You are on page 1of 36

PAMUKKALE NVERSTES MHENDSLK FAKLTES NAAT MHENDSL BLM

20102010-2011 YAZ RETM ZEMN MEKAN-II MEKAN-

OTURMA ANALZ 07/07/2011

Oturmay meydana getiren faktrler: Y.A.S.S. nin dmesi Yeralt almalar Yer kaymalar Don seviyesinin temelden yukar olmas Kontrolsz birleik kazlar Temel elemanlarnn tahrip olmas Zeminin ar yklenmesi Titreimler Su emme zellii fazla olan aalar

YASS derse; - Boluk suyu basnc der - Zemin tanelerinin birim hacim arl artar - Rtre olay meydana gelir YASS ykselirse; - Zemin doygun hale geer ve yumuamaya balar - Zeminin kayma direnci ve dolaysyla tama gc azalr

zin verilen oturma snrlar

Ortalama olarak; Betonarme-elik yaplarda;10 cm Baca Silo su kulesi; 30 cm

OTURMA Ani Oturma Konsolidasyon Oturmas Birincil K. kincil K.

top =Ani oturma + Konsolidasyon Oturmas

Konsolidasyon:Yap , toprak dolgu gibi srekli yk altnda doygun zeminin Konsolidasyon: zaman ierisinde boluk suyu basncnn snmlenmesi(dar kmas) ile oluan skmaya konsolidasyon oturmas denir.

ki ksmdan oluur: Birincil ve ikincil konsolidasyon.Birincil konsolidasyon zemin iindeki suyun dar k, ikincil konsolidasyon ise zemin danelerinin dar kdr.

Bir boyutlu konsolidasyon teorisine gre; 1-Zemin homojen ve doygundur. 2-Zemin daneleri ve boluk suyu skmaz 3-Darcy yasas geerlidir.(suyun hareketi buna gre olur) 4-Konsolidasyon sresince k(Perm. Kt. Sy.) sabittir. 5-Skma sadece dey dorultuda olur.(Bu yzden bir boyutlu) 6-Tabaka snrlar geirimli olup su kna engel olmaz.

Oturma miktar Hacim sklama kat says Tabaka ort. ger. art. Skabilir tabaka kalnl

H -e likisi
H Ho
q kPa

Ortalama dey deformasyon = d


q kPa Zemin Yzeyi H

Ho

Doygun kil zemin tabakas

Doygun kil zemin tabakas

e = eo
Zaman = 0+

e = eo - e
Zaman =

AN OTURMA

Yk uygulanr uygulanmaz zeminin dk geirimliliinden dolay,hacim deiiklii olmakszn meydana gelen oturmadr. Tabaka snr belirtilmemitir yani tabaka sonsuz derinlie uzanr eklinde kabul yapabiliriz

Si :Ani otuma q :Net taban basnc B :En kk yanal boyut :Poisson oran Is :Tesir Faktr Eu :Drenajsz elastisite modl

Ancak tabaka kalnlnn ince olmas halinde =0,5 iin oturma miktarnn aadaki formlle hesaplanmas daha uygundur.

Burada 0 ve 1 deerleri; Temel geniliine (B), temel uzunluuna (L), ve temel derinliine (D) bal tesir faktr olup,ekildeki diyagramdan alnr.

SORU:

ZM:

SORU:

ZM:

KONSOLDASYON OTURMASI
KONSOLDASYON( DOMETRE) DENEY Konsolidasyon oturmas kil zeminde grlen oturmadr ve konsolidasyon (dometre)deneyi ile tespit edilir.Bu deney sonular sayesinde konsolidasyon zelliklerini belirleriz.Bunlar da bize yapmzdaki oturma miktarn ve bunun grlecei sreyi belirlemede yardmc olur.

Su
Zemin yzeyi poroz poroz ta

rselenmemi zemin numunesi ap = 50-75 mm 50-

metal ring (oedometre) (oedometre)

Ykseklik= 20Ykseklik= 20-30 mm

arazi

laboratuar laboratuar

KONSOLDASYON( DOMETRE) DENEY Suya doygun kohezyonlu zemin tabaksnn konsolidasyon oturmasn tahmin etmek iin , tabakadan rselenmemi , zemin rnei alnr. Ucu keskin elik bir halka iindeki zemin rnei konsolidasyon aletine yerletirilir. elik halkann ap 5-10 cm ve ykseklii birka cm (genelde 2 cm)olabilir.Halkann elik oluu yanal deformasyonlar nler, skma sadece dey dorultuda olur.Buna bir boyutlu konsolidasyon denir.rnein alt ve stne geirimlilii salamak iin poroz talar yerletirilir.ykleme adm adm gerekletirilir. Ykleme kademeleri 0,25 , 0,5 , 1 , 2, 4, 8, 16, 32, vb. kg/cm2 olarak seilir.Her admda balangtan itibaren belli srelerde meydana gelen oturma deerleri kaydedilir.ki ykleme aras mutlaka 24 saat sre gemelidir.Her yk deeri iin zemin rneinin boluk oranlar hesaplanr.

Dikkat edilmesi gereken hususlar; ki ykleme aras 24 saatten az olmamaldr Poroz talarn geirimli olduundan emin olunmaldr.

KONSOLDASYON YZDES VE SRES

RNEK PROBLEMLER
SORU:

e- logP grafiinde erisel ksmn maksimum erilie sahip noktasn belirlememiz gerekir. Maksimum noktadan bir teet izilir ve yine maksimum noktadan Pye bir paralel izilir.Teet ve paralel arasna bir aortay ekilir.Dorusal ksm uzatlr.Aortay ve dorusal blm kesitirilir.Kesime noktasnn logP deeri bulunur.Bu gemite maruz kalnan maksimum basntr.

e- logP erisinden Pc=2,25kg/cm2 lik gemite maruz kalnan en byk gerilme deerini okuduk. imdi de 7,6mt derinlikteki zemin gerilmesini bulmalyz.

e-logP grafinini dorusal blmnn eimi skma indisini verir.(Cc)

Yukardaki tabloda bize en yakn basn kademesi iin hacim sklama kat says;

Konsolidasyon yzdesi;

%50

t=?

SORU:

SORU:

SORU:

SORU: