You are on page 1of 1

Fira de lavellana

FRONDOSES PER A PRODUCCI DE FUSTA DE QUALITAT


Jornada tcnica

RIUDOMS, dijous 11 dagost de 2011


PRESENTACI
La jornada s una presentaci de les plantacions despcies per a producci de fusta de qualitat com una possibilitat productiva per a algunes finques. Es far un recorregut dels aspectes a considerar a lhora de realitzar aquest tipus de plantacions. Des de quines espcies sn susceptibles de ser emprades, quins materials vegetals podem trobar en el mercat a lhora de plantar i quins models de gesti es poden aplicar. Tamb es parlar del que sentn per qualitat de la fusta, de com assolir aquest objectiu productiu i de com incidir la qualitat en el producte final.

PROGRAMA
Presentaci de la Jornada
Sr. Joan Sol, cap de lOficina Comarcal del DAAM al Baix Camp.

17.00 h 17.05 h 17.45 h 18.15 h 18.35 h

Frondoses per a la producci de fusta. Material a labast


Sra. Neus Alet, subprograma de Producci Agroforestal de lIRTA.

Models de gesti de plantacions per a producci de fusta


Sr. Pau Vericat, Unitat de Gesti Forestal Sostenible del CTFC.

Qu es coneix com fusta de qualitat i com obtenir-la?


Sr. Antoni Vilanova, subprograma de Producci Agroforestal de lIRTA.

Taula rodona
Sr. Josep Llus Magri, productor de fusta. Ponents de la Jornada.

Cloenda de la Jornada
Sr. Eudald Salvat, director de la 31a Fira de lAvellana.

19.00 h

INSCRIPCIONS: La jornada s gratuta, per cal inscriures prviament trucant al 977 250 441; o a travs del
correu electrnic: asesplugues@gencat.cat. Persona de contacte: Sra. ngels Sesplugues.

LLOC DE REALITZACI
Sala d'Actes de la Llar dels Jubilats
Plaa de lEsglsia, 17

ORGANITZACI
Departament dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci i Medi Natural

COL LABORACI

43330 - RIUDOMS

Generalitat de Catalunya Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci i Medi Natural

1215 / 2,00