organizarea etimologică a vocabularului limbii române.a. stăpân. slobozi-elibera. copil. polcovnic-colonel ş. clucer. sărac. Dâmboviţa. şcoală. sfârşi. gard jupân. În Moldova pătrund mai ales cuvinte din ucraineană: hulub. • Au rămas destule cuvinte de origine slavă şi în fondul principal lexical al limbii române: babă. slujbă. Mircea. toponime. stareţ.

6. sub presiunea pecenegilor din sud-vestul Munţilor Urali. văzduh. slut ş. arh. mult” (cf. jazik „limbă. adică se ataşează la baze de diverse alte origini – latine. arh. create pe teren românesc: sufixe: ne-. În stânga Tisei. 7. (se) sili. la Eminescu) • Numeroase formaţiuni afixale au devenit productive în limba română. kniga „carte”. 8. în cadrul grupului de limbi neolatine. slobod. Împrumuturi din maghiară Între secolele al X-lea – al XIII-lea. au întâmpinat rezistenţa unor formaţiuni statale feudale. silă (dar cf. slv. 11. precum şi prin colonizarea cu saşi. Unii dintre migratori şi-au continuat drumul spre nordul Europei.). În general. în Transilvania. m. secui. formând poporul finlandez de astăzi. răs-. mai ales semantice. romanic (francez.. • Numeroase calcuri lingvistice. slv. C. -iţă. noua populaţie nu avea cum să mai influenţeze decisiv limba autohtonilor. maghiare etc.Organizarea etimologică a vocabularului limbii române. slv.. -ova. triburi de origine fino-ugrică sau aşezat în Câmpia Panoniei. I. Elemente vechi semnificaţia schimbată: mândru. 5. a silui. Din secolul al XI-lea. „întuneric de popoare”. tǔmja „întuneric. 3. „scrisoare” rom. cucernic. mucenic). slv. zlutij „galben” > rom. completează tabloul influenţelor slave: rom.6. iar în cadrul acestuia. întuneric „. prin atragerea unor elemente autohtone (din rândurile nobilimii locale). muncă (cf. cf. la data sosirii pe pământ românesc. Stabileşte care dintre următoarele cuvinte de origine slavă aparţin vocabularului fundamental al limbii române şi care aparţin diverselor grupe din masa vocabularului: 1. generând cuvinte noi. nisip. boier. formând poporul maghiar de astăzi. drag. copil. 3 1. popor” rom. carte (de origine latină) a căpătat sensul de „scrisoare” după slv. 4. popor”. numite „ducate” de către Cronicarul Anonim al regelui ungur Bella al IIIlea. În înaintarea lor dinspre răsărit spre apus. cf.. slv. Elementele de origine maghiară se găsesc aproape exclusiv în lexicul limbii române (nu şi în gramatică etc. prăşi. a. cavaleri teutoni. luncă. muncă. a. sufix: -că. sila „forţă” > rom. mai ales) etc. superstratul slav conferă individualitate şi bogăţie limbii române. -işte. cuvintele respective Proiectul pentru Învăţământul Rural 105 . 6. iubi.. Exerciţiul nr. Migraţia începuse încă din anul 895 p. rom. Evident. mult”. o parte dintre ei aşezându-se în ţinuturile de pe malurile Tisei. fino-ugricii au trecut prin Carpaţii de nord-vest. apărate de către armata formată din ţăranii de obşte. 10. -nic ş. romanice.. între secolele al XII-lea şi al XVII-lea. pre-. 9. • Elementul slav a servit şi ca intermediar pentru alte influenţe: grec. monka „chin” > rom. cuceritorii şi-au impus şi şi-au consolidat dominaţia în interiorul arcului carpatic prin forţa militară. 2. Este vorba despre voievodatele româneşti.. d. limbă „.

Exerciţiul nr. magh. uiagă „sticlă”). -uş (mijlocaş. szoba „cameră” > rom. bai „necaz”. fedeleş.Organizarea etimologică a vocabularului limbii române. tămădui – vindeca etc. viteaz*. Aceasta s-a produs mult după separarea românei comune în dialecte. oraş. unele având utilizare cu totul sporadică (astăluş „tâmplar”. gând. În epoci de opresiune naţională. marfă.). îngădui – permite.). dar sunt atestate documentar abia în secolul al XIV-lea: hotar. Elemente vechi • • • • • • (aproximativ 2600 de unităţi lexicale) sunt regionalisme. gazdă.3% din lexicul românesc contemporan. alte grupe tematice: bănui. în secolul al XIXlea. pârgar. 4 1. ban. fel. putând fi grupate după principiile onomasiologice: viaţa orăşenească şi sătească: birău. bolund „nebun”. tulai (interj. elementul maghiar ar reprezenta 9. gealău „rindea”. Generalizarea unor termeni (circa 195 de unităţi) în vocabularul limbii române comune s-a realizat prin deplasarea populaţiei transilvănene spre Muntenia şi Moldova. regional. obşti întregi luau drumul bejeniei. sălaş. Schimbările administrative de după dezmembrarea Imperiului AustroUngar a produs dispariţia altor termeni (sabău. În procesul general de eliminare a unor cuvinte vechi. comerţ. prieteşug. Cuvintele a) fruntaş şi b) prieteşug sunt derivate pe teren românesc. 106 Proiectul pentru Învăţământul Rural . I. tόlvaj „hoţ” > rom. bebeluş etc. marfă. organizarea politico-administrativă: aprod. meşter. birău. numeroase maghiarisme au fost dublate de sinonime moderne care au devenit uzuale în limba română: făgădui – promite. tăgădui – nega. imaş. din cuvinte-bază şi sufixe provenite din diverse straturi etimologice ale limbii române. viclean Unele cuvinte au circulaţie largă. hăui). vamă etc. chin. nemeş. sobă (dar. rămăşag. chip.61% din totalul lexicului românesc. lacăt. neam.) După o statistică a lui D. Arată componentele celor două cuvinte derivate şi etimologiile lor. uric. în favoarea echivalenţilor latino-romanici. magh. justiţie: aldămaş. -eş. altele continuă să fie productive: -aş. (i)şag. S-a petrecut şi în acest strat etimologic adaptarea fono-morfologică: magh. cheltui. O altă cauză a generalizării maghiarismelor în româna comună a fost colonizarea ceangăilor în Moldova (judeţul Bacău etc. dijmă. -şug (furtişag. dar în fondul popular: alean. cătană. Cele mai vechi împrumuturi din maghiară datează de prin secolele al XI-lea – al XIII-lea. În procesul de formare a cuvintelor au fost productive unele sufixe: -ău. Todoran. În documentele slavo-române din secolul al XV-lea şi în documentele româneşti din secolul al XVI-lea exemplele se înmulţesc. Faptul că nu apar în dialectele din sudul Dunării probează caracterul relativ recent şi parţial al influenţei. întemeind în ţinuturile de peste munţi sate care se numesc şi astăzi Ungureni. marha „vită” > rom. sămădău). dar ca putere de circulaţie acesta nu depăşeşte 2. păstrează şi sensul de „cameră”). uriaş.

2. γύρος „cerc” > rom. ci şi în dialectele sud-dunărene. ciumă „umflătură” gr. cir „zeamă de mămăligă”. magia) > lat. ar. cf. βαπτξεiν > lat. plai. I. înger gr. φρίξ/φρίκη „zbârlire” > rom. În Imperiul Proiectul pentru Învăţământul Rural 107 . cf. proaspăt 1. biserică gr. şi megl. unele se găsesc în albaneză sau în alte limbi balcanice: gr. Cuvinte care au intrat în latină (clasică şi populară) şi care reprezintă. frică gr. şi a continuat până la sfârşitul latinităţii. „terci”. meglenoromână etc.) Aceste cuvinte nu se găsesc în latină (clasică. în schimb. elemente de origine latină. farmec gr. populară.2. „pieziş” > rom. άγγελος > lat.. în jur. cf.Organizarea etimologică a vocabularului limbii române. φάρμακον „otravă”. cf. amăgi (cuvântul se păstrează doar în română şi în sardă.1. Cuvinte care au intrat în latina dunăreană (secolele al V-lea – al VII-lea a. dinzur gr. rom. mai mult decât slavele etc. Procesul a început în secolul al VIII-lea a. şi „buduroi”) gr. stur „stâlp” gr.. Se regăsesc. se iau ca reper trei epoci importante: 6. procesul este încă mai complex. stup (evoluţia semantică este explicabilă. de fapt. martur > rom. brëtëk gr. Χύλος „suc” > rom. μαγεία (cf. megl. čyr 6. prospetus > rom. De fapt. în cadrul procesului general de elenizare a Peninsulei Balcanice. influenţa greacă asupra limbii române ar trebui studiată imediat după substrat şi fondul latin. pharmacus > rom. plajë „înclinat” gr. baptizare > boteza gr. basilica > rom. C. martur (cu sensurile vechi şi actuale „martir” şi „martor”) gr. Greaca bizantină A influenţat româna între secolele al VII-lea şi al XV-lea. „leac” > lat. broatec. literară.7. aromână. βασιλικά > lat. ad-magire > rom. cf. alb. dat fiind rolul important pe care greaca l-a avut în evoluţia latinei clasice şi în evoluţia latinei dunărene. ammajare „a vrăji”) gr. μαρτύρ > lat. şi alb. giur. şi ucr. Influenţa greacă Cronologic. împrejur. cronologic şi structural delimitate: 1. broatec. Elemente vechi 6. κύμα „val” > rom. Exemple: gr.7. pentru istoria limbii române. Pentru sistematizare. nu numai în daco-română (dialectul vorbit pe teritoriul vechii Dacii). de asemenea. Greaca veche A marcat lexicul românesc prin două serii de cuvinte. πρόσφατος > lat. πλάγιος „înclinat”.7. târzie). căci greaca. C. βρόταχος „broască” > dr.1. a influenţat în etape diferite şi pe căi diferite limba română. στύπος „trunchi” > rom. angelus > rom. Στύλος „coloană” > rom.

sihastru etc. flamură. mitoc. erau greci de origine. arhiereu. mânie. a. folos. cămară. a. sârbo-croată etc. Autoritatea liturghiei bizantine s-a impus şi la români.secolele XIII-XIV: epoca dezvoltării statelor feudale româneşti. întăresc aceste contacte. hărăzi. Bucureşti. 1961). evanghelie. biserică etc. livadă. Ceea ce se poate face este să se delimiteze cuvintele uzuale.Organizarea etimologică a vocabularului limbii române. putând fi identificaţi nu numai în bulgară şi română. Dobrogea s-a aflat în mod direct sub influenţa bizantină între anii 917-1185. cămin. Pe de altă parte. smirnă ş. stol. în primul rând bulgarii. dintre care puţine intră în vorbirea cotidiană. a organizării ecleziastice ş. Mai mult chiar. hârtie. pătrunşi pe cale preponderent cărturărească: acatist. unele cuvinte de origine greacă pot fi plasate în epoci diferite: . G.secolele IX-XII: cele de mai sus. de la Constanţa şi Sulina până la Porţile de Fier. scafă „căuş. schit. care-şi avea graniţa nordică pe Dunăre. cf. patriarh. a. Este dificil de stabilit însă care anume dintre cuvinte au pătruns în română prin filieră slavă şi care – în mod direct. deşi slujeau în slavonă. incertitudinile cu privire la calea directă sau indirectă de influenţare a românei este sporită de faptul că unii preoţi. mulţi dintre termenii laici sau bisericeşti din această perioadă au circulaţie balcanică mai largă. Căile de pătrundere a elementului grec bizantin în limba română sunt stabilite de către specialişti astfel: Influenţa directă – despre care putem vorbi abia de acum – prin relaţii politicoadministrative şi culturale (cancelarie domnească. Elemente vechi Roman de Răsărit. cort. Influenţa greacă asupra limbii române până la secolul al XV-lea. har. a călăfăti „ a da cu smoală”. icoană. busuioc. ei trec apoi la alte popoare. ca ungurii sau slavii răsăriteni şi apuseni (ucraineni. greaca devenise limbă oficială. ruşi. deoarece primele texte româneşti se păstrează abia din secolul al XVI-lea.) (cf. a. Sulina etc. arhimandrit. 1966. comoară. b) Termeni ecleziastici. Mihăescu. Bucureşti. de cele cărturăreşti: a) Termeni uzuali. Împrumuturi vechi sud-slave în limba română. Aceste realităţi explică filiera slavă a grecismelor respective. slovaci etc. idol. hidronime precum: Calafat. Tot din această perioadă datează toponime. ci şi în albaneză. mătase. humă. pătrunse pe cale orală. Din păcate influenţele din această epocă sunt greu de separat de cele ulterioare. cucură „tolbă de săgeţi”. urgie/urgisi ş. pătrunşi pe cale orală: argat. făclie. Giurgiu. cehi. prisos. dar întreg teritoriul românesc se situa în vecinătatea Imperiului Bizantin. paralel cu constituirea unei ierarhii după modelul slavo-bizantin. cădelniţă. drum. Maglavit. arhiepiscop. În orice caz. cele mai mult rămân în lexicul religios. activitatea flotei comerciale. Mangalia. H. protopop. ctitor. scorpie. După forma şi sensurile lor. sfeclă ş. desagi. . au adoptat creştinismul de rit bizantin.. 108 Proiectul pentru Învăţământul Rural . şcoală. mărturisi. dafin. strachină”.: afurisi. I. armură. pizmă. Mihăilă. În plus. Constanţa (prin intermediar turcesc Küstenge). paraclis. Influenţă indirectă – prin intermediul slavilor sudici (până în secolul al XII-lea). neoelenice. episcop.): agonisi. Slavii meridionali.

Consolidarea dominaţiei turceşti în secolele al XV-lea – al XVI-lea. utilizat de protipendada românească (cf. respectiv. însemnând „primele cinci (stări)”. diac. Crâncenă. 1714. O epocă atât de lungă şi de bogată în evenimente – cu consecinţe fireşti asupra lexicului limbii române – poate fi. pitar. şi 2 (bumbac. 6. grămătic. vornic. ele caracterizează mai ales vorbirea din mediul urban. când Poarta Otomană înlocuieşte domnitorii pământeni cu domnitori străini. cupă. Numai 100-150 de elenisme fanariote au intrat în limba română uzuală: agale. Ion Ghica vorbeşte despre aşa-numitul jargon grecesc. dascăli etc. Cantitativ. catarg. calapod. catadixi. subîmpărţită cronologic: a) perioada prefanariotă (1453-1711). aceste cuvinte reflectă o anumită treaptă de evoluţie a societăţii feudale româneşti. prăvălie.) în Muntenia şi Moldova. cotastih. Multe cuvinte (circa 1200) din perioada fanariotă au pătruns în română pe cale scrisă şi au caracterizat mai ales vorbirea oamenilor instruiţi: alfabet. 2. prin filieră slavă. Proiectul pentru Învăţământul Rural 109 . ∗ 1. sfârşitul epocii medievale româneşti). fidea. I. plapumă. din punct de vedere politic şi social. hatman. cap. diată „testament”. mai precis. pe măsura valorii titularilor) au favorizat transformarea limbii eline în limbă de cultură pe care şi-o însuşiseră clasele conducătoare autohtone. zodie. Calitativ. Elemente vechi . dominate de greci – numiţi în posturi cheie (deseori. despot. comis. stihic. traducerile.7. 4. dichisi. stabilirea cu exactitate a „vârstei” neoelenismelor din această epocă este dificilă. scufie. s-au inventariat 278 de cuvinte din greaca bizantină (secolele al VII-lea – al XV-lea). 1689 – Bucureşti). oamenii de cultură ai epocii. 3. duce la stabilirea unui mare număr de greci (funcţionari. Totuşi. scandal. căpitan) indirecte. Procesul se accentuează după tragica moarte a lui Constantin Brâncoveanu. tipografie etc. partidă. conopidă. administraţia.secolul al IV-lea: continuarea dezvoltării social-economice şi culturale: chelar. de asemenea. trandafir. Nicolae Mavrocordat. proti -pendada „prima cincime”). plastograf. cu aristocraţi din cartierul grecesc Fanar al Constantinopolului (Istanbul). ananghie. epoca a fost benefică din punct de vedere cultural. 5. spătar. ea făcând obiectul studiilor de strictă specialitate. zahăr. după plecarea lui D. primele cinci pături stabilite după ranguri∗ şi avere în ierarhia socială a vremii.3. Şcolile greceşti (1660 – Iaşi. postelnic. caligrafie. Prezente mai puţin în cel rural.Organizarea etimologică a vocabularului limbii române. viaţa economică şi politică. în 1711. hrisov. I). logofăt. supra. Cantemir. horă. zugrav. pitic. Neogreaca (secolele al XV-lea – al XIX-lea) Cele mai numeroase elemente neogreceşti din structura etimologică a vocabularului românesc provin din perioada care începe cu anul 1453 (căderea Constantinopolului) şi se încheie cu anul 1821 (revoluţia lui Tudor Vladimirescu. dintre care 22 sunt împrumuturi directe. prin mijlocirea latinei medievale. tinerii studioşi. 254 – indirecte. agă. b) perioada fanariotă (1711-1821). În Moldova fusese deja înscăunat primul domnitor fanariot. vistiernic. Însuşi termenul „protipendadă” datează din acea epocă (gr. logofăt.

transformate în raiale turceşti. sclifosi. 102-108). cam 1%) cuvinte de origine greacă: substantive: folos. Galdi. Indiferent de calea pe care au intrat în limba română. italiană etc. matematica. 4. La jumătatea secolului al XIX-lea. culturale ale ţărilor române cu Imperiul Otoman au durat din secolul al XV-lea până în secolul al XIX-lea (1877). Elemente vechi economisi.). În VF au rămas doar 18 (deci. tele „departe” + foné „sunet”). frică. respectiv. Bucureşti. vopsi etc. economice.icos. Moldova şi. în epoca înfloririi culturii şi învăţământului de tip fanariot. pedagogie. productive într-o anumită epocă. geografie. Budapest. seismograf. I. patimă. 6. şi cu Transilvania. În consecinţă. sosi. orfan. D. aşa cum există atâtea formaţiuni hibride împrumutate din limbile moderne. cf.. filozofie. 1978. Istoria limbii române. unii termeni tehnici au fost creaţi în româneşte: cf. tele(gr. fr. Elementele greceşti din neologismele de circulaţie internaţională completează tabloul complex al elenismelor din limba română. relaţiile politice. Elemente lexicale de origine turcă În principiu. engleză. zugrav – pictor. zahăr etc. Florica Dimitrescu (coord. cuvinte ca telefon (gr. trebuie să precizăm că elemente turceşti vechi au pătruns în română cu 110 Proiectul pentru Învăţământul Rural . filarmonică. 1939. bibliofil..Organizarea etimologică a vocabularului limbii române. p. pat. pat. Dă câte patru exemple de verbe şi de adjective care apar în limba română cu sufixele. Desigur. şi influenţa lingvistică este relativ redusă. Pe de altă parte. matematică. ipsos. P. logopedie etc. geologie. 2. plictis. Cucerind întreaga Peninsulă Balcanică. sigur etc.8. adjective: proaspăt. algos „durere” + lat. ifos. 5 1. Exerciţiul nr. -isi. calmare. sunt creaţii savante. algocalmin – un hibrid greco-latin (gr. pe baza unor contracte care asigurau autonomia internă. Pe de altă parte. spre deosebire de state precum cel bulgar. calmer). piper. şi L. turcii au stabilit relaţii de vasalitate cu Ţara Românească. în favoarea sinonimelor latino-romanice: evghenicos – nobil. elenismele au avut şi continuă să aibă un rol important în evoluţia lexicală a limbii române (cf. Les mots d’origine néogrecque en roumain à l’epoque des phanariotes. tahimetru. acestea plătind tribut. cf. apoi termeni de tipul filologie. pătrunse în română din franceză. E. taifas ş. Explică etimologia cuvintelor filologie. simandicos – distins. filantrop. prosop. când se manifestă influenţa occidentală. sârbesc etc. lefter. o perioadă.) > televizor. verbe: pedepsi.a. diată – testament. arhaic. moderne. istorie nu au pătruns în română direct din neogreacă.) + vizor (lat. numeroase grecisme trec în fondul pasiv. Nu ştim sigur dacă nu cumva termeni ca gramatică. filozofie.

Organizarea etimologică a vocabularului limbii române. I. Elemente vechi

mult înainte de cuceririle turcilor osmanlâi. Vom proceda, aşadar, la o departajare cronologică şi structurală şi în acest caz. 6.8.1. Influenţe vechi turco-tătare Pecenegii – aşezaţi temporar în Moldova şi estul Munteniei (secolul al IX-lea), precum şi în Transilvania şi Dobrogea (secolele al X-lea – al XIlea) au lăsat în română câteva urme toponimice: Peceneaga, Pecenegul, Pecenişca, Pecenevra Cumanii – veniţi din stepele de la nordul Mării Negre, în secolul al XIlea, rămânând pe teritoriile româneşti câteva veacuri, ocupându-se cu păstoritul şi agricultura. Ca şi pecenegii, au sfârşit prin a fi alungaţi sau absorbiţi de populaţia autohtonă. Au lăsat în limba română: toponime, hidronime, oronime: Bărăgan, Caraiman, Caracal, Comana, Comăniţa, Covurlui, Teleorman „pădurea nebună (deasă)” (cf. tc. deli „nebun” + orman „pădure”); antroponime: Balaban, Carabă, Ciortan, Coman (de unde: Comănescu, Comănici etc.), Itu, Talabă ş. a.; apelative: aslam „camătă”, buzdugan, cazan, cioban, duşman, maidan, suman; baltag, bardacă, catâr, chindie, chior, habar, hambar, haram, maramă, murdar, tărâm, toi. Presupusa influenţă avară (secolele al XIV-lea - al XV-lea) Ar putea fi amintite aici cuvinte ca: armig „armăsar” (reg., Banat), scrum (date ca atare de L. Şăineanu).

6.8.2. Influenţe ale turcilor osmanlâi (secolele al XV-lea – al XIX-lea)
Ca şi în cazul limbii greceşti din aceeaşi epocă, şi turcismele osmanlâie se pot delimita în două subgrupe cronologice. Cuvinte pătrunse în română în secolele al XV-lea – XIX-lea Turcisme din perioada fanariotă (secolele al XVIII-lea – al XIX-lea) Primele sunt mai răspândite şi au un caracter mai popular. Celelalte au circulat numai în epoca fanariotă şi numai în anumite medii lingvistice. Puţinele care au intrat un uzul comun au suferit devieri semantice, obişnuite, de altfel, în procesul împrumuturilor. Pentru nespecialişti, însă, sunt mai puţin importante subdiviziunile cronologice, decât cele tematice (cf. Fl. Dimitrescu (coord.), op. cit., p. 109-111): a) Casa şi locuinţa: acaret, balama, cearşaf, chibrit, divan, duşumea, tavan; b) Mâncăruri şi băuturi: baclava, cafea, ciulama, halva, musaca, sarma, telemea, trufanda; caimac, ciorbă, ghiveci, iahnie, iaurt, pastramă, pilaf, rachiu, tutun; c) Îmbrăcăminte: basma, bariş, ciorap, maramă, tulpan şi multe altele, ieşite din uz (anteriu, şalvari etc.): d) Floră şi faună: abanos, bamă, dovleac, dud, pătlăgea, zambilă; bursuc, catâr;
Proiectul pentru Învăţământul Rural

111

Organizarea etimologică a vocabularului limbii române. I. Elemente vechi

e) Comerţ: chilipir, cântar, dughiană, muşteriu, para, raft, samsar, saftea, tarabă, tejghea; f) Meserii, unelte, piese: băcan, boiangiu, cazangiu, cazma, mucava, pingea; g) Însuşiri: agiamiu, babalâc, fudul, lichea, peltic, pişicher, şiret, tembel, ursuz, zevzec; h) Cuvinte pentru abstracţiuni: berechet, belea, bucluc, cusur, hal, hatâr, huzur, moft, naz, tabiet, tertip; i) Diverse: bacşiş, ciubuc, ghiozdan, ibric, haram, harem, halal, lulea, maidan, narghilea, tiptil, zaiafet. • Deviaţiile semantice s-au produs mai ales în sens depreciativ (peiorativ, ironic): tc. lichea „pată”, „defect” – capătă în română sensul „om de nimic” tc. pehlivan „erou” – capătă în română sensul „escroc, mucalit” tc. tertip „plan, proiect” – capătă în română sensul „vicleşug, intrigă” Asemenea extensii sau restrângeri de sens pot funcţiona şi fără conotaţii depreciative: tc. baglama „legături” > rom. balama „obiect metalic pentru fixarea uşii, capacului pe axul de mişcare”, „ţâţână” Şi în cazul turcismelor pătrunse în română prin filieră sârbă (în Banat, Transilvania) apar sensuri cu caracter regional: baş „tocmai”, divan „discuţie”, ortac „tovarăş” etc. • Au fost productive în română sufixele de origine turcească: - giu: tc. cafegiu, dar şi rom. barcagiu, reclamagiu - iu: tc. cafeniu, dar şi rom. maroniu, alburiu - lic, -lâc: tc. şiretlic, caraghioslâc, dar şi rom. autorlâc, crailâc • În VF al limbii române contemporane există numai 14 cuvinte de origine turcă, dintre care 5 au, de fapt, origine arabă (cafea, chef, chirie, cântar, tăbăci); 5 sunt de origine persană (duşman, moft, murdar, para, zar), rămânând numai 4 turceşti propriu-zise (chior, ciomag, hai, soi), după cercetările lui Al. Graur. Acestea însă, adăugate celor din vorbirea populară, dovedesc o mare putere de circulaţie, fiind adânc impregnate în structura fonomorfologică, frazeologică, stilistică a limbii române şi contribuind semnificativ la conturarea personalităţii acesteia. Exerciţiul nr. 6 1. Care sunt elementele formative care ne îndreptăţesc să considerăm că următoarele cuvinte româneşti sunt de origine turcă: a) cazan, divan, duşman, tavan, Bărăgan, Teleorman; b) basma, cazma; baclava, halva, musaca, sarma; c) cafea, narghilea, giubea; d) cafegiu, geamgiu, iaurgiu.

6.9. Surse bibliografice
COTEANU, Ion; SALA, Marius, 1978, Etimologia şi limba română. Principii – probleme, Bucureşti, Editura Academiei. 112
Proiectul pentru Învăţământul Rural

Organizarea etimologică a vocabularului limbii române. I. Elemente vechi

DIMITRESCU, Florica (coordonator), 1978, Istoria limbii române. Fonetică. Morfo-sintaxă. Lexic, Bucureşti, E. D. P. GRAUR, Al., 1968, Tendinţele actuale ale limbii române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică HRISTEA, Theodor, 1972, Probleme de etimologie. Studii. Articole. Note, Bucureşti, Editura Ştiinţifică. HRISTEA, Theodor (coordonator), 1984, Sinteze de limba română, Bucureşti, Albators, p. 39-65. MACREA, D., 1970, Studii de lingvistică română, Bucureşti, E. D. P. NICULESCU, Alexandru, 1965-1978, Individualitatea limbii române între limbile romanice, Bucureşti, I – Editura Ştiinţifică; II – Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. ROSETTI, Al., 1978, Istoria limbii române (ediţia a doua, revăzută şi adăugită), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. ROSETTI, Al.; CAZACU, B.; ONU, L., 1971, Istoria limbii române literare, I, Bucureşti, Minerva.

6.10. Lucrare finală de evaluare
1. Unele dintre sunetele inexistente în fondul latin (ă, î, ğ, č, ş, ţ, z etc.) par a proveni din substratul traco-dac sau din fondul balcanic. Dă cinci exemple de cuvinte din substrat care să conţină unele din aceste vocale şi/sau consoane. 2. Enumeră cinci cuvinte din VF provenite din fondul latin popular. 3. Din unităţile latineşti fructus; subtilis (Ac. – subtilem); veteranus s-au moştenit cuvintele româneşti vechi: frupt, subţire, bătrân. Care sunt dubletele lexicale neologice, provenite din aceleaşi etimoane? 4. Cuvinte de tipul casă, câine, pâine, râde apar în toate limbile romanice moderne (franceză, italiană, spaniolă, portugheză etc.). Cărui fond vechi îi aparţin originile acestor cuvinte? 5. Enumeră trei limbi care au contribuit la modernizarea limbii române în aceeaşi măsură în care au avut şi contribuţii vechi? 6. Cuvintele provenite din superstratul slav ceas, nădejde, prieten, vreme, au câte un sinonim latin cu frecvenţă relativ egală în uzul limbii române. Găseşte aceste sinonime. 7. Numeralele ordinale de la 11 la 19 sunt compuse în limbă prin sistemul adăugirii, după modelul slav (calc de structură): 11 = unu + spre + zece; 12 = doi + spre + zece (după odyn - na(d) - dzatĭ etc. Identifică (folosind, eventual, un dicţionar cu indicaţii etimologice, precum DEX, MDE etc.) originea elementelor componente care intră în structura acestor numerale (vezi şi Fondul latin al vocabularului românesc, grupe tematice). 8. Dă trei exemple de regionalisme (transilvănene) datorate influenţe maghiare. 9. Cuvintele de origine greacă filia „iubire” şi logos „cuvânt”, „ştiinţă”, „raţiune” au intrat în componenţa multor neologisme de circulaţie internaţională. Enumeră patru asemenea cuvinte. 10. Cuvântul de origine turcă (pre-osmanlâie) koz „nucă”, având şi sensurile secundare „rotund”, „perfect”, „foarte”, apare în două contexte ale limbii române: a) într-o expresie de tip popular (ca adverb pe lângă
Proiectul pentru Învăţământul Rural

113

2 1. ochios. 3. burtă. e) intră în numeroase construcţii metaforice: gură de rai. 5 1. Răspunsuri şi comentarii la exerciţii şi teste Exerciţiul nr. a) frecvenţa lor (stabilită intuitiv. 5. Exerciţiul nr. filein „a iubi” + logos „cuvânt”. 4. este vorba? 6. plictisi . economisi. antropos „om”. 11 Exerciţiul nr. guraliv. de origine maghiară Exerciţiul nr. 6 a) sufixul -an b) desinenţa de feminin singular -a accentual (á). cf. brad. -fil < gr. -şug. d) au mare capacitate de compunere: gura-leului. cu pluralul corespunzător -ále (basmá – basmale). apă-de-gură.fricos. = 100 p. rom. brânză. se 114 Proiectul pentru Învăţământul Rural . ochişori etc. gureş. a-şi da ochii peste cap. plicticos. a) lat. 6. nevricos. respectiv 1silabă). de origine maghiară b) priete-. dormire. b) lat. (cu) ochi dulci. rom. 10. b) într-un toponim devenit celebru printr-o capodoperă a poeziilor lui Gr. Timiş etc. c) au mare capacitate de derivare: guriţă. 2. sofia „înţelepciune”. bun de gură. ochi de bou etc. Elemente vechi adjective ca frumoasă. buză moş etc. armonie „armonie” (sonoră). ochi. Despre ce expresie. mândră). 9. când se cer 4 exemple. b) au corp fonetic redus (2. În cadrul fiecărui item se împart cele 10 puncte la numărul de subitemi ceruţi (de exemplu.11.) + sufixul -aş. agonisi. prijateli + suf. frunte < lat. ochi-de-vultur.. politicos 2. Motru. respectiv cuvânt.aerisi. Argeş. c) desinenţa de feminin singular -eá. Exerciţiul nr. prieten > slv. biblos „carte” Exerciţiul nr. 4 a) frunt-. cu pluralul -éle (cafeá – caféle) d) sufixul de agent -giu Test de evaluare Barem de notare 10 x 10 p. I. Alexandrescu. casam) 2. 8. 3 VF: 2. 7 MV: 1. a-şi arunca ochii pe fereastră. casa (forma de Ac. 1 1. frontem (Ac.Organizarea etimologică a vocabularului limbii române. bucura. cf. dar şi prin metode statistice).

(cf.). se aleg cinci termeni din inventarul dat la subunitatea 4. 1. timp. Toate componente sunt de origine latină: lat. a. 6.. poartă.. zece ş. veteran (vezi tabelul „Dublete lexicale latine”). bolând „nebun”. Jiu. Grupe lexicogramaticale) 8. subtil. amic. 10.a.. 2 exemple x 5 puncte ş. 5.5 puncte fiecare exemplu corect formulat. an. a) frumoasă coz „foarte frumoasă” (reg. Proiectul pentru Învăţământul Rural 115 . fil-antropie. 5 exemple x 2 p. unus > rom. mânz ş. super > rom. un. dinte. Fondul latin. mânca. decem > rom. brânză. Fondul latin popular. 3. speranţă. casă. bai „necaz”. zece. cătană „soldat”. filo-logie. dormi. 3 exemple x 3. argea. greaca. logică etc. barză. Se aleg cinci exemple din inventarul de la 4. 4. în continuare se schimbă doar unităţile care fac parte din VF. Elemente vechi notează cu 2.filo-sofie.. 7.3. m. lat. slavele.3 p. logo-pedie. I. ochi. b) Cozia (= Nucet). Latina. 9.4.). jelit. spre. oră. urs. lat.. fruct... biblio-fil. p.Organizarea etimologică a vocabularului limbii române. 2. floare. d. a. Gilort.

................ Am constatat acest fenomen în cazul influenţelor slave........................... 122 7................................... 123 7. 116 7..4............................ • să dezvolţi creativitate în formare şi utilizarea cuvintelor......................... uneori şi din aceleaşi cuvinte......5........... stilistic etc..................2....................9..... 121 7.....7.... Obiective educaţionale............ 117 7......... influenţele moderne se studiază în contextul analizei neologismelor dintr-o limbă.. Influenţe moderne În general....... 118 7........................... Influenţa franceză.......... în privinţa neologismelor................ cât şi neologisme (ca să nu mai luăm în calcul în regionalismele..... 120 7....8...... II............. • să eviţi formele paralele (elemente de jargon... Obiective educaţionale La sfârşitul unităţii de învăţare vei fi capabil: • să analizezi formanţii unui cuvânt......... 7 ORGANIZAREA ETIMOLOGICĂ A VOCABULARULUI LIMBII ROMÂNE.. formativ.............................. Influenţa engleză..... tematic (onomasiologic). urmând ca influenţele moderne să fie studiate după criteriile deja utilizate: cronologic........ 124 7........................................ Influenţa italiană .............. Latina savantă........ 7....6.................................. Problema este însă că multe dintre limbile care furnizează elemente de înnoire a vocabularului în epoca modernă şi contemporană au influenţat româna şi în etape mai vechi. germana etc...)........................1....... ELEMENTE MODERNE Cuprins 7.............................2.. argou)........ există în română atât arhaisme.......... II......................... 121 7................... Răspunsuri şi comentarii la exerciţii şi teste................................................... elementele de argou şi jargon etc.. 116 7........................................... Lucrare finală de evaluare.................. din aceeaşi limbă.... Altfel spus......................Organizarea etimologică a vocabularului limbii române......... greceşti etc.. Concluzii .................... • să utilizezi corect fondul neologic al limbii române........... Influenţe moderne ................................................................................................ Surse bibliografice..... Elemente moderne Unitatea de învăţare nr..... Aşa încât....... rămân valabile aspectele discutate în capitolul despre organizarea vocabularului după criteriile frecvenţei şi funcţional-stilistic.... Influenţa germană ............................. şi vom avea ocazia să reluăm ideea în alte cazuri – latina..... • să explici semnificaţia unor expresii şi cuvinte de circulaţie internaţională....... 123 7...........................................10.......................1................11........................................... 116 Proiectul pentru Învăţământul Rural ..........3....

-(t)io. reprezentaţie. dar nu totdeauna identice cu etimonul latin. dar au suferit. moştenite din latina populară. consul. Latina savantă Cuvinte din latina cultă. a) prin scrieri şi documente religioase şi diplomatice din secolele al XI-lea – al XVII-lea: în Transilvania.Organizarea etimologică a vocabularului limbii române. cărturarilor medievali (secolul al XVIIlea). prin documente diplomatice: în toate provinciile româneşti. neogreacă. rege. în Ţara Românească şi Moldova. superstiţie ş. multe dintre neologismele în (-ţ)ie. provenit din lat. curent cultural naţional care reprezintă iluminismul românesc (secolele al XVIII-lea – al XIX-lea). Constantin Cantacuzino ş. Alba Iulia ş. Toate sunt interesante pentru deschiderea românei faţă de o sursă atât de apropiată. care le-au preluat: fie direct din latină (Miron Costin. literară. datează din epoca activităţii corifeilor Şcolii Ardelene – S. Oradea Mare. rezoluţie. din acelaşi etimon latin avem în limba română două serii de cuvinte: a) unele vechi. Cantemir etc. evident. Desigur. (la M. instrucţie. D.) Proiectul pentru Învăţământul Rural 117 . Costin. Mai delicată ca datare este problema dubletelor lexicale latine. d) prin evoluţia firească a societăţii. exclusiv cărturăreşti. acestea au păstrat mai bine clasa gramaticală şi sensul originar. literă. au semnificaţii înrudite. colocviu. Gh. invitaţie.1.. I. Căile de pătrundere sunt. fantastic. a. ele păstrează mai bine aspectul fono-morfologic al acestuia (întrucât perioada de evoluţie formală a fost mai scurtă). Dimitrie Cantemir. firesc. acestea se încadrează adesea în clase gramaticale diferite.3. jurisdicţie. căci le găsim în documente şi cronici. fundaţie. testimoniu. mai multe modificări fono-morfologice. Târgovişte (1646) etc. a. Elemente moderne 7. precum latina (cf. fabulă. maghiară. Practic. au pătruns în română după mai bine de un mileniu de la începuturile transformării cuvintelor din latina populară în cuvinte româneşti. împrumutate pe cale cărturărească din latina cultă.: excepţie. a. Budai-Deleanu ş. prin şcolile de nivel mediu-superior de la Cotnari (1542-1514). răspublică.). Micu. tezaur. II. Dosoftei). Figura 5. Miron Costin. imperiu. c) prin activitatea Şcolii Ardelene. b) altele noi. şi în aceste cazuri se pun problemele obişnuite de datare şi stabilire a surselor: sunt mai vechi: biblie.). b) prin scrierile cronicarilor. fie din polonă. Şincai. care impune atragerea neologismelor de circulaţie universală. italiană (Grigore Ureche. prin episcopatele catolice din Cenad. a.

se ajunge la un adevărat bilingvism cultural românofrancez. slavonă). economic. De exemplu. perfect explicabile istoric. Primele publicaţii periodice. fenomenul rămâne masiv. traducerile din franceză depăşeau cu mult pe cele din alte limbi.1. Începuturile penetrării elementului francez în limba română datează din secolele al XVII-lea – al XVIII-lea şi se realizează prin filieră polonă. administrativ. filosofic. greco-fanariotă şi rusă.). latină. Există numeroase domenii de activitate în care vocabularul de specialitate este alcătuit în majoritate covârşitoare din termeni de origine franceză: social-politic. Câteva mii de cuvinte de origine franceză au îmbogăţit vocabularul limbii române într-o epocă în care acesta era bine conturat. Elemente moderne Latină aqua(m) canem clarus fructus harena mola(m) mentionem panem subtilem vesicam veteranus Română a) Moşteniri (vechi) apă câne > câine chiar (arh. reg. lansată de către unii cercetători. Primele librării vindeau cărţi aproape exclusiv în franceză. Ipsilanti a organizat în Ţara Românească şcoli după modelul francez. Chiar dacă nu se atinge cifra de 40. latinizarea limbii autohtonilor într-un interval relativ scurt de timp. ∗ 118 Proiectul pentru Învăţământul Rural . inclusiv în ceea ce priveşte variantele literare. filologic etc. Dublete lexicale latine 7. domnitorul Al. medical. În secolul al XIX-lea şi primele decenii ale secolului al XX-lea.Organizarea etimologică a vocabularului limbii române.) frupt (dialectal. în epoca tulbure dintre secolele III-XIV. limba franceză a devenit obligatorie în multe şcoli (alături de română. acvariu canin clar fruct arenă molar menţiune panificaţie subtil vezică veteran Figura 5. viaţa mondenă urma moda franţuzească.4. calcurile lingvistice. • Căile lingvistice de influenţare sunt cele tipice: împrumuturile. primele teatre româneşti apar în limba franceză sau în ambele limbi. Influenţa franceză Cea mai puternică influenţă modernă asupra lexicului limbii române s-a exercitat din partea limbii franceze.) arină moară minciună pâne > pâine subţire băşică bătrân Română b) Împrumuturi (noi) acvatic. ştiinţific. 4. militar. Analiza datelor obiective ale istoriei social-politice şi istoriei limbii dovedesc că toate cele trei fenomene sunt la fel de puţin „miracole”.000 de cuvinte. ajungânduse la cumpăna secolelor XIX-XX la o adevărată „franţuzomanie”. Primul miracol a fost. II. ele sunt fapte normale.4. determinând pentru caracterizarea lui. cum s-a arătat mai sus (cap. pe fondul unor schimburi culturale accentuate (emigranţi francezi sosiţi în Ţările Române şi tineri români plecaţi la studii în Franţa). organizarea activităţii în toate domeniile urma modulul francez. expresia „al treilea miracol al istoriei limbii române”∗. traducerile. Al doilea a constat în rezistenţa limbii române pe ambele maluri ale Dunării. Curând. greacă. juridic. profesionale etc.

ape subterane. morfologice. Probleme de etimologie. rever (partea răsfrântă a hainei) Unele forme „orale” au fost eliminate. cu specializări semantice pentru fiecare variantă: fr. fără exagerare. P. cale dovedită de aspectul fono-morfologic în română. cf. bord (marginea punţii unei ambarcaţiuni) rom. dar mai ales în limbajele speciale. unele cuvinte. convoi. monede etc. Elemente moderne Împrumuturile lexicale propriu-zise sunt foarte multe. de provenienţă franceză. 1970.. directeur général director general Th. bor (marginea de la pălărie) rom. pentru că au fost simţite ca „inculte”: santimă (în favoarea lui centimă).. artistique littéraire artistic literar după fr. D. de ex. b) pe cale orală – fular (< fr. • Uneori s-a exagerat contribuţia fondului francez. cum apar în studiul lui D.) sunt. eau de toilette apă de toaletă după fr. semplu (simplu). expresii considerate „franceze” pot fi: Proiectul pentru Învăţământul Rural 119 . parţial sau total. cauchemar). dar utilizează. perdre de vue a pierde din vedere după fr. bord fr. eventual.Organizarea etimologică a vocabularului limbii române. Ele pătrund în mod diferit în limba română: a) prin texte scrise – automobil. antet (< fr. Macrea.). pansion (pension). faire act de a face act de prezentă présence după fr. Bucureşti. 1968. coşmar (< fr. ape sulfuroase etc. 59-65. Sinteze de limba română. tour d’ivoire turn de fildeş b) după fr. chiar dacă nu aproape 40% din lexicul modern românesc. Traducerile şi calcurile se manifestă. E.. În limba română cele mai multe unităţi frazeologice (în limba cotidiană. II. revers > > rom. deci se concretizează mai ales în sintagme care urmează tipul francez. ape minerale. bacalaureat. racine carrée rădăcină pătrată după fr. 109 şi urm. p. Hristea a cercetat un întreg sistem de calcuri (totale. de obicei.. parţiale.) rom. foulard). semantice.): a) după fr.. împreună.. artiste lyrique artist liric după fr. În realitate. certificat. a. material românesc (traduceri literale. arătând că fenomenul este mult mai amplu decât s-a putut crede. Studii de lingvistică română. care nu s-ar putea explica în română decât intrate în această formă scrisă. imitaţii etc. p. revers (dosul unei medalii. sergent ş. morfolexicale etc. champ de bataille câmp de bătaie c) după fr. c) unele cuvinte au pătruns pe ambele căi. calcul renal calcul renal după fr. en tête).

secretarul lui Constantin Brâncoveanu (din 1709). impardonabil (de neiertat). madam.).influenţe din franceza belgiană etc.creaţii interne româneşti: pastel (specie literară. gir.5. cantabil. Influenţa italiană • Condiţiile istorice ale influenţelor italiene asupra limbii române se manifestă încă din secolul al XIII-lea. . a. Gheorghe Asachi. neologisme de circulaţie internaţională. Cărturarii cu mare putere de influenţă asupra contemporanilor au desăvârşit acest proces în secolele al XIXlea – al XX-lea (I. li se adaugă barbarismele sau elementele de jargon. Odobescu. 7. încifrare. . flaut. culturale. girant. Constantin Cantacuzino Stolnicul ş.influenţe diverse: germană – frizer rusă – logoped greacă – ortografie cu etimologie multiplă: desant (fr. fie prin români care au locuit sau au studiat în Italia. allegro. Pe lângă mai vechile cuvinte şi structuri inutile. duet. acestor pseudo-franţuzisme şi franţuzisme aparente. George Călinescu. • În sfârşit. nuanţându-l. . În epoca fanariotă.: savonieră. sociale (snobism.Terminologie economică şi financiar-bancară: acont. În consecinţă. teoretizată şi exemplificată de Vasile Alecsandri). italienismele au fost aduse prin intermediar grecesc. bancă. Împreună cu latina savantă şi cu italiana. mersi.Terminologie muzicală: adagio.). fisc. ceea ce înseamnă că autoritatea italiană în respectivele domenii a impus. practic. este posibil ca unele dintre „italienisme” să fi pătruns în română prin alte filiere sau să aibă etimologie multiplă. valută. îmbogăţindu-l. Elemente moderne . în timp ce în Transilvania intermediarul era limba maghiară. arpegiu. modernizându-l. scadent. Histea. agenţie. în general. Cezar Bolliac. engl. modă. în secolele al XIV-lea – al XVIII-lea relaţii diplomatice. Rădulescu. 120 Proiectul pentru Învăţământul Rural . cum le numeşte Th. Al. raţiuni socio-profesionale): Bonjur. . inubliabil (de neuitat). a..Organizarea etimologică a vocabularului limbii române. plezanterie (glumă) etc. Vasile Pârvan ş. când legăturile comerciale cu veneţienii şi genovezii impun termeni precum ducat – numele uneia dintre primele monede naţionale româneşti .. • Domeniile de influenţe sunt. franceza a contribuit la relatinizarea şi reromanizarea limbii române. II. rus. Toate aceste fenomene şi încă multe altele au marcat profund structura vocabularului românesc. a. bariton. exemplificate fie prin italieni sosiţi în ţările române. partitură. anvizaja (a pune în vedere). operă (muzicală). virament ş. H. scont. gira. precum Petru Cercel. pian ş. ca Anton Maria del Chiaro.a. Nicolae Filimon. care dublează termenii româneşti din motive psihologice. se folosesc astăzi termeni de tipul: a flana (a se plimba). speze „cheltuieli”. aceleaşi ca şi în alte limbi europene. chitară. în Moldova şi Muntenia. Au urmat.

glaspapir. devieri semantice. Uneori se petrec. Mulţi compuşi din germană (care are ca mijloc preferenţial de îmbogăţire internă a vocabularului procedeul compunerii) pătrund în română ca lexeme unitare: bildungsroman. dancing. colivie”. sandviş. teracotă ş. targă. Elemente moderne . gotică. germana are calitatea de a fi funcţionat ca intermediar pentru introducerea unor cuvinte latinoromanice: corectură. şnaidăr. holţşurub. italiana a contribuit la modernizarea şi reorganizarea românei. capelmaistru.franceză (biftec.Organizarea etimologică a vocabularului limbii române. Deşi mai redusă cantitativ. patvagon Pe lângă contribuţiile directe. politică sport): ancoră. pârgar „primar”). Influenţa germană Chiar dacă nu are aceeaşi importanţă ca în celelalte limbi romanice (unde reprezintă superstratul etno-lingvistic. ventil ş. Cuvintele introduse de toţi aceştia sunt greu de deosebit de germanismele venite prin filieră maghiară. false etimologii: germ. Proiectul pentru Învăţământul Rural 121 . aşa-numiţii şvabi. vechea germană. droser. radiolocaţie). alimentaţie. servus. 7. aşa-numiţii saşi. marină. • Primele elemente de origine engleză au pătruns în română prin filieră străină. matriţă. merceologie. . pornind de la termeni precum: bâlcă „urcior”. corfă „coş. cremvurşt. industrie se impun în uzul larg: gater. negoţ.Cele mai multe cuvinte de origine germană aparţin însă epocii moderne şi marchează mai ales domeniul tehnico-ştiinţific: blitz. şaibă. glaswand. a. şvarţ etc. repetent. medicină. 7. capodoperă. motoplug. impuse de administraţia austriacă.Un alt val este reprezentat de către colonişti din Suebia.germană (boiler.rusă: (buldozer. Pacwagen „vagon de colete” > rom. aşa cum este la noi slava).6. deformări. stabiliţi în Banat şi Bucovina.Alte domenii (arhitectură. fascism.7. . diesel. cocs). a. flec. spaghete. şaltăr. basorelief.Unii cercetători vorbesc despre elemente de gepidă. germana a acţionat în mai multe etape istorice asupra limbii române. fasung. după cum o dovedeşte fonetismul actual: . febră. schimbând vizibil fizionomia acesteia.În mod cert au adus germanisme coloniştii saxoni stabiliţi în Transilvania între secolele al XII-lea – al XIII-lea. ca şi în cazul altor limbi. sista ş. . nasture. spicher). . engleza a atins şi structura lexicală a limbii române. picup. în secolul al XVIII-lea. a. boiler. laborant. zgudui. Influenţa engleză În marşul ei triumfător spre toate limbile pământului. Cele mai multe sunt regionalisme şi cuvinte populare (ferdelă „vas de 20 de litri”. electrocar. damenvals germ. şnaps. Termeni din minerit. ştecher. bulz. . meşteşuguri. Damenvahl „alegerea doamnelor” > rom. II. leberwurşi. laitmotiv. dictat. bormaşină. .

campus.. biomedicină. presing. făcând-o aptă să exprime. ca şi în cazul italienismelor. „germanismelor”. Szembeta (sâmbătă). au nuanţat şi au modernizat româna. tehnică etc. medicină. contribuind din această perspectivă la procesul mai larg al globalizării vieţii sociale. Baltagul. motel. brânză etc. „italienismelor” etc. în cadrul grupului lingvistic balcanic. handbal. 122 Proiectul pentru Învăţământul Rural . cele mai profunde judecăţi şi cele mai înalte sentimente. ştiinţifice. fault. faţă de syr „brânză”). slovacă etc. m. čokan. cow-boy. sait. gol. antroponime de tipul Bună. • Toate aceste influenţe au îmbogăţit. hobby. finanţe-bănci. Elemente moderne Unele „anglicisme” au. fotbal. base-bal.Terminologie sportivă: aut. 7. etc. lok. golan ş. computer. mai ales celor cu care s-a aflat în contact geografic direct (cf. dispecer. dribla. în cadrul familiei vechi indo-europene. în limbi mai depărtate. butuk. ştiinţă.): apartheid. cip. rugbi.a.Alte domenii (cinematografie. • Americanismele sunt deseori greu de deosebit de anglicismele propriuzise: bluf.Organizarea etimologică a vocabularului limbii române. de fapt. corner. d. II. engl. tobogan ş. aşa cum o dovedesc termeni foarte noi (display. la rândul ei. K. O. ca orice limbă veche. în ucraineană. . conversiunea. neologisme de circulaţie internaţională. mass-media. Chiar dacă pornesc de la o bază străină sau cu elemente formative străine (afixe. henţ. Matraguna.). • Româna a oferit. bunika. ca ceha – se găsesc termeni ca brynza („telemea”. a. Concluzii • Această deschidere a românei spre influenţe externe vechi şi moderne nu i-a alterat esenţa latină şi personalitatea. cu o puternică dinamică modernă. .8. Dinamica vieţii economice. • În sfârşit. cuvinte şi expresii celorlalte limbi. polonă. elemente de compunere. • Influenţa directă – din engleza britanică – se manifestă în câteva domenii care au produs. scor ş. jazz. a. polo. radar. boss. au plasticizat. ghem. etimologie multiplă. tehnice impune continuarea susţinută a pătrunderii neologismelor de origine anglo-americană în vocabularul limbii române. urticarie”. smog etc.: blynda „blândă.. în maghiară: soc. după cum am putut constata în analiza „franţuzismelor”. marketing. a. blugi. compunerea. toate influenţele descrise mai sus reprezintă o parte sensibil mai mică decât inovaţiile interne.. în fr.. week-end etc. Volszkoch (valah) ş. malaj.) şi foarte multe toponime. Cerbul etc. hamburger. ring. realizate prin mijloacele pe care le vom studia în cele ce urmează: derivarea. precum şi în cadrul grupului romanic. calc lingvistic) aceste creaţii dovedesc vitalitatea proprie a limbii române.

L. rămase în fondul învechit al limbii române? 2. 1962. N. Minerva. Bucureşti. pension. ROSETTI. 1972. D.Organizarea etimologică a vocabularului limbii române. Bucureşti. URSU. Istoria limbii române. Sinteze de limba română. 1997. 1978. SALA. Editura Academiei. adagio. 3. I – Editura Ştiinţifică. Etimologia şi limba română.. ONU. 1971. Studii de lingvistică română. 4. Din fondul neologic provin foarte mulţi formanţi pseudoafixali (prefixoide. Marius. 1984. 300 de ani 7. 1978. MACREA. 1970. Roxana-Magdalena. Individualitatea limbii române între limbile romanice. COTEANU. Bucureşti. A. Bucureşti.. Despre ce limbă este vorba? Proiectul pentru Învăţământul Rural 123 .9. E.10. Editura Biblioteca. ROSETTI. BÂRLEA. Marius. electrocar. Cuvintele din limbajul tehnic: bormaşină. Probleme de etimologie.. Enumeră patru dintre acestea. capodoperă. 100 de ani c. Istoria limbii române literare. holţşurub se datorează influenţei unei limbi în care sistemul compuselor este foarte dezvoltat. HRISTEA. Bucureşti. 5. D. B. Florica (coordonator). Neologismele de tipul: Biblie. Târgovişte. Note. Lucrare finală de evaluare 1. E. Elemente moderne 7. Albatros. Ion. Gheorghe. Morfo-sintaxă. Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti. CAZACU. Cărei influenţe moderne îi aparţin cuvintele: andante. Editura Ştiinţifică. Theodor. Bucureşti. 1968. Al. chitară? 6. SALA. consul. sufixoide). 1978. Bucureşti. Istoria limbii române (ediţia a doua. 39-65.. Fonetică. centimă. Dă echivalentele moderne ale prefixului ne-. Al. P. fabulă. Bucureşti. DIMITRESCU. Terminologia românească a informaticii şi a mediilor informatice este aproape exclusiv de origine engleză. Editura Ştiinţifică. Al.. 10 ani b. Articole. II. colocviu. GRAUR. Cum se pronunţau formele respective. Bucureşti. Studii. NICULESCU. Enumeră cinci cuvinte din limbajul profesional respectiv.. II – Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Tendinţele actuale ale limbii române. 1965-1978. Bucureşti. Editura Enciclopedică. Surse bibliografice BÂRLEA. P. Limbi în contact. Lexicul românesc de origine franceză. I. 7. Editura Ştiinţifică HRISTEA. Cuvintele de origine franceză automobil. Lexic. aveau şi forme mai vechi care indicau un împrumut oral.. Theodor (coordonator). p. revăzută şi adăugită). 2000. Bucureşti. împărat sunt mai vechi de: a. D. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Principii – probleme. Alexandru.

Franţuzismele de tipul: bonjur. Vezi răspunsul de la 8. 6. c) Mai vechi de 300 de ani. 4. italiană c. 124 Proiectul pentru Învăţământul Rural .(-lo). mersi sunt necesare în structura limbii române? 9. Nu sunt necesare în limba română. otomobil.(-fil). logo. 2. aero-. 3. Influenţa italiană. Germana. 10. in-. gol. .? 10. franceză b. au circulaţie internaţională. C... jargon). santimă.Organizarea etimologică a vocabularului limbii române. Termenii sportivi. pansion (arh. e-mail.K. Răspunsuri şi comentarii la exerciţii şi teste Test de evaluare 1. buy-buy. fotbal. engleza americană? 7. D. Fac parte din seria . c) Engleza britanică. filo. engleza britanică d. O. 9. cip.11. precum: corner.dar anglicisme de tipul: business. II.„barbarismelor”. bonsoar. bio-. 8. sait. a-.. Ei provin din: a. computer. 7. 5.. se datorează snobismului unor vorbitori. Elemente moderne 8.

Organizarea vocabularului după criteriul formativ

Unitatea de învăţare nr. 8
ORGANIZAREA VOCABULARULUI DUPĂ CRITERIUL FORMATIV

Cuprins: 8.1. Obiective educaţionale .......................................................................................... 125 8.2. Formarea cuvintelor în limba română. Mijloace interne ......................................... 125 8.3. Derivarea ............................................................................................................... 128 8.4. Compunerea.......................................................................................................... 139 8.5. Conversiunea ........................................................................................................ 142 8.6. Surse bibliografice ................................................................................................. 145 8.7. Lucrare finală de autoevaluare .............................................................................. 145 8.8. Răspunsuri şi comentarii la exerciţii şi teste .......................................................... 145

8.1. Obiective educaţionale
La sfârşitul unităţii de învăţare vei fi capabil:

- să descrii sistemul formării cuvintelor în limba română prin mijloace externe şi interne; - să aplici corect mecanismul derivării în limba română; - să recunoşti şi să utilizezi creator valori semantice şi gramaticale ale elementelor afixale româneşti; - să recunoşti elementele alcătuitoare ale cuvintelor compuse din limba română; - să foloseşti corect în mod corect, în exprimarea orală şi scrisă, cuvintele compuse din limba română; - să recunoşti şi să utilizeze în contexte corespunzătoare sensurile şi valorile morfo-sintactice obţinute prin conversiunea cuvintelor; - să utilizezi corect structurile româneşti formate prin calc lingvistic; - să alcătuieşti familia lexicală a oricărui cuvânt românesc cu valenţe derivative, asociative în structuri compuse etc.; - să identifici principalele surse documentare în studiul formării cuvintelor în limba română.

8.2. Formarea cuvintelor în limba română. Mijloace interne
Formarea cuvintelor constituie “unul dintre cele mai importante capitole”, nu numai în studiul vocabularului, ci în întreaga structură diacronică şi sincronică a unei limbi, deoarece acesta descrie mecanismul creaţiei lexicale interne, capacitatea unei limbi de a genera sensuri, cuvinte, forme şi expresii noi, bazându-se în primul rând pe resursele proprii (cf. Th. Hristea, 1984, p. 66; Al. Rosetti, 1978, p. 327). După părerea multor specialişti, formarea cuvintelor ţine tot de etimologie Spre deosebire de etimologia externă, (care analizează
Proiectul pentru Învăţământul Rural

125

Organizarea vocabularului după criteriul formativ

moştenirile), pe de o parte, şi împrumuturile străine (aloglote), pe de altă parte, care formează împreună straturile etimologice ale unei limbi, etimologia internă studiază mijloacele proprii prin care o limbă îşi creează cuvinte, expresii, sensuri noi. Aceste mijloace interne sunt: derivarea, compunerea şi conversiunea (sau schimbarea valorii gramaticale). Când folosim epitetul “interne” nu excludem nici cuvintele de bază moştenite sau împrumutate în diverse etape ale evoluţiei limbii române, nici formanţii afixali (prefixe, sufixe) proveniţi din alte limbi şi nici chiar modelele străine folosite. Important este ca mecanismul respectiv să fi acţionat „pe teren românesc”. De exemplu, fată este un cuvânt românesc moştenit din fondul latin, iar -iţă este un sufix diminutival din superstratul slav. Diminutivul fetiţă este, în comparaţie cu fată, un cuvânt nou, creat în interiorul limbii române, prin procedeul derivării sufixale. Proba creativităţii lexicale a unei limbi este bogăţia familiilor de cuvinte. Am avut deja prilejul să vedem cum unele cuvinte, mai ales cele din VF, au capacitatea de a dezvolta forme şi sensuri noi, prin derivare, compunere etc.: floare flor-icică flor-icea flor-ar flor-ăreasă flor-ărie în-flor-i în-flor-it în-flor-itor ne-în-flor-it floarea soarelui etc. Observăm că între aceste cuvinte se păstrează o înrudire semantică (toate cuvintele nou create conţin în semnificaţia lor noţiunea de “floare”) şi o înrudire formală (toate cuvintele nou create pornesc de la radicalul flor-/floar-). Prin urmare, putem defini familia lexicală ca o totalitate a cuvintelor care au sens înrudit şi sunt formate de la aceeaşi rădăcină, prin derivare, compunere, schimbarea valorii gramaticale. Această definiţie impune câteva precizări.

Familia lexicală

Radicalul coincide uneori integral cu cuvântul-bază: vânt –vânt-uleţ; Radical, vânt-oasă etc. Unii cercetători fac deosebirea între rădăcină (considerat rădăcină, temă, cel mai mic morfem segmental, adică partea cuvântului, purtătoare de cuvânt sens, care nu mai poate fi redusă la alte subdiviziuni) şi radical (conceput, de fapt, ca temă a cuvântului, în accepţia pe care am dat-o în capitolul introductiv al descrierii vocabularului limbii române): cânt(din cânt-a) este rădăcină şi radical, în acelaşi timp, pe când des-cânt (din descânt-a) este radical, de fapt, tema cuvântului-bază căci, deşi stă la baza familiei lexicale, el poate fi descompus în prefix şi rădăcină. În continuare, vom folosi termenii “radical” şi “rădăcină” cu sensul acesteia din urmă (adică partea cuvântului ireductibilă la alte părţi, mai mici) şi temă. În sfârşit, trebuie spus că, deşi rădăcina este definită, în general, 126
Proiectul pentru Învăţământul Rural

Organizarea vocabularului după criteriul formativ

ca partea stabilă – formal şi semantic – în procesul derivării, compunerii, ca şi în flexiunea unui cuvânt, ea suferă în limba română modificările datorate fenomenului alternanţelor fonetice (vezi Fonetica şi fonologia, subcapitolul Alternanţe fonetice). În familia lexicală a cuvântului floare există alternanţa vocalică oa/o, frecventă în limba română (cf. poartă/portiţă/portar etc.) (vezi şi a/e; e/ea; d/z; t/ţ etc.). Există cuvinte în care alternanţele sunt triple sau chiar mai numeroase: - fată/fetiţă/fătucă/; cf. şi formele flexionare de la familia lexicală bazată pe verbul a purta: (purt-/port-/porţ-/poart-), în forme ca: purta/purtător/port/ dar şi (tu) porţi; (el) poartă. Important este să recunoaştem rădăcina cuvântului-bază al familiei lexicale, indiferent de aceste schimbări fonetice din interiorul radicalului. Unii cercetători afirmă că familie lexicală trebuie considerată numai mulţimea de cuvinte formate prin derivare, alţii acceptă şi formele compuse, iar alţii (cf. Th. Hristea, 1984, p. 67.) include într-o familie lexicală rezultatele acţiunii tuturor celor trei mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. În paginile de faţă, subscriem la acest din urmă punct de vedere, considerând ca elemente ale unei familii lexicale toate cuvintele formate de la o bază comună prin derivare, compunere şi conversiune, inclusiv unităţile frazeologice. Desigur, în cazul acestora din urmă, ca şi în cazul compuselor, se pune problema apartenenţei la două sau mai multe familii, căci floarea soarelui poate fi încadrată şi la floare şi la soare, iar în floarea vârstei, poate aparţine familiilor bazate pe cuvintele floare şi vârstă. În principiu, însă, există un cuvânt-suport, mai puternic marcat decât celelalte, semantic şi morfo-sintactic; este cazul lui floare, din exemplele de mai sus. Sunt excluse din familia lexicală, în schimb, formele care nu au fost create pe teren românesc, ci împrumutate ca derivate, compuse etc. dintr-o altă limbă: inflorescenţă, deflora etc. În toate situaţiile de creaţii interne, trebuie să ţinem cont că nu toate derivatele pornesc direct de la cuvântul (rădăcina)-bază; unele sunt creaţii secundare, ce pornesc de la un alt derivat, o familie lexicală bogată fiind, de obicei, rezultatul unor serii succesive de derivări, compuneri etc., care reprezintă complicate “încrengături”, ca în orice “familie” (cf. Figura 6.1.).

Proiectul pentru Învăţământul Rural

127

dar şi de la crezare. lucr-ă-or. lucr-ă-tură.baza nu mai poate fi identificată în limba română: îm-brăc-a/dez-brăc-a < baza lat. Pe de altă parte. cuvânt format prin trecerea de la apelativ la nume propriu. ne-pre-lucr-at ş. în ultimele două cazuri. incalceare 128 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Ceea ce putem afirma cu certitudine este faptul că dinamica vocabularului limbii române se întemeiază pe acţiunea vie. spunem că este vorba despre derivare regresivă. compunere. • Baza poate coincide. Când afixele se adaugă bazei.1. 8. stabile.Organizarea vocabularului după criteriul formativ crede credinţă reacredinţă bunăcredinţă încrede crezare încredinţa credincios încredere neîncredere încrezător crez crezământ Crez încredinţare binecredincios neîncrezător Figura 6. autonome a cuvântului derivat: . Adăugăm aici alte câteva particularităţi ale acestei părţi fixe. În schema de mai sus nu am inclus încă destule alte cuvinte. p. a mijloacelor interne de formare a cuvintelor. Serii de derivate.3. lucr-are. pentru lucr-a. după cum am arătat mai sus. iar când acestea se elimină.3. d. 187). Procedeul de formare a unor cuvinte noi prin adăugarea (mai rar.1. prin suprimarea) unor afixe la rădăcina (tema) unui cuvântbază. cf. braca “pantaloni” (cf. m.). pentru deget-ar). precum credincioşie. continuă.) sau cu tema (fumător nu provine direct din fum. a. compuse. şi lat. ci din tema fum-ă-). în structura familiei lexicale a cuvântului (a) crede (după I. vorbim despre derivare progresivă. reîncredinţare sau Crezul. pre-lucr-a. Coteanu. dar şi de la încredere. după derivatul regresiv crez etc. se numeşte derivare. în ordinea indicată mai sus: derivare. 1985. Derivarea 6. calceum. rom. crezământ poate veni de la crez. cu rădăcina (lucr-. conversiune. brăcinar) în-călţ-a/des-călţ-a < baza lat. ea poate suferi alternanţe fonetice (cas-ă/căs-uţă/căs-oaie etc. nu putem stabili cu exactitate direcţia derivării: încredinţare poate veni de la încredinţa. cu cuvântul însuşi (deget.

arh. româna este o limbă derivativ sufixală (spre deosebire de limbile slave – care preferă derivarea prefixală. Apar rar în limba română.baza este o formă flexionară şi nu forma-tip a cuvântului: colţuros < colţuri (pl. ca mijloc intern de înnoire lexicală). dar derivatul prezintă o caracteristică: a) semantică. .sensul cuvântului-bază. bibil (< tc. care exclude posibilitatea formării pe teren românesc: a) în-râu(ri) poate fi explicat ca formare (cf. dar nu ca sens (“a influenţa”). interfixe. virtueux. b) virtu-os nu poate fi inclus în seria băţ-os. colţ-os. Mai sigur.3. căci baza virtute nu funcţiona în româneşte în momentul atestării derivatului (exista vârtute. lat. Ca şi latina. fr.clasa gramaticală a cuvântului-bază.se prezintă sub forme diverse (simple: croi-tor. b) formală. “forţă fizică”). nici în sufix: -ul din om-ul-eţ etc.baza este un compus. au relaţii foarte bogate cu baza . şi supra. Banat. magnanim) • Afixele se împart în: sufixe.baza este atestate numai în româna veche: cofet-ar < rom. Proiectul pentru Învăţământul Rural 129 . Derivarea cu sufixe Sufixarea este cel mai productiv mijloc de îmbogăţire a vocabularului românesc.). Transilvania) “pâine” (< germ. adesea. Interfixele sunt elemente care nu pot fi incluse nici în rădăcină. bülbül “privighetoare”) . compuse: croi-toreasă). “dulciuri” . prefixe. rumpo). un model străin): întruni < într-un întruloca (reg. . suprimare) cu finalul unei baze.baza există în română. etimonul este fr. sufixele schimbă.Organizarea vocabularului după criteriul formativ bibil-ică < baza tc. sau faţă de germanice – care utilizează mai ales compunerea. în forme arhaice sau regionale: rump faţă de (a) rupe (după lat. co(n)feturi “bomboane”. brut-ărie < brut (reg. nu de la bucată coptură < copt. de obicei: . nu de la colţ bucătar < bucate “mâncăruri”. infixe. .2. în-creţi). seriile derivative din familia cuvântului (a) crede) grădinărit < grădinărie < grădinar < grădină . o sintagmă (formarea urmează. Sufixul este sunetul sau grupul de sunete care formează un cuvânt nou prin asociere (adăugare.baza este un regionalism: brut-ar. magnanimitas. Brot “pâine”) .baza este un derivat (cf. nu de la (a) coace . 8. ca atare. Celelalte două tipuri de afixe sunt foarte bine reprezentate în limbă şi. Acestea din urmă sunt sunete sau grupuri de sunete intercalate în tema cuvântului. Foarte numeroase în limba română (peste 600 de unităţi).) < într-(un) loc mărinimie < mare + inimă + ie (cf. pentru acesta se presupune acţiunea unui model german: bein-(be)ein “în” + floss “râu” (calc semantic).

murmura Sufixe .ar : fier-ar. “agent”. omonimie (băiet-an.ăi: măcăi. lemn-ar.esc: românesc. ţiui. muncitorime.mente: actualmente Sufixarea este atât de activă în limba română.Organizarea vocabularului după criteriul formativ . lăptăreasă.tor: fermecător. lăpt-ar . tipuri.conotaţiile lor sporesc mult polisemantismul cuvântului/familiei de cuvinte prin valorile figurate. lăudabil . urcuş. tinerime .eşte: bărbăteşte .uţă: mătăluţă • Sufixe pentru numerale: .os: frumos. Toate aceste particularităţi devin criterii pentru o organizare coerentă a cuvintelor derivate în sistemul lexical. • Sufixe adverbiale: . cât şi substantiv: o doime.1. cf.easă: coloneleasă.ui: hăui. “calitate” etc. în mod obişnuit.ăni: clănţăni. dar şi haţeg-an). cafeniu . magnetiza . încât acţionează şi la părţi de vorbire care nu s-ar preta. După clasa morfologică rezultată din combinarea sufixului cu baza. negreală .ime: lungime. mortifica .uş: culcuş.iu: auriu.i: chinui gramaticale . crănţăni .iş: pieptiş . • Sufixe verbale: .contractează aceleaşi relaţii semantice ca şi cuvintele întregi: polisemie (-tor conferă sens de “instrument”. căţeluş • Sufixe adjectivale: . hăpăi . copiliţă .îş: târâş (?) . întrerupător.iţă: bădiţă.fica: electrifica. poştar/poştaş). există: • Sufixe substantivale: .bil: recomandabil.iza: electriza.eală: fereală.ona: concluziona. antonimie (căs-uţă. păros . a) Clasificarea morfologică a sufixelor a. la dezvoltări derivative. cuvântului-bază). sinonimie (-aş = -ar. . chinui etc. vor fi luate în considerare numai unele clase. firesc . două doimi) • Sufixe interjecţionale: 130 Proiectul pentru Învăţământul Rural . osos. spoitor . condiţiona . metaforice pe care le conferă.ime: doime (rezultatul poate fi considerat atât numeral.tor: croitor.a: susura.ica: atâtica .ică: mătălică . căs-oaie). • Sufixe pronominale: . mireasă . cauze. iubitor etc. Evident.

Există numeroase situaţii de neutralizare a valorilor augmentative/diminutive.oi: (raţă>) răţoi gramaticale masc. drăguţ(ă) . nume de agent (slujbaş). încetinel. a. mărişor. de plante (căprioară. Petrişor.Organizarea vocabularului după criteriul formativ .uş: ineluş .oi/oaie/oaică: băieţoi. fetiţă. • Sufixe augmentative: . nume de animale. aripioară.uţ(ă): bănuţ. > masc. cerceluş). • Sufixe pentru nume de agent: . Sufixe lexico.iţă: frizeriţă . de “micşorare”. Ioniţă). mititel .eţ: omuleţ ş. a.aş: băieţaş .că: româncă . .el: băieţel.easă: bucătăreasă .ică: aolică! b) După genul rezultat din asocierea bază-sufix (criteriul lexico-gramatical). moţionale (călugăriţă) ş.iţă: fetiţă . tătic .uc: năsuc . băboi. mai frecvente sunt: • Sufixele diminutivale (cele mai numeroase şi cele mai active din limba română): .oaică: leoaică c) După criteriul semantic.andru: băieţandru .giu: camionagiu .depreciative: doctoraş.ice: pădurice . a.aş: poştaş . respectiv “amplificare” cantitativă şi calitativă a obiectului denumit. bursuc.ă: prietenă . sufixele respective fiind regăsite în alte categorii semantice: nume proprii (Grigoraş.ist: trompetist .ău: mâncău Atenţie ! Diminutivele şi augmentativele au.ic(ă): nevestică. căsoaie. . tâmpiţel.tor: vânzător Proiectul pentru Învăţământul Rural 131 . există: • Sufixe moţionale: fem. pe lângă valoarea denotativă. şi valori conotative.an: (gâscă >) gâscan ş. căsoaie .eufemistice sau hipocoristice (de mângâiere): bebeluş. nuanţe cu încărcătură stilistică specială: .ior + ioară: glăscior. muieroi. lungan . Mărioara. mărişoară .an/ancă: băietan.eţ: cântăreţ .easă: spălătoreasă . din numărul mare de categorii de sufixe. avocăţică.ar: fierar . > fem .

eală: răceală . legalitate .esc: prietenesc .an/-ean/-ian: american.ime: muncitorime . catolicism.ism: Catehism.tor: ascultător .are: cuvântare .(i)er: bufetier • Sufixe pentru nume de instrumente: .ie: omenie .ire: gândire (semantice) . corigenţă.at: pistruiat . greutate.aş: trufaş .it: moscovit .ie: patiserie .iu: auriu .al: săptămânal .nic: darnic . cipriot • Sufixe pentru denumirea însuşirilor: . dorinţă .t(oare): măsurătoare • Sufixe pentru nume colective: .et: nucet.Organizarea vocabularului după criteriul formativ .ătate/utate/itate: bunătate.ar: brăzdar . apăraie .ar: fugar . simbolism. făget .uş: jucăuş • Sufixe locative (care arată locul unde se află. comunism .iş: aluniş 132 Proiectul pentru Învăţământul Rural .bil: influenţabil .ărie/ăraie: rufărie.et: brădet.tor: întrerupător .os: mătăsos . ţărănism.işte: porumbişte • Sufixe pentru denumirea originii (sufixe care arată locul de unde provine cineva sau ceva): . tineret .anţă/enţă/inţă: speranţă.ist: familist .ere: vedere Sufixe lexicale .ar: morenar .ime: vechime .(t)ură: arsură. secătură . muntean.uş: arcuş • Sufixe pentru denumirea abstracţiunilor: .aş: mărginaş . brazilian . se produce ceva): .ărie: blănărie .iş: aluniş .iot: mangaliot.ez: francez .(n)iţă: râşniţă .ărie: copilărie .ac: austriac .

ură: prefectură Sufixe pentru nume de familie: .eancă: dumbrăveancă . Vasilache Reţine ! Ultimele patru categorii de sufixe (pentru nume de plante. căci semnificaţia lor nu provine din sufix (unde se produce neutralizarea semantică).toare: sunătoare Sufixe pentru nume de animale . Pescariu.ioară: căprioară .at: principat . familie) nu aparţin propriu-zis categoriilor semantice ale derivării.iş: făţiş . m. de calitate etc.uş: cerceluş .toare: ciocănitoare. Proiectul pentru Învăţământul Rural 133 . akis): Dumitrache. Popescu. locative. Olariu .eanu: Dorneanu.escu (singurul sufix propriu-zis cu această valoare. provenit din esc < isk. instituţii. Dăscălescu. Etimologia): Ionescu.ică: lumânărică . ci mai degrabă onomasiologiei.ar: şoricar .uş: pescăruş Sufixe pentru nume de instituţii şi unităţi administrative: . Se remarcă uşor că numele de plante şi animale se formează cu afixe diminutivale.işor: cimbrişor .îş: târâş . cf.eşte: bărbăteşte . ci din valoarea rădăcinii. d. animale.ache (< gr.iţă: gârliţă .iţă: crăiţă . lipitoare .easă: cârciumăreasă .aş: toporaş . Munteanu . pentru indicarea originii ş. Câmpeanu.mente: realmente Sufixe pentru nume de plante .uţă: părăluţă .el: ghiocel . supra.Organizarea vocabularului după criteriul formativ • • • • • Sufixe pentru denumirea modalităţii .aru/ariu: Spătaru. a. numele de familie – cu sufixe pentru agent. Fieraru. Vasilescu .ie: primărie ..aş: ferestraş .ioară: lăcrămioară .

prefixul adăugându-se cuvântului întreg. Acelaşi sufix. sunt adjectivale. instrument. firesc. în veni > pre-veni. dar dulce > în-dulc-i Consecinţa acestei particularităţi este că. locative etc. apar în formarea numelor proprii care nu mai au semnificaţia pe care ar trebui să o imprime elementele afixale respective: Făget. 1 Găseşte cel puţin cinci derivate sufixale cu valori semantice diferite. instrumentul.). să ateste o foarte veche relaţie între referent (bază) şi sufix („locul unde se află o pădure de fagi. Păstrarea părţii de vorbire se datorează faptului că prefixarea nu implică eliminarea sufixului. -an poate fi şi substantival şi adjectival (muncitor/fermecător etc.Organizarea vocabularului după criteriul formativ Neutralizarea semantică funcţionează şi în cazul celorlalte sufixe.3.3. a) După originea lor. din categoriile derivative propriu-zise: sufixe colective. prefixele se împart în: • Moştenite (din latină) 134 Proiectul pentru Învăţământul Rural Prefixarea . există o relaţie relativ strânsă între valorile gramaticale (morfologice. Păltiniş. numele de plantă. Prefixele sunt mult mai puţine şi mai unitare decât sufixele în sistemul derivaţional al limbii române. nu radicalului. Exerciţiul nr. aceasta se datorează sufixului: rob-ire > dez-robire. singurele criterii de ordonare a prefixelor sunt: a) etimologic. În sfârşit. Munteanu pot. nuci sălbatici” etc. numele de animal. calitatea. Toate aceste observaţii probează complexitatea sufixării şi explică importanţa ei în creaţia lexico-semantică a limbii române. Derivarea cu prefixe Prefixul este sunetul sau grupul de sunete care se ataşează la începutul cuvântului-bază pentru a forma un nou cuvânt. toponimul. aş2 din ciocănaş “tăietor de sare (cu ciocanul) în ocnă). numele propriu de familie. ci numai schimbarea sensului. -uţă/oaie). formate cu sufixul -tor/-toare. totuşi. 8. dacă partea de vorbire din care făcea parte radicalul se schimbă. însă. Altfel spus. omonimia (aş1 din ciocănaş “ciocan mic” vs. sufixele de agent. iar cele pentru modalitate sunt. cel mult. b) semantic. De asemenea. Nucet. paronimia (-ar) şi mai ales polisemia (-tor poate indica: agentul. Astfel. cele pentru calităţi. Organizarea semantică explică în toate categoriile de sufixe reluarea unora la diverse categorii semantice: sinonimia (-ar/-aş/-giu/uş/-ist).). morfo-lexicale) şi valorile semantice ale sufixelor. origine etc. întrucât criteriul gramatical (morfologic) nu pune probleme deosebite. adverbiale. antonimia (-uţ/-andru. prefixarea nu are ca rezultat schimbarea clasei gramaticale a cuvântului. În general. tor. spre deosebire de sufixare. baza este un verb. sunt sufixe substantivale. abstracţiuni. iar cuvântul nou format prin derivare cu prefix este tot un verb. colective etc.

dar şi ierarhizarea valorică etc. răzgândi. îmbuna de-: dedulci. refacerea acţiunii în sens contrar. impropriu. dezlega. neobişnuitul. exprimând chiar „înlocuirea”. răsfira. depărta. „devenirea”. lipsa de finalizare a unei acţiuni. dar mai ales „introducerea”. imoral ne-: nedrept. de-): desface în-(îm-): înflori stră-: străluci • Împrumutate (din slavă): ne-: nedrept pre-: prefăcut răs(răz-. deosebi • Prefixe locative – indică locul în raport cu semnificaţia bazei. extraordinar hiper-: hipersensibil. a-: anormal con-: convieţui extra-: extraordinar hiper-: hipercorect re-: reface b) După sensul lor. „a lipsi de”.Organizarea vocabularului după criteriul formativ Originea prefixelor Semantica prefixelor des(dez-. din latina savantă. adjectiv participial) ideea de repetare. adverbe) valoare negativă.). necredincios. prefixele se pot grupa astfel: • Prefixe privative – care imprimă bazei (mai ales verbe. marchează întâietatea.: în-: înlocui ( < a pune în loc). supracontrol ultra-: ultrascurt. franceză etc. dizgraţios in-/im-/i-: incorect. ră-): răscopt • Neologice (împrumutate relativ recent. „facerea” etc. participii şi adjective) sensul „fără”. „lipsit de”: a-: apolitic des-/dez-/de-: desprinde. incomensurabilul. răzleţi. cu diverse alte conotaţii: extinderea. răscumpăra re-: reciti. frecvenţă. înnegri. anistoric. ultraviolet • Prefixe delocutive – formează cuvinte noi pornind de la o bază locuţionară. înfăptui (a pune în fapt). afirmaţie): a-/an-: agramat. exagerarea etc. neîncetat. neasemuit. arhiplin. dar cu foarte multe conotaţii suplimentare (superlative. dejuga • Prefixe negative – care imprimă bazei (mai ales adjective. hiperaciditate super-: superproducţie supra-: supraaglomerat. înroşi.: arhi-: arhiepiscop. arhicunoscut extra-: extrafin. răsuci. nefiert. revenirea la starea iniţială (eventive) etc. substantive. neîncredere • Prefixe iterative – care conferă cuvântului (verb.: răs-/răz-/ră-: răsciti.: ante-: antebraţ extra-: extravilan 135 Proiectul pentru Învăţământul Rural . redescoperi • Prefixe ale superlativului (de intensitate maximă) – aplicate adjectivelor şi substantivelor. înnora. greacă. anormal dis-/diz-: disproporţionat.

ecolog etc. funcţional. filologie. Pe de altă parte. vorbitorii „refac”. antonimie (sub-/supra-. prin analogie cu descompunerea afixelor. ante. vorbitorii separă părţi ale cuvântului care nu au valoare afixală. ecologie etc. Fenomenul este posibil în condiţiile în care nu totdeauna derivarea progresivă urmează o evoluţie firească. de. după sistemul convenţional stabilit de noi: substantiv concret – substantiv abstract. Baza psiholingvistică a acestui procedeu este analogia. Exerciţiul nr.Organizarea vocabularului după criteriul formativ intra-: intravilan pre-: prefaţă post-: postfaţă sub-: subaprecia supra-: supraaprecia • Prefixe ale asocierii: con-/com-/co-: consătean. prin înlăturarea afixelor se numeşte derivare regresivă sau inversă. „cu siguranţă”./post-: subalimentat/supraalimentat). din compuse savante de origine greacă. Totuşi. pentru că numai prin studii de specialitate se poate stabili care cuvânt a fost mai vechi şi a constituit baza derivativă a celuilalt. de obicei: pedagogie. forme care nu au existat. filolog. deoarece. ca şi sufixele. super-/supra: antevorbitor/antivorbitor). polisemie (extravilan/extrafin etc. sub etc. compatriot.) justifică părerile conform cărora prefixarea ar fi mai aproape de compunere decât de derivare. apare fenomenul neutralizării valorii iniţiale. Numele de ocupaţii s-au format de la acestea şi nu invers. Asemenea formaţiuni – nu prea numeroase – sunt greu de identificat.). ca şi cuvintele întregi: sinonimie (in-/ne-: inadaptabil/neadaptabil). cum ar crede un nespecialist: pedagog. De asemenea. Faptul că multe prefixe au forme şi echivalenţe prepoziţionale (în. 2 Analizează componenţa şi semnificaţiile relaţiei moral – imoral – amoral 8. De exemplu. verb la infinitiv – verb la participiu – adjectiv – adverb etc. inter-/intra-.4. nu au autonomie morfologică şi sintactică. ele constituie formanţi din aceeaşi categorie cu sufixele. Derivarea regresivă Procedeul prin care se formează cuvinte noi de la o bază derivată. dar prin filieră franceză etc. ca şi acestea. ştim din istoria limbii că unele nume de ocupaţii (substantive abstracte) au intrat ca atare în limba română. hiper-/hipo-. Derivarea inversă 136 Proiectul pentru Învăţământul Rural . coproprietar Reţine ! Prefixele pot contracta şi ele relaţii semantice. paronimie (ante-/anti-.3. Cunoscând (intuitiv) procedeul derivării progresive. prin lexicalizarea formaţiunii rezultate: negreşit „fireşte”. prin analize..

Considerăm însă derivate parasintetice. Evident. supra. tremur? b) În ce registru funcţional-stilistic pot fi încadrate cuvintele enumerate la a)? c) Denumeşte tipul de derivare nemulţumire. ne-în-flor-it ş. Unele primesc desinenţa -ă.: mâţ (< mâţă). a. dezvăţ < a dezvăţa. picta (< pictor). Organizarea etimologică a vocabularului) O clasificare după criteriul morfologic a derivatelor regresive porneşte. cf. învăţ < a învăţa. d. -ie. -ist etc. -are. nod > în-nod-a. m. rugă. nemulţumi (< nemulţumit) c) Derivare postverbală – prin eliminarea sufixelor/desinenţă de conjugarea I şi a IV-a etc. prin eliminarea unor sufixe sau pseudosufixe: -ă. trebuie aplicate toate principiile şi criteriile cu care operează atât etimologia externă. 3 a) Cum se numeşte procedeul prin care s-au format cuvintele alint. inclusiv prin abreviere: autostopist. cânt. Derivarea parasintetică Procedeul prin care se creează cuvinte noi prin ataşarea simultană a prefixelor şi sufixelor la o bază se numeşte derivare parasintetică: groapă > în-grop-a.Organizarea vocabularului după criteriul formativ Pentru a stabili „protocronismul” unuia dintre cuvinte în raport cu altele din familia lexicală respectivă. gelozi (< gelozie). accept < a accepta Rezultatul este.: cuget < a cugeta. comunica(< comunicare). traseist Prefixare + sufixare (simultană) Exerciţiul nr.5. a) Derivare postsubstantivală. etc. în sens larg. cap. din registrul poetic sau din sfera neologică. mai ales de la participii negative: bruma (< brumat < brumă). de la clasa bazei şi nu a derivatului. simultaneitatea cronologică este mai greu de dovedit. floare > în-flor-i-tor. de gen neutru.). ba chiar şi pe cele care sunt rezultatul compunerii şi derivării. în mod firesc. cum se vede un substantiv (numit deverbativ). b) Derivare postadjectivală – prin eliminarea sufixelor (-ast. cireş (< cireaşă). logoped (< logopedie). şi ceartă etc. cât şi etimologia internă (formarea cuvintelor prin mijloace interne. -tor. nedumerire. alun ( <alună). cf. navomodelism. omor < a omorî.3. care le conferă genul feminin: rugă < a (se) ruga. căci se analizează procesul invers faţă de derivarea progresivă. aniversa (< aniversare). prun (< prună). toate formaţiunile care au în structura actuală a cuvântului prefixe şi sufixe analizabile. care a generat cuvintele Proiectul pentru Învăţământul Rural 137 . desăvârşi (< desăvârşit). 8. sărut < a săruta. dez-nod-ământ etc.

dar şi fil-: filosofie. adjectiv.). cu mare putere de creaţie în registrele cultivate ale limbii. filantrop: bibliofil. biosferă calo. pseudos „fals”): pseudoped. helios „soare”): heliocentric. În consecinţă. biblos „carte”): bibliotecă. „identic”): homosexual.au circulaţie internaţională. foarte productivi în formarea savantă a cuvintelor.(gr. iar procedeul ar trebui studiat mai degrabă la compunere decât la derivare. geografie. la începutul/sfârşitul cuvântului-bază şi prin lipsa de autonomie funcţională. heliomarin. lingviştii preferă să le încadreze în categoria afixelor. „corect”): ortografie. antropofag auto. anti.(gr. arhi. hypo „sub”. (h)eterogen hidro. (h)omogen. heteros „celălalt”. hydros „apă”): hidronim. mărci formale: -o (la cele de origine greacă).(gr.. teleos „departe”): telefon.(gr. calofil crono.au.(gr.. „mai jos”): hipotensiune.(gr. „altul”): heterosexual. Aceleaşi cuvinte pot funcţiona şi ca sufixe şi ca prefixe (-fil. anthropos „om”): antropologie.(gr.sunt. ortos „drept”. fotofob geo. oxigen”): aerodinamic. adverb.(lat. autos „însuşi”): autoservire. Deseori se combină chiar între ele (fotofob. ceea ce le confirmă valoarea denotativă specifică unui cuvânt (substantiv. prepoziţie etc.(gr. fobein „a urî”): fotofob. sub numele de prefixoide şi sufixoide. supra. Deşi sunt frecvent omologate cu sufixele şi prefixele propriu-zise (cf.(gr. eco. oecos „casă”): ecologie. germanofob foto. verb. ante. numit lexemoid.se pot traduce printr-un lexem corespunzător în română.). de fapt.3.(gr. interfixe). într-un fals derivat (dar şi fals compus).Organizarea vocabularului după criteriul formativ 8. de obicei. Falsele afixe . ele sunt mai degrabă elemente de compunere decât afixe.(gr. .(h)alos „altul”. vocabularul tehnico-ştiinţific. bios „viaţă”): biografie. televizor. geologie. homoios „acelaşi”. hiper etc.(gr. amintim aici numai câţiva: acva. automobil biblio. hipotermal (h)omo.(gr.). hippos „cal”): hipodrom. alomorf antropo. cronos „timp”): cronometru. economie fil.(gr. aer „aer. photos „lumină”): fotogen.(gr. omonim orto. fotografie.(gr. -e (la cele de origine latină). Prin poziţia lor. hipotracţiune hipo2. germanofil -fob (gr. bibliofilie). ortodoxie pseudo. ager „ogor”): agronom.(gr. calos „frumos”): caligrafie. pseudonim tele. există foarte multe false sufixe şi prefixe. Din lista foarte lungă a acestor formanţi. aqua „apă”): acvacultură aero. cronof. calofil). gē „pământ”): geometrie.(gr.(gr. Prefixoidele şi sufixoidele Pe lângă formaţiunile afixale inventariate mai sus (sufixe.6. latină etc. prefixe. chiar dacă funcţional se încadrează în categoria formanţilor afixali: . hidrotehnic hipo1. omofon. agroturism alo. fileín „a iubi”): filologie. George helio. Helena (h)etero.(gr.(gr. cuvinte de sine stătătoare în limba de origine (greacă. caracterizând fondul neologic. „diferit”): alogen. . telepatie 138 Proiectul pentru Învăţământul Rural . profesional al limbilor moderne. aerosol agro. aerodrom.(lat. bibliografie bio. ele au un statut diferite de acestea.

Multe altele sunt mai uşor de „tradus”: macro-. stabile. zoe „viaţă”. este bine reprezentată în limba română. armonia = armonie (muzicală). Exerciţiul nr. termo. • sintactic.(gr. b) Explică sensurile cuvintelor: fotofil/fotofob.are o structură stabilă. Compunerea din cuvinte întregi Compunerea prin hipotaxă a) Subordonarea (hipotaxa) unui element/a unor elemente faţă de altul. Unele sufixoide/prefixoide sunt formaţii mai recente. dar şi de relaţii externe. completive.(gr. gr.). circumstanţiale. zoomorf. gr. În exemplul floarea-soarelui s-a pornit de la două unităţi lexicale vechi. 4 a) Ştiind că gr. defineşte termenii: filozofie. mono-. bine individualizate fono-morfologic. Compunerea Formarea unui cuvânt nou prin reunirea a două sau mai multe cuvinte existente în vocabularul limbii respective se numeşte compunere. arghirofilie. Este un procedeu uzual şi popular. untdelemnului).etc. c) În ce tip de organizare semantică se includ cuvintele care pornesc de la baze comune? 8. contextuale. gr.1. termeni francezi. alcătuirea prin parataxă (câine-lup). pentru a se crea un cuvânt nou. . auto2 – „referitor la automobil” etc. argyrios = „argint”. Zoe. cf. sofia = înţelepciune. denumind un referent cu totul deosebit de cel al elementelor componente. prin relaţii atributive. zoon „fiinţă”. desprinse prin falsă analiză din cuvinte.4. 8. .îndeplineşte anumite condiţii morfologice şi sintactice: • morfologic. pshiho-. mai 139 Proiectul pentru Învăţământul Rural . numai unul dintre componente intra în paradigme flexionare şi derivative (al florii soarelui. micro-.Organizarea vocabularului după criteriul formativ zoo.are o semnificaţie de sine stătătoare. chiar fixă. xenofil/xenofob (gr. Filadelfia. de obicei. poli. multi.). aceste particularităţi constituie criteriile de organizare a compuselor într-un sistem formativ relativ coerent. „animal”. englezeşti etc. xenos „străin”). În principiu. adelpho = frate. Noul cuvânt trebuie analizat din mai multe puncte de vedere: . elementele componente nefiind interşanjabile: # soarele florii nu poate fi înlocuit cu floarea-soarelui.: tele2 – „referitor la televizor”. compusele pun probleme de relaţii interne – alcătuirea prin hipotaxă (ciuboţica cucului). care înseamnă altceva decât „soare” şi „floare”. zoein „a trăi”): zoologie.(lat.4.

cumsecade (prep. Poienile-de-sub-Munte (subst.4. dis-de-dimineaţă. card. galben-portocaliu (subst. N(ord)V(est). Cuvinte care sunt compuse. 8. cum că (asociere de conjuncţii. caracterizării unui element prin celălalt sau al exprimării simultaneităţii calitative.) • Verbe: binevoi. card. + subst. + particulă) • Pronume: orişicare. verbe. adv.+ adv. it.Organizarea vocabularului după criteriul formativ Compunerea prin parataxă ales. c) Pseudoparataxa este rezultatul acţiunii principiului economiei vorbirii. de procedeul conversiunii) • Numerale: doisprezece (nr.) cuminte. etc. practic./part. • Substantive: botgros. Compunerea din cuvinte abreviate Un procedeu recent (cu vechime de cel mult un secol). + art. în realitate. + vb. fr. TârguJiului. care foloseşte drept componente substantive. + adj. mai ales că există modele realmente paratactice: Băile Felix. De altfel. etc. N. orice parte de vorbire.) al douăzecilea (art.. de pe sub (asociere de prepoziţii simple) • Conjuncţii: ca să. + adv. în acelaşi timp. mai ales lexicul savant. prin hipotaxă. constă în compunerea unor părţi din elementele componente.: locotenent-colonel. b) Abreviere parţială: TRANSCOM. nici unul (conj. Ocna-de-la-Sibiu (N. ajung să fie pronunţate „pe scurt” Târgu-Jiu. drept-credincios (adv. îngrijit al limbii. Malu-cu-Flori..) • Prepoziţii: de la. etc.) • Adverbe: alaltăieri. + nr. Fenomenul apare mai ales în toponimie şi este oficializat în nomenclatura administrativă şi în normele ortografice. Ac. vb. + nr. lieutenant. + nr. fără de. prep. lat.) taie-frunză-la-câini..) binevenit. b) Coordonarea (parataxa) caracterizează registrul literar. caracteristic mai ales vorbirii culte. a) Abreviere totală (la iniţiale. tic-tac (asociere de interjecţii). multe asemenea compuse sunt calchiate după modele străine: locotenent (cf.. blagosloviţi) Semantic. ducă-se pe pustii (vb. R. locumtenens) binecuvânta (cf. adjective.) fluieră-vânt.. bunăvoinţă (subst. Ocna-Sibiu. + pron.) • Interjecţii: cioc-cioc.). social-politic. fier-beton). + subst. Valea Mare. ROMARTA. asemenea compuse culte au apărut ca rezultat al necesităţii nuanţării. produs standard. luogotenente. + adj.) viţă-de-vie. + prep. general-maior. adv. + Ac. card. + adj. acronime): S. slv. + subst. c) Abreviere mixtă: TAROM [T(ransporturi) A(eriene) Rom(âne)] Proiectul pentru Învăţământul Rural Abrevierile 140 . + prep. şi are ca rezultate. Măneşti-Ungureni etc. C. papă-lapte (vb. adverbe etc. locuţiune) • Adjective: roşu-închis. + subst. exemplele ţin. + prep..2. Făt-frumos. + conj. cantitative etc. N. binecuvânta (adv. profesional (câine-lup. cu una – cu două (asociere de pron. N + prep. + subst. + G. etc. F.

Regulile de scriere a compuselor cu sau fără cratimă. În privinţa flexiunii. C. În franceza actuală. procedeul se numeşte compunere parasintetică. de o anumită repartiţie semantică: a) în vorbirea populară. 8.: diriga (< diriginta). atât în vorbirea uzuală. plante. mama-mare. botgros. mânuţa-maiciidomnului. rusă.4. musca-de-cal. Proiectul pentru Învăţământul Rural 141 .). cât şi în cea oficială. engleză). insecte (Valea Lungă. creaţiile unor cărturari moderni. poale-n brâu. Unii cercetători includ aici şi derivarea parasintetică delocutivă (îngenunchia < în+genunchi+a) sau falsa derivare afixoidală (foto-fil. şi camilpetrescian etc. practic: vorbă-lungă Dispunerea compuselor în variantele cultă/populară a lexicului este însoţită. Se încadrează aici cu certitudine creaţiile lexicale ale puriştilor din vremea lui Aron Pumnu (nas-ştergău „batista”. producând schimbări fono-morfologice (à plus < à plus tard.3. de organizare a compuselor: a) prin sudare (aglutinare): untdelemn. de exemplu. Poli Timişoara Acronimele şi abrevierile parţiale şi mixte apar mai ales în onomastică (nume de instituţii etc. mate (< matematică). gât-legău „cravata”). urmând modele străine (germană. niciodată. PDG „président directeur général”). – relaţii. în general. Curtea de Argeş. cap. Trunchierile româneşti de acest tip caracterizează mai ales jargonul şi argoul: cinema (< cinematograf). animale. Târgu-Jiu. ca-la-Breaza. compusele denumesc – locuri. Compunerea parasintetică Dacă se poate dovedi că un cuvânt nou este rezultatul simultan al compunerii şi derivării sufixale.Organizarea vocabularului după criteriul formativ 8. dansuri. jocuri (mama-soacră. ca şi gradul de autonomie morfosintactică determină mari probleme ortografice. precum şi flexiunea unuia sau altuia dintre elemente nu sunt foarte clar stabilite. Compunerea mixtă (cuvinte întregi + abrevieri): F. lucruri.). Ortografia şi ortoepia. formal. profu (< profesorul).4. c) prin joncţiune (cu cratimă): maistru-instructor. Reţine ! Exemplele de mai sus au evidenţiat şi un criteriu exterior. supra.4. compunere cu blanc): nici unul. b) prin alăturare (paratactică. Gradul de contopire a elementelor componente. cf. foto-fob). cf. abrevierile fac ravagii. metrou (< metropolitan). există exemple pentru toate tipurile: a) flexiunea primului element: florii-soarelui b) flexiunea elementului secund: bunăstării c) flexiunea ambelor elemente: bunei-credinţei d) compuse neflexibile. Argeş. Călinescu (antonpannesc. taxi (< taximetru). ca G. de-a-puia-gaia).

Conversiunea Schimbarea valorii gramaticale (a clasei morfologice) a unui cuvânt este un procedeu intern de îmbogăţire a vocabularului. bine > subst. denumiri contextuale (Albăca-Zăpada/albă ca zăpada. este mai greu sesizabil şi analizabil pentru vorbitorul comun. negative. sintagme. aprecieri. pronumele nehotărâte.+ subst.Organizarea vocabularului după criteriul formativ b) în vorbirea îngrijită. lung. există o marcă formală vizibilă: • determinare cu articol: hotărât: adv. Acestea din urmă fac obiectul analizei etimologice externe.5. Delimitarea compuselor propriu-zise de alte structuri sintactice. multe adverbe. compunerea este destul de activă în română. conjuncţii. ca procedeu de îmbogăţire internă a limbii române nu este nici pe departe comparabilă cu derivarea. În aceste cazuri. meserii. chiar dacă prin imitarea unor modele străine (nou-născut < fr. cu compusele împrumutate ca atare din alte limbi (capodoperă. – obiecte. 5 a) Analizează compusele de mai jos după criteriile lexicogramaticale studiate: fărădelege. 142 Proiectul pentru Învăţământul Rural .). nehotărât: un bine. clarvăzător. TAROM b) Creează un compus substantival şi unul adjectival pornind de la adverbul rău. 8. propriu-zise (gurăspartă).5. o cântare. din această cauză. căci valorifică puterea articolelor şi a altor determinanţi de a schimba valoarea gramaticală a unui cuvânt. şi porumbel-încălţat etc. mai mult sau mai puţin stabile – locuţiuni. cardinalele de la unsprezece în sus.) rămâne încă o problemă în discuţie. De altfel. Piatra-Olt. unităţi de măsură etc. cântare > subst. contribuie la mascarea fenomenului. Agerpres). cal-putere). Absenţa unor mărci formale. unii lingvişti o consideră o formă de derivare (derivare improprie. După mecanismul lexico-gramatical a) Conversiunea prin determinare se întemeiază pe caracterul morfologic al fenomenului. Deşi. existând clase gramaticale în care formele compuse reprezintă majoritatea inventarului: numeralul ordinal. (OZN. interjecţii. Exerciţiul nr. compusele denumesc – funcţii. mult mai activ decât se poate crede. El aparţine însă domeniului gramatical. prepoziţii. maistru cofetar. în aceeaşi măsură în care aparţine celui lexical şi. Nu trebuie confundate compusele formate pe teren românesc. în multe situaţii de conversiune. cu articol etc. Tocmai această problemă constituie principalele criterii de sistematizare tipologică a conversiunii. cf. iar alţii o încadrează printre problemele morfo-sintaxei (ca alolexem). cu puţine excepţii. nouveau-né). binele. cântarea.1. Motanul Încălţat/motanul încălţat. bormaşină). 8. construcţii metaforice. vb. nume proprii (redactor-şef.

implicând dispariţia determinatului. adjectiv etc. cu adjectiv pronominal: acel bine. metalimbaj). are funcţie sintactică (de subiect). (Are un scris) frumos = adjectiv (Stă) deasupra = adverb vs. (Mircea) cel Bătrân. orice parte de vorbire poate deveni substantiv prin (aproape) oricare dintre cele trei tipuri de conversiune (determinare. + subst. cf. nu există mărci exterioare. Ziua muncesc mai cu spor decât noaptea.2. • determinare substantivală. acesta = pronume vs. • determinare adjectivală: cu adjectiv propriu-zis: marele Blond. corect este să marcăm grafic utilizarea metalimbajului prin ghilimele sau/şi caractere diferenţiatoare (italice. 8. (de-)al naibii „afurisit”. ci a căpătat funcţie sintactică. adverbială etc. 143 Proiectul pentru Învăţământul Rural . întrucât schimbă clasa gramaticală a unui cuvânt prin simpla aşezare într-un anumit context. totuşi.5. prin relaţie cu predicatele nu este o parte. Havana > havană. deoarece a fost transformat în substantiv. prin context. Savarin > savarină (procesul este mai complicat. nu poate (neglijăm topica – specifică. nu totdeauna relevantă. În aceste cazuri. implicit valoare morfologică nouă. un simplu instrument gramatical. căci substantivul ziua este determinat de subordonata atributivă „în care ne-am cunoscut”.). ziua de mâine (ziua adv. dacă excludem topica. bold etc. După rezultatul conversiunii – sistematizarea este mult mai riguroasă: Rezultatele conversiunii a) Substantivarea Practic. conjuncţia) se convertesc aproape exclusiv prin metalimbaj. (omul) acesta = adjectiv (Scrie) frumos = adverb vs. olarul > Olaru. • Substantiv propriu > substantiv comun: Olanda > olandă. „Şi” nu este o parte de vorbire flexibilă. Pe de o parte. posesiv-genitival: Amariţei. Pe de altă parte.). într-o anumită relaţie sintactică (determinat/determinant).). ai mei „familia”. deasupra (casei) = prepoziţie c) Conversiune prin metalimbaj Definind metalimbajul ca pe un limbaj special (bazat pe un cod special) şi ca pe un „limbaj despre limbaj”. (ziua. • Substantiv comun > substantiv propriu: creangă > Creangă.: ziua întâlnirii. Este drept că unele clase „dificile” (articolul. b) Conversiunea prin distribuţie contextuală reprezintă un grad sporit de subtilitate morfo-sintactică. supra). În chiar acest enunţ şi. subiectului). (ziua = substantiv) În acest din urmă exemplu funcţionează şi determinarea atributivă. distribuţie. deci nu poate avea funcţie de subiect. noaptea = adverbe) Ziua în care ne-am cunoscut va rămâne mereu în amintirea mea. cuvântul în discuţie nu a primit nici un determinant (articol. acest doi.Organizarea vocabularului după criteriul formativ demonstrativ-adjectival: (Ştefan) cel Mare. putem să-i remarcăm capacitatea de „convertire” a valorii gramaticale a cuvintelor. prepoziţia. Existenţa unei mărci formale este discutabilă.

. sinea... mai sus: Adverb > prepoziţie: deasupra casei Interjecţie > verb: Ţuşti în apă! etc. parţial. • Adverbul : un bine.) > adverb: Vorbeşte deschis. Adjectiv > adverb: Înaintează încet (vs... orice om.... un of. • Adverb > adjectiv: asemenea om.. • Verb la supin: „O ajuta la gătit. • Verb la infinitivul lung: cerere. 6 Indică schimbările de valoare gramaticală petrecute în cuvintele din textul următor: În faţă se oprise un tânăr bine.. • Interjecţia: oful...... zecele... b) Adjectivarea Unele părţi de vorbire (substantivul) se adjectivează numai în contexte stilistice speciale. Pronume > adverb: Ce repede merge! Numeral > adverb: Câştigă de două ori/îndoit......... • Adjectiv > substantiv: „I-ul poate funcţiona ca articol hotărât de plural”: frumosul.. care om.. cei doi.... Verb (part. cererea etc.... Exerciţiul nr. • • • • • • c) Adverbializarea Substantiv > adverb: seara aceasta (vs....sunt articole hotărâte pentru masculin singular”.. ce om etc..... nici un om.... acest bine etc. un intrând... 144 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Conjuncţie > adverb: Vine şi mai repede. un ajutor bărbat.......... sinele... un ce.. acest om. • Pronume > adjectiv: el însuşi. • Verb la participiu: învinsul. • Verb > adjectiv: iluzii pierdute... un frumos. ............ cei răniţi... d) Alte schimbări de clasă gramaticală au fost deja exemplificate. Doi se ceartă... iar altele au o adevărată relaţie de alternanţă morfo-sintactică cu adjectivul: • Substantiv > adjectiv: „un neam călău”......... chipuri surâzânde... • Prepoziţia: „Pe-ul de aici este subiect”. copiii mei.... serveşte la citit”. • Numeral > substantiv: un zece. binele.... • Conjuncţia: „Dacă” este o conjuncţie condiţională... cel frumos. nimicul..... Seara ies la plimbare)...... un oarecare...Organizarea vocabularului după criteriul formativ • Articol > substantiv: „L. • Verb la gerunziu: intrândul..... acest frumos etc. • Pronume > substantiv: eul....... • Numeral > adjectiv: trei băieţi... suferinzii....şi le... mers încet)......

7. moralis. N. cap. filologie? 10. Graur. care le-a preluat. Ion Toma. Limba română contemporană. adjectival. 4. Bucureşti. 2001. 4. Formulează enunţuri în care cuvântul drept să aibă 5 valori lexicogramaticale diferite. Alcătuieşte familia lexicală a cuvântului car. la rândul său. cf. Narcisa Forăscu. dar nu îl respectă”. sens: „persoană care cunoaşte codul moral. 5. întrerupător (instrument). Scrie câte un compus substantival. sens: „persoană care nu respectă codul moral pentru că nu îl cunoaşte”. E. Prin ce procedeu s-au format cuvintele nichitastănescian. biografie. 1985.). Privire generală. 5.. ed. Ce valoare semantică are prefixul din cuvântul reface? Cum se numeşte fenomenul dublării prefixelor din exemple de tipul neîngrijit? Analizează structura formativă a cuvântului cumsecădenie. prefixul imProiectul pentru Învăţământul Rural 145 . 8. 8. Limba română contemporană. D. 1: 1. verbal şi adverbial pornind de la cuvântul-suport bine. cu prefixul negativ a. formele respective au fost împrumutate ca atare din franceză (morale. 2. immoralis. 3.6. Ion Coteanu. radicalul este identic cu lexemul.. amoral – derivat prefixal.B. • Exerciţiul nr.Organizarea vocabularului după criteriul formativ 8. M. Vocabularul.7. Niculescu. P.: Derivarea nu s-a produs în limba română. Angela Bidu-Vrănceanu. sunătoare (plantă). imoral – derivat prefixal. muncitor (agent). Surse bibliografice Al. amoral). Formează un derivat adjectival şi unul adverbial de la cuvântul bărbat.8. 9. 2: moral – cuvânt-bază. Găseşte şi exemplifică cel puţin trei valori semantice ale sufixului -ar. din lat.„fără”. sens: „persoană care cunoaşte şi respectă codul moral al colectivităţii din care face parte”. ciocănitoare (animal). 8. 2. Avram (coord. 1. fermecător (calitate). cu prefixul negativ im-. Formarea cuvintelor în limba română (FCLR). Bucureşti. Lucrare finală de autoevaluare 1. cit. înlătura? Cum se numesc formanţii cuvintelor transfug. 6. Răspunsuri şi comentarii la exerciţii şi teste • Exerciţiul nr. imoral. 3.

Piatra Olt = compus substantival cu blanc. > adj.). N. 4: filosofie „iubire de înţelepciune”. cum (adv.este un compus paratactic. binevenit. şi incarricare) 2. probabil. Compunere parasintetică 9. . bărbătesc. binecuvânta N. binevoitor. după context. s-a format întâi compusul (aglutinat şi lexicalizat) cumsecade (adv. arghirofilie „dragoste de arginţi”. agent: fierar. descărca etc.. prep. binecuvântare. car. cu nuanţa de „revenire la forma iniţială”) (eventivă) 5.Organizarea vocabularului după criteriul formativ avea în latină şi sensul „împotriva”. căruţ. -grafia. falsă parataxă (în realitate. 6: loc. substantivare. căruţaş. • Exerciţiul nr. Prefixoide şi sufixoide: trans-. < conversiune prin joncţiune prep. încărca. prin calc structural şi semantic.) + se (pron. B. + G. bine = adv.în radical se manifestă şi alternanţa vocalică a/ă. • Exerciţiul nr. • Exerciţiul nr. şi adj. 3: a) derivare regresivă. b) (un) rău-platnic: răuvoitor. supraprefixare 6. hipotaxă N. N. şi slv. bez zakon). „contra”. ca şi prepoziţia corespunzătoare. + subst. B. tânăr. a) adjectiv: om drept b) adverb: Merge drept 146 Proiectul pentru Învăţământul Rural . iterativă. reflexiv) + cade (verb) + nie (sufix pentru abstracţiuni) N.binevoitor poate fi. 5: a) fără-de-lege = compus. un tânăr = substantivare prin articol nehotărât a adj. -fug. TAROM = compunere (substantivală) mixtă (abreviere totală + abreviere parţială). • Exerciţiul nr. chiar dacă nu avem certitudinea simultaneităţii compunerii cu derivarea. instrument: degetar. filo-. N. Filadelfia „iubirea de frate”. B. B. hipotactic (prep. mai sigur. + subst. precum şi al calcului lingvistic (cf. -logia.). .). bărbăteşte 3. 7. adverb sau chiar substantiv. descărca sunt. adjectiv. b) limbaj poetic. Ac. căruţă. apoi derivatul substantival abstract. încărca. B. bio-.: în faţă este şi un compus Lucrare finală de evaluare 1.: .: fărădelege reprezintă şi un rezultat al conversiunii. nume de animale: lopătar etc. 8.binecuvânta s-a format. 4. cărucior. probabil.: . 10. c) derivare parasintetică. preluate ca atare din latină (cf. calitate: flecar.

Proiectul pentru Învăţământul Rural 147 .Organizarea vocabularului după criteriul formativ c) substantiv: Păşeşte cu dreptul (conversiune prin determinarea unui adjectiv cu articol hotărât şi prin eliminarea determinatului substantival „piciorul”) d) locuţiune prepoziţională: în dreptul casei e) locuţiune adverbială: de-a dreptul.

Multe dintre cuvintele şi construcţiile pe care suntem tentaţi să le considerăm simple împrumuturi....... referirile se fac la împrumuturi şi la traduceri.................. Calcuri semantice vechi şi neologice...... Lucrare finală de evaluare....................... 148 9..........8....................... creaţia internă...6.. dovedindu-se un fenomen mai activ şi mai răspândit decât se putea bănui... 9.................. creaţia internă................... să stabileşti relaţia calcului cu împrumutul şi creaţia internă. Răspunsuri şi comentarii la testul de evaluare................3. cuvintele cu valoare gramaticală schimbată)................. 148 9.Mijloace mixte de îmbogăţire a vocabularului.... compuse..................... între cele două serii de mijloace – externe şi interne – există o a treia – calcul lingvistic – mai subtil... 149 9. Dimpotrivă...... Obiective educaţionale La sfârşitul unităţii de învăţare vei fi capabil: să apreciezi rolul calcului lingvistic în evoluţia unei limbi.. traduceri sau creaţii interne de diferite Proiectul pentru Învăţământul Rural Vechi şi nou în calchierea lingvistică 148 . mai greu de sesizat şi analizat............................................ 156 9........ 150 9.... Calcul lingvistic Unitatea de învăţare nr....... CALCUL LINGVISTIC Cuprins 9...... calcul lingvistic........................ Calcuri multiple . Împrumutul............................... 9 MIJLOACE MIXTE DE ÎMBOGĂŢIRE A VOCABULARULUI.....................................1......2....... să deosebeşti şi să analizeze diferite tipuri de calc..... Obiective educaţionale........ În realitate..2....1...............................154 9... 155 9....................... care se evidenţiază mai clar în cadrul contactelor lingvistice........................... Importanţa calcului lingvistic în evoluţia limbii .................. 155 9...... Tipologia calcului lingvistic .... acesta implică toate subdiviziunile şi mecanismele mijloacelor enumerate mai sus....... dar nu mai puţin important......... Ambele procedee sunt puse în opoziţie cu creaţiile interne (derivatele.............................. Surse bibliografice...............7. Împrumutul.... să aplici creator în comunicarea cotidiană mecanismele calcului lingvistic. calcul lingvistic Când se vorbeşte despre influenţele străine asupra românei........................5..4.......................

modul de organizare). serenitatem (N. serenitas). MDE3.Mijloace mixte de îmbogăţire a vocabularului. a frazeologiei şi. a structurii gramaticale. prin calc semantic Proiectul pentru Învăţământul Rural 149 . Şăineanu. . lexicografii moderni (DLMR. semantică. ci şi cunoştinţele corespunzătoare referitoare la limbile-sursă pentru istoria limbii române (latină. „mai mult sau mai puţin mascat”. o alegem pe cea propusă de lingvistul român Th. Am vorbit. Calcuri semantice vechi şi neologice. Calcul este un procedeu special de îmbogăţire a vocabularului. întuneric. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească fenomenul sunt următoarele: .) Dintre definiţiile date. lat. Cu aceasta. chiar marii specialişti în etimologia limbii române au interpretat greşit provenienţa unor cuvinte. au căpătat sensuri secundare. MeyerLübke. A. . romanice – mai ales franceza. istoria limbii materne. Calcuri multiple În capitolele referitoare la straturile etimologice ale limbii române şi la formarea cuvintelor în limba română am folosit mai multe exemple de calc lingvistic. Puşcariu. DEX2. L. au o origine mixtă: pot fi creaţii interne (totale sau parţiale). avec sérénité). în măsura în care am subliniat complexitatea influenţei unor limbi asupra românei (slave.3. seninătate < lat. Hristea susţine ideea calcului după structura derivatului francez. DRL) propun soluţia creaţiei interne: rom. 9. am dat o primă definiţie a calcului lingvistic. şi după cel al derivatului latin: rom. seninătate o moştenire latină: rom. Calcul lingvistic categorii. seninătate < senin + ătate (< lat. mai rar. serenitatem < cf. Din această cauză. -itatis) Th. franceză etc. limbă etc. . -itas. A. au considerat rom. seninătate < fr. loc. Problema este că pentru a sesiza profunzimea şi amploarea fenomenului sunt necesare cunoştinţe vaste. cu seninătate < fr. pentru că utilizează elemente româneşti.sensul cuvântului nou este totdeauna identic cu al modelului imitat. Aşadar.cuvântul nou este format din material indigen (total sau parţial) şi structură străină împrumutată. greacă. prin copierea sau imitarea aşa-zisei structuri interne a cuvintelor sau structurilor străine. spre deosebire de împrumutul direct (sens + formă). uşor analizabile de către vorbitorul bilingv. Scriban. Hristea.vorbitorul traduce integral sau parţial cuvântul/construcţia. S. calcul reprezintă un împrumut indirect. căci vizează numai structura (forma internă.) sau am analizat cazurile unei anumite structuri în limba română. care şi-a consacrat câteva decenii de activitate studierii fenomenului. De exemplu: I.cuvintele care intră în raza de acţiune a calcului sunt derivate sau compuse. germanice etc. W. sérénité (cf. Candrea. gramatică. despre faptul că termenii româneşti carte. dar sunt realizate după model străin. eventual. adv. nu numai de fonetică. slave. de exemplu.

în cuvânt/în grup unitar de cuvinte etc. rus. În analiza compuselor de tip locotenent (vezi subcapitolul Compunerea) am evocat dublul model. Cuvântul foaie „ziar”. Th.. fenomenul este atât de vechi. lexical/gramatical. „reuniune”. există trei categorii fundamentale de calc: . arhaic. aşa cum şi etimologia unui cuvânt poate fi multiplă.morfematice şi semantice . 9. urmând clasificarea şi exemplele propuse de Th. atestat abia după anul 1944 – cf. feuille. Zirkel. p. după tipurile de structură. 113-114).cal frazeologic După combinaţiile dintre acestea. engleză.: . „revistă”. expresii. francez şi italian. Deseori. cu sensul „grupare de întreprinderi”. vom descrie tipurile de calc în limba română după modelul limbii franceze. poetic – mai conservatoare.calc lexico-gramatical .calc frazeologico-gramatical Fiecare dintre aceste şase mari clase au mai multe subdiviziuni.. De departe însă. Blatt. krújok. cu sensul „pictură”. Calcul lingvistic după echivalentele slave ale cuvintelor respective: „scrisoare”. 150 Proiectul pentru Învăţământul Rural . prin definiţie. După compartimentul limbii şi după structurile copiate. modelul cel mai des folosit pentru română este cel francez.parţiale şi compuse . încât sensurile respective au rămas în fondul arhaic al limbii române sau în cel popular. Luând în considerare aceste posibilităţi. Hristea. italiană. germ.calc lexical . în acelaşi timp (secolul al XIX-lea): fr. ne vom întemeia analizele ce urmează pe exemple aproape exclusiv franceze. circus) capătă sensul „club”. Alte exemple sunt relativ recente (pânză. după măsura imitării modelului etc. cercle. Sinteze. Alte calcuri vechi şi noi au ca sursă-model termeni. rusă. iar cerc (din lat. „popor”.calc lexico-frazeologic . pare să aibă model francez şi german. modelul este multiplu. În aceste cazuri. respectiv „mulţime”. De aceea. după fr.simple şi multiple etc. sub influenţa fr. germană. Tipologia calcului lingvistic Din analiza trăsăturilor definitorii se înţelege că structurile lingvistice imitate sunt foarte variate şi că fenomenul se manifestă într-o multitudine de variante: total/parţial. sensuri din latina savantă.4. Hristea.. germ.Mijloace mixte de îmbogăţire a vocabularului.derivate şi compuse .calc gramatical . se disting trei tipuri secundare: . toile – atestat din secolul al XIX-lea) sau chiar foarte noi (trust.

cânt „diviziunea unui poem epic” vs. liber-cugetător fr. brossage > rom. enchaîner > rom. sunt atestate abia din sec. N. 9. calcul lexical este cel mai frecvent tip de manifestare a fenomenului în discuţie. aceste formaţiuni pot fi creaţii româneşti (în-lănţ-ui. vas-et-vient > rom.2. mult după echivalentele franceze. cf. futurology rom.: fr.calc total: fr. şi rom. mentenir > rom. întreprindere Calcuri parţiale – copiază numai o parte din model.. înlănţui fr. supra brosaj > periaj etc. F. entreprendre > rom. ca în-chip-ui). cantus) > rom. C. iar ca vechime. R. futurologie = împrumut < fr. S. dar criteriul cronologic nu permite această interpretare: ele sunt necunoscute în limba populară.4. întrevedea. iar elementele acestuia pot fi imitate total sau parţial. bine-crescut Calcuri după compuse abreviate: fr. F. men (împrumut) + ţine (copiat) Calcuri după derivate: v. Calcuri de structură morfematică Sunt acele imitaţii care vizează structura unor compuse şi derivate cu tot ce presupune noţiunea de morfem (rădăcină + afixe: prefix. Proiectul pentru Învăţământul Rural ∗ 151 . al XIX-lea.Mijloace mixte de îmbogăţire a vocabularului. engl. fr. S. derivare parasintetică. surveiller > rom. bien-élevé > rom. sufix. déchaîner > rom.1. supraveghea (imitare completă) . nouveau-né > rom. triangle > rom. Termenul străin poate fi derivat sau compus. ∗∗ Nu trebuie exclusă formarea independentă în română. entrevoir > rom. nou-născut fr. > rom. între-rup-ător fr.4. montre-bracelet > rom. ceas-brăţară fr. Aparent. prefixoide): fr. de unde rezultă subdiviziunile corespunzătoare. elemente de compunere. F. peri-aj Subdiviziuni: . întrezări fr. Calcuri după derivate parasintetice: fr.∗∗ Calcuri după derivate regresive: fr. libre-penseur > rom. Calcuri totale – presupun imitarea tuturor elementelor cuvântului străin: fr. Calcuri lexicale Definit ca procedeu de formare a unui cuvânt nou prin imitarea structurii unui cuvânt străin.) + unghi (calc) Calcuri autentice (veritabile) – presupun identitatea (cvasiidentitatea) model-copie: fr. engl. futurologie > rom. cealaltă fiind împrumutată etc. du-te-vino fr.calc parţial: fr. viitorologie = calc (parţial) la cuvânt compus vs. ştiinţa viitorului = traducere < germ. N. chant (lat. interrupteur > rom. tri-(împrum.. futurologie. Calcul lingvistic 9. C. dezlănţui∗ Calcuri după compuse (întregi): fr.

> rom. cântec vs. Societé à responsabilité limitée (redate toate 4 cuvintele) . lat. fr. berceau „loc de origine. este. deoarece structura gramaticală. L. în analiza fenomenului fr. fonetice şi cronologice dovedesc folosirea modelului francez şi numai în anumite situaţii (un anumit sens. după cum se ştie. înfrunt (împrumutat: afront) Problema acestor derivate regresive postverbale a fost mult discutată în lucrările de specialitate. Calcuri lexicale perfecte Sunt cele caracterizate prin dublă identitate de ordin structural între model şi copie. sistemul limbii. Trebuie să mai adăugăm aici precizarea că nu totdeauna este posibilă delimitarea între morfologie şi sintaxă.) se justifică moştenirea latină sau creaţia pe teren românesc. ceai cf. Criteriile semantice. patrie-mamă/mumă fr. ∗∗∗ 152 Proiectul pentru Învăţământul Rural . R. cantare > rom. an-lumină fr. Condiţia esenţială care trebuie îndeplinită este ca între cuvântul indigen şi sinonimul său străin să existe cel puţin un sens comun. nivelul la care putem constata acţiunea calcului fiind aproape exclusiv cel individual. thé „(metaforic) reuniune între prieteni” > rom. Calcuri gramaticale Definit ca o copiere a unui procedeu morfologic sau sintactic străin. cu câteva mici excepţii. ROBERT s. nici nu este afectat. chien-loup > rom. o anumită formă etc. câine-lup Calcuri lexicale imperfecte Au număr diferit de elemente constituente sau distribuţie diferită în structura compusului.∗∗∗ 9. anné-lumière > rom. „parole”. baştină” > rom. simţ fr.4. fr. De fapt. mère-patrie > rom. mai stabilă şi mai rezistentă la influenţele străine. cânt „chanson”. mai ales cea morfologică. derivat regresiv. Societate (cu) răspundere limitată (redate doar 3 cuvinte). canticum > rom. cel numit de F. A. affront > rom. Calcul lingvistic lat. femme” > rom. moitié.4. calc-traducere).) fr. S. a da un ceai inviter à un thé > rom. Leagăn „loc de origine. fr. S. calcul gramatical este mai rar întâlnit decât cel lexical. jumătate „soţie” (DEX2) (LEXIS. R. v.4. sens > rom. adică prin acelaşi număr de elemente constituente şi aceeaşi ordine (distribuţie). a invita la un ceai fr.rom.) > rom.Mijloace mixte de îmbogăţire a vocabularului. cânta (vb. fr. baştină” 9. după model francez fr. de Saussure. donner un thé > rom.3. Calcuri de structură semantică Când imitaţia constă în simpla atribuire de noi sensuri unor cuvinte deja existente în limba influenţată. vorbim despre calcuri de structură semantică (numite şi împrumuturi semantice. „épouse. L.

) < fr. Eftimiu etc. un proces unic etc. legate între ele prin anumite relaţii sintactice (subordonare. a locui într-o casă) (construcţie normală vs. În primul rând. stabile. precizăm că frazeologia reprezintă. o componentă a limbii de-sine-stătătoare. valoarea intranzitivă exista şi în limba română veche. care iau naştere în procesul comunicării. o singură acţiune. Tocmai datorită acestei particularităţi au fost numite „unités phraséologiques” (Ch. nici cu lexicologia. consacrate de „uzul general”.. Problemele pe care le pune acest tip de influenţă lingvistică constă în interpretarea noţiunii de frazeologie (implicit.) (îmbinare lexicală liberă).sunt. Dar. De fapt. cf. ca unităţi distincte. témoin oculaire > rom. ~ une maison > rom. habiter (+ complement direct) > rom. în lingvistica modernă. Pictura se vrea modernă. echivalente reale sau potenţiale ale unor cuvinte cu care seamănă foarte mult. de terminologie). a) Calcuri morfologice Constă în schimbarea specificului unor categorii gramaticale.rom. şi că în calcurile sintactice nu se includ şi cele frazeologice. Ei se vor nemuritori. mai mult sau mai puţin sudate în structuri repetabile şi uşor recognoscibile: fr. martor bun (mincinos. dar ea a fost revitalizată începând cu secolul al XIX-lea prin intermediul scriitorilor de formaţie franceză. Proiectul pentru Învăţământul Rural 153 . „frazeologisme”. fals etc. Ils se veulent immortels > rom. a locui (+ complement direct) fr. b) Calcuri sintactice Constă în schimbarea regimului verbal şi. coordonare etc. „sintagme stabile”. Calcul lingvistic care ne interesează aici. Desigur. „unităţi sitagmatice”.Mijloace mixte de îmbogăţire a vocabularului. în schimbarea tipului de complemente din structura unei propoziţii: fr. V. 9. Calcuri frazeologice Copierea structurilor unor unităţi frazeologice este relativ frecventă în cadrul contactului lingvistic.5. dar nu se repetă în aceeaşi structură. ca urmare. unităţile frazeologice sunt alcătuite din cuvinte care îşi păstrează independenţa semantică (de aceea şi pot fi calchiate). care nu trebuie confundată nici cu sintaxa.). spre deosebire de îmbinările lexicale libere. . . a locui o casă (vs. a vrea (activ) > a se vrea (refl. . se vouloir (chiar când subiectul = nume de lucru). Bally). de obicei.). martor ocular (unitate frazeologică) vs.denumesc. un singur obiect. „grupuri frazeologice”. . precum tranzitivitatea unor vechi verbe româneşti (tranzitive).rom. unităţile frazeologice există deja în limbă. construcţie rară. Alte trăsături definitorii: . în general.4.fr.

Calcuri frazeologice totale fr. aceste expresii trebuie studiate la capitolul consacrat „traducerii”. glob ocular. în floarea vârstei „tânăr” fr. être dans la force de l’âge > rom. Unităţi frazeologice neidiomatice Sunt disociabile. în relaţia diverselor limbi. sauver les apparences > rom. cordon ombilical. Importanţa calcului lingvistic în evoluţia limbii • Aşadar. tur de scrutin etc. pierre philosophale > rom. prendre la parole > rom. faire d’une mouche un éléphant ~ rom. încât înţelesul general nu poate fi dedus din suma părţilor componente. a face din ţânţar armăsar. majoritatea alcătuite din expresii poetice consacrate. papier tournesol > rom. preluate de uzul general: fr. calcurile frazeologice sunt pe cât de numeroase şi de interesante. un idiotism se traduce printr-o altă expresie idiomatică. rădăcină pătrată Calcuri frazeologice parţiale fr. pe atât de variate şi complexe.) filosofală (împrum. racine carrée > rom. au fost mai puţin 154 Proiectul pentru Învăţământul Rural . făcând posibile alte subdiviziuni. cât şi transpunerea lor în altă limbă: fr. piatră (trad. a salva aparenţele etc. ca: bandă sonoră. traducerea este liberă. cal de bătaie fr. iar uneori este chiar imposibilă. Acestea din urmă trebuie analizate la capitolul consacrat „Împrumuturilor totale” (directe). dar nu şi calchiabile. Cuvintele grupului sunt atât de sudate. astfel încât este posibilă atât calchierea. à la fleur de l’âge > rom. cheval de bataille > rom. hârtie de turnesol Influenţele de acest fel nu trebuie confundate cu împrumuturile frazeologice.) fr. De obicei. passer en revue > rom. a fi în puterea vârstei „matur” 9. Exemplele de acest fel sunt foarte numeroase şi de o mare diversitate. piatră de încercare fr. a lua cuvântul fr.5. mettre en application > rom. chargé d’années > rom. încărcat de ani „bătrân” fr. fond de ten. fiind unităţi frazeologice traductibile. Ca urmare. care aparţin întregului idiotism. Cu toate aceste. coloană sonoră.Mijloace mixte de îmbogăţire a vocabularului. coloană vertebrală. Calcuri frazeologice metaforice Este o categorie specială de calcuri frazeologice culte şi de dată recentă. a trece în revistă fr. a pune în aplicaţie fr. Calcul lingvistic Unităţile frazeologice cu caracter idiomatic Sunt grupări cu înţeles figurat. pierre de touche > rom. metabolism bazal. Aşadar. nu literară. cu acelaşi sens (aproximativ sau total): fr. nu la analiza „calcului lingvistic”. dar mai ales a francezei cu româna. fiecare cuvânt component păstrându-şi sensul propriu.

A. cât şi în limba literară curentă. morfologie. 3. Dimitrescu. el este deosebit de amplu şi complex.7. regional. Bucureşti. în general. poetic)? A conlucra este un calc lexical de structură după fr. collaborer. 1968. 155 4. Fl. pe arii largi de domenii tematice. N. sunt consemnate în Bibliografia acestei din urmă lucrări. pe de altă parte. • Calcul lingvistic. b) extern. cu împrumuturile. calcul frazeologic are câte ceva din fiecare alt tip de influenţă lingvistică. Articole. p..Mijloace mixte de îmbogăţire a vocabularului. Indicaţi sinonimele provenite din împrumut direct şi din traducerea acestui cuvânt. deseori simultan şi. Practic.. Lucrare finală de evaluare 1. Note. pe de o parte. E. Târgovişte. R. sintaxă. p. 9. Calculul lingvistic este un procedeu de îmbogăţire lexicală a) intern.S. Biblioteca. urmarea fiind interpretarea greşită a unor influenţe străine şi. rămânând o cale de influenţare independentă. 1962. este unul dintre procedeele uzuale prin care diversele limbi. la problematica frazeologiei şi a calcului lingvistic. în toată profunzimea. atât în limbajele de specialitate. pentru că. 96-117. Ursu. Bucureşti. Bârlea. N. cu cele gramaticale (sintactice). afectând toate aspectele limbii (lexic.6. Th. Hristea ş. Studii. din cauză că au fost confundate cu calcurile lexicale. Probleme de etimologie. încă mai grav. c) mixt? Calcul semantic carte „scrisoare” este vechi sau neologic? Sensul „scrisoare” al cuvântului carte apare astăzi: a) în limba literară sau în b) variantele restrânse (arhaic. Proiectul pentru Învăţământul Rural . 9. mai ales franceza au contribuit la modernizarea limbii române literare. popular. Surse bibliografice Theodor Hristea. fiind un fenomen atât de complex şi de bogat în exemple. incompleta cunoaştere a profunzimii şi a dimensiunilor reale ale contribuţiei limbii franceze şi a altor limbi la dezvoltarea limbii române. Graur. 2000. 2. B. Funcţionând după un mecanism care foloseşte toate celelalte procedee de influenţarea lingvistică. tocmai această complexitate l-a făcut puţin accesibil cercetătorilor. 117-119 et passim. Bârlea. stil). cu traducerile etc. a. • Din păcate. Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti. este dificil să se reconstituie etimologic fiecare structură.-M. Lexicul românesc de origine franceză. în orice caz. (p.: Contribuţiile esenţiale ale unor cercetători ca Al. Calcul lingvistic studiate de către specialişti. 167-174). în general. Gh.

? De ce numim „calc lexical perfect” relaţia fr. N. Frazeologia Barem de notare: 10 x 10p. C. c) mixt 2. F. 10. popular. chien-loup > rom. C. b) arhaic. Cum se numeşte acesta? 8. Cum se numeşte un asemenea calc? Când se schimbă o proprietate intrinsecă. sub influenţa corespondentului străin. împrumut semantic. moitié „jumătate”.Mijloace mixte de îmbogăţire a vocabularului. sintagme). Calcul lingvistic 5. 6. calc-traducere) 8. Cum se numeşte domeniul lingvistic conex lexicologiei care se ocupă cu studiul acestor structuri? 9. . F. conferit rom. regional. Compusul prin abreviere totală (acronim). vorbim despre calc. N. fr. apare în textele cronicarilor munteni şi moldoveni 3... metaforic „soţie”. S. . a colabora (împrumut). jumătate se datorează modelului fr. expresii. precum trazitivarea unui verb românesc. „soţie”. morfologic 9. Calc sintactic 10.. poetic 4. Ce fel de compus a stat la baza formării prin calc a lui S. foarte răspândite în limba română. Calc de structură semantică (calc semantic. = 100 p. 156 Proiectul pentru Învăţământul Rural . Calcul lingvistic explică mecanismele formării unor unităţi frazeologice (locuţiuni.. Construcţia sintactică a scăpa controlului (în loc de: a scăpa de controlul) se datorează unui anumit tip de calc. 9. 7. a lucra împreună (traducere) 5. F.8. Răspunsuri şi comentarii la testul de evaluare 1. R. 7. vechi. Pentru că între model şi copie se manifestă o dublă identitate: acelaşi număr de elemente constituente şi aceeaşi ordine în distribuirea lor. 6. câine-lup? Sensul secundar.

1978. Proiectul pentru Învăţământul Rural 157 . Bucureşti.. SALA. punctuaţie. Bucureşti. Articole.A. N. DIMITRESCU. 1957. 5. E. Bucureşti.M. Note. Angela.D.Bibliografie generală Bibliografie generală 1. Istoria limbii române.P. Vocabularul.. Formarea terminologiei ştiinţifice româneşti. Editura Minerva. I.. HRISTEA. BÂRLEA. 1984.... HRISTEA. Morfosintaxă. Gh. Sinteze de limba română . 1972. SSF. 1962. L. E. CAZACU. Emil. Editura All.. 1995. 1971. revăzută şi adăugită). 12. Th. Istoria limbii române (ediţia a doua. URSU. 1982. ROSETTI . 7. Al. 6. 1978. Limbi în contact. Bucureşti. 1997. IONESCU. Introducere în fonetică. Bucureşti. Editura Ştiinţifică. ortoepie. BÂRLEA. Bucureşti. Bucureşti. Limba română contemporană. 2000. Narcisa. Editura Enciclopedică. B. Editura Ştiinţifică. Bucureşti.P. ONU. Albatros. 4. R. Al. Theodor. Bucureşti. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. 1985.. Al. BELDESCU.. 10. ROSETTI. COTEANU. Florica (coordonator). FORĂSCU. Manual de lingvistică generală. Lexicul românesc de origine franceză. Bucureşti. Gh.. Fonetică..D. 9. BIDU-VRĂNCEANU.. 8. 3. Târgovişte. Biblioteca. Marius. Studii. Probleme de etimologie. 2. 11. Editura Ştiinţifică. ROSETTI. Ortografie. Istoria limbii române literare. Ion. Bucureşti. Lexic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful