You are on page 1of 2

1

Tp Eitimi ve Biliimi Ders n Notlar nsan, Aile ve Toplum Tp ve Cerrahi I (Taslak)

1-DERSN AMACI: Bu dersin ncelikli amac Tp ve Cerrahinin temel kayna ve alma alan olan nsan, Aile ve Toplum temel kavramlarnn nasl tanmlandna dair temel bir deerlendirme yapmaktr. Ek olarak Salk, Hastalk ve lm gibi kavramlarn tanmlanmas ile Tp ve Cerrahinin yaam iindeki yeri nsan, Aile ve Toplum asndan deerlendirilecektir. Tp rencilerinin, Tp Doktorlarnn ve Cerrahlarn ayn zamanda birer insan, birer aile ferdi ve de toplumun paras olduu konusu vurgulanacaktr. 2-DERS SIRASINDA KULLANILACAK TANIMLAR: nsan, Aile, Toplum, Tp, Cerrahi, Yaam, Salk, nsan Sal, Aile Sal, Toplum Sal, Hastalk, lm 3-DERSN RENM HEDEFLER: 1-Temel kavramlarn tanmlayabilme 2-Temel kavramlar arasndaki ilikilerin tanmlayabilme 3-Tanmlanan kavramlar arasndaki etkileimler konusunda farkndalk oluturma 4-Temel bildirilerin tantm 4-RNEKLEME MODELLER: 1-Terry Fox 2-Leronzonun Ya/Leronzos Oil (1992), Film, Drama, ABD, George Miler 3- Gregory House (House MD House), TV Serisi, Fox, 2004 4-nsan Haklar Evrensel Bildirisi 5-NOTLAR: NOT1. Ders konusu interaktif olarak ilenecektir. NOT2. lgili ders notu ders ncesinde okunmu olmaldr. NOT3. Trke kaynak taramasnn renci tarafndan yaplmas beklenmektedir. 6-ANAHTAR KELMELER: nsan, Aile, Toplum, Tp, Cerrahi, mr, Yaam, Hayat, Salk, Hastalk, lm, Tan, Tedavi, nsan Haklar, ocuk Haklar, Hasta Haklar

Tp Eitimi ve Biliimi Program / AD YAYLAK F. faikyaylak@gmail.com

Tp Eitimi ve Biliimi Ders n Notlar nsan, Aile ve Toplum Tp ve Cerrahi I (Taslak)

7-KAYNAKLAR: 1- http://www.terryfox.org/ 2- http://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_House 3- http://www.un.org/events/humanrights/2007/hrphotos/declaration%20_eng.pdf 4- http://en.wikipedia.org/wiki/Children's_rights 5- - http://www.unicef.org/

NEML UYARI: Bu belge mezuniyet ncesi tp eitimi srasnda Tp Eitimi ve Biliimi Program kapsamnda verilen ya da verilecek olan nsan, Aile ve Toplum - Tp ve Cerrahi I konulu derse renci seviyesinde n hazrlk amacyla kullanlmak zere hazrlanmtr. BU TASLAK ETLENLER VE ETCLERDEN GELEBLECEK ELETR VE KATKILARI DEERLENDRMEK AMACIYLA YAYINLANMAKTADIR. Belge ticari kullanma kapaldr. Ancak eitim amacyla kaynak gsterilerek ksmen ya da tamamen alnt yaplabilir. Dier her trl yasal haklar aksi belirtilmedike sakldr.

Tp Eitimi ve Biliimi Program / AD YAYLAK F. faikyaylak@gmail.com