You are on page 1of 8

Bacalaureat 2003

Profil: Matematica-Informatica

Se considera sirurile (

a n

)

n

b

n

= +

a

n

1

2

n

2

n

2

,

(

)

n

.

si

(

b

n

)

n

,

a =

n

1

 

1

 

1

 

1

 

+

+

+ +

2

1

2

2

2

2

2

3

2

2

n

2

si

1. Multimea { n

a

n

<

a

n + 1

} este:

a) Formata dintr-un singur element;

b)

c)

d) Finita, avand cel putin doua elemente.

2. Multimea { n

b

n

>

b

n + 1

}

este:

a)

b) Finita, avand cel putin doua elemente;

c) Formata dintr-un singur element;

d)

3. Stiind ca sirurile

(

a

n

)

a

= lim

n

→∞

a

n

si

a) 0,5

b) 0

c) 0,25

d) 1

b =

li m b

n

n →∞

n

si

(

. Atunci

b

n

)

n

a b

sunt convergente, notam cu

este:

4. Numarul a = lim a apartine multimii:

n

n →∞

a) \

b) \

c) \

d)

In sistemul cartezian de coordonate xOy se considera punctele

5. Panta dreptei A A este:

0

1

a) 2

b) 1

c) –2

d) -1

6. Ecuatia dreptei A A este:

0

1

A

n

(

n n

,

2

)

,

n

a) y = x

b) y = x

c)

d) x + y = 0

2

2

x

+ y = 0

7. Lungimea segmentului A A este:

1

2

a)

10

b)

10
10

c)

3

d)

4

8. Aria triunghiului A A

n

n

a)

2

b)

n

c)

1

d)

n +1

+

1

A

n

+

2

,

n este:

9. Numarul dreptelor care trec prin cate 2 puncte din multimea

{

A , A , A , A , A

1

2

3

4

5

a) 9

b) 8

c) 10

d) 20

}este:

10. Cate triunghiuri au varfurile in multimea {

a) 15

b) 5

c) 20

d) 10

A , A , A , A , A

1

2

3

4

5

}?

Se considera functia

ordinul n a functiei

f : , f ( x )= si n x . Notam prin

x .

f , luata in punctul

f

()

n

()

x

derivata de

11. Care dintre numerele urmatoare este perioada pentru functia f ?

a)

b)

c)

d)

π

π

2

2π

3π

12. Cate puncte de maxim local are functia f in intervalul [0, 11π ]?

a) 11

b) 5

c) 6

d) 10

13. Aria suprafetei plane cuprinse intre graficul functiei

de ecuatii

a) 0

b) 2

c) 4

d) 3

x = 0 si x = 2π

este:

f

, axa

Ox

si dreptele

14.

Valoarea

a)

b)

c)

d)

0

2

π

1

lim

x →∞

x

∫ f t () d t 0
f t
()
d
t
0

x

este:

15. Lungimea maxima a unui interval inclus in [ 0, 2π ]

convexa, este:

a)

b)

c)

d)

π

2

π

2π

3 π

2

pe care functia

f

este

16. Valoarea

a) 1

b) –1

c) 0

d) 0,5

f

(

2004

)

()

0

este:

Se considera polinomul

f = X

4

2

14 X + 9 , cu radacinile

x , x , x , x

1

2

3

4

X + 9 , cu radacinile x , x , x , x ∈ 1 2
X + 9 , cu radacinile x , x , x , x ∈ 1 2

a = 2 + 5 si multimile =

A

{

(

g a

)

g

[

X

]

}

, B

= {

()

g a

g

[

X

]

, grad

(

, numarul

)

g

3

} .

17. Care dintre numerele urmatoare nu este radacina a polinomului f ?

a) − 2 + 5 b) 2 + 5 c) 2 − 5
a) − 2 +
5
b) 2 +
5
c) 2 −
5
d) 2 + 3 18. Suma x + x + x + x 4 1
d)
2 +
3
18. Suma
x + x + x + x 4
1
2
3
a) 4

b) 14

c) 0

d) -14

este:

19.

Produsul

a) 0

b) 14

x x x x

1

2

3

4

este:

c) –9 d) 9 20. Daca p 2 + q 5 + r 10 +
c) –9
d) 9
20. Daca p
2 + q
5 + r
10 + s = 0 , pqr,
, , s ∈ , atunci valoarea expresiei
2 p 5 q
+
+10 r + s
este:

a) 0

b) 5

c) 7

d) 2

21. Multimea A \ B este:

a)

b) Infinita;

c) Finita, avand cel putin doua elemente;

d) Formata dintr-un singur element.

Se considera matricele

A M

3,4

(

)

,

A

=

1 1

0

0

1

0

22. Rangul matricei A este:

a) 4

b) 1

c) 3

d) 2

23. Solutia sistemului

a) ( 1, 1, 1, 1)

b) (1, 1, 1, 1)

x

+

y

y

z

+ +

z

+

t

+ t =

= 1

0,

z + t = 0

(

x y z t

,

,

,

)

1

1

1

1

1

1

  

si

I

3

4

este:

=

1 0

0 1

001

0

0

  

c)

(1, 0, λ , − λ ) , λ ∈

d) (1, 1, 1, 1)

24. Ecuatia

AX = I , X M

3

4,3

(

) are:

a) Nu are solutii;

b) O infinitate de solutii;

c) O singura solutie;

d) Un numar finit de solutii strict mai mare decat 1.

25. Matricea I A

3

a) 9

b) 10

c) 0

d) 12

26. Multimea

{

Y

are suma elementelor:

M

4,3

(

)

det

(

YA

)

0

}

este:

a) Vida;

b) Formata sintr-un singur element;

c) Formata dintr-un numar finit de elemente, cel putin 2;

d) Infinita.

27. Cate solutii are in inelul

6

ecuatia 3 ˆ

x =

0 ˆ ?

a)

1

b)

4

c)

2

d)

3

28. Suma

1+ ˆ 2 ˆˆˆ + 3+ 4 + 5 ˆ

, calculata in

6 , este:

a)

b)

c)

d)

ˆ

3

ˆ

2

ˆ

0

ˆ

1

29. Produsul

ˆ

a) 1

ˆ

b) 2

ˆ

c) 3

ˆ

d) 0

12345 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ

, calculat in

6

, este:

30. Care este ordinul elementului

ˆ

2 in grupul

(

,+

6

)

?

a) 2

b) 4

c) 6

d) 3

Indicatii la exercitiile mai dificile.

4)

a =

Presupunem ca limita comuna a celor doua siruri este un numar rational

p

. Intrucat sirul (
q

,

p q

,

a

n

)

n 1

este strict crescator (vezi subiectul 1), iar

(

b

n

)

n 1

este strict descrescator (subiectul 2), rezulta

<

p

<

b

n

,

(

)

n

q

,

(

)

n

 

1

1

 

1

 

+

 

+ +

 

1

2

2

2

2

 

2

q

2

0

<

p

1

 

+

1

 

+ +

 

1

<

1

a

n

q

2

1

2

2

2

2

2

n

2

 

 

2

n

2

n

2

p  1 1 1  1 − + + + < ⋅ ( 2
p
1
1
1
1
+
+ +
<
(
2
q
2
2
2
2
q
1
2
q
q
2
2
2
 
2
q ⋅
2
1
1
1
2
2
q
q
0
2
p
2
2
q
2
+
+ +

 

2

2

2

 

2

 

2

<

q

1

)

 
 

2

1

2

2

2

q

 

2

p

2

q

2

2

q

2

q

2

  2

1. Dubla

inegalitate revine la

rezulta:

0 <

⇒ <

1 ; inlocuim n = q si

   apartine

Rezulta deci ca numarul intreg

intervalului

corect este c).

(0,1) , contradictie. In concluzie, numarul a este irational; raspunsul

9)-10) Se observa ca toate punctele multimii sunt necoliniare. Numarul

dreptelor distincte determinate este

este C

5

= 10

.

3

2 = 10 , iar numarul triunghiurilor distincte

C

5

14) Valorile propuse arata ca limita exista. Calculam integrala in cazul particular x = 2 kπ :

2 k π 2 π π ∫ sin t d t = k ( ∫
2
k π
2
π
π
sin t
d t
=
k
(
sin t
d t
=
k
− cos
t
+ cos t
0
0
0

2 π

π

) = 4 k

Limita in acest caz se scrie:

2 k π

∫ sin t d t 4 k 2 0 lim = lim = ; raspunsul
sin t
d
t
4
k
2
0
lim
=
lim
=
; raspunsul corect este b).
k
→∞
2
k
π
k
→∞
2
k π
π
 n π
() n
16) Cum
f
(
x
)
=
sin
x
+
,(
) n ≥ 1 (vezi rubrica “materiale
 
2 

ajutatoare”), rezulta

corect este c).

f

(

2004

)

()

x

= sin

(

)

x +1002π = sin x f

(

2004

)

() 0 = 0 ; raspunsul

17) Chiar fara sa calculam radacinile lui

f , stim ca un polinom cu

coeficienti rationali care admite radacina

perfecte, trebuie sa admita si radacinile

numarul

ce ar conduce la trei variante corecte de raspuns, a), b) si c). Singura sansa este

deci ca

a + b , unde a b , ∈ a − b , − a
a +
b , unde a b
,
a − b , − a +
b , − a −
2 −
3,−
2 +
3,−
2 −
3

nu sunt patrate

b . Daca

2 − 3,− 2 + 3,− 2 − 3 nu sunt patrate b . Daca 2

2 +

3,− 2 + 3,− 2 − 3 nu sunt patrate b . Daca 2 + 2

2 +

2 + 3,− 2 − 3 nu sunt patrate b . Daca 2 + 2 +

3 ar fi radacina, celelalte ar fi

, ceea

. Daca 2 + 2 + 3 ar fi radacina, celelalte ar fi , ceea 3

3 sa nu fie radacina; raspunsul corect este d).

21) Fie

g [

X ]

; teorema impartirii cu rest a lui g la f se scrie:

g

f

(

()

X = X 14 X + 9 Q X + R X , grad R X 3 ; cum

(

)

(

4

2

)

(

)

(

)

(

(

))

a = 0 g a = R a , grad R a

() ()

())

3

Presupunem ca numarul α =

α= R ( a ), grad( R ( X )) 3 ⇒α∈ B A B A \ B =∅ ; raspunsul corect

a).

g

( a )

apartine multimii

A

; cum

=

x

24) Fie

X

x

x

x

x

x

x

x

x

x

11

12

13

21

22

23

31

32

33

+

+

+

+

+

+

+

+

+

x

x

x

x

x

x

x

x

x

21

22

23

31

32

33

41

42

43

+

+

+

+

x

+

= 0

= 0

= 1

+

31

x

x

32

33

x

41

x

42

43

x

x

x

x

+

x

+

= 0

= 1

= 0

11

21

31

41

+

x

41

x

42

43

x

x

x

x

= 1

42

32

22

12

= 0

= 0

x

x

x

x

13

23

33

43

      

; ecuatia

AX = I

3

revine la sistemul:

Consideram sistemul format din ecuatiile 1, 4 si 7. El este de tipul celui

rezolvat la subiectul 23), deci are ca solutie

x

11

= 1, x = 0, x = α , x = −α , α ∈ .

21

31

41

Sistemul format de ecuatiile 2, 5 si 8 este similar – dar nu identic – cu cel

anterior. Solutia sa este

format de ecuatiile 3, 6 si 9 are solutia Solutia ecuatiei este deci:

x

12

= −1, x = 1, x = β , x

22

32

42

x

13

= 0, x

23

= − β , β ∈ . In fine, sistemul

= −1, x = ,

33

γ

x =1−γ ,γ∈ .

43

1

1

1

β

β

0

1

γ

1

γ

  

,

αβγ

,

,

0

α

− α

X

=

Observatii . 1) Urat exercitiu !!! 2) In culegerea aparuta la editura Mathpress, solutia acestui subiect este gresita. Din graba, se considera ca sistemele formate de ecuatiile 2,5,8 si respectiv 3,6,9 sunt identice cu cel format de ecuatiile 1,4,7. Similare, da,

dar nu identice – tinand seama de pozitiile elementelor 1 si 0 in matricea I Oricum, raspunsul corect este “o infinitate de solutii” (b), dar familia de solutii este cea prezentata mai sus.

3

.