You are on page 1of 33

Dr.

les Anita

A brsgi jogkrben okozott krtrts gyakorlata

A brsgi jogkrben okozott krtrts gyakorlata


I. Bevezet II. A brsgi jogkrben okozott krok megtrtse irnti perek ltalnos krdsei III. A felek tisztessges, prtatlan, sszer idn bell befejezett brsgi eljrshoz val jogt nevest jogszablyok IV. A krtrts jogalapja s felttelei V. Zrsz

I. Bevezet

A termszetes s a jogi szemlyek egyre tbb krtrtsi pert indtanak a kzhatalmi szervekkel, tbbek kztt a brsgokkal szemben. Az emberek szlesebb kr jogi tjkozottsga, orszgunknak az Eurpai Unihoz trtnt csatlakozsa vrhatan e perek szmnak tovbbi nvekedst fogja eredmnyezni. A statisztikai adatok szerint a brsgok pernyertessgnek arnya vek ta 90 % feletti, m ez a tendencia ha nem is jelents mrtkben, de cskken, gy a brsgoknak tbb figyelmet kell szentelnik a gyors, pontos, idszer jogalkalmazsra, hogy ne szolgltassanak alapot az ellenk irnyul kereseti kvetelsek elterjesztsre, s a jogkeresk ignynek megfelel, magas sznvonal jogszolgltatst nyjtsanak. A brsgi jogkrben okozott krokrt val felelssgre a Polgri Trvnyknyvnk1 szkszav rendelkezst tartalmaz, amelyet tartalommal a bri gyakorlatnak kell, illetve kellett megtltenie irnymutatst adva a brsgok s ms jogalkalmazk szmra. A kialakult tlkezsi gyakorlat a korbbihoz kpest az alkalmazotti felelssgre nem hivatkozik, ehelyett az Eurpai Uni tagllamai brsgainak tlkezst is kvetve a brsgok felelssge kerl eltrbe. Az Eurpai Emberi Jogok Brsgnak esetjoga is altmasztja ezt, amely szerint az llamok nem hivatkozhatnak pldul a brsgi szervezet tlterheltsgre, brhinyra, adminisztrcis vagy technikai nehzsgekre.2 A brsgokkal szemben tmaszthat krtrtsi kvetels jogcme a fentiek miatt is bvl, s ezzel a bri gyakorlat hzagptl, jogfejleszt szerepe ersdik. Ehhez hozzjrul az is, hogy az j jogcmeket meghatroz jogszablyi rendelkezsek nem mindig egyrtelmek, emellett szmos ltalnos fogalmat alkalmaznak, melyek jelentstartalmt a konkrt esetekben kell meghatrozni pl.: jogellenessg, sszer idtartam, a perek tisztessges lefolytatsa, mltnyos elgttel. Br a jogalkot trekszik a felmerl jogvitk rszletes szablyozsra, e trekvsnek rtelemszeren vannak korltai, ezrt is fontos a bri gyakorlat fejldsi irnynak vizsglata. Msrszt a bri gyakorlat ltal kimunklt hzagptl, jogfejleszt megoldsok amennyiben helytllsgukat a hosszabb idej alkalmazsuk is bizonytja idvel jogszably formjban lthetnek testet, illetve kidolgozottabb, hatkonyabb szablyozsra sarkallhatjk a jogalkott. A brsgi jogkrben okozott krok megtrtsrt val specilis felelssg vonatkozik a brsgoknak a polgri, a bntet, a munkagyi vagy a kzigazgatsi peres, peren kvli, rendes, illetve rendkvli, valamint a vgrehajtsi eljrsuk sorn okozott krok megtrtsre, st, a jogszabllyal a brsgokhoz teleptett feladatok pldul a brsgi panaszirodai jogi tjkoztats3 elltsval sszefggsben okozott krok megtrtsre is. A brsgi jogkr fogalma al tartozik minden magatarts, amelyet a brsg kpviseletben eljr szemly, alkalmazott a hatsgi tevkenysge sorn tanst.

Az Orszgos Igazsgszolgltatsi Tancs Hivatalnak statisztikai jelentse szerint a brsgokkal szemben indtott egyes perek kereseti jogcm szerinti megoszlsa a 2003-as vben a kvetkezk szerint alakult: vgrehajts megszntetse irnt indtott perek 1 % vgrehajtsi ignyperek 1 % munkltati klcsn visszafizetse irnt indtott perek 1 % munkagyi perek 1 % kzs tulajdon megszntetse irnti perek 4 % szemlyisgi jog megsrtse miatt indtott perek 3 % egyb perek 1% brsgi jogkrben okozott krtrts megfizetsre irnyul perek 88 %
Brsgokkal szemben indtott egyes perek kereseti jogcm szerinti megoszlsa 2003. 1% 1% 1% 1% 4% 3%

Vgrehajts megszntetse irnt indtott perek

Vgrehajtsi ignyperek

Munkltati klcsn visszafizetse irnt indtott perek

Munkagyi perek
1%

Kzs tulajdon megszntetse irnti perek

Szemlyisgi jog megsrtse miatt indtott perek

Egyb perek

88%

Brsgi jogkrben okozott krtrts megfiz.-re ir. perek

A fenti adatokbl is egyrtelmen megllapthat, hogy a brsgokkal szemben tmasztott ignyek nagy rszt arra alapozzk, hogy a krt brsgi jogkrben okoztk.
II. A brsgi jogkrben okozott krok megtrtse irnti perek ltalnos krdsei II/1. Felperes - II/2. Alperes - II/3. Kpviselet - II/4. Hatskr - II/5. Illetkessg - II/6. Eljrsi illetk - II/7. Elvls II/1.

A brsgi jogkrben okozott krok megtrtse irnt pert a krosult indthat, aki lehet termszetes, illetve jogi szemly, vagy jogi szemlyisg nlkli gazdlkod szervezet.
II/2.

A brsg mint a per alperese, specilis jogalanynak tekinthet. A helyi s a munkagyi brsg perbeli jogkpessggel nem rendelkezik, gy amennyiben a krt a helyi vagy a munkagyi brsg okozza, az illetkes megyei (fvrosi) brsg perelhet.4 Viszonylag gyakran fordul el, hogy a felperesek a br ellen vagy a brsg mellett az eljr br, brk ellen is indtanak krtrtsi pert. Abban az esetben, ha a felperesek a krtrtsi kvetelsket arra alaptjk, hogy a br az tlkezsi tevkenysge elltsa sorn okozta a krukat, az alkalmazotti felelssg szablyai alapjn a brsg perelhet. Ms krds, hogy ha a felperesek ragaszkodnak ahhoz, hogy alperesknt a br lljon perben, akkor az tletet a brval szemben kell meghozni tartalmilag a kereset elutastsval.

Amennyiben a felperesek szemlyhez fzd jogaik megsrtse cmn a Polgri Trvnyknyvrl szl 1959. vi IV. trvny (a tovbbiakban: Ptk.) 84. (1) bekezdse a-d) pontjaiban meghatrozott ignyeket rvnyestenek, gy a keresetet a brval szemben is elterjeszthetik.5 A Ptk. 84. (1) bekezds e) pontja szerinti krtrts azonban ez esetben is csak a brsggal szemben rvnyesthet. A brsg marasztalsa esetn a brnak a brsggal szembeni krtrtsi felelssge a brk jogllsrl s javadalmazsrl szl 1997. vi LXVII. trvny 85-88. -ain alapul. Szmtalanszor elfordul, hogy a vlt vagy valdi srelmet szenvedett felperes a brsgi vgrehajt krokozsa miatt indt pert. A brsgi vgrehajtsrl szl 1994. vi LIII. trvny (a tovbbiakban: Vht.) alapjn megklnbztetnk nll, illetve megyei brsgi vgrehajtkat. Amennyiben a krt nll brsgi vgrehajt okozza, gy a krtrtsi pert a Vht. 236. (1) bekezdse rtelmben6 a szemlyes felelsggel br nll brsgi vgrehajt ellen kell megindtani, s a per lefolytatsa a megyei brsg hatskrbe tartozik.7 A megyei (fvrosi) brsggal szolglati jogviszonyban ll megyei brsgi vgrehajt mint brsgi alkalmazott krokozsa esetn azonban a Vht. 256. (1) bekezdse8 s a Ptk. 349. -a alapjn a megyei (fvrosi) brsg perelhet. A Vht. 1994. szeptember 1-tl 2001. augusztus 31-ig hatlyos 230. -nak (2)-(3) bekezdsei alapjn, miszerint a vgrehajt eljrsnak trvnyessgt a megyei brsg elnke felgyelte, gyvitelnek s hivatali mkdsnek felgyelete pedig a helyi brsg elnknek feladata volt, az nll brsgi vgrehajt jogellenes tevkenysge, mulasztsa miatt is a megyei (fvrosi) brsg ellen lptek fel a krosultak. A trvnyessgi felgyelet, illetleg az gyviteli s hivatali mkds, szakmai ellenrzs azonban nem jelent folyamatos, tteles vizsglatot a megyei brsg elnke rszrl, ezrt ilyen esetben a megyei brsggal szembeni krtrtsi kvetels nem lehet megalapozott. Ezt a gondolatot tmasztja al rendezve a korbban vits krdst a Vht. 2001. szeptember elsejn hatlyba lpett mdostsa is, amely az nll brsgi vgrehajtval kapcsolatos eddig a megyei (fvrosi) brsg elnkre ruhzott feladatokat a Magyar Brsgi Vgrehajti Kamara hatskrbe utalta.9 A vgrehajtk krokoz magatartsval kapcsolatban teht elmondhatjuk, hogy a brsg kizrlag a megyei (fvrosi) brsgi vgrehajtk jogellenes tevkenysge vagy mulasztsa miatt perelhet eredmnyesen, jllehet, ezt a felfogst figyelembe vve az ilyen cmen elterjesztett keresetekben hozott dntseket nem minden brsg osztja.
II/3.

A brsgok perbeli kpviselete tbbflekppen valsulhat meg. A brsgok szervezetrl s igazgatsrl szl 1997. vi LXVI. trvny (a tovbbiakban: Bsz.) 20. (3) bekezdse szerint a megyei brsg jogi szemly, ugyanezen trvnyhely (2) bekezdse szerint pedig a megyei brsgot az elnk vezeti. A megyei brsg elnke mint trvnyes kpvisel (Ptk. 29. (3) bekezds) a brsgok kpviseletben maga is eljrhat, vagy a kpviselet elltsval gyvdet vagy gyvdi irodt bzhat meg. Annak sincs akadlya, hogy a megyei brsg elnke a brsggal munkaviszonyban ll jogtancsost alkalmazzon, vagy a Polgri perrendtartsrl szl 1952. vi III. trvny (a tovbbiakban: Pp.) 67. (1) bekezds d) pontja alapjn a brsg valamely gyintz alkalmazottjt bzza meg a jogi kpviselettel. A trvnyes kpviseletnek egy msik formja is ismert, eszerint a brsgok jogi kpviseletrl az Orszgos Igazsgszolgltatsi Tancs (a tovbbiakban: OIT) gondoskodik.10

Az OIT Szervezeti s Mkdsi Szablyzata a jogi kpviselet elltst a Bsz. 55. -a alapjn fellltott Hivatal Mdszertani s Jogi Kpviseleti Fosztlyra bzta. Az OITH gyintz tisztviseli pedig a Pp. 67. (1) bekezds d) pontja alapjn jrhatnak el a brsg kpviseletben. E jogi kpviseleti formk kzl a leggyakrabban az utbbival tallkozhatunk, amikor a brsg kpviseletben az OITH gyintzknt feltntetett, az OITH-hoz az OIT ltal beosztott tlkezst nem folytat br jr el.
II/4.

A brsgi jogkrben okozott krok megtrtsre irnyul perek a Pp. 23. (1) bekezds b) pontja alapjn a megyei brsgok hatskrbe tartoznak. E hatskri szably alkotmnyossgi vizsglatt kezdemnyezte egy indtvnyoz arra hivatkozssal, hogy nem vrhat el trgyilagos s elfogulatlan gyintzs a megyei brsgtl, ha brmely ms brsgot kellene elmarasztalnia egy harmadik szemly vagy szervezet javra. Az Alkotmnybrsg a vizsglatt kiterjesztette a Ptk. 7. -nak (1) bekezdsre is, amely szerint a trvnyben biztostott jogok vdelme az llam minden szervnek ktelessge. rvnyestsk ha trvny mskppen nem rendelkezik brsgi tra tartozik. Az Alkotmnybrsg az ltala e tmban hozott hatrozatban rmutatott arra, hogy az a krlmny, miszerint a brsgi jogkrben okozott krrt val felelssg eldntse is bri tra tartozik, nem lltja szembe a Ptk. 7. -t az Alkotmny 57. -ban11 rt prtatlansg kvetelmnyvel. A konkrt gyekben eljr brsg prtatlansgt a brk kizrsrl szl eljrsi szablyok garantljk. A klnfle szint brsgok kztti gymegoszts a hatskr szablyozsban a jogalkott nagyfok szabadsg illeti meg, azon tl, hogy a trvnyi szablyozsnak bizonyos alkotmnyos kvetelmnyeket (pl. a jogorvoslathoz val alapvet jog tnyleges megvalsthatsgt) ki kell elgtenie. A vizsglt krben azonban a hatskr szablyozsa sem a jogbiztonsg kvetelmnyt, sem a bri thoz val jogot nem srti. Az Alkotmny ugyan lehetv teszi kln brsgok ltestst, azt azonban nem lehet megllaptani, hogy az Alkotmnybl knyszeren kvetkeznk az gyek e csoportjnak a rendes brsgok hatskrbl val kivtele, akr az alap-, akr jogorvoslati eljrsban. Minderre tekintettel az Alkotmnybrsg a Pp. 23. (1) bekezds b) pontjt tmad indtvnyt elutastotta.12
II/5.

A brsgi jogkrben okozott krok megtrtse irnti perek elbrlsra illetkes brsg az ltalnos illetkessgi szablyok alapjn, az alperes szkhelye szerint illetkes megyei hatskr brsg. Specilis szably e krben nem rvnyesl. Az ms krds ppen az elzekben is emltett prtatlansg elvnek rvnyeslse rdekben hogy az gyet nem brlhatja el az a brsg, amely ellen keresetet terjesztettek el. Erre figyelemmel, az eljrsi trvny alapjn a kijellsi szablyokat kell alkalmazni. Amennyiben a krt a megyei brsg okozta, a krtrtsi per lefolytatsra illetkes megyei brsgot az tltblnak kell kijellnie. Egyb esetben a kijells krdsben a Legfelsbb Brsg dnt.13 Akkor, ha az alperesi brsg valamennyi brja elfogultsgi kifogst terjeszt el, vagy a Pp. 13. (1) bekezds a-c) pontjaiban14 meghatrozott kizrsi ok a brsg vezetjvel szemben ll fenn, illetve, ha a krosult az tltblt kvnja perelni, az iratokat az illetkes brsg kijellse cljbl a Legfelsbb Brsghoz kell felterjeszteni.

6
II/6.

A brsgi jogkrben okozott krok megtrtsre irnyul perek trgyi illetk-feljegyzsi jogosak,15 ami azt jelenti, hogy a per megindtsakor a felperesnek nem kell eljrsi illetket lernia, annak viselsrl a brsg a pert befejez hatrozatban dnt. Ez a szably arra sztnzheti az ignyrvnyestket, hogy a kvetelsket minl magasabb sszegben hatrozzk meg, s teszik ezt azrt is, mert nem gondolnak arra, hogy az elzetesen le nem rtt eljrsi illetket ltalban a pervesztes flnek kell viselnie.
II/7.

A Ptk. 349. -nak 1992. oktber 29. napjig hatlyban volt (2) bekezdse a brsgi jogkrben okozott krigny rvnyestsre vonatkoz elvlsi idt egy vben hatrozta meg. Az 53/1992. (X. 29.) AB hatrozat a fenti rendelkezst megsemmistette arra hivatkozssal, hogy az elvls tekintetben a kzhatalmi aktussal vagy egybknt a kzhatalom gyakorlsa sorn krt okoz llamigazgatsi (brsgi, gyszsgi) szervek kedvezmnyezsnek ms szervezetekkel s egyb szemlyekkel szembeni megklnbztetsnek alkotmnyos alapja nincs. E tekintetben ugyanis az alkalmazotti krokozs tnyllshoz kpest az llamigazgatsi jogkrben val krokozsnak semmifle specifikuma nem llapthat meg. Ennek hinyban, a szablyozsban az adott tnylls lnyeges elemre nzve a diszkriminci tilalma folytn egyenlsgnek kell fennllnia. Az egyenlsg kvetelmnyt srt szablyozs a krtrtsi processzusban rsztvev alanyok kztti diszkrimincit jelent, ezrt az alkotmnyellenes. Az Alkotmnybrsg e hatrozatnak kzzttelt kveten keletkezett jogviszonyok esetn az ltalnos elvlsi szablyokat kell alkalmazni, gy az elvlsi hatrid a brsgi jogkrben okozott krok megtrtse irnti ignyek elterjesztse tekintetben t v. Polgri jogi felelssgi rendszernk szerint minden krokozs amely nem minsl jogszernek jogellenes. Tekintsk t, azokat a jogszablyi rendelkezseket, amelyek a felek jogaiknt nevestve tartalmaznak elrsokat, rszben megadva ezltal a brsgok eljrsnak kerett.
III. A felek tisztessges, prtatlan, sszer idn bell befejezett brsgi eljrshoz val jogt nevest jogszablyok III/1. III/2. III/3. III/4. III/1. A Magyar Kztrsasg Alkotmnyrl szl 1949. vi XX. trvny Az emberi jogok s alapvet szabadsgok vdelmrl szl, Rmban, 1950. november 4-n kelt Egyezmny s az ahhoz tartoz nyolc kiegszt jegyzknyv kihirdetsrl szl 1993. vi XXXI. trvny A brsgok szervezetrl s igazgatsrl szl 1997. vi LXVI. trvny A Polgri perrendtartsrl szl 1952. vi III. trvny

A Magyar Kztrsasg Alkotmnyrl szl 1949. vi XX. trvny 57. (1) bekezdse szerint a Magyar Kztrsasgban () mindenkinek joga van ahhoz, hogy () valamely perben a jogait s ktelessgeit a trvny ltal fellltott fggetlen s prtatlan brsg igazsgos s nyilvnos trgyalson brlja el. Ugyanezen szakasz (5) bekezdse kimondja, hogy a Magyar Kztrsasgban a trvnyben meghatrozottak szerint mindenki jogorvoslattal lhet az olyan brsgi, kzigazgatsi s ms hatsgi dnts ellen, amely a jogt vagy jogos rdekt srti. A jogorvoslati jogot - a jogvitk sszer idn belli elbrlsnak rdekben, azzal arnyosan - a jelenlv orszggylsi kpviselk ktharmadnak szavazatval elfogadott trvny korltozhatja.

7
III/2.

Az emberi jogok s alapvet szabadsgok vdelmrl szl, Rmban, 1950. november 4n kelt Egyezmny s az ahhoz tartoz nyolc kiegszt jegyzknyv kihirdetsrl szl 1993. vi XXXI. trvny 6. Cikke (a tovbbiakban: Rmai Egyezmny) azt a mindenkit megillet jogot rgzti, hogy gyt a trvny ltal ltrehozott fggetlen s prtatlan brsg tisztessgesen nyilvnosan s sszer idn bell trgyalja, s hozzon hatrozatot polgri jogi jogai s ktelezettsgei trgyban ().
III/3.

A Bsz. tartalmazza, hogy a Magyar Kztrsasgban az igazsgszolgltatst a brsgok gyakoroljk.16 A brsgok a vitss tett vagy megsrtett jogrl - trvnyben szablyozott eljrs sorn - vglegesen dntenek.17 A brsg hatrozata mindenkire ktelez ().18 Mindenkinek joga van ahhoz, hogy bri tra tartoz gyt fggetlen s prtatlan brsg tisztessges eljrs sorn s sszer hatridn bell brlja el.19
III/4.

A Pp-t mdost 1999. vi CX. trvny az Orszgos tltbla szkhelynek s illetkessgi terletnek megllaptsrl, valamint az igazsgszolgltats mkdst rint egyes trvnyek mdostsrl 2000. janur elsejei hatllyal a brsgok feladatt jrafogalmazta. Eszerint a brsgnak az a feladata, hogy sszhangban a trvny cljval a feleknek a jogvitk elbrlshoz, a perek tisztessges lefolytatshoz s sszer idn bell trtn befejezshez val jogt rvnyestse.20 Abban az esetben, ha valakinek e jogt a brsg megsrti, az ebbl ered teljes krnak megtrtst polgri perben kvetelheti, amennyiben az eredeti llapot helyrelltsa nem lehetsges, vagy azt a krosult alapos okkal nem kvnja.21 Ahhoz, hogy ilyen krtrt ktelem valaki terhre keletkezzk, termszetesen mindig valamely jogalap (kauza) fennforgsa szksges. E nlkl a kr azt terheli, akit rt. Ezt (s csak ezt) fejezi ki az ismert regula: casum sentit dominus, - ami egyttal azt is jelenti, hogy adott esetben a krosult feladata annak a kauznak, melynek alapjn krtrtst kvetel, felhvsa s bizonytsa.22
IV. A krtrts jogalapja s felttelei IV/A. A Ptk. 339. -a, 349. (1) s (3) bekezdse 1. ltalnos kritriumok 2. Jogellenessg s felrhatsg 2.1. Kiments 2.2. Jogrtelmezsi tveds 2.3. Nem jogrtelmezsbl ered tveds 2.4. Bizonytkok vagy egyb krlmnyek tves mrlegelse, a bizonytkok bizonyt erejnek eltr mrlegelse 2.5. Jogers tlet tartalma 2.6. Eljrsi szablysrtsek 2.7. Krtalants krtrts 3. Kr 3.1. A kr fogalma 3.2. Nem vagyoni kr 3.3. Vagyoni kr 3.3.1. Damnum emergens vagyoncskkens 3.3.2. Lucrum cessans elmaradt haszon 3.3.3. Felmerlt kltsg 4. Okozati sszefggs 5. A kr rendes jogorvoslattal nem volt elhrthat, illetleg a kr elhrtsra alkalmas rendes jogorvoslati lehetsgeket a krosult ignybe vette IV/B. A Pp. 2. (3) bekezdse

IV/A/1.

A brsgi jogkrben okozott krrt val felelssgre a Ptk. specilis szablyt tartalmaz,23 amelyet azonban egytt kell alkalmazni a krtrts ltalnos felelssgi alakzatval.24 A brsgi jogkrben okozott kr megtrtsre ugyanis csak akkor kerlhet sor, ha a krtrts ltalnos Ptk. 339. (1) bekezds s klns felttelei Ptk. 349. (1) bekezds is adottak.25 A Ptk. 339. (1) bekezdse szerint, aki msnak jogellenesen krt okoz, kteles azt megtrteni. Mentesl a felelssg all, ha bizonytja, hogy gy jrt el, ahogy az az adott helyzetben ltalban elvrhat. Az ltalnos krtrts alapvet felttelei: jogellenes magatarts (tevkenysg vagy mulaszts) kr bekvetkezse okozati sszefggs meglte a kr s a jogellenes magatarts kztt felrhatsg (vagyis a krokoz nem gy jrt el, ahogy az az adott helyzetben ltalban elvrhat)

Az ltalnos felttelek kzl a jogellenes magatartssal okozott krt s a kett kzti okozati sszefggst a krosultnak kell bizonytania. A krokozt (alperest) terheli annak bizonytsa, hogy magatartsa jogszer volt vagy hogy az ltalnos, objektv emberi gondossg kvetelmnynek megfelelen jrt el, azaz magatartsa nem volt felrhat. A Ptk. 349. (3) bekezdsnek utal szablya folytn alkalmazott 349. (1) bekezdse a brsgi jogkrben okozott krokrt val felelssg megllaptshoz ezeken az ltalnos feltteleken tl tovbbi ismrveket hatroz meg, melyek fenn nem llsa esetn a kereset nem lehet megalapozott. A brsgi jogkrben okozott kr megtrtsnek kritriumai teht a Ptk 349. -ban meghatrozott specilis s a Ptk. 339. -ban elrt ltalnos felttelek alapjn az albbiak: jogellenessg a brsgi eljrssal kapcsolatban keletkezett kr okozati sszefggs a jogellenes magatarts s a kr kztt felrhatsg (mely nem szksgszer elem) a kr rendes jogorvoslattal nem volt elhrthat, illetleg a kr elhrtsra alkalmas rendes jogorvoslati lehetsgeket a krosult ignybe vette

Amennyiben az els felttel, a jogellenes magatarts mely tevkenysgben vagy mulasztsban is megnyilvnulhat hinyzik, az egyb felttelek megltt nem szksges vizsglni, hisz a krfelelssg nem llhat fenn. Egyes jogtudsok szerint a felelssgi elmletek a jogellenessg mozzanatt sszetvesztik a vtkessggel.26 A jogirodalomban pedig a vtkessget a felrhatsggal keverik. A jogellenessg fggetlen a vtkessgtl,27 illetve a felrhatsgtl,28 a rgi felelssgtan azonban a vtkessg elvre plt, ezrt nehezen szaktottak ezen elmlet tziseivel.

A jogtudsok elmleteinek hatsa ma is rezhet. Az eseti dntsek sem klntik el egyrtelmen, s nem hasznljk az eredeti jelentstartalmuk szerint a jogellenessg, a felrhatsg s a vtkessg fogalmt, ezrt a krtrts megllaptshoz szksges egyes felttelek megltnek vizsglatakor a jogellenessg, s a felrhatsg megvalsulst egytt kell bemutatni. A dolgozat szempontjbl a vtkpessg nem br relevancival, gy az rendszertanilag emltsre kerl, de a kidolgozs mellzse indokolt.
IV/A/2.1.

Felelssgi rendszernk exculptis lehetsget biztost a krfelelssg all. Amennyiben a krokoz jogszeren jrt el, mentesl a felelssg all. Ugyancsak kimentsi ok lehet, ha a krokoz az objektv, ltalnos gondossgi kvetelmnynek megfelel magatartst tanstott, azaz bonus et diligens paterfamilias-knt jrt el. A korbban lertak szerint, felelssgi rendszernkben ltalnos nzet, hogy minden vagyoni krokozs, amely nem minsl jogszernek, jogellenes. Jogszer az, amelyet jogszably nem tilt, vagy kifejezetten megenged, pl.: jogos vdelem, szksghelyzet, a rendeltetsszer joggyakorlssal okozott kr mint a kisajtts vagy a szolgalmi jog gyakorlsnak esete vagy a krosult beleegyezse. A jogellenessg megnyilvnulhat aktv magatartsban, tevkenysgben vagy akr mulasztsban is. A jogellenessget brmely jogi norma megszegse megalapozhatja. A felrhatsg a brsgi jogkrben okozott krtrtsnek nem szksgkppeni eleme, hiszen felrhatsg nlkli felelssgi alakzatok is lteznek,29 amelyekrl e munkban a ksbbiekben esik sz. A felrhatsg krdsnek elbrlsnl kiindulpont, hogy mindenkinek gy kell eljrnia, ahogy az az adott helyzetben ltalban elvrhat. Az elvrhatsg objektv fogalom; a trsadalmi elvrhatsgot, nem pedig az egyni adottsgok alapjn elvrhat magatartst jelenti. Az adott helyzetben kittellel pedig a jogalkot annak vizsglatt rja el, hogy a konkrt tnylls esetn mi tekinthet ltalnosan elvrhatnak. Sokszn s sokfle azon okok kre, amelyekre a krtrtsi ignyeket a jogkeres llampolgrok s ms szemlyek alapozzk. A felperesek ltal jogalapknt hivatkozott jogszablysrts, jogellenessg lehet mind anyagi, mind eljrsjogi termszet. E szablysrtsek a kereseti kvetelsek alapjaknt ltalban sszefondva jelennek meg.
IV/A/2.2.

Szmos esetben a krtrtsi ignyt arra hivatkozssal terjesztik el, hogy a brsg jogrtelmezsi tvedst kvetett el. E krben a Magyar Kztrsasg Legfelsbb Brsga (a tovbbiakban: Legfelsbb Brsg) eseti dntseiben ltalnos jelleggel a kvetkezket fejtette ki: Nem lehet sz a felrhatsg krn kvl es tves jogalkalmazsrl, ha a jogszably rendelkezse teljesen s nyilvnvalan egyrtelm, a tnymegllapts s a dnts pedig nem mrlegels eredmnye.30

10

Amennyiben a jogalkalmaz szerv a jogszably egyrtelm, tbb rtelmezsi lehetsget nem enged rendelkezst hagyja figyelmen kvl, menthet jogalkalmazsi tvedsrl szintn nem beszlhetnk.31 A jogszably eltr rtelmezse egymagban jogellenes s felrhat magatartst nem valst meg, ezrt a tves jogszably-rtelmezsen alapul hatrozat meghozatala a brsg alkalmazottja vtkessgnek megllaptshoz nem elegend. Erre csak a nyilvnval s kirv jogsrts esetn van jogi lehetsg.32 A Legfelsbb Brsgnak az egyik fellebbviteli gyben az llspontja az volt, hogy az eljr brsgnak ellenriznie kell, hogy a fl ltal kitlttt vgrehajtsi lap adatai mindenben megegyeznek-e a jogers s vgrehajthat hatrozatban foglaltakkal. Amennyiben ezt a vgrehajtsi lapot kibocst brsg elmulasztja, gy a brsg magatartsa s a felperes (vgrehajtst kr) kra kztti okozati sszefggs fennll. A brsgnak a vgrehajtsi lap killtst ez esetben meg kell tagadnia, mivel a felperes vgrehajtsi krelme alaptalan. Jogszer dnts esetn, vgrehajts hinyban a felperesnek ezzel sszefggsben kltsgei, kiadsai nem merlhetnek fel. Az okozati sszefggs gy kzvetlen s ktsgtelen. A vgrehajtsi lapot kibocst brsg nyilvnval hibja a felrhatsgnak olyan fokt valstotta meg, amely miatt az alperes krfelelssgt meg kell llaptani. Egy msik perfeljegyzs elrendelsvel kapcsolatos gyben a Legfelsbb Brsg gy foglalt llst, hogy a tves jogrtelmezs nem elegend a brsg vtkessgnek a megllaptsra, amennyiben a tves jogi llspont nem minsl olyan nyilvnval s kirv jogsrtsnek, amely megalapozza az alperes krfelelssgt.33 Az egysges bri gyakorlat szerint egy j jogszably rtelmezsvel kapcsolatos bizonytalansg nmagban nem jelent felrhat magatartst, s gy ez nem alapozza meg a brsg krfelelssgt. nmagban az a krlmny, hogy a brsg hatrozata utbb tvesnek bizonyul, sem vezethet annak megllaptsra, hogy a meghozatalban kzremkd br vtkes magatartst tanstott. E dntsnek az a magyarzata, hogy az tlkez munkval egytt jr jogszably-alkalmazsi s -rtelmezsi tvedsek a felrhatsg krn kvl esnek. Kivtelt az egyrtelmen slyos, feltnen kirv jogrtelmezsi tvedsek kpeznek.34 Mindezek alapjn megllapthat, hogy a brsgi jogkrben okozott kr megtrtsre irnyul kereseti kvetelsek alapjul csak az adott gy szempontjbl lnyeges krdsekben trtnt slyos jogrtelmezsi tvedsek szolglhatnak.
IV/A/2.3.

A brsgnak a nem jogrtelmezsbl ered tvedse sem alapozza meg a brsgi jogkrben okozott krtrtsi ignyeket. Jellemz plda erre a gyermektartsdj-htralk megllaptsnl a bonyolult szmtsok sorn elkvetett szmtsi hiba, illetve valamely ttel tves figyelembevtele. Ez nmagban nem jelent szndkos vagy slyos gondatlan tvedst, nem alapozza meg a vtkessget, s gy a brsg krtrtsi felelssge nem ll fenn. Ezen fell a szmtsi hiba kikszblsre a felperes jogorvoslatot (kijavts) vehet ignybe.35 A brsgi jogkrben okozott krrt val felelssg megllaptsakor a felrhatsg megtlse krben ketts kvetelmny rvnyesl a gyakorlatban: egyfell elvrhat a trvnyessgnek megfelel lelkiismeretes bri munka, ugyanakkor e tren is rvnyre kell jutnia az tlkezs fggetlensge garancilis elvnek.

11

Egymagban az a krlmny, hogy a brsg hatrozata utbb tvesnek (trvnysrtnek) bizonyult, nem vezethet annak megllaptsra, hogy a meghozatalban kzremkd br vtkes magatartst tanstott, gy felrhatsg hinyban a krtrtsi felelssg sem llhat fenn.36
IV/A/2.4.

A joggyakorlat szerint a brsgi jogkrben okozott krtrtsi felelssget az sem alapozza meg, ha a hatrozat a bizonytkok vagy egyb krlmnyek tves mrlegelsn,37 vagy a bizonytkok bizonyt erejnek eltr mrlegelsn38 alapult. Nem nyjt alapot a krtrtsi felelssg megllaptsra az sem, ha a hatrozatot hoz szerv a jogszably ltal megengedett mrlegels eredmnyekppen dnttt. Csak akkor rvnyesthet krtrtsi ignyt a fl, ha megllapthat, hogy a hatrozatot hoz szerv felrhat mdon, kirvan okszertlenl mrlegelve hozta meg hatrozatt.39
IV/A/2.5.

A brsgi jogkrben okozott krok megtrtsre irnyul kereseti kvetelsek kztt alig tallunk olyat, amely ne vitatn az alapgyben hozott jogers tlet tartalmt, ezrt kellett a Legfelsbb Brsgnak nyomatkkal kimondania, hogy ezekben a perekben a jogers tlet tartalmra alappal nem lehet hivatkozni.40 A Legfelsbb Brsg kvetkezetes gyakorlata rtelmben a krtrtsi per nem teremt j jogorvoslati frumot a fl szmra kedveztlen jogers tlet fellvizsglatra. A krtrtsi per brsga a jogers tlethez ktve van, s a krtrts alapjul nem szolglhat, hogy a fl azt tartalmi okokbl vagy eljrsi szablysrtsre hivatkozssal tovbbra is vitatja.41 A jogbiztonsgot veszlyeztetn, ha az tlt dolgot utbb ismt vitss lehetne tenni. Gyakran fordul el, hogy a rendkvli jogorvoslatot ignybe vve a felek a fellvizsglati eljrs szablyainak tves alkalmazsra hivatkozssal terjesztenek el krtrtsi ignyt a Legfelsbb Brsggal szemben. Az egyik gyben a felperes brsgi jogkrben okozott kr megtrtse cmn kzel 600.000.Ft megfizetsre krte a Legfelsbb Brsg alperes ktelezst. Keresett arra alaptotta, hogy az alperes a fellvizsglati eljrsban jogellenesen, az eljrsi szablyok megsrtsvel hozta meg a dntst. A felperes a jogers tlet jogszablysrtst Bsz 7. -a42, a Ptk. 349. -nak (1) s (3) bekezdse43 tves alkalmazsban jellte meg. Kifejtette, hogy keresetben nem a fellvizsglati eljrsban hozott tlet tartalmt, hanem az alperes jogszertlen eljrst jellte meg krtrtsi ignye jogalapjaknt. lltotta, hogy a Bsz 7. -nak rendelkezse nem zrja ki adott esetben a Ptk. 349. -a (3) bekezdsnek az alkalmazst. A felrhatsg megtlse az adott gyben eljrt brsg tevkenysgnek konkrt s objektv vizsglatt ignyelte volna. Ezt a msodfok brsg elmulasztotta, mivel nem rtkelte, hogy a fellvizsglati frumknt eljr alperes a fellmrlegels tilalmnak megszegsvel hozta meg a dntst. Eljrsa a Pp. 275/A. -a (2) bekezdsnek a rendelkezst is srtette, mivel a felperes ltal legalbbis valsznstett krtrtsi felelssg bizonytatlansgnak szlelse esetn a jogers tlet hatlyon kvl helyezsnek s a brsg tovbbi eljrsra utastsnak lett volna helye.

12

A hatrozatban a Legfelsbb Brsg kifejtette azt a gyakorlatban ltalnosan elfogadott nzetet, miszerint a Bsz 2. -a szerint a brsgok a vitss tett vagy megsrtett jogrl a trvnyben szablyozott eljrs sorn vglegesen dntenek. A brsgok a jogalkalmazsi tevkenysgk sorn biztostjk a jogszablyok rvnyeslst. A Bsz 7. -nak rtelmben e jogalkalmaz tevkenysgk keretben hozott vgleges dntsk mindenkire ktelez, belertve az gyben rintett szemlyeket s az llam szervezeteit is. A polgri perekben a vgleges s senki ltal nem vitathat dnts meghozatalnak eljrsi rendjt a trvny cljnak megfelelen (Pp. 1. ) a Polgri Perrendtarts szablyozza. Az anyagi jogervel (Pp. 229. (1) bekezds) rendelkez jogers tletet jogszablysrtsre hivatkozssal mr csak a Pp. ltal biztostott rendkvli perorvoslattal, az egy zben elterjeszthet fellvizsglati krelemmel lehet tmadni.44 Az anyagi s az eljrsjogi szablyok megsrtse egyarnt alapot ad a fellvizsglati krelem elterjesztsre. A jogorvoslati rendszer szablyozsbl kvetkezen azonban a fellvizsglati eljrsban hozott rdemi dnts vgleges. Annak jogszablysrt voltra a Pp. szablyainak megsrtse okbl sem lehet hivatkozni. A pldakppen ismertetett fenti perben a felperes krtrtsi keresete tnybeli s jogalapja krben arra, hogy az alperes a fellvizsglati eljrs szablyainak megsrtsvel hozta meg az tlett. A felperes ltal srelmezett jogalkalmazs ugyangy az rdemi dntsben lttt testet, mint az anyagi jogi jogszablyok alkalmazsa. Ebbl kvetkezen a fellvizsglati eljrsban hozott tlet tartalmtl elvlaszthatatlan eljrsjogi jogalkalmazs sem ad alapot a srelmezett tlet jogellenessge vizsglatra, s erre alaptottan a rendkvli perorvoslatot elbrl brsg ellen krtrtsi igny rvnyestsre. A krtrtsi per brsga teht a Bsz. 7. -a alapjn nem brlhatja fell a srelmesnek tartott jogers tletet, nem llapthatja meg annak jogellenessgt. Jogellenessg hinyban pedig az alperes krtrtsi felelssge nem llapthat meg.45
IV/A/2.6.

A krosultak leggyakrabban polgri vagy bntet eljrsjogi szablysrtsre az eljr br mulasztsra vagy trvnysrt intzkedsre, az eljrs elhzdsra hivatkozva terjesztenek el krtrtsi ignyt. Ezek kzl is jellemzen a kzbestsi szablyok megsrtsre, elfogultsgi kifogsra, az elzetes bizonyts szablyainak, illetve az illetkessgi elrsoknak a megszegsre alapozzk kvetelsket. A kzbestsi szablyokkal kapcsolatban kialakult bri gyakorlat e krben azt alaktotta ki, hogy nem jogszablysrt, ha a brsg a pnzbntets megfizetsre szl felhvst a ktelezett bejelentett lakhelyre, illetve tartzkodsi helyre kldi. Amennyiben a ktelezett nem jelentette be az nkormnyzat jegyzjnek a tartzkodsi helynek cmt, nem rvnyesthet krignyt a lakcmkutatst is folytat brsggal szemben arra hivatkozssal, hogy a felhvst nem ide kldte. Minthogy az alperes nem jrt el jogellenesen, a felperes krt kizrlag a sajt felrhat magatartsa okozta, ezrt annak megtrtst az alperestl alappal nem kvetelheti.46

13

A dolgozat alapjul szolgl vizsglt gyekben fordult el, hogy a bntetgyben hozott tletnek a fellebbezs visszavonsa miatti jogerre emelkedsrl hozott vgzst a brsg ksedelmesen kzbesttette a vdlottak rszre. A gyakorlat szerint a fl vet is meghalad kzbestsi ksedelem olyan slyos gondatlansgot jelent, amely miatt a brsg krfelelssgt indokolt megllaptani.47 Az elmlt vekben megfigyelhet tendencia, hogy a felperesek egyre gyakrabban terjesztenek el elfogultsgi kifogst az eljr brsggal, annak egy vagy tbb, esetlegesen valamennyi brjval szemben. Az n. perleked tpus llampolgrokra ez a magatarts fokozottan jellemz. Az alaptalan elfogultsgi kifogsok sorozatos elterjesztse nem csak az eljrsok idtartamnak elhzdst eredmnyezi, hanem a brsgok szmra felesleges adminisztrcit is okoz. Ennek elkerlsre a brsg a Pp. 19. (2) bekezdse48 alapjn pnzbrsgot szabhat ki az ismtelten alaptalan indtvnyt elterjeszt fllel szemben. Volt r plda, hogy az gy kiszabott pnzbrsgot a brsggal szemben krtrtsi ignyknt kvntk rvnyesteni, de erre jogellenessg hinyban nincs jogi lehetsg.49 Tbbszr merlt fel olyan tnylls is, amikor a bnteteljrs sorn elrendelt elmeorvosi vizsglat miatt kvntak krtrtsi ignyt rvnyesteni a brsggal szemben. Az ilyen igny azonban jogellenessg hinyban ne megalapozott, ha az elmeorvosi vizsglatot a bnteteljrs rendelkezseinek megtartsval rendeltk el.50 Sajnlatos, de elfordult olyan eset is, amikor az elzetes bizonyts keretben eljr brsg csak msfl v mlva hatrozott a szakrt kirendelsrl.51 Br az elzetes bizonytsra vonatkoz eljrsi szablyok52 az elzetes bizonyts lefolytatsra hatridt nem rnak el, a jogintzmny cljt tekintve ktsget kizran megllapthat, hogy az elzetes bizonyts keretben elterjesztett bizonytsi indtvny elrendelsrl vagy annak elutastsrl belthat, sszer idn bell kell dnteni. A msfl ves idtartam nem tekinthet sszernek, gy a brsg jogellenes s felrhat mulasztsa kvetkeztben a felperesi igny megalapozott volt az eljr brsg llspontja szerint. A perindtsi okok tovbbi vizsglatval megllapthat, hogy az egyrtelm illetkessgi szably olyan eljrsjogi rendelkezs, amelynek alkalmazsa sorn a brsgnak nincs mrlegelsi lehetsge, gy annak megsrtsvel megvalsulhat olyan jogellenes magatarts, amelyet szintn olyannak kell tekinteni, amely megalapozza a jogalkalmaz szerv krfelelssgt.53 Volt plda arra is, hogy az eljrsi szablysrtsek kztt tbb esetben jelltk meg a felperesek perindtsi okknt a hinyos jegyzknyvezst, a tves idzst valamint a bizonytsi indtvnyok indokolatlan mellzst, a biztostsi intzkeds ksedelmes elrendelst.

14

Az Orszgos Igazsgszolgltatsi Tancs Hivatala ltal szolgltatott statisztikai adatok szerint, a brsgok ellen indtott krtrtsi perek jogalapjaknt a 2003-as vben az albbi jogszablysrtsekre hivatkoztak: a Btk. rendelkezseinek megsrtse 3 % a Csjt. szablyainak megsrtse 2 % a munkajogi szablyok figyelmen kvl hagysa 2 % a bnteteljrsi rendelkezsek megszegse 8 % a brsgi vgrehajts elrsainak megsrtse 10 % a csd s felszmolsi eljrssal kapcsolatos srelem 2 % a Pp. szablyainak megszegse 35 % a Ptk. rendelkezseinek megsrtse 38 %

3%

2% 2% 8%

A Bt. rendelkezseinek megsrtse


A Csjt. szablyainak megsrtse
A munkajogi szablyok figyelmen kvl hagysa
A bnteteljrsi rendelkezsek megszegse
A brsgi vgrehajts elrsainak megsrtse
A csd s felszmolsi eljrssal kapcsolatos srelem

38%

10% 2%

35%

A Pp. szablyainak megszegse


A Ptk. rendelkezseinek megsrtse

IV/A/2.7.

A dolgozat keretein bell szksges megemlteni, hogy sok ignyrvnyest sszekeveri a krtalantst a krtrtssel. A bnteteljrsrl szl 1998. vi XIX. trvny (a tovbbiakban: Be.) szablyozza a krtalantsi eljrst. Krtalantsi ignyt a jogszeren eljr brsggal szemben lehet rvnyesteni. E krfelelssgi alakzat objektv, felrhatsgtl fggetlen. A Be. szerinti krtalantsi ignyt a Magyar llammal szemben akinek kpviselett az igazsggyminiszter54 ltja el akkor lehet elterjeszteni, amikor a bnteteljrs sorn az eljrs al vont szemllyel szemben szabadsgot korltoz intzkedseket alkalmaznak, illetve szabadsgelvonssal jr bntetst, intzkedst hajtanak vgre, s utbb megllaptjk, hogy az alkalmazott bntetsre, intzkedsre ksbbi eljrsi cselekmnyek, pl.: a nyomozs megszntetse, a terhelt felmentse stb. kvetkeztben trvnyes ok hinyban kerlt sor.

15

A Be-ben meghatrozott felttelek fennllsa esetn krtalants jrhat tbbek kztt az elzetes letartztatsrt s az ideiglenes knyszergygykezelsrt stb.55 A krtalantsi eljrst az gyben egybknt illetkes bntet brsg szkhelye szerint illetkes polgri, helyi brsg56 a Be-ben meghatrozott eltrsekkel a Pp. alapjn folytatja le. Ennek a brsgnak kell dntenie mind a krtalantsi igny jogalapja, mind pedig az sszegszersg krdsben.57 A krtalants mdjra s mrtkre a Ptk-nak a szerzdsen kvl okozott krrt val felelssgre vonatkoz rendelkezseit kell alkalmazni.58 A krtalantst az llam kteles megfizetni.59 Az letviszonyok bonyolultsgbl addan merl fel, hogy a Be. ltal szablyozott krtalants kizrja-e, hogy a krosult a brsgi jogkrben okozott kra megtrtst ignyelje? A Legfelsbb Brsg tbb eseti dntsben gy foglalt llst, hogy nincs kizr ok, s a krtalantstl fggetlenl kell vizsglni a krtrtsi felelssg fennllsnak trvnyi elfeltteleit.60 A krtrtsi per nem folytatsa a krtalantsi eljrsnak. A krtalantsi s a krtrtsi pernek eltr a jogalapja.61 A kapcsolds csupn annyi, hogy a megllaptott krtalants krknt mr nem rvnyesthet. A polgri brsgnak a bntetbrsg eljrsra alaptott krfelelssget mind a jogalapot, mind az sszegszersget rinten nllan kell elbrlnia.62 Mindemellett a krtrtsi keresetnek nem trvnyi elfelttele a bnteteljrs szablyai szerinti krtalantsi eljrs lefolytatsa.63 A krtrtsi s a krtalantsi igny gyakorlati elfordulsra plda az az eset, amikor a felperes vagyoni s nem vagyoni krtrtsi ignyt terjesztett el a brsggal szemben arra hivatkozssal, hogy br az elsfok brsg tletvel megllaptotta a bnssgt, s vele szemben szabadsgveszts bntetst szabott ki, de a msodfok brsg az elsfok hatrozatot hatlyon kvl helyezte, s a megismtelt eljrsban bizonytottsg hinyban jogersen felmentettk a vd all, gy az rtatlanul elzetes letartztatsban tlttt id alatt vagyoni s nem vagyoni kra keletkezett. A Legfelsbb Brsg megllaptotta, hogy a felperes srelmt a kereseti s fellebbezsi llspontja szerint az okozta, hogy a jogers felment tlet tkrben az elzetes letartztats elrendelse s fenntartsa indokolatlannak tnt. Ilyen esetben azonban, amikor a terhelt krt a brsg jogszer eljrsval okozta, nem krtrtsnek, hanem a Be. szerinti krtalantsnak van helye. A jelen esetben a felperes krtalantsra irnyul keresetlevelt a brsg a Be-ben meghatrozott keresetindtsi hatrid elmulasztsa miatt idzs kibocstsa nlkl elutastotta. A jogellenes s felrhat magatartson alapul krtrts intzmnye azonban nem lp az elksetten elterjesztett krtalantsi kereset helybe, ezrt a felperes elksett krtalantsi ignyt az alperestl brsgi jogkrben okozott kr megtrtse jogcmn nem kvetelheti.64 rvendetes, hogy az j Polgri Trvnyknyv Koncepcija s Tematikja a Be-ben szablyozott ezen tisztn magnjogi ignyt a Ptk-ban kvnja szablyozni,65 ezzel is elsegtve a krtalants s a krtrts intzmnynek knnyebb ttekintst, funkcibeli elklntst.

16
IV/A/3.1.

Kr alatt rtnk tgabb rtelemben minden olyan htrnyt, mely valamely esemny (kr-ok) folytn valakit szemlyben vagy vagyonban r. Szorosabb, kznsgesebb rtelemben azonban kr alatt mgis vagyoni krt szoktunk rteni, s ekkor e sz azt a htrnyos klnbzetet jelenti, mely valakinek a vagyonban elllott akr azzal, hogy a krokoz tny folytn onnan nmely vagyonalkatrsz vagy rszek kiestek vagy rtkkben megfogyatkoztak, s ezzel a vagyon a maga egszben pozitve cskkent (.m. damnum emergens), akr azzal, hogy oda bekerlend vagyonrszek kimaradtak, illetleg mr bennlv vagyonrszek vrhat rtkemelkedse elmaradt (lucrum cessans).66 A kr teht lehet vagyoni vagyoncskkens, elmaradt haszon vagy kltsg , illetve nem vagyoni jelleg. A brsgok ellen indtott krtrtsi perek pertrgyrtke, vagyis a felperesek ltal megjellt kr mrtke igen magasnak mondhat. A korbban emltettek szerint ennek indoka lehet az is, hogy e perek trgyi illetk-feljegyzsi jogosak, s ez a kedvezmny mintegy sztnzi a felpereseket az irrelisan magas sszeg krtrtsi kvetelsek elterjesztsre. E fizetsi kedvezmny indokoltsgt tmasztan al a felperesek alrendeltsgi viszonya, kiszolgltatott helyzete, vagy az ignyrvnyestsi lehetsg specilis jellege. Ezeknl a pereknl is rvnyesl azonban a felek egyenlsgnek elve, a tisztessges eljrs s a prtatlan brskods kvetelmnye, melyet az eljrsi szablyok biztostanak, gy a keresetindts ilyen fajta knnytse ktsgbe vonhat. A relis sszegben meghatrozott kereseti kvetelsek elterjesztst kvnja elmozdtani a Pp. 81. (2) bekezdse, amely szerint, rszleges pernyertessg esetn, ha a per krtrtsre irnyul, vagy egyb olyan kvetels irnt folyik, amelynek sszegszer megllaptsa bri mrlegelstl fgg, az ellenfelet akkor is ktelezni lehet a terhre megllaptott marasztalsi sszegnek megfelel perkltsg megfizetsre, ha a brsg a kvetelt sszegnl kevesebbet tlt ugyan meg, de a kvetelt sszeg nem tekinthet nyilvnvalan tlzottnak. Az illetkekrl szl 1990. vi XCIII. trvny 62. (2) bekezdse pedig a trgyi illetk-feljegyzsi jogos perekre rvnyesen, ugyanezen felttelek mellett rszbeni pervesztessg, az sszegszersg megllaptsa a brsg mrlegelstl fgg, s a kereset nem volt nyilvnvalan eltlzott kimondja, hogy a brsg a fl illetkfizetsre val ktelezst mellzheti. A statisztikbl megismert adatok szerint jelenleg a brsgokkal szembeni krtrtsi ignyeknek kevesebb mint 10 %-a alapos, s a pervesztesekkel szemben a brsg tbb illetket llapt meg, mint amennyit krtrtsknt ki kell fizetnie.67 A felperesek a brsg jogellenes magatartsval sszefggsben felmerlt krukat igen vltozatos formban nevestik.
IV/A/3.2.

A vlt vagy vals srelmet szenvedett felperesek szmtalanszor hivatkoznak a szemlyisgi jogaik mint j hrnv, becslet, emberi mltsg stb. megsrtsre (pl.: elmevizsglat elrendelsvel, szabadsgelvonssal).68 Az egyik esetben a felperes azt srelmezte, hogy a brsg a pnzbntetst kiszab hatrozatt felperes megtlse szerint nem az eljrsi szablyok szerint ksrelte meg a rszre kzbesteni, gy a hatrozatrl nem szerzett tudomst.

17

A pnzbntetst, annak meg nem fizetse miatt a brsg szabadsgvesztsre vltoztatta t. A felperest a rendrsg a szabadsgveszts foganatba vtele miatt az otthonbl a bntetsvgrehajtsi intzetbe szlltotta, melynek a felperes szomszdai szemtani voltak. Felperes a j hrnek, valamint a cge zleti j hrnek srelme miatt nem vagyoni krtrtst kvetelt.69 A kereseti kvetelssel lk a mdibl, illetve egyre szlesed jogi ismereteikbl mertve a htrnyos megklnbztetsre hivatkozssal is terjesztenek el krtrtsi ignyt a brsggal szemben. Egy esetben a jogtancsosknt eljr felperes a krtrtsi kvetelst arra alapozta, hogy az alperesi brsgra trtn bejuts rdekben t kellett haladnia az tvilgt kapun, ellenttben az gyvdekkel, s ezzel az alperes vele szemben diszkrimincit valstott meg. A nem vagyoni kr krben gyakori a szemlyi szabadsg hosszabb idtartam jelents korltozsa miatt fellp pszichikai illetve egszsgkrosods,70 a jvbeni letvitel, a munkahelyi elhelyezkeds nehzsgei miatt elterjesztett kompenzcis kvetels is.
IV/A/3.3.1.

Megllapthat teht a bemutatott estekbl is , hogy polgri peres s nem peres eljrsokban felmerlt vagyoni krknt megjellt esetek kre igen sznes kpet mutat. Gyakran srelmezik a felperesek, hogy az eljrs elhzdsa vagy a biztostsi intzkeds ksedelmes elrendelse miatt kvetelsk behajtsnak lehetsgtl elestek. Jellemz hivatkozsi alap az is, hogy a brsg az ads ingatlant rint perfeljegyzsrl hozott vgzst nem vagy csak ksedelmesen kldte meg a fldhivatalnak, s emiatt a felperesek az adssal szembeni kvetelsket nem tudtk vgrehajtani.71 Volt arra is plda, hogy a felperes keresetben arra hivatkozott, hogy az ltala korbban kezdemnyezett perben elterjesztett beadvnyai a brsgon elvesztek, emiatt t kr rte, mivel az ignyt ezen iratok hinyban nem tudta rvnyesteni.72 A kr s a krokoz magatarts kzti okozati sszefggs fennllsa esetn a krigny megalapozott lehet. A cgbrsgi bejegyzsi, vltozs-bejegyzsi eljrsok sorn megvalsul tves bejegyzsek miatt, az rintett cg gazdasgi letben val rszvtelnek megneheztsre hivatkozssal is mr tbb krtrtsi ignyt terjesztettek el, melyek kzl tbbet a brsg alaposnak is tallt. Az utbbi vekben elszaporodtak a brsgi lettbe helyezett vagyontrgyak nem megfelel rzsbl, kezelsbl, llagromlsbl, a kiadand trgyak hinybl ered krignye. A bnjelknt lefoglalt vagyontrgyak jogszablyba tkz rzsre, kezelsre alaptva is terjesztettek el krtrtsi keresetet a brsggal szemben.73 Az emltett perek megalapozottsgt nagyrszt a brsgi trolhelyek hinya, a ltszmhiny, a vagyontrgyak tvtelre s kezelsre vonatkoz elrsok meg nem felel volta okozza. A problmkra a jelenleg kszl szablyok remlhetleg megoldst knlnak, s gy e jelents rtket kpvisel keresetek szma a jvben cskkenni fog. Egy a mr korbbiakban hivatkozott esetben a felperes vagyoni krknt jellte meg azt az sszeget, amellyel llspontja szerint a brsg elszmolta az t terhel gyermektartsdjhtralk sszegt.74 Az ilyen jelleg szmtsi hiba nmagban nem szolglhat a brsggal szembeni krtrtsi kvetels alapjul, figyelemmel arra is, hogy ez esetben a srelem kikszblsre jogorvoslati lehetsg is ll a felperes rendelkezsre.

18

Szmtalanszor jellik meg jogalapknt a brsgi eljrs elhzdst, amely idtartam alatt felesleges kiadsuk, kltsgk merlt fel. Egy ilyen esetben az ignyrvnyest a hzassgi bontperben azt krte a brsgtl, hogy a kzs brlaks hasznlatra t jogostsa fel. Eladsa szerint, az elhzd peres eljrs tartamra albrletbe knyszerlt, s megtlse szerint a brsg mulasztsra visszavezethet okbl kerlt ilyen helyzetbe, ezrt a brsgtl az albrleti dj megtrtst krte. Az ilyen tpus kereseti kvetels megalapozott lehet, ha az eljrs elhzdsa kizrlag a brsg rdekkrben felmerlt okra vezethet vissza, s a krtrts egyb felttelei is fennllnak. Srn elfordul hivatkozsi alap a brsgi vgrehajtk jogellenes eljrsa. Egy eseti dnts szerint a brsg alkalmazottjaknt eljr brsgi vgrehajt teljes ingatlant rtkestett a felperes rszre annak ellenre, hogy az ingatlan-nyilvntartsi adatok szerint is az ads csak az ingatlan fele rsznek volt a tulajdonosa. Felperes a krt a kzs tulajdon megszntetshez az ingatlan fele rsznek megvltshoz szksges vtelrban jellte meg.75 A felperesek sokszor alaptottk a keresetket arra, hogy a brsg a fellvizsglati eljrsban jogellenesen, az eljrsi szablyok megsrtsvel helyezte hatlyon kvl a jogers tletet, s vltoztatta meg a javukra szl dntst. Krukat a jogers tletben javukra megtlt, de a brsgnak a fellvizsglati eljrsban hozott tlete alapjn a per alperesnek visszafizetend nem vagyoni krtrtsben jelltk meg, 76 a legtbbszr alaptalanul. Krignyt arra is alaptottak, hogy a brsg perfeljegyzsrl rendelkez jogszablysrt vgzse miatt nem tudtak eleget tenni az elszerzdsben vllalt ktelezettsgknek, s ezrt a kapott foglalt ktszeresen kellett visszatrtenik.77 Az is gyakori, hogy a felperesek az ingatlan tulajdonjogt rint pl.: kzs tulajdont megszntet tletnek a fldhivatal rszre trtn ksedelmes megkldse miatt indtanak krtrtsi pert a brsggal szemben arra hivatkozssal, hogy az ingatlant rtkesteni tudtk volna, de a brsg mulasztsa miatt a vev elllt a vteltl, s az ingatlant azta nem sikerlt rtkesteni. E krben az is tbbszr elfordul hivatkozsi alap, hogy a vagyoni rtkcskkens a brsg eljrsi szablysrtsei miatt keletkezett azltal, hogy e jogszablysrtsek kvetkeztben a krosult nem szerezhetett ingatlantulajdont.78 Tbb esetben hivatkoztak az ismtelt, alaptalan elfogultsgi kifogs elterjesztse miatt kiszabott pnzbrsg sszegre mint felmerlt krra azzal, hogy az elfogultsgi kifogs nem volt alaptalan, s gy a pnzbrsg kiszabsa jogellenesen trtnt.79 Az gy elterjesztett krtrtsi igny az eljrsi szablyok megtartsa esetn nem lehet eredmnyes. Jellemz az a plda is, amikor a felperesek a tlk lefoglalt ru rtkt nevezik meg krknt arra hivatkozssal, hogy a lefoglalt ru elkobzsrl rendelkez tletet a brsg jogellenesen nyilvntotta jogersnek s vgrehajthatnak, gy a vmhatsg a nem jogers tlet alapjn nem rtkesthette volna a lefoglalt rut.80 A pldldz jelleggel felsorolt vagyoni krignyek alapossgt mindig az adott esetet figyelembe vve, az sszes krlmny gondos mrlegelsvel lehet eldnteni.

19

IV/A/3.3.2.

A brsgi jogkrben okozott krok megtrtsre irnyul keresetek krben nem ritka, hogy a felperesek elmaradt hasznukat kvnjk krknt rvnyesteni a brsggal szemben. Leggyakrabban a szemlyi szabadsg hosszabb idtartam jelents korltozsa miatt terjesztenek el vagyoni krignyt, mint jvedelem kiesst, elmaradt jutalmat, termszetbeni juttatst, csaldtagknt dolgozk kiesett jvedelmt, jvedelem nlkli eltartottak, tanulk ltfenntartshoz szksges sszeget stb. Egy a korbban mr ismertetett esetben a brsg a pnzbntetst kiszab hatrozatt felperes megtlse szerint nem az eljrsi szablyok szerint ksrelte meg a rszre kzbesteni, gy a hatrozatrl nem szerzett tudomst, s emiatt a pnzbntetst a brsg szabadsgvesztsre vltoztatta t, a felperes elmaradt haszonknt a cge zleti forgalmnak visszaessre hivatkozott.81 Figyelemre mlt volt az a perindtsi ok is, amikor a felperes a mezgazdasgi ingatlana termskiesst jellte meg krknt, s a brsg krokoz magatartst gy hatrozta meg, hogy a brsg az elzetes bizonyts keretben csak msfl v elteltvel hatrozott szakrt kirendelsrl.82 Ez esetben a brsg a felperes krignyt megalapozottnak tallta. Krknt jelltk meg tbb esetben a brsg hatrozatnak tartalma vagy a brsg elhzd eljrsa miatt elmaradt jvbeni kedvez pozcit, llslehetsget, mint pl.: egyetemi tanri kinevezs elmaradst, illetve orszggylsi s helyi nkormnyzati vlasztsokon a kpviseljelltknt induls lehetsgtl val elesst.83 Az elmaradt haszon mint krigny tekintetben nem ritka, hogy a brsgi lettbe helyezett pnzsszeg utni kamatot kvnjk a brsggal szemben rvnyesteni.84 Mivel brsgi lettre vonatkoz jogszably szerint a lettbe helyezett pnzsszeg utn a brsg kamatot nem trt, 85 az erre irnyul petitum nem lehet megalapozott. A felperesek az eljrs elhzdsa miatti kamatvesztesg cmn, illetleg az ltaluk fizetend sszeg utni az eljrs elhzdsa miatt tbb ves kamatfizetsi ktelezettsgkre hivatkozssal is terjesztettek el krtrtsre irnyul keresetet. Az esetek tbbsgben ez az igny sem lehet alapos, mivel a ksedelembe esst, s gy a kamatfizetsi ktelezettsget, pl.: lettbe trtn teljestssel a felperesek elkerlhettk volna.
IV/A/3.3.3.

E krben a felperesnl felmerlt krknt pldul a jogellenesen elrendelt vgrehajtsi eljrs kltsgt szoktk megnevezni.86 ltalnos megllaptsknt rgzthet, hogy a kr nem pillanatnyi jelensg, hanem huzamos llapot, mely addig tart, amg kiegyenltssel meg nem sznik. A brsgnak a kr mrtkt az tlethozatal idpontjban kell megllaptania azzal, hogy a krtrtsnek a kr keretei kztt kell maradnia, vagyis a krtrts a krosult szmra nem vlhat nyeresg forrsv.

20
IV/A/4.

Az okozati sszefggs kt szempontbl is jelentsggel br a krtrts megtlsnl; egyrszt a jogellenes krokozs s a kr kzti ok-okozati kapcsolat meglte elfelttele a krtrtsi szankci alkalmazsnak, msrszt a krtrtsi ktelezettsg mrtke fgg attl, hogy a krt mennyiben idzte el a krokoz magatartsa, illetve az mennyiben tulajdonthat ms szemly magatartsnak vagy termszeti er hatsnak. A dolgozat terjedelmi korltaira tekintettel az okozati sszefggsnek csak a tma szempontjbl relevns elemei kerlnek kiemelsre. A Ptk. 340. (1) bekezdse szerint a krosult a kr elhrtsa, illetleg cskkentse rdekben gy kteles eljrni, ahogy az az adott helyzetben ltalban elvrhat. Nem kell megtrteni a krnak azt a rszt, amely abbl szrmazott, hogy a krosult e ktelezettsgnek nem tett eleget. Ugyanezen szakasz (2) bekezdse szerint a krosult terhre esik mindazok mulasztsa, akiknek magatartsrt felels. Mindezek alapjn a kr megelzse, elhrtsa, cskkentse rdekben a krosult is gy kteles eljrni, ahogy az az adott helyzetben ltalban elvrhat. Nem kell megtrteni a krnak azt a rszt, amely nhibbl addik, ilyenkor a krokoz s a krosult kztt krmegosztsra kerl sor. A Legfelsbb Brsg a mr korbban hivatkozott eseti dntsben, amely szerint az eljr brsgnak ellenriznie kell, hogy a fl ltal kitlttt vgrehajtsi lap adatai mindenben megegyeznek-e a jogers s vgrehajthat hatrozatban foglaltakkal, a krmegoszts lnyegre is rmutatott. A dnts szerint, br a brsg magatartsa s a felperes kra kzti okozati sszefggs kzvetlen s ktsgtelen, azonban a krosult magatartsa miszerint a jogers tlettl eltr tartalm vgrehajtsi lap kibocstst krte a brsgi jogkrben okozott kr megtrtse irnti eljrsban sem maradhat rtkels nlkl. Irnyadak teht a Ptk. 340. (1) bekezdsben foglaltak.87 A brsg megltsa szerint a felperesnek az tlettel val tudatos szembeszeglse olyan vtkes magatarts, amely miatt krnak 50 %-t sajt maga kteles viselni.88
IV/A/5.

Ez az ismrv termszetesen csak akkor felttele a krfelelssg megllaptsnak, ha a krt a brsg hatrozathozatallal okozza. Amennyiben a krokoz magatarts nem hatrozatban nyilvnul meg, hanem egyb intzkedssel vagy mulasztssal okozzk pldul jogszablyok tartalmrl adott tves tjkoztats a brsgi panaszirodn a jogorvoslat ignybevtele fogalmilag kizrt. A kr rendes jogorvoslattal trtn elhrtsnak kvetelmnye leggyakrabban az idelttisg problematikjt veti fel. Amennyiben a rendes jogorvoslati eljrs mint pldul a fellebbezs, a hatrozat kijavtsa, kiegsztse, az igazolsi krelem, a vgrehajtsi kifogs elbrlsra irnyul eljrs vagy a hatlyon kvl helyezs folytn megismtelt eljrs folyamatban van, a brsgi jogkrben okozott kr megtrtse irnt elterjesztett igny id eltti.89 A brsgi eljrsok jogers befejezst kveten terjeszthet el krtrtsi kereset a brsgokkal szemben, hiszen amg a peres eljrsok folyamatban vannak, nem llapthat meg, hogy mi az az sszer idtartam, amely alatt a per befejezhet.

21

A rendes jogorvoslati lehetsg ignybe vtelnek eljrsi akadlyai is lehetnek. Nyilvnvalan nem lehet sz a jogorvoslattal trtn elhrtsrl akkor, ha a brsg hatrozatot nem hozott, vagy azt szablyszeren nem kzbestettk, vagy a hatrozat nem, illetve nem megfelelen tartalmazza a jogorvoslati kitantst. A hatrozatoknak telefax tjn trtnt kzlse nem tekinthet szablyszer kzbestsnek, ebben az esetben a fellebbezsi hatrid meg sem kezddik. A krigny rvnyestse szempontjbl ez azt jelenti, hogy nem tekinthet mulasztsnak, ha ilyenkor a fl nem lt a fellebbezs lehetsgvel.90 A brsgi jogkrben okozott kr megtrtse irnt indtott perben specilis krelhrt, krmegelz ktelezettsget r el a jogszably a krosult rszre azzal, hogy megkvnja a rendes jogorvoslati lehetsgek ignybevtelt, kimertst. Tbb esetben elfordult, hogy a felperes az ellene indtott felszmolsi eljrsban a rendes jogorvoslati lehetsgeket nem mertette ki akkor, amikor a nem kell krltekintssel meghozott, a felszmolst elrendel vgzs ellen az igazolsi krelmt s fellebbezst elterjesztette ugyan, a jogorvoslat eredmnyt azonban mr nem vrta be, hanem azok elbrlst megelzen a felszmolval a felszmolsi dj megfizetse trgyban egyezsget kttt. A jogorvoslati jog kimertse hinyban a felperes krignye a felszmolsi dj sszege nem lehet alapos, mert a felperes mg az egyezsget jvhagy vgzs ellen is fellebbezst terjeszthetett volna el.91 Gyakori az az eset is, amikor a felperes arra hivatkozik, hogy a brsg az tletet csak a prtfog gyvd rszre kzbestette, s ezrt mulasztotta el a hatrozatot megfellebbezni. Az egysges jogrtelmezs szerint a kirendelt gyvd rszre adott meghatalmazst a brsg kirendel hatrozata ptolja,92 gy az tletet a brsg szablyszeren jogszeren s ktelezen kzbesti a prtfog gyvd rszre. Az tlet elleni fellebbezs elmulasztsval a felperes a rendes jogorvoslati lehetsget nem merti ki, s ez a krlmny nmagban kizrja a krigny rvnyestst.93 A rendes jogorvoslati lehetsg ignybevtele nem tekinthet elmulasztottnak akkor, ha a vgrehajt srelmezett kslekedse csak nhny hnap mlva jut a felperes tudomsra, aki ekkor azonban haladktalanul bejelentssel l, s vgrehajtsi kifogst terjeszt el.94 A Ptk. 349. (3) bekezdsnek rendelkezse utal arra is, hogy a Ptk. 349. (1) bekezdsben meghatrozottak a brsgi jogkrben okozott krrt val felelssgre akkor alkalmazandak, ha a jogszably msknt nem rendelkezik. Eltr jogszablyi rendelkezseket vagyis ms krtrtsi jogcmet tallunk az albbi esetben:
IV/B.

A Pp. 2. (1) bekezdse 2000. janur elsejei hatllyal a korbban mr hivatkozottak szerint a kvetkezkppen hatrozza meg a brsg feladatt: a brsgnak az a feladata, hogy sszhangban az 1. -ban foglaltakkal a feleknek a jogvitk elbrlshoz, a perek tisztessges lefolytatshoz s sszer idn bell trtn befejezshez val jogt rvnyestse. Ugyanezen trvnyhely (2) bekezdse szerint a per befejezsnek sszer idtartama a jogvita trgyt s termszett, valamint az eljrs lefolytatsnak egyedi krlmnyeit is figyelembe vve hatrozhat meg. Nem hivatkozhat a per sszer idn bell trtn befejezsnek kvetelmnyre az a fl, aki magatartsval, illetve mulasztsval a per elhzdshoz maga is hozzjrult.

22

A 2003. jlius elsejei hatllyal mdostott Pp. 2. (3) bekezdse az albbi anyagi jelleg szablyt vezette be: Az (1) bekezdsben foglaltak teljestsnek elmulasztsa esetn a fl az alapvet jogait rt srelemre hivatkozssal mltnyos elgttelt biztost krtrtsre tarthat ignyt, feltve, hogy a srelem a jogorvoslati eljrsban nem orvosolhat. Az igny elbrlsa sorn a brsg soron kvl jr el. A krtrts megllaptst nem zrja ki, ha a brsg nevben eljrt szemlynek az okozott jogsrelem kzvetlenl nem volt felrhat. A brsgok ellen indtott perekben a brsgi eljrsok elhzdsra mr korbban a Pp. 2. (3) bekezdsnek hatlyba lpst megelzen is hivatkoztak, utalva az 1976. vi 8. trvnyerej rendelettel kihirdetett Polgri s Politikai Jogok Nemzetkzi Egyezsgokmnya (a tovbbiakban: PPJNE) 9. Cikknek 5. Pontjra,95 valamint a Rmai Egyezmny 6. Cikkre.96 Ekkoriban az alperes a vdekezsben arra hivatkozott, hogy az Egyezmnyekre kzvetlen hatllyal hivatkozni nem lehet, mert az a Magyar llam felelssgt az llamok kztti nemzetkzi kzjogi viszonyokban alapozza meg. A fent idzett Pp. mdosts a jogalkalmazk klnsen a brsgok szmra jogrtelmezsi feladatot teremtett br a rendelkezs hatlyba lpsnek idpontjra figyelemmel jogers hatrozat e szablyra hivatkozssal mg nem szletett, szmos krdst vet fel az alkalmazsa. A Pp. 2. (3) bekezdsben meghatrozott krtrts vajon a Ptk-ban mr ltez brsgi jogkrben okozott krfelelssg Ptk. 349. specilis esete, vagy attl klnbz felelssgi alakzatnak tekinthet?97 A Pp. 2. (3) bekezdsben meghatrozott krtrtsi felelssg objektv, a felrhatsgtl fggetlen felelssget hozott ltre. Ezen objektv felelssg krbe tartozik a feleknek a jogvitk elbrlshoz, a perek tisztessges lefolytatshoz s az sszer idn belli befejezshez val jognak megsrtse miatt elterjesztett krtrtsi igny. rdekes problmt vet fel, hogy a Pp. anyagi jelleg szablyra hivatkozva a brsg az alkalmazottja felrhatsgtl fggetlenl felel az okozott krrt, mg a Ptk. 349. -nak felhvsa esetn a brsg gondos eljrst mint exculptis lehetsget , vagyis a felrhatsgot tovbbra is vizsglni kell. Az az eltrs is szembetl, hogy mg a Ptk. 349. (1) bekezdse elrja a rendes jogorvoslati lehetsg ignybevtelt, addig a Pp. 2. (3) bekezdse azt kvnja meg, hogy a srelem a jogorvoslati eljrsban nem volt orvosolhat. Az is elgondolkodtat, hogy krokozs esetn a kzhatalmi szervek kzl mirt csak a brsg felel felrhatsgtl fggetlenl? A brsg s ms kzigazgatsi szerv pl.: fldhivatal, rendrsg, gyszsg egyttes perlse esetn felmerl az a krds is, hogy kzs krokozs esetn mellzhet-e az egyetemleges felelssg megllaptsa a brsg s ms kzigazgatsi szerv tekintetben, figyelemmel arra, hogy a brsg a Pp. 2. (3) bekezdse rtelmben felrhatsgtl fggetlenl, az egyb kzigazgatsi szerv pedig a Ptk. 349. -a s 339. -a alapjn felrhatsgtl fggen felel az ltala okozott krrt.

23

A Pp-be korporlt anyagi jelleg rendelkezs a Ptk. 349. -ban meghatrozott brsgi jogkrben okozott krtrtsi felelssghez kpest a felrhatsgtl fggetlen krfelelssgen98 kvl tovbbi eltr rendelkezst vezetett be, nevezetesen azt, hogy nem hivatkozhat a per sszer idn bell trtn befejezsnek kvetelmnyre az a fl, aki magatartsval, illetve mulasztsval a per elhzdshoz maga is hozzjrult.99 Bizonyra mltnytalan ilyen szigor felttel elrsa. Amennyiben megllapthat, hogy a brsg az sszer idn belli elbrls kvetelmnyt pldul az eljrsi hatridk meg nem tartsval, indokolatlan inaktivitssal megszegte, de megllapthat az is, hogy a fl nem jelent meg a brsg ltal kitztt valamely trgyalson, s a mulasztst nem mentette ki, gy a per elhzdshoz maga is hozzjrult, a Pp. 2. (3) bekezdsre hivatkozssal krtrtsi ignyt a brsggal szemben nem terjeszthet el. Ebben a krdsben a trvnymdosts miniszteri indokolsa sem ad eligaztst. A 2003. jlius elsejt megelzen hatlyos krfelelssgi szablyok figyelembe vtelvel megfelelbb lett volna egy olyan elrs, mely erre az esetre a felperes s az alperes kztt perelhz magatartsuk arnyban krmegosztsra adott volna lehetsget, illetleg, amely a krmegoszts tekintetben visszautalt volna a Ptk. rendelkezseire, s azok alkalmazst rta volna el. A jogalkot ltal hagyott joghzagokat a jvben minden bizonnyal a bri gyakorlat fogja kitlteni, thidalni. Azt a gondolatot, miszerint a Pp. 2. (3) bekezdsben foglaltak hatlyba lptetse a jogalkalmazk klnsen a brsgok szmra jogrtelmezsi feladatot teremtett, mi sem bizonytja jobban, mint hogy Az j Polgri Trvnyknyv Koncepcija s Tematikja100 az albbiakat fogalmazza meg: Az llamigazgatsi jogkrben okozott krrt val felelssg szablya tbb vonatkozsban is talaktsra szorul. Ennek sorn indokolt volna a brsgi jogkrben okozott krrt val felelssget kln, nll felelssgi tnyllsba foglalni. E szablyozsba bele kell foglalni a Pp. 2 -a szerinti felrhatsgtl fggetlen felelssget. Itt kell szablyozni a jogtalan letartztats vagy fogva tarts miatti krtrtsi ignyeket is. ltalnos felelssgkizr szablyknt kellene megllaptani, hogy az egyedi gyekben hozott jogers dntsek tartalmi vitatsa nem alapozza meg az llam krtrtsi felelssgt. Megfontoland, hogy az j kdex megllaptsa az llam jogszablyalkotssal okozott krokrt val felelssgt kizrlag alkotmnyellenes jogalkots esetn. () Ugyanakkor az unis jogkzeltsre is figyelemmel megfontoland, nem kell-e a brsgi jogkrben okozott krokrt val felelssg szablyait kln, nll trvnyi tnyllsban megllaptani. Ennek egyik indoka a Pp. 2. -ban foglalt nyilvnvalan nem eljrsjogi, hanem anyagi jogi rendelkezs, amely a perek tisztessges lefolyshoz s sszer idn bell trtn befejezshez fzd jogosultsg megsrtsvel trtnt srelemokozs esetre az llam felrhatsgtl fggetlen felelssgt mondja ki. A msik ok, hogy a jogtalan fogva tarts s elzetes letartztats miatti krtalantsrl a bnteteljrsrl szl trvny () rendelkezik, holott ez tisztn magnjogi igny. Egszen nyilvnval, hogy a Be. vonatkoz rendelkezse helyett a szablyt az j Ptk-ba kell illeszteni.

24
V. Zrsz - V/1. Nemzetkzi kitekints - V/2. A kifogs intzmnye V/1.

A nemzetkzi gyakorlat s a Magyar Kztrsasg Eurpai Unihoz trtnt csatlakozsa hatsaknt a brsgi jogkrben okozott krfelelssgi szablyok vrhat vltozsa kerl bemutatsra. A kzssgi jog elsbbsget lvez a nemzeti jogrendszer szablyaihoz kpest. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a kzssgi jog ellenttben ll az egyes nemzeti jogszablyokkal, gy a kzssgi jogot kell alkalmazni. A kzssgi s a nemzeti jog viszonyban jelents az Eurpai Brsg 1991-ben hozott tlete, mely Francovich gy nven vlt ismertt. Ebben az gyben az Eurpai Brsg kimondta, hogy amikor egy tagllam nem hajtja vgre a kzssgi jogot az irnyelv beiktatsnak elmulasztsa rvn s ez egy termszetes vagy jogi szemlynek krt okoz, az llamnak mgttes felelssge van. Az Emberi Jogok Eurpai Brsga a 2003. v vgig benyjtott gyekre vonatkoz statisztikai adatok szerint 12 esetben hozott Magyarorszgot marasztal vagy rszben marasztal tletet.101 Az sszefoglal megllaptsok szerint a krelmezk tbbsge azt srelmezte, hogy a perk sszertlenl hossz ideig tartott, s ezzel a brsgok megsrtettk a Rmai Egyezmny 6. cikknek 1. bekezdst. Az Eurpai Brsg eljrsa sorn vizsglta az adott eljrsok idtartamt, amelyet a keresetlevl, illetve a vdirat benyjtstl a fellvizsglati eljrsban hozott hatrozat meghozatalig vett szmtsba. Emellett elemezte az adott gy bonyolultsgt, a krelmezknek az eljrs sorn tanstott magatartst valamint a brsgok perbeli cselekmnyeit, azok gondos voltt. A magyar llamot elmarasztal tletek indokolsa alapjn megllapthat, hogy a brsgi eljrsok elhzdst ltalban az albbi okok alapoztk meg: tbbszri tttel alkalmazsa, mg a keresetlevl a hatskrrel s illetkessggel rendelkez brsg el kerl (pl.: Magyar kontra Magyarorszg gyben) az eljrsok indokolatlanul hossz idtartamra trtn felfggesztse a trgyalsok sszertlenl s indokolatlanul nagyobb trgyalsi idkzre trtn kitzse (pl.: Sik kontra Magyarorszg gyben) inaktv peridusok lte, mely idtartam alatt a brsg rdemi intzkedst indokolatlanul nem tesz az gyben (pl.: Lvai s Nagy kontra Magyarorszg gyben) a szakrtk kirendelsnek nehzkessge s ksedelme (pl.: az Erds kontra Magyarorszg gyben) a sorozatos elfogultsgi kifogsok elterjesztit a brsg nem sjtja szankcival (pl.: Militaru kontra Magyarorszg gyben) a msodfok brsghoz ksedelmesen terjesztik fel a periratokat tbbszri hatlyon kvl helyezs a Legfelsbb Brsg a fellebbezsi, illetve fellvizsglati eljrsok sorn gyakorta ksedelmesen hoz hatrozatot

A jogalkalmazk a fentiek ismeretben indokoltnak tartjk az illetkes frumok szakmai konzultcijt, klns tekintettel a Pp. mdostsra, s emellett a kifogs j jogintzmnynek tervezett trvnyi szint szablyozsra.

25
V/2.

A kifogs mint j jogintzmny jelentsge. Jllehet, mg csak trvnytervezet formjban ltezik, de az Igazsggyi Minisztrium ez v msodik flvi jogalkotsi tervben szerepel a kifogs jogintzmnye, melyet mr az OIT is megtrgyalt. Az Eurpai Unihoz trtnt csatlakozsunk utn idszerv vlt a brsgi eljrsok elhzdsa miatt elterjeszthet kifogs intzmnynek a hazai eljrsjogba trtn bevezetse, s remny van arra, hogy a Parlament a tervezetet mg ebben az vben elfogadja. A kifogs j jogintzmnynek clja, hogy a mg folyamatban lv brsgi eljrsban s nem csak annak lezrulta utn jogorvoslattal lehessen lni a brsg ksedelmes intzkedse miatt. A javaslat szerint hrom esetben kerlhetne sor a kifogs elterjesztsre: ha a trvnyi hatrid anlkl telt el, hogy a brsg a trvnyben elrt ktelezettsgnek pl. az tlet rsba foglalsnak eleget tett volna ha hossz inaktv id telt el a brsg utols rdemi intzkedsnek meghozatala ta ha a per valamely szereplje rszre szabott bri hatrid eredmnytelenl telt el pl. a szakrt a szakvlemnyt nem terjeszti el , a perbeli szerepl a mulasztst nem menti ki s a brsg ennek ellenre a mulasztst nem szankcionlja

Az j jogintzmny nem terjedne ki arra az esetre, ha a fl megtlse szerint feleslegesen rendel el bizonytst a brsg. A kifogst annl a brsgnl kell majd elterjeszteni, amelyik eltt a mulaszts trtnt, illetve, amelyik a mulasztssal rintett. Amennyiben a brsg a kifogsban meghatrozott srelmet a kifogs brsghoz rkezst kvet 30 napon bell sajt hatskrben nem orvosolja, a helyi s a munkagyi brsgok mulasztsval szembeni kifogst az tltbla, az tltbla mulasztsval szembeni kifogst a Legfelsbb Brsg hrom hivatsos brbl ll tancsa, a Legfelsbb Brsg mulasztsa esetn a Legfelsbb Brsg msik tancsa brln el trgyalson kvl. A kifogs alapossga esetn a kifogst elbrl brsg a mulaszt brsgot hatrid tzsvel a szksges eljrsi cselekmny elvgzsre utasthatn. A javaslatrl egyelre megoszlanak a vlemnyek. Az elterjeszt vrakozsa szerint az j jogintzmny bevezetsvel kisebb lesz annak az eslye, hogy a brsgi eljrs elhzdsnak okaknt a brsg mulasztst jelljk meg, s felek perben tanstott nagyobb fok gondossga s aktivitsa is megkvetelhet lesz. A jogalkalmazk, elssorban a brsgok llspontja szerint az elsfok eljrsra vonatkoz jogszablyok annyira hinyosak, hogy az idszersg betartsa sokszor el sem vrhat a kezd vagy kevesebb gyakorlattal rendelkez brktl. gy foglaltak llst, hogy a kifogs intzmnynek hatlyba lptetsvel egyidejleg a bri munka hatkonysgt s az eljrsok egyszerstst, gyorstst clz eljrsi szablyok mdostsra van szksg.102 Jllehet, a vzolt j intzmny a jogbiztonsg szempontjbl megfelel eszkzt jelentene a felek rszre, azonban ktsges, hogy a peres eljrsok tartamnak rvidtshez valban hozzjrul-e, s ezen jabb jogorvoslati frum megalkotsa nem vezet-e az eljrsok tovbbi

26

elhzdshoz. Amennyiben az Orszggyls a tervezett jogintzmnyt eljrsjogunkba bevezeti, gy annak elbrlsra rvid 8 napos hatridt kellene meghatrozni annak elkerlse vgett, hogy a krtrtsi per esetlegesen hamarabb befejezdjn mint a kifogs elbrlsa, amely gy elveszten bevezetsnek cljt. A fent vzolt jvbeli vltozsok ismeretben is kijelenthet, hogy a bri gyakorlat hzagptl, jogfejleszt szerepre a tovbbiakban is szksg lesz. A brsgi jogkrben okozott krtrts gyakorlata amint az a jelen dolgozatban is olvashat eddig is jelents ismrveket dolgozott ki e krfelelssg krben, ltalnos jogszablyi fogalmakat, feltteleket tlttt meg tartalommal, s ez a jogalkalmazs rszeknt nyilvnvalan a ksbbiekben is fontos feladata lesz. A brsgi jogkrben okozott krtrts esetleges jvbeli szablyozsa esetn az elrsok egysgestse s egyrtelmv ttele mellett arra is gyelni kellene, hogy a brsg a kzigazgatsi szervekhez kpest ne kerljn privilegizlt helyzetbe. A brsg felelssgnek, felelssg alli menteslsnek ugyanolyan feltteleken kell alapulnia, mint amilyeneken a tbbi llami, kzhatalmi szerv felelssge, menteslse alapul. A dolgozat a terjedelmi korltokra tekintettel nyilvnvalan a teljessg ignye nlkl gyjttte ssze azokat a legfontosabbnak vlt eseteket, melyek az elmlt vekben jogalkalmazi krdseket vetettek fel. A felmerlt joghzagok, jogalkalmazsi problmk tekintetben a jv tja az lehet, hogy a jogalkot e tmakrt illeten is hatkonyabban alkalmazhat, egyrtelmbb szablyozsra trekedjen, a jogalkalmaz pedig azt mlyebben megismerje, s megfelelen rtelmezze. Ezzel bizonyra elrhet az a legfontosabbnak tartott cl, hogy az llampolgrok s ms jogalanyok vlt vagy vals jogsrelmeikkel ilyen cmen kevesebb szmban forduljanak a brsgokhoz.

27

Felhasznlt irodalom: Dr. Gellrthegyi Istvn Dr. Utt Gyrgy: A kzigazgatsi szervek, a nyomoz hatsgok s a brsgok krfelelssge 1996-2002, Kzigazgatsi Dntvnytr, HVGORAC Lap- s Knyvkiad Kft., Budapest, 2003. Dr. Knyves Bln Dr. Bcskein dr. Leicht Erika: Gondolatok egy Pp. mdosts margjra, Magyar Jog, Frum, 2001/9. szm, 527-530. oldal Dr. Balogin dr. Faiszt Judit Holakovszkin dr. Pestovics Ilona dr. Kaszain dr. Mezei Katalin dr. Mecsr Gyrgyike dr. Mohcsy Zsuzsanna dr. Pongrcz Eszter Ssn dr. Lajos Ilona Szolnoki Jzsefn dr. dr. Udvary Katalin: Kommentr a Polgri Trvnyknyvrl szl 1959. vi IV. trvnyhez Szladits Kroly: A magyar magnjog, harmadik ktet, Ktelmi jog ltalnos Rsze, Budapest, 1941., Grill Kroly Knyvkiadvllalata Az j Polgri Trvnyknyv Koncepcija s Tematikja, Negyedik Knyv: Ktelmi jog, tdik Rsz: Felelssg szerzdsen kvl okozott krokrt, V. Cm: A felelssg egyes esetei, 10. Fejezet: Az llam krfelelssge Dr. Zanathy Jnos: Tjkoztat az Orszgos Igazsgszolgltatsi Tancs rszre az Emberi Jogok Eurpai Brsgnak Magyarorszgot rint tleteirl, Brsgi Kzlny 2004/4. szm, 12-17. oldal Plmai Erika: Mg vrhatunk a pereknl a kifogsra, Npszava, 2004. prilis 26., 4. oldal Kerleti brsgi vezeti rtekezlet 2004. mrcius 25., Kisbr, a Fvrosi Brsg hrlevele, 2004. prilisi szm, 2. oldal, msodik bekezds Krtrtsi perek a brsgok ellen Tavaly szzmillirdot kveteltek, de csak hatmillit nyertek, Npszabadsg, 2004. jlius 15., 8. oldal

28

A Polgri Trvnyknyvrl szl 1959. vi IV. trvny (a tovbbiakban: Ptk.) 349. (1) s (3) bekezdsei Dr. Gellrthegyi Istvn Dr. Utt Gyrgy: A kzigazgatsi szervek, a nyomoz hatsgok s a brsgok krfelelssge 1996-2002, Kzigazgatsi Dntvnytr, HVG-ORAC Laps Knyvkiad Kft., Budapest, 2003, Bevezets A brsgi gyvitel szablyairl szl 14/2002. (VIII. 1.) IM rendelet 6. -nak (1) bekezdse valamint 7. -nak (1) s (3) bekezdsei rjk el a brsg jogi tjkoztatsi ktelezettsgt A brsgok szervezetrl s igazgatsrl szl 1997. vi LXVI. trvny (a tovbbiakban: Bsz.) 19. (5) bekezdse, 20. (3) bekezdse A Magyar Kztrsasg Legfelsbb Brsga (a tovbbiakban: Legfelsbb Brsg) Pf. V. 21.476/1995/5; Pfv. X. 22.391/1996/16. A brsgi vgrehajtsrl szl 1994. vi LIII. trvny (a tovbbiakban: Vht.) 236. (1) bekezds: A vgrehajt a vgrehajti mkdse krben, illetleg az eljrsa sorn okozott kr megtrtsrt a Polgri Trvnyknyv szerint felel. A Polgri perrendtartsrl szl 1952. vi III. trvny (a tovbbiakban: Pp.) 23. (1) bekezds b) pont: A megyei brsg hatskrbe tartoznak azok a perek, amelyeket a kzigazgatsi jogkrben eljr szemlyek ltal hivatalos eljrsukban okozott krok megtrtse irnt indtanak; BH. 1998. 285. Vht. 256. (1) bekezdse szerint a megyei brsgi vgrehajt a megyei brsgnl szolglati viszonyban ll brsgi tisztvisel. Vht. 230. (3) bekezds, 250. (2) bekezds h) pont Bsz. 39. j s k) pontja, 55. (1) bekezdse A Magyar Kztrsasg Alkotmnyrl szl 1949. vi XX. trvny 57. (1) bekezdse kimondja, hogy a Magyar Kztrsasgban a brsg eltt mindenki egyenl, s mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt brmely vdat, vagy valamely perben a jogait s ktelessgeit a trvny ltal fellltott fggetlen s prtatlan brsg igazsgos s nyilvnos trgyalson brlja el. 339/B/1993. szm AB hatrozat; 1938/B/1991. szm AB hatrozat Pp. 45. (2) bekezds Pp. 13. (1) bekezdse szerint, az gy elintzsbl ki van zrva, s abban mint br nem vehet rszt: a) a fl, a fllel egytt jogostott vagy ktelezett szemly, tovbb az, aki a per trgyt egszen vagy rszben a maga rszre kveteli, vagy akinek jogaira vagy ktelezettsgeire a per eredmnye kihatssal lehet; b) az a) pont al es szemly kpviselje vagy olyan volt kpviselje, aki az gyben eljrt;

9 10
11

12 13 14

29

c) az a) vagy a b) pont al es szemlynek a (2) bekezdsben megjellt hozztartozja vagy volt hzastrsa
15 16 17 18 19 20
21

d)

Az illetkekrl szl 1990. vi XCIII. trvny 62. (1) bekezds g) pontja rtelmben Bsz. 1. -a Bsz. 2. (1) bekezdse Bsz. 7. -a Bsz. 9. -a Pp. 2. (1) bekezdse Ptk. 355. (1) bekezds: A krrt felels szemly kteles az eredeti llapotot helyrelltani, ha pedig az nem lehetsges, vagy a krosult azt alapos okbl nem kvnja, kteles a krosult vagyoni s nem vagyoni krt megtrteni. Szladits Kroly: A magyar magnjog, Ktelmi jog ltalnos rsze, Budapest, 1941, Grill Kroly Knyvkiad Vllalata, harmadik ktet, negyedik fejezet: 25. . Krtrts, 358. oldal Ptk. 349. (1) s (3) bekezdsei Ptk. 339. BH. 1995. 403.; Legfelsbb Brsg Pf. V. 21.287/1996/4. Szladits Kroly: A magyar magnjog, Ktelmi jog ltalnos rsze, Budapest, 1941, Grill Kroly Knyvkiad Vllalata, harmadik ktet, negyedik fejezet: 25. . Krtrts, 380. oldal A vtkessg a krokoz tudatllapota (szndkossg, gondatlansg) ltal motivlt krokoz magatartshoz ktdik. A vtkpessg alapja a beltsi kpessg, azaz, hogy a krokoz elre ltja magatartsa lehetsges kvetkezmnyeit, s ezek trsadalmi megtlst is ismeri. A brsg vtkpes alkalmazottjnak brsgi jogkrben tanstott magatartsa a brsg felelssgt megalapozza. a szerz. A felrhatsg tg rtelemben az ltalnos gondos eljrsi ktelezettsghez kthet, vagyis, hogy a krokoz gy jrt-e el, ahogy az az adott helyzetben ltalban elvrhat, szk rtelemben a mg objektve elhrthat krokrt val felelssget is jelenti a szerz. A Pp. 2. (3) bekezdsben szablyozott, a feleknek a jogvitk elbrlshoz, a perek tisztessges lefolytatshoz s sszer idn belli befejezshez val jognak megsrtse esetn ignyelhet krtrtsre irnyul valamint a Be. 580-581. -ai szerinti krtalantsi eljrs. BH. 2001. 423.; BH. 2001. 526. BH. 2003. 236.

22

23 24 25 26

27

28

29

30 31

30

32 33 34 35 36 37 38 39 40

BH. 1996. 311.; Legfelsbb Brsg Pf. III. 21.102/1987/3. Legfelsbb Brsg Pf. V. 23.940/1998/3. Legfelsbb Brsg Pf. V. 21.025/1996/3. Legfelsbb Brsg Pf. V. 21.287/1996/4. BH. 1982. 140.; PK. 42. szm llsfoglals Legfelesbb Brsg Pf. III. 20.430/1986. BH. 1996. 362. BH. 1986. 417; BH. 1992. 103. BH. 1993. 1.; BH. 1993. 32.; Legfelsbb Brsg Pf. III. 20.558/1992.; Legfelsbb Brsg Pf. V. 24.692/1999/7.; Legfelsbb Brsg Pfv. X. 20.924/2001.; Legfelsbb Brsg Pf. V. 25.625/2001/2.; Legfelsbb Brsg Pf. V. 25.256/2001/6. Legfelsbb Brsg Pf. IX. 25.196/2001/13. Bsz. 7. : A brsg hatrozata mindenkire ktelez, idertve azt is, ha a brsg valamely gyben hatskrt vagy ennek hinyt llaptja meg. Ptk. 349. (1) bekezds: llamigazgatsi jogkrben okozott krrt a felelssget csak akkor lehet megllaptani, ha a kr rendes jogorvoslattal nem volt elhrthat, illetleg a krosult a kr elhrtsra alkalmas rendes jogorvoslati lehetsgeket ignybe vette. Ptk. 349. (3) bekezds: Ezeket a szablyokat kell alkalmazni a brsgi s gyszsgi jogkrben okozott krrt val felelssgre is, ha jogszably msknt nem rendelkezik. Pp. 270. (1) bekezds, 271. (2) bekezds Legfelsbb Brsg Pfv. X. 21.328/2001/5. Legfelsbb Brsg Pf. V. 23.904/1997/7. Legfelsbb Brsg Pf. V. 23.835/1997/5. Ha a fl nyilvnvalan alaptalanul tesz kizrsra irnyul bejelentst, vagy ugyanabban a perben ugyanazon br ellen ismtelten alaptalan bejelentst tesz, t a kizrst megtagad hatrozatban pnzbrsggal (120. ) lehet sjtani. Legfelsbb Brsg Pf. V. 22.292/1996/3. Legfelsbb Brsg Pf. V. 22.048/1996/4. Legfelsbb Brsg Pf. V. 20.218/1998/5.; BH. 2003. 152. Pp. 207 211. -ai Legfelsbb Brsg Pf. V. 24.648/2000/3.

41 42

43

44 45 46 47 48

49 50 51 52 53

31

54 55 56 57 58 59 60 61

Be. 584. (2) bekezds A bnteteljrsrl szl 1998. vi XIX. trvny (a tovbbiakban: Be.) 580-581. -ai Be. 584. (1) bekezds 23/1995. (IV. 5.) AB hatrozat Be. 582. Be. 584. (4) bekezds BH. 1991. 170; BH. 1996. 202. A krtalantsi eljrs objektv tnyeken s a Be. szablyain alapul. A krtrtsi eljrs viszont a Ptk. 349. -n s felrhatsgon alapul. A krtalants nem teremt nmagban jogalapot a Ptk. 349. -a szerinti krtrtsre. BH. 1996. 150.; Legfelsbb Brsg Pf. V. 20.265/1995/2. BH1993. 424.; Legfelsbb Brsg Pf. IV. 21.350/1992.; 66/1991. (XII. 21.) AB hatrozat Legfelsbb Brsg Pf. IX. 24.751/2001/4. Az j Polgri Trvnyknyv Koncepcija s Tematikja, Negyedik Knyv: Ktelmi jog, tdik Rsz: Felelssg szerzdsen kvl okozott krokrt, V. Cm: A felelssg egyes esetei, 10. Fejezet: Az llam felelssge Szladits Kroly: A magyar magnjog, Ktelmi jog ltalnos rsze, Budapest, 1941, Grill Kroly Knyvkiad Vllalata, harmadik ktet, negyedik fejezet: 25. . Krtrts, 360-361. oldal Legfelsbb Brsg Pf. V. 22.048/1996/4.; Legfelsbb Brsg Pf. V. 23.904/1997/7. Legfelsbb Brsg Pf. V. 23.904/1997/7. Legfelsbb Brsg Pf. V. 24.637/1999/8. Legfelsbb Brsg Pf. V. 25.185/2001/8. Legfelsbb Brsg Pf. V. 25.206/2001/11. Legfelsbb Brsg Pf. V. 25.236/2001/8. Legfelsbb Brsg Pf. V. 21.287/1996/4. Legfelsbb Brsg Pf. V. 24.560/2001/4. Legfelsbb Brsg Pf. V. 24.692/1999/7. Legfelsbb Brsg Pf. V. 23.940/1998/3.

62 63 64 65

66

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

32

78 79 80 81 82 83

Legfelsbb Brsg Pf. V. 26.410/2001/10. Legfelsbb Brsg Pf. V. 22.292/1996/3. Legfelsbb Brsg Pf. V. 25.745/1999/4. Legfelsbb Brsg Pf. V. 23.904/1997/7. Legfelsbb Brsg Pf. V. 20.218/1998/5. Legfelsbb Brsg Pf. V. 24.513/1999/7.; Legfelsbb Brsg Pf. V. 25.376/2001/5.; Legfelsbb Brsg Pf. V. 21.025/1996/3. Legfelsbb Brsg Pf. V. 20.285/1996/3. A brsgon kezelt lettekrl szl 27/2003. (VII.2) IM rendelet 3. -a Legfelsbb Brsg Pf. V. 22.498/1994/3. A krosult a kr elhrtsa, illetleg cskkentse rdekben gy kteles eljrni, ahogy az az adott helyzetben ltalban elvrhat. Nem kell megtrteni a krnak azt a rszt, amely abbl szrmazott, hogy a krosult e ktelezettsgnek nem tett eleget. Legfelsbb Brsg Pf. V. 22.498/1994/3. Legfelsbb Brsg Pf. IX. 24.535/2001/15.; Legfelsbb Brsg Pf. IX. 24.742/2001/7. BH. 1999. 458. Legfelsbb Brsg Pf. IX. 25.079/2001/4. Az gyvdekrl szl 1998. vi XI. trvny 32. Legfelsbb Brsg Pf. V. 26.410/2001/10. Legfelsbb Brsg Pf. V. 22.016/1998/3. Az 1976. vi 8. tvr-rel kihirdetett Polgri s Politikai Jogok Nemzetkzi Egyezsgokmnya (a tovbbiakban: PPJNE) 9. Cikknek 5. Pontja: annak a szemlynek, aki trvnytelen fogva tarts ldozata volt, kiknyszerthet joga van krtalantsra. Az emberi jogok s alapvet szabadsgok vdelmrl szl, Rmban, 1950. november 4n kelt Egyezmny s az ahhoz tartoz nyolc kiegszt jegyzknyv kihirdetsrl szl 1993. vi XXXI. trvny 6. Cikke (a tovbbiakban: Rmai Egyezmny) kimondja, hogy Mindenkinek joga van arra, hogy gyt a trvny ltal ltrehozott fggetlen s prtatlan brsg tisztessgesen nyilvnosan s sszer idn bell trgyalja, s hozzon hatrozatot polgri jogi jogai s ktelezettsgei trgyban (). Dr. Knyves Bln Dr. Bcskein dr. Leicht Erika: Gondolatok egy Pp. mdosts margjra, Magyar Jog, Frum, 2001/9. szm, 527. oldal, tdik bekezds Pp. 2. (3) bekezdsnek harmadik mondata: A krtrts megllaptst nem zrja ki, ha a brsg nevben eljrt szemlynek az okozott jogsrelem kzvetlenl nem volt felrhat.

84 85 86 87

88 89 90 91 92 93 94 95

96

97

98

33

99

Pp. 2. (2) bekezds msodik mondata. Az j Polgri Trvnyknyv Koncepcija s Tematikja, Negyedik Knyv: Ktelmi jog, tdik Rsz: Felelssg szerzdsen kvl okozott krokrt, V. Cm: A felelssg egyes esetei, 10. Fejezet: Az llam felelssge, Megjelent a Magyar Kzlny 2002/15/II. szmban Dr. Zanathy Jnos: Tjkoztat az Orszgos Igazsgszolgltatsi Tancs rszre az Emberi Jogok Eurpai Brsgnak Magyarorszgot rint tleteirl, Brsgi Kzlny 2004/4. szm, 12-17. oldal Kerleti brsgi vezeti rtekezlet 2004. mrcius 25., Kisbr, a Fvrosi Brsg hrlevele, 2004. prilisi szm, 2. oldal, msodik bekezds

100

101

102