1

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Psihologie
L
e
c
ţ
i
e

d
e
m
o
n
s
t
r
a
t
i
v
ă
INTRODUCERE
Ne bucurăm că aţi ales Cursul EUROCOR de Psihologie!
Cu toţii ne punem întrebări esenţiale despre viaţă, mai ales atunci când trecem
prin momente difcile. Autocunoașterea și capacitatea de a înţelege reacţiile
celorlalţi sunt vitale astăzi, într-o lume tot mai dinamică și parcă tot mai grăbită,
în care ne simţim deseori stresaţi și nesiguri.
Cursul Eurocor de Psihologie vă va ajuta să aveţi mai mult succes în toate
activităţile pe care le realizaţi, de la cele zilnice și până la marile planuri de viitor.
Iar atmosfera din familie și de la serviciu se va îmbunătăţi cu siguranţă...
Acest curs este util oricui vrea
să descopere mai multe despre
personalitatea sa și a altora,
subconștient sau vise, despre
relaţiile interpersonale, confictele
din cuplu, metode de combatere
a stresului sau evoluţia personală.
De asemenea, Cursul Eurocor de
Psihologie este de un real folos
tuturor celor care lucrează în
domenii unde comunicarea este
esenţială – educaţie, sănătate, relaţii cu publicul, resurse umane, protocol și
organizare evenimente, marketing și vânzări, turism.
Învăţaţi relaxat!
La Eurocor, însăși metoda de studiu este o dovadă grăitoare a modului în care
psihologia poate f aplicată în procesul de învăţare. Primiţi acasă pachetele de
curs, pe care le parcurgeţi în ritmul ales! Studiaţi fără stres, în confortul propriei
locuinţe, când doriţi.
Vă veţi bucura de o atenţie deosebită!
Benefciaţi de sprijinul unui profesor personal, un specialist cu experienţă care
poate f contactat prin corespondenţă poștală sau online.
Vă afaţi în faţa unei călătorii importante, unice, care va f cu siguranţă plină de
urcușuri și coborâșuri, întârzieri în trafc, dar și descoperiri minunate – călătoria
spre dumneavoastră înșivă!
Mult succes!
LECŢIA DEMONSTRATIVĂ vă ajută să vă familiarizaţi cu materialele şi
metoda de studiu EUROCOR. Din punctul de vedere al numărului de pagini,
aceasta reprezintă mai puţin de jumătate din conţinutul unui caiet de curs.
Vă prezentăm câteva secţiuni teoretice, exemple, exerciţii şi un model de temă,
selectate din diverse lecţii, pentru a vedea exact cum sunt structurate caietele.
Lectură plăcută!
2
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Psihologie
STRUCTURA LECŢIILOR
Studiul efcient al cursului nostru este garantat de structura unitară a celor 30
de caiete. Fiecare caiet este constituit din două lecţii, ce tratează un anumit
domeniu de interes.
Informaţiile noi sunt prezentate într-un mod atractiv, cu numeroase
exemple din viaţa de zi cu zi, astfel încât memorarea lor devine simplă și
ușoară!
Aveţi la dispoziţie și succinte prezentări teoretice, care vă ajută să vă
familiarizaţi cu cele mai importante noţiuni din acest domeniu.
Cursul conţine diverse tipuri de exerciţii practice, pe care le puteţi efectua
singur sau cu ajutorul prietenilor. Acestea constituie o modalitate relaxantă
și chiar distractivă de a vă petrece timpul liber, iar în același timp vă ajută să
vă fxaţi cunoștinţele de psihologie.
În curs veţi găsi și citate interesante, inedite – veţi reţine totul mai ușor,
amintindu-vă cu plăcere concluziile la care au ajuns marii înţelepţi ai lumii.
Caietele se parcurg ușor, într-un mod relaxat datorită semnelor grafce.
Temele pentru acasă din cursul de psihologie au un caracter specifc,
conţinând numeroase aprecieri din partea profesorului. Veţi urca trepte
semnifcative pe scara dezvoltării personale!
PRIMIREA CURSULUI
La Eurocor, cursanţii aleg unde să primească pachetul de curs! Dvs. ce alegeţi?
1. Acasă, la cutia poștală (Cutia poștală trebuie să aibă dimensiunile de
minimum 22x30x1 cm.).
2. La serviciu.
3. La ofciul poștal de care aparţineţi (Adresa menţionată la înscriere trebuie
să fe cea din buletin).
CONTUL DE CURSANT
Fiecare cursant are propriul cont pe site-ul www.eurocor.ro. Aici găsiţi
informaţii despre stadiul trimiterii pachetelor de curs, califcativele obţinute sau
plăţile efectuate și înregistrate. Din contul de cursant se pot accesa și aplicaţiile
TemeOnline sau PlataOnline.
ABSOLVIREA
Odată cu expedierea ultimului pachet de curs prin corespondenţă, veţi primi
și testul de evaluare fnală. Califcativele obţinute pot f: foarte bine, bine,
satisfăcător și insufcient (în funcţie de punctajul realizat). Odată promovat acest
test, veţi obţine Certifcatul de absolvire Eurocor.
@
 
 
@
3
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Psihologie
Programa cursului Psihologie
Cursul a fost structurat pe capitole şi lecţii. Temele lecţiilor sunt prezentate sub forma unor întrebări
succesive. Veţi găsi răspunsurile la aceste întrebări doar după încheierea lecturii materialelor
noastre, după efectuarea tuturor exerciţiilor şi după analiza propriilor refecţii.
I) PSIHOLOGIA – ŞTIINŢĂ DESPRE OM
Lecţia 1 – Cum pot f folosite cunoştinţele de
psihologie în viaţa cotidiană?
Lecţia 2 – Cum te pot ajuta psihologii şi în ce
domenii?
II) DESPRE EFORTUL SOLICITAT DE
EVENIMENTELE DIN VIAŢA COTIDIANĂ
Lecţia 3 – Ce reprezintă stresul pentru om?
Lecţia 4 – Cum ne infuenţează viaţa situaţiile critice?
III) INFLUENŢA SITUAŢIILOR CRITICE
ASUPRA VIEŢII AFECTIVE ŞI ASUPRA
ACTIVITĂŢII INTELECTUALE
Lecţia 5 – Cum ne manifestăm în situaţii critice?
Lecţia 6 – Ce putem face pentru a depăşi situaţiile
critice
IV) REACŢII POSIBILE ÎN SITUAŢII CRITICE
Lecţia 7 – Cum să ne raportăm efcient
şi raţional la stres?
Lecţia 8 – De ce unele forme de apărare împotriva
stresului sunt inefciente?
V) SOLICITAREA ŞI ACORDAREA
SPRIJINULUI
Lecţia 9 – De ce omul este considerat finţă socială?
Lecţia 10 – Omul acţionează spre binele său sau
împotriva sa?
VI) REACŢIA OMULUI FAŢĂ DE SINE ÎNSUŞI
Lecţia 11 – De ce ar trebui să ne placă de noi înşine?
Lecţia 12 – Cum ne autoapreciem?
VII) AUTONOMIE ŞI DEPENDENŢĂ ÎN
EXISTENŢA OMULUI
Lecţia 13 – Cum reacţionăm când considerăm că nu
suntem noi responsabili pentru ceea ce ni se întâmplă?
Lecţia 14 – Cum reacţionăm când considerăm că noi
suntem responsabili pentru ceea ce ni se întâmplă?
VIII) COMUNICAREA VERBALĂ ŞI
NONVERBALĂ
Lecţia 15 – Ce stil de comunicare verbală folosim?
Lecţia 16 – Ce câştigăm şi ce pierdem folosind „jocurile”
interpersonale?
Lecţia 17 – Ce înţelegem prin „limbajul trupului”?
Lecţia 18 – Cum să foloseşti şi cum să interpretezi adecvat
mimica şi vocea?
IX) DESPRE SENTIMENTUL
APARTENENŢEI
Lecţia 19 – Ce reprezintă grupul la care mă raportez?
Lecţia 20 – Ce infuenţă are asupra mea apartenenţa
la diferite grupuri?
X) MODALITĂŢI DE ADAPTARE LA ROLURILE
SOCIALE
Lecţia 21 – Cum reacţionezi în rolul de COPIL, faţă de
părinţii proprii?
Lecţia 22 – De ce este difcil să joci rolul de elev sau de
student?
Lecţia 23 – Cum să te manifeşti în rolul de PARTENER?
Lecţia 24 – Cum să te raportezi la rolurile profesionale
pentru a obţine satisfacţie?
Lecţia 25 – Ce să faci pentru ca rolul de PĂRINTE să fe
unul benefc pentru tine şi pentru copiii tăi?
Lecţia 26 – Cum să răspunzi efcient exigenţelor impuse de
diferite roluri sociale?
4
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Psihologie
XI) DESPRE EVOLUŢIA PERSONALĂ ŞI
DESPRE REALIZAREA DE SINE
Lecţia 27 – De ce anume depinde valorifcarea
potenţialului propriu?
Lecţia 28 – În ce constă îmbunătăţirea părerii despre
sine?
XII) ROLUL AUTOPSIHOTERAPIEI ȘI AL
TERAPIEI PROFESIONALE
Lecţia 29 – Ce tehnici de autopsihoterapie poţi folosi
efcient?
Lecţia 30 – Când trebuie să iei decizia de a solicita ajutor
psihologului?
Lecţia 31 – Cum putem să-i ajutăm pe ceilalţi?
Lecţia 32 – Când trebuie să soliciţi ajutor altor specialişti?
XIII) DESPRE SĂNĂTATEA PROPRIE ŞI A
CELORLALŢI
Lecţia 33 – Ce putem face pentru a diminua
probabilitatea apariţiei unei boli somatice?
Lecţia 34 – Care este atitudinea noastră faţă de boală
şi faţă de cei bolnavi?
XIV) DESPRE SUBCONȘTIENT
Lecţia 35 – Ce trebuie să ştim despre vise?
Lecţia 36 – Ce este hipnoza şi care sunt tehnicile bazate pe
sugestie?
XV) DESPRE SĂNĂTATE ȘI DESPRE BOALĂ
Lecţia 37 – Ce este sănătatea psihică şi care sunt
mecanismele acesteia?
Lecţia 38 – Ce trebuie să ştim despre patologia vieţii
psihice?
XVI) PREOCUPĂRI ȘI TENDINŢE ÎN
PSIHOLOGIA CONTEMPORANĂ
Lecţia 39 – Care sunt domeniile de interes ale
teoreticianului în psihologie la începutul secolului XXI?
Lecţia 40 – În ce aspecte de viaţă pot interveni psihologii-
practicieni?
XVII) EU ȘI COPIII CARE ÎMI SUNT
ÎNCREDINŢAŢI
Lecţiile 41 şi 42 – Cum să ne petrecem timpul
împreună cu copiii?
Lecţiile 43 şi 44 – Cum poate f folosită psihoterapia
prin exerciţii fzice pentru copii?
Lecţiile 45 şi 46 – Cum îi putem ajuta pe copii când
învaţă?
Lecţiile 47 şi 48 – Cum să abordezi perioada
adolescenţei?
XVIII) EU ȘI GRUPUL DE PRIETENI
Lecţiile 49 şi 50 – Cum să optimizăm relaţiile cu ceilalţi?
XIX) EU ȘI PARTENERUL MEU
Lecţiile 51 şi 52 – Ce putem face pentru a îmbunătăţi
relaţia cu partenerul?
XX) EU ȘI PROPRIA MEA DEZVOLTARE
Lecţiile 53 şi 54 – Putem f creativi?
Lecţiile 55 şi 56 – Este posibil controlul stresului?
Lecţiile 57 şi 58 – Cum te poţi cunoaşte mai bine?
Lecţiile 59 şi 60 – Cum să folosim creativ cunoştinţele de
psihologie?
5
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Psihologie
Fiecare caiet începe
cu o introducere, în
care sunt prezentate
principalele teme ce
vor f studiate.
(selecţie din Lecţia 11, pagina 1)
1 Psihologie

LECŢIA 11
De ce ar trebui să ne placă de noi înşine?
Privim în oglindă şi ce vedem? La ce ne gândim, ce anume conştientizăm?
În spatele acestor întrebări se ascund probleme pe care vom încerca să le abordăm
în acest caiet.
Călătoria noastră se va petrece de data aceasta în „ţinutul Autocunoaşterii” – un
ţinut ciudat. Suntem în acelaşi timp locuitorii lui, cercetătorii, paznicii, prizonierii,
oaspeţii speciali, uneori chiar emigranţii lui! Ce loc ocupi frecvent în „ţinutul
Autocunoaşterii”?
În sfera teoriei cunoaşterii de sine, vom încerca să abordăm în primul rând
problema identităţii şi a acceptării de sine – în lecţia 11, precum şi noţiunile şi
fenomenele relative la autoapreciere şi la sentimentul propriei valori – în lecţia 12.
Autocunoaşterea se constituie dintr-o serie de judecăţi personale. Potrivit unui
logician, asemenea judecăţi sunt reflecţii despre o anumită stare de lucruri, care
ajută la conştientizarea faptului că un lucru este astfel sau că nu este astfel.
Amuzantă definiţie! Să încercăm să aprofundăm noţiunea de autocunoaştere.
6
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Psihologie
Noţiunile,
informaţiile
importante au fost
marcate special
pentru a facilita
înţelegerea lor.
(selecţie din Lecţia 13, pagina 7)
7 Psihologie
Când întărirea este percepută de subiect ca o consecinţă a unei acţiuni întreprinse,
nefiind însă consecinţa exclusivă a acelei acţiuni, în propria percepţie aceasta
devine rezultatul norocului, al şansei, rămânând sub controlul celorlalţi, care
deţin puterea, sau este considerată imprevizibilă, din cauza marii complexităţi a
forţelor care îl înconjoară pe individ – afirmă chiar Rotter, definind încrederea
în existenţa controlului extern.
Psihologii au stabilit că asupra localizării controlului – asupra orientării interne
şi externe a acestuia – o influenţă esenţială o are educaţia din familie.
S-a demonstrat că dezvoltarea persoanelor dirijabile din afară s-a
desfăşurat în condiţiile absenţei coerenţei în manifestarea părintelui/
părinţilor, a clarităţii şi consecvenţei în formularea sarcinilor, restricţiilor
şi consecinţelor acestora.
Comportarea ambilor părinţi este în acest caz inconsecventă şi contradictorie.
Adulţii manifestă o atitudine artificială, aşteptând de la copii să rămână cât mai
mult timp într-o relaţie de dependenţă afectivă, socială şi materială faţă de ei.
Lipsa disciplinei şi insuficienţa unor cerinţe în contactul cu adulţii consolidează
tendinţa copilului de a-şi localiza extern controlul.
Educaţia care face imposibilă atingerea de către copil a independenţei
psihice, prin anihilarea oricăror manifestări specifice acesteia, se
dovedeşte în esenţă „păguboasă” pentru cei care ne succed.
Această anihilare poate lua două forme complet diferite:
1. aplicarea a numeroase restricţii, interdicţii, supravegherea copilului în
toate situaţiile, chiar şi în cele banale;
2. îndeplinirea tuturor dorinţelor copilului.
Există mame sau bunici care îşi urmăresc necontenit proprii copii ori nepoţi.
i
i
Autonomie şi dependenţă în existenţa omului Capitol VII
7
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Psihologie
Grafca atractivă
ajută la explicarea
unor concepte.
(selecţie din Lecţia 13, pagina 21)
21 Psihologie
Iată din nou ceva doar aparent complicat. Problema se referă la următorul
raţionament:
Manifestare ––––– Stare internă ––––– Imaginea persoanei
Prin ce se deosebeşte perceperea oamenilor de perceperea celorlalte obiecte?
Sunt menţionate trei deosebiri elementare:
1. Oamenii trăiesc stări interne. Datorită capacităţii lor de introspecţie, le
conştientizează şi pot deduce existenţa de stări similare la celelalte persoane.
2. Oamenii pot fi percepuţi drept cauză a unei acţiuni la care participă; ei pot
fi purtătorii răspunderii pentru desfăşurarea acesteia.
3. Oamenii sunt receptaţi de ceilalţi ca fiind capabili să manipuleze obiecte şi
persoane în mod conştient şi planificat.
Pentru a putea prevedea comportamentul probabil al altor persoane, este nevoie de
elaborarea unei scheme bazate pe relaţia cauză-efect. Această schemă constituie
în acelaşi timp baza planificării propriilor acţiuni.
Surprinzătoare sunt următoarele trăsături ale procesului de percepţie socială:
– încercarea oamenilor de a-şi forma o reprezentare foarte omogenă despre
ceilalţi;
– rolul primei impresii şi al dimensiunii aprecierii în condiţionarea acestei
omogenităţi – de exemplu, îmi place/nu-mi place;
– cantitatea mică de informaţii necesare formării reprezentării omogene despre
ceilalţi.
Să analizăm aceste aspecte!
Autonomie şi dependenţă în existenţa omului Capitol VII
8
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Psihologie
Materia se
parcurge uşor,
datorită schemelor
relevante.
(selecţie din Lecţia 55, pagina 14)
14 Psihologie
Mecanismele de control asupra evenimentelor şi mecanismele de
autocontrol
Modelul controlului a fost elaborat de F.B. Bryant, care a diferenţiat patru
mecanisme esenţiale de control asupra evenimentelor. În cadrul controlului, se
ţine seama de diferite perspective temporale (trecutul, prezentul şi viitorul) şi de
posibilităţile personale în sfera de control asupra evenimentelor. Astfel:
▪ controlul primar constă în activitatea îndreptată nemijlocit asupra
schimbării mediului, în perceperea necesităţii de a schimba lumea;
▪ controlul secundar constă în necesitatea de a schimba propriile reacţii sau
comportamente, în adaptarea faţă de lume.
În interpretare şi valorizare, controlul nu este un fenomen simplu, ci un
mecanism complicat, care implică o serie de procese diferite cu caracter afectiv
(emoţional) şi reflexiv (intelectual). Autorul propune schema de mai jos:
Mecanismele de evitare (engl. avoiding) se manifestă ca urmare a unei asemenea
interpretări şi valorizări care fac ca persoana să considere evenimentele negative.
Apare concomitent convingerea că trebuie să fie întreprinsă o oarecare activitate
(controlul primar). Acesta este efectul experienţei pe baza căreia s-a format
convingerea că subiectul este în stare să evite întâmplările negative. Acest
comportament este favorizat de sentimentul evitării frecvente a evenimentelor
nefericite, adică de sentimentul că este norocos.
Mecanismele de confruntare (engl. coping) constituie o consecinţă a estimării
negative a întâmplărilor, laolaltă cu hotărârea că merită, se cuvine, are sens
să depunem efortul de a ne confrunta cu acestea. Acest comportament este
favorizat de credinţele religioase, de convingerea cu privire la o lume dreaptă.
Confruntarea permite diminuarea emoţiilor negative şi ajungerea la o gratificaţie
în forma sentimentului de forţă, de rezistenţă şi de mulţumire de sine, ca
persoană de excepţie, valoroasă, morală. Aceste mecanisme sunt o alternativă
a mecanismelor de apărare. În cadrul lor se disting două tipuri: acţiunea
nemijlocită şi activităţile de reinterpretare.
Eu şi propria mea dezvoltare Capitolul XX
9
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Psihologie
Teoria poate f
înţeleasă mai
uşor cu ajutorul
exemplelor.
(selecţie din Lecţia 7, pagina 7)
7 Psihologie
O cunoştinţă a mea, de exemplu, pare a fi pe deplin integrată şi raţională în
intervenţiile sale publice, însă ea se percepe ca fiind foarte puţin rezistentă
la manifestările de acest gen.
După ce ai confruntat ierarhia stabilită de tine cu cea stabilită de partenerul
tău de discuţie, încearcă, te rog, să le sistematizezi din nou.
De data aceasta, ca pe o hartă fizică, încearcă să reprezinţi aspectele speci-
fice existenţei tale, astfel:
 pe cele pe care le depăşeşti cu uşurinţă – sub formă de munţi;
 pe cele pe care le depăşeşti cu puţin efort – sub formă de dealuri;
 pe cele pe care le depăşeşti cu mult efort – sub formă de câmpii;
 pe cele pe care nu reuşeşti să le depăşeşti – sub formă de depresiuni.
Ce imagine a rezultat în final? Ce descoperiri ai făcut despre tine?
Nivelul diferenţiat al rezistenţei la diferite situaţii dificile poate fi observat
la cei din jurul tău, precum şi la tine însuţi. Experienţa noastră de viaţă, aptitu-
dinile, competenţa au o legătură directă cu reacţiile noastre faţă de dificultăţi, în
situaţii concrete.
Exemplu (C):
Crainicul de televiziune, reporterul de radio, profesorul nu cedează emoţiei
în faţa unui auditoriu numeros. Un specialist în judo, în karate sau un boxer
reacţionează cu calm într-o confruntare cu huligani. Formele de comporta-
ment iraţional – enervarea, surescitarea, teama, fuga, plânsul spasmodic
– apar în situaţiile în care competenţa noastră personală este inutilă.
Exemplu (D):
La ce îţi folosesc aptitudinile artistice, în timp ce te îneci? Faptul că
vorbeşti fluent trei limbi străine nu te ajută, de exemplu, într-un spectacol
public, pe o scenă de teatru.
Te rog să adaugi şi alte exemple proprii.
Să nu uităm, aşadar, că nu ne putem pronunţa în legătură cu o acţiune optimă în
condiţii de stres, fără a ţine seama de conţinutul situaţiei dificile concrete.
O noţiune suplimentară, cu ajutorul căreia este descrisă rezistenţa la stres, o con-
stituie sfera toleranţei scăzute la stres. Iniţial, această noţiune a fost folosită
în legătură cu frustrarea, formulându-se ideea că în cazul aproape fiecărui om
pot fi identificate sfere relative de traume – puternice trăiri negative, cu im-
pact deosebit – traversate în copilărie. În anumite împrejurări, care reamintesc
conţinutul traumei – asemănarea cu persoane, comportament, context – o
persoană poate reacţiona foarte puternic, disproporţionat în raport cu stimulii
şi, de aceea, va fi neînţeleasă de către cei din jur. Schimbările de comportament
intervenite sunt foarte profunde şi, în aparenţă, nejustificate.
Reacţii posibile în situaţii critice Capitol IV
10
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Psihologie
Exemplele trimit
adesea la situaţii
frecvent întâlnite în
viaţa de zi cu zi.
(selecţie din Lecţia 31, pagina 15)
15 Psihologie
Străduieşte-te mai întâi să asculţi cu adevărat şi să înţelegi şi, abia după aceea,
să propui ceva. Poţi propune soluţii, cu condiţia să te fi străduit „să pătrunzi în lumea
celuilalt”, să înţelegi problema lui, nu în termenii faptelor, ci ai semnificaţiilor.
Străduieşte-te mai întâi să-i înţelegi pe ceilalţi şi apoi să fii tu însuţi înţeles.
Vei găsi în continuare încă un exemplu ilustrativ.
Exemplu (D):
Cândva, tatăl unui adolescent mi s-a destăinuit:
– Nu-l înţeleg pe fiul meu. În general nu mă ascultă.
– Te rog să-mi permiţi să înţeleg ceea ce mi-ai spus, i-am replicat. Nu-ţi
înţelegi fiul fiindcă nu vrea să te asculte?
– Exact, a răspuns el.
– Încă o dată, am spus. Nu-ţi înţelegi fiul fiindcă nu vrea să te asculte?
– Aşa consider, a răspuns el, pe un ton uşor iritat.
– Eu credeam că, pentru a înţelege un om, tu trebuie să-l asculţi!
– Oh! spuse şi tăcu o clipă. Oh! repetă şi parcă îi licări ceva în privire. Oh,
daaa! Dar eu îl înţeleg. Ştiu prin ce trece. Am trecut eu însumi prin aşa
ceva. Cred că nu înţeleg doar de ce nu vrea să mă asculte.
Omul acesta habar nu avea ce anume îl preocupă cu adevărat pe fiul său. Îl
privea prin prisma sa, considerând că vede întreaga lume, cu fiu cu tot.
Înţelegerea trebuie să decurgă dintr-o dorinţă sinceră, nu să fie efectul aplicării unor
reacţii de rutină. În timp ce asculţi, poţi să-ţi ignori complet interlocutorul – nu-l
asculţi, nu eşti în stare să repeţi nimic, nici măcar mecanic. Poţi chiar să te prefaci că
asculţi, să confirmi o receptare aparentă, spunând: Hm. Da. Tocmai. Desigur... Se pare
că adesea ascultăm selectiv, doar fragmente de enunţuri, care sunt pentru noi mai
atrăgătoare, mai interesante şi mai apropiate.
Se întâmplă să ascultăm cu atenţie atunci când asimilăm cuvintele împreună cu
sensurile lor, când le memorăm. Dar acest fel de a asculta nu este echivalent cu
ascultarea empatică. Un asemenea mod de a asculta se deosebeşte de memorarea
atentă şi eficientă, care serveşte transmiterii de informaţii, atunci când interlocutorul
este ascultat, şi, uneori, constituie doar un instrument de manipulare care nu are
nimic în comun cu binele general al persoanei emiţătoare. Gândeşte-te la un exemplu
potrivit, poate la situaţia specifică procesului de vânzare-cumpărare.
Să doreşti să înţelegi cu adevărat! Poţi obţine această performanţă concentrându-
te mai mult asupra comunicării nonverbale, asupra inflexiunilor vocii, limbajului
trupului, mai puţin asupra cuvintelor auzite. Ascultând în felul acesta, îţi satisfaci
nevoia de contact emoţional, ajuţi, valorizezi, înainte de a fi întreprins ceva, înainte
de a fi apărut vreun proiect, sfat sau propunere. Uneori, acestea nici nu mai sunt
necesare. Interlocutorul tău a obţinut ceea ce-i trebuia – atenţia ta profundă, respectul
şi înţelegerea pline de dragoste. Ai trăit vreodată o asemenea experienţă?
i
Rolul autopsihoterapiei şi al terapiei profesionale Capitol XII
11
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Psihologie
O serie de
reprezentări grafce
amuzante destind
atmosfera, find şi
un exemplu relevant
pentru noţiunile
parcurse.
(selecţie din Lecţia 18, pagina 32)
32 Psihologie
Ne vom ocupa acum de analiza detaliată referitoare la ceea ce poţi comunica prin
intermediul corpului, pornind de la o serie de cercetări. Aceste indicaţii sunt uneori
evidente, alteori surprinzătoare. Te rog să nu le consideri „reţete” şi să fii conştient
încă de la început de complexitatea întregii situaţii.
Ochii tăi „vorbesc” şi ştii acest lucru. Observă câte mesaje verbale cuprind expresiile
următoare: „ochi în ochi”, „a lăsa ochii în pământ”, „a nu privi direct în ochi”, „a
pune ochii pe cineva”, „a privi pe cineva cu ochi răi”, „privire de bou”, „ochi de
căprioară”, „a se uita ca viţelul la poartă nouă”, „a privi ca mâţa-n calendar”.
Ochiul poate ameninţa ca o puşcă încărcată şi fixată să tragă, poate insulta ca
fluierăturile sau ca lovitura. Într-o altă stare de spirit, iradiind de bunăvoinţă,
reuşeşte să te facă să-ţi tresalte inima de bucurie – afirmă poetul R. W. Emerson.
Aşadar:
• Contactul vizual îţi permite să stabileşti relaţii reciproce cu persoane
necunoscute, fiind necesar în întâlnirile cu persoanele pe care tocmai le cunoşti.
• Privind des pe cineva, îi comunici simpatie, îndeosebi dacă frecvenţa privirilor
poate fi comparată cu privirea adresată altor persoane din grup.
• Evitând să priveşti pe cineva cunoscut anterior, îi transmiţi lipsa ta de simpatie.
• Dacă doreşti să subliniezi importanţa a ceea ce spui, indiferent dacă pentru
receptor este un conţinut pozitiv sau nu, priveşte-l în ochi – de exemplu, când
lauzi pe cineva, îl lauzi şi mai mult privindu-l în ochi, iar când pedepseşti pe
cineva, pedeapsa devine mai blândă dacă nu menţii contactul vizual.
• Dacă doreşti să stârneşti o reacţie de evitare, care poate consta, de exemplu,
în părăsirea încăperii, poţi obţine acest lucru prin aţintirea privirii spre cel
care doreşti să plece, întrucât privirea liniştită şi permanentă este pentru noi
extrem de deprimantă, creează situaţii de neînţeles, absurde pentru receptor,
generând o reacţie care decurge din simţul ameninţării.
Cum să foloseşti şi cum să interpretezi adecvat mimica şi vocea? Lecţia 18
12
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Psihologie
(selecţie din Lecţia 27, pagina 4)
32 Psihologie
Circumstanţele arbitrare şi norocul sunt importante, dar noi înşine ne modelăm
viaţa într-o mare măsură. De asemenea, pe măsură ce îmbătrânim, devenim tot
mai diferiţi unii de alţii. Este bine să observăm noi singuri şi să-i ajutăm şi pe
ceilalţi să observe varietatea umană, precum şi numeroasele provocări şi şanse
care apar pe măsură ce înaintăm în viaţă.
Observând dezvoltarea personală, nu apreciem deosebirile individuale, vorbim
despre oameni în general, nu despre o anumită persoană. Prezentăm drept
judecăţi generale anumite observaţii individuale. Totuşi, chiar dacă ceva se
întâmplă frecvent, aceasta nu înseamnă că trebuie să se întâmple întotdeauna. O
asemenea convingere este absolut nefondată logic. Ne deosebim între noi prin
multe caracteristici. Pentru a observa aceasta, trebuie să fii sensibil şi atent.
O importantă deosebire o reprezintă pentru noi gradul de deschidere
faţă de posibilitatea schimbărilor personale, care decurg din evoluţia
vieţii noastre, precum şi din propria noastră activitate.
De aceasta depinde în mare măsură punerea în valoare a potenţialului nostru.
Aşadar, putem întâlni oameni care tind spre stabilitate, limitându-şi singuri
posibilitatea unor schimbări ulterioare. Ei îşi limitează fluxul de informaţii
despre lume, despre propria persoană, nu se implică în nimic, ceea ce nu le
permite să valorifice diferite strategii de gândire şi de acţiune. Aceştia persistă
într-un mediu care îi face să devină rigizi, „îngheţându-le” parcă forma propriei
personalităţi; ei înşişi îşi blochează procesul dezvoltării personale.
´ ··--·· · ··· ···· · ······
De ce anume depinde valorificarea potenţialului propriu? Lecţia 27
i
13
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Psihologie
Acolo unde apar
teme ce au mai fost
studiate anterior, se
foloseşte un semn
special. În acest caz,
subiectul a mai fost
tratat şi în lecţia 23,
pag. 8-9.
(selecţie din Lecţia 52, pagina 5)
5 Psihologie
Lecţia 52 Ce putem face pentru a îmbunătăţi relaţia cu partenerul?
Este importantă, de asemenea, înţelegerea reciprocă, renunţarea la mijloace
represive în favoarea persuasiunii, dobândirea încrederii reciproce şi
adoptarea unui limbaj comun în comunicare.
Aprecierea unei căsnicii reprezintă ceva mai mult decât suma însuşirilor
fiecărui partener în parte.
Aprecierea se referă nu doar la bărbat şi la femeie ca parteneri, ci şi la relaţiile
reciproce dintre ei. Uneori se vorbeşte despre existenţa unei axe conjugale
specifice, adică de o anumită complementaritate în bilanţul nevoilor, care a
reprezentat iniţial factor de constituire a cuplului. Aminteşte-ţi că am vorbit
anterior despre mecanismul asemănării ca indiciu al atracţiei interpersonale,
în general.
Când, în loc de succes, de atingere a scopurilor preconizate, apar dificultăţi
şi perturbări, se pare că presiuni din afară şi din interior sau o combinaţie
a acestora au perturbat acest bilanţ. Ne ajută aici analogia cu balansoarul:
introducerea unei greutăţi suplimentare poate determina o înclinare excesivă
şi primejdioasă a acestuia. Nici cuplul nu poate fi privit în mod izolat faţă
de mediul social, deoarece formează împreună cu acesta un anumit câmp de
interacţiuni. O problemă esenţială îşi poate avea sursa în individ, în relaţiile
dintre soţi sau în mediul social. De obicei se manifestă un complex al acestor
surse.
23 (8-9)
i
14
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Psihologie
Exerciţiile
diverse vă ajută să
vă fxaţi cunoştinţele
dobândite.
(selecţie din Lecţia 7, pagina 21)
21 Psihologie
Exerciţiul 7: Alcătuieşte un chestionar al optimismului!
Nu ar fi momentul să-ţi încerci puterile în rolul unei persoane care
construieşte un chestionar? Cred că te vei descurca bine în rezolvarea aces-
tei sarcini! Te rog să încerci să formulezi o serie de propoziţii afirmative
sau de întrebări cu caracter deschis sau închis, care ar putea să facă parte
dintr-un asemenea chestionar.
De exemplu, ar putea fi vorba despre întrebări închise, de tipul:
1. Rezolvând un careu de cuvinte, bănuieşti că vei câştiga un premiu?
Răspuns:  DA NU
2. Îţi închipui că vei găsi o monedă pe trotuar?
Răspuns: DA NU
Poţi formula şi întrebări deschise:
1. La ce te gândeşti când alergi în direcţia unui autobuz în care doreşti să
te urci şi care tocmai a plecat?
Răspuns: .................................................................................................
2. Ce îţi trece prin minte când te apropii de o uşă în spatele căreia se află
cineva necunoscut?
Răspuns: .................................................................................................
Fireşte, poţi da şi variante de răspuns:
1. Citind o carte, presupui că finalul va fi:
Răspuns: fericit  tragic
2. Când te apropii de lista celor premiaţi, îţi închipui că:
Răspuns:  acolo se află numele tău
cu siguranţă, acolo nu este numele tău
Îţi propun să încerci să lucrezi la varianta pe ciornă a chestionarului tău,
împreună cu partenerul tău de discuţie. Dacă vrei, trimite rezultatul efortu-
rilor tale ca temă pentru acasă.
Psihologii au căutat să identifice alţi factori subiectivi care să conducă la o activitate
eficientă, în condiţii de stres. S-a delimitat chiar o grupă de atribute ale oamenilor
cu personalitate rezistentă.
Persoanele din această
categorie demonstrează un
înalt nivel de angajare şi de
control. Ele percep factorii
de stres ca pe o provocare. În
general, oamenii cu o aseme-
nea structură de caracter
percep în realitate mai puţini
factori de stres decât alţii, iar
problemele zilnice li se par
mai puţin stresante.
e
Reacţii posibile în situaţii critice Capitol IV
15
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Psihologie
Cursul are un
pronunţat caracter
practic, exerciţiile
find folositoare
indiferent de
domeniul
profesional.
(selecţie din Lecţia 24, pagina 27)
27 Psihologie
Modalităţi de adaptare la rolurile sociale
Capitol X
S-ar putea spune chiar că, din perspectivă socială, învăţământul, conducând la
ridicarea gradului de calificare profesională, a fost inclus în sistemul de viaţă al
întregii societăţi, cu toate că nouă ni se pare că aceasta este o problemă a noastră,
absolut personală.
Poate că este bine pentru noi toţi să receptăm lucrurile astfel! Nimeni şi nimic, în
afară de perseverenţa noastră în realizarea obiectivelor de viaţă, nu ne obligă să
ne dezvoltăm în direcţia profesională. Tu ce crezi?
Exerciţiul 3: Mă dezvolt, mă menţin sau involuez?
Te rog să stabileşti pe axa următoare cum anume evoluează, în opinia ta,
activitatea ta profesională.
Scala evoluţiei competenţelor şi a calificării profesionale, percepute
subiectiv:
Cum apreciezi ponderea în această evoluţie a propriei motivaţii, în raport
cu presiunea situaţională? Exprimă această relaţie în procente. De exemplu,
relaţia 80%-20% arată că, în opinia ta, tu ai fost cel care a decis în această
chestiune, că mai mult din proprie voinţă ai hotărât să-ţi îmbunătăţeşti
calificarea profesională, decât ai fost obligat de factori externi (patronul,
reglementările juridice etc.).
Nu uita să-ţi împărtăşeşti reflecţiile cu partenerul tău de discuţie.
Să lucrezi? Da, dar la ce bun?
Lucrăm doar pentru a supravieţui sau trăim, în general, doar pentru a munci?
Să muncim, dar cu ce rezultate? Să obţinem succese în muncă sau doar să
supravieţuim? Dacă este vorba despre succese, ce fel de succese? Cum înţelegi
tu succesul în plan profesional? Să învingi pe cineva, să câştigi, să obţii glorie,
bani, satisfacţie personală, respectul celorlalţi? Gloria şi liniştea nu pot merge
mână în mână niciodată – a afirmat Montaigne!
Dar dacă nu ai asemenea năzuinţe? În general, trebuie să doreşti să câştigi, să te
mobilizezi pentru orice fel de luptă. Chiar şi pentru lupta cu propria slăbiciune
şi cu propriile limite. Pentru a progresa şi pentru a te dezvolta în orice plan (în
cazul de faţă, în cel profesional) trebuie să doreşti lucrul acesta.
(maximum
ipotetic)
50%
Începutul
activităţii
profesionale
Momentul
prezent
Viitorul
(perspectiva
dezvoltării)
100%
e
16
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Psihologie
Numeroase citate
inedite sau chiar
fragmente literare
invită la o clipă de
refecţie.
(selecţie din Lecţia 48, pagina 43)
43 Psihologie
i
Eu şi copiii care îm isunt încredinţaţi
Capitol X
Nu uita ce ai făcut tu!
O formă excelentă de verificare a propriei motivaţii este revenirea la propria tinereţe,
la perioada care uneori se şterge din amintiri, pe care dorim să o uităm sau la care,
dimpotrivă, ne întoarcem ca la spaţiul idealizat al bucuriei şi al fascinaţiei în faţa lumii...
Contactul cu sentimentele care ne-au însoţit adolescenţa, amintirea întâmplărilor, a
atitudinilor şi a comportamentelor de atunci, toate acestea ne pot ajuta să-i tolerăm şi
să-i înţelegem pe adolescenţi, fără a ne idealiza pe noi şi fără a ne aştepta ca toţi să fim
la fel.
Putem afirma că esenţa educaţiei este căutarea sensului vieţii, că trebuie să
învăţăm să iubim lumea şi să o facem mai bună şi că trebuie să facem lucrul
acesta împreună cu ceilalţi, prin eforturi creative. Laolaltă cu tânărul vei
învăţa arta dificilă a vieţii, căci nici o soluţie de-a gata nu este astăzi folositoare
în mod nemijlocit, fără a fi verificată şi integrată.
În încheierea lecţiei, iată câteva citate pentru tine:
Maturizarea şi maturitatea
Trebuie să creşti
Ca să te maturizezi... (Sztaudynger)
Odă tinereţii
Tinereţea-i lucru mare.
Tinerii sunt însă de altă părere. (Sztaudynger)
Experienţă
Experienţa-i un dar al cerului;
Îl ai când nu-ţi mai trebuie. (Sztaudynger)
Sfaturi
Mii de sfaturi bune copiilor mei am dat.
Nici eu sfaturile părinţilor nu le-am ascultat. (Sztaudynger)
Realizarea de sine
Libertatea individului, autonomia şi creaţia necesită multă toleranţă şi bunăvoinţă din
partea celorlalţi. (Banach)
Ajutându-l pe un tânăr, poţi depăşi tu însuţi mai bine propriile dificultăţi, momentele de
criză. Acest ajutor poate deveni o motivaţie pentru dezvoltarea ta, pentru optimizarea
modului de a acţiona. Nu trebuie să fii ideal, dar ţi se va stârni motivaţia de a nu
dezamăgi şi de a nu spulbera speranţele puse în tine.
17
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Psihologie
Vă veţi familiariza
cu diverse tipuri
de chestionare şi
teste utilizate de
psihoterapeuţi.
(selecţie din Lecţia 53, pagina 16)
16 Psihologie
Pe parcursul terapiei şi al diagnozei, pacienţii sunt îndemnaţi la acţiuni creatoare
în diferite moduri. De exemplu, se folosesc:
 Testul pluridimensional al lui M. Schmit, bazat pe desen, care permite
să ne orientăm în propria structură intelectuală. În decurs de 30 de minute
trebuie să desenăm circa 30 de imagini. Condiţiile indispensabile pentru
desfăşurarea acestui experiment cer ca persoana testată să se afle într-o
încăpere sărac mobilată, doar cu un scaun şi cu o masă, iar în varianta
terapeutică va fi prezent şi terapeutul sau diagnosticianul. Nu se recomandă
nici măcar ca terapeutul să se aşeze în faţa persoanei care desenează,
pentru ca nimic să nu-i sugereze acesteia tema desenului. Interpretarea
imaginilor se bazează pe psihologia abisală. Ea se poate efectua şi prin
tehnica asocierilor a lui Jung. Asemenea metode se folosesc cel mai des la
nevrotici. În lucrările plastice pot fi folosite doar şapte culori de bază.
 Testul lui Warteg, care constă în completarea unui element de limbaj
plastic dat – de exemplu un punct, o linie – cu acele compoziţii pe care
persoana le alege în mod arbitrar şi care, în final, redau componenta ei
integrală.
Multe metode proiective se bazează pe declanşarea spiritului creator al omului.
Testul temelor nefinalizate, Testul apercepţiei tematice sau Testul Rorschach
îndeamnă la crearea de povestiri, de viziuni, la crearea a ceva nou, unde stimulii
daţi îndeplinesc doar rol declanşator pentru eliberarea proiectării a ceea ce se află
în interiorul nostru, a unor stări la care adeseori nici noi înşine nu avem acces.
Dincolo de valoarea de diagnostic, imaginile sau produsele care apar au uneori
valoare estetică autentică. Cu certitudine, acestea reprezintă ceva nou, subiectiv,
surprinzător, fiind însoţite de implicarea personală şi de o cantitate de energie
psihică mare.
Activităţile de creaţie sunt concepute, de asemenea, ca element al
autopsihoterapiei.
Noţiunea de autoterapie este folosită în literatura de specialitate şi se referă
la demersurile care servesc eliberării reacţiilor şi orientării interne. Este vorba,
de exemplu, despre reprezentarea grafică a conţinutului propriilor trăiri psihice,
precum şi a celor patologice.
Lecţia 53 Putem fi creativi?
18
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Psihologie
Rezolvând exerciţiile
şi chestionarele pro-
puse, vă veţi relaxa
dar veţi învăţa şi
multe lucruri utile.
(selecţie din Lecţia 23, pagina 10)
10 Psihologie
Cum să te raportezi la rolurile profesionale pentru a obţine satisfacţie? Lecţia 24
Materialul va fi mai interesant şi mai diversificat dacă autorii definiţiilor
vor fi diferiţi ca vârstă, sex, stare civilă, profesie, poziţie socială etc.
În ce măsură definiţiile voastre sunt asemănătoare? În ce constau deosebirile?
Care este relaţia între ceea ce ai auzit şi ceea ce gândeşti tu însuţi? Ar fi bine
să-ţi împărtăşeşti reflecţiile pe această temă cu partenerul tău de discuţie.
Revenind la definiţia iubirii romantice, formulată în urma cercetărilor empirice,
trebuie să menţionăm că au fost luate în considerare următoarele trei componente
importante:
– nevoia de afiliere şi de dependenţă;
– predispoziţiile în privinţa acordării ajutorului;
– exclusivitatea şi gradul de absorbţie.
Persoanele investigate au fost rugate să marcheze răspunsul pe o scală de nouă
puncte (de la 1, care înseamnă „dezacord total”, la 9, care semnifică „acord
total”). }i-ai dori să te supui acestui test?
SCALA IUBIRII
1. Dacă X ar fi mâhnit(ă), prima mea datorie ar fi să-i ridic moralul.
2. Am sentimentul că pot să-i mărturisesc lui X aproape totul.
3. Uit fără dificultate greşelile făcute de X.
4. Aş face aproape totul pentru X.
5. Sunt foarte gelos (geloasă) pe X.
6. Dacă nu aş putea fi niciodată cu X, m-aş simţi extrem de nefericit(ă).
7. Dacă aş fi singur(ă), primul meu gând ar fi să-l caut pe X.
8. Unul dintre lucrurile de care mă îngrijorez cel mai mult este binele lui X.
9. I-aş ierta lui X aproape totul.
10. Mă simt responsabil(ă) de fericirea lui X.
11. Când sunt cu X, petrec mult timp pur şi simplu uitându-mă la el (la ea).
12. M-aş bucura foarte mult, dacă X şi-ar mărturisi sentimentele.
13. Mi-ar fi greu să trăiesc fără X.
Cum poţi interpreta rezultatele obţinute? Făcând totalul punctelor. Cu cât
numărul de puncte este mai mare, cu atât intensitatea sentimentelor este mai
mare. Din păcate, cu versiunea în sine a definiţiei am putea polemiza. Acum îţi
propun să te relaxezi şi să te gândeşti în ce situaţie ar putea fi folositoare această
scală. Atunci când iubim doi parteneri deodată?!
Una dintre dimensiunile iubirii, ale acestui sentiment atât de greu de definit, este,
în accepţiunea obişnuită, împărtăşirea aceloraşi trăiri şi emoţii. Cel care iubeşte
pe cineva nu numai că îşi dă seama că partenerul său trăieşte ceva, dar simte
acelaşi lucru (vezi mecanismul empatiei). A apărut chiar ipoteza empatiei în
dragoste, verificată empiric.
19
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Psihologie
Spre deosebire de
alte cursuri, ma-
joritatea temelor
pentru acasă sunt
la alegere. Primiţi
răspuns de la
profesorul personal
chiar în problemele
care vă interesează în
mod special!
(selecţie din Lecţia 22, pagina 39)
1 Psihologie
Exerciţiul 10: Dascălii vieţii sau maeştrii mei
Poartă câteva discuţii pe această temă într-un cerc de cunoştinţe. Compară
concluziile şi observaţiile lor cu ale tale.
Iar în încheiere, iată două idei amuzante ale unui cunoscut scriitor:
– Una dintre cele mai mari plăgi ale civilizaţiei – UN NĂTĂRĂU INSTRUIT!
– Imaginaţi-vă ce linişte ar domni dacă oamenii ar vorbi doar despre ceea ce
ştiu.
Modalităţi de adaptare la rolurile sociale
Capitol X
Tema pentru acasă din acest caiet o reprezintă un exerciţiu la alegere dintre:
• exerciţiul 8 sau exerciţiul 11 din lecţia 21;
• exerciţiile 1, 4, 6, 7, 8 şi 9 din lecţia 22.
Alege exerciţiul pe care îl consideri potrivit pentru tine. Fireşte, poţi să faci mai
multe exerciţii, dar trimite doar unul ca temă pentru acasă, pe care-l consideri ca
având cea mai mare relevanţă pentru dezvoltarea ta optimă.
Îţi doresc mult succes!
TEMA PENTRU ACASĂ 21 ŞI 22
20
LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Psihologie
Învăţaţi să treceţi cu bine peste toate greutăţile vieţii, urcând noi trepte spre cunoaștere
și, mai ales, spre autocunoaștere!
Cu siguranţă, cursul de PSIHOLOGIE vă va ajuta să-i înţelegeţi mai bine pe cei din
jur, find util întregii familii! Răspundeţi chiar astăzi provocării de a afa secretele
personalităţii umane!
Mult succes în tot ceea ce faceţi și la toate examenele...vieţii!
Pe curând!
Tel. 021/33.225.33; www.eurocor.ro
Temele se pot rezol-
va pe formularele
speciale inserate în
caiet (dacă se trimit
spre corectare prin
poştă) sau online,
în contul de cursant
de pe site-ul
www.eurocor.ro.

Psihologie

LECŢIE DEMONSTRATIVĂ

m de

ă ie iv cţ at Le nstr o

INTRODUCERE
Ne bucurăm că aţi ales Cursul EUROCOR de Psihologie!

Cu toţii ne punem întrebări esenţiale despre viaţă, mai ales atunci când trecem prin momente dificile. Autocunoașterea și capacitatea de a înţelege reacţiile celorlalţi sunt vitale astăzi, într-o lume tot mai dinamică și parcă tot mai grăbită, în care ne simţim deseori stresaţi și nesiguri. Cursul Eurocor de Psihologie vă va ajuta să aveţi mai mult succes în toate activităţile pe care le realizaţi, de la cele zilnice și până la marile planuri de viitor. Iar atmosfera din familie și de la serviciu se va îmbunătăţi cu siguranţă... Acest curs este util oricui vrea să descopere mai multe despre personalitatea sa și a altora, subconștient sau vise, despre relaţiile interpersonale, conflictele din cuplu, metode de combatere a stresului sau evoluţia personală. De asemenea, Cursul Eurocor de Psihologie este de un real folos tuturor celor care lucrează în domenii unde comunicarea este esenţială – educaţie, sănătate, relaţii cu publicul, resurse umane, protocol și organizare evenimente, marketing și vânzări, turism. Învăţaţi relaxat! La Eurocor, însăși metoda de studiu este o dovadă grăitoare a modului în care psihologia poate fi aplicată în procesul de învăţare. Primiţi acasă pachetele de curs, pe care le parcurgeţi în ritmul ales! Studiaţi fără stres, în confortul propriei locuinţe, când doriţi. Vă veţi bucura de o atenţie deosebită! Beneficiaţi de sprijinul unui profesor personal, un specialist cu experienţă care poate fi contactat prin corespondenţă poștală sau online. Vă aflaţi în faţa unei călătorii importante, unice, care va fi cu siguranţă plină de urcușuri și coborâșuri, întârzieri în trafic, dar și descoperiri minunate – călătoria spre dumneavoastră înșivă! Mult succes! LECŢIA DEMONSTRATIVĂ vă ajută să vă familiarizaţi cu materialele şi metoda de studiu EUROCOR. Din punctul de vedere al numărului de pagini, aceasta reprezintă mai puţin de jumătate din conţinutul unui caiet de curs. Vă prezentăm câteva secţiuni teoretice, exemple, exerciţii şi un model de temă, selectate din diverse lecţii, pentru a vedea exact cum sunt structurate caietele. Lectură plăcută!
1

bine.  curs veţi găsi și citate interesante.eurocor. În amintindu-vă cu plăcere concluziile la care au ajuns marii înţelepţi ai lumii.). pe care le puteţi efectua singur sau cu ajutorul prietenilor. Acasă. Odată promovat acest test. satisfăcător și insuficient (în funcţie de punctajul realizat). Aici găsiţi informaţii despre stadiul trimiterii pachetelor de curs. calificativele obţinute sau plăţile efectuate și înregistrate. Acestea constituie o modalitate relaxantă și chiar distractivă de a vă petrece timpul liber. cursanţii aleg unde să primească pachetul de curs! Dvs. Veţi urca trepte semnificative pe scara dezvoltării personale! PRIMIREA CURSULUI La Eurocor. Calificativele obţinute pot fi: foarte bine. Din contul de cursant se pot accesa și aplicaţiile TemeOnline sau PlataOnline. conţinând numeroase aprecieri din partea profesorului. veţi primi și testul de evaluare finală. ce tratează un anumit domeniu de interes. La serviciu. la cutia poștală (Cutia poștală trebuie să aibă dimensiunile de minimum 22x30x1 cm. ce alegeţi? 1. într-un mod relaxat datorită semnelor grafice.Psihologie LECŢIE DEMONSTRATIVĂ  STRUCTURA LECŢIILOR Studiul eficient al cursului nostru este garantat de structura unitară a celor 30 de caiete. 2  @ . astfel încât memorarea lor devine simplă și ușoară!  Aveţi la dispoziţie și succinte prezentări teoretice.  Caietele se parcurg ușor.ro. care vă ajută să vă familiarizaţi cu cele mai importante noţiuni din acest domeniu. veţi obţine Certificatul de absolvire Eurocor. inedite – veţi reţine totul mai ușor.  Cursul conţine diverse tipuri de exerciţii practice. Fiecare caiet este constituit din două lecţii.  Informaţiile noi sunt prezentate într-un mod atractiv. La oficiul poștal de care aparţineţi (Adresa menţionată la înscriere trebuie să fie cea din buletin). cu numeroase exemple din viaţa de zi cu zi. 3. CONTUL DE CURSANT Fiecare cursant are propriul cont pe site-ul www. ABSOLVIREA Odată cu expedierea ultimului pachet de curs prin corespondenţă.  Temele pentru acasă din cursul de psihologie au un caracter specific. 2. iar în același timp vă ajută să vă fixaţi cunoștinţele de psihologie.

I) PSIHOLOGIA – ŞTIINŢĂ DESPRE OM Lecţia 1 – Cum pot fi folosite cunoştinţele de psihologie în viaţa cotidiană? Lecţia 2 – Cum te pot ajuta psihologii şi în ce domenii? III) INFLUENŢA SITUAŢIILOR CRITICE ASUPRA VIEŢII AFECTIVE ŞI ASUPRA ACTIVITĂŢII INTELECTUALE Lecţia 5 – Cum ne manifestăm în situaţii critice? Lecţia 6 – Ce putem face pentru a depăşi situaţiile critice V) SOLICITAREA ŞI ACORDAREA SPRIJINULUI Lecţia 9 – De ce omul este considerat fiinţă socială? Lecţia 10 – Omul acţionează spre binele său sau împotriva sa? VII) AUTONOMIE ŞI DEPENDENŢĂ ÎN EXISTENŢA OMULUI Lecţia 13 – Cum reacţionăm când considerăm că nu suntem noi responsabili pentru ceea ce ni se întâmplă? Lecţia 14 – Cum reacţionăm când considerăm că noi suntem responsabili pentru ceea ce ni se întâmplă? II) DESPRE EFORTUL SOLICITAT DE EVENIMENTELE DIN VIAŢA COTIDIANĂ Lecţia 3 – Ce reprezintă stresul pentru om? Lecţia 4 – Cum ne influenţează viaţa situaţiile critice? IV) REACŢII POSIBILE ÎN SITUAŢII CRITICE Lecţia 7 – Cum să ne raportăm eficient şi raţional la stres? Lecţia 8 – De ce unele forme de apărare împotriva stresului sunt ineficiente? VI) REACŢIA OMULUI FAŢĂ DE SINE ÎNSUŞI Lecţia 11 – De ce ar trebui să ne placă de noi înşine? Lecţia 12 – Cum ne autoapreciem? VIII) COMUNICAREA VERBALĂ ŞI NONVERBALĂ Lecţia 15 – Ce stil de comunicare verbală folosim? Lecţia 16 – Ce câştigăm şi ce pierdem folosind „jocurile” interpersonale? Lecţia 17 – Ce înţelegem prin „limbajul trupului”? Lecţia 18 – Cum să foloseşti şi cum să interpretezi adecvat mimica şi vocea? MODALITĂŢI DE ADAPTARE LA ROLURILE SOCIALE Lecţia 21 – Cum reacţionezi în rolul de COPIL. faţă de părinţii proprii? Lecţia 22 – De ce este dificil să joci rolul de elev sau de student? Lecţia 23 – Cum să te manifeşti în rolul de PARTENER? Lecţia 24 – Cum să te raportezi la rolurile profesionale pentru a obţine satisfacţie? Lecţia 25 – Ce să faci pentru ca rolul de PĂRINTE să fie unul benefic pentru tine şi pentru copiii tăi? Lecţia 26 – Cum să răspunzi eficient exigenţelor impuse de diferite roluri sociale? X) IX) DESPRE SENTIMENTUL APARTENENŢEI Lecţia 19 – Ce reprezintă grupul la care mă raportez? Lecţia 20 – Ce influenţă are asupra mea apartenenţa la diferite grupuri? 3 . Veţi găsi răspunsurile la aceste întrebări doar după încheierea lecturii materialelor noastre. după efectuarea tuturor exerciţiilor şi după analiza propriilor reflecţii.Psihologie LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Programa cursului Psihologie Cursul a fost structurat pe capitole şi lecţii. Temele lecţiilor sunt prezentate sub forma unor întrebări succesive.

Psihologie LECŢIE DEMONSTRATIVĂ XI) DESPRE EVOLUŢIA PERSONALĂ ŞI DESPRE REALIZAREA DE SINE Lecţia 27 – De ce anume depinde valorificarea potenţialului propriu? Lecţia 28 – În ce constă îmbunătăţirea părerii despre sine? XII) ROLUL AUTOPSIHOTERAPIEI ȘI AL TERAPIEI PROFESIONALE Lecţia 29 – Ce tehnici de autopsihoterapie poţi folosi eficient? Lecţia 30 – Când trebuie să iei decizia de a solicita ajutor psihologului? Lecţia 31 – Cum putem să-i ajutăm pe ceilalţi? Lecţia 32 – Când trebuie să soliciţi ajutor altor specialişti? XIV) DESPRE SUBCONȘTIENT Lecţia 35 – Ce trebuie să ştim despre vise? Lecţia 36 – Ce este hipnoza şi care sunt tehnicile bazate pe sugestie? XIII) DESPRE SĂNĂTATEA PROPRIE ŞI A CELORLALŢI Lecţia 33 – Ce putem face pentru a diminua probabilitatea apariţiei unei boli somatice? Lecţia 34 – Care este atitudinea noastră faţă de boală şi faţă de cei bolnavi? XV) DESPRE SĂNĂTATE ȘI DESPRE BOALĂ Lecţia 37 – Ce este sănătatea psihică şi care sunt mecanismele acesteia? Lecţia 38 – Ce trebuie să ştim despre patologia vieţii psihice? XVI) PREOCUPĂRI ȘI TENDINŢE ÎN PSIHOLOGIA CONTEMPORANĂ Lecţia 39 – Care sunt domeniile de interes ale teoreticianului în psihologie la începutul secolului XXI? Lecţia 40 – În ce aspecte de viaţă pot interveni psihologiipracticieni? XVIII) EU ȘI GRUPUL DE PRIETENI Lecţiile 49 şi 50 – Cum să optimizăm relaţiile cu ceilalţi? XVII) EU ȘI COPIII CARE ÎMI SUNT ÎNCREDINŢAŢI Lecţiile 41 şi 42 – Cum să ne petrecem timpul împreună cu copiii? Lecţiile 43 şi 44 – Cum poate fi folosită psihoterapia prin exerciţii fizice pentru copii? Lecţiile 45 şi 46 – Cum îi putem ajuta pe copii când învaţă? Lecţiile 47 şi 48 – Cum să abordezi perioada adolescenţei? XIX) EU ȘI PARTENERUL MEU Lecţiile 51 şi 52 – Ce putem face pentru a îmbunătăţi relaţia cu partenerul? XX) EU ȘI PROPRIA MEA DEZVOLTARE Lecţiile 53 şi 54 – Putem fi creativi? Lecţiile 55 şi 56 – Este posibil controlul stresului? Lecţiile 57 şi 58 – Cum te poţi cunoaşte mai bine? Lecţiile 59 şi 60 – Cum să folosim creativ cunoştinţele de psihologie? 4 .

De ce ar trebui să ne placă de noi înşine? Privim în oglindă şi ce vedem? La ce ne gândim. precum şi noţiunile şi fenomenele relative la autoapreciere şi la sentimentul propriei valori – în lecţia 12. Călătoria noastră se va petrece de data aceasta în „ţinutul Autocunoaşterii” – un ţinut ciudat. pagina 1) 5 . paznicii. uneori chiar emigranţii lui! Ce loc ocupi frecvent în „ţinutul Autocunoaşterii”? În sfera teoriei cunoaşterii de sine. prizonierii. care ajută la conştientizarea faptului că un lucru este astfel sau că nu este astfel. oaspeţii speciali. cercetătorii. Amuzantă definiţie! Să încercăm să aprofundăm noţiunea de autocunoaştere. Potrivit unui logician. Psihologie 1 (selecţie din Lecţia 11. ce anume conştientizăm? În spatele acestor întrebări se ascund probleme pe care vom încerca să le abordăm în acest caiet. în care sunt prezentate principalele teme ce vor fi studiate. vom încerca să abordăm în primul rând problema identităţii şi a acceptării de sine – în lecţia 11. Autocunoaşterea se constituie dintr-o serie de judecăţi personale. Suntem în acelaşi timp locuitorii lui. asemenea judecăţi sunt reflecţii despre o anumită stare de lucruri.Psihologie LECŢIE DEMONSTRATIVĂ LECŢIA 11 Fiecare caiet începe cu o introducere.

Această anihilare poate lua două forme complet diferite: aplicarea a numeroase restricţii. chiar şi în cele banale. socială şi materială faţă de ei. aşteptând de la copii să rămână cât mai mult timp într-o relaţie de dependenţă afectivă. pagina 7) 6 . 2. nefiind însă consecinţa exclusivă a acelei acţiuni.Psihologie LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Autonomie şi dependenţă în existenţa omului Capitol VII Când întărirea este percepută de subiect ca o consecinţă a unei acţiuni întreprinse. Există mame sau bunici care îşi urmăresc necontenit proprii copii ori nepoţi. i 1. îndeplinirea tuturor dorinţelor copilului. i Noţiunile. al şansei. se dovedeşte în esenţă „păguboasă” pentru cei care ne succed. care deţin puterea. Adulţii manifestă o atitudine artificială. Psihologii au stabilit că asupra localizării controlului – asupra orientării interne şi externe a acestuia – o influenţă esenţială o are educaţia din familie. prin anihilarea oricăror manifestări specifice acesteia. Educaţia care face imposibilă atingerea de către copil a independenţei psihice. S-a demonstrat că dezvoltarea persoanelor dirijabile din afară s-a desfăşurat în condiţiile absenţei coerenţei în manifestarea părintelui/ părinţilor. Psihologie 7 (selecţie din Lecţia 13. informaţiile importante au fost marcate special pentru a facilita înţelegerea lor. definind încrederea în existenţa controlului extern. Lipsa disciplinei şi insuficienţa unor cerinţe în contactul cu adulţii consolidează tendinţa copilului de a-şi localiza extern controlul. Comportarea ambilor părinţi este în acest caz inconsecventă şi contradictorie. supravegherea copilului în toate situaţiile. sau este considerată imprevizibilă. în propria percepţie aceasta devine rezultatul norocului. restricţiilor şi consecinţelor acestora. rămânând sub controlul celorlalţi. interdicţii. a clarităţii şi consecvenţei în formularea sarcinilor. din cauza marii complexităţi a forţelor care îl înconjoară pe individ – afirmă chiar Rotter.

3. Datorită capacităţii lor de introspecţie. le conştientizează şi pot deduce existenţa de stări similare la celelalte persoane. Prin ce se deosebeşte perceperea oamenilor de perceperea celorlalte obiecte? Sunt menţionate trei deosebiri elementare: 1. ei pot fi purtătorii răspunderii pentru desfăşurarea acesteia. este nevoie de elaborarea unei scheme bazate pe relaţia cauză-efect. Oamenii sunt receptaţi de ceilalţi ca fiind capabili să manipuleze obiecte şi persoane în mod conştient şi planificat. 2. Oamenii pot fi percepuţi drept cauză a unei acţiuni la care participă. Oamenii trăiesc stări interne. Această schemă constituie în acelaşi timp baza planificării propriilor acţiuni. Să analizăm aceste aspecte! Psihologie 21 (selecţie din Lecţia 13. Pentru a putea prevedea comportamentul probabil al altor persoane. Problema se referă la următorul raţionament: Manifestare ––––– Stare internă ––––– Imaginea persoanei Grafica atractivă ajută la explicarea unor concepte. îmi place/nu-mi place.Psihologie LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Autonomie şi dependenţă în existenţa omului Capitol VII Iată din nou ceva doar aparent complicat. pagina 21) 7 . rolul primei impresii şi al dimensiunii aprecierii în condiţionarea acestei omogenităţi – de exemplu. cantitatea mică de informaţii necesare formării reprezentării omogene despre ceilalţi. Surprinzătoare sunt următoarele trăsături ale procesului de percepţie socială: – – – încercarea oamenilor de a-şi forma o reprezentare foarte omogenă despre ceilalţi.

Bryant. În cadrul controlului. prezentul şi viitorul) şi de posibilităţile personale în sfera de control asupra evenimentelor. Psihologie 14 (selecţie din Lecţia 55. datorită schemelor relevante. de rezistenţă şi de mulţumire de sine. valoroasă. Acest comportament este favorizat de credinţele religioase. În interpretare şi valorizare. Mecanismele de evitare (engl. pagina 14) 8 . care a diferenţiat patru mecanisme esenţiale de control asupra evenimentelor. avoiding) se manifestă ca urmare a unei asemenea interpretări şi valorizări care fac ca persoana să considere evenimentele negative. se ţine seama de diferite perspective temporale (trecutul. coping) constituie o consecinţă a estimării negative a întâmplărilor. Acesta este efectul experienţei pe baza căreia s-a format convingerea că subiectul este în stare să evite întâmplările negative. În cadrul lor se disting două tipuri: acţiunea nemijlocită şi activităţile de reinterpretare. are sens să depunem efortul de a ne confrunta cu acestea. controlul nu este un fenomen simplu. în adaptarea faţă de lume. în perceperea necesităţii de a schimba lumea. adică de sentimentul că este norocos. Astfel: ▪ ▪ controlul primar constă în activitatea îndreptată nemijlocit asupra schimbării mediului. care implică o serie de procese diferite cu caracter afectiv (emoţional) şi reflexiv (intelectual). se cuvine. Apare concomitent convingerea că trebuie să fie întreprinsă o oarecare activitate (controlul primar). Confruntarea permite diminuarea emoţiilor negative şi ajungerea la o gratificaţie în forma sentimentului de forţă. de convingerea cu privire la o lume dreaptă.B. ca persoană de excepţie. Aceste mecanisme sunt o alternativă a mecanismelor de apărare. controlul secundar constă în necesitatea de a schimba propriile reacţii sau comportamente.Psihologie LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Eu şi propria mea dezvoltare Capitolul XX Mecanismele de control asupra evenimentelor şi mecanismele de autocontrol Modelul controlului a fost elaborat de F. ci un mecanism complicat. Acest comportament este favorizat de sentimentul evitării frecvente a evenimentelor nefericite. Mecanismele de confruntare (engl. laolaltă cu hotărârea că merită. Autorul propune schema de mai jos: Materia se parcurge uşor. morală.

reporterul de radio. în situaţii concrete. O noţiune suplimentară. Experienţa noastră de viaţă. De data aceasta. Iniţial. în timp ce te îneci? Faptul că vorbeşti fluent trei limbi străine nu te ajută. în aparenţă. După ce ai confruntat ierarhia stabilită de tine cu cea stabilită de partenerul tău de discuţie. competenţa au o legătură directă cu reacţiile noastre faţă de dificultăţi. în karate sau un boxer reacţionează cu calm într-o confruntare cu huligani. fuga. te rog. aşadar. că nu ne putem pronunţa în legătură cu o acţiune optimă în condiţii de stres. pare a fi pe deplin integrată şi raţională în intervenţiile sale publice. Exemplu (C): Crainicul de televiziune. cu impact deosebit – traversate în copilărie. va fi neînţeleasă de către cei din jur. o constituie sfera toleranţei scăzute la stres. de aceea. ca pe o hartă fizică. comportament. precum şi la tine însuţi.Psihologie LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Reacţii posibile în situaţii critice Capitol IV O cunoştinţă a mea. nejustificate. Teoria poate fi înţeleasă mai uşor cu ajutorul exemplelor. Psihologie 7 (selecţie din Lecţia 7.  pe cele pe care le depăşeşti cu puţin efort – sub formă de dealuri. într-un spectacol public. teama.  pe cele pe care nu reuşeşti să le depăşeşti – sub formă de depresiuni. pe o scenă de teatru. astfel:  pe cele pe care le depăşeşti cu uşurinţă – sub formă de munţi. Schimbările de comportament intervenite sunt foarte profunde şi. de exemplu. Ce imagine a rezultat în final? Ce descoperiri ai făcut despre tine? Nivelul diferenţiat al rezistenţei la diferite situaţii dificile poate fi observat la cei din jurul tău. formulându-se ideea că în cazul aproape fiecărui om pot fi identificate sfere relative de traume – puternice trăiri negative. disproporţionat în raport cu stimulii şi. context – o persoană poate reacţiona foarte puternic. Formele de comportament iraţional – enervarea. profesorul nu cedează emoţiei în faţa unui auditoriu numeros. Te rog să adaugi şi alte exemple proprii. Un specialist în judo. Exemplu (D): La ce îţi folosesc aptitudinile artistice. plânsul spasmodic – apar în situaţiile în care competenţa noastră personală este inutilă. surescitarea. aptitudinile. însă ea se percepe ca fiind foarte puţin rezistentă la manifestările de acest gen. să le sistematizezi din nou. de exemplu. care reamintesc conţinutul traumei – asemănarea cu persoane. cu ajutorul căreia este descrisă rezistenţa la stres.  pe cele pe care le depăşeşti cu mult efort – sub formă de câmpii. această noţiune a fost folosită în legătură cu frustrarea. încearcă. În anumite împrejurări. Să nu uităm. încearcă să reprezinţi aspectele specifice existenţei tale. pagina 7) 9 . fără a ţine seama de conţinutul situaţiei dificile concrete.

Psihologie LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Rolul autopsihoterapiei şi al terapiei profesionale Capitol XII Străduieşte-te mai întâi să asculţi cu adevărat şi să înţelegi şi. Poţi propune soluţii. – Eu credeam că. Exemplu (D): Cândva. nu să fie efectul aplicării unor reacţii de rutină.. poţi să-ţi ignori complet interlocutorul – nu-l asculţi.. constituie doar un instrument de manipulare care nu are nimic în comun cu binele general al persoanei emiţătoare. Să doreşti să înţelegi cu adevărat! Poţi obţine această performanţă concentrândute mai mult asupra comunicării nonverbale. nici măcar mecanic. Omul acesta habar nu avea ce anume îl preocupă cu adevărat pe fiul său. poate la situaţia specifică procesului de vânzare-cumpărare. – Te rog să-mi permiţi să înţeleg ceea ce mi-ai spus. care serveşte transmiterii de informaţii. îţi satisfaci nevoia de contact emoţional. doar fragmente de enunţuri. valorizezi. Nu-ţi înţelegi fiul fiindcă nu vrea să te asculte? – Exact. Un asemenea mod de a asculta se deosebeşte de memorarea atentă şi eficientă. a răspuns el. Uneori. şi. mai interesante şi mai apropiate. mai puţin asupra cuvintelor auzite. limbajului trupului. să propui ceva. Ai trăit vreodată o asemenea experienţă? Psihologie 15 (selecţie din Lecţia 31. În general nu mă ascultă. Da. considerând că vede întreaga lume. Se întâmplă să ascultăm cu atenţie atunci când asimilăm cuvintele împreună cu sensurile lor. atunci când interlocutorul este ascultat. Interlocutorul tău a obţinut ceea ce-i trebuia – atenţia ta profundă. Gândeşte-te la un exemplu potrivit. înainte de a fi apărut vreun proiect. nu eşti în stare să repeţi nimic. uneori. Poţi chiar să te prefaci că asculţi. tu trebuie să-l asculţi! – Oh! spuse şi tăcu o clipă. pe un ton uşor iritat. care sunt pentru noi mai atrăgătoare. pentru a înţelege un om. sfat sau propunere. Oh! repetă şi parcă îi licări ceva în privire. spunând: Hm. pagina 15) 10 . ajuţi. Dar acest fel de a asculta nu este echivalent cu ascultarea empatică. cu condiţia să te fi străduit „să pătrunzi în lumea celuilalt”. Străduieşte-te mai întâi să-i înţelegi pe ceilalţi şi apoi să fii tu însuţi înţeles. Tocmai. Ştiu prin ce trece. nu în termenii faptelor. Se pare că adesea ascultăm selectiv. daaa! Dar eu îl înţeleg. Îl privea prin prisma sa. Am trecut eu însumi prin aşa ceva. Cred că nu înţeleg doar de ce nu vrea să mă asculte. În timp ce asculţi. i Exemplele trimit adesea la situaţii frecvent întâlnite în viaţa de zi cu zi. Înţelegerea trebuie să decurgă dintr-o dorinţă sinceră. cu fiu cu tot. înainte de a fi întreprins ceva. să înţelegi problema lui. Oh. ci ai semnificaţiilor. Ascultând în felul acesta. acestea nici nu mai sunt necesare. Nu-ţi înţelegi fiul fiindcă nu vrea să te asculte? – Aşa consider. i-am replicat. a răspuns el. – Încă o dată. asupra inflexiunilor vocii. tatăl unui adolescent mi s-a destăinuit: – Nu-l înţeleg pe fiul meu. abia după aceea. am spus. Vei găsi în continuare încă un exemplu ilustrativ. când le memorăm. respectul şi înţelegerea pline de dragoste. Desigur. să confirmi o receptare aparentă.

poţi obţine acest lucru prin aţintirea privirii spre cel care doreşti să plece. W. Evitând să priveşti pe cineva cunoscut anterior. generând o reacţie care decurge din simţul ameninţării. fiind necesar în întâlnirile cu persoanele pe care tocmai le cunoşti. poate insulta ca fluierăturile sau ca lovitura. 32 • Psihologie (selecţie din Lecţia 18. îl lauzi şi mai mult privindu-l în ochi. Ochiul poate ameninţa ca o puşcă încărcată şi fixată să tragă. Dacă doreşti să subliniezi importanţa a ceea ce spui. care poate consta. „a pune ochii pe cineva”. îi transmiţi lipsa ta de simpatie. Ne vom ocupa acum de analiza detaliată referitoare la ceea ce poţi comunica prin intermediul corpului. „a nu privi direct în ochi”. îndeosebi dacă frecvenţa privirilor poate fi comparată cu privirea adresată altor persoane din grup. iradiind de bunăvoinţă. priveşte-l în ochi – de exemplu. Ochii tăi „vorbesc” şi ştii acest lucru. Într-o altă stare de spirit. „a lăsa ochii în pământ”.Psihologie LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Lecţia 18 Cum să foloseşti şi cum să interpretezi adecvat mimica şi vocea? O serie de reprezentări grafice amuzante destind atmosfera. Dacă doreşti să stârneşti o reacţie de evitare. Emerson. alteori surprinzătoare. „a privi ca mâţa-n calendar”. pedeapsa devine mai blândă dacă nu menţii contactul vizual. creează situaţii de neînţeles. „ochi de căprioară”. iar când pedepseşti pe cineva. când lauzi pe cineva. „a privi pe cineva cu ochi răi”. pornind de la o serie de cercetări. Observă câte mesaje verbale cuprind expresiile următoare: „ochi în ochi”. în părăsirea încăperii. indiferent dacă pentru receptor este un conţinut pozitiv sau nu. fiind şi un exemplu relevant pentru noţiunile parcurse. pagina 32) 11 . îi comunici simpatie. „privire de bou”. absurde pentru receptor. Aşadar: • • • • Contactul vizual îţi permite să stabileşti relaţii reciproce cu persoane necunoscute. „a se uita ca viţelul la poartă nouă”. Te rog să nu le consideri „reţete” şi să fii conştient încă de la început de complexitatea întregii situaţii. întrucât privirea liniştită şi permanentă este pentru noi extrem de deprimantă. de exemplu. Privind des pe cineva. Aceste indicaţii sunt uneori evidente. reuşeşte să te facă să-ţi tresalte inima de bucurie – afirmă poetul R.

nu se implică în nimic. trebuie să fii sensibil şi atent. „îngheţându-le” parcă forma propriei personalităţi. Totuşi. Aceştia persistă într-un mediu care îi face să devină rigizi. precum şi din propria noastră activitate. aceasta nu înseamnă că trebuie să se întâmple întotdeauna. care decurg din evoluţia vieţii noastre. Aşadar. precum şi numeroasele provocări şi şanse care apar pe măsură ce înaintăm în viaţă. ceea ce nu le permite să valorifice diferite strategii de gândire şi de acţiune. Ei îşi limitează fluxul de informaţii despre lume. chiar dacă ceva se întâmplă frecvent. Observând dezvoltarea personală. dar noi înşine ne modelăm viaţa într-o mare măsură. De asemenea. De aceasta depinde în mare măsură punerea în valoare a potenţialului nostru. Psihologie 32 (selecţie din Lecţia 27. Ne deosebim între noi prin multe caracteristici. ei înşişi îşi blochează procesul dezvoltării personale. pagina 4) 12 . O asemenea convingere este absolut nefondată logic. nu apreciem deosebirile individuale.Psihologie LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Lecţia 27 De ce anume depinde valorificarea potenţialului propriu? Circumstanţele arbitrare şi norocul sunt importante. limitându-şi singuri posibilitatea unor schimbări ulterioare. despre propria persoană. pe măsură ce îmbătrânim. devenim tot mai diferiţi unii de alţii. Prezentăm drept judecăţi generale anumite observaţii individuale. Este bine să observăm noi singuri şi să-i ajutăm şi pe ceilalţi să observe varietatea umană.  i O importantă deosebire o reprezintă pentru noi gradul de deschidere faţă de posibilitatea schimbărilor personale. vorbim despre oameni în general. Pentru a observa aceasta. nu despre o anumită persoană. putem întâlni oameni care tind spre stabilitate.

dobândirea încrederii reciproce şi adoptarea unui limbaj comun în comunicare. De obicei se manifestă un complex al acestor surse. subiectul a mai fost tratat şi în lecţia 23. renunţarea la mijloace represive în favoarea persuasiunii. Ne ajută aici analogia cu balansoarul: introducerea unei greutăţi suplimentare poate determina o înclinare excesivă şi primejdioasă a acestuia. deoarece formează împreună cu acesta un anumit câmp de interacţiuni. în relaţiile dintre soţi sau în mediul social. Când. apar dificultăţi şi perturbări. adică de o anumită complementaritate în bilanţul nevoilor. O problemă esenţială îşi poate avea sursa în individ. Aprecierea se referă nu doar la bărbat şi la femeie ca parteneri. se pare că presiuni din afară şi din interior sau o combinaţie a acestora au perturbat acest bilanţ. pagina 5) 13 . Acolo unde apar teme ce au mai fost studiate anterior. se foloseşte un semn special. Psihologie 5 (selecţie din Lecţia 52. care a reprezentat iniţial factor de constituire a cuplului. de atingere a scopurilor preconizate. ci şi la relaţiile reciproce dintre ei. pag. În acest caz. Uneori se vorbeşte despre existenţa unei axe conjugale specifice. în loc de succes. i 23 (8-9) Aprecierea unei căsnicii reprezintă ceva mai mult decât suma însuşirilor fiecărui partener în parte. înţelegerea reciprocă. în general. 8-9. Aminteşte-ţi că am vorbit anterior despre mecanismul asemănării ca indiciu al atracţiei interpersonale. de asemenea.Psihologie LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Lecţia 52 Ce putem face pentru a îmbunătăţi relaţia cu partenerul? Este importantă. Nici cuplul nu poate fi privit în mod izolat faţă de mediul social.

........... Citind o carte. împreună cu partenerul tău de discuţie..... Dacă vrei.................... îţi închipui că: Răspuns:  acolo se află numele tău cu siguranţă.. La ce te gândeşti când alergi în direcţia unui autobuz în care doreşti să te urci şi care tocmai a plecat? Răspuns: ............. Psihologii au căutat să identifice alţi factori subiectivi care să conducă la o activitate eficientă..... de tipul: 1.. S-a delimitat chiar o grupă de atribute ale oamenilor cu personalitate rezistentă......... trimite rezultatul eforturilor tale ca temă pentru acasă.. Exerciţiul 7: Alcătuieşte un chestionar al optimismului! Nu ar fi momentul să-ţi încerci puterile în rolul unei persoane care construieşte un chestionar? Cred că te vei descurca bine în rezolvarea acestei sarcini! Te rog să încerci să formulezi o serie de propoziţii afirmative sau de întrebări cu caracter deschis sau închis............ Când te apropii de lista celor premiaţi....... Rezolvând un careu de cuvinte.. pagina 21) 14 ........ De exemplu. oamenii cu o asemenea structură de caracter percep în realitate mai puţini factori de stres decât alţii.. care ar putea să facă parte dintr-un asemenea chestionar.................... ar putea fi vorba despre întrebări închise.... Persoanele din această categorie demonstrează un înalt nivel de angajare şi de control........... 2..... acolo nu este numele tău Îţi propun să încerci să lucrezi la varianta pe ciornă a chestionarului tău...... bănuieşti că vei câştiga un premiu? Răspuns:  DA  NU 2. poţi da şi variante de răspuns: 1. Ele percep factorii de stres ca pe o provocare......... presupui că finalul va fi: Răspuns: fericit  tragic 2........ În general..... Psihologie 21 (selecţie din Lecţia 7.. Îţi închipui că vei găsi o monedă pe trotuar? Răspuns:  DA  NU Poţi formula şi întrebări deschise: 1.. în condiţii de stres. Fireşte...............Psihologie LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Reacţii posibile în situaţii critice Capitol IV e Exerciţiile diverse vă ajută să vă fixaţi cunoştinţele dobândite.......................... iar problemele zilnice li se par mai puţin stresante..... Ce îţi trece prin minte când te apropii de o uşă în spatele căreia se află cineva necunoscut? Răspuns: .

Psihologie 27 (selecţie din Lecţia 24. ce fel de succese? Cum înţelegi tu succesul în plan profesional? Să învingi pe cineva. tu ai fost cel care a decis în această chestiune. Pentru a progresa şi pentru a te dezvolta în orice plan (în cazul de faţă. din perspectivă socială. în raport cu presiunea situaţională? Exprimă această relaţie în procente. să obţii glorie. respectul celorlalţi? Gloria şi liniştea nu pot merge mână în mână niciodată – a afirmat Montaigne! Dar dacă nu ai asemenea năzuinţe? În general. Exerciţiul 3: Mă dezvolt. conducând la ridicarea gradului de calificare profesională. mă menţin sau involuez? Te rog să stabileşti pe axa următoare cum anume evoluează. dar la ce bun? Lucrăm doar pentru a supravieţui sau trăim. a fost inclus în sistemul de viaţă al întregii societăţi. dar cu ce rezultate? Să obţinem succese în muncă sau doar să supravieţuim? Dacă este vorba despre succese. în cel profesional) trebuie să doreşti lucrul acesta. în opinia ta. să te mobilizezi pentru orice fel de luptă. bani. cu toate că nouă ni se pare că aceasta este o problemă a noastră. trebuie să doreşti să câştigi. doar pentru a munci? Să muncim. activitatea ta profesională. Scala evoluţiei competenţelor şi a calificării profesionale. satisfacţie personală. percepute subiectiv: (maximum100% ipotetic) 50% Începutul activităţii profesionale Momentul prezent Viitorul (perspectiva dezvoltării) Cum apreciezi ponderea în această evoluţie a propriei motivaţii. învăţământul. în general. pagina 27) 15 . Nu uita să-ţi împărtăşeşti reflecţiile cu partenerul tău de discuţie. în afară de perseverenţa noastră în realizarea obiectivelor de viaţă.). Poate că este bine pentru noi toţi să receptăm lucrurile astfel! Nimeni şi nimic.Psihologie LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Modalităţi de adaptare la rolurile sociale Capitol X S-ar putea spune chiar că. Tu ce crezi? e Cursul are un pronunţat caracter practic. Să lucrezi? Da. nu ne obligă să ne dezvoltăm în direcţia profesională. exerciţiile fiind folositoare indiferent de domeniul profesional. în opinia ta. absolut personală. Chiar şi pentru lupta cu propria slăbiciune şi cu propriile limite. reglementările juridice etc. decât ai fost obligat de factori externi (patronul. relaţia 80%-20% arată că. că mai mult din proprie voinţă ai hotărât să-ţi îmbunătăţeşti calificarea profesională. să câştigi. De exemplu.

Psihologie LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Eu şi copiii care îm isunt încredinţaţi Capitol X Nu uita ce ai făcut tu! O formă excelentă de verificare a propriei motivaţii este revenirea la propria tinereţe. Laolaltă cu tânărul vei învăţa arta dificilă a vieţii. Nici eu sfaturile părinţilor nu le-am ascultat. pe care dorim să o uităm sau la care. la perioada care uneori se şterge din amintiri. Contactul cu sentimentele care ne-au însoţit adolescenţa. momentele de criză. Nu trebuie să fii ideal. (Sztaudynger) Sfaturi Mii de sfaturi bune copiilor mei am dat. pagina 43) 16 . autonomia şi creaţia necesită multă toleranţă şi bunăvoinţă din partea celorlalţi. a atitudinilor şi a comportamentelor de atunci. poţi depăşi tu însuţi mai bine propriile dificultăţi. iată câteva citate pentru tine: i Numeroase citate inedite sau chiar fragmente literare invită la o clipă de reflecţie. dimpotrivă... În încheierea lecţiei. că trebuie să învăţăm să iubim lumea şi să o facem mai bună şi că trebuie să facem lucrul acesta împreună cu ceilalţi. fără a fi verificată şi integrată. pentru optimizarea modului de a acţiona. Putem afirma că esenţa educaţiei este căutarea sensului vieţii. (Sztaudynger) Odă tinereţii Tinereţea-i lucru mare. amintirea întâmplărilor. Acest ajutor poate deveni o motivaţie pentru dezvoltarea ta. dar ţi se va stârni motivaţia de a nu dezamăgi şi de a nu spulbera speranţele puse în tine. Tinerii sunt însă de altă părere. (Sztaudynger) Realizarea de sine Libertatea individului.. Psihologie 43 (selecţie din Lecţia 48. Îl ai când nu-ţi mai trebuie. fără a ne idealiza pe noi şi fără a ne aştepta ca toţi să fim la fel. căci nici o soluţie de-a gata nu este astăzi folositoare în mod nemijlocit. toate acestea ne pot ajuta să-i tolerăm şi să-i înţelegem pe adolescenţi. Maturizarea şi maturitatea Trebuie să creşti Ca să te maturizezi. (Sztaudynger) Experienţă Experienţa-i un dar al cerului.. prin eforturi creative. (Banach) Ajutându-l pe un tânăr. ne întoarcem ca la spaţiul idealizat al bucuriei şi al fascinaţiei în faţa lumii.

pentru ca nimic să nu-i sugereze acesteia tema desenului. În lucrările plastice pot fi folosite doar şapte culori de bază. Este vorba. ca element al autopsihoterapiei. Condiţiile indispensabile pentru desfăşurarea acestui experiment cer ca persoana testată să se afle într-o încăpere sărac mobilată. Testul apercepţiei tematice sau Testul Rorschach îndeamnă la crearea de povestiri. de exemplu. iar în varianta terapeutică va fi prezent şi terapeutul sau diagnosticianul. bazat pe desen. doar cu un scaun şi cu o masă. despre reprezentarea grafică a conţinutului propriilor trăiri psihice. pacienţii sunt îndemnaţi la acţiuni creatoare în diferite moduri. acestea reprezintă ceva nou. se folosesc:  Vă veţi familiariza cu diverse tipuri de chestionare şi teste utilizate de psihoterapeuţi. Multe metode proiective se bazează pe declanşarea spiritului creator al omului. fiind însoţite de implicarea personală şi de o cantitate de energie psihică mare. în final. precum şi a celor patologice. Ea se poate efectua şi prin tehnica asocierilor a lui Jung. În decurs de 30 de minute trebuie să desenăm circa 30 de imagini. care permite să ne orientăm în propria structură intelectuală. pagina 16) 17 . Nu se recomandă nici măcar ca terapeutul să se aşeze în faţa persoanei care desenează. a unor stări la care adeseori nici noi înşine nu avem acces. de viziuni. Noţiunea de autoterapie este folosită în literatura de specialitate şi se referă la demersurile care servesc eliberării reacţiilor şi orientării interne. Cu certitudine. care constă în completarea unui element de limbaj plastic dat – de exemplu un punct. surprinzător. o linie – cu acele compoziţii pe care persoana le alege în mod arbitrar şi care. Testul pluridimensional al lui M. Schmit. redau componenta ei integrală. Interpretarea imaginilor se bazează pe psihologia abisală. unde stimulii daţi îndeplinesc doar rol declanşator pentru eliberarea proiectării a ceea ce se află în interiorul nostru. subiectiv. Activităţile de creaţie sunt concepute.Psihologie LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Lecţia 53 Putem fi creativi? Pe parcursul terapiei şi al diagnozei. Psihologie 16 (selecţie din Lecţia 53.  Testul lui Warteg. De exemplu. Dincolo de valoarea de diagnostic. la crearea a ceva nou. de asemenea. Testul temelor nefinalizate. imaginile sau produsele care apar au uneori valoare estetică autentică. Asemenea metode se folosesc cel mai des la nevrotici.

sex. Dacă X ar fi mâhnit(ă). poziţie socială etc. 12. petrec mult timp pur şi simplu uitându-mă la el (la ea). Am sentimentul că pot să-i mărturisesc lui X aproape totul. Persoanele investigate au fost rugate să marcheze răspunsul pe o scală de nouă puncte (de la 1. Uit fără dificultate greşelile făcute de X. 5. 6. M-aş bucura foarte mult. Dacă aş fi singur(ă). verificată empiric. la 9. Mă simt responsabil(ă) de fericirea lui X. dacă X şi-ar mărturisi sentimentele. exclusivitatea şi gradul de absorbţie. Sunt foarte gelos (geloasă) pe X. vă veţi relaxa dar veţi învăţa şi multe lucruri utile. care semnifică „acord total”). prima mea datorie ar fi să-i ridic moralul. I-aş ierta lui X aproape totul. 4. Psihologie 10 (selecţie din Lecţia 23. Mi-ar fi greu să trăiesc fără X. stare civilă. trebuie să menţionăm că au fost luate în considerare următoarele trei componente importante: – – – nevoia de afiliere şi de dependenţă. }i-ai dori să te supui acestui test? Rezolvând exerciţiile şi chestionarele propuse. 7. profesie. care înseamnă „dezacord total”. În ce măsură definiţiile voastre sunt asemănătoare? În ce constau deosebirile? Care este relaţia între ceea ce ai auzit şi ceea ce gândeşti tu însuţi? Ar fi bine să-ţi împărtăşeşti reflecţiile pe această temă cu partenerul tău de discuţie. Revenind la definiţia iubirii romantice. Cel care iubeşte pe cineva nu numai că îşi dă seama că partenerul său trăieşte ceva. SCALA IUBIRII 1. este. predispoziţiile în privinţa acordării ajutorului. pagina 10) 18 . dar simte acelaşi lucru (vezi mecanismul empatiei). 8. Din păcate.Psihologie LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Lecţia 24 Cum să te raportezi la rolurile profesionale pentru a obţine satisfacţie? Materialul va fi mai interesant şi mai diversificat dacă autorii definiţiilor vor fi diferiţi ca vârstă. m-aş simţi extrem de nefericit(ă). Cum poţi interpreta rezultatele obţinute? Făcând totalul punctelor. 9. împărtăşirea aceloraşi trăiri şi emoţii. formulată în urma cercetărilor empirice. primul meu gând ar fi să-l caut pe X. 10. Aş face aproape totul pentru X. 3. Dacă nu aş putea fi niciodată cu X. 2. Acum îţi propun să te relaxezi şi să te gândeşti în ce situaţie ar putea fi folositoare această scală. 11. ale acestui sentiment atât de greu de definit. 13. cu atât intensitatea sentimentelor este mai mare. cu versiunea în sine a definiţiei am putea polemiza. Cu cât numărul de puncte este mai mare. Atunci când iubim doi parteneri deodată?! Una dintre dimensiunile iubirii. Când sunt cu X. A apărut chiar ipoteza empatiei în dragoste. Unul dintre lucrurile de care mă îngrijorez cel mai mult este binele lui X. în accepţiunea obişnuită.

Fireşte. iată două idei amuzante ale unui cunoscut scriitor: – – Una dintre cele mai mari plăgi ale civilizaţiei – UN NĂTĂRĂU INSTRUIT! Imaginaţi-vă ce linişte ar domni dacă oamenii ar vorbi doar despre ceea ce ştiu. 6. exerciţiile 1. pagina 39) 19 . majoritatea temelor pentru acasă sunt la alegere. Primiţi răspuns de la profesorul personal chiar în problemele care vă interesează în mod special! Exerciţiul 10: Dascălii vieţii sau maeştrii mei Poartă câteva discuţii pe această temă într-un cerc de cunoştinţe.Psihologie LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Modalităţi de adaptare la rolurile sociale Capitol X TEMA PENTRU ACASĂ 21 ŞI 22 Spre deosebire de alte cursuri. pe care-l consideri ca având cea mai mare relevanţă pentru dezvoltarea ta optimă. Tema pentru acasă din acest caiet o reprezintă un exerciţiu la alegere dintre: • • exerciţiul 8 sau exerciţiul 11 din lecţia 21. poţi să faci mai multe exerciţii. dar trimite doar unul ca temă pentru acasă. 8 şi 9 din lecţia 22. 4. 7. Iar în încheiere. Îţi doresc mult succes! Psihologie 1 (selecţie din Lecţia 22. Alege exerciţiul pe care îl consideri potrivit pentru tine. Compară concluziile şi observaţiile lor cu ale tale.

33. 021/33.Psihologie LECŢIE DEMONSTRATIVĂ Temele se pot rezolva pe formularele speciale inserate în caiet (dacă se trimit spre corectare prin poştă) sau online.eurocor. spre autocunoaștere! Cu siguranţă.ro 20 . cursul de PSIHOLOGIE vă va ajuta să-i înţelegeţi mai bine pe cei din jur.ro. www. urcând noi trepte spre cunoaștere și. în contul de cursant de pe site-ul www. fiind util întregii familii! Răspundeţi chiar astăzi provocării de a afla secretele personalităţii umane! Mult succes în tot ceea ce faceţi și la toate examenele.vieţii! Pe curând! Tel.225.eurocor. mai ales.. Învăţaţi să treceţi cu bine peste toate greutăţile vieţii..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful