Banjir memberikan beberapa kesan yang tidak baik terhadap semua hidupan sehingga boleh membawa kematian.

Terdapat beberapa kesan banjir yang tidak baik. Antaranya ialah,Air banjir yang bertakung terlalu lama di kawasan pertanian meny ebabkan tanaman mati. Antara tanaman yang mudah mati adalah getah, koko, kepala sawit dan padi. Kemusnahan tanam-tanaman ini akan merugikan para petani. Selain itu,Banjir yang besar boleh menenggelamkan rumah kediaman serta menghayut kan serta merosakkan barang-barang lain seperti barang-barang elektrik, kereta d an sebagainya. Ini membawa kerugian besar kepada penduduk. Seterusnya,Kesan yang paling buruk dibawa oleh banjir adalah kesihatan manusia. Banjir yang berlaku akan menyebabkan takungan najis keluar bersama-sama limpahan air. Najis ini bertaburan di merata-rata tempat sehingga mengakibatkan pelbagai jenis penyakit seperti taun dan malaria. Di Samping itu,Banjir juga boleh mengakibatkan kehilangan nyawa terutamanya di k awasan yang rendah dan berhampiran dengan sungai. Seterusnya,Banjir sering merosakkan harta awam seperti jalan raya, bangunan, tel efon, elektrik dan mengakibatkan pelbagai jenis penyakit. Semua ini akan ditangg ung oleh kerajaan dengan memperbaiki kerosakkan dan membiayai kelengkapan perubatan. Kesemua ini memerlukan kos penyelenggeraan yang tinggi.Selain itu kerajaan juga terpaksa menyediakan pelbagai keperluan asas seperti makanan dan minuman, ubatubatan disamping menyediakan petempatan sementara mangsa banjir. Akhirnya,banjir bukan saja memberi kesan buruk kepada semua mangsa yang terlibat , bahkan ia juga memberi kesan kepada kesedaran manusia terutamanya, dalam persi apan menghadapi banjir.