1) Pengurusan dan Organisasi Sekolah

1.1 Carta organisasi sekolah

2 Peranan pihak pengurusan & guru .1.

1.3 Pelan fizikal sekolah .

2) Prasarana sekolah .

2.1 ) Kemudahan sekolah .

2) Mural sekolah .2.

2.3 Kata-kata hikmah .

4 Nilai-nilai murni .2.

2.5 Rukun Negara .

2.6 Falsafah Pendidikan Kebangsaan .

2.7 Bilik Darjah .

2.8 Keselamatan .

3) Pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum .

1 Sukatan pelajaran .3.

2 Buku rekod pengajaran guru .3.

3 Sumber pengajaranpembelajaran .3.

3.4 Kokurikulum .

5 Program pemulihan .3.

4 ) Program dan aktiviti .

1 Aktiviti kurikulum .4.

4.2 Aktiviti kokurikulum .

3 Lain-lain .4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful