ΤΟΜΕΑΣ MARKETING

ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2010

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ

AXA

INTERAMERICAN

ALLIANZ

GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ

ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

MEDISYSTEM DYNAMIC

ALL IASIS 100

SAFE LIFE PREMIUM (Π54)

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΙΣΟΒΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΙΣΟΒΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ‐ΠΑΙΔΙΑ 
(χωρίς έλεγχο ασφαλισιμότητας)

ANΩΤΑΤΟ 
ΟΡΙΟ ευθύνης 
της εταιρίας 
(κατά 
νοσηλεία)

ΝΑΙ

ΝΑΙ
(εφόσον είναι σε ισχύ 10 συνεχή έτη)

NAI
Με Αίτηση Ασφαλίσεως και ειδικό 
Λήγει στα 65.
ΝΑΙ
επασφάλιστρο 3% , συνήθως από την 
Παρατείνεται ισοβίως μόνο αν ισχύει 
Λήγει στα 65. Παρατείνεται ισοβίως με 
αρχή της ασφάλισης, αλλιώς εφόσον 
η Βασική και το σ/ο είναι σε ισχύ τα 
προϋπόθεση τη δεκαετή ισχύ της 
το επιτρέπει η υγεία του 
τελευταία 5 έτη. 
ασφάλισης από την ηλικία 55‐65.
ασφαλισμένου (με έλεγχο 
ασφαλιστιμότητας)
NAI
Με τη συμπλήρωση του 18ου έτους 
OXI
ηλικίας  με επασφάλιστρο 3% και με  Λήγει στα 20 ή στα 25 εάν σπουδάζουν  
έλεγχο ασφαλισιμότητας

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΕΛΛΑΔΑ

2.000.000

700.000 € ετησίως

1.000.000 € ετησίως

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ

1.000.000€
κατά ασφαλιστικό έτος και κατά 
περίπτωση 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

2.000.000

700.000 € ετησίως

1.000.000 € ετησίως

Επιλογή θέσης Α':
310.000

1.000.000€
κατά ασφαλιστικό έτος και κατά 
περίπτωση 

0

0

0

0

0

ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ               

1

: 80%                         ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΝΤΟΣ  ΕΛΛΑΔΑΣ 100% Αποζημίωση ίση με το 100% των  εξόδων με παραπεμτικό ιατρού του  Δικτύου Υπηρεσιών Υγείας ή λόγω  επείγοντος περιστατικού + το  Ημερήσιο Επίδομα με προσκόμιση  πρωτοτύπων αποδείξεων ή μόνο το  Ημερήσιο Επίδομα σε περίπτωση  προσκόμισης μόνο του  Πιστοποιητικού του νοσοκομείου ή Αποζημίωση ίση με το 80% των  εξόδων χωρίς παραπεμτικό ιατρού  του Δικτύου Υπηρεσιών Υγείας ή  λόγω επείγοντος περιστατικού + το  50% του Ημερήσιου Επιδόματος με  προσκόμιση πρωτοτύπων αποδείξεων  ή μόνο το 50% του Ημερήσιου  Επιδόματος σε περίπτωση  προσκόμισης μόνο του  Πιστοποιητικού του νοσοκομείου  Με ενημέρωση της Life Line ΕΛΛΑΔΑ: 100% ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: 80%   ΗΠΑ.Ε. 2 .ΤΟΜΕΑΣ MARKETING ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ AXA INTERAMERICAN ALLIANZ GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ MEDISYSTEM DYNAMIC ALL IASIS 100 SAFE LIFE PREMIUM (Π54) ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ                 ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟ ΣΕ ΜΗ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟ  ΝΟΣΟΣΚΟΜΕΙΟ 100% κάλυψη με παραπεμπτικό  ιατρού του Δικτύου Υπηρεσιών  Υγείας ή λόγω επείγοντος  περιστατικού ή  80% κάλυψη χωρίς παραπεμτικό  ιατρού του Δικτύου και εντός  περιοχής Δικτύου Υπηρεσιών Υγείας περιοχής Δικτύου Υπηρεσιών Υγείας 100% 100% Ελλάδα και Ε. προσθετικά ή  Μείωση σε περίπτωση αλλαγής θέσης  μηχανήματα) (65% για διαφορά 1 θέσης Σε περίπτωση που δεν ενημερωθεί  50% για διαφορά 2 θέσεων εμπρόθεσμα το συντονιστικό κέντρο  35% για διαφορά 3 θέσεων) "Life Line" τότε η εταιρία θα καλύψει το  60% του συνόλου των  αναγνωριζομένων και καλυπτομένων  εξόδων νοσηλείας.: 100%  Εκτός Ε.Ε. ΚΑΝΑΔΑ: 75%  (καλύπτονται κατά 60% τα έξοδα για  Κάλυψη 100% ειδικά υλικά.

  Για Εξωτερικό: 700€ Από θέση Β μέχρι θέση Suite (25% επιπλέον συμμετοχή για κάθε  ανώτερη θέση νοσηλείας) 300 € (για νοσηλεία χωρίς απαίτηση  αποζημίωσης) έως 10 ημέρες σε Κρατικό και έως 5 ημέρες σε Ιδιωτικό  Νοσοκομείο ΟΧΙ  3 . ΜΑΘ και Εξωτερικό ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΝΟΣΗΛΙΟ (Δ+Τρ) (ΕΛΛΑΔΑ ‐ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ) ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ελεύθερη  Μέχρι Θέση Α' Επιλογή ποσού για Δ+Τ: 500€ 150 ΧΩΡΙΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  ποσό ίσο με το ποσό για Δ+Τ και έως 6 ημέρες ΕΠΕΜΒΑΣΗ μέχρι 30 ημέρες κατά νοσηλεία ΗΜΕΡΗΣΙΟ  ΕΠΙΔΟΜΑ  ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΜΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  (BONUS ΜΗ  ΕΠΕΜΒΑΣΗ Ή  ΣΕ  Μ.Ε.  δηλαδή από 242 έως 3. χημειοθεραπειών ΟΧΙ  (απλά καλύπτεται η διαφορά) Αυτό που αντιστοιχεί στην  προεπιλεγμένη θέση νοσηλείας  Αυτό που αντιστοιχεί στην  μέχρι Θέση Suite προεπιλεγμένη θέση νοσηλείας μέχρι  (αύξηση της συμετοχής σε ανώτερη  θέση Lux θέση της προεπιλεγμένης)            Επιλογή από Θέση Α' μέχρι Θέση  Suite Προεπιλογή θέσης από Γ μέχρι θέση  Lux (για αλλαγή θέσης νοσηλείας  επιπλέον συμμετοχή του  ασφαλισμένου) 150 €/ ημέρα έως 10 μέρες ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Επιλογή θέσης Α: 255 €     150 €/ ημέρα έως 10 μέρες ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ Ισο με το 50% των αμοιβών  χειρουργού και αναισθησιολόγου.Θ.Θ.  ανάλογα με τη σοβαρότητα της  επέμβασης ΟΧΙ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ κάλυψη του 100% της διαφοράς με  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ  παραπεμπτικό ιατρού του Δικτύου  Επιλογή θέση Α': 40  €  Υπηρεσιών Υγείας και του 80% χωρίς  (όταν καταβάλεται το Αποκλειστικό  παραπεμτικό του ιατρού του Δικτύου  Νοσοκομειακό Επίδομα δεν  Για νοσηλεία σε ανώτερη θέση της  καταβάλεται το Νοσοκομειακό  προεπιλεγμένης η επιπλέον  Επίδομα) συμμετοχή εφαρμόζεται επί της  Καλύπτει το 100% του ανεξόφλητου  διαφοράς των εξόδων και της  υπολοίπου                           αποζημίωσης από τον άλλο φορέα     Για Ελλάδα: 100% κάλυψη και για  Μ.Ε. ΧΡΗΣΗΣ) ΒONUS ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΛΛΟΥ  (ΚΥΡΙΟΥ) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 225 για όλες τις ημέρες νοσηλείας ΣΤΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ Αύξηση ορίου κατά 10%  κάλυψης των εξόδων Προ και  Μετά νοσηλείας Δίνεται επιπλέον το 40% της αμοιβής του  χειρουργού και αναισθησιολόγου και επιπλέον σε οποιαδήποτε περίπτωση  επίδομα ίσο με το 10% του κόστους ειδικών  υλικών ή φαρμάκων.ΤΟΜΕΑΣ MARKETING ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ AXA INTERAMERICAN ALLIANZ GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ MEDISYSTEM DYNAMIC ALL IASIS 100 SAFE LIFE PREMIUM (Π54) Μέχρι Θέση Α' Επιλογή ποσού για Δ+Τ:  500 € Διπλασιασμός σε ΜΕΘ.925 €.

ζ) κυστεοσκόπηση.000 € καλύπτεται προγεννητικός  κατά το ποσό του Δ+Τ με μέγιστο το 10πλάσιο  έλεγχος και παρακολούθηση κύησης  του Δ+Τ από ιατρό δικτύου Σε περίπτωση προσκόμισης αντιγράφων και  όχι πρωτότυπων αποδείξεων δίνεται επίδομα  60% του ανωτάτου ορίου αποζημίωσης Έως 800 € ετησίως.η)  Συμβουλευτικό  συντονιστικό  κολονοσκόπηση.000€ Επισκέψεις για δεύτερη γνώμη σε  Ιατρικές εξετάσεις σε ιατρείο του  χειρουργούς το Δικτύου Υπηρεσιών  Δικτύου και στο σπίτι  Υγείας 8% επιβάρυνση ασφαλίστρων για   Έως 6 επισκέψεις σε  "Help Line" και "Κάρτας Υγείας" ομοιοπαθητικούς & βελονιστές του  Δικτύου Υπηρεσιών Υγείας Προγεννητικός έλεγχος και  παρακολούθηση εγκυμοσύνης         4 .ΤΟΜΕΑΣ MARKETING ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ AXA INTERAMERICAN ALLIANZ GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ MEDISYSTEM DYNAMIC ALL IASIS 100 SAFE LIFE PREMIUM (Π54)  Επιλογή θέσης Α'  Για φυσιολογικό: 1.000 Καλύπτει το 80% των εξόδων έως το 5πλάσιο  του ποσού για Δ+Τ μετά από 2 χρόνια.515 €     ΟΧΙ  ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ 2. χωρίς συμμετοχή στα συμβεβλημένα  διαγνωστικά κέντρα (Euromedica) ‐ αν  ξεπεραστεί το όριο τότε έκπτωση 30% στις  διαγνωστικές.210 € Για πολύπλοκο: 1. β) σπινθηρογραφήματα ή άλλες  προγεννητικός έλεγχος & ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΚΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής. στ)  συμμετοχή του ασφαλισμένου γαστροσκόπηση. θ) ενδοσκοπήσεις πεπτικού. ι) αγγειογραφίες  και άλλες επεμβατικές ενδαγγειακές τεχνικές.150‐11. γ) βιοψία.550€ ανά νοσηλεία.  Αύξηση του ορίου για κάθε επόμενο έτος  3. (+1 ετήσιο Check ‐up. Η κάλυψη λήγει στα 65 Οι εξετάσεις αυτές είναι οι εξής: α) Αξονική  ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ετήσιως προληπτικός έλεγχος ή  (σε συμβεβλημένα κέντρα) τομογραφία. δ)  Δίκτυο ιατρών για επισκέψεις με  πυελογραφία. ανάλογα  Κάλυψη εξόδων και για αιμοκάθαρση  Υπηρεσιών Υγείας  με τη θέση έως 15.500 συμμετοχή 10€ ή 20€ στο σπίτι) ΕΤΗΣΙΩΣ με συμμετοχή  Καλύπτονται μια σειρά εξετάσεων χωρίς να  ασφαλισμένου 10% απαιτέιται νοσηλεία.  κ) μαγνητική τομογραφία εφόσον μετά  προκύψει ανάγκη νοσηλείας Με παραπεμπτικό ιατρού του  Με παραπεμπτικό ιατρού του Δικτύου AΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ (σε μη  συμβεβλημένα χωρίς παραπεμπτικό  ιατρού Δικτύου  έως 1.000€) Μόνο εντός Ελλάδος  + 1 ΕΤΗΣΙΟ CHECK‐UP Έως 1.000€ Επισκέψεις στο σπίτι σε περίπτωση  Νοσοκόμα στο σπίτι μετά από  Συντονιστικό Κέντρο "Life Line"  επείγοντος περιστατικού και εφόσον  νοσηλεία 65‐205€ ανά ημέρα και  "Κάρτα Υγείας" βρίσκεται εντός διαμονής Δικτύου  3. ε) εγκεφαλογράφημα.600 € ανά έτος Συντονιστικό Κέντρο (συμπεριλαμβανομένων  Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις και  διαγνωστικών εξετάσεων και ενός  πράξεις στο Δίκτυο Υπηρεσιών Υγείας  ετήσιου check‐up) ΟΧΙ  και έως 500€ εκτός Δικτύου και χωρίς  Aπαραίτητη επικοινωνία με Κέντρο  Νοσοκόμα στο σπίτι έως 30 μέρες και  παραπεμπτικό Συντονισμού έως 1. 10  επισκέψεις σε ιατρούς του Δικτύου με  1.  τηλεφωνικό κέντρο *       ουροποιητικού και αναπνευστικού  (περιλαμβάνονται η λήψη βιοψιών και  ενδοσκοπικών χειρισμών).

 Οφθαλμιάτρους και Οδοντιάτρους. Ορθοπεδικούς. ∙         Δωρεάν απεριόριστες επισκέψεις για επείγοντα περιστατικά σε Παιδίατρο (Ευρωκλινική Παίδων) ∙         Προνομιακή τιμή 30€ στα τακτικά Εξωτερικά ιατρεία για όλες τις ειδικότητες (50€ για Διευθυντές) ∙         35% έκπτωση στις διαγνωστικές εξετάσεις και τιμές ΦΕΚ – Δημοσίου για ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις.ΤΟΜΕΑΣ MARKETING ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ AXA INTERAMERICAN ALLIANZ GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ MEDISYSTEM DYNAMIC ALL IASIS 100 SAFE LIFE PREMIUM (Π54) ΚΑΛΥΨΕΙΣ     * Επιπλέον ισχύει:        Ευρωκλινική Αθηνών και Παίδων (για τους ασφαλισμένους και για τους  πρώτου βαθμού συγγενείς τους): ∙         Δωρεάν απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις σε εφημερεύοντες Παθολόγους. αξονικές. ∙         Συμμετοχή 10% στις επείγουσες διαγνωστικές εξετάσεις (θα έχει ήδη γίνει έκπτωση 35% στον τιμοκατάλογο) Σ ή 10% ί δ έ ξ ά (θ έ ήδ ί έ 35% άλ ) ∙         Δωρεάν προγραμματισμένες επισκέψεις σε επιμελητές ιατρούς (εξωτερικά ιατρεία)  εκτός Ψυχιάτρους. Χειρουργό στα επείγοντα περιστατικά ∙         35% έκπτωση στον τιμοκατάλογο των διαγνωστικών εξετάσεων. Ορθοπεδικό. τιμές ΦΕΚ (Δημοσίου) στις μαγνητικές και αξονικές τομογραφίες. Triplex. ∙         Έκπτωση από 40 – 50 % στο ετήσιο Check – up. Καρδιολόγους. σε Καρδιολόγο. Για τις υπόλοιπες ειδικότητες 30€/επίσκεψη ∙         30% έκπτωση σε διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις (πέραν της κάλυψης που παρέχουν στον ασφαλισμένο τα προγράμματα Υγείας της Εθνικής) καθώς και έκπτωση 30%  σε απεικονιστικές εξετάσεις (μαγνητικές. ∙         Δωρεάν ετήσιο Check – up για παιδιά στην Ευρωκλινική Παίδων. Ορθοπεδικό. Παθολόγο.         Metropolitan: ∙         Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε Καρδιολόγο. Χειρουργούς και Παιδοχειρουργούς (Εξωτερικά ιατρεία). Triplex ‐  ισχύει και για παιδιά) ∙         Κατ' οίκον αιμοληψία με 10€ ∙         Προνομικές τιμές σε Check up για ενήλικες και παιδιά ∙         Προνομιακή τιμή για γυναικολογικό έλεγχο με 50€ ∙         Προνομιακή τιμή για προστατικό έλεγχο με 60€ ∙         Πλήρεις οδοντιατρικές παροχές πρόληψης και θεραπείας σε ειδικές τιμές. Για τις υπόλοιπες ειδικότητες 20€/επίσκεψη ∙         Δωρεάν επείγουσες ιατρικές επισκέψεις ενηλίκων σε εφημερεύοντες Παθολόγους και Χειρουργούς στα εξωτερικά ιατρεία. στα συνεργαζόμενα με τη Βιοϊατρική οδοντιατρικά κέντρα 5 . Χειρουργό. Παθολόγο. ∙         Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις σε Παιδιάτρους και Παιδοχειρουργούς ∙         Έκπτωση 20% στα Check – up ∙         Προνομιακή τιμή σε πακέτο εξετάσεων προληπτικού γυναικολογικού ελέγχου 30€ ∙         Προνομιακή τιμή σε πακέτο εξετάσεων προληπτικού ελέγχου προστάτη 60€ ∙         Προνομιακή τιμή σε πακέτο εξετάσεων οδοντιατρικού ελέγχου 80€ (250€ για 4μελή οικογένεια)         Βιοιατρική (Διαγνωστικά Κέντρα) και Βιοκλινική (Κλινικές) για Αττική και Θεσσαλονίκη: ∙         Δωρεάν προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις ενηλίκων στα εξωτερικά ιατρεία.

578.325.163.604.48 (ασφάλιστρα για Αττική) 3.418.62 662 62 568.681.78 1.1565 ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΟΛΟ 6 .814.00 1.494.2465 (έκπτωση συζύγου 5%) ΑΓΟΡΙ  5  ΕΤΩΝ 464.215 (έκπτωση παιδιού 10%) ΚΟΡΙΤΣΙ  3  ΕΤΩΝ ΚΟΡΙΤΣΙ 3 ΕΤΩΝ 391.48 ΓΥΝΑΙΚΑ 35 ΕΤΩΝ 1.194.15 1.476  (έκπτωση 2ου παιδιού 40%) 726.80 1.60 (έκπτωση 2ου παιδιού 20%) 1.67 1.081.215 (έκπτωση παιδιού 10%) 3.06 4.081.88 (έκπτωση συζύγου 5%) 1.24 3.33 1.560.423.984 (έκπτωση συζύγου 20%) 1.238.62 568.ΤΟΜΕΑΣ MARKETING ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗ AXA INTERAMERICAN ALLIANZ GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ MEDISYSTEM DYNAMIC ALL IASIS 100 SAFE LIFE PREMIUM (Π54) ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΕΤΡΑΜΕΛΟΥΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ για Θέση Α (ετήσια καθαρά ασφάλιστρα νοσοκομειακής κάλυψης χωρίς Βασική ασφάλιση ζωής) ΑΝΔΡΑΣ 40 ΕΤΩΝ 1.7 1.704.821 (έκπτωση 1ου παιδιού 30%) 875.30 (έκπτωση παιδιού 10%) 662.30  (έκπτωση παιδιού 10%) 662.889.284.25 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful