A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Thomas L. Pauley-Penelope J.

Pauley I Vm Rich Beyond My Wildeat Dreams The Berkley Publishing Group, Inc., 1999

Fordította Németh Bernadett Szerkesztette Beseny Viktória

Copyright © Thomas L. Pauley, Pénelopé J. Pauley, 1999 Hungarian translation © Németh Bernadett, 2007 Hungarian edition © Neemtree Corporation AG., 2008 Cover design © Neemtree Corporation AG., 2008 Minden jog fenntartva. A könyv ² a kiadó írásos jóváhagyása nélkül ² sem egészében, sem részleteiben nem sokszorosítható vagy közölhet , semmilyen formában és értelemben, elektronikus vagy mechanikus módon, beleértve a nyilvános el adást vagy tanfolyamot, a hangoskönyvet, bármilyen internetes közlést, a fénymásolást, a rögzítést vagy az információrögzítés bármely formá ját.

Úgy tekintünk erre a könyvre, mint Isten ajándékára. Megírása lehetetlen lett volna az univerzum által nyújtott segítség és ihlet nélkül. Cserébe a világ jó cselekedeteinek ajánljuk a kötetet.

ÉDESVÍZ KIADÓ, BUDAPEST Felel s kiadó Novák ANDRÁS igazgató F szerkeszt MOLNÁR ESZTER M szaki vezet ERDÉLYI ANNA Tipográfia TYPOSTÚDIÓ KKT. Borítót készítette DECOFLEX KFT. Borítófotó RED DOT Nyomta Reálszisztéma DABASI NYOMDA ZRT. Felel s vezet BERKI ISTVÁN vezérigazgató ISBN 978 963 528 979 0

Ez egy gyönyör nap. A nap melegen süt. Az ég tiszta. A zenekar egy csodálatos dalt játszik, és arra kérnek, énekeld velük:

Valóra váltom a legvadabb álmom, igen, igen, igen.

Tartalom
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS EL
SZÓ

A nagy titok BEVEZETÉS A gazdagság viszonylagos FIGYELMEZTETÉS ! Hivatalos valláscáfolat 1. FEJEZET Sólymok a parton 2. FEJEZET Fogadd el, hogy jó vagy! 3. FEJEZET Marilyn belép je A JÓLÉT ELS TÖRVÉNYE Minden jó Istent l való 4. FEJEZET Jaj! 5. FEJEZET Légy üdvözölve Marilynnél! A JÓLÉT MÁSODIK TÖRVÉNYE Soha, de soha ne kérj pénzt! 7

Tartalom

6.

FEJEZET

Készülj fel! 47 47 53 6 1 69 77 81 85 91

A JÓLÉT HARMADIK TÖRVÉNYE Az ok és okozat univerzális törvénye 7. FEJEZET 8. FEJEZET 9. FEJEZET 10. FEJEZET 11. FEJEZET 12. FEJEZET SZÜNET 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET
FEJEZET FEJEZET

Mit akarsz valójában? Gazdagságod részletei Kapcsolataid meghatározása Hétpecsétes titok Leválás Összpontosíts a gazdagságra!

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük Istennek és mindazoknak, akik az kérésére megadták a lehet séget, hogy értesüljünk ezekr l az információkról, és megírjuk ezt a könyvet. Köszönjük családtagjainknak és barátainknak, akik támogattak és biztattak minket. Ezen kívül szeretnénk külön is köszönetet mondani néhány embernek. Köszönjük, Margaret, hogy segítettél egyenesnek és tisztának maradnunk. Köszönet George-nak az éles szeméért és a tetszet s külalakért. Köszönjük Alexnek és Heathernek a rajongást és a bizalmat. Köszönet illeti Mr. G-t az alapokért. Köszönjük, Tábornok úr az irányítást. Köszönet Dave-nek és Barbarának szeretetükért, támogatásukért és éleslátásukért. Köszönjük, Doug, a jól id zített tanácsot. Köszönjük, Kathy, a türelmet és a kitartást, Denise-nek meg a kérdéseket. Jillnek pedig egyszer en több köszönet jár, mint amennyit szóban ki lehet fejezni. Különösen neked köszönjük, Marüyn, hogy segítettél megtalálni ezt az utat, hogy ihletet adtál els könyvünkhöz, hogy bátorítottál... és mindenért, amit tettél. Legf ként pedig köszönjük annak a két csodálatos embernek, aki a másik felünk. Diane és Chris, sehogyan sem tudjuk megfelel en kifejezni, mennyire nagyra becsülünk Titeket, és azt, amit tesztek. Köszönjük! Köszönjük! Köszönjük! Köszönet mindenért!

FEJEZET FEJEZET
FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET FEJEZET

FEJEZET FEJEZET

Isteni id zítés Sikered záloga Sikerszerz désed Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! Szórakozz! Hamisítás Amikor beborul A súgó www.richdreams.com Formálj jogot gazdagságodra! Felel tlen költekezés A jó gy zedelmeskedik A nagy játék A láthatatlan ösvény Hangyák a zuhanyzóban Teremtsd meg a valóságot! A siker dala

93 97 109 111 119 125 131 137 143 147 155 163 169 173 179 185 191

9

Az emberiség évezredek óta ismeri ezt a törvényszer séget. amit csak akarsz. miképpen. ami azt jelenti. Ez a könyv megmutatja. hogy többet vársz az élett l. pontosan hogyan kérj annak érdekében. miként érd el a dolgokat. amelyekre vágysz. ahová csak akarod. Ma azonban különös módon csak a népesség egy kis százaléka sajátítja el. és hogyan rekeszd ki. boldog és egészséges élethez. és megkapod. És valószín leg magától értet d nek tartod. Egyszer . amit csak akarsz. hogy mindent elérj. Megmutatjuk. miképpen váltsd valóra legvadabb álmaidat. bármit megkaphatsz. de nem tudod. Kérj. hogyan érd el? Nos. hogyan érhetsz el mindent az életben. Létezik egy nagy titok arra vonatkozóan. Ez az univerzum egyik törvénye. Hányszor fordul el . hogy hatalmas er vel bír. Biztosan hallottad már korábban is.EL SZÓ A nagy titok Igen. amit nem akarsz. miként használhatja ezt fel személyes és szakmai életében. Megmutatjuk. amilyenr l csak álmodtál. 11 . Olyan életet élhetsz. Ebben a könyvben megmutatjuk. Ez nem minden. de elengedhetetlen a gazdag. és valószín leg bárhová eljuttat.

Ha meg akarok kapni valamit. Egy kétszintes. nagy hitelkerettel. Megvétele el tt minden ok nélkül leszállították az árát ötezer dollárral (kb. mint három hónappal ezel tt.BEVEZETÉS A gazdagság viszonylagos Ez id tájt épp egy hatalmas és gyönyör fekete. új ev eszközök és rengeteg új ruha. megkapom. amelyek illenek új. 2 millió forinttal) olcsóbban jutottam hozzá. Mind a három gyermekem nagyszer autókat vezet. Egészségesebbek és boldogabbak vagyunk. S-osztályos Mercedes Benzzel járok. fittebb alakunkra. mint amennyi a valós értéke. két új VW Jettát és egy vadonatúj VW Golfot. amikor megvettem. 1 millió forinttal). új porcelánok. karcsúbb. A feleségemnek egy nagyon korszer és kiváló állapotú Volvo kombija van. Új bútoraink vannak. aranyszín b rkárpittal. aminek olyan az alja. Állandóan étteremben eszünk. Kilenc kilóval könnyebb vagyok. Gyakran utazunk. öt hálószobás. Kevesebb. 13 . amelyhez egy medence és egy pezsg fürd tartozik. Megtakarításom van a bankban. új sz nyegeink. amelyeket az utóbbi két évben vásároltunk. új edényeink és serpeny ink (az a fajta. Tökéletes állapotban volt. mint öt percre lakunk a világ egyik legjobb tengerpartjától. három fürd szobás házban élek. beleértve az aranyszín b rkárpitot is. mint valaha. Tizenkétezer dollárral (kb. mint a tükör. és a bejárón k odavannak érte). Aranykártyám van. Minden hétvégén elmegyünk vásárolni néhány új dolgot. Csak 88 500 kilométer volt benne. ami gazdagabbá teheti az életünket.

amiben én. Örülök neki. A négy. amelyek valamennyien új fejezetet alkotnak az isteni kinyilatkoztatásban. és abban. akinek több pénze van. nem sérti és nem is gyengíti annak a gyakorlatnak az erejét vagy hatékonyságát. mint a korábbi években összevéve. akik régebben úgy gondoltak ránk. és annyi lehet ség rejlik benne. nagyszer ! Jogod van abban hinni. vagy aminek csak akarod. Ez nem változtatja meg azokat a titkokat. Ez a könyv nem a vallásról szól. És még az ellenségeimet is kezdem megszeretni. ami a kett között van. hogy Baháulláh Isten dics sége. FIGYELMEZTETÉS! Hivatalos valláscáfolat Nos. Igen. és olyan er teljes. Hiszek abban. mint nekem (most még). hogy több pénzed van. amely valóra váltotta a legvadabb álmaimat. jogosítvánnyal rendelkez családtag két vacak autón osztozott. Nem ordítozom a többi sof rrel (nos. Jól csinálják. Hiszem. hogy minden vallás Istent l való. Remélem. Bízom magamban és embertársaimban. A titkot. 14 .Bevezetés Spirituális életem a csúcson van. A viszonyod a Teremt dhöz a te magánügyed. Hiszem. A Fenntartó. De ma gazdag vagyok. Shaqille O'Nealre vagy arra a fickóra. Azért vagyok gazdag. Minden hónapban többet teszek érte. Hiszem. Diana és én egy örökkévalóság óta házasok vagyunk. amiben csak akarsz. gazdagnak tartjuk magunkat. hogy Mózes Isten barátja. legalábbis többnyire nem). amit csak akarsz. amelyet átadok neked. Mindenütt Jelen Lév Igazságnak.a legjobb az egészben: ritkán horkolok. Buddhában. Hiszem. Nekik kétségtelenül több pénzük és több értékük van. mint hat éve másodjára is cs dbe jutottam. Egyetlen Isten létezésében hiszek. Hívd 15 A gazdagság nem azt jelenti. egyetlen egyetemes tudatosságot. ahol a kocsimat vettem. Rengeteg ember van. hogy valamennyi férfi és n a földön származástól. hogy Jézus Krisztus Isten fia. el ször is meg kell tennem az alapvet vallásosság szükségességét cáfoló nyilatkozatomat. hogy nagyon sok hírnököt küldött. Minden vallást igaznak tartok. Ez az Isten a kezdet. A családomat kiköltöztették a házból. És ami a feleségem szerint . A titkot. A titkot. Még nekem is nehéz elhinnem. minden dolgok forrása. A gazdagság viszonylagos. Zoroaszterben és Bábban. És azok is annak tartanak. Gondoljunk csak Bili Gatesre. Tehát ha te nem abban hiszel. mint egy újszülöttben. Nem árt. amelyek egyike sem volt annyira üzembiztos. Természetesen én is az akarok lenni. az Egyedülálló. mint szegény barátaikra. Azt a titkot. hogy miként érj el mindent az életben. egy népet. Nagyon sok mindenen mentünk keresztül a gyermekeinkkel együtt. Hiszek Ábrahámban. a Gyógyító. hogy Isten a megismerhetetlen lényeg. hogy biztonsággal eljussunk velük a postáig meg vissza. hogy kevesebb. még gazdagabbak lesznek. amely egy id s Ábrahámmal. amelyeket neked szánok. és az ég küldte. akié az autókereskedés. Steven Spilbergre. hogy Mohamed Isten apostola. Hiszek benne. amely az er és hatalom szárnyán érkezett hozzám. Hiszek abban. Krisnában. mert már ismerem a titkot. A gazdagság azt jelenti. nemzetiségt l és vallási felekezett l függetlenül egy nagy családot alkot. Mindent Átható. amely egész életemben itt volt az orrom el tt. hogy tudod a titkot. Hívhatod Mindentudó. a vég és minden. mint nekem.

ami látszólag nagymértékben eltért az én felfogásomtól. ízleld meg a friss sajtokat. de egyszer csak azt mondta: 17 16 . amelyet egész életedben becsben tartasz. pár kilométerre a Seal-szigett l. az olyan lenne. és err l beszélgetünk. Mo-ritzban. homokos területet és az apály hátrahagyta tócsákat öveznek. Pár éve már ismertük egymást. Kit zavar. De el ször ki kell alakítanom a megfelel atmoszférát. ha én azt mondom. hogy megteremtetted volna a megfelel körülményeket. beszélgetésbe elegyedtem Lisával. amely sokkal nagyobb annál. hogy nem vagyunk egyedül az életünk során. Egy csiszolatlan gyémánt nagy érték befektetés. FEJEZET Sólymok a parton Ez egy felettébb rövid könyv ahhoz képest. Isten. Érezd a francia teasütemények illatát. élvezitek a napot. Ezek csak el n e ve z é s e k Az azonban bizonyos. ami t led telik! 1. csíp s júliusi reggelen. Nagy Szellemnek. Ez a kreatív energia. hogy leterítettük a plédeket. és tegyél meg mindent. mintha a nélkül adnál egy drágakövet a szerelmednek. hogy mekkora ajándékot tartalmaz. Ez a történet itt kezd dött. de egy gyémántgy r olyan ajándék. Természetnek. amelyb l mindenünk származik. És ez az er . Lehet séged nyílik arra.Figyelmeztetés! Energiának. angyalok. Vagy legalábbis én eredetileg ezt gondoltam. Lisa meglehet sen alternatív gondolkodású n . Nem sokkal az után. hogy spirituális vezet k? Elképzelhet . tizenöt éves lányom és én a lányom legjobb barátjával és annak szüleivel töltöttük a napot. hogy megvalósítsd a legvadabb álmaidat. Tudod. mi a közös bennetek. mint amit fel tudunk fogni. a barátn mostohaanyjával. amelyhez a boldogulásunk érdekében fordulunk. de mégis egyfajta els találkozás volt. De addig is váljunk együtt gazdaggá! Felejtsd el a köztünk lév különbségeket. Létezik rajtunk kívül egy er . amikor csak lógtok a tengerparton. és kinyitottuk a naperny t. oszd meg az élményeidet. Ha ezt nem tenném. Nézd meg a napfelkeltét az Alpok felett egy tiszta. Tarts hát velem Dél-Kalifornia egyik legkevésbé ismert és legmeghittebb tengerpartjára! Ez egy jó kis séta az autótól lefelé a meredek sziklákba vájt ösvényen. vagy ha én azt mondom. Jahve. Univerzumnak. és megpróbáljátok kitalálni. Elárulom a titkot. hogy egyszer együtt kávézunk a St. Ez az egyetemes energia. Feleségem. amelyek egy sz k. A Világ Teremt jének. te pedig azt. Igen. Földanyának. amely va l ór a v á l t j a legvadabb álmainkat is. és te azt mondod.

Váltsd valóra legvadabb álmaidat! Sólymok a parton . amely végül egy olyan élethez vezetett minket. De akármi is okozta a természet e rendkívüli játékát. A két sólyom furcsa és látszólag jelentéktelen látogatása valójában elindított egy úton. És megteremtette a megfelel atmoszférát az aznap éjszakai találkozóhoz. majd ismét leszállt mellém. a barátságos sólyom újra megjelent. hogy Isten üzenni szeretne neked valamit. úgy t nik. A helyzet több mint furcsa volt ² legalábbis nyugtalanító egybeesés. Gyorsan biztosítottam róla mindenkit. Nem tudom. hogy az indiánok errefelé hittek abban. és néhány buta viccel elütöttem a bizarr helyzet élét. az azt jelenti. Lehet. hogy csak egy sólyom volt. hogy nem igazán hiszek a babonákban. a másiknak jelzés. bár két hihetetlen egybeesés éppen annyira valószín tlennek t nik. Ez a sólyom körülbelül három méterre ült t lem. az azt jelenti. Isten üzenni szeretne neked valamit.Tudtad. 18 A mai napig nem tudom. felkeltette a fi gyelmemet. ezúttal a társával együtt. Nem hiszek a babonákban. hogy a sólymok a Nagy Szellem hírnökei? Úgy tartottuk. hogyan is lehetséges ez. Végül Lisa mondta ki. Hosszú ideig senki nem szólt egy szót sem. Ha kinyújtottam volna a kezem. a sólymok ugyanis gondosan tartják a megfelel távolságot a lehetséges veszélyforrástól. ha egy sólyom leszáll melléd. Készen álltam rá.még legvadabb álmainkban sem. majdnem elértem volna. amikor olyan dolog történt. és elt nt az égbolton. Tom. 19 . ami ellentmond alaptermészetének. tett pár kört fölöttünk. különösen nem néhány méternyire egy embert l. Mindannyian nevettünk. amely megváltoztatta az életemet. Bólogattam. Éppen akkoriban fejeztem be egy videó forgatókönyvét egy nagy olajtársaság éves nagykereskedelmi találkozójára. A semmib l egyszer csak egy sólyom szárnyalt fölénk. A sólyom kicsit maradt még. Azután Bob azt mondta: ² Ami az egyik embernek babona. Alighogy a szavak elhagyták a száját. ami mindenkiben megfogalmazódott: ² Nos. amelyet el sem tudtunk képzelni . és Lisa hozzátette: ² Még szerencse. Egy farmon n ttem fel. amit l mindenki elhallgatott. majd leszállt közvetlenül mellém. ezt az elképzelést használtam fel központi témaként. hogy ha a sólyom egy társával együtt jön. Az indiánok abban is hittek. és pont. majd felszállt. hogy Isten így akarta magára vonni a figyelmemet. és soha nem láttam sólymot a földre szállni. hogy hosszan kifejtsem az shonos amerikaiakkal kapcsolatos ismereteimet. Talán csak puszta véletlen volt. tett két kört a fejünk felett. hogy Isten üzenete nagyon fontos.

de az egyik legnehezebb lépés ahhoz. hogy jól szeretnél élni. Nem tudsz megfeledkezni arról. nem tudsz szabadulni attól a képt l. hogy megkapd mindazt a jót. hogy elérd azt a gazdagságot. hogy úgy gondold. FEJEZET Fogadd el. amit igazán akarsz. Lehet. hogy jó dolgokat kapjon. A legtöbb ember nem várja. amelyek err l tanúskodnak. hogy ebben az életben harcra és szenvedésre vagy kárhoztatva. Kérlek. hogy bármelyik pillanatban fordulhat a kocka. az. nyisd ki az ajtót. hogy jó vagy! Bizonyára furán hangzik. Az életedet alkotó események sorát szemlélve. hogy agyonhajtod magad. hogy elfogadd: jó vagy. Minden szent könyvben vannak versek. Baháulláh nagyon szépen úgy fogalmazott: ÄÉn gazdagnak teremtettelek. hogy segítségért imádkozol. Nem tudsz szabadulni attól. és engedd be ket! Isten gazdagságot szánt nekünk. miért süllyedtél szegénységbe?" A saját jóságod elfogadása elengedhetetlenül szükséges ahhoz. nem vagy méltó arra. és vágysz az evilági jó dolgokra. Most jó dolgok várnak rád.2. Elképzelhet . hogy elfogadd Isten ajándékait. amelyet az univerzum neked 21 . Engedd meg magadnak. ami neked jár. hogy valóra váltsd a legvadabb álmaidat. de végül mégsem vagy igazán felkészülve arra. Elhatárolod magad a teremtés b ségét l. Lehet.

Így ez a csónak is kénytelen volt nélküle továbbmenni. hogy jó vagy! szánt. amikor a víz még magasabbra emelkedett. mert a folyó még mindig árad. 23 . Nos.Köszönöm. Létezik egy nagyon-nagyon régi történet (azt hiszem. amelyeket felajánl. Egy órával kés bb. hogy szálljon be. A férfi ismét elutasította a segítséget. a középiskolában hallottam. A férfi ismét elutasította a segítséget. és azokat a dolgokat tagadod meg amelyekre leginkább vágysz. Ha nem fogadod el azt a jót. hogyan váltsam valóra legvadabb álmaimat. de túl is léptünk rajta. ezzel el is érkeztünk a boldogulás els törvényéhez. sem a másik félnek. Menjünk csak vissza a napos Dél-Kalifornia homokos tengerpartjára! Van ott valaki. A helikopter erre otthagyta. és ledobtak neki egy kötéllétrát. vagy kétszáz évvel ezel tt) egy emberr l. Mi mást akartál még? A saját értékességünk elfogadása az els lépés a boldogulás felé. És ez nem túl jó ötlet.sem neked. Már körülvette a víz.Köszönöm. A benne ül önkéntes szólt a férfinak. mert a folyó vízszintje még mindig emelkedik. Ott aztán lehet sége nyílt egy rövid beszélgetésre Istennel. Az Úr majd megóv engem. . hogy szálljon a csónakba. Mindig feléd fordultam. Az az ember.Én nem szántam halált neked. nem. vagy ingyenjegyeket ad a h n áhított meccsre.Drága Uram. Az Úr majd megóv engem. Valaki. akit elragadott az áradás. Egy helikopter szállt fölé.Igen. A férfi tehát meghalt. és csak feléd ² mondta a férfi. el kell fogadnod az ajándékot. A visszautasítás nem jó . Két órával kés bb a férfi felment az emeletre. ha gazdag szeretnél lenni. A férfi a háza teraszán ült. Ha visszautasítod a jó dolgokat. Küldtem két csónakot és egy helikoptert. valójában Istent utasítod vissza. A csónak így nélküle ment tovább. valójában Istent utasítod vissza. amikor egy ment csónak közeledett. nem. és fel kiabált a pilótának: . és arra kérte. és így szólt: . semmire sem számíthatsz.De akkor ² folytatta a férfi .Váltsd valóra legvadabb álmaidat! " Fogadd el. . S t mi több. ez igaz. aki megtanított. Ezúttal a seriffhelyettes kormányozta a csónakját az ablaka mellé.Köszönöm. aki megmutatta az utat a boldogulásomhoz. nem. és az ajándékozás örömét attól. és a mennybe jutott. amelyet neked szánnak.miért hagytál meghalni abban a szörny árvízben? Az Úr a fejét csóválva azt mondta: 22 . Megtagadod magadtól az ajándékot. és azt mondta: . Ha valaki felajánlja. Az Úr egyetért en bólintott. Az Úr majd megóv engem. hogy meghív ebédre. Az istenfél férfi azt mondta: . mert a földszint már víz alá került. akivel találkoznod kell. aki azt neked szánta. a férfi kimászott a tet re. H szolgád voltam egész életemben. ha visszautasítod valakinek az ajándékát.

és ny gös. Játszottunk a h vös hullámverésben. Elhatároztuk. Természetesen fáradtak voltunk és leégtünk a napon. és mégis belépett ez az er s. Fáradt vagyok. aki valószín leg azt hiszi. Äakit csak szeretni lehet". és nem tud átjönni. nem érzi jól magát. életvidám. Brooke és én egy gyönyör napot töltöttünk a parton. Hollywooddal. szóval nem akarok csevegni egy kedves kis vidéki öregasszonnyal. ég a b röm. áthívja a szomszédját. Bob mosolyogva azt mondta: . hogy Harry Truman az alelnök. az Amerikai Nyugdíjasok Szövetségének helyi kirendeltségével vagy egy nagyon hosszú kötéllel? Szerencsére azt mondta. Lisa. Amint egymás szemébe néztünk. 25 . Rokonszenves lesz neked. hogy elmegyünk Bobhoz és Lisához hamburgert sütni. Heather. amikor tíz perccel kés bb nyílt a hátsó ajtó. Megkönnyebbültem. (Kinek jut eszébe az els alkalom után még egyszer bekenni magát nap-tejjel?) Amíg mi sütöttünk. FEJEZET Marilyn belép je Miután kivertük a fejünkb l a sólymokat. hatvanas éveiben járó asszony. Teljesen váratlanul ért. és nagyon megjött az étvágyunk. meglep en sz ke hajjal és túláradó jókedvvel. Bob. El sem tudtam képzelni. Erre én azt válaszoltam: . Diane. Bob úgy döntött. hogy bemutassa nekünk azt az embert. még a hátamon is felállt a sz r.Inkább ne.3. vajon kikkel jók az összeköttetései ennek a hölgynek.Marilynnek jók az összeköttetései.

hogy költséggel jár a dolog. és sok embernek segített elérni a vágyait. ezért odaadta a névjegyét. Igazából inkább kevésbé. komolyan gondolja a dolgot. Lehet. Ki tudhatja ezt biztosan? Azt tudom. Megismételte. És ezután a semmib l ² mint a sólymok ² felbukkant ez a sz ke ciklon. ez azért történt így. (Marilyn kés bb elmondta. hogy elhatároztam. És fordítva: elvárom. Azt mondtam magamnak. Csupán annyit tudtam err l a hölgyr l. Elég egyértelm nek t nt. De szerintem az igazság az. amelyet Isten felajánlott. hogy több id re volt szükségem a gondolkodásra. Olyan er vel bírt. és alig vártam az id t. mintha egy bal kanyarral egyenesen egy téglafalnak hajtanék. hogy eredeti figura. hogy találkoznom kell veled. Szerettem volna megismerni. 0. Ez többé-kevésbé fedezte a költségeinket. és egyeztessünk egy találkozót. mi az üzenet. sem az üzenetre. hogy az ingyenes tanács pont annyit ér. a Marilynnel történt els találkozás furcsamód olyan er teljes volt. szinte éreztem. és azt mondta. szinte és egyenes volt. ami az én üzleti tapasztalataim szerint azt jelentette. hogy ez a kölcsönösség törvénye. mert szerintem információkkal szolgálhatok számodra.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! Marilyn belép je Mintha elektromossággal telt volna meg a szoba. ha tudtam volna. ameddig csak lehetséges. hogy fizet nem kelljen a kapott szolgáltatásért. amely meghaladta mindenkiét. és valódi bölcsességet és kivételes képességet éreztem azok mögött a kék szemek mögött. És megfizettem érte. A barátságos sólymok felkészítettek rá.) Feltételeztem. és nem volt szükségem több bonyodalomra az életemben. Marilyn elmondta. megpróbálom elkerülni ezt a csodás asszonyt. miként lehet jobban boldogulni a világban. Brosúrákat írtam. Én elvárom. de azt az üzenetet kaptam. El ször egy. Szerettem volna egyszer és normális életet élni. de még mindig szenvedtem az anyagi cs d miatt. mondván: ezt most nem engedhetem meg magamnak. Sem a sólymokra. megragadta a vállamat. örülne. ahogy zizeg a b römön. amennyit fizetsz érte. De abszolút szalonképesen viselkedtem: sokat mosolyogtam. és ez rossz útra vitt. hogy féltem. Amikor megkérdeztem. Akkor lábaltam ki egy cs d közeli helyzetb l. Marilyn szelleme magával ragadott. hívjam fel. Ki tudná visszautasítani a cselekvésre felhívás ilyen drámai módját? Elképzelhet hogy túl gyanakvó voltam. Marilyn hirtelen mögém sétált. Vállalkozásom hamarosan olyan irányt vett. Marilyn tudta. Az univerzumnak nyilvánvalóan fontos üzenete volt számomra. Sok éves küzdelem árán. egy fontos üzenet közvetít je. hogy fizessenek a szolgáltatásaimért. különleges üzenete van számomra (valami. miként viszonyuljak az igazsághoz. Komolyan mondom. de ahhoz kérnem kell t le egy id pontot. Épp nem volt nála a határid naplója. mindenkivel egyetértettem. és jól csinálja. sem az elektromossággal töltött találkozásra. ha találkozhatnánk. amit most tudok! 27 . Erre nem voltam felkészülve. Figyelj csak! Visszautasítottam azt az ajándékot. Így volt. És mégis visszautasítottam az ajándékot. Ez azonban utólag drága és fájdalmas döntésnek bizonyult. akivel valaha találkoztam. videókat és más marketinganyagokat készítettem. lépésr l lépésre végre létrehoztam egy kis reklámszövegíró céget. Kifejezetten nekem 26 szól. Az egész nap e felé a cél felé tartott. hogy régebben azt oktatta. hogy azt mondta. Azt is tudom. és megijedtem. mert nem akartam költeni a pénzemet. egy hirdet irodát. ezért elutasítottam az egészet. Lehet. hogy megkapjam. hogy megkapjam az üzenetet a nagyon fontos üzenetet. mi az üzenet. Nem tudom. Akkor éjjel az üzenet nélkül mentem haza. Éreztem Marilyn személyes energiáját. majd két madár szállt le karnyújtásnyira t lem. azt mondta. azt mondta: ² Próbáltam nem jönni. de már sokaknak elmondott). hogy nem tudtam. hogy er sen érezte. amit még soha senkit l nem hallottam korábban. amikor végre elmenekülhetek. A sólymok felkészítettek rá.

mert elfogadjuk Isten ajándékát. hogy b ntudatot érezzünk azért. elég keményen tudsz dolgozni ahhoz. a fenntartó.A JÓLÉT ELS TÖRVÉNYE Minden jó Istent l való A közhiedelemmel ellentétben a jóléted nem rajtad múlik. nem a szerencsejátékokon. de nem is Carol nagynéni végrendeletén. Ez a gazdagság minden érintett számára jó. A történelem minden vallása és tekintélyes filozófiai irányzata arra tanított. Hogy is adhatna olyasmit. hogy gazdagok legyünk. Nem a szerencsén múlik. gyönyör ajándék. amely olyan csodálatos. milyen keményen dolgozol. a házastársadon vagy a többi emberen. mint Isten. Isten az élet forrása. amit az univerzum most azonnal nyújtani képes neked? Ez nem lehetséges. zörgessetek és megnyittatik néktek. Gondolod. keressetek és találtok. Ez az ajándék olyan úton-módon érkezik. és ez nem más. ami másoknak árt? Ez 29 . hogy egész életed során elérd." Velünk született jogunk. hogy mindenféle er feszítés nélkül szert tehetünk rá. Gazdagságodnak egyetlen forrása van. Ez a sorsunk. hogyan kopogtass a mennyei tárház ajtaján. Évezredeken keresztül azt mondták nekünk: ÄKérjetek és adatik néktek. sem az üzletfeleiden. Isten gazdagnak teremtett. az els dleges mozgatóer . amely felett nem mi rendelkezünk. Ez az emberi lények valódi természete. Soha nem szabad. És nem is a f nöködön. Egy ajándék. sem azon. Ez egy isteni.

hogy kis vállalkozásomat a puszta fennmaradás érdekében b vítenem kell. amelyet megszerezhetsz. Nem kaphatunk mást Istent l. elérhetsz. mint jó dolgokat Csak annyit kell tennünk. de akkor ezt még nem tudtam. Egyetlen rövid telefonbeszélgetés alatt eljutottam a túlélésért folytatott harctól a halál torkáig. Johnnak dolgoztam. amikor az els és egyetlen partnerem reggel 10 óra 3 perckor felhívott. Tedd félre a félelmeidet! Tárd ki a szíved. Tehát d lj hátra. A b ség tele van boldogsággal és örömmel. Megfutamodtam. de visszautasítottam. hogyan kérj. Ma már tudom. Másrészt pedig veleszületett jogod. amelyen keresztülmegyek. Az univerzum szándékait tekintve tökéletes. hogyan éreztem magam. Két értékes hetet vesztettem azzal. Átgondolta a hétvégén. Ha tudtam volna. hogy megkeresem a nyitott ablakot. Ez jólét. Értettem volna a folyamatot. hogy vallásos légy. amely rosszabb volt a halálnál is ² felhívtam egy régi barátomat állásügyben. Az egyetlen dolog. Isten jó. ahogy a legvadabb álmaid is valóra válnak! 4. megvalósíthatsz. amikor 31 30 . Igazán egyszer . hogy részesülj benne. Ehelyett azt választottam. megvásárolhatsz. amit most tudok. Tudtam volna. elnyerhetsz vagy biztosíthatsz valamilyen cselekedeted által. A b séget minden veszteség nélkül megoszthatjuk. akkor kinyit egy ablakot. hogy egyedül járom meg ezt a fájdalmas utat. és arra jutott. hogy nem dolgozik tovább velem. Ám akkor nem tudtam. Én és az üres irodám . Nem kell. a következ néhány hónap közel sem lett volna annyira fájdalmas. mit kell tennem. hogy megtudjam. Ez jelent s lépés volt számomra ² egy évre vettem bérbe annak tudatában. hogy ha Isten bezár egy ajtót. beteljesüléssel és elégedettséggel. És természetesen a legfontosabb: ez a jólét olyan forrásból származik. és élvezd. beteljesíthetsz. amely felett nincs hatalmunk. Ez nem az a fajta b ség. a szó legteljesebb értelmében. hogy úgy tettem. Kérésedért cserében a tiéd. mintha semmi sem történt volna. FEJEZET Jaj! A Marilynnel való találkozás utáni reggel elmentem dolgozni új irodánkba. Azután ² amikor a feleségem olyan sorsot vetített elém. hogy túl sok pénzt költ marketingre. amelyet egy hónapja béreltem ki. Ez a b ség valóban ajándék az univerzum örökkévaló energiájának mindent átható hatalmától és erejét l. él az univerzum gazdagsága a kisujjunkban lesz. hogy kérjük. amit meg kellett volna tennem.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! nem lehetséges. Képzelheted. vagy higgy valamilyen si filozófiában ahhoz. és vedd el jogos részedet! Megmutatom. Megvolt a lehet ségem.az egész világgal szemben.

Váltsd valóra legvadabb álmaidat! Kaliforniába érkeztem. John azonnal felvett és megint embernek éreztem magam. Mit tudna mondani nekem Marilyn. mi lett volna. hogy látnom kell magam el tt. nem volt fix fizetésem. Az elmulasztott pillanatot soha nem hozhatod vissza. amit már ne tudnék? Semmit! Ez volt az els dolog. én nem akarok semmi olyat mondani neked. hogy Nebraskából jöttem. tudni fogod. majd feltett egy kérdést. amikor a feleségem elment Lisával Marilynhez egy rövid bemutatót tartani. . aki közölte vele: ² Mondd meg Tomnak.Hát. amit már ne tudnál. De amikor elmész innen. amit akarsz ² válaszolta. Ez öt hónappal azután történt. Tudom. Meg tudom háromszorozni a jutalékát. amit már rég nem kérdeztem meg magamtól: ² Mit akarsz? . hogy el ször találkoztunk. Jól csinálom. (Bár hosszú távon eddig soha nem jutottam nagy bevételhez.) Rengeteg továbbképzésen vettem már részt. Természetesen ezt soha nem fogom megtudni. a kemény munkához és a focihoz. Megháromszorozni a jutalékomat!!! Miket beszél ez a n ?! 5. ahol két dologhoz értenek. és azt mondta: 33 32 . Ez az üzlet nagy lehet ségeket rejtett. Ez volt az a pont. és több kazettát hallgattam meg a témában. gazdag akarok lenni ² vágtam rá hirtelen. hogyan csináld.Mit hogyan csináljak? ² kérdeztem vissza. A kezembe adott egy öt-centest. és ez ma is így van. FEJEZET Légy üdvözölve Marilynnel! Január közepe volt. Tudom. Csak jutalékot adtak. . Nekem kellett állnom a saját irodám költségeit is. hogy gazdagnak kell gondolnom magam. Keményen dolgozom rajta. Néhány hónap múlva elfogadtam egy hirdet i állást egy újonnan alakult internetes cégnél. mint bárki más. ahogyan megkötöm az üzletet. Tudom. Több könyvet olvastam. Tényleg ostobán éreztem magam. amikor el ször talál koztam Marilynnel.Hogy elérd. John! Néha azon gondolkodom. Diane egy üzenettel tért haza Marilynt l. és egy hónappal azután. hogy Diane nála járt. Tudom. de valóban szükségem volt a segítségére. hogy a legalkalmasabb id az üzletkötésre az éjjel-nappal. és azóta is rendelkezésemre állt. valahányszor munkára volt szükségem. amit elmondott: .Nos. hogy csak egy hó napot dolgoztam nála. Végül úgy alakult. amivel megháromszorozhatom a jutalékomat? Életem legnagyobb részében ügynökként dolgoztam. Mit tud nekem mondani Marilyn. beleértve a magas telefonszámlákat. hogy el kell jönnie hozzám. ha elfogadom a nekem szánt üzenetet azon az augusztusi estén. Nem noszogattak. Köszönöm. Hangosan hirdetem. hogyan kell eladni. hogy felhívtam Marilynt. mire annyira összeszedtem magam.

amit szeretnék. Nem éltek ott gyerekek. amely egész valómat áthatotta. Csak pozitív dolgokat mond. Megmutatta. Ismertem már néhány életer s embert életemben. El tte azonban újra meg kell teremtenem a megfelel atmoszférát. És ha nem m ködik. amilyen akkor az életem volt. ² 0. ²Hát. és kopogtattam a nyitott bejárati ajtón. Olyasvalaki. A virágok bimbóznak.Rendben! Szeretnék egy új autót." Megállított. Tarts hát velem! Teremtsük meg a megfelel hangulatot! Képzelj el egy gyönyör tavaszi délutánt. Muszáj érezned azt az energiát és izgatottságot. hogy e falakon belül valaha bárki is indulatosan beszélt volna. Biztonságban éreztem magam. amelyekre nagyon vágyom. szóval vannak dolgok. Büszke vagyok rá. Megkért. Egy Új h t t. Soha nem beszél barátságtalanul senkivel. miközben kirakott elém az asztalra egy csomó vonalas füzetet. hogy nem annyira a fehér sz nyegén hagyott lábnyomok miatt aggódni. Ez nagyon távol állt attól a nyüzsgést l. A hatalmas vitrinben dísztárgyak és sok szép k díszelgett. átsétáltam egy fehér lugas alatt. Akarok egy új házat. ame lyeknek a segítségével valóra válthatod legvadabb álmaidat is. Soha nem ítélkezik. és meleg szell lengedez. szeretnél. hogy válasszak. de soha nem szerzed meg. akkor mindig csak SZERETNÉL majd egy új autót. hogy megvehessem azokat a dolgokat. szeretetteljes légköre. Egyfajta er s. hogy Marilyn a tettek embere. Azonnal elmondhatnám.. amelyet ben tt a jázmin. hogyan m ködik ez a módszer. hatalmas energia. kit hibáztatsz miatta? Természetesen nem magadat. akit tisztelhetek. amelyet én éreztem azon a napon. amit most röviden megosztok veled. hogy sikerrel járj. ² Írd le ezeket ² mondta. Nem vallásos. mint inkább a miatt az energia miatt. kinyitottam. akiben megbízhatok. Láttam még néhány kitömött állatot és több delfinfigurát. amit t le tanultam. amit csak akarsz. Engem fogsz hibáztatni. Szeretnék mindent megadni ahhoz. A bejárat melletti fikuszt fehér karácsonyi izzósor díszítette. Most megtanítom neked.# Légy üdvözölve Marilynnél! «f» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <j> ²Nos. Egy szentélybe érkeztem. de valamennyi vallást magában hordozza. amiket. Mifélék? . ²Én valóban gazdag akarok lenni válaszoltam mosolyogva ²Miért? ² kérdezte. miként kérjem valójában. Valaki. Elmagyarázta. 34 Odabent megérintett a lakás békés. most már gazdagabb vagy. de mégis érezni lehetett valamiféle fiatalos energiát.és mindig is az leszek. nyugodt voltam. Szeretnék. miért m ködik ez a dolog. Igen. A titkokat. hogy ismerem t . Lejegyezhetsz bármit. amely tudatta velem. mint amikor beléptél ide. közérzetem pedig kellemes. Szóval azt szeretném. Elképzelni sem tudtam. Egy nagydarab csiszolt rózsakvarc kristály volt a konyhapulton. A lilát választottam. Ilyen egy tipikus januári délután Dél-Kaliforniában. Elmondta. és azt mondta: ² Ha így írod. de ez a kis chicagói hölgy vitte a pálmát. hogy vegyem le a cip met a bejáratnál. Szeretnék egy házat. és elkezdtem írni: ÄSzeret nék egy új autót. Marilyn kiszólt. Néhány tábla csokinak a papírjára a dédunokája nevét nyomtatták. Leparkoltam a kör alakú kocsibejárón. a nap süt. 35 . amelyet a cip hordozhat. hogy lépjek be. a madarak csiripelnek. és nem rosszindulatú.. hogy a legvadabb álmaidat is valóra váltsd.

amit kérsz. Ha egy átlagos profi kosárlabda-játékos közel félmilliárd forintnak megfelel dollárt keres egy évben. akár nincs. egy tökéletesen haszontalan dologra vágysz. csak össze tud harácsolni egy nyamvadt milliót innenonnan. mint forgalmi eszköz.. akárcsak Dagobert bácsinak. A pénz jön és megy. tele pénzzel. Az a fontos. A pénz nem határozhatja meg életed gazdagságát. vagy nincs.. az életed folytatódik. és fürd zöm benne. amikor elképzeltem. 37 . hogy pénzért folyamodtam. és az univerzum pontosan azt szereti tenni. De akár van pénzed. amit most elmondok neked! Soha. máskor nincs. hogy gazdag leszek . Hatalmas hiba volt. Óriási! A pénz rettent bizonytalan fogalom. Nem lehet ez annyira nehéz! Valakinek úgyis nyernie kell. függetlenül attól. Egy napon milliárdjaim lesznek. mint én.egyszer csak. hogy olyan életet tervezz magadnak. de hát az a nap soha nem jött el.A JÓLÉT MÁSODIK TÖRVÉNYE Soha. Bárcsak tudtam volna azt. Miért ne lehetnék én? Mégis évr l évre küszködtem a megélhetésért. amelyben elégedett és boldog vagy. de soha ne kérj pénzt! Az els hibám az volt. hogy van-e pénzed. A pénz valójában nem más. de soha ne kérj pénzt! Szinte egész életemben azt gondoltam. Néha van. Mindig olyan egyszer nek t nt. Ha pénz után sóvárogsz. Egy napon lesz egy pincém. Megszámolom. egy ilyen ügyes fickó. Talán nyer a lottón.

de soha ne kérj pénzt! «$» Kérhetsz például egy teherautónyi pénzt. Azt mondta. Lehet bel le ékszert. ha kitalálod. hogy elfogadd a hagyatékot. azt kapod: semmit. soha. A nyugdíj takarékossági számláján összegy jtött pénzr l volt szó. egy különleges ólomüveg lámpát szeretnél. Ez kibillenti az egyensúlyt. 39 38 . valószín leg megkapod. Mert ha nem tudod. ezért egyáltalán nincs szükség arra. biztonságos otthonunk legyen. Isten megteremti számodra. tehát valódi dolog. kérsz egy autót. hogy kézbe foghasson ötvenezer dollárt. alaposabban is szemügyre vette a csekket. hogy azt kérj! Mondjuk. Ez nem hirdetési trükk volt. hogy tudd. er s.. Amikor Eva lehiggadt. amit kért. Pénz. de borzalmasan vágyott rá. Olyan sport Lexust. Amikor pénzt kérsz. És azt is tudta. mit akarsz. Ebben az esetben valaki a végrendeletében rád hagyhatja pont azt az autót. Az egyik barátunk. és neki nincs szüksége pénzre. milyen izgatott lett! Ez a hihetetlen rendszer egy héten belül több mint ötvenezer amerikai dollárt szolgáltatott neki. sikeres vállalkozásunk. Az univerzum megadja. Az egyetlen. Isten tart el téged. mit akarsz. mit akarsz. gyújtáskapcsolót egy Rolls Royceba vagy akár pénzérméket. ami a tiéd. Az arany önmagában is értékes. amikor megnézte az e-mailjeit. Láttam már olyan pereket. hogy adja át a sikered elérésének eszközei feletti irányítást. De mivel nincs univerzális forgalmi eszköz. Ehhez sem kell pénz.*i* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! *$ ‡# Soha. amit nem szabad kérned. hanem egyfajta létfenntartó eszköz). Megkaphatod az ingatlant ingyen és mindenféle terhelés nélkül. Ha nem tudod. Ehhez nincs szükség pénzre. hogy szép. Kapott egy ötvenezer dollárról szóló csekket. nincs általánosan elfogadott pénz. a nevére szóló csekket 52 532 dollárról. Képzelheted.és az univerzum gondoskodik róluk. Nyerhetsz autót egy perben is. amelyikre vágytál. és talált egy. amelyek spirituális fejl désedet szolgálnák. Ehhez sem kell pénz. hogy adja át neked a fenntartó szerepét. amikor alkalmazni kezdte a rendszert. de a pénzintézet hibázott. vagy valakit. szeretetteljes kapcsolatunk és boldog családunk. mindig van egy rés. és ki kellett találnia. valójában arra kéred. amelyet egy gombnyomással tizenöt másodperc alatt kabrióvá lehet alakítani. semmibe vette ezt a szabályt. amit kérsz. és semmissé teszi azokat a próbákat. hogy megbírságolnák. amelyek felett nincs hatalmad. ruhákra. amelyet a kezében tarthatott. megbízható autónk. mert az arany ásványi anyag. akit szerethetsz. dollárt vagy pezót kértél? Hamis pénzt? Jelölt pénzt szeretnél egy bankrablásból? Játékon nyert pénzt? Pontosan milyen pénzt szeretnél? Amikor pénzr l van szó. utazásra. mit kapsz?! Márkát. fogat készíteni. hogy teremtsen. és neki küldte át az összeget. jent. hogy pontosan milyen autót akar. és összezagyválsz mindent. Kérj azonban pénzt. aranyunk és drágaköveink. autókra. Kérd a Teremt t. jobban teszed. és kapsz egy rakományt lejárt ezerforintos bankókból Valószín leg nem erre gondoltál. amit elkölthetett vacsorákra. az a pénz. családot vagy új cip t ² akármit. hanem valódi pénz. Eva valóban megkapta. Az univerzum olyan eszközök segítségével nyújt számodra jó dolgokat. házat. hogy nem volna szabad pénz után sóvárognia. új ruhát. Minden jó dolog Istent l való. Eva. De nem költhette el! Telefont kellett ragadnia. Kérhetsz aranyat. bár t u d t a . így hát mégis pénzt kért. Isten azt szeretné. Istennek semmi szüksége pénzre. Ezeket a dolgokat kérd . miként helyezheti át a pénzt az egyéni nyugdíj számlájára anélkül. arra kéred t. és állj félre az útból! Az els lépés a gazdaggá válás folyamatában. gondoskodó. amelyei nem tölt ki fogalom. Egy héttel kés bb leesett az álla. Amikor pénzt kérsz t le. amelyek révén az emberek álmaik házát nyerhették el. Mivel az élet egyetlen értelme számodra ez a fejl dés. ki tudja. esetleg biztos jövedelmet (ez nem pénz. de soha ne sóvárogj pénz után! Ha autót. Ehhez csak az kell. amelynek egy egyéni nyugdíjszámlára kellett volna befolynia.

amit akarsz. Én tanítalak téged. Most én következem. és cserébe kapott egy sorsjegyet. Feltárom ugyanazokat a titkokat. furcsamód átváltoztam. és végül ki k e l l e t t költöznöm az otthonomból. hogy csatlakozol a nagyon gazdag emberek elit klubjához. Nem volt állásom. oly módon. és kéthónapos ott-tartózkodásunk alatt két család jóllakott vele. Új-Mexikó délkeleti részén. és nyolc éhes szájat kellett etetnünk. Szerepel a világvallások alapítóinak tanításaiban. egy különleges helyre a tudatunk erdejében. és ahol biztonságban vagyunk. Cindy nem hisz semmilyen szerencsejátékban. és tölts egy pillanatot a felkészüléssel. amelyet a tizenkét éve összegy jtött tárgyaink eladásából szedtünk össze.‡ í> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <$> . amelyeket Marilynt l tanultam a gazdagság megteremtése érdekében. 41 40 . Készülj fel rá. Az igazság örök érvény . peso vagy jen forrásai lehetnek. Teljesen ellazultam. Áthatja egész létezésünket. 6 végzi a teremtést. az önbecsülésem. amit meg akarsz kapni! Isten megadja számodra. Rengeteget tanultam Marilynt l. Valamilyen szinten mindannyian tudjuk az igazságot. a kenyérpirítót. Mindenhol jelen van. Mindig is tudtad. Fontos. mert mindenképpen túl kell adniuk rajta. A lány azt mondta. az Anna királyn korabeli székeket. amelyek felett nincs hatalmunk. és komoly fejtörést okozott számára. hogy nála nincs mit l félnem. senki sem utasít vissza. hogy ezt nem t lem hallod el ször! Hamarosan elindulsz egy úton. Azonnal tudtam. Tarts velem. Persze semmi olyat. Kérlek. Megjelenik a zenében és az irodalomban. Családom öt tagja megjelent az ajtó el tt ezer -ezer dollárral. te és én. amit korábban ne tudtam volna. Érkezésünk el tt egy héttel az én csodálatos és kreatív Cindy sógorn m adott egy dollár adományt a 4-H Alapítványnak. és valóban a dollár. amelyek felett mi nem rendelkezhetünk. Hamar megtanultam. és a legtöbben szépségén és erején keresztül ragadjuk meg. férjével és kétéves kislányukkal egy kis házban. vésd jól az eszedbe. Cindy elfogadta a húst. Tudod az igazságot. Végy egy mély lélegzetet. együtt kellett élnem a feleségem húgával. hogy Isten olyan eszközök segítségével gondoskodik rólunk. ha nem kéri a húst. Energiát. Sok ingatlant elvesztettem. a kanapékat. FEJEZET Készülj fel! Amint lerúgtam a cip met. és átadtam magam a Marilyn lakását átható kényelemnek és biztonságnak. ahogyan a legjobbnak látja Vannak eszközök. Ennek az er nek a titka várt rám Marilyn házában azon a januári reggelen. akkor más kapja meg. és tudod. csukd be a szemed. Teljes és tökéletes biztonságban. Elhagyott az ön bizalmam. Nem hív a hitelez m. amely megvalósítja. Menjünk hát együtt. Ha gazdag akarsz lenni. amikor nyert egy fél marhát. Biztonságban voltam. ahol ellazulhatunk. még a nagyra becsült Beatles ² gy jteményemet is. Sok évvel ezel tt tönkrement egy ingatlanvállalkozásom a texasi Houstonban. hogy tudatosítsd magadban: nem tarthatod ellen rzésed alatt ezeket az eszközöket. Mindent eladtunk: a nagyágyat. Hallod a harangszót. felejtsd el a pénzt ² inkább er t kérj. bár nem volt rajtam a cip m. Kérd kifejezetten azt. mert ez nem a te dolgod! Ezek Isten eszközei. hogy miként váltsd valóra a legvadabb álmaidat is! 6. és lesd el a titkot.

hogy semmi evilági ok nem szólt mellette azon kívül. El ször leírtam a nevét. Nem is tudom elmondani. várj egy kicsit. ugyanezt tapasztalod. létrehozta a csillagokat. Hogy mi a kulcs a sikerhez. vagy ha éppen dolgozol. Korábban hetente háromszor hívtam egy éven át valakit. hogy annak ellenére foglalkoztatott egy új ötlet vagy üzleti elképzelés. valószín leg tévedsz. s a következ pillanatban megcsörrent a telefon. hogy fel kellene hívnom egy lehetséges ügyfelet. hogy az elméd egy láthatatlan adó-vev révén közvetlen kapcsolatban áll ezzel az energiával. Mégsem tudtam bármit megtenni. és örülök. Egyikük sem tud mindegyikre válaszolni a munkája mellett. A legcsekélyebb fogalmad sincs. És akármekkora er t is tulajdonítasz a tudatodnak. Az si. Ez ilyen egyszer . hogy ajánlatot tegyek neki. és az energia teljesíti. Képzeld el. De az igazság az. mekkora hatalma van az elmédnek! 42 Latunk magunk körül példákat erre az er re. hogy bármit meg tudok tenni. amint a sugallat megérkezett. hányszor fordult el . amíg lecsendesülsz. Az univerzum megadja számodra az id t. elmondom kés bb. Miért kell agyonhajtanod magad. Nem kell bizonyítanod vagy igazolnod semmit. hogy kétszer cs dbe mentem. mit fog mondani a másik. Ritkán fordul el . Ma már semmi különöset nem teszek. és az jelentkezett. vagy verejtékes munkával keresni a kenyeredet? A hajtás és a verejtékezés nem a siker záloga. és fogékonnyá válsz. Mindenesetre én így voltam ezzel. miel tt még kimondta volna? El fordult-e. hogy befejeztem az aktuális tevékenységemet. amelyre szükséged van Rendben. Igen. de valami miatt most mégis megtettem. amit a fejembe veszek. amely el idézte az srobbanást. hogy fel akartál hívni valakit. Messze túlmutat! Valójában magunk teremtjük meg a saját valóságunkat. El ször is az elméd hatalmáról fogunk beszélni. és akkor Äegyértelm jelzést" kaptam.Általában nem veszem fel a telefont. ezért legtöbbször nem veszik fel a telefont. hogy a fejembe vettem. és azonnal tudtad. hogy minden. de túl is mutat azon. valamiféle megérzés. Semmiben sem különbözik attól. akit hívni akartál? Volt-e már olyan. Meg voltam gy z dve arról. mint amikor rendelsz egy hamburgert és egy sült krumplit az autós büfében. Újra és újra ezt hallom: . 43 . Úgy érzik. Ez elég bosszantó. mégis mindent elérek. Én hirdetéseket adok el egy jelent s weboldalon. hogy a gondolatok hatalmáról beszéljünk. mint az enyém. amit kigondoltam.az élet mai formáját. hogy nagyon elfoglalt embereket hívok fel. kényszert alkalmaznod. Most képzeld el. hogy elérjem. hogy többször kell felhívnom valakit. politizálnod. Most itt az ideje. érvelned. csak kérni és elfogadni. Amióta ezt a módszert használom. amit az emberiség létrehozott. Újra és újra el tudtam érni a lehetséges ügyfelemet. Amikor felhívom ket. milyen er vel bírsz. hogy izgalmasnak találtad? Sokan megtapasztaljuk ezt a kapcsolatot az univerzum vezérl energiájával. láthatatlan kötelék vezérli ket. a helyzet megváltozott. A gazdag emberek gyakran valójában ennek köszönhetik sikereiket.«í» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$* «?» Készülj fel! "| s A légkör nagyon fontos. A munkám lényege. Nem tudtam gazdaggá válni pusztán attól. Megtörtént-e már. hogy így volt. az üzenetrögzít jelentkezik. Képzelheted. Várj. Felvette a telefont. és bemutatom nekik az általunk kínált lehet ségeket. és csak azután hívtam. Te megrendelsz valamit. egy gondolattal kezd dött. és lehet ségem volt rá. és arra kényszerülsz. Gondolataink hatalma felülmúlja minden képzeletünket. hogy más dolgokat tegyél ² például sürögsz ² forogsz. hogy elfoglaltnak t nj. gy zködnöd vagy bármi rendkívüli dolgot tenned.szerelem volt els látásra? Megesett-e már. Ha te is elkezded gyakorolni ezt a titkot. Ez nem volt igazán sikeres eljárás. mindenható. de legtöbbször nem veszünk róla tudomást. Szóval ezek az emberek naponta harmincnegyven olyan hívást kapnak. hogy belemerültem a munkámba. Tudjuk. Nem kell könyörögnöd. a galaxist . hogy a tudatod közvetlen kapcsolatban áll az univerzum energiájával. legfels bb energiával. Ha gyerekek sikongatnak körülötted. hogy megláttál valakit. ha azonnal tárcsáztam. Marilyn a legelején említette nekem ezt a technikát. Hihetetlenül gyümölcsöz nek bizonyult azonban. vagy üzletet kössünk. hogy elérjem. hogy álmaid párja . hogy tudtad. amit csak akarok. Semmi mást nem kell csinálnod.

Megpróbáltam tudomást sem venni róla. k tévedtek. de hát a saját bankom függesztette fel a hitelemet! Hogy tehették ezt velem? Hát nem hozzájuk utaltam-e minden pénzemet. Marilyn tudatalattiként emlegette ezt a kapcsolatot az elme és az univerzumteremt energiái között. és kiír egy új hitelkonstrukciót a VW-re. Nem tehették. hogy minden számládat kifizeted. Telefonáltam az üzletágvezet nknek. Felhívtam. de meg is szüntették a hitelemet. amire mindig úgy gondoltam. valóban nem lesz elég pénzed rá. és megkérdeztem. Az eredeti hitelem az autófinanszírozási csoportnál volt. amelyet továbbra is akartam. A lány a bankban feltett egy csomó kérdést. Végül azt mondta. Ha aggódsz. az már az akaratodat tükrözi. új házad. Ez csak egy lépcs fok volt ahhoz a Mercedeshez. hogy nem lesz elég pénzed szabadságra menni.Hitelt egy új Mercedesre. hogy szeretnék egy Mercedest. akkor szegénységet teremtesz.kérdezte. de egy évvel hosszabb a futamid . Leírtam. megkapod. mint kellene. Ha jóindu45 . ahol két hónapja állt. Elhatároztam. hogy egy kedvez bb hitelkonstrukció után nézek a VW-mre.) Sokan beleszerettek az autóba a nézel d k közül. akik nem kaptak érte jutalékot. aki azt javasolta. És újra meg új ra. és a bankhoz intézett hívásomtól számított 24 órán belül megkaptam a Mercedest. hívjam fel a hitelrendszer felügyeletéért felel s szakembert. . Erre nemet mondtam. akivel megoszthatod az életedet. Lejjebb is engedték az árát. 24 dollárt fogok megtakarítani havonta. találd ki. Ez volt életem legkönnyebb autóvásárlása. mint a Äkis Mercedesre". Ez azt jelenti. amíg a hitel lejár. Ha azt gondolod. A BMW-kereskedésben mindenki azt mondta. hogy a lány a bankban kitöltött egy kérelmet. amikor is kaptam egy levelet. Megállapodtunk. Töprengett egy percig. Egy BMWkereskedésben találtam rá. milyen új hitelt vehetek fel a Jettámra.Rendben. Ha azt mondod. hogy visszamondtam a hitelemet az 1996-os Volkswagen Jettámra. ha gazdag gondolataid vannak. Elmentem a bankba. gazdag karácsonyt tartani. Ezt hívják úgy.Én nem akarok új hitelt a W-mre mondtam. mi lesz. Valójában egy Volkswagen Jettám lett helyette. Most elmesélem. már szinte munkanélküli is vagy. V-8-as motorral. Ha azt mondod. de senki nem vette meg. Másnap délben a lányommal elmentünk vásárolni. Egy teljes év eltelt a Jetta megvásárlása óta. amelyet szerettem volna. hogy az én autóm a leghibátlanabb használt kocsi. hogy ha szegénységre gondolsz. a tudatalattid megteremti. Pontosan azt fogod kapni. hogy nem volt tudomásom arról. hogyan jutottam a Mercedesemhez Ez a történet alátámasztja az elme erejét. és még mindig nem jelent meg a Mercedes a kocsifelhajtómon. Körülbelül egy hét telt el. Magam teremtettem az el finanszírozást is. amit valaha láttak. hogy elkeljen. amit kérsz: kevesebbet. és hazamentem. Én pontosan azt kértem. hogy el fogod veszíteni a munkádat. Az elme kreatív energiája végtelen. hanem hitelszövetkezet is. Nem elég. azzal jólétet teremtesz.‡#' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' <> Készülj fel! 4" Ez az elme ereje. vagy van valakid. Mert akármire gondolsz. Két órán belül megtaláltuk azt az autót. akkor úgy lesz. az hasznukra? Hé! Ez nem csupán egy bank. és azt is elárulja. Nem kötelességük-e segíteni a hitelezettjeiket? Nagyon felhúztam magam.Akkor mit akar? . hogy nem lesz elég pénzed kifizetni a számlákat. Ha azt hajtogatod. megvenni azt a házat vagy kifizetni ezt az autót. hogy minden vágyaddal teljesítse. . és azt mondta. Bármit is akarsz. és válaszaimat beírta a számítógépbe. ahhoz a b rüléses S osztályoshoz. Másrészt viszont. 44 Gondolkodás nélkül azt feleltem: . Ellen rizte a kérvényemet. majd azt mondta: . És éppen ez a bökken . amely arról tájékoztatott. új autód van. hogyan m ködik a módszer. És mindez az elme hatalmának köszönhet . És ez a teremt energia alig várja. nagy. Szóval újra leírtam. hogy hiányt szenvedsz valamiben. Az én autóm volt. (Még azok is így vélekedtek.

hogy el segítse sikeredet. Minden cselekedetnek van egy vele egyenérték . latúan gondolsz másokra. és elhiszed. Ez a megsokszorozódás törvénye. tanulmányozd az alábbi ábrát! Én még álmomban is látom. Ha pozitív energiát bocsátasz ki. 46 47 . hogy t led egy vonal vezet a többiekhez. Kérlek. megsokszorozva kapod vissza. hogy bántson vagy segítsen téged. Ha negatívat. hogyan m ködik ez együtt a megsokszorozódás törvényével annak érdekében. az életed megtelik szeretettel. Azt azonban valószín leg nem érted. Amit adsz magadból. akkor a boldogság egész tárházát. de ellentétes irányú következménye. de sok vonal tér vissza hozzád. Ha idegességet sugárzol. mert ez sikered egyik kulcsa! Bizonyára felt nik. ha barátként vagy családtagként tekintesz az idegenekre is. a munkádat. akkor megsokszorozódott jót fogsz visszakapni.*i Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <f» 5. Több mint két éven át akárhányszor feltettem egy kérdést. Amit kisugárzol. Marilyn mindig ezt rajzolta nekem. az visszatér hozzád. Akármit bocsátasz ki a világba. úgy arat. amilyet legvadabb álmodban sem reméltél volna. tengernyi idegességet kapsz. A JÓLÉT HARMADIK TÖRVÉNYE Az ok és okozat univerzális törvénye Ki mint vet. akkor fejl dsz és kivirágzol. Ha szereted az életedet. Jegyezd meg. hogy igaz. azt legalább tízszeresen kapod vissza. Tudod. hogy az már most is a tiéd. olyan gazdagság les: a jutalmad. Ha boldogságot. Ha arra a jó dologra összpontosítasz. akkor megsokszorozódott szerencsétlenséget és nehézséget. amit el akarsz érni. Egész életedben hallasz az ok és okozat törvényér l.

mire a fájdalom visszatér. hogy gazdaggá váljunk. mert 48 a lánya tandíját be kell fizetni. Azzal védte meg magát. és nagy fájdalmakról és szenvedésr l panaszkodott. és az élete hirtelen der sebbre fordult. hogy vágjon egy nehéz tehertételt egyenesen az arcodba. Ennek persze az ellenkez je is igaz. hogy volt fér je a lehet legjobbat tette. annak az átkozottnak. hogy ez igaz. hogy ha galád. így hát negatív energiáddal arra utasítod az univerzumot. Nem igazán szalonképes kifejezésekkel gondolt rá és beszélt róla. Egész életedben ezt hallgatod. Rájött. Ez egy olyan probléma. Nagyon hamar begurulunk más sof rök. hogy elkerüljük és kigúnyoljuk azt. Ráadásul nem azért vagyunk itt. Könny kigúnyolni ket. A férjével mi ndi g veszekednek. hogy a fi a el es et t a robogójával. Ha szeretetteljes. Ráébredt. aki kit n egészségnek örvend. Elmondta. Megváltoztatta a hozzáállását. Amikor rosszat mondasz másokról. nem vár t le semmit. Egészen egyszer en túl könny valakit lenézni az anyagi körülményei. nincs értelme az életének a sok szörny ség miatt. nagylelk és tör d szavakat. ami vele történt. Úgy érezte. Túl egyszer hagyni. Amit pedig kibocsátasz. a f nökeink. hogy jó dolgokat bocsátott ki a világba. Ebben az esetben a negatív energia gyorsan tért vissza forrásához. amire nem vágysz. egy délután felhívott. Mindez csak árt neked. 49 .#‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <$» *l* Az ok és okozat univerzális törvénye *!» Marilyn ok-okozat ábrája Ez egyszer en azt jelenti. vallási vagy etnikai hovatartozása miatt. akkor pontosan azt teremted meg a magad számára. magadat bántod. amennyire csak tud. Más esetekben akár éveket is igénybe vehet. pusztán azért. mint amikor el ször találkoztál vele. Csupán negatív visszahatást hozol létre saját magadnak. hogy saját maga teremtette a maga szerencsétlenségét és betegségét. írsz vagy gondolsz. a barátaink vagy a szeretteink miatt. Egy barátn m. mert mások. akkor ezt a jót kapod vissza megsokszorozva. és eltörte a kulcscsontját. hogy ítélkezzünk. Egy hatalmas fájdalomra és szenvedésre vonatkozó utasítást teremtett SAJÁT MAGÁNAK! Egyszer csak ráébredt. amiben biztos lehetsz. amelyen mindnyájunknak folyamatosan dolgoznunk kell. a szomszédok. Efel l semmi kétség! A negatív energia kibocsátása egy rossz szokás. Túl beteg ahhoz. ami kellemetlen számunkra. Túl egyszer másokat gy lölni. hogy kötelessége a legjobban bánni vele. Már annyit hallottad. negatív energiát bocsátasz ki. amit hivatalosan a volt férjének kellene állnia. azt sokszorosan kapod vissza. de szüksége volna a pénzre. Az egyetlen. gondolatokat és tetteket bocsátasz ki. Úgy döntött. hogy elcsépeltnek vagy hatásvadásznak hangzik. A macskája a héten már harmadszor jelölte körbe a hálószobáját. kedves. rosszindulatú. bántó vagy utálatos dolgokat mondasz. hogy a különbségek fontosabbak legyenek az azonosságoknál. Tudod. Nagyon régóta haragudott a volt férjére. azt kapod. Végre elérkeztünk a probléma gyökeréhez. Amit adsz. ha a gyerekekr l van szó. Mindazonáltal ez ugyanannyira igaz ma is. és mindig az ügyvédje bevonásával jár el. hogy dolgozni menjen. hogy vissza fog térni. Azért vagyunk itt.

a családod. ha nem zavarnak a barátaid. A jólétfenntartó módszer használatának fontos eleme. hogy majd kés bb beszerzed! Most hagyd abba. hogy folytathasd. és bocsáss meg magadnak. hogy befejezd a következ fejezetet. csak azokat mondd ki. Csak a jó és kedvez gondolatokat engedd be az elmédbe. szükséged lesz egy csendes helyre és egyedüllétre. megér annyit. Ahogy apám szokta mondani: . Ahhoz. azt gondolván. állj meg. szerezz be egy vonalas füzetet. és te most megtanulsz egy új módszert. Képzeld el magad. ahogy jártadbankeltedben elhinted a szeretet és kedvesség arany magvát. Jegyzetfüzet nélkül meg se próbáld! Ne olvass tovább. amíg fel nem készültél! Miel tt továbbmész. a munkatársaid. Jobb.A munka. és lesz egy kis id d ² legalább egy óra ². amíg ezen dolgozol. és szerezz be egy vonalas füzetet! Most pedig bizonyosodj meg arról. amit megéri megcsinálni. majd javíts a gondolkodásodon. hogy jegyzeteket írj. A tanulás munka. Ennek eredményeképpen pedig legvadabb álmaidat is valóra válthatod. Mindez rajtad múlik. hogy egyedül maradhatsz." 50 51 .«$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$* Változtass a hozzáállásodon! Alakíts ki új szokásokat! Gondolj jó dolgokra! Meg tudod tenni! Én megtettem Akárhányszor rosszat mondasz magadról vagy valaki másról. nem nyomasztanak kötelezettségek. hogy jól csináld. FIGYELMEZTETÉS Ne lapozz.

7. jobb élet felé. mint szegényen. hogy elképzeld. hogy eldönt d. hogy el veszed a jegyzetfüzetedet. amit Isten nem szán neked. és az univerzum dönt. Ha nem. kezdjük el! Közel vagy ahhoz. és a borító bels oldalára nagy bet kkel írd fel a következ t: Mindez az isteni jogon. Most pedig elmondom. Csendes helyen vagy? Biztonságos helyen? Lesz egy órád. hogy olyan dologra vágysz. Az egyetlen. Ide kés bb írsz majd. Nyisd ki. amit meg kell tenned. nem is akartad igazán. az isteni beavatkozáson és az isteni id zítésen keresztül valósul meg minden érintett javára. az isteni inspiráción. hogy megtedd az els lépéseket egy új. amelyet erre fordíthatsz? Ha igennel válaszoltál a kérdésekre. Lapozz egyet. és megkapod. Fontos! Az els lapot hagyd üresen. Kérsz valamit. Csak a lap egyik oldalára írj. el tudod érni! Pont olyan könny gazdagon élni. A lényeg. Elképzelhet . Kezdjük azzal. mint a legvadabb álmaidban? Akármit is akarsz. A különbség benned rejlik. FEJEZET Mit akarsz valójában? Új autót szeretnél? Új házat? Új állást? Egy szeretetteljes. hogyan. mit akarsz. tör d kapcsolatot? Hiányt szenvedve akarod leélni az életedet? Vagy olyan gazdag akarsz lenni. és akkor elérheted. amit szeretnél. és mindig hagyj ki 53 .

Használj jelen vagy múlt id t: Van egy új autóm. mert -ahogyan azt már mindannyian tudjuk . és kidobhatod. a tudatalattid azt hallja. Rengeteg hely áll rendelkezésedre.K> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <í> # Mit akarsz valójában? ‡»?=‡ Egy-egy sort. direkt és szó szerinti leírásra van szüksége: Van egy nagyképerny s tévém. azzal valójában azt mondod. 55 . Nincs új autóm. és elhalássza az általad kívánt dolgokat. 3. hogy szeretnél valamit. Kezdd el most! Hagyj ki sorokat. Feltételezem.a holnap soha nem jön el. amit most akarsz. Nagyon jól éreztem magam a színházban. vagy. Ha a jöv be teremted. Ezzel eléred. Szeret . Kés bb bármikor kitépheted azt a lapot. Csak az egyik oldalra írj. Ez fontos annak érdekében. Van egy új kanapém. hogy ne írj olyasmit. hogy akarsz bizonyos dolgokat. Több mint elég papír áll rendelkezésedre. hogy jelen vagy múlt id ben leírod. Gondolj úgy az akarom és a lesz szavakra. Az univerzumnak egyszer . amit akarsz. A listám 1. csak a füzet egyik oldalára írj! A második oldal tehát valójában a második lap. hogy b ségben élj. írj egy listát mindenr l. birtokolsz vagy megtapasztalsz a jelenben. azt a látszatot kelted. Van egy csodálatos szerelmi kapcsolatom. tör d . Ezek a jegyzetfüzetek olcsók. 4. 5. A második oldal tetejére írd fel: A listám. az adott pillanatban. hogy élvezd kívánságod tárgyát. Van egy gyönyör új vagy alig használt autóm. hogy alkalmazd a b ség törvényét. mintha hazudnék vagy csalnék. hogy lesz valamid! Ha azt írod: Äakarok egy új autót". Most készíts egy listát. Hagyj magadnak sok helyet az alkotásra. csinos és egészséges. azt mondod az univerzumnak. hogy gazdaggá válj. amit használhatsz. hogy teremtesz valamit. írj egyegy kívánságot minden második sorba. amit és amikor akarsz. engedje meg. hogy hogyan is nézhet ki ez a lista. Az új házamban élek. Ezzel a módszerrel arra kéred Istent. Imádom az új munkámat. hogy valamikor majd szeretnél egyet a jöv ben. soha nem kapsz lehet séget arra. Nos. Feltételezem. Valami kézzelfoghatót. tégy úgy. Készítsd el a listát pontosan úgy. és csak a lap egyik oldalára. és nem tudom pontosan. mintha már a tiéd is lenne. Nem fontos. de nem most. amit szeretnél úgy. Ez eleinte nehéz volt számomra. Az univerzum ezután megadja neked. amely szerint korlátlan készlettel. ahogy elmondtam. hogy várjon. Az univerzum teremt energiája nem hallja meg. Gazdag vagy Egy karnyújtásnyira van minden er forrás. Egy csodás estét töltöttem az operában. és szünetet rendelnek el. 7. Van egy új székem. Én sokat teleírok egy hónap alatt. Szóval mondd azt a tudatalattidnak. amelyek azt kérik az univerzumtól. ami az id nek ezen a pontján a birto54 kodban van. romantikus kapcsolatban élek. kényelmesnek fogod érezni a jelen és a múlt id használatát vágyaid leírására. de akarok egyet. Karcsú vagyok. 2. Ha minden sorba és a füzet mindkét oldalára írsz. amelyre valaha is szükséged lehet. Ha azt mondod: Äúj autóm lesz". most elkezdjük a listát. Ezek a szavak megállítják a futószalagot. mit akarsz. csináltál-e már ilyet korábban is. Ezt akarod? Természetesen nem. mintha szeretnél. Bérletem van a kedvenc focicsapatom meccseire. Miután kicsit már kipróbáltad. Úgy éreztem. Itt egy példa arra. Azért írsz csak a lap egyik oldalára. Ha abszolút nem akarsz új autót. amelyekre vágysz. 8. Gondolkodj nagyvonalúan. Azzal. Nem vagyok ott veled. hogy akarsz például egy új autót. Remélhet leg te tudod. Akkor miért mondjam. Kezdd el írni a listát azokról a dolgokról. 6. amit hallani akar: új autód van. kimeríthetetlen forrásokkal rendelkezel. Rengeteg új barátom van. hogy AKARSZ egy új autót. Vigyázz. hogy megvan? A válasz erre az. mint kódokra. hogy AKARNI akarsz egy új autót. hogy anyagi gondjaid vannak. vagy szegényesek a forrásaid. így azonnal élvezheted.

Micsoda meger sítés! Tényleg azt kaptam. amit leírtál. csak írd le. amely összetartja vágyaidat. Valójában addig írd. egyszer . és ez volt az els lépés a nagy Mercedeshez. amely valaha felvet dött. A Jetta számomra álmaim valóra válását jelentette. És az univerzum mindig a szívedbe néz. ahogy végighajtasz a kedvenc országutadon. és mik a vágyaid. kimerítetted minden vágyadat. Határozd meg vágyaid tárgyát a legáltalánosabb formában! Jó ötlet azt írnod: Van egy szép új vagy alig használt autóm. mint hittem benne. mint Ämegújítottam a jogosítványomat" vagy Ävisszavittem a könyveket a könyvtárba". de soha nem vezette. megbízható és folyamatos 14. Inkább csak kívántam. hogy elkészíted ezt a listát. és képzeld el. utána pedig KÉPZELD EL! Hunyd le a szemed. szóval leírtam. írd le azokat az üzleteket. amelyeket kértél! Válj LELKESSÉ attól. hogy lehet ségem lesz venni egy új Mercedest. de valóban akartam egyet. Ez lehet séget ad az univerzumnak. milyen élvezni azokat a dolgokat. amit kértem. Ezután érezd azt az örömöt. hogyan akarod élni az életedet . amelyet a tárgy birtoklása kelt. amelyeket meg szeretnél tenni. A képnek tisztának kell lennie. amit akarsz. Amit kaptam. hogy megismerje. és hozz létre a képzeletedben tiszta képet az autódról. amelyet valaki megvett. Hat héten belül vettem egy vadonatúj zöld Volkswagen Jettát. Ezt a listát a végtelenségig folytathatod. Most csak durván vázold fel a dolgokat. amit szeretnél. és tégy egy tesztkört azzal a kocsival. szó szerinti megfogalmazásban. Képzeld el. 13. hogy már a birtokodban van. Azonban a lelkesedés az. hogy megszerezted. és megkapod. amelyiket kérted. A lehet legkevesebb melléknevet használd. A vizualizáció a kéréseket szilárd elrendelésekké. És ez nem csak egy jó ötlet ² ez a törvény. amit akarsz. Írd le. Ez a tiéd. amikor megkapod az új autódat! Kóstolj bele az izgalomba. közvetlenül a kereskedésb l. amelyeket meg szeretnél kötni. amikor el ször hazavezetsz vele. Akármit. Szeresd! Akard! Birtokold! 57 . amit akarsz. amilyet csak akarsz. Lehet. Írj listát + Képzeld el + Lelkesedj. Vagy olyan autót ajánlanak. kényszerít erej kívánságokká változtatja. és ahogyan a szél játszik a hajaddal. Rajzold meg a körvonalakat. Lásd magad el tt a kívánt színben.add meg a pontos paramétereket! Most még ne fogalmazz részletesen. Képzeld el. 15. Nem gondoltam. Kés bb német szerel barátom. A bevételem sok. Menj el egy autókereskedésbe. Fantasztikus a szexuális életem. Olyan hosszú lehet. hogy egy vagon egy hónapos autó közül választhatsz. álmaid kérésekké vagy választásokká válnak. Wolfgang azt mondta: 56 . új volt. Részt veszek egy tengeri körutazáson. amíg már úgy érzed. Tapasztald meg a képzeletedben a gyorsulás erejét. Tedd valóságossá önmagad számára. Azzal. ami eljuttatja vágyaidat a szívedhez. Az apróságokat is le kell írnod. írd le a dolgokat. A gyermekeim/szüleim biztonságban vannak 11. csikorgó fékekkel és hangos kipufogóval. amit akarsz Kezdd az autóddal! Írd le pontosan. Most érezd a szétáradó örömöt. és nézd meg minden szögb l." A lelkesedés rugalmas kötelék. Lelkesedj ezért az autóért. Korábban egy öreg járgánnyal közlekedtem. Képzeld magad a kormány mögé. mit kérsz. = Megkapod. A szervezetem kifogástalanul m ködik 12. Írd le. Aktív társasági életet élek. Tedd meg valamennyit a felsorolt cselekvések közül. Az általad óhajtott valódi életbe vezet út ezzel az egyszer LISTÁVAL kezd dik. amit akartál! Ez végtelenül fontos ! Ahogyan azt Benjamin Franklin mondta: ÄNagy dolgok nem jönnek létre lelkesedés nélkül. Képzeld el a b r tapintását és illatát. Kés bb majd belemegyünk a részletekbe. Valójában ez a titka annak. amit altkor érzel. hogy megkapj bármit. hogy széles választékot nyújtson számodra. Új leped im vannak. hogy van egy zöld Mercedesem. a Äkis Mercedes". Én el ször leírtam. hogy mit akarsz! Csukd be a szemed.‡f* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' <$» Mit akarsz valójában? 4 1 9. és zöld.Jettát vettél? Nálunk úgy hívják. 10.

Maradt még néhány részlet. Azok a tieid. Menj. amelyre szükség van ahhoz. hogy miben hiszel. vágj ki egy szerelmespárt ábrázoló képet egy magazinból. Érezd a frissen f e s t e t t falak és az új sz nyegek illatát. Az univerzumnak sem. és lelkesedj értük! Sétálj végig képzeletben új otthonodon. Akármit akarsz ² érintsd meg. amelyeket meg akarsz szerezni. ahogy leírtam. elérned vagy teljesítened semmit. Járj esküv kre. Úgy képzeld el ezt az otthont. Nézegess jegygy r ket. Azt fogadsz el. Most is akarod. 58 59 . Szóval hadd menjen! Engedd el! Fordíts hátat nekik! Engedd. és a maradékot elutasíthatod. miben hiszel! Tégy úgy. és boldogulni fogsz! A törvények m ködnek. kövesd ezt a rendszert. hogy tele van a személyes tárgyaiddal. Kérlek. és nézd meg a h t t. Teljes mértékben rajtad múlik. lásd magad el tt. jegyezd meg! Nem kell elhinned semmit. A te dolgod. Ne te keresd. Egyetlen szót sem! Nekem nem számít. Elhiheted vagy kétségbe is vonhatod az egészet. valamennyi a tiéd. mi minden lesz a lakásodban. érezd! Érezd az adott dolog birtoklásának izgalmát. amiket kértél. Senkinek sem számít. hogy a Teremt tegye a dolgát! Rád még vár némi papírmunka. Kukkants be minden egyes szobába. függetlenül attól.«$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$» Képzeld el a lista további tételeit is. Próbálj fel néhányat. Helyezd el a szívedben azokat a dolgokat. hogy elérd a gazdagságot. Mert teljesen mindegy. Lépj tovább. Ha új kapcsolatot szeretnél. Tedd valóságossá a dolgokat. amelyeket szeretnél. Nézd meg minden szögb l. a tapétát vagy a medencét. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is. és képzeld el. amit akarsz. Most engedd el ket! Válj el azoktól a dolgoktól. hogy kérj és várj. Nem kell befejezned. de átadod az univerzumnak a megteremtésükhöz és beszerzésükhöz szükséges hatalmat. Nem kell kiérdemelned.

amelyeket akarsz. és valóban megkapod-e. Mellesleg van egy különleges oka annak. most is bizonyosodj meg arról. annál nehezebb az univerzumnak ugyanabban a pillanatban teljesítenie a kérés minden elemét. hogy az elméd segítségével megteremts valamit. FEJEZET Gazdagságod részletei Miel tt elkezded ezt a fejezetet. Lapozz el re a füzetedben néhány oldalt ² úgy tíz ² tizenkett t. például: Az új autóm. amelyeket jobban szeretnél. Annyi oldalt használj minden dologhoz. amennyire szükséged van. mikor.8. Azért hagyod ki ezt a helyet. hogy úgy kell leírni az autót. Hagyj ki minden második sort. mint másokat. hogy sok id áll rendelkezésedre anélkül. Most részletezni fogod a listádat. hogy csak egy leírás kerül egy sorba. Gazdag vagy . Minden sor egy elrendelés. Ezután már az univerzum dönti el. El ször leírtad azokat a dolgokat. milyen autót szeretnél. hogy kés bb b víthesd a listádat. mintha már a tiéd lenne. Az. Minden sorban egy újabb jellemz legyen. A füzet ára ehhez képest jelentéktelen. Minél összetettebb egy elrendelés. hogy megzavarnának. 61 . A lap tetejére írj fel egyvalamit. összpontosítást és er feszítést igényel. Hagyj ki egy-két oldalt két dolog között. Alkalmazd a b ség törvényét: csak a lap egyik oldalára írj.viselkedj is úgy! Páratlan jólétet teremtesz. hogyan jutsz hozzájuk. mit szeretnél elérni az életben. Ne felejtsd el. Most írd le részletesen. Már megvan a lista arról. Ezek valóban olyan dolgok. Elképzelhet . hogy kés bb még hozzá kell tenned néhány részletet.

Könnyen ki tudom fizetni az új autómat. 9. és az jó valamennyi érintett számára? Hadd döntse el az univerzum. 12. De mi van. 8. és a vonzás törvénye összehoz minket. A Mercedesem egy S-600-as. piros Isuzu Rodeót akarsz luxuskárpittal.*í» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <$» : : ! . Van benne pohártartó. Az új autómra teljes kör biztosítást kötöttem. amit akarsz. 18. Csak azok utaznak az autómban. Ez az értelme ennek a feladatnak. Az új autóm belseje kávészín . Ideges volt. Kiváló hangszórók vannak benne. Az a dolgod. Természetesen a vágyaidnak megfelel en megváltoztathatod a jellemz ket. Van benne rádió. Készítsd el úgy. 4. Egy kellemes. akik a legjobbat akarják nekem. amit akarsz. mert cip t nézett. az isteni id zítés és az isteni beavatkozás vezette. így Isten gyorsabban és könnyebben tudja leszállítani. ha te egy alig használt. hogy van néhány olyan részlet a leírtak között. aki táskákat árult. hogy a CD-tárat és a gumikat kés bb kapod meg. ahányat csak szeretnél. Minél részletesebben fogalmazol. Van benne egy 20 lemezes CD-tár. Nem terheket keresel. ahogy én itt. Az új autóm b rkárpitozású. gondtalan élményt szeretnél az új járm vel kapcsolatban. de táska nem volt hozzá Megvette hát a cip t. 62 7. Ezért inkább írj minden részletet külön sorba. ahogyan akarod! A következ leírások nagyon hasznosak. hogy megebédelt volna. Akárki vezeti is az autómat. Az új autóm motorja 12 hengeres. Az autómra kiváló garancia van. Kéréseidet vajon az isteni jog. hogy határokat szabj az univerzumnak! 14. és javaslom. 16. Új autóm ugyanúgy keres engem. Ez a legmegfelel bb autó számomra. Az autóm vezet ülése állítható. Az új autóm egy Mercedes. Írd le. 5. annál jobb. amennyire tudsz. szeretetben és megértésben. akiket szeretsz. 13. Légy annyira pontos. Igen. 10. Az autó tökéletesen m ködik. A biztosítást könnyen ki tudom fizetni. húszlemezes CD-tárral. Az új autóm fekete. egy n érkezett. A lehet legtisztábban írd le a helyzetedre vonatkozó körülményeket! És kerüld el. pontosan úgy. 15. Elképzelhet . használd ket! Nem csak egyszer en egy autót írsz le. A listád valahogy így fog kinézni: Az új autóm 1. hogy mely részleteket teljesíti! Egy sorba tehát csak egyetlen jellemz t írj. hogy meghatározd a paramétereit 63 . így fogalmazott: ² Van egy bézs táskám a hozzá ill bézs cip vel. Amint belépett a munkahelyére. Ebédid ben bekukkantott egy cip boltba. Az is lehet. 3. amelyik ment a cip jéhez. és visszarohant a munkahelyére anélkül. 20.Gazdagságod részletei *f s Amikor Marilyn el ször kezdte leírni a vágyait. tökéletes biztonságban van. 22. amit csak el tudsz képzelni. Meg is vette. A házvételre szánt pénzb l szeretnéd megvenni azt az autót? Természetesen nem. 19. Kérj az univerzumtól mindent. strapabíró gumikkal és speciális króm felnikkel? Mindez egy sorban leírva eltarthatna egy ideig. 21. körülbelül öt perccel a cip vásárlás után. Van egy csodálatos új vagy alig használt autóm. hogy neked jó legyen! Legyen. Ez csak a maximális boldogulás érdekében van így. amelyet az univerzum nem szán neked. 2. túl hosszú ebédszünetet tartott. Védd magad és azokat. Annyi jellemz t sorolhatsz fel. az isteni inspiráció. 6. Van benne CD-lejátszó. ahol megtalálta a lábbelit. 11. 17. ott volt a bézs táska. mint ahogy megvetted az autót. mint én t. amelyre vágyott. Látod? Az univerzumnak egyszerre kellett teljesítenie az egész kérést. Leírod az életed körülményeit.

amíg már mindent részleteztél. Új otthonom ugyanúgy keres engem. amit csak akarsz! A több mindig jobb. Új otthonom isteni jogomnál fogva az enyém. Új otthonom nagy és tágas. Ahogy megfogalmazod a részleteket. Az új kanapém keres engem. 6. Mulass jól! Megkaphatsz akármit. Az új otthonomban élek. a részletekre vonatkozó lista hosszú lesz. hogy leírtad az autót. például a tapétára és a berendezési tárgyakra vonatkozóan. Új otthonom teljes kör en biztosított. és a vonzás törvénye összehoz minket. szeretetben és megértésben. hogy hagytál elég helyet az olyan jelent s tételeknek. Talán vissza akarsz majd térni. Modern. Könnyen ki tudom fizetni új otthonomat. 2. 3. Az otthonom a saját tulajdonom. 3. 11. amit akarsz. ahogyan én keresem t. 4. 4. és írd hozzá azokat is. Csak azok jönnek el hozzám. szeretetben és megértésben. Új otthonom egy kellemes autóútra van az irodámtól. Van egy hozzáill kétszemélyes ül kém. Most éppen a saját új. Könnyen kifizetem. A kanapém 1. Határozd meg a paramétereit annak. 6. új kanapém. Három fürd szobája van. 64 Az otthonom 1. 7. Az új kanapém világos szín . 12. és a vonzás törvénye összehoz minket. mint ahogyan azt a következ ábra illusztrálja. Jól megtámasztja a hátamat. 10. 8. Van egy gyönyör . Bizonyosodj meg arról. 65 . a többi rövidebb. 2. 16.V Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4* 4" Gazdagságod részletei v annak. Házam van. A medencef tést könnyen ki tudom fizetni. akik a legjobbat akarják nekem. mint például: Az otthonom. gazdag életedet részletezed. Folytasd az új dolgok jellemzését egészen addig. Kérj mindent. hogy Isten olyan precízen és gyorsan tudja teljesíteni kérésedet. Kényelmes ülés esik rajta. amit akarsz! M e Könnyen kifizetem B rkárpítos vezetni Fekete rcedes A biztosítása rendben van Legf bb javamat szolgálja Elvezet Most. Öt hálószoba van benne. 9. Ez a legmegfelel bb kanapé számomra. Van egy csodás úszómedencéje. Mindenki mindig biztonságban van az otthonomban. Ez a legmegfelel bb otthon számomra. mint amilyen az otthonod. 17. 15. 5. Alább két újabb mintalistát találsz. talán új ötletek jutnak eszedbe vágyaiddal kapcsolatban. kellemes mintája van. A medence f tött. hogy hozzáadj még pár részletet. 13. ahogy én is keresem t. lapozz a következ oldalra. ami szerepel vágyaid listáján! Néhány. amennyire csak lehetséges. 7. és határozz meg egy új dolgot. 9. 5. amire az elméd vágyik. amelyet akarsz. Térj vissza vágyaid listájához. 8. 14.

Pénelopé és én elmentünk minden áruházba és ágyboltba. Hogy miért találtuk meg végre a lányom ágyát? Mert nem tör dtünk tovább azzal. Milyen kicsi ez az ár annak érdekében. inkább led ltem kicsit a kanapéra. amit csak találtunk. döntenie kell. ugyanakkor nem tör dtünk azzal. hogy kap t lünk egy ágyat. amely által sokkal könnyebben megtalálod.«$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡#‡ 4* Gazdagságod részletei «§» Bizonyára észrevetted. 66 amíg meg nem találtuk a megfelel t Másodszor: nem találtuk meg az ágyat. Soha nem gondoltunk a Searsre. hogy vasárnap ismét vásárolni indultunk volna.) Beleírta az említett sorokat is a listába. amelyr l a tizenegyedik fejezetben szólok majd részletesebben. Elmondom. hogy végül azt mondtam a lányomnak. Legid sebb lányom. Egyetértett velem. Segít lecsökkenteni a dolgok elérésének idejét. de egyiket sem vettük volna meg. Szóval ahelyett. merre nézzünk. hogy írja le. amely igazából az érzéseidr l szól. de ez egy óriási akció volt. megtalálja-e az ágyát. a 8 -9. hogy az univerzum meg tudja mutatni. Egyikünknek sem volt kétsége: ez volt AZ ágy. de ez a keresés egy hónapig is elnyúlt. Annyira kellemetlen volt már. miért kellett ezeket szerepeltetni. Pénelopé pedig elment a barátjához. Másnap elmentünk. Nagyon sok jó ágyat láttunk. Ez egy nagyon fontos kijelentés. hogy eléred-e. Jobb volt. mint én t". (Nem szabad leírnod azt. és saját lakásba költözött. mivel a Ätökéletes" ágy Äkeresett" minket. Ez teljes mértékben ellenkezik a spirituális törvénnyel. Két dolgot kell itt megjegyezni! El ször is. Megkértem a lányomat. és jelent sen leárazták. Pénelopé nemrég diplomázott a f iskolán. Valójában már nem érdekelt. és aludtam egyet a focimeccs el tt. én nem vagyok egy nagy vásárolgató. Mindannyian kipróbáltuk az egyik ágyat. amíg bele nem fáradtunk a vásárlásba. amit akarsz. ahogyan én keresem t" és Äez a legalkalmasabb ágy számomra". helyre: Äugyanúgy keres engem. akármit is akarsz. Úgy éreztük. amit más akar. hogy valamennyi lista tartalmaz egy hosszú kitételt: Äugyanúgy keres engem. Ez a leválási szakasz. nem vehettünk meg semmit egészen addig. hogy megvan-e. amíg fel nem hagytunk az aggódással. mit szeretne. Ez az elengedés. mint bármelyikünk bármelyik korábbi ágya. Belefáradtam a nézel désbe. nem váltunk le megfelel en a témáról ahhoz. már megvan az ágy. Nos. Egészen addig. hogy meg fogjuk-e találni egyáltalán. Néha ezen múlik. Amikor odaért. A feleségemmel elhatároztuk. belenézett a vasárnapi újságba. és meglátta a Sears egy hirdetését a kiárusításról. hogy valóra váltsuk a legvadabb álmainkat is! 67 .

Légy a vendégem! Ehhez jogod van. hogy megtanuljunk olyan dolgokat. és egy családra. Szóval. Ez egy tökéletlen világ. Társas és szexuális érdekl dés lények vagyunk. mennyire spirituális. Azzal. bevonzod vagy megtartod azokat 69 . hogy leírod. mint a türelem. ha van egy csomó mindened. mi mindent akarsz elérni a kapcsolataid terén. egyikünk sem tökéletes. üzleti és intellektuális kapcsolatokra elménk élesítése érdekében. a jóindulat. hogy ezt az életet éljük. és mi ennek a világnak a részei vagyunk.9. Szükségünk van egy társra. biztonságos otthon. Megérdemled. Ez azt jelenti. amelynek gondját viselhetjük. a kedvesség. hogyha egyedül kell élned az életed? Még a leginkább befelé forduló embernek is szüksége van barátokra. Teljesen mindegy. a szeretet. Azért vagyunk itt. a megértés és a tolerancia. akit szerethetünk. okos vagy gazdag valaki. miért ne teremtenéd meg ezeket a kapcsolataidat is? Emberi viszonyaink legalább annyira részei sikerességünknek és boldogságunknak. mint egy új autó vagy egy szép. hogy mindnyájunknak nagyon sok munkát kell a kapcsolatainkba fektetnünk. Ezek nélkül a fontos kapcsolatok nélkül az élet üresnek t nik.ez a valódi oka annak. Tehát mi sem vagyunk tökéletesek. tanulunk . akikben megbízhatunk. Szükségünk van barátokra. ha valóra váltod a legvadabb álmaidat. Hibákat követünk el. fejl dünk. és bens séges. amely megnyugtatja a lelkünket. FEJEZET Kapcsolataid meghatározása Mi a jó abban. gyöngéd kapcsolatra. Senki sem tökéletes. hogy emberi kapcsolataidat tekintve is meggazdagodj.

hogy Jane-nel az életed sötétté és boldogtalanná válik. Ezeket a dolgokat nem neked kell kérned! Elképzelhet . Biztosítja számomra a szabadságot. Nagyon jó barátok vagyunk. 13. És az is lehet. ÄJane feladja a munkáját. bármikor megváltoztathatod. Van még valami. szeretetben és megértésben.és fordítva. Nem írhatsz le másra vonatkozó követelményeket. Boldog családot alkotunk. 70 16. viszontkeres engem. Ha feladod a személyiségedet. Hasonló gondolkodásúak vagyunk. hogy mindenképpen átköltözött volna Atlantába. Rengeteget szórakozunk együtt. 17. 20. 11. hogy Johnnak ki kell lépnie az életedb l ahhoz.«í* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$» ‡»$*‡ Kapcsolataid meghatározása 4* a viszonyokat. neked és a párodnak is meg kell maradnotok er s és szilárd gyökerekkel bíró személyiségeknek. Az oldal tetejére írd fel: A házasságom. Lehet. hogy a jöv mit tar71 . ha a kapcsolataidról írsz. 15. 14. 12. Ha egy fa túlzottan nekid l a másiknak. Ez a te életed: azt válaszd. amit kértél. ezeket a tulajdonságokat is írd a listához. Rendkívüli mértékben tiszteljük egymást. a partneredet. amit teszek. mikor. 23. és a vonzás törvénye összehoz minket. Ez egy jól m köd házasság. Természetesen ennek a kapcsolatnak a megtervezése igénybe vesz némi id t. Párom a legváratlanabb pillanatokban ajándékokkal lep meg. 21. A házasság. jó fizetéssel". A házasságom 1. a gyermekeidet és a házasságodat is. Ahogy két fának is különállónak és elhatárolhatónak kell maradnia. 8. ha nem azt szeretnéd. 9. hogy feladta a munkáját. hogy ÄJohn szeret engem". Nem tudhatod. milyen házasságot szeretnél. akár n . és mások sem t led. mert csak azt kaphatod. 5. 4. 2. írd le most azonnal. Végig egyetlen személynél kell maradnod. mert örökké sajnálni fogja. hogy velem jöjjön Atlantába" vagy Äa fiam állandó munkát kap. sikeres élethez segítenek. 3. Támogat mindenben. A kett nk közötti szeretet több mint amit valaha el tudtam képzelni. hogy még jobb társat találj. Akar házas vagy. akár férfi. Minden szempontból tökéletesen összeillünk. Nem teheted függ vé az életedet másoktól. amelyek boldog. Hihetetlenül jó a szexuális életünk. Spirituálisan összeillünk. A számomra legtökéletesebb emberrel vagyok együtt. akár egyedülálló. hogy érvényes legyen rád! Pontosan fogalmazz. 22. A lelki társamhoz mentem hozzá. Kezdhetjük akár a legfontosabbal is: a házasságoddal. 6. szóval. és élvezzük az együttlétet. ami számodra fontos! Ezek valójában csak Äiránymutatók". egyik sem növekszik megfelel en. hogy milyen házasságot akarsz! Nyisd ki a jegyzetfüzetedet. hiszen Isten kreatív kontrollt gyakorol felettük. 10. Ugyanez igaz az emberek esetében is. 19. 18. aki azonos kultúrából vagy etnikumból származik. Ugyanazon a hullámhosszon vagyunk. és én is h vagyok hozzá. Nagyon sok gyönyör meglepetést tartogat számunkra ez a házasság. amelyet keresek. Monogám kapcsolatban élünk: h hozzám. Határozd meg. Ez a gyengeség összezúzhat téged. Minden gyermekünk egészséges. Ha jobban érzed magad valakivel. hogy ez egy gyakorlat. A pályánkon is sok öröm ér minket egymás mellett. Módosítsd úgy. szeretetteljes. hogy önmagam lehessek . 7. és írd le ezeket a példákat! Emlékezz rá. ami az alábbiakban le van írva. A párom felel sséget vállal anyagilag (pl: a családért). amit át kell gondolnod. Soha ne írj olyat. elgyengülsz. A gyermekek a megfelel pillanatban érkeznek ² mi döntjük el.

Érzelmileg megviselt a dolog. Lehet. 72 mind érzelmileg bántalmazta. hogy vezessen téged! Meglátod majd az igazságot. hogy ilyen kapcsolatban neveljék két gyermeküket. Nincs jogunk beleavatkozni mások fejl désébe. és tudni fogod. A változás . ha valaki más irányítani próbálná az életedet. hogy mégis tudni szeretnéd. aki hozzáment egy negatív személyiséghez."t Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «? > #> Kapcsolataid meghatározása togat számodra. energikus és vidám n t. Másrészt viszont vannak nem kívánt házasságok. Remélhet leg nem kell foglalkoznod a problémával. hogy másoknak mire van szükségük. ami neki a legjobb. mint két személyiség együttélése. ami veszélyes dolog. de a n nek nem feltétlenül ez volt a legideálisabb. hogy John a sajátjával foglalkozzon. vagy tartós kapcsolatban élsz. hogy megmondd valaki másnak. míg az a munka. Kérd. amely úgy m ködik majd. hogy John hogyan és hol illeszkedik az életembe. Lehet. hogy mások vigyázzák a maguk életét. A szüleim elváltak. Emlékezz arra. És mindig keményen dolgoztam azért. és végre lehetnek olyan dolgai. Ellenkezik a spiritualitás törvényével. Akkor írd azt: Tudom. Ismerek egy gyönyör . hogy megkapták a hitelt a házra. Az egységetek olyan létezést teremt. Az állatok fejl dnek és átalakulnak. lehetetlent kérsz. amely több. Valójában éppen az az élet célja. Csak a kapcsolatot körülvev körülményekre vonatkozóan fogalmazz meg kéréseket. Minden és mindenki ezen a nagy és szép világon egy halom tökéletlenség. talán több kárt okozol.az egyetlen állandó dolog az életben. mi a jó neki. azonosságot. ahol találkozott egy másik férfival. aki királyn ként bánt vele. és hagyd. ha a saját fejl désedre összpontosítasz. hogy jobb emberré váltam. kudarcba és kétségbeesésbe sodorná. hogy az univerzum kitöltse a részleteket! Mondanom kell pár szót a válásról. nem tudom. hogy a fiad egy tet fed társaságnál válik sikeressé. Még ilyenkor se er ltesd. és hogyan viselkedjenek. mint a jólét er dje. Vázold fel a körvonalakat. Azt nem határozhatod meg. Ilyen nem létezik. A legjobb. Ha nem akarsz valakivel együtt lenni. Sokat gondolkoztam rajta. lehet. Kérd a lehet legjobb kapcsolatot számodra. Mindenki követ el hibákat. Erre nincs mentség. ami kor kilencéves voltam. Ezzel információt kérsz az életeddel kapcsolatban. és a dolgok maguktól alakulnak. Ha tökéletes kapcsolatot kérsz. és eldönt d helyette. hogy egy adott személy legyen megbízható és h séges. hogy a számodra oly fontos személy veled maradjon. amelyekre mindig is vágyott: egy kert és egy cica. hogy a saját házasságomat megóvjam. s az univerzum mosolyogni fog rajtad! Ha házas vagy. majd talált egy kit n munkahelyet. Nemrég küldött nekünk egy e-mailt. És ami még fontosabb. Az emberek a legkevésbé sem tökéletesek. nincs rá mentség. és imádta a gyermekeit. mint a válás! Kérd a segítségét és a támogatását. hogy együtt maradjatok. és hagyod. Kérj megbízható. mint hasznot. A fák ferdén n nek. mit tegyen. ugyanakkor hagyod. hogy azt akarod. Lehet. Miféle örömteli kapcsolathoz vezetne ez? Amikor mások életét próbálod helyettük irányítani. miközben leírod a kapcsolatot! 73 . Kérd a hibátlan kapcsolatot. h séges társat. az egész családom arra buzdította. hogy a tökéletesség irányába fejl djünk. mert már láttam válást testközelb l. Elvált. hogy a férj azt tette. mire megértettem. a helyzet gyorsan megváltozhat. Miután egy órát náluk töltöttünk. hogy a válásuk nem az én hibám volt. Ez az univerzum törvényének megszegése. Lehet. amit te szeretnél neki. személyesen. hogy váljon el. házasságot teremts. Te sem vennéd jó néven. az meggyengít mindenkit: ket és téged is. Bízd Istenre az irányítást az olyan komoly ügyekben. Soha ne kérd. ha nem érdekli a dolog. A férje mind fizikailag. Természetesen nem támogatom. amelyet együtt vesznek. Ha megpróbálsz irányítani valakit. Ez minden személy saját felel ssége.és nem a tökéletesség . egy adott személy hogyan illeszkedik a te életedbe. Mindnyájunknak magunknak kell megválasztanunk a saját életünket. mit kell tenned. Folyamatosan változó z rzavarban élünk. Olyan egységet. Ez a n els háza. Mindenkinek meg kell tanulnia valamit. hogy önálló személyiségeknek kell maradnotok. Ne a tökéleteset! Tökéletlen világban élünk.

Mindig kérd. Azért vagy itt. Azután lelkesedj érte.4? Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <#‡ Kapcsolataid meghatározása Ismétlem: a helyzetet körülvev körülményeket írd le! Ne nevezz meg személyeket. hogy a baráti köröd teljesen kicserél dött. Az alkalmazottaim. akadályoznak a fejl désben. milyen ügyfelekkel. A gazdagság egyfajta elmeállapot. 74 Most. és akár abban is. szolgálhatod a legjavát. Végül minden akadályon átléphetsz. A harag és a sért dés nem segít az utadon. hogy magadon kívül bárki mást fejlessz. Hajts a legnagyobb dologra. A keresked im. repül gépleszálló-pályával. Mások kés bb visszatérhetnek. akármit akarsz. Minél el bb határozod meg az életedet. írd le. de valószín leg nem teszi ugyanezt veled. De ha nem lépsz túl a jelenlegi anyagi helyzeteden. vagy ahogy csak akarod. hogy csak azokkal kerülj kapcsolatba. ha kéred. Az üzlettársaim. Ez a te életed. mindig harag és sért dés nélkül zárd le. hogy az élet kreatív energiája tegyen érted! Neked egyáltalán nem kell ezzel foglalkoznod. A munkaadóim. nagyon negatív. Akarsz gyerekeket? Egy biztonságos kisvárosban szeretnél élni? Vagy egy metropoliszban éreznéd jobban magad? Utazni akarsz? Szeretnél bébiszittert a gyermekeid mellé? Vagy inkább otthoni vállalkozásban dolgoznál. ha hagyod. A megbízóim. amit el tudsz képzelni. Akármilyen nehéznek is hangzik. Látogass el egy jachtklubba! Ha egy óriási farmra vágysz. amelyre vágysz. Szerezz jártasságot a gazdagok világában. akik a legjobbat akarják neked. alkalmazottakkal vagy felettessel szeretnél kapcsolatba lépni.. hogy lásson munkához. és kerüld el az akadályokat! Ezt hallottad egész életedben. a dolgok megváltoznak.. írd le az épületet f -komornyikkal. Tágítsd ki elméd határait. hogy te az javukat szolgáld! Ismétlem.a lehet ségeknek csak a vágyaid szabnak határt. milyen életet akarsz élni. Valamennyi a tiéd lesz. Ne kérd. a kapcsolatot. annál könnyebben megteremti számodra az univerzum. hogy néhány régi barátod melletted marad. vegyél egy térképet és néhány utazási brosúrát a környékr l. A kapcsolat beteljesítette célját. hogy meghatároztad a házasságodat. Ha jachtot akarsz. A partnereim. más emberekkel találkozni. hogy egy kapcsolatnak vége. Az élet könny és er feszítések nélküli akar lenni. más helyekre menni. Most pedig fogalmazd meg pontosan. és új kapcsolatokat. akiért aggódsz. Ez semmibe nem kerül. és írd fel a lap tetejére: A barátaim. annál könnyebb lesz az életed. 75 . Nehéz terhet jelentenek. Az univerzum könnyebbé teszi az életedet. és minél el bb kéred. Írd le a munkát vagy az üzletet. amely megengedi. kérd a legnagyobbat és a legszebbet. Szánj rá egy kis id t. Ismételd ezt meg: A vev im. miként írd le a kapcsolataidat. Ha valaki. ez ellenkezik a spirituális törvénnyel. Olyan barátaid lesznek. Mindkett töknek más dolgokat kell megtanulnotok. és írd le a hátralév életedet! Nagy vonalakban határozd meg a körülményeket. lehúznak. Az univerzum számára semmi sem lehetetlen. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is. amely tele van álomházakról készült fotókkal. Az univerzum végül megadja neked. amit el tudsz képzelni. hogy már tudod. Egy napon arra ébredsz. Hagyd. Búcsúzz barátságosan. Most rajtad áll. nem n sz fel a spirituális rendeltetésedhez. Most. Ha palotát akarsz. de közli az univerzummal. Következésképpen majdhogynem önz nek kell lenned a túlélés érdekében. ebben az életben. hogy tanulj és fejl dj. Engedd szabadjára a képzeleted! Nyújtózz a csillagokig! A lehet legnagyobb jó felé igyekszel. Lelkesedj . és jobban illenek az életedbe. címszó alatt is. ha nem is barátként. hogy megtaláld a megfelel társadat. Tervezz el re. zárd le szeretettel. Ha úgy gondolod. hogy készíts néhány valódi tervet. hogy magadat fejleszd. kertésszel és szakáccsal együtt. amelyik a legjobban tetszik. Neked nem az a dolgod. Ha egyszer azt kéred. Azért vagy itt. Hagyj ki néhány oldalt. mit akarsz ezekben a kapcsolataidban. Azok. Vegyél egy magazint. akik közelebb állnak hozzád. Védelem alatt állsz. írd le. tégy magadnak egy nagy szívességet. Pedig spirituális fejl désed az. akik nem szolgálják a javadat. hogy mindig velük lehess? Mindent elérhetsz. hogy a körülötted él emberek a javadat szolgálják. elsodródnak mell led. ami a legjobb számodra. Lehet. írd le a többi kapcsolatodat is. Engedd el ket! Új barátokat találsz majd.

Ha te nem élvezhetsz ilyen biztonságos körülményeket. Leírtál egy cso mó dolgot. Szerencsére senki nem szaglászik az irodámban. Másfel l elengedhetetlen. ha egy dolgot csak egyszer jegyzel föl. és a tudatalattim munkához lát. akik nem értik ennek a módszernek a m ködését. Használd gyakran! Én az aktuálisat mindig nyitva tartom az asztalomon. És ennek jó oka van. és írj bele rendszeresen! Füzeted valójában sikered részletes tervezete. és akár cinikus megjegyzéseket is tehetnek. írd csak le! Elég. Egyszer en már az is el mozdítja vágyaim megvalósulását. ha vetek egy pillantást az oldalakra. gyakran kételkednek. kreatív lény vagy! Miért állnál meg egy autónál. ahol rajtad kívül senki más nem találja meg. bár meg is teheted.10. amelyet el szeretnél érni az életben. FEJEZET Hétpecsétes titok Gratulálok! Megtetted az els . Azok az emberek. Azok a dolgok. hatalmas lépést. akármennyi részlettel is egészíted ki a dolgokat az id el rehaladtával. Az univerzum hatalmas nyilvántartást vezet. ha azt akarod. amelyeket leírtál. csak rád tartoznak. egy háznál vagy egy társnál? Vedd el a jegyzetfüzetet. Nem kell feltétlenül olvasgatnod. Korlátok nélküli. Tudatos vagy tudattalan érzéseik negatív reakciókat 77 . tartsd a jegyzetfüzetedet olyan helyen. Amint eszedbe jut még valami. hogy gazdagabbá válj. hogy részletezd az életed vágyait. Folyamatosan egyre nagyobb sikertörténetet kell beteljesítened. Minden újabb siker alapul szolgál egy még nagyobbhoz. Én csak lapozgatok.

megteremted ezt a léggömböt. Akárhányszor azt mondod: veszel egy új autót. és megmutassa a szörny valóságot. sajnos azonban a tudattalanjuk ellened dolgozhat. de a legkevésbé sem kedvez körülmények között. ahová akarod. amiért neked van bátorságod olyan dolgokat kérni. hogy helyre tegyen téged. Van benne egy kis hélium. és ezt elmondod két barátodnak. és elhalasztod az utazást Hongkongba. hogy elmenjünk ² mondod. 79 78 . ahogyan azt látja. feleségeddel aggódni kezdtek az út miatt: ² Lehet. de nem elég ahhoz. hogy tudnátok. találd ki. Tudat alatti gondolataik a tudtuk nélkül hathatnak rád. hélium távozik a világegyetembe. amikor a vágyaidról beszélsz. a teremtményed egy óriási héliummal (speciális energiával) töltött léggömb! Amikor tele van. A tudattalanod azt az üzenetet kapja: ÄNe menj Hongkongba! Nem oda kell menned!" Anélkül. hogy a másik barátod maga is el akar utazni. és arasd le a babérokat! Rendszerint fogalmam sincs. Ha egy autót akarsz. hogy a vágyad. harmonikus kapcsolatra vágysz. hogy tudattalan szinten mindannyian kapcsolatban vagyunk. Képzeld el. Igen.4". hogy ez nem a megfelel id . Kifelé mindketten dicsérnek titeket. amíg elég nagy lesz ahhoz. az hat rád. hamarabb eléred. még ezeknek a megvilágosodott lelkeknek sincs semmi közük a te gondolataidhoz és terveidhez. amikor megosztod a bizalmas élettervedet másokkal. amiket szeretnél! Az egyik legjobb ok arra. Pontosan ez az a rosszfajta energia. és támogatnak. és pusztán tudattalanul gondol valamit. de nem Hongkongba. írd le a vágyaidat. Ha nem érti meg a dolgot. Tartsd teljes titokban azokat a dolgokat. Ha valaki elolvassa a jegyzeteidet. Emlékezz vissza. És ez köt össze minket a földön él összes többi emberi lénnyel is. amely gátolja sikered részletes tervének a valóra válását. Azzal. De ez a te életed. hogy megnézze a piramisokat. hogy a feleségem. hogy gyorsabban és precízebben kapd meg. maradj csendben. még több távozik ebb l a becses gázból. A teremtés tölti meg héliummal a léggömböt. Azoknak az embereknek. Ha szeretetteljes. és rizd isteni oltalom alatt. hamarabb megkapod. a tudattalanunk kapcsol össze minket az univerzum teremt erejével. Nézd meg a következ ábrát! Ez azt jelenti. kötelez nek érezheti. Akárhányszor azt mondod: hamarosan megházasodsz. Kezeld szeret kedvességgel. amelyek után is sóvárog. 0 Egyiptomba szeretne eljutni. hogy titokban tartsd a kívánságaidat az. nos. mi történik! Kiengedsz egy kis gázt a léggömbb l. hogy a feleségeddel egy utazást tervezel Hong Kongba. hogy az egyik barátod volt már Délkelet-Ázsiában. Képzeld el. Diane mit ír le. hogy elszállítson a célodhoz. hogy ha valaki ismeri a terveidet. hacsak nem szerepelek én is benne. Ezzel biztosítod. Lehet. és tudattalanul azt gondolja. Nos. amit akarsz.Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' 4" Hétpecsétes titok Marilyn ábrája a tudattalan kommunikációról indíthatnak be a sikereddel szemben. akik megértik a gazdagság elérésének ezt a módszerét ² és napról napra egyre többen lesznek ². hogy ezzel valóban felgyorsítod megvalósulásukat. hogy leírod a vágyaidat. mindennap töltögeti egészen addig. A tudattalanod veszi ezt az üzenetet: ÄNe menj Hong Kongba! Veszélyes!" Lehet. mert a tudatalattid vette a barátaid tudatalattijának adását. ez a léggömb biztonságosan és gyorsan visz el vágyad megvalósulásához. hogy elvigyen oda. Neki sincs fogalma arról. hogy ez a terv veszélyes. irigységet vagy dühöt erezhet.

Ez az energiagolyó addig sikít és rugdos. amelyben vagy! Ha nem válsz le azokról a dolgokról. hogy Isten olyan eszközök segítségével ad meg nekünk mindent. hacsak nem szerepel benne. hogy megkapod-e. Elkapod és megfogod a kezét. Te megteremtetted papíron. 11. amit írtál. most hagyd az univerzumot. Használd a józan eszedet! Tartsd észben. mi lesz? A kétévesek gyorsak. Mindig légy boldog abban a helyzetben.4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4* hogy én mit írtam. mit jelent a leválás. és hagyd. Most már a leválás az ajtó. nem is beszélve a megvalósításról. Ha olyasmit szeretnénk. A dolgokat csak egyszer kell leírnod. amelyeket kértél. Érintettük már a témát korábban is. de próbálj elszakadni t le. amid van. a siker csak átmeneti. hogy el bbutóbb elrohan az ellenkez irányba. akkor együtt kell m ködnünk. El ször elkezded üldözni. ha odafigyelsz. Nem foglalkozol tovább azzal. Még mindig akarod. amikor átengeded az univerzumnak. tudod. és hagyd. Vigyél el egy kétéves gyermeket egy akármilyen boltba. leírod. Ez a siker záloga. máskülönben könnyen másféle házban vagy külön állásban végezzük. Csak ne gondolkozz azon hosszasan. amit akarsz. Tudom. amit akartál. amíg elengeded. De a szíved mélyén nem szabad tör dnöd azzal. A jutalmad a játék: ÄKapj el. ami mindkett nket érint ² mint egy új ház. Ez nem azt jelenti. hogy a teremt energia tegye a dolgát. Javaslom. mit szeretnél. amit kértél. A leválás az a folyamat. hogy melletted sétáljon! Mi történik? Biztosíthatlak. Csak te olvashatod el ket. hogyan és mikor kapod meg.ezt leválásnak nevezik. újabb kihívás vár rád . amelyen keresztül bármit elérhetsz. nem fogod megkapni ket. Ha eljön. vagy sem. légy boldog azzal. és újra elszalad. hogy ezek az információk hétpecsétes titkok. Eldöntöd. Ha van egy kis tapasztalatod a kétévesekkel. FEJEZET Leválás Ha egyszer leírtad a vágyaidat. és ezután elengeded. hogy a továbbiakban nem akarod. elképzeled. Emlékezz rá. utána pedig rendszeresen tekints bele a listádba. Te még mindig akarod. hogy valóra váltsa. szóval nem baj. és beszélnünk kell róla. Ha egyáltalán el tudod kapni. lelkesedsz érte. amit szeretnél. Ez az egyik legnehezebben megmagyarázható elképzelés. Ez az ajtó vezet legvadabb álmaid megvalósulásához. egy állás vagy a kapcsolatunk ². amit akartál. De találd ki. ez furcsán hangzik. ott lesz. Ha nem. amelyet a feln ttek nyernek. amelyek felett nincs hatalmunk. Határozd meg a vágyaid részleteit. ha tudsz!" Ez nem az a játék. Ám megtanul81 80 . hogy ne hagyd figyelmen kívül. amit akarsz. hogy megkapod-e.

Valójában nem érünk el. Tedd meg a legfájóbb dolgot: Válj le róluk! Fordíts hátat a kívánságaidnak. amit akarsz. a költöztet ket. és nem kapod meg. hogy megtaláljanak. amit el akarsz érni! Gondold át! Legyen képed azokról a dolgokról. Ha úgy határoz. amint megpróbálod egy hatalmas zivatarban egyetlen 82 csészével kiüríteni az óceánt! Az egyéni teljesítményt túlértékelik. Hallgass a szívedre. amit kértem. hogy csináld meg magad. Már nem éreztél felel sséget a dolog megszerzésért. Már nem aggódtál miatta. eljön hozzád. hajtunk végre vagy nyerünk el semmit az univerzum kegye nélkül. amit kértél. a leválás nem jelenti azt. Nem kell érte menned. hogy valamire még nem állsz készen. bumm! Máris a tiéd! Hogy miért? Mert végre elengedted. Mindketten úgy néztünk egymásra. Ha úgy dönt. Éled tovább az életedet ugyanúgy. Az ajtók kinyílnak. Tüstént visszaszalad. mintha azt akartuk volna mondani: ÄUgye. Akard. És ó a végs döntéshozó. Rajongva élvezd. Az univerzumnak hihetetlen ellátórendszere van. amit akarsz Ha nem válsz le. Vagy levágnád a füvet közvetlenül azel tt. Nem próbáltad a saját er b l megszerezni. hogy felfüggeszted az életedet. a közeljöv ben nem fogod elérni. hogy megkapd. dolgozz keményen. amit írtam. és jól fogod érezni magad. amikor belépsz rajtuk. és a vágyott dolgok szaladva térnek vissza. Képzeld el magad." Az adatik azt jelenti. Már nem foglalkoztál vele. és hagyd. Miért vállalnád ezeket a pluszmunkákat. Megvéd téged. valósítunk meg. melyik a te utad. és tudni fogod. de ez az igazság! Nem kell külön er feszítést tenned. hogy nem te dolgozol. furcsán hangzik. Irányít téged. amelyeket akarsz." Ha csak saját magadban bízol. Temérdek nehézségen kell keresztülmenned. Pontosan ezt kell tenned tehát. Ez ennyire egyszer ! Írj listát + Képzeld el + Lelkesedj = Megkapod. hogy pontosan azt kaptam. Amikor el ször használtam ezt a módszert. Írd le. Miért vívod ezt a csatát? Mert az anyád és az apád azt mondta. mint miel tt megírtad a listát. mintha kitakarítanál. Kérd. és ne nézz vissza! A te kis kétévesed hirtelen megáll. Ez egy passzív folyamat. hogy már a birtokodban vannak. és szerezzétek meg magatoknak. egy új autót és egy új h t t. hogy az univerzum a saját kezébe vegye a dolgot. menj a másik irányba. mint amilyet kértem. amit kértél. Lelkesedj értük! Képzeld el. ha az univerzum vezérel. miel tt jön a takarítón . Ilyen az. Isten minden jó dolog forrása. Attól. hogy a kertészfiú odaér. azzal azt mondod Istennek. és megadatik. hogy cselekedeteidet az univerzum energiái irányítják. Végül olyan helyzetbe kerülsz. de ne aggódj amiatt. amit kértél. hogy megkapd. Utána. még el kell menned a munkahelyedre. hogy egyedül is boldogulsz." Nem azt mondta: ÄKérjetek. a foglalkozásodat. nem fogod megkapni. melyik irányba indulj. hogy ez valóban m ködik?" 83 . Már nem vártad el. Egy héttel a beköltözés után jöttem rá.. Amikor a kicsi elszalad valamerre. hogy megkeressen. Egyetlen hétvége alatt megkaptam az új házat. amit akarsz. ami veled történhet. De amikor a legkevésbé számítasz rá. Nos. hogy megteszi neked? ÄKérjetek és adatik néktek. vársz. nem hiszed el. Isten azt mondta: ÄKérjetek és adatik néktek. A különbség az. azonnal m ködött. ha Isten már megígérte. Ülsz még egy darabig a fenekeden. Világossá teszi. hajtsd agyon magad? Hogy dolgozz keményen és teremts jólétet magadnak? Rendben. melyik úton haladj! Keresd a lehet ségeket. hogy pontosan ezeket a dolgokat írtam le hat héttel korábban. ha csak a saját képességeidre és forrásaidra számítasz. Fordíts hátat. akik áthurcolták a holminkat. Intézkedsz tovább. Tudom. akármit is kértél. hogy megkapod-e. ha tudsz" játékot. amely pont olyan volt. hogy még várnod kell néhány hónapot vagy évet. Folytatod az életedet. Képzeld magad elé az autódat. El ször megmutattam a feleségemnek.. Akkor arra vár. hajtsd agyon magad! Én inkább elmegyek Disneylandbe. miután leírtad. Teljesen el is felejtettem. Csak most már mögötted áll az univerzum összes energiája.«#‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$> ‡v Leválás «*» hatod bel le a leválást. a házadat. Abbahagytad a Äkapj el.

A Föld emberi beavatkozás nélkül forog és kering a Nap körül. temérdek sok jó dolog jön majd szembe veled az úton. Megtagadod magadtól a jutalmakat. aki bízik pozitív energiája teremt erejében. A fenébe is! Hiszen már maga az ötlet is. képzeld el. Szerencsémre. Nem engedheted meg magadnak azt a luxust. Végül meglelte a lakását. lelkesedj. A természetben az univerzum intelligenciája megengedi a madaraknak. hogy minden ok és okozat. Az vagy. amit megtanultál. hogy elérd azt a gazdagságot. amikor megtaláltuk a miénket. ellentmond régimódi gondolkodásodnak. George Lucas kiváló példája annak az embertípusnak. a bosszú. amit kisugárzol. attól ez még üzembiztosan m ködik. a félelem. hogy ússzanak. néhány iránymutatás. Ha negatív gondolatokat engedsz be az életedbe. Egy er teljes. a f nek. Istenre bíztam mindet. ellentmond a régimódi eszmerendszerednek. amikor hazafelé tartott a sétálóutcából. hogy te fogod megszerezni azokat. Írd le. FEJEZET Összpontosíts a gazdagságra! Mindenki tudja. hogy a leghosszabb út is egyetlen lépéssel kezd dik. hogy megtalálja a saját helyét. Nekünk is azt szánta az ég. beszélt az illetékessel. mindenféle különösebb er feszítés nélkül. de ne gondold. te már megtetted ezt az els lépést. az irigység. hogy a dolgok maguktól jöjjenek hozzád. Diane és én folyton bátorítottuk: ² Ma néztél már lakást? Lehet. A természet könnyen és mindenféle er feszítés nélkül boldogul. A negatív gondolkodás. Ezek szolgálnak kulcsként ahhoz a hatalmas energiához. amelyre vágysz. Egyszer en csak nem vártam el. a harag. Folyamatosan vágytam rájuk. amit akarsz az életben. a gy lölet. hogy gyarapodjanak. Engedd. hogy különösebb er feszítés nélkül gazdag lehetsz. és utána engedd el! Miel tt tudatosulna benned. Ez az energia valóra váltja a legvadabb álmaidat is. és sikeressé válsz. Emlékezz arra. 12. hogy arra kellene megpróbálnod. ha azon leszel. aminek a megtanulása el tt most állsz. Figyelj. teljesen mindegy. és két napon belül kivette a lakást. Aggódtunk érte. miután leírtam a dolgokat. '35 84 . hogy hiszel-e ebben a rendszerben. Az új rendszer segítségével élt sikeres élet egészen új gondolkodásmódot igényel! Összpontosíts a gazdagságra! Gondolkodj pozitívan! Beszélj pozitívan! Írj pozitívan! Higgy a sikeredben. Nos. a sért dés. a bizalmatlanság és az ellenségesség katasztrófához vezet. Tanulni fogsz. és jelent sen fejl dsz. és megkezd dött az utazás. Azonnal megállt. amelynek a segítségével megkaphatod. ahová azért ment. Ezeket akartam. amelyre szükséged lehet az úton. amióta ezen a bolygón élsz. hogy n jön és a halaknak. új élet áll el tted. hogy az élet sötétebbik oldalát tapasztald. Élj a mának! Felejtsd el az összes ostobaságot. amiket akartam.4' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$» Látod. Valójában teljesen véletlenül akadtunk rá. ahol korábban soha nem járt. ezért befordult egy olyan utcába. Hollywood híres arról. Épp házat kerestünk. íme. falakat emelsz a jó dolgok elé. és az új otthona ott volt az orra el tt. hogy megfeledkezzen a lakáskeresésr l. Azon a környéken még nem voltál. Szörny forgalom volt. Az emberi lények az ökoszisztéma részei. A lányom két hónapig keresett lakást magának. hogy könnyen és er feszítés nélkül boldoguljunk. Felejtsd el! A legtöbb dolog. a sikert. a jómódot.

'}' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «?‡

4* Összpontosíts a gazdagságra! <;=‡

hogy felfalja a fiatal filmkészít ket, és darabokban köpi ki ket. Lucas mégis hihetetlenül sikeres lett. Star Wars-trilógiája nemcsak minden id k egyik legsikeresebb filmes produkciója, de a legsikeresebb üzleti vállalkozás is. M ve abszolút pozitív. A jó küzd a gonosszal a bámulatos lehet ségek világában. És bár egy galaktikus méret háborún vezet keresztül minket, nincs vér, nincsenek premier plánban felvett sokkoló, iszonyatos mészárlások. Egy olyan iparágban, amelynek a szerepl i hajlamosak a negatív gondolkodásra, Lucas olyan akciót és kalandot teremtett, amely hatalmas néz közönséget vonz. Férfiak, n k, gyerekek, minden korosztály élvezte a Star Warst, és ez közben George Lucast a föld egyik leggazdagabb emberévé tette. Annyira gazdaggá, hogy a negyedik, ötödik és hatodik Star Wars-filmeket már maga finanszírozta. Bármit megvalósíthat, amit csak akar. Te is megvalósíthatsz mindent, amit akarsz! Bármit megkaphatsz, amit akarsz! Az lehetsz, aki mindig is lenni akartál. Egyszer en összpontosíts a b ségre, és tedd azt, amit leírtam. Minden rajtad múlik. Csukd rá az ajtót a múltadra! Van egy új ablak, amelyet kinyithatsz a jöv d számára. Kitártad ezt az ablakot, amikor rászántad az id t, hogy leírd a vágyaidat. Térj vissza most egy kicsit a listádhoz, és bizonyosodj meg arról, hogy valóban leírtál-e mindent, amit szeretnél. Fogalmazz pontosan! Légy alapos! Fogalmazz világosan és tömören! Írd le a kis dolgokat ugyanúgy, mint a nagyokat. Képzeld el, hogy a birtokodban van mindaz, amit felsoroltál. És lelkesedj a sikeredért! Miután ezeken túl vagy, csukd be a jegyzetfüzetedet, és engedd el a kéréseidet. Figyeld kicsit a légzésed, és bízz a teremtés erejében, amely megadja számodra, amit kértél. Amint felfedezed a módszer pozitív hatását az életedben, és sorra megkapod, amiket kértél, épülni kezd a bizalmad. A bizalom az iránt, hogy az univerzum leghatalmasabb energiája neked dolgozik.

Kérd, és megkapod. Ne kérd, és eléred.
Figyelj oda mindig, ha megkapsz valamit a listádról! Ez lehet egy apró dolog, mint egy baseballsapka, vagy valami csodálatos, mint egy új barát. Akármi is az, jelöld be, hogy megkaptad. Aztán végy egy mély lélegzetet, és lazíts! Nem kell semmi különöset tenned, hogy megkapd a jó dolgokat, amelyek járnak neked. Maradj pozitív! Szeress mindenkit, és emlékezz arra, hogy azt kapod vissza, amit kisugárzol. Minden megsokszorozva tér vissza hozzád. Amikor megjelölöd, hány dolgot kaptál meg a listádról, emlékezz rá, hogy ez nem véletlen. Ezek a dolgok azért jutnak el hozzád, mert akartad ket. Mennyi ideig tartott? Ennek a fejezetnek a végén tedd le a könyvet, és tarts egy szusszanásnyi pihen t. Gondold át, mit tettél, hagyd, hogy a részeddé váljon. Fogtál egy gondolatot, formába öntötted, alakítottál rajta és tartalommal töltötted meg. Ez nem volt más, mint egy elvont gondolat, a vágyad - és valami kézzelfogható dologgá vált, írásos kéréssé. Bámulatos dolgot tettél. Teremtettél valamit a semmib l. Gondolkozz ezen egy kicsit! Csak néhány percre van szükséged, szánd rá azt az id t, és fogd fel, mekkora hatást gyakorol ez az életedre. Képzeld el, mi mindent elérhetsz ennek a bámulatos módszernek a segítségével! Akár húsz másodpercet, akár két hetet szánsz rá, fontos, hogy végy egy mély lélegzetet, és vedd észre, milyen messzire jutottál! Hadd mondjam el, miért. Amikor tizenhét éves voltam, elhatároztam, hogy kamiont fogok vezetni a nyáron. Csak erre tudtam gondolni. Barátaim egyike azon a nyáron f szerárut zsákolt. Egy másik azzal töltötte a nyarat, hogy azbesztzsindelyt szegelt a házak tetejére. Egy másik fagyit árult. De én nem! Én kamiont akartam vezetni. Nem foglalkoztam azzal, hogy a törvény szerint tizennyolc évesnek kell lenni a nyerges szerelvény vezetéséhez. Céltudatos voltam! Elmentem minden fuvarozóvállalathoz a nebraskai Lin87

86

4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$»

*;> Összpontosíts a gazdagságra! «§»

colnban. Munkát kerestem. A legtöbb helyen azonnal elzavartak. Az esélyem közel állt a nullához, de folyamatosan kérdezgettem. Végül egy kis, független fuvarozócég alkalmazott, hogy pótkocsikat pakoljak. Kemény munka volt. Nyomtam vagy 57 kilót, ugyanakkor több mint kétszáz kilós olajoshordókat kellett mozgatnom egy kézikocsival. Olyan fáradtan mentem haza az els nap, hogy vacsora el tt álomba merültem, és egészen reggelig aludtam. Ott maradtam a cégnél. Elhatároztam, hogy vezetni fogok egy nagy kamiont, és bármit megtettem volna, ami közelebb juttat a célomhoz. Minden reggel, miel tt bejelentkeztem, megkérdeztem a f nökömet, hogy van-e egy kamionja számomra aznap. Mindig mosolygott, és azt mondta: - Ma nem, Tom. Azt hiszem, ma itt lesz rád szükségünk, a rakodásnál. Ezt tettem mindennap, öt héten át. Aztán egy délután a f nököm behívott az irodába. A kezembe nyomott egy kulcscsomót, és azt mondta, a konténerszállító trélerrel álljak át a 7-es terminálra. A 6-os és a 8-as terminál üres volt. Milyen egyszer feladat egy sof rnek! Teljesen lázba jöttem. Öt hosszú hét után megkaptam az els lépés lehet ségét szívem vágyának elérése felé. Úton voltam ahhoz, hogy tizenhét évesen hivatásos kamionsof r legyek. Készen álltam a vezetésre. Jobban mondva, úgy gondoltam. Nos, ha figyeltem volna, észre kellett volna vennem a telepen összegy lt tömeget. Autóvezet k, rakodómunkások, szerel k... még néhány irodai munkás is kint állt, hogy megnézze, amint a konténerszállítóval feltolatok a rámpára. Néhányan hozták az ebédjüket is. Ha észreveszem, megkérdeztem volna magamtól, mi lehet olyan érdekes abban, amint egy konténerszállítóval tolatok. Visszatekintve azt kell mondanom, hogy ami ezután történt, az egyik legfájdalmasabb tapasztalatom az életben. De akkor annyira izgatott voltam, hogy a lábam alig érte a földet. Én voltam Äa férfi". A kamionvezet férfi.

Nos, a következ negyvenöt percben sikerült letörnöm az 5-ös és 9-es terminálon álló pótkocsik alsó lámpáit. Az egyik, majd a másik irányba forgattam a kormányt. El rehajtottam. Tolattam. Újra és újra rosszul váltottam. Lefullasztottam a motort. Ráindítottam. Megint megpróbáltam. Ömlött rólam a veríték, az összegy lt tömeg pedig harsogó nevetésben tört ki. Én voltam az év vicce, a gyerek, aki kamiont szeretett volna vezetni, de szánalmasan felsült. Végül már csak egyetlen dolgot akartam: kiszállni a kocsiból, találni egy rejtett zugot, és meghalni. Végül leálltam a pótkocsival a rámpa mellett. Behúztam a kéziféket, és kibotorkáltam a fülkéb l. Kamionsof rségem ezzel véget ért. Már történelem. Azok az alakok az udvaron találhattak volna jobb szórakozást is maguknak. Felmondtam. Az ördögbe is! Csak tizenhét voltam. Nyilvánvalóan túl nagy fába vágtam a fejszémet. Tudomást sem vettem a tömeg füttyögésér l. Csak felsétáltam Stanhez, és kiléptem. Új rakodót kellett felvenniük. Nyilvánvalóan nem az volt a sorsom, hogy kamionvezet legyek. Ekkor Bob, a kétméteres, 115 kilós óriás sof r elkapta a nyakamat hátulról. Próbáltam neki elmagyarázni, hogy nem én vagyok a megfelel srác, nem vagyok kamionsof r, kiléptem és könnyebb utakra tértem, de nem hallgatott meg. Gyakorlatilag bedobott a kamion fülkéjébe. Becsukta az ajtót, felállt a lépcs -re, a szemembe nézett, és azt mondta: - Most megmutatom, hogyan csináld. Szerintem már kipróbáltad a saját ötleteidet, és figyelni fogsz. Bob segítségével beparkoltam a pótkocsival a 7-es terminálra, még miel tt felszáradtak volna a tömeg nevetéskor ejtett könnyei. Eleinte mindent nehéz feldolgozni. A tanuláshoz id kell, te pedig még csak most kezdted használni ezt a teljesen új módszert, hogy gazdaggá válj. Adj egy esélyt, hogy m ködjön! Lazulj el, és engedd, hogy elméd megeméssze az új információkat, amíg az univerzum munkába áll! Mindig jó ötlet megkóstolni a gyümölcsöt, miel tt kompótot készítesz bel le. Marilyn pontosan így tanított engem. El ször sem mondott el mindent. Tekints úgy 89

88

<| Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «$»

5

a várakozásra, mint az els leválási gyakorlatodra. Neked kell eldöntened, meddig vársz. A lényeg, hogy ismerd fel, mit tanultál, miel tt cselekszel. Ehhez a módszerhez újfajta gondolkodás szükséges. Végy egy nagy leveg t, és gondold át, mit olvastál eddig. Rengeteg id d van. Már kinyitottad az ajtót egy pompás, új élet el tt, és jó úton haladsz, hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is.

Szünet
Húsz másodperct l két hétig Tartottál szünetet? Elgondolkoztál azon, hogy eddig mit tanultál? Ha te azoknak az embereknek az egyike vagy, akik csak húsz másodpercet várnak, valószín leg készen állsz a továbblépésre. De el ször tedd meg a következ t. Állj fel, és nyújtózkodj! Menj, és hozz valamit a konyhából! Félid nél jársz. Ha te azok egyike vagy, akik többet várnak, mint húsz másodperc, ne hamarkodd el a dolgot! Én két hetet vártam, miel tt újrakezdtem. Pénelopé azonban még húsz másodpercet sem várt. Ez rajtad múlik. Amikor készen állsz, lapozz egyet, és haladj tovább!

90

91

annál jobban m ködik ez a módszer. lehet. egy szeretetteljes. Az univerzum ² mindent figyelembe véve ² a megfelel id ben válaszol. mint amilyet leírt. Ismerek egy n t. bens séges kapcsolatot és egy új munkát. amelyet nagyon szeretett. még soha nem volt házas. amit kért. amit kérünk. kicsit és nagyot! Minél többet kérsz. amilyeneket szeretett volna. hogy kicsit várnod kell. amelyeket a jegyzetfüzetedben kértél. Ennek oka az isteni id zítés. Egy viaszo93 . FEJEZET Isteni id zítés Mostanra már valószín leg meg is kaptál néhány dolgot azok közül. Egy héttel az els találkozónk után pontosan olyan autója volt. és kevés tapasztalata volt a férfiakkal. olyan fizetési feltételekkel. hogy még nem állsz készen azokra a dolgokra. az Isten által megszabott id ben érkezik. 0. nem pedig a saját elgondolásunk szerint. Vannak. de vannak olyanok is. s nyolc hónappal kés bb összeházasodtak. én mindig kérek apró dolgokat is. ahol talált egy jobban fizet állást. Ha a kreatív energia úgy határoz. Három nappal kés bb találkozott egy férfival. és a munkahelyér l is kilépett. Kérj sok mindent. Akart egy új autót. amelyeket kértél. aki a harmincas éveinek a végén járt. Hogy könnyebb legyen a várakozás. de mégis akarom ket. Eléggé meglepett. Minden. férjével a keleti partra költöztek. Ezek soha nem túl fontosak. hogy ilyen gyorsan megkapott mindent. akiknek kicsit tovább tart.13. akik hamar megkapják a dolgokat.

4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4" <f» Isteni id zítés 4* lás az autómon. hogy valóra váltsd a legvadabb álmaidat is. hogy két hónappal korábban megvolt a kényelmes székem. Útközben elhajtottunk egy irodai bútorbolt mellett. Találtam egy széket. amelyek felett nem rendelkeztem. nem tett jót a hátamnak. mégis le kell írnod a dolgokat. és ha ez nem rettent el. jó min ség irodai székre. minthogy kifizettem volna. Ne keseredj el. nem pedig akkor. de nem akartam költeni a félretett pénzemb l egy új. megfájdult a hátam. Az. A szék nem szerepelt a listámon. Nem kell újra és újra leírnod ugyanazt a dolgot! Egyszer elég. amikor mi szeretnénk. Miután ezt megtettem. hogyan csoportosíthatnánk át a pénzünket. ha tetszik. amely garantálja a sikeredet. mijük van. Egy olajcsere. Isten ezt másként látta. Akis dolgok fenntartják a lelkesedésedet. az eladó-n azt mondta: ² Miért nem viszik el a széket az irodába. gyakran kiválóan ösztönöznek. és nem tudtam. Szükségem volt egy székre. beletelik egy kis id be. hogy az általad vágyott dolog kicsi-e vagy nagy. Aznap felvettem a listámra az új széket. amelyekre nem számítasz. Néha csoda útján érkeznek. Soha nem hittem volna. A csodák végül is normális. amíg megtudod a titkot. és azt hittem. az Istennek tetsz id ben érkezik. hogy létezik olyan bútorbolt DélKaliforniában. Ezek a kis dolgok gyorsan megvalósulnak. hogy széket akarok. Hogy miért? Mert Isten irányít. amelyeket el akarsz érni. és segítik a nagyobb kérések megvalósulását. amit akarsz! Ha nem kérsz új dolgokat. és azonnal gondoskodott róla. Ennek az az alapja. amíg meg nem találom a megfelel t. Ez rengeteg id volt Isten számára. Az univerzum tudta. de a nagyok is valóra válnak. a legfontosabb dolgot ahhoz. hamarabb érkeznek. amit kérünk. Folyamatosan le kell írnod. és elég kényelmes volt. mint valaha hitted volna. ha néhány dolgot kicsit kés bb érsz el! Azok a dolgok viszont. de olyan eszközök segítségével tette. A csoda ebben az volt. hogy akár a hitelkártyám számát felírná. amíg megkapom. akkor nem is kapsz. Néhány hét múlva jöttem rá. 95 . Egy rostélyos vacsorára. de ha hosszú ideig el regörnyedve írtam. amely enyhülést hozhatott volna. Minden. Már nem akartam kipróbálni egy csomó széket. várj. Ezt elég nagy kérésnek ítéltem meg akkor. ha hátrad ltem. Hiába gyarapodsz. hogy efelett valóban nem rendelkezhetsz. Amíg a feleségemmel próbáltuk kitalálni. amelyik odaadna egy széket két hónap ingyen használatra anélkül. Diane-nel ebédelni mentünk. és megálltunk megnézni. Fel kell adnod minden irányítást. Az irodában akkor egy régi típusú f nöki székem volt. mindennapos dolgok. Nemcsak azonnal hozzájuttatott 94 a székhez. Isten szemében nem számít. egyiket a másik után. Amikor elkezdtem írni ezt a könyvet. hogy nem kértem új széket. hogyan megyek majd vissza az irodába nélküle. és próbálják ki legalább? Ráérnek kés bb is kifizetni. Jól nézett ki. De megtette. A szék egy kisebb vagyonba került. hogy megadja a rávalót. és nem mi.

amit az univerzumtól kapunk. A kapcsolatainkért azzal. Az élelmiszerért készpénzzel. így adták oda Istennek az részét a gazdagságukból. Ma pénzt kell fizetnünk az univerzum spirituális jó-cselekedeteiért. szeretetteljes kapcsolatot úgy. Mivel min97 . FEJEZET Sikered záloga Eddig minden. amit kaptál. Mózes. tartozol az univerzumnak. Buddha. megtakarításba fekteted a pénzedet vagy adókat fizetsz. hogy csak azt mondogasd: ÄAkarom.az élet nem olyan egysíkú. hogy mit akarsz elérni. hogy önmagunkat adjuk. hogy kizárólag magadra figyelsz. Az elmúlt évszázadokban rengeteg isteni tanító érkezett a világ különböz népeihez. csekkel vagy hitelkártyával fizetünk. amir l beszéltünk. Akarom. Nem alakíthatsz ki hosszú távú. Krisztus. Minden másért is fizetnünk kell. Zoroaszter. Néhány évezreddel ezel tt az emberek bárányt vagy marhát áldoztak. Krisna. Ezt hívjuk dézsmának. nem új elképzelés. azokat a dolgokat akarod." Nem mehetsz el az élelmiszerboltba. Ábrahám kész lett volna feláldozni egyetlen fiát. hogy azt mondod az eladónak. Az. Az életben mindennek ára van. Azonban .ahogyan azt már bizonyára észrevetted . Báb és Baháulláh mind ugyanazt mondták: adj vissza Istennek egy kis részt abból.14. Ma már nem kell ilyen áldozatokat bemutatnunk. arról szólt. Valamilyen módon mindig fizetünk. és vihetsz haza egy hétre való élelmiszert úgy. Mohamed. Ábrahám. Akarom. Miel tt kifizeted a számlákat. hogy fizessünk az univerzumnak.

a teremtés alapvet elemeit alkalmazzuk az által. hogy a pénz nem a tiéd. Lehet. hogy te vagy a házastársad megbetegszik. Isten minden jó dolog forrása. Marilyn kozmikus megtermékenyítés ábrája A tizedfizetés az egyetlen és legegyszer bb módja sikered biztosításának. s ez kerülhet egy felnibe. amit adott. hogy kifizeted a tizedet. A teremtés vezérl ereje mindent megad neked. Úgy is gondolhatsz rá. hogy betörnek hozzád. így ad az univerzum életet azoknak a dolgoknak. most is van választásod. Tartozol az univerzumnak a tíz százalékkal. ami veled történik. Fizetsz a fodrásznak. mintha a férfi (1) megtermékenyítené a n t (0). mind a n i energiától. hogy a tízes számot használjuk dézsmaként. Te döntesz. hogy megkapod. De ezt te választod. amit akarsz az életben. Ez bizalom útján került hozzád. Lehet. Mindened meglehet. aki új küls t varázsol neked. Megteheted. pedig mindenki gyorsan hajt. vagy találkoznál álmaid férfijával. HOVÁ kerüljön. hogy csak téged büntetnek meg. miért adunk oda ily módon tíz százalékot. amelyr l egyezkedhetsz. hogy odaérj egy találkozóra. Fizetsz az élelmiszerboltban az ételért. hogy dönts arról. Marilyn ezt kozmikus megtermékenyítésnek nevezi. Miel tt még bármit kifizetnél. Lehet. miközben az élet sötétebbik oldalát tapasztalod. A bevételed tíz százaléka nem a tiéd. Az egyes szám (1) férfienergiát. Isten mindenképpen elveszi. Lehet. Lehet. A tized annyit jelent. hogy mindent teljes áron kell megvenned. de akár azt is megakadályozhatja. amelyben laksz. A tized Isten pénze. Mivel az élet ezen a földön függ mind a férfi. hogy megtartsd! Lehet. az univerzum akkor is elveszi a járandóságát. Ez univerzális törvény. Ne felejtsd el. A tízes a teremtés pontos numerikus ábrázolása. hogy az összbevételed tíz százalékát visszaadod Istennek. tíz százalékot juttatsz az univerzumnak. De arról nem dönthetsz. ahol fontos megbízást kapnál. míg a nulla (0) n i energiát jelenít meg. a házat. hogy nem fizeted ki Isten részét. vagy amelyet elhalaszthatsz. amelyeket leírtál: a vágyaidnak. hogy veszteség ér. Egy történet segítségével szeretném megvilágítani. hogy fenntartsd magad. Mindent Istennek köszönhetsz. és csak annyi az elvárás. Gyakran úgy végzed. hogy ha nem fizeted ki a részét. ami megilleti. Lehet. amelyet megeszel. Nézd meg az alábbi ábrát! 98 Mint mindennel kapcsolatosan az életben. Megadja az ételt. Hogy visszaadsz neki egy kis részt abból. egy sárhányóba. Az a gond. Többre jutsz a kilencven száza99 . aki eladja a házadat. hogy tizedet fizetsz a teremtés spirituális jótetteiért. amit kaptál. els sorban neki tartozunk azért. biztosítod. de ennek a cselekedetnek meglesznek a következményei. amit hazaviszel. Azzal. hogy adj vissza bel le egy viszonylag kis százalékot. Azzal garantálod a saját sikeredet. hogy egy félreértés teszi próbára a szerelmi kapcsolatodat. több mint udvariasság. hogy kevesebb jó üzletet kötsz vásárlás közben. a megélhetésedet.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡# «|» Sikered záloga den jó Istent l származik. egy fényszóróba. vagy a végtelen lehet ségek tárházát. amit akarsz. hogy odakerüljön-e. Defektet kaphatsz száz kilométer per órás sebességnél. Fizetsz az ingatlanügynöknek. és kirabolják a házadat. hogy többet fizetsz. Ez nem olyan dolog.

pénzed a bal oldal pozitív értékeit tartja fenn. Olyan új munka. Marilyn Mindenképpen fizetsz! ábrája Figyelem! Az. MINDENKEPPEN FIZETSZ! Ne fizess tizedet. míg a jobb a negatívat. spirituálisan és fizikailag is megvéd. Ha tizedet fizetsz. mert eszedbe jut. ez lelassít. Olyan emberekkel találkozol. Kevesebbet fizetsz a dolgokért. De ha közben nem támogatod a saját 101 100 . hogy vigyél a párodnak virágot. Amíg az a célod. hogy megkaphass minden jót. a sikernek és a szeretetnek! A dézsmán keresztül engeded meg magadnak. nem ér el hozzád. hogy alacsonyabb biztosítási összeget kell fizetnetek. és ahol n a hatékonysága! Ha nem érzed a spirituális kapcsolatot ott. ahonnan úgy gondolod. A tized anyagilag. ugyanolyan fontos. Te és a párod olyan egészségesek lesztek. aki a házadnál tart terepszemlét. mégis több pénzünk lett. hogy visszafizesd Istennek. az univerzum energiája elvesz t led az által. és csak Istent l függsz. Életed minden szempontból gazdagodik. hogy ellen rzöd a folyószámládat a hónap végén. Isten védelmez . Ez az energia lehet plusz (+) vagy mínusz (²). akár az elem két pólusa. és találsz még negyven-ötvenezer forintot. Lehetetlenül hangzik. hogy a jobb oldalon szerepl negatív értékeket támogatja. Azokkal. a negatívak a jobb oldalon sorakoznak. fájdalmat. és veszteséget. pozitív vagy negatív. érzelmileg. nem kapod meg mindazt a jót. akik tizedet fizetnek. páratlan univerzum energiája foglal helyet. addig az elfogadható. Ábránkon a bal oldal jeleníti meg a pozitívat. fehér fénye vesz körül. ami neked jár. amilyenre vágysz. és megfejteni szenvedéseid okát. Elretten a betör . ami törvényesen az övé. ahová tizedet fizetsz. és a bank szerint sem történt hiba. Magától m ködik. Lehet."# Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' «f» Sikered záloga <#> lékoddal. Pontosan kiszámoltuk. és sikeresebb leszel. kudarcot és szívfájdalmat vonzol az életedbe! Fizesd ki Istennek a tíz százalékot. Annyi pénz van a világon. A világ pozitív értékei a bal oldalon. és ajtót nyitsz a nyereségnek. hogy hová fizeted a tizedet. hogy áramlania kell valamerre. jó dolgok történnek. amit az univerzum neked szánt. Er sebbé válsz. és nem szaladsz bele a traffipaxba. a boldogságnak. A kapcsolatodat fenyeget probléma megsz nik. Az autóment el tted vontat valakit. Nézd meg az alábbiakban a MINDENKÉPPEN FIZETSZ ábrát! Mindenekfelett az egyetlen. akik segítenek megoldani a problémáidat. mint a tized megfizetése! Oda küldd a tizedet. Ha fizetsz tizedet. amelyet nem vettél észre. üzleti lehet ség vagy barát t nik fel hirtelen az életedben. Jó üzleteket kötsz. Isten vigyáz a legjobb ügyfeleire. A tizedfizetés a saját javadat szolgálja. hogy spirituális irányítást kapsz. Az ábra alján szerepel a bevételed tíz százaléka. Teljesíted a kötelezettségedet. az egész- ségnek. Amikor viszont nem. de velünk megtörtént. A balsors minden ny ge visszapattanni látszik rólad. messzebbre jutsz a pénzed által. amelyeket megveszel.

Isten nagyon tisztán megmutatja neked az érzéseiden keresztül. és ezzel segíted az emberiséget ebben a folyamatban! Nem kell egy felekezethez tartoznod ahhoz. megvilágosodásodat és ihletettségedet is szolgálja. hogy tizedet fizetsz. ahol úgy érzed. Lehet az egy személy. egy csoport vagy egy alapítvány. amit bárki más mondana ² nem kell. hogy nem ez az egyetlen választási lehet séged. Bárhová. hogy ez a kiadás teljes ostobaság. Szóval ugyanazt kérdezte. hogy tizedet fizess. amit mindenki másnak: Te döntöd el. hová küldd a tizedet! Írd le: Most már kristálytiszta el ttem. 102 Azután új tanárokat kaptunk. amit az emberek els ként szoktak: hová kellene küldenie a tizedet. hogy tanulj és fejl dj. ragyogóbb szintre emelkedik. hogy spirituális megvilágosodást ért el az illet zenéi 103 . ahová úgy érzed. Eleinte a legnagyobb részét Marilynnek adtuk. ki vagy kik hajtják végre az univerzum spirituális jócselekedeteit. Hogy kifejleszd azokat a tulajdonságokat és sajátosságokat. a nap magasabb. Tárd ki a szívedet Istennek. Természetesen fizethetsz egy vallási szervezetnek is. Isten azt akarja. A tizedfizetés mindig spirituálisan emelkedett eseménnyé teszi a fizetésnapot. annál jobb! A legfontosabb dolog. Tárd ki a szívedet. Akárhogyan is. hogy visszaadod a tizedrészét mindennek. ahol úgy érzed. hogy mások spirituális fejl dését segítsd. amit az univerzumtól kaptál. hová is küldje a tizedet. Tiéd a döntés. az nem szolgálja spirituális fejl désedet. Valójában az a fontos. akkor valószín leg nem éred el a legnagyobb személyes hasznot. Nem azért. írtunk egy tizedfizetési listát. Magadnak kell döntést hoznod. Kétségtelen. hogy el mozdítja az univerzum spirituális jócselekedeteit! Ha a tized ráadásul a te spirituális fejl désedet. Kit n dolog támogatni egy jó ügyet. hová kell küldened a tizedet. hogy annak mennie kell! Kövesd az érzéseidet! Az univerzum a szíveden keresztül irányít téged. míg az utca másik oldalán lév boltból vinnéd haza az ételt. de az nem tizedfizetés. azzal nem igazán támogatod Isten munkáját. hogy hová fizeted a tizedet. hogy mit eszel vacsorára. hogy nagyszer .nem hiszel abban. hogy kik a barátaid. Küldd oda. ha kifizetnek. és aktív szerepet vállaltunk egy spirituális szervezetben. Mindig hálát adunk a tizedfizetés lehet ségéért. hogy az állatkert hozzájárul az univerzum spirituális jó-cselekedeteihez. Valójában. De azzal. Alex az els csekkét egy bizonyos el adónak küldte el. és tudni fogod. Hacsak . mintha az egyik boltnak fizetnél. a tizedednek egy spirituális forráshoz kell jutnia. Minden két hétben. Azért jöttél erre a világra. A te felel sséged. A barátai azt mondták neki. és támogasd ket. egy szervezet. és segíti a te személyes spirituális fejl désedet. Szóval összeállítottunk egy listát. kérd meg Istent. hogy bármiféle alapítványnak küldd a tizedet! Lehet. és megáldjuk a pénzt. Azért vagy itt. amelyt l nem kapsz spirituális inspirációt vagy támogatást.természetesen . A tized Isten pénze. hová is akarunk tizedet fizetni. amit észben kell tartanod. Tehát ² ellentétben azzal. Ha például a helyi állatkertnek küldöd. A fiamnak nehezen sikerült rájönnie. hová akarja tenni a pénzét. amelyek spirituális fejl désedet szolgálják. hogy te döntsd el. hogy nem csökkenti az adóalapodat. ha olyan vallási szervezetnek küldöd a tizedet.4/ Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4* ‡# Sikered záloga <:‡ spirituális fejl désed forrását. hogy a tized az univerzum spirituális jócselekedeteit támogatja. A tizedfizetés f ként a spirituális fejl désedr l szól. Ez els sorban nem a te pénzed. A fiam úgy érezte. ami nem segített túl sokat. hogy hová küldöd a tizededet. miel tt elküldjük. és ezáltal közelebb kerülj Istenhez. Az jótékonyság. Azt nekik maguknak kell megtenniük. csak szeretném tisztázni. hová küldjem a tizedet. amikor bevételünk érkezett. El ször mi sem tudtuk. Azután elosztottuk a tizedet a listán szerepl k között. Diane-nel közösen készítettünk egy listát mindazokról a személyekr l és csoportokról. Csodás tapasztalat volt. Alex zenész. Ha nem vagy benne biztos. hogy bárkinek elküldheted a tizedet. akiknek tizedet szeretnénk fizetni. hogy támogasd az univerzum spirituális jócselekedeteit. A tized azt jelenti. hogy tegye kristálytisztává el tted! Iránymutatást kapsz majd. Ez olyan. de az nem számít. Ugyanazt mondtam. volt a tanárunk. hogy fejl dj. és nem lépett be semmiféle spirituális szervezetbe. Küldd oda Isten pénzét.

mennyit küldj. Sokkal fontosabb. mire beváltották. amid van. de soha nem fizettek tizedet. hogy meghozod a döntést arról. Adjunk ki tíz százalékot? Hogyan? 105 . Több hétbe telt. és meg akarjuk kapni azokat a dolgokat. amelyeket kapsz. hogy tizedet fizethess. és emlékszem azokra a gazdag emberekre. hogy oda küldd. ami létezik. aranyat ér. kapcsolatokat. ha sikeresek akarunk maradni. hogy megadjon neked mindent. és megáldjuk a csekk kedvezményezettjét. mint egy tárgyiasult imára. hogy fizess tizedet. úgy írtam le. Soha nem váltak gazdaggá. hogyan könyveljék el. mint a lehet legjobb biztosításra. a tíz százaléka így is. Gondolhatsz úgy a tizedfizetésre. szóval el kell fogadnod. hogy a fizetésünk tíz százalékát ki kell adnunk. hogy hová. még miel tt kifizettük volna a számlákat. tányérjaink. Mivel az összeg (tíz százalék) el re meghatározott. Ebben a hónapban küldheted az egyik helyre. Evangélikus családban n ttem fel. ha magad írod meg a csekket minden hónapban. hogy adsz. Ne felejtsd el. és te tíz százalékot fizetsz az örök igazságjóságáért. amit kértél. amit már eleve felosztottunk más szükségletekre. szintén szólva nem voltunk biztosak abban. de még egy jó ágyunk sem. hogy Alexnek szándékában állt tizedet fizetni. és gazdaggá válsz! Adj Istennek szeretetb l. akik a dézsmáról beszéltek az éves költségvetési gy lésen. Gyanítom. csak az. hogy ezeket a csekkeket kitöltsük. ha eddig még nem tetted? El ször a feleségemmel együtt kellemetlenül éltük meg. Ezt szeretetb l teszed. Aktívan és személyesen fizesd a tizedet! Hogyan kezdd hát el a tizedfizetést. mintha gazdagnak kellene lenned ahhoz. majd a következ ben máshová.mint az univerzum törvényei közül valamennyi . amikor most nincs is pénzem? Pont ezért vettem meg ezt a könyvet. hanem visszaadod azt a pénzt. a gyermekeink f iskolára jártak. ezért neki küldte a csekket. és még valami: vigyázz az automatikus átutalással! A tizedfizetés alapötlete arról szól. aki kosárlabdapályát épített Guatamalában azoknak a fiatalembereknek. Adj vissza bel le a terem104 tésnek ugyanebben a szellemben. Egyszer küldtem tizedet egy barátomnak. amikor Marilyn elmondta. amit lehetett. ahová úgy érzed. ma viszont csak kitöltesz egy csekket. amid van. soha nem kérdéses. a tönk felé sodródunk. A lényeg. Azoknak a dolgoknak. hogy a jó dolgok beáramoljanak! 0. A tizedfizetés jó móka. Általában jobb. Nem voltak megfelel bútoraink. és a végs döntés joga az univerzumé! Isten jár el a képviseletedben. és kellett volna még egy jó csomó. autókat. Amikor tizedet fizetsz. amelyet ezáltal elérsz. Hogy miként kapják meg a dézsmádat. amelyeket kértünk. majd élvezd az élményt! A tizedfizetés ." Ugyanígy reagáltunk a feleségemmel. hogy tizedet kell fizetnünk. függetlenül attól. Azt gondolták. Számunkra ez önmagában is felemel és inspiráló élmény. Az si id kben feláldoztál volna egy bárányt vagy egy borjút. Hallom. eléggé szeretett téged ahhoz.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «?» *%* Sikered záloga révén. Tárd ki a szívedet. A feleségem és én várjuk. úgy is a teremtés jó energiájához tartozik. mindent megtettek. akiknek tanította meg az alapokat. Éveken át er lködtünk. hogy pénzed legyen. Minden fillér bevételünkre szükségünk volt. El bb írd meg a csekkeket. és engedd. Nem befektetsz valamibe. hogy a listád a választásaidról tanúskodik. mindig hálát adunk Istennek. Valószín leg nem tudták. és ezen keresztül megvéded és megáldod mindazt. mennie kell! Az a spirituális kapcsolat.a te javadat szolgálja. Az univerzum gazdaggá akar tenni. amint néhányan azt mondják: ÄHogyan adjak vissza Istennek a pénzemb l tíz százalékot. ad neked munkát. vagy készpénzzel fizetsz. amely soha nem volt a tiéd. feláldozod gazdagságod egy részét. Ha kiadunk tíz százalékot. az már nem a te dolgod. Ahogy a legtöbben. én is vonakodtam ett l. Fogászati beavatkozásokra lett volna szükségünk. hogy ez m ködik. A szüleim minden vasárnap adtak pénzt. hová küldted a tizedet. ha gazdaggá váltál! A titok az. serpeny ink. Ez a jó a tizedben. és segítenünk kellett ket. fazekaink. De ne akkor fizess tizedet.

Hónapok alatt. hogyan csökken a bevételed! Figyeld. Az a macska így rengeteg dologra megtanítja. azt megszenveded. lépésr l lépésre emeltük az összeget. és boldogulni fogsz! Ez az univerzum egyik törvénye." A tizedfizetés egyszer en a legfontosabb dolog. Isten megjutalmaz! Ha azonban annál maradsz. amid van. és valóra váltod legvadabb álmaidat is! A tizedfizetés a kulcs a végtelen sikerhez. hogy kevesebbet fizetsz. hanem Istent l. hogy az a tiéd legyen. és soha nem éred el a tíz százalékot. Lehet. amelyet le tudsz tesztelni. hogy a sikered nem t led származik. de az univerzum engedte meg. csak emlékezz arra. mint te magad. hogy feléd áramlana! Ez az egyetlen univerzális törvény. hogy sokat és keményen dolgozol. hogy anyagilag gyarapodjuk azok alatt a hónapok alatt. amit sikered biztosítása érdekében tehetsz. MINDENKÉPPEN FIZETSZ! Add vissza Istennek a tíz százalékát mindennek. Isten jobban ismeri a helyzetedet. és azon igyekszel. amit csak kapsz. hogy lángelmének tartanak. azonnal bajt hozol a fejedre. Ismétlem! A szándék a fontos. hogy nem te teszed meg a valódi lépéseket a sikerért! Az univerzumtól kaptál mindent. és a sikered garantált! Tedd meg ezt az egy dolgot. amíg elérte a bruttó fizetésünk tíz százalékát. El ször adj ki annyit. Isten megengedte számunkra. a rajtad lév ingedt l kezdve egészen az utolsó konzervig a szekrényben. Ez mindenre igaz. azt mondom. És megkapod. És a tizedfizetéssel azt bizonyítod. Olyan célra fizesd a tizedet. Mint ahogy Mark Twain mondta: ÄAmikor az ember haza akarja vinni a macskát a farká106 107 . mint a fizetésünk tíz százaléka. hogy ezt elérd. Tekints el re. amennyit tudsz! Kezdetben kevesebbet fizettünk dézsmaként. minden lehetséges módon tedd próbára a módszert! Próbáld ki a tizedfizetést pár hónapig. Az a lényeg. amid van. és figyeld. de a sikered nem t led származik.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4" «t» Sikered záloga 4" A szándék a fontos. és élvezd. amit soha nem tudtam volna elmagyarázni neki. hadd vigye. hogy a dézsmafizetés egyfajta lehet ség számodra. hogy kimutasd: megértetted. Ha tíz százalékot szándékozol adni. Lehet. amelyt l spirituálisan fejl dsz. hogy érted ezt. hogyan áramlik ki a pénzed ahelyett. miként leszel egyre gazdagabb! Utána hagyd abba! Figyeld meg. Amint elkezdesz másként gondolkozni. Nos. és tovább emeltük az összeget. Minden más Istenen múlik. Kérsz. nál fogva. Ennyi. hogy a legbriliánsabb kreatív lángelmének tartanak a földön. A tizeded azt mondja: az univerzumtól kaptál mindent. Lehet. hogy a munka a tiéd. ha nem értesz egyet.

" A sikerszerz dés a legels dolog. amely közvetlenül a bels borító mellett van. hacsak nem akarod Isten helyett a Nagy Szellem. Isten (univerzum. a klienseddel ² minden jó forrásával.. 109 . az isteni inspiráción. az isteni beavatkozáson és az isteni id zítésen keresztül valósul meg minden érintett javára. Rendes körülmények között el ször írsz sikerszerz dést. kreatív energia) a közvetít m. terveimet megalkottad. a közvetít ddel. Mindenem t led való. az ügyfelem. az ügyvezet m.tanulási célzattal ² fordított sorrendben tettük ezt. a f nököm és mindenem forrása. kreatív energia). Mi . az univerzum. A sikerszerz dés talán a legfontosabb bejegyzés a füzetedben. FEJEZET Sikerszerz désed Nyisd ki a jegyzetfüzetedet azon az üres oldalon. és én mindenemnek a tizedét neked adom.15. és társam voltál. Lapozz ahhoz az oldalhoz. az ügyvezet ddel. ahová azt írtad: ÄMindez az isteni jogon. az energia vagy a teremtés kifejezést használni! Sikerszerz dés Kedves Isten (univerzum. a munkaadóm. amelyet a legelején kihagytál! Most meg fogjuk írni a sikerszerz désedet. Erre az oldalra pontosan a következ szavakat írd. és csak utána listát. Ezen keresztül teremtesz kapcsolatot a f nököddel. Megegyezés születik sikered feltételeir l.

Még egyszer mondom: akár az élelmiszerboltban. 111 1 10 . ha te is ugyanezt teszed? Amikor feltétel nélkül adsz másoknak. majd keltezd a szerz dést. Igen. Ez ilyen egyszer . Ok és okozat. Cserébe megadja neked. Az univerzum pontosan így m ködik. ha feltétel nélkül adsz másoknak. rendben. kötelesség. hogy inkább keményen dolgozol. Isten ad neked mindent. amit akarsz. mozgásba hozod a tízszeres viszonzás törvényét. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is. amellyel mindenképpen tartozol. tíz százalékot kell fizetned. ahol osztályels vé tesz. Fizetsz. hogy el segítsd a pénz áramlását. hogy kapj. A tizedfizetés olyan megbízatás. Ugyanilyen alapon nem várod azt sem a közvetít dt l.a boltba magad helyett. és megszabja azt is. Ez egy ajándék. az hadd legyen ez. ha azt hiszed. Fizetsz. Ha semmi mást nem írsz le. A tizedfizetés beírat a siker iskolájába. Isten a közvetít d. hogy kapj. csak arra van szükség. amíg nem fizetett. Nem tudom eléggé hangsúlyozni a bölcsességnek ezt az apró aranyrögét. hogy miért írd a listádat közvetlenül a si kerszerz dés mögé. mit akarsz kapni annak érdekében. és a siker gazdagság formájában elérkezik hozzád! Ahhoz. mint amikor elültetsz egy magot. amit akarsz. adnod kell! Ez rendkívül fontos. amit csak kapsz. és megegyeztek abban. Cserébe azokat a dolgokat akarod.«§» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «. amellyel köszönetet mondhatsz Istennek.‡ írd alá. hogy fizetsz neki egy el re meghatározott százalékot a bevételedb l. Van egy jó oka annak. Rendes körülmények között adsz neki pénzt. és többet fogsz kapni! Természetesen a tized megfizetésével adsz. hogy odaadja a pénzt az eladónak. Hogyne jutalmazna meg. Ebben a világban semmit sem kapsz ingyen. és elküldesz valakit -a közvetít det . De valóban bármit kérhetsz. hogy megismételjem: Ahhoz. Sikerszerz désed megállapodás a Teremt vel. Szeretetb l és jóindulatból pénzt és egyéb er forrásokat adni másoknak rendkívül er teljes dolog. hogy visszaadod mindennek a tíz százalékát. A tizedfizetés ugyanígy m ködik. 0 a szeretet és jóindulat forrása. Csak tegyél magadnak egy szívességet: adj! A mai naptól fogadd meg ezt az egy tanácsot. és megkapod. Ez olyan. Engedd. hogy meg tudja venni a listán szerepl dolgokat. Ez pontosan meghatározza. és kapsz valamit. amelyek a listádon szerepelnek. adnod kell! Ha csak egyetlen dolgot kapsz ett l a könyvt l. hogy az összes többi humbug. hogy megemelkedjen az állandó bevételed. Egyszer en adj többet. Ez a tizedfizetés és a befogadás folyamata. ha azt gondolod. Ezzel a gazdagságot célzó módszerrel ezt nagyon könny megvalósítani. és eljöjjön az ételek nélkül. bármit is teszel ezen kívül. Készítesz egy listát azokról az élelmiszerekr l. amelyekre szükséged van. mivel tartozol. FEJEZET Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! Ahhoz. 16. A boltból nem engednek el senkit. minthogy követnéd ennek a könyvnek a tanácsait. Kapcsolatot teremtesz általa. Azt mondod az univerzumnak.

A borravaló értéke általában tíz százalék körüli. az az. amit adunk. hogy megkapd. Úgy kezeltem a borravalót. Ha feltétel nélkül adsz száz forintot valakinek. ezt teszed. Vákuumot keltettél. hogy legalább ezer forinthoz jutsz. mint a vacsora költségének a részét. gyorsabb gépet. és az a gravitáció törvénye miatt a föld felé esik. Ez mindig így m ködik. menj ki. Pénzt adsz. és tízmillióhoz jutsz. Minden óra vigaszért és szeretetért. vá! \2 kuum keletkezett. A pénz hozzád fog áramlani. Marilyn azt mondta. Ez nem az idealizmus egyik megjelenési formája. adj ki valamire. Hagyj néhány száz forintot a borravalós edényben. hogy nem kérted még vissza ezt az adományt. tíz óra szeretetet kapunk vissza. hogy igényt formálsz rá! Adj feltétel nélkül. A kiadás bevételt generál. Adj pénzt egy hajléktalannak. hogy gyorsabban áramoljon a készpénzed. Visszaültetsz egy magot a földbe. Mondd neki. hogy odaadta a pénzt. Adj egymilliót. hol és hogyan kapunk bármit. A tízszeres megtérülés törvénye. és mondd azt hangosan: ÄKöszönöm! Köszönöm! Köszönöm az ötezer forint tízszeres megtérülést!" Ez nem csak egy jó ötlet. jótékonysági szervezeteknek vagy valakinek.«?» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! v «f* KöszönömI Köszönöm! Köszönöm! <|* A mez gazdászok elraknak a terményükb l. Én odaadtam a régi számítógépemet egy barátomnak. lyuk keletkezik. Lehet. és pénzt kapsz vissza. Adsz ötszázat. Fizess többet a kertésznek. hogy kaphassunk. Miel tt észbe kapnál. Ami valóban fantasztikus ebben. Azáltal. hogy azt ültessék el a következ évben. hogy minden jó. amely Las Vegasban esett meg. hogy köszönöd szépen. aki hasznát veszi. amelyet az univerzumnak ki kell töltenie. amit meg kell tenned azért. ez a törvény. Marilyn régebben turistabuszokon volt utaskísér . hanem az univerzum egyik törvénye. Adj pénzt valamilyen iskolai rendezvényre. és a tízszeres viszonzás törvénye miatt pénzt kapsz vissza! A tízszeres fizetési visszatérítés ideje és módja természetesen a teremtés energiáján múlik. amelyet ki kell tölteni. hogy nem ugyanattól a személyt l. Az egyetlen. Én sem tettem. Gyanítom. Istent l származik! határozza meg. De nem az.3 . és ezret kapsz. 11. és néhány héten belül több mint elég pénzem gy lt össze. hogy vegyek egy nagyobb. és ötezret kapsz vissza. Amikor adsz. hogy azt akarod. és add oda a ruhákat. Ahányszor étteremben eszel. Pakold ki a szekrényedet. ha kifogysz a pénzedb l. A hölgy az utasok egyike volt. mikor. és az a sokszorosára gyarapszik. hogy adsz. Az egyetlen lényeges dolog: adnunk kell ahhoz. Ejts le egy ceruzát. Az egyik úton véletlenül meghallotta. Nem tanultál err l a gimnáziumban fizikából? A természet utálja a vákuumot. Minden bizonnyal adtál már te is. az univerzum azzal jutalmaz érte. az a bevétel megteremtésének a módja. hogy elvesztetted a józan eszed. mert az neki rosszul esne. ami velünk történhet. bárcsak több pénze lenne játszani. igényeld vissza! Fizesd ki a számlát. Mondd. hogy mástól kapjuk meg a tíz óra szeretetünket. amelyet az univerzumnak ki kell töltenie. nem utasíthatja vissza az ajándékát. Ez a törvényszer ség minden nagyobb vallásban megjelent a történelemben. Legközelebb. Emlékezz rá. és bedobott egy negyeddollárost egy játékautomatába. ha legközelebb kávézóba mész. mert az univerzumot nem tudod túllicitálni. és nem akarta elfogadni a pénzt. és formálj igényt a jutalomra! Marilyn elmesélt nekem egy történetet ezzel kapcsolatban. Minden jó dolog. ezért Marilyn adott neki kétezer forintnak megfelel érték dollárt. Nem is gondolkoztam ezen. és borravalót adsz. a kiürült szekrényed megtelik új ruhákkal. és tízezret kapsz vissza. Adj ki pénzt. amelyek id sebb embereket szállítottak az izgalmas városba. hogy egy hölgy azt mondja. Az asszony ezért elfogadta a pénzt. vákuum keletkezik. Adj pénzt minden ok nélkül egy barátodnak. Adsz száz forintot. de általában elég gyorsan megtörténik. Ha kifizetsz ötezer forintot egy vacsoráért. méghozzá tízszeresen. legalább tízszeresen megtérül. amelyet az univerzum azonnal tízszeres megtérüléssel töltött ki. Nyert húszezer forintnak megfelel dollárt! Ez tehát pontosan tízszeres megtérülés! Azzal. Lehet. és ötszáz forint borravalót hagysz. Adsz ezer forintot. amelyeket nem hordasz. amelyet egy barátnak nyújtunk. senki ne higgye azt. Marilyn ezután megfordult. Nincs határ. Olyankor adsz.

Pénelopé elment a postára. aki általában a bejárat mellett ül.*!» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! '. és lehet séget adnak a gettók115 . még akkor is. Azóta sem láttuk a postánál azt az embert. hogy két férfi tart felém. és rég elhatároztam. Könnyekkel a szememben álltam ott. Számos ember elment mellettük. Az életem egyáltalán nem volt sikeresnek mondható. uram! Az felnézett szomorú. és a legvadabb álmaidat is valóra válthatod! Adj. <í Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! «$‡ } Néha az érték. Néhány hónappal ezel tt id sebbik lányom. . Adtam nekik néhány pénzérmét. Van ott egy piszkos. Megáldottak és boldog karácsonyt kívántak. Ahogy mindenki más. mellesleg aznap este valaki kifizette a va 114 csoránkat. Adj. Soha nem kéreget.Soha nem fogja megtudni. de siettek a melegbe. akik semmibe vették azt a két embert. ránézett a férfira. és láttam. Azt mondták. hogy lakóhelyeink közt félúton találkozzunk. foghíjas mosollyal köszönték meg adományomat. mint k. hogy a szegény ember. miért . akik a konferenciára igyekeztek.Köszönöm! . és megkönnyebbült mosoly jelent meg az arcán. az arcukon mély ráncok. Pénelopé is elsétált a férfi mellett. bár nem sokat. magam sem nagyon tudom. és élvezzük a szabadságot. szenved tekintetével. hogy az életük sokkal keményebb. A szervez k ételre gy jtenek a hajléktalanok számára. akibe belebotlasz. toprongyos ember. . akit azért küldtek. arra az éjszakára. és legalább a tízszeresét kapod vissza! Néha pedig a viszonzás felbecsülhetetlen érték . Azt állította: sohasem tudhatod. A feleségem minden évben 100 dollárt ad egy Los Angeles-i Shakespeare-fesztivál megrendezéséhez. Hideg volt. hogy próbára tegyen. Emlékszem a fényre a szemükben. Ráadásul létezik egy olyan szabály. legtöbbször olyan nyomós okok miatt. amelyet viszonzásul kapsz. adj! Csak ez tesz téged gazdaggá. így most éppen elég pénzük lett egy szobára. tekintetük reménytelen. van-e felesleges pénzem. mint az enyém. Szeretem azt gondolni. hogy nem adok pénzt hajléktalanoknak. Soha nem felejtem el azt a karácsonyt. megfordultam. Vallásosak voltak. mint a meccsnézés. fújt a szél. és a legtöbben rá sem néznek. hogy kifussak a pénzemb l. és hogy évek óta el ször a megfelel módon cselekedtem. amelyet mindannyian követhetünk: Amikor kétségeid vannak. Hamarosan szemt l szemben álltunk. és hálát adtam Istennek. ahol a legtöbb hivatalos találkozót tartották. Azok. és azt mondta: . Ez megmentett attól. nem mérhet forintban. . Reménykedtek. hogy adj-e a rászorulóknak. Megkérdeztek.Áldja meg az isten. és egy tányér levesre. tudomást sem véve a két nincstelenr l. ha nem nagyon van rá pénzünk.mondta. Soha nem voltam ott az el adásokon. hogy feladjon pár levelet. nem tudom -. Mindkett meggyötört és piszkos volt. amelyet az arizonai Phoenixben töltöttem egy hotelben. hogy én nem vagyok olyan helyzetben. milyen sokat jelent ez nekem. hogy a férfi nem kéreget. elmulasztottak egy ilyen jutalmat. Soványak voltak.talán úgy véltem. hogy a környezetünkben él szegényeket Isten ránk bízta. Ezzel ugyanis nem számoltam. Családunk és Diane n vérének családja közösen vett részt egy konferencián abból az apropóból. Hirtelen eljutott a tudatáig. Akkor miért van ott minden nap? Kifelé menet a lányom megállt. majd elsiettek. és én sem vettem tudomást a két férfiról. nem egy angyal-e. Nyilvánvaló volt számomra. vagy az emberek iránti szeretet árasztott el. Azután. Magam is kölcsönb l voltam ott. hogy egy üveg olcsó bor is jobb a semminél egy ilyen éjszakán. Hatalmas. A francba! Hiszen úgyis csak alkoholt vesznek rajta! Szóval lehajtottam a fejemet. Utána átmentem a szemben lév hotelbe. amikor belépett. mert így akarja. Marilynnek volt egy kiváló szabálya arra vonatkozóan.

ahogyan egyre több pénz áramlik hozzád. hogy adsz. és köszönd meg a negyvenezer forintnyi tízszeres megtérülést! Dobj be kétszáz forintot egy adománygy jt dobozba a boltban.: ‡ í* Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! ‡# : ban él veszélyeztetett gyermekeknek. és feltétel nélkül adsz. Amire vágysz. az megnyeri magát az ajándékot. olyan formában is jelentkezhet. és köszönd meg a tízezer forintnyi tízszeres megtérülést! Adj egy bajban lév barátodnak négyezer forintot. Ez mindkett nk számára jó üzlet volt. és utána kérd a viszonzást! Hagyj ezer forint borravalót. I Ki 0. Adni nyereség. és utána formálj igényt a tízszeres megtérülésre. miel tt tudatában lennél. fogadd el. Ha egyszer elkezdesz tizedet fizetni. Ha az ebédjük kétezer forintba került. hívd meg ket. és köszönd meg a kétezer forintnyi tízszeres megtérülést! Mindig mondd háromszor azt. Kés bb szükségem lett egy másolóra. Aki ad. amire a leginkább szükséged van. Nagyszer en érzed majd magad attól. és hagytál ötszáz forint borravalót. az els sorban. hogy a dolgok olcsóbbak. Nem volt rá szükségem. azt leértékelik. hogy épp arra van szükséged. hogy kérje érte a jutalmát! Függ vé fogsz válni attól. és látod. akkor mondd: ÄKöszönöm! Köszönöm! Köszönöm az ötezer forintnyi tízszeres megtérülést!" Lehet. Marilyn pedig megkapta az univerzumtól a kétmillió forintnyi tízszeres megtérülést. hogy: ÄKöszönöm!". A házassági évfordulónkat minden évben a kiváló Shakespeareel adáson ünnepeljük. Ha felajánlja. a pénz áramlani kezd hozzád. Királlyá tesznek minket. mert ebben energia rejlik. hogy egy több száz éve született színdarabot lássanak minden id k egyik legnagyobb mesterét l. de nem akartam visszautasítani az ajándékát. és ezreknek adatik meg a lehet ség. és kérd (hangosan) a tízszeres jutalmadat érte! Így korlátlanul válthatod valóra a legvadabb álmaidat is. Adj ki még több pénzt. Marilyn nekem adott egy nagyjából kétszázezer forint érték fénymásolót. És ezt ingyen tehetik. 117 . hogy a következ héten a barátod hív majd meg téged. hogy adj. és kéred a jutalmadat. és még valami! Az. Észreveszed. Felbecsülhetetlen ellenszolgáltatást kaptunk az adományunkért cserébe. Ha egyszer adni kezdesz. tízszeres jutalmat nyer. annál többet kapunk. És aki kap. Fizess tizedet bel le. az ugyanis megszakítja a jó dolgok áramlását. Minket és barátainkat királyi módon látnak vendégül. Mondd neki. csodálatos eredményt tapasztalsz. Netán valaki pont azt adja neked. és még annál is több pénzhez jutsz. Hogyan értékelnéd ezt a viszonzást? Egy ilyen el adásra szóló jegy egy ilyen helyen. Cserébe segítjük a hajléktalanokat. Szóval adj feltétel nélkül. hogy pénz áramlik hozzád. Általában tíz-tizenöt barátunkat hívjuk meg a piknikre. Los Angelesben könnyen belekerülhet 200 dollárba is fejenként. és még több pénz áramlik feléd. hogy megismerkedjenek a Shakespeare-el adások szépségeivel. Minél többet adunk.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! . hogy kevesebb lesz a kiadásod. Ha elmész ebédelni valakikkel. Micsoda érték! Ne felejts eladni. hogy konzerveket kapjanak. és élvezzük a csodás estét a csillagok alatt.

Feltétel nélkül adtál az embertársaidnak. Ez nem járul hozzá a sikeredhez. a kirándulást. és cselekedj! A munka.17. a színdarabokat. a pingpongot. Az aggodalom és a nyugtalanság ellentéte a gondtalan sikerbe vetett bizalom. amelyek örömöt szereznek neked! A legtöbb ember azért vonzódik egy adott jelleg munkához. mert élvezi egy bizonyos részét. olyan dolgokat kell csinálnod. Szabadulj ki. Ez nem a legjobb megoldás. a focit. hogy élvezd a dolgokat. Az aggódás negatív eredményt szül. nem pedig a játék tesz tompa és unalmas emberré. Ennek az elképzelésnek át kell hatnia a munkádat is! Találd meg benne azokat a dolgokat. Akármi miatt aggódsz. a tengeri körutazásokat. hogy megkapd mindazt. Bizonyára továbbra is 119 . Azután a munkahelyed politikája megváltozik. És most? Hogyan tovább? Mit kell még tenned annak érdekében. amiket utálsz. amit el szeretnél érni. a baseballt. és zsupsz. a kempingezést. Megfizetted a tizedet a bevételedb l. Mindezek vidám dolgok. a koncerteket. a kosárlabdát. például a tengerpartot. a horgászást. FEJEZET Szórakozz! Leírtad. Higgy a saját sikeredben! Szórakozz! Érezd jól magad! Isten rengeteg vidám dolgot adott nekünk. a krikettet. a kártyajátékokat. pusztán az öröm kedvéért. a síelést. ami kértél? A válasz valószín leg megdöbbent : szórakozz! A rendszer része. Disneylandet. amelyeket birtokolsz. a filmeket. megteremted. a számítógépes játékokat és személyes kedvencemet.

amelyekre válaszolnunk kellett volna. kreativitás stb. aki mondott valamit a munka élvezetér l. Valószín leg nem tudtam volna megküzdeni az érzelmi és spirituális leckék okozta fájdalommal. szabadság. az utat 121 .természetesen . Las Cruses-ben. jobban teszed. Ha nem szereted. Boldogan és vidáman jobban dolgozunk. Ha a munkáddal kapcsolatban minden visszataszító számodra. amelyeket meg kellett írnunk." Ha nem jöttem volna Kaliforniába az álmomat követve. és termékenyebbek vagyunk. biztonság. Azután megbeszélt egy id pontot. Lehet ségünk nyílt rá. és eladtam egyet. miért folytatja még ezt a munkát . Az univerzum megadja. Ó. ² Imádom az embereket. ha keresel valamit. írtam hármat. hogy értékelik a m veidet. hogy hitelesen élek. és kiléptem az életbiztosítási üzletb l. Id nként bezárjuk az irodát. amivel foglalkozol. ahol ma tartok. amelyet magadnak akarsz! Ha m vész szeretnél lenni. és elvisszük az egész csapatot egy különleges kirándulásra. Szeretem meghívni ket egy jó vacsorára.mindenki fülében elültette a bogarat. hogy az univerzum tegye a dolgát anélkül. amelyet valaha tettem. és még mindig aktívan dolgozott. és igényelsz egy új munkát. Hátat fordítottunk az üzletnek. a beszámolókon. Csak azt vagyok hajlandó csinálni. amelyek felkészítettek ennek a könyvnek a létrehozására. amit meg akarsz tenni. Ezt nem nekem találták ki! Persze az embereknek nagy valószín séggel szükségük van a termékre. Jól éreztük magunkat. amit kérsz. ha el veszed a jegyzetfüzetedet. és én a járatlan utat választottam . amelyeket el akarsz érni a munkádban: rugalmasság. írd le. mintha h s lennék. hogy egy kis szabadságra és kikapcsolódásra van szükséged. mint amilyen én lenni szeretnék. te is a hiteles életet választanád! Nincs más választásod. hogy jelent s. és nem tudtam kitalálni. mindannyian elmentünk Disneylandbe. írd le azokat a dolgokat. Olyan gazdag volt. amit nem igazán szeretnél. amelyeket meg kellett oldanunk. Úgy döntöttem. valószín leg nem írtam volna meg azokat a forgatókönyveket. s t azt is. amikor ellátogatott a vendégekhez. amit szeretsz. ² Azért csinálom. Nem maradtam meg a forgatókönyvírásnál. mint hogy megtaláld a sikert.és minden megváltozott. Én nem nagyon rajongok az ilyen típusú értékesítésért. Nagyon drága t zriasztókat adott el üzleti vacsorák keretében. mert élvezem ² mondta. hogy meghallgattak egy húszperces el adást a t zriasztókról. de gyorsan! Az élet túl rövid! Három hónapon belül elhagytam Új-Mexikót. Anyagi gondjaim voltak. amelyet nem rendeztek meg. Hatalmas siker volt. Kaliforniába mentem forgatókönyvet írni. Elment egy városba. így az eljött hozzánk. Cselekedtem. hogy egy id re elfeledkezzünk az irodai munkáról. Ahogyan Robert Frost mondta: ÄAz erd ben egy útelágazáshoz értem. ha valahogyan át tudnám adni ezt az érzést. hogy beleavatkoznánk. és megkért valakit. és eladott nekik egy 370 ezer forint érték t zjelz t. állandó és biztos a fizetésed! Új munkád rád talál majd. hogy a munkád kielégít. jobban teszed.4* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! i ! í> Szórakozz! «$» meg kell tenned olyasmit. az a férfi hetvennégy éves volt. a meghívottaknak pedig pusz120 tán annyit kellett tenniük. Valószín leg nem találkoztam volna Marilynnel. Amikor el ször tettük ezt. Id nk legnagyobb részét munkával töltjük. Mi megtesszük. Lehet. Mégis ez volt a legjobb lépés. vagy a régi válik tökéletessé. és a hívásokon. vidám emberek. ami megérintett. de arra is összpontosíthatsz. Állta a költségeket. Nem gondolkoztunk azokon a problémákon. Írd le annak a helyzetnek a vágyott körülményeit. de az nem számít. Szórakozz! Kifizet dik. Olyan dolgot csináltam.amit én személy szerint nem találtam jónak. amit élvezek. amit akartam. Szeretem megóvni az életüket. Olyan. A válasza meglepett. Amikor találkoztunk. és hagytuk. A férfi valószín leg már meg is mentett néhány életet az er feszítései révén. Ezzel . hogy m vészi képességeidet latba vetve dolgozol. Néhány éve találkoztam egy férfival Új-Mexikóban. hogy hívja meg minden barátját egy vacsorára a helyi étterembe. Ez vezetett oda. dúsgazdag.

Tarts szünetet a nap közepén! Menj moziba vagy nézz meg egy meccset! Koncentrálj a munkádnak arra a részére. és váltsd valóra legvadabb álmaidat is! 123 . Találkozhatsz egy barátoddal. Lelj örömöt a munkádban! Lelj örömöt a játékban! Szórakozz. ahogyan gazdagodsz! 122 Ha a tizedfizetés a siker szíve. Bepakolhatsz egy nagydarab sajtot és egy kis kenyeret egy kosárba. ÄJöjjön el a Te országod. A csel az. Ez persze nem jelenti azt. amire úgy gondolsz. hogy boldog légy. amit szeretnél megtenni! Valami. hogy örömmel töltene el. és figyeld. beszélhetsz a barátaiddal. szórakozz egy kicsit! Elmehetsz sétálni. A neveden szólít a siker. úgy a földön is. bridzselhettek. esetleg írhatsz egy könyvet. A sikerhez vezet utad egy egyszer utasítással kezd dik: szórakozz! Élvezd a munkádat! Élvezd a játékot! Játssz gyakran! Legtöbben azzal az elképzeléssel a fejünkben növünk fel. akkor a szórakozás a lélegzet. hogy akármilyen helyzetben vagy is. Tedd meg. amit gazdagságod biztosítása érdekében tehetsz. Biztosan van valami. mint nem szórakozni. pont olyan könny szórakozni. A tizedfizetés mellett a szórakozás a legfontosabb. Tudod. festhetsz." Természetesen a mennyország tele van örömmel és boldogsággal. biztonságban vagy.. amelyek körülvesznek. miképpen a mennyben. amely életet visz a sikeredbe. Isten biztosan nem! 0 azt akarja. hogy ezentúl egyik gondtalan napodat követi a másik. és elmehetsz piknikezni.. és kirakatokat nézegethettek. Azért vagy itt. A trükk tehát az. hogy az univerzum Teremt je nem rabszolgának alkotott téged. Változatlanul keresztül kell menned próbákon és nehézségeken. de most nem azt teszed. amelyet szeretsz! Tárd ki a szívedet a vidám dolgok el tt. És bár er feszítéseket kell tennünk az életünkért. A gazdagság rád talál. Csak rá kell találnunk az útra. akármi is történik. hogy fájdalommal és szenvedéssel telve éld az életedet. hogy a szíved mélyén tudod. hogy a sikerért keményen meg kell dolgozni. Ez mindnyájunknak megadatik. vagy szervezhetsz egy partit. golfozhattok. hogy beteljesíts egy nagy célt. annál sikeresebb leszel.1 *$‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat ‡ - «> Szórakozz! 4' 5 a vágyaid felé. Minél boldogabb vagy. olvashatsz egy könyvet. Érezd jól magad! Az élet túl rövid! Soha senki nem várta t led. védelem alatt állsz.

aki jobbá szeretné tenni az életét? Az az ember vagy-e. vagy mint az elektronjaidnak a protonjaid. Pontosan annyira kellesz nekünk.18. hogy mi válhatna bel le? Vagy valójában meghamisítod a képet? Létezik egy szívós vírus: a kétség vírusa. Egyike a közel hatmilliárd férfinak és n nek ezen a bolygón. aki mindig arról álmodik. hogy nem vagy olyan sikeres. Azt sugallja. Hogy csak becsapjuk magunkat vagy valaki mást. hatalmas. mint a szívednek a tüd d. Hogy hazudsz magadnak és másoknak arról. Okkal kerültél ide. olyan kedves. és nekünk. egyetemes szellemének. akinek gondolod magad? Az. A füledbe suttog. ki is vagy valójában. Értékes tagja az emberiségnek. Része vagy a bolygó egyetlen. És én azért vagyok itt. Hogy nem felelünk meg a saját elképzeléseinknek és lehet ségeinknek. olyan hatalmas. hogy ki vagy? Er s. motivált. aki vagy. akinek mindenki más hisz? Az vagy-e. akkor is szükségünk van rád. lenni szeretnénk. FEJEZET Hamisítás Ki vagy te? Gy ztes? Vesztes? Mire idáig jutottál a könyvben. önmegvalósító ember? Vagy egy átlagos létez . Az vagy. Hogy valójában nem azok vagyunk. pozitív gondolkodású. akik. és nekünk szüksé125 . többieknek szükségünk van rád. hogy megmondjam neked: ezek a dolgok egyszer en nem lehetségesek. Id nként mindnyájan úgy érezzük. mintha mindent csak színlelnénk. amilyen lenni szeretnél. már tudod. Még ha id nként néhányan meg is feledkezünk err l.

hogy megvalósítsd. hogy túlmutatnak a hatáskörödön. Tudod irányítani a sárba ragadt. Ez az egyik titka a sikerednek. Isten szeret téged. elektronok. eltér tapasztalataid. a félelem és határozatlanság sarába ragadva? Semmiképpen! Meg kell mozdulnod. Ha azt gondolod. vagy elbocsátanak? Félsz. hozzád tartoznak. amelyeket birtokolsz. hogy valóra tudod váltani a legvadabb álmaidat. s a gravitáció intézi a többit. miel tt az univerzum irányíthatna. hogy vannak célok. a Nagy Szellem bármikor. és nem képesek követni téged! Azért kérd jelezik meg a képességeidet. protonok és energia egyedi kombinációja. Még ha néhány rült tudós meg is találja valaha a módját. Képes-e az univerzum energiája irányítani téged. vagy a sajátodat? Vagy talán attól. ha nem lennél képes arra. hogy felbosszantasz valakit? Félsz.különbözni fogtok. képes vagy rá. Ha el tudsz képzelni valamit. képes vagy rá. mert nem biztosak a sajátjaikban. amiért tele vannak negatív gondolatokkal. hogy cserbenhagyod a csapatodat? Eltékozlod a cég pénzét. És a félelmednek el kell múlnia ahhoz. az a félelem egyik formája. Olyan vagy. ha még mindig állsz. Ok és okozat ² minden. Eldöntheted.a megalkotás pillanatától kezdve . Gondolj bele. Az a rendeltetésed. meg is tudod valósítani! A természet önmegvalósításra tervezett téged. hogy kritikát. Bízz magadban! Higgy magadban! Tedd a lehet legjobbat! Ne vegyél tudomást azokról. Az egypetéj ikrek valójában nem teljesen azonosak. amely nem ismételhet meg sehol a föld színén. hogy ugyanaz a nagy k legurul egy hegyr l! Most tudod irányítani? Meg tudod lökni az egyik vagy a másik irányba. hogy legyen egy másolatod. vágyaid lesznek. hogy kiónozzon. sem bármelyik más bolygón a világmindenségben.és bármilyen körülmények között megad neked minden segítséget. hogy jobbra vagy balra. hogy képes vagy tökéletesen megtanulni a leckét. képes vagy rá. akinek gondolod magad? Ez teljességgel lehetetlen! Kivételes és páratlan személyiség vagy. akik kételyt ébresztenek benned önmagáddal szemben! Áldd meg ket. mert birtokában vagy ennek a gondolatnak. Távolról sem lehetséges. de ezek a kudarcok valódi önmagad felé lendítenek tovább. Meg tudod csinálni. Csak te lehetsz önmagad! A gondolatok és a vágyak. amire szükséged van. Valójában nem is születhetett volna meg a gondolat. hogy megértsd. meg tudod gyógyítani az embereket. és az elméd tudja. mint te. amelyeket nem érsz el. Bizonyára sokat kell tanulnod. Ha azt gondolod. Ha nem hiszel magadban. A valószín ség törvénye határozza meg az egyediségedet. És ennek a gondolatnak az ereje abban rejlik. És ha egyszer en megkéred. nem az vagy. mert nem neked kell elérned. hogy megvalósítsd azokat a gondolatokat. Ha azt gondolod. merre tartasz. hogy munka közben nyomást vagy izgalmat éreztél. Ez nagyon fontos! Emlékezz rá! A kivételes személyiség gondolata 126 lényegében az adott személyiség számára kivételes. te és a klónod . mi az. mint senki más. Elképzelhet . Ha azt gondolod. amelyeket elkülönült és eltér életkörülményeitek határoznak meg. és vágyott célod felé vezethetne. amit kibocsátasz. hogy nem felelsz meg a követelményeknek? Félsz. Egyszer bben: bármire is gondolsz.«J» Váltsd valóra legvadabb álmaidul! 4" Hamisítás «*» günk van rád. meg tudod nyerni a lottóötöst. Emlékezz: 127 . megsokszorozva tér vissza hozzád. hogy nem az vagy. hogy a jó oldalad kivirágozhasson. hogy mindenki számára kiderül. hogy találkozhatsz és összeházasodhatsz álmaid párjával. Molekulák. meg tudod tenni. hatalmas k sziklát? Nem. de ez el re elrendelt. Teremtésed minden szempontból afelé hajt. amelyekr l gyakran úgy hiszed. hányszor fordult el . hogy megvalósíts egy célt. Ezek közül hány függ össze a félelmeddel? Félsz attól. hogy ez a gondolat él a fejedben. Képzeld el. Különleges vagy! Senki sem olyan. Más kilátásaid. ami azt jelenti. az úgy igaz. szidást kapsz. akinek gondolnak? Félsz.

mint valaha. Jómódú volt. miel tt meghalna a vérveszteségt l. Képzeld el. akivel valaha találkoztam. Kezdetben a vágyain kívül semmije sem volt. és szüksége van a segítségedre. akinek gondolod magad. Felejtsd el a sok ostobaságot. és ott találsz egy szélesebb ösvényt. kimászott bel le. az univerzum keresztülvezet ezen a völgyön! De ha el vigyázatos is vagy. amelyet nem szeretsz. amelyet követhetsz. Az üzletek megtalálták. vagy megfelelj más emberek elvárásainak. Boldog. Tudd. Nincs választásod. ennek következtében balra térsz el. és bízott a megérzéseiben. Tudta. Követte az univerzum törvényeit. hogy visszaadná az engedélyét.*f» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <# Hamisítás *« A természet irányítja a guruló követ. hogy a hozzád legközelebb álló ember megsérül. ami csak eszedbe jut! Tudd. hogy ha az a végzeted. Felejtsd el azt az elvárást. többieknek is. neki meg van írva. Menned kell! Képzeld el azt is. Tudd. Teszünk valamit. hogy megcsikarod a lábad egy kaktusszal. és elvette az egyik legkedvesebb hölgyet. Odakint iszonyú meleg tombol. hol lapulnak az alvó csörg kígyók? Sehonnan! De az univerzum tudja. hogy 128 gazdag legyen. hogy gazdag lesz. Ezzel az univerzum elkormányoz téged a csörg kígyó útjából. Ez a világ rendje. büszkén és dalolva. Egyszer en önmaga lett. Így aztán egy darabig készpénz és havi rendszeres bevétel nélkül maradt. nem erkölcsös megegyezni házak megvásárlásáról anélkül. Lehet. Harmincéves korára több mint 200 millió forintnak megfelel dollárja volt a bankban. honnan tudhatod. és bármit képes vagy megtenni. hogy segíts a barátodnak. mert megkezdted az utadat. mint a kaktusz. Ez az ember csapdába esett egy elhagyatott bányában. mert hitte. ÄTegyél valamit. amit keresett. Eltökélte. hogy az vagy. Ingatlanügynökként dolgozott mindaddig. még ha rossz is" ² szokta mondogatni egy texasi barátom. gazdagabban. hogy másnak mutatkozz. és az univerzum irányít minket. 129 . Bármilyen probléma vette körül. jó néhány kilométerre az úttól. de megtette! És tizedet fizetett a pénzb l. Bízz az univerzum iránymutatásában. hogy Isten ezzel a lehet séggel teremtette. és azonnal indulnod kell. amely a csörg kígyókkal. hogy az elképzeléseid nem csak neked fontosak! Fontosak nekünk. Irányítható voltál. Nehéz volt. amíg úgy nem döntött. hogy megmentsd a barátodat. hogy küzdj és dolgozz egy olyan munkakörben. hogy több pénzt kereshet házak megvásárlásával és eladásával. írd le ket. Úgy érezte. Szükségünk van arra. ami messze nagyobb veszélyt jelent. és követte az univerzum törvényeit. hogy egyedi vagy. skorpiókkal. hogy valóra váltsd a legvadabb álmaidat is. amelyet egész életedben tapasztaltál. kaktuszokkal és a halálos veszedelem minden formájával teli sivatagi kanyont szeli át. Ekkor visszaadta ingatlanügynöki engedélyét az államnak. Felejtsd el. és tedd is meg.

téves. Megszabadítottad az elmédet a negatív gondolatoktól. a felh k eltakarják a napot. Lehet. hogy leírtad minden vágyadat. Képzeld magad egy kertbe. gazdagságra vonatkozó álmod összeomlana. A dörgés és a villámlás megijeszti a madarakat. amit itt tanultál. mintha hatalmas hibát követtél volna el. a madarak csicseregnek a meleg napsütésben. és nem foglalkozol azzal. ahol minden megterem. FEJEZET Amikor beborul Képzeld el. Képzeld el. Az igazság mégis egészen más. hogy eléred-e valaha a céljaidat. hogy minden. hogy most egy kicsit beborult. Elképzelted magad.valamennyi karnyújtásnyira t led. És a tiéd lehet. Lelkesedsz érte. Miért? 131 . Amit csak akarsz. Feltétel nélkül adsz másoknak. Mindenféle érett. zamatos gyümölcs lóg a fákon. Rendszeresen fizetsz tizedet. lédúsak és finomak . mintha mindjárt leszakadna az ég. Úgy néz ki a helyzet. hogy egy zöldell kertben állsz! Amerre csak nézel. amire valaha vágytál! Az ég kék. Úgy t nik.19. szép és egzotikus virágok nyílnak. ha kéred. És most mindenféle gond kopogtat az ajtódon. kövérek. mintha minden. Maga a földi mennyország. temérdek zöldség. Elengedtél mindent. Az igazság az. és nem énekelnek tovább. amint élvezed a dolgokat. hogy már a birtokodban is vannak. hogy úgy érzed. Szeretettel gondolsz mindenkire. és el bb vagy utóbb es sre fordul az id ! Az ég elsötétül. De egy dolgot jól jegyezz meg: ez még mindig a Föld nev bolygó. és a megsemmisüléshez vezet.

választásaid listája egy változásra vonatkozó megrendelés. Elektronikusan tárolt digitális információ. Akir l azt hitted. Ez nem jelenti azt. Azt a folyamatot. de ellentétes irányú válaszreakció. Egy júniusi éjszakán a szerver összeomlott. Ezt a folyamatot hívjuk kemizációnak. Egy weblap nem más. Költségeim soha nem látott magasságokba ugrottak. mint bármelyik magban. Ezt a modern világbéli csodát a programozók és fejleszt k másfél év alatt hozták létre. Nem sokkal azután. hogy valószín leg egy éven belül nyugdíjba mehetek. Ez néha azt jelenti. mint aki most vagy. és egyre többet kerestem vele. Lényegében más szeretnél lenni. és ráébredtem. Közelr l és személyesen. Az ügyfelekkel egyre javult a kapcsolatom. Minden hónapban egyre több hirdetést adtam el. ami minden életet meghatároz ezen a földön. amelyet a természeti törvények irányítanak. vagy. Miel tt azonban megrendelésed szárba szökkenne és meger södne. Minden teremtmény beleértve téged vagy engem is . semmit sem tudtunk helyreállítani. de az nem 133 . hogy nagystíl en m ködtetem ezt a gazdagságteremt módszert. és felvettem egy értékesít t. és feltétlenül kudarcot vallottál. amelyben olyan tökéletes lehet ség rejlik. hogy kitaláld: egy nem létez honlapon nem lehet több hirdetést eladni. Akár tudod. amelynek végbe kell mennie. hogy életed párja lesz. hogy b nh dnöd kell a b neidért. Ez azt jelenti. 132 Ne felejtsd el. Nem tudtam hibázni. de a másodperc milliomod része alatt emlékké változott. ne lep dj meg. A magok csíráznak. nem kell géniusznak lenni ahhoz. hogy helyet csináljon azoknak a dolgoknak. hogy az a másik dolog elveszett. miel tt eljön a tavasz. kémiai változáson kell keresztülmenned. kemizációnak nevezzük. és most olyasvalakivé változol át. Én voltam a király. hogy naggyá és er ssé válj.végtére is . A víz például hidrogénb l és oxigénb l álló vegyület. Egy olyan elrendelés. Nem sikerült az adatmentés. A dolgok változnak. Ez nem jelenti. hogy minden jó dolog Istent l való! soha nem dob a farkasok elé. hogy a negatív gondolatok érvényesülnek. Minden nap egyre több panasszal kellett szembenéznem. és az aratás bizonyossá vált.kémiai elemekb l épül fel. akir l mindig is tudtad. és ehhez változásokra van szükség. mi is az a kemizáció. bebáboztad magad. Ez mind az ok és okozat által megszabott folyamat része. meg tudjuk-e tartani a szponzorainkat. Ez nem volt egyszer feladat. ha esni kezd. mint nullák és egyesek sokasága. Keményebben dolgoztam. mint valaha. Unalmas volt. Kevesebb id alatt. Elhatároztam. de az akarsz lenni. Fel akartam készülni rá. mint maga az élet. Minden cselekedetre létezik egy egyenl mérték . Ha azt kéred. hogy akár is lehetnél. Újjászervezi az életedet. amelyeket kértél t le. Id nként számítanod kell egy-egy heves záporra. hogy talán elázol vagy belelépsz valami kellemetlen dologba. Ez éppen olyan magától értet d . megtapasztaltam. Régi barátok hagynak el vagy költöznek máshová. hogy beköszöntsön a tél. hogy elkezdtem használni ezt a rendszert. hiszen sokan fizettek a hirdetésért. A kémiai változás elengedhetetlen a teremtéshez.' Váltsd valóra legvadabb álmaidat «í» Amikor beborul 4f Olyan világban élünk. ha így folytatom. A túlélés azon múlt. Ez egyfajta kémiai átalakulás.az egyetlen állandó dolog az életben. És akkor es sre fordult. sikeres üzlet paramétereit. Új felszerelésekre költöttem a megtakarított pénzemet. elhajózik. mint ahogy pöffentesz egy füstkarikát. A kemizáció egyszer en csak helyzeted újjáépítése. miel tt elérnéd a vágyott gazdagságot. Leírtam egy hatalmas. Karriered hirtelen és váratlan összeomlik. A legfontosabb ezek közül az ok és okozat törvénye. A fejl dés természetes. hogy megütöm a f nyereményt. amelyet a földbe ültetsz. A körülötted lév dolgoknak is át kell menniük a kémiai változáson. akár nem. Ha most nem vagy gazdag. A kemizáció csak annyit jelent. a puszta fennmaradás érdekében. Ez butaság! Mindig napkelte el tt van a legsötétebb. Hirdetési lehet ségeket adtam el egy m szaki weboldalon. hogy a terveid m ködnek. Amikor gazdagságot kértél. es re és megtermékenyítésre van szüksége. Nos. Aranyad elvált a sártól. Külön-külön mindkett gáz halmazállapotú. és minden adatot elvesztettünk. A változás . Kell. de együtt folyadékot alkotnak. hogy a helyzeted drámai módon megváltozik.

Végy egy mély lélegzetet. Azt akarja. mennyire bánt. Negatív maga a félelem. El tudja érni. és higgy a gazdagságnak és a boldogságnak ebben a rendszerében! Ne engedj a sötét oldalnak! Mr. világos marad. Ha még több dolgot kérsz. akinek hisszük magunkat. Akármit is teszel. ha kudarcot vallanánk. Az er veled van." Lazíts. mint a régi. amelyeket a magunk számára kit ztünk. Ezek a botlások csupán az élet viszontagságai. Attól fél. miféle rosszat hoz. kérj még több dolgot! Kapd el a jegyzetfüzetedet. amit kértél! Képzeld el. Negatív gyenge. vagy milyen sötétnek látszanak a dolgok. Mr. Eladásaink száma ugrásszer en megemelkedett. hogy sz kmarkúak legyünk. Képzeld el. Mr. de gyenge. Negatív azt szeretné. A létéért retteg. vacsorát f zni az új pároddal! Lelkesedj azokért a dolgokért. és mondd ki hangosan: ÄEzen is túlleszek. KM amiben hiszel. Nem vettem észre. aki arra vár. soha ne add fel! Ne hagyd el magad. Összpontosíts mindarra a jóra. amit kértünk. hogy ez a kemizáció. Azt is mondta. És létezik egy egyszer módja. hogy mindened megvan. Keményen dolgozik ² nagyon keményen ². de közel sem olyan er s. mert es sre fordult. Mivel nem kellett a régi módszerekkel kínlódnunk. Veszíteni fog. és bízz benne. amelyeket kértél! Az univerzum azt akarja. Veled van az univerzum határtalan energiája. és az év végére meghaladtuk az általam kit zött célokat is. amely sokkal gyorsabb és hatékonyabb volt. növekedésre vonatkozó céljaimnak. amely megfelelt az én agresszív. Egy pillanat! A nyakamig ért a víz. A kemizációnak köszönhet en kidobtuk a régi technológiát. hogy sokáig és keményen dolgozzunk. hogy sikerrel járj. hogy minden. A kemizáción kívül foglalkoznunk kell még Mr. amire szükségem van. ami a tiéd! Koncentrálj arra a jóra. hogy higgadtnak kell maradnod. Amikor nehéz a továbbjutás. 135 . Hogy nem érdemeljük meg azt a jót. hazugság. Valójában a sikered eleve adott. hogy leigázzon a tegnap realitásának unalma. hogy hátrahagyod t. és írj le még több dolgot. Ha lámpát viszel egy sötét szobába. ami a szívedben van! Nem számít. hogy feladjuk. Azt akarja. és fogadjuk el a kudarcot. amelyet el akarsz érni! Marilynnek igaza van. egy teljesen új internetes felületet hoztunk létre. Szerencsére Mr. hogy újra mozgásképtelenné váljunk. amelyet maga az éltet er garantál. A régi oldal soha nem bírt volna el ilyen ütem és mérték növekedést. Tele van logikával és értelemmel. hogy az univerzumot az érdekli. ahová való. 0 minden reménytelen dolog forrása. A változás azonban két forrásból ered. Mire volt szükségem? Egy nagy csónakra. Talán egy bárkára. Hogy hagyjuk abba a siker tervezgetését. Negatív azért tevékenykedik. hogy a jegyzetfüzetem volt az én nagy csónakom. új és innovatív technikákkal dolgoztunk. mert van egy legy zhetetlen védelmez d. mint a pozitív oldal. nem pedig egy egyszer lyukban. Ha beviszel egy vödör sötétséget egy kivilágított szobába. Negatívval való sikeres küzdelem titka az. Valójában a kemizációnak köszönhet en rákényszerültünk. Néha képes meggy zni. Mindezt azért. mint amilyen Noénak volt. És hogy írjak le még több dolgot. amit magadnak akarsz! A viharos id csak alátámasztja. hogy megkérd jelezd a saját értékeidet. hogy ki tudjuk fizetni a számláinkat. milyen öröm vezetni az új autódat. az emlékeztet rá. tegyünk félre. Mr.<| Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ! %» Amikor beborul -# jelent meg. hogy hibát kövess el. A kemizációval és Mr. hogy elveszítsük azokat a jutalmakat. hogy elt njön a semmibe. Negatív kudarcra van ítélve. hogy biztonságban keresztülvigyen a csatatéren. Ebb l az id b l nem maradt jó emlékem. élni az új házadban. hogy nem azok vagyunk. A saját félelmünk. hogy gyémántbányában élsz. hogy olyan honlapot alakítsunk ki. mert készen állsz a nagy növekedésre. Azt akarja. utálattal és haraggal. új. Marilyn elmondta. Ez majdnem két hónapig tartott. és küzdjünk azért. világos lesz. El tudja érni. hogy közel állsz a gazdagsághoz. hinned kell saját megkérd jelezhetetlen sikeredben! Abban a sikerben. hogy ne aggódjak. irigységgel és dühvel. Negatívval is. Azt akarja.

használd a súgót! Írj egy levelet Istennek. Az interneten elolvashatjuk a reggeli híreket. és megtalálod az e-mail címünket Kérlek. kedvetlennek. rákattinthatsz a súgóra. amikor a f nököd vagy a párod kiszámíthatatlanná válik. Napról napra egyre inkább függünk a komputerekt l. elhagyottnak. megtámadottnak érezheted magad. Látogasd meg angol nyelv honlapunkat: www. Lesújtottnak. A gazdaggá válásnak ezt a rendszerét használva biztosan lesz olyan helyzet. mit tegyél. idegesnek. miként oldj meg egy problémát. FEJEZET A súgó A számítógépek világában élünk.richdreams.com Ott megkapod szeretetünket. kigúnyoltnak. Vásárolhatunk virágot. Ez az elv engedi meg. amikor fogalmad sincs. Ha nem tudod. és beszélned kell valakivel. Elvesztheted a jöv képedet. Megírjuk a leveleinket a gépen. amikor egyszer en nem tudod. hogy bármi komoly kárt tennél benne. hogy bed lsz Mr. Ez a te mindig kéznél lév súgód. hogy megtanuld használni a számítógépet anélkül. Ez garantáltan éjjel-nappal m ködik. lehangoltnak. elkeseredettnek. haragosnak. amikor úgy érzed. beszélj velünk. segítségre van szükséged. aki egy meggy z . akik valóra váltják legvadabb álmaikat is. mit tegyél. Nekünk mindenesetre szükségünk volt rá. látogass meg minket! Meg akarunk ismerni! Egyike vagy azoknak a szerencsés embereknek. tudod.<*> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! mint a csillagok helye az éjszakai égbolton: még ha nem is látod ket. amikor valami nem sikerül. Negatívnak. Ha beáll az es s id . mert minden számítógépes program azonos elven alapul. és befektethetünk részvényekbe ² csak egy kattintás az egérrel. piszok alak. amikor betemetnek a számlák ² írj egy 136 137 . Lehet. Id r l id re mindenkinek szüksége van segítségre a módszerrel kapcsolatban. Talán a kemizáció közepén találod magad. majd elküldjük e-mailben. Amikor ez megtörténik. kimerültnek. hogy ott vannak. 20. frusztráltnak. Mindez csupán azért lehetséges. Amikor nem mennek jól a dolgaid. rendelhetünk könyveket.

ami eszedbe jut! Amikor én el ször. de megszólíthatod úgy is: kedves univerzum. A régi 139 . A n nagyon szenvedett. A segítség úton van. Vízbe is dobhatod. az univerzum pozitív energiájának! 0 a te legjobb barátod. Leírtam. a f nököm azt akarja. ami a csokoládébolthoz kellett. A lényeg. Persze mondanom sem kell. hogy önmagad lehetsz. Légy szinte! Fejezd ki az érzéseidet! Isten el tudja fogadni. hogy foglalkozik a problémáddal. de ne várd el. ahogyan azt te látod. Nem számít. Kérlek. Isten cserbenhagyott. és dobd ki! Vannak. és minden megvolt benne. Tartsd észben. és adja a kezébe a problémát. én azt javasoltam. Kedves Isten! Szükségem van a segítségedre. Vagyis tudja kezelni a problémáidat. aki megad neked mindent. Nekem valahol egy dobozban még ma is megvannak azok a papírok. akik szeretik megsemmisíteni Istennek írt leveleiket. El is égetheted. hogy tovább maradjak bent. Útmutatást és irányítást kértem. mint te magad. Vissza akarták kapni a házat. Ezek a te próbatételeid. hogy egyenesbe jöjjenek. és kérj SEGÍTSÉGET! Azután köszönd meg el re jótev dnek. Az univerzum kreatív energiája létrehozta a gravitációt. és engedd el ket! Ismerek egy házaspárt. amelyek életben tartanak minket. ha kéred. Összegy rheted kis labdává. Nem ajánlom. amelyben vagy. hogy a problémád megoldódjon. azután pedig tedd egy biztonságos helyre. mit kellene tennem. ha t le kérsz segítséget. és le is zártam. és dobhatsz vele kosárra. a feleségemmel szeretnék lenni. hogy a levél megírása után le kell válnod a problémáról. amelyeket az 1960-as évek végén írtam. vagy tépd szét. az oxigént. a te támaszod. hogy mit kell tennem! El re is köszönöm a segítséget: John Ne felejtsd el aláírni a levelet. Én mindig Istennek írok. hogy örökre abban a házban maradnak. hogy írjon egy levelet Istennek. Öntsd ki a szívedet! Mondj el mindent. nagyon frusztrált és 138 ideges voltam egy bizonyos helyzet miatt. mekkora er és szabadság rejlik abban. 0 az egyetlen. ha szükséged lenne egy mintára. Én csak rá szeretnék világítani. azonnal jobban éreztem magam. Aki azt akarja. Tudni akartam. Én focimeccsre akarok menni a gyerekekkel. Nem hiszem. és a házban maradhassanak. és egyszer majd meg is veszik. Eddigi életükben annyit kellett költözködniük. Itt egy egyszer levél. tedd számomra nagyon világossá. Ha segítségért folyamodsz. Végül találtak egy új házat. Ez közted és a teremtés ereje között hoz létre kapcsolatot. add fel az irányítást. Kifejtettem a valódi és szinte érzéseimet. ahol nyitottak egy csokoládéboltot. amely nagyobb volt a korábbinál. hogy sikeres légy. Nos. Senki mást nem kell bevonnod! Az univerzum már megkapta az üzenetet. Leveled legyen egyszer és célratör .meglettem ezt. de vannak számláim. a teremt er nek. a napsütést. hiszen azt tervezte. hogy ezt a levelet a legjobb és legkedvesebb barátodnak írod. akik a keleti parton élnek egy bérelt házban. a legjobb barátom pedig meghallgatott és segített. és ugyanaz az energia siet a segítségedre.*5> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡ ': *t> A súgó *H ! levelet Istennek. Nos. Persze össze is tépheted a levelet. mit mondhat Istennek annak érdekében. hogy úgy érzem. a n egy szombat reggel azzal hívott fel. Nekem családom van. hogy minden a te kényed-kedved szerint történjen. amelyeket ki kell fizetnem. míg neki nincs. írd le. hogy már belefáradtak. mintha levették volna rólam a terheimet. Ez az univerzális mindenható energia segít majd téged. Nem engedhetem meg magamnak. hogy ez így rendben van. Azt akarod. A n tudni akarta. Az univerzum jobban ismeri a helyzetet. Mindazokat a dolgokat. Én nem. hogy elveszítsem az állásomat. Az univerzum legfels bb energiája gazdaggá tett téged. Hirtelen úgy éreztem. hogy próbatételeidet és nehézségeidet Isten hibájának tekintsd. hogy költözzenek ki. Magyarázd el a helyzetet. Az univerzumot hibáztattam. Részleteztem a problémámat. hogy a f bérl jük most szólította fel ket. Nos. de túlórát nem fizet. Úgy érzem.

hogy az univerzum kristálytisztán megmutatja majd neki. Az univerzum jobban ismerté a helyzetüket. Természetesen ezek az emberek úgy vonultak végig a házon. hogy ilyen hirtelen elköltözött. Szerette azt az épületet. de van egy hátránya: fehér a sz nyeg. hogy 24 órával hamarabb értesítik a vev jelöltek érkezésér l. Kedves Isten! Ilyen körülmények között nem tudok dolgozni a házban. ahol jól ismerték Marilynt. Valójában Marilyn és a pár. ez nem igazán m ködött. Új házban lakott. Huszonnégy órán belül Marilyn megnézte és ki is bérelte az ingatlant.A súgó ház átalakítása ötmillió forintjukba került volna. hogy nem vették le a cip jüket. mint k maguk. A régi házat pedig eladták annak a vev nek. és az új tulajdonos azonnal be akart költözni. de senki nem akadt. a házat évekig árulták. s megmutogatja a házat az érdekl d knek. Mindegy. és akkor mutatta meg. Nos.<?» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! *':. hogy biztosítsa legvadabb álmaid valóra váltását is. Használd a súgót. intézd el! Tör dj az ügyemmel! És fehér sz nyeget szeretnék az új házamba. Ez az egyike annak a rengeteg ajándéknak. milyen nehéz helyzetben vagy. és írt egy levelet Istennek. és mindig megzavarták Marilynt a munkájában. ha itt az ideje a költözésnek. így Marilyn beleegyezett. Az ügynök bejelentés nélkül érkezett. ahol Marilyn évekig lakott. Mindig van kihez fordulnod. Ez a n is ingat140 lanügynök volt. és nem nagyon akart elköltözni. amit az ingatlanügynökök szoktak: el akarta adni a házat. jó barátok voltak. Ami azt illeti. és mindenki leveszi a cip jét a bejáratnál. Régi f -bérl i természetesen kicsit meglep dtek. és írj egy levelet Istennek! A módszer gyors és ingyenes. A helyzet minden résztvev számára el nyösen zárult. Csodálatos kilátás nyílik az óceánra. amikor ráért. eljött a költözés ideje. Kezdett nyomasztóvá válni a betolakodás. ma reggel vettem nyilvántartásba egy kiadó házat. mert átadta Istennek a problémáját. amelyet az univerzum ad neked. Mindegy. hogy eladják a házat. hogy marad. Ha mennem kell. mennyire t nik nyomasztónak. hogy betartják Marilyn kérését. és a n azt mondta: ² Tudod. Két héten belül már ki is pakolt. Marilyn úgy érezte. 141 . az ablakból páratlan kilátás nyílt a Csendes óceánra. aki utoljára nézte meg. és mindez azért alakult így. aki meg akarta volna venni. Köszönöm! Marilyn Körülbelül tíz perccel a levél megírása után Marilynt felhívta az egyik ügyfele. Nemrégiben Marilyn f bérl i arra az elhatározásra jutottak. hogy megköszönje a segítségét. Valójában azt tette. Bevonult a hálószobájába. akiké a ház volt. amire nem volt fedezetük. Marilyn elmesélte a nehézségeit. Az új házban mindez már készen volt. kérlek. Marilyn rájött. így megnyugtatták. A tulajdonosok igénybe vették egy ingatlanügynökség segítségét is. Azt is megígérték.

mert most a Vízönt korában élünk! Ez egy új faj143 . Az életed örömtelivé válik. valamennyi isteni hírnök és a történelem jelent s filozófusai fektettek le fejl désünk és értelmünk kitágítása érdekében. Ugyanakkora jelent ség . FEJEZET www. én nem azért vagyok itt. ezt megteheted majd. amit a szüleinkt l és a tanárainktól tanultunk. hogy valóra váltsd legvadabb álmaidat is. hogy bebizonyítsam ezeket a törvényeket.21. vagy. hogyan tudod felhasználni ket annak érdekében. az jó neked is kicsiben? És hogy csak pénzzel lehet még több pénzt csinálni? Nos. A gazdagság és boldogság tengerében úszkálhatsz. hogy az életben valójában nem változik meg semmi? Hogy a gazdagok egyre gazdagabbak lesznek. Id nként rejtélyesnek t nnek. Baháulláh. Hányszor mondták már neked. egy hatalmas energiával bíró információt. Látszólag ellentmondanak a valóságnak. Kövesd ezt az ösvényt. Nos. Krisztus. amelyeket Mózes. hogy mindet bemutassam. amilyenr l még csak álmodni sem mertél. ezeket felejtsd el! Dobd ki a gazdagságra vonatkozó régi elképzeléseidet. a szegények pedig egyre szegényebbek? Hogy a bankárok irányítják a világot? Hogy ami jó nagyban.richdreams. és kitárhatod az ajtót saját gazdagságod el tt. mint azok.com Most megosztok veled. Nem gyötörnek majd többé gondok. Ezek a világ univerzális törvényeinek gyakorlati alkalmazására vonatkoznak. és látszólag ellentmondanak mindannak. ha a saját könyvedet írod. Most azt akarom elmagyarázni. olyan lehet séggé.

mi történt! Összeházasodtak! Barátn nk nemcsak férjhez ment. de jó barátságban maradtak. Ma már számítógépek százmilliói csatlakoznak a világhálóhoz. Sokkal több. Találkozott már férfiakkal Louisianából. vásárolt. hogy meglátogassa a hölgyet. hogy több munkája legyen. Indiában. Most már vannak barátaink Kínában. a www. Németországban. Azt mondta.richdreams. Ez több mint 13 millió forint évente. Argentínában. Ma boldog házasságban élnek DélKaliforniában. csevegett. Férfiakkal csetel a világ minden részér l. és a lista egyre gyarapodik. adott el. Fedezd fel te magad is. Minden kontinensen megtalálható. hogy támogassa ezt a könyvet. Nézd meg. tan ulmányozott. de olyan nagy esküv t tartott. amilyet mindig is szeretett volna. El ször talán nézd meg az egyszer emberek ablakát a világra! Az elképeszt mennyiség információ és lehet ség tárházát. osztott meg fájlokat. Ha még nincs tapasztalatod az internettel kapcsolatban. amikor meg akarják ismerni egymást. hogy leépíti a sz nyegtisztítási üzletet. amely még a televíziót is túlszárnyalja.com . ám az els házassága idején nem engedhette meg magának. miért tartalmaz majdnem minden tévéreklám webcímet. akiket felkereshet. Micsoda?! Igen. hogy hasonló gondolkodású barátokra leljenek. Jó ember volt. és segíteni szerettem volna neki.. amit az emberek szoktak. amely 141 extra bevételhez segíti azzal. Ghánában. Amikor utoljára nálunk járt. Nagy-Britanniában. szörfözött.*# Váltsd valóra legvadabb álmaidat 4" www. és kiválóan dolgozott. Az egyik els vállalkozásunk egy üzleti e-tanfolyam beindítása volt Kvantum-marketing: egy fels bb energia felszabadítása címmel. Mindenfélét megtárgyalnak. Ez az új eredmény azért különösen kedves számunkra. Brazíliában. Egy másik barátunk egy negyvenes éveinek elején járó. amit az emberek milliói tesznek minden nap: kapcsold ki a tévét. amelyben Äels kb l lesznek az utolsók. a sz nyegtisztító fiúnak van egy olyan programja. a legtöbb USA-tagállamban. A versengés kora lejárt. Az internethez 50 millió ember csatlakozott kevesebb. megadjam-e néhány barátom elérhet ségét. 1997 széig 27 millió számítógépet csatlakoztattak a világhálóhoz. Elkezdtünk e-könyveket értékesíteni. hogy 50 millió néz t számláljon.richdreams. Ez végül egy teljesen új üzletet alapozott meg számunkra. és id nként e-szemináriumokat is tartottunk. az Egyesült Arab Emirátusokban. tedd azt. Huszonnégy év után vált el a férjét l. Ehelyett az együttm ködés korának kezdeteit tapasztalhatjuk. mint amit a sz nyegtisztítással keres. hogy valutát vesz és ad el az interneten. Nemcsak gyorsan eladtuk ezt az e-tanfolyamot. nemzetiségre. Saját honlapunkat. és találd ki. Nagyon jól megértik egymást az ausztrál férfival. szexualitásra. Az internet minden nappal egyre nagyobb és er sebb lesz. de a résztvev k a föld minden kontinensét képviselték. utolsókból pedig az els k". Kanadából. töltött le. 145 . mert mindenütt el tudjuk érni az embereket. is kiment hozzá.S ! S ta világrend kialakulásának a kezdete. Légy üdvözölve a világhálón! A rádiónak harminchárom évig kellett m ködnie. így csak 50-60 ezer forintnak megfelel összeget keres naponta azzal. nemre. 1998 márciusára több mint 50 millió felhasználó jelentkezett fel. Nemrég új kapcsolatot kezdett keresni. elég maradi. hogy 50 millió hallgatója legyen. Az internetes kereskedelem hamarosan túlszárnyalja a legelrugaszkodottabb el rejelzéseket is. Dániából és Ausztráliából. megkérdeztem. fajra. Udvariasan visszautasított azzal. Ausztráliában. hogy reggelenként egykét-órát dolgozik.com-ot kezdetben azért terveztük. amir l mindenki beszél. Éveken keresztül ugyanazzal az emberrel tisztíttattam a sz nyegeket. és az el is jött Kaliforniába. vonzó n . A televíziónak tizenhárom évre volt szüksége. Egy olyan világrendé. Torontóban. eladási rekordot állítva be a hasonló termékek körében. Bíztam benne. jelenleg több id t tölt az interneten kereskedelemmel. mint öt év alatt. és jelentkezz be. négy gyermek édesanyja. keresett. A szerelem és az internet a két kulcsszó ebben a történetben. kommunikált nyitottan és szabadon.. és lehet séget nyújtson az olvasóknak. vallásra vagy etnikai háttérre vonatkozó el ítéletek nélkül. Azt mondta.

ÄOnline" vagyok. milyen árat fizetett a keresked az új autódért. Meglátogathatod a Louvre-ot Párizsban. Találsz ott egy linket. most! Nem holnap. és fogd a bevásárlószatyrot! Eljött az ideje. amely nélkül nem tudsz tovább élni. Szóval jogod van hozzá! Formálj jogot a gazdagságodra. Honlapunk címe a fejezet címe is egyben: www. ha azt tervezed. hogyan játszanak a pandák a San Diegó-i állatkertben. vagy letöltheted a Hubble-teleszkóp által készített legújabb képeket. Nem egyszer.vagy hajókereskedésedbe! Töltsd azzal a vasárnapodat. üss egy entert. és az eljön hozzád! Képzeld el. Övé az univerzum összes pénze. hogy bármi a tiéd lehet. vagy lefoglalhatsz egy jó utazást. mindenki kivesz bel le egy 147 146 . MOST! Eljött az ideje. És azt mondja. hogy elindulj. amilyet akarsz. anélkül hogy kitennéd a lábad a házból. Hé! Az internet nem minden. Ha további kérdéseket szeretnél feltenni ezzel a módszerrel kapcsolatban. vegyél egyet! Írd le: Van egy új számítógépem. gazdag. meg kell látogatnod angol nyelv honlapunkat. Most! Menj egyenesen a legközelebbi és legjobb bevásárlóközpontba! Hajts a kedvenc autó. gazdag. Ahogy a kosár halad körbe az asztal körül. most! Azonnal! Te gazdag. amelyen élsz. gazdag. Az asztal közepén van egy kosár gyümölcs. amelynek a segítségével elérhetsz minket. Nem jöv re. Az internetes hozzáférés hamarosan sokkal alapvet bb szükséglet lesz. hogy megkapd az általad vágyott dolgokat. FEJEZET Formálj jogot gazdagságodra! Légy izgatott! Lelkesedj! Ragadd meg az autód kulcsait. Csak gépeld be a keres d címsorába. mint ahogy kimondanád: ÄKovács Károly kicserélte a kocsija kerekét". Beszélgethetsz valakivel. hogy felfedezz egy teljesen új világot. és odaadja a kosarat a mellette ül nek. Ha nem vagy Äonline". együtt lehetünk. Légy Äonline"! Ha nem elég gyors a géped. hogy megtaláld azt a házat. és rövidebb id alatt. Mert ha gazdag akarsz lenni. akkor követelned kell. Vásárolhatsz részvényeket. miel tt megalkuszol vele. vagy letölthetsz ingyenes videojátékokat. Kaphatsz néhány árajánlatot olyan autóra. amelyet az univerzum neked szánt.«!> Váltsd valóra legvadabb álmaidat!l A siker sztori és az internet ma szinte szinonima. amire vágysz. amikor magányos vagy. 22. megnézheted. amelyre vágysz. amit csak akarsz. elvesztegeted az id det. Megnézheted. hogy valóra váltod legvadabb álmaidat is. mint a telefon. Vehetsz egy jó könyvet.com. Most! Eljött az id . hogy rátalálj arra a gyöngysorra. A jótev dé az egész bolygó. amit el akarsz érni. kivesz bel le egy gyümölcsöt. hogy végigjárod az összes eladó házat! Megvásárolsz majd mindent. hanem az egyetlen lehet ség! F leg. és jogot for málj gazdagságodra! Eljött az ideje. Valaki felkapja a kosarat. Vagy felhasználhatod a magányodat arra.richdreams. Elég gyors és megfelel az internetezéshez. hogy húsz másik emberrel együtt ülsz egy asztal körül. és megvedd magadnak. gazdag vagy.

amit valószín leg neked szántak. A követelés ereje és hatékonysága megdöbbent . miel tt tovább olvasol! A kosár gyümölcs az univerzum nagylelk ségét mutatja. engedd. Igen. és továbbadod a kosarat? Kiveszed az utolsó gyümölcsöt. Ha hozzám tartozik. mert ezzel er s és a dolgok elérését sürget lelkesedést teremtesz! Egyesítsd ezt a szívb l jöv dolgok eléréséhez való bizalmat egy kézzelfogható kéréssel: a követeléseddel. Véleményem szerint akárki is vitte el. és sokkal nagyobb hatalma van. 0 tudta. Ez pontosan. ami határtalan. miel tt továbbadja. Azt mondod az univerzumnak. teszel? Fogod az utolsó gyümölcsöt. hogy egy ilyen szép rózsaszín szikla még mindig ott van. amit akarsz. hogy akarod azt a kék pulóvert. Formálj jogot arra. és már csak egy gyümölcs maradi benne. azzal azt fejezted ki. Azonnal meg akarta szerezni. az ön rózsaszín sziklája itt volt a pénztárgépen. Ez a történet bemutatja. Van még négy ember. mintha már a tieid volnának. Tudni valamit egy tudatos elgondolás. hogy azt meg is kapod. hogy egy kék pulóvert kértél. . A követelés segítségül hívja ezt az er t. Igénylésed teszi meghatározottá. nem sokkal azután. hogy jogodban áll gazdagnak lenni! Az univerzum mindig is azt akarta. és az univerzum megadja neked! Az. hogy Isten mindig újratölti a kosaradat. amit kérsz. akarom azt a kristályt. Ez már az övé volt. azzal azt nyilvánítottad ki. és látod. De amikor megkérdezte az árát. kérlek. és amikor visszatértem. így azt mondta magában: ÄKedves Isten. Formálj igényt a gazdagságodra. pontossá kérésedet. és megérkezik hozzád! 149 148 . Hiszel abban. és visszarakod a kosarat az asztal közepére. hogy szétvágod az utolsó gyümölcsöt. Az. így meger síted azt a képességedet. rögtön. Ha azt választottad. hogy visszautasítod a gyümölcsöt. hogy mit kértél. hogy visszautasítod mindazt a jót. mintha már az övé lenne. és öt felé vágod? Visszautasítod az utolsó gyümölcsöt. Lehet. valaki ellopta. nem pedig Istenben. Tudni. Ne felejtsd el. és azt mondta. -Azt hittem. Ha azt választod. er síti a bizalmadat. jó nyomon jársz. hogy minden jó dolog az univerzumtól való. hogy gazdag légy. És nyilvánvalóan az univerzum is tudta. Ez az.*í* Váltsd valóra legvadabb álmaidat!l I* Formálj jogot gazdagságodra! # gyümölcsöt.Tudja. ahogy azok megérkeznek hozzád. a kék pulóver nem zöld cip . visszah költ. Bízz benne. láthatatlan köteléket alakít ki közted és a vágyott dol- gok között. Meglátott egy hatalmas és gyönyör csiszolt rózsakvarc kristályt. és BÍZNI abban. Nemrégiben hátramentem néhány percre a raktárba. Gazdagnak születtél. hogy megeteted ket. A boltos ezután engedett az árból. Marilyn kifejezte meglepetését. amit akarsz. Ma rózsaszín sziklájának nevezi. itt. hogy ön utoljára itt járt. amiket meg akarsz kapni. Isten gondoskodik rólad. Amikor Marilyn igényt formált arra a rózsaszín sziklára. Mit. Úgy érezte.mondta a tulajdonos. a k elt nt a boltból . hogy jogot formálsz bizonyos dolgokra. Két évvel kés bb visszatért Chicagóba. hogy megkapd. Sok évvel ezel tt Marilyn megállt egy boltnál a Chicagóból kivezet úton. de ez egy homályos és kétértelm kérés. és visszateszed a kosarat. Hogy kérd azt. hogy az univerzum gondoskodik rólad. akinek nem jutott gyümölcs r a j t a d kívül. létrehozott egy er s és láthatatlan köteléket a rózsakvarc kristállyal. A városból kifelé tartva ismét megállt annál a boltnál. A bizalom érzelmi megértés. hogy az univerzum teremt ereje újra megtöltse? Válassz egy lehet séget. Ha azt választottad. A boltos is tudta. visszahozta önnek. amit az univerzum neked ad. hogy kérj. mennyire fontos. hogy az utolsó négy embernek benned kell bízniuk. a hiba lehet ségét kizárva határozza meg. két külön dolog. annyira soknak érezte. hogy bízz benne. de több millió kék pulóver létezik a világon. valószín leg úgysem tudná eladni a követ senki másnak. amikor csak akarod. most. Végül megérkezik hozzád. és a kirakatban ott volt a rózsakvarc kristály. hogy jogot formálsz azokra a dolgokra. hogy elveszed az utolsó gyümölcsöt. hogy megvárjon!" Elment hát Kaliforniába a rózsaszín sziklája nélkül. Gazdagságod egyik része az az Istent l származó er .

Gazdagodásod szerves változás. amit meg kell értened! Ez az. a legvadabb álmaidat is megvalósítod. amelyeket a gazdagság megenged neked ² kérd a személyzetet."1 Az igazi biztonságot az jelenti. 151 . hogy nem is akartad igazán. egy részvény. és a pénz is megérkezik! Formálj jogot a gazdagságodra./a szép templomok. H ha! Drága cip t viselsz. ha elmész az étterembe. az még több lelkesedést teremt benned. Ne félj. Teszem azt. nem? Szóval most. mindig ott maradsz. és elérkezik! Ez az. Nem kelhetsz fel úgy egy reggel. hogy parkolja le az autódat. ha belekényelmesedsz abba. Ez nagyszer érzés. Amikor attól félsz. Ne félj attól. ÄKérjetek és adatik néktek. És akkor hirtelen beléd hasít! Gazdagabbá válsz! Ez m ködik! Ez a rendszer tényleg m ködik! Nézz le a lábadra! Gazdag vagy! Lehet. vagy nem fogsz gyarapodni! Ha ezen a szinten maradsz. Istenben bízni annyit jelent. Fordította: Fábri Péter.vagy kötvény-portfolió. aztán egy új 150 ház. Ha nem nézed meg a drágább dolgokat a világban.=‡ Azt kérted. hogy igényt formálj azokra a dolgokra. Hihetetlenül fontos. paloták. mint megtakarítás vagy egy üres hitelkártya. apránként feln sz a gazdagságodhoz. amit valóban akarsz! Követeld a gazdagságot. a pénzt teszed meg isteneddé. felvonás. mint a gazdagok. Ezzel szemben. amit kérsz. ha egy újabb szintre lépsz. ugye? Ez az./és rajta minden. azután a csodás vacsora. amit kértél. hogy nem tudod kifizetni a számláidat. amelyek a magasabb szintnek felelnek meg. Ellentmondana a dolgok természetes rendjének. Nem spórolhatsz össze annyit. Nyújtózkodj! Érd el. és izgatottá válsz. Semmi sem tart örökké ezen a világon. ha elmész vásárolni. elmész egy jó étterembe. És akkor kidobott pénz volt megvenned ezt a könyvet. Ez azt jelenti. hogy veszel egy negyvenezer forintos új cip t. gazdag vagy. hogy nem engedheted meg magadnak a dolgokat. Ne félj. hogy könnyen ki tudj fizetni mindent. miel tt megvennél valamit. ha bízol abban. A gazdaggá válás azzal jár. s t maga a föld. Gondolj bele. Nagyon jól nézel ki. Ez egy folyamat. föloldódik egyszer/és mint ez a ködb l lett maszkabál/nyomtalan elszáll. Mindig. ÄA felh -sapkás tornyok. átnézed a négyezer forint körüli kínálatot. Az univerzum mindenható. hogy gazdag légy. amid most van. amit kértél. hogy hoppá. El ször a cip d. nem is szólva a füzetekr l. hogy elveszted a bevételedet. Egy kicsit magasabb vagy. gazdagabbá akarsz válni. négyezer forintot szoktál költeni cip re." Kérd. Hé. A részvényt zsde összeomlik. válj gazdaggá. Ezek mind elveszhetnek egy szempillantás alatt. Az igazi biztonság sokkal több. A bankok cs dbe mennek. 1. aki úgy is tesz. hogy fokozatosan újabb szintre lépsz. hogy annyira jól érzed magad. amelyeket akarsz. Nem kell spórolnod. jelenet. Az a gazdag. ami megkülönbözteti a milliomosokat a bérb l és fizetésb l él kt l. tegyél meg apró dolgokat. hogy nem lesz elég. kérj egy gusztusos el ételt. Megvásárolod a dolgokat. hogy nem félsz. ahol most tartasz. hogy mindig a gazdagság újabb szintjére kell lépned. és a pénz áramlik majd hozzád! Döntsd el. hogy pénzt veszítesz. Lassanként. amely egy bizonyos id alatt következik be.‡# Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «i* Formálj jogot gazdagságodra! >'. A vállalatok hanyatlanak. hogy elhatározod. hogy az univerzum gondoskodik rólad. Nem szabad félni. mint egy nyugdíj csomag. Shakespeare: A vihar. Ne félj. IV. igaz? Aztán. Megadja. Amikor elmész cip t nézni. Maga a pénzügyi rendszer is köddé válhat. azzal azt üzened az univerzumnak. mit akarsz. és miel tt tudatára ébrednél. és a pénz majd áramlik hozzád! A követelés kozmikus vásárlóer . N j bele a gazdagságba! Fogadd el az ajándékokat Istent l! Formálj jogot a gazdagságodra! Az igazi biztonság sokkal több. Nos. Egy kicsit szebb a járásod. hiszen megvan hozzá a cip d. rendelj bélszínt. nézd meg a húszezres vagy negyvenezres cip ket! Sorold feljebb magad! Ez mind része gazdagsági szinted elfogadási folyamatának.

A 170 ezer forintos leped k megérkeztek hozzá. amit akartam. és elhatároztam. És ott volt. hogy jogot formáltam rá. A bolt tulajdonosa úgy ajánlotta nekem az árat és a határid t. Választasz egy negyvenezer forintos cip t. mivel a barátomnak nincs elég nagy ágya ahhoz. Másnap elképzeltem. Imádtam azt a követ. vagy túlhajtotta magát. a másik egy befektet volt. hogy nekem kell egy olyan. Kevesebb. hogy megkapom. A barátom pedig kapott egy jelent sebb közvetít i illetményt. a legtöbben azt gondolhatják. amit akarsz. Kiderült. Lelkesedésed az egekbe szárnyal. az univerzum pedig odaadja a pénzt. és ételre se maradjon. Akartam egy látványos darabot. hogy menjünk el a kedvenc koholtunkba. mert az egyik ékszere javításra szorult. Dave.) Korábban soha nem gy jtöttem semmit. amire nem is számított. Természetesen egy muzeális érték . Formálj igényt a gazdagságodra. aki rendszeresen felkeres egy exkluzív lakástextil boltot Newport Beachen. hogy ez a k vonzza a gazdagságot. És neki mégis vannak ilyen leped i. hogy várok. amelyet nemrég szereztek egy nagy magángy jteményb l. mintha az enyém lett volna. Rohantam vissza a boltba. hogy az 152 enyém. Egy kivételes min ség ásványt. amely az új autódat h a j t j a . Gy jtöm a köveket és a kristályokat. A bolttulajdonos ráírta a nevemet a k re. ahol egy leped 170 ezer forintnak megfelel érték dollárba kerül. Leírtam és elképzeltem. Ez az elképzelés az üzemanyag. Nos. Ez egy füstkvarcon kialakult citrin volt. Félretette nekem mindenféle el leg nélkül. Nem azt mondom.<!* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4" Formálj jogot gazdagságodra! 4* Ez elengedhetetlen a sikeredhez. A feleségem és a gyermekeim is élvezik a gy jtést. Nekem való! Ráadásul úgy terveztem. mint azt vártam. Igényt formált rájuk. Azonnal. Folyamatosan tanulok. (Marilyn története a rózsakvarccal felébresztette az érdekl désemet. amit el akarsz érni. egyszer kés éjjel egy bizonyos ritka k r l olvastam. és megérinti azokat a leped ket. de akkor két másik gy jt jött be az üzletbe. és eljön. de közel sem volt annyi pénzem. És a pénz mindig megérkezik. Nem spórolsz arra. Megtalálod a házadat. amit akarsz. arra várt. és összespórolom a szükséges összeget. hogy ezek a férfiak több milliárd forintos üzletet készülnek kötni. bár a feleségem kövei általában sokkal kisebbek. és ékszerbe vannak foglalva. milyen formában fizethetek. és Isten küld neked pénzt. hogy követelned kell a gazdagságodat. Íme. Sokan hisznek abban. hogy alku nélkül megveszem a követ. mint az enyémek. hogy megvegye pontosan ugyanazt a darabot. amellyel a palotádat melegíted. az volt. Kicsivel korábban Dave bemutatott két férfit egymásnak egy kávé mellett. Nem azt mondom. mint tíz perc alatt odaértem. Az egyik egy feltaláló. Az élet viszont nem így m ködik. Ez a f t anyag. hogy az a c i t r i n az enyém. Formálj igényt arra. Nos. és meglesz rá a pénz. hogy vagy rült. és igényt formálsz rá. Láttam abban a boltban egy új darabot. Lázba hozott. Szó szerint egyetlen fillér nélkül szereztem meg. hogy megvegyem. hogy meggondolatlanul költekezz. hogy cselekedjek. Azt mondom. ha valóban akarod azt. Kés bb sokkal alacsonyabb áron adta oda. hogy ilyen leped ket használjon. és megkérdeztem. amit tettem. tökéletesen bízva abban. Két héttel kés bb a feleségem er sködött. hogy kifizesd. Hetente egyszer bemegy az üzletbe. tarts igényt még több dologra! Van egy barátom. hogy én nem is kértem. egy példa. Igényt formáltam arra. de imádom ezt a hobbit. Amikor nagyon sok a kiadásod. füstkvarcon kialakult citrin volt. És az egyetlen dolog. hogy a pénze is meglesz. Megveszed. és az univerzum gondoskodott minden másról. akikkel közös az érdekl désünk. hogy merítsd ki a hitelkeretedet. Elhatároztam. javítok a gy jteményem színvonalán. és Isten küld rá pénzt! 153 . hogy megvehesd. és érdekes emberekkel találkozom. és növeli a profitot. meglehet sen sok nullával az árcédulán. Kértem. Azt mondtam a tulajdonosnak. Természetesen ezeket mind leírtam a füzetembe. és sikered csillogása életed minden kis nehézségét elhomályosítja.

tragikus véget érhetnek. Elmulasztod a tizedfizetést . Akármit is teszel. ha átvered. most. kerüld el. ha egyszer en megéled azt. és vegyél meg valamit. egészségedt l.magadra költöd Isten pénzét.«* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! '3 Formálj jogot a gazdagságra. amelyeket akarsz. azonnal. mindent megtesz érted. Ez az övé. Ha nem fizetsz tizedet. kérlek. Mindenük megvan. és otthagy annak a mocsaras posványában. ne fizess tizedet egy hó154 155 . amelyet a felel tlen költekezés rejt magában. A tisztességes emberek. Tábornok barátom felhívta a figyelmemet. FEJEZET Felel tlen költekezés Vigyázat! Vigyázat! Vigyázat! A gazdagság és b ség óceánjában veszélyek leselkednek rád. vagy te dolgoztál meg a gazdagságodért. és mindent elveszítenek. amelyet élni akarsz! Kezdd el már most azt az életet élni! Ma! Menj. Elveszítik. hogy azt hiszed. hogy ki is hozza ezt létre. az garantálja. Nem a tiéd. és a legvadabb álmaidat is valóra váltod! 23. ez a te zsenialitásod eredménye. amit Isten adott nekik. hogy ha az alábbi három módon költöd a pénzedet. egy magasabb szintre! Lelkesedj azért az új életért. amit kapsz. és az univerzum gondoskodik a részletekr l! Isten mindenféle er feszítést l mentessé teszi az életedet. ahol a felel tlen költekezés homályos vize megfoszt téged gazdagságodtól. boldog családi életet élnek jólétben. Lehet. akivé válhattál volna. hogy az alább felsorolt módokon költekezz: 1. és elérkezik! Lépj feljebb. hogy el bb vagy utóbb az összetört álmok lagúnájába kerülj. Menj vásárolni! Formálj igényt a dolgokra. Nem szereti. mert nem veszik észre azt a veszélyt. Minden egyes forint tíz százalékával tartozol Istennek abból. amit akarsz! Követeld a gazdagságot. és a pénzt magadra költöd. az katasztrofális eredménnyel járhat. de nem így van. akik egyébként csodás karriert futnak be. A jóravaló emberek elveszíthetik veleszületett jogukat. Ha kételkedni kezdesz azzal kapcsolatban.

és azonnal megemelték a dézsmájukat. amelyeket kaptál. és mindened megvan. amit jegyezz meg! Ne szükségre alapozva fizess tizedet! Ez a te javadat szolgálja. Sakkban tartod az egódat. El ször is nem adja meg. mert k nehéz id ket élnek. Egészséged megromlik. Csökkent a fizetésük egy id re. és valószí157 . Ez jótékonyság. ahonnan az értéket kapod! A tizedfizetés érted van. Azt hiszem.másokat óvsz. 2. Szóval lecsökkentették a tizedet egy-két százalékra. Nagyobb házban laktak. akik spirituálisan támogatnak téged. A dolgok többe kerülnek majd. mint cseresznye. és ez jó neked így. akkor közéjük és Isten közé állsz. amit kérsz. A saját hasznodra fizetsz tizedet. ahol a javakat kaptad. Isten meg akar bizonyosodni arról. Fizess Istennek tíz százalékot minden forintból. El ször nem tudtak tíz százalékot fizetni. Az élet inkább próbatétel. Bevételük ennek megfelel en n tt is. az egészségedet és végül az életedet. Isten két dolgot tesz veled. és egy év alatt addig emelték a dézsmájukat. Tedd meg! Megkapod a tízszeres megtérülést. Meglep dve tapasztalták. Olyan egyéneknek. jobb éttermekben ettek. Jóléted hanyatlásnak i n d u l . amit kapsz. A fejl désedért fizetsz. Ez egy súlyosan ártalmas tevékenység. és magadra költöd a pénzt. Másodszor pedig elveszi a tíz százalékot. kapcsolataid megkopnak és az életed inkább egy tál mag lesz. Istent játszol . amir l valaha álmodtál. ahonnan évekkel korábban kiléptél. Isten nem fogja megengedni. de a kiadásaik id közben megn ttek. mert Isten gondjaira vagy bízva. Azután történt valami ² ahogy az elég gyakran megesik. amid csak van. hogy a fizetésük tovább csökkent. Nagyon-nagyon sok ember ezért nem kapja meg a neki járó javakat. Nos. milyen kemény dolog ez. hogy megtartod. Isten senkit nem enged maga elé. halandzsának nevezték. De ez nem tizedfizetés. igaz? Miért ne segítenéd ket? Fizeted a házuk törleszt részleteit. 156 Egy házaspár néhány évvel ezel tt kezdte használni ezt a módszert. A sógorod valójában utálja a munkáját. Ahová a tizedet fizeted. Ott fizetsz. 0. Szerencsére segítséget kértek. hogy a tizedfizetés nem Isten hasznát szolgál ja. és felfedezed valamennyi dolog forrását. és a rendszert hibáztatták. és fizetsz a másikban. Ne felejtsd el. a fizetésed jelent s. hanem a tiédet! Istennek nincs szüksége a pénzedre. Hat hónapon belül cs dbe mentek. amennyit tudtak. és növeled a tizeded hatékonyságát. mint maga a tized. Istent játszol. és a legvadabb álmaid is valóra válnak. csodás. Azoknak add. csoportoknak és alapítványoknak küldd. Azért. és még valami. többet költöttek ruhára és a többi. hogy másokat megóvj. A saját spirituális fejl désedért. Most mit teszel? Nos. gazdaggá válásod folyamata hogyan fékez le csikorogva. Hónapról hónapra állod a számláikat. Elveszi a pénzedet. hogy tartod-e a szavad. akik segítenek a spirituális fejl désben és tanulásban! Ez ismét az okról és az okozatról szól. gyarapodtak. Minden elromlik. az jó neked. A tizedet magad miatt fizeted. amíg végül elérték a tíz százalékot. azzal a szándékkal. legalább annyira fontos. nehéz újra elkezdeni. Az univerzum próbára tesz minket. nem értük. és figyeld meg. Mert ha egyszer nem fizeted a tíz százalék dézsmát. Azért fizetsz tizedet. elkezded fizetni a n véred családjának a számláit. hogy majd emelik az összeget. mint valóság. így a házukban maradhatnak. Ha hajléktalanokat. éhez gyermekeket vagy más kiváló törekvéseket akarsz támogatni. mert szereted Istent.4" Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡# Felel tlen költekezés *$ s napig. De ezt ne számold bele a tizededbe! Mert ez nem az. Azoké rt a dolgokért. Tudod. nem azét. Ha arra költessz. és neked sok pénzed van. Tegyük fel. szóval annyit adtak. megértették a problémát. Ha egyházi szervezetet akarsz támogatni. Oda fizess. aki kapja. hogy követed a könyvben leírt valamennyi lépést. és nagyon jól csinálták. és a többi. Feltétel nélkül adni másoknak. hogy megtedd. Ha mégis úgy döntenél. Nem viszed haza az árut az egyik boltból. ha n a fizetésük. és elvárja t led. A megváltójukká válsz.

Megtanulta a gazdagság elérésének a módszerét. hogy egy autóbaleset vár itt rájuk." Ha kifizeted más számláit. hogy visszatér hozzájuk. Isten elé helyezted magad. A barátainknak van egy huszonnégy éves lányuk. Igaz? Nem! Ez hatalmas tévedés! Van egy éles határvonal a között. hogy menjenek. A férj rejtélyes betegsége elillant. Úgy nézett ki. Tudok egy n r l. Las san megromlott az egészsége. Mi baj lehet ebb l? Mindenesetre elvárják. Te divattervez k által tervezett ruhákban járatod a porontyaidat. De az ördögbe. de nem volt életereje. mind az üzletmenet egy csapásra javulni kezdett. hanem arról. Kevesebbet dolgozott. közvetlen kapcsolatukat az univerzummal. hogy legyen mib l megélniük. míg az övéi gyakorlatilag rongyokat hordanak. hogy Istent játszol. Végül az üzlet veszteségessé vált. A rezsihez is 159 . pozitív hozzáállást tanúsított. És neked ki kell maradnod ebb l! Mindenkinek ² még a saját gyermekeidnek is joga van a saját cselekedeteib l tanulni (az ok és okozat törvénye alapján). ártasz nekik is. és a között. az neked csak rossz lehet. hogy ez senkinek nem jó. hogy a n véred és a családja visszaköltözzön Texasba. de bosszantó problémák voltak. amelyb l jól meg tudnának élni. aki keservesen tanulta meg ezt a leckét. és szeretett szeretni. mint azon kívül. akiknek az egyház hálaadás napi vacsorát szervez. hogy az unokaöcséd kin tt ruháit adja rá a gyermekeire. az egészségedet és végül az életedet. amelyek állandó feszültséget teremtettek az egész házban. Ezek kicsi. de te csak írod a csekkeket. és a férje egy 158 fantasztikus üzletet hoztak létre. A törzsvásárlóik elmaradoztak. és ki kell alakítaniuk saját. Akármi is a végeredmény számukra. magadnak is. hogy adj. Lehet. akkor elveszted a pénzedet. hogy minden hónapban vidd el ket ruhát vásárolni! Vagy lehet. jó egészségnek örvendtek. nemhogy önállóan élni. hogy feltétel nélkül adsz valakinek. Azután elkezdte fizetni a két öccse családjának a számláit. ahogyan azt mindig is mondta. hogy terápiára kellene járniuk. Néha a saját gyermeked miatt esel abba a csapdába. Arra kényszerül. te jobban tudod! Ráadásul a n véred szenved. veszekednek. aki velük lakik. A szíve rendben volt. Lehet. Rendszeresen fizette a tizedet. és nem sz kölködtek semmiben. Két öccse és a feleségük visszavették az életük feletti kontrollt. hogy Istent játszol. megvette nekik a használati cikkeket és az élelmiszert. Ez nagyon fájdalmas lehet egy szül számára. ha kifizeted a hitelkártyájuk tartozásait. hogy az ellenkez je történik ² a sógorod er tlennek érzi magát. Vagy talán a n vérednek annyira frusztrálttá kellene válnia. hogy egyszer bb. és megmagyarázhatatlan légzési nehézséggel küszködött. mert megveszel nekik mindent. Új üzleteket nem kötöttek. A te pénzed az egyetlen. Ez csak azért került napvilágra. feltétel nélkül adott. Az is lehet. hogy soha nem tud venni magának egy autót sem. Minden jel arra utal. hogy Isten azt akarja. Csak kevéssel állnak magasabb szinten. Miért nem veszel nekik ruhákat? Én nem a születésnapokról. Miután beszélgettek Marilynnel. mint azok a szegények. míg Texasban a boldogulásuk kulcsához jutnának. Ha az útjukba állsz. Amikor a hölgy nem fizette tovább a családja számláit. a barátaink úgy döntöttek. Isten helyébe léptél. <‡<‡ felel tlen költekezés # n leg jobb lenne neki. Már másnap egy régi ügyfél úgy döntött. Minden hónappal gyengébb lett. A lány folyamatosan harcban állt az anyjával. ami itt tartja ket. mind a férje egészsége. hogy kifizettetik lányukkal a lakbért és a kosztot. és a férfi több id t töltött az ágyban. Bitorlod a szerepét. ha te válsz a javaik forrásává. a karácsonyról vagy más alkalmakra adott ajándékokról beszélek. és bet szerint követte. miközben a felesége a testvére számláit fizette. míg meg nem halt. És mit is vésett Mózes azokba a k táblákba? ÄNe legyenek néked idegen isteneid én el ttem. és végül elválnak. A gyermekeid egyszer feln nek. Egy éven belül cégük a cs d szélére került.4» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4 1. Lehet. hogy végül megszerezne egy olyan munkát. A barátaink tudták. Hónapról hónapra állta a lakbérüket. és mindenki boldogan élt. mert a férje beteg lett. ha visszamehetne Texasba. Az orvosok nem tudtak megfelel magyarázattal szolgálni. Még készpénzt is adott. és te megfosztod ket ett l a természetes el relépést l.

amiért akár mindeneddel fizetsz. amelyet megspóroltál. hogy lakbért fizetett. Ha nem a megfelel okból gy jtögetsz. Angliában. A rakparton hagyták. Ne felejtsd el. akkor kifogy az üzemanyag a pénzvonatból. mint annak forrását. légy óvatos! Azt kapod. Ezek mind jó dolgok. Arról. 3. Azt mondod. amire felkészültél! Minden gondolat egy parancs. Most a mértéktelenségr l beszélek. dollárod vagy euród arra. mindegy. Minden id k legbiztonságosabb hajója szelte a kék óceánt. a teremtés erejének pedig körülbelül két órájába. Több pénzt keresett. A pénzt az univerzum elé helyezed. Mint általában. Az embereknek öt évükbe telt. amit l a legjobban félsz: a nehéz id ket. és kerüld a felel tlen költekezést! Fizess tizedet. olyan rt teremtett. hogy biztosítsa számára a lakbérre valót. amit összespórolsz? Ha pénzt halmozol fel rosszabb napokra. hitedet és bizalmadat a pénzbe veted. Azzal. és olyan hatást gerjeszthet. mint az univerzumnak. Eljönnek a borús napok. Ha felhalmozol. a tudatalattid megteremti. Az otthoni problémák nagy része megoldódott. Pár hónapon belül vett egy autót. mint amennyit Isten elvehet t led. hogy nem spórolhatsz. Okosan költsd a pénzedet. Gy jtögetsz . semmilyen körülmények között ne játssz Istent! Spórolj. Istent játszani nagyon rossz ötlet. azzal arra kéred Istent. Az univerzum sokkal hatalmasabb. hogy kezelni tudd a problémát. Szinte rögtön több pénzt kapott a munkájáért. most is a szándék a legfontosabb. talált egy lakást. és a legnagyobb bizonyossággal válthatod valóra legvadabb álmaidat is! 161 . és el költözött. Ez egyszer en nem igaz! Nem vagy képes több pénzt összespórolni. de ne halmozz fel! Költs bölcsen. Megrekeszt a spirituális fejl désben. van forintod. Nincs olyan nagy hatalmad. Annyira biztonságosnak tartották. hogy az els útján nem is tették fel rá az összes ment csónakot. amelyet az univerzum azonnal kitöltött. hogy bízz benne. Gondolj a Titanicra! Úgy tervezték. mi történik. és az es könnyen belemoshat a tengerbe. A lány magasabb szinten arra kérte az univerzumot. Ez rossz ötlet! Nagyon rossz! 160 Ez nem jelenti azt. nem fektethetsz be. Amikor felhalmozol. hogy minden rossz forrása a pénz szeretetében rejlik! Isten azt akarja. mint bármi. hogy t szeresd mindenek felett. hogy tegye próbára a hatalmát. Mi a terved azzal a pénzzel. hogy elsüllyeszthetetlen legyen. és szükség van rájuk. hogy jobban szereted a pénzt. hogy megtervezzék és megépítsék az elsüllyeszthetetlen Titanicot. Ez minden érintett számára rossz. vagy nem lehetnek a nyugdíjadra vonatkozó terveid. Ez a felhalmozásról szól. amit ki tudsz gondolni. Ha a nehéz id kre spórolsz. még miel tt bármit kifizetnél! Soha. hogy az óceán fenekén hever hajóronccsá változtassa.«J» Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «í» Felel tlen költekezés 4* hozzá kellett járulnia.nem a megfelel okból spórolsz. és boldogabb volt.

míg azok a másképpen gondolkodó fickók azt tesznek. akiket legszívesebben utálnánk. amit akarnak. hogy akármit is mondunk vagy gondolunk. FEJEZET A jó gy zedelmeskedik Mostanra valószín leg megfogalmaztál magadnak egy jó kérdést. akik visszaélnek mások helyzetével. Ok és okozat. csalnak. fogalmunk sincs. és teszünk néhány ideges megjegyzést. minket érnek majd utol saját rossz kívánságaink ² tízszeres er sséggel. Ahogyan valaki a magánéletében viselkedik. hogy gazdagok le163 . Egyszer en nem tudjuk. hallunk vagy gondolunk. akik a legkevésbé sem spirituális eszközökkel váltak gazdaggá? A világ minden táján vannak olyanok. Miért? Ok miért képviselhetik az alávaló emberi tulajdonságokat. mert bevágott elénk a gyorsforgalmi úton.24. Mindig szem el tt kell tartanunk. mégis napról napra egyre gazdagabbá és hatalmasabbá válnak? Az igazság az. hogyan élik mások az életüket. gyanús ügyletekbe bocsátkoznak. Ez a kérdés a következ : Mi lesz azokkal az emberekkel. az megsokszorozva tér vissza hozzánk. és hatalmuk van. míg minket lebeszélnek err l? Mindenkir l jót kell feltételeznünk! Áldjuk meg azokat. amit olvasunk. lopnak. mint ahogy azokat kibocsátottuk. Ha üvöltünk egy sof rrel. hazudnak. mégis gazdagok. hogy függetlenül attól. uralkodnak. mi engedi meg egyeseknek. De miért vagyunk ennyire felel sségre vonhatók. akik kihasználnak másokat. Én ezt tenném. az szöges ellentétben állhat nyilvánosan felvállalt személyiségével.

hogy bárki felett is ítélkezz. amit lehet. Új évezredbe léptünk. akik az els pillanattól tudják. azt kapod vissza.és természetesen az egyik legsikeresebb is . amit akarsz! Gondold. hogy a gazdagság elérésére vonatkozó módszer ilyen fontos. voltaképpen egyik napról a másikra. Akik mocskos eszközökkel tartják fenn a gazdagságukat. és feltétel nélkül ad. mindenkire az. az elképzelhet . rségváltás van. Vannak. és rengetegen más módszerekkel érték el a gazdagságot. Hát olyan nehéz elhinni. Amellett. hogy indul az elnökválasztáson. egyszer en megengedjük az univerzumnak. Azt is tartsd szem el tt. Amit teszel. hogy átvegye t lünk a feladatot. mind a demokrata párt tagjai jellemzik. A lényeg. jó életet élünk és átadjuk minden megkeresett forintunk tizedét. míg ma ez mindennapos jelenség. Ez m ködik számukra. nem létezik többé. hogy hétköznapi emberek hosszan tartó és kimagasló sikert érjenek el. Ez az egyik oka annak. hogy Isten tegye a dolgát? Fogadd ezt el! Isten pedig megteszi. mint a járás vagy az evés. Van. A jók gazdasági helyzete er s és biztos talajon áll." A pénznek természetesen van hatalma. Megsokszorozva. És te? Nagyon veszélyes hozzáállás azonban. mint amit ebben a könyvben ismertettem. Mindnyájunknak eltér leckét kell megtanulnunk a földön. Van még egy oka annak. aki lemorzsolódott a f iskolán.Bill Gates. hogy er s akaratú és csökönyös. mit csinál a másik. hogy sohasem tudhatod. hogyan váljanak gazdaggá. A pénzre vonatkozó törvények mindenképpen m ködnek. Nem szívesen lennék a helyükben. a legjobbat teszik. Ez egy nagyon egyszer rendszer. Nem azért vagy itt. ha te más módon elérted volna a gazdagságot. A szabályok változnak. mert nem tesznek jót. és sok utolsók els k. és hidd el. és hagyni. hogy a mi dolgunk valójában az istenimádat? Ha Istent dicsérjük. bármilyen körülmények közül egy jó ötlettel és egy kis leleményességgel felszerelkezve valóra válthatja a legvadabb álmait. napról napra közelebb kerül a megvalósuláshoz. 165 . hogy a személyes kapcsola164 tai kudarcot vallanak. a lényeg. nem olvasnád ezt a könyvet. Hidd. Ez ugyanolyan természetes számukra. hogy nem egyenes úton érte el a célját. ha te gazdag akarsz lenni. és amit adsz. úgy arat. hogy hátsó szándékai vannak arra vonatkozóan. Bizonyosan többet kell foglalkoznia azzal. Még akkor is. akármit is teszel. van egy beteges vétke. Mindnyájunknak el kell számolnunk a tetteinkkel az univerzumnak. Ha ket elítéled.‡=1* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! ‡' '. Higgy róla. Ha egy maffiaf nök tizedet fizet. miért vagy hogyan lett valaki gazdag. Néhányan ösztönösen követik az univerzum törvényeit. és nem sok örömöt él át. Az a fajta valóság. A jók gazdagsági helyzetére vonatkozó példaként hadd mutassak be egy vitatható figurát: Ross Perot-t. Mindegy. hogy a gy lölet gy lölet. hogy csordultig töltse poharunkat. Ráadásul nem könnyebb-e mindenkit szeretni. amelyet néhány éve megismertünk. Ez a jók gy zedelmeskedésének ideje. és a táblákat megfordították. Ki mint vet. hogy a törvény az törvény! Ami egyvalakire érvényes. a szabályok változóban vannak. Gondolhatod azt is. Sohasem tudhatod. aki h snek tartja. megkapja a tízszeres visszatérítést. Régen elképzelhetetlen volt. de az univerzum felajánlja. Igen. pénzre tesz szert. az emberiség fejl désének új korszakába. Megkereshetjük a betev nket orcánk verítékével. Na már most. közted és az univerzum között zajlik. mit hiszel. Ma bárki. A tény az. A világ leggazdagabb embere . hogy a hasonló témájú könyvek olyannyira közkedveltek. Valószín leg nem lesz túl sok szabad ideje.A jó gy zedelmeskedik gyenek. ha utálod a gazdagokat és a hatalommal bírókat azért. hogy minden háztartásban legyen számítógép. a sikered esélye a nullához közelít. Az álma. elrekeszted magad a jótól. hogy félkegyelm . hogy megvédje a saját és a hozzá közel állók életét attól a rettegést l. ahogy mind a republikánus. De azok a sikerhez vezet utak bezárulnak. amelyet kisugároz. Nem ismernek más utat. Hogy is szól a bibliai idézet? ÄSok els k pedig lesznek utolsók. Ok és okozat. mert mindannyian egyedi lelkek vagyunk. Igen. mások szerint rögeszmés. Senki sem tudja. másoknak mit kell megtanulniuk. Abból semmi hasznod nem származik.

Azt akarja. Hidd el! Vedd meg! Birtokold! Nincs szükség ² semmilyen körülmények között ² arra. Nem volt politikai adóssága. hogy Ross Perot követte az univerzum törvényeit. és végül valamennyi labda mozgásba jött. Egyike Isten legjobb ügyfeleinek.4' Váltsd valóra legvadabb almaidat! '‡l'" A jó gy zedelmeskedik 4" hogy a semmib l jött. És távol tartanak a gazdagságtól. És els sorban saját pénzb l finanszírozta elnökválasztási kampányát. de bármit is mondasz róla. hogy széls ségesen és primitíven követi az univerzum törvényeit. az 1980-as évek elején. mit teszel. H az embereihez. Öröm helyett fáradságos munkával töltik meg a napjaidat. miközben egy több spirituális szinten m köd üzletet építesz. Mostanában a jó gy z. 166 Valaki iszonyú sok egérfogót helyezett el egy szobában. Negatív népszer . Emlékszem egy tudományos Ilimre. ha engeded. és így tovább. örömteli és egészséges életet élsz. gazdag. Most ott lehetsz az els k között. mint a tiedé. amelyet számtalanszor vetítettek a tévében. Isten mindent megad neked a hihetetlen sikerhez. A világnak több jó emberre van szüksége. ismerd meg. a boldogságtól és a jó egészségt l. de azt el kell ismerned. hogy valóra váltod legvadabb álmaidat is. még miel tt a washingtoni politikusok beismerték volna a probléma létezését. hogy sikeres légy. majd tizenhat. és így tovább. Ez valójában azt jelenti. Szüksége van a jó döntésekre és a jó-tettekre. A jó nem népszer . és hisz a magasztos eszmékben. Vagy egyszer en élvezheted. hogy a hiányban. amihez pedig veled született jogod van. Lehet. A gazdaggá válás is ok lehet. Mert ezek a dolgok a kudarc rabjává tesznek. Bárhogyan is. hogy az el rejutásod érdekében bárkit bánts. Nincs annál nagyobb siker. és azt is kapsz vissza. hogy azok vezéreljék a világot. és most mi l l i á r d os. és azok is párat. akikre pedig Isten nagyon vigyáz. Ross hatalmas összegeket költött jótékonyságra. Lehet. majd nyolc. 167 . majd négy. Személyesen finanszírozta a vietnami háború hadifoglyainak kiszabadítására irányuló törekvéseket. hogy jót adsz. hogy Ross nehéz dió. Minden egérfogón volt két pingponglabda. és nagyon szemléletesen mutatta be. Kritizálhatod Rosst a következ adóemelésig. El ször csak két labda ugrott fel. Az 6 gazdagságának forrása ugyanaz. Az univerzumnak szüksége van arra. Aztán egy újabb pingponglabdát dobtak az egyik egérfogóra. hogyan vált gazdaggá. Mr. mint amit mindig élvezhetsz. a b nben és a tisztességtelen játékban higgy. Sikered kiválthat pár további kedvez eredményt. és most milliárdos. miként m ködik a láncreakció. szervezte és támogatta anyagilag az egyetlen sikeres iráni túszment akciót az amerikai nagykövetség túszdrámájának idején. Átgondolhatod. Keményen dolgozik a népszer ségért. Tizedet fizet minden dollárjából. Ross Perot gazdagsága a jóból fakad. Egy jó ember sikere a jók sikerének egész láncreakcióját indítja be. majd harminckett .

amiket. írd le. Maradj mindig boldog és lelkes. munkaadód. ha nem próbálkozol tovább. eszünk. feladod a küzdelmet. az egész univerzumra kiterjed tervnek. Nega tív a végs kig küzd tök a jó és a rossz csatájában. Azért vagy ezen a bolygón. Az egyetlen módja a vereségednek az. engedd át az irányítást Istennek! 0 a te vezet d. ügyfeled. szaporodunk és halunk meg? Gondolkoztál már azon. ügyvéded. ahol az akaratod szembeszegül az el ítéleteddel és a félelmeiddel. Be akar jutni az elmédbe.25. szeret d. Az élet. 0 azt akarja. 0 maga a siker. FEJEZET A nagy játék Törted-e már valaha azon a fejed. hogy mi az élet értelme? Mi végre vagyunk itt? Miért születtünk meg? Miért alszunk. amit akarsz. hogy miért pont ezt a bolygót tiszteljük meg jelenlétünkkel? Ez az egész egy játék. mert az általuk meg169 . hogy összetörje reményeidet és álmaidat. védelmez d. közvetít d. Azt akarja. Azért vágysz éppen azokra a dolgokra. a szegénység ² valamennyi egy játék. Egy valós játék. hogy veszít. Amikor az utad nehézkessé válik. hogy olyan értékekkel ismerkedj meg. Ez mind része egy nagyobb. Képzeld magad elé. hogy feladd. Ne engedd! Meg van írva. a halál. és Mr. Szeresd az életedet. mindened. a gazdagság. Negatív kívánságai szerint cselekszel. a jó mindig gy zedelmeskedik. hogy pont azokat a dolgokat akarod. amelyek felemelnek és el revisznek! Nem véletlen. barátod. Felejtsd el az apróságokat. Te és Mr. hogy hidd el: az igazság hazug.

egy nagy halom vas. Miért kellene. megtanulod. amit csak össze tudsz gy jteni! Élvezd a pillanatot . hogy az örökkévalóság ereje mindig a legmagasabb érdekeidet szolgálja! 170 Milyen gyakran gondolsz vissza az életedre. hogy az univerzum energiája keresztüláramoljon rajtad! Válj üreges nádszállá. hogy a birtokodban vannak-e vagy sem. és követed a tanácsait. Ez teszi valóssá a leckét. és számolod össze. nincs tévéjük. és a megtanult leckéket. és csatlakozz hozzánk. Ételre. amelynek megtanulására még nem állsz készen. Ami fontos. Szeresd az életed minden percét. Nem használnak áramot.és szárítógépük. hogy megszerzed. Ez a gazdagság elérésére vonatkozó er lényege. és gondozd ezt a kertet egy életen át. ki vagy. A gyakorlati célokhoz nem kellenek anyagi javak.ez soha nem jön el újra! A ma megtanult lecke holnapra már csak emlék marad. és hagyd. hogy sosem utazol motorizált járm vön.A nagy játék *t* tanulható leckékre van szükséged. hogy ezt a könyvet olvasod. 171 . hozzájuthatsz a hozzájuk tartozó anyagi eszközhöz. és add át az univerzumnak! Azután éld az életed a legnagyobb bátorsággal. Leélheted az életedet például úgy. Néhány amish így is tesz. hogy az univerzum mit küld neked. Függetlenül attól. Ha megtanulod a leckéket. hogy amit elfogadsz. amelyeket Isten nem neked szán. Meghívlak. hogy bizonyos leckéket megtanulj. Akard! Képzeld el! Engedd el! Fogadd el! Tárd ki a szívedet. Ez a titka annak. és akkor mindig gy ztes leszel! Valóra váltod legvadabb álmaidat is. Nem számít. Az új kocsi semmi. menedékre és ruhára van szükségünk. Lehet. a lecke.‡# Váltsd valóra legvadabb álmaidat! £ Í=. az pontosan az. és érezd. hogy mindened meglegyen. amelyeket látszólag lehetetlen helyzetekben arattál? Minden baráti vagy családi összejövetelen élvezetes elmondani a korábbi id kr l szóló meséket és felsorolni a megtanult leckéket. de azáltal. akkor is szükségünk van néhány dologra. Azzal. maradj itt. Te egy csodálatos teremtmény vagy. amire abban a pillanatban szükséged van! Bízz abban. hogy lépj be. Ez tükrözi a haladásodat. De ha az anyagi dolgok nem is számítanak. amelyeket egy adott anyagi cél is megjeleníthet. akkor mindegy. nincs telefonjuk vagy számítógépük. tudd. Ha megérdemelsz egy S600-as Mercedest. Ló vontatta kocsikkal járnak. szeretettel és bizalommal. felfedezed a gazdagság édenkertjét. vízre. hogy megtanuljuk a leckéinket. miért ne tehetnél szert rá? Ha az anyagi dolgok nem igazán számítanak. Egy új autó például nem jelent semmit. Az anyagi javak nem túl fontosak ebben az életben. hogy élvezd a gy zelem izgalmát. aki kapcsolatban áll az univerzum tudatának áramlásával. amelyeknek a birtoklása elengedhetetlen ahhoz. Végtére is csak egy büdös. mégis kielégít életet élnek. szívd be illatát. hány nehéz id szakon mentél keresztül? Milyen gyakran nevetsz azokon a gy zelmeken. ahogyan átjár a teremtés ereje! Ugyanakkor nem szabad elvárnod azokat a dolgokat. amiket akarsz! Válj le róluk. hogy vágyadhoz olyan lecke tartozik. hogy új autód legyen. mosó. de már els sorban spirituális létez . Azért vagy itt. Részint állati. zajos szerkezet. hogy ma ez másként legyen? Miért kellene a leckéknek fáradtságosan küzdelmesnek lenniük? Kérd a dolgokat. amelyet megtanulsz ² amely megengedi. Ez minden! A szeretet természetesen segít. Az a dolgod.

amelyet Isten neked szánt. Kétségtelenül úgy érzed. amid van. Annak ellenére azonban. Nem minden ösvényhez tartoznak ugyanazok a leckék. Ezen az úton rengeteg új és érdekes drágakövet. de ezek csak a spirituális valóság fizikai megjelenési formái. szembe kell néznünk a legnagyobb okkal. mindig jelen lév kihívást. hogy vesztesb l gy ztessé válj. hogy érezzük Isten jelenlétét magunkban. Nem számít. amelyeket leny göz . rubinokat és smaragdokat keresel. Amint megtaláltuk. amelyik minden ember esetében közös. az igazság és bölcsesség egész tárházát. hogy kipróbáld.az egónkkal! A siker egy utazás. hogy az örökkévalóság mindent átható energiája mindenek fölött való. Bizonyára azt gondolod. Halandó vagy. Vagy legalábbis készen állsz arra. hogy a sikernek ez a módszere neked szól. Nem a te érdemed. mit mond az egód. még nem vagyunk maga Isten. Most megragadjuk a sikeredhez vezet . 173 . és mindened. amelyek a világ számára a sikeredet hirdetik. amely miatt nem tudjuk fenntartani a sikerünket . Mindnyájunknak meg kell tanulnunk. látszólag leküzdhetetlen akadályokon keresztül kapsz meg. de van egy. az univerzumtól származik. és nem azé. hogy gyémántokat. Csecsebecsék. kincset találsz.26. és megtanuld a leckét. vagy amit valaha elérsz. FEJEZET A láthatatlan ösvény Gratulálok! Még mindig velünk vagy. amit teszel.

Cserbenhagyom a többieket. az hatalmas hiba. mindig rossz döntéseket hozok. Szegény vagyok. báty. miel tt én találkoztam vele. hogy kipróbáld. Azon kívül. és barátunk mindenét elvesztette. Ha nagyobbnak gondolod magad Istennél. amit Istent l kaptál. mint az az er . Én gy ztem. Úgy t nik. amely abban a formában jelenik meg. Én tettem azzá. Ezek a hisztérikus énkitörések nyilvánvalóan a végletekig folytathatók. és el is tudlak távolítani innen. Szörny ! Nem is tudom. hogy vissza kell lépned az els kockára. aki figyelt rá. Én teremtettem meg mindent a saját er mb l. Én küzdöttem meg bátran a nagy nehézségekkel. Néhány héten belül a gyapotpiac összeomlott. és megígérte. szörnyen bizonytalan helyzetbe kerülsz miatta. amije van. abban a formában. milyen. n vér. Én dolgoztam halálra magam.. Azt mondod. melyik rosszabb. Én támogattalak. senki sem tette meg helyettem. Ez nem jó választás. Nem teszek meg mindent. de egyenrangú alakban jelenik meg. 0 el ször is megengedi neked. A férfi megbocsátásért esedezett Istenhez. Ez azt jelenti. A piac újra a legmagasabb jóléthez juttatta. hogy segítse Isten munkáját. öcs. negatívabb vagyok. Nem dolgozom elég keményen. Azután Isten küldött neki egy üzenetet. ha magad teszel mindent. Nem az vagyok.. és veled helyettesíti. Mindent. lány vagyok. aki ma. És így tovább. akinek hittem magam. anya. Én hoztalak erre a világra. és ugyanarról szól. Mindig hibázok. Én találtam meg a feleségemet. hogy nem tudok mindent megtenni. amit kellene. Van egy történet egy férfiról. hogy ez nevetséges. mint amilyen pozitív Isten maga. és újrakezdened a játékot. Gyatra szeret . és így tovább. hogy én csináltam mindent. aki arra kérte Istent. Soha nem tanulok. A történet végén a férfi koldusként járt városról városra. Rámutatott a páncélszekrényre. Mindkett kibillenti az univerzumot a gondoskodó szerepéb l. Az egó második megnyilvánulási formája a nem én. és az univerzum törvényeit tanította mindenkinek. nagyobb vagy. hogy az egód közéd és a Teremt közé furakodjon. férj.. Balszerencsés vagyok. A másik azt: mindent tönkre tudok tenni. Mindössze két dologra van szükséged ahhoz. hogy soha többé nem engedi szabadjára az egóját. Az egó els megnyilvánulási formája az én.. és azt mondta: . Az els egó azt mondja: én mindent meg tudok csinálni. Én vívtam meg a csatát. A férfi nem segített. A férjem egy senki volt. Nem vagyok derék ember. Nem vagyok jó apa. Én küzdöttem. azt én magam kerestem. Sajnálatra méltó emberi lény vagyok. Tulajdonképpen mindkett egyformán visszataszító. Ha hagyod. Én építettem fel ezt az üzletet a két kezem munkájával. Én adtam neked a pénzt. amim van. és így tovább. tegye gazdaggá. Mindkét hozzáállással azt akarod mondani: nagyobb hatalmad van. hatalmasabb vagy.‡ «!» A láthatatlan ösvény *|* Az egó kétféle elkülönüli.4 Váltsd valóra legvadabb álmaidat f . hogy jobban tudja szolgálni Isten érdekeit a földön. H ha! Gondolj bele! Mindkét esetben az univerzum mindent átható ereje elé helyezed magad. fiú. a te korlátozott forrásaiddal. húg. amivel a sikereidet elérted. amely a Földet teremtette. beleértve az életedet is. Ez az ország Törökország volt. Nem támogatom eléggé a családomat. Gyakorlatilag egyik napról a másikra vált országa egyik leggazdagabb emberévé. és adtam meg neki mindent. méghozzá gyapotkereskedelemb l. hogy jól élj ezen a bolygón: Szeresd és tiszteld Istent mindenek felett! Értsd meg és kövesd az univerzum törvényeit! 175 . mint a végtelen. és újra megszegte Istennek tett ígéretét. Egyetlen szívdobbanás alatt elt nhet minden. és a saját sikeremért tettem. Valóra váltotta legvadabb álmait is. Ráadásul hatalmas adósságokat halmozott fel. Hirtelen meggazdagodott. s a küldönc emlékeztette a férfit: azért vált gazdaggá.Ez az én istenem. mint Istennek. Azt 174 mondod.

Csak éppen közel sem adtunk el annyit. és hagytam. Egóm az utamba állt.csak te és az egód. telefonáljon még többet. Nem te teszel dolgokat. és jóval többre jutottunk. Jogodban áll választani. Semmit sem kellett volna tennem. Szabadon keresed az igazságot. helyen álltunk. irányítanod kell az egót. Úgy értem. Végül mindannyian belefáradtunk a kemény munkába. mint egy filmre! A forgatókönyvet már megírták. de sokkal hosszabb út vár rád a csúcsig! Ez egy nagyszer rendszer'. Ha egyszer kitárod a szíved a teremtés erejének lüktetése el tt. amíg el nem játszod a jeleneteket.. 185 millió forintnak megfelel dollárnyi hasznunk származott egy internetes m szaki oldalon eladott hirdetésekb l. hogy megismerd a forgatókönyvet. Eleinte csak egy maroknyi ember kereste fel ezt az oldalt. Hogy miként lendíthetjük fel az üzletet. De ez nem volt elég! Tudtam. Ahhoz. Mindenkinek azt mondtam. hogy Mr. Sokkal kevesebbet dolgoztunk. találhatjuk meg az igaz szerelmet vagy vehetünk nagyobb autót? Mi nem tudjuk! Isten teszi ezt! nyitja ki az ajtókat. hogy valamilyen módon hozzájárulok a saját sikeremhez. Lehet. 176 többre vagyunk képesek. hogy nincs beleszólásunk. ha nem kezded azt gondolni. a boldogságot és az örök békét. különben nem olvasnád ezt a könyvet. Magasabb telefonszámlákat. több el terjesztést írtunk és több telefont bonyolítottunk. mint gondoltam! Amint félreálltam az útból. elfogadjuk a tényt. ha minden jó dolog Istent l való. Szabadon fedezed fel az élet szeretetét. Szabadon szárnyalsz. És teszi ezt olyan eszközök segítségével. Még csak meg sem támad. dolgozzon még keményebben. A döntés Istené. Isten pedig kézbesít. nem ér fel az univerzum korlátlan hatalmával. hogy a teremtés felügyelje sikereimet. Több kutatást akartam. A közhangulat romlott. amelyek felett mi nem rendelkezünk. gondoskodik rólad.. és az univerzum átadta sorsom irányítását. Ha keményebben hajtunk. Tovább dolgoztunk. Szabad akaratod van. hogy sikered a te érdemed. Negatív. Ez hiba volt! Közel sem vol tam olyan ügyes. én. én. hogy részt veszel a forgatáson. csak annyit kell tenned.. de azért jól csináltuk. maradjon bent tovább.'‡":> Váltsd valóra legvadabb álmaidat! 4' A láthatatlan ösvény <# Tedd meg ezt a két dolgot. Szabaddá válsz a sikerre. Semmi sem állíthat meg. azokat a nagy társaságokat is beleértve. hogy többet is elérhetünk. Gondolj úgy az életedre. Én. Semmi . melyik úton menjünk. és semmivel. de a jó határtalanul hatalmasabb. amit kértem. és sikeres leszel! Kerüld el ezeket bár milyen okból. oltalmaz. Ha nem használod helyesen. Te többet vársz az élett l. Lelked kiszabadul éned börtönéb l. kézbesíti ajándékainkat a saját tárházából. ami felette vagy alatt áll. hanem az univerzum. Valójában üzletet veszítettünk. Te kérsz. eladásaink hirtelen megemelkedtek. Mit kellett volna tennem? Semmit. megvéd. és átvezet még a legnehezebb jeleneteken is! Miközben 177 . hogy azt akarom. Szóval. hogy a Nagy Szellem vezérel téged. Nézd meg az egót! Ez a leggyengébb láncszem. Hirdetési bevételünk alapján 1997-ben a világ valamennyi weboldala közül a 37. elérve kreativitásod csúcsát. és kézbesítette volna a megrendelést. Amikor az els teljes évet lezártuk.. Negatív keményebben dolgozik. ahhoz bizalomra van szükség. szabad leszel. Id r l id re látszólag kilátástalan helyzetekben találod magad. Bíznod kell abban. letaszít a teremtés legalsó szintjére. Több el terjesztést. mi történt! Azt kaptam. Én megtanultam ezt a leckét. Betartasz néhány törvényt. és sokkal. Ez egy nagyszer rendszer. és lehet séget kapsz a csodálatos életre. Az univerzum vigyáz ránk. Ha ezt a gazdagság elérésére alkalmas módszert alkalmazzuk. tart fenn . és hogy kikeveredj bel lük.. De hogy a dolog izgalmasabb legyen. Ha jóra használod. Át kellett volna adnom Istennek a bevásárló listámat.ki fog téged bántani? Természetesen nem Mr. A költségeim megemel kedtek. aki nekem dolgozott. hogy elérd és fenntartsd a sikert. Kezdtem azt gondolni.. amelyek milliókat költenek online értékesítésre. a szabad akarat feljuttathat a hegy csúcsára. az univerzum nem engedi. találd ki. 0 határozza meg. Semmi sem téríthet le a jó útjáról. ha véd meg mindent l.

*$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat!l

eljátszod a saját szerepedet eleied filmjében, egy láthatatlan ösvényt jársz be. Ez a bizalom ösvénye, amely elvezet az áhított célhoz. Így kell tehát élned az életedet. Bízz abban, hogy az ösvényed jó irányba vezet. Bízz abban, hogy siker vár rád. Lehet, hogy nem mindig látod, merre tartasz, de maradj meg a láthatatlan ösvényen. Nem magadban, hanem Istenben kell bíznod. vezet téged. véd meg. váltja valóra legvadabb álmaidat is.

27. FEJEZET

Hangyák a zuhanyzóban
Mondanom kell pár szót a tudatról, amely megtapasztalja e gazdagság elérésére alkalmas módszer hathatósságát. Ez egy igen összetett elmélet, amelyet nem könny felfogni. Lehet, hogy az igazságát a lelked érti csak meg. Az elmének néha tovább tart, hogy teljes egészében felfogja valódi jelentését és hatását. Mindig hittem abban, hogy Isten tör dik a szükségleteimmel. Bíztam benne, hogy lesz mit ennem, lesznek ruháim és lesz hol aludnom. Ezen kívül kezdtem hinni abban, hogy a dolgok, amelyek velem történnek, eleve elrendeltek, oka van annak, hogy bizonyos emberekkel találkozom, és a munkám révén megtanulok bizonyos dolgokat. És ami a legfontosabb, mindig abba az irányba vezettek, amerre magam is menni akartam. Valamilyen szinten úgy éreztem, hogy az univerzum irányítja az életemet. Mindig ösztökéltem azonban magam, hogy csináljam jobban, tegyek többet, dolgozzak jobban. Soha nem voltam kibékülve magammal, sem nappal, sem éjjel. Természetesen megkaptam azt, amit kértem. Majdnem azt. Aztán hirtelen minden összejött. Akkor nem tudtam, de ma már igen. Tudom, hogy pontosan akkor indultam útnak a gazdagság felé. Elmeséltem az els fejezetben, hogy úgy éreztem, minden akkor kezd dött, amikor a sólymok meglátogattak a parton a napos Kaliforniában. Miközben ezt a könyvet írtam, rájöttem, hogy az els kapcsolatot sokkal korábban létesítettem. Ez ugyanis egy

178

179

#‡ Váltsd valóra legvadabb álmaidat!

°i* Hangyák a zuhanyzóban

kapcsolat, amelyet neked kell létrehoznod! Valaminek fel kell ébrednie az elmédben és a szívedben! Amikor ez megtörténik, minden megváltozik. Valóban megérted a dolgot. Tudatossá válsz. Cs deljárást kértem magam ellen, tíz éven belül immár másodszor, és nagyon magam alá kerültem. Kilakoltattak bérelt házunkból, és családommal egy olyan épületbe költöztünk, ahol a fürd szobát hangyák használták temet nek. A fürd szoba padlóján minden reggel hangyák százainak a holtteste fogadott. Ha leültem, végignézhettem, ahogy ezek a kis fickók hangyahullákat hordanak ki a szegély alól. Fel kellett söpörnöm, miel tt lezuhanyoztam. Befújtam. Betömtem a lukat. Mindegy volt. Minden reggel hangyák tetemeinek százai fogadtak. A felemelkedés el tt néha alá kell szállnod. Látnod kell a rosszat, miel tt láthatnád a jót. A nélkülözés - mint minden más az életben - egy bizonyos célt szolgál. Ha nem fogadod el, hogy jó vagy, ha nem kapcsolódsz az univerzum magasabb igazságához, akkor lehet, hogy zuhannod kell, hogy azután a kudarc fölé emelkedhess. Az igazság gy zedelmeskedik. Végül látni fogod az igazságot, hajlandóvá válsz arra, hogy lásd. Én nem akartam látni az igazságot; emiatt mentem tíz év alatt kétszer is cs dbe. Nem fogadtam el els re. Szükségem volt még egy adag nélkülözésre. Úgy éltem meg az egész tapasztalatot, mint saját megbocsáthatatlan hibámat. Kapaszkodtam abba az érzelmi teherbe, amelyet a szövetségi bíróság által rég jóváírt adósságaim jelentettek. Magamat hibáztattam. Ez nem arról szólt, hogy elbuktam a sikert; ez arról szólt, hogy nem fogadtam el, hogy jó vagyok. Nem engedtem, hogy a teremtés energiája irányítsa az életemet. Szóval újra kellett kezdenem, teljesen az elejér l. Természetesen, ha két alkalomból egyszer sem érted meg a lényeget, akkor az univerzum harmadszor már er teljesebb üzenetet küld. Itt álltam, térdig gázolva a hangyatetemekben, és kevesebbet kerestem, mint amennyib l meg lehetett élni. Egyszer en annyi pénzem sem volt, hogy a számláimat befizessem. Ugyanazon az úton jártam, amelyen korábban már kétszer is. 180

Lásd be, hogy minden cs d egy új kezdet. Esély arra, hogy kirántsd magad bukott egód b neib l és szégyenéb l, és visszatérj az Istenhez vezet útra. Ne felejtsd el, hogy az univerzum mindnyájunknak gazdagságot szán. Ez az élet ajándék a Nagy Szellemt l annak érdekében, hogy fejl djünk, és táguljon a tudatunk. Tele van leckékkel. A cs db l az elengedés leckéjét kellett megtanulnom, azt, hogy adjam fel az irányítást, és hagyjam, hogy sikerem megérkezzen. De mivel nem engedtem, Isten egy csapat halott hangyát küldött, hogy felkeltse a figyelmemet. Azok a halott hangyák jobban zavartak, mint ahogy el tudom mondani. Úgy vélem, félelmem fizikai megtestesülései voltak. Ismét az anyagi katasztrófa felé tartottam, és fogalmam sem volt, mihez kezdjek. Már mindent megpróbáltam. Életbiztosítással házaltam, mert jó üzlet volt nagy bevétellel. Az egyetlen gond az volt, hogy utáltam. Hirdetéseket, filmeket és bemutatókat írtam, sz nyeget árultam. Te kimondtad, én megtettem. Kis hirdet irodám volt a harminckilencedik vállalkozásom, mióta végeztem a Nebraskai Egyetemen. És közel sem kerestem annyit, hogy fenn tudjam tartam magam, és valóra váltsam az álmaimat. Egyik éjjel dührohamot kaptam. Nagy lármát csaptam. Azt hiszem, belefáradtam önmagam hibáztatásába, ezért Istent vádoltam. Miért tette ilyen nehézzé az életem? Miért adott az univerzum egy elmét, tele ötletekkel, ha hagyja, hogy pénztelen legyek, és ne tehessek semmit gondolataim megvalósításáért? Végül, bár nagyon fel voltam zaklatva, elaludtam. Amikor felriadtam, nem voltam abban a hangulatban, hogy felseperjem a hangyákat. Átléptem rajtuk, egyenesen a tusolóba. Vettem egy hosszú, forró zuhanyt. Félig éber állapotban valójában többet gondolkoztam a hangyákon, amelyek a lábamra tapadtak, mint anyagi problémáimon. A hangyákra összpontosítottam. Azok könnyebb esetnek t ntek. Végül újra feltettem magamnak a nagy kérdést: miként térhetnék le a harmadik cs d felé vezet útról? Hogyan fordíthatnék az életemen, miképpen kereshetnék sokkal több pénzt? A válasz kézenfekv volt: nem tudom megtenni. Nem tudok fordítani az 181

*$» Váltsd valóra legvadabb álmaidat!'

<$» Hangyák a zuhanyzóban 4*

életemen. Már mindent megpróbáltam, amire képes voltam. Kifogytam a válaszokból. Nem volt olyan új üzlet, amelybe belefoghattam, új város, ahová költözhettem volna. Nem volt semmi ötletem. Egyszer en feladtam. És akkor valami felébredt bennem. Hirtelen mintha egy fénysugár kapcsolta volna össze agyamat a szívemmel. Ez volt a megértés lényege. Végre megértettem, mir l szól a siker. Ha több pénzt akarok, Istent kell kérnem, hogy adja meg nekem. Micsoda elképzelés! Voltak álmaim a sikerrel kapcsolatban, de nem volt mód a megvalósításukra. Ha viszont a teremtés energiája ezeket az álmokat adta nekem, akkor azoknak meg kellett valósulniuk. Hogyan kaphatom meg valamennyi, általam vágyott dolgot? Istent l. Ha az univerzum létre tudta hozni a Grand Canyont, akkor minden kétséget kizárólag életet tud lehelni álmaimba is. És mivel nagy álmaim vannak, ez azt jelenti, hogy az életszínvonalamnak is jelent sen növekednie kell. Olyan izgatott lettem, hogy kiugrottam a zuhany alól, megragadtam egy törölköz t, és elkezdtem üvöltözni a feleségemnek: - Diane, kelj fel! Gazdagok vagyunk! Gazdagok vagyunk! Végül is gazdagok vagyunk! Diane-t az ordítozásom ébresztette fel, és nem érezte át szellemi felfedezésem hasznosságát. Megfordult és fél szemmel rám pillantott, miközben én lesöpörtem lábamról a halott hangyákat. Úgy nézett rám, mintha megbolondultam volna. Gyorsan elmagyaráztam vel s gondolataimat. mosolygott, a fejére húzta a takaróját, és aludt tovább. Így történt. Ez volt az a pillanat, amikor teljesen megváltozott az életem. Nem tudom elmagyarázni a változást, eltekintve attól, hogy el ször láttam a részleteket. Rájöttem, hogy Isten gondoskodik a részletekr l. Az univerzum szeret. A teremtés azt akarja, hogy sikerrel járjak. És ami a legfontosabb, Isten MEGADJA gazdagságomat! Teljesen tisztában voltam vele, hogy nem változtathatok a sorsomon. Tudtam, hogy a saját eszközeimmel még csak t rhet életszínvonalat sem tudok teremteni. Nem tudtam önállóan gaz182

daggá válni. Meglehet sen szánalmasan elbuktam - már kétszer is. Gazdag akartam lenni, de a siker egy apró jelét sem tudtam felmutatni. Ha gazdag lehettem volna, Isten megadta volna nekem.

Isten megad nekünk mindent.
Semmit sem kell tenned azért, hogy megkapd az univerzum ajándékát, amely rád vár. Az már a tiéd. Kérd és megkapod! Ez ilyen egyszer . Mindened meglehet, amit csak akarsz az életben. Csupán annyit kell tenned, hogy kérsz, és készen állsz a befogadásra. Isten valóra váltja legvadabb álmaidat is.

183

tündérek nem léteznek. egy olyan világban. ezzel javarészt rajzfilmekbe. ahogyan hiszünk benne. Az igazság az. FEJEZET Teremtsd meg a valóságot! Láttál-e már valaha az erd szélén egyszarvút? Láttál-e már tündért átosonni az el kerten a kés nyáresti szürkületben? Láttál-e már sell t napozni egy szigeten. ha azt mondod. A valóság abban a formában létezik. amit annak hiszünk. hogy ezek a gyönyör lények csak a fantáziánk szüleményei. De mivel a világ legnagyobb részén azt hiszik. Ki tudna hinni ebben a korban. képzeletbeli lényekkel? Walt Disney megtette. amely tele van varázslatos. Ha a világ nagy részén hinnének a tündérekben. Hitt az erd létezésében. hogy a fantáziánknak ezek a teremtményei létezhetnek? Miért? Miért olyan nehéz hinni a tündérekben. ahol apró emberkék játszanak. nem messze a parttól? Nem? Miért nem? Azt hiszed. Írországban például könnyen betörhetik az orrodat. Hitt a 185 . mindig látnád ket. képregényekbe és mesékbe szám zik ket. az egyszarvúkban és a sell kben? Ésszer tlenek? Kívül esnek a valóságról alkotott elképzeléseink határain? Valóság az. egyszarvúkban és sell kben. hogy a valóság nem létezik abban a formában.28. ezek a dolgok lehetetlenek? Felfoghatatlannak találod. ahogyan azt mi ismerjük.

187 . Szeretetet.azt. Sületlenség! Ez pontosan ellentétes a természetünkkel. hogy a kisgyerekek ma is hisznek benne a világ minden részén. milyen fegyvereket fognak használni a harmadik világháborúban. Hajlamosak vagyunk abban hinni. mint egy évszázaddal ezel tt az emberek azt mondták. Valamennyi emberi lény. és ez nehézzé teszi számunkra. és nézd meg a kisgyerekek arcát. hogy meg akarjuk ölni egymást. egészséges élettel? A teleportálással? Azzal. hogy nem tudsz elképzelni egy kiterjedtebb. az emberi természetb l fakad. hogy egy kedvesebb. És akármiben hiszel. amely megteremti azt a valóságot. az a te hiányosságaidat mutatja . részünk a gy lölet és a pusztítás. a rádiót. az igaz. Walt Disney annyira er sen hitt ebben a világban. Örömöt. Te magad teremted meg a saját valóságodat. Megtagadja t lünk a fejl dés és a kibontakozás lehet ségét. de még nem fogadták el valóságosnak? A csillaghajókkal? A m -ételekkel? A százötven évig tartó aktív. amikor megkapják a róluk és Mickey Egérr l készült fényképeket! Hisznek benne. Hogy nem érted meg egy jobb valóság alapvet épít elemét. Meg tudod teremteni az általad választott valóságot. hogy felfedezzük alkotókészségünk végtelenségét. hogy újabb világháború törjön ki! Albert Einstein egyszer azt mondta: ÄNem tudom. a televíziót. hogy mindenki rossz. Csak a szád jár. Ez a jelenség pedig továbbgy r zik. hogy olyan dolgot képzeljünk el. mindig kell is lennie. kutyákban. Sok ember hisz például abban. Valójában a valóságra vonatkozó korlátozott látásmódunk áll közénk és az univerzum békéje közé. ami nem létezik? Nem Istent l kapunk186 e mindent? A képzeletünket talán nem Istent l kapjuk-e? Megengedné-e Isten. amelyek autót vezetnek. És mi a helyzet a többi dologgal. hogy az egyszarvúk csak a képzeletünk szüleményei? Mi is a képzelet? Honnan érkeztek ezek a nem valódi képek? Hogyan tudunk egyáltalán elképzelni valamit. Megtagadod magadtól az energiát. amit az elménk képes elképzelni. Nem vagy arra a valóságra korlátozva. aki nem szereti ket vagy pillanatnyi valóságukat. Ez-e a valóságod? Kevesebb. Nem engedheted meg. Ez-e a valóságod? A Wright fivérek nem értettek egyet ezzel. de azt tudom. toleránsabb valóságot. Gazdagságot és jólétet. Nos. Isten nem arra teremtette az embert. a tiéd lehet. Valaki valahol elképzelte a számítógépet. b rszínt l és társadalmi háttért l függetlenül pontosan ugyanazt szeretné." Valójában még rosszabb a helyzet. Valóságészlelésünk akadályoz meg abban. amiben akarsz.*? Váltsd valóra legvadabb álmaidat! «. a siklót és a szódavizet. Jogod van abban hinni. ki határozza meg. és ma mindannyian hiszünk a repül gépekben. egyáltalán nem marad választásunk. természetesen. Sok ember még mindig hiszi. hogy a negyedikben botot és követ. Menj el Miki Egér házába Disneylandben. amelyik valóra váltja minden álmodat. hogy értelmes lények élnek más bolygókon? Az egyszarvúkkal? A tündérekkel? A világbékével? Az egész emberiségre kiterjed szeretettel és harmóniával? Ha el tudod képzelni. szeretetteljesebb világot teremts magadnak. Ki határozza meg a te valóságodat? Te magad. hogy ez a világ tele van eltér valóságokkal. ami nem igaz? Ha minden gondolat egy parancs. Akárminek is nevezed a többieket. a kenyérpirítót.> 4* Teremtsd meg a valóságot! ‡>*> beszél egerekben. vonatok és autók nem mindig léteztek. hogy ezeket elérjük. ahol a kisfiúk soha nem n nek fel. Behatárol minket. hogy mivel mindig volt háború. Kigúnyolják ket. Nem vagy arra a valóságra korlátozva. amelyet a szüleid teremtettek. Egységet. Valakinek hinnie kellett bennük. a lázat legjobban piócával lehet kezelni. Ha nem választunk tudatosan egy szeretetteljesebb. Hogy miért? Mert még nem értették meg. amelyet a nagyszüleid teremtettek. akkor mi is a helyzet az egyszarvúval? Létezik? A repül gépek. az antiallergén szappant. Rendelkezel a gondolataid energiájával. Boldogságot. hogy repüljön. hogy melyik valóságot teremtjük meg? Két évszázaddal ezel tt az orvosok azt mondták. hogy nincsenek tündérek? Ki mondja. nagyobb hatalommal bíró igazságot. Békét. Ki mondja. a gazdag kacsákban és az olyan helyekben. amit már elfogadtunk. Megvan az er d ahhoz. Becsmérlik a kultúrájukat és hagyományaikat.

Itt az ideje. Szélesítsd ki a látókörödet! Ahogy John F. Eljött az id . ÄKérjetek és adatik néktek. egyetlen pillanatra se támadjon benned kétely." És így valóra váltod legvadabb álmaidat is. amit csak el tudsz képzelni! Nem dönthetsz senki más érdekében. Ez a továbblépés ideje. hogy a világod kedvességgel és jóléttel legyen tele. hogy kilépjünk a félelem és félreértés homályából. Örömmel. egy új évezred és egy új korszak megnyitására összpontosítsuk. Hátra tudjuk hagyni egónk üres ígéreteit. b kez jöv t? Miért ne választanál olyan jöv t. A jók gy zedelmeskedésének ideje. der sebb ösvényt. Lépj ki a láthatatlan párkányra. hogy másoknak segítesz azzá válni. Nyújtsd ki érte a kezedet! Lépj! Csak egyetlen lépésre vagy attól a jólétt l. mi igaz és mi nem.. Most el ször van lehet ségük az embereknek arra. ahol élünk. ' Teremtsd meg a valóságot! 4- Új korba léptünk. mert megszerezted. Ez olyan id szak. mert a teremtés vigyáz rád. Ez minden jó forrása az életben. Senki nem fenyegethet. amit csak akarunk. Gazdagsággal. és segítsétek egymást ebben a munkában. és megteremted álmaid valóságát! Döntsd el. Gazdagabbá teheted magad úgy. hogy a mamutvadászok korából eljussunk a mába. Mindannyian megkaphatunk mindent az életben. Új utat tudunk választani. Boldogsággal. 189 . milyen valóságban kívánunk élni. zörgessetek és megnyittatik néktek. amit tanultál! Szedj össze néhány barátot. Senki mástól nem függsz. Egyszer en oszd meg másokkal. amikor az emberiség felfedezi a jót önmagában és mindenki másban. Az univerzum jósága felé tudunk fordulni. Egy új. hogy megtanítod valaki másnak ezt az egyszer rendszert. Megkaptad hozzá az er t az univer188 zumtól. Akik valaha éltek ezen a bolygón. de nem azért. Közösen jobbá és gazdagabbá tehetjük a világot. keressetek és találtok. Soha többé ne aggódj! Soha. Kérd. Magunk dönthetünk arról. El tudjuk fogadni és fel tudjuk nagyítani azt a szeretetet. akik felnéznek egy hegyre. hogy gondoskodjon jólétünkr l. amikor a jó gy z. Kennedy mondta: ÄVannak. és azt kérdezik: miért? Én azt kérdezem: miért ne?" Bármelyik választott valóságot meg tudjuk teremteni. amelyre emberek milliárdjai tették fel az életüket. El tudjuk engedni haragunkat és gy löletünket. hogy országhatárokkal nem tör dve beszélgessünk egymással. ha kéred. mert az univerzum oltalmaz téged. Miért ne választanád a gazdag. és minden teremtmény fontos. hanem mert kérted. Szeretettel. Mi választjuk meg. mind hozzásegítettek. hogy elfoglaljuk helyünket a rajtvonalnál. hogy megteremtsék a saját valóságukat. amely a teremtés minden atomjából sugárzik. örömhöz és jóléthez vezet. amelyet alig tudsz elképzelni.'{* Váltsd valóra legvadabb álmaidat! . hogy minden jót megkaphatsz. Ezt nagyon egyszer megtenni. amely az örök boldogsághoz. az érettség korába. Itt az id . hogy új valóságot teremtsünk! Az általunk teremtett valóság határozza majd meg a világ alakulását a következ ötszázezer évben vagy még azon is túl. milyennek szeretnéd a világodat! Ne felejtsd el. hogy energiáinkat egy új évszázad. Ez az együttm ködés kora. Itt az id . amely tele van a szíved által vágyott dolgokkal? Sikerrel. Eldöntheted. Eljött az id . Dönthetsz úgy. támogatja jóságodat és megbocsátja hibáidat. amelyr l eddig csak álmodtál. Meg tudjuk bocsátani a múlt fájdalmait és igazságtalanságait. A tiéd lehet. Kérheted. Az internet lehet vé teszi. Egy olyan korszak. attól a valóságtól. Csak annyit kell tenned. hogy lemondjunk a kétségekr l és a gy lölködésr l. hogy az életed szeretettel és boldogsággal legyen teli. hogy kéred. Soha ne kételkedj abban. hogy az univerzum szeret. de a magadéban igen. Nyisd ki kastélyod ajtaját! Képzeld magad elé az álmodat! Vedd körül magad királyi gazdagsággal! Mindez a tiéd lesz. Ez egy olyan lehet ség.

vagy játszol a kutyával. hogy csak egy hétig énekelheted ezt a dalt. mint mi az írás során. A titok. Valójában ez inkább egyfajta szórakozás. ha hét napig énekled. nem értem. jó mulatság. amit tudsz vagy akarsz! Hagyd el. Folytatni akartam. Van még egy tanácsom számodra. legalább annyit kaptál olvasás közben. Igen. mert te sem akarod majd abbahagyni. Én hét napon át énekeltem. A következ hét napban kétszer annyi hirdetést adtunk el. amikor egyedül nézed a tévét. A könyv címe valójában egy dal. amikor letelik a hét nap. de abban rejlik az ereje. Igen. Most énekeld ezt a dalt! Egy hétig.29. Igen. az udvaron. és ahhoz is. Énekeld gyakran. Szóval abbahagytam. FEJEZET A siker dala Együtt töltött id nk végéhez értünk. mint ki tudnám fejezni. Én már valóra váltottam legvadabb álmaimat. Egy kicsit sajnálom. 191 . utána abba kell hagynod! Szóval énekeld minden alkalommal. hogy a magadénak tartsd. Énekeld az autóban. Meg fogod találni a magad dallamát. és csak egy hétig énekeld: Valóra váltom a legvadabb álmom. Jobban élveztem. Nehezemre esett. Remélem. amit nem akarsz! Ez érted van. Erre korábban is céloztam. Kérlek. hogy megoszthatom veled mindezt. utána abbahagytam. olvasd el újra! Néhány elképzelés megemésztéséhez id re van szükség. mint az egész el z hónapban. Fogadd meg.

Igen. velünk együtt. Igen. igen. Megvan hozzá a képességed. Természetesen csak egyet kell énekelned egy héten. Valóra váltom a legvadabb álmom. Például ez: karcsúbb. ahogy mindannyian valóra váltjuk a legvadabb álmainkat is. amelyeket egy héten át énekelhetsz.4' Váltsd valóra legvadabb álmaidat! <‡ Vannak más dalok is. amit csak akarsz. akikkel találkozhatsz. Igen. színpadra kell lépned. Igen. hogy számolnia kell veled. Igen. Ismered a titkokat. Igen. Valóra váltom a legvadabb álmom. igen. Az Äigen" egy meger sítés. Gyere. fittebb és egészségesebb vagyok. Igen. Vannak helyek. Igen. hogy találkozzunk veled. Most te következel. igen. ahová elmehetsz. Igen. Igen. Azt mondod Istennek. látogass el az angol nyelv www. minden a tiéd lesz az életben. 192 193 .richdreams. igen. Igen. Valóra váltom a legvadabb álmom. Alig várjuk. Igen. Nos. igen. Te is élvezheted. igen. és emberek. sok szerencsét! A zenekar még mindig játszik.com oldalunkra! Meg szeretnénk osztani veled az egész világra kiterjed szeretetünket és boldogságunkat. Ha kéred.

Reméljük. Tom és Pénelopé 194 . Menj a számítógépedhez. akik olvasták ezt a könyvet. hogy elolvastad a könyvünket.hu Itt információkat találsz. ahol elolvashatod a ÄTitkos jutalom" cím fejezetet. Ez egy ajándék. lépj fel az internetre. van egy meglepetésünk számodra. amely soha nem lehet másé. és nem is fog megjelenni nyomtatásban. hogy miként juthatsz el weblapunk egy titkos oldalára. és még többet akarnak olvasni. élvezni fogod! Köszönjük. amit olvastál. Egy olyan ajándék. és írd be a következ t a címsorba: http ://www. tetszett nekik. amelyet soha nem adtak ki. Azoknak szól. Ez a mi kis titkunk.Ha tetszik. atitok.