I no u no and u no i no, and i no i no and u no u no so we all no who nos but u no that i no that u and i both no and i no that u no that both

of us no, u no?