PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRAT

Nivelul: GRUP COMBINAT Tema anual : CU CE gI CUM EXPRIM M CEEA CE SIMiIM? SIMi Subtema: CULORILE PRIM VERII Tipul activit ìii:
CONSOLIDARE DE CUNOgTINiE, PRICEPERI gI DEPRINDERI

Categoria activit ìii: ACTIVITATE INTEGRAT ADP + ALA 1 + ADE (DLC, DS, DOS, DEC) + ALA 2 Durata: o zi