You are on page 1of 26

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice POS CCE

Obiectiv general al POS-Creşterea Competitivităţii Economice îl constituie creşterea productivităţii întreprinderilor românesti pentru reducerea decalajelor faţă de productivitatea medie la nivelul Uniunii. Măsurile întreprinse vor genera pâna în 2015 o creştere medie a productivităţii de cca. 5,5% anual şi vor permite României să atingă un nivel de aproximativ 55% din media UE.

Obiective specifice:
• • •

Consolidarea şi dezvoltarea durabilă a sectorului productiv; Crearea unui mediu favorabil dezvoltării durabile a întreprinderilor; Creşterea capacităţii de cercetare dezvoltare (C&D), stimularea cooperării între instituţii de cercetare dezvoltare şi inovare (CDI) şi întreprinderi, precum şi creşterea accesului întreprinderilor la CDI; Valorificarea potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi aplicarea acestuia în sectorul public (administraţie) şi cel privat (întreprinderi, cetăţeni); Creşterea eficienţei energetice si dezvoltarea durabilă a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie

AXE PRIORITARE TEMATICE:
AXA PRIORITARĂ 1 – Un sistem inovativ şi eco-eficient de producţie 1.1. Investiţii productive şi pregătirea pentru concurenţa pe piaţă a întreprinderilor, în special IMM-uri;
• • •

Ghid sprijin cu valoare cuprinsa intre 1.075.001 - 6.450.000 lei pentru IMM - linie deschisa! Ghid sprijin in valoare de pana la 1.075.000 lei pentru IMM - linie deschisa! Ghid sprijin acordat pentru investitii in intreprinderi mari o Formulare in vederea depunerii cererii de finantare o Corrigendum Ghid "Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale" (ghid final) - nou!  Apel propuneri proiecte

Ghid "Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare" (ghid final) nou!  Apel propuneri proiecte
ORDIN nr. 184 din 21 ianuarie 2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile, operatiunea 1.1.a...descarca ORDIN Nr.477 / 20.02.2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de întreprinderile mici si mijlocii”, operatiunea 1.1.a...descarca ORDIN Nr.478 / 20.02.2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis “Sprijin pentru consultanţă specifică şi instruire specializată acordată întreprinderilor mici şi mijlocii pentru elaborarea şi implementarea proiectelor de investiţii", operatiunea 1.1.a...descarca ORDIN Nr.479 / 20.02.2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de stat ”Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii realizate de întreprinderile mari”, operatiunea 1.1.a...descarca

• • • •

1.2. Accesul IMM-urilor la finanţare; 1.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil.
• • •

Ghidul Solicitantului "Sprijin pentru consultanta acordat IMM" (spre consultare) - nou!
ORDIN nr. 184 din 21 ianuarie 2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile, operatiunea 1.3.b...descarca ORDIN Nr. 480 / 20.02.2008 pentru aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru creşterea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii prin servicii de consultanţă”, operatiunea 1.3.b...descarca

AXA PRIORITARĂ 2 – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare pentru competitivitate 2.1 CD în parteneriat între universităţi/ institute de cercetare-dezvoltare şi întreprinderi, în vederea obţinerii de rezultate aplicabile în economie ;
• •

Ghidul Solicitantului Operatiunea 2.1.1  Apel propuneri proiecte 2.1.1 Ghidul Solicitantului Operatiunea 2.1.2
o

Apel propuneri proiecte 2.1.2

2.2 Investiţii pentru infrastructura de CDI

Ghidul Solicitantului Operatiunea 2.2.1 - nou! o Apel propuneri proiecte o Ordin cheltuieli eligibile Ghidul Solicitantului Operatiunea 2.2.3 o Apel propuneri proiecte o Ordin cheltuieli eligibile o Formularul cererii de finantare Ghidul Solicitantului Operatiunea 2.2.4 - nou!

2.2. operaţiunea 2.2008 privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru operatiunea 3. operatiune 3.1.2.descarca ORDIN nr.1.3 o Apel propuneri proiecte o Cheltuieli eligibile AXA PRIORITARĂ 3 – Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public 3.03.3. Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice • • • • Ghidul Solicitantului Operatiunea 3.3 o Corrigendum o Clarificari Ghidul Solicitantului Operatiunea 3.2.descarca • • • Ghidul Solicitantului Operatiunea 2. • Ghidul Solicitantului Operatiunea 2.2 o Apel propuneri proiecte o Cheltuielie eligibile Ghidul Solicitantului Operatiunea 2.2 o Corrigendum o Clarificari Ghidul Solicitantului Operatiunea 3..1 o Corrigendum o Clarificari Ghidul Solicitantului Operatiunea 3.1.1.1 Ghidul Solicitantului Operatiunea 3.4 o Corrigendum o Clarificare ORDIN 724/ 13...3 Accesul întreprinderilor la activităţi de CDI (în special IMM-urile).descarca • • 3..local .3.3.3.1 o Apel propuneri proiecte o Ordin cheltuieli eligibile ORDIN nr. Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei • • Ghidul Solicitantului Operatiunea 3. 632 din 4 martie 2008 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii în vederea accesului la broadband şi la serviciile conexe".1.1..1.1.4 .2..o o o Apel propuneri proiecte Ordin cheltuieli eligibile Proiect modificare Ordin cheltuieli eligibile 2. 387 din 11 februarie 2008 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis denumite "Ajutor de minimis pentru sprijinirea START-UP-urilor şi SPIN-OFF-urilor inovative".

în contextul combaterii schimbărilor climatice 4.2.eficienta energetica o Apel propuneri proiecte Ghidul Solicitantului Operatiunea 4.2008 privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru operatiunile din cadrul DMI 3.3 .03. 210 din 23 ianuarie 2008 privind aprobarea Listei cheltuielilor eligibile pentru proiectele referitoare la reţele de transport din cadrul operaţiunii 4.transport o Apel propuneri proiecte ORDIN nr.2 .3. Diversificarea reţelelor de interconectare în scopul creşterii siguranţei în aprovizionarea cu energie.1. • Ghidul Solicitantului Operatiunea 4. • Ghidul Solicitantului . Dezvoltarea e-economiei • • Ghidul Solicitantului Operatiunea 3.1.1.1.3.IMA • • • o Apel propuneri proiecte 4.2 o Corrigendum o Clarificari ORDIN 724/ 13.3..4(2) .national o Corrigendum o Clarificari o o 3..3.3.b.descarca Ghidul Solicitantului Operatiunea 4.1 . Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie “verde”. • Ghidul Solicitantului pentru interconectarea retelelor nationale de transport electrice si a gazelor naturale cu retelele europene o Apel propuneri proiecte .RES o Apel propuneri proiecte 4.2.1 o Corrigendum o Clarificari Ghidul Solicitantului Operatiunea 3. Energie eficienta şi durabila (îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a sustenabilităţii sistemului energetic)...descarca • AXA PRIORITARĂ 4 – Creşterea eficienţei energetice şi a siguranţei în aprovizionare.• Corrigendum Clarificari Ghidul Solicitantului Operatiunea 3.1.

AXA PRIORITARĂ 5 – Asistenţă Tehnică 5. prin adoptarea unei abordări policentrice. prin îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile României. în vederea stimulării unei dezvoltări mai echilibrate a Regiunilor Îmbunătăţirea accesibilităţii Regiunilor şi în particular a accesibilităţii centrelor urbane şi a legăturilor cu zonele înconjurătoare Creşterea calităţii infrastructurii sociale a Regiunilor Creşterea competitivităţii Regiunilor ca locaţii pentru afaceri Creşterea contribuţiei turismului la dezvoltarea Regiunilor . a investi şi a munci. 2507 din 31 decembrie 2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 5. 5. monitorizarea si controlul POS CCE. evaluare si dezvoltare TI. a le vizita.. Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă POR(română) POR (engleză) Documentul Cadru de Implementare al POR (română) Documentul Cadru de Implementare al POR (engleză) Obiective specifice: • • • • • Creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane.descarca Alte documente • • • Conditii de acordare a prefinantarii Instructiuni privind implementarea proiectelor Exemple de calcul pentru intreprinderile partenere sau legate Programul Operational Regional . prin concentrarea asupra polilor urbani de creştere. sociale. echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor României. corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice. locuri mai atractive pentru a locui. în special cele rămase în urmă. implementarea.1 Sprijin pentru managementul.POR Obiectivul general al PO Regional constă în sprijinirea unei dezvoltări economice. • ORDIN nr..2 Sprijin pentru comunicare.

modificari si completari o Pregatirea dosarului pentru contractare AXA PRIORITARA 3 .Îmbunătăţirea infrastructurii sociale 3.Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale 2.Poli de crestere  Corrigendum AXA PRIORITARA 2 . Dezvoltarea durabilă a mediului de afaceri C. inclusiv a locuinţelor sociale şi îmbunătăţirea serviciilor sociale • • • Ghidul Solicitantului .Centre urbane o Corrigendum o Corrigendum 2 o Clarificare Corrigendum 2 Ghidul Solicitantului .2009) .Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor .1. Planuri integrate de dezvoltare urbană implementate prin proiecte din următoarele domenii: A. Reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane.potenţiali poli de creştere 1. Reabilitarea infrastructurii sociale.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale • Ghidul Solicitantului (consolidat febr.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene.1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate • Ghidul Solicitantului o Ordin privind cheltuielile eligibile o Instructiunea Avizul Ministerului Sanatatii Publice o Corrigendum 4 3. străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură • Ghidul Solicitantului o Ordin privind cheltuielile eligibile o Ordin privind cheltuielile eligibile . inclusiv transportul urban B.AXE PRIORITARE TEMATICE: AXA PRIORITARA 1 .Poli de dezvoltare urbana  Corrigendum Ghidul Solicitantului .

4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii preuniversitare.3 Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor • Ghidul Solicitantului o Ordin privind cheltuielile eligibile o Clarificari o Corrigendum .3 Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă • Ghidul Solicitantului  Corrigendum  Corrigendum 2  Ordin privind cheltuielile eligibile  Clarificari anexe  Corrigendum 3 3. universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă • Ghidul Solicitantului o Ordin privind cheltuielile eligibile o Corrigendum 1 o Instructiune privind dovada dreptului de proprietate asupra imobilului AXA PRIORITARA 4 .Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local 4.1 Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală • Ghidul Solicitantului o Ordin privind cheltuielile eligibile 4.o o o o Ordin privind cheltuielile eligibile Nota Operatiuni finantabile Instructiune privind dovada dreptului de proprietate asupra imobilului 3.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate şi neutilizate şi pregătirea pentru noi activităţi • Ghidul Solicitantului o Ordin privind cheltuielile eligibile 4.

3 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică • • • Ghidul Solicitantului Operatiunea Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) Ghidul solicitantului Operatiunea Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Ghidul Solicitantului Promovarea brandului turistic national AXA PRIORITARA 6 .Asistenţă tehnică 6.2 Crearea. precum şi crearea/modernizarea infrastructurilor conexe • Ghidul Solicitantului  Ordin privind cheltuielile eligibile  Clarificari  Ordin privind cheltuielile eligibile .2 Sprijinirea activităţilor de publicitate şi informare privind POR • Ordin privind cheltuieli eligibile in cadrul axei "Asistenta Tehnica" din cadrul POR Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU .AXA PRIORITARA 5 .1 Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural. managementul şi evaluarea POR 6.Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului 5.modificat  Nota privind cheltuielile eligibile  Instructiune privind dovada dreptului de proprietate asupra imobilului 5.1 Sprijinirea activităţilor pentru implementarea. dezvoltarea. modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale şi pentru creşterea calităţii serviciilor turistice • Ghidul Solicitantului  Ordin privind cheltuielile eligibile  Nota privind cheltuielile eligibile 5.

prin corelarea educaţiei si învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii si asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă.1  Corrigendum nr. Facilitarea accesului la educaţie si pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile.1 Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate. Promovarea culturii antreprenoriale si îmbunătăţirea calităţii si productivităţii muncii.650.Conditii generale  Corrigendum nr.2 .1  Corrigendum nr. flexibilă si inclusivă a 1.2  Erata corrigendum 2 o Ghidul Solicitantului . Îmbunătăţirea serviciilor publice de ocupare.Conditii specifice  Corrigendum nr. inclusiv în zonele rurale1.Obiectivul general al POS DRU este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivităţii. Descarcă Descarcă Descarcă Descarcă POSDRU(română) POSDRU (engleză) Documentul Cadru de Implementare al POSDRU (română) Documentul Cadru de Implementare al POSDRU (engleză) Obiectivele specifice: • Promovarea calităţii sistemului de educaţie si formare profesională iniţială si continuă. Promovarea (re)inserţiei pe piaţa muncii a persoanelor inactive.linie deschisa! o Ghidul Solicitantului . • • • • • • AXE PRIORITARE TEMATICE AXĂ PRIORITARĂ 1 Educaţia si formarea profesională în sprijinul cresterii economice si dezvoltării societăţii bazate pe cunoastere 1.000 de persoane. Facilitarea inserţiei tinerilor si a somerilor de lungă durată pe piaţa muncii. flexibile si incluzive. • "Educatie mai buna pentru toti" (strategice) . inclusiv a învăţământului superior si a cercetării. Dezvoltarea unei pieţe a muncii moderne.

Conditii specifice  Corrigendum nr.Conditii generale  Corrigendum nr. 2 Corrigendum nr.1  Corrigendum nr. • "Universitate pentru viitor" (strategice).2  Corrigendum nr.3 Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională.Conditii generale  Corrigendum nr.1  Corrigendum nr.linie deschisa! o Ghidul Solicitantului .1  Corrigendum nr.4  Corrigendum nr.2 Învăţământ superior de calitate.   o • Corrigendum nr. 3 1.linie deschisa! o Ghidul Solicitantului .2  Erata corrigendum 2 o Ghidul Solicitantului .3 Corrigendum nr.1  Corrigendum nr.5 .2  Corrigendum nr.Conditii specifice  Corrigendum nr.4  Corrigendum nr. 1 Corrigendum nr.4 Corrigendum nr.3  Corrigendum nr. 1  Corrigendum nr.3  Corrigendum nr.5  Erata corrigendum 5 Anexe Ghidul Solicitantului  Corrigendum nr.5  Erata corrigendum 5 o Anexe "Universitate pentru piaţa muncii" (granturi) o Ghidul Solicitantului •    Corrigendum nr. 3 "Şcoala pentru toţi" (granturi) o 1.2  Erata corrigendum 2 o Ghidul Solicitantului .2  Corrigendum nr. • "Profesionisti in educatie si formare" (strategice).

3  Corrigendum nr.Conditii generale  Corrigendum nr.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării. 1  Corrigendum nr.Conditii generale  Corrigendum nr.1  Corrigendum nr.1  Corrigendum nr.2  Corrigendum nr.2  Corrigendum nr.4  Erata corrigendum 4  Corrigendum nr.5 o Anexe "Parteneri în formare continuă" (granturi) • o Ghidul Solicitantului  Corrigendum nr.1  Corrigendum nr.3  Corrigendum nr. o • Erata corrigendum 5 Anexe "Carieră în educaţie şi formare" (granturi) o Ghidul Solicitantului  Corrigendum nr.Conditii specifice  Corrigendum nr. 3 1. 1  Corrigendum nr.Conditii specifice  Corrigendum nr.2  Erata corrigendum 2 o Ghidul Solicitantului .2  Corrigendum nr.linie deschisa! o Ghidul Solicitantului .1  Corrigendum nr. • "Burse doctorale" (strategice).2  Erata corrigendum 2 o Ghidul Solicitantului .4 Calitate în formare profesionala continua. 3 1.linie deschisa! o Ghidul Solicitantului .4  o Erata corrigendum 4 Anexe .2  Corrigendum nr. • "Calificari europene" (strategice) .

linie deschisa!  Ghidul Solicitantului .2  Corrigendum nr.2  Erata corrigendum 2  Ghidul Solicitantului . 2 • • • .2  Corrigendum nr.linie deschisa!  Ghidul Solicitantului si Anexe  Corrigendum 1 "Invata o meserie" (strategice).2  Erata corrigendum 2 o Ghidul Solicitantului . 2 Corrigendum nr. 1  Corrigendum nr.linie deschisa! o Ghidul Solicitantului .4  Erata corrigendum 4  Anexe • • "Programe doctorale mai bune" (granturi) o Ghidul Solicitantului    Corrigendum nr.1 Tranziţia de la şcoală la o viaţă activă. • "Bani pentru formare profesională" (schema de ajutor de stat) .Conditii generale  Corrigendum nr.3  Corrigendum nr.Conditii specifice  Corrigendum nr. 3 AXĂ PRIORITARĂ 2 Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii 2.Conditii generale  Corrigendum nr.1  Corrigendum nr.1  Corrigendum nr. 1 Corrigendum nr.Conditii specifice  Corrigendum nr.4  Erata corrigendum 4 o Anexe "Învaţă pentru cariera ta!" (granturi) o Ghidul Solicitantului  Corrigendum nr.• "Programe postdoctorale" (strategice) .1  Corrigendum nr.1  Corrigendum nr.3  Corrigendum nr.

2  Corrigendum nr.Conditii specifice  Corrigendum nr. 3 Corrigendum nr.6 o Anexe "Continuă să te califici!" (granturi) o Ghidul Solicitantului • •   Corrigendum nr.linie deschisa!  Ghidul Solicitantului si Anexe  Corrigendum 1 "Calificarea .4  Corrigendum nr. 3 . 1 Corrigendum nr. 3 2.Conditii generale  Corrigendum nr.linie deschisa! o Ghidul Solicitantului .2 Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii.Conditii generale  Corrigendum nr.1  Corrigendum nr. 1 Corrigendum nr.3 Acces şi participare la FPC. 4 2. • "A doua sansa in educatie" (strategice).2  Corrigendum nr.Conditii specifice  Corrigendum nr.o sansa pentru viitor!" (strategice).2  Erata corrigendum 2 o Ghidul Solicitantului .1  Corrigendum nr.4  Erata corrigendum 4 o Anexe "Nu abandona şcoala!" (granturi) o Ghidul Solicitantului •    Corrigendum nr.2  Erata corrigendum 2 o Ghidul Solicitantului . • "Bani pentru formare profesională" (schema de ajutor de stat) .5  Erata corrigendum 5  Corrigendum nr.3  Corrigendum nr.3  Corrigendum nr.  Corrigendum nr.1  Corrigendum nr.linie deschisa! o Ghidul Solicitantului .2 Corrigendum nr.1  Corrigendum nr.

2 Formare si sprijin pentru întreprinderi si angajaţi pentru promovarea adaptabilităţii.3  Corrigendum nr. o alternativă de carieră" (granturi) o Ghidul Solicitantului •    Corrigendum nr.linie deschisa!  Ghidul Solicitantului .2  Corrigendum nr.Conditii specifice  Corrigendum nr.Conditii generale  Corrigendum nr.2  Corrigendum nr.1  Corrigendum nr.2  Erata corrigendum 2  Ghidul Solicitantului .Conditii generale  Corrigendum nr.linie deschisa!  Ghidul Solicitantului si Anexe  Corrigendum 1 "Competente pentru competitivitate" (strategice) .Conditii specifice  Corrigendum nr. • "Bani pentru sănătatea şi siguranţa salariaţilor" (schema de ajutor de minimis) .2  Erata corrigendum 2 o Ghidul Solicitantului .linie deschisa o Ghidul Solicitantului . 3 3.1  Corrigendum nr.1  Corrigendum nr.1  Corrigendum nr. Corrigendum nr.linie deschisa!  Ghidul Solicitantului si Anexe  Corrigendum 1 "Bani pentru formare profesională" (schema de ajutor de stat) .2 Corrigendum nr. • "Fii intreprinzator" (strategice) . 1 Corrigendum nr. 4 AXĂ PRIORITARĂ 3 Cresterea adaptabilităţii lucrătorilor si a întreprinderilor 3.4  Erata corrigendum 4  Anexe "Antreprenoriatul.1 Promovarea culturii antreprenoriale.3  Corrigendum nr.4 • • .

Conditii generale  Corrigendum nr. 2 Corrigendum nr. o • • Erata corrigendum 4 Corrigendum nr.2  Corrigendum nr.1  Corrigendum nr. 1 Corrigendum nr. 3 Corrigendum nr.Conditii generale  Corrigendum nr.4  Erata corrigendum 4 o Anexe "Parteneriat pentru ocupare" (granturi) o Ghidul Solicitantului • •     Corrigendum nr.linie deschisa! o Ghidul Solicitantului . 3 3.1 Întărirea capacităţii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare • "Calitate in serviciile de ocupare" (strategice).2  Erata corrigendum 2 o Ghidul Solicitantului .1  Corrigendum nr. 1 Corrigendum nr.Conditii specifice  Corrigendum nr.1  Corrigendum nr.2 Corrigendum nr. • "Actionam impreuna" (strategice).linie deschisa! o Ghidul Solicitantului .3 Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentru parteneri sociali şi societatea civilă. 5 AXĂ PRIORITARĂ 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 4.2  Erata corrigendum 2 o Ghidul Solicitantului .5  Anexe "Adaptabilitate si flexibilitate" (granturi) o Ghidul Solicitantului    Corrigendum nr.Conditii specifice .3  Corrigendum nr.

linie deschisa! o Ghidul Solicitantului . • "Profesionisti in piata muncii" (strategice). • "Bani pentru completarea echipei" (schema de ajutor de stat) .1  Corrigendum nr. 3 "Servicii de ocupare eficiente" (granturi) o Ghidul Solicitantului o o o 4.linie deschisa! o Ghidul Solicitantului .Conditii specifice  Corrigendum nr. 1 Corrigendum nr. 1 Corrigendum nr.3  Erata corrigendum 3 o Anexe o "Specialişti în ocupare" (granturi) o Ghidul Solicitantului •    Corrigendum nr.Conditii generale  Corrigendum nr.2 Corrigendum nr.1  Corrigendum nr.2  Erata corrigendum 2 o • .1  Corrigendum nr.2  Erata corrigendum 2 o Ghidul Solicitantului .2 Corrigendum nr.   o • Corrigendum nr.1 Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare.Conditii generale  Corrigendum nr.2  Corrigendum nr.3  Erata corrigendum 3 Anexe Corrigendum nr.2 Corrigendum nr.linie deschisa!  Ghidul Solicitantului si Anexe  Corrigendum 1 "Integrare pe piata muncii" (strategice) .1 Corrigendum nr. 3 AXĂ PRIORITARĂ 5 Promovarea măsurilor active de ocupare 5.2 Formarea personalului Serviciului Public de Ocupare.

2  Erata corrigendum 2 o Ghidul Solicitantului .5  Erata corrigendum 5  Corrigendum nr.3  Corrigendum nr.Conditii specifice  Corrigendum nr.1  Corrigendum nr.linie deschisa! o Ghidul Solicitantului . 2 Corrigendum nr.4  Corrigendum nr. 1 Corrigendum nr.o o • Ghidul Solicitantului . 2 Corrigendum nr.1 Dezvoltarea economiei sociale.Conditii generale  Corrigendum nr.linie deschisa!  Ghidul Solicitantului si Anexe  Corrigendum 1 "Mediul rural .1  Corrigendum nr. 3 AXĂ PRIORITARĂ 6 Promovarea incluziunii sociale 6.6 o Anexe "Mediul rural – mai mult decât agricultură" (granturi) o Ghidul Solicitantului • •    Corrigendum nr. .Conditii specifice  Corrigendum nr.2  Corrigendum nr. 3 "Fii activ pe piaţa muncii!" (granturi) o Ghidul Solicitantului    5.1  Corrigendum nr. 1 Corrigendum nr.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.3  Corrigendum nr.oportunitati de ocupare" (strategice) .4  Erata corrigendum 4  Corrigendum nr.2  Corrigendum nr.5 Anexe Corrigendum nr. • "Bani pentru completarea echipei" (schema de ajutor de stat) .

Conditii specifice  Corrigendum nr.Conditii specifice  Corrigendum nr.4  Erata corrigendum 4 o Anexe • 6.2  Corrigendum nr. 3 6.Conditii generale  Corrigendum nr.2 Îmbunătăţirea accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.Conditii generale  Corrigendum nr.• "Pentru o viata mai buna" (strategice).3  Corrigendum nr. 1 Corrigendum nr.2  Corrigendum nr.1  Corrigendum nr.linie deschisa! o Ghidul Solicitantului .3  Corrigendum nr.2  Erata corrigendum 2 o Ghidul Solicitantului .1  Corrigendum nr.1  Corrigendum nr.1  Corrigendum nr. • "Sanse egale si respect" (strategice).5 o Anexe "Economie socială şi solidaritate" (granturi) o Ghidul Solicitantului •    Corrigendum nr. • "Impreuna pe piata muncii" (strategice).1  Corrigendum nr.3 .3 Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii.4  Erata corrigendum 4  Corrigendum nr.2  Erata corrigendum 2 o Ghidul Solicitantului . 2 Corrigendum nr.2  Corrigendum nr.linie deschisa! o Ghidul Solicitantului .Conditii generale  Corrigendum nr.linie deschisa! o Ghidul Solicitantului .1  Corrigendum nr.Conditii specifice  Corrigendum nr.2  Erata corrigendum 2 o Ghidul Solicitantului .

 o • Corrigendum nr.1  Corrigendum nr.linie deschisa! o Ghidul Solicitantului .4  Erata corrigendum 4 Anexe 6.2 Sprijin pentru promovarea POS DRU şi comunicare. Descarcă POS Mediu(română) . 1 Corrigendum nr. Programul Operational Sectorial de Mediu .POS Mediu Obiectivul general al POS Mediu constă în reducerea decalajului existent între Uniunea Europeană şi România cu privire la infrastructura de mediu atât din punct de vedere cantitativ cat si calitativ. 2 Corrigendum nr. 7.3  Corrigendum nr. 3 AXĂ PRIORITARĂ 7 Asistenţă tehnică 7.4 Iniţiativele transnaţionale pentru o piaţa inclusivă a muncii.2  Corrigendum nr.Conditii specifice  Corrigendum nr. • "Parteneriat transnational" (strategice).1  Corrigendum nr. managementul general şi evaluarea POS DRU.1 Sprijin pentru implementarea. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente.2  Erata corrigendum 2 o Ghidul Solicitantului .4  Erata corrigendum 4 o Anexe o "Schimb de bune practici" (granturi) • o  Ghidul Solicitantului    Corrigendum nr.Conditii generale  Corrigendum nr. cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile şi a principiului „poluatorul plăteşte”.

Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale cu efect asupra populaţiei. prin îmbunătăţirea managementului deşeurilor şi reducerea numărului de zone poluate istoric în minimum 30 de judeţe până în 2015.1Extinderea/modernizarea sistemelorde apă/apă uzată • Ghidul Solicitantului AXA PRIORITARĂ 2 .1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deşeurilor şi extinderea infrastructurii de management al deşeurilor • Ghidul Solicitantului 2. prin asigurarea serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în majoritatea zonelor urbane până în 2015. prin implementarea măsurilor preventive în cele mai vulnerabile zone până în 2015.Descarcă POS Mediu(engleză) Descarcă Documentul Cadru de Implementare al POS Mediu (română) Obiectivele specifice • Îmbunătăţirea calităţii şi a accesului la infrastructura de apă şi apă uzată.Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor şi reabilitarea siturilor contaminate istoric 2.2 Reabilitarea zonelor poluate istoric • Ghidul Solicitantului .Extinderea şi modernizarea sistemelorde apă şi apă uzată 1. Dezvoltarea sistemelor durabile de management al deşeurilor . Protecţia şi îmbunătăţirea biodiversităţii şi a patrimoniului natural prin sprijinirea managementului ariilor protejate. • • • • AXE PRIORITARE TEMATICE AXA PRIORITARĂ 1 . Reducerea impactului negativ cauzat de sistemele de încălzire urbană în cele mai poluate localităţi până în 2015. inclusiv prin implementarea reţelei Natura 2000.

Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii 4. Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000 • • • Ghidul Solicitantului Cererea de finantare Worksheet AXA PRIORITARĂ 5. la nivel naţional.POS Transport Obiectivul general al POS Transport constă în promovarea. cu aplicarea măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător .1. a unui sistem de transport durabil.Reducerea poluării şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice prin restructurarea şi reabilitarea sistemelor de încălzire urbană pentru atingerea ţintelor de eficienţă energetică în localităţile cele mai poluate 3. Protecţia împotriva inundaţiilor 5. eficientă şi în condiţii de siguranţă a persoanelor şi bunurilor.2. Reducerea eroziunii costiere • Ghidul Solicitantului pentru cele doua DMI-uri Programul Operational Sectorial de Transport .1. la servicii de un nivel corespunzător standardelor europene. care să permită deplasarea rapidă.1 Reabilitarea sistemelor urbane de încălzire în zonele fierbinţi (hot-spot) • Ghidul Solicitantului AXA PRIORITARĂ 4 . Descarcă POS Transport (engleză) Descarcă Documentul Cadru de Implementare al POS Transport (română) Obiective specifice: • modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T. în Roâmnia. între şi în cadrul regiunilor României. în cadrul Europei.Implementarea infrastructurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale în zonele cele mai expuse la risc 5.AXA PRIORITARĂ 3 .

2 Infrastructură feroviară de-a lungul Axei Prioritare nr.2 Sprijinirea activităţilor de informare şi publicitate pentru POS-T Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative .18 AXA PRIORITARĂ 2 . şi îmbunătăţirea siguranţei traficului şi a sănătăţii umane. monitorizării şi controlului POST 4.1 Promovarea transportului intermodal 3.1 Drumuri naţionale 2. în conformitate cu principiile dezvoltării durabile promovarea transportului feroviar.3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului AXA PRIORITARĂ 4 . implementării.1 Infrastructură rutieră de-a lungul Axei Prioritare nr.Asistenta Tehnica pentru POS-T 4. naval şi intermodal sprijinirea dezvoltarii transportului durabil.Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii naţionale de transport în afara axelor prioritare TEN-T în scopul creării unui sistem naţional de transport durabil 2.Modernizarea sectorului de transportul în scopul creşterii protecţiei mediului şi a sănătăţii publice şi siguranţei pasagerilor 3.7 1.3 Infrastructură navală de-a lungul Axei Prioritare nr.• modernizarea şi dezvoltarea reţelelor naţionale de transport.PODCA .Modernizarea şi dezvoltarea axelor prioritare TEN-T în scopul dezvoltării unui sistem de transport durabil şi integrării acestuia cu reţelele de transport ale UE 1.1 Sprijinirea managementului eficient. • • AXE PRIORITARE TEMATICE: AXA PRIORITARA 1 .4 Infrastructura aeroportuară AXA PRIORITARĂ 3 .2 Căi ferate şi servicii 2.2 Îmbunătăţirea siguranţei traficului pe toate modurile de transport 3.3 Porturi fluviale şi maritime 2. prin minimizarea efectelor adverse ale transportului asupra mediului.22 1.

Programe postuniversitare o Corrigendum o Corrigendum 2 Ghidul solicitantului .2 Creşterea responsabilizării administraţiei publice 1. Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice.3 Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale • • • Ghidul solicitantului-Module training o Corrigendum o Corrigendum 2 Ghidul solicitantului . cu accentual pus pe procesul de descentralizare 2. cu accentul pus pe procesul de descentralizare • AXE PRIORITARE TEMATICE: AXA PRIORITARĂ 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice 1.1 Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor .Revizuire de structuri si implementare de instrumente moderne  Corrigendum AXA PRIORITARĂ 2: Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor publice.1 Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor • Ghidul solicitantului "Strategii de dezvoltare locala" . Descarcă PODCA (română) Descarcă PODCA (engleză) Descarcă Documentul Cadru de Implementare al PODCA Obiective specifice: • Obţinerea unor îmbunătăţiri structurale şi de proces ale managementului ciclului de politici publice.linie deschisa! • Corrigendum 1 1.Obiectivul general al PO DCA este acela de a contribui la crearea unei administraţii publice mai eficiente şi mai eficace în beneficiul socio-economic al societăţii româneşti.

în valoare de aproximativ 7.• Ghidul solicitantului .Optimizarea structurilor pentru noile servicii descentralizate /deconcentrate din cele trei sectoare prioritare . FEADR reprezintă o oportunitate de finanţare pentru spaţiul rural românesc. Politica Agricola Comuna este un set de reguli si mecanisme care reglementează producerea.Sprijinirea initiativelor de reducere a duratei de livrare a serviciilor publice Ghidul solicitantului .1.2 Sprijin pentru comunicarea şi promovarea PO DCA Programul National pentru Dezvoltare Rurala .linie deschisa! • Corrigendum 2 2. FEADR se bazează pe principiul cofinanţării proiectelor de investiţii private.5 miliarde de euro. inclusiv EMAS AXA PRIORITARĂ 3: Asistenţă tehnică 3. evaluarea PO DCA şi pentru pregătirea viitorului exerciţiu de programare 3. managementul general. Fondurile europene pentru agricultură vor putea fi accesate în baza documentului-cheie Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală(PNDR). procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care acordă o mare atenţie dezvoltării rurale. Măsuri menite să îmbunătăţească cunoştinţele şi să consolideze potenţialul Uman . Descarcă PNDR 2007-2013 AXE PRIORITARE TEMATICE: AXA 1: Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier 1.Introducerea si mentinerea in functiune a sistemelor de management.PNDR Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) este un instrument de finanţare creat de uniunea Europeană pentru a sprijini ţările membre în implementarea Politicii Agricole Comune .2 Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor • • Ghidul solicitantului .1 Sprijin pentru implementarea. începând cu 2007 şi până în 2013.

spre consultare Schema ajutor de stat XS 13/2008.1.1.1.2. Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă • Ghidul Solicitantului 1. Îmbunătăţirea valorii economice a pădurii 1.1.2.procesarea produselor forestiere 1.2.2. Instalarea tinerilor fermieri • Ghidul Solicitantului 1.3. Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori AXA 2: Îmbunătăţirea mediului şi a spaţiului rural 2. Măsuri de tranziţie pentru România 1.4.3. Sprijin pentru zone defavorizate – altele decât zona montană 2.2.1.2. Plăţi de Agro-mediu 2. Măsuri privind utilizarea durabilă a terenurilor forestiere 2.5.2.1.4. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii 1.noe. Formare profesională (training).1. Prima împădurire a terenurilor agricole AXA 3: Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale .4.2008) 1. Măsuri menite să restructureze şi să dezvolte capitalul fizic şi să promoveze Inovaţia 1.2.2.2.1.procesarea produselor agricole Schema ajutor de stat XS 28/2008. Creşterea valorii adăugate a produselor agricole şi forestiere • • • Ghidul Solicitantului (iunie 2009) . Înfiinţarea grupurilor de producători .1.2. informare şi difuzare de cunoştinţe 1.1.1. Sprijin pentru Zona Montană Defavorizată 2. Modernizarea exploataţiilor agricole • Ghidul Solicitantului (12.1.4.linie deschisa! • Ghidul Solicitantului 1. Măsuri privind utilizarea durabilă a terenurilor agricole 2.3.

1.1.3. Calitatea vieţii şi diversificarea economiei rurale 4. Îmbunătăţirea mediului şi spaţiului rural 4.2. Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier 4. îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale • Ghidul Solicitantului (iunie 2009) AXA 4: Axa LEADER 4.2. Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi • Ghidul Solicitantului (14. Măsuri privind diversificarea economiei rurale 3.1.2.2008) 3.2.3. dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului 4. Măsură privind îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale 3.1.2008) 3.1.3. dezvoltarea satelor.2.1. Implementarea proiectelor de cooperare 4.1 Construcţie parteneriate public-private 4.1. Încurajarea activităţilor turistice • Ghidul Solicitantului (14. Implementarea strategiilor de dezvoltare locala 4.2 Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală.1.noe.2.3. dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului . Renovarea.3.1.1.1.3.noe.1 Funcţionarea Grupurilor de Acţiune Locală.