MUNIRAH BT KHALID NOORSYAZWANI BT SAADIL NOORDIESYAZWANI ATIRAH BT ROSDI PISMP 4B

.

. mata rasa selesa memandang. Seimbang tidak formal Bermakna pembahagian yang tidak sama rata antara item kiri dengan kanan atau atas dengan bawah. di mana elemen grafik disusun supaya beratnya seimbang dalam setiap bahagian reka bentuk. Dengan cara ini.ƒ ƒ Sesuatu yang tidak seimbang akan tumbang. Begitu juga dalam rekaan sesuatu visual ia juga perlu seimbang.

kontra atau ganjil dalam sesuatu gubahan. Penegasan diwujudkan bertujuan untuk menarik perhatian dan tumpuan terhadap sesuatu.ƒ ƒ Penegasan wujud apabila terdapat sesuatu unsur yang menonjol. .Penegasan dapat diwujudkan melalui ruang. objek. tema dan gaya.

. Warna-warna di dalam gambar harmoni menunjukkan kesinambungan idea atau buah fikiran.ƒ ƒ Dalam rekaan grafik kesemua elemen perlu menunjukkan kesinambungan idea atau buah fikiran.

ƒ font berlainan. ƒ font jenis besar dan kecil. ƒ garis halus dengan garis kasar. ƒ warna sejuk dengan warna hangat. . ƒ grafik kecil dengan grafik besar.Contrast adalah salah satu daripada cara yang paling berkesan ƒ untuk menambahkan tarikan terhadap sesuatu reka bentuk.

Susunan objek yang berkaitan menggunakan allignment untuk elakkan kelihatan berselerak. . contoh : susunan objek manusia yang disusun secara satu barisan agar kelihatan teratur dan kemas.ƒ ƒ ƒ Setiap item harus mempunyai kaitan secara visual antara satu sama lain di setiap paparan.

Penerima dapat menerima mesej yang ingin disampaikan dengan mudah berdasarkan gambar. . Contoh: Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang kaum.ƒ ƒ ƒ Reka letak yang memudahkan penerima memahami maksud sebenar yang hendak disampaikan.

ƒ Item yang mempunyai kaitan perlu dirapatkan-grafik ƒ Item yang tidak berkaitan perlu dijarakkanteks dan grafik ƒ . ƒ Proses ini menjadi menghasilkan satu unit visual yang jelas dan terpisah di kalangan beberapa unit maklumat di dalam satu paparan.Item-item diletakkan dekat satu sama lain. supaya item yang berkaitan dilihat sebagai satu kumpulan dan tidak terpisah.

. Contoh : fokus utama adalah kepada objek yang bersaiz besar disamping susunan objek yg kecil di setiap sisi.ƒ ƒ ƒ Reka letak harus fokus kepada maklumat sebenar yang hendak disampaikan. Ini selalunya dilakukan dengan meletakkan item utama ke dalam persembahan dan penekanan diberikan kepada item utama tersebut.

Unsur objek diulang untuk menyampaikan maklumat yang berkaitan.ƒ ƒ ƒ Tekalkan sesuatu aspek rekabentuk pada tempat tertentu. Contoh : pengulangan kedudukan dan bentuk objek iaitu manusia. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful