You are on page 1of 7

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS ILMU KHAS

cetakan kesembilan (1993) Dewan Bahasa Dan Pustaka (DBP). Kaum juga boleh diiktiraf sebagai perkataan lain bagi bangsa. kaum bermaksud golongan orang sebagai sebahagian daripada satu bangsa yang besar. suku bangsa. Malaysia merupakan salah satu negara berbilang kaum yang dapat hidup dengan harmoni.Mengikut Kamus Pelajar Bahasa Malaysia. . cina & india telah pun menetap di tanah melayu selama 5 abad. Antara 3 kaum utama di malaysia iaitu melaui.

. malaysia juga merupakan tanah air kepada sebanyak kira-kira 80 kaum etnik terutama di Malaysia Timur. adazan.Selain itu. usun Iban. ntaranya termasuklah aba Ny nya.

Dusun & Iban. Antaranya termasuklah Baba & yonya.Selain itu. Kadazan. Masyarakat KO SEP ASAS HUBUNGAN ETNIK Budaya Perpaduan & integrasi . malaysia juga merupakan tanah air kepada sebanyak kira-kira 80 kaum etnik terutama di Malaysia Timur.

Masyarakat sebagai suatu kumpulan manusia yang berhubung secara tetap dan tersusun dalam menjalankan aktiviti secara kolektif dan merasakan bahawa mereka adalah hidup bersama. .

kepercayaan. sikap dan nilai. politik. agama. .Suatu cara hidup yang diamalkan oleh kumpulan tertentu dan meliputi sistem sosial. susunan organisasi ekonomi. adat resam.

Sebagai suatu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti & nilai bersama serta perasaan cinta & banggakan tanah air. .