You are on page 1of 35

De chirogazet

December 2007, Kouterwegel 66, Lokeren
Inhoudstafel
Voorwoord 2
Adressenlijst leiding 3
Uniformen 4
Agenda 5
Pinkels 6
Speelclub 9
Kwiks 12
Tippers 14
Tiptiens 16
Aspi’s 18
Leiding 19
Wistjedatjes 25
De eindejaarsvraagjes 26
Ontspanning 29

Colofon
Hoofdredactie: Sarah Hoste
Redactie: Hanne Apers, Liesbeth De Wilde, Elke Donners, Sara Lanoye, Annelore
Rogiers, Jolien De Rijck, Jolien Verdegem, Ilse Van de Voorde, Marijke Van Kerck-
hove, Lies Van Kerckhove, Janne Van Kerckhove, Leen Vervaet & Sarah Hoste
Vormgeving & Illustraties: Sarah Hoste

1
Voorwoord
Dag chiromeisjes en ouders,

W e zijn alweer 3 maand verder in het Chirojaar, wat gaat de tijd toch snel.
Ondertussen staat het ledenaantal op 105, we zijn dus met velen om ons elke
zondagnamiddag te amuseren!

Er is de afgelopen maanden van alles gebeurd: Christus Koning was een succes met
bijna 200 aanwezigen, onze plantjesverkoop deed het goed en ook de fuif had een grote
opkomst met ongeveer 700 feestgangers. Deze activiteiten zijn een beetje een traditie,
maar nu kaderen ze vooral in de zoektocht naar financiële middelen voor onze bouw.

We zijn bezig met plannen om een nieuw lokaal te bouwen. Met de leiding en het
oudercomité hebben we al voorbereidingen gedaan en het plan wordt binnenkort
ingediend, maar voor de uitvoering zouden we jullie hulp willen vragen. Op Christus
Koning hebben we dan ook een oproep gedaan naar helpende handen. Hierop zijn
enkele reacties gekomen, maar wie bereid is om de handen uit de mouwen te steken,
iemand kent die dit zou willen doen of op een andere manier een steentje wil bijdragen,
is nog steeds welkom! Je kan hiervoor terecht bij de leiding. Wanneer we precies zullen
beginnen, is nog niet geweten, maar we zullen dit zeker op tijd meedelen.

Op 10 februari hebben we een tortillaverkoop gepland; wanneer, wat en hoe zal je
binnenkort te weten komen!

De feestdagen komen eraan en dat betekent ook voor de leidingsploeg examens dus
om in deze drukke tijden ook wat rust te hebben, is er op zondag 30 december en 6
januari geen chiro-activiteit.

We wensen jullie vanwege alle leidsters prettige feestdagen met een Zalig Kerstfeest en
een heel gelukkig 2008 !

Op onze site kan u nog steeds foto’s, mededelingen, verjaardagen en andere leuke
dingen vinden dus neem gerust een kijkje nemen: www.jeugdlokeren.be
Veel leesplezier !

Leen Vervaet
Kouterwegel 66
9160 Lokeren
09/348.86.69
0474/75.65.52
leenvervaet@hotmail.com

2
Adressenlijst leiding
Pinkels Speelclub Kwiks
(geboren in ‘00 - ‘01) (geboren in ‘98 - ‘99) (geboren in ‘96 - ‘97)

Lies Van Kerckhove Rebecca Cools Annelore Rogiers
Lammeken 39 Naastveldstraat 53 Zeeldraaiersstraat 15
9160 Lokeren 9160 Lokeren 9160 Lokeren
09/348.82.72 09/348.04.66 09/348.77.61
lies@jeugdlokeren.be rebecca@jeugdlokeren.be annelore@jeugdlokeren.be

Marijke Van Kerckhove Liesbeth De Wilde Elke Donners
Eekstraat 218 Rechtstraat 217 Bakkerstraat 33
9160 Lokeren 9160 Lokeren 9160 Lokeren
09/348.88.78 09/346.60.31 09/349.04.74
marijke@jeugdlokeren.be liesbeth@jeugdlokeren.be elke@jeugdlokeren.be
(groepsleidster)

Hanne Apers Sara Lanoye
Daknamdorp 31 Bormtestraat 16
9160 Lokeren 9160 Lokeren
09/348.77.83 09/348.67.61
hanne@jeugdlokeren.be sara@jeugdlokeren.be

Tippers Tiptiens Aspiranten
(geboren in ‘94 - ‘95) (geboren in ‘92 - ‘93) (geboren in ‘90-’91)

Jolien De Rijck Leen Vervaet Sarah Hoste
Eekstraat 48 Kouterwegel 66 Karrestraat 16
9160 Lokeren 9160 Lokeren 9160 Lokeren
09/349.06.45 09/348.86.69 09/349.16.05
joliendr@jeugdlokeren.be leen@jeugdlokeren.be sarah@jeugdlokeren.be
(groepsleidster)

Jolien Verdegem Lesly Gryp Janne Van Kerckhove
Hyfte-Center 6 Daknamdorp 5a Lammeken 39
9080 Lochristi 9160 Lokeren 9160 Lokeren
09/355.00.46 09/349.36.70 09/348.82.72
jolienv@jeugdlokeren.be lesly@jeugdlokeren.be janne@jeugdlokeren.be

Ilse Van de Voorde
Heyerstraat 17b
9160 Lokeren
09/348.77.70
ilse@jeugdlokeren.be

Je kan de volledige leidingsploeg bereiken op chiroleiding@jeugdlokeren.be. De
afdelingsleiding kan gemaild worden op leiding_afdeling@jeugdlokeren.be.
3
Uniformen
‘Ma, mag ik een uniform hebben?’

H et is een vraag die je dochter reeds stelde of die binnenkort komen zal. Waarom
dragen chiromensen eigen kledij? Waarom allemaal gelijk? Hoeveel kost dat?
Waar kan je zo’n ding kopen? Zijn de kleren eerlijk gefabriceerd? Enkele vragen
waarop wij graag antwoorden…

Onze bewegingskledij is een uitdrukking van onderlinge verbondenheid. Waar je
ons ook tegenkomt, op straat, tijdens jouw vakantie ergens in de Kempen of in de
Ardennen, je kan ons aan onze kledij herkennen. Blauwe hemden (en sweaters),
beige broekjes, broekrokjes of rokken, rode T-shirts, het zijn symbolen van diezelfde
grote chirofamilie. Ons samenkomen in deze kledij verwijst naar die grote groep, naar
dezelfde idealen en dromen voor onze wereld.

Dat ons speelse uniform - eigenlijk spreken we liever over chirokledij - ook
uitdrukking is van een vorm van gelijkwaardigheid, spreekt voor zich. Dezelfde outfit
zegt: geen onderscheid in rang of stand, geen uiterlijke tegenstellingen meer. De
Chiro kiest ervoor om de chirokledij te fabriceren in sociaal eerlijke omstandigheden.
Zij sluit daarbij aan bij de campagne Schone Kleren van de organisatie
Wereldsolidariteit.

Vernieuwingen in het aanbod

De huidige chirokledij is zo een blijvertje. Toch kan alles nog net iets beter en daarom
besliste de Nationale Raad van Chirojeugd Vlaanderen om kleine verbeteringen aan te
brengen aan het T-shirt en de sweater.

Het rode T-shirt zal iets strakker rond het lichaam zitten en de blauwe accenten
zullen eigentijdser en iets nadrukkelijker aanwezig zijn. De blauwe sweater krijgt een
meer hedendaagse snit en wordt opgefleurd met een korte rits. Aan de jeanswear
komen er extraatjes bij, namelijk rokjes in kindermaten en grotere maten in de
korte kinderbroek. OPGEPAST!! DE NIEUWE MODELLEN VAN T-SHIRTS ZIJN
AANSLUITEND, EN KOMEN DUS BIJZONDER KLEIN OVER!!
Hemd (8-16 jaar): €26 T-shirt (6-14 jaar): €14 Broekrok (6-16 jaar ): €25
Hemd (36-48): €30 T-shirt (36-48): €17 Rok (36-52): €26
Sweater (6-14 jaar): €24 Korte broek (6-16 jaar): €25 Rok (6-16 jaar): €25
Sweater (36-40 jaar): €26 Korte broek (38-48): €26

Indien je iets wil bestellen, kan je altijd terecht bij de leiding op zondag. Gelieve de
centjes voor het uniform op voorhand af te geven in een envelop met je naam op !

Naam :……………………………………………………………………………………………………………………..........
Afdeling : ………………………………………………………….......................................................
Artikelomschrijving : Maat : Aantal : Totaal :
………………………………… ………….. ……………. ……………
………………………………… ………….. ……………. ……………

4
Agenda
Zondag 30 december:
GEEN CHIRO

Zondag 6 januari:
GEEN CHIRO

Zondag 10 februari:
Tortillaverkoop
(financiële actie)

Zondag 30 maart:
GEEN CHIRO

Zaterdag 5 april:
Chirofuif
(Enkel in de kleine zaal, met cocktailbar)

Zondag 6 april:
GEEN CHIRO

21juli - 31 juli 2007:
Kamp te Gooik (Vlaams-Brabant)

5
Pinkels
Het verhaal van de drie een lange, zware tocht richting de
mensenwereld. Ze staken Kabouter
kabouters Van De Geitenboer nog eens flink
onder de dons, gaven haar een dikke

Ergens, diep
ver weg
in het grote
afscheidsknuffel en gingen op pad.
Door weer en wind, een pad vol gevaren
en obstakels baanden de flinke kabouters
kabouterbos, zich een weg. Maar toen het plots wel
zaten Kabouter heel erg hard begon te regenen, zagen
Vakantie en ze het even niet meer zitten en begonnen
Kabouter Bril luidop te wenen. Plots verzamelden er
met hun handen zich allemaal dieren rond hen, ze hadden
in het haar. Ze hen gehoord en wouden hen helpen.
jammerden, Want ook zij wilden dat Kabouter Van De
klaagden en Geitenboer beter werd…
wisten hun
helemaal geen Dus namen twee volwassen hazen
raad. Kabouter de kabouters op de rug en brachten
Van De Geitenboer had namelijk van hen tot aan de rand van het bos.
die ene mooie, paarse paddenstoel Vanaf daaruit was het maar twee uur
met groene bollen gegeten en stappen meer tot de Heirbrugkerk.
was vreselijk ziek geworden! De Eenmaal aangekomen op d’Heirbrug,
andere kabouters van het grote zien onze kaboutervrienden de paarse
pinkelleidsters-kabouterdorp hadden Pinkelwezentjes meteen staan, ze hollen
haar al vele medicijnen gegeven, er met hun laatste krachten heen.
naar de kabouterdokter geweest,
haar in bed gestoken en vele natte Ontmoeting met de pinkelwezentjes
washandjes op haar voorhoofd De pinkels zijn blij en verrast om
gelegd, maar niets had geholpen… Kabouter Bril en Kabouter Vakantie
nog eens te mogen ontmoeten, en
En nu zaten Vakantie en Bril radeloos te zijn bereid hen te helpen. Alle pinkels
overdenken wat ze nog konden doen om dachten diep na, hoe ze Kabouter Van
hun zieke vriendin te helpen… Plotseling De Geitenboer beter konden maken.
zei Kabouter Vakantie op een vrolijke Flora bedacht dat ze het toch met een
toon: “weet je wat Kabouter Bril, de medicijn moesten proberen, want waren
vorige keer, toen hebben de pinkels ons de mensenmedicijnen niet de allerbeste?
zo goed geholpen om ons vrienden te ‘Ja maar’, zei Kiana, ‘Kabouter Van De
laten worden met de trollen, zouden Geitenboer spuugde toch alle medicijnen
ze ons nu niet weer kunnen helpen?” terug uit? Heeft Kabouter Vakantie dat
Kabouter Bril kreeg een glimlach op niet gezegd?’ ‘Ja, dat is juist!’ riep Yente.
het gezicht en riep blij uit dat Kabouter
Vakantie gelijk had! Dat ze daar niet Maar toen kwam Lien met een prima idee
eerder aan gedacht hadden! op de proppen, waarom het medicijn
niet verwerken in een lekkere boterkoek
Kabouters Bril en Vakantie op tocht van Lises papa? Dat vonden alle pinkels
Dus begonnen Kabouter Bril en Kabouter een heel goed plan, dus gingen ze allen
Vakantie zich klaar te maken voor op zoek naar de ingrediënten voor het
6
supermedicijn en brachten dat naar de
papa van Lise, die het in een smakelijke
Wist-je-dat ...
koek verwerkte.
• Tessa zichzelf Kabouter Huppel noemt?
• Tessa heel graag huppelt?
Kabouter Van De Geitenboer
• Lise tijdens het plantjes verkopen ze-
genezen!
ker drie koeken uit de winkel van haar
De pinkels overhandigden de koek aan
mama gaan halen is?
Kabouter Vakantie en Kabouter Bril, die
• Flora als eerste Zwarte Piet een dikke
verrukt waren over het snelle en goede
knuffel gaf?
werk dat de pinkels verricht hadden. Ze
• Kiana haar haar rood verft als ze naar
bedankten hen uitvoerig en vertrokken
de kinderfuif komt?
alweer op pad, dit maal met het medicijn
• Laura toffe lichtgevende schoenen
dat Kabouter Van De Geitenboer beter
heeft?
zou maken op zak! Twee weken later
• Alien en Silke bijna onafscheidelijk
werd er op de chiro een brief geleverd
zijn?
voor de paarse speelkameraadjes en er
• Yente thuis een boerderij heeft en daar
stond in:
graag over vertelt?
Liefste Pinkels,
• Laura en Merel al bijna alle keren naar
Heel veel dank voor het supermedicijn dat jullie maakten
de chiro gekomen zijn?
voor mij. Ik vond de koek heel lekker en heb hem dus
• Lien altijd heel flink meespeelt?
onmiddellijk opgegeten. Twee dagen later was ik weer
• Kiara haar mama en haar pepe plant-
beter! Dankjewel!
jes gekocht hebben?
Kabouter Van De Geitenboer.

Trollenaanval!
Oh neen! De trollen hebben al pinkels hun namen verstopt. Help jij Rupsje Ribbel alle
pinkelnamen te zoeken? De trollen gaven een tip mee: ze zitten allemaal van links
naar rechts of van boven naar onder. Deze namen zitten verstopt: Delphine, Helena,
Lise, Kiara, Flora, Kiana, Lisa, Hanna, Aline, Laura, Jente, Lien, Merel, Silke, Tessa
A K Z C S R L I S A

K Y A R A L A U R A

P A Q J K F L O R A

O N H E L E N A E A

T A M N I S I L K E

E P M T S R J I U F

S A E E E E W N T P

S N R I A L I E N O

A T E G R H A N N A

D E L P H I N E B C

7
11
Speelclub
Speelclubhoroscoop!

D e start van een nieuw jaar…
Tijd om eens in de sterren te
kijken hoe jullie het ervan af zullen
brengen… Spannend!!!

RAM
(21 maart - 20 april: Lisa)
Er staat je een spetterend jaar te wachten,
vol likjes van je hond… Dit jaar zal hij
beter getraind zijn om geen ratjes in huis
te dragen. Kijk eens onder de kerstboom,
liggen daar geen cadeautjes met jouw
naam erop??

STIER
(21 april - 2 mei: Fien)
Proficiat, dit is jouw jaar! Je zal namelijk
je kookkunsten verfijnen met behulp van
je mama. Lekkere cakejes zullen heel
wat lege magen voldoening brengen. Je
glimlach maakt iedereen in je omgeving
blij.

KREEFT
(22 mei - 21 juni) Je blonde krullen zullen dit jaar iemand
Je babbelt je tong in de knoop dit jaar. helemaal betoveren. Hou je ogen open
Laten we met de deur in huis vallen: het voor de liefde!
wordt je geluksjaar! Geef er een stevige
‘patat’ op, en geniet ervan! Je zult ook Het plezier waarmee je naar de Chiro komt
dit jaar mensen blijven doen verschieten is besmettelijk voor de groep. Daarom
wanneer je ze langs achter bespringt! wordt je heel geliefd bij je leidsters. Jullie
sprankelende ogen zetten de leidsters aan
LEEUW om te blijven doorgaan!
(21 juli - 23 augustus: Leentje)
Het staat in de sterren geschreven: dit SCHORPIOEN
jaar kom je meer naar de Chiro! Want het (24 okt - 22 nov : Charlotte)
wordt een echt chirojaar vol dolle fratsen, We zien dat je ook in 2008 zult blijven
leuke activiteiten en pret pret pret! verbazen door in de leiding hun rug te
springen…
WEEGSCHAAL
(24 sept - 23 okt: Thaïsa, Kato, Elke) BOOGSCHUTTER
Dit jaar ga je veel braver zijn, zodat je (23 november - 22 december: Aster)
geen schrik moet hebben van de zak van Dit jaar zal je nog meer enthousiasme tonen.
zwarte piet! Je deugnietenogen houden Jupiter waarschuwt je voor breekgevaar,
alles nauwlettend in het oog! aangezien je de hele tijd in het rond zult
9
springen. De sterren zeggen wel dat je mee VISSEN
zult kunnen gaan op kamp! Dit betekent (19 februari tot en met 20 maart:
niet dat je onvoorzichtig mag zijn, want Mika)
we zien ook wel enkele valpartijen! Uit de In de sterren staat te lezen dat je heel veel
doppen kijken geblazen! plezier gaat beleven in 2008! Je guitige
lach en nieuwsgierige blik zorgden alvast
STEENBOK voor een voorsmaakje. Wie weet ontdek jij
(23 dec - 20 jan: Febe & Anais) ook wel de liefde van je leven dit jaar!
De stand van de planeten geeft aan dat je
eetlust dit jaar nog gezonder zal zijn dan
voorgaande jaren. De kerstman belooft
alvast een lading cakejes en chocolade te
brengen! Dit jaar zal je ook doorbreken
met je zang- en danstalent…

Het komende jaar zal je heel wat energie
kwijt kunnen in de wekelijkse activiteiten
van de chiro. Het enthousiasme waarmee je
de hele tijd rondhuppelt blijft aanhouden.

WATERMAN
(21 januari - 18 februari: Ine)
Ook dit jaar zullen er vele diertjes het
geluk hebben jouw tegen te komen. Je zal
er dit jaar nog schattiger uitzien en nog
meer mensen knuffelen. Waterman, je
gaat geluk verspreiden in 2008!

10
Kleurplaat: laat je maar eens volledig gaan!

11
Kwiks
Kwiksactiviteiten chirolokeren.be!
Ik wil in de modder rollen, is de vaak
Wat jullie de voorbije weken hebben gebruiktste uitroepzin van onze kwiks!
gedaan kunnen jullie hieronder lezen!
Jonkvrouw worden was een moeilijke
taak want waar was Annelore toch?
Koken op z’n Engels! Alles kan en alles Natuurlijk geraken wij met 2 in een
mag! Zelfs worstjes in chocolademelk! overal! Als echte bouwvakkers kunnen wij
Wat deed ik fout mama? Is dit wat ik er zelfs met 3 in!
verdien,…? Wie niet uit volle borst kan
meezingen op Trust mag zich geen echte Sorry, iets wat wij als stoute kwiks
kwik noemen! vaker zouden moeten zeggen tegen onze
lieve, lieve leidsters :-p!!
Inderdaad, wij hebben onze keeltjes
gesmeerd om als mooiste te zingen op Uitstekend hebben jullie plantjes
Kristus Koning!! verkocht! Voor de vlijtige verkoopsters
is er een premie, af te halen bij 1 van de
Kwiks, vanaf nu geldt het nieuw hoofdleidsters.
ingevoerde huisreglement voor de iets
stoutere kwiks, dit reglement kunnen Party animals (feestbeesten) dat zijn wij!
jullie vanaf januari in de bus ontvangen! Helemaal wild gaan op de kinderfuif!

Straten rond de Heirbrug onveilig En die verassing, wanneer is het
maken! Daar zijn wij goed in! die speciale dag wanneer we er op
uittrekken?? Nog even geduld poepies!
Zijn er nog verzoekjes voor spelletjes Rarara, wat doen we de volgende
om op zondagmiddag te spelen? Stuur weken? Dit lezen jullie in het nieuwe
maar een mailtje naar kwiksleiding@ spetterendesuperleuke programma!

12
Welke chiromeid ben jij?

Pinkel! meer duren. Nog iets meer haar op je
Er is nog heel wat werk voor de boeg om tanden en je bent klaar voor het kleur
een echte kwik te worden. Ik denk dat als groen. Waarschijnlijk dacht je al dat geel
je wat beter je best doet, het je zeker moet je niet zo mooi stond en groen je beter zou
lukken om een rasechte kwik te worden. staan? Dan is de redding nabij. Nog enkele
Wij weten dat het niet altijd gemakkelijk is keren levend lijk spelen en uitkijken naar
om zo stoer en ruig te zijn. Toch je af en de kinderfuif… en je bent een echte kwik.
toe uitleven kan leuk zijn. We zullen je dit
jaar helpen in het groeien van pinkel naar Kwik!!!
kwik, het stapje van de speelclub slaan we Jij bent een rasechte kwik. Je bent sluw,
dan wel even over. Hoe dan ook wij wensen doet soms stoer, maakt grapjes, lacht veel,
je veel geluk met de transformatie! maakt je graag vuil, doet niet graag rustige
dingen, verkiest groen boven alles, zit
Speelclub!! liever buiten dan binnen, schaaft je knieën
Je bent op de goeie weg maar er is toch soms, huilt bijna nooit, verkiest snoepjes
nog een beetje nodig om jezelf een kwik op groentjes, kent duizenden liedjes, zingt
te kunnen noemen. Je doet je best en je en danst en bovenal je bent gewoon een
zal er dus wel geraken. Wanneer dat is nog kwik!
niet duidelijk maar lang zal het niet
13
Tippers
Ontgroening… ontgroeningsbarometer kleurde flink
rood. Op het einde van de grote test,

B ij de aanvang van het werden alle groentjes officieel tot
nieuwe Chirojaar wilden de Tipper gedoopt! Ze kregen allemaal een
Tipperleidsters hun nieuwe kroost KNALFELRODE kleur!
eens op de rooster leggen om te zien
welk vlees ze in de kuip gekregen Nu de leiding al enkele ervaringen
hadden. achter de rug heeft, hebben ze een
nieuwe thermometer opgesteld, nl.
Om 2 uur startte iedereen, nog wat de decibelmeter! Je ziet hiernaast het
groen achter de oren, aan een heuse resultaat.
uitdagingstrijd. De opdrachten die de
2-koppige jury voor ‘de groentjes’ in
petto hadden, waren niet van de poes. Kruiswoordraadsel: Wie
De groentjes’ moesten hun gorigheid is?
– tolerantiegrens sterk verhogen om het
aan te durven levensechte varkenspoten 1. Wie kon het durme water niet
aan te raken. Ook hun conditie werd weerstaan en nam een frisse duik op stad
zwaar op de proef gesteld tijdens het op stelten?
spelletje honkbal. En dat allemaal (verticaal)
onder zware tijds- en prestatiedruk. Op
geen enkel vlak stelden ‘de groentjes’ 2. Wie was de aanleiding van deze
hun leidsters teleur. Het niveau op de verfrissende duik en kon een duwtje niet
achter wegen laten?
(verticaal)

3. Wie zette tenten op bij festivaltities
alsof het niets was?
(horizontaal)

4. Welke stoere tipper smolt toen een
scouts jongen vroeg om te helpen en
hierna tot de conclusie kwam dat de
leidster graag verder wou doen met de
mega toffe quiz?
(verticaal)

5. Welke tipper mag haar leiding een
KLEINE tik geven als ze opnieuw een
speciaal vieruurtje voor haar vergeten?
(verticaal)

6. Wie wou er voor aap staan op
dierendag en riep de apenkreet de hele
middag door?
(horizontaal)

14
7. Wie zorgde ervoor dat er op 14. Wie zong het mooiste in de mis van
festivatities een baby (ballon) aanwezig Christus Koning en smulde daarna van als
was. Wanner deze baby tot ontploffen het lekkers?
werd gebracht, was de blik in haar ogen (horizontaal)
als een donkere wolk bij heldere hemel!
(horizontaal) 15. Welke tipper was zo mooi verkleed als
dier en keek dan ook sip toen bleek dat
8. Wie maakte de mooie inkomstbandjes we een ander spel gingen spelen?
voor festivalities met 2 gekleurde stofjes? (verticaal)
(verticaal)
16. Welke wijze meiden vond onze
9. Wie vindt spinneke spelen niet zo tof zelfgemaakte chiro frietjes super lekker,
en blijft liever met de beide benen op de en vroegen steeds “Gaan we deze middag
grond? honkbal spelen? Toe….”
(verticaal) (horizontaal)

10. Wie vond het stadspel zo wijs dat
haar brilletje er scheef van stond!?
(horizontaal) 12.
15.
8.
11. Wie was er op de plantjes verkoop 7.
terug van de partij en verkocht plantjes - -
16.
alsof haar leven ervan afhing? 9. - -
(horizontaal) 6.
- 4. - 1.
14.
12. Welke stoere tipper zouden we graag - -
- -
nog eens terug zien? - -
(verticaal) 5.
13. -
3.
13. Wie haar GSM ging af op stadspel 10.
- 2.
( wat niet mag op de chiro!) en kreeg 11.
hierdoor een rood hoofdje?
(verticaal)

15
Tiptiens
Wordt 2008 jouw top-of
flopjaar?

T iptiens! Vul dit testje in en kom op
voorhand te weten wat 2008 voor
jou zal brengen.

1. Op Oudejaarsavond:
A: Vier ik feest bij mijn familie.
B: Ga ik feesten met mijn vriendinnen tot
ik erbij neerval.
C: Kruip ik zo snel mogelijk in mijn bed
omdat ik het vreselijk vind dat 2007 al
gedaan is

2. Mijn goede voornemens voor 2008
zijn:
A: Altijd op tijd komen op de chiro!
B: Goede voornemens? Ik ben toch al
perfect?
C: Een goed lief vinden.

3. Mijn doelen voor het komende jaar
zijn:
A: Ik wil topmodel worden en naar New
York verhuizen.
B: Ik wil graag goede punten op school, was.
veel plezier met mijn vriendinnen B: Wat ik allemaal kan gaan doen in
en elke week een spetterende chiro- 2009, want dit jaar wordt toch niet
activiteit. veel soeps.
C: Ik wil wereldvrede, alle honger uit de C: Hoe leuk ik het vorig weekend op de
wereld helpen en het milieu redden. chiro vond, en wat voor leuke dingen
we dit jaar nog allemaal gaan doen.
4. Als ik denk aan maart en april
denk ik aan: 6. Wat denk je dat een waarzegster
A: Paasvakantie, en paaseitjes rapen! je zou vertellen over het komende
Supertoffe maanden dus! jaar?
B: Regen, wind, en veel te koud! A: Dat ik het soms moeilijk zal hebben,
C: De examens komen eraan! Studeren maar dat ik me ook wel zal amuseren.
studeren studeren studeren studeren, B: Dat dit jaar nog beter zal worden dan
en tussendoor misschien nog eens het vorig!
studeren… C: Dat ik beter een jaar onder de grond
zou wonen, want er gaan mij
5. Mijn dagdromen gaan voornamelijk vreselijke dingen overkomen!
over:
A: Denken aan hoeveel beter het vroeger
16
7. Als ik 2008 een kleur mocht geven, Je hebt meer dan 10 punten:
dan kies ik: 2008 wordt voor jou een echt topjaar!
A: Blauw: rustig en gezellig. Met zo’n houding kan er niks meer
B: Rood: vurig en passioneel. misgaan! Veel plezier!
C: Geel: zonnig en fleurig.

Nummer 1 De eenzame badkuip
A=2, B=1, C=0
Nummer 2 Er was eens een eenzame badkuip die in
A=2, B=0, C=1 de wei stond en zich heel hard verveelde,
Nummer 3 vooral op zondagnamiddag wanneer de
A=0, B=2, C=1 koeien rustdag hielden. Zijn badkuip
Nummer 4 zat dan vol met tranen.Op een wondere
A=2, B=0, C=0 zondagnamiddag kwam er een bende
Nummer 5 chiromeisjes voorbij.
A=0, B=0, C=2 Zij zagen de badkuip vol met tranen
Nummer 6 staan en gingen erop af. Ze stelden zich
A=1, B=2, C=0 op de rand en gaven de badkuip een hele
Nummer 7 dikke knuffel.
A=2, B=2, C=2
Daarna speelden ze samen verschillende
Je hebt 0 tot 5 punten: spelletjes: om ter snelst allemaal in de
Je bent een rasechte zwartkijker! Je ziet badkuip geraken, schommelstoel, race, …
de slechte dingen sneller dan de goede,
en daar blijf je te lang over piekeren. Je Er kwam plots een slechterik aan die
zit met je hoofd nog teveel in 2007 of al de badkuip pijn wou doen! De badkuip
in 2009. Waarom leef je niet wat meer gooide zichzelf over de slechterik en
in het heden? 2008 wordt voor jou een sloot die dus op ! Toen sprongen alle
flopjaar. Maar als je je herpakt, kan het chiromeisjes op de badkuip om hem bang
ook voor jou nog top worden! te maken. Wanneer de badkuip zich terug
opende, liep de slechterik bang weg !
Je hebt 5 tot 10 punten:
Jouw jaar zal tussen top en flop zitten. Daarna beloofden de chiromeisjes dat ze
Soms ben je een tikkeltje pessimistisch, elke zondagnamiddag met de badkuip
maar daar kan je aan werken. Probeer de zouden komen spelen, dat maakte de
zonnige kant van het leven te zien, dan badkuip héél blij !
wordt alles veel mooier!
17
ASpiranten
Aspychologietest

B en jij innerlijk ook oranje???
Bekijk onderstaande figuren
héél aandachtig en noteer alles wat
je erin ziet erbij.

Opgelost? Dan is het nu tijd om een blik te
werpen in jullie zielen! Tel het aantal keer
dat je de volgende dingen hebt:

Monsterlijke scoutshoofden: ..... maal 10
Platgetrapt insect: .................... maal 5
Levend beest: .......................... maal 2
Iets oranje chiro-achtig: ............ maal 5
Beeld van jullie lieve leidsters:.... maal 10

Score onder nul
Een verloren zaak! Zwart dat ligt ver van
oranje. Verbrandt dus je gothic-kleren,
of erger nog je scoutshemd en misschien
ben je dan nog te redden… Ik zeg wel
misschien!

Score tussen 0 en 40
Het kleurtje in je hart is blauw. Blauw
van nog blauw achter je oren zien, ja
de onvolwassenheid! Maar geen nood,
de volgende stap is oranje, oranje van
wereldwijsheid en levensvreugde!

Score van boven 40
En daar hebben we ze dan: de
chirochicks die zo oranje zijn dat
ze tijdens de sinterklaasperiode de
chocoladepostuurkes links laten liggen om
zich volledig op mandarijnen te storten.
Eeuwig respect, oranje is your middle
name!

18
Leiding
Dag uit het leven van... Ze besluit toch even naar Janne te bellen
of ze haar chirorok niet moet aan doen.
Rijckie uiteindelijk wordt het een fleeceken.
Haar lichtblauwe crocs maken haar outfit
4.15: Jolien DR staat op. Het is nog compleet.
vroeg, maar Jolien moet vandaag op 5.00: ‘Toet, toet’, daar is haar toffe
stage. Ze denkt bij zichzelf: ‘nu ik moet collega psychiatrisch verpleegkundige.
opstaan, gaan de anderen pas slapen…’ Onderweg gaan er allerlei spannende
4.20: vrolijk gaat Jolien het liedje onderwerpen over de tong.
“Ajuinen, ajuinen, zijn gezond, ze stinken 5.14: Aankomst op de stageplaats.
een beetje uit je grote mond” gaan Jolien begroet haar bejaarden met een
zingen in de kamer van haar zus. uitgebreide knuffel.
4.21: Jolien krijgt een kussen naar het 5.30: Jolien zet een goed
hoofd geworpen. e spuit.
4.22: Jolien zet haar beste scheldbeentje 6.07: Jolien zet een iets minder goede
voor en roept luidkeels: ‘Liever een seut spuit. ‘Damn, die appelsienen waren toch
dan een amfibie!” iets makkelijker’ denkt ze bij zichzelf.
4.30: Jolien zit aan de ontbijttafel, maar 6.30: Jolien merkt dat echt ál je haar
wat gebeurt er dan? Oeps, daar gaat de grijs wordt.
chocopot… 8.00: Jolien steelt het ontbijt van een
4.49: Jolien krijgt het toch een beetje bejaarde, na een morgend hard labeur
frisjes. Ze gaat naar haar kleedkast en heeft ze dat wel verdiend.
denkt diep na over haar kledingkeuze. 10.00-11.00: Jolien is moe en verdient
een dutje, gelukkig heeft ze haar fleecen
dekentje mee.
11.06: Jolien zet een goede spuit.
11.10: Ai, een gebroken teennagel bij
een bejaarde dient zich aan. Gelukkig is
Jolien bijdehand en houdt ze de teennagel
bij, hem er opnieuw aanzetten is immers
mogelijk.
11.11: De teennagel raakt toch zoek, in
de maag van de bejaarde. Gelukkig kent
Jolien haar EHBO en voert meteen een
heimlichgreep uit.
12.00: Middagmaal, het dessert is
chocomousse. ‘Hmmm’, denkt Jolien,
‘daar hou ik er wat meer van achter!’
12.30: Jolien heeft veel dorst van het
werken, bruiswater is always the answer!
14.00: Het werk zit erop, maar waar ligt
haar fleecetrui nu weer?
15.00: Jolien krijgt een berichtje van
Janne; om de vuilbakken buiten te zetten.
Jolien besluit niet te reageren.
15.15: Jolien is ondertussen thuis en

19
kruipt in bed; de stage was uitputtend. Is
dat nu migraine dat de kop opsteekt?
19.50: Jolien wordt wakkergebeld door
Janne; of ze nu de vuilbaken mee gaat
buitenzetten? Jolien springt op haar fiets
en spurt naar d’Heirbrug.
20.20: Janne en Jolien rijden naar
de Bergendries. Jolien weigert mee te
poolen, maar drinkt wel graag een wit
wijntje.
21.00: Jolien besluit naar huis te keren,
ze heeft namelijk morgen weer een
stagedag voor de boeg.
21.15: Jolien passeert in het naar huis
rijden het station. Wat jammer dat ze
daar niet binnenkan, daar is het immers
warmer dan buiten…
21.30: Jolien doet haar fleecen pyjama
aan en kruipt onder haar fleecen
dekentje. Ze luistert nog even naar ‘Zij’
van Marco Borsato en zingt haar eigen
gecomponeerde tekst mee.
22u: Jolien verglijdt in dromen over
superpapa Jan De Rijck.
8.14: Donnie stapt op de trein.
8.35: Donnie komt in het station Jolien
Dag uit het leven van... DR tegen, die het zeer lastig heeft, ze
vraagt Donnie dan ook even haar rugzak
Donnie over te nemen. Zijzelf heeft hem tenslotte
al de volle 3 minuten gedragen.
6.40: Donnie haar wekker gaat af. 9.15: Donnie wil de les binnengaan, blijkt
Donnie heeft geen zin in de schooldag en dat deze afgeschaft is. Hierdoor wordt
besluit nog even voort te dromen over Donnie lichtjes ziedend. Ze gaat een
Thangskes draaien. beetje afleiding zoeken.
6.45: Donnie moet toch opstaan, want 10.00: Daarom zoekt ze de plaatselijke
ze moet zich nog douchen en haar trein sportclub op, waar ze direct naar de
halen. jongenskleedkamer snelt. Geile kontjes
7.15: Donnie vertrekt naar school. Haar lachen haar toe. Donnie begint te
papa, beter gekend als sexy S., moet een giechelen en opnieuw denkt ze aan
traantje laten. Thang. Daardoor denkt ze aan haar
7.40: Donnie rijdt naar het station en stijltang. Ze besluit naar huis weder te
komt onderweg Jolien V. tegen. Donnie keren.
besluit haar omver te rijden, hoewel ze 10.48: Op weg naar het station doet ze
achteraf zal beweren dat het haar schuld nog even alle tweedehandswinkels aan,
niet was! Ze hoort de trein al aankomen want ze is nog steeds op zoek naar een
en zet dus een Thangske bij. goedkoop maar degelijk paar botten.
7.50: Donnie moet naar de andere 10.50: Nu ze toch tijd heeft, besluit ze
kant van het station lopen, waardoor ze even te overdenken welke hobby ze nog
jammerlijk genoeg haar trein mist. kan doen. Volleybal? Fotografie? Atletiek?
7.55: Donnie stuurt een sms’je naar haar Turnen? Ah neen, dat heeft Donnie
klasgenootjes met de boodschap dat ze allemaal al een keer gedaan.
iets later zal zijn. 11.06: Donnie mist haar trein. Ze gaat
20
nog even bij Hanne op kot, daar maken superwedstrijd.
ze samen lekkere kroketten met veel 19.10: Sara L. komt toe en samen
mayonaise. Donnie zingt ook luidkeels beginnen ze aan wat een nog nooit
mee met ‘Hey there Delilah’ en doet de geziene wedstrijd zal worden.
universele dans. 19.40: Donnie en Sara L. druipen na een
12.00: Donnie komt thuis. Ze gaat op spannende strijd af naar de kleedkamers
MySpace naar de liedjes van Thang en bediscussiëren waarom ze nu nipt
luisteren. verloren zijn. In drie sets dan nog wel, ze
13.18: Donnie gaat bij Argo nog eens hadden zeker bijna kunnen winnen!
zagen achter de t-shirts voor de fuif, dat 19.55: Ze passeren de
is toch niet ver van bij haar. jongenskleedkamers; Donnie probeert
15.00: Donnie begint zich te vervelen. Ze toch even binnen te kijken. Jammer, niets
denkt bij zichzelf dat het toch wel jammer of niemand te zien…
is dat ze niet om het springkasteel moet 20.15: Sara L. heeft nog veel werk voor
of iets dergelijks. Dat neemt steeds school en gaat naar huis. Donnie besluit
lekker veel tijd in beslag. toch even langs de fuifraad te passeren,
15.15: Donnie kijkt op haar horloge. Wat alhoewel Janne en Hanne daar de chiro
jammer dat ze nu niet in het auditorium al vertegenwoordigen. Ze heeft toch nog
zit, anders had ze zeker de wedstrijd geen goesting om naar huis te gaan.
gewonnen met Hanne. 20.20: Donnie sluipt ongezien de fuifraad
15.16: Donnie besluit eens te onderhoren binnen. Ze begint tegen Janne haar
bij de andere chiroleiding of het geen wedstrijdverhaal te doen.
raad is vanavond, eender welke. Ze zou 20.27: Angelo kijkt even richting Donnie
er wel heen willen gaan. die commentaar aan het geven is.
15.20: Het is fuifraad, maar Janne en 21.00: Donnie geeft een opmerking op
Hanne gaan al. Balen voor Donnie. de fuifraad.
15.30: Donnie begint zich nu wel heel 21.45: De fuifraad is afgelopen. Donnie
duchtig te vervelen. Ze besluit nog eens en Janne willen nog gaan poolen.
naar haar video van Kamp ’99 te kijken. 21.50: Donnie en Janne zijn verwikkeld
Hiermee amuseert ze zich te pletter, wat in een poolstrijd.
was ze toen schattig. 22.30: De poolstrijd is bijna afgelopen.
16.35: Donnie werkt een beetje voor Enkel de zwarte bal moet nog
school, dat moet immers ook gebeuren. binnengespeeld worden.
16.45: Over een goede twee uur moet 22.45: Janne heeft gewonnen met
ze gaan badmintonnen. Donnie kijkt nog poolen. Puur geluk volgens Donnie.
eens in haar agenda tegen wie ze moeten 22.50: Het wordt tijd om naar huis te
spelen. Ze maakt alreeds een analyse of keren. Morgen moet Donnie haar trein
ze zullen zegevieren of niet. wel halen.
16.50: Donnie begint zich weer te
vervelen. Ze begint dan toch maar aan
een nieuwe hobby, zoveel mogelijk
informatie over Chinezen verzamelen.
17.30: Donnie staakt haar nieuwe hobby.
Ze is toch niet zo boeiend als voorheen
leek.
18.00: Donnie eet nog een snelle hap,
alvorens naar De Bergendries, alias
Donnie’s second home, te vertrekken.
18.20: Donnie komt aan op de
Bergendries, kleedt zich om en begint
zich alvast op te warmen voor een

21
Leidingsuitspraken
Zet de juiste leidster bij de juiste uit-
spraak!!

1.
“Pstt… ik denk dat ik die jongen zijn blote
poep heb gezien?!” (gniffel gniffel..)

2.
“Hallo? … Ja, Jolien ik ben gevallen van
het LAATSTE trapje in het station, mijn
voet doet pijn en ik ga naar het zieken-
huis..”

3.
“Lies, lies! Ik heb terug mijn catschou
botten aan é!”

4.
(Op leidingweekend) “Sorry, sorry,… Ik
zal het wel opruimen.” (2 seconden later)
“Ik voel mij terug niet goed.”
9.
“Ik was s’morgens mijn haar en s’avonds
5.
was ik mijn froufrou. Anders is dat veel te
(Piepstem) “Halloooo, Brunooo..”
vettig!”
6.
10.
1ste week: “Ja, die truien dat komt in
“Hoeveel kost dat uitstapje? T’is toch wat
orde, het is een trui zonder rits met kap.”
duur vind je niet?”
2de week: “ Ja, die truien zijn op in die
winkel het zal een trui zijn met rits en
11.
kap.” 3de week: “Zeg! Die verkoopster
“ Ik ben al heel mijn leven vegetariër,
zegt dat het nog niet binnen is gekomen
maar mijn lievelingseten is wel kippengy-
en ik wacht al 2 weken!” 4de week: “De
ros.”
truien met rits zijn toch op. Maar nu zijn
de truien zonder rits er terug. Of wachten
12.
we toch op die andere truien?” 5de week:
“Mag de chauffage niet wat harder??”
conclusie è ER zijn nog steeds geen truien
zowel niet met als zonder rits.
13.
“Ik was zat van ziek te zijn, niet van te
7.
veel te drinken hoor”
“Geen vuil op mij gooien ik heb een nieu-
we BH aan!”
14.
“You’re my number one, al van in de
8.
aspi’s”
“Alle, begrijpt Kimberlieke het nog niet?
Ze heeft verdorie het zwarte randje af de
15.
flyer geknipt waardoor het rode bolletjes
“Da was dus niet mijn schuld da wij
rokje minder tot uiting komt!”
gevallen zijn he”

22
Sint-AnnaTABLOID
Graaft verder, waar andere kranten stoppen: WE SEARCH IN THE DIRT!

KONING DUIDT NIEUWE FORMATEUR AAN
“Als Liesbeth De Wilde de gemoederen niet kan bedaren,
kan niemand het”

De Wilde: “Mijn studies Sociaal Werk geven mij genoeg inzicht om deze
personen op dezelfde lijn te krijgen”

Dossier: “Vegetariërs in de Wat er die beruchte avond
in Bredene ECHT gebeurde...
chiro, kunnen we het nog
langer toleren?” Eigenaar Zeebries getuigt:
Anonieme getuigen IVDV en LG “Ik had hun gezegd dat je
bekennen: geen bbq op een plastieke
“Soms zijn we bang dat Leen zo zin
tafel mag zetten”
krijgt in vlees dat ze een kindje bijt” (Meer op pagina 5 )
Wistjedatjes
• De kwiks er van houden om elkaars pyjamabroek af te trekken?
• C&A hot is volgens enkele kwiks?
• En daar bedoelen ze niet de kledingszaak mee?
• Zoë Nimmegeers een varkentje was in haar vorig leven (althans, dat denkt de
leiding). Aangezien ze spontaan in de modder gaat rollen?
• De kwiks veel bekijks hadden op ‘stad op stelten’ toen ze allemaal met volle
overtuiging keihard begonnen te jumpen terwijl hen een dansje werd aangeleerd?
• Je best niet te dicht in Lies VK haar buurt komt om 7u ‘s ochtends na de chirofuif.
Ze durft wel eens zot te worden bij het horen van ‘boterkoeken’, ze begint dan ook
keiluid ‘crèmekoek’ te roepen en kent van geen ophouden?
• Ilse vdv moeite heeft om ‘s nachts de wc te zoeken op leidingsweekend?
• Het bob-vestje echt wel het favoriete verkleedstuk is van Sarah H., ze duikt er
zelfs de zee mee in?
• Janne VK niet op haar mondje is gevallen als ze in een go-cars zit en mensen voor
haar voeten lopen?
• Ze moeten er dan ook niet van verschieten als Janne (expres?) over hun tenen
rijdt?
• Lesly G., later als ze groot is, in de stad gaat wonen?
• Lesly G. een soort syndroom heeft aan haar stembanden?
• Ze nog steeds haar kinderstemmetje niet verloren heeft?
• Barbecues van den Axion best niet op plastieken tafels staan?
• Als je ooit eens een spuit wil zetten, Jolien DR dit wel wil doen, want volgens haar
stagebegeleidster kan zij dit zéééééééééééér goed?
• Jolien DR wel eens stout durft te zijn in de les. Ze laat haar vriendinnen vragen
aan de leerkracht wat ‘Schnitzelfrenie’ is. Ze kan dan ook uren vertellen over dit
voorval ... Foei Jolien !!
• Elke D. voor een fles wijn wel 4 uur in een mouchen roek wil rondlopen?
• Het frituuruur ‘Frituren met Donnie’ een groot succes was?
• Veel mensen onze chirofuifposter heel artistiek en mooi vonden?
• Lies VK zelfs haar juwelen helemaal afstelt op het chirofuifthema?
• Annelore R. hierin zelfs een stapje verder gaat?
• En hiermee bedoelen we haar ondergoed ... Kinky
• Liesbeth DW onder ‘thermos’ toch iets anders verstaat?
• Lesly G. geen zin heeft om dat op te peffen?
• De Pinkels graag over hun huisdieren vertellen?
• Er bij de Pinkels een leuke tweeling is bijgekomen?
• Tiptiens een hele namiddag zoet te houden zijn met 1 bad?
• Ze ook allemaal tegelijk in dit bad geraakten?
• Jutta de papa van Nele een knappe hunk vindt?
• De tiptiens Lesly 2 lange weken hebben moeten missen omdat ze naar Senegal op
reis was?
• De tiptiens Leen ook lang gaan moeten missen omdat ze naar Australië op reis
gaat?
• De tiptiens gelukkig Ilse nog hebben, die altijd thuis blijft?
• Jutta een heel overtuigende non kan zijn
• De tiptiens voor Lesly een echte oorlog gevoerd hebben
• De tiptiens spinneken een representatief spel vinden voor onze chiro
25
eindejaarsvraagjes
H et einde van het jaar is
weer in zicht! Tijd voor de
eindejaarsvraagjes...
Wat is het beste dat je dit jaar
gelezen hebt? Of de beste film/het
beste toneelstuk/de beste cd?
Gelezen:het maandelijks ELLE-magazine
Hanne (leidster) Beste film/ toneelstuk: de show van Wim
Helsen op DVD, over salamanders enzo.
Beste CD: aangezien ik wegens financiële
redenen altijd een paar jaar later de cd
koop, heb ik dit jaar ‘Demon days’ van
Gorillaz ontdekt.

Grootste ergernis van 2007?
De stijltang-trend, het steeds hip en
alternatief willen zijn, waardoor mensen
juist meer oppervlakkig worden en de
jonge meisjes/jongens die zich volwassen
willen gedragen.

Held/onnozelaar van 2007?
Held: mijn papa die na een nacht
securityman spelen nog een pintje drinkt
alvorens naar huis te gaan.

Wat zijn jouw goede voornemens?
Momenteel geen, aangezien ik die
hoogstwaarschijnlijk toch niet uitvoer.
Maar er kunnen er nog steeds komen, als
iemand suggesties heeft…

Wat is jouw chiromoment van het
jaar?
Dat zijn er meerdere uiteraard, maar
Belangrijkste trend/gebeurtenis op bovenaan staan: Aspiweekend te Parijs
chirogebied? (plat liggen van het lachen in de gang
De bijnamen-trend:Elke Donners nadat we ons gasten in bed hadden
wordt Donnie, de steeds beter lopende gestoken, waarvoor weet ik al niet
financiële activiteiten, hopelijk gaat dit in meer…), Driedaagse (Harry, bbq aan
stijgende trend… En uiteraard het feit dat zee, ijsjes eten als we om boodschappen
we de aspi’s een volledige chiroloopbaan gaan,…) en onze pinkels die straffe
kunnen gunnen, 2e jaar aspi’s dus. verhalen over hun huisdieren vertellen.
Belangrijkste trend/gebeurtenis van Wat wenst u iedereen toe voor 2007?
dit jaar (in het algemeen)? Een mop waarvan je minstens een half
Algemeen is dat waarschijnlijk de uur plat ligt.
moeilijke vorming van onze regering
en het opwarmende klimaat. Onze
weerstoestand gaat me wel aan, maar
het politieke interesseert me minder.

26
Held/onnozelaar van 2007?          
Wim Helsen want zijn shows en zijn
absurde humor zijn te gek voor woorden
en steevast ween ik van het lachen.
 
Wat zijn jouw goede voornemens?             
Ik maak geen goede voornemens voor
mezelf, dit heeft totaal geen nut vind ik.
         
Wat is jouw chiromoment van het
jaar?
Samen met Liesbeth en de speelclubs een
baard van choco maken en daarna naar
Koveken gaan kijken met choco-baard,
en Isabel die op de chirofuif dacht dat
het ananassap de cocktail was en zonder
twijfelen dit sap in een bekertje goot,
ik kwam niet meer bij van het lachen.
 
Wat wenst u iedereen toe voor 2008?
Ik wens iedereen veel liefde en
vriendschap toe in 2008, veel leuke chiro-
zondagen, een zonovergoten kamp en
Mieke (oud-leidster) heel veel leuke feestjes natuurlijk!!! 

Belangrijkste trend/gebeurtenis op Pastoor Jan
chirogebied?          
Dat is uiteraard het feit dat de
chirofuif bijna 700 bezoekers had, een Belangrijkste trend/gebeurtenis op
ongeëvenaard record. Doe zo voort!!!  chirogebied?          
          Stevige wil om het lokaal uit te bouwen;
Belangrijkste trend/gebeurtenis van
dit jaar (in het algemeen)?            Belangrijkste trend/gebeurtenis van
DOUR 2007!!! I love techno 2007!!! dit jaar (in het algemeen)?           
5 jaar Culture Club!!! Lokerse feesten Steeds minder zin bij de bevolking om
2007!!! Pukkelpop 2007!!! Bootfuif politiekers te begrijpen en te verstaan;
Leo’s!!!      
         
Wat is het beste dat je dit jaar
gelezen hebt? Of de beste film/het
beste toneelstuk/de beste cd?           
Beste CD: Trentemölller omdat dit de
beste cd is om op te...
 
Grootste ergernis van 2007?          
Mensen die zich strikt aan de
snelheidsregels houden en op hun rem
gaan staan als ze een verkeersbord zone
30 zien.
 

27
          dan direct een heel druk jaar wordt. De
Wat is het beste dat je dit jaar hogeschool of de universiteit combineren
gelezen hebt? Of de beste film/het met leiding zijn.
beste toneelstuk/de beste cd?           
Tirza van Arnon Grünberg, Ben X Belangrijkste trend/gebeurtenis van
  dit jaar (in het algemeen)?           
Grootste ergernis van 2007?           De belangrijkste trend van dit jaar
dat de parking voor onze kerk de helft zal vind ik toch het grote aantal robots
verdwijnen. op de chinese, japanese markt. Het
  gaat zelf zo ver dat er robots bestaan
Held/onnozelaar van 2007?           op mensenlengte die viool spelen! Als
Held: Al Gore tegen de opwarming je dan toch zoveel geld hebt, kun je
Onnozelaar: Bush voor de opwarming het even goed door een echte persoon
laten spelen. Dan krijgt die mens ook
Wat zijn jouw goede voornemens?              zijn zakgeld. Ik ben niet zo echt voor
Abraham zien. technologische vooruitgangen.
         
Wat is jouw chiromoment van het Wat is het beste dat je dit jaar
jaar? gelezen hebt? Of de beste film/het
De chiromis en de bezoekdag op kamp. beste toneelstuk/de beste cd?           
  Lezen is niet aan mij besteedt. Het
Wat wenst u iedereen toe voor 2008? toneelstuk Medea, met mijn mede-aspi
Meer tijd om iets leuks te doen voor jezelf Ellen als een Medea, vond ik mooi. Omdat
en fijn voor iemand anders, minder tijd het ook weer een lange tijd geleden was
om te zeuren en te klagen. dat ik naar toneel was gaan kijken.
 
Maaike (Aspi) Grootste ergernis van 2007?          
Ik erger mij aan véél, zoals dat mannen
soms nog steeds gezien worden als
sterkere wezens als vrouwen.
 
Held/onnozelaar van 2007?          
Mijn held is toch wel ongetwijfeld mijn
peter, mijn allerliefste pepe.

Wat zijn jouw goede voornemens?             
Iedereen evenveel liefde teruggeven dat
ik van hen krijg.

Wat is jouw chiromoment van het
jaar?
Toen ik leiding mocht geven aan de kwiks.
Deze kindjes waren zo enthousiast dat ik
er vrolijk van werd. Ik liep ze saroma-pap
eten, omdat ik het afschuwelijk vind.
Belangrijkste trend/gebeurtenis op  
chirogebied?           Wat wenst u iedereen toe voor 2008?
Dat we nog eens een jaartje konden Liefde, want vriendschap reken ik hier
genieten van aspi zijn! Natuurlijk vond ook onder. En gelukkig zijn met veel
ik het ook spijtig dat we nog niet leiding warmte in het koude hart (omdat het
konden worden, omdat het volgende jaar winter is natuurlijk).
28
Ontspanning

29
30
31
32

Related Interests