N.JANBXRlSOF,OJ.

DaVLaT~IN

JANb 31IFBA KITABb

BASQ.ORTSA •

SENTRIZDAT
MaSKaVt928

JANb 3lIfBA KITABb

BA.~(lORTSA

SENTRIZDA.T
MaSKaVt928

".

,~ .. h......

_ .. _ .. , .~~"".;OO""'"

......

,. -~~ ...

2999 THpalK 1 q.OOO ,al<~:
, 3aKaaM

rnaBJlHT A

28

Safa moktepko sara Safa Bara Bara -=- Bara .

-4-- Safa moktepka nara. SaJa m~ikt~k(JfIt:I/ra SsFfMm ·tJe·KkTt Bn Dr Safa rnaktapka B3ra Safa Bara Safa mektepko nara .

8groi kitap uq'bj. 8aja msktopk» eara. Sorni kitap uqs].-5- Kitap Uqbj uqnJ Uqnj Safa moktopko nara. • Ss Uu Qq' Safija taqtaqa jada .

'S~f~ .kitap 'nq:b.Safij a: - . - Sitfija~taqtaqa jada.kitapuqsj.Safa . 8afi. taqtaOla jada. S}lrBi. .taqtaOJ~. - Safa m.. . 'I'aqtaqa .. SarBi~q}..nara..I'Tf'!9.aktap~a.taq" taOja.Safija. kitap iIq}'j. Safij~f•. Safij~ /~a{t~. '12 3 1 2 345 AqBika.fa taqtaqa[ad«: Taqtaqa ftafija iaaa.·~(ija J~da.j.jad}t. Soml rnoktepka sara.ldtapuqpj~ Safija taqtaqa jada.. Safija .Juaa Safifja taqiaqa.~.~.taq~. '.mketopke .jada.'J a~~Sa{ij a taqtaq a.- 6 ".ja¢tl.I>j. ja~it~ >$er:Bl kitap uq.~ nara'..j~ Safa moktepkeuara. 'SarBi.

- 7- • • • • • •• • • • .

_ 1 ·SarBihaIniSafa ·2 SadiqhamSafija 3 \Hatsp .qBika Sadiq Safija Hatltp AqBika ..ham A.- s.

ee ~~e Oft ~ ~e~ 'r"':' ~~e "0 e e " 3+1= 4-1= 4+1= 5-1= fjOO ee ee 008 808 '0 80f) ..1=7+1= 8-1= 0 8+19-1= 9+1= 10-1= "" ~ ~ 1+1=2 2-11 2+1= 3-1= ~.-9- 0+1=1 1-1=0 0..0 " ft 5+1= 6-1= 6+1= .

xisa P SLOj ara..ara.·uqbj.1ra Hatsp xisap -ssqara..Somi taqt:tQj~\j~tta. .t~p. .: Safa moktepka nara.Safij-a taqtaqa jada.xisap SbOJ.'. rae Safa 'maktQpka nara. l .Iiatnp taqtaqa jada. . I . Safa ki.. .kitap uqs].SarBI .Qj_ara.pka sara.uqhj. .Sa" fija taqtaq a ja'ua. 'Xisap ssqara Hatsp. .Hatsp xisap Sbo_t:. . Safijaxisap. .. Saflja: ldtap uqsj.sBOlara.: Sorai kitap . ~afaxis~p sLota.tOjaJada.. .taqt8.kitap uqbj. SarBi kitap uqs]. Sorai mektopko sara.Hatsp Ul~kta. Hatsp xisap sf.

Safa moktepke sara. Hyrot tesero Aqniko. jada. tesoro hyrot. Safija ·taqtaOj_a.qara. 'I'esoro Aqniko hyrot. Sorni kitap uqs]. tesero. ki- HatttJp xisap 81Jqara. xisap sr.. .-11- Sadiq taqtaqa tap uqsj. Xisap 8'bqara HatttJp. HatttJp xisap siqara: Safa mg/dgpkg eara.. 'Xx On Aqnika Jryret tosoro Aqniko hyrot tosero.. Aqniko.

Sorai taq~~!lJ~~'ua.l1:jr" "1:1~~. hyratt~~eraham'~. uql>j..-p m aktapke . taq taO!a jada..E\~~ra.".~p:~L~~ra.jada. SafiJa. HatJ.~ap.... '~.>uq~jttaq.. SafataqtaOlajaq~... hyret tosoro.Hatbpxi.~~afija.. jada.jaU&.... hyrot tosore. . rat tesero..AqBikt) taqtaqa jada.·xisa:p·· SnOjara.·. :. (~/)~qBika hy- Sadsq 'Ii~.:.l(jtap'u qBJ.Sati.tao_ta .:aa~p.~pka:'_Bara.

Semidor urmandan qajtalar. Safalar urmanqa. urmandan. Urmandan qajtalar. Urmanqa naralar Safijalar. Ll Nn Dd . Safijalar urmanqa naralar. Baralar. Qajtalar urmandan Sornidor. Qajtalar . Safijalar urmandan qajtalar. Safalar Drmanqa naralar..- 113 - Safalar' Urmandan qajtalar. Baralar urmanqa Sornidor. .Qajtalar urmandan Safalar..

ajaq fadurta Hatsp Bit herto . qul jLva Safija sos taraj -Sadiq .Maktap Aqniko.

AqBik919r kejemdoren tadartalar. Sadiq ajaq tadarta. Ajaq tadarta Sadiq. Sadiqtar urmandan qajtalar. Jj Safa kepe tadarta. Safa tadarta kejem. Aqnike ett91 herto. Sadiqtar mek- . A. ' Sadiqtar urmanqa naralar. 8tt91 horta Aqnike. Hatsp Bit horte. Safij alar 898taraj dar.- 15- Safakejem tadarta.qBik919r Bit jevalar. Kejem tadarta Sadiq. Safija 898 taraj. Sadiq kejem tadarta. Aqnike qsl jsva. Safa kejem tadarta. Herto Aqniko ett91.

.SadiqtaruI:mandan . xisap sbOfaralaff~:~qBjkalar'hYr~t t~~eral~r..~. hyrat:' t~~eralar. darsn jevalar ham etteldaren hertolor.'ldtap uq:bjdar" taqtaqa .'qnl . AqBika-.jadalar.Jit~alarT. xisap !Shqa+ ralar.-l!a1ifJ. ~_S~~qtar' urrnanqa .qajtalar. 'AqBike~ Ier quldarbn' "jevalar.a:~[tJbf... :erntal hertalar.'iU!lbJ· ..~ AqBikalar. 'qajtala:n. ' Badlqtac moktopko .· ..BaraliVf~ ..' \\lftt~ . Ct~pk~ .Sadlqtar "taqtaOfa".l~J:.UrmanOjtl/JJaMuiIar. Ier..dar. .1'..urmandan.Bar~lar.Jdttaren.

. Japsraq janesters Hatsp.-17- Hatsp japsraq jouestere. Hatr. Ss Pp . 28-2 . Hatsptar ofrtol hertoler..p japsraq jenestero. . Hat:iJptar urmanqa naralar. Hatsptar urmandan qajtalar. Hatsptar nit-quldarsn jevalar. Hatsptar .japsraq jouesterelor.Jenestero .'Hatsp.tHatsp josestero japsraq .

.p..'."..': .!)~.Jara. ' raj.ja~. sendo' 't~Vbq.l?~~I:t:·...qto.."~q~~t.:1.~aha1.irf.Al~rdbll..' ejge:j teral~p':haraj. .9~~~d(\f.~ft9iqqa.~~:~~ kyserep' ..' .. t· "..~en~n. \.. -Boi! kel"t..· e j em~~{tlap.:.qajtn.byd:~c~'~~~'ld~ren ...1i.tt~a~H:a-. I!!:~~~ir:r~~~7~t~~. ala)). .lepqu.6j6. lllen~p. Sadiq maktdptm qaj~1Jf!'kila.{haql~j Al. :.tLrIIlalarqu~' '! '..'lrplJ.~h~aiji'~'~~' ~-fl~Dl\ ~a~:bl1~ar~q .../. . ·:$eBe~tare.~tIi~·· -.. '.. :I~Bbl .' .13etelkap... xg~fta:rga' ajbituq8.. .tj-:-~...~!tiLp ·. ~elal. BUlLr~" .grq~n.Ala~aj. Byre...ekt~rg~.ardbri.~~'V ".ian~n~ '"' '. '.jp~.t"~es.a~j .(·qllra. ' I ' 'hgm~'"Y(td. Sadiq qajta. ".'j6rij '4~npI\ . . .Samqq3f j ~nt::tlfEiaj~ .~n'...lQ1a:~1l8J81.Jahhtida. '" . .ak./ Joft . ..{e~gtJr~jaq]jJlt))ranta~..l .p· kilG.p .~l1D~a~· ~ :·~~·':tavb_q I.j. .alJerga: .. tora.' fortlia. " j:blO1an~ do. "IJ#e> Raj .~.. '~skeJ.· " .. jZ..tapten.3~ri hem:. qar~))'BatS.J.'.: ! ~qln..j:bI(1Jan~ ~ .

2· . JeZBa menan nala dyngelok jahaj. Ba-Ia joz-ne me-nan. dyn-go-lok jahaj. Joz-be me .. on na-Ia dyn-go-lek jan haj. Ba-la joz-no me-nan dyn-go-lekja-ha].-19- Hatsp jozao menan dyngolok juhaj.

. .. . . ..U!atur . 'Buj.. uqa . Q~~3!q_'1dlh~.nmaqaB. torabsd. nala. Kenden kengo artts e~ dorte.apam. Hyrattete hajBet"Bultp.Benge neldergon.k¥rhatk~s.alds qulsna. Hyr~t jahavOfIIlJ>q kYA~t qujsp.. Bed.hna~. hejBat SLqtL hjrete. Euelt(tk' 'q(:J1Q~. jeI\gen... jBI!. a91~.BarILq ipta~enen~mlliqtal~.' ){3t-U:r. :qusthm.8j ese~ AtaIl:J:.eaep serge jatLp.. Berge a~:p.j~a. ~yrot"'jahav.. d-ytt' kyrr ma'majLm.t.tendaannsp jatbP~ Byre najtorop..~ ssqqas. 'T]}r:&~Dp e~lej:'Kendell. $~laj~:~rD~bP. Bujav kyuenegen assp qujsp. Ma'majhmdb'sitke'q aqmajsm..atalde. Henlem.e~. Hyrat jahavsr.J~: xuduznik" tijep . Jort haqtavQia was-nI4 nirgen. KrP'tbr~qas\.ijortta tUOjDU.unajlanqaa.haman··.esem.

Ike harsq Ike keze teke~B .dav tartslsp tora Zifa hnjsr ha va 'l'anaq.Qbubl . qalaqtar Jalqa~ .nr.

Zifa· hnjbr havqas heten Zifa mjbf siparatqaihala.4~Vl.'. ilo]. litldnIidaaqas kyn(}k 'ultsra. qaJmaq .'A~Be~e-re. AOjas·kyn9k hava.. '.' . srta.. t '.>ttarsn ~jDVDptota.vOla nara. . ':". . HaOJ.. . I -... IIbj:r. denet mamsqsnan '~al.Kynok hem kejenta Siparat. Qb~k ''jan'.unan hI. m en0UUJ'naJ.QIJdbl Bbuav' tartslsp 'lora.rubD.bDBaj8albqtl>a~~jar~. .•. BeseJJo~fQj_aq "'~-"'' ' .

n ty~ap-Botop jattr. Zifaldtap uqsj- Zifa jengoj jell ilaj. Besej jomqaq rnenon ujnaj. Sssqan qasqan alsfiqa. 'Gg Tt Zz Besaj Onta nafisp ajaqbD. . Bik nsq assp qaaaqsn. .- 28- Safija jengo] iloj.Safija kitap uqs].Tuqtap tsndap aljaqsn. HaqsnRaj nesojde sajarta. sara jata. ~ipkert hidep. Kynele tesep adsqqa. Bavsrr. Jaqsndans jarsqqa.

nesaj holotte.. Hidmoj qalds. lletlaen. OJ_arif aqaj. Ber jeBorep taOJb tOMp. Bo'sqan nesej totqansn. Belmoj Be$9j bosqansn. qap:hl qarqsp. . Ajhaj qhd:&q njnatth.24- IDre kiltle sssqansm. SnsqanqulOJa elokte.

At esererge nara O1arif a01aj. 'I'urr. qr. Qolon nslardr. eserergc sara. At esererge 01arif aOjaj nara.. \ Kukat Qara at O1arif aOlaj at. O1arif aOjaj qulsna ssusq totop. Beje ansn artr.n jandarsnda ujnaqlap nara. 91arif aOjaj at esererge sara.valap nara .nan nara._:_ 25 - Qolon . . Qara at aldan nara.

--26. Sosu masinahs Hanak Salqb . OJ.- Qo~tar jbTh jafltarOia kitelor.arif a()jaj arsa monen neson ta~Dj.

Osto-osto sevkoler osto. Osto-osto qarluqastar osto. ~brOj_a totondo. Bnsqnhn. Balta J L1 Urman. Osto-osto tornalar osto. . O1arif ike araafnenon nesen ta. Osto-osto arn alar osto. Irqole aOJaj utsndan qajtspkile. Qo~tar jblb jaqtarqa kitoler. . .. Osto-osto. ~I· •• I Balo_r_a-sykes. Osto-osto qarqalar osto.27- Ked: jette.·.

utsndan qajtsp Idle.OjaJ_ tadera kydtoj'~ JE)Jfibuda almas. AOJ.jul . . Qujanalardan qassp. SutLrmaqlb . 'qa~Lna_remolek arahr. . hinkette. Ked:'Buldh.n.r j:bIL.qaIdb. .rttp kitte.P. IrOjale' aOj_aj.8. q~lbJlaramalek ara .j.aOl3JS arahsnan vqujan ettlajBa~lan:Llar.4-j niko neson.Sadiq thI\kendalek dofterenon..eja: Ken ''tliq an .aqtarOJ.araam. Yla.K~d~jette..na kerepJa~eny' jaOfbn qaraj. JhI".Qo~ta. ~~lsGB0QIB' ansn kaluns . Lvaq ·x:a~arattarastan qLrLldblar.'·Qu7.aqtarb .akit~ Ba~lanslar.a.qojolop Betteiar.tqLS xajvandar hirok 'aOJ.jul nujsna Jte~ep. nasIans.a.' sykes. aq€tjh~rajj~Ba~ O1arif aqaj nesen Bu~at~..sjap:or.q~savham qbi>qbsjatta~ .aS" jappraq~h qoJ-Qla' ~~lanh .TerJ. 'TalI tYB.asarahbnan qujanedlop asarota totondolar.<. Jnriqns·:xajvandair llir-Gk .· hsna kerep uithru:h. jan alardan qasb.ndar /harOJ:ajdL. Ajtu01a.anena ath Ju.AOJ.

isektoren nbO[bttr.ardblar.. Kitap uqr.lar. Balalar maktopke tuldslar. torle xasarattar albpqajttblar.Xisap sbOJ. najramqa oderlendok.lar. yddarenen. Irqole aOJ. Alar jalandan aesonIiem utr. UrmanOJ.a ikeskursijaqa nardslar. kamsamullar.'jalandan BeSaU ta~br01a totondo.q utr. Jadu jaddblar.nr.aj qsslr. pianirdar menan jeryde uramda jahansq . Taderolaren kydlonelor. Alardr.l kode ned ololar. -. makteptorena erotlop qUjdblar. Kentuqan aOJ. OJ.: Alar anda ujnanslar.- 29- AjtuOJan aq aj harajsnsn tYBahen jaBbB alds. ' .lar.n tassnr. Urmandan tarIe y1>el!1lektar. Br. YkteBer uajrams kono ine. Harajdarsnsnda nassn ja ptr.n ta~bp qUjdb.arif aOfaJ. Bajram BUThrkenden ner joma elek. Red nisek oderlendcged? .ajb vatsq tederoleren 'kydlane.Xalq 'qb~qa oderlano aaslanslar. Yktener najrame kane.lar.

al .Baj~r3OJ.lt~le~ SLqtL sul ken mazlumildargep. toxetteren. gan kestoren.. iplg~k moktoaen.b ttardLIJ.L. .. II"·· L'· · . ef?s~lar(tel\. . '~all. ul.zatl!>qtLn. ~ul kenattL ire~. L. alpav.dof\ja er JaIJ.e~selara. lelB.Ilege.. ~orafattar.L.LBe(tg~.tan.. J erga orG:oyktaner Bat~a t~zhn. Tn vaL f?ul k~n.'·nc.n> Hedge kemd0r 'nt. ~ul kan'.ast.era'ga_:Q. . Baj.en. Dur .~~~n.'tel~ FaBLrikant.a..Ln'.~aJranl-kene·~le.Ostq.henerleckin nelemle.' :Bedga . g~ltan. . . ""mm. umr ".kykka 'din. ':liajienelar? ¥ktaBer~ YktaBer. VIadi ..b..

donja e~se ham kerantejondorden. ' Uqb- 23-nse april-' Linin tuqan ken 23-nse april-Linin nanaj kene . jul assvssl . TaOj_bla:Tadalsq turahsnda daj pslakattar Bar? moktopto nin- .. jaqsn Linin Beta. Linin BaB~j e~. jul nassshs. v- Cc Balalardsn Linin turahsnda jadqan pslaka ttars: . . Balalar Linin mejese jahajdar..se~ker~itejgn nalalarr.· in.n tbVota kin. duns. Linin nalalardsn in jaqsn du'ss. . Linin esse ham kerarttejaD:daraen.31-.

..LiniI}: (Ulijanof).~ A~ ~. . AId a torq a~.. ~ Kapitaldsn tamsrsn e96~arBetl!.Bedg:~'p!~p'l~kan Sdam. 'I'assulat aOlaj... pnlapsla- Vladimir . talJ.JU4f.·:BeraahLj jetkall MazluID' julBa~gi. . arLnda.:Q9ta jer ."" . Linin ilagenan hedarB'etl! . LiniIlg~ ..4-jtuOJ_an..i~_'... Qara."Lllan.. .':e~t()fQe~· _ nazsnda.. .h~ jaqnnan... BM..l~re. .Baj. Kypme d~hJ)j .Joqo turahLnda maktonegedde nindaj kattar Bar? Kit~p turafinnda'makt~Begea«~nindaj kattar Bar? .b.' Telke qhva¥tr.~- -' . ...tarisenen.~ .Iliic . .jH~' k(jst~I:. Telke...!'\ '~'.."'1 . AlaB~j ~ 'I. -qolaq. . "" .

tolko urJIlanqa kermohen tip. ajad nulsp kitte. Jontyra aqajdar qsvalap naralar. Ajtuqan aqaj.-33 - Telke aramalekko qasbp kerp Bara. Byre." Ansn artsnan . Qaraqolaq. tolkenen hul jaqbnan sansp nara.. Alana] saBb~bP aaralar. ansn artsnan Joneodaq. Ber keno kis menou vjapsraqlap-japsraqlap tsmsqtan qar java naslans.lar narr. tsmr. Byre urmandan sbOfbp qastr.q. Hunarsr. aldsnan Tasnulat aqaj me28-3 . Hunar. KykBaj 'I'asnulat aqajdb qatarlap. Tan. Ten urtalarsnda qar javsv tuqtap.la irtaga hunarqa sbqarqa oderlandeler. Baj.Ta~Bulat aqaj ansn artsnan qb valap nara.

.l"\IIAI ·.~Il~ ..• ..)..ilJ.. q ttl menan Barae.. ..' ~ SafiJa.T~1Jlllat"I).. g. 'AjBik~n.jBlka..~9~a '.ajtelJ.B'YTIl .~l>lI~r.larO{a ' · ·. .tQ~a.a. Balalae haaaq tan .-.}..rit aj._\ Ber 'ken jomQ~aq .~~1ln:nAJ4hA ruen.a qar kitero.f. "~.'_': . ..~.·9..Tik .k~d~n>>>ul. JIaOfLuBaj ann. . -Athbl .~. >"..•. ~afiJ~ LImn .uldp.raga . .S:bqtnlar. menan .J..'. . hyroten .en.sLOJ_:b»kittela.... ~aJh\bJ. "EUkandar alards qarap toralar.'". '.rbnda Berwl$e.snon .' :ae.• a.qulsn svalap tora ..S~diq. .. artenan brnilBaj .-n\}n-Nt~~an Off ~..Sadiq Hatsp.. QU:jBi~a .q_Lna qar javu»..'. .A..' .. k.I\O{L-.hun-quar .ittel~:r:.>..~~~1~~~9.dbn.:-}\I~B.AqBike.•. menan'Hathp.Barerg?.q~JanOJ. e.Qujl3ika.. J~ne~~q' ".r'I'"Yt~!lre Barlne~ .•.Bf.~. :Ha~nBaj~h~~ :nrb1>BaJ~qarjouial'- . a q_a.. . .~~Baj h!r~}eD. .J aharOJ.. ittg~~JrdeftereneIl.la!dh:q··J~na. llunar$lJl~~~ ..dar alaruttn~ '11~~:' :q_~Jt...•b •. ~era¥dar J'an'> tY. jaha]..:menanujnarOja .OJ. .\:aaBaJ. qar tag~ratep JQlter~..•..'~arll.OIajaarq_()ja~'1 <li~j-bp.._.~~r~: .Ailnlgiraj ~ qas:{liP Bal~.'kYll~~e q~j}tf).c . 9.:m .ru:d:all' 14n. c'.giraj.Jane:.

appaq . .lap' noresep ujnauslar. QD~. tun/in mod. QujBikgham SafijaBi~avlap qardan Linin Ba".qar togorlotep.Ap paq qardards.g_al\javUb. esogos. Sadiq..n qh~:kilges.Barha narshsla kitap uqbp ultss· Ber nala sanahsn alspihsrqalaq ejarga tip kitkon.t~~ltganda qulsm e~ep. QnThSbU' hejrop.aqardt. nala. Hava tadards. -Olkondor .q. .lar. tip hejla~ep taraldr. Sunan hull.. Yuen jnlqalar. "ja-' ~Bll'en nea:a:ep. . hyroten jahap:.a nalardsn maktapko . Urman jalanqas.~qa:tbP. Kejende nalalar. tunqas.rqarqa kymelgos. Jerde joqlans. Q~r . Halqsn jel ere. ura q:bsqI>P" dsq. . Buran ejere. Bedden . notkes. :Hatsp. kitep Barq'and.~jna?1andb elkondor qarap tordolar: Linin 'B~llajdtn. tip B~rOfan. aedda ejaareneaga q~jttbq. qarda» jogere. jerda . 'Bed.~p qbdbl nulsp kitte.japnraq. Ujnaj nalalar. Jaq~n . Linin' BaB~j!" tip. jbjnalqanbn kyrgan~Mbnda nama Bar ikan hull.ja~tar nedde uaa". halqr.Bulmaqas. najdsn hyroten jahaubq.Xisko tasanken huvsqlands. Jomosaq jenoktoj.

l(rbrqttkere~k:an~ Qa:r. na'~bm '3JThrta' tip e~t~It"qalrna.ttarllyd(?: l-01ilePl qoe.kitkan. ujbaq~ UqLj'"\UqIij qalim BulLp. .uqsv.l lijlap tOl<Jallda.mltn~"ika~~BF. qalma. aqsl qanat.jbjl])~]).Al'Bamhbndbtip.tip 'l.. Juqta.kystan. Balalar . 2~.'. karak. mas ale.

. .hnjetesterevxaqsnda hojlondcr.v. . . mektop esende tornije nisek -nulh-tq~ 'tejeslenulr. qaqsd.d.rnalalardsr. moktopten kcrek=-jaraOJ..M9kt9P medire. Anda sedge Uq~thvssapa]. nedden sul sinefta atajdarhBhd menan uqstuss apaj hom nalalardsn urtaq jhjlh~h nulds. Bodden sinet' irken. topte jhIn totsv. anda Bed: 24 nala uqsjar. .. Bunan hun yd aransddan moktepten esendo tortip. tornija haqlav kcmisijohe hajlatts. Jhjlh~qa nalalarqa kitap. mok. qolem alr. jl>jlL~Lnulds.v xaqsndahejlenc. gle kypton tygel. Ber kenersnl slnefta.

KejelIl ' ta~lajBLd:. Jadsv j~d~BLt1. .~j .. Zz . Irkeunaqsala Ujsn ujnala. Balal~r . Ujsndaj'nulqas.ingos.- Maktap. lJj bnBoterg9f3.DdDd Ee·:f)a FfGg'<iOj .-3S.· Teuelgen . Se01'etlap uqsqas.ner JUlli Mektapke narqas.· HyretjahaJBbit Dur qara taqta. Ilqsv kynelle.Rh 'Xx .llPtajlb.()ePp HI.C QQ. Hanaq UqLjUnq. Bigerek .u Db Jj KkQq'Ll:Mm:811 ~Il. §S "$~Tt !llrll U u . Jitab~qan '·saqta. Tartipqujl>JOj_as. Do . I>j. M:H~t~pke . Aa BBC. Bigerok kynelle Ujnap ta alOjfls..parta.I>'n. BaBaq: Ba~lajBbd. ~aqsalauJn&p . Maktepke BaraBbU.. Balalarxal ala.¥y V:y . .z~.

. . 10.·. IX.I. 'II.attell. XII 7. 8. 1/2 sgqatte-. 5.. Tuqtama] gel ni hojlojhen hin. 12 S~lOJ. ike tele la nik tsn jerej. 1. kelt. Irto menan 9 saqatta Bed moktopko naransd. . XI. VI...'. . Kended 2 saqatta ejga qajtansd.~un. X. 6. 9. 1/4 'sgqatta-15 minut aula. kelt. VII.a hor kyra alardsn nisek 'jeregane nelenmoj. 4."kelt-kelt" tigon jerev tav:bf?:b isetelep tora. VIII. 30 minut nula. ·11.2. III. keltckelt.attell. Bala merion soqot. sgqat? Kelt. 1 saqatta-60 minut nula. Sinefta tsnlsq nulqanda saOJ.IV.3. kelt.V.

kelt. Mi:n:aa~aTii.c.q»laq\ar:bn .. .1 ' .'uq:bj. Qaj vaq:&tta kel~~glar.SLP" ~atl:bqtar£n'Bergg-Be:rgo uriaqla~p~ Qaj ~~q:bnd&.xnr:b.eleller.14..~:bmajhbn. llcia n Ufsldap okerengena qudotalliJar ...AA. kelt. timen. . . . -1' '.' kelt.•. 'kelt.Balal~ Dlrt-lri~ B81aj:bjlotandarnerur:bnqa.A. Ult1?ra.-.b:i. t9njar9jheD. qal~a tormostan hindo qara!( Kelt. kelt. '1lijmwa~~l~.rkitapyq:bp. qulOJ. ). .lfb all~kem-qe. Kit~p ~hemt.n. ~~~reD. Kydda alIllaj l.A.na.' \ • • I.t!>.}{!D.lt~lt. u Qaj' .s~'!~t ~t~~it:::' hejlejmen: y tmohen Bu~qaBUla.\q:&jr' ty}.b pltlBulalar.~.. kelt . '. q&-Q:qa alar.': ".~1 'a.Baf?qal~r:b.1ajB~la~ t:&p-tL nOlL. K~lt. kelt.1a. minen menan tQrtno~ ~ara. ..~t6~qfotioian~a:r~.llcltap nik 'ky.kelt. Berehe . ~~el~.A. kelt.ken. $at~:bldli~Lp. kelt~..rtta.kelt.j "~und:a:'.' kelt.. kelt. keU~. Tap' ~r~la" Berehekita~Jffiotqan. Kelt..Bl?.. .BikJah~lt..t:&n.kelt . ~~l~~e~t.v.D. Kelt. k. Kelt. kelt.

. ..ken 7 Bolutlo' 6' Ydg9re~le 4 . Bed .n nisek jahansq.vsr. apajelkendor ga hava kalindars ja1>arqa ejratte.1 _ Ajad Bolot ¥dgBre~le Qar 11]' - [ill W i Nyjoaer ajr.Qa:rlnke~.'~UI(lb: Ajad.tr.anbD. .8_ 2. 2Z_ 80 12 lit _ z.tip hora. Ber keno uqr.nda havansn ydgorestoro Bnlaj c. Bed uisk ja'rfiaj:oq". ZSO .. 15 Bed hava kalindarr.. hejlaganen· tsnlap "tordoq.-41- Hava kalindars: j 0 it 11 _ 15. Sunan hun "apaj.

~a ..orOJ. bavalu. j~han~q.Ber·.m mbna>'i·~*t.9Jr~atkandalakatmagandar. ..enep ~p.~u-nanhnI\ Bel' JaOJ.t\J.. . .... . Ber vaqnt: :neddel\ f?uljahaOJ.:itep a~:r.Birde·ko~~ne.. . §Ullbl\' arahLna ken.~··te~te·. qalaj .heitgQ' -hWJ.ldLq.:I)l1ltufiajlarmen. . Kitaasmds tt~Iaiill>.~J B~J~l»:'.ena k:yrhata B.•.viJL~~flin:f.quvauJ)$Ii. J4hau..} ale ~lkandarga~jratam. 1alamatBilda.>Jloif.:. ha.!J.Bed:'~U:nan' ~n:&I\: 6j1(atkQnenkatma~k·-fdeB~d j:bjLI~~. hed Bblarda.kilensok! E~top Bude nj:6nsbq. t.nLI\..qalamaten .r~vr~j~~.~ulby BiJ1~1Ji~~> tygaraK :hbU:&q. yddare hava kalindan. Bujaf' :sildal!en al~q.ahe:rns~k! Jan. jartLliB kyk Bildahen.larl.aj-' Bat jahaOJ.jte'pf*J O :aldJ.u. KaOfLU"kit~ph~l~rOla..' . 1aklJ. ahemsHk.·~~'-t:I.qajnLq -....vmav .Birde~'. Qar java. Jahap .andar ale tep olkondorga kyrhatte.~in.ll.•.'.: Ydggre~le hava BiluQhenjartLhb. .b Bi~.. BolattEn. .q•.~j&qLjete Barl:&01L'35 ~a.· .e/ ja.an kalindarsBL~dn uqL~VbS])~"j k'Yl!f3pq~~dpl~'~lmLnaaqbllL nalalar.gajem muqsa eslene.q itep ja1>arhpOj_hd" tip javap" . 'Jen.l. k:yk. .q. j~hap aletandar. aildaloren g.· Yae·-trgel· ireIlS0k .ncq •.qm~q. mmen . >Ul .tt~r .~n.t1:nq.lo.nda artr...'.~. ·.aq. i1>apt~re hani/kanden.~oJa1? ~..

Bogen nedden maktapkouqs vsr.an:bBhddh.n qaranb. O1aBitof. Solemetlekto haqlav.- 43~ Kitap. X.Bigcrok unqan nalahsn tip" horkern maqtap tujalmaJ. eskonenedde hora~t:b. . nama.qaOlhu nujalmaj. II\ elek ul nedden sinef nalarr. ul mektepualalarr. aV:brl:bqtarbnsdds ylsane.lardr. Qelerilderem juqalmaj. nomo a~aOJ. kykeraktareBedde. Sula] itep. UI nedden BujdaThB:bddb. qararqa duktsr kilde.nr. . ja~tgreBedde.n Betahendo qarap ssqts.

.' .3~TDFL~q~~. menan I ~ .' .bd~ BaJ q~qhd.. ~J. . ' "..' halqsn nanjbv~9fbct..qO&.. 2~S~10~a.)!9rva'lI:.tJijP7 . '. as~q·".:dblI!." . .q~taraan hun qtil~arL?lLddI. ..!1.·alat~~•.~aqbl. .d~nda kam.b~n .g~in".'. taa~~j c ' JL Vbqbd.j'o'~n.'.qJid..\ 6-4ri:r1ttp..as.' 8~. b--01ilem.t!. . v.<mellal).t-yden ~maqtar~ ..hu:ll. .qanat -~E~e· .~unait .q!il~¥fOJ. " 'Q-4VJ(). " .Baraen.Ina'. .'. '.r(jLI\ b.bd{tbjblb hsv me . ..a:bq~d~I:»jl>l~~~ A hsv.h.~q)~~j~~:'rurg0~"~1~l~. kII~ktaregedde . O~ola.ki..«tQtitadato~~~d.()~?.Ld~. '~~. .. ' 5~Kflq~k.BbsBra. ' . 7'4J~qI~£r .. 4. 2-Ni sasha1\~~rin:H ~UrBrhbn.tt(~taregedde ttt~~rtbptL~ ..' " ' ..:.'.h~l:bp.Be«ga .k~~~e.qtar:b91L~~.h~~. \J~q.Jb.·:al~tl8in'~'...a~A~ara1dn.me:q. (~ I-Betlek'Barua'tHrleK Bar.... ~Ber-Ber. 7-AllaOfa ssanqan .qalqitp. .. ...ytf(lare:..~blap jUVbq_W.Tanege...:B~~bOJ..tlek.~B~ Bar" :e~ juqt~~' . 'i'!' '.a Ber-.~ar'Jt8§q~./B~~!q'tJ~l1t ' zalqa' jijb p.. . 'c. hs vm~~~l:l·'j'~vf.arbq1td~:.~njt)Vbqkd.~Joqlar 8ildbnafi.hena B~>·.s.. 'B~d~n."'.hl1'V~llt·'jelJateged. h"m.reld~nhaql~I1LQJ.·~m~ enan m qulda~bq])ddb ham mujnbOfbdpb hansnlap halqsnhsv. rddaZ:Q~5~Jjejl~JtfM?' h 1-· .'.:.U.qadavq~ar.4.1 jaq..t:&~aOJ.·'.. ~~t~nd.a.

-- 45 -

~n,hra~hrh:bn,.

8-HaBanda

hajrasmahan,

srdsnda

Timer Baj aOlaj qh~ nuranda juldan adassp kitep uara, Tuner Baj aqaj.
Timer Baj aqaj avr.ldsn jarlnq:nna ner qartr, ine. UI sovit vlass nulqansa Beta qymeren kesela jalsl>l:bqta torop ytkargan. Savit vlass nulqas jalssla] torop joremonc. Ya aldsna jort halsp alds, Ber jnld:b avr.ldr.n ya ara jardamIasu komitate igen sosesep nirde. UI jl>ldl>igen unds, Timer Baj aqajanll, qsslr.q, kilohe jl>l taqb soserlek ham adlap e1>te, nassna alnrlr.q igene nulds. Ikense jadsna aV1>1 kapiratsijahn aOJ.aat alsp nirde, . Jalsl>laj jorep alqan qsdsl .nr.davr, xoder olken hl>jnr nulsp kitte. Ber kende ul moktap jomoso menan vulssqa kitkojne. Qajtqanda Buran nulsp julda adasqan, Jaraj ale, qsrda e~ep, tunsp qalmaqan. Juldan adasqansn nelgas, atsnsn ixtijar.sna qujqanda, atr, alr.p qajtqan. .
I

ttlpta uqs]. tTl, iptasterena lddarellf1~ .. alsl?~9.{ j ta torqanlsqtaren, ser yaqbt osahe menan ikGv';; he genaurb'htbI\ igenen qaravvnllap ,jalanda jatqa,ndarbu, .-aslpq Jbldb aj(lau .ejga' jarap~ ikm~k,horap tamaq \ twdL:rOlandarbn . narsnda tedell 'pej1an~~>: 'S~;y:i~V~tJ,Sb ubn~ha, ~~' ,ham~n B ~uhtJ .J,erar' In~lr,'~aYlt" Beque :aaam 'ltte tip \ hajlane.· .: .', ' ....., " ". '. '. H~dden, avsl" kapiratsijahb' kemdargaa; alsp Birde? .Hedden yd ·ara .jardam Jmmitate kemdorgo igen saseste? .- .

:f!tner Raj a,q,a,jdbi\'q¥lb-~aijr~~acler.m..ak-

TaB])~.
Balakaj .Bulatqa 4ja~. 'Ulnik.kynelde asqr.s nala. Bed Baf:bBbUaa:,anb'jarataBbd.Ber malde, ,qb~ qana ul jort ~lljlapodaq j9r9nala:~qitraOJ.bu "ale malajttar; IDbDa'min nindejdur Ber. Pbjala\ld,1lage .taptblll" tine. . "' . . ' Be(lkalde~, ,k9Ia~k ta:- nig~'hinen, phja~ Ianvdsm? ,tip horansq, -, Ann, \h~ftargak~ rok tine Bulat. 'T_a'htamal alJ,.p Bult:J,tt~.n,pDJa,. lahsn herta Ba~anhq. Pl>jala haman dsm kaj(3), qaldh.." Jetmaho taOf~ Ba~akajla.naBa~lanh.-AnD meJeska halu 'karaK tine Bulat. Bed ansn p~j~lahbn_ mejeskahaldsq, " , _ ~, .. Bulat jorttan ll.aDla tapqan? Miska halOJ;as, 1).1 ni~l~gan? .
l I .'!" . . ". • ,,-

Jomaq,
HbY01a Batmaj,' utqa janmaj.

,_

:47 :__

JQqIa nalam, jom kyd:eIl"
Jom, .jom kyden jondodorn.

Kiston tr.nss joqlahan Ujnap ytor ~kended:en,. Y tep ,kesle nulsr BbI,
l .\ ~

Tbrb~ esse nulsr BbI, Jalqav nulmaf tikjatmas, Igen soscp ursr BbI.

Beravner ..D,lglde.te~a.nda:autqa~frga,n., Butqens U{lajBmtigon ikan"q~laOJ.p nulmaOf~R.

,

rat. B~tqalu~' k~hgm'"a~8.r~;&n:4 tip qalaqs n all)p::~jatq.a_n.BLljatByda nutqa kyrmegen ..

Ikense

Jomaq,
.
"

Jamavr, .nar, jeje juq.

A1U~~t~
, QaraIl,91L,'qalLu urmanda ajudar "tQra' ine, AlarabIl, :oalalarB nulds. BalalarlJ:l>nlinaheelel{ nalalarsn yn ',hatij IIleugn tujubr4b, na~larL tid y!r y'btelgr. InalieteB~alalarbn.a Jetmaj ,:aa~lans. .Indeajuqa ,aabq tanarqa kargknuldLl~, nalalarsn eJgrtep urm~~mengn kitte, ,Ajn! aqas. qsvsssn kyrne. A.OJ.asqLY_Lu(la umarta qorto Bar .ine.. Umarta qortonon ilaILuar. Aju aqaa: .qhYb~LnaquILn huddnla, .aal alds, Ydew asans, nalalarr.nala sirde, '/, :" ,
I

Buran kydde tondora. Bbl qajhr. Torna kilde torqolap.ldap. Qaddar kilde qanqr. saq? DurkaBandar qoj oldo. Br. Dyrt midgel. Br. Esse qasr. Halqs n tande tundsra. saq ikonen Qaj tb p osandan hora.l qajhr. Ilge tuqlsq tojoldo. Qardar irep jblqalar. Kylotkogo hsjndr.nda nider isetkoncn Bar? Br.p hsvnqtau. . saq? 4-28 .l qaj saq.l q aj hr.- 49- _Aju ninde] jonlek? Aju -turahr..bP kitte jaltsrap.AOJ.

Rar01ajb~npBett~wr.~: : " 'UbI qa. . OJ_aBitof Jomaqtar: Berfirek. Joma .. . KendBr . hin tutbj qo~..' Berja01b aq.BajOlo$.Be.' ' J erjeaondQJ~emlektat.:yt~elar. Os jed altII\hf? Bif?sbjbrsbq. kenxol alr.~enlBe Joksemae.-.jhn saq? X. Un ike torn_a. TJn ike Botaq.: Si~HID. jap. . nelmohon .60 - 'Qof?tar>qajtnpkitt~lar.aelhon .hraq. . Hor notaqta dyrt sopsek.v kene.' ' qsrq higed tak~rlek. hor sopsekto jete. . Hor japnraqtnI\ ner jaoth qara. Dy~eIllBe. I J omaOfa:ser.' d-yrt aq qos Anb . Sar~amBD" Kese joma. Hb 'kendar. .

. O_l_ innvar -31 ken. UI xalq qa korak nulqan tavardards hom igen qoraldarsn kiltertep hata. Bodden Avr. A vs ThBbdda ner maktopuar.Ida jodlop jort Bar. Mart -31 ken April -30 ken 'Maj -31 ken ljjyn --30 ken Ijjyl -31 ken AOj_us -31 ken Sint9Ber--30 ken ¥kteBer --31 ken Nujoner -30 ken Dikenor -31 ken. Anda ir nalalar menan qsd nalalar Bergg jbjblbp uqsjdar. Fivral -28-29 ken.._t\_ vsl.lqan. Bedden A vsl keselore igen igep. . mal arBbrap hom jgselselor ultsrtr... p ken kyrolar. 4- Bed:d:en.51- . AVblbBbdda kapiratif lafkahr.Ajdar: . asr. .

-r ~ -: ~ -v-. ~ \ \ I A Vbl...-:. . '.tip~i~ed itep hslap kithan qardar..'....tav.·Buli>p.z-.: ~ ~ ~~ -..jhh Ber~ pare jadOJ.ajUOj_arbnan kilgon ef?~: tarde Q~O avsl savite Ba~qara.'~. .. ...:kevek81alandp. QQj~ jergo .insahs).. holamdarsn <ner.turs qarant.tir.'4i!~i:..c- . .7hala~.' Ana~' nejek tavBa~tar:bqarajdb~Axa.Q.~' v."".~ ~ ~~ ~ -: ..as aotaqtarsn hbndbrL. Uramdardan..a naslanslar.' . Xalqta kortalorendoge at. karto llujdar:onan"jblOj_alardan \hLvdar ner-neren quvsp ~bltl>rda ~:bltbr..."'".teko-teka j~r<lardb ._..-~=".)jalgan...' -t~v.' .an~ AVlilOJ..' ~aj~ lanbpqujblOJ.~ -::.tarafbna:n. Bag9nAxm~t . e~~lare k (Bulattsn jahaOJan rosemdore ham [adOJ n . Qa. .jerga 9jaBa~lanb..a Vb p.p'uarIM? jerde qaplaqan.""\~ -. irep hllVidartamshlajpa~lan:b .. Qoja~'jerggturlJq~ranb.. ej ergala:reria. a -:.!:'. .' _tidaktaren'. ura'mdarqa . tav Bittarelg taiL kesenen Ba~b. Qb~ Buj&qt1tj. ~~~ . .A.s~vite avsl: '•. (.""'£."~.- ..h sesevge oderleneler.ii.aOJ... ~~~~:: .OJ. '..

2-use sinefta uqsvss: Hatr. 'I'ssqa Sho_thP~jnap jg~ nalalar. ejde taslans. narlr. u . jhlo_ta. Ilap aqtr. Aralnajr.p. Bik dur avsrlr. ydgn-jhlo_talar.q saxaralarde. Sbjbrsbq. Irkalone-hejep ujatt». Odaqlamaj jadqh qostarda kilep jotardor.n jegep ssqts. Okerenlap ha~a Ba~qaro_tas.qts atqarqas. donjahsn. 'I'asnulat ulr. e'bten josel ylon Ba'bhp. Tamsr. narlsq y'bemlektgr. Jad. J ouestelor hhdo_t ns p eska. jahap.lar.n. tsrma alr. jer sarr.lar huqa. Ssdamaqas kondon ss vaOJhna. gel sosoktor. Maqtaj hanansr. I'bke torlaq=. J oqlap jatq an.f.p. Tar havalr. irej aq qardar. Tora toskos qojas. Hanansr.iske ojahr.- 53- aqaj irtyk torop. a-use mart 27-use jhl. Shqth yreska.ujatth. a Urman. Torna qaddar kila haop.na.nsesp. Bas qalqsttr. Jaa kildelg narshsn . Bolon tuo_tajdardh. Kolop eosok attr.q mal dar. .p. handuqastar hajrasr. Barlr. Jerden. kapiratiftau orloq alhrqa tip atr.

QaJ saqsnda nalalar menan ydela uJnaJ me. Linin aana] y~taBer rivolytsijohenen raejek julnassshn nulds. Bik t:br:b~:bp. me- . Olemeron esse-kerantijan fajdah:b eson korosep ytkerde.jegerep . Y1emena ner nisa ken qalqas. ' Ul' sul ug Ulij~n(jfta uqs] naslaqan. Jemerelgon jeren ojahansn.Bylmahenda ujnata_ham.qalds.jahaj qarluqas. '. Xalqr. '". njuarqa nik jaratqan. ul nalalards hamanjaqlaj ine. Linin BaBaj'. Alar nan ·ydela najram Itte.Ulijanof. Linin BaBaj nalalards nik jarata ine. -. ~ajarta ine. <laila~enan ssqqan.. Ul alarqa terle ujsndar .. Linin . Q:bUn V ujndarsn naslans .UI . Linin BaBaj . Semner (xoder Ulij anof) .Banaj nalalarqa "qL~nl ~~r~n:""jahap "Birde. menan ida nik dun.sanssalar..jahap' nira ine. qudqaln~tn jad nulqas.an.. Linin' hem nalalar . . ine. . Iptostore menan. Her ner jan ejohe donjahbll:bD. . OlolarUjnarqairek Birmahalaffir. Alard:b:yu.~.alardsn ujbndarnna qa~na~l!"ine. Linin nana].Irkenlekto .Bbl -"qLdbl ~Lr~~" yde ylggs ta ansn jortonde.Linin BaBajBota.qalahsnda tuq an. _ Linin Banal kera1>tijan nalalarr. 'B~lakaj saqta -:gikmutnulqan.' Ansn atah:bkera1>tijan. Hasaqsnnik tLrn~:bpUqnOJ.

jetoksehe.- 55- Linin nanaj esse-kerantijon nalalarsnsn in. note hvrottoren . jaqsn dunr. Linin nana] kenendo nalalar tyaondoge hyddorde nerkettelori I-J oros j aharq a 2-Kyrggdma jaharqa. JB~ Lininselorden jbjlb~b. 5-LininnaBajdbD. 6-Kyrgadmg rivglytsijynni. 4-Pblakattar oderlorgo. 3-pinin nanaj turahr..nda pejessa quJarOja.. . kalindar oderlarge. Linin nanaj Betg donja e~se-kerglltigndgrenen. Linin nanaj 'ksnonda nalalarjere~ jahajdar. Linin nana] hyde: tornijosehed ner nalala qalmanqa tejes. JbJarqa.

damasr-domaor. ~el~BeQ.Ber '. B~u·uqbjl. S(. kss.:da'mBbr-domBor.oarlhqkes. . DltmB~r. Damnr.: Damnsr .. ike.Ber. Beddo narlsq kos. ~tarBed.r ' . tidj etorned..lbU.!le:r tor:rqo~~ . damase-domuor. . domnor.Xu~aBbd. xa~ alaBha. domaor. as.)1). Senki Bedda kes! ' p~mBbr-do~~or.. I Kyrhoterned e~.(loIpB()t. Damasr-demaor. . . damnsr-domsor.r kos..tormos.kl<lleddakasl ••.. damnsr ..r-domaor. Bed tedarBe~alOfb kendo Matu:t.. Be..aulr. Bedda.. Matur .. ' Bed . .(l. B~dct\) . Bedda :aUlbJ.. K-yrh~terBd e~". .

Tan. jhrIa~hp naranau qao_tbp. uram tulr.n qotlap sznaktar . . Kyptou nirle note xalqtsn kotkon najrams I-nse maj jette. Begen ken nislopter. hor nerehe ydderenen. qoja~ sr. qajdalr. attn. Beto xaIq irtago nerense maj· najramr. fr.lalar.n qar~nIaro_t eder londelor.nqr. nasqa kondorgo qaraqanda ajrnmsa matur.- 57- I-nse maj najrams.laktar totqan duz.qtr. xalq..laktarsna japhlO1an luzr. najram kejzcmdoren kojengondor.r aop. taqqandar. Kykeroktoreno nernse maj najrarm..lar totqandarda uram nujlap. a Kamsam uldar irtoga najram nula torq an ten joqolarsn joqlamaj oderlektsr kyrdelar. Qajhb nerovdere fr.

laktar"q:pdbl ga-' lestllkt~rjaltbr!lp't~t1t}lep.. her 'jerdG~kYn:~.nlrdar. ala~aJ.lnnan q~dbl q?skQrdar. jasohen .rgg.~'urmEtll~~!<!a'~-Jl~r<J.l~aI~x. Uramda pianirdar. kamsamul ham pia. AnanhuI\ alar menan Berga ujnanbq..' ~salare aerehe artsnan nerehe .auramdarr lejga 'qajtma.~ul hem pia nJrdar. aqnp qoja~ . nurb a'll thrid~ q~Q~l :fI.' taOlL Ba~qa:h¥dder··menanBalaIhlgj4ar.Aldan muzska.elkBiuiB.~~otLla. qajtqQ. IV ~use I.Ja~ahentiIA. .Kiska taBan min ejga.nda inde qoja~ Bajh91aj~ efe1927-nse jbl 2 maj.rabIl..BLlarota qar~L' diril:a:nbstbr~t&ira~a' fJ. .~~~da.alma~. qa kilgan~ams8.p. Bulat. h~: ~tr!:~:.~ arttt).a..~!\:.kanuhunista:r.o.b. Xamze uls Jahydin~ . ken min kendon- .ja~BHen~kllmIjiunist~rc'.Ja~ahen e~se-kerB1>tij~lllxekymateJ'. aftamaBilg~ ·tej~lgBll'pi8:nil"AAr"i~"J~~ahen nerense IIlaj. alardb~ atalar.nelek. ura :q~sqLrala1. menandiIqanLstbratsija' la nuldsm. ~:~ iITl . maj Bajr&mIln ni's~k ytkardegeu! Rea nerense . I ken . .»:bl.t~ahh.~oY.nhm. .evek tulq$nl.qbULl qask~ruar.}l.at1>~q..Jer' hel~e1l9~:~W~¥~~tarolla qajda tavd~~OJ..BujLU.er~qlJillb.Pltr..~inefta 'UqbVS~. dinged tulqb'Ub" k.1~:~alq ner julaj.saj. .ra1I!. [ansnan.'.

'I'r. Sula] hanan igenselerde. Bed: kyrdek Qalaj hanan Mbna sulaj.- 59- Flerelgon jer.raktsr Haban. Igen sosorgo SbOjhp naralar. horalor. heralor-smsna sula]. . Timer tsrma Igenselor.

I414. Ketev Kotevse hrnr£Baj.'a~lbqhu01 alar.*l~.' hfnrBBitjketevse. mbna "~ulaj.na. ms na ~ulaj" ~ulaj. . '1J. Bbjbldaavbldbll. llo1alar.-a~h. Beakyrdek igenseh)rae Qalark~lt~ jbjalar. .Be~.-- '60:~ ~ed kyrde.It.I . hr:brflBajaOlaf 'jbl liajJ)n -av:bld1>D"hbjbrbu k9ta ine. . ~tilaj. ~ulaja~llJq malar. Be(l1rFd~~igellsel~td~Qalaj.ItSelgrae' M~:na~ul~J. e.hbjbr:&n . . sula]. keiarga .:_keltajDjala:t~ Q\~laj:'ttti1})q_ :aralar:-.Dl}'l!a.~1t~ek ige..q•. ._ . ' h M:bna ~ulaj.:~$~q·s~s\}h=}r!' .mf)na· sula] ~uhij . ~ Ita.k igenselarae <ialaj .a~~:bq_sas~l~.:~p.

"niD. Hedden. tarals p ki tg naslaha: "M a 1c y k. Ber vaqr. Saq qbna hsjsrdar nezokojlop tarala nasIaha.. J>r:brBBajao_taj' ans Mujnaq tip jertmoj. rnenon hbjbr kota Bit" tip xalqts koldordo.~ 6'1- ul alds . Xalq: "ul qul quja nelmoj Bit"~ tigos: . Ipteslekte ujiamaj. . alOJbajaOJbU:bD. Bik kynelhed nesoj em.. xoder avr. tbrb~a. Malcyktg hbj:br ketergo ejrgnep Betkan.rqe. ner jergo qajtarr. qajtarsp kil" tiggn nula.l menan dugovor tedestelorme? JalssIar jerogon keselorden kemdorden dugovor todoskandoren nelehcged? Hedden Bose] ~ Tuqmaqanqa gsgjem.r kotov xaq:bnda"dugovor~~ todeskando: "hed dugovorqa maloykts la kereteged. ansn quls Bar Bit. alardr.g. avsl ketovselere avr..t nr:brBBaj aqaJ xalq menan hnjr.l jaqr.uI da mi-' nen.na S:bq:bp erg. Ansn MuJnaq isemle . ete Bar. Kyp vaqst "Malcyk" tip keno joroto..nan alardsn aldr. Bar ole htj:brdarOj_a tanan Bar:bp.quja torqan urbnOj_a BarBar" tine. Jendare erpgjggn. EIggrgelgj uj uamaj. nerehen qaraqa manarda qul. QoIaqtarb qarpajqan.aer BgIgkgj geno . Hsjsrdarr.

tsrma kevektorde "ult:ortaRod.. _e~ kamisij0hene~. Lakin. narsnsd e~l~jHs~kBea. "min tai\ harLILOJ. uqL¥ nulmas "tip iOfl.BarLBbd3-nse sine'fta ~ergH.. qan vaqsttan qalmahaqsd. S9golder. .:bn'ta~1anL .:oa" ~ irtaga-irtaraklrllegea" .ki~er.tine. .nul:r:. jr~¥k k~larBea" tip javap qujdblar. ! Uqsv tuqtalsr . nik ul qaaare irto kilmoged. "' (Balalar aarshsla: "Jarar. . mr.aderlap kileged.~~dBerga sbOj_aBb(l nerga. yaara: "ikav B~rga ult:r:rt:firB:bd"-qajlu. Arqa·janatl hLpL'rd:om.m". Arananvaerev. R·nsesineftar ~Lj~r.r'~ tine.' ~ vaqr.rILofbJj. ~alqa:JB.t jetep kila irle. Baltilarann..9~'aggn. . "Kamisijalar juq.)~rgan~ Besejemo hst. lalgnme. tip 'hora'~a naslaq andar ine. .qajh:o nerdore: "Bea' qalaj~tepultsr! brBLa.an Ute. ' QajOiLrqa. OJ... kevek hyddar hejlana naslans.Lnan kila.hdda qajt:o. kana. ".mnr:hldaj Ba~~an~.'taq:& '~unbn"kevek terla. xedergo BarLOJ. qavLn.zah:o'-J arkaj: . -Sj .qa'VLn. salqan segolder.' &1alar~bl hyud:e isetkos. .~ E~ kemisijehenen a01-' . " l\lLjnqtar:o n t(."Janbirtagault:ortLrq8..e~kH·s:&qqallda. qbjar.Ber aqzahr.Biraem.aeravdore esavlapBerga "ul~brtaJLq.tine.ti~ei ' . sr. namal~r ultbrtaBL(k :B!). huqan. ja~elsg Baqsahsna qarBuz. Bbl lryakypkaB~rmap.62- Tb~taj9rap .Alaj aj:&r:om. qarBuz ultsrtada~.kaBe~~.Mgkt~ptemeskomisijohe: "irtagayaeBeaaen.ajLrLUl eslev '~ajh:&d. .qqanda ejraterBea. kendo haaaqqakilo tor-. ki~e~.

nerdorev min nolokoj silogemde. qajhr. qsjar. namelorder alsp kilmokse nuls p taraldslar. kBBe1>tglgrgg ht.kartuf. Taop. segolder ultsrtr. qajhr.Alardsn.- 63- Sunan hull. alsp kilom. salqan. koaento.ddr. Bedden joselse naqsahs. nerdore kerzinkomde ta01b. Jortonr. ajad kondorda qbjar. .v hisaaod . nalalar ya ara \ nerovhe qarnuz: ultsrtsrqa ldlgondo orloq halsp jerev oson nalakBj qomtamdr.Iqan.n artsnda joselsa naqsahs Bar~ Anda .Ia nindoj joselsalor aeloheged? Bsl hyrotte ni kyroheged? K9Bett9 Kartuf. tytgldgrenB sbqqan syp-sar ylandorde utajnsd..Alards nedqarap -y1>tergnea.

B~~aJ:J."'. tB~ ~ardl\j. """"""". . (qarauz) Bana~nelen J~alqall.- " '. ~aIqfl.1a. (kane'.'..' " \ I .- •.qoft'.b~. • r 'Bni tota B~najdb.' I .uj:p.. j ...' n8:Baj tota.s ..'".~~~ .'.naj>~lqa~..' .' TaBlt~maqtar.1a. " . Bujl&.- '. .· Dur~"B~ Q..· kyrep. ultBrta.Keskeno jort.. ".~qprQ_la. 'Tar~..-Ul· jaraam01a. anhp .. .BaB&ji·'f?alqandB.".. ese tulr.~< t~~..bq_ara:<~lmajjolqop. i " . r. ".. -' . .·. qar. Ba..urnn.:.. . aniae~u:~da. nu.J)ta) ..'~.m.I'(qBj~r) .Ese q anda].flalqan(}B" ~Bi Banaj tirl~p ... 'Qat-qat tunlb. Saq:bra.. j'.· kila. .aJ'tartalat inde.

- 65- Tartalar. aj tartalar. 28-5 .. . Saqsra oni jardamqa.dlan.snqara almajdar jolqop.n sunda kyrep. 'Qndn tota onide. sbqara almajdar jolqop. aj tartalar. qbd tota onide. sunda kyrep. msna tartalar inde. qr. Banaj tot a salqandr. oni tota Banajdn. nanaj tota salqands. Saqsra qndn jardamqa aqnajdr. BBi tota BaBajdb. Tartalar.Aqna] tota qr.dsn.

aqBaj jardamqa Bes~jO:e sunda kyrep. ~j tartalar. Bes~j totaaqBajdh.tota naBajdh.salqands.aqBaj . Saqsra . BaBaj tota . / .--66 -- lot Tartalar. msna tartalar inde. sLotara almajdarjolqop.

totop. onide totop. Ber hs v asa halsnqan tar nanmanr. (salqan) Ike koze. Sssqan aesojde totop. Tarttr-lar. osorsalarda nerheno-nerhe jul nirmoj hede~arga naslajdar. ikovhela hsvOfa jnqblbp tosop holak nulalar. sbqardLlar jolqop. tirehe qalsn jono juq. neso] aqBaJd:b totop. qsdr. Ite himed-majr. aj tarttslar. hedesolorda. t . saq:bra Besaj S:b8qands.n tap urtahsnda ike keza osorsalar. BBi aanajdr. Bslar hodesalor. AqBaj qsdsn totop. totop.- 67- S:bqara almajdar jolqop. nanaj salqandr. juq. Tanssmaqtar: .

humaJitlatqajDb. QojrpOJ.Qolomnaj qar:tejJ:)neI\ B'a~bnta.butip qssqsrsrsm tip ajaq tipkon i~a. qaq qejop qujqandar ikan" tip ujlansla. hatsp kolas alsrsm.qajqajt~~kitep qojroOJ. BLI qujandr.ena kilep qunda.hnn . sunan .qlljallqtl.dsuassp qarap torqanda qalqan.a jererdor. Am. a.. hum~laOJ. Hamanda sula] Itep adaptans P ultsra. suqsssn tartbp alqaJllb:.. Suq_hqa.m.ojaneste. Anan nalalarsm BuILr. Bsdav y1>ep hLj"br nulsp nsdavdar.Alar'maktapka uqbrOJ.n. alards hatsp Her nsdavalsrr. atbp alham.-'i .III tavsq senes sLqarLr..-68 - Hunarsh.sqanda kitkon.(\batmaqsL 'BWbP IDbltbOlbu tedgp inde atam tigonda.Bo1>op jatq~Il cqujan.atarqa sh.a ~lJ:qb~bjaBe~te. UI nsdav taqr. Berdan nermalde Bel" hajb1>qan "mbnda. '.tiderak suqsssmenan suqsns. Hunarss avr. osopkiter? .q~~nd~t Ber h~Ilarsbejrg~at~l"Q1a s~q_qanda.la y1>~r. Her. Qasall.nulsp ej tyimp. tirehen hatsp . tavbq.jnb.~amaqsb ..albrLui..on tartsp alo[ajnb inkejep suqsss jaBe~te.. 'BarLOJ.. ejrgk.qta menan japtbrbp. Barmahalar.

Urmanda 40 aqas Bar(ine. 15 en ki 1>telor.- 69- Urmanda aqas qsrqalar. Esselor name e~lajaer? . nisovhe qalds? QunaqBaj 10 aqas kinte. ni eson ki1> telor? Aqastardan noma jahajdar? Aqas sssa torqan zavvst. Jarekoj da 10 aq as ki 1>te.hr. Barr. kydme? AOJastardr. Bulat 5 aqas kifste.

:.( 4I: 1tUf\nl?IIUpp. . - ~' . '. '-'. i~Q1Astar.Taqtalttr. Dyrtxql>r:w ...it~p.:.I. <f Z. '.(' :1[. hshlQtan. . 1 ." B .' _. '.'1:.

kytorep nardek. kerhed aq julsm. Kosla BLI qulsm. Ilga gel soser.7l- E~sege. Inde alansd irken huh-star. Sunr. Esselerdo ya kostore menan ken kyralor. . dosman ilatsr. Sejolle nsl qulsm talmaf mangega. e~se ja~ natsr. Ana uraq menan syke~ rosmev Ul esselor menan kerentijondarden nerlosev nilgehe nula inde. Ilde nidoktor.n eson csselor menan keretitijandar nerleklo ~ep ja~ajaar. izge jul asar. k~ra~alar. Tiged:lendek. Donja savlatsr. Osoraqan dosman. xur nulsp qasar. Kera1>tijandaraa ya kestore menan ken kyrolor. I 1>ke tormostr.__. A vsr kendorde kypton ytkaraek.. Alar qulqa qul totosop Bajaarqa ham kulaktarqa q arsr. Ilga tbvabrbrbm roxat jalngena! Esselor menan kerofstijonder. Qurqbtma1> donja. erketma1> yleln.

jan. Ajkitahen ken: kitte.l. Time hin Bedgg! tigedlondek Bed. TidO:an narsp j etoraed. .zvanuk. Bedden vagun. paravuzqa hsv aldsq nedden vagun. ' Uj s n.r. Tartanedden paravuz .h tormostar.vagundar TaOfb kitte qudqalsp Il\bua sulds .':. Urman.. Avr._ 72 __ 'Tadep BaraBbd:. . qalalar. . vagundar 'I'imer-julds helkette . Balalar pujsz nnlspujnajdar . Bedden pUjbz jul kitte. N hqlL nigedgo nigedlondek sed. Janda qala qalalar.

Bal qorto. hodop aldsIa. aOj_as:o notaqsna nal qorto-kyse qunds. Havalarda tadards. umartaqa urnastsrds. Hytep jerej ujsnds.. Jerkoj aOj_ajul kyste kyrep tunalqa.r esen nasqards. Jamop. Qoja~ ss vaOj_:on jajde. Qo~-qort hsvda qojondo.jaq~:o. tamle nals nuldr. Ja~ nalalar q:ovans p. Jerden. . Jirden Bite josorep.- 73- nedden vagun. e1>te nasqards. Qoja~ kidy atqards. 8janlre Balavsd jaraj? ni nomanon nula? Balavsd nigo . vagundar haman alqa Bara- naralar sstansala toserned M:ona jamqsr da javd:o. Mal yresto tujsnd». Ikense jhlOj_a Jarkoj aOjajd:on. Ha valarda tadarOj_ as.

Kimerhon narJdmege. Barjeleg. 2-· Qapqt.. Ifi. Umartaqa kildelo. huvsrhan 'I'astimer.b Bylmala . Balsn uslap alam tip. Orselovse nulmans. AltL jQ~lek Tl\~tjlq.r. UID. Qotolorq aj~ger<1e... . Bal edlavgeBik shmL.tranOJ.ai :lJara1ll <. Bal barlLOj_nn beldelo Ber ti~ektanqulhaldn. Merej. Qorttarq anann .9rdej" merdohe.tip. Qorttar qLvds.jed ille Jomaqtar: 1-. l{jmakla~ep talans: i F<ialdanep ilan.!> .er. selter Bajlaj q La nala. I.art3OJ.e. ~Qrttar 'SOo_(Lp a:ql'UllL q "lJmartaqa oronma'~tip. Bal narlaqsn neldelo lnde Baqsa eseno: Qaramaj y<1 kesona. . . Barlsq qorttar qudqalds. Ba~ jnrOj_~h:L . ejerde.i\ltL j oslek nalans.

tine ~a~aj. BaBaju}"_.qur:bqm~jhnsa jaqbn' Btt:r:bP qaranr.Oft:thaJ. Linin .'ni~ OJ.lar. Bhl.tDOj_a.:bn91 an ikon. alar qalans kyrergo tavqa menepto kittelor.Qz~plandelarhanl tanh~ -kevek tojol<)las. Paraxut Ofe peristineno tuqtamaqas. .Jelg ine.lar. ~araj x()ref tanbJ1.niena:o.- 75 ~ Linin nana] dh tansnr. Dalansn tap urtahsnda ner .h o~oj.ad:hvdh 'kyrep UqhUh: Vladimir IIiic·'Linin. Paraxut.S-l1j!=»n hxratten. 9pti menan ~araj Ofega paraxut menan nardslar.tan:bOjl. 8pti.~yratLiniii: Ba~aj. '-~~rgj BLI hsnds kyrgas. qa~hnpaOJ.suj:onke~e hsns BarB:bp tQra~ne. .··· Ikavhela nik satlandalar.

- 'l6- .

-77- Bedden elefnans nasq an masina.ard:n. . Sul masina Hedden. olefuanr. Bartbp sbOJ.

.

'I'imernaj aqaj TaBbl? .... Jomaqtar . Jaq l?b nala . Bedden Avr. Linin nanaj .. . . Vladimir Iliic Linin . Ajnikanen ii>talek daftarenon Qbl? • ... . Maktap . - Bala menan saqat . . 20 22 23 27 29 30 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 " " " Osto-osto .FAHRIST 0j ese .... .. Kitap ham nalalar Hava kallndars . . Bbl qaj saq. . . Salsmotlekte haqlav Ololardsn hyddore . Qojas jergs turb~Naranb Jad . • .. . .. Hunar . . Moktap me dire . . Bulatsn qbvanbSb . Ajdar . Sengeldok jbrb Ajudat .. . . Yktaser najrame kens Yktaner . Hyrot [ahavss nala Aqas kynek Besai . .• .l . • .

. nrbimar kstevse . ... Ike 61 62 68 64 67 68 55 56 57 59 60 " 69 • Essega . BaBaj belen salqan ujsns . .Igenselar . . . 'I'aatimer . Ujsn . ... . Beddan. Vladimir Iliic Linin • _. . Hunarss . . . . . .. : . Tigedlandek . 'Qasan osop kitar . .hsm nalalar . . . .54 .. . Urmanda aqas qsrdalar . 72 73 74 75 " .lelsa saq sahs j . . . Bal qorto. . • " . . . . Besaj . Bedden _jal. . gaza . . E~ kens . J-nse' maj sajrams .. . . . .Je~ Idninselarden jbjlL~b • Pianirdar mal'f?b . .- 80- Ltnin. . Esselor menan ker~)'ttijandqr. 71 ...' . . . .

.

HHKO.UEHA 40 KOn.ATEJIbCTBO HA.lI. UeHTp.OB CCCP MocKBa. HA BAIllKHPCKOM Sl3bIKE SYKBAPb UEHTPAJIbHOE H3.PO.lI.llbCKaH.10 no 3aKa3Y BUK HT A .