You are on page 1of 1

19.

NEDELJA MED LETOM


7. AVGUST 2011
Godovi in svete mae v tem tednu:
pon. 8.8. tor. 9.8. sv. Dominik, redovni ustanovitelj

19.00 19.00
sre. 10.8. et. 11.8.

Anton Gorenc Mitja Saje Leopold in Vida Jarc ter Marija Konestabo + Rozman in Dragan Botjan Tomi in stari Jakli, obl. Globodol: Ljudmila Pekolj, 30. dan Franika Kastelic, 30. dan

sv. Terezija Benedikta (Edit Stein), muenka sv. Lovrenc, dijakon in muenec

19.00 19.00
pet. 12.8. sob. 13.8.

sv. Klara, redovna ustanoviteljica sv. Ivana antalska, vdova

19.00 18.00 19.00


NED.

sv. Hipolit, duhovnik

14.8.

20. NEDELJA MED LETOM 6.30 9.30 za ive in rajne farane Leopold Pungerar

Za upnijsko cerkev v tem tednu skrbi Ivanja vas. V etrtek po veerni mai povabljeni k molitvi pred Najsvetejim. Ob izhodu vam je na voljo revija Prijatelj.