KEPADA UKHTI MUSLIMAH

[ Indonesia ]

‫أختي المسلمة من أمرك بالحجاب‬
] ‫[اللغة الندونيسية‬

Karya: Pusat Penelitihan Ilmiah Dan Fatwa
Terjemah: Alih Bahasa Kelompok Studi Islam Al Ummah Jakarta

Editor Muhammadun Abdul Hamid, MA DR. Muh. Mu’inudinillah Basri, MA. Fir'adi Nasruddin Abu Ja'far, Lc

Erwandi Tarmizi

Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah ‫المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض‬ 1428 – 2007

DAFTAR ISI .

shahabat dan pengikutnya sampai hari kiamat. Ukhti Al Muslimah Musuh-musuh Islam tak henti-hentinya berusaha untuk menjauhkan wanita muslimah dari Agama Islam yang haq dan lurus ini. Di setiap tempat dan kesempatan mereka selalu melontarkan tuduhan-tuduhan keji yang ditujukan kepada wanita-wanita mu’minah yang suci. mereka mengatakan bahwa: “Islam adalah penjara bagi wanita” karena wanita dalam Islam wajib di rumah. segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. melemahkan ekonomi suatu negara”. “Menetapnya wanita di rumah. keluarga. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad r.NO 1 2 3 4 5 6 7 MATERI Kata Pengantar Siapa yang Jilbab? Menyuruhmu Memakai HAL 4 7 16 18 22 23 Yang Belum Pernah Kita 24 26 28 30 33 Rambu-Rambu jalan Sejenak Peringatan Ancaman Dua Golongan Dilihat Rasulullah r Dan Telah Lihat 8 9 Kepada Setiap Orang Tua Salam Kabar Gembira 10 Syarat-Syarat Hijab Syar'i 11 Penutup KATA PENGANTAR Alhamdulillah. . tidak di izinkan keluar kecuali ada hajat".

dari bentengnya. sebab mereka adalah penganjur yang berdiri di tepi neraka Jahannam dan mengajak serta menyeret ke dalam api neraka Jahannam. Ukhti Al Muslimah …! “Jangan kau ikuti langkah-langkah syetan” (QS. tanpa pakaian. Mereka menipumu agar engkau keluar dari surga sebagaimana iblis mengeluarkan bapak kita Adam darinya. Menghancurkan agama Islam dan merusak generasi Islam dan menyebarkan kekejian di tengah masyarakat beriman. Ukhti Al Muslimah …! Jangan engkau dengar kata-kata mereka. An Nur: 21). penuh dengan kadas dan panu. Al Kahfi: 5) Ukhti Al Muslimah …! Tahukah engkau apa yang mereka inginkan? mereka hanya menginginkan satu perkara. sebagai pemuas syahwat. Firman Allah Y: . “Mereka tidak mengatakan (sesuatu) kecuali dusta. Iblis mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga dalam keadaan telanjang. Allah Y hanya menghendaki darimu kesucian. “Wanita-wanita muslimah itu sakit.” (QS. Mereka menghendaki agar engkau menjadi barang murahan. oleh karena itu mereka memakai hijab untuk menutupi aibnya”. pasti di situ ada kebahagiaan sejati. Mereka menghendaki agar wanita-wanita muslimah yang suci keluar dari rumahnya. Para pengumbar kejahatan pun meniru gaya dan cara yang sama. kemuliaan dan keluhuran.“Poligami adalah perbuatan hewan”. yang menutup aurat mereka. “Perceraian adalah suatu kedzaliman”. jangan kamu hiraukan mereka! Penuhilah panggilan Allah dan Rasul-Nya.

keluarga dan . segala puji bagi Allah Y Rabb sekalian alam. Al Baqarah: 222). Al Maidah: 6). Firman Allah Y: “Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang taubat dan mencintai orangorang yang melakukan kesucian” (QS. (QS. Semoga Allah Y selalu menunjuki kita ke jalan yang lurus. P Alhamdulillah.“Akan tetapi Allah hendak mensucikan dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu”. Amiin. shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi yang mulia Muhammad r.

Tidakkah ia megetahui bahwa ia menta'ati perintah penciptanya yang memberi . anak-anakmu. temannya berkata: "tak tahukah engkau bahwa kita ini hidup di abad 20? • Seorang dokter wanita di salah satu rumah sakit. (QS. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ukhti! pernahkah engkau menduga. mengapa ia memakai jilbab? Dan siapa yang menyuruhnya? Bukankah itu perintah Allah Y! “Wahai Nabi. maka wajib di jaga dan di lestarikan. UKHTI AL MUSLIM [SIAPA YANG MENYURUHMU MEMAKAI JILBAB] Jangan terkejut sebelum engkau baca buku ini. Seakan-akan ia salah satu anggota keluarga yang tidak perlu menutup aurat darinya. ketika ia memakai pakaian dokter hilanglah malunya. dan wanita-wanita kaum muslim agar mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh tubuh mereka. karena itu mereka tidak diganggu. katakanlah kepada istri-istrimu. Seakan-akan menanggalkan agama dan malu adalah hal yang wajib bagi tugas kedokteran. yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. mengapa mereka berjilbab? Sesungguhnya realita menunjukkan bahwa mereka pada umumnya memandang jilbab hanya sebatas adat-istiadat yang mereka warisi dari orang tua mereka dan sebagai bakti kepadanya yang telah menyuruhnya. Al Ahzab: 59). • Saya pernah berkunjung ke salah satu kerabat yang saya kenal selalu menjaga kehormatan dan hijab/jilbab. Pernahkah ia bertanya. Wajah dan rambutnya serta pakaiannya terbuka. • Seorang mahasiswi meminta kepada salah seorang teman puterinya agar menemaninya menghadap dosen laki-laki dalam mempertahankan disertasinya untuk meraih gelar magister (MA). bahwa mereka wanita muslimah sadar.sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti petunjuknya sampai hari kiamat. Oleh sebab itu sebagai warisan dan adapt-istiadat suci. Tiba –tiba saya di kejutkan oleh masuknya sopir pribadinya ke tempat pertemuan.

maka sembahlah Dia. Al Baqarah: 284). Allah Y yang menciptakanmu: “Demikianlah. Yang mematikanmu: “Dan datanglah sakaratul maut (kematian) sebanar-benarnya. An Nahl: 53). Al An'am: 102). Firman Allah Y: “Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi”. Yang memberimu nikmat: “Dan apa saja nikmat yang ada padamu maka dari Allah jualah”.rizki yang menciptakan langit dan bumi dan mengetahui mana yang tidak pantas untuk makhluk-Nya. Qaaf: 19). (QS. tidak ada tuhan yang patut di sembah selain Dia. (QS. Itulah yang kamu selalu lari dari padanya. Pencipta segala sesuatu. Yang berfirman: . (QS.” ( QS. Qaaf: 30-31). dan Dia adalah Pemelihara segala sesuatu” (QS. Yang berfirman: “Pada hari (ketika) Kami berkata kepada neraka Jahannam: apakah kamu sudah penuh ? dia menjawab: masih adakah tambahan? Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat-tempat yang tidak jauh (dari mereka). itulah Allah tuhanmu.

Yang mengadili pada hari yang menakutkan: “Pada hari (ketika) kamu melihat keguncangan itu. yaitu ketika Allah Y menurunkan firman-Nya: .“Hari (ketika) kami mengumpulkan orang-orang yang takwa kepada Dzat yang Maha Pemurah sebagai perutusan (yang terhormat). dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk. dan hendaklah menjulurkan penutup kepalanya (jilbab) sampai ke dadanya sehingga tertutup. Ukhti Al Muslimah ! Tidakkah engkau baca firman Allah Y: “Katakanlah kepada wanita yang beriman. dan kami menggiring orangorang yang durhaka ke neraka Jahannam dalam keadaan dahaga” (QS. An Nur: 31). lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil. padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. hendaklah mereka menahan pandangannya dan menjaga kemaluannya serta tidak menampakkan perhiasannya kecuali (yang biasa) nampak darinya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu 'anha. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka” (QS. Maryam: 85-86). akan tetapi adzab Allah itu sangat keras” ( QS. Yaitu tidak menampakkan sedikitpun perhiasannya kepada orang-orang asing (bukan muhrim) kecuali sesuatu yang tidak mungkin disembunyikan berupa pakaian yang tidak menyolok. ia berkata: )) ‫(( ي رحم ال النساء المهاجرات الول لا أن زل ال‬ “Semoga Allah merahmati wanita-wanita pertama yang berhijrah (muhaajiraat). Al Hajj :2).

“Hendaklah mereka menutupkan kain kudung 31). Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka” (QS. )) ke dada mereka” (QS. (ummahatul mu’minin). Lebih suci bagi hati para sahabat Nabi r. Lebih suci dari hati siapa. Yang mengetahui cara yang terbaik untuk mensucikan hati. sama . wahai ukhti ? lebih suci dari hati isteri-isteri Nabi r. Ukhti Al Muslimah ! Janganlah berkata: “Kita bukan mereka” bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang mereka capai? jangan engkau heran! seorang penyair berkata: ‫تشب# هوا بالكرام إن ل تكون وا مث لهم‬ ‫إن الت#شب7ه بالكرام فلح‬ Berusahalah meniru orang-orang yang mulia walau tidak sama persis seperti mereka. umat yang terbaik setelah Nabi r? Bagaimana dengan hati kita pada masa sekarang? Apakah Dzat Yang Menciptakanmu. Sebab meniru orang yang mulia itu merupakan keberuntungan. An Nur: ‫(( ش #قن مروطهن فاختمرن با‬ ‫ق‬ # (Mereka langsung merobek ordeng mereka untuk di jadikan jilbab). Al Ahzab: 53). Ukhti Al Muslimah! Tidakkah engkau baca firman Allah Y tentang isteri-isteri Nabi r: “Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi r) maka mintalah dari belakang tabir.

bersih. walaupun diperbolehkan bagi mereka untuk buka wajah dan tangan dengan syarat berlaku sopan (Islami). dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Perhatikan firman Allah Y di bawah ini: “Dan perempuan-perempuan yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak ingin kawin lagi. Dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ibnu Abbas t berkata: “Allah Y memerintahkan isteri-isteri orang beriman. hendaklah menutup wajahnya dari atas kepala dengan jilbabnya”.orang yang jahat. anak-anak perempuan dan istri-istri orang beriman: "hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. An Nur: 60 ). dan suci. Coba engkau perhatikan: siapa yang lebih sering digoda dan diganggu lelaki di jalan? tentu mereka yang suka bersolek ala jahiliyah. (QS.dengan orang yang tidak mengetahui hal itu? Ukhti Al Muslimah …! Allah Y berfirman: “Wahai Nabi. Allah Y memerintahkan isteri-isteri orang yang beriman melakukan hal tersebut di atas. Al Qur’an telah mewajibkan wanita muslimah untuk memakai jilbab (hijab) dan . Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Allah Y memberitahukan bahwa berjilbabnya perempuan tua yang tidak ingin menikah lagi serta tidak menampakkan perhiasan itu lebih utama. Al Ahzab: 59). Dengan demikian ia tidak akan di ganggu orang. agar mereka dikenal dengan tertutup rapi. tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka tanpa (bermaksud) menampakkan perhiasan. katakanlah kepada istri-istrimu. apabila keluar dari rumah untuk suatu keperluan.

Subhanallah! Ummahatul Mu’minin meminta agar diperpanjang bajunya. kemuliaan. dan keluhuran wanita. sedang wanita-wanita kita malah banyak memendekkan (menaikkan ke lutut bahkan ada yang ada di atasnya) dan mereka tak peduli. Ummul Mu’minin ketika bertanya kepada Nabi r: ‫ سألت الن#ب‬r ‫: إذا ت نكشف أقدامهن، قال: ي رخي نه‬ # ‫ذراعا ل يزدن عليه. yang pada gilirannya ikut berperan dalam perjuangan Islam dan mengokohkannya di muka bumi ini. wahai Rasulullah” Nabi bersabda: “turunkan satu hasta dan jangan dilebihkan” (HR. dan dalam ruang lingkup yang ketat sebagai sarana bagi wanita untuk membentuk generasi Islam. . maka tanyakan kepada hadits dan ayat suci Al Qur’an” Adapun hijab artinya adalah menutup badan. tidak menutup aurat. Pakaian yang memelihara masyarakat dari fitnah. merajut masa depan umat. dan sebagai ciri dari sekumpulan peraturan sosial yang berhubungan dengan keadaan wanita dalam undang-undang Islam. yang menjaga kehormatan. yang telah ditetapkan Allah Y untuk menjadi benteng yang kuat. Bukhari dan Muslim). ‫فاست نطقي الثار واليات‬ ‫ي‬ @‫ونب7نا‬ ‫منع السفور كتاب نا‬ 7 “Nabi dan kitab suci kita melarang telanjang.mengharamkan bersolek ala jahiliyah (tabarruj). Ukhti Al Muslimah! Dengarlah kata ibundamu. متفق عليه‬ J ‫؟ قال ي رخي نه شب را، قالت‬ J : ) # ‫كيف يصنع النساء بذي ولن (أسفل الثياب‬ “Apa yang harus diperbuat wanita dengan ujung baju mereka? Nabi r bersabda: Hendaklah ia turunkan satu jengkal (dari mata kaki) Ummul Mu’minin berkata: “kalau begitu akan tersingkap telapak kaki kami.

bila mereka berbuat jahat. yang berjalan tanpa petunjuk. bila mereka baik. aku baik. sesat yang nyata” (QS. Untukmu yang belum sadar. aku seperti mereka. manusia akan melihat dan memperhatikanku. akupun berbuat jahat. namun bila aku melepaskan jilbabku. . konsisten. tak ada yang memperhatikanku. akan tetapi mantapkan dirimu. maka jauhilah kejahatannya”. untukmu untaian sabda Rasulullah r: ‫ ي قول أنا مع الن#اس إن أحسن الن#اس أحسنت وإن أساؤوا أسأت، ولكن وطِن وا أن فسكم إن أحسن‬J‫(( ل يكن أحدكم إمعة‬ # )) “Janganlah seorang dari kalian menjadi orang yang tak berpendirian. tidak boleh seorangpun melakukan ijtihad menentukan hukum padahal telah ada nash Al Qur’an dan Al Hadits. maka berbuat baiklah anda. maka sungguhlah dia telah sesat. ‫الن#اس أحسن وا وإذا أساؤوا أن تتنب وا إساءت هم‬ Buatmu yang selalu berkata: Bilamana aku memakai jilbab di negeri kafir. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. yang berkata: aku bersama orang banyak. dan jika mereka jahat. akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. bila mereka baik. Al Ahzab: 36). komitmen. Untukmu untaian ayat ilahi ini: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu’min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu’minah. dan konsekwen dalam kebenaran terutama di negeri kafir adalah iman yang diserukan Allah Y.RAMBU-RAMBU JALAN Ukhti Al Muslimah ! Untukmu yang masih dibalut keraguan untuk memakai jilbab. Wahai puteriku yang cerdik dan pandai: sesungguhnya melawan arus kejahatan.

hingga andaikan mereka memasuki lubang biawak. Sukakah engkau kepada kami? jawaban kami hanya menyitir firman Allah Y: “Orang-orang yahudi dan nashrani tak akan pernah rela padamu sampai engkau mengikuti agama mereka. Sungguh benar sabda Rasulullah r: c # c # ^ ‫ا بذراع ح ت لو دخلوا جحر ض ب لدخلتموه ، ق لنا : ي ا رس ول ال الي هود‬J‫((لتت#بع ن س نن م ن ك ان ق ب لك م شب را بشب وذراع‬ J ‫فمن‬ )) :‫وال#صارى ؟ قال‬ ‫ن‬ "Kamu akan mengikuti tradisi orang-orang sebelummu. Katakanlah sesungguhnya petunjuk Allah adalah petunjuk yang sebenarnya. kami berkata: apakah mereka kaum Yahudi dan Nashrani? jawab Rasulullah r siapa lagi kalau bukan mereka” ( HR. dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu. Adapun ilmu. sehasta demi hasta. ada dosen wanita yang mengajar di negeri kalian. ide. ada wartawati. Di antara kami ada dokter wanita. pakaian. Tidak ada perbedaan lagi antara laki-laki dan perempuan. ada sastrawati. dan seluruh urusan duniamu. wajiblah engkau mengikuti cara kami”. Muslim ). moral. kamu akan ikut masuk kedalamnya. sejengkal demi jengkal. mereka berkata: "engkau adalah wanita terpelajar. Mereka berkata: “Cukup bagi saya ke-Islamanmu sebatas pada ibadah ritual semata. . Al Baqarah: 120). Islam tidak pernah melarang sedikitpun hal itu.SEJENAK Ukhti Al Muslimah… Wahai wanita yang tunduk kepada kekafiran. tingkah laku. maka Allah tidak lagi menjadi Pelindung dan Penolong bagimu” (QS.

Apakah engkau mencari keuntungan dari sesuatu yang jelas merugikan. Perhatikan jiwamu. Sungguh sedikit orang yang berbuat sebagaimana seruan seorang penyair: dan mengajak kepada kebaikan. perhatikan perkataan seorang penyair: ‫ا طيب العراق‬J‫أعددت شعب‬ # ‫بالري أورق أيا إي راق‬ @ @ ‫ إذا أعددت ها‬o ‫الم مدرس‬ ‫ة‬ 7 ‫الم روض إن ت عهده الي‬ o 7 . Jadikan keluarga Yasir y suri tauladanmu dalam kesabaran dan berpegang teguh kepada agama Allah. sempurnakan keutamaannya. bukan karena tubuh jasadmu.Ukhti Al Muslimah! Engkau seharusnya memperhatikan pakaianmu dan perbuatanmu serta wajib mengikuti kepribadian Islam sebagaimana apa yang engkau dengar. Ukhti Al Muslimah! Jadikan Khadijah radhiyallahu 'anha suri tauladan dan panutanmu dalam berjuang dengan harta dan jiwa. Betapa banyak usaha yang telah engkau lakukan. Wahai ibu generasi mendatang. Jadikan Aisyah radhiyallahu 'anha tauladanmu dalam ilmu pengetahuan. ‫يا خادم السم كم تسعى لدمته‬ ‫أتطلب الربح م#ا فيه خسران‬ ‫أقبل على الن#فس فاستكمل فضائلها‬ ‫فأنت بالن#فس ل بالسم إنسان‬ “Wahai dikau yang selalu mengurusi badanmu. Sebab dikau disebut manusia dengan jiwa. lihat dan baca.

. buku dan semisalnya. pengaruhnya sangat besar sepanjang masa. jika ia selalu disiram. seakan-akan engkau adalah sebuah barang yang sudah habis masa berlakunya. walaupun kamu orang yang terpelajar? Masihkah mereka memintamu bekerja sebagai pramugari di salah satu pesawat. Bila hal itu hilang darimu maka merekapun pasti meninggalkanmu. ia akan berdaun rindang. Ukhti Al Muslimah ! Andai mereka melihat bentuk tubuhmu tidak menarik lagi atau ketika usiamu telah senja. tua renta.‫شغلت مآثرهم مدى الفاق‬ @ ‫الم أستاذ الساتذة الول‬ 7 “Ibu adalah madrasah. Ibu adalah taman. dengan dalih penghargaan terhadap wanita? Masihkah engkau temui orang yang memperjuangkan sempitnya ruang lingkup belajarmu? Sesungguhnya mereka hanya ingin menikmati kecantikan wajah dan kemolekan tubuh serta merdunya suaramu. jika anda persiapkan Anda mempersiapkan generasi yang harum namanya. di sampul-sampul majalah. apakah mereka masih memajang fotomu. Ibu adalah ustadzah pertama.

Temannya yang lain berkata: “Kita harus mempergunakan wanita sebab setiap kali ia mengulurkan tangannya kepada kita.PERINGATAN Rasulullah r bersabda: . Musuh-musuh Islam telah mengetahui. kita telah mendapatkan apa yang kita inginkan dan kita telah berhasil memporak-porandakan serdadu penolong agama Islam”. seorang biduanita dapat menghancurkan ummat Muhammad melebihi kekuatan seribu tank baja. Oleh karena itu buatlah mereka tenggelam dalam cinta materi dan syahwat”. bahwa kerusakan dan kerendahan moral wanita berarti pengrusakan terhadap masyarakat secara universal dan integral. ANCAMAN Kepada setiap orang yang berusaha menjadikan para artis dan biduanita sebagai tauladan idola wanita-wanita muslimah.‫عليه‬ ‫ أضر على الرجال من النساء )) متفق‬J‫(( ما ت كت ب عدي فت نة‬ ‫ر‬ # “Aku tidak meninggalkan fitnah sepeninggalku yang lebih berbahaya bagi laki-laki dari pada wanita” (HR. kepada mereka kami persembahkan ancaman Allah Y ini: . peluru kendali. Bukhari Muslim). dan senjata kimia yang canggih. Seorang tokoh aliran (free masonry) berkata: “secangkir minuman keras.

An Nur: 19). sedang kamu tidak mengetahui” (QS. dan Allah mengetahui.“Sesungguhnya orang-orang yang senang. Ancaman ini terhadap orang yang senang. bagi mereka adzab yang pedih di dunia dan di akhirat. agar tersiar perbuatan keji dikalangan orang-orang yang beriman. . lalu bagaimana terhadap orang yang melakukan ! tentu lebih dahsyat.

Muslim ). enggan memakai hijab dan jilbab. dan dari kewajiban-kewajiban berupa malu. walaupun wanginya tercium selama perjalanan ini dan ini ( jauhnya)” ( HR. Maailat Berpaling dari ta'at kepada Allah.‫مسلم‬ Berpakaian tapi telanjang Mereka memakai pakaian yang tipis. seperti ekor sapi untuk memukul manusia. yaitu: “suatu kaum yang memiliki cambuk. . sehingga kelihatan lekuk tubuhnya atau pakaian mini (bikini) dan semisalnya. dan para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Berita Rasulullah r telah terbukti. berlenggak-lenggok (jalannya). Mereka berlenggak-lenggok saat berjalan dengan pakaian mini yang memperlihatkan auratnya. dengan mengajarkan kepada mereka bersolek. wanita seperti ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium wanginya. mengajarkan wanita berlenggak-lenggok. Mumilaat Memalingkan wanita lain. Wanita seperti ini berpakaian tapi pada hakikatnya telanjang. . Sungguh beliau telah memberikan ciri-ciri yang tepat seperti orang yang menyaksikannya.DUA GOLONGAN YANG BELUM PERNAH DILIHAT RASULULLAH r DAN TELAH KITA LIHAT Rasulullah r bersabda: ‫ ك اس يات عاري ات مائل ت‬o‫ معه م س ياط كأذن اب الب قر يضرب ون ب ا الن#اس ، ونس اء‬o‫( ( ص ن فان م ن أهل الن#ار ل أره ا، ق وم‬ o o o ‫ميل ت رؤوس هن كأس نام البخ ت المائلة، ل يدخل ن الن#ة ول يد ن ري ه ا وإ ن# ري ه ا لي وجد م ن مس ي رة كذا كذا ) ) رواه‬ ‫و‬ # o “Dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah aku lihat. kepala mereka seperti punuk unta yang miring.

dengan berbagai macam cara.berdandan secara seronok dan tidak menutup aurat. Kepala mereka seperti punuk unta Menyanggul rambutnya keatas (kebanyakan rambut sambungan dan pasangan. Memalingkan hati laki-laki dengan rayuan manis beracun iblis. . padahal Allah dan Rasul-Nya melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan minta di sambungkan) seperti punuk unta yang miring.

Tapi mereka sesungguhnya keluar dari rumahmu (pengawasanmu) keluar dari rumah saudara dan famili muslimmu. Ali bin Abi Thalib t berkata: “Didiklah mereka dan ajarilah terutama masalah dien Islam yang mulia ini”.KEPADA SETIAP ORANG TUA Allah Y berfirman: “Hai orang-orang yang beriman. yang keras. sedang Allah r telah memerintahmu menjaganya dari api neraka. yang sombong untuk mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya mereka itu kita lihat dan kita dengar. yang tidak mendurhakai Allah Y terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (QS. Wahai para orang tua! Sesungguhnya para pemudi yang telah hilang sifat malunya. peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Akhi Muslim! bertaqwalah pada Allah! . Apa yang akan engkau kerjakan? tentu engkau akan berusaha semaksimal mungkin agar gedungmu tidak roboh. niscaya gedungmu yang megah itu akan roboh”. penjaganya malaikatmalaikat yang kasar. Wahai orang tua? bila ada orang yang berkata kepadamu: “Bahwa gedungmu yang megah itu. dengan selalu mengontrol dan memperbaiki setiap kerusakan sebelum kerusakan itu parah. mereka tidak turun dari langit dan tidak keluar dari perut bumi. Imam Qatadah berkata: “Engkau perintahkan mereka untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan kamu larang mereka dari maksiat dan berbuat dosa. melanggar larangan Allah dan Rasul-Nya dan meninggalkan kewajiban yang telah diperintahkan”. At Tahrim: 6). jika ini tidak engkau lakukan. maka bagaimana sikapmu terhadap anak perempuanmu. dan engkau jaga dengan baik. jika tidak engkau rawat dengan seksama.

Dalam riwayat yang lain beliau r bersabda: “Seorang yang rela kenistaan menimpa keluarganya” (HR. Muslim).Perhatikan anak puterimu melebihi perhatianmu terhadap duniamu. . Janganlah engkau termasuk orang yang Rasulullah r maksudkan dalam sabdanya: c ‫د‬ ‫(( ل يدخل الن#ة دي7وث، قالوا : ومن هو ال #ي7وث يا رسول ال، قال : ال#ذي ل ي غار على مارمه )) وف رواية قال: (( ال#ذي‬ o )) ‫ي رضى البث ف أهله‬ “Tidak masuk surga Dayyus. para sahabat bertanya: "Siapakah yang dimaksud dengan Dayyus itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab: “Seorang yang tidak ada (cemburu) terhadap muhrimnya”.

Tirmidzi dan Abu Daud. (HR. akan aku jaga kemuliaan hijab dan jilbabku dan dengan kesucianku pula aku diatas teman-teman sebayaku. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah sebesar pahala 50 orang dari mereka? Nabi r bersabda: “Bahkan dari kamu”. maka beruntunglah orang-orang yang asing. Kepadanya khabar gembira dari Nabi r: ‫: أو من هم ؟ قال : بل‬ ‫يا نب# ال‬ : ‫قالوا‬ c # # ،‫(( إن من ورائكم آي#ام الص# ب للمتمس ك فيهن ي ومئذ ب ا أن تم عليه أجرخس ي منكم‬ )) ‫منكم‬ “Sesungguhnya di belakang kamu ada hari-hari kesabaran. Orang-orang yang berpegang teguh pada hari itu mendapat pahala 50 orang dari kamu. dishahihkan Albani). Kepada Ukhti Muslimah yang menampar muka setiap penyeru kebebasan dengan sikap konsisten. dan konsekwen terhadap ajaran Islam. Rasulullah r ditanya: siapa mereka wahai Rasulullah ? Rasulullah r menjawab: Mereka yang . kepada benteng yang kokoh dalam menghadapi topan kebatilan.SALAM DAN KABAR GEMBIRA Kepada Ukhti Muslimah ! Yang tegar dalam menghadapi serangan musuh yang buas. Kepada Ukhti yang berpegang teguh kepada kitab Allah dan selalu mengangkat panji Rasul-Nya seraya berkata: ‫وبعصمت أعلو على أت راب‬ @ ‫يد العفاف أصون عز حجاب‬ # “Dengan tangan kesucianku. Kepada Ukhti yang selalu memegang teguh sifat malu dan kesucian dirinya. Juga kepadanya sabda Rasulullah r yang lain: ‫: ومن هم يا رسول ال ؟ قال : ال#ذين يص لحون إذا فس د‬ # ‫ا كما بدأ فطوب للغرباء، قيل‬J‫ا وسي عود غري ب‬J‫إن السلم بدأ غري ب‬ )) (( ‫الن#اس‬ “Sesungguhnya Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing seperti permulaannya. komitmen.

Kepada mereka salam dari Allah. Ar Ra'd: 24).Tirmidzi dan dishahihkan Albani). karena kesabaranmu. dan sebaik-baik kesudahan surgalah balasannya” (QS. para muslimin dan muslimat yang sabar dalam menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhi larangan-Nya: “Salam sejahtera untukmu. .mengadakan perbaikan ketika manusia rusak” (HR.

bukan muhrim 4-Hendaklah hijab/jilbab tersebut tidak sempit. tidak tipis dan tidak transparan. Rasulullah r bersabda: . yang menyebabkan timbulnya fitnah. dan tidak dinamakan hijab. karena maksud dari hijab adalah menutup. An Nur : 31). tidak dinamakan hijab. maka jilbab harus luas dan lebar. artinya dengan mengulurkan keseluruh badan yang merupakan aurat wanita. ketat. jadi jilbab yang syar’i adalah yang menutup seluruh badan wanita. sehingga seperti yang di katakan dalam hadits Nabi telanjang". karena hal tersebut tidak menghalangi penglihatan. yaitu rangsangan bagi laki-laki. yaitu dengan tanpa disengaja. maka tidak boleh dipakai. jika tidak menutup. Al Ahzab: 59). ) ‫ ( إل م ا ظه ر منها‬Makna Apabila hijab itu sendiri perhiasan. Tidak membentuk lekuk tubuh dan aurat.SYARAT-SYARAT HIJAB SYAR’I Adapun syarat-syarat hijab syar’i adalah: 1-Hendaklah hijab/jilbab menutup seluruh badan. sehingga tidak menimbulkan fitnah. r “Berpakaian tetapi pada hakikatnya 3-Hendaklah hijab/jilbab tidak berupa perhiasan atau pakaian yang menyolok. 2-Hendaklah hijab/jilbab tersebut tebal. apa yang nampak darinya. 5-Hendaklah tidak memakai minyak wangi. yang memiliki warna-warni yang menarik. Allah Y berfirman: “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh badan mereka” (QS. sebab hijab adalah sesuatu yang menghalangi timbulnya perhiasan terhadap . Allah Y berfirman: “Dan tidak menampakkan perhiasan kecuali yang biasa tampak darinya” (QS. Jilbab adalah pakaian panjang yang menutup seluruh badan (dari kepala hingga mata kaki). sehingga menimbulkan perhatian.

bahwa Rasulullah r bersabda: (( ‫ لعن الن#ب‬r ‫)) الرجل ي لبس لبسة المرأة، والمرأة ت لبس لبسة الرجل‬ # # “Nabi r melaknat laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki” (HR. maka ia telah berzina”. 6-Hendaklah hijab/jilbab tersebut tidak menyerupai pakaian laki-laki. وقال التمذي حسن‬ ‫ة‬ .‫أصحاب ال سنن . begitu pula laki-laki yang menyerupai perempuan dalam pakaian. seperti perempuan zaman sekarang ini. maka ia adalah ini dan ini yaitu: ia wanita pezina” (HR. gaya bicara dan lain sebagainya. Kita mohon kepada Allah Y kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Abu Daud dan Nasa’i). Abu Daud dan Nasa’i). . Ashabus sunan. Dalam riwayat lain: )) c # ‫ة‬ o ‫وف رواية أخرى: (( إن المرأة إذا است عطرت فمرت على القوم ليجدوا ريها فهي زاني‬ # “Sesungguhnya wanita bila memakai minyak wangi kemudian lewat pada suatu majlis/ perkumpulan kaum agar mereka mencium baunya. Maksudnya: perempuan yang menyerupai laki-laki dalam pakaiannya.o ‫زاني‬ ‫( ( إ ن# المرأة إذ ا اس ت عطرت فمرت بالمجل س فه ي كذا كذا) ) ي ع ن‬ ‫و‬ # . Tirmidzi berkata: hadits ini hasan shahih).‫صحيح‬ “Sesungguhnya wanita apabila memakai minyak wangi lalu lewat pada suatu majlis. Dalam hadits yang lain: )) ‫(( لعن ال المخن#ثي من الرجال والمت رجلت من النساء‬ “Allah melaknat laki-laki yang bergaya perempuan dan perempuan yang bergaya laki-laki” (HR. modelnya. Dalam hadits yang di riwayatkan Abu Hurairah t.

I’tidal. Jagalah kesucian. dengan dan apa yang sebab telah syirik ibadah. maka seluruh amal perbuatannya baik. 3-Hati-hatilah terhadap bid’ah. serta khusyu dalam shalat. 1-Beribadahlah kepada Allah semata. jika mereka menyuruhmu berbuat . Jagalah dirimu dan hartanya. sesuai diisyaratkan. 5-Ta'atilah suamimu. jika engkau sudah berumah tangga. 9-Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan perkataan dan perbuatan selama mereka menyuruhmu dalam kebaikan. sebab orang yang selalu menjaga shalatnya. jangan sekali-kali engkau menolak keinginannya. sebaliknya bila shalatnya rusak (tidak baik) maka amal perbuatannya juga rusak (tidak baik). wahai Ukhti Al Muslimah. baik dalam aqidah maupun dalam ibadah. sebab setiap bid’ah adalah sesat dan orang-orang yang sesat adalah (tempatnya) di dalam neraka. dan orang yang meremehkan shalat. 6-Jagalah suamimu jika dia tidak ada bersamamu dan ketika ia berada disisimu. saya persembahkan 11 nasehat yang berharga ini kepadamu. Kerjakanlah. 4-Jagalah shalatmu dengan sempurna. ia akan meremehkan hal lainnya juga. 8-Menetaplah di rumahmu. jangan keluar kecuali dalam keadaan darurat. ia akan lebih menjaga dalam hal lainnya. dan melanggar perintahnya. Insya Allah engkau akan berbahagia di dunia dan akhirat. 7-Berbuat baiklah kepada tetanggamu dengan perkataan dan perbuatan sebagai balas budi dan menolak keburukan. dan menutup aurat (berjilbab). selama tidak menyuruh berbuat maksiat dan dosa. sebab seorang hamba bila shalatnya baik. minta tolonglah kepada Allah Y dalam mengamalkannya. janganlah sampai engkau mengakhirkan waktunya. kemudian dengan membaca dan memahami kitab kecil ini.PENUTUP NASEHAT UNTUK PARA WANITA Akhirnya. thuma’ninah. di dalam Al Qur’an dan Al hadits. 2-Hati-hatilah terhadap syirik dalam aqidah menggugurkan amal dan menyebabkan kerugian.

bersih. para shahabat dan pengikutnya sampai hari kiamat tiba. sebab tidak ada keta'atan dalam maksiat kepada Allah. jika engkau sudah mempunyai anak.maksiat. dengan membiasakan mereka jujur. 11-Perbanyaklah dzikir dan sedekah/infak. . Suruhlah mereka shalat lima waktu bila sudah berusia 7 tahun. maka pukullah mereka serta pisahkan tempat tidurnya (antara laki-laki dan perempuan). keluarga. Semoga Allah Y menjagamu dari setiap kejahatan dan menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. benar dalam perkataan dan perbuatan. 10-Curahkan perhatianmu terhadap pendidikan anakmu. maka tidak boleh ta'at kepadanya. Segala puji bagi Allah pada awal dan akhir serta shalawat dan berkah kepada Nabi Muhammad r. dan bila mereka meninggalkannya pada usia 10 tahun. serta dengan mengajarkan kepada mereka adab yang tinggi /mulia dan akhlak yang terpuji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful