You are on page 1of 1

Cộng hòa xa hoi chu nghia viet nam Doc lap tu do hanh phuc Don xin thoi viec

Ten toi la:than nhan nam Sinh ngay:08-08-2008 Hom nay ngay:01-01-2011 toi cam thay rat vui vi vay toi se….kaka Vi vay toi viet don nay xin duoc giam doc ten la:than nhan thien cho toi xin duoc nghi lam viec de toi o nha lay vo.kaka Neu giam doc cong ti khong cho toi nghi viec thi toi se k lay vo nua.huhu Toi xin thua nhan toi la mot nguoi rat xau xa.thang deu Toi xin thua nhan toi rat yeu Hanh.kaka Toi se lay co ay lam vo va se yeu co ay toi tron doi.kaka Dao nay toi het tien de lay vo vi vay toi xin giam doc cong ti cho toi xin it tien le de toi o nha lay vo.huhu.nan Toi xin the toi noi that.kaka Toi xin het. Ngoc van ngay01 ;thang01;nam2011 Ki ten Vip-nam love hanh.