P. 1
FOUCAULT

FOUCAULT

|Views: 43|Likes:
Published by Magdalena Chowaniec

More info:

Published by: Magdalena Chowaniec on Aug 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2012

pdf

text

original

FOUCAULT, MICHEL. PODMIOT i WŁADZA.

1982 w "Lewą Nogą" nr 9, 1998, str 174-192, przekład Jacek Zychowicz

PO CO BADAĆ WŁADZĘ? PYTANIE O PODMIOT Idee, które zamierzam tu przedstawić, nie należą do obszaru teorii ani metodologii. Chciałbym przede wszystkim zdefiniować cel moich badań z ostatnich dwudziestu lat: nie chodziło w nich o analizę fenomenu władzy lub o wypracowanie jej podstaw. Moim zamiarem było raczej naszkicowanie historii różnych metod, przy których użyciu przekształcano - w tej kulturze - stworzenia ludzkie w podmioty. Skupiłem się na trzech rodzajach podporządkowania, które do tego prowadzi. Do pierwszego z nich należą badania, które nadają same sobie status nauk: za przykład może posłużyć uprzedmiotowienie podmiotu mówiącego w „grammaire generale", filologii i lingwistyce. Kolejną ilustracją takiego uprzedmiotowienia (dotyczącego tym razem podmiotu wytwarzającego, takiego, który pracuje) jest analiza bogactw, nazwana później ekonomią. Jeszcze innym przykładem mogłoby się stać uprzedmiotowienie nagiego faktu życia, którego dokonały historia naturalna i biologia. W następnym wymiarze moich badań zająłem się podporządkowaniem podmiotu, do którego dochodzi w -jak je nazwałem - „praktykach dyskryminacyjnych". Dyskryminacja przebiega tu albo wewnątrz podmiotu, albo między nim a innymi - efektem tego procesu okazuje się, w obu wypadkach, podporządkowanie. Tak ukształtował się podział na, przykładowo, szalonych i normalnych, chorych i zdrowych, bandytów i „swoich chłopów". Próbowałem ustalić wreszcie - i tego dotyczyły moje najnowsze prace -jak stworzenia ludzkie same siebie przekształcają w podmioty. Na główną ilustrację obrałem dziedzinę seksualności - interesowało mnie, jak ludzie uczą się postrzegać siebie jako podmioty tego, co „seksualnością" nazwano. Nie władza zatem, lecz podmiot jest zasadniczym tematem moich studiów. To prawda, iż dałem się dość głęboko wciągnąć w rozważanie problemu władzy. Uświadomiłem sobie wkrótce, iż - podobnie jak ludzki podmiot zostaje wpisany w stosunki produkcji i znaczenia - tak samo dzieje się z nim na poziomie stosunków władzy, które wyróżniają się wielkim skomplikowaniem. Jeśli jednak doszedłem do wniosku, że historia i teoria gospodarki służą za niezłe narzędzie analizie stosunków produkcji (zaś lingwistyka i semiotyka oddają podobne usługi analizie relacji znaczących), to całkiem zabrakło mi warsztatu metodologicznego do badań nad stosunkami władzy. Do dyspozycji miałem jedynie refleksję nad władzą, wychodzącą od kategorii prawniczych: pyta ona, jakiej władzy należy się legitymizacja. Można było ewentualnie odwołać się do stylu myślenia, odwołującego się do instytucjonalnej koncepcji władzy: tu pyta się, czym jest państwo. Chcąc wprowadzić władzę do badań nad podporządkowaniem podmiotu, musiałem wobec tego rozciągnąć zakresowa jej definicję.

Z tego. wystawiającego je nieustannie na próbę. By zdać z niej sobie sprawę. czego pilnie potrzebujemy. jest zatem nowa ekonomia stosunków władzy (pojęcia „ekonomii" używam tu w jego podwójnym znaczeniu: teoretycznym i praktycznym). Wykorzystały one tylko i rozbudowały mechanizmy. które mają z nimi związek. odkrywając . nie biorąc pod uwagę innych kwestii? " Nie rozumiem. nie ma nic wspólnego z winą bądź niewinnością. nie byłoby bardziej jałowe. Musimy zajmować się banałami. Oznacza to. iż problem władzy postawiono po raz pierwszy w tym stuleciu. jest w pierwszym rzędzie „instrumentarium pojęciowe". występujące już w szeregu innych społeczeństw. iż konceptualizacja nie powinna się opierać na zamkniętej teorii przedmiotu: schwytanie przedmiotu w sieć precyzyjnych pojęć nie jest jedynym ani wystarczającym kryterium sukcesu.Czy potrzeba nam teorii władzy? Ponieważ każda teoria zakłada pewne aprioryczne pojęcie władzy. Sceptycznie odnoszę się do przekonania. Nie da się tworzyć pojęć bez krytycznego myślenia. Tak czy owak. nie wynika jednak. . Mówiąc inaczej: od czasów Kanta. Przedsięwzięcie takie narzuciłoby nam wreszcie arbitralną i nudną rolą albo racjonalistów. Prawdziwy problem tkwi jednak gdzie indziej: co mamy czynić w obliczu tego ewidentnego faktu. Straciło sens. począwszy od tej samej cezury. Zależność między racjonalizacją a ekscesami władzy wydaje się oczywista. misja filozofii polega również na czuwaniu nad wymykającymi się spod kontroli mocami racjonalności politycznej . Wszyscy są świadomi tych banalnych faktów. nie mogłaby iść naprzód bez towarzyszącej jej konceptualizacji.albo przynajmniej o to się starając .z pewnością nie jest to mało. Tym.o dwu „chorobach władzy": faszyzmie i stalinizmie. czemu ten autor się tak dziwi. żadnej nie wolno naiwnie przyjmować jako punktu wyjścia do pracy analitycznej. „patologiach" .oryginalne zagadnienia. Obszar ten. Niezbędna jest krytyczna świadomość panujących okoliczności. Czy należy odwołać się do rozumu? Nic. które tkwią u podłoża naszych konceptualizacji. by można było o niej dyskutować. trawiącego je od wewnątrz. Pomyślmy choćby o dwu tzw. przesądza wśród wielu innych powodów . po drugie. lecz mieści się w ramach naszego żywego doświadczenia. potrafiły posłużyć się większością kategorii i narzędzi naszej racjonalności politycznej. iż coś jest banalne. iż brak mu znaczenia. Musimy zdać sobie sprawę z uwarunkowań historycznych. Tym. Praca ta. Więcej nawet: mimo szaleństwa. którą badamy. nie ma on dzisiaj charakteru teoretycznego. z drugiej strony. co należy sprawdzać. nie trzeba było czekać na biurokrację i obozy koncentracyjne. zadaniem filozofii było przeciwdziałać wykraczaniu rozumu poza granice dostępnego mu doświadczenia. O tym. że wciąż wydają nam się one aż tak szokujące. po pierwsze.to. traktowanie rozumu jako przeciwieństwa tego. iż pomimo swej historycznej indywidualności nie były całkiem oryginalne. którą wyznacza początek nowoczesnego państwa oraz planowego zarządzania życiem społecznym. w moim odczuciu. Sprawdzenia wymaga ponadto charakter rzeczywistości. co nierozumne. albo irracjonalistów. Publicysta znanego francuskiego pisma dał kiedyś wyraz szczeremu zdziwieniu: „Dlaczego tylu ludzi zajmuje się dzisiaj władzą? Czy to aż taki ważny problem? Czy władza jest aż do tego stopnia autonomiczna.

musimy -jak 176 mi się zdaje . biurokracji medycznej nad ludnością oraz administracji nad indywidualnymi stylami życia. iż wystąpienia te mają sens antyautory-tarny . najlepiej świadczy to. Jako punkt wyjścia potraktujmy zatem serię konfliktów. jak zostaliśmy schwytani w pułapkę swej własnej historii. chociaż wydaje mi się ono niebywale ważne i wartościowe. Uważam ponadto.a zwłaszcza w rozwoju technologii polityki. chorobie. nigdy jednak nie są związane tylko ze szczególnym systemem panowania politycznego lub ekonomicznego. co właściwie je łączy. rodziców nad dziećmi. wychodząc od antagonizmu przeciwstawnych strategii (panowania i oporu). podobnie. że właśnie w tym kierunki poszli niektórzy myśliciele ze szkoły frankfurckiej. Tu i ówdzie. Sprowadza się on do przyjęcia za punkt wyjścia różnych odmian oporu przeciwko poszczególnym strukturom władzy. Chciałbym zaproponować własny sposób zagłębienia się w nową ekonomię stosunków władzy: bliższy empirii. bardziej bezpośrednio związany z naszą obecną sytuacją i bogatszy w odniesienia do praktyki. oczywiście.musimy zdefiniować nieco precyzyjniej. lecz raczej skupić się na paru wybranych polach. który ujawnia stosunki władzy. Lepiej badać konkretne odmiany racjonalności niż mówić o jej powszechnym pochodzie. Chodzi mi raczej o wskazanie innej drogi badania wzajemnych związków między racjonalnością a władzą. a wywodzi się z wieku „Aufklarung"? Wydaje mi się. które narastają od pewnego czasu: opozycję wobec władzy mężczyzn nad kobietami.sądzę .sięgnąć do o wiele odleglejszych zjawisk. co nielegalne. Nie wystarczy stwierdzić. co dzieje się w wymiarze szaleństwa. wskazuje na ich umiejscowienie oraz wykrywa. z których każde obejmuje jakieś fundamentalne doświadczenie: a więc na szaleństwie. gdzie i jak działają. psychiatrów nad szaleńcami. zbrodni. iż niebezpieczne jest samo ogólne pojęcie racjonalności. Rozsądne byłoby . Nawet jeśli „Aufklarung" stanowi niezwykle ważną fazę w naszych dziejach . Zamiast analizować władzę w perspektywie jej własnej racjonalności. śmierci. nie zamykając się w jednym kraju. która wydaje się swoista dla naszej nowoczesnej kultury. Konkretnie: by dowiedzieć się. Stosując inną metaforę: używam oporu jako katalizatora chemicznego. O legalności. co społeczeństwo uważa za zdrowe. seksualności itd.nie atakować od razu racjonalizacji społeczeństwa i kultury jako całości. Tylko tak można zrozumieć. Nie zamierzam tu jednak dyskutować z ich dziełem. 1. być może. rozszerzają się łatwiej i szerzej. zacząć od tego. należy. .A może podjąć obrachunek z tą odmianą racjonalizmu. Ze swej natury przekraczają one granice. ujmuje się tutaj stosunki władzy.

czym jesteśmy i być możemy indywidualnie. rozbija życie wspólnoty. poszukiwałbym gdzie indziej: 177 4. Konflikty. przecina jej więzi z innymi. ludzie atakują ośrodki władzy. Odrębności. przykuwając do określonej tożsamości i nakładając na nią „prawo Prawdy". Zestawione z teoretyczną skalą uzasadnień rewolucyjnego nowego ładu. lecz brakuje w niej również sceptycznego bądź relatywistycznego odrzucenia wszelkich przyjętych prawd. rewolucji czy kresu walki klasowej) przyniesie rozwiązania ich problemów. które znamy z przeszłości. które musi ona uznać i które inni w niej uznają. Odrzucają również naukową bądź administracyjną inkwizycję. lecz raczej godzi w konkretną formę władzy. Chodzi. Przykładowo. To ona czyni jednostki . zdrowiem. Nie szukają głównego. zmusza jednostkę do polegania wyłącznie na sobie i zamyka ją w ciasno wytyczonych ramach dotychczasowej tożsamości. Podczas nich. o „regime du savoir". które mają związek z wiedzą. Tym. powiązanych z ekonomiczną przemocą państwa. które działają na nich jako na jednostki. klasyfikując jednostkę. Zwracają się przeciwko samej władzy i jej efektom. co trzyma jednostkę w izolacji. grupy. co zostaje postawione pod znakiem zapytania. którą się odznaczają. prezentują się jako anarchistyczne. nie krytykuje się systemu opieki medycznej za to. z drugiej . że sprawuje on nieograniczoną kontrolę nad ludzkim ciałem. o których mowa. z dwóch powodów mają charakter „bezpośredni". lecz najbliższego wroga. które są im najbliższe. Nie prowadzi się tu walki za indywidualnością lub przeciw niej. mówiąc najkrócej.kładą nacisk na to wszystko. 5. co prawdziwie indywidualizuje jednostkę ludzką. elity czy klasy. Aktualne konflikty krążą wreszcie wokół pytania: kim jesteśmy? Są aktem odmowy wobec abstrakcji. która usiłuje określać. Nie liczą również. które przechodzą mimo tego. kim mamy być. A zarazem zwracają się przeciw temu. Na porządku dziennym stawiają one kwestię indywidualności: z jednej strony afirmują prawo odmienności. Obecna walka nie ma na celu atakowania tej czy innej instytucji władzy. jej specyficzną technikę.2. Przeciwstawiają się również tajności oraz narzucaniu społeczeństwu zniekształconego i zmistyfikowanego obrazu świata. Owa forma władzy stosuje się do życia codziennego. zarzucając mu za to. Stawiają opór tym działaniom władzy. jest stosunek między wiedzą a władzą: społeczny obieg i funkcje tej pierwszej. Nie ma w tej postawie nic „scjentystycznego" (jeśli rozumieć pod tym terminem dogmatyczne przekonanie o bezwzględnej wartości wiedzy naukowej). kompetencjami i kwalifikacjami: walczą z wiedzą jako przywilejem. życiem i śmiercią! 3. Nie tutaj jednak tkwią ich najbardziej oryginalne cechy. naznaczając ją własną szczególną indywidualnością. tylko staje w opozycji „administrowania" nią. iż jest on koncernem obliczonym na zysk. iż przyszłość (dzień wyzwolenia.

coraz ważniejsza staje się walka z ujarzmieniem polegającym na upodmiotowieniu. ale również indywidualizuje. uogólniając. która mieszka w świętych księgach . Potrzeba bezpośredniego uczestnictwa w życiu duchowym oraz prawdzie. iż to właśnie walka z upodmiotowieniem przeważa we współczesnym społeczeństwie. Ujęcie to jest całkiem trafne. jest zjawiskiem wtórnym. jedna na ogół przeważa. które znalazły ujście w reformacji. która oddziela jednostki od tego. że władza państwowa. który odznacza się ignorowaniem jednostek. a wręcz przeciwnie .i to właśnie należy do decydujących powodów jej siły .naturalnie -eksploatacja gospodarcza bywa wśród najistotniejszych powodów buntu.to wszystko stanowiło walkę o nową podmiotowość. Można stwierdzić.tylko pewnej klasy czy grupy obywateli. albo wreszcie więziom. że nasze społeczeństwo ma z nią do czynienie nie po raz pierwszy. zgodnie z drugim . czasem występują one w izolacji. we wszystkich jego postaciach. która począwszy od szesnastego wieku znajduje się w nieustannym rozwoju. które przykuwają jednostkę do niej samej i przez to podporząd178 kowują innym (walczy się zatem przeciw poddaństwu. z jakim zarzutem się spotkam . Obydwa wskazują na formę władzy. Obecnie natomiast.ujarzmienie przez upodmiotowienie. co wytwarzają. eksploatacji. Nawet gdy mamy do czynienia z ich współwystępowaniem. Wyrażały one rewoltę przeciw władzy religijnej i moralnej. można dopatrzeć się odbicia głębokiego kryzysu zachodniego doświadczenia subiektywności. Jest nią -jak wiemy wszyscy państwo.przykuty do swej tożsamości przez własne sumienie bądź samowiedzę. Zdaję sobie sprawę. jak sądzę. Nigdy. które po prostu odzwierciedla procesy ekonomiczne i społeczne: rozwój sił wytwórczych czy walkę klas. zadecydowało wyłonienie się nowej formy władzy politycznej. działających w piętnastym i szesnastym wieku. czasem zaś wspólnie. Historia posuwa niewątpliwie szereg ilustracji tych odmian. gdyż ma na uwadze jedynie interesy całości albo raczej wypadałoby uściślić . na pierwszy plan wysuwa się walka przeciw dominacji społecznej lub etnicznej. Istnieją dwa znaczenia słowa „podmiot": zgodnie z pierwszym podmiot jest „poddany" komuś innemu za sprawą odpowiednich metod uzależnienia i kontroli. lecz raczej wchodzą z nimi w skomplikowane relacje zwrotne. Chciałbym jednak podkreślić. choć . przykładowo. Mechanizmy te nie są jednak po prostu pasem transmisyjnym głębiej działających struktur. Na ogół jednak pojmowano państwo jako szczególny typ władzy.nawet jeśli poprzednie odmiany nie znik-nęły. że znane są trzy odmiany walki: przeciw dominacji (etnicznej. która ujarzmia i czyni poddanym. To pewne.podmiotami. nie . O tym. W ruchach społecznych. iż mechanizmów upodmiotowienia nie da się badać w oderwaniu od aparatów eksploatacji i dominacji. która podczas wieków średnich nadawała podmiotowości właściwą jej formę. W wieku XIX fundamentalną rolę odgrywa z kolei walka z eksploatacją. społecznej lub religijnej). W społeczeństwach feudalnych.nie tylko totalizuje. podporządkowaniu oraz samemu upodmiotowieniu). Podejrzewam.

urzędników. lecz również jako pasterze.odróżnijmy jednak dwa wymiary władzy pasterskiej: instytucjonalizację w kościele. że państwa zachodnie potrafiły włączyć do swego świeżo powstałego politycznego ukształtowania starą technikę władzy. pasterz ma na celu zbawienie. Władza pasterska nie ogranicza się do rozkazywania: pasterz musi być gotowy do złożenia z siebie ofiary w imię trwania i przyszłego zbawienia swej trzody. Jego władza jest służebna (w opozycji do zasady suwerenności) indywidualizująca poddanych (w opozycji do pryncypiów legalności) oraz równa zakresowi i trwaniu ludzkiego życia. jeśli nie zanikło całkiem.do aż tak podstępnego połączenia technik indywidualizacji z procedurami totalizującymi w jednej 179 i tej samej strukturze politycznej. Władzy pasterskiej nie można sprawować. duszpasterstwo. Racja . to przynajmniej utraciło niemal wszystko ze swej dawnej skuteczności. Zrodziło się ono stąd.powiecie. że chrześcijaństwo ustanowiło nowy kodeks etyczny. Ostatecznym celem tej formy władzy jest zapewnienie jednostce zbawienia na tamtym świecie. Na tym polega różnica między nim a królem. Technikę tę proponowałbym nazwać „pasterską". który żąda od swych poddanych ofiar dla ratowania tronu.nawet w starożytnym społeczeństwie chińskim . sugeruje ona. 4.doszło w ludzkich dziejach . Słowo to oznacza absolutnie nietypową formę władzy. O wiele rzadziej podkreśla się.prawdy właściwej samej jednostce. Ta forma władzy nie troszczy się jedynie o zbiorowość „w ogóle". nie badając ich dusz. proroków. ale także o każdą jednostkę tej niepowtarzalnej odrębności . która organizuje się pod postacią kościoła. nie wymuszając na nich zdradzenia swych najgłębszych tajemnic. która zeszła ze sceny.dzięki swym osobliwym właściwościom religijnym . . To już historia . 2. 3. który wykracza poza kościoły i mnoży się poza nimi. Jako taka. a przynajmniej utraciła siły witalne w wieku osiemnastym oraz typ działania. Inaczej niż władca polityczny.służyć reszcie nie tylko w roli książąt. wróżbitów. Ma ona wreszcie związek z produkcją prawdy . Potrzebna jest jej wiedza o sumieniu oraz praktyczna umiejętność kierowania nim. który zerwał zasadniczo z wartościami świata antycznego. nie wiedząc co dzieje się w umysłach ludzi. 1. wywodzącą się z instytucji chrześcijańskich. dobroczyńców czy wychowawców.i to w ciągu jej całego życia. Chrześcijaństwo jest jedyną religią. iż pewne jednostki ludzkie są w stanie . poświęćmy jej kilka słów. Stwierdzano często. iż to właśnie w świecie antycznym wypracowało ono i upowszechniło swoiste dlań techniki władzy.

Zamiast dualizmu władzy pasterskiej i politycznej . że w wieku osiemnastym siły policyjne zajmowały się nie tylko utrzymywaniem ładu i porządku lub wspieraniem rządu w walce ze swymi wrogami. 1. nagle rozprzestrzenia się w społecznym organizmie . zgodnie z precyzyjnie określonymi wzorcami. które zaznacza się w okolicach osiemnastego wieku. była nowa dystrybucja i nowa organizacja władzy. który nie chce wiedzieć. analityczny. Wolno nam zatem potraktować państwo jako nowoczesną matrycę indywidualizacji. bezpieczeństwa. Czasem jej instrumentami stają się również prywatne organizacje: stowarzyszenia opiekuńcze. zdrowie oraz warunki rozwoju rzemiosła i handlu. Nie chodzi już o prowadzenie ludzi ku zbawieniu na tamtym świecie. Rozmnożenie celów i instrumentów władzy pasterskiej nadaje wreszcie rozwojowi wiedzy o człowieku dwa główne kierunki: pierwszy. która przez długie stulecia -w istocie.z drugiej przyjmują postać instytucji publicznych (szpitale państwowe). Pojęcie to przyjmuje. ochrony przed wypadkami. dobrobytu (odpowiedniej zamożności czy standardu życia). w pewnej zaś rywalizujących .w pewnej mierze współpracujących ze sobą. której usługi są. Władzę tę sprawują urzędy państwowe albo wyspecjalizowane instytucje publiczne w rodzaju policji. higienę. szereg znaczeń: zdrowia. religijnych . mającej indywidualizację za główne narzędzie.zostać ukształtowane w nowy sposób. Wynika stąd. Muszą one .z jednej strony .była związana z określoną instytucją religijną. 3. Jeszcze kilka słowo niej. 2. takie jak rodzina. zrzeszenia dobroczyńców i filantropów. którą przez długi czas zapewniały kościoły katolickie i protestanckie. czyli nową formę władzy pasterskiej. zagarniającą jednostki i podporządkowującą je sobie. dłużej niż przez tysiąclecie .sprzedawane na rynku. obejmuje całą ludność. jakoby państwo nowo180 czesne należało uważać za byt mieszczący się ponad jednostkami. lecz również troszczyły się o gospodarkę miejską. skupia się na jednostce. Odpowiednio do przekształcenia celu rozbudowuje się urzędowy aparat władzy pasterskiej. opiekę medyczną.i znajduje narzędzie w rozlicznych instytucjach.Ważnym zjawiskiem. Przeciwnie: państwo jest niezwykle wyrafinowaną strukturą. w nowym kontekście. kim one są i nawet ich nie dostrzega. nakładając na nie obowiązki pasterskie. np. lecz . globalny i ilościowy.pojawia się nadrzędna taktyka 181 . Widoczna jest zmiana celu jej działania.by przynależeć do struktury . Mobilizuje się starodawne instytucje. Do sprawowania władzy tego typu wykorzystuje się ponadto sektory profesjonalne. natomiast drugi.wystarczy pomyśleć o opiece medycznej i społecznej. lecz raczej o gwarancję zbawienia tu i teraz. że władza pasterska. (Nie zapominajmy. Cele światowe zajmują miejsce dawnych. Nie sądzę.

Wyzwalać się musimy zarówno od państwa. rezygnujące z ich odniesienia bądź do przyczyn.dokładnie wobec tego. Kantowi chodzi jednak o coś innego: kim jesteśmy w tym akurat punkcie dziejów. jak i nad teraźniejszością. Jego pytanie zachęca do refleksji zarówno nad nami samymi. Gdy w roku 1784 Kant pytał. bądź do fundamentalnej istoty. co refleksję nad konkretnym . Filozofia wieczna i powszechna naturalnie nie zniknęła. żeby wymknąć się politycznemu „podwójnemu szachowi". którą narzucano nam od kilku stuleci. Mimo to. „die Aufklarer". lecz zarazem uniwersalny i ponadhistoryczny podmiot? U Kartezjusza . Zaznaczmy w konkluzji. iż naczelnym zadaniem politycznym. zawsze i wszędzie. Sądzę. iż ów wymiar filozofii stawał się stopniowo coraz istotniejszy: pomyślmy o Heglu..jak" oznacza dla niektórych ograniczenie się do skutków. który polega na równoczesnej indywidualizacji i totalizacji nowoczesnych struktur władzy. kim jesteśmy. odrzucając tę formę bycia jednostką. kim moglibyśmy być . pojmowanie filozofii jako krytycznej analizy świata zastanego nabiera stale większego znaczenia.wydarzeniem historycznym.za utwór pomniejszego znaczenia.i realizować projekty wyobraźni. Dla mnie jednak jest on niezwykle ciekawy i prowokujący do myślenia. edukacji i przedsiębiorstwie.ja" oznacza każdego. szczególny wprawdzie. w której żyjemy? Mówiąc inaczej: kim jesteśmy my. 182 JAK SPRAWUJE SIĘ WŁADZĘ? Adresowanie wobec władzy pytania . który nas z nim wiąże. lecz . moralnym. psychiatrii.zwrócić akt odmowy? Mamy wyobrazić sobie. chciał się po prostu dowiedzieć: co stało się tu i teraz? Co z nami się wydarzyło? Czym jest świat historyczny. o Nietzschem.. W . obecna epoka czy wreszcie ta konkretna chwila. służbie zdrowia. społecznym i filozoficznym naszych dni nie jest wyzwolenie jednostki spod władzy państwa.ja". gdyż po raz pierwszy za fundamentalne zadanie filozofii uznano tam nie tyle badania nad przesłankami systemu metafizycznego czy wiedzy naukowej. kim jesteśmy . Trzeba promować nowe odmiany podmiotowości. Prawdopodobnie najmocniej narzucającym się ze wszystkich problemów filozoficznych jest kwestia teraźniejszości: kim jesteśmy w tej właśnie chwili? A może naszym obecnym zadaniem nie jest odkrywać.a w dodatku współczesnym . stosowana w całym zestawie zinstytucjonalizowanych władz: w rodzinie. to znaczy uczestnicy procesu oświecenia? Trzeba porównać to pytanie z kartezjań-skim punktem wyjścia: kim jestem .indywidualizacji.i tak czyni się nadal .Der Berliner Monatschrift . jak i od typu indywidualizacji.krótki esej zatytułowany „Co to jest Oświecenie?" Długo uważano go . czym jest oświecenie. Pod koniec wieku osiemnastego Kant opublikował w pewnym niemieckim piśmie .

że w danym wypadku określone osoby rządzą innymi.niezależnie od tego. należy przede wszystkim wyróżnić tę jej odmianę. „Jak" . Stawiając taki zarzut. której analizą się zajmujemy. Wobec tego.z drugiej strony . sugeruje się jakąś fatalistyczną konieczność. objawy. Tym.niewątpliwie z lęku przed postawieniem jej przed trybunałem myślenia. Władz ta jest funkcją umiejętności właściwych ludzkiemu ciału albo też odrębnych odeń narzędzi. która polega na rządzeniu rzeczami: pozwala ona posługiwać się nimi. że władza jako taka nie istnieje.ale nie w sensie Jak władza się objawia". gdy używamy tego wszechobejmującego i przez to reifikującego terminu. co określa . kiedy wpadamy w pułapkę podwójnego pytania: co to jest władza i skąd się ona wywodzi? Natomiast drobne pytanie. na czas pewien. iż jakaś niezmiernie skomplikowana realność umyka nam właśnie wówczas. tylko raczej „przy użyciu jakich środków się ją sprawuje" albo „co się dzieje. iż nie chcę wiedzieć „co" i „dlaczego". co władza z nami robi .władzę. od komunikacji przy użyciu języka lub wszelkiego systemu znaków czy przekazu symbolicznego. lecz jedynie pozostając na razie na wysokim poziomie ogólności . skłonny jestem umieszczać na uprzywilejowanej pozycji pytanie Jak". którego nigdy wprost się nie wypowiada i nie uzasadnia.konsekwencji władza miałaby się stać tajemniczą substancją. to oczywiście nie dlatego.albo za konsekwencję określone efekty w dziedzinie władzy. Czy sama ta nieufność nie oznacza jednak. Pojęcie władzy odnosi się do relacji między partnerami (stwierdzając tyle. czy używają systemów komunikacyjnych jako pośrednika . Nie oszukujmy się bowiem: mówiąc o strukturach lub mechanizmach władzy. iż władzy przysługują trzy odrębne jakości: pochodzenie. otwierając perspektywę krytycznej refleksji. w którym jednoczą się jej „co". o ile zakładamy. sugeruje się. to ta ostatnia nie jest po prostu jednym z wymiarów królestwa znaczeń. czy prawomocne jest wyobrażenie władzy. mamy do tego prawo tylko o tyle. należałoby ustalić. Powiedzmy ogólnie. istota. Niewątpliwie. jest wprowadzenie do gry stosunków między jednostkami (bądź grupami). Stosunki władzy . Można podejrzewać. konsumować i niszczyć. mówiąc jeszcze precyzyjniej. Jeśli. nie wolno . którą obawialibyśmy się badać samą w sobie . Choć jednak wytwarzanie znaczeń i wprowadzanie ich do intersubiektywnego obiegu może mieć na celu . „dlaczego" i Jak". Odsłaniając karty: rozpoczynając analizę od Jak". iż mamy tu do czynienia z problemem „zdolności do". Tym ostatnim pytaniom zamierzam nadać odmienną postać. o co właściwie chodzi.choćby i było płasko empiryczne pozwala uniknąć wszelkiej metafizyki czy ontologii władzy. nie mam na myśli gry o sumie zerowej.zbiór działań wpływających 183 na pozostałych lub przebiegających od jednego z partnerów do kolejnego). komunikowanie się jest zawsze pewną formą oddziaływania. gdy pewne jednostki (jak to o sobie mówią) dysponują władzą nad innymi?" Gdy idzie o władzę. zmieniać je. Ów punkt wyjścia prowadzi co najmniej do zastanowienia się. Należy odróżnić właściwe stosunki władzy od innych: np.odznaczają się szczególną naturą.

są ściśle określone formy komunikowania się (lekcje. iż rozwijanie zdolności biologicznych. o której mowa. Narzędziem działalności. wezwania. co partnerzy wiedzą o świecie i o sobie wzajemnie . Weźmy jako przykład insty184 tucję wychowawczą: tu sposób zagospodarowania przestrzeni. działań celowych. wydaje się z paru powodów dość interesująca. kar i nagród. W realnie istniejącym społeczeństwie. Korzysta ona również z całego zestawu instrumentów władzy (nadzoru. komunikacji oraz stosunków władzy nie uzależnia od siebie jakaś ogólna prawidłowość. można określić . narzędzia dominacji. albo do niej się odwołują. Nie twierdzę przez to. z kolei. w ramach których dokonuje się obligatoryjnego podziału pracy. Istnieją tylko zróżnicowane warunki i okoliczności. Posłużenie się zdolnościami biologicznymi. z rzeczami i stale udoskonalaną techniką przekształcania ich przez pracę. które albo bezpośrednio służą władzy (jak środki wymuszania posłuszeństwa. zakodowane sygnały posłuszeństwa). które . by osiągnąć swój cel (jak podział pracy czy określanie hierarchii zadań).wpływając na to. komunikacja i władza tworzą precyzyjnie uregulowany system. która prowadzi do uczenia się ról i nabywania umiejętności. po drugie: ze znakami. zakłada komunikację (nie byłoby możliwe bez przyswojonego wcześniej zasobu informacji oraz wspólnie wykonywanej pracy). którzy w niej mieszkają i spotykają się ze sobą. Empiryczna analiza pewnych dyscyplin. składają się wspólnie na „blok" zdolności-komunikacja-władza. po pierwsze. techniki panowania nad sobą i innymi). komunikacji i władzy. Ujawnia ona. obustronną komunikacją i wytwarzaniem sensu. pytania i odpowiedzi. choćby w najprymitywniejszej formie.ich pomylić z biologicznymi uzdolnieniami gatunku ludzkiego oraz używanymi przezeń więziami komunikacyjnymi. Takie bloki. szczegółowy regulamin wewnętrzny. Więź komunikacyjna.„dyscyplinami". jak . posługującą się przymusem i ustanawiającą nierówność. zróżnicowane oznaki „wartości" danej osoby i posiadanej przez nią wiedzy. rozkazy. Trudno ją oddzielić od innych odmian takiego działania. te trzy rodzaje stosunków międzyludzkich z reguły przenikają się wzajemnie. nie odpowiada oczywiście stałemu i jednolitemu wzorcowi. które rzeczywiście ukształtowały się w historii. każdy z właściwą sobie funkcją i osobowością. zaś dopiero potem z dominacją nad ludźmi.stosując system o sztucznej jasności i precyzji . Bynajmniej nie mamy do czynienia. wspierają i wykorzystują tak. w których kształtuje się ich konkretny związek. W rzeczywistości. przede wszystkim. jest działaniem celowym (polegającym co najmniej na poprawnym użyciu elementów znaczących). Ukazuje ponadto rozmaite postacie tego zespolenia: czasem przewagę osiągają stosunki panowania i . wyznacza każdemu zadania oraz wymaga zachowań zgodnych z tradycją lub wyuczoną rolą. Zdarza się jednak.osiąga się zespolenie działalności zmierzającej do celu. że każdy może stać się dla innego środkiem do celu.wpisuje się w prowadzoną między nimi grę o władzę. organizowane przez nią zajęcia czy wreszcie ludzie. gry komunikacyjne oraz stosunki władzy odpowiadają sobie według ustalonej formuły. Koordynacja. że wspomniane obszary są od siebie ściśle oddzielone. gdzie operowanie technicznymi umiejętnościami. izolacji czy hierarchicznej piramidy). Wiąże się ono również ze stosunkami władzy.rozszerzając nieco definicję tego pojęcia .

z drugiej strony. by tak rzec. wobec tego. Działa ona raczej. Jeśli . czasem wreszcie więzi komunikacyjne (w dyscyplinach kształcących). Przemoc godzi w ciała lub rzeczy. 185 CO STANOWI O SZCZEGÓLNEJ NATURZE WŁADZY? Sprawowanie władzy nie sprowadza się do określonej relacji między indywidualnymi lub zbiorowymi partnerami . Istotne raczej. iż osiągnięto coraz lepiej zorganizowane .wciąż bardziej racjonalne i wydajne .jest raczej formą modyfikowania pewnych działań przez inne. Przesłankę władzy.posłuszeństwa (jak w dyscyplinach typu monastycznego czy penitencjarnego). przekazaniu uprawnień bądź delegowaniu kompetencji przysługujących wszystkim na wybraną grupę (co nie przekreśla możliwości. jako taka. spaja stosunki władzy. jak tylko zredukować go do zera. jesteśmy zatem w stanie poddać krytycznemu przemieszczeniu dogmat o obecności jakiejś władzy fundamentalnej. iż nie polega ona na bezpośrednim i natychmiastowym oddziaływaniu na innych ludzi. będącej ich zalążkową komórką. Stosunki władzy mogą być efektem danego z góry lub stale odnawianego przyzwolenia. które odsłania ona zawsze. czasem działanie celowe (w warsztacie albo szpitalu). stanowią dwa wzajemnie sobie niezbędne człony. w rzeczy samej. na cudze działania: już podjęte. zasobów komunikacyjnych oraz stosunków panowania. gdy tylko okoliczności zmuszają do zrzucenia maski? Władzę. Na jej drugi biegun nadaje się wyłącznie bierność -jeśli napotka na opór. gdy działa (nawet jeśli pewne stałe struktury wyznaczają jej pole zróżnicowanych możliwości). określa to. Oznacza to -mówiąc inaczej .systemy wzajemnego przystosowania aktywności produkcyjnej. gdzie potężny nadmiar znaków. Podchodząc do problemu przez analizę Jak". jak i od więzi komunikacyjnych. poddawanie społeczeństwa dyscyplinie nie polega oczywiście na tym.po prostu nie istnieje. do których dopiero może dojść obecnie lub w przyszłości. krępuje. Czy swoistego charakteru stosunków władzy należy. Niejednokrotnie dochodzi do chemicznej syntezy (zwłaszcza w dyscyplinach militarnych. iż zgoda stanowiłaby warunek istnienia władzy lub jej trwania). że jednostki stają się coraz bardziej posłuszne. najgłębszą tajemnicą i decydującą rezerwą? Czy przemoc jawi się w ostatniej instancji jako prawdziwe oblicze władzy. na wyzbyciu się wolności. lecz wyrażanie społecznego consensusu nie należy do ich natury. czy obywamy się bez tego . nie zaś nią samą . A zatem Władza .czy piszemy ją z wielkiej litery. jak również te. Władza jest rzeczywista tylko wówczas. poszukiwać w przemocy. Nie chodzi również o to. łamie kołem. możliwościach i wzajemnym związku. Wynika stąd. grożący wręcz refundacją. niszczy lub blokuje wszelkie możliwości. szkołach czy więzieniach. nie ma innego wyjścia. przymusza. począwszy od osiemnastego wieku.że stosunki władzy dają się uchwycić w ich sekwencji logicznej. troszczące się z kolei o wyrobienie u podopiecznych umiejętności technicznych). iż władza nie pochodzi ze zgody powszechnej. że gromadzi się je w koszarach.one zaś różnią się zarówno od organicznych zdolności. Na obiekt analizy wybieramy konkretne stosunki władzy. Nie polega również. Dokonujące się w Europie.

Stanowi natomiast ogólną strukturę działań wpływających na możliwe cudze działania: prowoku186 je. lecz raczej w dziedzinie odrębnego sposobu działania. Obejmowało ono nie tylko prawomocne formy politycznego lub ekonomicznego podporządkowania. odpowiedzi i inwencji.zawsze jednak pozostaje sposobem oddziaływania na inny podmiot działający.gruntownie i aż do końca . którymi dysponują inni ludzie. jej sprawowanie nie może się obyć ani bez tej.a często bez obydwu równocześnie. W obliczu władzy otwiera się ogromne pole reakcji. to „inny" (ten. w skrajnych wypadkach wymusza lub bezwzględnie zakazuje . nagromadzić stosy trupów i obwarować się wszelkimi groźbami. znaczy ono tyle. ani prawnego. w jakiej one są wolne. ułatwia lub utrudnia. włącza się do rachunku ważny składnik: wolność.kierowaniem ludźmi w najszerszym rozumieniu. oczywiście. w stronie biernej natomiast. może ona podobnie. z którymi związane są rozmaite reakcje i sposoby postępowania. których surowość zmienia się w pewnym zakresie. wywołuje. Jest ona zasadniczo nie tyle konfrontacją między adwersarzami . władza nie jest przemocą . nie wyklucza przemocy. Zgodnie z tym. Nie ma władzy tam. nad duszami. mam na myśli indywidualne lub zbiorowe podmioty. Wpływa nań właśnie dzięki temu. Kierować . że ów podmiot działa lub jest zdolny do działania. uwodzi. ani bez tamtej . które posiadało ono w szesnastym wieku. będące . Pojęciu temu należy przywrócić możliwie najszersze znaczenie. stojące wobec pola możliwości.usiłujących wpływać na możliwości działania.za osobę zdolną do działania.i tylko w tej mierze. Władza jest zbiorem działań na inne działania. Władza polega zatem na „kierowaniu cudzym kierowaniem się" oraz na kontroli nad możliwymi rezultatami tego ostatniego. mówiono o kierownictwie nad dziećmi.co właśnie kwestią kierownictwa. co: prowadzić innych (przy użyciu mechanizmów przymusu.ma ona być sobą. walki czy dobrowolnego związku (te bowiem są najwyżej jej instrumentami). ani wojennego. które z założenia wymaga odnowy. Władzę sprawuje się tylko nad wolnymi podmiotami . podobnie jak zgody. rodzinami.było ono raczej wszelkim możliwym przewodzeniem jednostkom czy grupom. to nie stanowią jej zasady lub istoty. którym się włada) musi zostać uznany .dokładniej . zachęca. W stronie czynnej. Ze swej istoty.lub formą ich wzajemnej zależności . gdzie determinacja przenika całość: niewolnik skrępowany kajdanami nie uczestniczy w stosunku władzy (wolno tu mówić jedynie o stosunku fizycznego przymusu). odnosi się do racjonalnego wyboru w mniej lub bardziej rozległym polu możliwości. Relacja swoista dla władzy nie znajduje się zatem w wymiarze przemocy.oznacza: wykreślać innym ich pole możliwości działania.bardziej lub mniej racjonalnych i planowych . ile tylko sobie życzy.tak samo nie jest również porozumieniem.w tym sensie . Kierownictwo nie odnosiło się wówczas do struktur politycznych lub rządzenia państwami . Definiując władzę jako działanie na cudze działania. Choć jednak zgoda i przemoc są wobec władzy narzędziami lub skutkami. Władza. Najlepszym kluczem do osobliwej natury władzy wydaje się dwuznaczność słowa „kierować". którym jest kierowanie. Stwierdzając to. Władza może uzyskać tyle społecznej akceptacji. W . zbiorowościami czy chorymi. jakie tylko można sobie wyobrazić. lecz także inne rodzaje działań .

wynika stąd . traktując ją w efekcie jako odmianę prawa i przymusu. Nie jest tak. Analiza.pojawia się zatem groźba pomylenia władzy z instytucjonalną reprodukcją. władza sprowadziłaby się do fizycznej determinacji). poszukująca tych mechanizmów w pewnych wyselekcjonowanych instytucjach. O ile wreszcie z instytucjonalizacją wiążą się trwale dwa składniki -jawny lub milcząco przyjęty regulamin oraz aparat urzędniczy . jak również jej stały fundament (ponieważ bez dostępnej poddanym szansy odmowy.nietrudno nadmiernie je wyeksponować w analizie władzy. Zamiast czynić z wolności trwałą istotę tego stosunku. co z kolei grozi błędnym kołem: tłumaczeniem władzy przez nią samą. w pierwszym przybliżeniu. jej punkt archimedesowy leży na zewnątrz. Wróćmy do definicji władzy jako działania wykreślającego innym pole możliwych działań. co władzę stanowi. lepiej mówić o „agonalnym" związku między nią a władzą. nie unosi się ona natomiast ponad społeczeństwem jako dodatek do jego głębokiej struktury. w każdym razie. Tym. ryzykuje się wyjaśnienie pierwszej przez drugą.wchodzi w grę raczej ich skomplikowane oddziaływania. Analizując władzę z punktu widzenia instytucji.konsekwencji należy odrzucić jednoznaczną opozycję władzy i wolności. W jego ramach wolność może jawić się jako warunek sprawowania władzy (i to warunek pierwot187 ny.tkwi głęboko w sieci społecznych relacji. mimo wszystko. Władza . jest zatem działanie na inne działania. Nawet jeżeli władza wyraża się w instytucji i w niej krystalizuje. Nieprzejednana wolność tkwi w samym sercu stosunku władzy . gdzie ma się pojawić władza). To w nich.i zarazem stawia władzę przed nieustannym wyzwaniem. w którym równocześnie warunkują się one i sobie przeciwstawiają. które wykluczałyby się wzajemnie . Chciałbym jedynie zasugerować. uporządkowanej i osiągającej maksymalną wydajność. bezwzględnie prawomocne . lecz raczej nieustanne wzajemne prowokowanie. że na instytucje należy patrzeć przez pryzmat stosunków władzy raczej niż odwrotnie.takie podejście jest. o którego usunięciu mogliby188 . w każdej instytucji zasadniczą rolę odgrywa mechanizm samozachowania . że w badaniach nad władzą instytucje nie są przydatne. ponieważ wolność musi być obecna tam. daje się dostrzec elementarne mechanizmy władzy. Władzy oraz swobodnej odmowy podporządkowania nie da się zatem oddzielić od siebie. Po pierwsze.skupiając się na starannie wybranych instytucjach. natrafia jednak na parę trudności. JAK ANALIZOWAĆ STOSUNKI WŁADZY? Do takiej analizy trzeba przystąpić . Rdzeniem władzy nie jest dobrowolne poddaństwo (czyż można chcieć statusu niewolnika?). Nie ma tu prostej opozycji. Te ostatnie wyznaczają uprzywilejowany punkt obserwacji: zróżnicowanej.

W jaki sposób sprawowana jest władza: przy użyciu słów. na którym polega władza. Społeczeństwo bez stosunków władzy jest abstraktem. systemu nadzoru. Analiza władzy wymaga rozstrzygnięcia kilku konkretnych kwestii: . Czy dysponuje ona technologią. a wreszcie warunków przekształcenia niektórych spośród nich. siły. nawiasem mówiąc. jeśli idzie . Mogą tu wchodzić w grę różnice w sposobie korzystania z dóbr i towarów.należy do zadań nieodłącznych od naszego społecznego bytowania. dysponującego własnym kodeksem. w każdym wypadku: działać na cudze działania i w rzeczy samej czynimy to nieustannie. że analiza stawiająca pod znakiem zapytania władzę oraz „agonalny" związek pomiędzy nią a niezbywalną wolnością . Tworzy ona wreszcie skomplikowany system. . odmienne umiejscowienie w procesie produkcji. że społeczeństwo bez stosunków władzy nie może istnieć.śmy marzyć. nie twierdzę tym samym. pozwalającą wprowadzić w życie jej zamierzenia? . precyzyjnie zlokalizowanego. . gromadzić zyski. a także zjawiska bliskie obyczajom lub modzie (jak w instytucji rodziny). że te.w pewnej mierze . przywilej lub status. Sugeruję natomiast. struktury prawne. którego zadaniem jest brać wszystko pod swoje skrzydła. korzystać z uprawnień statusowych. Żyć w społeczeństwie znaczy. czy może wypełniać swe funkcje zawodowe. nierówne kompetencje i umiejętności itd. organizować powszechny nadzór.kie189 rować dystrybucją wszystkich stosunków władzy. są konieczne. występujących w danym organizmie społecznym). archiwów czy jawnie lub milcząco uznawanych.Jaki system różnic pozwala oddziaływać na cudze działania: chodzi o różnice wyznaczone przez prawo lub tradycję. niezmiennych lub plastycznych prawd. którzy działają na działania: czy chcą utrzymać przywileje. szczegółowo określoną hierarchią oraz autonomią działania (tak dzieje się w instytucjach naukowych lub wojskowych). . a zniesienia innych.Do jakich celów dążą ci. Mówiąc. Wobec tego. nierówności ekonomicznej. Oddziaływanie na dostępne innym pole możliwości.Z jakimi formami instytucjonalizacji mamy do czynienia: w tych mogą połączyć się tradycyjne uwarunkowania. któremu podporządkowane są rozmaite aparaty biurokratyczne (jak w państwie.Do jakiego stopnia dochodzi racjonalizacja. że próżno marzyć o jej podminowaniu. ani tym bardziej że władza do tego stopnia jest przeznaczeniem społecznych organizmów. Instytucjonalizacja przybiera również postać odrębnego aparatu. regulować zachowania obywateli oraz . zamkniętego. mniej lub bardziej rozbudowanych środków kontroli. procesu ich historycznego kształtowania. źródeł ich siły i słabości. odrębność kulturalna bądź językowa. może być mniej lub bardziej wyrafinowane. jeszcze bardziej nagląca politycznie jest analiza typowych dla danego społeczeństwa stosunków władzy. które obecnie istnieją. Każdy stosunek władzy uruchamia grę różnic będących równocześnie jego warunkami i skutkami.

co przepis na zwycięstwo.strategia jest tu 190 modelem racjonalności służącej jego osiągnięciu. wreszcie zaś zmienne stopnie częściowej lub powszechnej instytucjonalizacji oraz mniej lub bardziej zracjonalizowanej organizacji. Formy i konkretne przykłady władania ludźmi są w każdym społeczeństwie rozmaite. Liczy się również proporcja kosztów (pojętych w kategoriach ekonomicznych lub w zależności od napotkanego oporu).to tyle. Stosunki władzy przechodzą raczej coraz głębiej pod państwową kontrolę) choć nie przyjmuje ona tej samej postaci w wymiarze pedagogicznym. tutaj strategia . należałoby powiedzieć. rozmaite formy nierówności między ludźmi. Widać. krzyżują i ograniczają: czasami się znoszą. Władza nie jest ani nagim faktem. która przenikałaby byt społeczny aż do jego najdrobniejszych składników. Stosunki władzy są zakorzenione w systemie więzi społecznych.oraz na ich wyobrażenia o własnych działaniach: w tym wypadku strategia jest sposobem zabiegania o przewagę nad innymi. Nie znaczy to jednak. Pewne jest. że istnieje jakaś pierwotna i fundamentalna zasada władzy. STOSUNKI WŁADZY I STOSUNKI STRATEGICZNE Pojęcia strategii używa się obecnie w trzech znaczeniach. ona sama stara się lepiej lub gorzej przystosować do sytuacji. Należy wszakże pamiętać. Nakładają się one na siebie. po drugie. iż mowa tu o sytuacji bardzo . by uniemożliwić mu kontynuowanie walki. postępowanie w sytuacji konfrontacyjnej. do sposobu.to struktura.nawet i zwłaszcza tych. po pierwsze. Stosuje się. po trzecie. przyjmując za punkt wyjścia możliwości działania na czyjeś działania (które obejmuje wszelkie możliwe relacje społeczne). dlaczego analizy właściwych danemu społeczeństwu stosunków władzy nie da się zredukować do badania instytucji . iż tak lub inaczej z niego wynikają.nie dlatego jednak. a czasami wzmacniają. prawnym.o jego skuteczność i gwarancję pożądanego wyniku (zależy to m. wzorce panowania nad sobą i innymi. Wszystkie formy władzy muszą się w pewien sposób odnosić do państwa . Odwołując się tym razem do ograniczonego znaczenia słowa „kierować". Władza występuje tylko w zróżnicowanych formach. ekonomicznym i rodzinnym).gdzie próbuje się oddziałać na przeciwnika w taki sposób. Oznacza. którymi władza dysponuje). która utrzymuje się albo upada. ani instytucjonalnym uprawnieniem . które można bliżej określić. przekształcać i reformować.będącej wojną lub grą . Strategia polega na wybieraniu wygrywających rozwiązań. Trzy wyróżnione sensy zbiegają się w konfrontacji . od instrumentów technologicznych. Można ją doskonalić. które mianuje się „politycznymi". dzięki któremu odbiera się przeciwnikowi jego środki walki i zmusza go do kapitulacji. Odnosi się ono.in. na środki do określonego celu . iż stosunki władzy podlegają coraz wnikliwszemu kierowaniu: zostają zracjonalizowane i scentralizowane w ramach instytucji państwa. że we współczesnych społeczeństwach państwo nie stanowi jednej spośród nich -choćby najważniejszej. w jaki uczestnik gry reaguje na wyobrażone przez siebie działania przeciwników.

zamiast manipulować działaniami innych i wywoływać je zgodnie z precyzyjną kalkulacją.każde wzmacnianie i rozszerzanie stosunków władzy może jedynie narzucić im nową granicę. które otrzymamy.furtkami ucieczki przed nimi. . Każda z nich jest dla drugiej czymś w rodzaju stałej granicy. Między stosunkami władzy a strategiami walki istnieje zatem stała więź i obustronne przyciąganie . inspirowane przez zasadę wolności.odnosząc się do identycznego materiału historycznego i wzajemnie siebie oświetlając -nakładać na fakty odmienne kategorie.jedna nieustannie przechodzą w drugie. by ją skutecznie sprawować i utrzymać.postępowaniem innych. Dzięki takim mechanizmom można kierować . Każdy stosunek władzy implikuje -choćby jako możliwość . że w każdej konfrontacji obecne jest marzenie o przekształceniu jej w stosunek władzy.stanowi ustalenie definitywnego stosunku władzy. Odwołując się do pierwszego z nich. gdzie odrębność powyższych znaczeń „strategii" musi zostać zachowana. pozwalającego wstrząsnąć zasadą antagonistyczną.specyficznej . Władza realizuje się 191 w pełni albo w takim działaniu. wychodząc albo od dziejów walki. rozwijając się zgodnie ze swą wewnętrzną logiką .zmierzające do zdyscyplinowania niepokornych . relacje znaczące i perspektywy zrozumiałości. W efekcie te same wydarzenia i procesy można interpretować.trzeba zadowolić się reakcją po fakcie. obecny w ogromnej liczbie społeczeństw.natrafi na bezpośredni opór. z drugiej strony. zredukuje się do wygrywającej strategii. Odkąd konfrontacja przestała być walką na śmierć i życie. Interpretacje. gdy stabilne mechanizmy zastępują wolną grę antagonizmów. Stosunek władzy może w każdej chwili przeobrazić się w konfrontację dwu przeciwników.istnieje także wiele innych.punkt równoczesnego spełnienia i zawieszenia . To właśnie ich niewspółmierność pozwala unaocznić fenomen dominacji. strategią władzy można nazwać zbiór środków stosowanych. które wtrąca poddanych w absolutną bezsilność (w takim wypadku jej sprawowanie ustępuje miejsca zwycięstwu nad wrogiem). ogranicza stosunki władzy. Najważniejsze okazuje się wzajemne odniesienie między stosunkami władzy a strategiami konfrontacji. Jeżeli jest prawdą. Walka. I odwrotnie -jeśli władza. Władza i walka nigdy nie pokrywają się ze sobą. wytyczając linię.określoną strategię walki. Do pomyślenia jest zatem interpretacja mechanizmów władzy w terminologii strategicznej. jak również punktu podparcia. że „w sercu" władzy tkwią-jako fundamentalne warunki jej istnienia-niesubordynacja i opór. jej cel . to wobec tego nie ma takiej władzy. Stosunki władzy nie mogłyby istnieć bez punktów niesubordynacji. poza którą . albo też prowadzi do konfrontacji z poddanymi. będą . Znaczy to. od której nie można uciec albo przynajmniej się jej wymknąć.z definicji .w ustalony sposób i z rozsądną pewnością sukcesu . będących zarazem . Konfrontacja osiąga kres (czyli zwycięstwo jednego z przeciwników). I odwrotnie: z konfrontacji mogą zawsze wyłonić się mechanizmy władzy. nie tracą swej odrębnej natury i nie ulegają pomieszaniu. co przeobraża ich w przeciwników. albo od struktur władzy. Zgodnie z tym .

iż walkę prowokują stosunki władzy: utajone w nich luki i konflikty.razem z oporem i rewoltą.285 Unikalnych wizyt . której odgałęzienia i pośrednie efekty zstępują aż do najbardziej wobec niej opornych społecznych drobin.Podmiot i władza. „Subject and Power "(w) Critical Inquiry. zdarza się także. w Lewą Nogą 9 nr 9 1998. którą kształtuje i konsoliduje długotrwała konfrontacja. wywodzącej się z najazdu). 174-192 Dziękujemy Redakcji Lewą Nogą za udostępnienie tekstu Dodane przez EwaCh dnia lipiec 10 2006 22:28:52 2441 Czytań · Drukuj Logowanie Nazwa Użytkownika Hasło Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem? Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować. niewątpliwie bywa wytworem mechanizmów władzy. jest jej występowanie w formie zuniwersalizowanej: dominacja przenika cały byt społeczny. Tłum.Dominacja jest ogólną strukturą władzy. powstałych z konfrontacji (jak w strukturze politycznej. Równocześnie jednak stanowi ona sytuację strategiczną. © Fundacja & a. Fakt dominacji. Tym jednak. wiąże stosunki władzy z relacjami strategicznymi i żywi się efektami ich wzajemnego oddziaływania. Jacek Zychowicz * Michel Foucault. kasty czy klasy . kliknij TUTAJ. str. 1982 nr 4. 174 Michel Foucault.polis 2006 Powered by PHP-Fusion © 2003-2005 61. które ona nieuchronnie napotyka . co czyni dominację grupy. Zapomniane hasło? Wyślemy nowe.centralnym fenomenem społecznej historii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->