P. 1
Analiza Trenutnog Stanja Sektora Plastike

Analiza Trenutnog Stanja Sektora Plastike

|Views: 144|Likes:
Published by zijad_l

More info:

Published by: zijad_l on Aug 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2013

pdf

text

original

 

            UDRUŽENJE ZA RAZVOJ NERDA 
         

ANALIZA TRENUTNOG STANJA SEKTORA PLASTIKE  EKONOMSKE REGIJE SJEVEROSITOČNE BOSNE I HERCEGOVINE  KROZ PROJEKAT “CREDO”      FINALNI IZVJEŠTAJ                       
       

 
decembar, 2009.godine 

 
M. i Ž. Crnogorčevića 5; BA‐75000 Tuzla; Bosnia and Herzegovina                                                                                        Sufinasira “Sida”  Tel: +387 35 274 385; E‐mail:  nerda@nerda.ba; Web: www.nerda.ba                                                                            Co‐funded by “Sida”                                  Poreski broj: 03011755; Banka: NLB Tuzlanska Banka; Račun: 132‐100‐03117019‐42  Broj PDV obveznika: 209683030008; Identifikacioni broj: 4209683030008 

Sadržaj 
POGLAVLJE I UVOD I METODOLOGIJA...............................................................................................  1.1 Uvod................................................................................................................................  1.2 Metodologija..................................................................................................................  POGLAVLJE II STANJE INDUSTRIJE NA GLOBALNOM, EVROPSKOM I REGIONALNOM TRŽIŠTU......    2.1  Stanje industrije prerade plastike u Zapadnoj Evropi.....................................................    2.2  Industrija prerade plastike u regionu Centralne i Istočne evrope...................................    2.3 Trendovi u regionu Centralne i Jugoistočne Evrope i uticaj globalne recesije.................

1  1  1  3  4  5  6  POGLAVLJE III POSLOVNO OKRUŽENJE U REGIJI SIBiH I STANJE SEKTORA INDUSTRIJE                    PRERADE PLASTIKE........................................................................................  9    3.1 Poslovno okruženje u regiji SIBiH i BiH u odnosu na zemlje regiona...............................  9    3.2 Stanje  sektora industrije prerade plastike u regiji SIBiH................................................. 9    3.3 Svjestska recesija i utjecaj finansijske krize na sektor industrije prerade plastike u                  regiji SIBiH........................................................................................................................  10    3.4 Infrastruktura sektora industrije prerade plastike i alatničarstva u regiji SIBiH............... 11    3.5 Stanje kadrovskih  potencijala, potrebe industrije za obukom........................................  12    3.6 Stanje tehnologija, mašinske opreme i proizvodni kapaciteti..........................................  15    3.7 Marketing.........................................................................................................................  17    3.8 Upravljanje kvalitetom.....................................................................................................  18 
  3.9 Pregled najvažnijih faktora za unaprjeđenje konkurentnosti prema mišljenju                 menadžera anketiranih firmi...........................................................................................    3.10 Pregled nekih najvažnijih opcija izgradnje konkurentnosti prema mišljenju                    anketiranih menadžera..................................................................................................    3.11 Pregled potreba firmi za uslugama koje bi mogle značajno unaprijediti njihovu                  konkurentnost...............................................................................................................    3.12 SWOT analiza sektora prerade plastike u regiji SIBiH....................................................  POGLAVLJE IV ANALIZA RASKORAKA (GAP ANALIZA) I POTREBNE INETRVENCIJE..........................    4.1 Raksorak 1 Strategija sektora..........................................................................................    4.2 Raskorak 2 Uspostava referentnog centra za industriju..................................................    4.3 Raskorak 3 Ograničen kapacitet Klastera plastičara i alatničara.....................................    4.4 Raskorak 4 Nizak stepen tehničkih znanja u polju primjenjenih CAD/CAM/CAE                 tehnologija .....................................................................................................................    4.5 Raskorak 5 Korištenje hibridnih polimernih materijala u preradi plastike......................    4.6 Raskorak 6 Prelazak s niskoakumulativne na proizvodnju s visokom dodanom                                    vrijednošću.............................................................................................    4.7 Raskorak 7 Osiguranje kvaliteta putem uvođenja sistema upravljanja kavlitetom.........    4.8 Raskorak 8 Nedostatak organizacionih i drugih znanja u polju menadžmenta...............  POGLAVLJE V ANALIZA LANCA VRIJEDNOSTI…………………..…………………………….................................    5.1 Analiza lanca dodane vrijednosti.....................................................................................  5.2  Zaključci  i  preporuke  za  izgradnju  lanca  vrijednosti  sektoru  prerade  plastike    i  alatničarstva...........................................................................................................  BIBLIOGRAFIJA.................................................................................................................................... 

19  19  19  20  22  24  24  25    25  26  26  26  27  28  28  34  37 

 
   

2   

Skraćenice 
ABS  BENELUX  BiH    BOOP  CAD  CAE  CAM  CNC  CREDO  d.o.o.  ECEBD  EPS  ERP  EU  EUPC  EUROMAP  FP  GDP  HDPE  HGK  IT  LDPE  MSP  MTTC  NAFTA  NC  NERDA  PA  PC  PP  PS  PVC  REACH  SIBiH    SPSS  SWOT  TPO  UNZE  VW 
          3     

Acrylonitrile Butadiene Styrene  Belgium, Netherlands and Luxemburg  Bosna i Hercegovina  Biaxially‐Oriented Polypropylene  Computer Aided Drawing  Computer Aided Engineering  Computer Aided Manufacturing  Computer Numerical Control  Competitive Regional Economic Development  Društvo s ograničenom odgovornošću  Eastern and Central European Business Development   Expanded polystyrene  Enterprise Resource Planning  Evropska Unija  European plastics converters   European plastics and rubber machinery  Framework Program  Gross Domestic Product  High Density Polyethylene  Hrvatska Gospodarska Komora   Informacione tehnologije  Low Density Polyethylene  mala i srednja preduzeća  Machine Tool Technology Center  North American Free Trade Agreement  Numerical Control  Northeast Regional Development Agency  Polyamide  Polycarbonate  Polypropylene  Polystyrene   Polyvinyl chloride  Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances  Sjeveroistočna Bosna i Herecgovina Statistical Package for Social Sciences  Strengths Weakness Opportunities and Threats  Thermoplastic polyolefin   Univerzitet Zenica  Volkswagen 

 kako bi se upotpunila slika o stanju ovog industrijskog  sektora.  gdje  je  ova  industrija  uglavnom koncentrisana. jer dizajn i izrada alata  za plastiku predstavljaju jedan od  najvažnijih karika u procesu prerade plastičnih masa.  struktuiran razvoj kadrovskih kapaciteta.  Analiza je bazirana na primarnom i sekundarnom istraživanju.  razvoja  kadrovskih  kapaciteta. Primarni dio istraživanja se odnosi na  distribuciju anketnog upitnika MSP (malim i srednjim preduzećima) koja se bave preradom plastike i  alatničarstvom 3   te  razgovora  s  menadžerima  firmi.  kao  integriranu  komponentu  CREDO 1   projekta.  Međutim  da  bi  se  pronašao  način  odgovora  na  izazove  s  kojima  se  sektor  susreće. primjena  i  brzi  transfer  aplikativnih  znanja. koje u                                                               1 2  CREDO(eng.  1. skraćenica) – North‐East Regional Dveleopment Agency (regionalna razvojna agencija za sjeveroistočnu BiH)  3  Alati za plastiku‐kalupi i ostale alatljike  4    . Poglavlje IV sadrži pregled identifikovanih raskoraka (GAP analiza).  Anketiranje je izvršeno na uzorku od 19  firmi koje djeluju u industrijskom sektoru prerade plastike i  alatničarstva.  uglavnom  lociranih  u  općini  Gračanica  i  susjednim  općinama.  tehnologija. Sve firme u obrađenom uzorku su u cjelosti u privatnom vlasništvu.  međusobno  umrežavanje  između  firmi  oko  lanca  dodane  vrijednosti te razvoj zajedničke infrastrukture.  stanja  infrastrukture.  i  upravljanja  kvalitetom. između postojećeg i  željenog  stanja  sektora  i  mogućih  intervencija  u  premoštavanju  istih  s  ciljem  stvaranja  uslova  za  podizanje konkuretnosti ove industrije u narednih 3‐5 godina.   Analiza je ustanovila da postoji niz opcija izgradnje konkurentnosti u ovom ovog sektoru kao i same  regije  SIBiH.  dostupnih  analiza  i  drugih  relevatnih dokumenata. analiza nudi pregled stanja na globalnom tržištu te uticaj  svjetske  recesije  i  finansijske  krize  na  sektor  (Poglavlje  II)  nakon  čega  (Poglavlje  III)  slijedi  opis  poslovnog okruženja i stanja sektora u regiji SIBiH.  Nakon uvoda i metodologije (Poglavlje I). Poglavlje V je posvećeno analizi lanca  vrijednosti u sektoru.  Kvalitativnih  podataka  korištenih  iz  drugih  studija.1 Uvod  Ovaj dokumenat obuhvata analizu stanja industrijskog sektora prerade plastike i alatničarstva u regiji  sjeveroistočna  BiH  (SIBiH).   Imajući  u  vidu  da  je  alatničastvo  od  posebnog  značaja  za  industrijski  sektor  prerade  plastike  ova  analiza takođe obuhvata i ovaj podsektor.POGLAVLJE I  UVOD I METODOLOGIJA  1.2 Metodologija  Metodološki pristup ove analize se zasniva na korištenju:  • • • Kvantitativnih  podataka  prikupljenih  putem  anketiranja  firmi  u  industrijskom  sektoru  prerade plastike i alatničarstva te podataka prikupljenih iz drugih izvora.  poterbna je jasna misija.  Kvalitativnih  podataka    dobijenih  kroz  razgovore  s  menadžerima  firmi  u  sektoru  za  vrijeme  popunjavanja anketnih upitnika.  dok  se  sekundarni  dio  analize  odnosi  na  korištenju dostupnih analiza svježijeg datuma.  publikacija. skraćenica) ‐ Competitive regional Economic Development (konkurentni regionalni ekonomski razvoj)   NERDA (eng. kako u regiji SIBiH tako i u okruženju.  kojeg  implementira  regionalna razvojna agencija NERDA 2 .  marketinga. finansijske krize i efektima njom izazvane recesije. vizija i strategija sektora.

                                                       5    .  odabir  firmi  u  nanašem  uzorku  je  usmjeren  na  d.o. Dobijeni podaci su obrađeni korištenjem SPSS programske aplikacije.  Imajući  u  vidu  da  je  konkurentnost  privrede  usko  povezana  izvoznim  kapacitetima  sektora.  pravni  oblik  preduzeća.o.prosjeku    imaju  24  zaposlena  lica.

  U  Sjevernoj Americi i Zapadnoj Evropi potrošnja plastike po glavi stanovnika godišnje iznosi u prosjeku  oko  100kg.                                                               4 5 6 7 8 9  Izvor: PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)   The Compelling Facts About Plastics 2009   http://mcgroup. kada se svjetska industrija prerade  plastike našla pod udarom globalne recesije zbog čega je potražnja za plastikom 5  pala s 260 miliona  tona u 2007. Italija (2%) te Velika Britanija i Španija (1.5%. nakon čega slijedi Kina s 15%.  što  čini  oko  25%  svjetske  proizvodnje  plastike. U 2008. uglavnom  zbog rapidnih inovacija u primjeni plastičnih masa kroz supstituciju tradicionalnih materijala: metala.  Njemačka  je  najveći  proizvođač  plastike  u  Evropi  s  7. polistiren 12  (PS i EPS) i  poli etilen‐tereftalat (PET) 13 .co.godine  svjetska  proizvodnja  plastike  je  iznosila  1.  zatim  zemlje Beneluxa 9 .  medicinskih  proizvoda  i  tehničkih djelova.5  a  u  2008.  Evropa 7   proizvodi  oko  60  miliona  tona  plastike  godišnje. Kanada   Belgija.godini.  Potražnja  automobilske industrije za plastikom je pala čak za 40%. Meksiko.   Očekuje  se  da  će  globalna  industrija 6   prerade  plastike  doživjeti  oporavak  tek  u  prvom  i  drugom  kvartalu  2010  godine.  godini  čak    245  miliona  tona. stakla i papira.  Trend rasta i potrošnje plastike je rastao sve do polovine  2008.5%  svjetske  proizvodnje. Najveći rast u potrošnji plastike se očekuje u zemljama u razvoju Azije (osim  Japana) gdje potrošnja plastike po glavi stanovnika iznosi u prosjeku oko 20kg. EPS ‐ expandable polistyren   PET ‐ Polyethilen terephthalate  10 11 12 13 6    .  Japan  5.godini.POGLAVLJE II  STANJE INDUSTRIJE NA GLOBALNOM.  s  rastom  1‐2%.uk/news/2009/10/13/3///US%20Consultants%20Predict%20Plastics%20Growth%20in%202011. Holandija i Luksemburg   PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)   LDPE‐Low Density Polyethilen .  polipropilen  (PP).  polivinilklorid  (PVC). nešto više od zemalja NAFTA‐e 8  (23%).5%. dok je značajniji pad zabilježen i u sektoru  građevinarstva.html    PlasticsEurope Market Research Group (PEMRG)   USA. HDPE High Density Polithilen   PS‐Polistyren solid. Bliski Istok i Afrika 8%.   1950.godine.godini na 245 miliona tona u 2008.  Globalna  potržnja za plastikom u 2009 godini bila je 7% niža u odnosu na prethodnu godinu.  dok  će  prema  procjenama  analitičara  do  2015.godine proizvodnja i potrošnja plastike je bilježila godišnji rast u prosjeku od 9% .  U  svijetu  se  koristi  oko  20  vrsta  plastike  od  kojih  5  porodičnih  grupa  plastike  čine  75%  ukupne  potražnje 10   za  plastikom  u  Evropi:  LDPE  i  HDPE  polietilen  11   (PE). Francuska (3%).  dok  se  industrija  plastike  uspjela  održati  zahvaljujući  proizvodnji  ambalaže  za  robu  široke  potrošnje.5%).  drveta.  Od januara do juna 2009 godine proizvodnja plastike u 27 zemalja EU je pala za 26% u usporedbi s  istim  periodom  u  2008.  u  ovim  zemljama  potrošnja  plastike dostići 140kg 4 . Najteže pogođeni  sektori  industrije  su  bili  proizvođači  plastičnih  djelova  za  auto  industriju.  te  nastaviti  trend  rasta  3‐4%  u  periodu  2011‐2013. EVROPSKOM I REGIONALNOM TRŽIŠTU  Od 1950.  dok  je  ukupna  potražnja  za  plastikom  pala  više  od  30%. te postala jedna od najbrže rastućih globalnih industrija u svijetu.godini potražnja za ovim grupama  je opala u prosjeku 7.

  Tržišno  učešće  ove  industrije. Industrija medicinske opreme je nastavila pozitivan  trend potrošnje plastičnih masa.5%.Proizvodnja  ambalaže  učestvuje  s  najvećim  tržišnim  učešćem  od  38%  ukupne  prerade  plastike  u  Evropi.org   7    .  te  se  bazira  na  najboljim  radnim praksama i što kraćem ciklusu tehničke pripreme uz korištenje naprednih 3D CAD/CAM/CAE  tehnologija.  MSP  čine  80%.  teško  opstaju  na  tržištu  zbog  nekoliko barijera i faktora konkurentnosti koji se posebno ogledaju u davanju konkurentne ponude  kod  konstrukcije  i  izrade  alata  a  koja  ujdeno  predstavlja  najkritičniji  elemenat  kod  ugovaranja  poslova  posebno  po  pitanju  procjene  troškova  izrade  samih  alata. koji nisu samo važna karika  dodane vrijednosti u ponudi prema proizvodnim industrijama koja čini kičmu skoro svih proizvodnih  industrija  razvijenih  zemalja. Jedan od najvažnijih aspekata  izgradnje  konkuretnosti  je  sistemski  vođena  politika  zemalja  koje  imaju  struktuirane  programe  razvoja. automobilska industrija 7%.1%. dok na  druge industrije zajedno s medicinom otpada 28%. posebno zbog visoke cijene  upošljavanja resursa i kadrova s skupim i deficitarnim znanjima u korištenju naprednih tehnologija. elektronika 6%.  Najveći  udar  su  pretrpjeli  dobavljači  autoindustrije  i  sektor  građevinarstvo  osim  proizvođača  izolacionih  materijala. i  pored  negativnih  uticaja  recesije  na  svjetsku  ekonomiju  u  posljednjem  kvartalu  2008.1 Stanje industrije prerade plastike u Zapadnoj Evropi  Prema podacima EUROMAP 14  asocijaciji proizvođača mašina za industriju prerade plastike i gume.  Mnoge  alatnice.   Za mnoge manje alatnice to predstavlja problem kod gotovinskog toka.  Proizvođači  ambalaže  za  industriju  bjele  tehnike  su  takođe  osjetili  snažan  udar  recesije.6 miliona ljudi.  je  ostalo  iznad  50%  mada  se  po  prihodima  u  jesen  2009  osjetio  daleko  veći  pad  broja  narudžbi  s  daleko  manjom  iskorištenosti  proizvodnih  kapaciteta  u  odnosu  na  prethodnu  godinu.2% i rastom izvoza od 1.  Prema  statističkim  izvještajima  prosječan  izvoz  proizvođača  opreme  za  preradu                                                                14  Evropska Asocijacija proizvođača mašina za preradu plastike i gume www.  Sama  priprema  izrade  alata  počinje  s  relativno  skupim  dizajnom  nakon  čega  dolaze  visoki  troškovi  narudžbi  standardnih  komponenata.  prerađivača  EUPC.  Konkurencija  se  povećava  svakodnevno.  na  globalnom  tržištu.  ali  su  proizvođači  ambalaže  za  prehrambenu  industriju ipak uspjeli zabilježilti bolje rezultate.godine  izvoz  u  zemlje  Sjeverne  i  Latinske  Amerike  i  Istočne  Evrope  drastično  je  opao.  Evropska  industrija  plastike  (proizvođači  polimera  koje  zastupa  PlasticsEurope. Industrija  alata  i  alatljika  je  zabilježila  slične  rezultate  dok  je  industrija  periferne  opreme  zabilježila  takođe  poztitivan rast od 4.  i  proizvođača opreme EUROMAP) u 27 zemalja Evrope (bez zemalja potencijalnih i zemalja kandidata)  zapošljava 1.  globalne  industrije  alata.euromap. Industrija fleksografskih štamparskih mašina je imala negativan rast od ‐7%.  posebno  MSP  s  limitiranim  resursima.  numeričko  kontroliranih  NC  programiranja.    industrija  je  zabilježila ipak pozitivne rezultate s industrijskim rastom od 1.  Zemlje s visokom cjenom radne snage koje su pod snažnom regulativom zakona o radu se nelaze u  nezavidnom položaju u odnosu na zemlje gdje je zakon o radu blaži. nakon čega slijedi građevinarstvo s 21%.  Većina  izvoznika  opreme  za  preradu  plastike  i  gume  su  pretrpjela  štetu  zbog  svjestke  ekonomske  krize.  obrade  skupih  legura  čelika  upotrebom  skupih višeosnih CNC obradnih centara te testiranja samih alata.  2.  Ponuda  finalnih  proizvoda  firmi  u  procesnoj  industriji  uveliko zavisi od industrije alata (kalupa) i obrade mašinskih komponenti.  U  prvoj  polovini  2009.

aspx?AGM=PlasticIndustry&AN=VehicleComponents&MN=Menu5&LN=English   19  Izvor: http://www.6  miliona  radnika  s  godišnjim  prometom  od  300  milijardi  eura. Duvanje 10%.  je  pao  za  35%.plasticsconverters.     U zemljama Istočne Evrope (Rusija.plasportal.  a  naročito  u  Rusiji.  uglavnom  MSP. građevinarstvo 28%.  Poljskoj.  Evropska  industrije  plastike  predstavlja  jedan  od  najznačajnijih  sektora  ekonomije  EU.000  prerađivača  plastike  .euromap. Bugarska i zemlje Ex‐ Jugoslavije) tehnološki  razvoj  je  još  na  uvjek  niskom  nivou. Ekspandiranje 4%.aspx?AGM=PlasticIndustry&AN=VehicleComponents&MN=Menu5&LN=English   8    . Ukraina.  mnogo  brže  nego  u  Zapadnoj  Evropi. tehnički djelovi 10%.eu    www.  Evropska  industrija se  sastoji od proizvođača polimera koje predstavlja PlasticEurope 15 .  Oko  1. Upotreba plastike  kroz finalne proizvode je sljedeća: ambalaža 45%.  Prerada  plastike  u  regionu  Centralne  i  Jugoistočne  Evrope  se  približava  potrošnji  plastike  zemalja  Zapadne  Evrope  koja  iznosi  60‐80kg  po  glavi  stanovnika. IT  11%  Elektromaterijali  6%  Inžinjering  5%  Drugo  10%  Ukupno  100%  Izvor: http://www. Injekciono brizganje 25%.com/WebArticleShow. prerađivača EuPC 16  i  proizvođača opreme EUROPMAP 17 .  a  posebno  u  polju  injekcionog  brizganja.  u  Italiji  i  Njemačkoj.  U  Istočnoj  Evropi  obnova  starih  proizvodnih  pogona  vrši  se  ubrzano.  proizvodnja folija 26%. Rumunija.  Mogućnosti  za  daljnji  razvoj  u  preradi  plastike  u  Češkoj.com/WebArticleShow.7%  tržišta.  Zbog  visokog  priliva  stranih  investicija  u  ovom  regionu  tehnološki  nivo  prerade  plastike  je  relativno  visok.plastike  i  gume.  Postoje  znakovi  oporavka  industrije  ali  finansijska  tržišta  ostaju  prepreka  za  industriju.2 Industrija prerade plastike u regionu Centralne i Istočne Evrope  Prema  ECEBD 18   plastična  industrija  u  regionu  Centralne  i  Istočne  Evrope  se  značajno  razvila  u  posljednjih  10  godina.  jer  u  njoj  djeluje  oko  50.org    www.  2.com 19      Kada  su  u  pitanju  tehnološki  postupci  prerade  plastičnih  masa  situacija  je  sljedeća:  Ekstruzija  31%.  Granulat  se  u  glavnom  ne  proizvodi  u  regionu  Centralne  i  Istočne  Evrope  tako  da  se  regionalne  potrebe za repormaterijalom zadovoljavaju uvozom iz zemalja Zapadne Evrope. kućanski                                                               15 16 17  http://www.    Ukupan  pad  proizvodnje  mašina  za  preradu  plastike i gume u zemljama članicama EUROMAP‐a se procjenjuje na 22% što iznosi oko 13.plasportal.  U  ovim  zemljama  potrošnja  plastike  je  negdje  oko  20‐50  kg  po  glavi  stanovnika.org  18  http://www.    koji  zapošljavaju  1.600 firmi prerađuje plastiku i proizvode različite komponente za industrije čiji je  pregled prikazani  u tabeli koja slijedi:    Industrija  %  Autoindustrija  45%  Građevina  23%  Elektronika .plasportal.plasticseurope.  Sloveniji  i  Slovačkoj  su  ograničeni  ali  bolji  nego  u  zemljama Zapadne Evrope.  mada  postoje  izuzeci.  Proizvodnja  polimera  u  Centralnoj  Evropi  se  vrši  u  modernizovanim  fabrikama  što  je  adekvatno  za  snabdjevanje  regionalnog  i  zapadnoevropskog  tržišta.    Po  pitanju  tehnoloških  postupaka  dominira  injekciono  brizganje  s  fokusom  na  autoindustriju.6 milijardi  Eura  gdje  upravo  ovaj  sektor  opslužuje  62.  Mađarskoj.

    Distribucija proizvodnje tehničkih djelova po zemljama:  Češka 21%.  odnosno 53% koristi PA.  Češka.  Najteži  periodi  poslovanja  su  bili  posljednji  kvartal  2008. Rusija 20%.godine  i  prvi  kvartal  2009.fr‐sessi/4pages/pdf/4p189‐anglais.godini.  Proizvođači  ambalaže  nisu  bili  toliko  pogođeni  kao  firme  koje  proizvode  tehničke  komponenete  posebno  one  fokusirane  na  autoindustriju. Prema AMI procjenama.aspx?item=1000084   9    .  Potražnja  za  polimerima  je  rezultat  velikog  priliva  investicija  u  Poljskoj. 36% proizvođača od njih 420 poznatijih koristi PP dok od njih 245.  posmatrajući  period  od  2004.   • Učešće  firmi  koje  troše  1000‐5000  tona  granulata  godišnje  iznosi  7%  ali  one  čine  39%  proizvodnje.proizvodi  6%  i  poljoprivreda  4%.  Prema AMI 22  Poljska.  potražnja za polimerima u ove četiri zemlje iznosi negdje oko 4.  Jedna  od  značajnih prednosti je kvalifikovana radna snaga koja je spremna da radi za niže naknade i značajno  smanjena birokratija pokretanja poslovanja što omugućava prilive novih stranih i domaćih investicija  koje koriste ovaj geografski položaj za snabdjevanje tržišta Zapada i Istoka.    2. PA11%. dok se s druge strane očekuje pad u  proizvodnji  folija  s  30%  na  25%. Duvanje 8%. HDPE 10%.  Mađarska  8%. Češka i Slovačka su zemlje osjećaju jak ekonomski rast u zadnjih 5  godina  kao  rezultat  pridruživanja  EU  ali  i  izmještanju  proizvodnih  postrojenja  i  uspostavi  potpuno  novih  iz  Zapadne  u  Evrope  prema  istoku.  Poljska predstavlja najveće tržište sa preko 1.  Kada je u pitanju autoindustrija.  Distribucija plastičnih komponenata za autoindustriju prema veličini firme se oglavnom zasnivaju na  MSP u preradi plastike.  Ostatak  zemalja  u  regionu  je  ispod  5%. PS 5%.gouv. posebno u oblasti injekcionog brizganja.  Omjeri  potrošnje granulata su sljedeći: PA 38%.    Prema vrsti proizvodnje tehničkih djelova potrošnja repromaterijala je sljedeća:  PP 42%.  Poljaska  19%.godine  kada  je  Poljska  postala  članica  EU.700 kompanija koje djeluju u sektoru prerade plastike s  prosječnim  rastom  potražnje  za  plastikom  od  7%.  Po  potrošnji  repromaterijala  Rusija  je  prva  s  21%. Očekuje se da će u narednih 10 godina  postupak injekcionog brizganja porasti sa sadašnjih 23% na 26%.   • Učešće  firmi  koje  troše  100‐1000  tona  granulata  godišnje  iznosi  34%  i  one  čine  29%  proizvodnje.  Primjetno  je  da  će  autoindustrija  biti  najveći  konzument  prerade  plastike. ABS 10%.pdf    Applied Marketing Information (2008) –  http://www.godine u prosječnom automobilu bilo 4% djelova od plastike (cca.com/PressReleases/newsitem.                                                               20 21 22  Eastern and Central European Business Development – Istočni i Centralno Evropski Poslovni Razvoj   www.godine.3 Trendovi u regionu Centralne i Jugoistočne Evrope i uticaj globalne recesije  Globalna  finansijska  i  ekonomska  kriza  pogodila  je  daleko  teže  prerađivače  plastike  u  Centralnoj  i  Jugoistočnoj  Evropi.godine taj procenat iznosio više od 10%. Mađarska.  120kg) dok je 2000. Ekstruzija folija 5%.28 miliona tona u 2008. PC 25%. Ekstruzija 17%. ABS 30%. Poljska 18%.  Prema  ECEBD 20  industrija očekuje oporavak u drugoj polovini 2010.  Ukrajina  i  Rumunija  oko  7%.  nego  njihove  zapadne  konkurente. SESSI 21  navodi da je 1985.industrie. Mađarska 13% dok ostale zemlje imaju manje od 10%. PC 8%.   • Velikih firmi ima 1% koje ostvaruju 20% ukupne proizvodnje.amiplastics‐na.  u  cilju  smanjenja  troškova  i  povećanja  profita.    Tehnološki  procesi  korišteni  za  preradu  granulata  visokih  performansi  korištenih  za  specijalne  namjene: Injekciono brizganje 69%.

  koja  je  neznatna u odnosu na susjedne zemlje Centralne Evrope.  Najveći  proiozvođači  ekstruzije  polietilenske  folije  su:  Partium  70.  eletrotehnike. 800.  dok  je  najznačajnije  tržište  prerade  plastike.  industrijska  proizvodnja  u  Sloveniji  je  zabilježila  pad  od  14.000  tona  u  kojima  djeluje  negdje  oko  600  prerađivača.godine u odnosu na isti  mjesec  2008.godine  u  odnosi  na  isti  period 2008.godini. Key plastic. Procjenjuje se da u Slovačkoj ima negdje oko 130 kompanija u preradi plastike  tehnološkim  postupkom  termofirmiranja  i  rastom  potražnje  za  polimerima  u  prosjeku  od  9%  godišnje  što  iznosi  negdje  oko  400.  S  prelaskom  na  monetarni  sistem  Eura  slovački  industrija  plastike  će  nastaviti  s  beneficijama  zahvaljujući  prilivima  stranih investicija.  automobilskoj i industriji bjele tehnike.  Slovenačke firme usko sarađuju kroz klasterski način djelovanja zajedno s poslovnim asocijacijama.godini.  Nordenia  Hungaria.  Slovačka industrija prerade plastike je takođe slična svojim susjedima što je evidentno u visokoj stopi  ekonomskog razvoja. njih 52%.  Delphi i Hanwha) su najviše imale koristi od novih pogona Hyndai i Kia u pograničnom djelu između  Češke i Slovačke. zbog pada stranih investicija. u sektoru proizvodnje folija.3 miliona tona i potrošnjom od 61kg po glavi stanovnika.  Slovenija Zbog svjetske recesije i finansijske krize u septembru 2009.  industrijska  proizvodnja  je  zabilježila pad za 20.  što  se  najviše  ogleda  u  visokom  prilivu  domaćih  i  stranih  investicija. Godišnja potražnja za polimerima je negdje oko  745. Ekonomski rast je snažan zahvaljujući visokoj stopi izvoza otkako je Češka postala  punopravna  članica  EU. Sektor prerade plastike i gume je u septembru 2009.7%  dok  je  za  period  januar‐septembar  2009.  Slično  kao  i  zemlje  u  okruženju  slovački  prerađivači  plastike  su  bili  pod  najvećim  uticajem  automobilske  industrije  što  je  Slovačku  učinilo  da  postane  zemlja sa najvećim brojem proizvedenih automobila u svijetu po glavi stanovnika. Plastic Omnium. Postupak Injekcionog brizganja je drugi po veličini prerade plastike u Mađarskoj  posebno  u  oblastima  telelektronike.godinom  nešto  slabiji  i  predpostavlja  se  da  će  ostati  na  nivou od 2% godišnje.  bjele  tehnike.  Češki. Najveći broj prerađivača plastike.  ambalaže  i  automobilske  industrije.  S  procjenjenom  potražnjom za polimerima od 2.godini  u  poređenju  s  2007.  Kabaplast  i  Rotapack.                                                               23  Biaxially‐Oriented Polypropylene   10    . Međutim.  Slovenija  je  ekonomija  s  izrazito  snažnom  mrežom  proizvodnih  firmi.000 tona.  Od  januara  do  septembra  2009. a prema izjavama u medjima vodećih firmi u Sloveniji.3%.godine  u  usporedbi  s  istim  periodom  2008.godine zabilježen pad od 18.godine.  Mađarska je osjetila značajan ekonomski rast zahvaljujući članstvu u EU mada je ukupni bruto prihod  (GDP)  u  2008.  Češka  s  tržištem  plastike  ocrtava  snašan  ekonomski  rast  od  7%  godišnje  koji  dostiže  potrošnju  od  cca.5%.  BOOP23   folije  su  preuzete  od  strane  Taghleef  Industrije  koja  je  kupila  Radici  folije u 2008. Mollertech. Slovački i međunarodni alatničari (Visteon. Vjeruje se da u Češkoj ima oko 650 prerađivača plastike gdje  dominira  sektor  injekcionog  brizganja  zahvaljujući  stranim  investicijama  u  automobilskoj  industriji.  po  potrošnji  materijala.  Najjveći  sektor  prerade  plastike  u  Mađarskoj  je  proizvodnja    folija  što  čini  negdje  oko  24%  ukupne  potražnje  za  termoplastikom  u  2008.7%. Poljska je  značajno  iznad  prosjeka  zemalja  Centralne  i  Istočne  Evrope    u  kojima  prosječna  potrošnja  plastike  iznosi oko 45kg po glavi stanovnika.  je  u  oblasti  injekcionog  brizganja.000  tona. sektor  proizvodnje  folija  predstavlja  najveći  sektor  po  količini  prerađenih  polimera.godine u odnosu na isti mjesec  prethodne  godine.  Strane  investicije  su  rezultat  jeftine  radne  snage  i  velikog  broja  kvalifikovanih  stručnjaka.  Potrošnja polimera gravitira oko 70kg po glavi stanovnika a najviše je izražena u industriji ambalaže.godine  pao  za  10.naročito  u  sektorima:  ambalaže.  eketronike  i  proizvodnje  automobila. Faurecia.  izvoz  je  pao  za  čak  40%. ali još uvjek značajno iza prosjeka zemalja Zapadne Evrope gdje  prosječna potrošnja po glavi stanovnika iznosi oko 88kg.

 Benteler.927169574422884  26  http://webrzs.   Srbija  –  prema  podacima  republičkog  zavoda  za  statistiku  Srbije 26   industrijska  proizvodnja  u  septembru 2009.godini  prerada plastike i gume sudjelovala je s 3%. BMW.godini.sr.univerizitetima.  U  preriodu  januar‐septembar  2009.2% zaposlenih  s tendencijom daljnjeg rasta.8%.godinu.  s  fokusom  na  primjenjeno  istraživanje  te  razvoju  i  primjeni  naprednih  nano  i  ostalih  tehologija  uglavnom  zahvaljujući  eminentnim ekspertima. Industrija bilježi rast izvoza od  20.godina u  odnosu  na  prosjek  2008. dok u ukupnom uvozu  prerađivačke industrije ostaje nepromijenjena sa stopom 4.godine.                                                                                         24 25  Slovenia in Figures 2009.3% u odnosu na septembar 2008.godine  u  usporedbi  s  istim  periodom  u  2008.  U  septembru  2009.6%  prihoda  ukupne  industrijske  proizvodnje  Slovenije 24   dolazi  iz  sektora  prerade  plastike  i  gume.godine  ostvaren  je  pad  proizvodnje  od  15%. te učešća istih u FP 7 programima. Chrysler. Magna.  kako  u  Sloveniji  tako  i  sa  EU.hgk.6 posto u 2008.godine  sektor  prerade  plastike  i  gume  je  u  odnosu  na  septembar  2008.godine.1 %. Slovenačka MSP stekli su zavidan kredibilitet radeći za vodeće gigante  auto i avioindustrije (VW.php  11    . Slovenija broji oko 250 alatnica koje čine  kičmu slovenačke industrije.  Audi.  institutima  za  istraživanja.  5.7_0_A/7_0_PT?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/HGK+Web/Vijesti/Najave/Me_una rodna_konferencija__Odr_ivo_upravljanje_polimernim_otpadom__39.hr/wps/portal/!ut/p/_s.godini u odnosu na 2007.  itd).godine  zabilježio  pad  proizvodnje za 17. Od ukupnog broja zaposlenih  industrija  prerade plastike  i gume upošljava 3.statserb.8% za period 2004‐2007.yu/axd/index. te rast uvoza od  14. Potrošnja plastike raste po godišnjoj  stopi od 5%. PSA Grupacij.1 posto.  Industrija prerade plastike i gume ostaje na istoj  razini sa 1.6 posto u ukupnom izvozu prerađivačke industrije u 2008.gov. dok je 2009.godine  bila  manja  za  4. ISSN 1318‐3745   Hrvatska Gospodarska Komora Izvor:  http://www. IN Alfa.   Hrvatska  ‐  prema  podacima  HGK 25   u  ukupnoj  industrijskoj  proizvodnji  ostvarenoj  u  2008. Industrija je imala  kontinuirani rast  od 10. Mercedes.7%.godine manja je za 6.

 samo  povećanje ponude i konkurencije s druge strane će prisiliti lokalne firme ka modernizaciji i izgradnji  konkurentnih politika ili će se same firme u sektoru suočiti s gubitkom tržišta.  iskorištenosti  opreme  i  podizanja  nivoa  produktivnosti  za  domaće firme.    Postoji  pozitivan  trend  pristupa  evropskom  tržištu.  carinske  prepreke uvozu su naglo uklonjane što je otvarilo vrata konkurentnom uvozu proizvoda. Međutim.  prema  istraživanjima  Svjetske  Banke  „Poslovanje  u  2008“ 27 . 2008. Međutim odgovor BiH firmi je nedovoljan. takve prilike mogu iskoristiti samo one firme čija se konkuretnost temelji  na  razvoju  kadrovskih  resursa.   Ekonomija  2006  Slovenija  63  Makedonija  81  Crna Gora  92  Srbija  92  Hrvatska  118  BiH  87   Izvor: Doing the Business 2008  2008  55  75  81  86  97  105  2006‐2008  +8  +6  +11  +6  +21  ‐18  Okruženje  za  poslovanje  u  BiH  je  i  dalje  nepovoljno  u  odnosu  na  okruženje.godine u ukupnom prihodu regije SIBiH.    3.1% s kumulativnom stopom dobiti od 42.  dobiti  po  zaposlenom. NERDA. sve  je manje investicija u proizvodnji koja obezbjeđuju stvaranje dodane vrijednosti. posebno  u implementaciji  evropskih  normi  po  pitanju  standardizacije  ponude  i  kvalieteta  proizvoda. U BiH 28  je potrebno 54 dana  za registraciju firme za koju treba izdvojiti 30% prihoda po glavi stanovnika.  Istovremeno. nakon čeka se formira  rang  lista  najpovoljnijih  ekonomskih  okruženja  u  svijetu. Kao posljedica nepovoljnog poslovnog okruženja u BiH.  ustanovljeno  je  da  u  periodu  2003‐ 2006.  12    . susjedne  zemlje u regionu vidno poboljšale svoj  status.  potencijalno  nudeći  tržišne  prilike  za  lokalne  firme  u  industriji  prerade  plastike  i  alata. dok je BiH za isti period pala na 105 poziciju.    Sve  je  izraženije  prisustvo  potrošačkih  industrija  u  BiH  koje  koriste  plastiku  u  svojim  proizvodima.godine  BiH  zauzimala  87  poziciju  od  178  država  svijeta. opremu i kadrovske resurse. evidentno je  da su za samo dvije godine. Uporednom analizom po  pitanju  ukupnog  prihoda  po  zaposlenom.  što  otvara  mogućnosti  povećanja  proizvodnje.POGLAVLJE III  POSLOVNO OKRUŽENJE U REGIJI SIBiH I   STANJE SEKTORA INDUSTRIJE PRERADE PLASTIKE U REGIJI SIBiH    3.1% uz  relativno visoku  stopu rasta zaposlenosti od 22.  Imajući  u  vidu  da  je  2006.1 Poslovno okruženje u regiji SIBiH i BiH u odnosu na zemlje regiona  Svake godine. posebno Hrvatska.  Sve  je  manje  i  manje  kako domaćih tako i stranih investicija u proizvodne djelatnosti koje zahtjevaju značajna ulaganja u  tehnologije.  kao  i  sa  partnerima  u  regionu  s  kojima  postoje  ugovori o slobodnoj trgovini. Stoga.  izvoza  po  zaposlenom  te  konačne  liste rangiranih sektora u regiji SIBiH.                                                                 27 28  Doing The Business 2008   Doing The Business 2008  29  Osnovna studija industrijskih sektora za ekonomsku regiju sjeveroistočna Bosna i Hercegovina. sektor industrije prerade plastike i gume učestvuje sa  9. sektor prerade plastike i gume posjeduje najveći potencijal za  rast u odnosu na ostale industrijske sektore regije.9 % (kumulativno) i poslovnim dobitkom of 10% i učešćem u izvozu od 6. jan.6%.  znanja  o  tržištu  i  korištenju  naprednih  tehnologija  koji  su  uslov  za  konkurentnu proizvodnju. Svjetska banka mjeri provođenje reformi u 178 zemalja svijeta.2 Stanje  sektora industrije prerade plastike u regiji SIBiH  Osnovnom  studijom  industrijskih  sektora 29   u  regiji  SI  BiH.

     Problem  naplate  potraživanja  je  postao  jedan  od  najvećih  problema  s  kojim  se  industrija.godine) je bio veći od  indexa  u  avgustu  2009.3 Svjestska recesija i utjecaj finansijske krize na sektor industrije prerade plastike u regiji SIBiH  Svjetska  recesija  je  imala  različit  uticaj  na  firme  u  regionu.7 I‐IX 2009/  I‐IX 2008  ‐3.1  ‐18.1%.bhas.2  85.Prema  Agenciji  za  statistiku  BiH 30 .pdf  13    .  visoka  cijena  sirove  nafte  uoči  početka  svjetske  recesije  rezultirala  je  visokom  nabavnom  cijenom  repromaterijala  (granulata).9  ‐18.9 112.9%.8 dok je stopa kumulativne proizvodnje bila niža za čak 18.    INDEX    Industrija ukupno  DH   Proizvodi od plastike i gume  25  Proizvodi od plastike i gume  INDEXI (φ2005 = 100)  VIII 2009 IX 2009 122.      U odnosu na septembar 2008.godine sektor prerade gume i plastike je u 2009. zabilježio pad obima  proizvodnje  za  28.0 ‐28.pdf    3.1  INDEXI  (φ2008 = 100)  IX 2009  101. bazni index proizvodnje u industriji prerade gume i plastike je bio manji od indexa u avgustu za  14.godine  bazni  index  ukupne  industrijske  proizvodnje u BiH (index prema prosječnoj mjesečnoj proizvodnji iz bazne 2005.godine  za  8.8 130.                                                                                         30  http://www.8    Izvor: http://www.3 112.  dok  index  prema  prosječnoj  mjesečnoj  proizvodnji  iz  2008.  S  jedne  strane.  u  septembru  2009.0 127. U septembru  2009. Banke su smanjile dostupnost  kapitala  povećanjem  kamatnih  stopa  i  smanjenjem  obima  revolving  kredita  dok  su  s  druge  strane  kupci zahtjevali odgodu plaćanja čak i do 200 dana.  iznosi 101.9 Stopa promjene IX 2009 / IX 2008  0.     Uz  smanjenu  potražnju  proizvoda  većina  firme  su  se  našle  u  situaciji  da  nemaju  pristupa  svježem  novcu a prihodi kao i gotovinski tokovi su za većinu firmi bili smanjeni. Pad indexa je uglavnom rezultat efekta svjetske recesije i njome izazvane finansijske krize.ba/Arhiva/2009/sao/IPI_2009_001_01.8  85.3%.ba/Arhiva/2009/sao/IPI_2009_001_01.  Nedostatak  novca  u  opticaju  je  imao  dirketan odraz na smanjenje likvidnosti posebno u firmama koje su bile u procesu ulaganja u nove  investicije.8 127.7%.  nakon  čega  je  krizom  na  finansijskim  tržištima kapitala došlo do drastičnog pada cijene sirove nafte a time i cijene repromaterijala što je  dovelo do stvaranja  relativno skupih zaliha.2. Firme koje su poslovale s jednim ili samo nekolicinom  ključnih kupaca su se našle u nepovoljnoj poziciji jer su kod gubitka takvog kupca prihodi značajno  bili ugroženi.  S  druge  strane veći broj firmi u regiji je koristio praksu zaduženja preko kratkoročnih kredita za finansiranje  dogoročnih kapitalnih investicija dok je otplata bankovnih zaduženja bila bazirana na prihodima koji  su  s  dolaskom  recesije  drastično  opali  kao  i  sama  naplata  potraživanja  što  je  dovelo  de  gubitka  kapaciteta za servisiranje kreditnih zaduženja.7 ‐28.    U  sektoru  prerade  gume  i  plastike  index  je  prema  prosječnoj  mjesečnoj  proizvodnji iznosio 85.bhas.

  3D  Štampanje  jedinstvena  forma  koja  je  vezana  za  tehnologije  izrade    prototipova  (rapid  prototyping). Usluge 3D  štampanja se  14    . osiguranja pristupa visokim tehnologijama kroz aktivnosti kao  što su: osnivanje MTTC Centra za savremene tehnologije. IDEA‐ CO.4 Infrastruktura sektora industrije prerade plastike i alatničarstva u regiji SIBiH  Udruženje  pravnih  lica  „Klaster  plastičara  i  alatničara“  pokrenut  je  u  Gračanici  2007.ba). 3D štampa  omogućava dobijanje 3D uzorka stvarnog proizvoda.godine.    MTTC d. Dizajn alata u 3D CAD  aplikacijama  omogućava  značajno  ubrzanje  procesa  kvalitetne  izrade  alata.  omogućavaju  konstruktorima  alata  da  testiraju  i  koriguju  alate  prije  početka njihove izrade te izbjegnu troškove i naknadne poravke‐dorade alata. koji  pripremljeni  na  ovaj  način. simulacije. dizajna alata i alatljika kao i za brzu izradu prototipova. Usluge 3D Dizajn alata se odnose na digitalnu konstrukciju 3D modela alata.  Usluge  3D  dizajna  alata  se  vrše  na  licenciranom  SolidWorks  2008  softveru. BEMA BA.  uz  upotrebu  naprednih CAD/CAM/CAE integriranih sistema potrebnih za 3D modeliranje. 3D štampanje kreira trodimenzionalne  objekte sloj po sloj u boji i izgleda  identičnog  stvarnom. Širok i raznolik spektar visoko vrijednih profesionalnih tehničkih  usluga  CAD/CAM/CAE  (computer  aided    design. (Machine Tool Technology Center) – Centar za Savremene Tehnologije uspostavljen kroz  inicijativu 7 članica Klastera plastičara i alatničara iz Gračanice: Plamingo. saradnja sa tehnološkim centrima. Do sada Klaster  plastičara i alatničara nije uspio zadobiti pažnju kreatora politika na bilo kojem nivou vlasti.ei‐bih.  Osnovan  je  kao  udruga  pravnih  lica.  što  znatno  smanjuje  troškove njihove izrade.  koji  nudi  parametarski  dizajn.  tehnološkim  parkovima  i  renomiranim  naučnim  institucijama  u  Bosni  i  Hercegovini  i  inostranstvu    Iako  je  formiran  kao  udruženje.  povećanju  produktivnosti.  Usluge  3D  Skeniranje  omogućava  digitalizaciju  fizičkih  objekata. simulaciju i validaciju proizvodnih procesa.  povećanja  stope  inovacija.  boljeg  korištenja  resursa.  obezbjeđenju  pristupa  i  premjene  naprednih  tehnologija. iako se  pojam klasterizacije spominje u mnogim strategijama razvoja.o. Variplast i Mirna te projekat Excellence in Innovation (www. vizualizaciju.  srednjih.    kao  odgovor  firmi  na  globalna  ekonomska  kretanja  s  opredjeljenjem  ka  podizanju  konkurentnosti  industrije  putem  povezivanja  malih.  velikih  preduzeća  i  institucija.  Klaster    se  i  dalje  suočava  s  preprekama  djelovanja  u  skladu  s  ciljevima.  computer  aided  manufacturing.  Fragmat Izolirka.o. koja MSP nude  neuporedivo bržu uslugu izrade uzoraka u odnosu na prijašnji period gdje su firme bile prisiljene na  pokretanje nulte proizvodnja kako bi potencijalnom kupcu dostavile uzorak bez garanacija ostvarenja  poslovne saradnje. uz opotrebu najmodernijih grafičkih  radnih  stanica  na  kojima  rade  obučeni  inžinjeri.  Optimiziran  proces  zajedno  s  visokim  proizvodnim  kvalitetom  u  najkraćem mogućem vremenu su zahtjevi s kojima se mnoge firme suočavaju na globalnom tržištu. Misija  Centra je da poveća konkuretnost firmi u industriji alata i alatljika putem nuđenja usluge naprednih  tehnologija  virtualnog inžinjeringa.  smanjenja  nezaposlenosti. koji omogućava simulaciju i  validaciju    proizvodnih  procesa.  uklanjanju  prepreka  u  razvoju.  te  zbog  važeće  pravne  regulative  ne  može  obavljati  ekonomske aktivnosti što je u suprotnosti  s ulogom klasterskog načina djelovanja.3.  Digitalizirani  podaci  se    koriste  za  CAD  modeliranje  i  korekcije  objekata  i  izradu  prototipova.  poboljašanja  kvalieteta  radnih  mjesta  i  izgradnje  lanca  dodane  vrijednosti  unutar sektora s sljedećim ciljevima i aktivnostima:  • Umrežavanje MSP koja djeluju u industriji prerade plastike i alatničarstva u BiH   • Unapređivanje i promoviranje interesa članica na područiju BiH i inostranstvu   • Zastupanje interesa svojih članova na području BiH i inostranstvu  • Zaštita  interesa  članova  kod  privrednih  i  političkih  subjekata  i  državnih  organa  na  svim  nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini  • Osiguravanje protoka informacija za svoje članice  • Pomoć u rješavanju problema vezanih za poslovanje u djelatnosti proizvodnje proizvoda od  plastike i dizajna i izrade alata. Usluge digitalizacije se vrše na najsavremenijem ZCorporation ZScannerR 700 skeneru. vizualizacije  procesa oblikovanja metala.  poticanja  istraživačkih  projekata. Nakon procesa dizajna 3D modela alata vrši se automatsko generisanje koda  za CNC mašine putem korištenja CAMWorks 2008 programskog paketa. Helioplast.  computer  aided  engineering)  za  firme  u  BiH  s  naglaskom  na  mašinstvo  i  sektor  prerade  plastike.

 Centar za inovativnost i preduzetništvo Univerzitet u Zenici. pravo.  3D  modeliranje  i  vizualizacija.credo.  koluzije  i  nekonzistentnosti    među  mašinskim  komponentama. od dizajna pa do finalizacije proizvoda. str 20‐21) ”Danas u BiH djeluje 8 državnih univerziteta (javnih) kao i veliki  broj privatnih otvorenih poslednjih 2‐3  godine.    Na BiH univerzitetima u područiju proizvodno tehničkih studija većina izučavanja je koncentrisana na  širokom  teoretskom  znanju  „o“  određenim  disciplinama.  postoji  urgentna  potreba  za  unaprijeđenje vještina u čitavom lancu vrijednosti.  ugradnja  i  upravljanje CNC mašinama i alatima.5 Stanje kadrovskih  potencijala. itd.  uključujući  i  oblasti  kao  što  su  numerička  simulacija. Usluga izrade prototipa se obavlja u roku 24 sata.                                                                  www. političke nauke.     Petković 32  navodi (2008. ekonomiju. u sve nepovoljniju situaciju kada je pokretanje starih fabrika u pitanju. Usluge  CNC programiranje je dostupno firmama koje zahtjevaju postavljanje tačnih i optimiziranih procesa  CNC  mašina  prije  nego  što  aktivira  izrada  alata  ili  mašinskih  pozicija  na  CNC  obradnim  centrima.  broj  visokoobrazovanih  kadrova  koji  posjeduju  primjenjiva  tehnološka  znanja  je  veoma  ograničen.  33  Univerzitet Zenica  32 31 15    . Dok javni univerziteti školuju mlade za manje više  sva  zanimanja  i  zvanja  privatni  univerziteti‐fakulteti  su  uglavnom  spcijalizirani  za  „razne“  menadžmente.  Menadžeri smatraju da posebnu važnost za lokalne firme predstavlja dostupnost brze i profesionalne  edukacije.  vizualizaciji.  U  našem  uzorku  anketiranih  firmi. Dovoljno je pogledati podatke za  diplomante  na  UNZE 33     i  vidjeti  totalnu  disproporciju  koje  se  ogleda  u  odnosu  455  diplomanata  ukupno  spram  15  diplomiranih  inžinjera.    Regionalni  odbor  Sektora  za  plastiku  regije  SIBiH  –  Pokrenut    od  strane  Regionalne  razvojne  agencije  NERDA  zajedno  s  regionalnim  firmama  u  sektoru  prerade  plastike  i  alatničarstva    s  ciljem  podizanja  konkurentnosti kroz CREDO projekat 31 .Petković Gdje smo kada je u pitanju razvoj tehnoloških parkova u BiH?.  te  dizajnu. potrebe industrije za obukom   Sve  je  manje  diplomanata  na  mašinskim  fakultetima  zbog  smanjene  popularnosti  studija  tehničkih  nauka  uz  dodatnu  činjenicu  da  je  stvoren  skoro  nepremostiv  jaz  između  znanja  dostupnih  na  univerzitetima i onih potrebnih sektoru. Sve ovo dovodi BiH iz godine u  godinu.  Usluge obuhvataju detaljna podešavanja i postavki simulacija najzahtjevnijih konfiguracija višeosnih  CNC  mašina  kao  i  ispunjenja  složenih  zahtjeva  programiranja. a posebno kada je  u pitanju ulaganje u nove kapacitete s savremenom opremom.  a  ne  znanju  baziranim  na  izgradnji  konkurentnosti „kako“ koja bi studente usmjeravala na sticanja vještina i usvajanja znanja potrebnih  tržištu rada.  dok  s  druge  strane.  Dakle.  simulaciji  i  validaciji procesa koje prolaze najzahtjevnije testove prije same izrade.  Zbornik Radova iz Preduzetništva.  njih  čak  47%  nema  niti  jednog  mašinskog  inžinjera.  opremi  i  alatima.  Brza  obuka  u  CAD/CAM  sistemskim  integracijama  se  nudi  kao  usluga  MSP  kako  bi  se  odgovorilo  na  problem  ograničenog  broja  visoko  obrazovanih    stručnjaka  koji  imaju  iskustvo  u  CAD/CAM  tehnologijama.  95%    anketiranih  menadžera  smatra  da  nema  primjenjivih  znanja  na  univerzitetima  koji  bi  koristili  firmama. diplomatiju.ba     D. CNC programiranje.  Uzimajući u obzir i buduće inžinjere mašinstva koji planiraju  ili  će  uskoro  postati  radna  snaga.vrše  na  najmodernijem  Z‐corporation  Spectrum  Z510    štampaču  rezolucije  od  600  x  540  dpi  i  gabaritom štampanja 254 x 356 x 203 mm. Juni 2008 godine.     3.  što omogućava firmamama  analizu  i  optimizaciju  CNC  putanje  alata  i  validaciju  CNC  programa.  Centar  koristi  licencirani  CAMWorks  2008  software  koji  omogućava  vršenje  stvarnih  simulacija  koji  otkrivaju  probleme. a čija znanja predstavljaju ključnu  kariku osiguranja kvaliteta proizvoda i brzog odgovora na zahtjev kupca.  procentualno  samo  3%  mladih  opredjeljuje  za  proizvodna zanimanja što ni u jednoj ekonomiji ne obezbjeđuje samoodrživost“. javnu upravu i druge edukacije koje  u osnovi ne ne zahtjevaju labaratorijsku opremu i infrastrukturu. posebno za uposlene u inžinjeringu i tehničkoj pripremi.

  te  naglašavaju  da  pristup  kvalitetnim  kadrovskim potencijalima.  prisutni  deficit  inžinjera  direktno  utiče  na  konkurentnost  firmi.  Anketirani  menadžeri  uglavnom  ne  vide  problem  u  nabavci  opreme. šefovi u proizvodnji).  je činjenica da su često ključni‐osnovni procesi u lokalnim firmama bazirani na jednom  ili dva ključna stručnjaka (inžinjeri mašinstva. transfer i distribucija primjenjenih tehnoloških znanja i vještina   • Brži.  16    .     Firme  u  regiji  su  djelimično  rješile  problem  u  pribavljanju  kadrova  zahvaljujući  kolapsu  prijeratnih  firmi  giganata  u  posljeratnoj  privatizaciji.    Pritisak  globalne  konkurencije  je  sve  prisutniji.  sa  svojim  uredima  u  BiH. imaju slab ili skoro nikakav pristup obuci.  pomažu odliv kadrova iz BiH kako inženjera tako tehničara proizvodnih procesa što pogoršava ionako  hronično stanje s kadrovskim resursima u BiH.  U  prilog  ovoj  konstataciji  ide  i  podatak  da  čak  84%  anketiranih  firmi  slijedi  praksu sljedbenika u industriji. što ne obezbjeđuje uslove za izgradnju konkurentnosti.47%  anketiranih  firmi. Ono što firme čini posebno ranjivim. kritična znanja za razvoj sektora su:    • Istraživanje tržišta i razvoj proizvoda   • Poznavanja lanca vrijednosti   • Usvajanje. Prema mišljenju menadžera.  U  posljeratnom  periodu  s  rapidnim  razvojem  naprednih  tehnologija  nastao  je  jaz  u  primjenenim  tehnološkim  znanjima  koji  se  manifestuje  u  deficitu  mašinskih  inžinjera. tehnolozi. dok 80% firmi vjeruje da iste ne odražavaju saradnju s firmam u cilju  prilagođavanja edukacije potrebama privrede.  iste  se  suočavaju  s  problemom  kako  pronaći  adekvatnu  zamjenu  i  osigurati kontinuitet poslovanja. kako u regiji tako  i u cjeloj BiH.  što  znači  da  se  konkuretnosti  bazira  isključivo  na  stepenu  primjenjenog  znanja  u  korištenju  dostupnih  tehnologija.  dok  su  poslodavci  očekuju  brži  povrat  uloženog  kapitala.  osiguranju  kvaliteta  proizvoda  i  smanjenju  troškova.  U  međuvremnu. Edukacija takvih kadrova u  lokalnim  firmama  se  tretira  uglavnom  kao  trošak.  Rijetke  su  firme  koje  nude  struktuirane  karijere  mladim  kadrovima.  smatra  da  univerziteti  i  tehničke  škole  ne  posjeduju  programe  edukacije  baziranih na potrebama firmi.  Cijena  sirovina  i  tehnologija‐opreme  na  svjetskom  tržištu  konsolidovana.    Ništa  manji  problem  predstavlja  fluktuacija  kadrova  u  lokalnim  firmama  zbog  odsutnosti    politika  upravljanju  kadrovskim  potencijalima.  posebno  u  sektoru  dizajna  i  izrade  komplikovanih  i  kvalitetnih  alata  i  dizajna  proizvoda.  međunarodne  agencije  za  zapošljavanje. dok njih 84% nema praksu  mjerenja zadovoljstva zapolenih    Imajući u vidu važnost mašinskog inžinjeringa u sektoru prerade plastike.    Potrebe firmi za obukom zaposlenih u sektoru  Anketiranjem firmi u sektoru identifikovali smo potrebe firmi za obukom uposlenika te utvrdili  sljedeće:  • 90% bi započelo saradnju s institucijom koja bi bila u stanju pružiti dodatnu obuku njihovim  uposlenim.  tehnologa  i  mašinskih  tehničara  s  primjenjenim  znanjima.  Današnji  kadrovi  zaposleni u privatnim firmama. precizniji  i bolji dizajn kompleksnijih alata    • Sistem upravljanja kvalitetom  • 90% firmi koje su učestvovale u anketiranju nemaju definisanu politiku upravljanja ljudskim  potencijalima  • 53% ispitanih firmi ne posjeduje godišnji plan obuke za zaposlene  • 79% anketiranih ne vrši procjenu radne učinkovitosti uposlenih. posebno po pitanju dizajna  i  izrade  alata  te  upravljanja  proizvodnim  procesima. Kada takvi kadrovi zbog  nekog  razloga  napuste  firme.  a  koji  isključivo  zavise  od  znanja  uposlenika. nego prepoznavanju potreba i obezbjeđenju tržišta kao i razvoju kadrova koji bi proizvodnu  opremu  koristili  u  njenom  potencijalnom  kapacitetu.

  Borealis.  Pokrivenost  sektora  distributerima  granulata  u  BiH  je  relativno  dobra.  U  BiH  ne  postoji  proizvođač  granulata  tako  da  je  sirovinska  baza  u  potpunosti  uvozna  komponenta.  Firme  koje  se  bave  uvozom  su  uglavnom  trgovačka  preduzeća  i  zastupnici  velikih  distributera  iz  EU  i  regiona.Dow  Chemicals.  tehnologije  proizvodnih  procesa  (mašine)  i  tehnologije  upravljanja  poslovnim procesima (ERP i dr.  da  se  zaključiti  izgradnje  konkurentske  pozicije  sektora  nije  moguća  u  segmentu  17    .  pigmenata. itd. jer se isti u  cjelosti  uvozi.  Najveći  globalni  proizvođači granulata su međunarodne kompanije s razgranatom mrežom distributera i posrednika  po  cijelom  svijetu.  Firme  u  regiji  uglavnom  induvidualno  nabavljaju  materijale  mada  se  putem  klasterizacije  može  ostvariti  značajnija  pregovaračka  pozicija  u  cijeni  nabave repromaterijala za preradu plastike.  Oxy  Vinzls.  Njihovi  primarni  kupci  su  proizvođači  boja.  BASF.  AT  Plastics.  CAD/CAM/CAE  tehnologije.  Basell.6 Stanje tehnologija.  Neke  od  njih  su:    NOVA  Chemicals.  Bayer. Edukacija ili obuka koja se odnosi na sticanje i razvoj poslovnih vještina    1. Ove firme intezivno formiraju strateške alijanse radi razvoja novih  tehnologija a posebno s firmama koje obogaćuju granulat putem dodavanja i mješanja raznih aditiva.  Cijena  granulata  je  u  dirketnoj  korelaciji  sa  cjenom  sirove  nafte  tako  da  se  cjena  formira  na  globalnom  tržištu.  Sabic. sistemi).  proizvođači  plastičnih  proizvoda  i  adhezija.  KoSa.  Royal  Group. Potrebe za edukacijom i obukom koja se odnosi na sticanje i razvoj poslovnih vještina  anketiranih firmi  • 95% prodaja  • 68%  marketing  • 63% sistem upravljanja kvaliteta   • 58% usluge prema kupcu   • 47% razvoj proizvoda  • 32% upravljanje ljudskim potencijalima    3. Pošto u BiH ne postoji proizvođač granulata.  DuPont.   42%  firmi  smatra  da  je  manjak  potrebnih  znanja  i  kompetencija  najveća  barijera  za  veća  ulaganja u razvoj i poboljšanje postojećih procesa. Potrebe za edukacijom i obukom koja se odnosi na sticanje i razvoj specijalnih vještina  karakterističnih za industrijski sektor prerade plastike  • 84% menadžera firmi u našem uzorku smatra da je certificirana profesionalna  obuka najpotrebnija vrsta edukacije za rukovodioce u proizvodnji   • 68% anketiranih firmi smatra da su najvažnija iskustva za zaposlene u proizvodnji  ona koja su stečena negdje drugo   • 63% firmi u našem uzorku smatra da je obuka u sticanju znanja korištenja  CAD/CAM aplikacija veoma važna za unaprjeđenje njihove konkurentnosti   • 53% ispitanika misli da je obuka u oblasti dizajna alata takođe veoma važna za  unaprjeđenje njihove kokurentnosti   2.  stabilizatora  i  plastizatora.  Imperial  Oil.     Tehnologije  materijala  ‐  Proizvođači  granulata  pretvaraju  petrohemikalije  u  granulat.• • 84%  anketiranih  firmi  smatra  da  su  unaprjeđenja  vještine  zaposlenih  kao  i  unaprjeđenje  znanja njihovih rukovodilaca veoma bitni faktori za unaprijeđenje konkurentnosti. Edukacija ili obuka koja se odnosi na sticanje i razvoj specijalnih vještina karakterističnih  za industrijski sektor prerade plastikei alatničarstva  2.  Estman  Chemical.  Petromount.     S toga potrebe za obukom možemo svrstati u dvije osnovne grupe:    1. Proizvođači granulata su uglavnom globalne firme koje su kontinuirano fokusirane na  razvoj novih tehnologija polimera. mašinske opreme i proizvodni kapaciteti  Stanje tehnologija se može posmatrati u nekoliko segmenata konkurentnosti: tehnologije materijala.

  S druge strane učenje i korištenje takvih aplikacija u lokalnim firmama se bazira na praksi učenja uz  posao  a  ne  profesionalnoj  obuci. konstrukciju i izradu alata posebno zbog činjenice da je 2D konstrukcija alata kao i  tehnička priprema potpuno izbačeni iz upotrebe i zamjenjena 3D CAD/CAM/CAE aplikacijama koje su  danas potpuno integrirane proizvodnim procesima. gdje i najmanja greška u normiranju radnog zadatka  može biti fatalna za firmu. sve više dolazi do izražaja njihova integracija s opremom u proizvodnji. Corma.  U  nekoliko firmi oprema je novijeg datuma te udovoljava zahtjevima svjetskog standarda. bespotrebnom trošenju resursa i gubitka brojnih beneficija.  uglavnom  zbog  straha  od  pravljenja  pogrešne  procjene obima posla kod ugovaranja poslova. Wentworth Mold and Die.  Oprema  za  preradu  plastike  koja  granulat  pretvara  u  stvarne  proizvode  obuhvata  širok  spektar  tehnoloških  procesa  od  kojih  su  najznačajniji:  injekciono  brizganje. Oprema za preradu plastike se smatra naprednom proizvodnom  tehnologijom 34 .    CAD/CAM/CAE Tehnologije ‐ Sve su više izraženiji zahtjevi kupaca za konstrukcijom‐dizajnom alata  koje  se  baziraju  na  korištenju  naprednih  3D  CAD/CAM/CAE  tehnologija.  ekstruzija.Alpha  Maraton. Engel. Compact Mold. Ryka Molds.  Posljednjih  godina  pojavio  se  značajan  broj  proizvođača  alatnih  komponentnih  s  istoka.proizvodnje  repro‐materijala.  Najznačajniji  proizvođači  mašina za preradu plastike su: Krauss  Maffei. Starosna dob                                                               34  AMT ‐ Advanced Manufacturing Systems  18    .  Ove  programske  aplikacije  su    krucijalne  za  razvoj  i  dizajn proizvoda. Husky.  što  rezultira  pogrešakama kod programiranja radne putanje izrade alata na CNC obradnim centrima.  Proizvođači  opreme  uglavnom  dolaze  iz  :  Njemačke.  To je jedan od glavnih razloga zbog čega se veliki  broj  alatnica  u  regiji  i  BiH  sa  tradicionalne  konstrukcije  i  izrade  alata  preorjentisao  na  obradu  metalnih djelova. Haitian dok s druge  strane postoji niz proizvođača standardnih alatnih komponenti: HASCO. Italije. Bettenfeld. Japana. lokalne firme koristeći piratske programske aplikacije su  prisiljene  da  se  oslanjaju  na  manualno  generisanje  kodova  ili  prepravci  postojećih.  duvanje  i  termoformiranje.  Sve  ovo  navedeno.  Takva integracija  zahtjeva  obuku  i  značajna  ulaganja  kako  u  opremu  tako  i  obuku  kadrova  kako  bi  se  kapaciteti  obradnih  centara  adekvatno  iskoristili.  74%  menadžera  koji  su  sudjelovali  u  anketi  smatra  da  je  smanjenje  cijene repromaterijala veoma važan faktor izgradnje konkuretnosti.  koji  su  neophodni  za  programiranje  CNC  mašina  i  koji  garantuju  kvalitetnu  izradu  alata  za  preradu plastike i drugih mašinskih pozicija.  Samo  jedna  firma  u  uzorku  anketiranih  firmi  posjeduje  licencirani  CAD/CAM  softwer.  Iako  legalizaciija  softwera  omogućuje  dostupnost  postprocesora  za  automatsko  generisanje  G‐ kodova.  68%  firmi  u  našem  uzorku  smatra  da  su  glavni  faktori  unaprjeđenja  njihovog razvoja upravo zahtjevi kupaca.  Stork. itd.  Tehnologije proizvodnih procesa ‐ se uglavnom baziraju na ponudi proizvođača mašina i periferijalne  opreme  za  izradu  alata  za  plastiku  i  opreme  za  preradu  plastike.  otežava  pa  čak  i  onemugućava  davanje  adekvatne  i  konkurentne  ponude  na  zahtjev  kupca. USA.   Lokalne  firme  uglavnom  koriste  piratske  programske  aplikacije  koje  pri  korištenju  rezultiraju  problemima u vidu neupouzdanog rada. Zbog toga se  jako često pojavljuju greške u izradi alata što lokalne firme dovodi u nepovoljan položaj da odgovore  na zahtjev kupca.  Kako  raste  potrošnja plastike tako i potražnja za opremom i alatima bilježi porast čiji se proizvođači u posljednje  vrijeme  u  cilju  kosolidacije  i  očuvanja  tržišnog  udjela.     Oprema  u  firmama  regije  SIBiH  za  preradu  plastike  je  u  prosjeku  stara  između  5‐10  godina. Engel. Arburg. MacroEngineering.   Prerađivači  plastike  ne  posjeduju  samo  procesnu  opremu  za  preradu  plastike  nego  i  alatnice  za  pomaganje  proizvodnim  procesima.  a  koje  zahtjevaju  kontinuiranu obuku inžinjera i zaposlenih u tehničkoj pripremi i nabavci relativno skupih softwerskih  aplikacija  koja  predstavljaju  značajna  ulaganja. Mold Masters.  S  ubrzanim  napretkom  u  razvoju  novih  CAD/CAM/CAE  tehnologija.

 prema mišljenju menadžera.     3.  Firme uglavnom ne raspolažu podacima u vlastitom tržišnom udjelu što je potvrđeno i sprovedenom  anketom jer 74% firmi ne raspolaže podacima o svome tržišnom udjelu .  Većina  firmi  ne  posjeduje  čak  ni  nacrt  marketing  plana. neispunjavanja međunarodnih standarda. pa zbog toga uglavnom na izvoz ne gledaju kao tržišnu priliku.  osiguravanja kvalitete i prepoznavanja uloge same firme u lancu vrijednosti.  S  druge                                                               35  Enterpise Resource Planning   19    .  dok  samo  47%  anketiranih  firmi  posjeduje godišnji poslovni plan. što u startu onemogućava izvoz na EU i druga  tržišta.  nemaju kapacitete koji bi opravdali ulaganja u ERP 35  softwer.  Međutim taj izbor uglavnom zavisi od dobavljača. dok samo 47% anketiranih  firmi vrši neki vid analize tržišta.  Firme  u  sektoru uglavnom plasiraju svoje proizvode na domaće tržište.     Jedna  od  najvećih  dilema  s  kojom  su  suočeni  prerađivači  plastike  je  izbor  optimalnih  tehnologija. 47% ispitanika u sprovedenoj anketi smatra  da je primjena novih softvera u automatizaciji proizvodnje jedan od najvećih prioriteta.  umjesto  proizvoda  koji  su  bazirani  na  potrebama  ili  prilikama  na  tržištu.  proizvodi  lokalnih firmi su i dalje niskoakumulativni i obično neka komponenta proizvoda samih kupaca.   Regija SIBiH trenutno nema prepoznatljivih finalnih proizvoda u sektoru.7 Marketing  Marketing kao poslovna funkcija u loklanim firmama i dalje ostaje relativno nerazvijen.  I  pored  posjeda  novije  opreme  koja  omogućava  dostizanje  visoke  kvalietete  proizvoda  i  potencijalno  veću  ekonomiju  obima.    Zbog  odstutnosti  analze  tržišta  i  poslovnog  planiranja.     Značajan  dio  problema  s  kojima  se  firme  u  regiji  suočavaju  se  odnosi  na  istraživanje  tržišta.  53%  firmi  smatra  da  novi  zahtjevi  kupca  zahtjevaju  ulaganja  u  novu  opremu.mašina. 47% firmi posjeduje mašine u proizvodnji starosne dobi između 2‐5 godine dok njih 28%  posjeduje opremu s starosnom dobi između 5‐10 godina. U prilog  tome  ide  i  podatak  da  84%  anketiranih  firmi  ostvaruje  manje  od  30%  prihoda  od  izvoza.  firme  nisu  u  mogućnosti  da  ocjenu  svoje  vlastite izvozne  kapacitete.    63%  firmi  prati  tehnološke  trendove  dok  74%  anketirnaih  menadžera  smatra  da  je  prepreka  za  ulaganja  u  novu  opremu  nepovjerenje  u  ekonomska  kretanja  koja  su  uzrokovana  recesijom.    Tehnologije  upravljanja  poslovnim  procesima  ‐  Tehnologije  koje  se  odnose  na  informaciono  poslovne sisteme upravljanja poslovnim procesima su još na niskom nivou zbog činjenice da firme u  sektoru. prema mišljenju menadžera.    dok  njih  58%  misli  da  je  najveća barijera za ulaganje i poboljšanje postojećih procesa nedostatak pristupa većim strateškim  kupcima.  68%  anketrianih  firmi radi s proizvodnim kapacitetima do i ispod 75%.     53%  ispitanika  posjeduje  opremu  novijeg  datuma  i  međusobno  djele  mišljenje  da  nabavka  novih  tehnologija  ne  predstavlja  problem  nego  pronalazak  tržišta  i  njegovo  zadržavanje  kao  i  pronalasku   deficitarnih  kadrova  potrebnih  za  iskorištenje  proizvodnih  kapciteta  i  tehnologija  u  punom  kapacitetu. nije presudan faktor u poslovanju nego znanja uposlenih koja  generišu  kvalitet  dizajna  i  izrade  alata  te  razvoj  tržišta. koji promoviraju mogućnosti tehnologije u svojoj  ponudi.    Barijere  na  koje  firme  nailaze  u  polju  marketinga  su  uglavnom  evidentne  u  polju  dokazivanja  kvaliteta tj. jer se u većini  firmi  pod  pojmom  marketinga  podrazumjeva  isključivo  pojam  promotivnih  aktivnosti.

  saradnja  između  firmi  kada  je  u  pitanju  zatvaranje  kompletne  ponude  na  zahtjev  kupca  je  nedovoljna. razvodne kutije. CE  znak  je  namjenjen  isključivo  institucijama  koje  nadziru  tržište  EU. Većina proizvoda. kutne lajsne.  84%  anketiranih  menadžera  smatra  da  je  sposobnost  brzog  odgovora  na  zahtjev kupca veoma važan faktor za izgradnju konkurentnosti.  još uvjek veći broj firmi taj standard  nije  implementiralo. stiroporni paneli te plastične pozicije koje se  koriste i instalacijama telekomunikacija)  • Tekstilne industrije (plastične vješalice)  • Proizvodnje namještaja (različite plastične djelove/pozicije)  • Izrade alata za injekciono jendokomponenetno brizganje    53% anketiranih firmi ne istražuju tržište.     58%  anketiranih  menadžera  ne  posjeduje  instrumente  upravljanja  odnosima  s  kupcem  jer  su  uglavnom skoncentrisani na nekoliko njih.     S  druge  strane. folije.  Iako  je  bazni standard ISO 9001‐2000 osnov za dokazivanje kvalitete.  cjevi  za  vodu.  i  CE  znak  ne  zamjenjuje  druge  20    . niti definišu ponudu svoga proizvodnog spleta baziranog na   identifikaciji  potreba  kupca.  ambalaža za medije CD‐DVD . 74% firmi u uzorku od  19.  Razlozi  odlaganja  certifikacije  su  razni.  drenažne cijevi.    26%  firmi  u  uzorku  posjeduje  ISO  9001‐2000  standard  upravljanja  kvalitetom  dok  njih  samo  21%  smatra  da  je  provođenje  međunarodne  certifikacije  i  dobivanja  CE  znaka  važan  faktor  za  izgradnju  konkuretnosti. U prosjeku.     3.  dok  samo  26%  anketiranih  firmi  smatra  da  je  unaprjeđenje  dizajna  njihovih  proizvoda  važan  faktor  za  konkurentnost. po jednoj firmi.  od  cijene  i  kompleksnosti  procesa  certifikacije pa do afirmacije uposlenih da implementiraju standarde kvalitete.  Ako proizvođač nije iz  zemlje članice  EU onda njegov zastupnik  preuzima obavezu označavanja.  ambalaža  za  robu  široke  potrošnje. moraju prema EU direktivama biti vidljivo označen CE  znakom kojim se dokazuje da je proizvod uspješno prošao proceduru usklađenosti za zahtjevima te  navedenim direktivama i propisanim normama. PET ambalaža i PET pretforme)   • Građevinarstva  (plastične  cijevi  za  kanalisanje  instalacija. S druge strane plasiranje proizvoda na tržište  EU  je  uslovljeno  ispunjenjem  minimalnih  sigurnosnih  zahtjeva  na  zaštitu  života  i  zdravlja  ljudi  i  okoliša. ne posjeduje ISO 9001‐2000 standard upravljanja kvalitetom. Proizvod CE znakom označava isključivo proizvođač. 100% firmi u uzorku anketiranih firmi  smatra da je upravljanje  kvalitetom veoma važan faktor izgradnje konkurentnosti.    Proizvodi  lokalnih  firmi  su  uglavnom  niskoakumulativni  i  baziraju  se  na  repliciranju  već  postojećih  proizvoda s niskim stepenom inovacija.    Firme u regijii su uglavnom koncentrisane na domaće tržište snabdjevajući industrije:   • Prehrembene  industrije  (ambalaža  za  pakovanje.8 Upravljanje kvalitetom  Upravljanje  kvalitetom  predstavlja  osiguranje  kvalieteta  proizvoda  putem  uvođenja  međunarodnih  standarda  kvalitete  koji  se  dokazuju  posjedovanjem  međunarodno  priznatih  certifikatima. dok 21% ispitanika ne raspolaže podacima o tačnom broju  svojih klijenata.strane  37%  firmi  ne  posjeduje  informacije  o  broju  svojih  konkurenata  dok  njih  47%  smatra  da  se  njihovi ključni konkurenti nalaze u krugu od 50km. jer čak 90% firmi nije razvilo niti jednu inovaciju ili patent u  posljednjih 5 godina.    U  firmama  u  regiji  je  evidentan  je  nedostatak  razumjevanja  o  važnosti  izgradnje  konkurentne  prednosti s međunarodno certificiranim proizvodima. 43% prihoda prema anketiranim firmama se generiše od  jednog ključnog kupca što predstavlja značajan rizik za poslovanje firmi u sektoru. koji se prodaju u EU.  zaštitine  cijevi.  58%  smatra  da  je  formiranje  cijena  njihovih  poroizvoda limitirano pritiskom konkurencije.

 evaluacija.znakove  i  nije  usmjeren  prema  korisniku. uz istovremeno  očuvanje  tržišne  konkurentnosti. d.11 Pregled potreba firmi za uslugama koje bi mogle značajno unaprijediti njihovu konkurentnost  Vrsta usluge  % firmi u uzorku   Konstrukcija alata  79  Savjetovanje u upravljanju proizvodnjom   68  Savjetovanje u kontroli kvaliteta proizvoda  63  NC programiranje mašina  58  Priprema za certifikaciju kvalitete proizvoda  58   Testiranje kontrole kvaliteta proizvoda  53                                                                     REACH ‐ (Registration. Unaprijeđenje kvaliteta proizvoda  Unaprijeđenje sposobnosti brzog odgovora naručiocu  Unaprijeđenje vještine zaposlenih  Unaprijeđenje znanja rukovodilaca  Smanjenje cijena repromaterijala  Unaprijeđenje ili povećanje upotrebe naprednih tehnologija  % firmi u uzorku  100  84  84  84  80  79    3. Evaluation. f. autorizacija i  restrikicija hemijskih supstanci)   36 21    .    S  druge  strane  izazovi  za  industriju  se  nameću  u  novoj  EU  regulativi  REACH 36   (Evropska  uredba  EC  1907/2006) kojom se propisuje registracija.  Ciljevi REACH‐a su zaštita čovjekova zdravlja i očuvanje okoline.9 Pregled najvažnijih faktora za unaprjeđenje konkurentnosti prema mišljenju menadžera  anketiranih firmi  Faktori   a. e.10 Pregled nekih najvažnijih opcija izgradnje konkurentnosti prema mišljenju anketiranih  menadžera  Opcije nove strategije konkurentnosti  Poboljšanje kvalitete (novi materijali i procesi)   Poboljšanje usluga prema kupcu   Poboljšanje zadovoljstva kupca putem specijalizacije  Ulaganje u robnu marku (brand) i poslovnu komunikaciju   Poboljšanje dizajna   Smanjenje cijene kroz korištenje usluga eksternih procesa (Outsourcing  eksternalizacija)     Smanjenje cijene putem smanjenja troškova uz povećanju produktivnosti   % firmi  u uzorku  84  79  63  47  37  32  26    3. c.      3.  kao  i  poticanje  razvoja  evropske  hemijske  industrije. Authorisation and Restriction of Chemical substances) prevod (registracija.  Novom  uredbom  će  se  objediniti  ili  zamijeniti  postojeći  zakonski  propisi  koji  se  odnose  na  oko  30.000  kemikalija gdje su proizvodi od plastike takođe zastupljeni. b.  Samo  21%  firmi  koje  su  sudjelovale  u  anketi  smatra  sprovođenje međunarodne CE certifikacije veoma važnim.godine. a stupila je na snagu u  junu 2007. evaluacija i autorizacija kemikalija.

  gdje  se  plastika  već  koristi  kao  supstitucija  metala.  • Deficit  stručnjaka  koji  su  u  stanju  da  koriste  primjenjene  CAD/CAM/CAE  tehnologije  (Trenutni  nivo primjene je daleko ispod međunarodnih standarda)   • U regiji ne postoji referentni centar za pružanje tehničke asistencije firmama   • Nedovoljni kapciteti lokalnih firmi da odgovore na zahtjeve velikih kupaca  • Lokalne firme percipiraju konkurenciju uglavnom na domaćem tržištu   • Tendencija  vlasnika  firmi  da  maksimiziraju  profitabilnost  na  niskim  nivoima  investiranja  uz  očekivanja brzog povrata na investicije  • Otežan pristup kapitalu zbog prirode sektora koji je rizičan zbog sporijeg povrata na investiciju i  dužeg proizvodnog ciklusa  • Odsutnost politike upravljanja ljudskim potencijalima u firmama  • Industrijski sektor regije nije pozicioniran s prepoznatljivim proizvodima na tržištu  • Firme nemaju praksu istraživanja tržišta  • Tehnološka i kadrovska ranjivost firmi  • Pitanje menadžerske sukcesije u firmama     PRIJETNJE  • Nepovoljna politička situacija  • Pad rejtinga BiH kao poslovnog okruženja   22    .  • Pozicioiniranje firmi putem specijalizacije u sektoru   • Identifikacija strateških proizvoda regije s zatvorenim proizvodnim ciklusom  • Cijena kompetentne radne snage u odnosu na EU je relativno niža  • Jačanje klasterizacije i podjela troškova razvoja    SLABOSTI  • Nejasna vizija i misija kako samih kompanija tako i sektora  • Odsutnost opredjeljenja lokalnih firmi da prepoznaju vlastitu poziciju u lancu vrijednosti   • Firme u regionu su neefikasne s niskom produktivnošću zbog zastarjele radne prakse koju koriste  • Nedostatak izgradnje ključnih kompetencija i specijalizacije u firmama uz manjak sistemske obuke  uposlenih firmi u sektoru  • Percepcija o izgradnji konkuretnosti kroz pojam  „Jeftina radna snaga“   • Proizvodi  firmi  nisu  bazirani  na  razvoju  nego  na  kopiranju  proizvoda  (Tendencija  ”Sljedljivosti  u  industriji” propraćena niskom stopom inovacija)  • Deficit tehničara s primjenjivim znanjima.  S  ciljem  smanjenje  emisije  karbon  monoksida  nove  regulative  u  EU  zahtjevaju  od  autoindustrije  da  koriste  što  lakše  komponente.12 SWOT analiza sektora prerade plastike u regiji SIBiH    SNAGE  • Geografska pozicija sektora u širem regionu bivše Jugoslavije i njegova tradicija  • Firme u regionu su postali primjećeni referentni centri industrije prerade plastike  • Iskustvo u preradi plastike te izgrađeni stabilni odnosi s kupcima i dobavljačima  • Komplementarnost među firmama    PRILIKE  • Vertikalna i horzontalna integracija oko lanca vrijednosti (Klasterizacija)  • Ulazak na nova tržišta   • Proširenje komplementarnih proizvoda  • Veliki proizvođači u automobilskoj i industriji bjele tehnike su u potrazi za dobavljačima plastičnih  komponenti.3.

 dok bi s druge strane firme putem klasterizacije smanjile troškove poslovanje. entitetskim i kantonalnim) propraćenih  akcionim planom  • Prisustvo stranih agencija za zapošljavanje koje potpomažu odliv  kadrova (mozgova)   • Nepovoljne demografske promjene  • Imobilnost radne snage    SWOT  analiza  pokazuje  da  je  sektor  industrije  prerade  plastike  veoma  izložen  slabostima  i  prijetnjama iz vanjskog okruženja.  koja  će  sektoru  obezbjediti  uslove  za  sticanje  kokurentske  prednosti  nad  tržišnim  segmentima.  Sektor  bi  u  tom  slučaju  identifikovao  djelatnosti  gdje  može  razviti  specijalnu  stručnost.• Nepostojanje  razvojnih  fondova  na  nivou  države  koji  bi  stimulirali  rast  visokoakumulativnih  procesnih industrija (Pojavljuju se samo u povremenim projektima koje finansiraju međunarodne  organizacije)  • Nema razvojne politike na višim nivoima vlasti (državnim. Primjetno je da bi slabosti sektora trebalo usmjeriti na izgradnju  snaga i eksplataciji tržišnih prilika putem sektorskoj specijalizaciji koja je uslovljena odlučnosti firmi  da  se  fokusiraju  i  pozicioniraju    u  lanac  vrijednosti  isključivo  s  razvojem  kadrovskih  kapaciteta  i  primjenjivih  znanja.                                        23    .

  Izgrađeni kapaciteti  Klastera plastičara i  alatničara.o.    Raskoraci  Ciljano stanje sektora  Jasna razvojna  strategija sektora  industrije prerade  plastike u regiji SIBiH.  s  ciljem  stvaranja  uslova  za  podizanje  konkuretnosti.  no potrebna je dodatna  sposobnih da pruže usluge i tehničke asistencije  izgradnja kapaciteta u oblasti  firmama.  ‐Izraditi dokument tehnološke mape puta za sektor.POGLAVLJE IV  ANALIZA RASKORAKA (GAP ANALIZA) I POTREBNE INETRVENCIJE    Misija  CREDO  projekta  je  usmjerena  ka  identifikaciji  problema  i  selekciji  instrumenta  za  dostizanje  odbranih  ciljeva  u  sektoru  prerade  plastike  u  regiji  SIBiH. Analiza je bazirana  na  nizu  dokumenata  i  izvora  informacija  relevantnih  za  sektor  od  kojih  su  sljedeći  odabrani  kao  najznačajniji:  • Razgovori s menadžemntom kompanija u sektoru prerade plastike i alata u regiji SIBiH   • Rezultati sprovedene ankete   • Podaci iz raznih analiza globalne industrije prerade plastike i alatničarstva  • Studijska  posjeta  Regionalnog  odbora  za  preradu  plastike  Sloveniji  i  razgovorima  kroz  sastanke s: Alatnicom Gorenje d. Klasteru  plastičara u Sloveniji  • Sastanci regionalnog odbora za plastiku  • Konsultacije s ma[inskim inžinjerima zaposlenim u lokalnim firmama u sektoru    Tabela  koja  slijedi  nudi  pregled  između  željenog  i  trenutnog  stanja  i  skupa  intervencija  koje  su  potrebne  da  bi  došlo  do  željenog  stanja  u  periodu  od  3‐5  godina.     RASKORAK 3  RASKORAK 1  Opis trenutnog stanja    Ne postoji  Potrebne aktivnosti za prevazilaženje raskoraka  ‐Potrebno usmjeriti aktivnosti regionalnog odbora  za plastiku SI BiH ka identifikaciji misije..  tehnoloških postupaka i  rješavanja problema u  proizvodnji.  umrežavanja   ‐Samoodrživost Klastera je upitna jer je  ‐Razvoj programa za jačanje Klastera te lobiranje i  neporfitnog karaktera  promocija njegove razvojne uloge  ‐Uloga klastera nije primjećena od  ‐Jedinstvena baza podataka za sektor na nivou BiH   kreatora politika   ‐ Potreban je intezivniji stepen saradnje i  ‐Klaster plastičara i alatničara je u fazi  umrežavanja firmi putem specijalizacije  izgradnje pilot projekta interaktivne  ‐Identifikacija prepoznatljivih proizvoda regije u  baze podataka na principu web portala  sektoru prerade plastike  industrije koji bio mogao ponuditi  ‐Uspostava baza potenicjalnih dobavljača:  sirovina.  U  projektnom  zadatku  CREDO  projekta  predviđena  je    analiza  raskoraka  između  ciljanog stanja sektora u usporedbi sa trenutnim stanjem u kome se sektor nalazi.  interaktivno povezivanje učesnika u  opreme i kupaca  lancu vrijednosti dobavljač‐prerađivač‐ ‐Raspodjela poslova putem specijalizacije i uskog  kupac  tržišnog pozicioniranja   RASKORAK 2  24    .  infrastrukture. vizije i izradi  nacrta strategije sektora u roku od jedne godine. primjenjenih znanja i  dodatnog umrežavanja firmi na  međusektorskom nivou   ‐Klaster plastičara i alatničara je u  ‐Strateško umrežavanje firmi putem specijalizacije  funkciji  uz neznatan broj slučajeva  ‐Potrebnio indentifikovati proizvode čiji ciklus može  konkretizovane  saradnje između firmi  biti zatvoren u regiji kroz komplementarne  u cilju iznalaženja odgovora na zahtjev  proizvode u lancu dodane vrijednosti  putem  kupca i zatvaranja proizvodnog ciklusa.  jasna misija i vizija i  izrađen dokumenat  tehnološke mapa puta  Uspostavljen referentni  centar za industriju  plastike koji će firmama  u sektoru pomoći kod  odabira tehnologija.  ‐Ograničene  aktivnosti su zabilježene u  ‐Ojačati Klaster plastičara i alatničara te preuzeti  djelovanju Klastera plastičara i  dobre radne prakse  Klastera plastičara Slovenije s  alatničara kroz inicijativu  osnivanja  posebnim naglaskom na izgradnju mreže  MTTC Centra za savremene  profesionalaca u tehničkim oblastima i inžinjera  tehnologije. Centar za razvoj alatničarstva Slovenije TECOS.o.  Identifikovano  je  8  tačaka  potencijalnih poboljšanja sektora i mjera prevazilaženja raskoraka.

Vrući dolivni sistemi  12. Savijanje plastičnih djelova  7.  Osnovno dizajniranje alata za plastiku  9. Tehnički zahtjevi za plastične materijale i  testiranje u procesima prerade plastike  2. 2. Moderne tehnologije u obradi plastike  16.5‐3 i 5‐osno  glodanje s praktičnim treningom na 3‐osnim  i 5‐osnim CNC mašinama. Termoplastični materijali  3. 10. Mašine u plastičnoj deformaciji  5. 2K (dvokomponentno brizganje)  17. Primjenjene mikro tehnologije u plastičnoj  deformaciji  PROCESI PRERADE PLASTIKE  1. 9. Proizvodnja alata i alatljika EDM tehologijom  (Electrical Discharge Machining)   2. Hladni dolivni sistemi  11. Greške u injekcionom brizganju  18.  Visok stepen tehničkih  znanja mašinskih  inžinjera i uposlenih u  tehničkoj pripremi    ‐Nizak nivo primjenjenih tehnoloških znanja  i postupaka i razvoja koji je uglavnom  baziran na kopiranju i repliciranju proizvoda  iz razvijenih ekonomija   37 ‐Samo MTTC  nudi nekoliko modula obuke  u polju CAD/CAM sistemskih integracija  SolidWorks –CAMWorks 2. Injekcione mašine i prateća oprema  15.ba   25    .   Osnove 3D dizajna  Napredni 3D dizajn  Osnove 3D tehničkog crtanja  Konstrukcija sklapanja korištenjem 3D CAD  tehnologija  Napredno sklapanje korištenjem 3D tehnologija  Napredna obrada površina korištenjem 3D  tehnologija  Dizajniranje Alata (kalupa) u 3D CAD  aplikacijama  Dizaj i izrada alata za ektsruziju  Dizaj alata za WPC ekstruziju (Kompositne  mješavine drveta i plastike)  Dizajn alata za 2K (dvokomponentno brizganje)  Plastična deformacija korištenjem 3D  tehnologija  Programiranje višeosnih CNC mašina za obradu  metala  CAD/CAM sistemska integracija   Napredna obrada površina alata i alatljika  SEMINARI  IZRADA ALATA I ALATLJIKA:  1. Primjena laserkih tehnologija u proizvodnji  alata i alatljika   3. Optimizacija sistema injekcionog brizganja  19.Visok stepen  primjenjenih tehničkih  znanja u polju  CAD/CAM/CAE  tehnologija u sektoru  plastike i alatničarstva  koja će obezbjediti  dovoljan broj kadrova  potrebnih sektoru. Optimizacija sistema injekcionog brizganja  20. 7. 5. izbijanja i  ozračivanja  14.  ‐Koncentracija primjenjenih znanja u  sektoru je neznatna i ograničena  Obezbjediti brzu primjenjenu edukaciju putem programa  dokvakifikacije u oblastima 3D CAD/ CAM/CAE  tehnologija:      OBUKA 3D DIZAJN I IZRADE ALATA  1. 8. Dizajn plastičnih djelova  6. Napredno dizajniranje alata za plastiku  10. zatvaranja. Računarske simulacije brizganja  8. Tačnost u plastičnoj deformaciji  4. Osnove plastične deformacije  2. Odabir čelika  za alate i alatljike  4. Sistemi vođenja. 12. 13. Racionalizacija procesa injekcionog brizganja  21. 11. 14. Hlađenje kalupa za plastiku  13. 3. Obrada tvrdih materijala   IZRADA  ALATA ZA PLASTIČNU DEFORMACIJU:  1. Postupci i karakteristike plastične deformacije  3.mttc. Ekstruzija i duvanje plastike                                                               37 RASKORAK 4   MTTC‐ Machine Tool Technology Center www. Reciklaža  5. 4. Termoformiranje plastike  4. 6.

  Nedostatak organizacionih  i drugih  Edukacija u polju korporativnog upravljanja i  znanja u polju menadžmenta:  komuniciranja  ‐Upravljanja kadrovskim potencijalima    ‐Poslovnog planiranja  ‐Investicija   ‐Upravljanje rizicima  ‐Prodaje   ‐Marketinga i istraživanja tržišta  ‐Komunikacija  ‐Engleski jezik  ‐Umrežavanje s institucijama s misijama fokusiranim  na razvoj: nanomaterijala.    4. bjela tehnika.  Veoma  često  firme  tragaju  za  proizvodnim  programom  ili  proizvodom  za  koje  je  potrebno  odabrati  optimalnu  tehnologiju  te  optimizirati  tehnološke  postupke.  Pojedine kompanije su ostvarile pristup  stateškim kupcima zahvaljujući  uvođenju standarda kvalitete no to su  induvidualni slučajevi.  Okolinski standard ISO 14000  posjeduje samo jedna firma u sektoru.    4. misiju niti viziju.    Skup intervencija  • Potrebno  izraditi  nacrt  sektorske  strategije.  inteligentne ambalaže i dvokomponentnog  injekcionog brizganja   ‐Potrebna jača saradnja na nivou FP 7 programa i  uspostava saradnje s razvojnim institucijama iz EU  ‐Vertikalna integracija firmi u regionu  ‐Podjela troškova razvoja te uvođenje novih  tehnoloških procesa npr.RASKORAK 5  Korištenje hibrdnih  polimernih materijala u  preradi plastike  RASKORAK 6  Proizvodnja bazirana na  viskoakumulativnim  proizvodima (Prelazak s  niskoakumulativnih na  proizvode  s visokom  dodanom vrijednošću  ‐Firme u sektoru koriste plastični  granulat od kojeg se proizvode   jednokomponentni proizvodi ili djelovi  proizvoda. proizvodnja na bazi 2K‐ injekcionog brizganja. Niti  jedna firma u sektoru ima obezbjeđen  CE znak za konkretan proizvod. namještaj) bez osiguranja  kvalitete proizvoda i fokusa na izvoz  RASKORAK 7  Osiguranje kvalieteta ‐  Certifikacija kvaliteta  ISO 9001‐2008. formirani od mreže stručnjaka iz industrije koji bi  pružali  tehničku  asistenciju  i  rješavali  probleme  koji  se  tiču  tehnoloških  postupaka  te  odabira  tehnologija  posebno  kod  investiranja  u  novu  opremu.2 Raskorak 2 Uspostava referentnih centara za industriju  U regiji su potrebni referentni centri za industriju.  te  definisati  viziju  i  misiju  sektora  kao  i  tehnološku  mapu  puta  s  ciljem  definisanja  strateških  usmjeranja  u  stvaranju  konkurentne  prednosti.   ‐Sektor je suočen s deficitom  eminentnih stručnjaka   Nizak nivo tehnoloških procesa i manje  tehnološki zahtjevna proizvodnja koja  je namjenjena uglavnom domaćem  tržištu (prehramneba industrija. CE znak  kako bi se osigurao  pristup strateškim  kupcima na  međunarodnom tržištu.1 Raskorak 1 Strategija sektora  Sektor nema strategiju. tehničke  komponente)  ‐Usmjerenje ka visokoakumulativnim  finalnim  proizvodima  ‐Podizanje svijesti menadžmenta firmi o značaju  uvođenja i upravljanja sistemima kvaliteta  ‐Razvoj programa podrške uvuđenju standardizacije  upravljanja sistemima kvaliteta  . proizvodnja inteligentne  ambalaže.  Firme u regiji su uglavnom  koncentrisane na domeće tržište zbog  nedostatka međunarodnih priznatih  standarda kvalieteta. proizvodnja proizvoda za građevinsku  industriju na bazi kompozitnih materijala  ‐Usmjerenje na proizvode viših cjenovnih grupa  (medicina. bio‐materijala.  građevina. Izbor opreme se više bazira na ponudi same opreme nego segmentaciji tržišta i razvoja  26    RASKORAK 8  Adekvatna  organizaciona znanja  vrhovnog i srednjeg  menadžmenta firmi u  sektoru  Prema procjenama oko 70% firmi u  sektoru  u regiji ne posjuduje osnovni  standard ISO 9001‐2000 standard.  no  pristup  ovom  tipu  savjetodavnih  usluga  je  otežan  zbog  nedostatka  stručnjaka. autoindustrija.

  između  organizacija i instutucija u cilju izgradnje konkurentnosti industrije u regiji.  S  druge  strane  induvidualno  djelovanje  firmi  ne  obezbjeđuje  značajnu  pregovaračku  poziciju  industrije  u  regionu  posebno  kod  nabave  i  ugovaranja poslova većeg obima.    Skup intervencija  • Izgraditi  bazu  profesionalaca  i  kompanija  iz  industrije  koji  su  u  stanju  pružiti  adekvatne  tehničke  asistencije  firmama.  povećanju  produktivnosti.  obezbjeđenju  pristupa  i  premjene  naprednih  tehnologija.  povećanje  stope  inovacija.  poboljašanje  kvalieteta  radnih  mjesta  i  stvaranja  lanca  dodane  vrijednosti.  boljem  korištenju  resursa. lokalne zajednice i  NERDA regionalne razvojne agencije.  velikih  preduzeća  i  institucija.  što  rezultira  jako  malim  brojem  diplomanata  i  bez  primjenjenih  znanja potrebnih industriji.  Osnovan  je  kao  udruga pravnih lica te zbog važeće pravne regulative ne može obavljati ekonomske aktivnosti što je u  suprotnosti    s  ulogom  klasterskog  načina  djelovanja  u  sticanju  koristi  za  svoje  članice.  oko  lanca  vrijednosti.  poticanje  istraživačkih  projekata.  i  zahjteva  viši  nivo  organizovanja  i  integracije  firmi  i  institiucija.  U  sektoru  je  i  dalje  prisutan  deficit  kadrovskih  potencijala  sa  primjenjenim  tehnološkim  znanjima  posebno  u  dizajnu  i  izradi  alata  putem  korištenja  naprednih  tehnologija.  Međutim  Klaster  se  i  dalje  suočava  s  preprekama  koje  ozbiljno  naraušavaju  njegovu  misiju.      27    .  Sektor  nema  strateškog  usmjerenja  pošto  većina  firmi  obavlja  više  poslovnih aktivnosti  koje su često i nevezane za sektor što slabi injihove ključne kompetencije.  Klaster plastičara i alatničara je uspio zadobiti pažnju jednog broja firmi u sektoru. umjesto umreženih oko lanca  vrijednosti.  horizontalnom  i  vertikalnom  linijom.  entitetskom  i  državnom  nivou).  • Identifikovati prepoznatljive finalne i komplementarne proizvode te inicirati međusektorsku  saradnju.  Do  sada.4 Raskorak 4 Nizak stepen tehničkih znanja u polju primjenjenih CAD/CAM/CAE tehnologija  Jedan  od  ključnih  aspekata  konkurentnosti  je  nivo  primjenjenih  znanja  u  poljima  3D  CAD/CAM/CAE  tehnologija.  srednjih.    4.3 Raskorak 3  Ograničen kapacitet Klastera plastičara i alatničara  Pokrenut  od  privatnog  sektora  u  decembru  2007  godine. Klasterski način djelovanja  u  regiji  je  još  uvjek  u  ranoj  fazi.    4.  Ovu  inicijativu  je  potrebno  pokrenuti  na  međuregionalnom  nivou u BiH zbog deficita stručnog osoblja i relativno malog i podjeljenog tržišta u BiH.  Poseban  problem  je  nepopularnost  studiranja  mašinstva  i  drugih  inžinjerskih  zanimanja.  Skup intervencija  • Promovirati  afirmaciju  ka  klasterskom  načinu  organizacije  i  daljnjeg    umrežavanja. Firme u regiji se međusobno percipiraju kao konkurenti.  smanjenja  nezaposlenosti.  s  ciljem  podizanja  konkurentnosti  putem  povezivanja  malih. dok i dalje izostaje podrška kreatora politika (na kantonalnom.  uklanjanju  prepreka  u  razvoju.proizvoda koji bi uticali na izbor tehnologija posebno kod proširenja proizvodnih kapaciteta i novih  investicija.   • Integrisati  dostupne podatake u jedinstvenu bazu podataka relevatnih za sektor po principu  dobavljač‐firma‐kupac  koja  će  obezbjediti  pravovremenu  informaciju  firmama  o  potrebnim  dobavljačima opreme. sirovina i potencijalnih kupaca.  što  nije  slučaj  u  razvijenim  zemljama  Zapadne  Evrope.  gdje  je  klasterski  način  djelovanja  dokazan  kao  instrumenat  za  izgradnju  konkurentnosti  u  različitim  industrijama.

7 Raskorak 7 Osiguranje kvaliteta putem uvođenja sistema upravljanja kavlitetom  Na osnovu istraživanja i razgovora s firmama u sektoru prerade plastike evidentno je da veliki broj  firmi ne posjeduju osnovni sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001‐2001. Frime u sektoru obično rade kao dobavljači niskoakumulativnih komponenti  za  kupce  koji  nude  finalni  proizvod  krajnjem  kupcu. a ne radi izgradnje vlastitog instrumenta za kontinuirano poboljšanje poslovanja.    Skup intervencija  • Orjentacija  prema  proizvodnji  baziranoj  na  novim  kompozitnim  materijalima  (mješanje  plastike. Vrijedno je  napomenuti  da  u  BiH  djeluje  Institut  za  standardizaciju  BiH  koji  donosi  izvorne  bosanskohercegovačke standarde te preuzima međunarodne i evropske standarde. Ovaj prelaz je uslovljen ka uočavanju tržišnih prilika te primjenu  znanja  u  korištenju  postojeće  proizvodne  opreme  kroz  upotrebu  novih  polimernih  materijala  i  naprednih tehnologija. Sve  su  učestaliji  auditi  kupaca  koji  i  pored  posjedovanja  certifikata  ISO  9001‐2000  zahtjevaju  još  rigoroznije  dokaze  kontrole  kvaliteta  proizvoda. Firme certifikaciju kvalitete uglavnom implementiraju  radi zahtjeva kupca.    4.  Neke  od  firmi polako migriraju iz proizvodnih djelatnosti u uslužno‐trgovačke zbog gubitka tržišta.  S  druge  strane  evidentan  je  manjak  prepoznavanja značaja međusobnog umrežavanja posebno kod zajedničkog nastupa firmi na tržištu  u  zatvranju  ponude.6 Raskorak 6 Prelazak s niskoakumulativne na proizvodnju s visokom dodanom vrijednošću  Ovaj raskorak podrazumjeva prilagođavanju firmi od fokusa na smanjenje troškova ka usmjeravanju  na proizvode viših cjenovnih grupa.  metala.  Veoma  često  za  nastup  na  ino  tržištu  potrebno  je  obezbjediti dokaz o atestu proizvoda što predstavlja značajnu barijeru za lokalne firme. Od 40 formiranih  komiteta djeluje Tehnički komitet BAS TC/50 koji obuhvata standarde iz oblasti ambalaže plastike i  28    .  drveta.    4. Lokalne firme su  oglavnom ranjive na eksterne šokove cijena sirovina.     Skup intervencija  • Vetrtikalna i horizontalna integracija firmi unutar sektora.    4.  kerimaike  i  ostalih  materijala)  uz  korištenje  postojeće  opreme  i  tehnoloških procesa.  Skup intervencija  • Otvaranje  pristupa  specijalizovanoj  edukaciji  te  izrada  posebnih  programa  obuke  i  brze  dokvalifikacije  u  polju  3D  CAD/CAM/CAE  tehnologija.  tamo  gdje  firma  ne  može  odgovoriti  induvidualno  na  zahtjev  kupca. Ovakva situacija predstavlja  značajan jaz kod izgradnje izvoznih kapaciteta.  •  Stvaranja  lanca  vrijednosti  kroz  identifikaciju  prepoznatljivih  regionalnih  proizvoda  s  izvoznim potencijalima.5 Raskorak 5 Korištenje hibridnih polimernih materijala u preradi plastike  Ograničena dostupnost i rast cijena neobnovljivih prirodnih resursa poput rasta cijene sirove nafte se  smatra permanenetnom promjenom u makroekonomskom poslovnom okruženju.  •  Specijalizacija firmi u regionu i agresivniji pristup istraživanju tržišta.  S druge strane certifikacija se doživljava kao trošak a ne kao investicija u izgradnju kompetencija.  • Inicirati saradnju s regionalnim i EU partnerima na FP7 programima.  s  osvrtom  na  nove  materijale.  tehnološke postupke i dizajnu proizvoda i alata.

8 Raskorak 8 Nedostatak organizacionih  i drugih znanja u polju menadžmenta  Znanja  menadžera  koja  se  odnose  na  upravljanje  poslovnim  procesima  su  oskudna  posebno  u  pogledu  poznavanja  principa  lanca  vrijednosti.  prodaje  i  upravljanja  kadrovskim kapacitetima.    Skup intervencija  • Pronalaženje.  i  pokretanje  novih  programa  sufinansiranja  kod  uvođenja sistema upravljanja kvalitetom u firmama u regiji. CEN/TC 261 Pakovanje  4.  promocija  postojećih.              29    . CEN/TC 249 Plastika   3.    • 95% ispitanika u uzorku smatra da je najveći prioritet obuke potreban u oblasti prodaje.gume. CEN/TC 218 Gumena i plastična crijeva i crijevni uređaji  2. CEN/TC 145 Mašine za pakovanje  5.    međunarodnog  marketinga. prodaje i upravljanja kadrovskim potencijalima.  • Razmatranje  osnivanja  regionalnog  centra  u  izvrsnosti  kvaliteta  u  saradnji  s  evropskim  institutima.  • Sprovođenje  edukacija  na  temu  uvođenja  i  koristi  sistema  upravljanja  kvalitetom  posebno  standardima  koji  su  u  fazi  pripreme  kao  i  pripremanje  firmi  na  normative  koji  će  biti  propisani ovim standardima.  • 84 % anketiranih firmi smatra da su unaprjeđenja vještina zaposlenih kao i unaprjeđenje  znanja njihovih rukovodilaca veoma bitni faktori za unaprijeđenje njihove konkurentnosti.  • 63% firmi u uzorku obuhvaćenog anketom smatra da najveći prioritet za obukom menadžera  potreban u oblasti upravljanja kvalitetom   • 58% anketiranih firmi smatra da je obuka u oblasti usluge prema kupcu najveći prioritet   Skup intervencija  • Stvaranja programa brzih poslovnih edukacija baziranih na potrebama firmi koje se posebno  odnose na oblasti: marketinga.    4. Kosrespodentni evropski i međunarodni standardi obuhvataju standarde is sljedećih područija  rada:  1. CEN/TC 45 Guma i proizvodi od gume    • 73%  firmi  u  anketiranom  uzorku  ne  posjeduje  osnovni  certifikat  upravljanja  kvalitetom  ISO  9001‐2000  dok  samo  jedna  firma  u  regijiu  sektoru  prerade  plastike  posjeduje  certifikat  okolinskog standarda ISO 14000.

 Royal Group.  S  obzirom  da  je  granulat u potpunosti uvozna komponenta kao i oprema. Basell. prodaju i ostale  poslovne  aktivnosti. distribuciju. nabavku rezervnih djelova i prilagođavanje proizvoda svrsi. BASF.POGLAVLJE V  ANALIZA LANCA VRIJEDNOSTI SEKTORA    5.   2.  skladištenja  i  distribuciju  proizvoda  što  uključuje procesiranje narudžbi planiranje isporuka i transport proizvoda. upravljanja distributivnim kanalima i promocijom.  30    .     Ova analza opisuje pet generičkih kategorija osnovnih aktivnosti u sektoru prerade plastike i alata. Proizvodni  procesi  obuhvataju  aktivnosti  koje  su  povezane  s  pretvaranjem  resursa  u  proizvode  a  uključuju:  dizajn  proizvoda  i  izradu  alata.  Proizvođači  granulata  pretvaraju petrohemikalije u granulat. Njihovi primarni kupci proizvođači boja.    te  utiču  na  kupce  da  kupe  proizvod.  Najveći  globalni  proizvođači  granulata  su  međunarodne  kompanije  s  razgranatom  mrežom  distributera  i  posrednika  po  cijelom  svijetu. Imperial Oil. sektor se ne može ocjeniti konkurentnim. Oxy Vinzls.  a  posebno  s  firmama  koji  obogaćuju  granulat  dodavanjem  i  mješanjem  raznih  aditiva.  servis.  1.  4. Bayer. određivanje cijena.  U  BiH  ne  postoji  proizvođač  repromaterijala  tako  da  je  sirovinska  baza  u  potpunosti  uvozna  komponenta. Marketing  i  prodaja  opisuje  aktivnosti  koje  identifikuju  i  zadovoljavaju  potrebe  kupca. firme u sektoru  induvidualno  vrše  nabavku  što  im  ne  obezbjeđuje  konkurentnu  poziciju  na  tržištu  s  aspekta  smanjenja  troškova  i  izgradnje  pregovaračke  pozicije  prema  dobavljačima.1 Analiza lanca vrijednosti   Analiza lanca vrijednosti obuhvata mapiranje sljedljivosti osnovnih i pomoćnih aktivnosti od nabavke  repromaterijala do isporuke proizvoda i servisiranja kupca. Ulazna  logistika  koja  uključuje  skup  aktivnosti  povezanih  s  prijemom.  Petromount. tehnološke postupke proizvodnje.Dow Chemicals.  manipulacijom. Servisiranje  sadrži  aktivnosti  da  bi  se  zadržala  vrijednost  proizvoda  uključujući  instalaciju.  Borealis.  procesiranje  plastičnih  masa. promociju. skladištenje. održavanje mašina i upravljanje kapacitetima. DuPont.  odvojenih  i  povezanih  aktivnosti  kojima  se  stvara  lanac  vrijednosti  za  kupce  kroz:  dizajn i razvoj proizvoda.  KoSa.  stabilizatora  i  plastizatora.  definisanje  proizvodnog spleta.  pakovanje.1  i  njihova  interkacija  s  pomoćnim  aktivnostima  koje  pokrivaju  četiri  generičke  kategorije:  nabavka.  Neke  najznačajnije  od  njih  su:   NOVA Chemicals.  upravljanje  kadrovskim  potencijalima i infrastruktura sektora. Lanac vrijednosti se može posmatrati kao  skup  ukupnih.  AT  Plastics.  razvoj  tehnologija.  skladištenjem  i  raspodjelom  resursa  potrebnih  za  stvaranje  proizvoda  a  što  uključuje  rukovanje materijalom.  Estman  Chemical. Izlazna  logistika  pokriva  aktivnosti  sakupljanja.  Uvoz  uglavnom  rade  trgovačka  preduzeća  koji  su  zastupnici  velikih  distributera  iz  EU.  3. proizvođači plastičnih  proizvoda  i  adhezija.  Proizvođači  granulata  su  globalni  konglomerati  koji  se  sve  više  fokusiraju  na  na  razvoj  novih  tehnologija  u  oblasti  polimera  s  tendencijom  formiranja  strateških  alijansi  radi  razvoja  novih  tehnologija. upravljanje zalihama i transport. obuku.  pigmenata.  Pokrivenost  sektora  distributerima  repromaterijala  u  BiH  je  relativno  dobra.    Aktivnosti  sektora  su  prikazane  na  slici  5.  Marketing  pokriva  istraživanje  tržišta.  5.    Nabavka ‐ Iako veliki broj firmi u sektoru prerade plastike koriste identične resurse.  U  ovom  djelu  analize  sektor  je  opisan  kroz  strateški  važne  djelatnosti  s  ciljem  razumjevanja  i  proučavanja  svih  glavnih  i  pomoćnih  aktivnosti  koje  sektor  obavlja  i  oblike  njihove  interakcije u svrhu identifikacije izvora konkurentne prednosti.  Sabic.

 Haitian i proizvođača standardnih alatnih komponenti: HASCO.  ekstruzija. upravljanja odnosima s  kupcima. Jedan broj   prerađivačia plastike ne posjeduju samo procesnu opremu nego i alatnice s CNC obradnim centrima  gdje se vrši izrada alata (kalupa) za izradu plastičnih proizvoda. Alatnice u velikom broju služe u svrhu  održavanja  postrojenja.  Oprema  za  preradu  plastike. Ryka Molds. Sektor je baziran  uglavnom  na  korištenju  tehnologija  i  proizvodne  opreme  koje  optimalno  zadovoljavaju  potrebe  domaćeg  tržišta. Samo 47% anketiranih firmi posjeduje godišnji  plan obuke uposlenika bez procentualne alokacije budžeta namjenjenog isključivo obuci uposlenih. razvoja i kontrole‐upravljanja procesima u proizvodnji.  predstavljajući  pomoćni  proces  ali  i  jedan  od  najkritičnijih  faktora  za  stvaranje  konkurentnih  proizvoda  od  plastike. Italiju. itd.  jer  kvalitet  proizvoda  od  plastike  je  u  dirketnoj  zavisnosti  od  kvaliteta  dizajna  i  izrade  samih  alata.  U posljednjoj dekadi pojavio se značajan broj proizvođača alatnih komponentnih s istoka.  posebno  onih  s  visokom  stručnom  spremom.Alpha  Maraton.    • 90% firmi koje su učestvovale u anketiranju nemaju definisanu politiku upravljanja ljudskim  potencijalima  • 53% ispitanih firmi ne posjeduje godišnji plana obuke za zaposlene  • 79% anketiranih ne vrši procjenu radne učinkovitosti uposlenih  • 84% ispitanih firmi nema praksu mjerenja zadovoljstva uposlenika    Razvoj Tehnologija pokriva mnoge procese.  Alatnice  su  uglavnom  skoncentrisane  na  izradu  alata  za  jednokomponentno  injekciono  brizganje.Oprema  za  preradu  plastike  koja  granulat  pretvara  u  proizvode  od  plastike  obuhvata  širok  spektar  tehnoloških  procesa  od  kojih  su  najznačajniji:  injekciono  brizganje.  Firmi  u  regiji  imaju  nizak  nivo  upravljanja  kadrovskim  potencijalima  zbog  čega  teško  privlače  mlade  i  perspektivne  kadrove  kao  budući  poslodavci. te uz činjenicu da je stvoren skoro  nepremostiv  jaz  između  znanja  dostupnih  na  univerzitetima  i  onih  primjenjenih  koja  su  potrebna  industriji. Engel. Corma.   Kadrovski potencijali u industriji prerade plastike i alata je nezadovoljavajuće zbog dificita mašinskih  inžinjera i tehnologa. Wentworth Mold and Die. MacroEngineering.  Edukacija  uposlenih  je  uglavnom  bazirana  na  učenju  uz  rad  i  aktivnostima  koje  se  tiču  sprovođenja  internih  audita  za  firme  koje  namjeravaju ili su već implementirale ISO standard upravljanja kvalitetom.  Najznačajniji  proizvođači  mašina  za  preradu  plastike  su:  Krauss  Maffei. te edukaciji u finansijko‐ računovodstvenom poslovanju kako bi firme zadovoljile zakonske regulative poslovanja. Sama obuka  u  polju  nadogradnje  i  sticanja  tehnoloških  znanja  je  na  niskom  nivou  te  se  uglavnom  svodi  se  na  induvidualne interese samih uposlenih  ili edukaciju koju vrše dobavljači opreme.  u  sektoru  je  u  prosjeku  stara  između  5‐10  godina.  Stork.  duvanje  i  termoformiranje. Formalna edukacija ne posjeduje resurse potrebne da izgrade kadrove koji su u stanju da  iskoriste  dostupne  tehnologije.  Bettenfeld. Sistemski pristup  edukaciji kao i planiranje u firmama je rijetka pojava.  dok  je  u  samim  firmama  izražena  fluktuacija  kadrova. sa primjenjivim tehnološkim znanjima. USA i Japan.  Arburg. od upravljanja dokumentacijom. kako u tehničkoj pripremi i inžinjeringu  tako i u proizvodnji.  Engel.  Dizajn  proizvoda  i  alata  za  preradu  plastike  se  uglavnom  vrši  uz  korištenje  već  31    . dobavljačima. Mold Masters. Husky.  ali  se  koristi  uglavnom  za  izradu  niskoakumulativnih  poluproizvoda namjenjenih domaćem tržištu. Uz pad popularnosti studija tehničkih nauka. Compact Mold.  Proizvođači opreme uglavnom uključuju tehnološki razvijene zemlje: Njemačku.  U  nekoliko  firmi  oprema  je  novijeg  datuma  te  spada  u  sam  vrh  dostupnih  tehnologija.  a  koje  bi  firmama  omogućile  da  proizvode  bolje  i    kvalitetenije  proizvode.  Takvo okruženje ne stvara predispozicije za izgradnju konkurentnosti bazirane na razvoju kadrovskih  kapaciteta.

   Infrastruktura sektora ‐ U sektoru su do sada identifikovana 3 elementa infrastrukture sektora a koji  su dostupni svim firmama u industriji prerade plastike i alatničarastva (Poglavlje III. Prodaja.   Menadžeri smatraju da nabavka opreme i drugih tehnologija ne predstavlja prepreku sve dok postoji  tržište  za  njihove  proizvode.  prisiljavajući firme da improvizuju i ručno programiraju CNC mašine.zastarjelih  2D  tehnologija  u  procesu  tehničke  pripreme. jer menadžeri smatraju da nabavka  takvih softwera još uvijek ne opravdava investiranja. proizvoda u građevinskom  sektoru  i  namještaja). MTTC Centar za napredne tehnolgije  3. Udruženje pravnih lica „Klaster plastičara i alatničara BiH“  2.  ali  takva  oprema  se  koristi  uglavnom  za  proizvodnju niskoakumulativnih poluproizvoda (prehrambene ambalaže. str. tehničke komponente za elektro  industriju) su momentalno prezahtjevne za postojeći nivo tehnologija u lokalnim firmama.  međutim  zadovoljavanje  tržišnih  potreba  je  uslovljeno  tržišnim  istraživanjem  i  prepoznavanjem  prilika  na  tržištu  kao  i  adekvatnim  tehnološkim  znanjima  za  razvoj  samih  proizvoda  uz  korištenje  3D  CAD/CAM/CAE  tehnologija. Izgradnja potencijalnog lanca dodane vrijednosti u ovom sektoru biti  će određena starteškim opredjeljenjem firmi koje djeluju u sektoru.1  identifikovan  je  oblik  postojećeg  lanca  vrijednosti  u  sektoru  prerade  plastike  kao  i  njegovog potencijala (Slika 5.  Veliki  broj  firmi    koristi  nelicencirane  programske aplikacije 3D CAD/CAM/CAE tehnologija što rezultira smanjenom sposobnošću davanja  odgovara  na  zahtjev  kupca. distribucija i korištenje  nelicenciranih  programskih  aplikacija  ohrabruje  rast  sive  ekonomije  i  podriva  rast  novih  firmi  u  oblasti inžinjeringa koje investiraju značajna sredstva u licencirane tehnologije.2).  učestalom  pojavom  grešaka  u  tehničkoj  pripremi  i  izradi  alata.  Proizvodi viših cjenovnih grupa (tehnika. Regionalni odbor za plastičnu industriju regije SIBiH    Na  slici  5. medicina.    Firme  uglavnom  proizvodnju  baziraju  na  proizvodima  koji  se  relativno  lako  mogu kopirati.  Niti jedna firma ne posjeduje integrirani ERP  sistem koji omogućava nadzor i kontrolu svih poslovnih funkcija. 10‐12).  32    . Oni  su:  1.  Jedan  broj  firmi  posjeduje  modernu  opremu  koja  spada  u  sam  vrh  dostupnih  tehnologija.   Kada je riječ o tehnologijama koje pokrivaju poslovne funkcije u firmama vrijedno je istaći da su te  tehnologije  bazirane  na  programskim  aplikacijama  koje  uglavnom  služe  za  finansijsko‐ računovodstveno poslovanje i praćenju robnih zaliha.

                  putni troškovi      PROIZVODNE OPERACIJE  MARKETING I PRODAJA  SERVISIRANJE  Ne postoje uspostavljeni međusobni odnosi firmi     Ne postoje međusobni odnosi firmi na tržištu   osim odnosa kupac‐prodavac  Slika 5.E.  Izlazak na  lokaciju  kupca.  Korištenje  eksternalizacije‐outsourcinga je  neznatno. periferne  opreme.  učenje i sticanje  znanja se vrši uglavnom uz rad. održavanje. transportne  usluge ili korištenje  usluga     Nabavka    Rukovanje ulaznim  materijalima bez  korištenja sofisticiranih IT  sistema. Manjak integracija  CAD/CAM tehnologija  s proizvodnjom. Konkurentna prednost str.  Dizajn proizvoda i dizajn alata se uglavnom vrše  korištenjem zastarjelih 2D tehnologija ili  korištenjem 3D CAD/CAM/CAE nelicenciranih  programskih aplikacija.    INFRASTRUKTURA SEKTORA   U fazi povoja (Klaster plastičara i alatničara. proizvodnja (jednokomponentno  injekciono brizganje tanke i debele stijenke. transportne  usluge. alata i alatnih komponenti. Nedostatak  marketinških kompetencija za  međunarodna tržišta.  Svaka firma vrši nabavku za sebe (repromaterijali. dukacija. energenati itd. proizvodnja folija. manjak  ponude struktuirane karijere za perspektivne  mlade kadrove.  Sistem uglavnom baziran  uglavnom na  robnomaterijalnom  knjigovodstvu i  namjenskim IT  aplikacijama. izlazak na sajmove.). Regionalni odbor za plastiku regije SIBiH)  Nizak nivo kadrovske politike.  nizak nivo motivacije. 63. Nizak  stepen istraživanja tržišta.  manualna ulazna kontrola  i unošenje podataka  ULAZNA LOGISTIKA  Nizak stepen  tehnologija.  izražena fluktuacija uposlenih. Odsutnost  sistemske  edukacije i izgradnje komptencija.  Izrada alata.3 ( Dalja podjela generičkog lanca)        33    .  Induvidualno i masovno  oglašavanje.  termoformiranje.  ekstruzija (jednokomponentna).  nedostatak ponude  struktuirane karijere za  talentovane mlade kadrove .  nizak nivo prefesionalne obuke. nizak  nivo upravljanja kupcima i  distributivnim kanalima  Učenje i  obuka  uglavnom uz  rad              Upravljanje  Učenje uglavnom   Kadrovskim  uz rad i obuku na radnom  mjestu  potencijalima    Razvoj  tehnologija  Nizak stepen tehnologija. Sistem  uglavnom baziran  uglavnom na  robnomaterijalnom  knjigovodstvu i  namjenskim IT  aplikacijama.1 Sadažnji lanac vrijednosti u sektoru prerade plastike regije SI BiH (Model urađen po uzoru iz Majkl . izražena fluktuacija uposlenih. nedostatak  upravljanja motivacijom zaposlenih. MTTC‐Centar za savremene tehologije.  prodaja. ekspandiranje. Upravljanje tehnološkim  procesima.  Učenje uglavnom   uz rad i na radnom  mjestu  Nizak nivo kadrovske politike. Porter. automatizacije.  Niska iskoristivost IT  tehnologija u istraživanju tržišta  marketingu i prodaji. promocija. Evidentan  nedostatak razvojne komponente (inžinjeringa).  Vlastite. Slika 2. i dr. vlastiti  transport kupca ili  korištenje usluga  transporta  Obrada narudžbi  otpremanje robe i  usluga vrši se  uglavnom manualno i  na bazi  knjogovodstvenih  programima  IZLAZNA LOGISTIKA    PROFIT  Zakup medija i drugih kanala  promocije bez  fokusa na ciljne  grupe i upravljanja  distribucijom.  Vlastite.  učenje uz rad.  oprema. nizak stepen  mjerenja radne učinkovitosti. kontrola proizvodnje i vlastito  održavanje su na niskom nivou.

   Visok nivo upotrebe licensiranih sofisticiranih  3D CAD/CAM/CAE tehnologija i  procesa. Najkvalitetnije sirovine  uz  najkvalitenije atestirane komponente   Vrhunska  obuka  Vrhunski  nivo kadrovske politike.    Vrhunski  nivo  štampe  plastičnih  proizvoda.   Vrhunska obuka                               Vrhunska  obuka  zaposlenih  Vrhunska procesna  tehnologija uz  visok nivo  osiguravanja  kvaliteta  Najpouzdaniji  transport  Visok stepen  integracije  ERP  sistema        ↑PROFIT    Nabavka    Najpouzdaniji  transport  Selektivni odabir promocije usmjerenih  na ciljne grupe.  visokosofisticirana  proizvodnja  intelegentnih  folija. dvokomponentna ekstruzija.  digitalizacija  proizvoda. Porter. Konkurentna prednost str. vrhunski  dizajn. mjerenje radne učinkovitosti. vrhunski nivo   ponude struktuirane karijere za  perspektivne kadrove .  Razvoj  prototipa‐uzoraka.E. nizak  nivo fluktuacije uposlenika.Proizvodnja  bazirana  na  kompozitnim  polimerima. zajednički odgovor  na zahtjev kupca)  Tabela 5. vrhunski pristup u planiranju obuke.  Vrhunski nivo nagrađivanja rezultata   Visoka iskoristivost informacionih  tehnologija u odjelu prodaje i  marketinga. razvoj novih proizvoda procesima ekspanidranja. Slika 2.  Nabavka preko klasterskog udruživanja firmi.      Upravljanje  Kadrovskim  potencijalima    Razvoj  tehnologija  • • • • • INFRASTRUKTURA SEKTORA   Ojačana asocijacija Klaster plastičara i alatničara ‐ strateško čvorište sektora koje obezbjeđuje pregovaračku poziciju dobavljač‐sektor‐kupac  Uspostava snažnog referentnog centra za industriju    MTTC‐Centar za savremene tehologije ‐ razvojno jezgro ondustrije koji nudi brze i zahtjevne usluge koje firme induvidualno ne mogu razvijatii a koje su  uslov za brzi odgovor na zahtjev kupca  Regionalni odbor za plastiku regije SIBiH ‐ strateško vođstvo industrije prerade plastike i alatničarstva u regiji SIBiH   Jasna definisana strategija sektora te misija i vizija  Vrhunski nivo kadrovske politike. Korištenje vrhunskih aplikacija u  upravljanju odnosima s kupcima. zadržavanje  uposlenih. Visok stepen inovacija.  automatizovana kontrola proizvodnje i vrhunski kvalitet u održavanje opreme i  pogona.Vrhunski nivo upravljanja tehnološkim procesima (dvokomponentno  injekciono brizganje . proizvodnja i razvoj  inteligientnih plastičnih folija.2 Potencijalni lanac vrijednosti u sektoru prerade plastike regije SI BiH (Model urađen po uzoru  iz Majkl .  Primjena  vrhunskih  ERP  sistema  Vrhunski  dizajn  proizvoda  i  alata za  dvokomponentno  injekciono  brizganje. 63. vrhunski nivo motivacije.  vrhunska  kontrola  kvaliteta  proizvoda. vrhunski nivo  ponude  struktuirane karijere za perspektivne kadrove.  vrhunsko  upravljanje procesima i proizvodnim kapacitetima.  dvokomponentna  ekstruzija. vrhunska obuka za zaposlene. Intezivano istraživanje  tržišta.  razvoj  novih  proizvoda  od  EPS  materijala.  vrhunski nivo motivacije.  smanjen  broj  defekata.  Brza i primjenjena obuka sistemskih integracija u oblastima CAD/CAM/CAE  tehnologija.3  (Dalja podjela generičkog lanca)            34    .  Visoka  fleksibilnost proizvodnje.  skraćeno  vrijeme  do  početka  proizvodnje.  Automatska  obrada  narudžbi i  brzo  otpremanje  robe   Visoka znanja prodjanih timova. vrhunski  promotivni materijali    ULAZNA  PROIZVODNE OPERACIJE  LOGISTIKA  Strateški definisani međusobni odnosi firmi u proizvodnju (podjela troškova razvoja i  tehnologija)   IZLAZNA  MARKETING I PRODAJA  SERVISIRANJE  LOGISTIKA  Uspostavljeni međusobni odnosi firmi na tržištu kroz međusobnu  saradnju na tržištu (podjela troškova marketinga.

3 Model baziran na matrici mogućih međusobnih odnosa firmi u sektoru (M.E. Porter str.MATRICA MOGUĆIH MEĐUSOBNIH ODNOSA FIRMI U SEKTORU    MEĐUSOBNI ODNOSI U  MEĐUSOBNI ODNOSI U  MEĐUSOBNI ODNOSI U  NABAVCI  TEHNOLOGIJI  INFRASTRUKTURI  IZVOR  MEĐUSOBNOG  ODNOSA  MOGUĆI OBLICI  PODJELE  IZVOR  MEĐUSOBNOG  ODNOSA  Zajednička  tehnologija dizajna  proizvoda i alata  Zajednička  tehnologija  proizvodnih  porocesa  MOGUĆI  OBLICI  PODJELE  Zajednički  razvoj  tehnologija  IZVOR  MEĐUSOBNOG  ODNOSA  Zajedničke  potrebe firmi u  oblasti  infrastrukture  Zajednički  odnosi s  kreatorima  politika  MOGUĆI  OBLICI PODJELE  Zajedničko  finansiranje  MEĐUSOBNI ODNOSI U  PROIZVODNJI  IZVOR  MEĐUSOBNOG  ODNOSA  Zajednička lokacija  sirovina  MOGUĆI  OBLICI  PODJELE  Zajednička  ulazna  logistika  Zajednička  proizvodnja  identičnih  komponenti  MEĐUSOBNI ODNOSI NA  TRŽIŠTU  IZVOR  MEĐUSOBNOG  ODNOSA  Zajednički kupac MOGUĆI OBLICI  PODJELE  Podjela robne  marke  Zajednički  kupljeni  repromaterijali i  inputi    Zajednička   nabava      Zajednička  tehnologija u  drugim  aktivnostima koje  stvaraju vrijednost  Komplementarni  proizvodi  Zajednički  kapital  Podjela  interesa u  rješavanju  problema s  kreatorima  politika  Podjela u  zapošljavanju i  obuci  Identičan ili slični procesi proizvodnje  Zajednički  distributivni  kanali  Unakrsna   prodaja  proizvoda   Identični postupci u  upravljanju  kvaliteteom i  kontroli proizvoda  Zajednički resursi  održavanja  Zajednički  pogoni za  sklapanje  Zajedničko tržište Unakrsna  prodaja   komplementar‐ nih proizvoda  Zajedničke  marketinške  aktivnosti i  prodaja     Podjela ostalih aktivnosti u  oblasti  infrastrukture        Zajednički  pogoni za  testiranje  kvaliteta  Zajedničko  održavanje  opreme  Tabela 5. 339/340)                    35    .

POTENCIJALNI IZVORI KONKURETNE PREDNOSTI IZ MEĐUSOBNIH ODNOSA U NABAVCI  IZVOR MEĐUSOBNOG  ODNOSA  ‐Zajednički kupljeni inputi  MOGUĆI OBLICI PODJELE  ‐Zajednička nabava  POTENCIJALNA  KONKURENTSKA PREDNOST  ‐Manji troškovi  nabave  resursa   ‐Poboljšan kvalitet  repormaterijala  ‐Poboljšana usluga od  dobavljača     POTENCIJALNA  KONKURENTSKA PREDNOST  ‐Manji troškovi dizajna  proizvoda ili alata (kraće  vrijeme za dizajniranje)  ‐Koncentracija kritilčne  mase znanja i sposobnost  privlačenja najboljih kadrova  ‐Poboljšana inovativnost  ‐Unaprjeđenje proizvoda  ‐Transfer znanja u korištenju  naprednih 3D  CAD/CAM/CAE technologies  POTENCIJALNA  KONKURENTSKA PREDNOST  ‐Niži troškovi istraživanja i  razvoja tržišta  ‐Niži troškovi oglašavanja.E. Konkurentna prednost str. Tabela 9. itd. 343‐344.2)          36    . Porter.    NAJVJEROVATNIJI IZVORI  TROŠKOVI KOMPROMISA  ‐Potrebe za resursima su  različite po pitanju kvaliteta i  specifikacija  POTENCIJALNI IZVORI KONKURETNE PREDNOSTI IZ MEĐUSOBNIH ODNOSA U TEHNOLOGIJAMA  IZVOR MEĐUSOBNOG  ODNOSA  ‐Zajednička tehnologija dizajna  proizvoda i alata   ‐Zajednička tehnologija  proizvodnih porocesa  MOGUĆI OBLICI PODJELE  ‐Različitost tehnoloških  procesa prerade plastike  ‐Različitost primjene  tehnologija  NAJVJEROVATNIJI IZVORI  TROŠKOVI KOMPROMISA  ‐Tehnologije mogu biti  identične ali ne i njihove  primjene  POTENCIJALNI IZVORI KONKURETNE PREDNOSTI IZ MEĐUSOBNIH ODNOSA NA TRŽIŠTU  IZVOR MEĐUSOBNOG  ODNOSA  ‐Zajednički kupac  ‐Zajedničko tržište  ‐Zajednički distributivni  kanali    MOGUĆI OBLICI PODJELE  ‐Zajednička robna marka  ‐Zajedničko oglašavanje  ‐Zajednička promocija  ‐Unakrsna prodaja  ‐Komplementarnost  proizvoda  ‐Zajedničke marketinške  aktivnosti  ‐Zajednički distibitivni kanali  ‐Zajednička mreža  servisiranja kupaca  ‐Zajedničko procesiranje  narudžbi  MOGUĆI OBLICI PODJELE  ‐Zajednička ulazna logistika ‐Zajednička proizvodnja  identičnih komponenti  ‐Zajednički pogoni za sklapanje  ‐Zajednički pogoni za testiranje  kvaliteta  ‐Zajedničko održavanje opreme  NAJVJEROVATNIJI IZVORI  TROŠKOVI KOMPROMISA  ‐Različite proizvodi i tržišni  segmenti  ‐Jedan loš proizvod može  ugroziti druge  ‐Pozicioniranje proizvoda na  tržištu je različito  ‐Zahtejvi kupaca nisu isti  ‐Ciljne grupe nisu iste  ‐Razlike u ciklusima narudžbi  i njihovo procesiranje  POTENCIJALNI IZVORI KONKURETNE PREDNOSTI IZ MEĐUSOBNIH ODNOSA U PROIZVODNJI  IZVOR MEĐUSOBNOG  ODNOSA  ‐Zajednička lokacija sirovina  ‐Identičan ili slični procesi  proizvodnje  ‐Identični postupci u  upravljanju kvaliteteom i  kontroli proizvoda  ‐Zajednički resursi održavanja  POTENCIJALNA  KONKURENTSKA PREDNOST  ‐Manji troškovi prevoza  ‐Bolje tehnologije  ‐Nabava repromaterijala po  potrebi  ‐Bolja iskorištenost  proizvodnih kapaciteta  ‐Komplementarnost  proizvoda i prozvodnih  procesa  ‐Jeftinije održavanje    NAJVJEROVATNIJI IZVORI  TROŠKOVI KOMPROMISA  ‐Nabava inputa više različitih  lokacija   ‐Potrebe za kvalitetom  između firmi variraju  ‐Različiti proizvodni procesi   ‐Različite tehnologije  ‐Visoke cijene tehničke  pripreme za različite vrste  proizvodnih procesa  ‐Procedure testiranja  standarda kvalieta se  razlikuju  Slika 5.  distribucije. prodaje.  pronalaska kupaca.4 potencijalni izvori konkuretne prednosti iz međusobnih odnosa (Model urađen po uzoru na   Majkl .

  evidentno  je  da  će    dugoročni  opstanak  sektora    u  regiji  ali  i  BiH.     Prerađivači  plastike  i  alatničari  su  suočeni  s  zahtjevima  kupaca  i  pritiscima  konkurencije  da  se  prilagode postojećim znanjima.  isključivo  zavisiti  od  mogućnosti  prilagodbe  usvajanja  primjenjivih  znanja  i  naprednih  tehnologija.  tehnologija.    Potržnja  za  uslugama  inžinjeringa  u  oblasti  konstruisanja  alata  je  sve  veća. promocije i drugih resursa od dobavljača.    Nove tehnologije  Kontinuriana transformacija u svjetu tehnologija je izvjesna i podrazumjeva tri tipa promjene:  1. edukacije.    Osim  autoindustije  niz  industrija  nudi  mogućnost  izgradnje  mreže  dobavljača  za  ovaj  industrijski  sektor. predstavljaju ključne faktore izgradnje konkurentnosti ove  industrije. transfera i razvoja znanja.   • Zajedničko ulaganje u tehnologije i izgradnja međusobnih odnosa koja bi smanjila troškove:  dizajna proizvoda. Revolucionarnih thnologija u nastanku koje će se pojaviti u bliskoj budućnosti    Ove tehnološke promjene će se posebno isticati u poljima:  • Rapidne proizvodnje  • Nanometerijala  u  svojstvima  aditiva  i  očvršćivača  u  mnogim  primjenama  i  tehnološkim  procesa  • Procesno proizvodna usmjerenost ka inovacijama  37    . no potrebna je daljnja integracija ovih institutcija s  razvojnim institucijama a posebno s visokim školstvom.  uključujući  aktivnosti  koje  bi  bile  preskupe  za  firme  koje  to  rade  induvidualno  (istraživanje  tržišta  i  upravljanje  promotivnim  spletom.  koje  su  uslov  za  izgradnju  i  održanje  konkurentnosti  ovog  sektora  i  njegovu  integraciju  u  globalni  lanac  vrijednosti.  • Zajedničkim  aktivnostima  u  polju  marketinga  i  prodaje  zasnovanih  na  izgradnji  strateških  dugoročnih  odnosa  oko  horizontalnog  i  vertikalnog  lanca  vrijednosti. Poboljšanja postojećih tehnologija  2.  Stoga  izgradnja  kadrovskih  kapaciteta  predstavlja  ključni  izazov  za  stvaranje konkurentnosti ove industrije u periodu koji predstoji.  Najveći  izazovi  ove  industrije  se  odnose  na  usvajanje  novih  tehnologija  i  razvoju  polimernih mateirjala.  Privatni  sektor  uspostavio  Klastera  plastičara  i  alatničara  BiH. opreme.2 Zaključci i preporuke za izgradnju lanca vrijednosti sektoru   Analizom  matrice  mogućih  međusobnih  odnosa  firmi  u  sektoru  (Slika  5.5. tehnologijama i standardima ili će se naći u situaciji u kojoj će njihova  tržišna  održivost  biti  upitna.  Pošto  su  cijene  alatnih  čelika  i  drugih  legura  određene  na  svjestkom  tržištu. Tehnologija koje dolaze  3.  smanjenje troškova ‐ fiksnih i varijabilnih.  plasman  komplementarnih  proizvoda posebno kod pregovora s većim kupcima).  • Združenom  ulaganju  u  razvoj  infrastrukture  sektora.3)  moguće  je  sticanje  konkurentne  prednosti  kroz  međusobno  umrežavanje  firmi  u  cilju  iskorištenja  potencijalnih  konkuretnih prednosti koji nastaju iz međusobnih odnosa i oblika podjele u:  • Zajedničkoj  nabavi  koja  bi  omogućila  postizanje  bolje  nabavne  cijene  repormaterijala.  S  ciljem  afirmacije  i  fokusiranju  ka  usvajanju  dobrih  praksi.  čijom  inicijativom  je  stvoren  MTTC  ‐  Machine  Tool  Technology  Center‐ Centar za napredne tehnologije.  kvalitet  prizvoda.  prodaje.  međunarodni  marketing.  novim  tehnologijama  i  visokoakumulativnoj  proizvodnji.  nivo  tehnološkog  razvoja.

Novi  polimerni  materijali  će  se  značajno  odraziti  na  industriju  prerade  u  polju:  ambalaže.  građevinarstva i autoindustrije:    Ambalaža  • Inteligentna ambalaža robe široke potrošnje  • Granulat baziran na polilaktičkoj kiselini (PLA) od kukuruza i organiskih ulja  • Nanomaterijali kao aditivi koji će pobiljšati svojstva u čvrstoći laganih materijala  • Povećan broj slojeva kako bi se poboljšala svojstva i smanjila debljina stjenke  • Korištenje naprednih PET granulata s pobiljšanim svojstvima  • Napredna štampa i procesi dekoracija    Građevinarstvo  • Ekstruzija WPC proizvoda (Wood Plastic Composits ‐ drvenoplastični kompozitni materijali)  • Koextruzija različitih materijala  • Proizvodnja hidronskih cijevi s kompositnim slojevima  • Injekciono  brizganje  bazirano  na  kompositnim  materijalima  koji  uključuju  i  vlaknaste  kopozite  • Substitucija neorganskih ojačivača s vlaknastim  • Inteligentni krovovi – (kombinacija solarnih ćelija i crijepova od reciklirane plastike)    Autoindustrija  • Korištenje obnovljivih bio‐vlakana i bio‐materijala za djelove enterijera   • Lasersko varenje termoplastike  • Korištenje kompositnih materijala u tehnološkom postupku injekcionog brizganja  • Izrada proizvoda od ekspandiranih polimera  • Proizvodnja TPO 38  komponenti u automobilskoj industriji                        38                                                               Thermoplastic polyolefin   38    .

  Slovenia in Figures 2009. World Bank report  Majkl E.Porter Konkurentska prednost  Osnovna studija industrijskih sektora za ekonomsku regiju sjeveroistočna Bosna i  Hercegovina. Centar za  inovativnost i preduzetništvo Univerzitet u Zenici. ISSN 1318‐3745  The Compelling Facts About Plastics 2009          ‐   ‐   ‐   ‐   ‐ 39    .   NERDA.BIBLIOGRAFIJA  ‐ D. juni  2008. jan.godine  Doing The Business 2008. 2008. Zbornik Radova iz Preduzetništva.Petković „Gdje smo kada je u pitanju razvoj tehnoloških parkova u BiH?“.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->