Mẹo học TOEIC

1. Kỹ năng làm bài Listening: Phần thi Nghe I. Mô tả hình ảnh (10 câu) Hướng dẫn: Với mỗi câu trong phần thi này bạn sẽ nghe bốn câu mô tả về một tấm ảnh mà đề thi giới thiệu. Khi nghe các câu này, bạn phải chọn câu mô tả đúng nhất những gì bạn thấy trong ảnh. Các câu này không được in trong đề thi và chỉ đọc một lần. Ví dụ: Bạn sẽ nghe: (A): They’re looking out of the window (B): They’re having a meeting (C): They’re eating in a restaurant (D): They’re moving the furniture Phương án (B)-They’re having a meeting mô tả đúng nhất nội dung bức tranh, vì vậy chọn phương án (B) Mẹo làm bài: - Xem ảnh trước khi nghe mô tả. Tự đặt các câu hỏi “Ai?”, “Cái gì?”, “Ở đâu?”. - Tập trung nghe hiểu nghĩa của cả câu. - Trả lời câu hỏi càng nhanh càng tốt. Nêu không biết cách trả lời, bạn nên đoán câu trả lời rồi chuyển sang xem trước ảnh kế tiếp. Bẫy trong câu hỏi: - Các lựa chọn sai có thể chứa các từ phát âm giống nhau - Các lựa chọn sai có thể có các đại từ, con số, hay địa điểm sai - Các lựa chọn sai có thể chứa một từ đúng II. Hỏi đáp (30 câu) Hướng dẫn: Bạn sẽ nghe một câu hỏi hay câu nói và ba lựa chọn trả lời đọc bằng tiếng Anh. Tất cả chỉ được đọc một lần và không được in trong đề thi. Hãy chọn câu trả lời thích hợp nhật cho câu hỏi hay câu nói và đánh dấu vào chữ A B hay C trong tờ trả lời. Ví dụ; Bạn sẽ nghe: Good morning, John. How are you? (A): I’m fine, thank you. (B): I’m in the living room. (C): My name is John Câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi “How are you?” là lựa chon (A): “I’m fine thank you”. Vì vậy bạn nên chọn câu (A) Mẹo làm bài: - Chữ đầu tiên trong câu hỏi sẽ giúp bạn biết đó là câu hỏi dạng gì. What, where, who, why, how – hỏi thông tin. Do,does, did, are, is, will, can – câu trả lời thường có dạng yes/no.

Bẫy trong câu hỏi: Các loại bẫy có trong phần I-III đều có trong phần này. Đôi khi trả lời cho một câu hỏi yes/no lại không có từ yes hay no.” .. tin nhắn. “Is there enough gas in the car?” -. wasn’t it? . cố gắng hình dung xem người nói đang ở đâu. Ví dụ. Đánh dấu vào câu trả lời thích hợp nhất trong số bốn lựa chọn (A) (B) (C) hay (D) trên tờ trả lời. thông báo…). Ví dụ: too.Trong khi nghe đối thoại. . . “Thanks for dinner. to… . không phải là câu hỏi nhưng vẫn cần một câu trả lời.” -. quảng cáo. Mẹo làm bài: .Cẩn thận với các câu trả lời gián tiếp. Chọn câu trả lời đúng nhất trong số bốn lựa chọn (A) (B) (C) hay (D) trên tờ trả lời. Đối thoại ngắn (30 câu) Hướng dẫn: Bạn sẽ nghe một số đoạn đối thoại giữa hai người. Hãy đọc kỉ tất cả các lựa chọn.Cẩn thận với những câu trả lời đúng nhưng lại không liên quan gì đến câu hỏi.Cố gắng xem trước các câu hỏi trước khi bài nói bắt đầu.Chú ý các câu hỏi đuôi.Lắng nghe kỹ phần giới thiệu trước mỗi bài nói. từ đây bạn sẽ nắm được số lượng câu hỏi cũng như hình thức thông tin mà bạn sẽ nghe (bài tường thuật báo chí. Xem trước câu hỏi IV.Xem trước các câu hỏi và cố gắng nhớ nó trước khi nghe bài đối thoại như vậy bạn sẽ biết thông tin cần nghe là gì. “You’re welcome. Mẹo làm bài: .Thỉnh thoảng bạn nghe một câu nói. Ví dụ: That movie was great.” Bẫy trong câu hỏi: .Chú ý đến các từ phát âm giống nhau (từ đồng âm). Bạn phải trả lời ba câu hỏi về nội dung đối thoại. . “Did you stay at home or go out last night?” -> “I went to a movie. Nhờ vậy mà bạn sẽ tập trung nghe những thông tin cần thiết mà câu hỏi yêu cầu. Các bài nói chỉ được nghe một lần và không được in trong đề. . Bạn phải trả lời ba câu hỏi liên quan đến nội dung mỗi bài nói. Các đoạn đối thoại chỉ được nghe một lần và không được in trong đề thi. . Bài nói ngắn (30 câu) Hướng dẫn: Bạn sẽ nghe các bài nói ngắn do một người nói. two. bản tin thời tiết. giờ và số lượng người hay vật có thể khiến bạn xao lãng. “I just filled it yesterday” III.Hãy đọc mọi lựa chọn trước khi đánh dấu. .Câu hỏi có “or” yêu cầu có sự lựa chọn thì không bao giờ là yes/no.Bắt đầu trả lời câu hỏi ngay khi bài nói kết thúc. Bẫy trong câu hỏi: .Cẩn thận với các con số như ngày.

Phần V: Hoàn thành câu (gồm 40 câu hỏi được đánh số từ 101 đến 140) Mỗi câu trong phần này có 1 từ / cụm từ còn thiếu và cần được thêm vào. 101. B. drives. which will be equipped with all the latest technology. effect. plus Câu C. bigger. but B. reuse Cẩn thận với các từ thường bị dung sai Ví dụ: affect. customers D. lend/borrow Phần VI: Hoàn thành đoạn (gồm 12 câu hỏi được đánh số từ 141 đến 152) Mỗi đoạn trong phần này có một số câu còn thiếu từ / cụm từ và cần thêm vào. 142. thí sinh đọc và trả lời 100 câu hỏi trắc nghiệm bằng cách chọn câu trả lời đúng nhất. grow B. Montalvo Industries announced Friday that it take on 100 new ____ over the next 6 months. larger factory on the outskirts of the city. more C. Phần đọc gồm 3 phần (từ phần 5 đến phần 7). Products “Our market is expanding”. Ví dụ minh hoạ: Đây là 4 câu hỏi đầu tiên của đoạn 1 trong phần 6 mà thí sinh nhìn thấy trong đề thi. A. D. Mẹo làm bài Đừng tập trung tìm lỗi chính tả. C hoặc D trong tờ bài làm. “so we need to ____ our production. A. nor C.Phần thi Đọc Trong phần đọc. . Increase That’s why we need to hire more workers. retire. A. là câu trả lời đúng nhất và thí sinh chọn bằng cách bôi đen vào ô tròn tương ứng với câu B trong tờ bài làm. C hoặc D trong tờ bài làm. B. “and”. Các từ đứng trước và sau chổ trống giúp bạn có manh mối để kiểm tra câu trả lời đúng. driving Cẩn thận với các từ bắt đầu hay kết thúc giống nhau. Ví dụ: drove. employees B. Đọc và hiểu nghĩa của cả câu trước khi trả lời. vì lỗi chính tả không bao giờ xuất hiện trong các lựa chọn trả lời. Ví dụ minh hoạ: Đây là câu hỏi đầu tiên trong phần 5 mà thí sinh nhìn thấy trong đề thi. Bẫy trong câu hỏi Cẩn thận với các câu trả lời có hình thức sai. and D. Thí sinh đọc 4 phương án trả lời cho mỗi câu và chọn phương án trả lời đúng nhất bằng cách bôi đen vào ô tròn tương ứng với câu trả lời A. The office manager prefers her coffee with cream ____ sugar. Thí sinh đọc 4 phương án trả lời cho mỗi câu và chọn phương án trả lời đúng nhất bằng cách bôi đen vào ô tròn tương ứng với câu trả lời A. 141. merchants C. Ví dụ: return. said company CEO Shirley Henrico.” The company plans ___ a new.

C hoặc D trong tờ bài làm.143. Thí sinh chọn câu trả lời đúng nhất cho từng câu hỏi và bôi đen vào ô tròn tương ứng trong tờ bài làm. Building “We are building a very modern factory. Thí sinh chọn câu trả lời đúng nhất cho từng câu hỏi và bôi đen vào ô tròn tương ứng trong tờ bài làm. A. Who is John Michaels? A. Ví dụ: keep on continuing.Đoạn dài (gồm 20 câu hỏi được đánh số từ 180 đến 200) Trong phần này. Cố gắng hiểu nghĩa của cả đoạn.Đoạn ngắn (gồm 28 câu hỏi được đánh số từ 153 đến 180) . The owner of the property B. An office for lease D.Kỹ thuật làm bài đọc hiểu: Phần VII: Đọc hiểu (gồm 2 phần. The city comptroller Thí sinh đọc đoạn văn và các câu hỏi. A house for sale B. What is the advertisement offering? A. đọc đoạn ngắn và đọc đoạn dài) . Mẹo làm bài Luôn nhớ rằng bạn cần tìm từ thích hợp nhất để điền vào chổ trống. finally at last Cẩn thận với những từ không cần thiết Ví dụ: The apples they are fresh Chú ý đến hình thức tuef và cách chia thì của động từ. “We are very proud of ____. 2. B. me D. An appartment building for rent C. A real estate agent C. Đọc cả đoạn văn chứ không chỉ các từ xung quanh chổ trống. 153. builds C. it C. Bẫy trong câu hỏi Cẩn thận với những cụm từ lặp và thừa. . Ví dụ minh hoạ: Đây là 2 câu hỏi đầu tiên của đoạn 1 (đoạn ngắn) trong phần 7 mà thí sinh nhìn thấy trong đề thi.” 144. us B. thí sinh đọc các đoạn văn và một số câu hỏi nằm bên dưới mỗi đoạn. Question 153-154 refer to the following advertisement. build B. Henrivo. Him Thí sinh đọc đoạn văn và các câu hỏi. A.” said Ms. Thí sinh đọc 4 phương án trả lời cho mỗi câu hỏi và chọn phương án trả lời đúng nhất bằng cách bôi đen vào ô tròn tương ứng với câu trả lời A. to build D. A piece of land for sale 154. A stockbroker D.

những con số rối rắm. Set a goal So. các hình thức từ sai và các từ có nghĩa giống nhau. vẽ lên tập đề thi hoặc làm thay đổi bất cứ nội dung nào trên tập đề thi. . such as 800. nhưng có thể không liên quan đến câu hỏi.Thí sinh dùng bút chì 2B/hoặc bút mực để bôi đen vào các ô cần chọn trong tờ bài làm và dùng tẩy để xoá/dùng bút mực gạch chéo (tuyệt đối không dùng bút xoá).Thí sinh phải nộp lại đề trước khi ra khỏi phòng thi. Remember. Đừng bối rối trước các câu hỏi có hình thức như sau: Ví dụ Which of the following is NOT mentioned int the reading? The refers to all of the following EXCEPT => chỉ cần đọc các lựa chọn câu hỏi và chọn chi tiết sai.Thí sinh không được viết. You will be tested on your listening and reading comprehension . Management positions may require a higher score. Understand the test Before you start studying for the test. . you've decided to take the TOEIC test. 3. Bẫy trong câu hỏi Nhiều lựa chọn trả lời chứa thong tin có trong bài đọc. hãy tự đặt ra các câu hỏi “Đối tượng của bài đọc này là ai? Nó được viết để làm gì?” Trước hết hãy đọc lướt qua bài đọc. Choose a goal that is achievable. . If you are taking the test in order to apply for a job. make sure you understand the format of each section. Nó sẽ cho bạn biết số lượng câu hỏi cũng như gọi ý về dạng thông tin trong bài đọc Trong khi đọc.Mỗi thí sinh được nhận 1 tập đề thi cùng 1 tờ bài làm. hãy chú ý đến phần giới thiệu. Sau đó quay lại bài đọc để tìm câu trả lời. 2. 1. Congratulations! The first thing you should do is set a goal. find out what proficiency level is required. hãy cẩn thận với các từ phát âm giống nhau. Most entry level positions require a minimum score of 600.Kỹ thuật chung: Các lưu ý khi làm bài thi: . you can take the test as often as you want if you don't mind paying the fee. If you aim too high.Mẹo làm bài Cũng như trong phần IV. rồi đọc các câu hỏi. Cũng như các phần thi TOEIC khác.Thí sinh chỉ làm bài trong tờ bài làm. . you will be disappointed.

you will become very familiar with the TOEIC. you might have to study twice as long as you would on Monday when you focus on Part I (20 questions on the test). Divide study time appropriately The TOEIC is divided into seven sections. However. You may book your TOEIC test months in advance. make sure that you trust your teacher and feel comfortable in his or her class. Build a strong vocabulary Another reason students fail the TOEIC test is that they have a very limited vocabulary. The day you decide to take the TOEIC test you should make yourself a blank dictionary. if Sunday is your day to practice Part VII (40 questions on the test). Many students make the mistake of studying the section that they enjoy the most. Each section is worth a certain amount of points. make sure to choose a TOEIC textbook that has explanatory answers. The test should become "second nature" to you before you attempt the real thing. If you choose a TOEIC class. Write down your study plan and sign it! 4. If you cannot afford to take a TOEIC class. Studying at the same time every day is a great way to improve your score. the day you decide to take the TOEIC test should be the day you start to study. Don't spend too much time studying one section.skills. This is the section you should spend the least amount of time on. You might want to divide your study week by focusing on a certain section each day. Take a class with a friend and make a commitment to study together in and outside of class. Make a study plan Procrastination is one of the key reasons students fail the TOEIC test. In order to get the best results. 3. By doing model or practice tests. Remember. you should do both. You will have to decide whether or not you are going to teach yourself the TOEIC with reliable resources or whether you are going to take a TOEIC preparation class. 5. It is not useful to study vocabulary lists. You will also want to have a teacher or tutor that you can go to from time to time with questions. Use a notebook (an address book works great because it is divided into letters) and keep track of all of the new words you learn along the way. You will only remember words that .

You should study vocabulary from topics such as travel. Never allow yourself an open ended study session. At the end of each week you should write a short letter or composition using as many of the words as you can. For each entry. and even children's novels. Make sure that you do not get behind during the real test. listen to radio reports. Don't look back at questions when you are waiting for another question to start. Listen quickly When you are studying for the TOEIC test. banking. Many students spend too long on section V or VI because they find these the most difficult. On test day you won't have any control over the speed of the listening section. Don't spend more than 30 minutes on the first two parts. Practise reading aloud Reading out loud will help your listening and reading comprehension skills.you have seen in context. Part VII will take you at least 40 minutes. 12. Use mass media One of the best ways to prepare for the TOEIC test is to study real English. Electric dictionaries make things too simple! You will not remember the word if it doesn't take any effort to understand it. restaurants. If you do not know the answer. 14. Read from textbooks. health. write the word and use it in a sentence. especially if you find it an easier section. 11. On test day. you should always be aware of the time. do not get in the habit of rewinding the tape. Keep in mind that the TOEIC test has a business theme. and read newspapers and magazines. you should be especially careful in the Reading section. and it is worth a lot of points. This might also be the time to stop using your translation dictionary. offices. 13. In order to comprehend English more quickly. Watch television. newspapers. Pay special . You will also want to learn everyday idiomatic expressions. You will not even have time to think for very long between questions. pamphlets. etc. You will have 75 minutes to complete Parts V. Then continue to follow along. You might want to tape yourself and listen to how you sound. take your best guess. Be aware of time management When you are doing practice tests. You will have to learn to work efficiently. VI and VII. it is important that you understand the rhythm of the language.

Manage your stress . or which teacher you admire. Teach a native English speaker your language If you can't afford a tutor. You can write anything in a journal. You might decide to write a paragraph three times a week. and write out questions for each other to answer. Tell him you will teach him for free for one hour a week! You will have to use English to teach him. and special announcements. Do anything you can to speak with native English speakers. In a TOEIC class. It is also a great way to learn common idiomatic expressions. 15.attention to ads. such as conditionals. but students are everywhere! Sometimes other students can help you with a grammar problem even better than a teacher. what your new favourite word is and why. 17. type that into a search engine. weather and traffic reports. all of the students will benefit from your question. coupons. 19. Use free web sites There are many web sites that offer free model tests and samples. If you don't understand something. Do this with a friend. You might want to reserve an hour a day for Internet studying. 18. Finding your partner's writing errors is great practice for Part V and VI. Keep an English journal Keeping a journal doesn't have to be an account of your daily activities. If you are studying TOEIC with a friend. such as how your studying is coming along. Type TOEIC into your search engine and start practising! Surfing the web is a great way to practise your reading and listening. such as snowboarding. Ask questions Never hesitate to ask lots of questions. and you will learn many new English words and expressions at each session. A teacher is not always available. Forcing yourself to teach someone a language will help you to understand English grammatical rules as well. you might know a native English speaker who would be interested in learning your first language. This is a great way to practice your wh-questions. letters. Get your friend to try to find your mistakes. make a list of writing topics for each other. If you are interested in a certain topic. Just make sure to study English and don't get caught wasting hours playing games! 16. you may lose ten points on a TOEIC exam.

balance is the key. take a few deep breaths again to get focused. Remind yourself that you will try to do your best. Don't cram You should never cram (study extremely hard in a short period of time) the night or even week before the TOEIC test. In between the listening and reading section. The last week should be for reviewing and practising rather than learning new things. 20. There is so much to learn when you study the TOEIC. take deep breaths and remember that you can always improve your score in a few months time. Make sure to get plenty of sleep the night before the test. On the day of the test. Like everything else in life. have a good meal and relax for a few hours before going to the testing centre.If you are feeling stressed about taking the TOEIC you may be studying too hard or expecting too much of yourself. Plan to reward yourself when the test is over! . Before the test.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.