You are on page 1of 1

Mga Halimbawa ng Tula Tula Tungkol sa Pagibig: Jose Corazon de Jesus, 1926 Isang aklat na maputi, ang isinulat

: Luha! Kaya wala kang mabasa kahit isa mang talata; Kinabisa at inisip mulang ating pagkabata; Tumanda ka¶t nagkauban, hindi mo pa maunawa. Ang Pag-ibig, isipin mo, pag inisip, nasa-puso! Pag pinuso, nasa-isip, kaya¶t hindi mo makuro. Lapitan mo nang matagal ang pagsuyo¶y naglalaho; Layuan mo at kay-lungkot, nananaghoy ang pagsuyo! Ang Pag-ibig na dakila¶y aayaw nang matagalan, Parang lintik kung gumuhit sa pisngi ng kadiliman. Ang halik na ubos-tindi, minsan lamang nahalikan, At ang ilog kung bumaha, tandaan mo¶t minsan lamang. Ang Pag-ibig kapag duwag ay payapa¶t walang agos, Walang talon, walang baha, walang luha, walang lunos! Ang Pag-ibig na matapang ay puso ang inaanod, Pati dangal, yama¶t dunong nalulunod sa pag-irog! Ang Pag-ibig na buko pa¶y nakikinig pa sa aral, Tandang di pa umiibig, nakikita pa ang ilaw, Ngunit kapag nag-alab na pati mundo¶y nalimutan ² Iyan, ganyan ang Pag-ibig, damdamin mo¶t puso lamang! Kapag ikaw¶y umuurong sa sakuna¶t sa panganib Ay talagang maliwanag at buo ang iyong isip: Takot pa ang pag-ibig mo, hindi ka pa umiibig: Pag umibig, pati hukay aariin mong langit! Ang Pag-ibig ay may mata, ang Pag-ibig ay di bulag; Ang marunong umibig, bawat sugat ay bulaklak: Ang pag-ibig ay masakim at aayaw ng kabiyak; O wala na kahit ano, o ibigay mo ang lahat! ³Ako¶y hindi makasulat at ang Nanay ay nakabantay!´ Asahan mo, katoto ko, hindi ka pa minamahal! Ngunit kapag sumulat na sa ibabaw man ng hukay, Minamahal ka na niya nang higit sa kanyang buhay! Kayong mga kabataang pag-ibig ang ninanais, Kayong mga paruparong sa ilawan lumiligid, Kapag kayo¶y umiibig na, hahanapin ang panganib, At pakpak ninyo¶y masusunog sa pag-ibig!