You are on page 1of 5

PK03-3/IX_Bil 2 (SM)

PEJABAT PELAJARAN DAERAH JEMPOL DAN JELEBU

INSTRUMEN PEMANTAUAN DAN PENYELIAAN

FAIL PANITIA PENDIDIDKAN ISLAM SEKOLAH MENENGAH

Nama Sekolah Pegawai Pemantau Nama Pegawai

: ...............................................................................................................

: ................................................................................................................

Alamat Pejabat Asas SekolahJempol dan Jelebu, 72120 Bandar Seri Jempol, Negeri Sembilan. : PPD A. Maklumat 1

Negeri & Daerah Nama Sekolah Jenis Sekolah Gred Sekolah Kod Sekolah Alamat Sekolah

: : : Bandar : A / B / SKM : : No.Tel: No.Faks: Luar Bandar

Ketua Panitia Pendidikan Islam

______________________________ ______________________________

Setiausaha Panitia Pendidikan Islam :

A. Penyusunan Fail Panitia Pendidikan Islam Sekolah Rendah FAIL Fail 1 KANDUNGAN MINIT MESYUARAT PANITIA Rekod kertas minit mesyuarat / perjumpaan kecil Minit mesyuarat kurikulum Minit mesyuarat panitia Minit perjumpaan kecil Minit curai Rekod kehadiran ahli mesyuarat / perjumpaan kecil SURAT MENYURAT DAN PEKELILING Rekod kertas surat menyuarat (masuk & keluar) Surat panggilan mesyuarat Surat permohonan tempat bermesyuarat Rekod pekeliling MAKLUMAT GURU 3.1 Butir peribadi Butir peribadi guru Carta organisasi panitia Taburan jawatan ahli panitia Rumusan ahli panitia Keperluan Guru Pendidikan Islam / Guru Tambahan Pendidikan Islam 3.2 Jadual waktu peribadi Senarai Jadual Waktu Peribadi Jadual Waktu Persendirian 3.3 Hasilan BBM 3.4 Rekod penggunaan BBM 3.5 Senarai buku teks Senarai Buku Teks Tingkatan 1 Senarai Buku Teks Tingkatan 2 Senarai Buku Teks Tingkatan 3 2 KP GPK 1 PEMANTAU CATATAN

Fail 2

Fail 3

Fail 4

Fail 5

Fail 6

Fail 7

Senarai Buku Teks Tingkatan 4 Senarai Buku Teks Tingkatan 5 Analisis Buku Teks & keperluan murid Analisis Buku Aktiviti & keperluan murid 3.6 Senarai buku rujukan guru SUKATAN DAN HURAIAN SUKATAN PELAJARAN 4.1 Sukatan pelajaran Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam 4.2 Huraian sukatan pelajaran HSP Pendidikan Islam tingkatan 1 HSP pendidikan Islam tingkatan 2 HSP pendidikan Islam tingkatan 3 HSP pendidikan Islam tingkatan 4 HSP pendidikan Islam tingkatan 5 4.3 Rancangan pelajaran tahunan RPT pendidikan Islam tingkatan 1 RPT pendidikan Islam tingkatan 2 RPT pendidikan Islam tingkatan 3 RPT pendidikan Islam tingkatan 4 RPT pendidikan Islam tingkatan 5 PERANCANGAN DAN PENINGKATAN PELAJARAN 5.1 Perancangan jangka panjang 5.2 Perancangan tahun semasa 5.3 Perancangan operasional PERKEMBANGAN STAFF Senarai Aktiviti Rekod kehadiran Koleksi Kertas Kerja Laporan Contoh : - Program inovasi konsep pengajaran dan pembelajaran - Program inovasi bahan bantu mengajar - Kursus tarannum - Kursus Tahsin Al-Quran - Kursus jawi DBP, KPM BANK SOALAN 7.1 Soalan peperiksaan dalaman 7.1.1 Ujian bulanan Mac - Tingktan 1 - Tingktan 2 - Tingktan 3 - Tingktan 4 - Tingktan 5 7.1.2 Peperiksaan Pertengahan Tahun - Tingktan 1 - Tingktan 2 - Tingktan 3 - Tingktan 4 - Tingktan 5 7.1.3 Ujian bulanan Ogos - Tingktan 1 - Tingktan 2 3

- Tingktan 3 - Tingktan 4 - Tingktan 5 7.1.4 Peperiksaan Akhir Tahun - Tingktan 1 - Tingktan 2 - Tingktan 3 - Tingktan 4 - Tingktan 5 7.2 Soalan peperiksaan awam 7.3 Soalan latihan Fail 8 ANALISIS UJIAN DAN PEPERIKSAAN 8.1 Jadual peperiksaan Takwin peperiksaan dalaman Format soalan dan skema jawapan Jadual penyediaan soalan Jadual spesifikasi ujian (JSU) 8.2 Analisis peperiksaan 8.3 Post mortem 8.4 Tindakan susulan Fail 9 PERSATUAN PENDIDIKAN ISLAM 9.1 Perancangan tahunan persatuan 9.2 Carta organisasi 9.3 Perlembagaan 9.4 Senarai ahli 9.5 Rekod kehadiran ahli 9.6 Rekod aktiviti mingguan Fail 10 LAPORAN PROGRAM / AKTIVITI 10.1 Peningkatan Akademik 10.2 Hari Kebasaran Islam 10.3 Aktiviti Dakwah Lain 10.4 Pertandingan (MTAQ, Festival Nasyid, Berjanji, Khat ) Fail 11 FAIL KEWANGAN 11.1 Anggaran perbelanjaan tahunan PCG / Peruntukan / Kutipan - PCG Pendidikan Islam - PCG Bahasa Arab - Aktiviti Dakwah, KPM - Bayaran Tambahan untuk Aktiviti Pendidikan Islam Anggaran perbelanjaan tahunan Laporan Perbelanjaan Panitia Buku stok 11.2 Senarai bahan hendak dibeli Rekod nota minta Fail 12 PAFA 12.1 Borang pencapaian individu Borang pencapaian individu Buku PAFA individu 12.2 Borang rumusan kelompok 12.3 Keputusan keseluruhan setiap tahun 4

Fail 13 PENCERAPAN / PENYEMAKAN BUKU LATIHAN 13.1 Laporan pencerapan guru Instrumen penyeliaan pelaksanaan kurikulum Instrument penyeliaan pengurusan panitia Jadual pencerapan guru Senarai Semak Item Buku Rekod Mengajar 13.2 Laporan penyemakan buku latihan Borang Semakan Buku Latihan Pelajar

E. ULASAN 1. Ketua Panitia

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 2. Pentadbir

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 3. Pegawai Pemantau (Disi oleh Pegawai Pemantau)

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________

PENGESAHAN Tandatangan Guru Besar Tandatangan Ketua Kumpulan Pemantau

............................................................................ ( ) Tarikh : ............................................. Cop Sekolah : 5

........................................................................... ( ) Tarikh : .................................................