Persediaan Mengajar Bahasa Melayu

Tahun 3
Tarikh

: 14 Julai 2011

Hari

: Khamis

Masa

: 8.40 – 9.40 pagi

Tahun

: 3 Wawasan

Umur

: 9 tahun

Bilangan murid

: 27 orang

Tema

: Kesenian dan Kebudayaan

Tajuk

: Seni Tradisional Kita

Hasil pembelajaran :
Fokus utama
3.1

Membaca dengan kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang
betul serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 1 (i)
-Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul.
Fokus sampingan
1.0
Berbual-bual denga keluarga, rakan sebaya dan pihak lain dalam situasi formal
dan tidak formal.
Aras 1 (i)
-Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami dan didengar dengan menggunakan
bahasa yang sesuai.

lirik lagu. keberanian. video. :LCD. murid-murid dapat 1) Membentangkan maklumat yang diperolehi secara ringkas dan tepat. gambar. sampul surat. keyakinan Kemahiran Berfikir : Menjana Idea. lagu. Meneliti bahagian dan keseluruhan Belajar Cara Belajar: Perbincangan Bahan Bantu Mengajar kecil. . Sistem bahasa Tatabahasa : Ayat Tanya Kosa kata : Kesenian Pengisian kurikulum Ilmu : Kesenian Tradisional Kita Nilai : Kerjasama. Laptop. nota Pengetahuan Sedia Ada : 1) Murid mengetahui beberapa jenis tarian di Malaysia.Objektif pengajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran. 2) Menulis isi-isi penting berdasarkan maklumat yang diberi.

4.Video .Verbal Linguistik NILAI .Speaker TEKNIK . Guru Bersoal jawab dengan murid tentang Tarian Canggung. 2. Guru membimbing murid membaca lirik tersebut menggunakan intonasi dan jeda betul. Soalan I. Rujuk Buku Teks muka surat 34 Aktiviti pengajaran dan pembelajaran 1. 2. Murid dipertontonkan dengan Tarian Canggung.Menjana Idea PENGISIAN KURIKULUM .Langkah Isi pelajaran SET INDUKSI (5 minit) 1.Penyoalan KB .Lirik lagu NILAI . 2.Tekun PENGISIAN KURIKULUM . Catatan 1. 3.Kerjasama BBM .Muzik . Guru mengedarkan lirik lagu Tarian Canggung.Laptop .LCD . Guru juga memaparkan lirik lagu di hadapan. BBM . Guru dan murid menyanyikan lagu dengan iringan muzik. Siapa diantara kamu pernah melihat Tarian Canggung? LANGKAH 1 (10 minit) 1.

3.Isi –isi TEKNIK .murid dikehendaki berbincang dalam kumpulan masing-masing.Perbincangan . 2. Guru menilai hasil pembentangan kumpulan. Guru memantau aktiviti yang dilakukan oleh murid 1. PENUTUP (5 minit) 1.Perbincangan KB .Sampul surat . murid-. 1. 3. Guru membetulkan bahasa murid jika terdapat kesalahan.LANGKAH 2 (20 minit) 1.Gambar . 2. Guru dan murid menyatakan pengajaran yang terdapat dalam lagu ini. Guru memperdengarkan kembali lagu Ala Canggung beserta lirik. Dalam sampul terdapat a) Isi dan gambar tarian Tradisional LANGKAH 3 (20 minit) 1. Hasil kerja murid 2. 2. Soalan a) Nyatakan Pengajaran yang terdapat dalam rangkap dua dan tiga? 1. Guru memanggil wakil setiap kumpulan untuk mengambil salah satu sampul di tangan guru yang mengandungi tarian Tradisional. Murid membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas dengan menggunakan bahasa yang betul. Guru menyarankan kepada murid supaya mencintai kesenian tradiasional Rakyat Malaysia.Meneliti bahagian dan keseluruhan NILAI . Berdasarkan maklumat dan isi yang terdapat dalam sampul.Verbal Linguistik .Keberanian PENGISIAN KURIKULUM .Menjana Idea . 3.Kerjasama NILAI . BBM .Interpersonal TEKNIK .

Ulasan pensyarah / guru pembimbing _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful