You are on page 1of 18

Pengakuan

Dengan ini saya mengaku bahawa kerja khusus ini saya laksanakan dengan sehabis baik dan saya laksanakan dengan hasil penat lelah say sendiri. Tiada unsur plagiat yang dilaksanakan dalam proses menyiapkan tugasan ini.

Yang benar,

__________________ (TAN SHI TING)

Pengakuan

Dengan ini saya mengaku bahawa kerja khusu ini saya laksanakan dengan sehabis baik dan saya laksanakan dengan hasil penat lelah say sendiri. Tiada unsur plagiat yang dilaksanakan dalam proses menyiapkan tugasan ini.

Yang benar,

__________________ (ELEANOR LING KAI XIN) 921208-10-5626

Pengakuan

Dengan ini saya mengaku bahawa kerja khusu ini saya laksanakan dengan sehabis baik dan saya laksanakan dengan hasil penat lelah say sendiri. Tiada unsur plagiat yang dilaksanakan dalam proses menyiapkan tugasan ini.

Yang benar,

__________________ (ONG PEI SI)

Penghargaan
Kami bersyukur kerana telah menyempurnakan tugasan yang diberikan pada tarikh yang telah ditetapkan. Walaupun masa yang diberikan adalah agak pendek, teatapi atas bimbingan dan dorongan daripada pelbagai pihak, dapatlah kami menyempurnakan tugasan kami. Namun begitu, tugasan ini bukanlah semudah ayng disangka. Pelbagai perkara yang perlu dititikberatkan untuk menyelesaikan dan menyempurnakannya. Pertama sekali, kami ingin mengucapkan juataan terima kasih kepada pensyarah pembimbing, Encik . Beliau telah member tunjuk ajar dan didikan kepada kami. Segala persoalan telah dijawab dan diselesaikan oleh beliau dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Tanpa beliau tidak mungkin kami dapat menyelesaikan tugasan ini dengan jayanya. Oleh itu, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada beliau sekali lagi atas bantuan beliau. Seterusnya, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakanrakan seperjuangan kerana telah memberi komitmen yang baik. Sepanjang penyelesaian tugasan ini, kam membuat perbincangan, mencarimaklumat dan menganalisis maklumat bersama-sama. Amat bersyukur kerana semua ahli kumpulan telah memberi kerjasama yang tinggi. Pelbagai idea dan pemikiran dapat dikongsi bersama. Dengan itulah kami dapat menyelesaikan tugasan dengan efektif dan berkesan. Akhir sekali, kami tidak melupakan keluarga yang telah memberi sokongan yang banyak kepada kami. Walaupun mereka tinggal jauh daripada kami, namun mereka tetap mengambil berat kami dan memberi sokongan yang banyak kepada kami. Sekali lagi jutaan terima kasih diucapkan kepada sesiapa yang terlibat dalam penyelesaian tugasan ini. Sekian, terima kasih.

1. Pengenalan Tugasan ini merupakan telah diberikan kepada guru pelatih Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) Semester Pertama. Tugasan ini telah diterima dari bahagian Gerko Permainan Bola Tampar, Institut Pendidikan Perguruan Kampus Kota Bharu. Program ini bertujuan untuk melatih dan memberi pengalaman kepada guru pelatih untuk mengendalikan sesuatu pertandingan. Selain itu, kertas kerja ini juga bertujuan untuk memenuhi sukatan pelajaran GERKO Bola Tampar di samping mengisi masa lapang guru-guru pelatih dengan menyertai pelbagai aktiviti yang dianjurkan seperti pertandingan bola tampar. 2. Nama Pertandingan Pertandingan Bola Tampar Tertutup Institut Pendidikan Perguruan Kampus Kota Bharu. 3. Anjuran Pertandingan Gerko Bola Tampar Program Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PPISMP) Semester Pertama, ambilan Jun 2010, Institut Pendidikan Perguruan Kampus Kota Bharu. 4. Rasional Tujuan utama Pertandingan Bola Tampar yang dianjurkan oleh pihak Gerko ini adalah untuk memberi pengenalan dan seterusnya memberi kemahiran kepada guru pelatih tentang Bola Tampar. Dengan mengadakan pertandingan ini, guru-guru pelatih akan lebih mengenali tentang cara bermain bola tampar dan peraturan-peraturannya semasa pertandingan. Selain itu, guru-guru pelatih akan mengeratkan silaturahim antara satu sama lain melalui pertandingan Bola Tampar. Disebabkan kebanyakan guru-guru pelatih IPG Kampus Kota Bharu lebih mementingkan keputusan akademik, Pertandingan Bola Tampar telah dirancangkan dengan penuh keikhlasan untuk menggalakkan guru-guru pelatih supaya menceburkan diri dalam

bidang sukan. Pertandingan bola tampar ini juda memain peranan yang penting untuk meneruskan warisan bola tampar kepada generasi yang seterusnya. Guru-guru pelatih akan membawa warisan ini kepada pelajarapelajar apabila mereka bekerja nanti dan seterusnya mencungkil bakat pelajar mereka. 5. Objektif 5.1 Melatih dan memberi kemahiran pelatih dalam kegiatan ko-kurikulum, khususnya dalam bidang sukan 5.2 Mencungkil bakat-bakat guru pelatih dalam bidang kokurikulum 5.3 Memberi ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada guru-guru pelatih melalui pertandingan dan pengelolaan pertandingan. 5.4 Melatih guru pelatih untuk mengendalikan pertandingan permainan khususnya dalam pertandinagan bola tampar. 5.5 Melatih dan menambahkan kemahiran guru pelatih dalam bidang pengadilan, khasnya peraturan dan pengadilan dalam pertandingan bola tampar. 5.6 Menggalakkan kerjasama dan mengeratkan silaturrahim antara pensyarah dan guru pelatih yang terlibat dalam pengelolaan dan pertandingaan bola tampar 5.7 Memberi kesediaan kepada guru-guru pelatih denagan kemahiran yang sepatutnya dalam bola tampar sebagai bekalan ke sekolah kelak sejajar dengan kehendak Falsafah Pendidikan Negara. 6. Sasaran 6.1 Semua guru pelatih dan kakitangan IPG Kampus Kota Bharu

7. Tarikh Pelaksanaan 22 Oktober 2010 hingga 30 Oktober 2010 8. Tempat Pertandingan Gelanggang Bola Tampar IPG Kampus Kota Bharu. 9. Ahli Jawatankuasa Penganjur Rujuk Lampiran 1 10. Borang Penyertaan Rujuk Lampiran 2 11. Syarat Penyertaan Rujuk Lampiran 3 12. Peraturan Pertandingan Rujuk Lampiran 4 13. Hadiah Johan: Hamper bernilai RM 45 berserta dengan Sijil Penyertaan Naib Johan: Hamper bernilai RM 30 berserta dengan Sijil Penyertaan Tempat Ketiga: Hamper Bernilai RM 20 berserta dengan sijil Penyertaan 14. Sumber Kewangan 14.1 Tabung Gerko Bola Tampar IPG Kampus Kota Bharu 14.2 Peruntukan daripada pihak IPG (Gerko) 15. Anggaran Belanjawan Rujuk Lampiran 4

16. Senarai Peralatan Rujuk Lampiran 5 17. Penutup Amat berharap bahawa kertas kerja ini dapat menjelaskan tentang program Pertandingan Bola Tampar Tertutup Institut Pendidikan Perguruan Kampus Kota Bharu. Gerko Bola Tampar Semester Pertama, IPG Kamous Kota Bharu berharap agar kertas kerja ini dipertimbangkan agar segala yang telah dirancangkan dapat dilaksanakan. Selain itu, guru pelatih dapat didedahkan denagn pelbagai ilmu pengetahuan, perkembangan seperti JERIS seperti mana yang terdapat dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Disediakan oleh: Disemak oleh:

________________ (TAN SHI TING) Pengerusi, Gerko Bola Tampar, IPG Kampus Kota Bharu

__________________ (EN AZMAN BIN YUSUF) Pensyarah penasihat, Gerko Bola Tampar IPG Kampus Kota Bharu.

Disemak oleh:

Diluluskan oleh:

________________ (EN WAN MOHD DIN B WAN MOHAMAD) DERAMAN) Ketua Unit Kokurikulum IPG Kampus Kota Bharu.

_________________ (EN HASHIM BIN

Pengarah, IPG Kampus Kota Bharu

Ahli Jawatankuasa Pertandingan Bola Tampar Tertutup IPG Kampus Kota Bharu Jawatankuasa Induk Penaung Encik Hashim bin Deraman (Pengarah IPG KKB) Ketua Penasihat Tn. Hj. Yajid bin Yakoob (Timbalan Pengarah IPG KKB) Timbalan Ketua Penasihat En. Mohd Din bin Mohamad Ketua Unit Kokurikulum IPG Kampus Kota Bharu Penasihat Encik Azman bin Yusuf Encik Shamsuddin bin Jamiran Pensyarah dan penasihat Gerko Bola Tampar IPG Kampus Kota Bharu

Ahli Jawatankuasa Pelaksanaan Pengerusi: Tan Shi Ting Timbalan Pengerusi: Eleanor Ling Kai Xin Setiausaha: Ong Pei Si Bendahari: Michelle Yong Suek Jun

Pengadil: Chong Win Wei Nee Shin Ni Kasturi Urusetia Peserta: Fatin Sarah Peralatan: Syakur Publisiti: Rafie Nanthini Hadiah dan Cenderamata: Juwairiyah Keselamatan: Mohd Noor Arrif MacNaughton Salleh Persegaraan: Puwanasri Thevar Revathi

Persatuan Bola Tampar IPG Kampus Kota Bharu, 16109 Pengkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan Pengarah, IPG Kampus Kota Bharu, 16109 Pengkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan. 26 OGOS 2010

Tuan, Memohon Kebenaran Untuk Menganjurkan Pertandingan Tertutup Bola Tampar Dimaklumkan bahawa ahli-ahli Persatuan Bola Tampar IPG Kampus Kota Bharu telah mengadakan mesyuarat pada 21 Ogos 2010. Mesyuarat itu telah mengambil untuk menganjurkan Pertandingan Bola Tampar Tertutup IPG Kampus Kota Bharu. Pertandingan ini akan diadakan pada 9 dan 10 Oktober 2009 dengan mendapat persetujuan daripada pihak tuan terlebih dahulu. 2. Berikut dinyatakan butiran tentang perlawanan itu. (a) Tempat perlawanan: Gelanggang Bola Tampar IPG Kampus Kota Bharu.

(b) Tujuan perlawanan: Memberi pendedahan tentang permainan sebenar bola tempar (c) Bayaran: RM 10.00 sekumpulan (d) Peserta: Pelajar perempuan PPISMP Semester Pertama dan Ketiga (e) Minuman: Disediakan oleh pihak penganjur (f) Penasihat: En Azman bin Yusoff 3. Satu mesyuarat khas akan diadakan untuk membincangkan perkara tersebut dengan lebih lanjut dan teliti setelah mendapt kebenaran daripada pihak tuan. 4. Diharap permohonan ini dapat dipertimbangan yang sewajarnya daripada pihak tuan demi memupuk minat pelajar terhadap permainan Bola Tampar Kerjasama Tuan didahului dangan ribuan terima kasih. Sekian, terima kasih.

Yang benar,

_____________ (ONG PEI SI) Setiausaha, Pertandingan Tertutup Bola Tampar, Persatuan Bola Tampar, IPG Kampus Kota Bharu.

Anggaran Belanjawan A. Perolehan / Peruntukan Bil 1. 2. 3. Perkara Yuran Penyertaan Peruntukan IPG KKB Tabung Bola Tampar Jumlah Perolehan RM 15 x 30 Per Unit RM 20 x 8 Jumlah RM 160 RM 500 RM 450 RM 810

B. Anggaran Perbelanjaan Bil 1. 2 3 4 Perkara Hamper Johan Hamper Naib Johan Hamper Tempat Ketiga Persegaran Unit 1 1 1 48 Jumlah Perbelanjaan Per Unit (RM) 45.00 30.00 20.00 2.50 Jumlah (RM) 45.00 30.00 20.00 120.00 215.00

C. Permohonan Peralatan dari Stor IPG Kampus Kota Bharu Bil 1 2 3. 4. Perkara Kertas A4 Air Mineral Manila Kad Marker Kuantiti 1 rim 30 kotak 10 keping 1 kotak

5. 6. 7 8 9

Mug (cenderamata pengadil) Pembalut hadiah Tag nama dan tali Persegaraan (gula, pati, air gelen) Salotap

12 unit 5 helai 20 unit 15 unit 2 unit

Lampiran 5 Senarai Alatan Bil Alatan Unit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Board Bola Span balut tiang Stopwatch Payung besar Tali rafia besar Pemadam papan putih Maja urusetia Kerusi urusetia Kerusi panjang

3 8 4 2 2 1 2 4 6 8

Peraturan
1. Ketika permainan berlangsung,12 pemain berada di gelanggang pada satu-satu masa,6 pemain setiap sebelah. 2. Para pemain mempunyai posisi khusus. 3. Pemain bertukar tempat ke posisi khusus di barisan depan dan belakang selepas sentuhan pertama servis.

4. Bola tampar dimainkan di gelanggang berukuran 30 kaki dengan 60 kaki ( gambar rajah 1). Jaring membahagikan gelanggang kepada dua peta, setiap sebelah berukuran kira- kira 30 kaki.

5. Garis menyerang, atau garis 10 kaki (juga dirujuk sebagai garis 3 meter) digunakan sebagai panduan oleh pemain- pemain di depan dan belakang gelanggang dan terletak 10 kaki dati garis tengah di setiap sebelah (gelanggang). 6. Penyerang barisan depan biasanya memulakan pergerakan menghampiri bola dari sini, dan penyerang barisan belakang tidak boleh melompat di hadapan garisan ini. 7. Garis tengah, yang membahagikan gelanggang, menganjur mengikut lebar gelanggang di bawah jaring. 8. Setiap pemain bertukar tempat secara bergilir dan mengikut arah putaran jam di sekeliling gelanggang apabila memenangi rali dan memungut mata. (gambar rajah 2).

9. Permainan bermula dengan servis,setiap permainan berakhir dengan satu pasukan melintasi jaring sekiranya mereka menerima servis. 10. Bola tidak semestinya dipegang atau dalam keadaan tidak bergerak. 11. Tiada pukulan, kecuali pukulan pertama, menjadi sentuhan ganda. 12. Penservis mempunyai masa lima saat untuk memulakan servis dari belakang garisan belakang. 13. Servis yang terkena jaring dibenarkan dan dikira masih dalam permainan. 14. Kaki penservis tidak boleh berpijak di atas garis belakang atau melangkaui garisan itu sehinggalah bola disentuh. 15. Bola tidak boleh mencecah lantai daripada lambungan kerana jika ini berlaku, pasukan lawan akan menerima mata. 16. Bola hanya boleh dipukul dengan tangan apabila servis dimulakan. 17. Penservis tidak boleh melangkaui garis servis garis belakang sehinggalah mereka telah menamparbola.