You are on page 1of 76

ALIMENTAREA ACTIV

I PASIV

OBIECTIVELE PROCEDURII Asigurarea necesit ilor calorice i calitative în func ie de vârsta i starea organismului Favorizarea procesului de vindecare, consolidarea rezultatelor terapeutice i prevenirea croniciz rii unor îmboln viri PREG TIREA MATERIALELOR - Vesel i tacâmuri

- Can simpl - Can special cu cioc sau în func ie de starea pacientului, tub pentru administrarea lichidelor - Tav , c rucior pentru alimente - Alimente conform regimului recomandat - ervetele de mas - 2 prosoape ( ervete) pentru protec ia lenjeriei de corp i pat PREG TIREA PACIENTULUI CULEGE I DATE DESPRE: - Afec iune, regim, orarul meselor, repartizarea alimentelor pe mese - Posibilit ile de mobilizare, dac pacientul este imobilizat, dac are indica ie de repaus - Posibilitatea de a- i folosi membrele superioare i nivelul de autonomie (se poate alimenta singur-activ, sau este alimentat de alt persoan - pasiv) - Efectuarea unor examene care impun un anumit regim sau restric ii alimentare înainte sau dup acestea - Administrarea unor medicamente înainte, în timpul mesei sau dup mas

- Preferin ele alimentare ale pacientului a) PSIHIC : - Stimula i autonomia - Explica i pacientului importan a alimenta iei i a respect rii regimului pentru evolu ia favorabil a bolii b) FIZIC : - Respecta i recomand rile cu privire la mobilizarea ei asigura i pacientul de ajutorul dumneavostr - Ajuta i pacientul s se spele pe mâini - A eza i pacientul într-o pozi ie confortabil în raport cu starea sa general : ezând la mas în salon sau în pat Semi ezând pentru pacientul care se poate ridica pu in În decubit lateral stâng dac pacientul este dreptaci, cu capul u or ridicat EFECTUAREA PROCEDURII: - Verifica i dac sunt îndeplinite condi iile pentru servirea mesei: salonul este aerisit, au fost îndep rtate plo tile i urinarele, nu se fac tratamente, nu se face curat în salon - Identifica i pacientul i regimul alimentar recomandat - Ajuta i pacientul s - i spele mâinile - Preg ti i alimentele pe o tav acordând aten ie aspectului estetic - Îmbr ca i un halat curat i manu i a)Alimentarea activ Servirea mesei la pat în pozi ie ezând sau semi ezând - A eza i pacientul în pozi ie confortabil

- Proteja i lenjeria pacientului cu ajutorul unui prosop dac este cazul - A eza i tava cu alimente în fa a pacientului sau adapta i o masu - Ajuta i pacientul s taie alimentele dac este necesar - Observa i dac pacientul consum toate alimentele special

Alimentarea activ la pat în pozi ie de decubit lateral - A eza i pacientul în decubit lateral l sând liber bra ul dominant (de obicei drept) - Ridica i u or capul pacientului i proteja i patul pacientului cu un prosop curat - A eza i sub b rbia pacientului un prosop curat - Pune i tava cu alimente pe marginea patului, pe un taburet sau pe noptier a a încât pacientul s vad ce m nânc - Taia i alimentele în buc i mici - Ajuta i pacientul s bea lichide prin suc iune sau cu ajutorul unei c ni speciale b) Alimenta ia pasiv - A eza i pacientul în pozi ie ezând (dac are membrele superioare afectate) sau semi ezând (dac este imobilizat, adinamic, epuizat, în stare grav ) - Proteja i lenjeria de pat i de corp folosind prosoape curate - Plasa i tava cu alimente pe noptier , pe un taburet sau pe o m su la pat - Aseza i-v în partea dreapt a pacientului (de regul ) pe un scaun, verifica i temperatura alimentelor - Ridica i cu o mân (stânga) capul bolnavului cu pern lingura pe jum tate plin i administra i supa cu adaptabil

A eza i pacientul în pozi ie comod dac nu poate singur .Refuz regimul recomandat. refuzul alimentelor.Folosi i linguri a sau o pipet dac pacientul este în stare foarte grav sau are tulbur ri de degluti ie . nu-i place mâncarea.i fac toaleta cavit ii bucale REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNC . consum alimente nepermise .Acuz senza ie de grea .Asigura i-v c pacientul a înghi it înainte de a administra o nou cantitate .Recomand ri speciale care trebuie comunicate turei urm toare: mese mici i dese.Acuz senza ia de plenitudine . .Ajuta i pacientul s .Prezint sete exagerat .Îndep rta i vasele muradare i resturile alimentare . îndep rta i eventualele firmituri sau schimba i lenjeria dac este necesar .Nota i în dosarul de îngrijire cantitatea de alimente i lichide ingerate . diminuarea.Încuraja i pacientul s consume alimentele purtând o discu ie agreabil .Reface i patul. refuz anumite alimente .Verifica i dac prezint cumva senza ie de grea .T ia i alimentele în buc i mici f r s le atinge i cu mâna .Aerisi i încaperea NOTAREA PROCEDURII .. exagerarea.Observa i permanent faciesul pacientului ÎNGRIJIREA PACIENTULUI .Rezerva i-v suficient timp pentru a putea face mici pauze dac este nevoie . respect restric iile religioase.Modific rile de apetit: dispari ia. de r u în timpul mesei sau dup mas .

Pacientul consum întreaga cantitate de alimente i se hidrateaz corespunz tor .Exprim stare de confort . restric ie alimentare pentru examin rile din zilele urm toare EVALUAREA EFICACIT II PROCEDURII Rezultate a teptate/dorite: .Pacientul refuz anumite alimente.Cerceta i cauzele: apetit diminuat. î i respecta religia .Pacientul nu consuma întreaga cantitate de alimente . acuz grea . nu-i plac alimentele. o parte din simptome au disp rut Rezultate nedorite / Ce face i . consum alimente aduse de apar in tori.Respect regimul alimentar.în timpul nop ii. condi ii necorespunz toare de servire a mesei.Se consemneaz observa iile i se anun medical .

. . pix sau carioc ) . teama i a ob ine colaborarea. .Explica i pacientului procedura pentru a reduce emo iile.Ob inerea de informa ii despre activitatea inimii i starea arterelor. . articula ia mâinii în extensie.Ceas de mân cu secundar sau cronometru .pozi ie semi ezând (în pat sau în fotoliu) antebra ul în unghi drept .Aprecierea r spunsului inimii la medica ia cardiac .decubit dorsal cu membrul superior întins pe lâng corp.Determinarea num rului de b t i cardiace pe minut.M SURAREA PULSULUI OBIECTIVELE PROCEDURII . .Culoare ro ie ( creion.A eza i pacientul în pozi ie confortabil în func ie de starea general : . PREG TIREA MATERIALELOR Preg ti i pe o tav medical : . b) FIZIC : . activitate sau stress. mâna în supina ie (palma orientat în sus).Asigura i un repaus psihic de cel pu in 5 minute înainte de m surare.Asigura i un repaus fizic de cel pu in 5 minute înainte de m surare.Carnet de adnot ri personale PREG TIREA PACIENTULUI a) PSIHIC : .

80).Înregistra i frecven a pulsului în carnetul personal notând: numele pacientului.4) deasupra arterei radiale reperate. . .Socoti i pentru fiecare linie orizontal a foii de temperatura câte 4 pulsa ii. 68.Nota i graphic valoarea înregistrat printr-un punct de culoare ro ie a ezat în mijlocul p tratului din rubrica corespunz toare (D sau S) pentru valorile care cresc din 2 în 2 (ex. astfel încât s percepe i sub degete pulsa iile sângelui.3. mediu i inelar (2. .Sp la i-v mâinile. pe fa a anterioar (intern ). . sau 30 secunde i înmul i i cu doi num rul pentru a ob ine rata pulsului pe minut.Plasa i degetele index. . data înregistr rii.sprijinit pe suprafa a patului.Sp la i-v mâinile. 70). REPREZENTAREA GRAFIC A PULSULUI ÎN F. amplitudinea i elasticitatea peretelui arterial în timp ce m sura i frecven a. . mâna în supina ie i extensie EFECTUAREA PROCEDURII: .Aprecia i ritmul. .Fixa i-v un punct de reper pe cadranul ceasului de mân . 64. rata. 76. în an ul radial aflat în prelungirea policelui. .Repera i artera radial la extremitatea distal a antebra ului.Exercita i o presiune u oar asupra arterei pe osul radius. . pentru valorile care cresc din 4 în 4 (ex. 66.Num ra i timp de 1 minut pulsa iile percepute cu degete. . salonul.Nota i graphic valoarea înregistrat printr-un punct de culoare ro ie.T. . . a ezat direct pe linia orizontal din rubrica corespunz toare pentru D (diminea a) sau S (seara).: 62.

. extrasistole.exces de volum lichidian. acuz palpita ii.Pulsul este bine b tut. .intoleran la activitate. regulat. . . pe parcursul zilelor de supraveghere i îngrijire.Pulsul este aritmic. . .Ob ine i curba pulsului prin unirea punctelor care indic valorile ratei cardiace m surate bicotidian.Pacientul este lini tit.alterarea confortului. .Uni i primul punct printr-o linie cu s geat de rubrica pulsului aflat în partea dreapta a sistemului de coordonate din F. . EVALUAREA EFICACIT II PROCEDURII REZULTATE A TEPTATE/DORITE: . .Pacientul este palid. REZULTATE NEDORITE . urm toare: .alterarea perfuziei tisulare MODIFIC RI ÎN SITUA IILE SELECTATE C uta i alte artere accesibile dac pulsul radial nu este palpabil i m sura i pulsul la: .Pulsul radial nu este perceptibil.. anxios.deficit de volum lichidian: .Amplitudinea este mic sau crescut .T.Pacientul are una sau mai multe dintre problemele de dependen . iar frecven a se înscrie în limitele normale corespunz toare vârstei.Tegumentele i mucoasele sunt normal colorate.. .Rata pulsului este mai mare sau sub normalul caracteristic vârstei.

.în regiunea inghinal .Instrui i pacientul/familia s ia leg tura cu medicul curant ori de câte ori i .Înv a i pacientul s .pe fa a anterioar a gatului. . .Num ra i rata pulsului timp de 1 minut.artera pedioasa . EDUCAREA PACIENTULUI .Evita i m surarea pulsului radial la copiii sub 2 ani întrucât rata crescut aria mic de palpare pot determina valori eronate/inexacte..) pe linia medioclavicular stâng .pulsul apicul . .i m soare singur pulsul periferic la arterele carotid sau temporal întrucât sunt mai accesibile pentru autopalparea la domiciliu.Informa i pacientul/familia care sunt valorile normale ale pulsului. .apex (vârful inimii) . întrucât este dificil s ob ii colaborarea copilului de a r mâne cu mâna nemi cat .pe lata dorsala a piciorului.la un lat de deget deasupra i lateral de stânca temporalului. .în spa iul 5 inlercostal (i. pentru o acurate e maxim . în dreptul pavilionului auricular.artera carotid extern (dreapt sau stâng ): . la nivelul triunghiului lui Scarpa . .Ob ine i rata pulsului radial la copiii peste 2 ani atunci când sunt lini ti i sau dorm.artera temporal .artera femural . în dreptul primului sant intermetatarsian.Instrui i pacientul s exercite o presiune u oar folosind 3 degete pentru palpare. .c. . la copil. caracteristice vârstei. în an ul delimitat de laringe (anterior) i mu chiul sternocleidomastoidian (lateral).

eventual.140 120 12 luni .6 ani 75-120 100 6 ani .12 ani 75-110 95 Adolescent 60-100 80 Aduit 60-100 80 . . un tabel cu valori orientative ca în exemplul de mai jos: Vârsta Rata aproximativ Rata medie Nou-nascut 120-160 140 1.Oferi i.2 ani 80-130 110 2 ani .valorile ratei pulsului sunt deviate de la normal i starea general a pacientului se modific .2luni (sugar) 100.

Stetoscop biauricular.Determinarea presiunii sistolice i diastolice la internare pentru a compara starea curent cu valorile normale . randamentul inimii i sistemul vascular.Tensiometru cu man eta adaptat vârstei .).Explica i pacientului procedura pentru a reduce teama i a ob ine colaborarea.Culoare albastr ( pix. .Evaluarea st rii pacientului în ce prive te volumul de sânge.Aprecierea r spunsului pacientului la tratamentul cu fluide sau/ i medicamente PREG TIREA MATERIALELOR Preg ti i pe o tava medical : .A.Utiliza i comprese cu alcool pentru a terge olivele i p r ile metalice ale .T). creion). . b) FIZIC : . . . .Comprese cu alcool medicinal. . carioc .A eza i pacientul în pozi ie confortabil de decubit dorsal ori semi ezând sau în ortostatism conform indica iei medicale EFECTUAREA PROCEDURII: .Foaie de temperatur (F. OBIECTIVELE PROCEDURII .M SURAREA PRESIUNII SÂNGELUI (T.Asigura i un repaus psihic de cel pu in 5 minute înainte de m surare întrucât emo iile influen eaz presiunea sângelui.Carnet de adnot ri personale PREG TIREA PACIENTULUI a) PSIHIC : .

shunt arterio-venos sau r ni ale mâinii). dac a f cut exerci ii de mi care.v. la 2.Descoperi i bra ul pacientului fie prin ridicarea mânecii prin dezbr care dac aceasta (mâneca) este prea strâmt pentru a nu cre te presiunea deasupra locului de aplicare a man etei. . dac pacientul este tulburat emo ional are dureri.Permite i pacientului s adopte pozi ia culcat sau a ezat cu bra ul sus inut la nivelul inimii i palma îndreptat în sus. i înainte de a umfla man eta. deschizând ventilul de siguran comprimând man eta în palme sau pe o suprafa .. .Selecta i un tensiometru cu man eta potrivit st rii constitu ionale a pacientului.Alege i bra ul potrivit pentru aplicarea man etei (f r perfuzie i. .Umfla i man eta tensiometrului pompând aer cu para de cauciuc în timp ce privi i acul manometrului.Închide i ventilul de siguran dur . f r arsuri.A eza i membrana stetoscopului deasupra arterei reperate i introduce i olivele în urechi. .Palpa i artera brahial sau radial exercitând o presiune u oar cu degetele. . în jurul bra ului.Scoate i aerul din man et .stetoscopului dac este necesar . dac m surarea presiunii arteriale nu este o urgen .5 -5 cm deasupra plicii cotului i fixa i-o. bine întins . la nevoie. .Aplica i man eta. . . . .Amâna i m surarea T. A. interven ie chirurgical la nivelul sânului sau axilei. . circular.Verifica i dac man eta con ine aer.

tulbur ri de echilibru. în limitele normale corespunz toare vârstei. 10 mmHg sau 1 cmHg.Pacientul nu acuz cefalee. diastolic sau minim .Continua i s pompa i aer pân când presiunea se ridic cu 30 cm deasupra punctului în care pulsul a disp rut (nu se mai aud batai în urechi). . a ezat pe verticala timpului (D sau S).Socoti i pentru fiecare linie orizontal din foaia de temperatur .. aceast cifr reprezint presiunea (tensiunea) sistolic sau maxim . deschizând u or ventilul de siguran i restabilind circula ia sângelui prin artere. latura de sus a dreptunghiului reprezint T. data înregistr rii. . în urechi.Îndep rta i man eta. înregistra i mental cifra indicat de acul manometrului în oscila ie în momentul în care. valorile ob inute (T.Înregistra i valorile m surate în carnetul personal. REZULTATE NEDORITE . acesta reprezint T. . a pacientului este.A.Înregistra i num rul care corespunde b t ii de final în timp ce continua i decomprimarea man etei. (tensiunea diastolic ). notând: numele bolnavului. .A.Reprezenta i grafic valorile înregistrate printr-un dreptunghi de culoare albastr .A. .Presiunea sistolic sau diastolic este mai mare sau mai mic fa de rata .= 13/7 cmHg). = 130/70 mmHg sau T.Decomprima i man eta. REPREZENTAREA GRAFIC A T.D. auzi i prima b taie clara (lup-dup).A.T.A. cur a i i dezinfecta i olivele stetoscopului. . .S. (tensiunea sistolic ) iar latura de jos a dreptunghiului reprezint T. EVALUAREA EFICACIT II PROCEDURII REZULTATE A TEPTATE/DORITE: .

s fie mai mare la extremitatea distal f extremitatea proximal (superioara). . . . .A. .Alege i o man eta lat a arterei poplitee. la coaps dac accesul la arterele bra ului nu este posibil. întotdeauna veti ob ine exact numai tensiunea sistolic prin aceasta metod .normal a persoanelor de aceea i vârst . dac folosi i coapsa.deficit de cuno tin e. .Sunetele ob inute prin metoda KOROTKOPF nu sunt audibile sau suficient de distincte pentru a facilita o apreciere exacta a T.A.alterarea men inerii s n t ii MODIFIC RI ÎN SITUA IILE SELECTATE . întrucât exist tendin a ca T.M sura i T.exces de volum liebidian . . EDUCAREA PACIENTULUI de i a eza i pacientul pe abdomen pentru palparea adecvat . ÎNGRIJIREA PACIENTULUI Pacientul poate avea una sau mai multe din problemele de dependen : .intoleran la activitate .Ridica i bra ul pacientului deasupra inimii pentru 15 secunde înainte de reverificarea presiunii dac auzi i cu dificultate sunetele (b t ile cardiace) în urechi.Ajusta i evaluarea presiunii arteriale inregistrate.M sura i presiunea arterial prin metoda palpatorie.alterarea randamentului inimii.A. .alterarea nutri iei. în lipsa stetoscopului auricular.

Instrui i pacientul cu hipertensiune arterial (HTA) s . . eventual.Informa i pacien ii despre utilitatea autom sur rii TA. de i costisitor este mult mai u or s cite ti valorile. . 10-13 ani 110/65 mmHg 124/84 mmHg.Informa i pacientul/familia care sunt valorile în func ie de vârst .Sf tui i pacien ii adul i s . cel pu in o dat pe an. Vârsta Valori normale ale T. 14-17 ani 120/80 mmHg 134/89 mmHg.. 18-adult 120/80 mmHg 139/89 mmHg. sunt oscilante. s reduc consumul de sare. ..i ia medicamentele în mod regulat. la domiciliu. .i verifice greutatea i s înve e tehnici de managementul stressului.Instrui i pacientul s se prezinte cu promptitudine la medic dac valorile T.A.A: Limite superioare ale normalului 1 an 95/65 mmHg Nedeterminate 6-9 ani 100/65 mmHg 119/79 mmHg . . un tabel cu valori orientative ca în exemplul de mai jos. s . prin echipament digital.i m soare T.A. oferi i..

Nu fixa i pansamentul prea strâns pentru a nu jena circula ia i a nu produce .Nu introduce i în casolet sau în trusa de instrumente pensa cu care a i lucrat în plag .Asigura i-v c dimensiunile compreselor dep esc marginile pl gi cu cel pu in 1-2 cm .Servi i materialele folosind pense .PANSAMENTUL RESPECTA I CONDI IILE UNUI BUN PANSAMENT a) S fie f cut în condi ii aseptice .Dac zona este expus microbilor.Acoperi i plaga cu comprese sterile i vat . îmbr ca i m nu i sterile .Sp la i plaga prin turnare i absorbi i surplusul de lichid i secre iile prin tamponare . .Administra i un calmant la recomandarea medicului dac situa ia o cere .Nu folosi i acelea i instrumente la alti pacien i b) S fie absorbant .Asigura i absorb ia secre iilor pentru a favoriza cicatrizarea . proteja i plaga cu un strat mai gros de tifon i vat .Folosi i materiale de protec ie i instrumente sterile .Sp la i i dezinfecta i mâinile.Folosi i comprese de tifon i vat hidrofil c) S fie protector .Ac iona i cu blânde e i r bdare . d) S nu fie dureros .

umezindu-le cu solu ie antiseptic dac sunt lipite . schimba i frecvent tamponul) b) Tratarea pl gii . .Aplica i comprese sterile care s dep easc marginile pl gii cu 1-2 cm .Aplica i medicamente conform prescrip iei medicale c) Acoperirea (protec ia pl gii) . îndep rta i firele i ajuta i medicul dac este o plag recent . .Dezinfecta i tegumentul cu o solu ie antiseptic (începând dinspre plag spre periferie.Ac iona i în func ie de recomandarea medicului.Verifica i indica ia medical cu privire la schimbarea pansamentului.Îndep rta i compresele de la pansamentul vechi cu blânde e. RESPECTA I TIMPII PANSAMENTULUI a) Crearea câmpului operator .Asigura i limitarea mi c rilor în acea zon dac exist indica ii în acest sens e) S fie schimbat la timp . de natura i evolu ia pl gii. îndep rta i tubul de dren. folosind eter sau benzin iodat . schimba i pansamentul cu aceast ocazie.durere .Degresarea tegumentelor din jurul pl gii pentru a îndep rta urmele de adeziv de la pansamentul sau sebumul.Schimba i cât mai rar pansamentul la pl gile chirurgicale atunci când se men ine curat i uscat . sp la i plaga cu un jet slab de solu ie antiseptic dac prezint secre ii.În cazul pl gilor secretante schimba i pansamentul ori de câte ori este nevoie.Anun a i medicul i controla i plaga dac pacientul acuz durere sau prezint febr f r alt cauz .

Ochelari de protec ie. . compresiv. umed) .Comprese sterile .Verifica i dac pansamentul jeneaz mi carea OBIECTIVE Favorizarea vindec rii r nilor Prevenirea infec iei Aprecierea procesului de vindecare Protec ia pl gii împotriva factorilor mecanici PREG TIREA MATERIALELOR Se face în func ie de tipul de pansament (protector. m su a pentru pansamente.Tuburi de dren sterile ..La pl gile care secret . ocluziv.Trusa cu instrumente sterile: pense hemostatice.Verifica i pansamentul pentru a nu jena circula ia de asigur repausul în cazul în care este limitat mi carea . absorbant. foarfeci chirurgicale. pense anatomice. sonde canelate.Alege i o metod de fixare adecvat regiunii prin înf are sau cu substan e adezive .M nu i sterile . stilete butonate. .Tava medical /c rucior pentru tratamente. acoperi i compresele cu strat nu prea gros de vat pentru a nu permite. stagnarea secre iilor în contact cu tegumentul favorizând irita ia i macerarea d) Fixarea pansamentului : .Nu aplica i un strat prea gros de tifon pentru a asigura o bun capilaritate . masc întoarcere sau dac .

Alege i pozi ia de decubit pentru a evita lipotimia . solu ie adeziv .Asigura i intimitatea pacientului dac este cazul EFECTUAREA PROCEDURII: .Evalua i starea pacientului pentru a stabili dac pansamentul se face la pat sau la sala de pansamente .Pune i masca.pentru tegumente .Solu ii antiseptice: .Verifica i prescrip ia medical privind tratarea pl gii .Alege i materialele necesare în func ie de tipul pansamentului .Explica i modul de desf urarea al procedurii ..Pozi iona i pacientul în func ie de segmentul ce trebuie pansat . benzi adezive.pentru plag . sp la i mâinile i dezinfecta i-le cu alcool .Medicamente: pulberi. unguente . plas adeziv . ace de siguran .Identifica i pacientul .Ob ine i consim mântul b) FIZIC .T vi a renal PREG TIREA PACIENTULUI a) PSIHIC . eter .Solu ii degresante: benzin iodat .Materiale pentru fixare: fe i de tifon.Informa i pacientul asupra necesit ii efectu rii pansamentului . acoperi i p rul. alez .Mu ama.

Cur a i din nou tegumentele din jurul pl gii folosind tampon pentru o singur manevr i terge i apoi cu un tampon uscat . f r s produce i durere.Acoperi i cu comprese de tifon sterile care s dep rasc marginea cm i aplica i desupra un strat sub ire de vat dac este necesar . .A eza i pacientul în pozi ie comod i pune i regiunea lezat în repaus r sfrânt . fe i) în recipiente speciale .Observa i faciesul i comportamentul la durere . în spiral .. în spic) pl gii cu 1-2 . cu fa ÎNGRIJIREA PACIENTULUI . aplicând medicamente dac sunt recomandate. în evantai. lua i din trus 2 pense sterile .Absorbi i secre iile din plag prin tamponare pentru a nu produce durere .Observa i aspectul tegumentelor pentru ca pansamentul s nu jeneze circula ia REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNC .Îndep rta i pansamentul vechi dac este cazul. Dac este lipit umezi i cu ap oxigenat sau ser fiziologic.Sp la i plaga prin turnare pentru a nu produce durere. folosind una din solu iile dezinfectante recomandate.Cur a i tegumentul din jurul pl gii folosind tampoane îmbibate în benzin sau eter pentru a efectua degresarea i apoi dezinfecta i cu alcool sau tinctur de iod.Fixa i prin lipire cu materiale adezive sau prin bandajare folosind un procedeu adaptat regiunii (circular. tuburi de dren. tergerea se va face de la plag spre periferie schimbând des tampoanele pentru a evita contaminarea .Efectua i în continuare tratamentul pl gii în func ie de natura i evolu ia acesteia.Îmbr ca i m nu i sterile. . m nu i.Colecta i de eurile cu poten ial infec ios (comprese. observa i plaga .

Pacientul nu acuz durere . .Pansamentul se umeze te din cauza secre iilor .Sp la i mâinile NOTAREA PROCEDURII .Pacientul acuz durere.Anun a i medicul i efectua i îngrijirile recomandate . . pot apare furnic turi .Pansamentul este bine fixat i curat.Schimba i pansamentul de câte ori este nevoie .. edema iate.Pansamentul este prea strâns.Nota i tipul de pansament.Cur a i instrumentele i preg ti i-le pentru sterilizare . aspectul i evolu ia pl gii data. plaga secret .Tegumentele î i schimb culoarea.Dezbr ca i m nu ile .Monta i tub de dren la recomandarea medicului sau sub supravegherea acestuia .Aplica i un strat protector i absorbant de vat .Nota i informa iile care trebuie transmise în leg tur cu pansamentele urm toare EVALUAREA EFICACIT II PROCEDURII REZULTATE A TEPTATE/DORITE: . ora . tegumentele sunt ro ii. .Plaga este în curs de vindecare REZULTATE NEDORITE / CE FACE I . Reface i bandajul .

tub de cauciuc cu diametrul de 10 mm i lungimea de 1. solicitându-i colaborarea .Substan lubrefiant .37°C (500-1000 ml adul i.Irigator (recipient). efectele a teptate dar i eventualele efecte nedorite .Ap cald 35 .Mu uama.Canul rectal .Explica i pacientului procedura.5 2m .Introducerea prin anus în rect i colon a unor lichide pentru îndep rtarea materiilor fecale PREG TIREA MATERIALELOR .T vi renal .Mas de tratament sau tav .Material pentru toaleta perineal . travers . 150 ml copii) . 250 ml adolescen i.Învelitoare de flanel sau cear eaf .CLISMA EVACUATORIE OBIECTIVELE PROCEDURII .Plosc (bazinet) .Explica i scopul procedurii.Sare (1 linguri /1 l ap )/ ulei (4 linguri/1 1 ap )/ glicerin (40 g/500 ml ap )/ s pun (1 linguri ras /1 l ap ) PREG TIREA PACIENTULUI a) PSIHIC : .Stativ pentru irigator .Casoleta cu comprese sterile .

în direc ia vezicii urinare.Dezbr ca i partea inferioar a corpului pacientului .Îndep rta i fesele pacientului cu mâna stâng iar cu mâna dreapt introduce i canula 7-10 cm prin anus în rect. l sa i s se scurg o cantitate mic din solu ia pentru clism .A eza i mu amaua i aleza sub bazinul pacientului .Dac rezisten a se men ine i dup trecerea de anus. prin mi c ri de rota ie.Îmbr ca i m nu ile de unic folosin .Pozi iona i irigatorul (recipientul) pe stativ la o în l ime de 45 cm deasupra nivelului anusului pacientului i elimina i aerul din tubul irigatorului dup care închide i circuitul .Ob ine i consim mântul informat b) FIZIC : . cu vârful îndreptat înainte.Sp la i-v pe mâini cu ap i s pun i acoperi i pacientul cu o învelitoare ..Pozi iona i pacientul în decubit lateral stâng cu membrul inferior stâng întins i membrul inferior drept flectat (în pozi ie SIMS).Verifica i prescrip ia . retrage i pu in canula i apoi . pân învinge i rezisten a sfincterului anal . cu anusul expus sau în decubil dorsal cu membrele inferioare flectate (în func ie de starea i confortul pacientului) .Asigura i intimitatea pacientului (paravan) .Lubrifia i canula rectal pe o lungime de 5-7 cm (setul de unic folosin pentru clism poate avea canula prelubrifiat ) . perpendicular pe suprafa a subadiacent .A eza i bazinetul sub regiunea sacral EFECTUAREA PROCEDURII: .

Folosi i bazinetul pentru captarea scaunului. s pun i prosop .9. culoarea i cantitatea materiilor fecale eliminate REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNC .Înainte de terminarea solu iei pensa i tubul.10 minute. extrage i canula rectal a eza i-o în t vi a renal .Înl tura i m nu ile i arunca i-le în recipientul special destinat .Sp la i-v pe mâini ÎNGRIJIREA PACIENTULUI .Îndrepta i vârful canulei în axul ampulei rectale . rugând pacientul s respire adânc de câteva ori . comunicând în permanen cu pacientul pentru a afla cum se simte i . în cazul pacien ilor imobiliza i . la pat.nu for a i introducerea canulei! .2) .Deschide i circuitul i introduce i solu ia încet.Dac pacientul se poate deplasa.Verifica i aspectul.continua i introducerea.Dup eliminarea scaunului verifica i starea de igien a zonei anale i dac este nevoie oferi i pacientului ap . pe o perioad de 5 .Aduce i pacientul în decubit lateral drept i peste câteva minute în decubit dorsal pentru a facilita p trunderea lichidului la o adâncime mai mare (dac este posibil i nu exist contraindica ii) . urmând pa ii descri i în fi "Captarea materiilor fecale în bazinet" (2.Dac pacientul este imobilizat efectua i toaleta zonei folosind un alt bazinet.Îndep rta i paravanul i aerisi i salonul . va merge la toalet -aten iona i pacientul s nu trag ap înainte de a v chema pentru a vedea rezultatul clismei! .Explica i-i pacientului c este nevoie s re in solu ia timp de 10-15 minute .

Consemna i eventuale aspecte patologice (culoare. puroiului.Cantitatea.pacientul exprim confort .Îndep rta i materialele utilizate iar pe cele refolosibile cur a i-le i a eza i-le în locul obi nuit de depozitare .materiile fecale au aspect normal Rezultate nedorite / Ce facem dac : . coborâ i irigatorul sau regla i presiunea cu i continua i .retrage i u or.Comportamentul pacientului pe durata procedurii EVALUAREA EFICACIT II PROCEDURII i s pun i cur at Rezultate a teptate/dorite: . aspectul i culoarea materiilor fecale în foaia de temperatur sau în planul de îngrijiri .opri i câteva momente introducerea lichidului. mucusului) . crampe. l sa i s curg o cantitate mic de ap introducerea cu mi c ri u oare de rota ie . senza ie puternic de defeca ie .Efectuarea clismei . consisten .Canula întâmpin rezisten dup p trunderea în anus .Pacientul acuz dureri.con inutul intestinal gros este eliminat .nu for a i introducerea canulei .Asigura i-v c plosca a fost golit ..Sp la i-v pe mâini cu ap NOTAREA PROCEDURII Nota i: .presiunea sau viteza de introducere a lichidului este mare . prezen a sângelui.

ajuiorul robinetului (dac exist ) .ine i fesele pacientului strânse ajutându-l s in lichidul .Pacientul este sl bit i nu poate re ine lichidul .

gustului medicamentului .Siropurile i antiacidele lichide nu sunt urmate de ingestia de apa pentru c li .Asigura i pacientului o pozi ie comod astfel încât s poat bea . dup mas .Tabletele i capsulele sunt date cu ap pentru a preveni antagonizarea propriet ilor chimice ale medicamentelor .Asigura i pacientul de inofensivitatea procedurii b) FIZIC : .Pahare de unic folosin .Ap s tor de limb .Lingur .Ap . ceai. alt lichid recomandat .Pipet .Informa i pacientul asupra efectului.Tav sau m su mobil . etc) .ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR PE CALE ORAL (LA ADULT) OBIECTIVELE PROCEDURII .Introducerea în organism pe cale oral a unei cantit i de medicamente care s ac ioneze general sau local PREG TIREA MATERIALELOR .M nu i de unic folosin PREG TIREA PACIENTULUI a) PSIHIC : .Informa i pacientul asupra eventualelor efecte secundare (reac ii adverse) .Verifica i dac sunt respectate condi iile de administrare (înainte.Medicamente prescrise . sticlu a picur toare . linguri .

ambalajul. dac are gust nepl cut .A eza i pacientul în pozi ie comod .se diminueaz efectul . .Explica i pacientului ce medicament prime te.Servi i pacientul cu doz unic . ac iunea acestuia. sau o pozi ie comod în care s bea lichidul în func ie de starea acestuia .Tabletele zdrobite sau lichidele pot fi amestecate cu o cantitate mic de mâncare dac aceasta nu este contraindicat de diet EFECTUAREA PROCEDURII: .Identifica i fiecare medicament pe care-l primi te pacientul: eticheta.Duce i t vi a/m su a cu medicamentele în salon .A eza i pacientul în pozi ie ezând dac nu e nici o contraindica ie.Verifica i prescrip ia medical : numele medicamentului. .Da i-i paharul cu ap /suc/ceai i asigura i-v c pacientul a înghi it toate medicamentele sau ajuta i-l dac nu poate s bea singur .Instrui i pacientul dac dup administrare trebuie p streze o anumit pozi ie ÎNGRIJIREA PACIENTULUI .Verifica i num rul salonului i numele pacientului .Asigura i-v c pacientul exprim stare de confort REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNC .Pune i dozele ce trebuie administrate într-un p h rel din material plastic . modul de administrare. doza.Plasa i medicamentele r mase în locul de p strare adecvat .A eza i materialele pe o tav sau c rucior pentru tratament (m su mobil ) .

ora.Data.Asigura i-v c sunt îndeplinite condi iile de p strare .Pacientul simte ac iunea i efectul medicamentului Rezultate nedorite / Ce face i: Pacientul/clientul nu coopereaz .Pacientul accept medicamentele.Sp la i mâinile NOTAREA PROCEDURII Nota i: . doza. anun a i medicul .Dac pacientul este capabil s .Medicamentele au fost administrate f r incidente . este cooperant .invita i pacientul s inspire profund .Numele persoanei care a administrat medicamentul .asigura i-v c nu sunt mirosuri nepl cute în înc pere .i administreze singur medicamentele Transmite i informa iile semnificative în scris i verbal la schimbul de tur EVALUAREA EFICACIT II PROCEDURII Rezultate a teptate/dorite: .Refuzul pacientului .anun a i medicul . i reac ia pacientului .Pacientul este capabil s ingere i s metabolizeze f r grea .dac este cazul.aerisi i . refuz medicamentele o întreba i medicul .Pacientul/clientul acuz senza ii de grea i vom i v rs turi ..Pacientul are reac ie alergic sau anafilactic . medicamentul.opri i administrarea .r mâne i cu pacientul pân când se simte bine .

nota i tipul i evolu ia reac iei alergice .asigura i suport psihologic pacientului pentru a reduce anxietatea .evalua i semnele vitale la 10.15' .Reac ia este sever .preg ti i medicamente antihistaminice .urm ri i dac prezint hipotensiune sau are dificultate în respira ie .preg ti i o trus de urgen pe care s-o ave i la îndemân ..dac are dificult i respiratorii administra i O2 pe masc .a eza i pacientul în decubil dorsal cu capul pu in ridicat . 6l/min. .

Tampoane de vat sau comprese de tifon .Asigura i intimitatea pacientului .Informa i .O.Prescrip ia sau F.M nu i de unic folosin ( op ional) .Medicamentul de injectat .Seringi i ace sterile adecvate .A eza i pacientul în func ie de starea sa în pozi ie ezând cu mâna sprijinit pe old sau în decubit dorsal . a efectelor dorite i nedorite.Stabili i locul de elec ie (injec ia se poate efectua pe fa a extern a bra ului.Introducerea în esutul celular subcutanat a unor medicamente în doza prescris PREG TIREA MATERIALELOR .Tav medicala/c rucior pentru tratament . regiunea supra i sub spinoas a mântul informat . fa a supraextern a coapsei.Ob ine i consim b) FIZIC : .Recipiente pentru colectarea de eurilor PREG TIREA PACIENTULUI a) PSIHIC : . . a orarului de administrare dac este cazul .INJEC IA SUBCUTANAT OBIECTIVELE PROCEDURII . încuruja i i sus ine i pacientul .Solu ii dezinfectantate (alcool) .Explica i scopul injec iei.

Observa i în permanen (posibil frison.Plia i tegumentul între police i index fixându-l i ridicându-l de pe planurile profunde . agita ie) faciesul pacientului.Elimina i bulele de aer din sering .Nu recapsula i acul . adecvat .P trunde i cu rapiditate în tegument cu bizoul acului în sus în stratul subcutanat la 45° sau 90° . regiunea subclavicular ) EFECTUAREA PROCEDURII: .Retrage i acul cu rapiditate dup aplicarea tamponului cu alcool lâng ac . tegumentele. cu ap .Verifica i pozi ia acului prin aspirare .Dezinfecta i-v mâinile .Înc rca i seringa cu solu ia medicamentoas prescris .omoplatului.Sp la i-v pe mâini.Verifica i prescrip ia medical .Injecta i lent solu ia medicamentoas . flancurile peretelui abdominal.Schimba i acul cu altul capi onat.A eza i pacientul într-o pozi ie comod în repaus .Dezinfecta i locul de elec ie cu alcool .Îndep rta i-v m nu ile ÎNGRIJIREA PACIENTULUI .Masa i locul injec iei cu tamponul cu alcool exercitând o u oar presiune . regiunea deltoidian . comportamentul i s pun .Îmbr ca i m nu i de unic folosin (op ional) .

. f r efecte adverse secundare. facies relaxat. prenume. .Ruperea acului i se .REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNC . doza.nume. . acul se arunc necapi onat .Se aplic comprese reci sau ghea .În acest caz acul i seringa cu solu ia respectiv se arunc preg tesc altele pentru injectare în alt loc .Colecta i de eurile în recipiente speciale conform PU (precau iunilor universale).tipul solu iei administrate.Medicamentul este injectat lent în zona selectat când nu se aspir sânge .data i ora administr rii.Acul în eap un vas de sânge atunci când este introdus în esutul subcutanat.Pacientul prezint r spuns favorabil la medicamentul injectat.Sp la i-v pe mânii NOTAREA PROCEDURII Nota i: .Nota i procedura în dosarul/planul de îngrijire .Îndep rta i-v m nu ile .Durere violent prin atingerea unei termina ii nervoase sau distensie brusc a esutului . EVALUAREA EFICACIT II PROCEDURII Rezultate a teptate/dorite: .Zona devine ro ie. comportament adecvat Rezultate nedorite / Ce face i ? . . indurat sau dureroas dup injectare .

.Se maseaz locul .Se extrage acul .

Fiol sau flaconul cu medicamentul prescris .Prescrip ia medicala sau F. fa a extern a bra ului în mu chiul deltoid. deasupra marelui trohanter. fa a extern a coapsei. .Pozi iona i pacientul în func ie de locul ales i de starea sa: decubit ventral.Explica i scopul injec iei.Introducerea în esutul muscular a unei doze medicamentoase prescrise.Stabili i locul de elec ie: cadranul supero-extern fesier. . efectele dorite i nedorite.Comprese sau tampoane cu alcool . .Ob ine i consim mântul informat b) FIZIC : .INJEC IA INTRAMUSCULAR OBIECTIVELE PROCEDURII .Seringi i ace sterile: m rimea depinde de cantitatea de medicament prescris i de caracteristicile anatomice ale pacientului .Tav medical /c rucior .Informa i i explica i pacientului procedura . orarul de administrare dac este cazul. PREG TIREA MATERIALELOR .Asigura i intimitatea pacientului . .Intervieva i pacientul pentru a identifica un poten ial alergic .M nu i de cauciuc ( op ional) PREG TIREA PACIENTULUI a) PSIHIC : .O. în treimea mijlocie.

folosi i m nu i de unic folosin (op ional) i nu prezint noduli . între policele i indexul mâinii nedominante .Aspira i solu ia din fiol sau flacon conform procedurii .decubit lateral cu membrul inferior de deasupra relaxat. în unghi de 90° inând seringa în mâna dominant între police i celelalte degete .Dezinfecta i larg zona aleas .Masa i locul injec iei cu un tampon cu alcool.Inspecta i locurile posibile pentru injec ie .Aspira i lent.Sp la i-v mâinile. exercitând o u oar presiune ÎNGRIJIREA PACIENTULUI . dac nu s-a aspirat sânge .Schimba i acul cu altul capi onat .Asigura i-v c zona nu este contractat EFECTUAREA PROCEDURII: . la locul ales.Fixa i amboul acului cu mâna nedominant cu mâna dominant . tr gând pistonul înapoi pentru a verifica dac acul este într-un vas de sânge .Introduce i rapid acul în esutul muscular.Extrage i rapid acul adaptat la sering fixând amboul .Îndep rta i capacul de la ac prin trac iune .Elimina i bulele de aer din sering .Întinde i pielea. pozi ie ezând .Verifica i prescrip ia medical . ortostatism .Injecta i lent solu ia medicamentoas : 10 secunde pentru fiecare ml de solu ie.Ajuta i pacientul s se îmbrace i s adopte o pozi ie comod i prinde i partea extern a pistonului .

- Încuraja i pacientul s fac exerci ii fizice pentru membrul inferior - Evalua i locul injec iei dup 2 - 4 ore de la administrare, dac este posibil REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNC - Arunca i materialele folosite în containere speciale confonn PU - Acul se arunc necapi onat - Sp la i-v mâinile dup îndep rtarea m nu ilor NOTAREA PROCEDURII Nota i: Procedura în planul de îngrijire i în fi a de proceduri : - Nume, prenume, - Substan administrat , doz ,

- Data i ora administr rii EVALUAREA EFICACIT II PROCEDURII

- Rezultate a teptate/dorite: - Medicamentul este injectat lent în zona selectat , când nu se aspir sânge - Pacientul prezint un r spuns terapeutic la medicamentul administrat; faciesul este relaxat, comportamentul lini tit Rezultate nedorite /Ce face i ? - Acul în eap un vas de sânge atunci când este introdus în esut - se schimb pozi ia acului sau se în eap în alt loc - Acul întâmpin rezisten denutrit, casectic - se recomand în astfel de situa ii folosirea unor ace mai scurte i mai groase pentru a preveni riscul ruperii acestora la contactul cu osul - Zona devine ro ie, indurat sau dureroas dup injectare datorit contactului cu osul în cazul pacientului

- Se aplic comprese reci sau ghea - Apar ame eli, furnic turi sau alterarea func iei musculare în zona injec iei, determinate cel mai adesea de irita ia nervului sciatic sau a unui ram al acestuia - Se respect locul de elec ie - Paralizie prin în eparea nervului sciatic; se recomand respectarea cadranului supero-extern fesier pentru injectare - Embolie prin injectarea într-un vas de sânge a solu iei uleioase - Se anun medicul conform protocolului

- Se intervine de urgen

RECOLTAREA SÂNGELUI PENTRU VSH OBIECTIVELE PROCEDURII - Determinarea rapidit ii cu care se produce sedimentarea ( a ezarea progresiv )

hematiilor pe fundul eprubetei din sângele necoagulabil l sat în repaus PREG TIREA MATERIALELOR - Tav medical /c rucior - Sering de 2ml, ac steril sau holder i ac dublu acoperit cu cauciuc - Anticoagulant solu ie de citrat de Na 3,8% sau tub vacuette cu anticoagulant steril (capac negru) - Stativ, eprubete curate, uscate - Solu ie dezinfectant , tampoane de vat - M nu i de unic folosin - Garou, t vi renal , mu ama

- Recipiente pentru colectarea de eurilor PREG TIREA PACIENTULUI a) PSIHIC : - Informa i i explica i pacientului procedura - Ob ine i consim mântul informat - Încuraja i i sus ine i pacientul b) FIZIC : - Aten iona i pacientul s nu m nânce i s stea în repaus fizic - Verifica i dac a respectat recomand rile - Pozi iona i pacientul în decubit dorsal cu membrul superior sprijinit pe pat ca pentru punc ia venoasa

Aspira i în sering 0.partea superioar .6ml sânge ..Îndep rta i cauciucul de pe ac .Aplica i garoul ca pentru punc ia venoas .Retrage i acul dup aplicarea tamponului cu alcool .Dezlega i garoul .Sp la i mâinile cu ap i s pun .4ml citrat de Na 3.Dezinfecta i mâinile cu alcool .Punc iona i vena .Punc iona i vena .Tansfera i amestecul sânge/citrat în eprubet .A eza i eprubeta în stativ b) prin metoda vacuette .A eza i seringa pe o compres steril .Îmbr ca i m nu i de protec ie .Acoperi i acul seringii cu capacul .Monta i acul dublu la holder prin în urubare .Aplica i garoul .Asigura i intimitatea pacientului .Aspira i în sering 1.Exercita i o compresiune asupra tamponului 2-3' .Alege i vena cea mai u or abordabil EFECTUAREA PROCEDURII: a) prin metoda clasic .Sp la i mâinile/dezinfecta i-le/pune i m nu i de unic folosin .8% .Dezlega i garoul i agita i u or .

Completa i fi a de laborator .Colecta i de eurile în recipiente speciale conform PU .Agita i lent tubul vacuette ÎNGRIJIREA PACIENTULUI .Nota i procedura în dosarul/planul de îngrijire .Eticheta i eprubeta sau vacutainerul pentru laborator .Sp la i mâinile NOTAREA PROCEDURII .Nota i reac ia pacientului în timpul procedurii PREG TIREA PRODUSULUI PENTRU LABORATOR . tegumentele.A eza i pacientul în pozi ie comod .3' .Observa i faciesul..Fixa i tubul vacuette destinat recolt rii VSH .Pacientul exprim stare de confort .Observa i locul punc iei REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNC . aplica i o band adeziv non alergic deasupra tamponului .Umple i pân la semn recipientul cu sânge .Transporta i imediat produsul la laborator EVALUAREA EFICACIT II PROCEDURII Rezultate a teptate/dorite: .Exercita i o presiune asupra tamponului de 2.Punc ia venoas se desf oar f r incidente .Retrage i acul dup aplicarea tamponului cu alcool .Îndep rta i mânu ile . comportamentul pacientului .

paloare accentuat .Se produce coagularea sângelui . lipotimie .Sângele nu se coaguleaz ..Aplica i o compres rece i apoi un unguent care favorizeaz resorb ia .Cere i acordul medicului i pacientului pentru repetarea recolt rii .Perforarea venei i apari ia hematomului . .Nu apare hematomul local Rezultate nedorite i nu se hemolizeaz .Pacientul prezint ame eli.Gre eala de colectare.Se produce hemoliza sângelui .

Stativ. mu ama .Informa i i explica i pacientului procedura .Tuburi vacuette unele cu gel care ajut la separarea mai rapid a serului .Tav medical / c rucior .Ob ine i consim mântul informat .Determinarea componentelor biochimice ale sângelui în vederea aplic rii m surilor competente în timp util în cazul modific rilor patologice PREG TIREA MATERIALELOR .Aten iona i pacientul s nu m nânce i s stea în repaus fizic cel pu in 12 ore .Seringi i ace sterile adecvate sau holder cu ac dublu (special) acoperit cu cauciuc .T vi renal .M nu i de unic folosin .Garou.Pozi iona i pacientul în func ie de starea sa ( ezând sau decubit dorsal) cu mâna sprijinit ca pentru punc ie venoas .Încuraja i i sus ine i pacientul b) FIZIC : .Recipiente speciale pentru colectarea de eurilor PREG TIREA PACIENTULUI a) PSIHIC : . uscate . eprubete curate.Solu ie dezinfectant (alcool) .RECOLTAREA SÂNGELUI PENTRU EXAMENE BIOCHIMICE OBIECTIVELE PROCEDURII .Tampoane de vat .

Retrage i acul dup aplicarea tamponului cu alcool .Sp la i mâinile / dezinfecta i / îmbr ca i m nu i de unic folosin . creatinin .Umple i pân la semn recipientul cu sânge (5 .7 ml de sânge . etc) .Repartiza i sângele în eprubet conform protocolului de recoltare ..Exercita i o presiune moderat asupra tamponului 2 -3' f r ca pacientul s îndoaie cotul (ruga i pacientul eventual s fixeze tamponul) .Recolta i 5 .Aplica i garoul .Aplica i garoul . acid uric.7 ml) .Alege i vena cea mai turgescent EFECTUAREA PROCEDURII: a) prin metoda clasic .Fixa i tubul vacuette destinat recolt rilor pentru examene biochimice (glicemie. uree.Fixa i acul la sering .Punc iona i vena .Monta i acul special la holder prin în urubare .Punc iona i vena .Dezlega i garoul .Îndep rta i cauciucul de pe partea superioar a acului .Sp la i mâinile cu ap i s pun .Îmbr ca i m nu i de unic folosin .Dezinfecta i mâinile . calcemie.A eza i eprubeta în stativ b) prin metoda vacuette .

paloare accentuat .Transporta i imediat produsul la laborator în condi ii de siguran EVALUAREA EFICACIT II PROCEDURII Rezultate a teptate/dorite: .Sânge hemolizat .Eticheta i eprubeta sau vacutainerul pentru laborator . comportamentul pacientului REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNC . tegumentele. posibil lipotimie .Observa i faciesul.Ame eli.Aplica i o band adeziv non alergic deasupra tamponului .Colecta i de eurile în recipiente speciale conform PU .Prelevarea se face f r incidente..Îndep rta i m nu ile .A eza i pacientul în pozi ie comod .Nota i procedura în dosarul/planul de îngrijire PREG TIREA PRODUSULUI PENTRU LABORATOR .Hematom prin infiltrarea esutului paravenos .Retrage i acul dup aplicarea tamponului cu alcool i exercita i presiune asupra acestuia 2-3' ÎNGRIJIREA PACIENTULUI .Completa i fi a de laborator .Pacientul prezint stare de confort Rezultate nedorite/ce face i ? .Sp la i mâinile NOTAREA PROCEDURII . pacientul este colaborant .

în cazul sugarilor i copiilor mici EFECTUAREA PROCEDURII: Explica i pacientului care.S .Efectua i toaleta genito-urinar la femeie . ph-ului.Ob ine i colaborarea b) FIZIC : .Determinarea densit ii.RECOLTAREA URINEI PENTRU EXAMEN SUMAR DE URIN OBIECTIVELE PROCEDURII .S se a eze într-o pozi ie în care jetul urinar s fie dirijat în recipient: ortostatism la b rbat i pozi ie ezând la femeie .i spele mâinile.când mostra de urin ( 10ml) este recoltat pe sond à demeure .Tav medical /c rucior .Recipient curat i uscat sau steril pentru femeie .Informa i pacientul con tient . albuminei. glucozei. s foloseasc m nu i de cauciuc .M nu i de cauciuc pentru manipularea urinei PREG TIREA PACIENTULUI a) PSIHIC : .Explica i-i procedura în termeni accesibili .Examinarea sedimentului urinar PREG TIREA MATERIALELOR Î .Pens pentru clamparea sondei .i recolteaz singur urina: . cu adeziv. tampoane cu alcool  â î*> .Sering i ace sterile.Fixa i punga colectoare la nivelul organelor genitale. urobilinogenului .

Colecta i materialele folosite în containere speciale conform PU (precau ii universale) .Sp la i-v mâinile .Eticheta i recipientul cu: numele i prenumele pacientului.Clampa i sonda cu 15' înainte de recoltare .Sp la i-v mâinile dup îndep rtarea m nu ilor NOTAREA PROCEDURII Nota i: .Transfera i urina în recipient .Data i ora recolt rii EVALUAREA EFICACIT II PROCEDURII Rezultate a teptate/dorite . sec ia.Aspira i 10 ml de urin în sering .Transporta i urina la laborator imediat REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNC .S eticheteze recipientul În caz de recoltare pe sonda à demeure: .S .S colecteze 10 ml urin direct în recipient .i spele mâinile .Punc iona i sonda cu acul adaptat la sering .. folosi i m nu i de unic folosin .S a eze capacul pe gura recipientului dup recoltare . data i ora recolt rii . examenul cerut.Nota i procedura în dosarul/planul de îngrijire .Dezinfecta i sonda .Sp la i-v mâinile.

.Sedimentul urinar con ine numeroase leucocite. cu urobilinogen crescut .Urina este hipercrom .Sedimentul urinar nu con ine celule descuamate de pe tractul urinar Rezultate nedorite / Ce face i ? .Anun a i medicul care poate s recomande alte examene.Recolta i în afara perioadei de menstrua ie .Arunca i urina .Anun a i medicul .Face i toaleta local înainte . hematii.Mostra de urin este contaminat cu scurgere vaginal sau cu sânge menstrual .Anun a i medical . celule descuamate sau epitelii .Mostra de urin nu este contaminat cu scurgere vaginsal sau cu sânge menstrual . mai relevante din urin . are o culoare galben aurie (normocrom ) .Urina con ine albumin sau glucoza .Urina nu con ine albumin sau glucoz .

Recipient steril pentru recoltarea urinei PREG TIREA PACIENTULUI .Container pentru aruncarea materialelor folosite c) pentru prelevarea prin sondaj intermitent preg ti i: .Tav medical /c rucior .Antiseptic.RECOLTAREA ASEPTIC A URINEI UROCULTURA OBIECTIVELE PROCEDURII .Tav medical /c rucior . solu ie de clorhexidin .Comprese sterile .Bazinet dac este necesar .Container pentru de euri b) pentru prelevarea pe sonda urinar à demeure preg ti i: .Sond vezical pentru b rbat sau femeie .Recipient pentru colectarea steril a urinei .Antiseptic pentru dezinfec ia meatului uretral .Sering i ace sterile.Comprese sterile . tub de laborator STERIL .Ap i s pun pentru toaleta genito-urinar .Comprese sterile .Studiul bacteriologic al urinei pentru identificarea germenilor i efectuarea antibiogramei PREG TIREA MATERIALELOR a) pentru prelevarea f r sondaj preg ti i: .

Asigura i pacientul de inofensivitatea procedurii .Oferi i-i comprese sterile cu antiseptic pentru dezinfec ia meatului urinar dup sp lare .Asigura i intimitatea pacientului.Explica i pacientului modul de derulare a procedurii. dezinfecta i meatul uretral cu comprese sterile îmbibate în antiseptic .a) PSIHIC : .Acoperi i tubul steril b) prelevarea de c tre pacientul con tient i capabil s urineze în mod voluntar . EFECTUAREA PROCEDURII: .Recolta i urina de la b rbat sau femeie dup toaleta genito-urinar cu ap s pun i cl ti e abundent .Colecta i urina. în recipientul steril.Instrui i pacientul con tient i valid cum s recolteze singur b) FIZIC : . din mijlocul jetului .Verifica i prescrip ia medical .Identifica i pacientul .Explica i pacientului necesitatea prelev rii . . usca i regiunea.Efectua i toaleta genito-urinar la pacientul nedeplasabil .Sp la i-v mâinile cu ap i s pun (lavaj simplu) i .Preleva i prin una din metodele enumerate mai jos în func ie de starea pacientului sau recomandarea medical a)prelevarea f r sondaj: .Asigura i condi ii pentru efectuarea toaletei la pacientul valid .

Folosi i m nu i de unic folosin ..A tepta i 10-15' ca s se adune o cantitate suficient de urin pentru examen d) prelevarea prin sondaj interimitent: . cu comprese sterile îmbibate în antiseptic .Introduce i sonda vezical respectând tehnica sondajului vezical la b rbat sau femeie .Punc iona i tubulatura pungii de colectare cu acul steril adaptat la sering preleva i cantitatea necesar de urin .Men ine i sonda pe durata evacu rii urinei .L sa i urina s curg în bazinet i recolta i apoi în recipientul pentru laborator . l sând s curg primul jet i recoltând urina în flacon din mijlocul jetului .Îndep rta i sonda i dezinfecta i meatul urinar .Arunca i acul i seringa în containerul special Dac diureza este sc zut : .Dezinfecta i locul de prelevare.Sp la i-v mâinile i .Arunca i materialele folosite în container .i spele mâinile dup prelevarea urinei c) prelevarea pe sonda urinar à demeure .Evacua i tot con inutul vezicii urinare .Clampa i sonda sub locul de prelevare f r s-o leza i .Transfera i urina din sering în flaconul pentru laborator .Da i-i pacientului flaconul steril .Cere i-i pacientului s .Explica i-i s urineze la toalet .Sp la i-v mâinile cu ap i s pun (lavaj simplu) .

Absen a contamin rii în timpul emisiei i recolt rii ca urmare a toaletei genito-urinare i dezinfec iei meatului urinar Rezultate nedorite / Ce face i ? II PROCEDURII de informa ii cu date clinice (t°. aspectul urinei PREG TIREA PRODUSULUI PENTRU LABORATOR Respecta i urm toarele reguli generale: .Înso i i monstra de o fi a pacientului.U.Colecta i materialele folosite în recipiente speciale conform precau iunilor universale (P. starea de s n tate i .Eticheta i mostra imediat dup recoltare cu nume. ora.Supraveghea i pacientul purt tor de sond .Ajuta i pacientul s se îmbrace ÎNGRIJIREA PACIENTULUI . asigura i-v c este permeabil racordat la punga colectoare REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNC .) NOTAREA PROCEDURII .Nota i procedura în fi a de proceduri i în dosarul/planul de îngrijire . prenume.Nota i data. data i ora recolt rii . motivul) EVALUAREA EFICACIT Rezultate a teptate: . numele persoanei care a recoltut. CNP.Pacientul deplasabil nu are nevoie de îngrijiri speciale .Transporta i imediat e antionul la laborator pentru a evita multiplicarea germenilor sau p stra i-l la frigider la +4°C în cazul în care examenul se face mai târziu (nu mai mult de 12 ore) ..

Respecta i normele generale de preg tire a produsului pentru laborator .Contaminarea urinei prelevate cu bacterii prezente în regiunea periuretral în timpul emisiei (bacteriurie slab < 10000germeni/ml) .Repeta i procedura respectând normele de igiena local .Multiplicarea germenilor prin p strare mai mult de or în afara frigiderului .Emisia dificil a urinei prin blocaj psihologic .P strarea prea mult la rece duce la precipitarea ura ilor ceea ce împiedic analiza ulterioar a urinei .Oferi i timp sau recolta i prin sondaj vezical (în caz de urgen a) ..

Spatul lingual steril .A eza i pacientul pe scaun sau în pat în pozi ie ezând . s nu m nânce.i sus in copilul în bra e pentru recoltare EFECTUAREA PROCEDURII: .Identificarea agen ilor patogeni la purt tori s n to i i bolnavi . s nu fac gargar .Tav medical /c rucior.Eprubet cu tampon faringian steril.Masc de protec ie.RECOLTAREA EXUDATULUI FARINGIAN OBIECTIVELE PROCEDURII .Încuraja i i sus ine i pacientul b) FIZIC : . . .M nu i de unic folosin .Efectuarea antibiogramei PREG TIREA MATERIALELOR .Verifica i dac pacientul a respectat recomand rile privind procedura .Informa i i explica i procedura pacientului/apar in torului (dac este copil) . . .1-2 t vi e renale PREG TIREA PACIENTULUI a) PSIHIC : .Avertiza i apar in torul c va trebui s . s nu se spele pe din i.Ob ine i consim mântul informat . s nu bea ap . s nu i instileze pic turi în nas în diminea a recolt rii . .Aten iona i pacientul sau apar in torul s nu înceap nici un fel de tratament.

aspectul local PREG TIREA PRODUSULUI PENTRU LABORATOR .Colecta i de eurile în recipiente speciale.Nota i reac ia pacientului.Închide i repede eprubeta cu dopul .U.Retragce i tamponul faringian far a atinge: din ii.A eza i pacientul în pozi ie comod ÎNGRIJIREA PACIENTULUI .Realiza i un frotiu folosind alt tampon conform recomand rii medicului) . conform P.Îmbr ca i m nu i de unic folosin .Sp la i mâinile cu ap i s pun . .terge i depozitul faringian i amigdalian (dac este cazul dezlipi i i o por iune din falsa membran ) .Sp la i i cur a i instrumentele folosite .Data i ora recolt rii.Sp la i mâinile cu ap i s pun .Nota i procedura în dosarul/planul de îngrijire.Invita i pacientul s deschid larg gura . obrajii .Ap sa i limba cu spatula lingual steril .Folosi i masca de protec ie . Dac are senza ie de gre i vom nu m nânc i nu bea imediat dup recoltare REORGANIZAREA LOCULUI DE MUNC ..Deschide i eprubeta. scoate i tamponul faringian .Îndep rta i m nu ile/masca NOTAREA PROCEDURII . . limba. .Nu necesita îngrijiri speciale legate de procedur .

Comunica i laboratorului dac pacientul a luat medicamente i care sunt acelea EVALUAREA EFICACIT Rezultate a teptate: .Recoltarea s-a f cut f r incidente . voma prin atingerea luetei .Repeta i recoltaren folosind alt tampon .Eticheta i recipientul în care s-a f cut recoltarea . limba .Ruga i pacientul s inspire adânc i apoi s stea nemi cat în timpul Recolt rii II PROCEDURII .Transporta i imediat produsul la laborator .Pacientul poate prezenta senza ie de grea .Completa i fi a de laborator .Se pot ob ine rezultate eronate atunci când în timpul recolt rii tamponul faringian se îmbib cu saliv sau se ating din ii..Produsul nu a fost suprainfectat Rezultate nedorite/ce face i? .

Se recomand tact i în elegere empatic în comunicarea cu pacientul pentru a reduce disconfortul psihic creat de teama de opera ie. de opera ie. PREG TIREA PREOPERATORIE GENERAL DIN ZIUA CARE PRECEDE OPERA IA PREG TIREA PSIHIC A BOLNAVULUI .PREG TIREA PREOPERATORIE OBIECTIVE SPECIFICE . . deprima i psihic.Anestezicele i drogurile analgezice au efect depresiv asupra organismului diminuând durerea dar i capacitatea de reac ie a pacientului fa de stimulii din mediul înconjur tor. evitându-se contactul celor nou interna i cu cei care au avut o evolu ie postoperatorie dificil . grav sau cu muribunzii.Furnizarea. preoperator. . . de suferin a postoperatorie fac ca bolnavii s fie anxio i. PRINCIPII DE ÎNGRIJIRE .Incizia operatorie determin durere i predispune la infec ii. .Se lini te te pacientul cu privire la anestezie. de informa ii i instruc iuni pacientului i familiei.Opera ia este un eveniment important în via a pacientului. de anestezie.Preg tirea documentelor pacientului pentru opera ie prin: revederea semn turii consim mântului chirurgical completarea cu acurate e a listei operatorii .Preg tirea pacientului pentru opera ie prin : restric ionarea aportului de alimente i lichide preg tirea câmpului operator (suprafa a cutanat ) recoltarea produselor pentru examene de laborator efectuarea igienei personale i a altor nevoi de baz asigurarea siguran ei pacientului dup administrarea medica iei preanestezice . generator de stress fizic i psihic. . durere i procedurile preoperatorii .Teama de spital. agita i.Se recomand selectarea pacien ilor pe saloane. anestezie.

ac ionând ca un avocat al pacientului (verificând dac pacientul a în eles informa iile primite i dac sunt respecta i to i pa ii în preg tirea preoperatorie). .Se ob ine consim mântul scris al pacientului con tient.Se face baie. în cazul bolnavilor nedeplasabili.Se dezinfecteaz zona ras cu alcool medicinal sau betadin (se exclude riscul la alergie prin anamnez ) . sau toaleta pe regiuni. . nu legal. la indica ia medicului sedative. Se contraindic . . . accesibile legate de actul operator i de consecin ele acestuia (limit ri. preanestezic .Se stabile te data interven iei i se comunic bolnavului. actul operator în caz de leziuni .. nursa este responsabil din punct de vedere etic.Formele de consim mânt trebuie semnate înainte ca pacientul s primeasc medica ia sedativ . .Se respect opiniile pacientului legate de credin e i concep ii.Se ofer informa ii clare. pe o suprafa larg (15 / 25cm) având grij s nu se creeze solu ii de continuitate. temporar.Se depileaz zona de interven ie prin raderea pilozit ilor cu un aparat de ras individual.In caz de urgen imediat . . .Se interzice folosirea cremelor depilatoare care pot da reac ii alergice i irita ii ale mucoaselor din zonele intime.Se acoper câmpul operator cu un câmp steril. adult sau al familiei în cazul minorilor sau al pacien ilor incon tien i. sau du . hipnotice în seara dinaintea interven iei pentru a asigura o odihn adecvat în timpul nop ii IGIENA PACIENTULUI . . la pat.Nu se depileaz sprâncenele în cazul interven iilor la nivelul globului ocular. mutil ri).Se cur cu aten ie zonele de flexie i cea ombilical pentru a reduce riscul infec iei prin flora cutanat . .Consim mântul informat în interven iile chirurgicale este responsabilitatea medicului. . .Se administreaz . CREAREA CÂMPULUI OPERATOR . bolnavul va fi ras la pat sau la UPU înainte de a fi transportat la blocul operator.

PREG TIREA PREOPERATORIE DIN ZIUA OPERA IEI M SURI GENERALE . tusea. precum i apari ia menstrua iei la femei.Se sisteaz aportul de alimente i lichide de la orele 21. . . diareea. . respira ie. . protezele (dentare.Se efectueaz : ECG. agrafele de p r.Se cânt re te bolnavul i se apreciaz talia pentru dozarea premedica iei i anestezicelor. puls.Se face clisma evacuatoare în seara dinaintea i în diminea a interven iei chirurgicale încaz de interven ii pe tubul digestiv. coriza. membrele artificiale).Se semnaleaz medicului eventualele modific ri ale tegumentelor din zonele prev zute pentru interven ie cum ar fi semnele de inflama ie sau de alergie.Se m soar i se reprezint grafic func iile vitale: temperatura. INVESTIGAREA PARACLINIC . în seara de dinaintea opera iei. apari ia menstrua iei la femei i modific ri din zona de interven ie. radiografie pulmonar .Se comunic medicului eventualele modific ri patologice ale func iilor vitale. FI A Nr.Se apreciaz starea general i comportamentul.A. T.Se interzice fumatul cu o sear înainte de opera ie. precum i consumul de b uturi alcoolice.Se îndep rteaz bijuteriile. RESTRIC IA ALIMENTAR .Se supravegheaz pacientul s r mân nemâncat i s nu fumeze.Se noteaz i se raporteaz eventualele simptome de infec ie a c ilor respiratorii superioare. Se administreaz un laxativ cu 12-24 ore inaintea interven iei dac actul operator nu se desf oar pe tubul digestiv i tranzitul bolnavului este normal. . peruca. . . TA. GOLIREA INTESTINULUI TERMINAL .Se m soar func iile vitale i vegetative: temperatura. obligatoriu. ceasul.Se verific . . .Se scade aportul alimentar oral cu o zi înainte de opera ie.cutanate în regiunea unde urmeaz s se desf oare interven ia. . puls.. SUPRAVEGHEREA ÎNAINTEA OPERA IEI . pentru toate tipurile de interven ii chirurgicale: grupul sanguin i factorul Rh hemograma glicemia ureea creatinina sanguin electroli ii serici probele hepatice factorii de coagulare sumarul de urin .

. cu rezultatele investiga iilor. cu consim mântul scris. iar pacientul îmbrac o pijama curat .Se preg te te.Se predau obiectele de valoare. deschis . a rujului. salonul pentru primirea în condi ii oprime.O.i goleasc vezica urinar sau se monteaz aseptic o sond vezical .Se transport bolnavul la sala de opera ie cu un mijloc adecvat st rii sale . a operatului: igiena salonului aerisirea salonului schimbarea lenjeriei de pat asigurarea cu material de protec ie a patului.lentilele de contact .i fac toaleta de diminea f r folosirea machiajului sau a lacului de unghii. . ADMINISTRAREA PREMEDICA IEI . între timp. bine acoperit i înso it de nurs .Se interzice pacientului s se mai ridice din pat dup administrarea premedica iei deoarece are ac iune sedativ i deprim circula ia. dac medicul indic .Se verific sursa de oxigen. sau se împlete te în coad .Se administreaz medica ia preanestezic (premedica ia) cu 60 de minute înainte de opera ie. .efe.Se strânge p rul lung într-o bonet . TRANSPORTUL BOLNAVULUI LA SALA DE OPERA IE . determinând hipotensiune arterial ortostatic . pentru o bun observare a extremit ilor. . ora.cu brancarda. . bijuteriile bolnavului familiei sau nursei.Se evit transportul prea devreme la sala de opera ie pentru a nu stresa bolnavul.Se invit pacientul s .Se înso e te bolnavul de documentele administrative: F. dac administrarea este oral i cu 45 de minute înainte de opera ie - în administrarea parenteral . de aspira ie.Se preg tesc: tensiometru i stetoscop biauricular stativ trusa de perfuzat solu ii perfuzabile i medicamente . . PREG TIREA SALONULUI POSTOPERATOR .Se cere pacientei s . regiunea operatorie). iar femeile c ma de noapte. patul rulant. înso ite de procesul verbal. Se verific lista operatorie (data.

renale. .Corectarea deficien elor organismului. diabet zaharat. pulmonare. cu 3-4 zile înainte de opera ie sp l tura gastric în seara dinaintea opera iei . INDICA II - Pacien i cu risc operator crescut creat de aparatul sau organul pe care se va interveni.regim alimentar cu pu ine reziduuri (carne.În cazul opera iilor pentru stenoza piloric i a opera iilor pe stomac: montarea unei sonde nasogastrice de aspira ie a stazei gastrice.Restabilirea echilibrului fiziologic pentru a suporta actul operator. brânz .v.fluidifiante ale secre ilor . M SURI SPECIFICE LEGATE DE APARATUL SAU ORGANUL PE CARE SE VA DESF URA OPERA IA .În cazul interven ilor pe aparatul respirator se practic : aspirarea secre iilor traheobron ice medica ie specific : . etc). .sonda CARLENS (prezint dou bra e.În caz de ocluzie intestinal : aspira ie nasogastric i. lapte. iaurt) .expectorante bronhodilatatoare . hepatice. de aspira ie.regim exclusiv hidric cu 24 ore reechilibrare hidroelectolitic . Chist hidatic) .Pacien i cu afec iuni preexistente (tara i): cardiovasculare. Evitarea complica iilor grave în timpul sau imediat dup opera ie. ou . câte unul pentru fiecare bronhie) când este necesar excluderea temporar a unui pl mân sau pentru a preveni inunda ia bronsic cu secre ii (ex. .În cazul interven iilor pe colon i rect: golirea con inutului cu 48-72 de ore înaintea opera iei prin: .intuba ia cu sonde speciale .prescrise de medic pentru perioada postoperatorie urinar bazinet t vi a renal alte materiale în func ie de tipul interven iei i de îngrijiri (borcan de drenaj. . PREG TIREA OPERATORIE SPECIAL OBIECTIVE .

fiecare litru fiind b ut într-o or . se administreaz 4 plicuri dizolvate fiecare în câte 1 litru de ap (4 litri în total) în seara care precede interven ia. .Se face reechilibrarea hematologic parenteral (transfuzii) în cazul pacien ilor cu anemie sever .Se vor evita interven iile pentru afec iuni cronice în primele 6-12 luni dup un infarct miocardic acut . tromboembolic i al hemoragiilor digestive acute "de stress" la pacien ii cu risc major. reechilibrarea hidroelectolitic parenteral clisme evacuatorii în cazul în care administrarea Fortrans-ului este cardiac .Se converte te medica ia cardiac i antihipertensiv sau de reglare a glicemiei pe cale oral în terapie parenteral pân la reluarea tranzitului i alimenta iei postoperator. PREG TIREA PREOPERTORIE DE URGEN DEFINI IE . . contraindicat (stare general alterat . cât i postoperatorii.Se recomand ob inerea avizului de la medicul specialist în domeniu (diabetolog. . gastroenterolog. . neurolog.Preg tirea preoperatorie pentru interven ia chirurgical efectuat în primele 23 ore de la . M SURI SPECIFICE LEGATE DE AFEC IUNILE PREEXISTENTE . etc). cardiolog. etc) cu specificarea riscului anestezicochirurgical i eventual a m surilor terapeutice necesare atât pre-.Se aplic m suri specifice pentru pacien ii hepatici: dieta hipercaloric predominant glucidic vitaminoterapie reducerea aportului de proteine pentru a sc dea riscul de apari ie a encefalopatiei portale (la cirotici). preoperator. insuficien aseptizarea colonului prin administrarea parenteral de antibiotice B.înaintea opera iei administrarea de solu ii hipertone cu 24 ore înaintea opera iei: Fortrans (care nu este metabolizat de flora intestinal i nu se absoarbe prin mucoasa intestinal ).Se recomand profilaxia riscurilor: infec ios. . HTA.

se preg tesc: masa cu instrumente sterile. spa iu pentru preg tirea materialelor i pentru trezirea operatului.Nursa de la blocul operator verific cur enia i func ionalitatea aparatelor i echipamentelor din spa iile medicale (s lile de opera ii cu anexele aferente): sp l tor filtru pentru chirurgi cu robinete cu ap steril . 4.internare sau în primele 4-6 ore (în caz de semiurgen ). .Halatele echipei sunt considerate sterile în fa . .de ocarea bolnavului ocat recoltarea de urgen a sângelui pentru: HLG.Prevenirea complica iilor intra. glicemie. . PREG TIREA S LII DE OPERA IE . oxigenatorul de perete. c ruciorul cu medicamente. M SURI PREOPERATORII DE URGEN M surile se aplic în sala de opera ie i se refer la: - toaleta sumar pe regiuni insistându-se pe aseptizarea regiunii pentru opera ie monitorizarea func iilor vitale i vegetative . uree. prizele.Controlul infec iei prin respectarea circuitelor i aplicarea tehnicilor aseptice. masa de opera ii REGULI DE BAZ ÎN SALA DE OPERA IE . În sala de opera ii viscerale verific : . papuci. i postoperatorii imediate. . zonele nesterile ale halatelor includ umerii.În sal se intr numai cu echipament de protec ie: halat. de la um r pân la mijloc i de la mân pân aproape de cot. bonet . casoletele cu material moale.Preg tirea preoperatorie pentru urgen ele majore cu risc vital.Asigurarea siguran ei i protec iei pacientului . OBIECTIVE .Salvarea vie ii pacientului. aspiratorul de perete. camer protocol operator.2. .administrarea premedica iei FI A Nr. grup sanguin i factor Rh . HT. . masc . gâtul.aspiratorul chirurgical. pachetele cu bluze i m ti sterile. ÎNGRIJIREA INTRAOPERATORIE OBIECTIVE SPECIFICE .lampa scialitic . teste de coagulare.Prevenirea complica iilor intraoperatorii. zonele axilare i .

prevede s se verifice de c tre nurs : numele i num rul de salon al pacientului istoricul st rii de s n tate i starea fizic prezent rezultatele examenelor de laborator i radiografiile grupa de sânge i testele de compatibilitate alergiile i orice alte reac ii anterioare la anestezie sau transfuzii prezen a bijuteriilor. a lentilelor de contact. trebuie s se întoarc cu fa a c tre fa a celuilalt sau cu spatele c tre spatele celuilalt . a protezelor dentare i dac pacientul a consumat alimente greutatea i în l imea.i schimb pozi iile.Unghiile se taie scurt pentru a preveni str pungerea m nu ilor.spatele. POZI IONAREA PACIENTULUI PENTRU OPERA IE Responsabilitatea pentru pozi ionarea pacientului revine împreun nursei. orice material care atinge suprafa a mesei este considerat contaminat. ADMITEREA PACIENTULUI ÎN ZONA S LII DE OPERA IE .Pozi ionarea pacientului va ine seama de: tipul i locul interven iei mobilitatea articula iilor vârsta pacientului evitarea apari iei leziunilor de compresiune la nivelul esuturilor i nervilor facilitarea func iei cardiocirculatorie i pulmonar . iar dac . . în vederea doz rii corecte a drogurilor anestezice.Când m tile sunt îndep rtate.Mesele acoperite cu câmpuri sunt considerate sterile doar la suprafa .Tot personalul trebuie s foloseasc m ti care asigur o filtrare înalt . .M tile trebuie s acopere complet nasul i gura i s fie fixate i nu purtate larg în jurul gâtului. Personalul echipei sterile trebuie s stea în apropierea suprafe elor sterile. chirurgului i anestezistului .Protocolul de admitere în zona în care pacientul este inut pân ajunge în sala de opera ie.Pozi ionarea corect este . se ating numai leg turile pentru a preveni contaminarea mâinilor de la zona nazofaringian .

Se acoper regiunea cu un câmp steril cu fereastr sau cu folie adeziv . PREG TIREA CÂMPULUI OPERATOR I ANESTEZIA . ceea ce necesit imobilizare pentru prevenirea autotraumatiz rii.Elementele de supraveghere: fazele anesteziei . de analgezie. relaxare muscular i dispari ie a reflexelor. culoarea.Se dezinfecteaz cu un agent antimicrobian .se apreciaz prin observarea tegumentelor. vorbe te excesiv. prin care se face incizia i care împiedic diseminarea florei cutanate.Se face cur area mecanic a pielii cu ap s pun . m surarea frecven ei respiratorii. transparent .Se utilizeaz diferite anestezice i medica ia adjuvant corespunz toare pentru ob inerea st rii de incon tient . comportamentul bolnavului în cursul inducerii anesteziei: este posibil ca anestezia s determine excitabilitatea pacientului (râde. dozarea gazelor din sânge . medicul anestezist este ajutat de nursa de i anestezie. o alternativ este pulverizarea preoperatorie a unei pelicule adezive care împiedic apari ia contamin rii .Pentru men inerea în pozi ia adecvat interven iei.Nursa va supraveghea: func iile vitale. temperatura i umiditatea tegumentelor. efectuarea EEG cu dispozitive electronice ventila ia pulmonar care poate fi tulburat în urma curariz rii.important pentru: expunerea adecvat a zonei operatorii accesul u or pentru inducerea anesteziei i administrarea de solu ii i medicamente i.v.Obiectivele principale ale supravegherii intraoperatorii a bolnavului sunt: asigurarea unei anestezii corecte men inerea lini tei operatorii depistarea la timp a incidentelor ce pot s apar . promovarea func iilor respiratorii i circulatorii asigurarea intimit ii pacientului prin evitarea expunerilor care nu sunt necesare . ac iunii analgeticelor centrale . se mi c excesiv).prin m surarea TA. temperatura corporal . plânge. . SUPRAVEGHEREA INTRAOPERATORIE . pacientul va fi fixat cu chingi pe masa de opera ie.

între 200-2500 ml.între 250-1700 ml pielotomiei .Evalu rile se pot face prin: cânt rirea compreselor utilizate în plag comparativ cu un num r egal de comprese f cute în acela i mod. comprese.între 125-300 ml. sondele vezicale . endoscopic ). sondele de aspira ie. NOTE PRIVIND INTERVEN IA CHIRURGICAL (PROTOCOLUL) .care poate orienta îngrijirea anestezicul utilizat orienteaz îngrijirea nursing (pozi ionarea operatului) aprecierea tulbur rilor respiratorii estimarea sângelui pierdut i a compens rii lichidelor pentru prevenirea sau combaterea dezechilibrului hidro-electrolitic tuburile de dren.constantele circulatorii se urm resc clinic prin aprecierea ritmului cardiac i m surarea T. aprecierea pierderilor sanguine trebuie f cut cât mai obiectiv inând seama de complexitatea opera iei i de gradul sângerarii .. m surarea sângelui din aspirator determinarea hemoglobinei în lichidul de sp lare a materialului moale . APRECIEREA GENERAL A ST RII OPERATULUI ÎNAINTE DE A FI TRANSPORTAT DE LA SALA DE OPERA IE .Medicul chirurg noteaz (în protocolul operator) informa iile referitoare la opera ie.Cantitatea sângelui pierdut este în func ie i de tipul opera iei.între 250-800 ml. sânge gastrectomiei subtotale . iar paraclinic cu ajutorul electrocardiogramei sau monitoarelor electrice. datele sunt relevante pentru îngrijirea postoperatorie imediat i includ urm toarele: diagnosticul postoperator tipul opera iei (clasic . astfel se apreciaz c în timpul: curei operatorii a herniei se pierd aproximativ 20-30 ml. câmpuri sterile.Nursa verific inventarul materialelor i instrumentelor folosite: pense. pneumectomiei . histerectomiei .A.

TRANSPORTUL DE LA BLOCUL OPERATOR . f r secre ii seroase sau sanguinolente.Prevenirea i tratarea prompt a complica iilor postoperatorii imediate i precoce.Se face în compartimentul postoperator. cu psihic lent i sensibil la durere. pe timpul transportului.A. mai ales în cazul celor agita i. SUPRAVEGHEREA PL GII .Restabilirea homeostaziei fizice i psihice. Se supravegheaz func iile vitale (R.Se raporteaz imediat medicului anestezist i chirurgului orice modificare (cianoza cu transpira ii. tuburilor de dren. . iar dup 3 zile plaga operatorie poate fi l sat liber dac evolu ia este bun . curen ii de aer. Sp02) din 15' în 15' pân devin stabile i se noteaz în fi a de trezire a operatului. starea de con tien . se mai nume te perioada de trezire. plaga operatorie. cu extremit i reci. P. perfuzie. tirajul mu chilor intercostali. Perioada postoperatorie precoce începe din momentul în care pacientul a fost complet recuperat din anestezie i se termin în momentul extern rii. ..SUPRAVEGHEREA I ÎNGRIJIREA POSTOPERATORIE DEFINI IE . sonda de aspira ie. zdruncin turile. de exemplu).Se schimb pansamentul la 24 de ore p. . . . OBIECTIVE .. în caz de obstruc ie respiratorie. durerea.o. .Perioada postoperatorie imediat = perioada care dureaz de la sfâr itul interven iei chirurgicale pân la restabilirea st rii de cuno tin i a func iilor vitale. sondelor. .Managementul durerii SUPRAVEGHEREA POSTOPERATORIE .Se verific permeabilitatea i pozi ia cateterelor. SUPRAVEGHEREA POSTOPERATORIE PRECOCE A.Se transport operatul cu func iile vitale i vegetative stabile în salonul postoperator sau în STI. - . T°. .Se evit . T.Se impune aten ie sporit la tuburile de dren.Se observ aspectul general al operatului: în mod obi nuit este palid.Se aplic m suri de protec ie i de siguran a pacientului. .Se observ pansamentul: în mod normal este curat.

se gole te la timp punga colectoare . respira ie rar .odat cu pansamentul. temperatura rectal în jur de 34°-35° C. . .La cei f r sonda vezical : se stimuleaz reluarea mic iunilor.T. frisoane.Se supravegheaz i raporteaz semnele de hipotermie: somnolen .A.Se schimb me ele . .Se scot firele de sutur în a 5 . în acest caz se recolteaz secre ie din plag pentru examen bacteriologic i antibiogram . pacientul prezint semne clinice generale i locale de infec ie a pl gii (febr .Se schimb pansamentul precoce când: este umed i favorizeaz contaminarea bacterian a pl gii. B. aten ie la bolnavii de sex . cantitate.Se penseaz sau se instruie te pacientul s men in punga mai jos de nivelul de inser ie a drenului în timpul mobiliz rii.Se m soar T° i se reprezint grafic în F. .Se combate frisonul prin înc lzirea pacientului cu p turi suplimentare sau buiote cu ap cald a ezate pe p r ile laterale ale corpului sau se administreaz sedative la indica ia medicului. i P sc zute ca urmare a sc derii metabolismului bazal.8 ore postoperator se verific prezen a "globului vezical" dac pacientul nu urineaz spontan se ofer bazinetul sau urinarul pentru captarea urinei la pat. SUPRAVEGHEREA ST RII TERMICE .Se supravegheaz racordul drenului la punga colectoare ce va fi men inut decliv i se noteaz caracteristicile lichidului de drenaj (culoare. .Se semnaleaz medicului orice cre tere patologic a T° corpului i se încearc sc derea acesteia prin metode fizice (aplica ii reci. C. aspect. SUPRAVEGHEREA ELIMIN RILOR La cei cu sonda vezical à demeure : se verific permeabilitatea.Se scurteaz sau se îndep rteaz drenul arunci când medicul indic . cantitate). Spontan în primele 6 .a 7 zi par ial sau total în func ie de indica ia medicului i de evolu ia pl gii. .acolo unde exist . durere i congestie local ). T. împachet ri). . . reac ii încetinite. aspect. racordul sondei se noteaz caracteristicile urinei: culoare.

. i în a 3 . în a 2 zi p. D.a 4 zi p. alimentele vor fi u or digerabile. maxim 1 or se face masaj abdominal sau se pun supozitoare cu glicerin .20 minute.În cazurile obi nuite..o.Se recomand reluarea alimenta iei în prima zi p. dac interven ia chirurgical nu este la nivelul aparatului digestiv sau pe abdomen.în a doua zi p. diet hidric . administrarea de amestec litic (ser fiziologic + Plegomazin + Propranolol) sau de solu ii hipertone (Manitol) se fac numai la indica ia medicului. schema relu rii alimenta iei este urm toarea: prescrise de medic. . în situa ii speciale (bolnavul nu elimin gaze i nu are scaun): se pune tub de gaze: 15 .o. diet obi nuit .dup ce bolnavul a avut scaun.o. dac bolnavul prezint "glob vezical" i nu poate mic iona spontan. i se înregistreaz informa iile referitoare la durere exprimate de pacient.. dac bolnavul nu vars . de chirurgie curent . SUPRAVEGHEREA ALIMENTA IEI . respectând doza i intervalul de administrare.o. hipotensiune. postoperator.masculin care urineaz mai greu în pozi ie de clinostatism se anun dac bolnavul nu urineaz (este în anurie din cauza "postului" pre-.în prima zi p. o. în condi ii aseptice. MANAGEMENTUL DURERII Se identific localizarea i intensitatea durerii pe o scal de la 1 la 10. pentru materii fecale exceptând pacientul cu interven ii pentru hemoroizi sau fistul anal la care defeca ia trebuie amânat pân la vindecarea pl gii operatorii. .Se administreaz medica ia analgezic prescris de medic. diet u or digerabil .. E. neflatulente. . se face sondaj vezical. clism evacuatoare. i medicul postoperator sau are "glob vezical").Se supravegheaz reluarea tranzitului intestinal pentru gaze.Se supravegheaz efectele terapeutice i nonterapeutice ale analgezicelor (hipoventila ie. .

Se explic .Se solicit pacientului s execute mi c ri active ale membrelor inferioare din or în or sau se fac mi c ri pasive ale articula iilor de la membre. delir cu halucina ii. la cei cu administrare de analgezice p.Se supravegheaz starea de con tient . gimnastica respira iei. .Se recomand mobilizarea precoce a operatului exceptând cazurile cu interven ii ortopedice la nivelul membrelor inferioare. perfuziei. bolnavul i se men ine o surs de lumin pe timpul nop ii. drenurilor. psihoterapie: const în controlul durerii de c tre pacient prin autosugestie i prin hipnoz i exersarea.Se consemneaz i se raporteaz manifest ri ca: agita ie.o. sondelor.risc de aspira ie a v rs turilor în c ile respiratorii). tulbur ri de sensibilitate (care înso esc deseori confuzia). . la cei agita i care au tendin e de autoagresiune manifestate prin smulgerea sondelor. SUPRAVEGHEREA ST RII DE CON TIEN A COMPORTAMENTULUI . masaj. cu antecedente de alcoholism. cu complica ii p. depresie sau cu dezechilibre electrolitice. pacientului scopul tuburilor. EXAMENE DE LABORATOR I EXPLOR RI IMAGISTICE .Se aplic m suri alternative ale durerii: metode fizice: aplica ii locale calde sau reci. G. pacien i adinamici.Se supravegheaz . perfuziilor. .. MOBILIZAREA OPERATULUI . . F. H. coloanei vertebrale. schimbarea pozi iei. aromaterapia. a tehnicilor de relaxare pentru a sc dea consumul de analgezice postoperator. pentru a favoriza expansiunea pl mânilor i pentru a preveni pneumonia hipostatic sau atelectazia (colabarea alveolelor) . masaje în sensul circula iei venoase. preoperator. co maruri. cu calm i r bdare.o. mai ales la pacien ii în vârst .Se schimb pozi ia din or în or în primele 24 de ore p. insomnia sau somnolen a. imediate.o. în permanen . .Sunt recomandate de c tre medic la bolnavii: cu pierderi mari de sânge în timpul . interven ii pe cord.

cu hemostaza precar ) care au suferit interven ii chirurgicale de mare amploare afla i în stare critic . cu tulbur ri de coagulare.interven iei chirurgicale cu risc de hemoragie postoperatorie (ex.Se efectueaz obligatoriu în perioada postoperatorie imediat . cu ciroza hepatic . bolnavi tara i. conform indica iei medicale. urm toarele examene: hemograma complet biochimie sanguin gazele sanguine radiografia pulmonar la pat coagulograma .

Tuse ini ial seac . din periferie CAUZE . dispnee i cianoz . ginecologice.Mobilizarea secre iilor prin tuse asistat .Interven ii abdominale.inflama ia alveolelor prin hipoventila ie CAUZE .A.Tuse cu expectora ie sangvinolent . cel mai frecvent. respira ie. expectorante .Stare de oc.Administrarea antibioticelor i a oxigenului pe sonda endonazal . junghi toracic ..Staza secre iilor i reducerea ventila iei pulmonare SEMNE DE RECUNOA TERE .a 6a postoperator prin obstruc ia unei artere pulmonare printr-un cheag de sânge provenit.COMPLICA IILE POSTOPERATORII PRECOCE I TARDIVE TULBUR RI PULMONARE a) PNEUMONIA HIPOSTATIC . oprirea inimii i deces rapid AC IUNI ÎNTREPRINSE DE NURS .Prinderea unei vene periferice pentru bilan ul biologic i administrarea tratamentului prescris de medic: anticoagulante. iritativ . dispnee.Monitorizarea func iilor vitale i vegetative: T°.survine adesea în ziua a 5 a . puls.Operat tarat.Preg tirea bolnavului pentru efectuarea radiografiei pulmonare la pat Preg tirea bolnavului pentru reinterven ie dac medicul indic c) EDEMUL PULMONAR ACUT (EPA) . diurez .Reanimare vascular exagerat cu solu ii sau sânge .Durere toracic atroce. ortopedice . b) EMBOLIA PULMONAR .Absen a tratamentului preventiv anticoagulant SEMNE DE RECUNOA TERE . cu cardiopatie SEMNE DE . percu ii în regiunea interscapular .Prelevarea de sput pentru cultur i antibiogram . antialgice -Administrarea oxigenului umidificat pe masc . tahicardie. T.Schimbarea pozi iei bolnavului . apoi cu expectora ie AC IUNI ÎNTREPRINSE DE NURS .Febr .reprezint inundarea brutal cu plasm a alveolelor care deterioreaz rapid func ia cardio-respiratorie CAUZE .Administrarea tratamentului simptomatic prescris: antialgice.Anun area de urgen a medicului .Imobilizarea prelungit . trombolitice. fluidifiante.

.Verificarea testelor de coagulare prin recoltarea de sânge venos.Monitorizarea func iilor vitale i vegetative .Administrarea tratamentului cu anticoagulante . accentuat de dorsoflexia piciorului .Administrarea oxigenului pe sonda endonazal ..Imobilizarea Obezitatea SEMNE DE RECUNOA TERE .Aplica ii locale cu rivanol. cianoza extremit ilor . la indica ia medicului . anxiolitice .Prinderea unei linii venoase periferice i administrarea tratamentului prescris de medic: diuretice.RECUNOA TERE . TULBUR RI DIGESTIVE I INTESTINALE a) PERITONITA .Monitorizarea func iilor vitale si vegetative TROMBOFLEBITA . tonicardiace.Dispnee cu polipnee.A.inflama ia mucoasei peritoneale SEMNE DE RECUNOA TERE în peritonita generalizat : . v rs turi . spumoas la nivelul buzelor . s nu se maseze la nivelul moletului.Supravegherea efectelor terapeutice i nonterapeutice ale medicamentelor administrate . de regul periferice CAUZE . filiform . . frisoane ."Abdomen de lemn" .Interven ii pe micul bazin .Cre terea temperaturii i a pulsului (puls c r tor) AC IUNI ÎNTREPRINSE DE NURS .Bolnavul este angoasat. cu 2/3 ap steril i 1/3 alcool (care previne spumarea). rozat .Instruirea pacientului s nu se loveasc .Ro ea i inflama ie de-a lungul venei - Durere în molet.Expectora ie patognomonic . umidificat.inflama ia unei vene.Asigurarea repausului la pat cu membrul inferior ridicat .Cre terea T. acoperit de transpira ii AC IUNI ÎNTREPRINSE DE NURS .Pozi ionarea bolnavului cu gambele atârnate pentru reducerea circula iei venoase (de întoarcere) i a presiunii în circula ia pulmonar . puls tahicardic. vasodilatatoare periferice.Anun area de urgen a medicului .Oligurie. antiinflamatoare .Febr .Preg tirea bolnavului i materialelor necesare pentru intuba ie i ventila ie asistat dac medicul indic .

în ocluzii înalte . diureza . mai ales la cei care au avut peritonita.Desfacerea anastomozei sau a suturii digestive care determina ie irea con inutului digestiv .Anun area medicului . drenajul cavit ii b) OCLUZIA INTESTINAL (ILEUSUL) . continue i permanente absen a scaunului i a gazelor AC IUNI ÎNTREPRINSE DE NURS .(contractur abdominal ) .sunt comunic ri anormale CAUZE .Crearea accesului la o ven periferic i reechilibrarea hidroelectrolitic .Alterarea st rii generale AC IUNI ÎNTREPRINSE DE NURS .îngustarea lumenului intestinal care împiedic trecerea gazelor i a materiilor fecale CAUZE .Distensia intestinal SEMNE DE RECUNOA TERE .pe cale parenteral .Notarea pierderilor: lichid de aspira ie.Preg tirea bolnavului pentru reinterven ia chirurgical .Bolnavi denutri i.Mecanice: bride aderen iale. cu miros fecaloid .Durere paroxistic sau colicativ . volvulus.Raportarea de urgen a simptomatologiei medicului .Punerea sondei de aspira ie nasogastric la indica ia medicului i aspirarea lichidului intermitent cu seringa sau continuu .Balonarea (meteorismul abdominal) . legate de durere.Sistarea alimenta iei naturale (pe gur ) . trata i cu cortizon . adesea necesar pentru tratarea cauzei peritonitei.Preg tirea bolnavului pentru rezolvarea chirurgical a obstacolului atunci când medicul indic c) FISTULELE DIGESTIVE POSTOPERATORII .Paralitice: atonie intestinal . ca ectici. aplica ii reci pe abdomen protejând pielea .Administrarea tratamentului prescris: antibiotice .V rs turi reflexe la început. care devin rapid stercorale.Dureri abdominale intense.Oprirea tranzitului intestinal pentru materii fecale i gaze . SEMNE DE RECUNOA TERE . . cancer. caracteristicile lichidului sunt în func ie de natura fistulei: lichid .Monitorizarea func iilor vitale i vegetative .Scurgere anormal din plag sau pe dren.

Reprezint ie irea viscerelor abdominale prin solu ii de continuitate ale peretelui.Care in de bolnav: .Pacientul acuz o senza ie de ruptur la nivelul abdomenului AC IUNI ÎNTREPRINSE DE NURS . diabet zaharat Tratamente cu citostatice.Protejarea tegumentului din jurul drenului cu o crem protectoare d) EVISCERA IA . ileus.Factori operatori care in de tipul de incizie.Asigurarea repausului la pat . prin zone sl bite ale peretelui ap rute dup unele opera ii sau traumatisme. reten ie de urin Infectarea pl gii din interior sau din exterior .Efectuarea bilan ului hidric .Refacerea pansamentului în condi ii de asepsie i fixarea cu un bandaj elastic în jurul abdomenului . CAUZE .Factori care in de teren (bolnav): Obezitate sau denutri ie. de sutur . Este o complica ie tardiv .reprezint ie irea unor viscere abdominale sub piele. care le fac direct vizibile CAUZE . de drenurile scoase prin plaga operatorie .Preg tirea bolnavului pentru reinterven ie chirurgical dac se indic . insulina - Schimbarea pansamentului în condi ii de asepsie riguroas . cortizon SEMNE DE RECUNOA TERE . cantitate) .Îndep rtarea buzelor pl gii Viscerele se v d în plag .intestinal în fistula digestiv pancreatic lichid clar.a 8a zi postoperator.survine adesea în a 6a . hipoproteinemie Cancer.Factori postoperatori: Cre terea presiunii intraabdominale prin tuse. totale. v rs turi.Crearea accesului vascular pentru reechilibrarea hidroelectrolitic i administrarea medica iei prescrise: antibiotice.Instilarea la indica ia medicului. e) EVENTRA IA . de ser fiziologic steril în pl gi pentru a preveni uscarea viscerelor . ca "apa de stânc " în fistula imposibilitatea de a se lichid galben-verzui în fistula biliar alimenta pe cale oral în fistulele digestive AC IUNI ÎNTREPRINSE DE NURS Notarea i raportarea pierderilor prin fistul (calitate.

Care in de natura interven iei operatorii: incizii mari pe abdomen. . ileus. caren e alimentare. materiale de sutur proaste. constipa ie.vârsta înaintat . obezitate. eforturi fizice sus inute. diabet zaharat. . supura ii postoperatorii.