You are on page 1of 1

PRIJAVA OSNIVANJA I DJELOVANJA USTROJSTVENOG OBLIKA POLITIKE STRANKE

1. NAZIV POLITIKE STRANKE

2.

NAZIV USTROJSTVENOG OBLIKA

Prilog:

Zapisnik o radu osnivakog tijela ustrojstvenog oblika politike stranke

3.

SJEDITE USTROJSTVENOG OBLIKA (MJESTO, ULICA I BROJ)

4.

OSOBE OVLATENE ZA PREDSTAVLJANJE (PREZIME, IME I SVOJSTVO)

Prilog:

Odluka o davanju ovlatenja za predstavljanje ustrojstvenog oblika politike stranke

Broj U

_______________________ _______________________
(potpis ovlatene osobe politike stranke)

Datum: _______________________

_____________________________________________
MINISTARSTVO UPRAVE
UPISANO U POPIS USTROJSTVENIH OBLIKA POLITIKIH STRANAKA POD REDNIM BROJEM

Brojana oznaka: ____________________________ (potpis, prezime i ime ovlatene sobe) Zagreb, M.P.

Obrazac broj 6 Prijava osnivanja i djelovanja ustrojstvenog oblika politike stranke