You are on page 1of 10

1.

2 Tujuan

1.3 Maklumat aktiviti 1.1 Nama Pensyarah/Kelab 1.4 Aturcara Program/Program Cadangan/ Pengisian Program Nyatakan dengan jelas.

1.11 Penutup

FORMAT KERTAS KERJA DASAR 1.10 Surat sokongan agensi/korporat (jika ada)

1.5 Carta Struktur Organisasi

1.6 Senarai nama Jawatankuasa Pelaksana

1.9 Ulasan Penasihat 1.7 Senarai Tugas Ahli Jawatankuasa

1.8 Anggaran Belanjawan

FORMAT PENYEDIAAN & PENULISAN KERTAS KERJA

1. Font jenis Arial, Tahoma atau Century Gothic

2. Saiz 12

3. Spacing 1.5

4. Margin 1

5. Mempunyai nombor muka surat

6. Align Justify

7. Page set up : Bentuk Potrait

8. Maksimumkan muka surat

9. Kertas saiz A4 berwarna putih dan hanya satu bahagian muka digunakan

10. Muka depan tak perlu fancy

11. Hanya simple binding

12. Logo KUKTEM dibahagian kiri

13. Logo Persatuan bahagian kanan (jika ada)

14. Setiap tajuk dihitamkan bold dan ada nombor

15. Penggunaan perkataan Inggeris perlu Italic

CONTOH KERTAS KERJA DASAR PEJABAT HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI

1.0 TUJUAN

Kertas kerja ini dikemukakan untuk mendapatkan pertimbangan dan kelulusan Dekan HEP & Alumni bagi menjalankan aktiviti.

2.0 PENGENALAN

Program ini adalah berdasarkan keprihatinan pihak mahasiswa terhadap perkaraperkara berikut : i.Latar belakang program yang akan dijalankan. ii.Menghuraikan kepentingannya jika perlu melibatkan pihak luar iii.Nyatakan pihak yang akan bekerjasama (jika ada).

3.0 OBJEKTIF

i. Nyatakan objektif / matlamat yang hendak dicapai ii. Memberikan huraian objektif yang mantap dan jelas maksudnya serta tidak meleret-leret. iii. Ada hubungkait dengan matlamat program jika sekiranya bekerjasama dengan pihak luar.

4.0 JUSTIFIKASI

Memberikan penjelasan mengenai keperluan untuk mengadakan program

5.0 TARIKH, HARI DAN TEMPAT PROGRAM

Tarikh: ..................................... Hari: ..................................... Tempat Program: ............................................ (Nyatakan justifikasi jika ingin mengadakan program di luar kampus)

6.0 SENARAI TETAMU KEHORMAT DAN PERASMI PROGRAM

Senaraikan nama TETAMU KEHORMAT dan nyatakan nama PERASMI (jika orangnya berbeza).

7.0 SENARAI PENCERAMAH

Sila berikan maklumat lengkap mengenai setiap orang penceramah yang dicadangkan.

8.0 KUMPULAN SASARAN/ PESERTA

8.1Nyatakan siapa peserta program(sama ada pelajar/ kakitangan/ masyarakat luar atau antarabangsa dan jumlahnya) 8.2Sertakan maklumat lengkap peserta Nama No. Matrik Kursus Tahun Pengajian Alamat Tetap dan Alamat Semasa No. Telefon untuk dihubungi (jika berlaku kecemasan)

9.0 TENTATIF PROGRAM Sediakan cadangan tentatif program yang akan dilaksanakan dari awal hingga akhir program termasuk aturcara perasmian dan penutup. Nyatakan juga masa, tempat, nama penceramah dan tajuk ceramah.

10. SENARAI AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA DAN SENARAI TUGAS

Sediakan senarai penuh nama Ahli Jawatankuasa beserta nombor matrik dan jawatan yang disandang serta peranan dan bidang tugasnya. Penasihat Program Pengarah Program Timbalan Pengarah Program Setiausaha Program Bendahari Program Ahli-Ahli Jawatankuasa : - AJK Logistik - AJK Jamuan - AJK Publisiti - AJK Jemputan - AJK Protokol dan Sambutan - AJK Tajaan dan sumbangan - AJK Buku Cenderamata/Cenderamata - AJK Pengangkutan - AJK Perhubungan - AJK Kebajikan dan Keselamatan Bagi melicinkan aktiviti/projek, setiap AJK di atas perlu menyediakan perincian tugas dan melantik Ahli Jawatankuasa Kecil masing-masing. Semua jawatan dan AJK yang ditetapkan adalah kekal untuk digunakan bagi setiap urusan surat menyurat dan sijil penyertaan.

CARTA ORGANISASI AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA

Penasihat

Pengarah Program

Setiausaha

Bendahari

AJK Keselamatan & Disiplin AJK Kebajikan AJK Perasmian AJK Jamuan AJK Pengangkutan AJK Peralatan & Kelengkapan AJK Sambutan & Protokol AJK Jemputan AJK Motivasi

AJK Teknikal & Siaraya AJK Promosi & Publisiti AJK Pendaftaran AJK Keluarga Angkat AJK Kerohanian AJK Sukan & Rekreasi AJK Tugas-tugas Khas AJK Pengurusan Peserta AJK Dokumentasi

11.1 Pendapatan 1. Yuran peserta (jika ada) 2. Peruntukan Pejabat Hal Ehwal Pelajar & Alumni 3. Sumbangan Luar (Penaja - jika ada) 4. Sumbangan Kelab/Persatuan 5. Lain-lain (jika ada)

11. IMPLIKASI KEWANGAN

11.2 Perbelanjaan 1. Pentadbiran 2. Logistik 3. Jamuan

12. ULASAN PENASIHAT

13. SURAT SOKONGAN DARI AGENSI KORPORAT (JIKA ADA)

14. PENUTUP