You are on page 1of 77

oz o :: .... ;..

(")

.~--~~-~~----------".. ----~..

~s~ ., r::l

'"'lNC ~.

> [~ ...... s:....


t.l~

0r:>

:-'0r:>

B~

"' r:: .....


~

~=.~'

a .., "l Sl-"!l


::l
r.l r.l~,

-_
tJj

~ 'S t"' • .,
::l~'O ::I .,

t.,

;..:, >

....

r::~

_~T"

.,~ r:l~
t.l :;
:.l

-.
~:3,

S'n ~

:::'8

~
~c: ClNI"l~ ootJ
::l
;kI

%;
=0..

~'8

-,:tt F''''~'
1JJ

..... .;; ~ ~ _::: '" Col iii' n'

c:::; ••

~ 0

::

Q. -e+

e;:'

~,
;1

~a ::l.
::c.
:::l

s ~.
~~
Cl

~ ..,
Q

e=

.... 0..

~S'
OlE.
~N
n~
:-"0"
0

oo! ..... t.l

g;::..<e. .... n tJ

;r~
.,, c:

2'~
!-'t")

;1·. ~

s:

.tJ

~ '"',

r- 0" !l ONE.
:.>

~ N-

or.:

~ g~
.....

t')~

-E,.

c:

-:: '-" ~ ~C:tJ1 ..... .., .


NC:~
0-

E ::l "l ... ...

s:- ..... --r.: ~:


~ CJI ::l Col

~[

..
1\:,

r'lo.. • .,
_0

::'0
S'~
00 "'"

i~
~ :!,

ff:
Co>

fS'8

;=... ....

go~

O~ • c: ti C~ .... !ii.

.,

... ~. 'QN
.. £l
~
0..'

9: ..Ej'

< .....

0 ....

~£;

tilE!

jl

i'E: ge:
t.,

EI :::

~S'
S'N

tg~e. .., ,
., c:

~.£.
;: .... ~

:l.~

~.

[
1).1,

(')

E.~

~[ .-

t.l

>.0"r:. \00..
N r.>

.........

-1

...

_--_

..

_-_. __

__

__ ._---_

..

10 10

I"

Ii

-.....

(')

;j Vi e-+
(')

o
;j Vi

e-e-

....... ..... ,_. $


(')

'"' ~

_.

~ ........ .....
('1)

.....

>1'<

<11

(..l

Iv

........ rJ

.~
~)

;.;..

«r. ......
>-1

:;:.,
~
trl

'"'" "d

~
,~

V;

trl

(J r»

Z ir.
>-i :;d

-.., ,.....
H

(J

c::
~

r-

o
b.
.,_1 ,.${

r.IP'.·

;W,.~.;

;,.)(tA,

.--1\

'-..,..----------..".- ....'---..,-- ....

~~",...,.._._,.__,,, ....

-,,-, ..-.,-""~.---

'-:1
C!~
,),.

'.-.>

... ...
~
(')

.~.
I

'-r7~ .
."

r-

'-f':~"
$
ijl
.~

2' ""de:

-..~ t S'
I

~ ~~

r
.
I

ru:
G

-~ W e
~
c:l

rdC§1F :~l
---0-

n .__..

~.t~' ". t>:" ~ ~ I'i)~


;1,,-) :'1

r1

at- -re--

£h

g~ ~e ... '"
S:""
... t:l

tv

td

li1

:'6'
0p
-:

-8 ~ '" ~= ~. ~ ~§_,
~::;-0_

"dt>

15' "" .... ..,

'"

.. s· -.. ==
....

-0

VI

c .. ..

...
."

....i. ,
'" ;; ~
rn'nOt")
"

::t e,

~.~

~ ;;.
~-r:

::!, 0...

,I,
I

,_r:ri i-

" s~, to»""§l


1;'8

r~ '< ~

6'

><ix

9:;

.:!-

0.....
0

.. 8 .. '" ,

U1

-e
U1

q..

i,
IN
I

...
K
Po

fl n i
~

~1!..

,0
N

"

" " ~~

<r-"

', ..

~ ~.~

~_t.Q

~ c

:-..~

[j)

e-rI-j

C
t"J

c: "'I ......

.....

p.

I-j.

....
N
I

~ "'I ~

'1j
(1) >-j (1) -rl-

Ul

......

-----------------------~,.."--~----...,_.,__,--,, ..
;"''"-,

p.
en ..... .....

(,

.J

-.
-

0:...

..,.,_...--'_._ - - ....

~2~:~~o~':,~'

.;~.'« _.",~""ec",' ...... "

o, ,..,
o , ......
~

p
""1 r

',."

,.~~
(J~

\
~ __ ....c..:;;-~-- - - - --,

!"'"

~
9 :::
('". tn

I
IT,

t:1

':~ ~
'V _. , ::> ~t>
!~

co ~ ::

:::

,-"


~,

"
-'

...,

~r.)
N

a
;::l v'

0
;::l

.,
co

"

"" '"'
0-

~,

Q.

a' ~.
0

~ ..,

...
c c

;':.

,., '" '"' ~

c;

~
E.1

g_ u;. g. tn

I ~t
\

n t:r'

-.
'"'
r: p

~ ~.

~.

o o '"1

........

;:l
'i:l ,..,
ri·

'B
I

(" ('D

5'
'Jl e-t-

u,

:=-0.-rl,.....t.

PJ

--

,_...

o, ;3'

S S·
PJ
~"'CJl (;) e-+

t.:' (10. C't>

2.;;5
u: -.

p u.

~~ ~ -.
-~

rv

::J PJ

~.~

PJ

(")0
I I

If.

~
o
U'l (") (")

"d

0..

PJ

_.

o ~,
M-

.... ....

0..

_.
-Vl

8.

::J

8. ::: n 5.:
h.-.t,

N ...... I

.h.>
0'\

.,V:l
1/

•••

••

til •

••

• •••

~;: .':

11. ~
I •

Ul

..., '" CI>

a
I

z
;;;-,
U1

.'
,...

U1

;....

riQ0

...
(J.

.......

N
'[

---[-\
OOOOO? ~O ~ ,,) J: I..;; 0 l.,,)
'_I,

. -~ I
~(

'.... t-_,

...... o

II
0'0

-------------------

w o

------ --------

..

t"

~8 f-----t-----'1l

t:t: ..~t:~t;;

00

0000

tv

0 t"
VI

if

44

414.

Ai

.,...
_00

..,

N
~(

.., ~ "~ ~
("J "

c::

\-,

o.;!

00

5"

;i i; ~
r; ~

("J

'"
o

:::.

I:l

.-+

Ui"

~.

5.

NN
\.110

00

.0

o
f~
r.,J1

I)

~o ~~~
-J 000

00

...... N
-JO

u,

~. r. o0

• ~~
...,(.)

§~

29

0'
II

=M~
""... .
;>~::l

:::.

(J

-s

<:
Ct>
("'l I

t:
N Ct>

.... ..... ....


e-t-

e;
~
Ct>

S
o "'1
(fJ

......

~ .....

s o
~
"'1

c,

:1.
"0 "0
"'1

S· "d ..... .... ....... (J' .... ~


......
Ct>

....

("'l

("'l

~ ..... ~ .....

o o

("'l

::l ......

::l
;J

~ ~ ....
Ct>

....
u. ,...,..

.... .....

'-1

.....
~

2..0(j

.......

-~ :,.J

f"'J

>.J

':=" c ......

->
::l
'-1

--t-

• o

5. _ t::

. &~ ~ tJ
..... t:l ""1 _ (')

~.~~~
"go. o ~
(")

-. ~.
::l o
rf)

(")

"t....
~.8

!::

.....
....
;;.
.,..

,.,

.., .... ~( r:
:_;, :J

t::;""1

:: ;:,.;,
r)

~ ~5'-'
~

~~:::.~

::-'H
.........
:.~(

..,

.., "--~
r,r.'J:

..... r..

~. o·
~ ~
loJ

c' ~(
.., n
:.!

t:l n

.....

.- r: ~

~;(

....

c-

~ ts

H-

I~'"0
N

li-

H-

----

--....
C,J •

..-

e-

....
\:j Vl

~ ..... .... ....

S" ......

...' :::
(")
~(

~,

"1
(")

.... ,_.
"1

r.
tv
'..... )

"1

2 s. ,.,
::J

"
e

~ ~
(")

Vl

. ....
~ ~
C
f

M-

"0

,_. ~ ...... ...... ......


("'l Ul ("'l
~(

"0

2 ~ g. ....

:.1. -q

S ~
~

u;'-:.t-. Se
(S'
(1)

r; '-'

cr ,

iG

----

tv

Qc

C'D3-,

61 m/(D

(1

-r-

e-----0
(f)
~_lIJ

L---

CJ>

CD

...::.t'D .....
I
N

rD

\Cl

-,

0.....
(}) (l)

..... 'c

0. _ . ..,

., _. n '1> _. :J

r+

a.

n
('D

::l

-, -+c -+
ro p
Q_

ro

0'

.'

'.'

• ,0

to

..

••

••

to

! .. '

....

....

'

"

,<

~ "

~
Ol

~,
~
tv

~,

;> ~ 0 eC'_

0' ...

::!,

5'

i'r-.-,,_
I

.~
~,

... ~, ~ "" ..,

C;

-s '"
:C\

;;

p: r, ..,

., .,

~
()

.....

_~?<~

__

r ...

~->L-~,,*_~~'_"~~-;:--~~~':-

__

~-

'_jj"<

~'~~<L'1<t\~';"~"~;,c::.~7~,~~.~.~~!~~;'''f~''''''i:<'_l-''_::',;_~:;_~~!-;j~~~",~r£';1'::::~:
~ ~

T~hrl

Ci.!.C\R\CfEruZ.\RE.\

GENER.\L,\ A :'.IE'fODELOH A STRUCTUHlLOR Caracterist iclte de baza ale rnodelului structural fizicli a materialului

DE

l'ROlECTAHE

A;YrISEIS:\IlC.\'

Nr: de crt. pro iecta re

Mcluda

Metoda

de calcul

~Ioddarca acj iunii seism ice

Legea

rul actiunii seismicc 5

Caractc-

Tipul modclului structural

Stabil irea clor t u rilor sectionale de d imensionare

Y er i fica rca condij iilor de


:i..

conforrnare

ant iscismica

2 3 1 M etoda A Stat ica Ii- forte con·... ne rue t od a niard (SL) tionale dist ricurcnra buite dupa 0 lege si mil 81:1 de 1'1'-'icctarc distr ibut ici Iorj clo r de Juertic ill raspunsul scismi\! liniar2)

Iinlara (L)

sra t ic") (S)

6 7 a) plan (PL). - valorile cfor-I cu considcrat urilor .Ic l.i exrea sirnpl if i- treinitat ilc unor cat!'t a ctcctc- clemente ale lor de torsi- structuriise mouue general:'\. d if ica ill raport eu valor ilc rczultate din caleulul structural, in vederea impunerii mecan ismului dc plastincare dorit b) spatia l - d iagramelc de SP) eiort.ur i pe dementcle structurale sunt cele asociate mecanismu-

8 toarclc (c·ndil ii /{t'neralec . a) Corrd it ii de rigiditate; Valori le de calcul ale deplasarilor trebuie stt fie mal mid decat valorile admise
b) Condit ia de duct iht.ate ; Aceasta se exprima, ill mod aproximat iv, lhlf'
'Ad"'_"~ll II.

Se

irupun

-urrna-

II

Il.l< I care

U.

-I

de valor ilc eforturilor sec. tionale


pc

j la \lcatu irc i'1 i'l/~:"


'1 ,.

sec-

Uc

f",' (' ~

0 2

2
Di nami-

I
granlc

3 accelero-

I
"

--"

I
(0)

I
)

!
()

8 Nu se poate verifica explicit reaIizarea rnccanismului de plastiLicare uriuari t

ca lini;\.1:1 [nL)
-

Hniara (L)

d inarnic

a) plan (PL)

- efor tur ile rezultate din calculul structural se reduc proportionJ.l [:1::1 1:t valorile corespunzatoare forte i seismice de calcuI.
se procedeaza ea lao pet. 1
ill cont inuare

b) spatial (SP)

3 i[etoda B Stat ica metoda uel iu iara bazata (S\YL) pe considerarea propriettl.tilor
(:0

forte conven- nel in iara tionale distri- -(NL) buite dupa 0 lege similara d ist ribuj ici fDrtelor de inerj.ie ill rasmic2)
pUll"U~ seis-

static (S) a) plan I'L)

Se stabilesc: a) mecanismul de plastificare a stl't1ctmii (In iconsidepoteza rat~r pr iv ind dis- . t ribut ia Ior telor orizontale) b) capacitAtile de deforrnare -~i de a ductilitatc structur ii

1l;;;[0[-

marc a structurii

.. b) spatial (SP)
-

~\~ii'~it~; ~;-/~.".:.~~, ,
p"

oj
0..

2
D~ll.l-

:;
IlC(t·)._·ll')

oj

__

(D)

-'

Ii

....
O'l

mica neliniara (DNL)

grarne

nel in i.i rii (NL)

d inarnic

.... pla J

n (Pl.)

--

Se stabilesc : ~) mecanismul de plastiIicare a structur ii b) ceriutele de deplasare ale str uctur ii -\,i de ductilitate in aTt iculat iile plastiee

b) spa tiJ.l (SP)


..

Observcti i :

1) Dist r ibulla Litdor s<.':.,:"i",; -,:izoulale ell' culcul est c st ab il it.; pc baza caracterist icilor de vibrajie ale strllcturii ~[ corespunde valorilor rnax ime ale 'iortelor de iner t ic. Din acest rnot iv calculul structural dcctnai in acest e cond it ii c.>te c\euurnii uncori pseudo-d inamic. 2) Proccdeul Jt" ralcul ut il izat (onsEt Int r-uu calcul biogra.fic pr i n care se deterrninli starea de solieitare in struct llfa, pr in pasi de incilrcare en forte sau CI.t deplasar i pan!t la stadiul de rupere [stadiul de col aps s tr uc tural}. In aui.mit e s i t uat ii, in special in Iaze le pr cl un inare ale proiectar ii structurale, se pot obt ine inforrnat ii utile consider and direct ech il ihr ul Ia Iimitu al strncturii. .

~.-

U1

g
c..

......

... ... ...

~ ~ ~.

'E. .o
.... c:.
('t)

....

...
....
....

~ o
(1) (")

e;
(") I

'"g
f1>
(")

~
V'l

....
~

o
''0
I

8
'-1

...

5'
......
f"")

r" c:

o ~

::j

.-+-

.....

o .,.....
::l ..... .....

p)

~.
~ ,.., ..... ~ ::l ..... ....
tr.

0..
I

.....

;;::
~--J ~N ~N ..... t::I
.....
('"-~

~ ......

:=1

~:J
~

.,.. ....... ....


e-,

;;::

.....

'-'

s
-..J

o ...... o o I

",
CJI

,..,

o e:;

,..,
(OJ

8 ,

\i ~

L
&;.
00 p

....,
0' ~~ ~ ;:: ~
(") (")

?" Cl :-

=
I>l Po. III

0'

!!1

~ ~
,00

~. = 5'
I>l Po.

~ ~

.... t'I> ~ aq a~ ., '" ~ Pi'


p.
c: c:
r+

~
';2,

~,

'" .... ~ '" I>l .... ~ I>l


....
,

.,

'"

,'11

R
rn
::0
0

'If)

-1
I I

""1
(fJ

rn s·::l::!.e; s ..... rn (l> ..... ,_


I""t.......

:r ~:r~ ~ > 5' s


PJ(~ -. to-'

1
~ ~
De

rn

:::0

"'1 (";l ~ n- VI aQ ~ I--'~ ~ o -, ~. -

o-s'~~ g ~ ....... _. c:: g' g e.~


'"1 ..... I-' t:l "'-'u It--' _. '"1
("l

rn

Cf~

c,
(0

~ _. Ul ~ r+ t"

ro ...... ·,_,.~"'10 · .... ~ < O~ ~


50..'"18;;~('!)'"d~~

'"1

~N (£""-'0'9

n ..... _(}

..... ):::

:-" v.

~ .: ...

r:::

:::;-

;::S~~ ...... ·
Ij

1-'(')'"108

'"
--;
Ij

..,
-e 1:2

0.

c::

tii·~ ~ ~ ~ ()"~ -1Jl o ..... .--; tl _ 00. p


M-

~t-cj

=- "":;

........;.

,_
'"1

.,_J

rr:

::l c:: 0 ......... ~ t::l Cf~ ::l


l--'(tnN~ ("J .....>~t:!:('")

::l

~ .....

=
II>

'~.::l p g -u: o rn 0 r/J~'l'l


~ ... -+-r-+-""'rJ) r
()

s..

g
.... :r.

,_

~
c
n
f.l

§o..OC::(;; ~n""1l""~ (:,....... c::- ;::;


<:
-

9 ~: ~(en- ::r ..... ~ ....


::l ~
-

..!:::.: in p

c::

~ ~ ..,

()

0..
0

n' ~

;l

.......
'"1

....

C-. <: ~.::l, ;;3 8.p,~


..,
-(l>C"t>(jtil

";oOO,_
I"'"

P'

rn .~
(l)

>-.C.

(D~o..~:;

III

o
c
rf)

... .....
I':)

...,

;:s.

= . -...
P'
I

c-.

...... I))
""d
."

o
G I

a
[Jl

(')

(')

c::: I

,....

----,

----------r~----_..,r__-------------r------,_---

1_-

II~ I~~
2._~
-·10" Z -

fV\

::0 ()

:J

h· [

OJ
M

., .

,,,

<.0<0

ON
..... 0

-:?---~.
11\

E ~I~~ ~
11\

...... :r

1~-1
i
I
I ~.

IOJ
--+-------

-0

~. , Ij

3 <"0 o -, _.([) ([)(fl ~ -.

:J 0

tn c,

rt>

.., ~

<

:Pi

-f

"

r ::Q

c-

o
:0
r-..

() }>

0I

...gC
r+ ~

[T1

-S
t-.J

1/\

lA,
('II

.t'-~ NN

"
,

-a

~o N

to 0

a
eN 0'>

<D

'co

rv 0

UlliUllillllillUTI

.]llilOl~illillfIT

r+CJ enr+

n
.....
or:

C· ::I.
:]0"

I'll _. ::len

0'.., O·

-·C

-~
~o

8 z
(f)
~I

t~ ~ l~'_,) COo>
t-JO

,-,..1-

o o
C Z
-i

XJ

8 JJ

. -

r----- ---_

--'I ~ I

IN

o L_
a.
Tabcl

TTl

_J···

Ulllllill11lI1

(/I

fTl

\J ::0

e:

rn

C Z

8.2. VALOIHLE

COEFlUENIULUl

.. {\:."

~=O -1 <. t <.0 7.81-6.29'i' +z. 23.9 - 9.78 tp 16 5.98( 1-ip)


2

D b:J_
..
-.

r1e3v't
-

0,43

f'-d1 -

t'l..

0.578 'P+O.34

1.70

1.7-5i + 17.1 23.8

r~~r,

-'r=_rt.
f',
.... c -

Oft3

0.57-().21 f 10.57 0.57-0.2' f+ Q07 'if? O.O~¥1


o • .:

0.85

-, '.

-''';'\

,-_._

_._"or_" __

_.

.....

_.

.co.

/1\
~

v o

o N

'0

.'f>

..... ~
oo::l

o

N .....
('!)

('!)

p ......

(1

...... o =:: I

E.
.(jl

(1

.....

.tMMMJ,.;S;,JiQWtt·,j)j;l .. *sttZiliwt:IiJ:JjU;,b,.';IWibt2U:lil::if p
';:v',

i\-;-;',"'-~~.

'':::<'\;f'\{!!,i~:;'-:~

P
'(1

.....

r~
C'O

....
Po

~~

e....
,f .. ........
(')

~ .......

~.
//\

00

..

~ .. ...., 9 ..... ~ ..... ~ ,_.


o

"'"

(1

...-..
co _

.f"+

8. ....

<?"J
~ ~,)I

Ul
(",)

'E . ......
'"1

...... ~> ......


Ul

00 0\

....... -....... ..... ..... ......


00 I'D
\O~
(")

_'"1

I
~.

::s ......

00

;,'

n
.... '1:)

I'D

~ .....

......
tn I'D

..... c,
N

~,
~

...... I'D

0.. r.>
'"1

_. ..... .....
I'D

~r.n (1)....

'"1

n
(")

Ul

S ..... ::s
>-"

I'D

p..

00

0'1 S· ..:;:! .........

..... ......

~ n ~

_. ""'
"'I:

..... ....

... o ...

'"

&

~~

~~

~_

= '"

_.,

:.

T'

"

__

,.

"d

'"

._

-=.

'",~-

;.

-~-- ~

............ N __

000:"''0

::;
til .....

3_'·•.

s '" -:--~ 8 ;; ~.
(> ~

=.~~.~
t:
~

g~~~~
.... ::;'" .... (b

~"8 9 :r Et tt'; t:
...... ""1 ~.
;...0

t:r "" ~.a' ~..e_.e


;:I

E:....t::' ·8 ~'-. ~ • x PJ .... . ;r ~·7 .... ~. 0'': 0


t/'I

('l>

s'""1 .~. ~ ~
~ Ctl ..

F'
2'"

P o·~· a fi~' ~ ., .,
.. "~. ~
_. c:

(>~W [~W "'g 8_


d

J:

~l

c-,

Vl

..... &'l~
d8.

1
r+~c:~

(,,>

I"

I
~'g -0
~

e:!l ..
t'(>~

.... d ~),

d"1ile. o ..... s.t


"1

8 '5. ~ ~] ~ ~
,. ;:;
'": ,.... ('t

~"
~,~.;

E. g

.... "Cl "d


(b

8~

....

~.8 '"
_. d
N

2: ~ ~:1. ~ ~~~"= ....

i~ t~8.s 'B[ :r.l


~-El
i3
,.... e+

~(;

!' '~Jl

~~:~

'9 g "
~(

9. . " 6f .... ~.~ g. ~,""


d
-1

('l>

1l~
d

&~
~£i
d f."

ti~ g ~,., ;t' -~ '"


:::~ t; ~ ~"d8.n ::1.::! c
'" -g 0.
('l>

a ~. 8.- ~6
t1>

8.!::
Cd

rJ;!-P> P> ..,...-"0 ::: (;. ... _.


..,.~~

e: ~r ;- 8( a "0 "0 .:n' • '"

r:: ~.
(';)

g.~os""1 I

S 2· £. 8.,&
~ ~:::;
I ~ "'1

rl-

n
C

.-

e
I

::i

.... " c~ ~B( ..... :.r.


t:l

~ 0-

til

~ t: .....

0.

;g~~c.
~ I

~"O

~.'" p
I

"" ~ ~ ..... ~~E. ~ :: '-;-'::;. ~()

Co{/)

............ 0.

=.~ ~
S]
c.~
(";i

[ ;;.
co
:0
OJ

~~ ... ,., ~

B. ~ ~ go
:::.: <:'-0

0.

E..
~

co ....
(1)

:::;'§'", ~
g·.~S"tn
"':I

e. a eto:· o-S..-c E
(>~.

g.f

oj

...; /. t+~

....,H

~.:t.

Q~

"d

..., ~.
(=i

.... ........ n'


5'
til f.'

.:.;

~ j;j'~~

~. §. 8"

< 5' c

g' .,
t::!

c :;.~ ~.~ -c:= '" ~ ......


...,

r; ~ [~
tn

()

'li

()

"d

c:

;.0

-(5'
I

C 0.

.....

_.

("

~ ::
I

;:.

....

~::;--3 ~ ro ~ ~ ~
~f;e.
('l> I

c,

$. S c. ;:;~co_
"0

s.
'f

~2 ~'a g-'g
()
~

~'"

S>

11 .....

,
0.

'"

I, If:
I

I, If;
I

l~
I

I,

I,
If;
I

l~10
I
1(0

§:

B'!"" ~

" r.J e+
(>

'" s,

~oi? ~.()
"0 .... g.
I ....

~ ~ ::i

'" '" -

C~ .... ..,

_ ....
.-I:l
t";

:0

_.(":)

Q ~ :;;
N

Ie, II' I' e~


o

I~

If;
~ ""

If:
f:

c.
P

l~ j~ l~
~

1~
(>

~ ..,

(0

~ ....

..:

t.
I I
I

to:

I,

I,

I
.

,
-

- ..

II

IIi
~~

....

'-"
0..

[
;.;.<
;

~ ~

8~

.... '"


I

_.

..

--

~ 1__ _;c:_.!.I

:;:.:_-:- __ r-; ~_;_--_;---:::- N

I -- I

_0_

I~ I~ I~ I~
~ I

.... -',,_

-~
,~

en .... ....

o N

,'''!

._

~-,I

-:"d .,.~

~ ....
I"'l

I'D

r>

1" j . ~'c 1L f.. ~.\.·.· .. iiiriIl'h& f~' ·"• • ,l!i1',AI: ."..j.j.I-.]-.-' •• -.•..·.l-r.+. ', t#$"",4J~!!I'!.A4%k4£.4o;;4AtQ .,',

ii~-.i:U;*",' "n'_,·

....
~
0 0

r.>

t::: rl >-1 >-1 ...... r")

....
('t)

.,
('t)

......

g
>-1

ro
(f;

;::;.
('t)

-e
0
>-1
('t)

:.-. o . ...... t:::


(;l

P-

'"0 .,_,

-P'
>-1

P'
Q

co

t.11

'.~

......

.... .... ....


....

....

n00

nn0 : co

..

"

...

-.j

co co

!D-+ .... o s:

~g
-",

r <>' .., r

'"

c: Po

bl·

(II

_.",

.......
~a>

... ~ V" ...


..... '" ~;:t;
t:I a>

:r;'
-t-.

a>

s: -+'"
t:l

',.

"$
'"d

~
a> ....
0"+ ,.

0 ..,

1;;'

'0'"r+

i~ P;:E.
e,

v'

'"d

+
u.

'"d

I
'"t:'

(i' &::.: a>


I

'"

+
N

'"d

-+: ....

8 :1 ~ ~ ....

.... e.

....
~
N
t)

\;;.:)
0
-"

'":1

,
.., '"
Q>

I~
tD N
<.>

;..N

--_\0 \0 .... C'I ...

s'

~<

'"d

c,

g'
-e
p.l

~ (..J

!:= (..J

(..J

;...

- to .....
...

(..JI

10 C'I 00 ....

~ Q> .......... ~ _

~~

'" 2 g

5'

C"l

0 0 t:I

P> 0

~,

....

o ~

!:O

.... r....

..
~d
... Po

.. 8

'" ~.
S' ~

1 ~:
't:l

-1'x

o
I

"1

~. e;'
~(

n
I

-'X N -P'

.....

.-+

o ....
~{

.....

.....
ClJ

ClJ

< ClJ
'"I

.... .... .....


'"I

(1)

Ii>

~~ ~ ~ 11',(1)

~Vl
.-t-

--'J

-,

_,

',' ::l
(1)

<;;

Vl
~(

£"',.

'

~.

~"

",

..,

"

,",

'if"

"'"

'"

_.'

~7

"'~

~~

\".

>

jE;

-~

~'<'

L.

~,

--

.1:-.1

.,

...
flO> ..... ....
o

,""'\

tv

-.

~
e+

,.....

~
",,..-t-.

r:.
,.......

f; ~

.• .-

r:. :::0

--'

_.
rl"":j

:;3

a'
...... ......

,_.

(j ~o ""'

~'":l
I'.l
~

;_;(

'f.

g.
8

I~
/f\
: ~I

'...,8t'" %~
:7
;.J

... ...

o o

co ~-.(~) '
00

OJ

i:1

..c

f-4

o
(")

o U1
r-:

,.....

~. -

o
l'-.?


_. ;.; "
()
'""'I

~ --:

,_. ~

~( p

..... ~r.

::: r: ,..,
.-:

c ,..,

.....

o w

'"1

,
1,,0..0,,0 .. " (.,lNN N'JI~C't"')J: .. 0 ~

,.
>.

~,....:,....:~~

,-'"a,-J.,;A"a"a

~ .....

.._

~~~~~_.
.-.. _.

-------,_..................
/.

------\

II
",.

\~~
,go..
..., ""~

- .;:;..

.~~~_: ,.--. ..-.

'~. ri

~~z_ ........ -.
::!.

~~ 0~.

-~
;:..:

-,

3_t~ ::·~c :..:(=


...; ~ ';"5!:
;::;
;: ;:.

·~·I{I
~
....,

'"'

t:t I

--

~. ~
~
(")

- ..
S .,
if.

;._:, :.

:1.

~.
I>

;:; ~. ;" C; ......


••

r.

..
OJ

v:t:::
o

~ i'-J c.
0-1 ~

.:.....

>-l

\I

.,. 0 Q ..,

-:::

:: :; '7'-:; ::

= -

(.>

s: ...

r.

r. _.

;11;:;

-c

r.

_.
(')
~(

=~ ...,.
!;
'--.

8 0r.; r: ~

..., " ~
'~. "

(.>

;::;

k-_---r.J,
.~

II

r--H __ -

~----·-I·

-e
c "" ",

I
T

"" '"

C ::1 0..

.. ""

"

t-.l

I
til
.~

.,..... .....
t.:l
'7j

~ ...
...;

0 ...,

,)

r:
0
in

~
'0 '0 ...,._
0

::>
Q

..,

~. <: Pi ..... OJ . ...,

t:

;:;

f
~{

e:: ::> e+
p

c,

., P ..,
o
p

0'

g- 2. s· ,...
'"'
....

c.. (>
<:

P
~>

..,.

S
:::; ::S .,....

.E-

;:;

..!::..~

_
0 ..,

en

0'

~.
c,

8
0

g.g{~g
.... oPe::N ~
QenP~

~(~(/) ~~0

~
c:

'" .,
c
(")

tr:
o p

I--'=-=C'"F)
_

'0' "' ..,


H H

5.~

=--::::--

-::!".(1) c:

< ~.g ~( "~. &S~ H H S C:;'~ 3 H

""" 0
....,

!lIo,.g.o

g
~>

~. 8:;t C.. c :::'0 ,.....,


P

;;-=e::

'0
o

c:

c, = _. s.. -. ::> .,
0 <? ~.
I

en 0

;:; <
0

" <: S ......

c...

p '0 P P

p:x c:

s 0 ;:t. .., .., ::: ..,


~
0 N

'0

o ._

&~ ....,
(1':= P' ::: p
p

(S.

P'

....

...

("')

a
(')

'1

c:

..... ...

o N' o

...

Ei

.~

o
,~

o q '"

-.~:
I"l


It)

;:l

~
t=:
';;'.

.'"' ".

~~
n
'-' <II

":;

......;

>,

t -:

'" >-

r:: ....

"" 0
0-1 ~

I
v

p::j ... p::jt:

l!':!;..

~()

....

;..~

Otrl

D.

""'

I I

~
c;;.
<II I)

"'.
r:

~~

Oz ~;..

"oj;..

~:>

'" .=:. ;;.


"t:J

;;

,I

J
J

;ON ... I'!J

...,0

Z ";:Jt'I'l 0;"

"" ....
0-3p::j

t'l!':! l!':!() ;"0 ()t' 00

... ~ ~t'

"":o;t "'d'"

......

> .....

;..0

- "~j

-=:!Z
t'Q

()"""

.... C"')

o ~,Z"

"

1J D n ~!:

uuuJ

[lUOiJ:JO D [J Li []
rt

UDDDDODOI D U [l [I [] LllJ IJ D I

1: rr r r: " n n n n n
L!U

UU UUUiJ1JIJ

uu

UL!L!uiJuUL;

~----~-----------------~ c(. "


t----,/~:__.~...;......-___:c"----~'1

1----;----.----------1

("

-;"
..

-,

.-

.~

"1

""«:'1

n n ~
i..>

'" t:I ~ '"

:r.,

S.

e "" g

::De.

5·~

a. . 0' ...
0'

.... ':"'I ;:::,


::l

.,....;._.J

'" n
~(

~0
t:I .,

-. " ::!. ~.
... 2~
~g
()

S ..

..

0'

S~
~(~

..
F'

C7Q

:'!

Q..

;;

..

~
n

::

::::

()

r.

::
;::..

~I- ..
~t"1

II

II

:::..1

;:;
.; c.. c

...

c ...,
C-

o
::0

0...,

.r+

g)
VI

!ir -J.[J!;_l·!l>JUlJNC~,&IIlUr~:'·
e
• m ..._. _.

"'"''

• ••.

•.••• . ·.·.'.··· •.••

·.·.11· ..i.l.lII I..W tr ~ ··.· .. ....·.·.· lI·..•. !II!

~\

o
H o
cz
("

JI~

'"

<Zl

-iJJ

t-, o

t;

, ...,... o
0'.
(,>

"

n
\.)

-.
t-)

o ...,
;:l
N

s ~

;,;,


.....
c.::::
(')

.J
.:-c
r. II

I I
3:
1"'11/1

(I
1
-1>

3:
1"'1-'

p:::J

"'0-0

Pc

-,

I
I

~ ~C ~~

,,' O~
t"J

3:
1"'10.

'v
\
\

., '" g

o .; o

s:
'"'
--:

-~

0...,

... 0

s ....

"7.!

:-.$; ~.' ::.> .


:;

- <3

..~.

~~-~ ~
~';:'

..:... ~~.

::.. ~~
,_;...

s +
.;;.

(()

.t;,-. '-'.

- I'" '"

K\

0:::1--

~.


~.
0
f'"

;0

-h

r
I
I
p
LJ

....
e,
(";

C.

ir:

g
r-:

1
-- -I

j; ::..

:. ~
(')

;; ;;
n

<: ::--

~
0-

-'"
0

~, ;;;.

p ".

~.
--

1
T

~ ., '"'

;o-a

_ ...J.L

..... -_.

h_gl'.

...;I

iI

/ / /
/

/t/I
/ /

I
/
/ /

/
/

--r

:I
I':>

-J,

>-:-:

:-'
'J'

~ -,
p :..

..., ...,

.g.€
a~ .'l;' '"

'"

~
....

5. ~ ~, §
...,
N ~,

.,
t'>

., ~ '" ~
C"

"

;;;

::: U

-= c ....
I

po

....
Q'I

'''' ~ .,
e

e !l

~.

_I

I
I

r0"-1

~I=>~
2
-"

'-,

-------___
r:

___/

.to) .... .....

-- --- -

"'

::,'J

::z ~

~'I~

_' cl-

';'

...

,',

.....

~.o ••

.c-I .....

-- _.
r..",,;,

....
G

;:.;5"

o ..,
"'1

0" ;;

'l:

~
"'

~ ~g
;:!. ~ ..... ).", 0. ::l
~-'~=~'--'

~~~ ';t

~~~
~ C!2 ~('-'

,...

,.

_"'1,

crt,

I--.---,--~··~-~--..

• • • " 3:
O~

0..

tr: o

'"0

tr:

s.. .,....
';::

V) C:...

C>

,"" gx

~.
.... ~,[
....
o

'"0

(S'

0;:;

~t ::
';'

" "

r, ~,
c:

9
Categoric seisrnica

• <
;:;' o o

3
~

~,

~\
!'

Categoric seismica

• ~--------~-----------------~------------------------------------------~-I----

...

v>

• s·

..,
g
~

~.~: (r _


<'
,),

;;.._·_!.---------.-.·~J------------------------;;....... ~ §• r: • ~
~{/; c;- _" ::'::J

~,.
13
o

c: r+
1'"
<.J:)

::;-

§.

r:

...

~ ~
0

~
a~

e-e-

;:;
ci
C-

~-" ~ -z;
r:
r>

(;'~

;::..

~. ~.
::J __.
"f

r:

;"

§: :_:(
r:

...,

sE.
.... ""

~.~

;;

'"'

0.. o .~ o

..w

>

" .;;:'\ ~:b:i

;:;...,

c;-

, ";;.

g"
....

8"

q.'
".t;:;

u~ ......

,
r_

S~
-i:'

c:

=-=1 ~'

-.

••••
tJ Q

"',

o
(fl

;;0 ,.._ o

.e.'< _.
,.._rr.

()(fl

~( (t

S o

:::9 n

.!f

.
• i?-.

0.

______

7---_n--:'-_~~

I_I

;. ...
_.

n ~(

-c

>

>

>

·~-------..~----~------.--------.-.-""---

§~ •
o
(')

g..., ... ~

g:.
Cl

2 :=:~ t.'

... _.
"1 (1~ t-c

.......

0o

~(~ 01 g:g.
~

~~ =g :!.
• p.x
..-or'-

;:; c,

G::-

c, ~

0 ,

... ...

.... ....

••
---------~S~--------~,------------------,-~-Ti------------------------------I
w
(') ~ii ~ ~.

~I

~'

...

------------------------------------~'--~------~

j
.... ~.~
::!,
"j


'Ii :: c

§"~
...,

§-.
Cl>

e_.
'"'t:l ...,
I

N
~

~
.. x

" ..:; ;- '~' B po ...,


...,

"dI'D

-.~
o

~ "8'8. ~ 8~ 'Ii g;:..~ Q 2 _N d '"' "0 ...... ~ ;- ~ '"' .g P<g, t:l ..., 0 o '"' ;:i ..:; ~ -G" ..., I'D
0
~ Cl> N
..., ...,

.•
(I

c;:I

e",

....

I'D

c,
I'D

e ... --~
5 en
I

0'"' '!: --

....

'"'

tIl

tIl

t:l

t:l

t:l

t;j

--Ln

("'l

...
-

r-

>t"" ....

.,_;

~> ~,

I-------------------~----------------I ' " .L'Gf~=_~ ; ----------~--------------------------~ I


"g;::;

:::-.)=:::v:::'=-:::~=:::~=:::'-':::'=-=~==u,==-=:::-:::~=:::-==-==-=~=-=~==-~==~~==-==~==;==~==-==~==.--J=:::~==~==~=====o=-~=.
....J

=1 --"_ ?~
I.
. I

(")

:; r..

2-

N ::--

~~
r,

I-I
I
-~ ,.~ :: ~ ...

II

z,

t;

n ,.~ ~

t;j

t'=1

t::j

tj

:;

n :; n ~

::l n

:::!

"'J

,.)

-~

I-------------------------------------------------~-------·---------------------i-I-,~l

2 .. __~._=g~~~_._

tr.;:;,

::

u, ~

0000...-

-.) -.) ~ ~
..:

..

Ln

~~...0 Ln

I"" I

"'" I-""

to:"j

,',

.i") t"l.

UI

':i

:;0

(l

I
I
I

I-----------,------------------------------j I-'---'
__________ ._._. '-'_.' '~_> __ '_._. __ '_•• '_'

c v '_.' l-_' __ v r._'__ v

._>

'._' __

v~

l_:_
1==~===~========~=.======~===========~====~===~====:I:===::;=,===~===(l====()===()====()===()====()=>==()====~=>==~=.=,==>:<=,==,-.=.=;==>:<=.===~===,-.=.,===t:'=.==t'= ..======,----

~ ~ §- ~ g
_. ~ v

·en

,f '" ~ 35' ~ ~ ~ 8 ::
(5

=:;.

q Pc..::;..;::;
~l

J~

::c § ;)~. p

g .ry t-.6. ~ ~f',~ ;' ca ~ ..-. _.


1-'

~ ~; g
~

0~ 2 ~~ c,~ ~ ir. 7: §(
~

;:.:

0 ., c

o ... 0
--J --J

.; C :,."

C ___ --J

--J

00000 --.1 ~ ~

_J

.. _ _)

L.r"

c ~ g
~.

o .,

~ .......

= =
=

.'_r

~~ ,., <r

~.

S~

......OLnOU/OO:""...._J:"'"

-.JO

----------------~------------------------------------------------------------------------------~----------------~-----------~---------

.. ~.

r.:
~

"rj

t:1 ~

t:::

t::

t;j

......
v

'"~ w_

~I

-:

..

.~

(_":-

:-

:-..

....0

.. 0

? ..

0,

~========================================-J==='"'=-=============~=-===~====Cn===-J====~=J==-====_===-J==~~--J===-J====-J==~c;====-J===~=='==--J===__:__I --:: ~ ~ H 3~ -2~ ~ f-.~ ~ C!~. =' cr.... ~~. e: :;~ ~ ~ -:.... ~ ~ ~ ~ o ~
;:

r:

0- ;;
;:;'

;::.
0..
',""';

,.....

~( ~(

~ ..~ =
r:

..;

J,
(')

r.

(')

I-I
I

_co'".....Jb::.

:::

"

..

l"J t,... ............ ...... \oC\Vlc...l(".)

Iv

~ ._: ........ ._ ;-: ,-, ~~. ~


.

o o


;:::

~~ G ~ ~ ::...
/--;

~s
-r-

V 0 r:! -EJ

•.)

::::
n
~,

~.

-.

""'

::::

r::

s[

o~

.z:

~: ~

':.,;(

I:l

:>

><: '" ><: ><: '" '" p p p


• >:j

::s

I:l

;;...

tTl

t:l

;:; a, ::

... ...

.., ..,

!i'~'
I 7 .

t:\~
......•. """"

:~'

,_-'

""."""""""'

.. ""

. --¥

3~'

b'".c, ~~'~--; . \ tf:;f::' ,