You are on page 1of 6

Rolul educaţiei plastice într-o reuşită abordare inter/ transdisciplinară

Inst. Braic Carmen Elena Şcoala Generală „Miron Cristea” Topliţa , Harghita
Dintotdeauna arta a mijlocit cunoaşterea lumii prin limbajul său specific, al imaginilor concret senzoriale. Ea are ca obiectiv dezvoltarea sensibilităţii copilului pentru a-l face să aprecieze şi să caute impresii care îi îmbogăţesc mintea, îi încălzesc inima, îl fac să simtă bucurii de ordin superior prin contemplarea unui peisaj sau vizionarea unui spectacol. Arta îl influenţează profund pe om, îi trezeşte o gamă largă de sentimente şi emoţii, îl determină să reflecteze, să mediteze, îl îndeamnă la acţiune. Arta îl umanizează pe om! În cadrul ariei curriculare ARTE, educaţia plastică şi cea muzicală oferă nemărginite posibilităţi de exprimare a sentimentelor şi trăirilor umane. O asemenea abordare corespunde principiului corelării interdisciplinare a disciplinelor înrudite şi afirmarea neîngrădită a capacităţii creatoarea a copilului. Aşa cum I. Newton a ordonat culorile într-un cerc cromatic pe care l-a împărţit în şapte sectoare şi a făcut o paralelă între culorile spectrului şi tonurile gamei muzicale: roşu – DO, orange – RE, galben – MI, verde – FA, albastru – SOL, Indigo – LA, violet – SI, tot aşa, prin amestecul a câte două culori vecine în cercul cromatic, în cantităţi neegale, se pot obţine nuanţe ale acestor culori. Acestea, juxtapuse după strălucirea lor, formează game. Armonia cromatică şi sonoră reprezintă un efect al organizării într-un tot. A pune în acord doi termeni mai mult sau mai puţin diferiţi, care se află într-un raport de contrast, înseamnă a crea baza unei armonii. Cele mai frumoase culori sau cele mai plăcute sunete, dacă sunt ordonate inspirat, produc un efect estetic excepţional. Pentru educarea acuităţii vizuale şi a sensibilităţii auditive, se pot organiza mai multe exerciţii-joc: 1. Găsiţi şi desenaţi obiecte diferite ca înălţime, grosime, culoare şi asociaţi-le cu sunete (înalte, joase); în funcţie de intensitatea sau contrastul de culoare asociaţi sunete aspre, moi, stridente, de intensitate mai mare sau mai mică. 2. Un procedeu privind redarea ritmului plastic al liniei îl constituie audierea unei partituri. În funcţie de ritmul muzical, elevii pot aplica linii în cadrul unui fond compoziţional, cu diferite instrumente. Se poate observa satisfacţia şi reacţia pozitivă în audierea acelor partituri ritmate. În funcţie de partitura audiată, elevii trebuie să prezinte ritmul liniilor: liniile paralele sugerează ordine, armonie, cele întretăiate – agitaţie, cele concave sau convexe – plinătate sau uscăciune.

5. Florile sunt cadoul accesibil şi potrivit în aproape toate împrejurările vieţii. fie de tristeţe. Exemplificând acestea prin albume de artă. şi muzică. ideilor. sentimentelor mai ales atunci când îl asociem cu muzica. în vase sau în grădini constituie un alt subiect interesant. acestea vor îmbogăţi conţinutul percepţiilor copiilor. Gingăşia. În acest context poate fi promovată arta aranjamentului floral şi introdusă noţiunea de ikebana. aş menţiona pata şi linia în benzi desenate. frumuseţea. Albume cu aranjamente florale. prin care elevul are posibilitatea să-şi exprime trăirile sufleteşti. discuţii pe marginea unor imagini din filme. în detalii adesea amuzante şi să-şi cultive talentul literar. a percepe. constituind un izvor pentru creaţiile lor. talia florilor oferă învăţătorilor prilejul de a atrage elevilor atenţia asupra lor şi asupra modului cum au fost percepute şi redate de artişti în pictură. momente de lectură sau de muzică. în tehnica aplicării culorilor cu carioca. drumeţiile şi chiar plimbările în cel mai apropiat parc constituie minunate prilejuri pentru exerciţii de contemplare a frumosului natural. coloritul. 4. cataloage horticole. ca şi vizite la expoziţii floricole. fie de bucurie. acest lucru oferind evidente emoţii artistice elevilor. dezvoltă şi formează la elevi capacitatea de a asculta. diapozitive sau chiar o plimbare în parc îi sensibilizează pe elevi şi le dezvoltă simţul estetic. poezie. Aranjarea florilor în buchete. 3. pas primordial în educaţia estetică. şi a privi o operă de artă. Felul cum sunt oferite la aceste ocazii se învaţă. la nivelul lor de înţelegere. interesantă pe care o face. la Grădina Botanică sau la o florărie. În ceea ce priveşte transdisciplinaritatea.Desenul constituie cel mai firesc mijloc de exprimare a gândurilor. învăţătorul pe lângă lecţia atractivă. Lecţiile însoţite de imagini sau desene înlesnesc introducerea elementelor concrete în predare: „În lumea poveştilor noastre” . Excursiile. mirosul.

„În munţii noştri” .

„Iarna la români” .