You are on page 1of 1

Tp Ch Security365 l chuyn in t v qun tr h thng, an ton thng tin - bo mt my tnh v ng dng ngun m.

. Ngoi cc bi vit tp trung theo ch th Security365 cn cung cp cc bi hng dn mang tnh cht nng cao nhn thc an ton thng tin nhm em n mt ti liu tham kho, nghin cu b ch cho cc bn c v ngi dng. im nhn c bit ca tp ch Security365 chnh l cc bi vit c km minh ha hay bi hng dn, gii thch tch hp thng qua cc video c th xem trc tip bng chng trnh Acrobat Reader (lu cc bn phi download Acrobat Reader xem c bi ging v video hng dn thc hnh).

V cc bn c th tham kho Tp Ch Security365 hon ton min ph !


Chnh v cc c im trn m hin nay Tp Ch Security365 c kh nhiu bn c yu thch, vi s lng download cho cc n bn t 1 - 5 ln n gn 5000 lt download khng k n cc s lng chia s ca bn c. Hin nay Security365 xut bn 2 n phm mi thng v phn u t 3 s mi thng vo nm 2012. Vi mc tiu t c 100.000 lt download cho mi s, v s lng bn c thng trc ln 10.000 ngi, Security365 s lin tc phn u ngy cng hon thin chuyn ca mnh, trong giai on u ca tp ch Security365 cn nhiu kh khn chc chc ni dung, cch trnh by s cn nhiu thiu st rt mong nhn c s thng cm v ng gp kin ca cc bn. Hy gi email n m@security365.vn v ng k lm thnh vin & c gi ca Security365 ti y cp nht nhng thng tin mi nht. Xin chn thnh cm n s quan tm theo di ca qu v c gi v cc bn tr yu thch, am m CNTT c bit l trong lnh vc bo mt. Download - http://www.mediafire.com/tapchisecurity365

Trng Ban Bin Tp Tp Ch Security365


Nguyn Trn Tng Vinh v@security365.vn

Trnh By Tp Ch
Trn Ngc Bng b@security365.vn