You are on page 1of 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PEMULIHAN KHAS

Nama

: Mohd Yuzir Hanif b Yushaak

Sekolah

: Sekolah Kebangsaan Bangi

Kelas

:

1 Neptune

Tarikh

: 2 Ogos 2011

Masa

: 10.45 – 11.45 pagi

Matapelajaran

: Bahasa Melayu

Hari

: Selasa

Kumpulan

 

KREATIF

 

INOVATIF

Nama Murid

   

1

M

1

M

O

U

2

H

M

2

N H

A U

A U

3

M

H

M

M

A

U

3

M

R

M

M

FA

U

4

A

M

H

M

D

M

A

U

4

A

D

H

N

D

HL

A

U

5

B

A

M

H

EL

A

D

M

A

Y

5

H

IN

M

RF

W

A

S

M

A

A

6

D

ZA

A

M

A

AI

R

KI

D

M

N

SY

UL

B

FA

A

A

A

HI

JO

IZ

D

SY

H

KI

A

A

RI

NI

MI

Q

D

ES

AZ

EE

S

A

IE

N

AF

BT

R

Tajuk

 

S

B

FI

AF

S

H

D

K

IQ

AF

A

A

RI

A

E

M

R

B

H

A

WI

O

BT

BT

2.

A

U

R

A

1.

Mengeja dan menulis ( Kreatif )

Menyebut dan mengeja ( Inovatif )

R

I

A

N

SL

BT

A

O

S

 

Kemahiran

Unit 1 RI

S

TH

S

ZA

M

U

M

A

H

AI N

Unit 1

H

A

D

MI

 

Kemahiran 1.1

   

Kemahiran 2.1

Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi

 

Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku

suka kata terbuka KV + KV

 

kata terbuka KV + KV.

 

Kumpulan

   

Langkah

 

KREATIF

INOVATIF

Set Induksi

1) Murid diminta bangun dan berdiri tegak.

 

(5 minit)

2) Murid diminta untuk menunjukkan :

 

i)

Jari

 

ii)

Dahi

iii)

Kaki

1) Murid diminta menerangkan fungsi bahagian-bahagian tersebut.

 

2) Murid cuba mengaitkan perkara yang dibincangkan tadi dengan isi pengajaran pada hari ini.

Langkah 1

 

Latihan Pengukuhan

Pengajaran membina dan menulis perkataan KV + KV

   

bervokal ‘e’.

(15 minit)

 

1.

Murid akan menyiapkan lembaran kerja yang diberi

mengikut kemahiran yang diajar pada pengajaran

 

1) Murid diberikan buku untuk membaca suku kata.

sebelumnya.

 

2) Murid mengeja dan membaca suku kata yang

2.

Rujuk lampiran A.

mempunyai vokal ‘e’.

3) Murid disuruh membaca beramai-ramai suku kata

KV berhuruf vokal ‘e’.

4) Murid kemudiannya ditunjukkan gambar dan

dikehendaki untuk menyebut gambar yang

ditunjukkan. Contohnya :

Kumpulan Langkah KREATIF INOVATIF Set Induksi 1) Murid diminta bangun dan berdiri tegak. (5 minit) 2)
Kumpulan Langkah KREATIF INOVATIF Set Induksi 1) Murid diminta bangun dan berdiri tegak. (5 minit) 2)

Ulasan guru / pensyarah pembimbing :

Ulasan guru / pensyarah pembimbing : ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ Refleksi : ___________________________________________________________________________________________________________________
Ulasan guru / pensyarah pembimbing : ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________ Refleksi : ___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

Refleksi :

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________