• İTO TERZİLİK MESLEK LİSESİ • İTO ANADOLU MESLEK LİSESİ • İngilizce Programı • BEYOĞLU-İSTANBUL • istanbul@istanbul.x10hosting.

com • English learning site
http://istanbul.x10hosting.com

İNGİLİZCE ALFABESİ
• Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

• PRATİK İNGİLİZCE REHBERİ • HOW ARE YOU - NASILSINIZ? • HOW DO YOU DO?-NASILSINIZ? • WHERE ARE YOU FROM-NERELİSİNİZ? • HOW OLD ARE YOU?-KAÇ YAŞINDASINIZ? • WHAT TIME IS IT?-SAAT KAÇ? • HOW MUCH IS IT?-ONUN FİYATI NEDİR? • WHAT IS THE MATTER?-SORUN NE? • WELCOME-HOŞGELDİNİZ • GOOD BYE -GÜLE GÜLE • WHERE ARE YOU?-NEREDESİNİZ? • THANK YOU -TEŞEKKÜR EDERİM

Soru kelimeleri
• Where-Nerede • What-Ne • Why-Niçin • Who-Kim • Whose-Kimin • How-Nasıl • Which-Hangisi

NOUNS-İSİMLER
• TEKİL İSİMLER-SINGULAR NOUNS • ÇOĞUL İSİMLER-PLURAL NOUNS • İNGİLİZCE’DE –S, TAKISI GETİRİLEREK
TEKİL İSİM ÇOĞULA DÖNÜŞÜR. FAKAT BAZI İSTİSNALAR VARDIR.

Singular-plural
zoo-zoos • Book-books dog-dogs • Table-tables cat-cats • Pen-pencils computer-computers • Baby-babies • Woman-women notebook-notebooks • Child-children • Not:sarıyla yazılanlar kuralsız çoğullara örnektir.

KİŞİ ZAMİRLERİ POSSESIVE PERSONAL PRONOUNS ADJECTIVES

• I-BEN • YOU-SEN • HE/SHE/IT-O • WE-BİZ • YOU-SİZ • THEY-ONLAR

• MY-BENİM • YOUR-SENİN • HIS/HER/ITS-

ONUN • OUR-BİZİM • YOUR-SİZİN • THEİR-ONLARIN

NESNE ZAMİRLERİ (OBJECT PRONOUNS)
• ME-BENİ,BANA • YOU-SENİ,SANA • HIM/HER/IT-ONU,ONA • US-BİZE,BİZİ • YOU-SİZİ,SİZE • THEM-ONLARI,ONLARA

• MYSELF • YOURSELF • HIMSELF/HERSELF/ITSELF • OURSELVES • YOURSELVES • THEMSELVES Özne ve nesne aynı kişi olduğu zaman kullanılır. Örnek: 9. I saw myself in the mirror. (Kendimi aynada gördüm) 10.You saw yourself. 11.She saw herself 12.He saw himself 13.It saw itself 14.We saw ourselves 15.You saw yourselves 16.They saw themselves

REFLEXIVE PRONOUNS

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

Possessive pronouns Possessive Adjectives Mine My Yours Your Hers Her His His Its Ours Our Yours Your Theirs Their Bir nesnenin birisine ait olduğunu anlatmak için kullanırız. Örneğin, Bu araba benimdir demek istersek 1. This car is mine ya da 1.This is my car. Aşağıdakileri siz yapınız. (Yeşille yazılanlar arasında seçim yapınız.) 1. Children should obey his, their parents. 2. Excuse me. Is this my, mine dictionary or your, yours Kural: Eğer isimden önce geliyorsa, “possessive adjective” aksi takdirde “possessive pronoun”

Basit sorular ve cevaplar
• What is your
name? • My name is Ahmet • What time is it? • It is two o’clock • How much is it? • It is five YTL. • Where do you live? • I live in Beyoglu

SAATLERİN ANLATILMASI
• TAM SAATLERİ SÖYLERKEN ÖRNEĞİN SAAT • • • • •
2.OO, SAAT 12.00 .... ŞÖYLE DERİZ. IT IS TWO O’CLOCK, IT IS TWELVE 0’CLOCK. ŞU DA DOĞRUDUR. IT IS TWO YA DA IT IS TWELVE. PEKİ 12 Yİ 5 GEÇİYOR DEMEK İSTERSEK KURAL ŞUDUR. IT IS FIVE PAST TWELVE PAST-GEÇİYOR DEMEK. 12 YE 5 VAR DERMEK İSTERSEK TO KULLANACAĞIZ. IT IS FIVE TO TWELVE.

ÖRNEK SAAT ALIŞTIRMALARI
• 7.30-IT IS HALF PAST SEVEN • 7.20-IT IS TWENTY (MINUTES) PAST SEVEN • 7.45 –IT IS FORTY FIVE PAST SEVEN • YA DA IT IS FIFTEEN TO EIGHT
5.OO P.M DENİLDİĞNDE NE ANLARIZ? P.M SAAT 12.00-24.00 ARASINI ANLATMAK İÇİN KULLANILIR. 5.00 P.M DEMEK 17.00

ADJECTIVES (SIFATLAR)
ÖRNEK SIFATLAR • EXPENSIVE-PAHALI • BEAUTIFUL-GÜZEL • UGLY-ÇİRKİN KALABALIK • CHEAP-UCUZ

LIGHT-HAFİF LAZY-TEMBEL CROWDEDEXPENSIVE-PAHALI

ÖRNEK (Altı çizili kelimeler sıfattır) • Istanbul is a big city • Ankara is a beautiful city • He is a very fat man • Mercedes is a very expensive car. • The students are very happy.

• İngilizcede iki nesneyi birbiriyle karşılaştırmak • • • • •

Comparison (Karşılaştırma)

istediğimizde aşağıdaki cümleye dikkat edelim. Istanbul is bigger than Ankara. Big sıfatının sonuna –er eki geldi. Karşılaştırma yaparken “than” kullanıldığını görünüz. He is older than me. (Old-older) Fakat Istanbul Ankara’dan kalabalık demek istersek, Istanbul is more crowded than Ankara. Sıfat birden fazla heceliyse “more” kelimesi sıfatın önüne gelir. BMW Renault marka arabadan pahalı demek istersek BMW is more expensive than Renault.

SUPERLATIVE
• Bir nesnenin en üst değerde olduğunu
belirtmek istersek, şöyle bir yapı kullanacağız. • O sınıfın en uzun boylu öğrencisidir. • He is the tallest student of the class. • Tall-tallest olarak değişir ve önüne the takısını alır. Eğer sıfat bir heceliden fazla ise örneğin expensive-the most expensive, • Crowded-the most crowded • Istanbul is the most crowded city of Turkey. • Most kelimesinin sıfattan önce kullanıldığına dikkat ediniz.

Adverbs-zarflar
• Zarflar bir işin nasıl yapıldığını
anlatan kelimelerdir. • Examples • Quickly-hızlıca Genel kural sıfatın sonuna • Slowly-yavaşça -ly takısının getirlmesidir. • Suddenly-aniden Bazen aynı kelime sıfat ve zarf

örnekler
• he drives carefully • They will leave tomorrow • He sometimes goes fishing at the
weekend • She is very polite • Your bag is here • Yukarıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin zarf olduğuna dikkat ediniz.

PRESENT CONTINUOUS TENSE ŞİMDİKİ ZAMAN
• ŞU AN DEVAM ETMEKTE OLAN BİR İŞİ
ANLATMAK İÇİN KULLANILIR. • YÜRÜYORUM, ÇALIŞIYORUM, OKUYORUM GİBİ. • ÖRNEKLER • 1. I AM WALKING • 2. THEY ARE RUNNING

• KULLANDIĞIMIZ YARDIMCI FİİLLER • (IS, ARE). • FİİLLERİN SONUNA –ING EKİNİ

PRESENT CONTINUOUS TENSE

GETİRDİĞİMİZE DİKKAT EDİNİZ. EATING • EAT WALKING. FİİLİN SON • WALK SMILING HARFİ “E” İSE • SMILE RUNNING E • RUN DÜŞMEKTEDİR.

PRESENT CONTINUOUS OLUMLU

• I AM RUNNING • YOU ARE RUNNING • HE/SHE/IT IS RUNNING • WE ARE RUNNING • YOU ARE RUNNING • THEY ARE RUNNING RUNNING (n HARFİNİN • RUN
TEKRARLANDIĞINI GÖRÜNÜZ.)

PRESENT CONTINUOUS OLUMSUZ CÜMLE

• I AM NOT STUDYING • YOU ARE NOT STUDYING • HE/SHE/(IT) IS NOT STUDYING • WE ARE NOT STUDYING • YOU ARE NOT STUDYING • THEY ARE NOT STUDYING

PRESENT CONTINUOUS SORU

• AM I STUDYING? • ARE YOU STUDYING? • IS HE/SHE STUDYING? • ARE WE STUDYING? • ARE YOU STUDYING? • ARE THEY STUDYING? • BU SORULARA YES/NO İLE BAŞLAYAN
CEVAPLAR VERİLİR.

PRESENT CONTINUOUS SORULAR • 1. WHAT ARE YOU DOING NOW? • 2. WHO IS MAKING THAT NOISE?....
• I AM STUDYING. 1. sorunun cevabıdır.

Aşağıdaki alıştırmaları yapınız.

• 1. Saat 12 yi 25 geçiyor. • 2. 4’e 5 var. • 3. Turkiye’nin en pahalı şehri
istanbul’dur. • 4. Ali çok hızlı yürür. • 5. Ahmet çok yavaştır. • 6. Kitabı bana ver.

Emir cümleleri
• Ayağa kalk, Otur, Ev ödevini yap gibi emir
verdiğimiz cümleler EMİR CÜMLELERİDİR. • (ORDER SENTENCES) • Examples Dikkat ettiyseniz • 1.Sit down -otur fiilin 2.Stand up –ayağa kalk yalın hali kullanılıyor. • 3. Give me your book-kitabını bana ver.

Verbs - fiiller
• • • • • •
Fiiller cümlenin temel öğelerindendir. İngilizce’de farklı zamanlarda fiilin aldığı biçim değişmektedir. Yalın hali-Simple past hali ve Past Participle olmak üzere 3 hali bulunmaktadır. Örnek. Eat yemek fiilinin 1. hali-eat 2. hali-ate 3. eaten Fiil kurallı ise 2. ve 3. hallerini oluştururken –d veya –ed eki fiilin sonuna gelir, kuralsızsa bunları ezberlemek gerekiyor. Bunun listesi kitaplarda mevcut.

Verbs-fiiller
1. Hali
Have Buy Take Cut Talk Drink 2. Hali had bought took cut talked drank 3. Hali had bought taken cut talked drunk

Aşağıdaki fiillerin Türkçe karşılıklarını yazınız.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Smoke Run Buy Have Help Fly Walk Make

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Swim Call Sell Listen Talk Hit Break Clean

Örnek alıştırmalar
• 1. He speaks softly • 2. He drove very fast • 3. Computers are extensively used

nowadays • 4. This is totally unacceptable • 5. He acted foolishly • 6. Yesterday, I met the President • Bu cümlelerdeki zarfları bulmaya çalışınız.

Zarfların oluşumu
• Genel kural: • Sıfatın sonuna –ly ekinin getirilmesi • Ancak sıfatın sonundaki harflere göre
değişir. • Örnekler. • Serious-seriously, polite-politely, awful-awfully, happy-happily.........

Sıfatlarla ilgili alıştırmalar
• 1. Life can be very enjoyable for retired
people • 2. She bought a silk blouse. • 3. They walked up the stone path. • 4. The young people have a lot of energy. • 5. She is ill today. • Cümlelerdeki sıfatları bulmaya çalışınız. • Not: Bazı sıfatlar isimlerden önce gelmez.

can
• Bir işin yapılabilir olduğunu anlatmak için • Can kullanılır. (Özne , can, fiil...) • I can swim -yüzebilirim • You can swim-yüzebilirsin • He/she/it can swim-yüzebilir • We can swim-yüzebiliriz • You can swim-yüzebilirsiniz • They can swim-yüzebilirler

can
• Sorular • 1. What can you do? • 2. Can you speak English? • 3. Can you sing a song? • 4. How many languages can you
speak? • 5. Can’t you run?

Simple present tense
• Tekrarlanan bir durumu anlatmak
istediğimizde bu zamanı kullanırız. Örneğin: He gün okula giderim. • Everyday I go to school. • The sun rises in the east. (Güneş doğudan doğar) • I swim every sunday. (Her Pazar yüzerim.) • Bu zamanda yardımcı fiil DO-DOES

Simple present tense
• Dikkat edilecek bir durum 3. tekil
şahıs (he-she-it) özne olduğunda ve olumlu cümlede fiilin sonuna • -s veya –es eki gelmesidir. Örneğin. • He runs very fast. The cat walks very slowly. Sonraki slaytta bütün zamirler için çekimler verilmiştir.

Simple present tense
• I study • You study • He/she/it studies –olumlu cümle • We study • You study • They study

Simple present tense
• Olumsuz cümle (özne, do not-does not ,
fiilin 1.hali) • I don’t run • You don’t run • He/she/it doesn’t run • We don’t run • You don’t run • They don’t run

Simple present tense soru
• Yardımcı fiil, özne , fiilin 1 .hali • Do I run? – koşar mıyım? • Do you run? –koşar mısın? • Does he/she/it run? –koşar mı? • Do we run?-koşar mıyız? • Do you run?-koşar mısınız? • Do they run?-koşarlar mı? • Bu sorulara yes-no ile başlayan cevaplar
verilir.

Simple present tense sorular
• What time do you get up? • When do you study? • Why do you study English? • Which one do you prefer? • When does the school start? • Sorular sorarken fiilin 1. halinin
kullanıldığına dikkat ediniz.

FUTURE TENSE ( GELECEK ZAMAN)
• GELECEK ZAMANI ANLATMAK İÇİN
GOING TO veya WILL KULLANILIR. • YAPI: 1. OZNE, WILL, FİİLİN 1.HAL • YAPI: 2. OZNE, YARDIMCI FİİL, GOING TO, FİİLİN 1. HALİ.

GOING TO OLUMLU CÜMLELER
• 1. I AM GOING TO STUDY • 2. YOU ARE GOING TO STUDY • 3. HE/SHE (IT) IS GOING TO STUDY • 4. WE ARE GOING TO STUDY • 5. YOU ARE GOING TO STUDY • 6. THEY ARE GOING TO STUDY

GOING TO OLUMSUZ CÜMLELER
• 1. I AM NOT GOING TO STUDY • 2. YOU ARE NOT GOING TO STUDY • 3. HE/SHE IS NOT GOING TO STUDY • 4. WE ARE NOT GOING TO STUDY • 5. YOU ARE NOT GOING TO STUDY • 6.THEY ARE NOT GOING TO STUDY

SORULAR
• 1. AM I GOING TO STUDY? • 2. ARE YOU GOING TO STUDY? • 3. IS HE/SHE GOING TO STUDY? • 4. ARE WE GOING TO STUDY? • 5. ARE YOU GOING TO STUDY? • 6. ARE THEY GOING TO STUDY? • Bu sorulara “yes, no” ile başlayan kısa
cevaplar verilebilir.

Future tense “going to” sorular

• 1. when are you going to study? • 2. who is going to answer my

question? • 3. How are you going to go to Ankara? • 4. why are you going to play? • ...... türünden sorulara ise istenen bilgiyi vererek cevap vermeliyiz. • 1. sorunun cevabı- I am going to study this evening. Diğer sorulara da siz cevap veriniz.

Simple past tense
• Geçmişte bitmiş bir olayı anlatmak
için kullanılır. • He painted the picture in 1980. • They went to the theatre last week. • Bu zamanda yardımcı fiil did. • Olumsuz ve soru cümlelerinde yardımcı fiiller kullanılacak.

Simple past tense olumlu
• • • • • • • • •
Özne, fiilin 2. hali, ............ I went to the school You went to the school He/she went to the school We went to the school You went to the school They went to the school Fiillerin 2. hal eğer kuralsız değilse fiilin sonuna -d, ed eki getirilerek yapılır. Kuralsızsa listeden ezberlenecek.

Simple past tense olumsuz
• Özne,yardımcı fiil,not, fiilin yalın hali • I did not go to the cinema • You did not go to the cinema • He did not go to the cinema • We did not go to the cinema • You did not go to the cinema • We did not go to the cinema

Simple past tense soru
• Did,özne,fiilin yalın hali • Did I go to the cinema? • Did you go to the cinema? • Did he/she go the cinema? • Did we go to the cinema? • Did you go to the cinema? • Did they go to the cinema? • Bu sorulara yes-no ile başlayan cevaplar
verilir.

Simple past tense sorular
• 1. when did you talk to your friend? • 2. What time did you get up? • 3. Why didn’t you do your
homework? • 4. Who answered the teacher’s question? • 5. How did he go to the school?

Present perfect tense
• Geçmişte olan fakat şu anki zamanla
ilgili olan durumları anlatmak için bu zaman kullanılmaktadır. • He has taught English for twenty years. (He is still teaching English) • I have written two letters this morning (It is still morning). Yardımcı fiiller has, have

Present perfect tense olumlu cümleler
• Özne, have-has, fiilin 3. hali... • I have gone to the theatre • You have gone to the theatre • He/she has gone to the theatre • We have gone to the theatre • You have gone to theatre • They have gone to the theatre

Present perfect tense olumsuz cümleler
• I haven’t studied yet • You haven’t studied yet
yetalreadysoon-az

henüz • He/she hasn’t studied yet zaten • We haven’t studied yet önce • You haven’t studied yet • They haven’t studied yet

Present perfect tense sorular Have-has, Özne, fiilin 3.hali .... I visited him? • Have
• Have you visited him? • Has she/he visited him? • Have we visited him?
Visit-ziyaret

etmek • Have you visited him? • Have they visited him? • Bu sorulara yes-no ile başlayan cevaplar verilmektedir.

Present perfect tense sorular
• 1. What have you bought at the
market? • 2. Where have you been? • 3. When have you been to Malatya? • Fiillerin 3. halinin kullanıldığına dikkat ediniz. (past participle)

Passive voice-edilgen
• Öznenin olmadığı cümleler
ingilizce’de • “passive voice” olarak geçer. 7. sınıfta • Sadece geniş zaman için “passive voice” • Öğrenilecektir. • FİİLİN 3. HALİ (PAST PARTICIPLE) KULLANILMAKTADIR.)

“PASSIVE VOICE” ÖRNEKLER
• The farmer grows rice every year • Cümlesi çiftçi her sene pirinç yetiştirir. • Passive olarak yazarsak, (nesne, yardımcı
fiil, fiilin 3. hali............) olacaktır. • Rice is grown by the farmer every year. • By – tarafından anlamını vermektedir. • Pirinç her sene çiftçi tarafından yetiştirilir • Anlamını vermektedir. Altı çizili olan “grown” grow fiilinin 3. halidir. Growyetiştirmek

Passive voice
• Ne zaman ki, yapılan işi vurgulamak
isteriz veya yapanın kim olduğunu bilmez isek, “passive voice” kullanırız. • Örnek cümleler • 1. Thousands of trees are planted every year. • 2. Some animals are kept in zoos.

• Used to geçmişteki alışkanlıklarımızı,

Used to

tekrarlayarak yaptığımız işleri anlatmak için kullanılan bir yapıdır. Kullanımı şu şekildedir: özne, used to, fiilin 1.hali ... • Örnek cümleler: • 1. they used to travel a lot when they were younger. (Gençken çok seyahat ederlerdi).

Used to
• 1. I used to study • 2. you used to study • 3.He/she used to study. • 4. we used to study • 5. you used to study • 6. they used to study

“Used to” olumsuz cümleler
• I didn’t use to like visiting the dentist
when I was young. (Gençken, dişçiye gitmekten hoşlanmazdım.) Yeşille belrtilmiş olan yapıya dikkat edelim • You/he/she/it/we/you/they didn’t use to • ............. (boşluğu fiilin yalın hali ile tamamlayınız.)

PREPOSITIONS-EDATLAR
• Türkçe dersinden hatırladığınız gibi,
edatlar anlamı olmayan cümleyi tamamlayıcı kelimelerdir. İngilizce’de çok kapsamlı bir konu olduğundan önemlidir. • Bazı fiiller kendilerine özgü edatlarla birlikte kullanılmaktadır. • AT, IN ,ON, ACROSS, ALONG, OVER, THROUGH; ABOVE, OVER, BELOW, UNDER, BETWEEN, AMONG; BY, BESIDE

AT, IN, ON (yer edatları)
• My dream is to play at Wembley
Stadium • Didn’t I see you in/at the pool yesterday? • He lives in Ankara. • We stopped in/at Milan, Florence and Pisa on our way to Rome. • They were a great success in/at Edinburgh.

Between , among; by, beside

• Between-arasında • Among-aralarında • Aşağıdaki örnek cümlelere dikkat
ediniz.
She held the diamond between her thumb and forefinger. Zimbabwe is situated between Zambia to the North, Mozambique to the east, Botswana to the west and South Africa to the South.

• He stood among his friends in the room

and felt very happy. • She eventually found her passport among the clothes in her drawer. • Between ile among arasındaki fark among edatının bir grup içinde bulunan bir nesneyi veya bir kişiyi anlatmak için kullanılmasıdır. Between edatı ise ayrı bireyler veya nesneleri anlatmak için kullanılır. Örnekleri dikkatlice inceleyiniz.

Conjunctions-bağlaçlar
• Cümledeki kelimeleri birbirine
bağlayan ve olmadığı takdirde anlamın bozulmasına yol açan kelimelerdir. Conjunction-bağlaç. • AND, BUT, OR , SO • Örnekler • 1. I saw a cat and a mouse • 2. I saw a cat, a mouse, and a rat. • 3. I opened the door and walked into the room

Conjunctions-bağlaçlar
• Their flag is green and black • I opened the door, and she opened
the window. • I went to bed, but couldn’t sleep • Do we have class on Monday, or is Monday a holiday? • I didn’t study, so I failed the exam. • So-böylece, And-ve, But-ama, orveya

Have to – has to
• Zorunluluk bildiren yapılardır. • Özne, have to-has to, fiilin 1 .hali. • Examples • 1. I have to study a lot • 2. he has to run very fast........... • 3. tekil şahıs özne olduğunda “has
to” kullanılır.

examples
• 1. I have to run (koşmalıyım) • 2. you have to run (koşmalısın) • 3. he/she/it has to run (koşmalı) • 4. we have to run (koşmalıyız) • 5. you have to run (koşmalısınız) • 6. they have to run (koşmalılar)

HEPİNİZE BAŞARILAR

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.