SPAŢII

CULTURALE

nr. 17 / iulie / august 2011

SPAŢII CULTURALE nr. 17 / 2011
Cuprins
EDITORIAL - Uniunea răfuielilor (VMT) / 1 Constantin TRANDAFIR - Solidaritate literară? / 2 Petrache PLOPEANU - Un faliment - două falimente/ 3 Dreptul la replică - Şerban Tomşa - Critica... criticii şi băgătorii de seamă / 4 Radu MACOVEI în dialog cu Vasile GHICA - Interviu cu prietenul de gât / 6 Ion LAZU - Despre cazul Ion Caraion / 9 INTERVIU - Radu POPICA - Arta sub comunism / 12 Din poezia modernă rusă - Elena GURO (1877 – 1913) / 14 Doina CERNICA - O călătorie în Portugalia cu poetul român Virgil Mihaiu / 17 Mioara BAHNA - Simţul urgenţei, la oră târzie: J. M. Coetzee – Epoca de fier / 20 Fernando COUTO e SANTOS - Emil Cioran sau despre neajunsul de a fi fericit / 24 RAŢIUNILE INIMII - Florin DOCHIA - 6. Scurt popas între Cioran şi Nietzsche / 27 Mari poeţi ai Iubirii - LI-TAI-PE, PIERRE DE RONSARD, JUAN DE LA CRUZ, GEORG TRAKL Poeme aşezate în limba română de Radu CÂRNECI / 31 Diana VRABIE - Disocieri: Poeţi din Basarabia de A.D. Rachieru / 34 REGULAMENTUL Festivalului concurs de poezie „Costache Conachi” Ediţia a XIX-a / 35 Virgil DIACONU - Azi bat la maşina mea de scris un poem idiot” sau Mircea Cărtărescu, un „profesionist al literaturii” / 36 Nina PLOPEANU - De ce-l iubim pe Mircea Cărtărescu! / 39 POEZIE - Ion MURGEANU - ZECE DE LA ORA ZECE/ 40 Luminiţa DASCĂLU - Inaugurarea Casei Memoriale FĂNUŞ NEAGU / 42 Poezie - Traian Gh. CRISTEA / 44 Ecaterina ŢARĂLUNGĂ - Întregul şi partea / 46 Camelia Manuela SAVA - Supravieţuitorii Siberiei: Aniţa Nandriş-Cudla şi fiii săi / 49 POEZIE - Adrian BOTEZ / 56 POEZIE - Laurenţiu TUDOR / 58 FOLCLOR - Gherasim RUSU TOGAN - Pasărea, arborele şi calea - dimensiuni prin care omul se imaginează pe sine (I) / 59 Ionel NECULA - Eminescu şi fundamentele statului de cultură / 63 Virgil BORCAN - George Toma Veseliu: Colonia (Noi exilaţi la Pontul Euxin) / 67 Valeriu SOFRONIE - Paul Blaj şi noua astronomie a eului / 68 Vasile GHINEA - Aripi încărcate de dorul luminii / 70 Melania CUC - Samson Iancu scrie ca şi cum ar cresta carnea obrazului în brici / 71 Florin CARAGIU - Trei Poeţi Braşoveni: Adrian Munteanu. Octava Sângelui; Eugen Axinte. Eden-tităţi; Claudiu Mitan. „Ştiinţa şi bucuria secretă” (Paralela 45, 1998) / 74 POEZIE - Menuţ MAXIMINIAN / 77 Marius MANTA - Violeta Savu – „Din depărtare el mă vedea frumoasă” / 79 Raftul cu cărţi - Nicolai TĂICUŢU / 80 Reviste literare / 82

Apare sub egida Asociaţiei Culturale VALMAN, cu sprijinul Primăriei Râmnicu Sărat

Redacţia: Redactor-şef: VALERIA MANTA TĂICUŢU Redactori: MIOARA BAHNA PETRACHE PLOPEANU VALERIU SOFRONIE Secretar de redacţie: CAMELIA MANUELA SAVA

Redacţia şi administraţia: Str. Gh. Lupescu, nr. 67, 125300 Râmnicu Sărat jud. Buzău

TELEFOANE: 0744-708.812 0723-400.546 0762-686.040
Tehnoredactare: FLORIN DOCHIA http://spatiiculturale.0catch.com/ e-mail: valeria.taicutu@yahoo.com librariaolimp@yahoo.com
Tipar executat de EDITGRAPH BUZĂU

ISSN: 2065-2984

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

EDITORIAL
Uniunea răfuielilor
Privită din exterior, fără patimă, cu detaşarea celui care nu (mai) speră şi nu (mai) aşteaptă nimic de la nimeni, Uniunea Scriitorilor nu prea pare a-şi merita numele; „uniune”, potrivit DEX, înseamnă „legătură între două sau mai multe persoane, grupuri, societăţi, clase etc., pentru apărarea unor interese, pentru revendicarea unor drepturi comune, pentru realizarea unor scopuri comune etc.”. Fără supărare, însă, dintr-o posibilă definiţie a „Uniunii” Scriitorilor ar trebui să scoatem legătura dintre persoane, grupuri etc., apoi partea cu „apărarea” şi „revendicarea” şi, ajunşi la „scopuri comune”, să privim jenaţi în altă parte, atâta vreme cât fiecare luptă – dacă o face, deşi nici aici nu stăm prea bine! – pentru sine, pentru gloria personală şi nici într-un caz pentru impunerea / promovarea / ş.a.m.d. a literaturii autentice în ţara noastră. Naivii neimplicaţi politic şi cu iubire faţă de literatură ar putea crede că USR seamănă (ori a semănat!) cu un club select / exclusivist, în care intrarea se face pe bază de talent şi unde predomină, ca mod elevat de petrecere a timpului, convorbirile literare. Ar putea fi aşa, dacă numărul imens de membri – peste 2000 – şi talentul incert (ca să nu spunem „inexistent”) al multora nu ar infirma această... catalogare. USR ar putea fi considerată un sindicat, o mare organizaţie cu statut, conducere, membri şi idealuri comune, funcţionând ca orice sindicat de la noi, adică haotic şi fără rezultat. Haotic, pentru că nu ştie nimeni ce vor scriitorii actuali, încotro se îndreaptă şi pentru ce bine comun luptă. Un sindicat presupune o minimă solidaritate a membrilor săi, ori despre aşa ceva nici nu poate fi vorba la noi. Şi-l imaginează cineva pe domnul Manolescu în ipostază de lider sindical şi pe domnul D.R. Popescu, să zicem, în calitate de membru cotizant?! Îşi imaginează cineva că scriitorii de la noi ar putea intra în grevă, că ar putea ieşi în stradă (ca şoferii, pensionarii, profesorii, medicii şi alte categorii năpăstuite) să se pronunţe pentru drepturile (încălcate sistematic şi grobian) ale creatorilor de frumos? Îşi imaginează cineva că scriitorii noştri ar putea negocia cu reprezentanţii guvernului drepturile de autor, dreptul de liberă exprimare, patrimoniul (pe cale de dispariţie!) şi alte cestiuni importante?... Sigur că nu. USR nu este, aşadar, un sindicat. De fapt, pare mai uşor să spui ce nu este. USR, de exemplu, nu este o mare familie. Membrii săi nu prezintă o relativă sau măcar decentă legătură spirituală între ei. Predomină atacul (adesea furibund) la persoană, ameninţările (uneori concretizate!) cu darea în judecată pentru orice fleac, negarea valorii celuilalt, minimalizarea efortului creativ şi, mai ales,

„dosariada”: în lipsa unor criterii valabile de ierarhizare / valorizare, este preferată verificarea posibilei colaborări cu fosta securitate. De aici, mari nedreptăţi, false ierarhii (nu poţi fi scriitor mare doar fiindcă n-ai fost membru de partid comunist, fiindcă, în mod logic, calitatea de disident n-ar trebui să înlocuiască talentul), orgolii rănite şi o luptă din care, de fapt, toţi ies învinşi. De ce învinşi? Pentru că scriitorii au nevoie, pentru a rezista şi pentru a-şi justifica existenţa, statutul şi efortul creator, de cititori. Iar cititorii reprezintă o categorie pe cale de dispariţie, oricât ne-am minţi noi că lucrurile stau cu totul altfel şi că mai există speranţe pentru actualii candidaţi la nemurire artistică. Partea cea mai proastă este că nici măcar ei între ei nu se mai citesc scriitorii noştri, îşi dau în cap, se acuză şi se bălăcăresc fără să-şi deschidă unii altora cărţile, punându-şi etichete cu uşurinţa comică a medicilor lui Molière, singurii capabili să pună un diagnostic bolnavului doar pipăind piciorul patului. În ultima vreme, ca cititoare (încă) interesată de cărţi şi reviste literare, am constatat, cu mâhnire, că scriitorii noştri sunt din ce în ce mai înverşunaţi unii împotriva altora şi aproape toţi împotriva preşedintelui Manolescu şi a conducerii USR. Un poet din filiala Sibiu rezuma în felul acesta situaţia din USR: „Aproape toate ierarhiile oficiale ale literaturii române contemporane sînt profund viciate de corupţie, majoritatea premiilor cu relevanţă naţională se dau în urma unor negocieri de talcioc între critici, editori, scriitori şi organizatori. Uneori, preşedinţii juriilor respective împart sumele de bani aferente premiilor respective cu scriitorii premiaţi. Alteori, criteriul după care se fac nominalizările şi premierile e să nu se supere vreo editură importantă că n-a fost la masa bogaţilor, iar Uniunea Scriitorilor a devenit o simplă bursă a trocurilor literare. O literatură în care una dintre cele mai bune cărţi de poezie ale ultimului deceniu, Aerostate plîngînd a lui Traian T. Coşovei e complet ignorată de mai-marii literaturii pentru că personajul le e neplăcut e un fals în acte publice. O literatură în care cei mai puternici debutanţi ai ultimilor ani, Marius Ştefan Aldea, Dan Herciu sau George Asztalos sînt trecuţi cu vederea pentru că sînt excentrici complexului editorial şi mediatic specializat în crearea de mituri umflate cu pompa pe care să le vîndă pulimii e o impostură. O literatură în care scriitori de talia Danei Banu, a Ancăi Mizumschi, a lui Eugen Suciu, a lui Viorel Mureşan ori a lui Ion Chichere, ca să dau doar cîteva nume din generaţii diferite, sînt nebăgaţi în seamă de establishment e o literatură de lăbari. Aş putea să dau exemple în continuare, dar prefer să rămîn la acestea, în scop didactic. Oricum, o dezbatere reală şi onestă asupra funcţionării mecanismelor succesului şi promovării în literatura română contemporană nu va avea loc în curînd, cîtă vreme lichelele conduc, se autoreplică şi-şi conservă privilegiile meschine – e acelaşi lucru cu „reforma clasei politice”. La altă scară, dar identic”. Evident, o asemenea atitudine nu poate fi comentată. Pentru că, adaptând aici vorba unui înţelept, scriitorii români nu au probleme cu idealul, ci cu atitudinea. VMT
1

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011 Topârceanu, „ca cucuvaia”. Cenaclul Sburătorul grupa persoane şi personalităţi diferite în jurul ideii de modernitate şi sincronism, altfel despărţirile erau la ordinea zilei, despărţiri într-un sens mai bun al cuvântului. Încât îţi vine să te întrebi, ca Balzac, dacă nu cumva prietenia se naşte mai curând din contraste decât din asemănări. Opoziţii, nu masacre. „Tânăra generaţie” interbelică se întâlnea tot pe criterii ideologice, dar personajele aveau o permanentă tendinţă centrifugă pentru a dobândi identitate clară. Cercul literar din Sibiu s-a ivit ca o oază de înfrăţire într-un pustiu de vicisitudini. Impresionantă este solidaritatea generaţiei şaizeci, şi nu doar în spaţiul literar, ci al artei în general, chiar mai mult decât atât: istorici, filosofi, arheologi, matematicieni, fizicieni, chimişti etc. Nu cunoşteau duşmănia şi invidia concurenţială cu toate diferenţele valorice evidente şi recunoscute. O, tempora! O, mores! Fireşte, această afabilitate se baza pe idealuri compatibile. Exista acea formă esenţială a culturii şi civilizaţiei: politeţea. Mai puţin omogenă (şi nu-i o învinuire) este generaţia optzecistă, care contribuie la mutaţie împreună, o promovare individuală şi de grup. Degeaba au fost suspectaţi de nediferenţiere, fiecare a ambiţionat să-şi afirme originalitatea în interiorul paradigmei şi în diversele structuri: „echinoxisişti”, „dialogişti”, „lunedişti”, gruparea de la Timişoara, cea de la Braşov etc. Şi iată-ne, iarăşi, ajunşi în vremurile noastre postdecembriste. Din păcate, ceea ce se întâmplă în literatura română de vreo 20 de ani pare de domeniul absurdului, nu ţine nici de simpla camaraderie sinonimă cu decenţa şi civilizaţia. Bine spunea un scriitor că intelighenţia românească a refăcut întocmai scenariul lui Orwell: maniheisme, intoleranţă, discriminări, discordii, vrăjmăşii, resentimente, altercaţii, aversiuni, aroganţă, hărţuieli ş.a.m.d. În demonocraţia de azi, mai ales două dimensiuni distorsionate din timpul totalitarismului sunt mai grav afectate: scara valorilor şi elitele. Valorile sunt răsturnate printr-un revizionism anapoda. Nu-i acea revizuire strict legitimă, lovinesciană, ci reprobările din considerente morale şi politice, capătul celălalt al proletcultismului. Cât despre elite, ele sunt necesare ca apa şi ca aerul, dar deocamdată ele stau ascunse de invazia elitei autoproclamate care a instaurat politica şi intriga în locul prieteniei şi respectului dintre intelectuali. Există nişte grupuscule puse pe ceartă în loc de principii şi proiecte literare. Sunt grupuri de interese care, şi acestea, se sparg în încăierări şi contestări radicale. Absentează, toată lumea vede, comuniunea pentru mai dreapta cinstire a literaturii române. Încă o dată: nu despre o imposibilă prietenie idilică e vorba, nu de îmbrăţişări drăgăstoase, complimente, mângâieri şi aplauze ducem lipsă; dar neapărat, în general vorbind, de stimă şi preţuire reciprocă, de eforturi concentrate pentru aceeaşi cauză e nevoie, care să nu se dispenseze de spiritul polemic urban şi revigorator. Intelectualitatea are datoria, în aceste vremuri de prefaceri, să ofere un model de existenţă, nu spectacole groteşti şi bătălii contraproductive, ştiindu-se că Inter arma silent musae. Soluţia macedonskiană e providenţială: „Orice durere să-nceteze şi poezia să vorbească”. Dar, în aceste circumstanţe, imposibilă.

Constantin TRANDAFIR Solidaritate literară?
S-a întâmplat ca zilele acestea să apară o anchetă literară pe tema aceasta în Viaţa Românească, iar în România literară, tot acum, Ion Pop să scrie despre Sentimentul de solidaritate intelectuală. „Ura noastră cea de toate zilele”, titrează Nicolae Manolescu. Despre prietenie literară? E o poveste veche. Să revin. Nu-i de înţeles de ce sintagma „prietenia literară”, cam improprie, are o mare putere de circulaţie, s-a încetăţenit mai mult decât în oricare alt domeniu. Poate pentru că aici, în literatură, metonimia se află la ea acasă. Prietenie muzicală? Prietenie matematică? Prietenie politică? Ori sunt nepotriviri, ori nonsensuri. Nici formula „prietenie adevărată” nu-i prea îndreptăţită, fiindcă dacă nu-i adevărată, nu-i prietenie. De bună seamă, mai nimerit e să se spună prietenie între reprezentanţii unui anumit sector al vieţii sociale sau între oameni din diverse sfere de activitate şi chiar prietenia între popoare, deşi aceasta din urmă a căpătat o conotaţie demagogică. E drept că literaţii se adună mai lesne în uniuni, asociaţii, cercuri, grupuri, corporaţii, bresle, echipe, tabere etc. În legătură cu ei se utilizează mai frecvent termeni ca „generaţii”, „promoţii”, „obşte”, „comunitate”. Nici mai mult, nici mai puţin, Cehov afirma că scriitorii, în vremurile mai noi, nu-şi pot edifica profilul decât într-un cenaclu, urmaşul trecutelor „saloane” şi „cafenele” literare. Sunt, apoi, şcoli literare, mişcări, curente, unele atât de faimoase de-a lungul istoriei. Ceea ce-i uneşte nu e prietenie în adevăratul sens al cuvântului, bazată pe afecţiune, încredere, stimă, devotament, ci ţelurile comune şi acţiunile în aceeaşi direcţie, alteori interesul coincident, eventual amabilitatea, E accepţia largă a concordiei şi prieteşugului. În cel mai bun caz, cordialitate; în cel mai rău, părtaş la fapte ignobile. În cadrul confreriilor există şi mari prietenii, frăţii ideale între două sau câteva persoane „dioscurice”, dacă se îngăduie cuvântul. Unii au, într-adevăr, vocaţia prieteniei, fără s-o acorde, totuşi, oricui, fiind ştiut că amicul tuturor nu-i amicul nimănui. Altminteri, la urma urmelor, operele se creează în singurătate, dar sunt puţini oameni care îşi sunt de-ajuns lor înşişi, iar solitarismul nu exclude cultul prieteniei. Unii sunt mai sociabili, alţii mai distanţi. Nu despre asta e vorba. Prin urmare, fraternizarea scriitorilor interesează; solidaritatea în numele literaturii, pentru împlinirea unor obiective obşteşti, împotriva ameninţărilor de tot felul care se abat asupra comunităţii. În literatura noastră, asemenea „frăţii” s-au făcut mai evidente abia în prima parte a secolului al XIX-lea, iar în a doua parte coeziunea Junimii nu se realiza decât în jurul unui program estetic. Maiorescu a trăit într-un cerc de prieteni, măcar că nu agrea boema. Prietenia celebră este numai cea dintre Eminescu şi Creangă. În acest context s-a întemeiat literatura noastră modernă. La Literatorul, relaţiile erau de armonie ideologic-literară, iar la Familia de unitate în cuget şi simţire. Nu se poate spune despre G. Ibrăileanu că era mizantrop, cu toate că vieţuia, vorba lui 2

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

Petrache PLOPEANU

Un faliment - două falimente
Titlul te duce, dragă cititorule, spre acea zonă unde fenomenul falimentului îşi are rostul, unde îşi regăseşte adevărata semnificaţie, în domeniul economic. Nu despre acest tip de faliment o să scriu în continuare, ci despre cel în care se zbate cultura din această ţară, mai ales cultura cărţii. Desigur că prin asta voi face atingere şi cu celălalt fel de faliment, cel economic, deoarece cartea nu se dăruieşte decât, poate, în momentul lansării, în rest se vinde ca orice produs destinat consumului. Aşadar, cartea este şi un produs cultural, dar şi unul economic, iar falimentul, despre care anunţam încă din titlu, poate să fie discutat din ambele perspective, şi culturală, şi economică. După anii de boom al fenomenului producţiei de carte şi al vânzării ei din anii 2006 – 2008, cartea a devenit din nou o cenuşăreasă a interesului cumpărătorilor. Desigur nu oricine a cumpărat / cumpără carte, ci doar aceia care au avut / au nevoie de ea – mă refer aici la elevii care o folosesc drept auxiliar pentru necesităţile lor de studiu – şi aceia care „suferă de carte” ca de o boală specifică spiritului, aşa cum „suferim” şi de curiozitatea cunoaşterii, aşa cum „ne doare” frumosul, cum „simţim” muzica! Cartea a devenit un obiect de lux pentru români! Foarte puţini mai cumpără cărţi, majoritatea socotindu-şi banii în chip din ce în ce mai apropiat de nevoile primare ale omului. Ce să cumperi mai întâi, hrană sau cărţi? Răspunsul, în actualele împrejurări, este inevitabil şi nu este deloc greu de ghicit care sunt nevoile actuale ale majorităţii locuitorilor acestei eterne şi fascinante ţări! După o perioadă în care m-am lăsat dus de gânduri puţin ortodoxe în legătură cu lipsa de interes – aşa gândeam până am ajuns la alte concluzii – faţă de carte, mi-am schimbat opinia, aruncând

vina nu peste acela care – de bine, de rău – tot mai cumpără din când în când câte o carte, ci peste aceia care s-au străduit din răsputeri, nu numai să ne reducă raţiile de hrană – într-o frenezie a hrănirii mai mult decât ştiinţifică (vă amintiţi şi de alte perioade aflate sub semnul acestei strategii alimentare!), ci să ne reducă şi apetitul pentru cunoaştere, pentru carte, în primul rând, este vorba de cei care au pretenţia că oferă o strategie culturală acestei ţări. Desigur, cunoaşterea are multiple izvoare, omul se poate informa şi din alte surse – televizor, internet, presă –, dar cartea nu are doar acest rol informativ, ci şi unul care ţine de formarea noastră ca oameni inteligenţi (homo sapiens, sapiens – de două ori inteligenţi!). Creierul nostru are nevoie şi de artă, nu numai de realitate, fie ea trecută prin cuvântul scris, are nevoie şi de literatura beletristică, iar aceasta nu mai ţine de o nevoie interesată, ci de una dezinteresată. Dacă elevii citesc – aceia care încă mai citesc – o fac pentru că-i presează o anumită cerinţă impusă de cineva – omul de la catedră – sau de ceva – un examen sau altceva de genul acesta. Adevăraţii cititori nu sunt aceia care folosesc cartea doar pentru informare, ci aceia care o identifică drept suprema realizare a spiritului uman şi o percep ca o adevărată operă de artă. Cel pentru care cartea ţine loc de prieten, de poartă pentru un alt ţinut – al fanteziei, al imaginaţiei, al meditaţiei profunde la rosturile vieţii şi lumii acesteia –, este Cititorul cu majusculă! Acela nu urmăreşte, citind o carte, decât să se îmbogăţească rămânând la fel de sărac, acela are o avere din ce în ce mai mare, avere care nicicând nu-i va fi scoasă la mezat (licitaţie!) în cazul oricărui faliment. De aceşti cititori se tem cei care au puterea asupra noastră, cei care cred că puterea lor stă în afaceri şi tunuri financiare, cei care se cred singurii deţinători ai adevărului! Aceşti cititori sunt concretizarea vie a raţiunii şi lucidităţii pentru că ei nu caută în paginile cărţilor citite doar informaţia pe care ţi-o poate oferi televizorul – atât de supus manevrelor de denaturare a realităţii –, ci se înarmează cu instrumente infailibile, care să le permită să deosebească adevărul de minciună, adevărul părelnic de adevărul firesc, acela care nu poate să fie decât unul! Cartea este în faliment pentru că Cititorul este în faliment! Este o afirmaţie bazată pe realitate. Românii erau şi până la această criză printre cei puţini interesaţi de carte dintre locuitorii acestui continent – în ciuda impresiei că înainte de 1989 se citea mult!; se citea, dar să nu ne închipuim că îi depăşeam pe alţi europeni porniţi mai de mult decât noi pe făgaşele economiei de piaţă şi ale democraţiei.
pag. 8 3

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

Dreptul la replică
Şerban TOMŞA

Critica... criticii şi băgătorii de seamă
Orice activitate umană lasă în urmă, în afară de produsele finite, resturi şi deşeuri. Acestea sunt strânse de alţi oameni şi date dispărute. În spaţiul literar există un tip uman specializat în căutarea prin gunoaie: ţaţa literară. Specia respectivă se pretinde de obicei critic literar, dar nu face altceva decât să-i urmărească atent, cu lupa, pe adevăraţii critici şi să consemneze, cu mult venin, dacă specialiştii au comis sau nu vreo eroare. Ţaţa e un fel de iscoadă literară, care nu e capabilă să producă veritabile studii critice şi îşi găseşte hrana cea de toate zilele prin tomberoane. Roasă de neputinţă şi de complexe, specia respectivă urmăreşte compromiterea unor autori care scriu, de bine, de rău, literatură adevărată. Cu alte cuvinte, joacă un rol distructiv, având, totuşi, grijă să sublinieze că face un fel de asanare literară, curăţând peisajul cultural de avortoni şi de alte murdării. Criticul-gunoier e convins că, fără activitatea lui benefică, literatura ar lua-o razna. Profilul psihologic al gunoierului e destul de simplu. Strâmbă din nas la orice, face caz de înalte principii morale – „respectul faţă de cititor”! -, posedă un tupeu vecin cu nesimţirea, îşi dă cu părerea despre orice, uneori în necunoştinţă de cauză, încearcă să-şi intimideze „victimele”, ajungând să fie socotit un fel de sperietoare provincială. Îi pică greu tot ce se scrie de bine despre alţii, dar nu se leagă decât de autori mai puţin cunoscuţi, fiindcă laşitatea îl determină să nu-şi asume riscul de a fi ridiculizat de „greii” literaturii. Maimuţărind ideea de „spirit critic”, acest tip de „comentator” nu e admiratorul interpretărilor
4

novatoare, păzind cu străşnicie punctele de vedere consacrate şi e gata să evalueze un scriitor numai pe baza câtorva enunţuri scoase din context, dacă autorul respectiv nu se bucură de notorietate. Sper din tot sufletul ca Mircea Dinutz, scriitor şi critic literar focşănean, să nu reprezinte prototipul de exeget evocat mai sus. Am avut şi am faţă de vrânceni o preţuire deosebită. Iată însă că sobrul nostru autor mă atacă, nitam-nisam, în revista Sud, Nr. 11-12, noiembrie-decembrie 2010. Articolul poate lăsa impresia, celor care nu mă cunosc, că sunt un veleitar care îşi încearcă puterile în critica literară, dar nu reuşeşte decât să se facă de râs. Textul lui M. Dinutz se intitulează Un critic din Teleorman. Pentru o mai bună informare a cititorilor voi răspunde, punct cu punct, obiecţiilor ridicate de atât de exigentul Mircea Dinutz. 1. Aş putea să spun, pur şi simplu, că Mircea Dinutz nu ştie despre ce şi despre cine scrie. Nu am publicat niciun volum de eseuri, nu sunt critic literar şi nu vreau să ajung aşa ceva. În mod cert, nu intenţionez să propun o nouă scară de valori . Sunt doar un romancier de factură urmuziană, după cum apreciază criticii literari. Prestigiosul romancier Radu Aldulescu m-a numit „Un Kafka autohton” (Luceafărul de dimineaţă, nr. 37, miercuri 11 noiembrie, 2009, pag. 4 ). Să nu se înţeleagă de aici că aştept ca Mircea Dinutz să-şi scoată pălăria şi să încremenească de respect înaintea textelor mele. Nu. Domnia Sa e liber să scrie ce gândeşte, dar de aici şi până a-mi citi nişte simple impresii de lectură, uneori luate de redactorii unor reviste direct de pe blogul meu, ca pe nişte tentative de a regândi istoria literaturii române, este o cale lungă. Mircea Dinutz face din ţânţar armăsar şi se află în treabă, pentru că nu are ce să scrie. Sau ce să facă. 2. Referindu-se la articolul meu despre cartea Anei Dobre, Lecturi empatice (în Pro Saeculum, Anul IX, Nr. 3-4 ( 63-64), 15 aprilie -1 iunie 2010), Mircea Dinutz scrie: „…Şerban Tomşa, pe care şi noi l-am publicat cu un comentariu encomiastic”. E necesar să spun că nu eu am expediat, pe adresa redacţiei revistei respective, recenzia despre cartea Anei Dobre. Am trimis un fragment de roman, dar doamna Nina Deşliu mi-a răspuns că ei mai au un material scris de mine şi că vor analiza cu atenţie ce text vor publica. Şi au luat decizia de a tipări cronica despre Ana Dobre! Dacă e nevoie, fac public schimbul de mesaje. Cu alte cuvinte, hai să-ţi public materialul ăsta pentru a mă putea lua de tine! Aş râde de m-aş tăvăli pe jos, dacă n-ar fi de plâns. În articolul despre Petru Popescu am scris negru pe alb: „În cele ce urmează, vom examina atuurile pe care le-a avut Petru Popescu şi care ar fi putut

SPAŢII CULTURALE
face din el, alături de Alexandru Ivasiuc (mort la cutremurul din 1977!), cel mai mare scriitor român al timpurilor noastre.” (Oglinda Literară, Anul IX, Nr. 103, iulie 2010, pag. 5864). Mircea Dinutz ascunde adevărul şi spune că aş fi scris că Petru Popescu este cel mai mare scriitor român al vremurilor noastre! Înţeleg că Mircea Dinutz are o anumită vârstă, e pensionar – în acelaşi articol eroic spune că va trece pe la farmacie -, dar nimic nu-l îndreptăţeşte să mintă şi să abereze. Şi cum rămâne cu respectul faţă de cititor, pe care mi-l flutură în faţă, în finalul jalnicei sale „lecţii” de literatură? Ar fi ridicol, în altă ordine de idei, să mă iluzionez că Mircea Dinutz ar putea înţelege ceva din Alexandru Ivasiuc. Nicolae Manolescu susţinuse şi el, la moartea lui Ivasiuc, că autorul Iluminărilor era singurul prozator roman care ne făcea să ne gândim la literatura europeană şi la Thomas Mann. Bine că na citit Mircea Dinutz afirmaţia asta, că o păţea şi Manolescu! Sau nu?… Dar bătrânul erudit şi înţelept vrea să-mi mai îndrepte o eroare legată de Thomas Mann: „… spre ştiinţa D-voastră, în 1929, când a primit Premiul Nobel, acesta era şi autorul Muntelui vrăjit (1924), adevărata capodoperă.” Dinutz presupune că eu, un ignorant care a citit de cinci ori Muntele vrăjit, habar nu aveam că neamţul a mai scris şi altceva în afară de Casa Buddenbrook… Să vedem însă şi motivaţia Juriului Nobel. Premiul Nobel i s-a acordat lui Thomas Mann „în principal pentru marele roman Casa Buddenbrook, care a fost întâmpinat, de-a lungul anilor, cu o constant sporită apreciere ca o operă clasică a literaturii contemporane”. Vedeţi dumneavoastră cum stă treaba? Proştii ăia din Juriul Nobel nici n-au ştiut pentru ce i-au acordat scriitorului german înalta distincţie! Trebuia să vină Mircea Dinutz şi să ne pună la punct pe toţi! Cât despre expresia nefericită din cronica dedicată cărţii lui Stan V. Cristea (Litere, Anul XI, Nr. 7 ,iulie 2010, pag. 29), îl las pe Mircea Dinutz să o savureze îndelung: sunt oameni care au puţine bucurii. În orice text se pot strecura asemenea improprietăţi. Îl rog pe M. Dinutz să ne arate, cu aleasa-i pricepere, cum se comentează, cu „competenţă”, poemele lui Stan V. Cristea! În orice caz, e trist că M. Dinutz a ales să scrie numai despre ce nu îi place. Cred că acesta este un blestem cumplit pentru oricine. Chiar dacă, aşa cum spuneam, nu mă consider critic literar, am scris articole foarte apreciate despre Constantin Ţoiu, Tudor Cristea, Radu Aldulescu, Horia Gârbea, Bogdan Ghiu şi alţii. Adică despre ceea ce îmi place. M. Dinutz nu suflă însă niciun cuvânt despre ele. Iar dacă ne citim cu lupa, nu pot să nu remarc sărăcia lexicală pe care o etalează exprimarea

nr. 17 / iulie-august 2011

„judecătorului” nostru. Pe o singură pagină, foloseşte de două ori o sintagmă care îl obsedează: „cu aleasă competenţă” şi, ca să nu o repete şi-a treia oară, o schimbă cât de cât: „cu înaltă competenţă”. În Meandre nr. 1-2, 2010. M. Dinutz scrie: „Mai ales, în ultima vreme, am început să mă întreb - cu toată seriozitatea – dacă nu era mai bine să-mi fi găsit o preocupare mai nobilă, mai respectată, decât să comentez cărţi!”. Abia acum am înţeles toată tărăşenia: fiorosul critic vrea să fie respectat! Lăsând la o parte topica şchioapă, liniuţele de pauză utilizate ca în compunerile şcolare şi virgulele puse aiurea, nu voi spune decât că îl aprob pe autor: da, trebuia să-şi aleagă altă „preocupare”! Gura păcătosului adevăr grăieşte, chiar dacă uneori o face pe ocolite. Dar trebuie să-l înţelegem şi pe el: se vede clar că omul nu prea are cum să-şi omoare timpul. În josul atacurilor nedemne la adresa mea, el umple spaţiul tipografic cu încă un text: Mândria de a fi pensionar. Relatează acolo o întâlnire cu „sute de tineri, colegi, invitaţi”, într-o atmosferă caracterizată de „luminile foarte puternice, ovaţii, unele strigăte – până azi – nelămurite…”. Parcă l-am citi pe Agamiţă Dandanache, ieşit la pensie şi devenit, după Revoluţie, un „autoriu” încruntat care ţine un jurnal aiuritor. Pe cine interesează chestiile astea? Nici elevii din clasa a V-a nu „meditează” într-un stil de o asemenea desăvârşită platitudine. Iar dacă asta e tot ce poate un critic în materie de idei, ar face mai bine să meargă la culcare. Ca să arăt că Mircea Dinutz are probleme în a-şi aproxima identitatea, voi mai da un citat din acelaşi text: „Unii care m-au cunoscut mai puţin sau deloc se întreabă dacă n-am fost cumva funcţionar la bancă, merceolog ori căruţaş, spion sub acoperire în Afganistan sau simplu băgător de seamă pe scena lumii atât de încăpătoare”. Sigur, cu vârsta, facem tot felul de confuzii. Acelaşi Agamiţă Dandanache, de pildă, credea că Tipătescu este soţul Zoei Trahanache, dar el vedea, în fond, adevărul de dincolo de aparenţe. Din păcate, Mircea Dinutz nu ştie nici măcar cine este el însuşi. După ce a încercat să mă ridiculizeze, Mircea Dinutz scrie că nu a vrut să… mă jignească. La rândul meu, mărturisesc că nu vreau să-l ofensez pe M. Dinutz. Nu voi face eroarea de a afirma că toate textele lui Mircea Dinutz sunt lipsite de valoare sau că acidul nostru critic este un scriitor neinteresant. În literatură, totul este relativ, iar eu nu am citit tot ce a scris Mircea Dinutz ca să mă pot pronunţa în legătură cu valoarea operei sale. Am vrut numai să probez metoda critică a lui Mircea Dinutz chiar pe textele Domniei Sale. Poate că ar fi decent să ne rumegăm frustrările în intimitate şi să folosim barda numai pentru propriile erori.
5

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

Radu MACOVEI în dialog cu Vasile GHICA

Era bătrân. Cred că m-a confundat cu Ion Ghica. Primul volum de aforisme ţi-a apărut, înainte de Revoluţie, în o sută de mii de exemplare la Editura Junimea din Iaşi. Cum a fost posibil? Mda. Atunci erau păduri multe, nu apăruse Attila. Ce tot bâigui? Care Attila? Vereştoy! Omul care a dezgolit munţii. Aşa… Tradus în franceză, engleză şi turcă. Poftim, un critic belgian te aşază lângă moraliştii francezi. Nu e blasfemie? A vrut să spună, probabil, că sunt expirat. Ăia au trăit acum trei-patru secole.

Interviu cu prietenul de gât
Vasile, am fost colegi la Filologia ieşeană. Heidelbergul nostru de altădată. Ce frumos a fost! Îţi mai aminteşti? Cum să nu! Din copilărie şi din studenţie rămân icoane, nu amintiri. Erai un băiat liniştit venit de la ţară. Cum spuneai tu? Mda. Strămoşii mei nu au fost analfabeţi. Citeau în stele. Sau… Vă rog să mă respectaţi: sunt os de ţăran! Cum os de ţăran, când ai nume de domnitor... ori de scriitor? Nu. Un notar beat a scris bunicului meu în acte Ghica în loc de Gică. Deci e chestie de impostură! Mai mult viciu şi incultură. Mă refer la notar. În fine… Dar ce ţi-a venit ţie să te bagi în literatură? Păi, decât să mă apuc de furat, de băut, ori de alte măscări… A… măscări zici? Ia fii atent la ce-ai scris aici: „Întro lume constipată, cea mai preţuită literatură este cea de closet.” Cine te-a sfătuit să scrii? Tu. M-ai vizitat la Tecuci. Locuiam cu socrii întro casă frumuşică. „Apucă-te de scris” – mi-ai zis – „că asta e bună de casă memorială”. Mi-am bătut joc de tine şi tu ai luat-o în serios. În fine… Şi de casă ce s-a ales? Am vândut-o de mult pe nimica toată. Aşa îţi trebuie! Acum fii atent! Chiar de la debut, te-a lăudat în „România literară” celebrul istoric şi critic literar, Şerban Cioculescu. De unde şi până unde?
6

Dar în limba turcă, de ce? Păi, ăştia nu ne-au asuprit o jumătate de mileniu? Să rămânem nerăzbunaţi? Şi încă o trăsnaie! Două aforisme de-ale tale au ajuns subiecte la examenul de bacalaureat. Ce ţi-a venit? Ai distrus procentul de promovare. Vrei să demolezi învăţământul românesc? Am greşit. Dar nu vezi că profesorii ăştia stau în concedii numai pe Coasta de Azur? Să mai facă şi ei ceva treabă. Figurezi în antologii alături de personalităţi ilustre ale culturii universale. Jurnalul Naţional te-a publicat la rubrica „Vorbe de duh” în companii celebre. În 2007, Universitatea Bucureşti era îmbrăcată în bannere cu citate faimoase. Hop şi tu spânzurat undeva între Cicero şi Jules Renard. Nu ţi-a fost niciun pic de jenă? Mie, nu; dar lor, cred că da. De altfel, lucrurile sunt destul de clare. Pe această nişă îngustă a aforismului, unele ziceri de-ale mele nu roşesc lângă ale lor. Dar ei sunt celebri pentru că au în spate opere colosale. Pe când eu nu mai am nimic. Oricum, printre ei erai singurul autor în viaţă. Deci trebuie să mă simt. Ce să fac? Sinuciderea e cel mai mare păcat, eutanasierea la noi este interzisă… Ceva trebuie totuşi să faci. Vrei să fii şi mare, şi viu? O, nu! E imposibil! Pentru că scriitorul e ca porcul. Amândoi sunt preţuiţi numai după moarte. Vrei notorietate? Plăteşte-l pe Alex. Ştefănescu să te facă de ruşine la TV. O, nu, că d-lui o face benevol. Şi chiar cu voluptate de dulău.

SPAŢII CULTURALE
De ce nu scrii şi tu o carte serioasă? Pentru că nu mă pricep. Şi pentru că scriitorii nu se citesc nici între ei, iar ceilalţi citesc facturi şi, din când în când, aforisme. Scriai tu acolo pe banner: „De pe unele frunţi şi muştele pleacă dezamăgite.” Te iei de ăştia? Tu nu ai toată ţigla pe casă? Nu ştii că ei, proştii, sunt majoritari peste tot? Îi urăşti? Numai pe cei cocoţaţi, care au adus ţara „pe noi culmi de civilizaţie şi progres.” Apropo! Ce crezi despre politicienii de astăzi? Sunt băieţi simpatici şi, mai ales, strângători. Unii sunt vegetarieni, alţii, chiar erbivori. Cum ţi se pare democraţia la Uniunea Scriitorilor şi în politică, în general? E ca o nuntă de câini, unde numai unul exercită actul împerecherii, iar ceilalţi dau ca nebunii din fund. S-au deschis graniţele pentru toată lumea. Ai călătorit? Da. Dar vreau să mai plec în Spania. La cules căpşuni. De ce nu scrii versuri? Pentru că, uite, arunci o piatră într-un câine şi loveşti un poet. Sunt prea mulţi. Şi medicul mi-a spus să evit aglomeraţia. De ce îţi place muzica? Pentru că ea poate să facă dintr-un suflet rătăcit o catedrală. Trăim într-o lume nebună? O, da! Alergăm disperaţi după cabine de lux pe un vapor în derivă. Ne închinăm unui singur zeu: banul. Ne-au rămas valide doar două idealuri: consumul şi confortul. Cât despre spirit… aproape zero. Ultima licitaţie s-a încheiat; condiţia umană a pierdut Livada de vişini! E chiar atât de prăbuşit omul de astăzi? Nu. Cred totuşi că în el există mai mulţi nuferi, decât nămol. Dar trebuie să se deştepte puţin. V. Butulescu spune cam aşa: „Din dinastia Ghica, cunosc doi domnitori ai aforismului: Vasile şi Vladimir.” Sărut mâna, maestre! Mă onorează nespus vecinătatea Monseniorului. Zi ceva frumos despre femei. Îţi mulţumesc de această provocare. Să zicem:

nr. 17 / iulie-august 2011

„Trandafirul ar fi cea mai frumoasă floare, dacă n-ar exista femeia.” „Femeia este lucrarea de licenţă a lui Dumnezeu la examenul de estetică.” „Ce minune a făcut Dumnezeu din femeie, iar bărbatul o penetrează ca bezmeticul.” Astea sunt madrigaluri, dar tu eşti umorist. Am priceput aluzia. Să încerc… „Câinele se gudură pe lângă stăpân şi latră la străin. Există femei care procedează invers.” Şi una dură pe care o spun doar pentru poantă. „Femeile care, din neglijenţă nu-şi stăpânesc kilogramele în plus şi celulita, ajung precum ceapa: când încep să se dezbrace, te apucă plânsul.” Nu te văd bine. Încearcă să echilibrezi lucrurile. Spune, în cazul bărbaţilor, există vreo legătură între lectură şi sex? Lectură pot face şi singuri, fără să râdă cineva de ei. Bărbaţii şi femeile au opinii diferite despre sex? Evident. Se spune că bărbaţii îşi doresc o pâine pe zi, iar femeile - o savarină pe săptămână. Spui tu undeva… „Ne străduim din răsputeri să lăsăm urme eterne pe zăpada vremii.” Scrii pentru glorie? Nu. De ce? Pentru că, după Parastasul de 40 de zile, celor mai mulţi dintre noi posteritatea, oricum, nu le mai aduce nici un omagiu. Crezi în ghinion? Dar în destin? În ambele. Unchiul Miluţă din Priponeşti avea o vorbă: „Când e să ai ghinion, şi când faci dragoste poţi să dai de un cui.” Ce părere ai despre scriitorii de astăzi? În general, foarte bună. Ei se scuipă tot timpul prin reviste, la Radio şi TV, dar se sărută ca ruşii la bufet. Şi bine fac. Eu nu am nici o încredere în versurile poeţilor care duhnesc a Coca-Cola. Cum sunt lecturile publice? Unele, interesante, altele seamănă cu o schimbare de sex. Te duci acolo bou şi te întorci vacă. Ai publicat, pe banii tăi, un dicţionar, pretenţios intitulat: „Nasc şi la Tecuci oameni.” Ţi-ai făcut noi duşmani? Evident. Am primit un e-mail adorabil: „Ghica ăsta, tip bizar/ M-a scos din dicţionar,/ Dar îmi e la fel de drag/ El mă scoate, eu îl bag.”
7

SPAŢII CULTURALE
Ai lucrat o vreme în publicistică. Ce părere ai despre presă, în general? Cred că presa e ca sutienul: deformează realitatea. Şi mai cred că prin unele redacţii e ca în avion. Unul conduce şi celorlalţi le este greaţă. Te pomeneşti că eşti scriitor cu legitimaţie. Da. De ce? Crezi că Cicero, colegul tău de pe banner, avea aşa ceva? Ai vreun avantaj? Am citit mai de mult, că scriitorilor din Bucureşti li se dau, când le vine sorocul, sicrie gratuite. M-am gândit că se extinde chestia şi în provincie. Deci interesul primează. Poate vrei şi statuie? Nu. M-aş mulţumi cu un bust, ca să nu mă lovească posteritatea sub centură. În concluzie, eşti fericit? Hm! Tu nu ştii că din Palatul Fericirii nu s-a dat în exploatare decât sala de aşteptare? Vasile, să presupunem prin absurd că cineva ar vrea să cumpere o carte de-a ta. Ştiu, eşti cu două volume pe internet – varox.ro şi citatepedia.ro. Dar în librării? Apropo, care e situaţia materială a scriitorului român de astăzi? Excelentă! Munceşte pe brânci 7-8 ani pentru o carte, o publică pe banii lui şi nu i-o cumpără nimeni. Suntem un popor emancipat. Nu mai avem nevoie de cărţi. Cred că singurii amatori sunt cei care vând seminţe de floarea soarelui la stadion. Ca să transforme foile în cornete. Dar e mare
pag. 3

nr. 17 / iulie-august 2011

concurenţă şi acolo. Dacă prezinţi la TV o emisiune, un concurs, poţi lua 10-20 000 de euro pe lună. Sunt popularizaţi scriitorii la TV? Da, dacă îşi bat soacrele sau comit vreun viol. Ai împlinit recent 70 de ani. Eu îţi urez „La mulţi ani!” Dar, fii atent, ai depăşit media de vârstă cu trei ani. Vrei să prăbuşeşti şi sistemul de pensii? Aici nu discut. Bunicul meu a mâncat pensie 38 de ani. Pe patul de moarte mi-a zis: „Băiatule, să nu te laşi mai prejos!”. Râmnic, August 2009: Leo Butnaru, Ion Lazu; în spate, Adrian Munteanu

(Un faliment - două falimente)

Ne place să spunem că citeam foarte mult înainte de 1989 şi acuzăm preţurile mari ale cărţilor de acum, ca scuză a slabului nostru interes faţă de carte. Dacă, după data repetată mai sus, oamenii au manifestat un interes mai crescut faţă de carte, asta nu înseamnă că, dintr-o dată, ne-am înscris într-un eşalon fruntaş al populaţiilor cititoare din Europa! Am rămas în continuare mult sub media europeană în ceea ce priveşte numărul de cărţi cumpărate, pe cap de locuitor. Dacă – din nou „dacă” – măsurile luate în anii 2006 – 2008, cum am remarcat şi mai sus, au dus la o sporire a numărului de cărţi cumpărate de către mulţi români – în contextul măsurilor luate de guvernul Tăriceanu de a aloca sume uriaşe pentru bibliotecile şcolare, săteşti, pentru cadrele didactice prin programul 100 de euro în scopul cumpărării de cărţi – criza a dat înapoi cu foarte mulţi ani aceşti
8

paşi înainte, iar cultura care se întemeiază pe carte – şi oare ce domeniu al culturii nu este legat de carte? – a înregistrat un recul major, care poate îngemăna cele două falimente: acela al cărţii şi acela al culturii propriu-zise. Cititorul este adus la faliment printr-o proastă gestiune a lucrurilor publice (cum am zice res-publica!), aceasta duce printr-un şir întreg de consecinţe la falimentul editurilor, cultura este într-o puternică suferinţă, populaţia poate fi mai uşor manevrată şi îndopată cu „adevăruri” făcute la comandă, mai uşor convinsă că „acestea sunt unicele soluţii” şi că nu există decât „EI” şi pe ei trebuie să-i considerăm adevăraţii homo sapiens, sapiens şi să-i acceptăm în continuare, până când se vor transforma în de trei ori homo sapiens! Abia atunci poate vor gândi că este destul atâta faliment, pus ca un afiş din Vestul sălbatic – wanted –, pe carte, cititori şi cultură!

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

Ion LAZU

Despre cazul Ion Caraion
ION CARAION Din tot ce-am spus, din tot ce vrem Rămâne-o lacrimă năucă. Pe fundul vreunui vechi poem, Care şi el o să se ducă./ / Aşa cum altele s-au dus Şi-n urma noastră,-n urma lui Răstoarnă paltini alt apus, Prin ochii cine ştie cui/ / Ca-ntr-un pahar de apă-n care Fântâna-ntreagă s-a târât Să-şi moară ultima răcoare Sau nici atât… sau nici atât… Măcar în privinţa lui Ion Caraion lucrurile au fost tranşate cu privire la colaborarea sa cu poliţia politică, spre deosebire de alte destule cazuri, care sunt tergiversate cu anii, parcă anume ca tensiunea să devină insuportabilă în breasla scriitorilor, devenită un fel de oaie neagră a naţiunii, adusă mereu în atenţia opiniei publice, de parcă răul cel mare al perioadei comuniste ar fi venit nu din altă direcţie, în fapt bine ştiută, ci dinspre slujitorii condeiului. Iscusită deturnare a atenţiei, în vreme ce adevăraţii vinovaţi se strecoară cu abilitate/cu cinism spre pârghiile puterii nevăzute. Da, Ion Caraion a fost turnător şi, spre mirarea mai mult a celor care nu l-au cunoscut îndeaproape ca om, decât a celor care-i cunoşteau firea dificilă, plină de ascunzişuri şi contradicţii (un personaj de o factură cu totul aparte, un amestec de aspiraţii înalte şi de ticăloşie în neagră proliferare), aspect ce devine o adevărată teroare la lectura pieselor din dosarul Artur şi sfârşeşte prin a-ţi întoarce maţele pe dos - veţi vedea ce vreau să spun. Ce om ciudat, pe cât de talentat!, dar şi ce destin tragic! Aşa după cum el însuşi mărturiseşte, cu grea obidă: „Nu am

trăit decât pentru scris, pentru libertatea şi frumuseţea lui spirituală”. Or, ce i-a adus aspirantului la laurii poeziei această ardentă patimă întru cuvânt? O pretimpurie poziţionare în miezul mişcării literare, încă în anii 42-45, lucru ce nu trebuie escamotat, dar şi conflicte cu autoritatea: desfiinţarea Agorei, revistă în 5 limbi, angajând nume de forţă din lirica românească, europeană şi nu numai; interzicerea primului volum de poezii, Panopticum. Iar în 50, prima arestare, pentru 5 ani... Canalul, minele de plumb: Baia Sprie, Cavnicul… Trei ani de tras targa pe uscat şi din nou arestarea, cu condamnare pe viaţă pentru vini nesemnificative, care însă pe atunci erau considerate ca ameninţând noua orânduire etc. etc., târziu comutată în 25 ani MS… Eliberat abia în 1964 – deci, practic, 20 de ani în afara literaturii, tocmai anii tinereţii şi ai primei maturităţi, când scriitorul îşi deschide larg aripile… Şi sănătatea distrusă. Iar ca o culme a ghinioanelor: prins în cleştele neiertător al Reţelei de informatori. Şi fapt este că din 67 până în 81 când s-a exilat, a scris în disperare, 14-16 ore pe zi, publicând vreo 30 de volume de poezii, antologii, eseuri, traduceri etc., etc. Dar totodată scriind şi delaţiuni. Şi nu oricum, formal, în dorul-lelii, ci cu exces de zel şi cu grave consecinţe pentru cei vizaţi/spionaţi/turnaţi… Printre victime, Nicu Steinhardt, căruia i s-a confiscat Jurnalul fericirii… Cu inima strânsă, am reluat antologiile sale de poezii, cele două, scoase în colecţia Poeţi români contemporani, la Ed. Eminescu (ironia soartei face ca îngrijitor al acestor prime ediţii de după Decembrie să fie Emil Manu, prietenul din tinereţe şi din închisoare, însă pe care IC îl turnase fără ezitare (şi nu se poate ca în 1998 Emil Manu să nu fi bănuit că prietenul l-a turnat…), apoi am reluat cele două volume Antichitatea durerii, al căror lector am fost la Vinea. Impresia la această nouă lectură şi în cunoştinţă de cauză a trădărilor sale? Un poet copleşitor, mare în literatura noastră şi mare în orice literatură s-ar face traducerea liricii sale... Văd că paginile sunt pline de sublinieri, de exclamaţii… de plusuri şi plusuri… Intrigat şi totodată oprimat, am reluat şi cele două volume de Jurnal. Dar şi Cazul Artur, la a cărui lansare am participat, la Sala oglinzilor, îmi pare. Din cca. 400 pagini de delaţiuni, cât însumează “opera neagră” a omului din subterană, sunt selectate vreo 80 cazuri, ilustrative pentru notele informative despre cei din exil şi despre scriitorii din ţară care aveau legături în afară. Artur era instruit cu cine să ia legătura, ce să afle, cum să manevreze informaţiile etc. Cu securistul se întâlnea în vreo casă conspirativă, dar şi la el acasă. La informările minuţios redactate, neiertătoare,
9

SPAŢII CULTURALE
predându-şi victimele pe tavă, peste aşteptările organelor, mai venea el însuşi cu sugestii, unele chiar de bun simţ, altele doar mimând zelul, la derută. Iar altele, vai, sugerându-ne că IC se iluziona că zbirii vor ţine seama de propunerile poetului privind îmbunătăţirea situaţiei scriitorilor... În esenţă, însă, a slujit cu râvnă („Râvna ta, Ierusalime!”) interesele securităţii care urmărea dezbinarea exilului, a Europei libere în primul rând. Şi tot ce mai putea apuca, cu „mâna (sa) lungă”… Desigur, IC făcea toate astea sub constrângere severă şi cu teama că libertatea obţinută cu acest preţ, odios peste măsură, ar putea fi iar pierdută. Catastrofal pentru un om care scria dezlănţuit, cu obsesia de a lăsa cât mai multe cărţi, convins de genialitatea sa, ceea ce nici nu e departe de adevăr, dacă nu cumva este sinecvanonul geniului… Nu poate exista altă explicaţie a supuşeniei cu care a îndeplinit sarcinile trasate… (Iar cât priveşte remarca privind stilul literar al delaţiunilor, incriminat de toată lumea, fără excepţie, mie îmi vine a crede că aici este o neînţelegere. În ce sens? Un jurnal e un jurnal, scriitorul nu se fereşte să noteze acolo, pentru sine, ceea ce nu ar spune prietenilor, cunoscuţilor etc. Cum nu se fereşte nici să-şi dea drumul la stil, sub regimul inspiraţiei… Dacă Eliade ţi se pare desuet, scrii că este desuet, dacă L. Arcade ţi se pare nesătul de oricâte laude, scrii asta, etc. Stilul din delaţiuni al lui IC nu diferă, în fapt, de stilul celor două jurnale publicate: unul în 80, iar celălalt abia în 98, deşi fusese predat editurii CR în toamna lui 80… Oribil nu e deci faptul în sine, că vedea defectele oamenilor, ci doar faptul că a confundat adresanţii, predând securităţii ceea ce ar fi fost destinat jurnalului său intim… Or, este clar că IC nu iubea oamenii, nici măcar pe actanţii vieţii literare, cum m-am aşteptat, crezând că, dacă iubeşti literatura, în mod firesc iubeşti şi pe autorii ei importanţi…; IC nu se lăsa dus în sentimente precum simpatia, admiraţia, prietenia, ci doar se purta colegial sau la rigoare mimând prietenia, după împrejurări. În chiar paragraful, devenit celebru, al declaraţiei sale din mai 67, când spune că nu mai colaborează şi, dacă se fac presiuni, se va sinucide („Cine termină nu mai suferă”), chiar în fraza respectivă, IC subliniază faptul că a informat despre oameni pe care îi dispreţuieşte, care îi fac silă sau şi mai mult de atât. Şi continuă: “Dar încă mai mult mă dispreţuiesc pe mine” – ceea ce poate fi doar o figură de stil. Acesta era omul, nu e nimic de adăugat. Consternare pe toată linia. Aş fi foarte interesat să ştiu unde se află adevăratul jurnal al lui IC din toată viaţa lui, nu selecţia prezentată de el la CR în 80 şi care, firesc,
10

nr. 17 / iulie-august 2011

ocolea toate problemele spinoase. Dar unde sunt manuscrisele lui MP, găsite la Mogoşoaia? Dar cele din biroul său de la CR, care i-a fost devalizat încă în noaptea morţii romancierului…? Un comentariu la cazul Caraion şi Balotă Ce-i drept, am ezitat mult dacă să vin cu noi comentarii în problema dureroasă a colaborării scriitorilor cu Securitatea, după ce mă retrăsesem, înţelegând că ne zbuciumam zadarnic. Simplificând foarte tare lucrurile, ca să nu scăpăm din vedere tocmai cadrul general al dramei: aceşti scriitori (mă refer la Ion Caraion şi Nicolae Balotă, dar cazul lor poate fi extrapolat) au ajuns la închisoare în anii 50, pentru că s-au opus înregimentării; la ieşirea din prima detenţie, au continuat să scrie împotriva regimului (alţi condeieri, după experienţa terifiantă a detenţiei, au renunţat la scris, s-au făcut pierduţi în masa angajaţilor temporari de pe şantiere…); or, IC şi NB au fost întemniţaţi a doua oară, - şi în decursul documentării pentru Proiectul Scriitori români încarceraţi am numărat nu mai puţin de 25 duble condamnări ale unor scriitori! - semn clar că ei erau urmăriţi cu străşnicie…-, de data asta pentru mulţi ani, sau la MSV, din care au executat 6-8 ani de puşcărie, iar în preajma eliberării, fără să li se comunice sfârşitul detenţiei politice, impus de organismele internaţionale, ci dimpotrivă, lăsându-i să creadă că mai au de ispăşit încă mulţi ani, li s-a smuls, prin şiretlic, ameninţări şi constrângere, semnătura pe angajamentul de colaborare. În momentul când li s-a dat din nou drept de semnătură, (după două decenii!), au început să scrie şi să publice dezlănţuit, ca spre a recupera timpul ce li se furase, cum au şi recunoscut. Până la plecarea în exil, IC a publicat nu mai puţin de 26 de cărţi, cu o medie ameţitoare, de 2 cărţi pe an; iar N. Balotă doar 12 cărţi în aceeaşi perioadă. În tot acest timp, au fost nevoiţi să prezinte note informative. Scrâşnind din dinţi, au trebuit să toarne. O pacoste de nedescris, de netrăit… În mai 1967, IC le declara satrapilor săi că, dacă îl mai constrâng să toarne, se sinucide. Nu a făcut-o, totuşi. Avea o familie, avea o fetiţă. Şi avea de scris în continuare, iar ceea ce se adunase în mape trebuia să apară. Sacrificase totul pentru asta. Acesta este omul obsedat de scrisul său şi de nimic altceva. Abia în 81, când şi unul, şi altul au plecat, colaborarea cu securitatea a căzut. Însă, fapt de reţinut, nici în străinătate IC nu a recunoscut că ar fi trădat, dimpotrivă, s-a arătat indignat că i se atribuie texte contrafăcute, lături, etc. Ceea ce nu era adevărat decât în parte… Şi îmi vine să cred că nici prin tortură nu ar fi recunoscut că a colaborat. Pare

SPAŢII CULTURALE
o culme a absurdului şi a disperării, când nu este decât adevărul strict, pe cât de sfâşietor. De ce nu au recunoscut? Mai întâi, pentru că e o ruşine prea mare să-ţi vinzi fraţii de suferinţă. Şi erau convinşi că nimeni dintre compatrioţi nu-i va înţelege, nu-i va ierta, nici măcar familia, prietenii, nimeni… ci toţi îi vor dezavua şi îi vor dispreţui. Iar opera lor va fi pe veci terfelită, aruncată la gunoi -, cea pentru care renunţaseră la orice în viaţă, inclusiv la onoare. E adevărat că nu renunţaseră de bună voie, cu atât mai puţin nu o făcuseră din proprie iniţiativă, ci fuseseră constrânşi, lipsiţi de libertate, schingiuiţi, puşi în imposibilitatea de a-şi împlini chemarea de scriitori. Vina lor, în acest context foarte special, pe cât de cumplit, era oricum mai mică, aproape disparentă, în comparaţie cu teroarea prin care colaborarea a fost obţinută. Poate şi faţă de răul pe care l-au pricinuit. Nu au turnat din viciu, cum au făcut onorabilii noştri vecini de palier, sau pentru a avansa în schemă, precum bunii noştri colegi de birou, ci ca să capete dreptul de a se exprima ca oameni de talent, creativi. Şi mai e o nuanţă: În această ţară, lumea te judecă după vechi precepte, trădarea este pedepsită cu lapidarea, cu alungarea din cetate. Ca pe vremea lui Taras Bulba, în Ucraina. Şi măcar acolo trădarea venea dintr-o iubire nepotrivită... În Apus, aşa mi se pare, lucrurile sunt mai laxe din acest punct de vedere. Se face la fel de mult caz de onoare, de demnitate etc., însă o defecţiune recunoscută este mai lesne înţeleasă, toleranţa e mai mare… Astfel stând lucrurile, cei care nu au recunoscut şi nu vor recunoaşte reprezintă la noi regula; excepţiile sunt două sau trei, însă trebuie să adaug că nu neapărat convingătoare. Dl DZ a recunoscut că a colaborat cu „partea bună, patriotică” a securităţii şi ne prezintă rezultatele acelei colaborări. Nu spune în schimb nici un cuvânt despre trădările obligatorii: preţul jertfei patriotice. Ni se spune: acuzaţi pe nedrept CNSAS-ul, care este legal constituit şi îşi desfăşoară activitatea conform constituţiei. …Da, e legal constituit, însă personal am prea puţine motive să apreciez rezultatele cercetărilor întreprinse în lungul răstimp. Mai întâi că totul merge prea lent, ca să nu zic că merge alandala. Deconspirări descâlcite cu ani şi ani în urmă şi care nu au fost înaintate tribunalului; altele care ne sunt anunţate înainte de pronunţarea verdictului. În acest ritm, nu vom afla decât fărâme de adevăr, şi prea târziu… Am asistat o singură dată la o acţiune a CNSAS, chemat la lansarea unei lucrări de doctorat pe baza cercetărilor de arhivă. La discuţii, Monica Pillat, fiica lui Dinu Pillat, a reclamat faptul că nici până acum,

nr. 17 / iulie-august 2011

după 20 de ani, nu a fost găsit manuscrisul Aşteptând ziua de apoi, care a fost principalul capăt de acuzare al lotului Noica-Pillat. Atunci din sală s-a ridicat o tânără cercetătoare, care a anunţat că ea a găsit întâmplător manuscrisul respectiv, în cu totul alt dosar, cu vreo doi ani în urmă… Surpriza a fost foarte plăcută, însă mare a fost şi nedumerirea: De ce nu au anunţat familia, presa etc.?! Ni s-a dat o explicaţie care nu a mulţumit pe nimeni: că descoperirea a fost postată pe site-ul lor, conform procedurii curente… (De curând romanul a apărut pe piaţă, se dovedeşte a fi vorba nu despre un elogiu adus legionarilor, în plin dejism, ci tocmai dimpotrivă, despre o acuză adusă rătăcirii celor care apelau la rasism şi mântuirea colectivă...). Ni se mai spune: Opera nu salvează omul. Da, răspund, însă opera salvează literatura română, aflată în grea suferinţă, mai rău ca niciodată. Nu mai e nimic de aşteptat în cazul celor care nu au avut puterea să se mărturisească, în speranţa iertării, cum cu obidă se exprimă poetul AS. Oricum, nu avem căderea să-i judecăm noi, care nu am trecut prin încercarea lor extremă… Nu trebuie să uităm însă nici celălalt aspect, determinant al întregii tragedii: că ei s-au opus regimului. (Îi dau dreptate măcar în această privinţă lui VT, care cere răspicat o distincţie clară între cei cu adevărat mârşavi şi cei care au luptat contra puterii până la limita puterii lor.). În orice caz, simt nevoia să repet: la opera lor nu putem renunţa cu nici un chip. Am fost la editura Vinea redactorul de carte al operei poetice a lui Ion Caraion, Arheologia durerii, apărută în colecţia Ediţii definitive, seria Patrimoniu, în 2 volume, totalizând peste 1100 de pagini, o operă redutabilă - spun asta fără nici o ezitare - şi de care o literatură ca a noastră nu-şi poate permite să facă abstracţie. Cât despre Caietul albastru, de asemenea 2 volume, peste 1200 pagini, am parcurs-o din nou, nu numai în vederea acestei discuţii, ci pentru că realmente este cu sentimentul că mă aflu în faţa unei capodopere. (Am fost redactor de carte şi la alte două masive volume de Nicolae Balotă, lucru lesne de aflat din căsuţa tehnică a volumelor.) De altfel nici NM nu-i contestă excelenţa, deşi are unele rezerve la volumele de exegeză (prea docte, epuizând subiectul, „încât nu-ţi mai vine să citeşti cartea”); în schimb despre Caietul albastru, citit cu excelentă impresie, scrie răspicat: „Nu avem multe jurnale la acest nivel”; după care rezervă 3 coloane analizei, cu edificatoare citate. Şi mai cred că se spune, pe bună dreptate, când e vorba despre păcate prea mari ale unor oameni de mare har: Să-i judece bunul Dumnezeu, pentru simplul motiv că a da noi un verdict nu este omeneşte posibil.
11

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

INTERVIU
Radu POPICA Arta sub comunism
Oare a venit vremea decantărilor? O expoziţie surprinzătoare prin idee şi desfăşurare de forţe artistice se poate vedea, până la mijlocul lui iulie, la Muzeul de Artă din Braşov. Ea se numeşte Arta sub Comunism şi conţine lucrări care exemplifică arta cu subiect impus, arta oficială a regimului comunist existentă în colecţiile Muzeului de Artă din localitate. Despre finalităţile acestei expoziţii am stat de vorbă cu cel ce a iniţiat şi structurat materialul expoziţional, curatorul expoziţiei, Radu Popica. Ce aţi încercat să scoateţi în evidenţă prin selectarea acestor lucrări de pictură şi sculptură? Ne-am propus, în primul rând, să prezentăm evoluţia artei oficiale a regimului comunist, începând cu anii realismului socialist, începutul anilor 50 şi până în anii 80, spre 1989, când apare şi se răspândeşte cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu. Ne-am propus să prezentăm celălalt versant al artei româneşti, când exista şi o artă neangajată ideologic care a supravieţuit în acele vremuri, dar, pe lângă aceasta, într-o mare măsură, spaţiul public era dominat tocmai de aceste lucrări cu tematică ideologică. Era ideologia în epoca comunistă aceea care domina expresia artistică, în cazul nostru al artelor plastice? Pentru ca artiştii să existe din punct de vedere profesional trebuiau să producă şi astfel de lucrări pe direcţiile trasate de către partid destul de exact, plus declaraţii de adeziune la linia partidului şi, bineînţeles, trecând peste episodul anilor 50, ai obsedantului deceniu, artistul avea şi o anume libertate. Atâta timp cât realiza aceste lucrări, în spaţiul său privat putea să producă şi altceva, lucrări care nu răspundeau cerinţelor ideologice, dar erau o condiţie necesară, obligatorie, ca să poţi exista din punct de vedere artistic. Ce rămâne din aceste lucrări, dincolo de elementul de prezentare a unui segment istoric? Mai pot fi decupate trăsături viabile artistic într-o istorie a artelor plastice care nu poate ocoli o anume perioadă din existenţa generală?
12

Sigur. Lucrările, în ceea ce priveşte calitatea, diferă forte mult. Sunt lucrări care, nu trebuie să ne ascundem, sunt foarte slabe, chiar frizând prostul-gust pe alocuri, dar sunt şi lucrări foarte bune. Sunt artişti pe care i-aş putea numi falşi conformişti, care au produs lucrări care sunau pe linie, dar lucrarea, din punct de vedere plastic, era absolut în regulă. Lucrările ne permit să vedem o anumită evoluţie din arta românească. Se şi vede, de altfel, o evoluţie, de la realismul socialist, la deschidere către Occident în anii 60, când se experimentează la noi şi un pic de cubism şi alte curente moderne. Apoi anii 70-80 când artiştii tineri vin cu tehnici inovatoare. Se văd toate aceste lucruri, dar ceea ce rămâne ca un fir roşu este tema ideologică care le leagă începând din anii 50 până în anii 80 pe toate aceste lucrări de artă oficială. Regăsim în expoziţie nume consacrate ale picturii româneşti şi braşovene, precum Ion Pacea, Eftimie Modâlcă, Sabin Bălaşa, Friedrich von Bőmhes. Numele lor s-a împlinit şi prin obolul adus ideologiei comuniste, sau este doar un balast peste care trebuie să trecem, să-l ignorăm? A fost un compromis necesar, chiar şi pentru marii artişti care erau deja afirmaţi din perioada interbelică, să ne amintim doar cazul lui Ciucurencu, al lui Lucian Grigorescu, Corneliu Baba. Toţi au trebuit să producă aceste lucrări pe linie. Bineînţeles, în funcţie de abilitatea fiecăruia, compromisul a fost mai mare sau mai mic. De exemplu în cazul lui Baba(care nu este prezent în expoziţie cu nici o lucrare) ştim că el a produs lucrări în stilul lui caracteristic. Titlul corespundea, dar realizarea artistică nu. La fel şi Lucian Grigorescu. A făcut declaraţie de adeziune, dar lucrările sale au mers exact pe linia sa din perioada interbelică. Acum, în ce măsură s-au adaptat sau nu artiştii, asta rămâne de discutat de la caz la caz. Există în expoziţie lucrări ale unor pictori care şi-au încetat activitatea, dar şi a altora în plină evoluţie. Sunt aceştia din urmă artişti care au reuşit să se desprindă, să-şi dobândească o libertate de mişcare? Da, sigur, generaţia anilor 70-80 este prezentă în expoziţie, ei sunt încă activi. Eu zic că era practic vorba de o dedublare, de aceea care a caracterizat întreaga societate în anii regimului comunist. În spaţiul public se producea declaraţia de adeziune în care nu credea nimeni, de fapt. Acest lucru s-a întâmplat şi în ceea ce priveşte arta. Bineînţeles că a existat şi o doză mare de oportunism despre care trebuie să vorbim. În ceea ce priveşte cultul personalităţii lui Nicolae Ceauşescu nu existau directive

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

ca acest lucru să se realizeze. Cei care produceau lucrările o făceau pentru că ştiau că vor fi primite în expoziţie şi achiziţionate. Aici vorbim de oportunism, nu de comunism, în nici un caz. Aşa cum arată expoziţia, cum aţi caracteriza perioada comunistă prezentă în arta plastică? Care sunt umbrele şi luminile ei? Umbrele ar consta în deturnarea unei mari părţi a artei româneşti de la destinul ei firesc. Trebuie să ne

gândim că la sfârşitul anilor 40 se rup legăturile cu arta europeană, arta românească fiind doar o simplă prelungire a artei europene, evident, şi se impune această paradigmă retrogradă a realismului socialist. Această parte de umbră, această ruptură forţată care s-a produs trebuie subliniată. Legăturile, încet-încet, s-au reînnodat prin anii 60, dar a rămas mereu un decalaj semnificativ faţă de ceea ce se întâmpla în Occident şi în artă la nivel mondial tocmai datorită acestui ecran care s-a interpus între arta românească şi arta europeană. Partea luminoasă este că, în ciuda vremurilor, au supravieţuit artişti buni, artişti care au reuşit să creeze noi generaţii de creatori, să le insufle valorile pe care ei le asimilaseră în perioada interbelică şi s-a păstrat o doză de normalitate până spre 1989.

Cum m-am întrebat la început, o fac şi la final: oare a venit vremea decantărilor? Se pare că da. Expoziţia de la Braşov, inedită la nivel naţional, este un prim pas.

A consemnat Adrian Munteanu
13

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011 care autorul prezentei antologii întreţine de mult timp o corespondenţă referitoare la fulminanta fenomenologie novatoare în arata începutului de secol XX, atrage atenţia la una din remarcile lui Mihail Matiuşin, eminent pictor şi teoretician al artelor: „Ea a fost cimentul asociaţiei futuriştilor”. Adevărul e că o mare parte din mişcarea avangardistă rusă se formă anume în jurul acestui tandem, al acestei familii artistice-nucleu-radiant, personalitatea Elenei Guro remarcându-se şi ca una rezonantă perfect cu aspiraţiile tinerilor novatori. Chiar dacă doamna poetă şi pictoriţă manifesta un spirit calm, interiorizat, discordant, oarecum, cu efectele explozive ale gestului sfidător, extravertit. La o adică, unul din cei mai drastici, „extremişti” cubofuturişti, Velimir Hlebnikov, ca om era şi mai potolit, şi mai retras (în sine) decât suav-politicoasa lui colegă... (Dar astea ţin, şi ele, de iminentele paradoxuri ale avangardismului şi avangardiştilor, ceea ce ar constitui, de fapt, un antrenant subiect de referinţă despre beneficele... neconcordanţe.)

Din poezia modernă rusă

Elena GURO (1877 – 1913)
Poeta, prozatoarea şi pictoriţa Elena Guro (Notenberg) se trage din înaltul neam nobiliar de Mercury. Împreună cu soţul ei, M. Matiuşin, au fost printre cei mai activi protagonişti ai avangardei petersburgheze, ea – una din puţinele femei ataşate acestei tendinţe artistice reformatoare. A fondat „Uniunea tineretului” – societate a artiştilor plastici, care a activat în perioada 1909–1913. În cadrul expoziţiilor pe care le organiza asociaţia în cauză, precum şi în volumele publicate cu numele şi sigla ei, erau propagate ideile artei noi, întâi de toate cele ale futurismului, chiar dacă autorii reprezentau o vastă pluralitate de viziuni şi opţiuni, de la direcţia postimpresionistă la abstracţionism, non-figurativ. În proza, poezia, dramaturgia Elenei Guro („Flaşneta”, 1909, „Vis autumnal”, 1912, „Cămiluţele cereşti”, 1914), precum în pictura şi grafica ei, lirismul, impresionismul „naiv” se îmbină cu căutările avangardiste deja... „clasicizate”. În ce priveşte nemijlocit proza Elenei Guro, în multe pagini ea are un caracter de jurnal intim, de egotext de o copleşitoare sinceritate şi profunzime, adresată în primul rând celor care, precum se exprimase însăşi autoarea, „înţeleg şi nu gonesc” (un altfel de mod de a vedea lumea şi arta, de a crea). Sigur că, la lectură, poezia şi proza Elenei Guro te fac să-ţi aminteşti instantaneu că plăsmuitoarea lor aderase la cea mai radicală grupare a futurismului rus, „Ghileia”, îndreptăţit, oarecum, întrebându-te: dar unde e furia, radicalismul „distrugător” (uneori, – drept alt mod de a edifica!), ce le-au fost caracteristice colegilor de opţiune artistică – David Burliuk, Velimir Hlebnikov, Vladimir Maiakovski, Aleksei Krucionâh, altora? Ar fi avut ceva în comun cu ei delicata, politicoasa, atenta, subtila Elena Guro? Exegetul avangardismului rus, Serghei Biriukov, actualmente profesor universitar în Halle, Germania, cu 14

MELODIE FINLANDEZĂ Peste noi, cei în frac, strânşi în corsete, scrobiţii, tu cântecul patriei ai prins a-ngâna. Din noi, cei în frac, încorsetaţi, tu ai ademenit văzduhul patriei geroase. Iată, din gâtul gol şi subţire al fetei a ieşit un lac suflat cu promoroacă, iată, din urechea roşie a bărbatului a ieşit un nor şi o parte de pădure, iar femeia a slobozit din cap un crâng de pini, iar eu – un drum întreg şi un flăcău cu pâsle. Şi de pe mlaştini au venit licheni şi ger. Şi zburat-au prin zăpadă sănii – Uh-şi-aşa! Şi-o luară de-a dreptul peste înţelenire – Uh-şi-aşa! Peste hopuri, peste gropi au galopat – Uh-şi-aşa! Pe motivul „Alae’itke atini”! „Nu mai plânge, mama mea.” Nu mă plânge, mamă, nu mă jeli, ochişorii, mamă, nu ţi-i strica. Hăt departe drumul s-a înşirat peste desfundături. Mâinile nu-ţi frânge! Nu-ţi strica bătrânii ochişori! Feciorul tău nu se va prăpădi, tu ai fiu de jneapăn, fiul tău – tânăr bolovan de piatră este, fiul tău – ram tânăr e anume, iar ramul tânăr şi pufos tot se-ndoaie, însă nu se rupe.

SPAŢII CULTURALE
Dar tu, mamă, mâinile nu-ţi frânge, ci găleata ia-o-n ele. Eu totdeauna-n locul tău adus-am apă. Nu plânge, mamă, ci toporu-l ia. Eu soba ţi-am aprins, făcând căldură, iar mâinile tale-s mici pentru coşcogea toporul meu. Uh-şi-aşa! Cântă pământul nostru drag. Iată cântă drumul. Drumul meu – iată. Iată-mă chiar şi pe mine. Iar eu luat-am hăţurile-n mână, eh, patria mea! Şi puşca am luat. Iat-o şi pe mama. Nu te întrista, nu tânji, draga mea, vânt mare prinse a bate – nu te întrista, nu plânge, mamă. Piatra lângă drum a-ncremenit, freamătă pinul. Vântul mai departe, tot mai departe goni împrejurimea. Nu plânge, mamă. Patrie, patrie – pământ, una eşti tu – mama. Pentru tine am plecat. Nu te întrista, nu tânji draga mea, nu plânge, mamă. Şi buzele – însângerate. Al braţelor trosnet şerpesc, Desen precis în colţul gurii, Cearn-cealli-ai. Dă-mi. Ia. Saadet? Ceriban? Ramzie? Fii o narghilea Neauzită, Topeşte-te, Dispari. Dă-mi. De eşti îndemânatic – ia. Cearn-cealli-ai. ***

nr. 17 / iulie-august 2011

În salonul alb, obidit de trabucurile Comisionarilor, împărţiţi pe la mese: Pe perete e răstignită o frescă, Dezbrăcată de ochi mijiţi, priviri şterse. Ea seamănă cu îndepărtata grădină A îngerilor albi. Însingurată ca O împărăteasă forţată de la tron să abdice, Palidă, ea va suferi, va tăcea. Calculate sunt foloase, procente. Despre procente, foloase au tot tratat. Toţi socotesc şi vând voluptuos. Dar de frumuseţe nu s-au interesat. Însă ea se mai înfioară pe perete. Ea mai respiră în fiece clipă, tainică, Iar la picioare i se împart pământuri Şi se pune-n mişcare pianina mecanică. ………………………………………. Apoi pe uliţă mai e şi un felinar – Neaşteptat de clar, Nelalocul lui, parcă, de curat ca a Crăciunului Stea! Dar nimeni din trecători nu observă Cum, irezistibil de naiv, felinarul Le zâmbeşte cu lumina sa. ………………………………………………. Dar cei care vin aici Viaţa să-şi dea în economii – Să-şi înfăţişeze sufletul în casa lui Hristos – Trebuie să-şi aducă aminte că În cafenea Fresca se topeşte de dor Şi felinarul din stradă luminează Ca o stea.
15

VASILI KAMENSKI Pentru N. S. Goncearova Cearn-cealli-ai. Din îngălbenite vremuri fălcoase Ca un Curcubeu al Renaşterii Se arcui surâsul bărcii cu pânzele-n vânt Şi ososul grumaz bronzat. Nisipurile fierbinţi Mişcătoare sunt şi-mpotmolitoare, Iar pietrele deprinsu-le-au cu duritatea. Liniile-s trasate de-o rariţă. Cearn-cealli-ai, Aprig sultan. În haremuri tihnite covoare, Purpurii mătăsuri Abia de-nfăşoară trupul, Ca prăpastia – smoala pletelor. Ochii – fântâni. Sprâncene-ngemănate

SPAŢII CULTURALE
*** Stea Înaltă. Ea străluceşte, priveşte, ademeneşte, Răsărind peste Înspăimântătoarea pădure. Înspăimântătoarea neagra pădure, Stă ameninţătoare pădurea. Zice: – sub semnul meu întunecat, Sub semnul meu întunecat nu intra, Nu nimeri sub el! De la mine nu mai există salvare, întoarcere, – S-o ştii! După stea Ins ciudat gonea… Dar nu ştia Unde să o poată prinde… Nu a mai ajuns-o – Şi fericit s-a întâmplat a fi, – Pentru ea, Din cauza ei s-a prăpăstuit! DIN MEDIEVALITATE În cer stele ghimpoase, în stâncă flăcăruia paraclisului. Wolfram se roagă La sicriul Elizavetei: „Înmiresmato, tu lângă tronul Mariei – pe Isus l-ai rugat pentru Sfânta Lui Mamă, Elizaveta!” Dansează frunzele toamnei, sub stele se chircesc umbrele. Cum s-a prăpădit cavalerul Henric, se dispersau puterile negre, sufletele necredincioşilor sarazini: cu dinţii rod stâncile, scrâşnesc şi urlă. „Înger Alb Crin Preacurat, tu, neprihănită Jertfă Vecinică Trandafir din Paradis, Elizaveta!” Se chircesc umbrele, suflete nebotezate, se-nvălătucesc ca norii de praf, urlând.
16

nr. 17 / iulie-august 2011

„Milostiveşte-te, milostiveşte-te, Maică Precistă, Mama Domnului. Pentru noi să se roage îngerul tău alb, oblăduitoarea noastră, Elizaveta! Piei, putere întunecată, dispari de lângă sicriul şubred. Patru lumânări – Preacurata Cruce şi crinii – crinii, rugăciunile creştinilor!” În baltă clipesc flăcărui în otrăvitoarea tină amuţită. Sub paraclis pitici răutăcioşi îşi tremură bărbile… Şi dansează stele ghimpoase, tremură flăcăruile candelelor… În noaptea de toamnă nevătămate sunt floricele de primăvară de pe sicriul neîntinat.

*** Nora mea Albă ca Zăpada Nora, floriceaua mea de nea, Mieluşelul meu de nori. Ah tu, regina zăpezilor, Lână de nori, Gingaşă peană, Tu, floare-de-colţ, Nora, undă licăritoare, Nora, dulcele meu vis în fulguraţie! …Ah, severă Regină, nu mă executa, La moarte nu mă condamna! Norul meu de nea, Povestea mea de nea, Floarea-de-colţ E mult mai dragă decât tine!

Traducere şi prezentare de Leo BUTNARU

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

Doina CERNICA

O călătorie în Portugalia cu poetul român Virgil Mihaiu
La începutul acestei călătorii stă sentimentul din ce în ce mai rar al prieteniei adevărate. Darul la fel de rar al admiraţiei şi al preţuirii sincere. Au trecut atâţia ani de când s-a întâmplat totul şi atâţia de când Marian Papahagi a plecat, dar nu există prilej - stau mărturie interviurile, cuvântul scris care rămâne -, în care poetul Virgil Mihaiu să nu îl evoce, mentor drag în primii paşi prin spaţiul muzical al limbii portugheze. (De altminteri, la 60 de ani de la naştere şi 10 ani de la moarte, avea săi cinstească memoria, organizând la Institutul Cultural Român din Lisabona un colocviu dedicat memoriei sale). Mai mult, şi numele lui Marian Papahagi, şi al bunicului său, Tache Papahagi, aromâni cărturari de elită ai ţării noastre, sunt asociate în devenirea intelectuală a lui Virgil Mihaiu cu o pildă, cu o lecţie de neuitat despre geografia inimii, aceea care scrie harta românităţii sau, iată, a latinităţii, cu propria viaţă. Călătoria a continuat cu lecturi, este uşor de imaginat, într-un timp în care lectura era vitală la un mod cu mult mai amplu, cu lecturile în limba şi din literatura portugheză, deoarece povestim despre clujeanul Virgil Mihaiu, peste un deceniu redactor la revista ,,Echinox” şi apoi la revista ,,Steaua”, un om care nu oboseşte, nu îmbătrâneşte, ci se îmbogăţeşte mereu, urmându-şi visul. Nu ştiu dacă visul a însemnat funcţia de director al Institutului Cultural Român din Lisabona (şi de ministru consilier pe lângă Ambasada României din Portugalia), cred că mai curând el s-a numit simplu Lisabona, Portugalia. Oricum, având o aripă de idealitate şi una de mundan, şi poezia hrănindu-se din amândouă, ne întâmpină cu cea dintâi (,,1998.

epifanica salutaţiune”: ,,salut, portugalia!/ speranţă pentru/ europeanul latin-oriental/ speranţă pentru scriitorul/ muzicianul/ dezesperatul/ din dezesperantul/ orient latin//…insulă peninsulă/ idee melopee/ port calat pe poesie/ ultim port de melancolie/ jubilaţiune portocalie/ ascunsă΄n cochilie/ /epifanie// salut, salut, portugalíe!”), dar nu ezită să o schiţeze şi pe cea de a doua, legată de răstimpul 1999-2000, în cartea călătoriei sale, ,,lusoromână punte de vânt”, Brumar, Timişoara, 2010: ,,Cele necesare pentru a ajunge în portugalia:/ paşaport/ sănătate/ acte/ voinţă/ tenacitate/ acte/ certificate/ vaccinuri/ acte/ nervi-timp-bani/ nervi / acte/ cazare/ (undeva/ pare-se tot printre ai tăi)/ pacienţă/ şansă/ baftă/ perseverenţă/ viaţă lungă/ 50 de ani / bună-credinţă/ pasiune/ ajutor providenţial/ conjunctură astrală/ pasiune/ 50 de ani” (,,bem-vindo a Portugal!”, Bun venit în Portugalia!). Cheia acestui poem este însă nu repetatul ,,acte”, ci sintagma ,,ai tăi”. Ea pulsează într-atâtea altele, nu o dată pornind chiar de la titlu, titlul cărţii, în primul rând, dar şi ,,Cluj&Lisboa”, ,,Zâna transilvană pe plaja lusitană”, ,,absenţa/ prezenţa feminităţii transilvane în epicentrul visării lusitane”, călătoria în Portugalia a poetului Virgil Mihaiu desfăşurându-se, de altfel, împreună cu Transilvania natală, întruchipată într-un ideal de feminitate. O feminitate sculpturală, cu ,,umeri de cariatidă”, atletă (,,cuceritorii barbari/ şi-ar fi ascuţit spadele/ pe muşchii gambelor sale”), ,,coloană” dreaptă, într-o lume peste care pune stăpânire ,,strâmbăciunea”, ,,columnă” inexpugnabilă în excelenţa sa simbolică, în care o celebrează, gimnastă, balerină, dansatoare în ipostazele sale terestre, în care o cântă. Preferinţa pentru Transilvania, pentru această denumire a pământului românesc natal, utilizată în exclusivitate, vine din orgoliul latinităţii sale şi poetul o exprimă de câte ori are prilejul. (Ţin minte şi acum insistenţa, plăcerea cu care, într-un interviu, s-a referit la nordul de ţară din care sunt, spunându-i numai şi numai Arboroasa). Poetul călătoreşte în Portugalia, ducând cu sine nu doar Transilvania, căreia îi aparţine, ci şi iubirea sa, muzica, generatoare de libertate – „libertatea jazzistică”! (Să nu uităm că Virgil Mihaiu, conferenţiar la Academia de Muzică din Cluj, este membru al Asociaţiei Criticilor de Jazz din Statele Unite, al Juriului Mondial Down Beat Jazz Critics Poll, membru al juriului European Jazz Prize şi că a fost de două ori distins cu Premiul pentru publicistică de jazz de Societatea Română de Radiodifuziune; precum şi faptul că, să le spunem generic, concertele de ,,jazz cu accent românesc”, organizate în ultimii ani din iniţiativa directorului
17

SPAŢII CULTURALE
ICRL, Virgil Mihaiu, au cucerit publicul acestui gen, ele invitându-l nu numai în somptuosul Palácio Foz din centrul capitalei lusitane, ci şi în selectul club din celebra Alfama, „Onda Jazz”.) Vorbim, vorbind de libertatea jazzistică, de o libertate în acord cu timpul nostru şi cu firea poetului, în stare să ia avionul până în România doar pentru o prelegere în faţa studenţilor săi despre istoria jazzului sau să-şi astâmpere dorul de portugheza braziliană, de jazzul brazilian, „Brazil, meu amor”, cu un popas în Rio de Janeiro, cât răstimpul dintre un dus-întors al navei aeriene. Nu au avut cum lipsi cărţile scriitorilor români care l-au precedat şi l-au susţinut în visul acestei călătorii, de aceea va privi întâi Portugalia cu ochii scrierilor lor, apoi se va depărta de ele, ca să vadă mai bine. Ajuns la Estoril, dar şi cu poemul blagian „Estoril” în memorie, Virgil Mihaiu îşi închipuie: „Dacă şi-ar fi gândit versurile în portugheză /Lucian Blaga ar fi scris probabil:…” Apoi caută distanţa potrivită, ca atunci când te uiţi la un tablou, şi deodată vede că „Soarele de acum nu mai e nici el acelaşi”, rămânând „Inexorabilă – doar amintirea frunzişului transilvan” („Estoril”). „Ceaţa dintre secole” ne separă şi de îngeri, „poesii sburătăcite /speriate de moarte /de internet”, astfel că

nr. 17 / iulie-august 2011

„jurnalul portughez/ al lui Eliade” îi apare condensând „ecouri iberice /quasi-isterice / de pe altă lume //din insule /euthanasiate” („Ceaţa dintre secole”). Dar cum este Portugalia privită de pe „lusoromână punte de vânt”, cel mai recent volum al lui Virgil Mihaiu, scris la Lisabona şi dăruit cititorilor din România într-o splendidă ediţie, purtând marca unei edituri pretenţioase, Brumar Timişoara, şi a implicării autorului inclusiv în prezentarea sa grafică? Dacă imaginile fotografice (de Monica Ioana Revnicu), copertele sunt dominate de tonuri de cenuşiu, albastru, bleumarin, indigo, sugerând diversitatea de nuanţe ale fluviului Tejo şi ale Oceanului Atlantic, Lisboa este albă, mai ales albă, şi aproape numai albă, doar din când în când cu unde de miere: „esenţa bună /a soarelui /captată în /piatralba /dalbei /Lisabona” („Piatralba”); „dimineaţă /muiată΄n /miere de lisabona”. Şi la fel sunt şi splendorile ei: „cupola din zahăr celest /încununează arborii /jardim da estrela /grădina edenului lusitan” („flota aducătoare de seminţe”). Provă a ţării, este totodată „navă-pilot a melancoliei /despicând încă un secol dispreţuibil” („praça da alegria clarificată de lună”), ea are în ţesătură, ca şi Clujul mult iubit, urzeala imaginaţiei, „încep din

De la dreapta., Virgil Mihaiu, Anca Milu-Vaidesegan, Micaela Ghitescu şi Rui Zink, la ICR Lisabona

18

SPAŢII CULTURALE
imaginaţie /şi se termină în imaginaţie /restul lumii /pare previzibil /prin comparaţie” („Cluj&Lisboa”), atracţie şi mister, „îmbrăţişez lisabona /cu aceeaşi pasionalitate /inocentă /a primelor săruturi din adolescenţă”, amândouă ajungând să-i curgă prin vene: „lisboa /topită lent /în sângele meu /îmbibat de-o viaţă /cu reavăna verdeaţă /transilvanadolescentină /de fiecare dimineaţă” („Osmoză”); „stradéle /insuportabil de înguste /ducând spre /alfama /sau /descinzându-ţi în suflet?” („Care comunicare?”). Portugalia în întregime este pentru poetul Virgil Mihaiu îndeosebi o broderie a reveriei, o arhitectură a visului care accentuează realitatea a tot ce înseamnă România: „pe cât de ireală îmi părea lusitania /imaginată de acasă //pe-atât de vie îmi rămâne΄n minte / ţara natală /patria parentală /cât timp sunt exilat în reveria portugală” („balanţă”). O poezie şi finalul alteia, poezii care o cuprind cu toată puterea iubirii sunt memorabile: „splendoarea tăcută /a cozii de păun /desfăşurându-se΄n /evantai //ţara desfăşurată΄n /soare /la apus de europa” („lusitania”); „ţară prea întristată /de propria-i frumuseţe /închisă în propria-i deschidere” („imersiunea în lusitanitate”). Dar oricât de dorită, „portugalia /mutată din vis /în iluzia realităţii” înseamnă depărtare şi nu o dată solitudine: „realitatea este acasă //irealitatea extremă este exilul /fie şi΄n ţara visată” („real/ireal”), şi doar ea, Virgil Mihaiu în Portugalia

nr. 17 / iulie-august 2011

realitatea, semnul ei palpabil îl ajută să le depăşească: „asediat de solitudinea /suferinţei //aleg din stivă /ştergarul de in /cu monograma de purpură //lipindu-mi faţa de el //îmi primesc merindele din memorie” („la limită”) În spaţiul cald, plin de culoarea covorului, ştergarelor, ceramicii, măştilor noastre, Virgil Mihaiu, directorul Institutului Cultural din Lisabona, înalţă punţi peste Europa, între România şi Portugalia, pe care aduce muzicieni, artişti plastici, scriitori, să fie ascultaţi, văzuţi, preţuiţi şi de iubitorii de artă şi literatură de pe acest pământ cu care începe Oceanul. Eu însămi am trecut-o o dată, ca să particip la lansarea „Gramaticii portugheze” a scriitoarei Micaela Ghiţescu, la lansarea versiunii româneşti, pe care tot Micaela Ghiţescu o realizase, a uneia din cărţile apreciatei prozatoare Lidia Jorge şi ca să-l cunosc pe romancierul Rui Zink, îndrăgit şi în România, graţie, de asemenea, traducerilor Micaelei Ghiţescu, dar şi ale Ancăi Milu-Vaidesegan, director-adjunct al aceluiaşi Institut Cultural Român din Lisabona, coechipieră de calitate a directorului Virgil Mihaiu. Lidia Jorge şi Rui Zink sunt numai două dintre personalităţile lumii culturale portugheze distinse de ICRL cu titlul de „Amicus Romaniae”. Cu o a treia, eseistul Fernando Couto e Santos, cititorii „Spaţiilor culturale” se întâlnesc chiar acum. Dar să ne întoarcem la călătoria poetului Virgil Mihaiu în Portugalia şi la cartea acestei călătorii, „lusoromână punte de vânt”, ca să o închidem cu sentimentul unei nelinişti ce însoţeşte permanent împlinirea visului, împlinire menită să dureze „cât casa din copilărie /demolată sub tiranie”. Dintr-o margine în cealaltă a latinităţii europene, călătoria se aseamănă pentru poet cu mersul pe „puntea feruginoasă”, înălţată peste Tejo, pe „coasta lusă”, imensă cochilie care captează şi reverberează „ecouri europene” peste „oceanul de temeri”, „fericire /sub ameninţare /de plăci tectonice autodevoratoare”, proiectând ,,iluzia universală /filtrată prin /firida identităţii lusitane”. („punte de vânt&cuvânt”) Dar pentru „impalidatul peregrin transilvan”, care-şi „rotunjeşte” lumea „pe-un liman lusitan”, România/Transilvania şi Lisabona /Portugalia sunt nu doar „două lumi foşnind în acelaşi text”, ci şi capetele de pod între care se arcuieşte însăşi făptura sa lirică, peste „mare sărată pe dureri ancestrale”. E un timp-clipă în care ni se mărturiseşte: „soarele transilvaniei /îmi aparţine //şi umbrele portugaliei /îmi aparţin /(…) /visul meu se trăieşte şi /se moare pe sine din plin”. Ca poetul Virgil Mihaiu să poată merge mai departe.
19

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

Mioara BAHNA

Simţul urgenţei, la oră târzie: J. M. Coetzee – Epoca de fier
Roman subiectiv, construit preponderent introspectiv, în care personajul-narator, doamna Curren, o profesoară din Cape Town, îi scrie fiicei sale din Statele Unite despre ultima parte din viaţa sa, Epoca de fier [The Age of Iron, 1990], apărut la Editura Humanitas Fiction, Bucureşti, 2010, în traducerea Irinei Horea, este creaţia lui John Maxwell Coetzee (n. 9 februarie, 1940, la Cape Town), laureatul Premiului Nobel pentru Literatură din 2003, o carte extrem de emoţionantă despre o femeie care-şi aşteaptă implacabilul sfârşit apropiat, privind, uneori cu detaşarea pe care i-o conferă vârsta, dar şi cultura ei solidă de specialist în limbile şi literaturile clasice, alteori cu o implicare dureroasă, degradarea accelerată a propriei fiinţe şi, totodată, a ţării sale. Sub aspect diegetic, opera este relativ simplă, firul epic derulându-se într-un timp destul de scurt, din momentul în care naratoarea află de la doctorul Syfret diagnosticul neîndurător, că are cancer, şi până când boala îşi „desăvârşeşte” opera: „Veştile nu erau bune, dar erau ale mele, destinate mie, ale mele, nu le puteam refuza”. Cu această informaţie halucinantă, la întoarcerea acasă, personajul primeşte însă un dar, pe care i-l face viaţa şi a cărui importanţă o conştientizează în urmă: în uşa garajului său îşi făcuse adăpostul temporar, din cartoane şi folie de plastic, un vagabond a cărui prezenţă o irită prin pasivitatea / nonşalanţa pe care i-o arată, dar, mai ales, sub influenţa proaspetei ştiri dramatice. Acesta îi va rămâne însă aproape, în ciuda ostilităţii pe care o afişează adesea, până la sfârşit. Naratoarea face, u lte r i or , d i n el „ m es a g erul ” ei , cel p e c a r e îl însărcinează să-i trimită, după moarte, fiicei scrisoareajurnal, forma sa de catharsis, dar şi ultima legătură cu fiinţa cea mai dragă, către care i se îndreaptă toate gândurile, confidenta inconştientă de rolul pe care-l are, pentru că mama vrea ca ea să afle doar la sfârşit
20

prin ce a trecut. Fiica, boala proprie şi cea socială, rasială a Africii de Sud sunt temele principale ale scrisului naratoarei, pe fundalul apartheidului, generatorul „epocii de fier”, pe care o traversează, plătind un tribut cumplit, o lume polarizată după culoarea pielii, lucru inacceptabil pentru o fiinţă sensibilă, altruistă cum e doamna Curren, idealistă prin temperament şi prin educaţie, a cărei bunătate, de care e conştientă, devine, uneori, armă împotriva ei înseşi şi, de aceea, introspectându-se, ceea ce face în cea mai mare parte a cărţii, meditează: „Am fost o persoană bună, mărturisesc deschis. Sunt şi acum o persoană bună. Ce vremuri sunt astea în care nu e de ajuns să fii o persoană bună!”, pentru ca apoi să constate: „Dar în vremurile astea e nevoie de altceva decât de bunătate. Vremurile cer eroism”. Aflată pe o poziţie antagonică faţă de reperele promovate de „epoca de fier”, într-o Africă de Sud în care doar aparenţa e de normalitate, cele două rase, albă şi neagră, asumându-şi fiecare, în mod exclusiv, adevărul şi deversând o ostilitate incurabilă una faţă de cealaltă, doamna Curren, aşa cum procedează adesea şi în privinţa bolii proprii, caută să ignore circumstanţele care i-ar afecta, în plus, starea de spirit. Ea are o menajeră neagră, Florence, pe care o tratează aproape ca pe un membru al familiei, iar pentru copiii acesteia manifesta o grijă cvasimaternă, cu toate că nici mama şi nici copiii n-o văd altcumva decât ca pe o britanică exploatatoare. Cartea cuprinde pagini de un lirism debordant, izvorât atât din personalitatea naratoarei, cât şi din situaţia ei de fiinţă conştientă că se află în faza terminală a unei boli neiertătoare. Evenimentele din viaţa personajului încep să se precipite – pe toate planurile – când fiul menajerei, Bheki, aduce în casă un alt puşti, de cincisprezece ani, şi cu o cruzime inimaginabilă pentru vârsta lor, îl lovesc bestial pe Vercueil, vagabondul devenit parte din viaţa stăpânei, care încearcă să intervină, pledând pentru toleranţă, echilibru, înţelegere, valori care nu au niciun ecou în faţă dezlănţuirii urii lor irepresibile faţă de tot ce nu e lumea neagră. Situaţia se agravează când aceşti copii care se pretind adulţi sunt loviţi – intenţionat – de o maşină a poliţiei, în timp ce mergeau cu bicicletele pe stradă şi maşina salvării vine după lungi insistenţe, dar îl ia doar pe prietenul lui Bheki, fiindcă pe acesta din urmă îl îngrijeşte mama sa, temându-se că li s-ar întâmpla o nenorocire dacă ar fi dus la vreun spital. În realitate, suspiciunea e viermele care determină cele două tabere să trăiască într-o perpetuă încordare. De pildă, deşi doamna Curren e de o generozitate extraordinară, negrii din preajma ei o tratează cu ostilitate, dărnicia faţă de ei luând-o ca pe o datorie a sa, pentru că, în mentalitatea lor, ea ar trebui să se simtă tolerată. Din acest motiv, după ce mai mulţi tineri, implicaţi în mişcări de destabilizare politico-militară a ţării sunt ucişi, negrii din jurul naratoarei o tratează

SPAŢII CULTURALE
ca şi când ar fi responsabilă de nenorocirile abătute asupra lor. Dramatismul pe care-l simte din oprobriul direcţionat spre ea, coroborat cu acela intens dinlăuntru se accentuează, grăbind finalul personajului, în special după ce „John” – negrii nu-i spun niciodată adevăratul lor nume! – prietenul lui Bheki, întors de la spital şi neavând unde merge, vine în casa ei, unde, aşa cum pretinde poliţia, are armament ascuns şi este omorât, ceea ce-i sporeşte personajului-narator criza fizică, dar, mai ales, pe cea psihică, făcând-o ca, în această situaţie disperată, să-şi părăsească locuinţă, simţind-o înstrăinată, şi să rătăcească pe străzi doar în cămaşă de noapte şi învelită într-o pătură, până îşi pierde cunoştinţa sau adoarme – nu mai ştie –, e atacată de nişte copii negri şi se trezeşte cu oroare când acceştia îi scobesc în gură cu un băţ, rănind-o, pentru a-i smulge dinţii, eventual de aur, ca să-i vândă, iar în această stare deplorabilă e găsită de Vercueil, de-acum îngerul ei păzitor, „un bărbat la mijlocul vieţii, încă sugând din sticle, tânjind după beatitudinea iniţială, căutând-o în stările lui de apatie”. O scenă cutremurătoare, prin sordidul pe care se construieşte şi prin căldura umană care o aureolează, îi are în centru pe cei doi, dormind, într-un parc, pe cartoane, alături de câinele credincios al vagabondului. Imaginile care compun cartea sunt dramatice nu atât prin ele însele, cât, îndeosebi, prin analiza pe care o face naratoarea, prin sensurile pe care ea li le ataşează. Momentul acesta e cel în care pactul tacit dintre cei doi pare a se pecetlui pentru totdeauna, pentru că, revenind ulterior acasă, Vercueil n-o mai părăseşte pe doamna Curren până la sfârşit. Simbioza aceasta dintre o femeie cultă, rafinată şi un fost marinar, cu o mână mutilată într-un accident naval, neverosimilă pentru cei din jur, e explicată de naratoare fiicei sale ca o manifestare firească a vieţii: „De ce-i dau omului ăstuia de mâncare? Din acelaşi motiv din care i-aş hrăni câinele (furat, sunt sigură) dacă ar veni să cerşească. Din acelaşi motiv din care ţi-am dat ţie sân. Să fii destul de plin ca să dai şi să dai din propria plinătate, ce motivaţie mai puternică poate fi?” Considerată în 1990 în Marea Britanie „Cartea anului”, Epoca de fier prezintă cu acurateţe psihologia unei femei invadate de suferinţă, surprinsă însă magistral de un bărbat. Imaginându-şi cancerul – sub influenţata mitologiei – ca pe un crab devorându-i şoldul, aceasta e totodată receptivă la eroziunea societăţii sud-africane, iar această dublă suferinţă, sporită de singurătatea la care a condamna-o plecarea fiicei în America, îşi găseşte un antidot în scris: a scrie despre orice devine, în viziunea ei, a scrie despre sine, pentru că tot ce se întâmplă are în ea reverberaţii dramatice: „De ce scriu despre el? Pentru că este şi nu este persoana mea. Pentru că în privirea pe care mi-o aruncă mă văd pe mine într-un fel care poate fi pus pe hârtie. Altfel, ce-ar fi toată scriitura asta altceva decât un geamăt, acum ascuţit, acum înfundat? (... ) Altfel, zi

nr. 17 / iulie-august 2011

după zi, mă transform în cuvinte şi împachetez cuvintele în hârtie ca pe nişte dulciuri (...). Cuvinte din mine, picături din mine (...)”. Apropierea celor două personaje se face anevoios: cu blândeţe, generozitate, din partea ei şi cu suspiciune din partea lui, fiindcă, după accidentul naval, nu mai are încredere în semeni găsind împăcarea doar în alcool, pentru care-şi cheltuieşte pensia de invaliditate, preferând să doarmă pe străzi, în loc să ducă o viaţă normală. În această apropiere, doamna Curren vede un fel de căsătorie sui-generis: se simte protejată, iar notaţii împrăştiate de-a lungul cărţii, din câmpul semantic respectiv („ca un soţ care dă o lecţie de condus” etc.) exprimă sentimentul acesta reconfortant. O deranjează, totuşi, multe aspecte din viaţa, din comportamentul, din vestimentaţia lui, dar învaţă să-l accepte ca atare: „Cel mai puturos miros vine de la încălţările şi picioarele lui. Are nevoie de ciorapi. Are nevoie de o pereche nouă de pantofi. Are nevoie să facă baie. Are nevoie să facă baie în fiecare zi; are nevoie de lenjerie curată; are nevoie de un pat; are nevoie de un acoperiş deasupra capului; are nevoie de trei mese pe zi; are nevoie de bani în bancă”. Legătură aceasta ciudată dintre cele două personaje e analizată de naratoare, pe măsură ce se cimentează, încercând s-o vadă cu ochii celorlalţi sau chiar cu ai ei dinainte de începutul sfârşitului: „Neverosimilă tovărăşia asta! Asemenea unei călătorii cu autobuzul, în Sicilia, în înghesuială, faţă în faţă cu un bărbat străin, cu trupul lipit de al lui. Aşa o fi viaţa de apoi: nu un hol cu fotolii şi muzică, ci un autobuz mare cât toate zilele, supraaglomerat, în drum dinspre nicăieri spre niciunde”. La începutul acestei legături stranii dintre o femeie bătrână şi bolnavă, cum se autoproclamă adesea, şi un bărbat încă în putere, vagabond, naratoarea e cea care încearcă să-l familiarizeze cu universul lumii ei, conştientă de propria vulnerabilitate, însă Vercueil nu e nici dornic să i se facă destăinuiri, dar nici, mai ales, să se confeseze şi, de aceea, nu pare receptiv la ceea ce i se spune: „Ca apa care se izbeşte de stâncă, aşa se izbeau vorbele mele de tăcerea lui” – observă doamna Curren. Şi, totuşi, se agaţă cu obstinaţie de orice legătură cu viaţa: hrăneşte mai multe pisici, sare în ajutorul lui Florence şi al celor din preajma acesteia, îl ajută pe Vercueil etc., fiindcă tânjeşte, la rându-i, după un strop de afecţiune: „Vreau să fiu strânsă la pieptul cuiva, al lui Florence, al tău, al oricui, şi să mi se spună că totul va fi bine”, cum îi mărturiseşte, în jurnal, fiicei, constatând cu disperare: „Odată am avut totul”, iar acum „nimic din ce-mi doresc nu pot avea”. Nevoia de afecţiune a personajului e în contrast cu timpul şi cu lumea ei, traversând „epoca de fier”, jalonată de „copii de fier”, orgolioşi, necruţători, violenţi, dar admiraţi de generaţiile părinţilor şi bunicilor, pentru că au curajul care lor le-a lipsit, de a încerca să schimbe lumea: „Ăştia sunt copii buni, sunt
21

SPAŢII CULTURALE
ca fierul, suntem mândri de ei”, cum spune Florence, după ce fiul ei şi prietenul acestuia îl bat cu bestialitate pe Vercueil, stârnind oroarea doamnei Curren şi făcând-o, ca totdeauna, să-şi îndrepte gândul spre limanul ei sufletesc, fiica de departe: „Unde e inima mea în toate astea? Sigurul meu copil se află la mii de kilometri depărtare, în siguranţă; în curând voi fi fum şi cenuşă; prin urmare, ce contează pentru mine că a venit o vreme în care copilăria este dispreţuită, iar copiii se învaţă unii pe alţii să nu zâmbească niciodată, să nu plângă niciodată, să-şi ridice în aer pumnii ca nişte baroase”. Într-o ţară în care e abolită însă aproape orice normalitate, femeia aceasta cu sufletul atât de mare, introspectându-se, ştie, de fapt, că îi ocroteşte pe ceilalţi de multe ori chiar împotriva dorinţei lor, pentru că are nevoie ea însăşi de ocrotire: „Prea mult de dat, prea mult pentru o fiinţă care tânjeşte, dacă e să spun adevărul, să se urce în poala propriei mame şi să se lase mângâiată”. Pe de altă parte, Vercueil nu e nici el decât un nefericit: ia bani de la ea, îşi cumpără băutură şi ţigări, dar nu e lacom. De aceea, o îndeamnă să îşi transforme casa într-un cămin pentru studenţi, dar ea ar vrea, mai de grabă, s-o facă adăpost pentru cerşetori, însă ezită „pentru că spiritul carităţii a pierit din ţara asta. Pentru că aceia care acceptă caritatea o dispreţuiesc, iar aceia care o dăruiesc, o dăruiesc cu disperare în inimă”. Experienţa de viaţă şi disperarea bolii proprii şi a bolii societăţii îi dictează adesea naratoarei o exprimare aforistică: „Nu există adevăr, doar şocul durerii ce mă străbate când, pe nepusă masă, mă copleşeşte imaginea acestei case goale”; „Urâţenia ce este altceva decât sufletul care se arată prin carne?”; „Moartea ar putea fi într-adevăr ultimul mare duşman al scrisului, dar şi scrisul e duşmanul morţii”; „Moartea e puternică; viaţa e slabă. Dar datoria mea e faţă de viaţă”. Analiza făcută de personajul-narator propriei vieţi, dar şi lumii în care îşi duce ultima suflare, e fără patimă, dar şi fără speranţă, raportarea la ansamblul lumii sud-africane, indiferent de culoare fiind sine ira et studio. Cu luciditate, observă viaţa politică a ţării sale la televizor, unde e „parada politicienilor”, pe care, profesoară fiind, îi caracterizează ca foştii „bătăuşi din ultimul rând de bănci de la şcoală, băieţi costelivi, grei la minte, bărbaţi în toată firea acum şi promovaţi în fruntea ţării”, care au atins un asemenea grad de cinism, încât nici nu se mai ostenesc să-şi revendice legitimitatea statutului, pentru că „uneltind unii împotriva altora (...) au ridicat stupizenia la rangul de virtute”, inimile lor fiind „indolente, grele ca un caltaboş”. Cuvântul prin care-i etichetează e „stupid”, al cărui sens simte nevoia să-l şi explice: „greoi la minte, indiferent, golit de gând sau sentiment”. Făcând rechizitoriul lumii, naratoarea o acuză şi se acuză pentru că „privim aşa cum privesc păsările şerpii, fascinaţi de ceea ce urmează să ne devoreze”. Aparenta discontinuitate a personajului-narator, la
22

nr. 17 / iulie-august 2011

nivelul comportamentului, al atitudinii faţă de tablourile care compun lumea căreia încă îi aparţine, frizează, din perspectiva multora, ridicolul sau chiar nebunia, dar e rezultatul întâlnirii cu imagini adesea groteşti, apocaliptice, într-un timp catalogat ca „nelegitim, monstruos”, care o determină să se simtă suspendată între gândul la fiică şi cel către mama sa, de care e mai aproape cu fiecare clipă, şi pe care o invocă dramatic: „Dragă mamă, (...) uită-te în jos la mine, întinde-ţi mâna spre mine!” Atmosfera tragic-pesimistă e susţinută printr-o radiografiere atentă a aspectelor unui cotidian adesea halucinant. De pildă, sângele care curge roşu şi negru, „mai întunecat şi mai sclipitor decât ar trebui să fie sângele” din rana aproape letală a prietenului lui Bheki, o fascinează pe eroină, o înspăimântă şi-i generează o adevărată „încremenire contemplativă”, pentru că şi acesta face parte din Africa de Sud pe care mărturiseşte că o detestă, invidiindu-şi, din acest punct de vedere fiica, scăpată de acolo: „Ce norocoasă eşti că ai lăsat toate astea în urmă!”. Îmbinând diegeza cu introspecţia şi cu analiza psihologică, romanul se impune îndeosebi prin felul în care scriitorul surprinde verosimil subtilităţile sufletului unei femei, care îşi păstrează până la sfârşit luciditatea, sporind dramatismul acţiunii. În abordarea aspectelor lumii sale, fără a avea pretenţia de a deţine monopolul adevărului, în încercarea de a descoperi logica realităţii, aceasta dezvăluie sentimente contradictorii: detestă şi iubeşte concomitent, se resemnează, pentru că speranţa nu mai poate fi o ocupaţie a ei, iar tonul elegiac o copleşeşte uneori. Pe Vercueil, a cărui prezenţă îi e din ce în ce mai necesară, îl vede ca imagine emblematică a Africii de Sud: „Am început chiar să mă obişnuiesc cu mirosul (...). Asta e ceea ce am simţit pentru Africa de Sud: niciun strop de iubire, doar un strop de obişnuinţă cu mirosul ei rău?” Mai mult, căsătoria devine, după întâlnirea cu acesta, aproape un laitmotiv. Dar nu „căsătoria”, în sensul obişnuit, ci o uniune bazată pe compromisuri, fiecare dând câte ceva de la sine, pentru a primi ceea ce are nevoie de la celălalt: îl sprijină pe Vercueil, oferindu-i bani, mâncare şi chiar un adăpost, pentru a-şi împlini misiunea de „mesager”. Şi legătura cu ţara o vede tot ca pe o căsătorie: „Căsătoria este destin. Devenim ceea ce luăm în căsătorie. Noi care ne căsătorim cu Africa de Sud devenim sud-africani: urâţi, îmbufnaţi, apatici, singurul semn de viaţă din noi fiind o scurtă sclipire a colţilor, când suntem supăraţi”. Treptat, cerbicia lui Vercueil începe să fie înfrântă prin tenacitatea doamnei Curren în a se apropia de el, dar confesiunile ei nu induc reciprocitate. Însă legătura aceasta insolită nu cade în promiscuitate. Cartea exprimă dramatismul ultimei părţi nu numai din viaţa personajelor, ci din viaţa majorităţii oamenilor bătrâni, siliţi să rămână singuri, în ciuda grijii lor nesfârşite pentru ceilalţi şi, îndeosebi, pentru propriii lor copii.

SPAŢII CULTURALE
Notaţiile personajului-narator exprimă sentimentul devastator al inutilităţii pe care-l trăieşte omul în vârstă: „ Ce uşor e să iubeşti un copil, ce greu să iubeşti ceea ce devine un copil!”;„Un spectacol dezgustător: de s-ar isprăvi mai iute!”; „în fond, asta-şi doreşte omul până la urmă: să fie cineva acolo, la care poate apela în întuneric. Mama sau oricine e dispus să ţină locul mamei”. Dramatismul textului sporeşte odată cu boala personajului: calmantele nu mai fac faţă durerii, iar evenimentele din afară, tot mai grave, vin să-i adâncească suferinţa, scrisul devenind, în aceste condiţii, un act existenţial. Pe acest fundal de sensibilitate exacerbată, o localitate a negrilor e incendiată, iar, ca represalii, poliţia şi armata ucid mai mulţi insurgenţi, în majoritate copii, încât cercul acesta de ură şi disperare trece şi prin curtea casei doamnei Curren. Procesele de conştiinţă pe care şi le face personajul sunt sporite de atitudinea celorlalţi, mai ales a unui negru educat, rudă a lui Florence, Thabane, care, dezinhibat după evenimentele tragice în care e ucis fiul acesteia, îi aruncă în faţă doamnei Curren, cu o deferenţă zdrobitoare, vorbe din care străbate animozitatea incurabilă a neamului său faţă de tot ce e rău şi care în concepţia sa are o singură etichetă: „britanic”. Demontând viaţa în secvenţe asupra cărora îşi focalizează tot mai pregnant atenţia, în pofida fragilităţii ei fizice şi sufleteşti, naratoarea nu capitulează, ci doar se repliază din faţa ororilor existenţiale cosmetizate în însemnările pentru fiică şi o imploră dramatic: „Îţi spun această poveste nu ca să îţi fie milă de mine” sau „să nu-ţi fie milă de mine când citeşti asta! Să nu-ţi laşi inima să bată la unison cu a mea!”. Cu o luciditate care, ca în cazul personajelor lui Camil Petrescu, îi sporeşte drama, personajul se analizează: „eram mai calmă şi pentru că nu-mi mai păsa dacă trăiam sau nu”, încercând totodată să se vadă şi prin ochii ostili ai celorlalţi, când merge, asumându-şi riscuri uriaşe, în aşezarea negrilor ale căror case sunt incendiate: „o binefăcătoare bătrână şi nebună prinsă de ploaie, o curcă plouată”. Notaţiile eseistice sunt frecvente: deşi neputinţa fizică se accentuează continuu, determinând-o să-şi dorească să scape mai repede din această lume obscură, doamna Curren e animată de forţa polarizatoare a energiilor ei, dragostea de viaţă: „Ce lucru bun e viaţa! Ce idee minunată a avut Dumnezeu! Cea mai bună idee care a existat vreodată. Un dar, cel mai generos din toate darurile, reînnoindu-se la nesfârşit, de la o generaţie la alta”. Personajul ajunge chiar să creadă că „fiecăruia dintre noi soarta îi trimite boala pe care o merită”. Oricât de altruistă e, ştie însă că nu din vina ei „sunt vremurile aşa de ruşinoase”. Simptomatic pentru un personaj cu o tărie de caracter extraordinară, deşi devine din ce în ce mai mult o umbră a femeii care a fost, aceasta îşi „conservă simţul urgenţei”, nu-şi iroseşte energia vitală în

nr. 17 / iulie-august 2011

lamentări gratuite, iar această ţinere sub control o ajută să nu ajungă prematur in imposibilitatea de autoapărare, ci să-şi construiască strategii de rezistenţă la suferinţă: „Atâta vreme cât povara este doar povara durerii, o suport ţinând-o la distanţă. Nu eu sunt cea care suferă durerea, îmi zic (...). Şi când şmecheria nu funcţionează, când durerea insistă să mă stăpânească, o suport, n-am ce face”. În această lecţie de viaţă pe care o scrie, bagajul cultural îi vine adesea în ajutor personajului în lupta fără speranţă dintre ultimele zvâcniri ale vieţii şi forţa implacabilă pe care şi-o arată moartea din ce în ce mai aproape: „Pentru a trăi, spunea Marcus Aurelius, e nevoie de arta luptătorului, nu a dansatorului. Totul e să stai pe picioarele tale, nu e nevoie de paşi drăguţi”. Lirismul şi-l permite însă numai în scris, devenit aproape un act ritualic, ale cărui finalităţi sunt singurele beneficii pe care le mai poate avea, pentru că „ora e târzie şi eu nu ştiu cum să mă salvez”. Dar nici scrisul nu mai are, spre final, puterea de la început: „Când am început această scrisoare lungă, am crezut că forţa ei va fi la fel de mare ca a mareei”, pentru ca, apoi, „scrisoarea pare să devină tot mai abstractă”, personajul tinzând să reproşeze, să acuze destinul, fiica, pe Dumnezeu chiar care a ales-o să sufere, să fie abandonată. Aceste momente de răstrişte sunt însă reprimate de tăria lăuntrică prin care condamnatul devine luptător pentru ceilalţi, împotriva rasismului, a apartheidului, a viciilor fiecăruia dintre cei cu al căror drum se intersectează al său, căutând, fără pic de orgoliu, să răspândească în ceilalţi o fărâmă din ce a adunat, chiar dacă realitatea se obstinează să-i contrazică reperele culturale şi să o determine să-şi pună întrebări: „Unde a intervenit greşeala? Avea legătură cu onoarea, cu noţiunea de care mă ţineam cu dinţii, formată prin educaţie, prin lecturi, anume că, în sufletul său, omul onorabil nu poate fi rănit”. Şi dacă tot timpul a fost preocupată de cineva, acum, când finalul propriu e iminent, iar calmantele nu mai au niciun efect, în ciuda dozelor din ce în ce mai mari, doamna Curren îşi direcţionează aproape întreaga atenţie spre Vercueil şi observă că, „cu cât se apropie sfârşitul, cu atât îmi este mai devotat”, ceea cei sporeşte grija pentru „ce-l aşteaptă (...) când se va încheia episodul cu bătrâna din casa cea mare” şi caută să-l consoleze cu dorinţa ei de a-l veghea după moarte, deşi recunoaşte că n-are nicio „idee clară despre ce e posibil după moarte”. În schimb, Vercueil, durul inocent, cu sinceritatea omului călit în pericolele vieţii de marinar, îi devine sprijinul, fără să aştepte vreo răsplată, simulacrul de soţ, care, la final, îi dă îmbrăţişarea aceea după care tânjise, care s-o facă să simtă că nu e singură: „M-a luat în braţe şi m-a strâns atât de tare, că mi-a ţâşnit afară răsuflarea din piept”, cu toate că e doar „ o îmbrăţişare ce nu dăruia niciun strop de căldură”. Finalul e deschis.
23

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

Fernando COUTO e SANTOS

Emil Cioran sau despre neajunsul de a fi fericit
În limba portugheză există o expresie care cu siguranţă i-ar fi placut filosofului român Emil Cioran dacă ar fi învăţat limba lui Camões: «pe străzile amărăciunii» . Nu că acesta ar fi fost, din câte spun cei ce l-au cunoscut, un personaj sumbru, ursuz sau melancolic, dar opera sa filosofică este, se ştie, urzită de o reflecţie asupra scepticismului şi a deznădejdii pe care titlurile sale le surprind cât se poate de bine: Pe culmile disperării (1934), Tratat de descompunere (1949), Silogismele amărăciunii (1952) sau Despre neajunsul de a te fi născut (1973). Emil Mihai Cioran s-a născut pe 8 aprilie 1911 în Răşinari, un sat din Carpaţi, în Transilvania, dintr-un tată preot ortodox şi o mamă atee. Pe vremea aceea locul său natal era teritoriu maghiar şi făcea aşadar parte din Imperiul austro-ungar, a cărui fărâmiţare la sfârşitul primului război mondial ar fi fost, în viziunea lui Cioran, o parabolă a sfârşitului Europei. Cioran n-a rămas totuşi mult timp la Răşinari, ci s-a mutat cu familia câţiva ani mai târziu la Sibiu (Hermannstadt în limba germană şi Nagyszeben în limba maghiară), tot în Transilvania. Sfârşitul anilor ‘20 şi începutul anilor ‘30 îi permit să cunoască, datorită studiilor la Bucureşti, mai multe personalităţi - tinere ca şi el - care vor marca viaţa literară românească: Mircea Eliade, Eugen Ionescu sau Constantin Noica. Sunt ani caracterizaţi printr-o turbulenţă extremă, când mişcări naţionaliste de inspiraţie fascistă sau antisemită, cum e Garda de Fier a Legiunii Arhanghelului Mihail, domină viaţa socială a ţării - ca peste tot în Europa, de altfel - seducându-i pe tinerii intelectuali. Mircea Eliade, Constantin Noica şi Emil Cioran sunt în mod special sensibili la argumentele şi elocvenţa lui Nae Ionescu, profesor de filosofie, la ale cărui cursuri iau parte mulţi tineri entuziaşti. Conform mărturiilor lui Aurel Cioran (fratele autorului) către eseistul italian Claudio Mutti şi apărute la data de 22 februarie 1996 în 24

Profesorul Fernando Couto e Santos s-a născut în 1965, la Lisabona. Acolo l-am cunoscut în vara anului 2009, în oraşul său natal, la lansarea unor cărţi scrise şi traduse de Micaela Ghiţescu, într-o manifestare de neuitat organizată de Institutul Cultural Român din Lisabona în spaţiul încărcat de semnificaţie dintre 10 iunie şi 15 iunie, zilele intrării în veşnicie a lui Camões şi Eminescu, poeţii naţionali ai celor două popoare de la extremităţile latinităţii europene. Atunci am aflat despre interesul constant al lui Fernando Couto e Santos pentru literatura română, despre frecventele sale colaborări cu Institutul Cultural Român din capitala Portugaliei, constând în conferinţe şi participări la colocviile organizate sub egida lui, Institut care, de altfel, în anul 2009, l-a răsplătit, pentru contribuţia adusă la întărirea relaţiilor culturale dintre România şi Portugalia, cu titlul ,,Amicus Romanie”, distincţia fondată de actualul său director, poetul Virgil Mihaiu. Să mai adăugăm că Fernando Couto e Santos are un blog în franceză, «La Plume dissidente», care, de asemenea îi reflectă dragostea pentru literatură, şi să menţionăm, reînnoindu-ne mulţumirile, că ne-a încredinţat nu o dată texte despre scriitori români. Este şi cazul acestui eseu, pe care acum îl oferim cititorilor revistei „Spaţii culturale” în traducerea din limba franceză a Ancăi Andreea Chetrariu, doctorand al Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava. (Doina Cernica)

cotidianul L´umanità, într-o zi când Nae Ionescu i-a întrebat la sfârşitul cursurilor pe studenţi dacă vor să mai vorbească despre altceva, Emil Cioran s-ar fi ridicat şi ar fi răspuns: «Vorbiţi-ne despre plictiseală». Nae Ionescu a disertat asupra acestei teme timp de două ore. Emil Cioran, student ce-i îndrăgeşte pe Nietzsche, Kant, Schopenhauer, Spengler şi Léon Chestov, îşi obţine licenţa - în 1932 - cu o teză despre Henri Bergson. Pasiunea tânărului pentru opera filosofului francez care a primit în 1927 Premiul Nobel pentru Literatură s-a diminuat totuşi cu timpul, Cioran fiind de părere că Bergson nu a înţeles tragedia vieţii. În 1933 Emil Cioran pleacă la Berlin cu o bursă şi îşi continuă timp de doi ani studiile la universitatea locală. În perioada în care nazismul ia avânt în Germania, când intelectualii independenţi, cu simţ critic şi minte liberă, sunt forţaţi să-şi părăsească ţara - dezamăgiţi de cele mai multe ori de naţionalitatea lor - sau îşi văd cărţile arzând, Emil Cioran cade pradă cântecului de sirenă hitlerist. Printre alte triste perle, Cioran afirmă, în anii ‘30 că « în afară de Hitler nu există astăzi pe lume un alt om politic care să-mi inspire o simpatie şi o admiraţie mai mare». Sau: «Fără fascism, Italia ar fi o ţară falimentară». Nu-şi ascunde nici fascinaţia pentru Codreanu, liderul mişcării legionare a Gărzii de Fier, căruia îi adresează comentarii ditirambice. Între timp începe să-şi publice primele scrieri. În 1934 vede lumina tiparului la Bucureşti Pe culmile disperării.

SPAŢII CULTURALE
În această primă carte apar în stare embrionară câteva caracteristici ale filosofiei cioraniene deşi, aici ca şi în Cartea Amăgirilor (a doua publicată), Cioran, după cum ne aminteşte Marta Petreu (în prefaţă la Schimbarea la faţă a României ), se interesa mai degrabă de « domeniul filosofic care prezintă cea mai mare intensitate spirituală: metafizica, gândita în maniera filosofilor subiectivi şi presupunând deci o intensă dezbatere asupra condiţiei tragice a omului în univers». Chiar în prefaţă, Cioran vorbeşte despre modul său de a gândi şi fiindcă textul este în cea mai mare măsură să redea starea de spirit a autorului, cu insomniile de care suferă în momentul în care îşi concepe cartea, voi reproduce un lung extras din acesta: «Am scris această carte în 1933, la vârsta de 22 de ani, într-un oraş pe care îl iubeam, Sibiu, în Transilvania. Îmi terminasem studiile şi pentru a-i păcăli pe părinţii mei, dar şi pe mine însumi, m-am prefăcut că lucrez la o teză (…) La toate acestea se adăuga o bulversare interioară care a pus capăt tuturor proiectelor mele, ruinându-le. Fenomenul capital, dezastrul prin excelenţă este starea de veghe neîntreruptă, neantul fără armistiţiu. Noaptea mă plimbam ore în şir pe străzile goale sau, câteodată, pe cele bântuite de singuraticele profesioniste, însoţitoarele ideale în acele momente de supremă disperare. Insomnia este o luciditate vertiginoasă care ar putea transforma paradisul într-un loc de tortură. Totul îi este preferabil acestei treziri permanente, acestei absenţe criminale a uitării. În timpul acestor nopţi infernale, am înţeles stupiditatea filosofiei. Orele de veghe sunt de fapt o interminabilă respingere a gândului prin gând, conştiinţa exasperată de ea însăşi, o declaraţie de război, un ultimatum infernal al spiritului însuşi (…) Iată în ce stare de spirit am conceput această carte, care a fost pentru mine un fel de eliberare, de explozie salvatoare. Dacă nu aş fi scris, cu siguranţă aş fi pus capăt într-un alt mod nopţilor mele». În 1936 erupe pe scena literară românească cartea cea mai polemică a lui Cioran, pe care într-o oarecare măsură sfârşeşte prin a o renega în cele din urmă. Este vorba despre Schimbarea la faţă a României, un eseu cu evidente accente antisemite. În 1990, când România ieşea din lunga, tiranica şi ubuesca dictatură comunistă a lui Nicolae Ceauşescu, editura Humanitas promovează şi reeditează această carte, iar Cioran decide să suprime integral capitolul IV, « Colectivismul naţional » şi alte pasaje care riscau să lezeze sensibilitatea diverselor etnii (unguri, ţigani, evrei, români), victime ale comentariilor agresive, demers ce i-a fost de îndată reproşat. Volumul a apărut în limba franceză în 2009 (la editura L’Herne) cu un avertisment din partea editorului, iar pe coperta a patra se pot citi extrase dintr-un text care se regăseşte integral în interior cu titlul «Mon Pays» (« Ţara mea »), găsit de Simone Boué după moartea autorului, în 1995. Aceasta estimează că textul ar data din 1950;regăsim în aceste pagini un Cioran ce revine asupra pornirilor

nr. 17 / iulie-august 2011

din tinereţe: « Când stau şi mă gândesc, mi se pare cămi amintesc anii trăiţi de un altul. Şi-l reneg pe acel altul, eu însumi în întregime şi în acelaşi timp la o mie de leghe de cel ce am fost. Îmi uram ţara, pe toţi oamenii şi întreg universul; nu-mi rămânea decât să mă înfurii împotriva mea, ceea ce am şi făcut din disperare ». Simone Boué (moartă în 1997) ne aminteşte într-o notă de la sfârşitul textului faptul că în anii ‘50 Cioran spunea despre el însuşi « Sunt ca acele femei despre care se spune ca au un trecut ». În 1937 Emil Cioran publică o nouă carte, Lacrimi şi sfinţi, sub forma unor aforisme, un gen pe care-l preferă în mod special şi pe care îl va folosi deseori în cărţile viitoare scrise în limba franceză. Aforismele constituie, de altfel, o tradiţie foarte franţuzească. Cioran, care-i stima pe Chamfort şi pe La Rochefoucauld este, aşadar, tributar acestei tradiţii, chiar dacă a afirmat la un moment dat că forma fragmentară i se potriveşte pentru că ar fi leneş. Anul 1937 are o însemnătate deosebită în viaţa sa: este anul în care îşi părăseşte ţara cu ajutorul unei burse a Institutului Francez din Bucureşti şi se stabileşte definitiv în Franţa. Revine în România în 1940 - an în care apare la Sibiu a patra sa carte, Amurgul gândurílor - pentru un scurt sejur, iar în februarie 1941 se întoarce la Paris. În Franţa din timpul ocupaţiei germane pare să-şi abandoneze vechile angajamente politice (chiar dacă a flirtat pentru o vreme cu regimul de la Vichy) şi se dedică în întregime operei sale, mai ales după război şi după eliberarea Parisului. Tot în timpul ocupaţiei îl cunoaşte pe marele poet evreu român de expresie franceză, Benjamin Fondane, cu care se întâlneşte până când acesta din urmă este deportat la Drancy, apoi la Auschwitz şi a cărui prietenie o va invoca mai târziu în Exercitii de admiraţie (carte apărută în 1986). 1947 este un an crucial din viaţa sa, când se consumă ruptura cu limba română. Pe când îl traducea pe Mallarmé în română, într-un sat în apropiere de Dieppe, realizează că limba franceză ar putea traduce mai fidel ceea ce el îşi doreşte să exprime şi decide să scrie în franceză. Redactează mai multe versiuni a ceea ce va deveni Précis de décomposition (Tratat de descompunere). Va spune într-o zi, pe un ton oarecum ironic: «limba franceză m-a liniştit cum o cămaşă de forţă calmează un nebun.» Într-un interviu foarte interesant acordat lui Léo Gillet, în 1982 la Casa Descartes din Amsterdam - în care regăsim fraza citată mai sus privitoare la gustul pentru forma fragmentară - şi reluat în Entretiens (Colectia Arcades, Gallimard), Cioran (care după alegerea limbii franceze îşi semnează operele «E.M. Cioran») îşi dezvăluie impresiile asupra importanţei stilului, a corectitudinii gramaticale şi a excelenţei limbajului francez. El evocă pe un ton glumeţ povestea cuiva care l-a cunoscut într-o zi pe un anume domn Lacombe, foarte cultivat, specialist în limba bască,
25

SPAŢII CULTURALE
erotomaniac, bibliofil, fin cunoscător al limbii franceze, pe care o întrebuinţează cu un rafinament nemaiîntâlnit, dar care nu a publicat niciodată o carte. Chiar şi aşa, îşi permite totuşi să-i corecteze pe profesorii de la Sorbona - a căror cursuri le frecventează - dacă aceştia fac greşeli de limba franceză şi reia din acelaşi motiv vorbe spuse de prostituatele din Paris cu care se împrietenise1 După părerea lui Cioran, « numai în Franţa scrisul este un lucru sacru (...) nu are nici un sens să spui de exemplu: un anume scrie perfect în germană. Nu are nici un sens. Nici în engleză (...) Este un concept strict francez ». După Cioran, în franceză nu poţi înnebuni... După Tratat de descompunere (Précis de décomposition), prima carte scrisă în franceză, Emil Cioran a mai scris în jur de zece cărţi până la moartea sa în 1995; dintre acestea: Silogismele amărăciunii (Syllogismes de l´amertume, 1952); Tentaţia de a exista (La tentation d´exister, 1956); Istorie şi utopie (Histoire et Utopie, 1960); Căderea în timp (La chute dans le temps, 1964); Demiurgul cel rău (Le mauvais démiurge, 1969); Valéry în faţa idolilor săi (Valéry face à ses idoles,1970); Despre neajunsul de a te fi născut (De l´inconvénient d´être né, 1973); Sfârtecare (Ecartèlement, 1979); Exerciţii de admiraţie (Exercices d´admiration, 1986) sau Mărturisiri şi anateme (Aveux et anathèmes, 1987). După moartea sa, câteva documente inedite au fost publicate, iar de cirând două noi texte au văzut tiparul la editura L´Herne: Lettres (1961-1978) (Scrisori 19611978), corespondenţa cu Armel Guerne, şi Bréviaire des vaincus II (Breviarul celor învinşi II) (primul tom al acestei cărţi a fost publicat în 1993, dar se pare că a fost scris între 1941 şi 1944). Filosofia lui Cioran este, după cum am văzut la începutul acestei cronici, înclinată spre scepticism, pesimism, deznădejde dar şi suicid, amărăciune, vis, absurd, alienare, vid, decăderea şi tirania Istoriei. În ciuda aspectului oarecum sumbru pe care îl au majoritatea scrierilor sale, ironia a fost mereu prezentă, iar pe de altă parte el afirmă că există o superioritate a vieţii asupra morţii: aceea dată de incertitudine. Moartea fiind sigură şi clară, numai misterul vieţii ar putea reprezenta un motiv pentru a trăi. Se spune despre opera sa că este marcată de refuzul oricărui sistem filosofic şi detractorii săi îi reproşează lipsa de profunzime a cercetării filosofice, în sensul că doar ar relua ideile lui Nietzsche, Bergson şi ale altor gânditori ilustrându-le pur şi simplu, fără să dezvolte o gândire critică sau cel puţin autonomă în raport cu filosofia acestora. Unii amintesc de asemenea faptul că Cioran urăşte istoria. În acest sens, Cioran şi-a prezentat argumentele - destul de interesante de altfel - în interviul citat mai sus: « Asta nu se întâmplă doar la mine. Şi gândirea lui Eliade merge împotriva istoriei. De fapt, toţi oamenii din Est, oricare ar fi orientarea lor ideologică, au o prejudecată împotriva istoriei De ce ? Pentru că sunt victimele acesteia. Toate
26

nr. 17 / iulie-august 2011

Fernando Couto e Santos la o lansare de carte la Institutul Cultural Roman din Lisabona Jose

aceste ţări fără destin din estul Europei sunt ţări care au fost cotropite şi supuse: pentru ele istoria este în mod obligatoriu demoniacă . » Oricum ar fi, nu se poate spune că Cioran ţine la loc de cinste istoria. Mai departe afirmă: « Este cea mai mare lecţie de cinism pe care am putea-o concepe (...) Am avut mereu o viziune, să spunem, dezagreabilă asupra lucrurilor. Dar din momentul în care am descoperit istoria, mi-am pierdut orice iluzie. Este cu adevărat opera diavolului1» Putem interpreta aceste afirmaţii ca pe o butadă, dar dacă ne raportăm la argumentele pesimiste şi sceptice din întreaga operă a lui Cioran, am putea conchide că nu este nicidecum vorba de o incoerenţă. Interzis publicării în România comunistă, Cioran a trăit modest la Paris, mai întâi într-o cameră din hotelul Marignan, pe strada Sommerard nr. 13, mai apoi cu Simone Boué, într-o mansardă de pe strada l’Odéon. Deşi a stat departe de centrele universitare şi literare pariziene, a frecventat totuşi un cerc restrâns de prieteni, din care făceau parte Eugen Ionescu (pe care l-a cunoscut la Bucureşti în anii ‘30), Samuel Beckett - « meteci » care au ales să scrie în franceză, ca şi el - Gabriel Matzneff, Frédéric Tristan, Roland Jaccard, Constantin Tacou şi, bineînţeles, Mircea Eliade, înainte ca acesta să plece în Statele Unite. A refuzat orice premiu literar, în afară de Prix Rivarol, în 1949, pe care l-a acceptat din motive de ordin strict financiar. Era fără nici un ban. La comemorarea a o sută de ani de la naşterea acestui scriitor major al limbii franceze şi române, opera sa este încă vie şi stârneşte interesul cercurilor universitare şi literare. Ca omagiu adus lui Emil Cioran, redau un aforism care îmi place mult din Despre neajunsul de a te fi născut: «Montaigne, un înţelept, nu a beneficiat de posteritate; Rousseau, un isteric, încă mai mişcă naţiunile. Nu-mi plac decât gânditorii care nu au inspirat niciun tribun.» Deşi nu ţin să-l vorbesc de rău pe Rousseau (îl prefer totuşi de departe pe Montaigne), cred că dragul nostru Emil Cioran a văzut bine.... Traducere din limba franceză de Anca Andreea CHETRARIU

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

RAŢIUNILE INIMII
Florin DOCHIA

„Le coeur a ses raisons, que la raison ne connaît point” Blaise Pascal „După Nietzsche şi Dostoievski, secolul trecut [XIX] şi-l poate reclama [pe Kierkegaard] ca pe o a treia mărime” (1, p. 48 ) – aşadar, Nietzsche este prima mărime, conform lui Emil Cioran! Sau: „De la Nietzsche şi de la Spengler, am învăţat că interesul pentru istorie e caracteristic decadenţei, când spiritul, în locul elanului creator, al adâncirii în intensitate, tinde la o cuprindere extensivă, la înţelegerea ca atare, la pierderea retrospectivă în lume. Simţul istoric temporalizează toate formele şi toate valorile, încât categorialul şi valabilul prind rădăcini în lume ca orice relativitate concretă.”(1, p. 3) Am învăţat, spune Cioran, dezvăluindu-se pe sine dincolo de jocurile de idei şi „răsfăţurile” de limbaj. Nu iese din rând, se aliniază unei direcţii intelectuale aflată în căutarea soluţiilor noi încă din secolul anterior. O spune sintetic Susan Sontag: „Răspunsul nostru la prăbuşirea sistemelor filozofice, în secolul XIX, a fost apariţia unor ideologii agresiv anti-sisteme de gândire filosofică, sub forma unor variate ştiinţe „pozitive” sau „descriptive” despre om. Compte, Marx, Freud şi figurile pionier ale antropologiei, sociologiei şi lingvisticii vin imediat în minte. Un alt răspuns la prăbuşire a fost un nou mod de a filosofa: personal (chiar şi autobiografic), aforistic, liric, anti-sistematic. Cele mai importante exemple: Kierkegaard, Nietzsche şi Wittgenstein. Cioran este figura cea mai distinsă în această tradiţie a scrisului de astăzi.” (2) Un comentator observa cu dreptate că „Cioran era fascinat, împreună cu întreaga sa generaţie, de potenţialul de dezechilibru, de forţa dezintegratoare emanată de textele nietzscheene. […] Nietzsche devenise eroul lor tocmai pentru că părea un individ în carne şi oase, o fiinţă vie, cu toate slăbiciunile şi suferinţele sale[…]. Nietzsche apărea drept contrariul profesorului distant şi mereu imperturbabil, rece şi capabil să găsească răspunsuri abstracte pentru orice întrebare […].” (3) Atracţia irezistibilă a generaţiei către ideile lui Nietzsche este mărturisită deschis, în 1952, când deja se putea privi retrospectiv: „Adolescenţa se complace în a jongla cu atitudinile şi ceea ce îi place la filozofi e latura lor de saltimbanci: la Nietzsche, ne plăceau Zarathustra, poza acestuia, giumbuşlucurile de măscărici mistic, adevărat bâlci al piscurilor… […] Am crezut, cu Nietzsche, în perenitatea spaimei: prin maturizarea cinismului, am ajuns mai departe decât el. Ideea de supraom ne pare azi o elucubraţie, dar atunci ne părea precisă ca o dată experimentală.” (4) Era o etapă necesară în formarea intelectuală solidă, apropierea de titanii gândirii nedogmatice, ucenicia la profesori
27

6. Scurt popas între Cioran şi Nietzsche
«Aproape toţi filozofii au sfârşit bine: iată supremul argument împotriva filozofiei.» * Lecturi repetate sau, mai drept zis, continuu reluate, în ultimele decenii, din paginile cărţilor lui Emil Cioran m-au condus adesea, fără multe ocolişuri, înspre aforismul 146 din „Dincolo de Bine şi de Rău”: Cel care se luptă cu monştrii, să ia aminte, să nu devină el însuşi un monstru. Iar de priveşti îndelung abisul, află că şi abisul îţi scrutează străfundul sufletului.** Şi, de aici, plonjon în labirintul reflexiv al filosofului pornit contra filosofiei ca dogmă, la voia dubitaţiei: „Care dintre noi e Oedip? Şi care e Sfinxul?” Am constatat mereu că drumul de la Cioran la Nietzsche şi înapoi este lipsit de obstacole, dar nu şi de surprize. Umbra lui Nietzsche peste gândirea secolului al XX-lea este o realitate recunoscută, un loc comun, lectura scrierilor sale de către generaţia de care aparţine Emil Cioran găsind un teren psihic şi social fertil şi un orizont de aşteptare cum nu se poate mai deschis. Mitul gânditorului devorat de propria pasiune întru descifrarea misterului delirant al vieţii – privirea în abisul care te scrutează la rându-i – s-a potrivit cum nu se poate mai bine celor care proclamau necesitatea autenticităţii şi a schimbării vechilor ideologii cu noi paradigme ale gândirii. Cioran îşi va hrăni spiritul din aceste lecturi, chiar dacă, mai târziu, va nega influenţa acestuia, pentru că nu l-a recitit, cum s-a întâmplat, de exemplu, cu Dostoievski sau cu Shakespeare, iar un autor exista pentru el cu adevărat numai dacă revenea asupra lecturii, doar astfel îl cunoştea cu adevărat. Şi totuşi:

SPAŢII CULTURALE
cu care pot comunica, cu care se pot certa, care au descoperit în viaţă cam aceleaşi imagini ale lumii, care ei înşişi pun la îndoială, primii, vechea viziune asupra lumii şi omului. „Am întors spatele filozofiei când mi-am dat seama că e cu neputinţă să descopăr la Kant vreo slăbiciune omenească, vreo urmă adevărată de tristeţe; la Kant şi la toţi filozofii.” (5) Cei de care se apropie şi de la care se revendică sunt „gânditori”, nu „filosofi” (6) şi sunt susţinuţi necondiţionat: „Chiar dacă s-ar fi ivit în perioada cea mai insipidă, un Kierkegaard, un Nietzsche ar fi stat sub semnul unei inspiraţii la fel de fremătătoare şi incendiare. Au pierit în propriile lor flăcări; cu câteva secole în urmă, ar fi pierit pe rug; puşi faţă-n faţă cu adevărurile generale, erau predestinaţi ereziei. Ce contează dacă eşti ars de propriul tău foc sau de cel pe care ţi-l pregătesc ceilalţi: adevărurile temperamentului trebuie plătite într-un fel sau altul. Viscerele, sângele, bolile şi viciile se întâlnesc spre a le zămisli.” (7). Vitalismul acesta pare în dezacord cu scepticismul manifest care răzbate din textele lui Cioran. Retoric, te poţi întreba, precum Yann Porte, „Ce au în comun Nietzsche, care n-a încetat a celebra frenetic viaţa, şi acest «mistic al mai-răului», care e Cioran? Filozoful dionisiac şi lăudătorul neajunsului de a fi născut? Ce fel de apropiere poate exista între hoinarul din Sils-Maria, ocupat cu necesitatea de a lansa un mare da existenţei şi gânditorul întunecat din Transilvania, care s-a angajat să-i submineze bazele prin exerciţiul unui scepticism distructiv pe întreaga sa durată?” (8) Filiaţia nietzscheeană - spirituală şi stilistică - a scepticului este un mijloc de devenire personală, ea va fi respinsă mai târziu, însă mai degrabă retoric, prea apăsat ca să fie cu adevărat reală şi profundă. Temperamentele celor doi erau prea apropiate – două săbii nu încap în aceeaşi teacă. Iar în ce priveşte „admiraţia”, o spune bine Ioan Petru Culianu, în 1985 (Otrăvurile admiraţiei): „Lauda lui Cioran e mai totdeauna otrăvită. Şi, acolo unde ai aştepta paradoxul, întrucât el face parte din însăşi fiinţa autorului, acesta i se sustrage: lauda şi veninul nu stau, la el, în proporţie directă.” Distanţa pe care Cioran o ia treptat faţă de Nietzsche este cerută de experienţa de viaţă (y compris războiul) şi de maturizare, iar acestea nu pot să vină decât odată cu depăşirea cultului pentru filosoful supraomului. Reiau: „prin maturizarea cinismului, am ajuns mai departe decât el.” Dar şi: „J’avais une expérience de la vie, de l’homme plus profonde que lui” – cum declară într-un interviu realizat de Jean-François Duval. Desigur, dar amprenta plusvalorii estetice a discursului rămâne câştigată şi devine dimensiune definitorie, creatoare. Asimilându-i pe maeştrii şi
28

nr. 17 / iulie-august 2011

despărţindu-se de ei este un mod de a le revela iar şi iar actualitatea mesajului. „Faptul că Nietzsche, Proust şi Rimbaud supravieţuiesc fluctuaţiei modelor se explică prin gratuitatea cruzimii lor, prin chirurgia lor demonică, prin generozitatea otrăvii. Ferocitatea face opera să dăinuie, ferind-o de îmbătrânire. Afirmaţie fără temei? Gândiţi-vă la prestigiul Evangheliei, carte agresivă, una dintre cele mai veninoase din câte-au fost.” (9) Surprinzătoare poate părea o opinie precum aceea a lui Sever Voinescu (Dilema veche, nr. 381, iunie 2011, La ce bun să citesc Cioran?): „Mi-e greu să asociez fervorii lui Cioran luciditatea, după cum mi-e greu să spun, de pildă, despre Nietzsche că era un lucid.” Poate chiar l-a luat la propriu pe Cioran: „Je ne peux exprimer que des résultats. Mes aphorismes ne sont vraiment pas des aphorismes; chacun d’eux est la conclusion de toute une page, le point final d’une petite crise d’épilepsie.” (Entretiens, 1986). S-ar putea spune că nu poţi cere de unde nu-i. Chiar dacă, în final, sărmanul comentator se repliază stângaci: „la orice recitire, indiferent a câta, textele lui Cioran mustesc de farmec literar, inepuizabil precum mirul din piatra de la Biserica Sfântului Mormânt. Aşadar, Cioran este o terapie pentru anumite spirite şi o mereu surprinzătoare încântare pentru orice spirit.” Dar poate că nu cuvântul luciditate este potrivit, ci clarviziune. Iată un exemplu: „Rousseau a fost un flagel pentru Franţa, ca Hegel pentru Germania. Indiferentă faţă de istorie şi de sisteme, Anglia s-a învoit cu mediocritatea, «filozofia» ei a stabilit valoarea senzaţiei, politica ei - valoarea afacerii. Empirismul a fost răspunsul Angliei la elucubraţiile Continentului, iar Parlamentul - sfidarea pe care a aruncat-o utopiei, patologiei eroice. Echilibrul politic nu poate fi obţinut decât de nulităţi de soi. Cine a adus catastrofele? Apucaţii, cei ce nu pot sta locului, neputincioşii, insomniacii, artiştii rataţi purtând coroană, sabie sau uniformă şi, mai mult decât toţi, optimiştii, cei care speră pe spinarea altora.” (subl. mea F. D.) Şi: „Ca să mânuieşti oamenii, trebuie să ai viciile lor, şi încă să le ai cu vârf şi îndesat.” (subl. mea F. D.) Cu siguranţă, orice asemănare cu oameni şi locuri din zilele noastre este absolut întâmplătoare… Emil Cioran este în spiritul timpului său, îl afirmă cu tărie – iată misterul atracţiei operei sale, în special pentru adolescenţi şi tineri – desigur pentru cei care citesc, nu pentru majoritatea analfabetizată funcţional – şi pentru cei sprinteni la minte în toată existenţa lor. (Aparté: am observat că aceia cărora le place lectura din Cioran iubesc şi poezia lui Nichita Stănescu…) A fi în spiritul timpului tău înseamnă însă şi a fi perpetuu contemporan, să fii „vechi” în

SPAŢII CULTURALE
sensul în care o spunea Caragiale: „sunt vechi, domnule!”, adică rezistent la intemperiile Istoriei. Spiritul timpului său este (în) acea criză pe care o vestea Valéry în chiar prima frază a Scrisorilor din 1919 (La crise de l’esprit), la care Cioran şi face referire undeva (să reţinem că, în amplul eseu din Exercices d’admiration: essais et portraits, 1985, publicat separat la L’Herne [Valéry face à ses idoles, Première édition: Éditions de L'Herne, 1970. Collection „Glose” 47 pages], afirmă că „Poe şi Mallarmé există prin Valéry.”): „Boala de care suferim fiind o boală a istoriei, o întunecare a Istoriei, ne vedem siliţi să generalizăm constatarea lui Valéry: ştim, azi, că civilizaţia e muritoare, că gonim spre zări de dambla, spre miracole ale extremului rău, spre vârsta de aur a groazei” (10). Din această perspectivă priveşte lumea şi fiinţa. Valéry: „În timp ce inventatorii căutau febrili în imaginile lor, în analele războaielor de altădată mijloacele de a scăpa de sârma ghimpată, de a păcăli submarinele sau de a paraliza zborul avioanelor, sufletul invoca toate descântecele pe care le ştia, luând în serios cele mai bizare profeţii, îşi căuta refugii, indicii, consolări în registrele amintirii, ale actelor anterioare, ale atitudinilor ancestrale. Acestea sunt produsele cunoscute ale spaimei, (subl. mea F. D.) ale întreprinderilor dezordonate ale creierului, alergând de la realitate la coşmar şi de la coşmar la realitate, înnebunit ca un şobolan prins în capcană...” Nietzsche: „Spaima profundă şi suspicioasă de scufundare într-un pesimism incurabil este cea care constrânge întregi secole să se tină cu dinţii de o interpretare religioasă a existentei: acea spaimă a instinctului (subl. mea F. D.) care îşi închipuie că s-ar putea ajunge prea devreme în posesia adevărului, mai înainte ca omul să fi devenit îndeajuns de puternic, îndeajuns de dur, îndeajuns de artist...” Cioran: „Spaima e puntea între dor şi fire. (subl. mea F. D.) Ce cumpăt să găsesc în ea? Prezentul s-a rupt din timp şi timpul îşi varsă clipele ca un bolnav cuprinsul măruntaielor. Acum, acum, tot ce-i acum e-un rău, iar ce a fost şi ce va fi, un leac închipuit unei istovitoare metehne.” Nietzsche: „tot ceea ce îl înalţă pe individ deasupra turmei, tot ceea ce provoacă spaimă semenului (subl. mea F. D.) va fi numit de aici înainte rău.” Am aşezat aceste fragmente consecutiv tocmai pentru a le sublinia corespondenţa intimă, cu siguranţă pot fi găsite şi altele şi chiar şi la alţi autori ai vremii. Ceea ce importă, totuşi, este modul în care sunt percepute ideile în timp, rezistenţa interesului pentru alte şi alte generaţii. Dacă Nietzsche şi Cioran sunt asimilaţi (crizei) spiritului nu numai din secolul al XX-lea, ci şi din cel de-al XXI-lea, asta semnifică vizionarismul lor nedezminţit în judecarea fiinţei şi avatarurilor

nr. 17 / iulie-august 2011

sale. Mai mult decât atât, modul de abordare a discursului - confesiv, personal, biografic – facilitează receptarea, aproprierea de către un lector acaparat, captiv. Acel „cri de chair” (Précis de décomposition) caracteristic şi lui Kierkegaard, şi lui Nietzsche devine gândire, surpriză, informaţie insolită. În „La Tentation d’exister”, Cioran îl compară pe Nietzsche cu Baudelaire şi Dostoievski şi afirmă că cei trei sunt „maeştri ai artei de a gândi contra sinelui”. Admiraţia lui ţine de faptul că, moralist modern fiind, nu înţelepciunea îl interesează, ci mai degrabă un anume fel de explorare deziluzionată a impasurilor existenţiale şi metafizice. Căutarea paradoxală a unei/unor valori a/ale vieţii se asociază, la Cioran, cu o mişcare de distrugere a iluziilor care o susţin. Între ispita de a exista şi neajunsul de a fi născut baleiază întreaga interogaţie a scepticului, care se desemna drept „erudit sardonic», «viperă elegiacă», sau «curtezan al vidului». Legăturile dintre Cioran şi Nietzsche sunt numeroase, complexe şi mai ales în evoluţie proteiformă şi poliformă. Singura dificultate pe care o întâmpină gânditorul român de expresie franceză este tocmai faptul că Nietzsche pare a-i fi formulat deja aproape în totalitate viziunea despre lume. În această situaţie, cum să se poziţioneze în raport cu cel care l-a condus spre un asemenea mod de gândire, dar pare să fi spus totul şi să fi spus mai bine? De aici, necesitatea de a se concentra asupra stilului, asupra trăsăturilor incisive şi definitive, care garantează originalitatea unei consideraţii chiar banale sau convenţionale prin forţa şi abilitatea formulării. Dar Cioran nu se mulţumeşte să se desprindă de locurile devenite comune, ci resimte imperios nevoia de a începe să cugete de acolo de unde Nietzsche s-a oprit. Chiar dacă această metodă îl face să se confrunte permanent cu aporia şi insolubilul, el joacă, în faţa lor, cartea supralicitării şi „delirului reflexiv”. Acest mod particular de gândire - autentic genială - cere o mare măiestrie în arta subtilă a retoricii, iar măsura ei nu poate fi aflată decât prin căutarea meticuloasă a lacunelor dintr-un preaplin abisal. Aceste lacune, care planează că deasupra criticii cioraniene asupra lui Nietzsche, explică, în oarecare măsură, de ce, după metamorfoza existenţială din 1947 – trecerea de la română la franceză – Cioran denunţă „rătăcirile” nietzscheiste ale tinereţii, fără, însă, a uita ce-i datorează. Ceea ce semnifică nivelul până la care resimte că a fost bântuit de spectrul aceluia de a cărui gândire s-a putut lăsa irezistibil atras, înspre antidemocratismul său şi gustul excesiv pentru forţă, pe care le interpretează acum ca manifestări de slăbiciune. Discreta critică ideologică are loc
29

SPAŢII CULTURALE
după renaşterea sa spirituală ispăşitoare în pielea de scriitor francez şi decurge din nevoia de a reconfigura toată axiologia civilizaţiei occidentale, după ieşirea dintr-un nietzscheism finalmente naiv şi excesiv în voinţa de cultivare a unui ideal materialist. (11) S-a spus că Cioran descrie o experienţă redundantă, propune constatări, nu concepte, îşi mărturiseşte boala, moliciunea, ruina spiritului. Mărturisiri de mare sensibilitate – dacă Dostoievski a fost singurul care a învăţat ceva din psihologia lui Nietzsche (v. şi Lev Şestov, Dostoievski şi Nietzsche, în Filosofia tragediei), Cioran este un Dostoievski al reflecţiei nietzscheene despre om. „La différence entre Nietzsche et Cioran, c’est que Cioran est un nihiliste qui se veut désabusé et qui s’assume derrière ses aphorismes plus ou moins cyniques, plus ou moins sinistres.” (12) Afirmaţia este interesantă, dar uşor amendabilă: Cioran nu e nihilist, a spus-o el însuşi, este nihilizat şi creştinat, dar anti-nihilism şi anti-creştinism. Se poate spune că, respingând furorile înfierbântate ale nihilismului, Cioran a ales claritatea şi echilibrul clasic, preferând arta conversaţiei în locul discriminărilor rasiale, cultura în faţa naturii şi simţul proporţiilor în faţa exceselor. „Nimic din tot ce am spus de-a lungul unei vieţi nu poate fi separat de ceea ce am trăit. N-am inventat nimic, am fost doar secretarul senzaţiilor mele.”- citim în Sfârtecare (13). La „das noch nicht festgestellte Tier” (14) al lui Nietzsche, el adaugă: „l’animal raisonnable est le seul animal égaré” (15). În viziunea sa, omul nu este nicicum, „animalul îngrijorat” al Sfântului Augustin, ci „animalul nefericit”, cel care se complace în ameţitoarea nemulţumire. Ispita de a fi raţional înseamnă pierderea putinţei de a fi fericit. Alungarea din Paradis ar putea fi reparată printr-un singur gest suprem: să i se restituie acestuia Şarpele.
______________ * „D’ailleurs, la philosophie – inquiétude impersonnelle, refuge auprès d’idées anémiques – est le recours de tous ceux qui esquivent l’exubérance corruptrice de la vie. À peu près tous les philosophes ont fini bien: c’est l’argument suprême contre la philosophie.” ** [Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehn, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein – în limba română de Francisc Grünberg, 1998, Editura Teora]. (1) Schimbarea la faţă a României (2) „Our response to the collapse of philosophical systems in the nineteenth century was the rise of ideologies—aggressively anti-philosophical systems of
30

nr. 17 / iulie-august 2011

thought, taking the form of various ‘positive’ or ‘descriptive’ sciences of man. Compte, Marx, Freud, and the pioneer figures of anthropology, sociology, and linguistics immediately come to mind. Another response to the debacle was a new kind of philosophizing: personal (even autobiographical), aphoristic, lyrical, anti-systematic. Its foremost examples: Kierkegaard, Nietzsche, and Wittgenstein. Cioran is the most distinguished figure in this tradition writing today.” (Susan Sontag, 1968, introduction to „Temptation to Exist”) (3) Vâlcan, Cioran Versus Nietzsche, cf. scribd.com (4) Silogismele amărăciunii, Humanitas, 1992, p. 32-33 (5) Tratat de descompunere, Humanitas, 1992, p. 70 (6) „les philosophes écrivent pour les professeurs; les penseurs, pour les écrivains” - Écartèlement, Paris, Gallimard, 1979, p. 70. (7) Tratat de descompunere, Humanitas, 1992, p. 238) (8) „Qu’y a-t-il de commun entre Nietzsche, qui n’a cessé de célébrer frénétiquement la vie, et ce «mystique du pire» qu’est Cioran. Entre le philosophe dionysiaque et le laudateur de l’inconvénient d’être né ? Quel type de proximité peut-il bien exister entre le promeneur de Sils-Maria, habité par la nécessité de lancer un grand oui à l’existence et le noir penseur transylvain qui s’est employé à en saper les fondements par l’exercice d’un scepticisme destructeur durant toute la durée de la sienne?” - Cioran et la filiation nietzschéenne, Le Portique, Archives des Cahiers de la recherche, Cahier 2/2004 (9) Silogismele amărăciunii, Humanitas, 1992, p. 12 (10) idem, p. 38 (11) „À un étudiant qui voulait savoir où j’en étais par rapport à l’auteur de Zarathoustra, je répondis que j’avais cessé de le pratiquer depuis longtemps. Pourquoi me demanda-t-il. – Parce que je le trouve trop naïf... Je lui reproche ses emballements et jusqu’à ses ferveurs. Il n’a démoli des idoles que pour les remplacer par d’autres. Un faux iconoclaste, avec des côtés d’adolescent, et je ne sais quelle virginité, quelle innocence inhérentes à sa carrière de solitaire. Il n’a observé les hommes que de loin. Les aurait-il regardés de près, jamais il n’eût pu concevoir ni prôner le surhomme, vision farfelue, risible, sinon grotesque, chimère ou lubie qui ne pouvait surgir que dans l’esprit de quelqu’un qui n’avait pas eu le temps de connaître le détachement, le long dégoût serein.” (De l’inconvénient d’être né, 1973 / OEuvres / Quarto Gallimard 1995, p.1323) (12) Koffi Cadjehoun - Nietzsche enchaîné, în Au cours du réel, 2011) – (13) «Tout ce que j’ai abordé, tout ce dont j’ai discouru ma vie durant, est indissociable de ce que j’ai vécu. Je n’ai rien inventé, j’ai été seulement le secrétaire de mes sensations» - Écartèlement, Paris, Gallimard, 1979, p. 146; ediţie 2003 Humanitas, traducere de Vlad Russo (14) germ., animal încă nedeterminat. (15) fr., animalul raţional este singurul animal pierdut.

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

Mari poeţi ai Iubirii
LI-TAI-PE (701-462)

Alături, împăratul în somnu-i sforăia – Ci ea-şi visa iubitul ce n-o va mai vedea... PAVILIONUL DE PORŢELAN Pavilionul palid pe lacul de tăceri Îşi profila statura în tainice vegheri. Ducea până la uşa-i un pod din jad dungat Ca blana unui tigru în pândă încordat. Acolo, câţiva prieteni în mantii aurii Misterizau adesea în serile târzii.

TINEREŢE Era în primăvară, în aer amurgea; Un călăreţ pe Drumul Mormintelor trecea. Se legăna agale, mergea îngândurat – Ci se porni deodată într-un galop turbat; În urma lui tot colbul se ridică nebun, Vârtejuri de frunzare, ca-n valuri un taifun, Când se opri pe-o culme: „Ci care-i rostul meu? În lumea nesfârşită s-alerg, aşa, mereu?“ Şi sta-n răscrucea vieţii cu gândul rătăcit – Un râs zglobiu de fată în preajmă-i s-a ivit; „Ah, drumurile lumii la alţii se vor da!...“ Şi s-a întors spre râsul zglobiu ce aştepta... DANSATOAREA ÎMPĂRATULUI Frumoasa dansatoare cu trup şerpuitor Se mlădia ca ramul, se apleca în dor, Ca vântul de uşoară, rotindu-se, plutea Şi înflorea de farmec, în cerul ei o stea. Sătul peste măsură: gras, buhăit, rotund Sta-n perne împăratul, privind-o căscăund. Se căţărau la geamuri frumoşii nenufari S-o vadă-n dănţuire şi fragezii lăstari... Ci, iată, dansatoarea se istoveşte lin, Plutirea-ncetineşte în zâmbetul senin. Şi ultime cadenţe pe albe dale cad, Iar ea se lasă-nvinsă pe cel divan de jad.

Sorbindu-şi băutura din ceşti în gest egal Făpturile-aplecându-şi cu-acelaşi ritual; Grăiau domol, cuvântul abia şoptit era, Să nu trezească noaptea cu vocea lor, cumva. Tăceau apoi – şi gânduri luceau pe fruntea lor Când se-aplecau să soarbă mireasma ceştilor!... În lacul ca oglinda, cu-adâncul diafan, Răsfrânt pavilionul cel zvelt, de porţelan: în profunzimi, acolo, se-ntrezărea ca-n vis, Cum beau câţiva prieteni în tainicul abis...

PIERRE DE RONSARD (1524-1585)

MIC IMN PENTRU CASSANDRA Doar cincisprezece ani: ce frumuseţe! Un imn pentru copilă şi femee, Spre astre, când, privirile-i de zee Le-nalţă, în surâs să le răsfeţe. Ce mers-minune pasu-i, ce nobleţe! Superbul bust, profilu-i de camee, Ce gât gingaş, ce sâni – precum o fee Domniţă-i a cuvântului mândreţe.
31

SPAŢII CULTURALE
Cu ochi-i face noaptea luminoasă, Iar mâna alintată-i alintoasă Şi viaţa mea spre viaţa ei un jind e; E glasu-i mlădiere măiestrită: Se bucură, şi plânge – şi mă prinde Cu-atare vrăji, iar mintea mea-i vrăjită!... DECLARAŢIE INTIMĂ Marie blândă-n frumuseţi bogată; Tu, inima mi-ai prins-o şi, stăpână, Ţii hăţurile ce destinu-mi mână Şi-i vrerea ta în imn glorificată. Ci, gândul de-mi întorc, mi-e dor pe dată Şi sufletul revoltă îşi amână Când sângele iar patima-şi îngână Şi iar, robită, mintea dându-ţi plată. Nebun sunt, da, iar clipa mea-i gheenă Când toţi mă cred, în chinul meu, ferice Şi tuturor le-o spun fără de jenă Tu eşti povestea: limba mea o zice Cuvânt şi stil şi dăinuire-anume, Iar cugetu-mi e plin de al tău nume. CEA MÂNDRĂ FLOARE (XXXV) Cea mândră floare-ntre-alese flori Şi iarba dulce,-a primăverii ie, Mi le trimiţi cu-aleasă duioşie Să reînvăţ pierdutele candori. Numai aşa voi ocoli orori, Recăpătându-mi chiar speranţa vie Şi farmecu-ţi, ascunsă poezie, Mi-alunge răul: lacrimi şi erori. Chiar dacă nici natura n-are starea Pe-Amor, bătrânul, să-l înnobileze Tu să mă-nveţi iar pasul tinereţii, Trecutului, ah, nu-i mai voi cărarea, Ci, pas cu pas, în sufletu-mi se-aşeze Iubirea, floarea primăverii vieţii.
32

nr. 17 / iulie-august 2011

JUAN DE LA CRUZ (1542-1591)

TRĂIESC FĂRĂ-A TRĂI ÎN MINE sau „Cântarea unui suflet tânjind în dorinţa de a-L vedea pe Dumnezeu“ Trăiesc dar nu trăirea-mi toată Ce-mi arde sufletu-aşteptând Să mor spre-a nu muri vreodată. De mult în mine creşte gând Spre Cel Înalt fără de care Topită-i vremea, eu trecând – Ce viaţă-i viaţa fără Soare? Mai rea ca mii de morţi şi doare; Oh, eu L-aştept iar El mă cată Să mor spre-a nu muri vreodată. E-absenţa vieţii-această viaţă Ce trebuie să ne-o trăim Zi-noapte până-n dimineaţă: Vreau, Doamne,-adânca Ta povaţă Ascultă-mi ruga: vreau să fim O dragoste neţărmurată: Să mor spre-a nu muri vreodată. Departe,-ndepărtat de Tine Când dorul morţii mă încearcă: Ce-i viaţa fără Viaţă-n sine? De ea mi-e milă şi de mine Cu moartea în aceeaşi barcă, Iar zarea voi a-mi fi curată: Să mor spre-a nu muri vreodată. Peştelui smuls din apă-afară Speranţa în nimic rămâne, Că vine clipa şi-l doboară: Sfârşitul e,-n sfârşit, să moară Căci moartea ultimul stăpân e Şi zilele mereu mă dor Când încă-s viu şi vreau să mor.

SPAŢII CULTURALE
Te aflu-n cuminecătură; O, Doamne-al meu, diurn asalt Şi spini pe cale îmi crescură Când răul e neînvins în ură, Greşeli în sânge îmi tresalt; Dar mai respir în clipa dată Să mor spre-a nu muri vreodată. O, Doamne, inima-mi palpită Tot năzuind a Te vedere Şi că Te pierd (e-un gând-ispită), Ah, temere mereu cumplită! Durerea-i multă şi mă piere, Dar sper în clipa de răsplată: Să mor spre-a nu muri vreodată. Desfă-mă de viaţa-moarte O, Dumnezeule! speranţa-i De-a mă topi acestei soarte, De-a te vedea ca într-o carte: Topeşte dintre noi distanţa A spaimelor ce mă desfată: Să mor spre-a nu muri vreodată. Şi nu pot moartea a mi-o plânge Că-mi bântui viaţa-ntreagă: Da, timpul meu păcate strânge Vrând de la Tine să m-alunge, O, Doamne-al meu, dureri mă-ncheagă, Mă fac să strig cu spaimă-n dor: Trăind eu nu mai pot să mor?!...

nr. 17 / iulie-august 2011

Aduce-n sumbre odăi la viaţă. Unde clopote de aer răsună Pasul Soniei lină tăcere, Animal murind lunecă-n lună Arbore gol în albastră tăcere. Soarele vechilor zile luceşte Peste-ale Soniei nalte sprâncene Şi frigul ce chipul drag îi aspreşte Şi pustiul înaltelor sale sprâncene. ADOLESCENTUL ELIS Elis, cântecul mierlei în pădurea întunecată Este apusul tău. Gura ta soarbe răcoarea strălimpede-a izvorului Lasă, când gândul îţi sângeră-n ascuns, Abia amintitele legende Şi tâlcuirea înnegurată a păsărilor zburând. Tu însă mergi cu paşi largi prin noaptea Încărcată de struguri rubinii Şi-ţi înalţi frumos braţele în albastru. Un pâlc mărăcinos răsună; Unde sunt lunarele tale priviri? O, cât de timpuriu ai murit, Elis! Trupul tău e un hyacint, Elis, Pe care un călugăr îl alintă cu degetele-i de ceară. Tăcerea noastră-i o peşteră-adâncă Din care uneori se iveşte o blândă fiară Aplecându-şi domol pleoapele grele, Pe tâmplele tale cade o rouă neagră. Ultimă licărire a stelelor pierite. O STIRPE ÎNTUNECATĂ Oh, tăcerea nemişcată apăsând grădina în înserare, Ochii surorii pătrunzându-mă, întunecate pupile, Strivite buzele noastre, purpurii Topindu-se în răcoarea amurgului. Ore sfâşiindu-ne. Dulceaţă de smirnă: septembrie-n perele aurii, Pe gardul vechi daliile arzându-şi clipele – Spune: noi unde eram când, în barca neagră, Seara, trecuserăm dincolo?

GEORG TRAKL (1887-1914)

SONIA Seara se lasă-n pustia grădină, Viaţa Soniei o tăcere albastră, Sălbatice păsări spre zarea străină Arbore gol în tăcerea albastră. Floarea soarelui înclinată uşor Peste-a Soniei tăcută viaţă Ne-arătată rană de dor

Sus, în văzduh, plutea cocorul. Braţele reci Cuprindeau ceva negru, iar înlăuntru sângele vuind. Da, şi acel albastru umed la tâmplele noastre. Biet copilaş. Peste noi, cunoscându-ne, o stirpe de taină meditează adânc. Poeme aşezate în limba română de Radu

Cârneci
33

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

Diana VRABIE

Disocieri: Poeţi din Basarabia de A.D. Rachieru
În vara anului 2010 îşi făcea apariţia volumul antologic Poeţi din Basarabia, semnat de A. D. Rachieru, marcînd “un veac de poezie românească”. Deşi lansarea volumului a reprezentat un eveniment aşteptat de multă vreme, ecourile au întîrziat să apară, discuţiile constructive cu atît mai mult, iar polemicile s-au înălţat fastuos doar în culisele literare. Am încercat timp de un an, de la apariţia antologiei, să-mi explic această tăcere dîrză atît a criticilor, cît şi a poeţilor fie antologaţi, fie omişi dintr-un motiv sau altul. Tăcuţi criticii, tăcuţi poeţii vizaţi, tăcuţi, culmea nedumeririi! cei rămaşi în afara coperţilor antologiei. Să fie de vină anotimpul antologiilor prelungit? Să fie puse la bătaie orgoliile noastre balcanice? Să fie vorba de ignoranţa impardonabilă, care îşi face loc tot mai vehement chiar printre rîndurile intelectualilor? Sau poate toate luate la un loc? Cu toate aceste interogaţii în lanţ, triate dintre multe altele, am asistat, odată cu publicarea volumului Poeţi din Basarabia, la un eveniment editorial deosebit, avînd în vedere faptul că ni s-a oferit o creditabilă oglindă evaluativă, dintr-o pregnantă perspectivă sociologică (şi tocmai aceasta reprezintă marca respectivului op, care îl distanţează faţă de antologiile de această factură, publicate anterior), în care sunt cuprinse toate generaţiile poetice, care au evoluat în literatura din Basarabia, începînd cu Mateevici şi ajungînd la Aurelia Borzin. Avînd ochiul antrenat constructiv în conceperea unor atare antologii, dacă ţinem cont că A.D.Rachieru este şi autorul antologiei Poeţi din Bucovina, apărută în 1996, criticul îşi propune acest periplu aventuros printr-un întreg veac de poezie românească, cu escale indispensabile prin Arcadia
34

interbelică (cap. II), după o necesară odisee prin limba română (cf. cap. I, Oamenii începutului de veac (Odiseea limbii române)), prin tranziţia impusă de proletcultism (cap. III, Altă tranziţie. Poeţi vs Dinozauri proletcultişti), prin Valul şaizecist (cap. IV), prin Promoţia „Ochiului al treilea” (cap. V), contemplînd participativ Reformarea paradigmei (cap. VI), poposind prin Enclava de la Bălţi cu această ocazie şi, anunţînd totodată şi noile valuri (cf. cap.VII, Cei care vin). Găsind o soluţie de compromis între ipoteza sociologică, contextualizantă şi ipoteza estetismului autonom, A. D. Rachieru optează pentru o selecţie critică a autorilor antologaţi, avînd totodată o atitudine subiectiv tolerantă faţă de literatura cu miză etică. Astfel, salturile decenale, ordonate în funcţie de anii debutului celor antologaţi, sunt descifrate printr-o grilă sociologic-critică, dar şi estetică, reţinîndu-se dominantele creaţiei celor în cauză. Autorul reţine moralitatea vocii lirice a lui Vasile Romanciuc; gravitatea ascunsă sub masca jovialităţii a lui Iulian Filip; suprarealismul mistic al lui Vlad Zbîrciog; fastul baroc al lui Arcadie Suceveanu; textualismul temperat al lui Nicolae Popa etc. Criticul înregistrează cu acribie şi fluctuaţiile receptării, reţinînd referinţele „din partea exegeţilor care contează”, care, decupate din ansamblul lucrării se dovedesc a fi Mihai Cimpoi, Andrei Ţurcanu, Theodor Codreanu, Alex Ştefănescu ş.a. Escortată de un punctual şi pertinent Argument sociologic, care îşi propune abordarea literaturii din Basarabia într-o ramă geo-politică, fiind secondat de un Avertisment, în care se aduc precizări referitoare la premisele proiectului, obiectivele, aşteptările etc., antologia îşi profilează conturul pe fondul unor schimbări de cod, ideologii, inerţii, contextualizări, revalorizări etc. Construit în mod riguros şi cu o strategie bine aleasă, Argumentul anticipă eventualele obiecţii, printre care şi cea a unei prea îngăduitoare acreditări: „Tentativa noastră asta încearcă. Nu o smulgere dintr-un topos, nu o existenţă separată, ci o generoasă acreditare”.1 Fişa sociologic-analitică „mici sinteze” (profiluri critice), cum le zice autorul, a fiecărui scriitor este urmată de texte, reprezentative din perspectiva antologatorului, variind cantitativ de la un autor la altul, în funcţie probabil de cota succesului înregistrat în peisajul literar sau de viziunea subiectivă a antologatorului. Unii autori, deşi incluşi în antologie, nu apar secundaţi de textele care le-ar fi conturat profilul poetic (cazul Ludmilei Sobieţchi, spre exemplu). Un alt lucru care te descumpăneşte pentru moment este panorama extrem de pestriţă a unor

SPAŢII CULTURALE
nume pe care cei din interiorul literaturii din Basarabia nu sunt obişnuiţi să le alăture (cf. Al. Robot şi Em. Bucov, Bogdan Istru şi Nicolai Costenco, Paul Mihnea şi George Meniuc). Deşi, la o retrospectivă analitică, realizezi că tocmai din coabitarea această insolită literatura română din Basarabia şi-a conturat profilul literar. Mai mult, să nu uităm că autorul şi-a luat drept ipoteză esenţială de lucru (dar nu unică) metoda sociologică, tratînd, conform acesteia, literatura drept o expresie a societăţii şi un loc de manifestare a istoriei. De asemenea, autorul ne anunţă în Argument că selectarea numelor rămîne totuşi una generos-îngăduitoare (şi implicit polemică), ceea ce explică într-un fel consemnarea unor nume mai puţin motivate în a releva peisajul valoric al poeziei din Basarabia. Subscriem autorului că poezia din Basarabia oferă un bogat şi variat peisaj, reprezentînd „unul din punctele forte” ale literaturii, deci, cu atît mai justificată această încercare a antologatorului de a recupera, dincolo de orice complexe, o „zestre literară” poetică, oferind o generoasă acreditare, dar şi o perspectivă de integrare în matricea firească.
MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR, CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI, DIRECŢIA PENTRU CULTURĂ, CULTE ŞI CENTRUL PENTRU PATRIMONIU CULTURAL NAŢIONAL „DUNĂREA DE JOS”GALAŢI, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TECUCI, MUZEUL LITERATURII ROMÂNE, CASA DE CULTURĂ IAŞI

nr. 17 / iulie-august 2011

Conceput în cheie sociologică, volumul Poeţi din Basarabia escaladează dincolo de limitele flotante ale acesteia, oferind şi o perspectivă valorică asupra arealului poetic din Basarabia, întrucît literatura reprezintă esenţialmente un sistem de valori. Înarmat cu răbdarea cercetătorului de cursă lungă, A. D. Rachieru ne oferă un impunător suport informaţional, îmbrăcat în mantia unei lecturi agreabile, care descoperă nu doar scriitori, ci, înainte de toate, personaje ale lumii poeziei din Basarabia. Personaje luminoase şi triste, provocatoare sau previzibile, nihiliste şi contradictorii, romantice sau pornocultiste. Înaintarea socratică, spiritul riguros, alternat cu stilul limpede, analitic şi sintetic în acelaşi timp, maniera interpretativă disociativă, reprezintă doar cîteva din calităţile acestui volum dens, care, va deveni în timp un instrument indispensabil pentru cei interesaţi de harta poeziei din Basarabia. ____________
A. D. Rachieru, Poeţi din Basarabia (un veac de poezie românească), Bucureşti-Chişinău, Editura Academiei/Editura Ştiinţa, 2010, p. 15.
1

REGULAMENTUL
Festivalului concurs de poezie „Costache Conachi” Ediţia a XIX-a În zilele de 29-30 septembrie 2011, Casa de Cultură a municipiului Tecuci organizează cea de a XVIX-a ediţie a Festivalului concurs de poezie „Costache Conachi”. Concurenţii: la această manifestare culturală pot participa tineri creatori de poezie în vârstă de până la 35 de ani, care nu au publicat în volum. Concurenţii vor trimite un număr de zece poezii în câte cinci exemplare, care vor purta fiecare, acelaşi moto de identificare. Într-un alt plic închis, pe care va fi înscris moto-ul de la poezii, participanţii vor introduce o fişă cu câteva date personale: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, ocupaţia, studiile, distincţii literare, telefon etc. Plicurile cu fişa personală se vor deschide după jurizarea poeziilor şi stabilirea premiilor. Lucrările vor fi expediate până la data de 16 septembrie 2011 – data poştei – pe următoarea adresă:

Casa de Cultură a municipiului Tecuci, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 62, cod 805300, jud. Galaţi, Cu menţiunea „Pentru concursul naţional de poezie „C. Conachi” Relaţii la tel. 0236/820 449; 0723/289 695 e-mail: culturatecuci@gmail.com Jurizarea: lucrările vor fi apreciate de un juriu, constituit din personalităţi ale criticii literare româneşti şi ale vieţii culturale locale, care va desemna laureaţii festivalului. Premiile: concurenţii stabiliţi câştigători vor fi invitaţi la Tecuci, în zilele de 29-30 sept. 2011, la manifestările organizate cu prilejul Festivalului Naţional de poezie „Costache Conachi”. Marele premiu Premiul I Premiul II Premiul III 600 lei 400 lei 300 lei 200 lei

Vor mai fi oferite premii şi din partea unor edituri sau reviste literare. Juriul îşi rezervă dreptul de a redistribui, în mod excepţional, anumite premii. Cazarea, transportul şi masa (diurna) vor fi suportate de organizatori. Laureaţii vor fi prezenţi personal la Tecuci, pentru a primi premiile şi pentru a participa la manifestările organizate cu prilejul Festivalului concurs de poezie „Costache Conachi”.
35

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

Virgil DIACONU

care ar fi să fie totodată una a maturităţii creatoare, dacă citatele pe care le voi oferi în continuare vor proba acest lucru. Poetica postmodernă la firul ierbii Cartea numită nimic îl are ca personaj chiar pe autor: ea înregistrează gesturile vieţii de zi cu zi – întâlniri şi jocuri de dragoste, scene de familie, ore de singurătate consumate în apartamentul de la bloc, confesiuni prozaice la firul ierbii. Adesea, personajul versurilor se plimbă singur pe străzi, iar dacă cititorii de peste veacuri vor pune cap la cap străzile, bulevardele şi instituţiile înşirate de autor – Kogălniceanu, Doamna Ghica, Teiul Doamnei, Calea Moşilor, Barbu Văcărescu, Colentina, Batiştei, statuia C.A Rosetti, Teatrul Foarte Mic etc. –, ei vor putea să refacă negreşit o parte din harta Bucureştiului. După cum ei vor putea să obţină şi lista tramvaielor şi a troleibuzelor care îl plimbau pe autor între anii 1988 şi 1992, când domnul singurătăţilor tăia frunză la câini: tramvaiul 21 şi troleibuzul 66... Biografii lui Cărtărescu îşi vor culege şi ei din aceste texte în versuri numele muzicienilor preferaţi – John Lenon, care semnează motoul sub care se deschide cartea, Bob Dylan, Eddy Grant, Depeche Mode, Harrison, Fredy Mercury, Paul McCartney, Sinead O’Connor – şi îşi vor putea completa, în plus, lista celor câteva zeci de obiective turistice, pe care marele autor român le-a vizitat la New York, Paris, San Francisco, Frankfurt – vezi textul numit Occidentul, un fel de poezie turistică, demnă de reţinut pentru cele şapte pagini de obiective şi „fidelitatea” redării lor. Personajul principal al textelor cărtăresciene – autorul însuşi – este un om obişnuit, care se prezintă pe sine ca fiind „pletos şi în blugi” (p. 31); şi tot aşa „pletos şi în blugi” se descrie el încă de vreo cinci ori în alte pagini ale cărţii, adăugându-şi pentru exactitatea portretului vestimentar fie „ghetele adidas” sau „ghetele de plastic”, fie „jacka de piele”, fie tricoul cu înscrisuri la modă, fie – în casă – halatul, care îi provoacă revelaţii de budoar: „Arăt mişto în halatul meu de pâslă verde/ cum sunt pletos ca dracu/” (p. 66). După prezentarea garderobei, Cărtărescu ţine să consemneze şi vârstele personajului său preferat – „cel de la 28 sau 29 de ani” (p. 8), „la 36 de ani” (p. 31), „până la 29 de ani” (p. 7), „O să am 34 de ani” (p. 66) –, ca să se ştie în ce perioadă a vieţii a scris marele nimic, adică a înşirat suma de fapte cotidiene, lipsite de semnificaţii poetice şi emoţie. „Ce-i mai mişto pe lume decât să te fuţi?” După cum se vede, ca autor de versuri, Cărtărescu nu culege din marea realitate decât cotidianul, autenticismul, biografismul, nesemnificativul; el transpune în text doar acest nivel al realităţii, al existenţei, pentru că tocmai acesta este nivelul la care el percepe realitatea:

„Azi bat la maşina mea de scris un poem idiot” sau Mircea Cărtărescu, un „profesionist al literaturii”
„(...) căci sunt scriitorul M.C. considerat de critică drept liderul generaţiei ’80, autor premiat.” Mircea Cărtărescu (nimic, p. 83) Versul care dă titlul acestui articol îi aparţine lui Mircea Cărtărescu şi poate fi găsit în cartea nimic (cu n mic), apărută la Editura Humanitas, în anul 2010. Cartea a fost nominalizată de curând pentru premiile acordate de Observatorul cultural şi de Radio România Cultural. Mircea Cărtărescu a publicat până acum şapte cărţi de versuri şi un CD cu versuri alese pe sprânceană, romane, povestiri, studii critice, un jurnal în două reprize, volume de publicistică, o carte pentru copii, în total 24 de titluri, cu tot cu CD-uri, dacă am numărat bine lucrările care figurează în prezentarea din volumul deja menţionat. Tradus în mai multe limbi şi distins cu mai multe premii, „liderul generaţiei ’80”, după cum singur se numeşte în nimic (p. 83), Cărtărescu pare să fie un scriitor împlinit. Membru declarat „marcant” al Cenaclului de luni condus de Nicolae Manolescu (1977-1983) în vremea când scriitorii vorbeau mai mult cu gura închisă, el a avut şansa de a fi îmbrăţişat de mentorul său, de la debut şi până în vremea din urmă, când criticul avea să declare că Mircea Cărtărescu este „un profesionist al literaturii, unul din rarii mari scriitori din ultimele decenii ale secolului XX şi din primele ale secolului XXI” (Istoria critică a literaturii române, 2008, p. 1351). În cele de mai jos mă voi referi doar la dimensiunea poetică a autorului, mai precis la versurile cuprinse în cartea numită nimic. Volumul a fost scris între 32 şi 36 de ani (1988-1992), aşadar, la o vârstă a maturităţii,
36

SPAŢII CULTURALE
„Nimic nu e altfel decât îmi spun simţurile. Mintea mea e oglinda plană a lumii.” (p. 9). Această minte sau „oglindă plană” se mulţumeşte să reflecteze lumea obiectiv, să inventarieze fetiţele în blugi din troleibuz sau de pe stradă, obiectele expuse în vitrine, străzile, „copilul tâmpit care dă cu cartofi” (p. 65) în maşina lui, fetiţa care îşi pune în cap ceaiul Lipton, călătoriile la lapte şi pâine, tot ceea ce i se întâmplă la genunchiul broaştei: „Am fost pe la CR, la amici pe tot drumul m-am uitat după femei şi gagici cu negri colanţi pe sub fuste de blugi” (p. 62). Aceeaşi gândire-oglindă-plană înregistrează şi reveria prozaic-adolescentină cu magnetofonul Kashtan: „adesea, când plec de la şcoală mă opresc la electronice la Doamna Ghica şi mă uit la frumosul, făgăduitul meu magnetofon, la figura lui simpatică pătrăţoasă la rolele lui inteligente şi blânde (...) (p. 16). Stupidităţi de felul acesta, prezente în toate textele pe care le semnează, nu trebuie să ne surprindă prea mult, pentru că aşa arată poezia postmodernă, mai precis poezia postmodernă ajunsă în oglinda plană a lui Cărtărescu: o odisee a nimicului, cu „role inteligente şi blânde”, cu „femei şi gagici”, cu „ghete adidas” şi „jackă de piele”, cu vedetele muzicale ale anilor ’80-’90, cu străzile şi mijloacele de transport ale Capitalei etc. Postmodernismul acestei poezii, în care realitatea nu este nici scociorâtă, nici transfigurată în vreun fel, înseamnă, de fapt, gradul zero al imaginaţiei poetice. Aici nu vom găsi nicio urmă de metafizic, iluzie, poetic, stranietate, mitos, emoţie, ci doar abundenţa elementelor realului minor şi infantilitatea-oglindă a autorului. Fiind o oglindă plană, Cărtărescu nu are capacitatea de a desfăşura imaginarul poetic şi de a produce misterul sau miracolul poetic. „Nu vreau să fiu un monstru cuprins de inspiraţie”, declară autorul, programatic, încă din „poezia” (textul în versuri) care deschide cartea. Şi într-adevăr, oglinda plană a gândirii lui nu se lasă învinsă de monstrul inspiraţiei şi îl dă afară pe monstru din carte. Cărtărescu vede lumea strict epidermic, ca un şofer. Textele în versuri semnate de el nu ne surprind artistic şi nu ne tulbură în niciun fel, locul comun este regula, asfixiantă, a fiinţei lor. Cât despre „poezia de dragoste”, ea ne oferă un fel de instrucţiuni sexuale pentru adolescenţi: „femeile sunt interesante/ până în 20 şi peste 30 de ani/ cu 5 ani înainte şi 5 după (...)”. (p. 17). Matematica are, aşadar, şi ea rolul ei în iniţierea sexuală, iar concluzia la care Cărtărescu ajunge în clipele lui de singurătate de apartament este fără îndoială profundă: „Ce-i mai mişto pe lume decât să te fuţi?” (p. 17).

nr. 17 / iulie-august 2011

Idila de tramvai, Aer cu diamante şi „diamante zornăind în closet” Pe aproape patru pagini se lăbărţează un text din care aflăm că, în tramvaiul 21, la ora 11:46 fix – păcat că lipseşte data cosmică – Cărtărescu face curte subsuorii unei „blonde-blonde”, „de 17 ani? 18?”: „a-ntors capul şi a citit instinctiv ce scria pe tricoul meu m-am uitat în altă parte (la tipul cu cutia de ceai) pe geam se perindau magazinele de pe Moşilor urma să schimb la bulevard, să iau alt troleibuz până la Kogălniceanu m-am uitat la ceasul electronic al unuia: 11:46 şi iar la braţul şi sânul fetei” (p. 25). Idila de tramvai se încheie în limba maternă a lui Harrison: „Let me in here, You know I’ve been here, Let me into your heart...” (p. 26). Cartea Aer cu diamante, publicată la tinereţe împreună cu câţiva dintre prietenii optzecişti de luni, îi prilejuieşte lui Cărtărescu cuvinte inimaginabil de jignitoare la poetica cosemnatarilor: „totul era de diamant pe atunci şi dacă oamenii defecau făceau diamante, zornăind în closet (...) (p. 27). Expresii poetice pentru Istoria critică a poeziei generaţioniste postmoderne româneşti Mircea Cărtărescu ne oferă câteva expresii poetice 100%, care merită să fie consemnate în Istoria critică a poeziei generaţioniste postmoderne româneşti: „şi am sărit la geam: pe bune, ningea” (p. 38). „Zâmbeşte-mi şi tu şi mi se rupe de tot” (p. 45). „o femeie mişto, pulpe mişto” (p. 57). „Nimeni nu mă fute la cap.” (p. 73). „Tristuţ deci, pentru că vremea s-a-nchis” (p. 80). „Mişto miroase a pământ/ când vine metroul” (ib.). „Văd în schimb o fată tânără (!) şi dulce într-un tricou mişto.” (p. 95). „era aşa mişto încât mi-a ars inima” (p. 96). „Mişto e Calea Moşilor privatizată.” (p. 100). „E foarte mişto Calea Moşilor.” (p. 102). „Mai demult iubeam constelaţiile, azi mi-e perfect perpendicular.” (p. 103). „cu viaţa lui futută definitiv.” (p. 107). Iată, aşadar, cât de mişto scrie poetul secolului, ce poezie poate să facă el din „viaţa lui futută definitiv.” Profundităţi cărtăresciene pentru Istoria critică a poeziei generaţioniste postmoderne româneşti Pentru Istoria noastră vom mai pune de o parte şi aceste versuri, pe care le includem în secţiunea „Profundităţi cărtăresciene”: „toate luminile sunt stinse în blocul de vizavi, toţi dorm.” (p. 44).
37

SPAŢII CULTURALE
„nu pot să-mi stăpânesc chinul ăsta interior” (p. 47). „Doamne, frumos este cerul albastru scânteietor” (p. 50). „te duceam în spinare până la pat... ţopăiam ca nebunii pe Locomotiv GT...” (p. 51). „Doamne, verde e gardul viu ruginite sunt tomberoanele!” (p. 64). „fericit, intru la pâine/ dau banii, iau pâinea” (p. 71). „am făcut multe imagini la viaţa mea” (p. 84). „înnebunesc de tristeţe” (p. 92). „e frig, mă zgribulesc în jacka mea de piele, visez şi-mi amintesc, şi mă uit după fete tinere, liceene în costume de blugi...” (p. 92). Un poet fabricat sau „(…) sunt scriitorul M.C. considerat de critică drept liderul generaţiei ’80, autor premiat.” Cărtărescu ne prezintă texte absolut prozaice, lipsite de imaginaţie poetică, vidate de lirism şi tensiune, întrun limbaj plat, un fel de jurnal al nimicului şi al ratării. O odisee a nesemnificativului, a locului comun, de care autorul este, de altfel, cât se poate de conştient: „când ai spus totul, te apucă un chef dement să spui şi nimic.” (p. 85). Antiteza dintre tot şi nimic rămâne doar în plan abstract-conceptual, pentru că în volumul Totul şi cărţile de versuri anterioare nimicului este vorba despre acelaşi nimic. Nimic nu justifică, totodată, ruperea acestor texte în versuri, pentru că ele sunt, de fapt, simple consemnări, scrise – la început de rând – când cu litere mari, când cu litere mici, când cu virgule, când fără ele, la întâmplare. O neglijenţă eufonică şi gramaticală, care sare în ochi. Un autor poate să aibă, desigur, mai mult ori mai puţin talent; el poate să fie un autor de valoare sau unul de-a dreptul mediocru, iar critica nu poate să modifice în niciun fel această stare de lucruri. Dar critica are posibilitatea să îi creeze autorului o imagine literară, care corespunde sau nu valorii reale a autorului. Astfel, critica poate să îi creeze autorului o imagine favorabilă meritată sau o imagine favorabilă nemeritată; ea poate să confirme valoarea unui autor de valoare sau să îl supraevalueze. Cărtărescu este autorul căruia i se dă în mod gratuit valoare, autorul supradimensionat de către critica literară: lui i s-a creat o imagine favorabilă, strălucitoare, care nu este nicidecum susţinută de valoarea textelor în versuri pe care le semnează. El este poetul umflat de propria generaţie, de câţiva critici care manipulează literatura română, precum şi de o întreagă armată de criticatori mimetici. Pentru versuri de aceeaşi mediocritate ca şi a celor citate până acum şi a textelor din care au fost extrase, autorul lor a putut fi premiat în mai multe rânduri. De altfel, pentru cărţile de versuri cele mai mici Cărtărescu a primit premiile cele mai mari! Cărtărescu este în mod vizibil un poet fabricat de critica literară şi
38

nr. 17 / iulie-august 2011

de câteva instituţii care acordă premii literare, de U.S.R. în primul rând. Zeci de poeţi, optzecişti sau nu, pot fi numiţi înaintea lui. Doar Alexandru Goldiş are curajul să întrerupă corul lăudacilor şi să afirme că „nu doar imaginaţia, ci şi memoria au pierdut – în volumul nimic – orice rol” (Poesis internaţional nr. 3/2010). Altfel spus, Cărtărescu ne livrează o carte de versuri mediocră. Dar Cărtărescu este conştient de propria impostură şi îşi contrazice prin toate versurile pe care le scrie, iar uneori prin mărturisiri care privesc chiar capacităţile sale poetice, criticii care l-au urcat pe soclu: „Azi bat la maşina mea de scris un poem idiot.” (p. 103). „căci nu pot, nu pot să mai scriu şi chiar dacă-aş scrie, chiar şi-aşa, totul ar fi fals, idiot.” (p. 60). „Mi-a crescut părul foarte, foarte lung. Dar poezia mea e cheală ca Sinead O’Connor Şi mi se rupe de asta.” (p. 74). „asta-i, băiete. În poezie ca şi în sport o duci o vreme şi nu mai poţi” (p. 89). Poetul pe care Nicolae Manolescu, ideologul generaţiei ’80, l-a decretat ca fiind „un profesionist al literaturii”, trăieşte fără îndoială o dramă. Dar el îşi recunoaşte, după cum am văzut, neputinţa poetică. Încă din primul text al cărţii, sub masca sarcasmului în oglindă, „profesionistul literaturii” ne declară răspicat: „Nu vrea să fiu un monstru cuprins de inspiraţie. Nu vreau ca poezia mea să-mi supravieţuiască. Acum ascult muzică şi împing căruţul fetiţei mele acum ştiu că asta-i realitatea.” (p. 7). Autorul vrea să ne spună că el a ratat poezia pentru că a ales să împingă căruţul, aşadar pentru că a ales să dea atenţie realităţii. Fireşte, nu asta este cauza ratării sale poetice. Dacă ar avea ce-i lipseşte, şi anume monstruozitatea inspiraţiei, el ar putea să facă poezie chiar „din” realitate. În textul Occidentul, care închide cartea nimic, Cărtărescu ne oferă (cu virgulele mâncate şi de data aceasta) schiţa propriei poetici: „nici poemu-ăsta nu-i poezie căci doar ce nu e poezie mai poate rezista ca poezie doar ce nu poate fi poezie.” (p. 111). Mircea Cărtărescu ştie că poezia pe care el o face este tot ceea ce nu poate să fie poezie. Are dreptate.

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

Nina PLOPEANU De ce-l iubim pe Mircea Cărtărescu!
L-am ascultat pe Mircea Cărtărescu, unul dintre cei mai în vogă scriitori contemporani, pe 15 iunie 2011, când a susţinut la Focşani conferinţa denumită simbolic Despre literatură şi alţi demoni. Mi-a lăsat o impresie plăcută, a unui bărbat îngrijit, încă tânăr, pe chipul căruia patina timpului nu şi-a pus amprenta aproape deloc, semn că scrisul îi prieşte şi că demonii exteriori nu l-au luat în stăpânire. Îmbrăcat în culori deschise, odihnitoare, plăcute ochiului şi minţii, distins şi echilibrat, asemeni unui înţelept apostol, cu pletele-i inconfundabile, pe care recunoaşte că nu le tunde decât o singură dată pe an, şi atunci devine aproape un anonim, deoarece nimeni nu-l mai asaltează să-i ceară autografe, cu ochi scânteietori şi profunzi, cu vocea caldă şi plăcută, cu un bun simţ pe care numai oamenii mari îl au, a captivat atenţia auditoriului din sala teatrului Maior Gheorghe Pastia timp de două ore. Prezenţă deosebit de agreabilă, şi-a susţinut discursul stand în picioare mărturisind, aşa cum este obişnuit de la cursurile cu studenţii, că vrea să se audă gândind şi că ar fi preferat să nu se afle pe o scenă, pentru că îi place să vorbească cu oamenii de la acelaşi nivel, să nu se formalizeze, să nu spună lucruri care trebuie spuse ci să fie spontan şi să aştepte ca duhul sfânt să-i călăuzească cuvintele. Consideră discursul un lucru înaripat, pentru că, spre deosebire de scris, care este format din litere moarte, vocea este cea care poartă viaţă şi sens cu adevărat. Îşi mărturiseşte astfel admiraţia faţă de marii vorbitori precum Iisus şi Socrate, care au rămas peste timp, deşi nu au scris nimic, dar şi faţă de bunii vorbitori contemporani, printre care se pot număra Nicolae Manolescu, care i-a fost profesor, sau Gabriel Liiceanu. Am apreciat întotdeauna intelectualii care nu fac eforturi să-şi găsească cele mai extravagante cuvinte, atunci când se adresează unui public divers ca vârstă sau pregătire, şi cu atât mai mult l-am apreciat pe autorul Levantului pentru discursul clar, concis, dar cuprinzător, al cărui sens l-au înţeles atât elevii de liceu aflaţi în sală, cât şi intelectualii cu pretenţii. Scriitorul a încercat să demonstreze şi cred că a convins, că nu poate exista literatură fără demoni (în sensul bun al cuvântului), că literatura adevărată nu este doar o meserie ca oricare alta, că este şi meserie şi artă, dar mai înseamnă obligatoriu şi

altceva. Există, desigur, şcoli unde se poate învăţa meşteşugul scrisului, aşa cum există şi scriitori care scriu pentru consum, cartea lor este utilă omului, dar numai atât, afirmă Cărtărescu. Scriitorul autentic are crize de creaţie provocate de demonii care-i iau în stăpânire mintea şi trupul, pentru că puterea aceasta exterioară, care aminteşte de îndumnezeire şi de sacru, este mult mai mare decât a unui om obişnuit, ceea ce face ca arta literară să se situeze la un nivel superior, să devină o fantasmă umană care exprimă nevoia de frumuseţe. Este momentul în care autorul Visului chimeric - nu se putea ca în această zi să nu fie invocat Eminescu recunoaşte că scriitorul este locuit de un geniu şi că acest privilegiu se plăteşte întotdeauna, aşa cum, de altfel, a plătit şi creatorul Luceafărului, ce şi-a lăsat amprenta asupra multor artişti ai condeiului, chiar şi asupra lui Mircea Cărtărescu, aşa cum el însuşi recunoaşte cu mândrie şi cu umilă recunoştinţă. Am înţeles foarte bine de la distinsul vorbitor că literatura nu înseamnă doar meşteşug şi artă, că ea înseamnă mai ales religie, credinţă. Am conştientizat că scrisul nu este doar o profesie, iar scriitorul nu este un om simplu, ci un demiurg înzestrat cu un subconştient creator, prin care mintea dictează conştiinţei. Adevărata inspiraţie devine o supra-cunoaştere, o supra-inteligenţă, o entitate superioară omului simplu, la care acesta nu are acces. Orice muritor este liber să scrie, dacă are un dram de talent, dar cartea lui rămâne doar un simplu produs util pentru semenii săi şi nu este suficient, pentru că funcţionalul trebuie să se confrunte cu arta şi pentru asta marii scriitori trebuie să-şi asume deliberat riscurile şi, mai ales, consecinţele pactului cu demonii inspiraţiei lor. Mircea Cărtărescu şi-a asumat cu siguranţă toate acestea, dar chipul său nebrăzdat de chinurile lipsei de inspiraţie şi creaţiile sale literare dovedesc siguranţa, dar, mai ales, puterea de a păstra un echilibru între demonii buni şi demonii răi.
39

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

Ion MURGEANU

Mă ştia de undevea? Îmi răspunzi?! Nu-i treaba ta! Lumina stinsă Ochii mei sunt vineţi Ochii mei sunt trişti Au trăit mai multe vieţi Numai în restrişti S-a aprins lumina lor Într-o viaţă de decor Şi de-atâta ta lumină S-au umplut de vină.

ZECE DE LA ORA ZECE
Creangă înflorită Nu ştiu Doamne m-am gândit Că sunt pomul părăsit Nu-mi mai cântă-n crengi nici cucu Sunt tăcutul sunt uitucu Numai dimineţile Parcă-mi număr vieţile Când văd mângâierea ta Într-o creangă înflorită Chiar aici în calea mea Şi-a singurătăţii Ea-i face cu ochiul vieţii Ea mă ţine pe picioare Să merg drept până la colţ Unde trece-vom cu toţi. Oarecarele Numai bine n-am avut Pe pământ cât am trăit Dar m-am învăţat cu greul Şi i-am spus că eu mi-s răul! Că de răsuflarea mea Pomul vieţii nu mai creşte; Ca smochinul mă uscai Pe care îl blestemai1 Spune-mi ce-ai avut cu mine Să mă scotocească cine Şi-n suflet şi-n buzunai...? Oare Oarecarele
40

Ce mă paşte nu mai ştiu Dacă-s mort ori mai sunt viu Calul sau stejarul Cenuşa cu jarul; Peste tot lumină stinsă Viaţă interzisă. Anii Copleşitorul ostenit De lunga sa năvală Când măcina cu zilele Făina lui la moară. Pe urmă au venit zăpezi Şi sănii cu alţi saci. Din bobul grijii semănat Rodiseră în draci Nervoşii ani de după Nădejde şi-nviere Şi-aceştia sub lupă Citiţi şi în durere; Ei nu sunt cei mai mulţi Trec pe zăpezi desculţi... Coasa Prietenia mea cu dorul Din vremea când coseam mohorul Şi braţul sta întins şi tare Să te cuprindă Înserare Şi să rămâi până la ziuă Pe braţul meu întins şi tare Coasa e-n cui şi treabă n-are Mai mult decât o piuă

SPAŢII CULTURALE
Uitată printre fiare vechi Şi amintiri deşarte; Atunci făceam povestea Nu o ceteam din carte; Din cuiul ruginit dogită Scoboară coasa hotărâtă! Jaf şi milă Uite cum picioarele Mă întreabă câte vor Nu ştiu cine le urneşte Eu pe ele sau uşor Ele pe-ale lor? Sosii de picioare Răscroite pe tipare Desenate din mohor… Căci uitând sub el o filă I-a mânjit conturul Ploaia viitorului Numai jaf şi milă; Parcă aş fi furul Din averea dăinuirii… Trece viaţa Ce scris uşor ce treabă Făcută la cântat cântare Când eram tânăr şi vesteam. Mai cântă-mi lăutare! Când adunam nu cântăream Ce adunam legam în zale Mai tari ca zilele de Mai Şi mai strălucitoare. Când adunam vesteam Azi Vestitorul omenesc Trist îşi întoarce faţa Să nu-l învinuiesc Ce m-a-nvăţat ca să vestesc. Luptam cu vremea! Trece viaţa. Prag tocit Unduie în lanuri grâul Şi se coc în porţi caişii. Am visat că trecem râul ? Brazii de la munte ninşii Scurtătura de pe clin Şi cărarea dreaptă… Printr-un lan noi doi treceam Treaptă după treaptă Învăţând ce-i greul pâinii Pâinea grâului şi coasta Cea expusă suliţei! Tot mai mulţi şi tot mai grei Se-adunară ipocriţii Tocind pragul uliţei! Treaz şi lucid Ai spus că mult ţi-ar place De-ar fi să fii treaz şi lucid; Să-l chemi la tine-ncoace Pe cel din urmă înger Să-i dai să bea din vase Un vin făcut de mâna ta: Nuntit la Cana Galileii Încât erai atât de tânăr

nr. 17 / iulie-august 2011

Oh, neştiind că poţi ce vrei Să-l înmulţeşti pe vin în vii Scăzând numărătoarea morţii Minunilor ce vor veni; Treaz şi lucid la umbra porţii Să pleci învins însă nebiruit! Patetica Eram patetic curios Peste măsura firii Poruncitor cu mine Delăsător cu trandafirii De crini îmbălsămat Imaculaţii şi zefirii Mă tăvăleam în pielea lor Şi mă răneam cu spinii De sânge doritor să-l văd Să-i dau uium menirii În frăgezimea zorilor Culoarea dăinuirii Albul pe roş tabloul vast Placat în marmura iubirii.
41

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

FAPTE CULTURALE
Sâmbătă, 2 iulie, la Grădiştea, jud. Brăila a avut loc inaugurarea Casei Memoriale FĂNUŞ NEAGU
Au participat: Eugen Simion – scriitor, critic literar, preşedinte al Academiei Române, prieten al lui Fănuş Neagu Lucian Chişu – scriitor, critic literar Ionel Cândea – istoric, publicist, directorul Muzeului Brăilei Familia, rude, prieteni, scriitori brăileni, consăteni, oficialităţi Eugen Simion la inaugurarea Casei Memoriale Fănuş Neagu: Fănuş şi-a dorit să vin aici, la casa lui, împreună cu el... Ei a venit la casa copilăriei mele şi chiar când a vrut, adică la-nfloritul prunilor. Acolo am petrecut o după-a miază memorabilă, a lăsat o amintire excepţională printre vecinii şi neamurile mele, pentru că avea o capacitate excepţională de a crea şi de a

întreţine relaţii. Fănuş Neagu, membru al Academiei Române, este socotit una dintre personalităţile puternice ale culturii noastre şi ale lumii româneşti în genere, o mare personalitate şi un personaj cu totul şi cu totul special, inconfundabil. Acum, la patruzeci de zile de la moarte, începe judecarea sufletului. Fănuş Neagu are cu ce se apăra de greşelile sale: cu opera lui. Aşa face orice scriitor adevărat. Scriitorii mari lasă în urmă un spaţiu, “ţara imaginară“ care e numai a lui, e proprietatea lui. Aşa cum lumea Moromeţilor e proprietatea lui Marin Preda, tot aşa această lume a câmpiei şi a bălţii va purta de aici înainte numele de Fanuş Neagu. ....Mai departe, trebuie editată opera lui, pentru că pomenirea adevărată e asigurată de operă.

42

SPAŢII CULTURALE
Prof. univ. dr. Lucian Chişu: L-am vizitat pe Fănuş Neagu cu foarte puţin timp înainte de a muri. Îşi dădea seama de acest lucru şi mi-a cerut, aproape testamentar, să duc la capăt câteva chestiuni. N-am apucat să le spun brăilenilor, dar ei chiar le-au îndeplinit. Mulţumesc forurilor brăilene1 Viorel Coman – scriitor brăilean: Acest colţ de lume a devenit în ultimele decenii un pol de frumuseţe literară şi pentru că de aici a plecat şi a scris despre aceste locuri Fănuş Neagu, alături de Istrati, V. Voiculescu, Şt. Bănulescu. Unde cândva erau doar imagini exotice evocate de Alecsandri sau Odobescu, se aşează acum vatra unei opere exemplare cu un sălaş de cuvinte cu care Fănuş Neagu face concurenţă stării civile. ,,Ca să fii cineva în literatură, trebuie să fii de undeva”, spunea Fănuş Neagu, într-un interviu. Ca şi Marin Preda, Liviu Rebreanu sau Zaharia Stancu, Fănuş Neagu a adus în literatură oamenii locului, cei care l-au fascinat în copilărie şi adolescenţă şi peste care a aşezat polenul

nr. 17 / iulie-august 2011

magic al imaginaţiei sale. A rezultat o lume cu anumită filozofie a existenţei, una care ştie să fie liberă, frenetică şi vitală, chiar când e prinsă în cleştele sever al istoriei. Socotim casa ,,părinţească”, aşa cum spunea Creangă, un kilometru zero al operei sale. Mi-ar fi drag ca această casă memorială să aibă în timp destinul Humuleştiului, al Răşinarilor, al Hordoului, al Siliştei Gumeşti ori al Ploieştiului care găzduieşte Casa Memorială ,,Nichita Stănescu”, casa bunului şi marelui său prieten. Cassian - Arhiepiscopul Dunării de Jos: Un munte pe şesul Brăilei scăldat de Dunăre, Fănuş Neagu se întoarce acasă în ceruri dar şi acasă la Grădiştea, de unde ne va fi mereu învăţător, povăţuitor în tainele artei de şlefuire a cuvântului. Binecuvântăm cu recunoştinţă revenirea sa acasă şi începutul pelerinajului acesta la lecţiile de cultură şi de promovare a ei în şcoala natală, de către un geniu al metaforei şi autenticului în limba dulce ce-o vorbim. Consemnări şi foto: Luminiţa DASCĂLU

43

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

Traian Gh. CRISTEA
Dorinţe… Am vrea să fim câte puţin din toate, S-avem şi cer, şi munte, şi pădure, Să-l vizităm în zori chiar pe Socrate, Măcar c-o fericire să ne-njure. Am vrea să fim puţin izvor, fântână, Să nu secăm, să nu ne fie frică De setea arzătoare şi stăpână În clipele ce-n ştreanguri ne ridică. Am vrea să bem lumină şi vecie, Să ne scăldăm în râuri interzise, Să fim un lan de spice în câmpie Şi să visăm cu pleoapele deschise De bogat ce sunt… De bogat ce sunt, am intrat în post, S-arăt lumii rodul privegherii, Mi-am strâns câinii, am chemat hingherii Şi m-am dat la câini fără preţ de cost. Câinii n-au muşcat, ci doreau a şti Care-mi sunt averile şi banii, Mi-au văzut doar spaimele şi anii, Visele zălude, albe nebunii. De bogat ce sunt, eu tot am pe buze Galaxii de doruri, miile de şoapte, Nu mă tem de ziuă, nici atât de noapte. Îmi aştept călăul, ca să-şi ceară scuze. În gara sufletului meu… - pantum În gara sufletului meu Niciun tren nu mai opreşte, Din când în când doar Dumnezeu La mine furiş priveşte. Nici un tren nu mai opreşte, Călătorii-au preţ de ceară, La mine furiş priveşte Soarta cu chipul de fiară. Călătorii-au preţ de ceară, Nu mai vin şi nu mai pleacă. Soarta cu chipul de fiară N-are ce să le mai facă.
44

Nu mai vin şi nu mai pleacă; Nici speranţe, nici iluzii, Nu mai au ce să le facă. Biciuiţi îs de confuzii. Nici speranţe, nici iluzii Nu-s în gara triumfală, Biciuiţi îs de confuzii Călătorii-n gara goală. N-am blazon N-am blazon în stemă, nu mă simt dator, Ăst pahar de ceaţă îl beau pân’ la fund, Grijile mă latră, nu pot să cobor, Zilnic plin de greaţă în dor mă cufund.

Ştie cineva care e secretul Fiinţării pururi fără duminici? Ştie cineva când va fi momentul Căderii totale în pocnet de bici? N-am blazon la poartă, dar sunt fericit, Mă loveşte soarta când mai ies din rând, Să câştig la „loto” nu m-a-nvrednicit Nici norocul vesel, nici cel lăcrimând . Obstinaţie Nu mă-ntrebaţi de ce în mine fierb Lumina şi-ntunericul, egal, De ce furtuni se-adăpostesc în verb Şi mă arunc adesea de pe cal. Nu mă-ntrebaţi de ce m-ascund în ceas, De ce atâtea întrebări eu sorb, În mine doar cutremure-au rămas, Bastonul alb al pasului de orb. Nu ştiu de mai sunt eu, dar încă pot Să dau afară tot ce este frânt, Destinului să-i dau eu peste bot Şi-apoi să mă înec târziu în cânt.

SPAŢII CULTURALE
Tristeţe autumnală - pantum Pasărea în zbor se-nchină, Vântul zburdă pe alei, Eu pe răni picur lumină Şi înot printre idei. Vântul zburdă pe alei, Eu privesc tăcut afară Şi înot printre idei, Nu mi-e clipa mai amară. Eu privesc tăcut afară, Frâng tristeţi, amărăciuni, Când mi-e clipa mai amară, Ard în suflet trei tăciuni. Frâng tristeţi, amărăciuni, Totu-mi e deşertăciune. Ard în suflet trei tăciuni, Teiu-mi spune-o rugăciune. De-o fi să fie clipa De-o fi să fie clipa mireasa de pe urmă, Eu, mirele bătrân cu secolele-n spate, Voi dărui inelul ce veacurile scurmă, Să mistuie comori odată dezgropate. Smintite slove vor scoate gemete de îngeri, O horă triumfală va fi în jurul meu, În clipa aceea doar şerpii îmi vor fi sinceri, La mine va privi duios chiar Dumnezeu. Voi fi copilul alintat de tulburate vieţi, În cinstea mea se va cânta o simfonie, Ce o să mângâie ascuns tăcerea din pereţi, Împrăştiind parfum de taină-n Poezie. Falsă egalitate Când trupul meu se va întoarce-n lut, Cuvântu-mi va-nceta să fie mut, Se va-mbrăca-n rostiri de rădăcină, Va glăsui obraznic colinda în lumină. El va pluti ca duh al altei vieţi, Topind tăceri şi pacea din nămeţi, Dând chip cu ochi adânci şi mari Vestirii neştiuţilor gheţari. El va sfinţi cu sunete fierbinţi Albi cerşetori şi aroganţii prinţi,

nr. 17 / iulie-august 2011

Rostind pe-naltul zid al sorţii Că toţi suntem egali în faţa morţii. Mă iartă, doamnă Înserare!… Mă iart-acum, tu, doamnă Înserare, Imperiul meu de lut e-acela care Străin e de dureri, străin şi de comori Pururi străin chiar de-acei zei trădători. De-Aici până-n Seară -un salt de ciută, Steaua în zori încă mă mai sărută, Nu pot să mor cât mai port o coroană, Cât mai iubesc, cât mă mir şi mi-e teamă, Cât calul-mi este în zbor şi în spume, Cât încă-n mine mai strigă o lume. Mă iart-acum, tu, doamnă Înserare, Suferinţa-i marea mea sărbătoare. Când despărţirea va deschide alt drum, Nimic nu voi lua din tot ce am acum, Nici măcar mirarea, teama sau visul, Nici secretul că ieri fost-am învinsul, Nici gloriile bolnave, fugare, Nici lacrima dintr-un semn de-ntrebare. Totul, dar totul voi lăsa la poartă, Doamnă Înserare, de poţi, mă iartă. Răfuiala cu soarta De te-oi prinde eu vreodat’ În amiezi sau pe-nserat, Soartă ghiftuită bine Cu dureri şi cu suspine, Te-oi da câinilor în dar Să-ţi muşte din calendar, Fiere să-ţi pună pe buze, Să te latre, să te-acuze, Cum pe mine m-ai durut, Dându-mi otrăvit sărut, Că prin văi pline de vină, Mi-ai pus ştreangul de lumină, Că prin văi pline de ceaţă, Mi-ai pus patimi, multă greaţă; Când la cer am vrut s-ajung, Mi-ai luat scara, mi-ai pus jug, Speranţă mi-ai dat, oloagă De-am fost slugă la dârloagă. De te-oi prinde soartă, vai! Am să-ţi iau şi ce mai ai, Să-mi văd sufletul şi harul, Să-mi beau pân’la fund paharul.
45

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

Ecaterina ŢARĂLUNGĂ

Întregul şi partea
Cu multă vreme în urmă, pe când poporul român însuşi abia se forma, din neamuri vechi şi amestecate, care ajunseseră pe aceste locuri, dar mai ales din triburile de daci cu greu cucerite de armatele venite tocmai de la Roma, pe atunci deci, adică acum o mie şi şapte-opt sute de ani, creaţia frumosului mergea împreună cu viaţa de zi cu zi şi împreună clădeau un fel de a fi al omului, adică ceea ce numim astăzi identitatea românească. Cele mai vechi simboluri ale identităţii spirituale vin din spaţiul Daciei Magna, unde Soarele şi Luna erau privite ca Tatăl şi Mama cerească, perechea primordială care dădea şi întreţinea chiar viaţa, aici, pe Pământ. Dar vin şi din marele trecut al traiului în jurul Mediteranei şi în lungul cursului Dunării. Alexăndria istoriseşte campaniile lui Alexandru Macedon, întâmplate în veacul al IV-lea înainte de Hristos. Pe ambele maluri ale Dunării de Mijloc şi de Jos, cu cele patru mari dialecte ale limbii române: dacoromân la nord de Dunăre, istroromân, meglenoromân şi aromân la sudul Dunării, circulau aceleaşi legende ale naşterii neamului. Tot cam atunci, pe aceste locuri a ajuns Sfântul Andrei, propovăduitorul creştinismului şi au plecat oştile romane. Astfel, marele drum antic al chihlimbarului, de la varegi (vikingi) la greci, care trecea în lungul Moldovei, al Prutului şi Siretului, prin Scythia Minor (Dobrogea), a fost primul adus la credinţa creştină şi, implicit, la conjugarea eforturilor lumii greco-creştine de a se opune cuceririi romane. Încet, dar deplin, vechile credinţe s-au adunat sub pavăza creştină, au unit triburile şi oamenii. Spiritul românesc mărturiseşte până astăzi vechimea teatrului popular cu teme creştine (ex. Vicleimul). În jurul bisericilor s-au concentrat principalele forme de şcoală românească ale începuturilor neamului. La fel, arta plastică s-a
46

manifestat în pictura religioasă, dar a transmis şi motive de dinaintea creştinismului (de pildă ouăle încondeiate, care fuseseră, la cei vechi, pre-creştini, semnul primăverii). Textele manuscrise şi miniatura de carte meşteşugit făcute de vechii călugări s-au păstrat din secolele XIV-XV (textele din Maramureş, Scrisoarea lui Neacşu din Câmpulung, prima mărturie scrisă a limbii române, datată 1521). În ce priveşte ştiinţele ca ansamblu al civilizaţiei româneşti, fundamentul lor trebuie căutat la începuturi tot în inventivitatea populară (roata olarului vine din neolitic, adică de acum şase-şapte mii de ani, moara cu făcaie din Evul Mediu). Împreună cu manifestările artistice au alcătuit civilizaţia românească, cel mai puternic bloc identitar care a asigurat şi asigură trecerea prin timp a spiritului românesc, astfel încât putem vorbi astăzi despre români ca fiind naţia cea mai numeroasă şi mai unită spiritual din sud-estul Europei. Prima tipăritură în limba română datează de la jumătatea secolului al XVI-lea (în oraşul Sibiu). Circulă în continuare cărţile populare: Alexăndria, Esopia etc. (a căror sursă primară este Orientul, ceea ce denotă o bună comunicare culturală în spaţiu între lumile vechi, dar şi capacitatea românilor de a localiza motivele universale spre a trage din ele cuvenita experienţă şi hrană pentru creşterea sufletului naţiei) şi se formează şcoli de copişti şi miniaturişti pe lângă mănăstiri. În secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea se scriu cele mai importante cronici: Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, Constantin Cantacuzino Stolnicul, Dimitrie Cantemir (domnul Moldovei, membru al Academiei din Berlin). Tot în secolul al XVIII-lea se afirmă poezia lirică de influenţă alexandrină: poeţii Văcăreşti, Costache Conachi. În preajma revoluţiei de la 1848 se trezeşte conştiinţa naţională, iar lumea românească se conectează la aceea europeană. Apar publicaţii importante: „Albina românească” (Iaşi, 1829), „Curierul românesc” (Bucureşti, 1829), „Gazeta de Transilvania” (Braşov, 1838), „Dacia literară” (Iaşi, 1840) şi se fac cunoscute personalităţi complexe: Gh. Asachi (inginer şi scriitor), Ion Heliade Rădulescu, Mihail Kogălniceanu, Nicolae Bălcescu (oameni politici, scriitori, istorici), Vasile Alecsandri, Alecu Russo (scriitori). Lor li se datorează în mare parte atât revoluţia de la 1848, cât şi actul Unirii de la 1859. Se defineşte limba română literară, bazată pe dialectul dacoromân şi astfel apar mai pregnant graiurile, bazate pe existenţa comunităţilor provinciale: bănăţean, bucovinean, moldovean, muntean, ardelean, dobrogean. Sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui de-al XX-lea este marcat de dezvoltarea specializată a artelor şi ştiinţelor:

SPAŢII CULTURALE
Nicolae Filimon (întâiul romancier), A. D. Xenopol, D. Onciul (istorici), B. P. Haşdeu (istoric şi filolog), T. Cipariu, Al. Philippide (filologi), Al. Odobescu (arheolog şi prozator). În Transilvania fenomenul cultural cel mai puternic este marcat de existenţa Şcolii Ardelene, de esenţă iluministă, care identifică în originea latină a limbii române - cu unele exagerări – chiar forţa identităţii româneşti, puterea ei de a rezista împrejurărilor vitrege ale istoriei, care aşezase lumea românească între mari imperii: Samuil Micu-Klein, Gh. Şincai (istorici), I. Budai-Deleanu (scriitor). Cele mai importante realizări ale epocii în ţările române: introducerea maşinii cu abur (1853), a telegrafului electric (1853), a generatorului electric (1883), a concertelor simfonice periodice (Bucureşti, 1866), a iluminatului cu petrol lampant (Bucureşti, 1857) şi electric (Timişoara, 1883 - întâiul oraş din Europa), înfiinţarea Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi (1883), a Societăţii de Ştiinţe Naturale (1865), a Cenaclului literar Junimea (1863) şi revistei „Convorbiri literare” (Iaşi, 1867), a Societăţii Literare Române, devenită Academia Română (1879), a Societăţii române de geografie (1875), a Societăţii Politehnice (1881), a Societăţii Române de Ştiinţe (1890); apariţia teatrului din Iaşi (1816), Bucureşti (1819), a Societăţii Filarmonice din Bucureşti (1833) şi Conservatorului de Artă Dramatică din Iaşi (1836), a Conservatoarelor de Muzică din Bucureşti şi Iaşi, a universităţilor din cele două provincii româneşti, primele unite între graniţele României Mici la 1859. Se organizează viaţa democratică a s t a t u l u i , apar p artidele p olitic e, s tru ctu ra parlamentară. Viaţa literaturii, ca parte a întregului culturii române, continuă să meargă împreună cu restul vieţii omeneşti de pe aceste locuri. Oamenii de ştiinţă ţin adesea condeiul în mână ca să scrie versuri ori proză. La fel fac mulţi preoţi, artişti plastici, muzicieni. Principala sursă de inspiraţie şi păstrătoarea valorilor perene ale identităţii româneşti continuă să fie folclorul, martor al obiceiurilor şi tradiţiilor din fiecare loc, din fiecare provincie românească, dar şi martor al unei unităţi a felului de a privi, de a înţelege şi de a răspunde cerinţelor lumii reale, vieţii de zi cu zi, care este specific românesc. Aceasta este perioada când se fac culegeri şi sistematizări ale folclorului (Petre Ispirescu, S. Fl. Marian), se dezvoltă o teorie filosofică românească (Vasile Conta - teoria ondulaţiei universale), estetica (Titu Maiorescu), sociologia (C Dobrogeanu-Gherea), scriu clasicii literaturii române (Mihai Eminescu - poezie, I. L. Caraglale - teatru, Ion Creangă - proză), se întocmeşte prima hartă geologică (Grigore Cobălcescu), e sistematizată flora României şi se

nr. 17 / iulie-august 2011

înfiinţează Grădina Botanică din Bucureşti (Dim. Brândză), este emisă prima teorie asupra zăcămintelor de petrol de pe teritoriul ţării (Ludovic Mrazec). Se constituie şcoli naţionale în domeniile: agricultură (Ion Ionescu de la Brad), geologie şi geografie (S. Mehedinţi şi V. Vâlsan), hidrobiologie şi ihtiologie (Gr. Antipa), biospeologie (Emil Racoviţă), meteorologie (Şt. Hepites), medicină (Carol Davila, Victor Babeş - anatomie, patologică, Ion Cantacuzino - microbiologie, Gh. Marinescu neurologie, C-tin. Parhon - endocrinologie), chimie (Petru Poni, Nicolae Teclu), astronomie (Nicolae Coculescu), poduri şi şosele (Anghel Saligny), aeronautică (Traian Vuia - întâiul avion din lume care se înalţă cu mijloace proprii de bord; Henri Coandă - întâiul avion din lume cu reacţie), pictură (Th. Aman, N. Grigorescu, Şt. Andreescu), sculptură (familia Storck), arhitectură (Ion Mincu). Este de la sine înţeles că literatura, martorul scris al creativităţii româneşti, nu lipseşte ca demers din această perioadă plină de evenimente. Apar formele ei de organizare instituţională: societăţi, fundaţii de binefacere, academii. Învăţământul beneficiază de formele literaturii, organizate pe genuri, ca şi în restul Europei şi al lumii. Cea mai nouă formă de exprimare literară este a copiilor. Astfel, naţia în întregul ei este pregătită să se unească şi de fapt, într-un stat naţional, nu doar spiritual. Iar literatura, ca parte a întregii vieţi româneşti, are un rol covârşitor în pregătirea acestui mare salt spre viitor. În prima jumătate a secolului al XX-lea, mai ales după unirea Transilvaniei (1918), se continuă direcţiile stabilite şi apar preocupări noi. Se înfiinţează Societatea de Difuziune Radiofonică (1927), se produce primul film artistic (Independenţa României - 1912), ia fiinţă prima linie aeriană internă (1936) şi prima oţelărie (1936). Cultura este promovată de personalităţi diverse: Nicolae Iorga (istoric), Vasile Pârvan (arheolog), Lucian Blaga, C. Rădulescu-Motru, D. D. Roşca, Mihai Ralea (filosofie), D. Gusti, H. Sanielevici (sociologie), Tudor Vianu (estetică), Virgil Madgearu (economie), Gh, Ţiţeica, Traian Lalescu, Dan Barbilian (alias Ion Barbu) (matematică), Gh. Spacu, D. Neniţescu (chimie), Daniel Danielopolu, Dim. Bagdasar (medicină), Gh. Ionescu-Şişeşti (agrobiologie), Gh. K. Constantinescu (zootehnie). Literatura, muzica, artele plastice cunosc o mare dezvoltare. Se înfiinţează publicaţii noi: „Sămănătorul” (1901), „Viaţa românească (1906), „Sburătorul” (1919) cu cenaclurile aferente, care concentrează principalele direcţii ale vieţii literare concepută identitar: sămănătoristă, poporanistă, modernistă. Apar primele case de editură.
47

SPAŢII CULTURALE
Principala problemă în dezbatere este aceea a specificului naţional şi a raporturilor lui cu universalul. Se delimitează genuri, şcoli, stiluri şi curente literare şi artistice. Spiritul critic capătă o pondere deosebită. Dezvoltarea capitalismului aduce în literatură problemele trecerii populaţiei de la sat la oraş şi creează puternice contradicţii (răscoale, lupta între tendinţele de stânga şi cele de dreapta), reflectate şi ele în creaţia artistică. Este perioada când G. Ibrăileanu şi E. Lovinescu fac critică literară, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Mircea Eliade, Eugen Lovinescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Camil Petrescu şi Cezar Petrescu scriu proză, iar Tudor Arghezi, Lucian Blaga scriu poezie. În muzică se fac cunoscuţi George Enescu (compozitor), Dinu Lipatti (pianist), Ionel Perlea, George Georgescu, Sergiu Celibidache (dirijori), în sculptură Constantin Brâncuşi, în pictură Şt. Luchian (pictorul florilor), Th. Pallady, Camil Ressu, N. Tonitza, D. Ghiaţă, M. H. Maxy, Marcel Iancu, A. Jiquidi (grafică), Corneliu Baba, AL. Ciucurencu, Ion Ţuculescu, în teatru actorii Lucia Sturdza Bulandra, Marioara Voiculescu, Elvira Popescu, Maria Ventura ş.a. Se înfiinţează Institutul de Fizică Atomică (1956), Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice (1969), Academia de Ştiinţe Medicale (1969), Academia de Ştiinţe Sociale şi Politice (1970). Literatura şi artele nu pierd nici ele aceste momente importante de organizare instituţională a societăţii româneşti. Au apărut uniunile de creaţie: a scriitorilor (1949), cu şase asociaţii (devenite mai multe după 1990), a compozitorilor (1950), a artiştilor plastici (1950), a arhitecţilor (1953), Consiliul ziariştilor, inclus în 1976 în Comitetul Uniunii Sindicatelor din Presă, Poligrafie şi Edituri. După 1989 toate aceste uniuni se unesc într-o Federaţie a Uniunilor de Creaţie. Apar mai multe asociaţii profesionale: a artiştilor fotografi, a bibliotecarilor, a oamenilor de teatru şi muzică, a cineaştilor, ca şi centrale mari: a poligrafiei, a editurilor. Trebuie menţionate Agenţia Română de Impresariat Artistic şi Agenţia PUBLITURISM, care stabilesc contactele şi contractele artistice cu alte ţări. Toate aceste concentrări dispar după 1989, când se multiplică numărul asociaţiilor profesionale. Cele 24 de edituri din Bucureşti şi provincie devin 2500 după 1989. Organizate în forme noi şi sindicalizate, după 1989 apar noi societăţi: editoriale, ale librarilor. Apar uniunile patronale şi cele sindicale. Cele patru case de film cu o producţie anuală de 26 de filme, două studiouri - Animafilm (Buftea) şi „Al. Sahia” îşi reduc producţia până la dispariţie. Sunt 40 de colective teatrale şi peste 20 teatre de păpuşi, 5 opere de stat, 14 orchestre simfonice şi filarmonice, în jur
48

nr. 17 / iulie-august 2011

de 400 de muzee şi case memoriale, 21.437 biblioteci - 2 naţionale; 4 în învăţământul superior; 10.782 şcolare; 4.189 specializate; 6.420 publice (de stat şi sindicale) şi apar în jur de 500 de publicaţii în limba română şi limbile naţionalităţilor conlocuitoare, cu un tiraj total de 1.397 milioane exemplare anual (cu profile diferite: politice, ştiinţifice). Acestea din urmă îşi reduc drastic numărul şi tirajul după 1989, dar se dezvoltă publicaţiile on-line şi se multiplică site-urile cu profil cultural, conexiunile literaturii române la cele europene şi la literatura universală în sens global. În perioada socialistă s-au afirmat în mod deosebit: Iorgu Iordan, Al. Rosetti, Al. Graur, Ion Coteanu (lingvistică), G. Călinescu, Ş. Cioculescu, Nicolae Manolescu, Eugen Simion (critică literară), Zaharia Stancu, Petru Dumitriu, Marin Preda, Eugen Barbu, D. R. Popescu, Constantin Ţoiu, Nicolae Breban ş.a. (roman), Geo Bogza, Nichita Stănescu, Adrian Păunescu, Mircea Dinescu (poezie), Paul Everac, Aurel Baranga, Matei Vişniec (teatru) etc. După 1989 minimalizarea şi victimizarea valorilor perioadei socialiste a ţării, în absenţa unor noi repere valorice româneşti ori universale, care să permită ridicarea de noi valori ale locului şi timpului românesc, capabile deopotrivă să asigure continuitatea registrelor culturii române, ca şi dialogul cu alte culturi ale lumii, au dus la două decenii de stagnare şi de pierdere a reperelor identitare ale civilizaţiei româneşti. Şi nu putem să nu remarcăm cât de dramatic a fost veacul XX pentru cultura română, care a pierdut valori şi repere odată cu instaurarea socialismului, recuperându-le greu şi pe bucăţi vreme de decenii în perioada socialistă, tot aşa cum acum, după revoluţia din 1989, a pierdut valori din a doua parte a veacului XX, pe care n-a început încă să le redescopere. Iar la începutul mileniului al III-lea, abia integrată în Uniunea Europeană, literatura română, ca parte a ansamblului culturii, îşi descoperă sie însăşi faliile veacului XX, pe care încearcă, în sfârşit, să le conştientizeze şi să le acopere.

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

Camelia Manuela SAVA

Supravieţuitorii Siberiei: Aniţa Nandriş-Cudla şi fiii săi
Despre deportări vorbesc doar cărţile de istorie sau cele de specialitate, deşi nu ştiu dacă e vorba de ceva special în a trimite oamenii să locuiască în altă parte a globului şi să supravieţuiască unor condiţii de trai, altele decât cele cu care era obişnuit, şi aceasta din motive politice, etnice ori de altă natură, ba să fie şi ostracizat, bătut, umilit şi supus unor munci aproape herculeene. În lucrări de beletristică, deportarea a fost foarte puţin prezentă, aşa că o carte ca aceea a Aniţei Nandriş – Cudla, 20 de ani în Siberia. Destin bucovinean, apărută în 1991 la Editura Humanitas, ediţia a doua din 2006, având titlul schimbat: Amintiri din viaţă. 20 de ani în Siberia, reprezintă un moment important pentru literatura de gen, pentru memorialistica deportării. Acest micro-roman, numit de criticul Eugen Simion “un excepţional roman indirect” (Simion, IV, 2000: 338) are un destin miraculos, fiind păstrat cu sfinţenie de cea care a trăit experienţa Gulagului Memoriile Aniţei Nandriş Cudla debutează cu o frază ce aminteşte de scrierile cronicarilor moldoveni, cu particularităţile lingvistice specifice dialectului moldovenesc, dar într-o limbă curată, limpede: ”Prin câte poate trece o fiinţă ominiască fără să-şi dea siama…” ca apoi să continue cu câteva date despre ea, familia ei, locurile natale, ea fiind singura fată la părinţi. Deşi este un limbaj frust, simplu, care nu ar părea să aducă nimic literar, poetic, pe alocuri aminteşte de cartea lui Ion Creangă, Amintiri din copilărie, numai că subtitlul memoriilor Aniţei Nandriş, Amintiri din viaţă, anunţă ceva serios, grav, într-o tonalitate solemnă, căci nimic nu poate fi mai ceremonios decât trecerea anilor şi, implicit, a vieţii.

Copilăria sa nu are nimic umoristic sau haios, nu aduce bucurie în suflet (spre deosebire de cea a lui Ion Creangă, care îşi începea cartea într-o atmosferă melancolico-idilică: ”Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu, când mă gândesc la locul naşterii mele, la casa părintească din Humuleşti (…) parcă-mi saltă şi acuma inima de bucurie!”, ci, mai degrabă, este un Prolog la ce năpastă va veni peste sufletul şi viaţa celei care scrie. Aşadar, copil fiind (avea numai zece ani), este capabilă să-şi amintească în detaliu începerea primului război mondial, care, ca orice cataclism, fie el natural, fie provocat de mâna omului, este surprinzător: ”În anul 1914 s-a început războiul mondial. Parcă astăzi văd şi îmi amintesc destul de bine, era vara pe la Sfântul Ilie, într-o duminică dimineaţă”, când părinţii erau la biserică şi la poarta lor sosesc două căruţe; sunt ţărani din satul vecin, care pleacă în bejenie şi îi sfătuiesc şi pe ei să facă la fel. În limbajul dialectal, regional ne vorbeşte femeia matură, căci fetiţa de atunci a înregistrat orice gest, orice cuvânt, iar fuga din faţa “moscalilor” este apocaliptică: ”Când am eşit la drumu principal, era o aglomeraţie de nu mai puteai răzbate”, învălmăşeala aceasta este tradusă şi în dialectul dulce bucovinean: ”Am mers aşa valatuc cu armata până la Cernăuţi” şi pe drum întâlnesc tunurile trase de cai, soldaţii austrieci călare, “căruţa cu moniţie”, “căruţa cu producte pentru soldaţi”. La Cernăuţi se opresc pentru câteva zile la nişte prieteni, dar războiul îi ajunge din urmă, căci şi acolo erau “împuşcături pe stradă, erau morţi, răniţi, căci nu s-au predat deodată”. După câteva zile, părinţii se întorc în sat să vadă ce s-a întâmplat în lipsa lor şi, prevăzători, îi lasă pe copii în grija cernăuţenilor, ca apoi să vină şi să-i ia acasă, deşi frontul era aproape, iar pericolele îi păşteau la orice pas: ”Până în sat nu pria ajungeau plumbii din puşcă şi din mitralieră, numai din canoane, dar când eşeai la câmp, la lucru, zburau plumbii ca cărăbuşii. Mergeai la câmp, la lucru, dar nu ştiai, te-i întoarce înapoi sau nu”. Războiul este o experienţă dură, care aduce moarte şi distrugere şi, pentru un copil, este un fapt pregnant ce îi rămâne în memorie pentru toată viaţa, de aceea, deşi nu este participantă directă la război, Aniţa poate să redea fidel imaginea lui de dincolo de liniile combatanţilor: ”Când începiau atacurile, întâi începiau tunurile a bate. Bătiau câte o zi întreagă, altă dată o zi şi o noapte. După ce încetau tunurile, începiau din puşci şi mitraliere. Nu se auzia nimic alta decât parcă ar fierbe var întruna”. Aceste pagini sunt antologice şi pot fi oricând comparate cu cele de gen din literatura noastră, de exemplu cu cele ale lui Camil Petrescu sau Liviu Rebreanu.
49

SPAŢII CULTURALE
Nu în mod gratuit, criticul Eugen Simion apreciază: “Cartea i-ar fi plăcut lui Camil Petrescu, interesat de asemenea documente anti-calofile”. Spre deosebire de Camil Petrescu, Aniţa Nandriş este o fetişcană la momentul respectiv, al primului război mondial, dar, într-o retrospectivă subiectivă, ea poate descrie, după ani şi ani, la modul bărbătesc, desfăşurarea conflictelor armate, folosind termeni militari şi strategii specifice: tranşee, baionete, mitraliere şi puşti, flaguri etc., ceea ce este uluitor pentru această femeie simplă, dar cu veleităţi de scriitor ce pare obişnuit cu condeiul. Imaginea catastrofală a flagelului este privită şi de Camil Petrescu, în romanul Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, prin ochii eroului său, Ştefan Gheorghidiu, comandant de pluton, locotenent în armata română: ”Artileria lor a intrat în acţiune. Dar loviturile vin rare şi alături… Singurul lucru neplăcut e capriciul obuzului care vine unde nu te aştepţi. Aici… dincolo… Poate, lămurind lumile, chiar în locul în care te afli”. Subiectivismul intervine şi aici, ca şi în cazul Aniţei, pentru că războiul purtat de Ştefan Gheorghidiu devine numai al lui, nemaifiind mondial sau universal: “Plutonul meu e în lanţ de trăgători, acolo la marginea satului, la interval aproape regulamentar, şi trage furios”. În celebrul capitol Ne-a acoperit pământul lui Dumnezeu, pregnanţa imaginilor capătă şi mai mult sunet, şi mai multă dramă, şi, bineînţeles, implicarea personajului narator atinge cote maxime. Sfârşitul pământului e aproape, zgomotele sunt infernale, moartea are mai întâi o dimensiune acustică şi apoi tot universul se prăbuşeşte: ”Şuierăturile groaznice au ceva de şarpe de fier, de venire întinsă, de «direct ameninţător» atât cât ai timp să auzi din ele căci plesnesc în detunături metalice, care sunt ca nişte rupturi deasupra omenescului, răcnetul din rărunchi al întregului fier din univers”. Omenescul este înghiţit de tot acest cataclism metalic asurzitor. Omul nu mai simte că trăieşte decât prin bucăţi din corpul său, fragmentar, simţurile îi sunt exacerbate, în special auzul este cel care înregistrează primul mişcarea dezastruoasă a universului, urechea, organul primordial în această experienţă a morţii, îţi dă de veste, îşi face datoria cu promptitudine – nu eşti mort, atâta timp cât mai auzi ceva: “Deasupra ta, întâia explozie îţi sparge urechile, te năuceşte, a doua te acoperă de pământ. Dar prin faptul că le-ai auzit pe amândouă, nu eşti mort”. Nimic uman nu are nici imaginea din cartea Aniţei Nandriş, în care răniţii sunt aduşi în sat: ”Când venia căruţele cu răniţi îţi era mai mare mila, de nu putiai să te uiţi. Căruţele mergiau numai pas
50

nr. 17 / iulie-august 2011

după pas ca să nu hurduce, dar tot picături de sânge rămâneau în urmă.” Sunt lucruri pe care un copil nu trebuie să le vadă şi, deşi, mama sa încerca să o ţină departe de aceste scene („că erau lucruri aşa care nu trebuia să vadă copiii”), autoarea martor ne surprinde cu mărturisirea sa: ”Îmi plăcia tare mult să văd tot ce să petrece”. Înmormântarea soldaţilor este o altă scenă desprinsă din ilar şi grotesc, cutremurătoare ca toate faptele rămase în memoria copilului de atunci: „Am mers o dată cu mama la ţintirim. Erau o mulţime de morţi, era un şirag lung, pus vro patru rânduri unu peste altu. A venit un preot care era anume pentru armată şi a făcut rugăciuni. Gropile erau săpate, adică cum, un şanţ mare, lung şi erau doi bărbaţi care lua unu de cap şi unu de picioare şi le da drumu în groapă. Peste un rând stropia preotu cu aghiazmă şi apoi turna var şi punia altu rând. Aşa punia două trei rânduri şi apoi acoperia cu pământ.” Sunt gesturi care devin ritual macabru într-o astfel de stare de lucruri şi, nu de puţine ori, vom întâlni la toţi cei care au scris despre război sau despre închisoare pasaje identice cu cel descris de Aniţa Nandriş, ba, mai mult, deţinuţii politici adesea erau puşi să o facă chiar ei pe cioclii, înmormântându-şi la fel colegii de suferinţă. Războiul îi strânge pe oameni laolaltă, îi ţine uniţi, omenia şi-o arată fiecare cum poate, numai să rămână în viaţă. Poveştile curg ca într-o Halima, numai că Aniţa nu este nicidecum Şeherezada şi nici spaţiul şi timpul nu se mai potrivesc, dar parcă este ceva dincolo de aceste două coordonate, e un mister al vieţii şi al poveştii, pe care această femeie înţeleaptă îl are, ştie să îl stăpânească şi, mai presus de orice, să îl dăruiască şi celorlalţi. Astfel, evenimentele care au loc acum se desfăşoară ca şi cum ar fi dintr-o poveste şi nu din realitate: pe cei doi fraţi ai Aniţei, rămaşi acasă, minori fiind, ca să nu îi găsească şi să îi ia cu forţa la război, tatăl îi ascunde într-o stivă de lemne şi le pune acolo mâncare şi apă pentru câteva zile, ba şi tatăl lor, împreună cu un vecin, sapă o groapă în gunoiul vitelor şi se bagă înăuntru, tot pentru a nu fi descoperiţi de ruşi şi trimişi pe front. În aceste vremuri de restrişte, oamenii sunt solidari şi, fiindcă părinţii scriitoarei aveau oarecare stare, casa lor fiind construită din cărămidă, se strâng mai mulţi în pivniţă, ca să se adăpostească de furtuna gloanţelor: ”şediau plin, toţi jos la pământ, să nu fie în dreptu fereştilor, căci prin părete nu străbătiau plumbii”. Chiar şi în aceste condiţii, bucovinenii nu-şi pierd spiritul de glumă şi, ca într-un han al Ancuţei, mutat ceva mai la nord, se spun poveşti extraordinare, rând pe rând, atât cât durează

SPAŢII CULTURALE
un raid armat: aşa este povestirea lui Floria Catrinei, care, întrebat de un alt vecin de ce nu le cântă din fluier, mucalit, le răspunde: ”ia lasă-mă în pace, căci oliacă cât nu am cântat cu totul” şi povestea începe în povestea Aniţei ca într-o altă variantă sadoveniană, scriitoarea introducând cu mult talent şi mult farmec spusele celui în cauză: ”Floria începe să povestească, era un om aşa cam nevoiaş, şi spune: a taiet femeia un puişor…” şi totul se derulează prin ochii şi urechile Aniţei, martor la cele povestite întâmplarea prin care trece eroul este una miraculoasă, căci, păzind oala în care fierbe puiul, la un moment dat se ridică de pe scaunul din faţa focului ca să aducă sarea şi exact în acea clipă un glonţ trece prin spatele lui drept la plita unde fierbe ulcica, iar Floria îşi încheie povestirea pe un ton moralizator: ”S-a împrăştiat şi ulcica şi focu. De nu mă sculam în momentu cela să caut saria, mă prăvăliam şi eu lângă plită. Iacă ce însiamnă norocul omului, dacă nu-i ciasu lui de moarte”. O altă scenă tulburătoare din această perioadă a războiului este cea în care mama ei este bătută de moscalii veniţi să le ia caii din grajd, mama opune rezistenţă şi este lovită cu biciul până cade jos; răcită şi cu trupul plin de vânătăi, mama va suferi câteva luni, mai poate umbla pe picioarele ei doar doi ani, apoi cade la pat şi va fi îngrijită cu mult devotament de Aniţa şi de fraţii mai mari, întorşi acasă după terminarea războiului. În 1918, Aniţa are doar 14 ani, dar este capabilă să îşi asume rolul unui adult, având grijă de mama sa, fiind totodată un model de dragoste filială şi înţelegând suferinţa ca un om mare: “Căutam să o mângâi cu alt fel de vorbe, să mai uite şi ea de atâtia necazuri”. Maturizată prea devreme, Aniţa va fi peţită la doar 16 ani, deşi fetei nu îi stătea gândul la măritiş. Momentul peţirii şi al stabilirii nunţii este plin de savoare, reprezentând o pagină de etnografie şi folclor autentic românesc, respectând toate etapele specifice acestui moment important din viaţa fiecăruia: nunta. Fata nu este prea încântată, băiatul insistă, nici tatăl fetei nu este „pria mulţămit”, căci voia să o mărite după un băiat mai înstărit, de prin alte sate, însă mamele sunt cele care pun la cale mai întâi evenimentul („A venit mama lui la mama mea şi a sfătuit multe”), ca pe urmă să fie trimişi „staroste”, ca „să lege nunta”, să se înţeleagă asupra zestrei. Sunt obiceiuri româneşti, întâlnite în orice zonă a României, chiar până aproape de zilele noastre, Aniţa, ca să întărească adevărul celor relatate, încheie episodul nunţii cu o afirmaţie pe care o vom întâlni de-a lungul întregului text (de aici senzaţia de autentic): „Aşa era obiceiu pe atunci”.

nr. 17 / iulie-august 2011

Aşezată la casa ei, la doar 17 ani, ia viaţa în piept, împreună cu soţul ei, întemeindu-şi o gospodărie temeinică, reliefându-se acum hărnicia femeii, dar şi truda bărbatului care „Lucra la câmp, ara, sămăna, prăşia, cosia, aduna, avia grija pământului”, pe când Aniţa are alte îndeletniciri: „Eu aviam grijă de aiestia ce erau pe lângă casă: vite, porci, păsări să criască, căci din iestea făciam bani (le vindeau, n.n.), căci altă liafă pe lună, cum e acum, nu aviam de nicăiri”. Ne aflăm cu această împărţire a muncilor ţărăneşti în plină atmosferă humuleşteană, cu acelaşi rafinament al povestirii şi cu aceeaşi dulceaţă dialectală. În curând, în viaţa Aniţei apar copiii - trei băieţi (1924, 1927, 1930), dar şi alte evenimente nefericite se produc: îi mor doi fraţi, ca apoi şi tatăl ei să se stingă în 1940 şi, cu înţelepciune le va accepta pe toate deopotrivă: „mai departe nu am avut ce face, căci aşa-i legia pământiască.”. Legat de acest ultim episod, Aniţa reţine un altul, de o importanţă majoră: pe la sfârşitul lunii iunie, tot în 1940, „s-au retras românii de pe teritoriul Basarabiei şi al Bucovinei”, iar firul memoriei „toarce” molcom, „timpul mai are răbdare” încă, dar Aniţa rememorează acele clipe de panică: „a stat lumia mâhnită şi pe gânduri. Să întrebau unii pe alţii, oare ce are să fie şi la ce are să ducă asta”. Se hotărăsc, împreună cu fratele Floria să plece din sat, să treacă graniţa în România, şi, ca într-o bejenie tristă, „ca ţiganii cu şatra” pornesc spre Cernăuţi, cu căruţa, cu copiii şi mama paralizată, ajung la fratele mai mare, care pleacă spre Bucureşti cu o maşină (lucru foarte rar), ca apoi să îl urmeze şi ei, nu înainte de a le lăsa bani de drum şi adresa unde îl vor găsi. Speriaţi de huruitul tancurilor ruseşti, de care femeia îşi aduce aminte pentru că le ştia prea bine din copilărie („Eu aviam atâta de mare frică de moscali!”), pornesc spre graniţă, însă un lucru neaşteptat se petrece: soţul Aniţei, urmat de alt cumnat se pun pe văicărit şi plâns, „mai rău ca nişte femei” că nu vor să-şi lase casa, averea, ba mai mult, povestesc că în sat au ajuns ruşii - „îs oameni buni, stau de sfat cu lumia, nu zic nimăruia nimica”, încât o conving pe Aniţa, deşi aceasta prevede răul: „Eu nu mă dau nici într-un chip să mă întorc înapoi, parcă inima îmi spunia, nu te întoarce, că nu faci bine, dar până la sfârşit m-a făcut bărbatul să-l ascult, văzându-i atâta lacrimă. Dar mult mai bine era dacă nu-l ascultam…”. Şi, parcă pentru a-şi împlini destinul ce i-a fost hărăzit, Aniţa face calea întoarsă, chiar dacă, la înapoiere, se porneşte o ploaie de vară ca din senin, înfricoşătoare, cu tunete şi fulgere („vărsa aşa cum ai turna cu o găleată”), la fel ca în balada Meşterului Manole, de care femeia îşi aminteşte şi pe care o redă cu fidelitate: „Mi-a dat
51

SPAŢII CULTURALE
în gând chiar în momentele celia, şi astăzi mă gândesc că adevărat a fost, când eram copilă şi umblam la şcoală, am învăţat o poiezie despre Mănăstirea Argeşului. Cum au fost un meşter îl chema Manolia, şi el s-a apucat să clădiască o mănăstire, cu mai mulţi lucrători împreună. Dar ce întâmpla cu lucrul lor? Cât lucrau ei toată ziua, peste noapte să surpa…”. Aniţa pomeneşte aici tot subiectul baladei, aşa cum ştie ea mai bine: meşterii lucrează în zadar, până când Manole visează că trebuie să jertfească o viaţă de om şi se leagă cu jurământ să zidească în perete pe oricine vine la ei, în schimb, a doua zi soseşte Ana, soţia predestinată, iar Manole se roagă lui Dumnezeu să dea o ploaie să o întoarcă din drum, Dumnezeu i-a ascultat ruga, dar Ana „tot ţinia drumu înainte”. Manole a trebuit să-şi respecte cuvântul dat şi a zidit-o de vie ca, astfel, să reziste ctitoria sa. Jertfa s-a împlinit, iar Aniţa Nandriş–Cudla se recunoaşte în Ana cea jertfită: „parcă Dumnezeu a trimis şi înaintia mea, când am făcut pasul cel nenorocit şi m-am întors înapoi din drumul pe care am fost pornită, ploaie aşa grozavă, cu trăsnete, ca un semn parcă să-mi spuie: de ce te-ai întors la necaz şi nenorocire? Mergi pe drumul drept pe care ai fost pornită. Dar iacă, aşa ca şi nivasta lui Manolia, nu ni-am întors, ci am venit pe calia cea nenorocită…”. Este acest moment o răscruce, o cumpănă din viaţa unei femei simple, dar deocamdată nu ne putem imagina ce repercusiuni va avea asupra firului existenţei acestei brave ţărăncuţe din Bucovina, care trăieşte după legile naturii şi ale lui Dumnezeu, după semne şi credinţe vechi, o Vitoria Lipan actualizată, călită prin greutăţi şi frici mai departe de gândul şi puterea omenească. Nu se poate trece cu vederea interpretarea pe care o dă ţăranca acestui terifiant drum de întoarcere: semnele pe care ea le întrezăreşte sunt identice cu cele care duc la pierzanie, căci Ana din balada populară îşi dă viaţa, dând la rândul ei, viaţă unei ctitorii a neamului românesc, de aceea numele autoarei noastre se pliază pe cel al soţiei meşterului, devenind ea însăşi Aniţa-balada, Aniţa-suferinţa, o altă Ana care stă la baza unui alt bun: istoria naţională, pentru că, prin mărturia sa, această femeie nu face altceva decât să contribuie la scrierea istoriei vii, a unei istorii care se face prin oameni şi rezistă timpului doar prin ei… Aniţa Nandriş-Cudla îşi asumă schimbarea destinului, luând această cotitură a vieţii sale ca pe ceva firesc, ce trebuia să vină, pentru că, ajunsă în sat, şi-a regăsit gospodăria aşa cum o lăsase şi s-a bucurat, numai că semnele prevestitoare, instinctul ei nu au înşelat-o: în locul armatei ruseşti a venit
52

nr. 17 / iulie-august 2011

miliţia, care a început să strângă în toiul nopţii pe toţi cei care erau trecuţi „pe liste”, băgându-i în maşina „niagră” şi ducându-i spre nicăieri, căci, odată ce erau luaţi, nimeni nu mai ştia nimic de ruda ridicată „pe furiş”, la adăpostul întunericului. Alexandr Soljeniţîn vorbeşte pe larg despre acest eveniment trist - ridicarea de acasă în mijlocul nopţii, scriitorul rus fiind magistral în prezentarea sa, un expert în arestologie: „Este indiscutabil că la noi este preferată arestarea nocturnă de tipul celei descrise, pentru că ea prezintă avantaje importante (…). Arestatul este smuls din căldura aşternutului, este încă stăpânit de neputinţa stării de somnolenţă, mintea îi este tulbure. La arestările de noapte, agenţii securităţii statului sunt în superioritate numerică: sosesc câţiva, înarmaţi, împotriva unuia singur, care nici nu s-a încheiat la pantaloni; în timpul pregătirilor şi al percheziţiei, în mod sigur, mulţimea de eventuali susţinători ai victimei nu se va aduna la intrarea în clădire.(…) Arestările nocturne mai au şi avantajul că nici casele vecine, nici străzile oraşului nu văd câţi oameni au fost ridicaţi într-o noapte. Speriindu-i pe vecinii cei mai apropiaţi, aceste arestări nu constituie un eveniment pentru cei mai îndepărtaţi. Ca şi când nici n-ar fi existat.”. Acelaşi scenariu îl regăsim şi la Aniţa NandrişCudla, căci modelul rusesc al terorii a funcţionat de minune: maşina miliţiei joacă un rol important, fiind un vehicul al dispariţiei, al neantului, al morţii: „Avia miliţia o maşină niagră acoperită şi închisă, fără fereşti. Venia în timpu nopţii, întra în casă şi îl lua pe om, aşa ca pe o pradă, fără să ştie ceva, să fie ameninţat cu ceva, să fi fost chemat la cercetări. Absolut pe neştiute îl lua pe om, îl punia în maşină şi nu ştia nimeni unde îl duce.” „Pe neştiute” dispar bărbaţii din sat, iar sărbătorile de iarnă din 1940 îi găsesc pe bucovineni înfricoşaţi şi fără vlagă, lipsiţi de veselie, „parcă era după o înmormântare”, ca luna ianuarie din anul 1941 să fie hotărâtoare pentru destinul lor ce se prevedea şi-aşa foarte chinuit: tinerii din sat, peste o sută de persoane, trec Prutul în România şi, fiindcă nu se văd urmările imediat, un al doilea lot, mult mai mare, încearcă să facă la fel în luna februarie, dar sunt trădaţi şi foarte puţini mai reuşesc să fugă, restul fiind împuşcaţi mortal sau arestaţi (în limbajul penitenciarelor, asemenea persoane erau numiţi „frontierişti”). Acesta este un alt moment crucial din viaţa Aniţei, şi nu numai a ei, pentru că, aşa cum afirmă: „Dintr-asta au început năcazurile”, în sat soseşte imediat miliţia care asediază satul, încep cercetările care durează până în aprilie, apoi încep din luna mai ridicările.

SPAŢII CULTURALE
Ca şi Alexandr Soljeniţîn, Aniţa Nandriş-Cudla este marcată de acest eveniment decisiv: arestarea. Amintirile despre acea clipă întunecată o fac să se înfioare: „Au trecut vro 26 de ani de atunci şi acum sunt cu condeiu în mână să pui aceste cuvinte pe hârtie. Mi se urcă păru în sus şi îmi mărg furnici prin tot trupu când îmi amintesc de momentele acelia.” Scenariul ridicării este identic: „Au tras maşina la poarta omului, au întrat o ciată de miliţieni în ogradă, au înconjurat casa. Bătia în uşe, spunia să deschidă(…). Omul din somn, fără să ştie ce-i, deschidia uşia. O parte din miliţieni întrau în casă şi alţii stau împrejurul casei, pe afară (…). Scula din somn copiii, femeia, cine să afla în casă, le spunia să se îmbrace, să miargă cu ei....”, numai că, fiind o comunitate mică, se află imediat cine dispare şi când, satul începe să fiarbă: „s-a început un zgomot prin sat, de îţi păria că e sfârşitul lumii”. Ieşirea din spaţiul domestic, ocrotitor al vetrei, al casei şi intrarea într-un spaţiu necunoscut, exterior, plecarea în necunoscut nu înseamnă numai o dezrădăcinare, o înstrăinare, ci este echivalentă cu des – fiinţarea, cu neantizarea, pentru că familii întregi (femei, copii, bărbaţi, tineri şi bătrâni) dispar pentru totdeauna, şi, acolo unde lipsea un membru al familiei respective, din diverse motive, fie îl aşteptau până îl găseau şi îl luau, fie luau pe altcineva în loc, numai lista să fie completă, numărul să fie îndeplinit. Groaza se amplifică tot mai mult, tensiunea este maximă, familia Aniţei aşteptând parcă, într-o încordare nefirească, să se întâmple ceva: după Paşti, maşina miliţiei începe iureşul dureros, când, într-o noapte - „deodată a început cânele să latre” şi ritualul aproape satanic îşi urmează tipícul: se aud ciocănituri în uşă, miliţia înconjoară casa, sunt treziţi toţi membrii familiei, şi, după o percheziţie prealabilă (căutau arme), sunt citiţi după nişte hârtii, ca apoi, în zece minute, să fie gata, fără bagaje. Această aşa-zisă arestare echivalează pentru Aniţa cu intrarea într-un alt timp, o buclă temporală se deschide. Nimeni nu ştie ce se va întâmpla şi plecarea de acasă înseamnă chiar pornirea pe ultimul drum. Destinul implacabil şi-a arătat colţii şi durerea este cu atât mai mare, cu cât altcineva mai puternic decât ei, dar tot un om, a hotărât aşa. Aniţa tremură din toată fiinţa ei, gândindu-se la copii, dar, mai ales, la mama sa, care nu va suporta o asemenea călătorie şi va muri, însă tot miliţienii sunt cei care pun capăt acestor gânduri negre: văzând că bătrâna este paralizată, hotărăsc să o lase acasă (singură!, n.n.). Zbuciumul sufletesc al Aniţei atinge acum cote paroxistice, căci dragostea filială o face să nu se poată rupe de cea care i-a dat viaţă: „Cred că cine

nr. 17 / iulie-august 2011

are suflet de creştin şi simţ de copil pentru mamă mă va înţelege”. Sentimentele profunde ce i le poartă mamei aproape că îi întunecă gândirea şi ar vrea să moară, numai să nu o lase pe mamă fără sprijin, dar nu are încotro, este smulsă cu îmbrânceli şi cruzime de miliţienii care sunt doar nişte „fiare crunte, fără suflet şi fără nici un pic de milă”. Drumul în necunoscut este intrarea sub altă zodie, un drum al pierzaniei care începe în vagonul în care se urcă Aniţa şi cei trei copii ai săi, despărţită fiind de soţ (ca toate femeile, de altfel), fiindcă bărbaţii erau duşi în altă parte; cei doi nu se vor mai vedea niciodată, Aniţa va afla mai târziu unde este îngropat – dincolo de Munţii Ural, căci nu va supravieţui foarte mult condiţiilor aspre de viaţă şi de muncă. Nici pe mama sa nu o va mai regăsi vie (o vor lua fraţii mai mari ai Aniţei în România, unde va muri după câţiva ani, deşi fusese îngrijită cum se cuvine). Plecând în exilul forţat la data de 13 iunie 1941, Aniţa se va întoarce după douăzeci de ani, în aceeaşi zi (13 iunie1961), în casa pe care a părăsit-o fără să vrea. Jalea celor închişi în vagoane ca vitele îi determină pe miliţieni să mute trenul pe o linie moartă, la vreo doi kilometri de sat, ca apoi să pornească într-o călătorie a disperării şi a înfometării; Aniţa vede rând pe rând localităţile învecinate, până când trenul prinde viteză, trece peste apa Nistrului, unde face primul popas. Avem de-a face acum cu o scenă memorabilă în toate scrierile privind detenţia, şi anume cea a mesei – despre ea vorbesc toţi foştii deţinuţi politici ca fiind unul dintre lucrurile degradante ale fiinţei umane, pentru că nu are nimic omenesc în ea, cum nimic umanitar nu au nici frigul, păduchii, condiţiile precare de igienă, muncile grele la care sunt supuşi – numai că aici scena se petrece în vagonul trenului: „o hrâncă (reg. - felie mare) de pâne” şi un ceai, „apă abia călduţă cum e vara de la soare. De zahăr nici vorbă…”. Hrana este total diferită de ceea ce înţeleg ţăranii, oameni simpli (a se citi, oameni liberi), căci, pe lângă acest „ceaiu”, mai primeau „caş” – „nişte crupe de orz ferte, fără zahăr, fără sare” sau „o vadră de chisel” – „nişte apă roşie, închegată, nici dulce nici sărată, dar se întindea aşa de urât, de îţi era griaţă să te uiţi, nu să o pui în gură”. Apologia foamei celor deţinuţi în închisoare o fac pe rând şi Nichifor Crainic sau Nicolae Steinhardt, dar şi Vasile Gurău şi Lena Constante, care aproape se dezumanizează din lipsa hranei, devenind fiecare o umbră a celui viu, un fel de stafie mergătoare, vegetativă, aşteptând sau gândindu-se cum se va sfârşi calvarul. Aniţa se gândeşte doar la copiii săi, se roagă să nu fie despărţită cumva de ei („Dar a trecut paharul
53

SPAŢII CULTURALE
acesta”). „Aventura” ei începe la Omsc, în Siberia, Sadalschi raion, satul Cuşinofsca, într-o regiune uitată de Dumnezeu pe pământ – nici sat, nici oraş, locuri pustii, păduri întunecoase şi dese, în plus limba rusă pe care nu o înţelegeau, toate acestea amplifică teroarea celor luaţi din satele româneşti din Basarabia şi Bucovina. Flămânzi şi batjocoriţi, umiliţi şi înfrânţi de tot felul de lipsuri, aceşti oameni îşi acceptă soarta ca într-o piesă a absurdului, în care ei sunt actori surdomuţi. Harnici şi pricepuţi, moldovenii se remarcă la lucrul câmpului, la tăiat lemne în pădure, apoi la cules de cartofi, mazăre, la strâns de grâu, dându-şi ultima haină de pe ei pentru a căpăta ceva de mâncare în plus pentru copiii lor. Aniţa se încadrează în această categorie, muncind din răsputeri şi rămânând flămândă pentru a le da băieţilor săi mai mult (pentru un lucrător se primeau 700 de grame de pâine, iar pentru un copil sau bătrân doar 300 de grame). Cu dragostea unei leoaice, ea îşi apără puii, ghidându-se doar după instinctele sale de mamă: „Multă frică şi multe altele înduram, dar toate le dam la o parte şi mă gândiam numai una: să-mi pot salva viaţa mea şi a copiilor”. Aşadar, viaţa lor decurge în aceşti parametri: lupta pentru supravieţuire – la început munceau doar mama şi fiul cel mare, curând a intrat la lucru şi cel de-al doilea fiu, bucurându-se de mărirea raţiei de pâine de la 300 la 700 de grame pe zi. Sunt norocoşi, pentru că, în primăvara anului următor, li se dă o bucăţică de pământ să o lucreze şi să se gospodărească singuri, dar norocul nu ţine mult şi vor porni mânaţi mai departe cu vaporul peste râul Obi şi, în luna iulie 1942, ajung la „sever (rs. – nord)”, la vreo 200 de kilometri de Polul Nord, unde se întinde doar tundra cu mlaştinile şi pădurile ei – aici vor trăi cea mai grea iarnă din viaţa lor, şi-aşa năpăstuită. Acum Aniţa simte că li se apropie sfârşitul şi că trebuie să facă orice îi stă în putinţă să-i ţină pe copii în viaţă – amorţind foamea cu câteva firimituri de pâine, merge la tăiat de lemne în pădure pentru a primi raţia de pâine; în frig, pe întuneric, plini de păduchi, oamenii îşi pierd orice speranţă – sunt din ce în ce mai slăbiţi, se îmbolnăvesc de dizenterie şi mor pe capete; Aniţa trece şi ea prin clipe cumplite: se îmbolnăveşte şi ea, fără medicamente şi fără doctori, se gândeşte că o să moară, într-o noapte ajunge să aibă halucinaţii, dar, cu ultimele puteri, cheamă o femeie şi o roagă să stea cu ea, să o păzească, însă nu mai pleacă nimeni la lucru în acea zi şi eroina-povestitoare este salvată ca prin minune de un bătrân, cu leacuri băbeşti. Biruind moartea, Aniţa îşi notează: „Carnia s-a topit pe noi, a rămas numai pielia şi ciolanile. (…) Am fost
54

nr. 17 / iulie-august 2011

rămas numai schiletul…”. Şi totuşi, aceşti oameni, aflaţi în această situaţie limită, mai au credinţă în Dumnezeu: „să putem birui toate greutăţile ce stau împotriva noastră şi să putem eşi din prăpastia ceia”. Lipsiţi de orice mijloace de trai, abandonaţi la capătul Pământului, oamenii se gândesc ce să facă să supravieţuiască – băieţii Aniţei, inventivi, prind păsări prin pădure, vânându-le doar cu o aţă, merg la cules de „iagăde” (fructe de pădure), ca apoi să scape de pădure printr-o împrejurare neaşteptată şi să se stabilească în satul Şuga, băiatul cel mare plecând la pescuit pe mare. Tot acum, Aniţa îşi dovedeşte capacitatea de gospodină şi toarce lâna câinilor nordici pentru a împleti „culţuni” şi mănuşi, dându-le la schimb pentru lapte sau pâine, împleteşte din funie „câte o flănică” băieţilor, iar pentru ea confecţionează o rochie din pânză de sac. Merge la curăţatul sobelor, apoi la trasul la sanie şi este pusă „storoj”, adică paznic, în schimburi de opt ore pentru a păzi sacii de pâine. Gerul năprasnic al nopţilor siberiene (minus 40 de grade Celsius) este greu de suportat pentru o fiinţă slăbită şi Aniţa se îmbolnăveşte a doua oară, de data aceasta de tifos, este chemat doctorul şi, dusă la spital, va sta două săptămâni în comă (ianuarie 1945). Credinţa ei neclintită în Dumnezeu şi rugăciunile se pare că o readuc la viaţă din nou, ba are şi un vis pe care şi-l aminteşte foarte clar: „Înainte de a mă trezi, parcă mi-a spus cineva: tu vrai aşa de tare să te duci la copii. Noi te lăsăm, ia-ţi trupul şi du-te”. Această reverie o va urmări tot restul vieţii sale, ca un semn dumnezeiesc pentru voinţa ei oarbă de a trăi lângă copii ei. Rămasă în convalescenţă acasă, tot este obligată să meargă la lucru, dar nu poate şi, pentru acest refuz, primeşte două luni de închisoare (în mai 1945 se terminase războiul - şi apare aici doar o singură frază referitoare la acest eveniment important – să fie oare acesta motivul pentru care primeşte doar două luni?). Eroina este îngrozită de gândul că nu are cine să-i îngrijească pe băieţi, plecarea ei este amânată cu o lună din cauza viscolelor puternice, dar, la sfârşitul lunii martie, este luată şi predată unui „tuzemţu” (eschimos) care mână „narta” (sania) cu „oleni” (reni), cu poruncă să fie închisă la Nida, la raion. Bucovineanca trebuie să treacă prin furcile caudine, fiindu-i frică de acest eschimos care o conduce prin tundră, noaptea, prin zăpadă, sentimentele de teroare ale femeii ating paroxismul când ajung la un „cium” (iurtă), un cort din blănuri, prin care se vede cerul liber şi în care trăiesc aceşti sălbatici. După ce înnoptează alături de ei, va ajunge a doua zi la închisoare, unde îşi ispăşeşte pedeapsa.

SPAŢII CULTURALE
Se întoarce la băieţi după trei luni pentru că nu se putea circula din cauza sloiurilor de gheaţă, abia în iunie ajunge acasă şi este foarte fericită să îi revadă. După război, viaţa începe să se schimbe puţin câte puţin, pescuitul se mecanizează şi băieţii Aniţei îşi vor câştiga traiul pe vapor. Munca e grea, pericolul de a muri îngheţaţi sau de a se scufunda îi paşte la orice pas, gerurile şi dragostea mamei îi întăresc pe cei trei băieţi – ce vor putea fi consideraţi personaje secundare ale cărţii – care se maturizează mai repede decât alţi tineri de vârsta lor şi, ceea ce e mai impresionant, o vor scoate din muncă pe mama lor în anul 1949, protejând-o astfel şi fiindu-i recunoscători pentru câte a făcut pentru ei. Din 1950, traiul se mai îmbunătăţeşte, pâinea nu mai este raţionalizată, ba chiar sunt trimişi în ţările lor, rând pe rând, polonezi, finlandezi, tătari, ruşi, români, dar destinul le joacă încă o festă: nu vor putea pleca, le sunt anulate actele (interdicţia se pare are legătură cu fuga Regelui Mihai din ţară), aşa că Aniţa şi cei trei băieţi rămân în nord să-şi câştige existenţa: din 1953 primesc dreptul la corespondenţă şi se vor bucura nespus să afle veşti de la familie, iar, în 1956, eroina, împreună cu fiul mijlociu, Vasile, vor pleca pentru o lună să-şi revadă locurile natale. Bucuria este nespus de mare, pentru femeia plecată forţat din satul ei, însă nu mai regăseşte nimic din ceea ce lăsase în urmă cu câţiva ani: doar câţiva nepoţi, finii şi puţini prieteni. Nu se mai satură de timpul cald şi frumos, se spovedeşte şi se împărtăşeşte la biserica din sat. Este nevoită să meargă înapoi în nord, cu părere de rău, dar abia în 1958 sunt reabilitaţi, şi numai după ce se termină sezonul de pescuit primesc paşapoartele, ajungând în Mahala, în Bucovina, în februarie 1959. Chiar şi acum, calvarul lor nu se încheie, nu-şi pot recupera

nr. 17 / iulie-august 2011

casa, se stabilesc la un cumnat al Aniţei; Vasile, fiul mijlociu, merge înapoi în nord la pescuit pentru a câştiga bani şi, în acest mod, îşi răscumpără casa locuită de străini, plătind patru mii de ruble. Pe data de 13 iunie 1961, după 20 de ani, Aniţa îşi poate lua înapoi casa ridicată de ea şi soţul ei; plină de amărăciune şi subliniind suferinţa prin care a trecut, ea îşi notează: „Îşi poate închipui orişicine că păsările, cocostârcul, rândunica şi multe altele, când să întorc primăvara îşi caută cuibul pe care l-au lăsat. Cât sunt de bucuroase, dacă nu l-a fărmat nime (…). Dar cu cât este mai amărâtă o fiinţă ominiască, cum am fost noi, care ne-am întors după optsprezece ani de pribegie de prin meleaguri atât de pustii şi geroase, şi când ai ajuns pe locurile unde te-ai născut, unde ai muncit din tinereţe, în loc să-ţi alini durerile din urmă, a trebuit din nou să mai suferi.” Aniţa Nandriş Cudla nu poate uita nimic, nici un amănunt nu-i scapă, pentru că ceea ce trăieşte ea, ca şi alte câteva zeci de mii de oameni deportaţi, dezrădăcinaţi, nu se poate uita, nu trebuie uitat, ea fiind una dintre miile de mărturisitori ai suferinţei Arhipelagului Gulag şi făcând parte din categoria unor suflete de o structură aparte. Ea nu scrie din ură sau cu ură, nici măcar nu vrea să se răzbune, săşi atingă în vreun fel duşmanii, căci nu ştie să duşmănească pe cineva (nici măcar nu apare cuvântul „comunism” în cartea ei). Nu simte ranchiună, nu este orbită de furie. Ea scrie povestea vieţii ei, luând-o ca pe o poveste a supravieţuirii în condiţii inumane, subliniind că dragostea, spiritul de sacrificiu, optimismul şi unitatea într-o familie sunt esenţiale, sunt motorul care împinge totul mai departe: „Aciastă dragoste şi iubire de familie ni-a dat putere în toate greutăţile şi am putu rezista şi ni-am sălvat viaţa.”

Mais ou sont les neiges d’antan? Valeria Manta Tăicuţu şi Melania Vergu
55

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

Adrian BOTEZ

A STA NERÂVNITOR ÎN LUNĂ prietenului meu de peste oceane, Ioan Miclău ...era şi-atunci o zi - era şi-o noapte - precum sunt cea de azi şi Cea de mâine - şi stam - nerâvnitor - ci paşnic gânditor senin celest în lună - exact pe muchia dintre vis şi via nestânjeneală-a nemuririi trăite atât de-intens - precum o viaţă ...n-am râvnit - niciodată - de-acolo - din lună s-opresc timpul în loc - doar pentru că-mi părea mai minunată ca minunea - o zi din vara neştiinţei noastre de a fi ... apar - din hău - atâtea motive şi iluzii - încât - cu-nţelepciune nu râvnesc nimic: doar stau şi-aştept să mi se toarcă-ntreg caierul vieţii nemurite - pentru ca-n seară să pot pune capul pe perna razelor selene umplută cu înmiresmate - noptatice ierburi hialine (precum visarea - complicată-n androgin a emisferelor meduze) - şi să-mi mărturisesc - în barba-mi încurcată-ntre alge din văi venerate şi din tăuri de munte - că n-a fost tocmai rău să am răbdare – că toate-au fost cu rost şi pe-ndelete povestite îngerilor din grădina mea de Însuşi Naratorul Dumnezeu

... păsările fac tot ce-au apucat să facă - de la începutul lumii fără mine - gâzele zboară în caraghios - dezlănţuit zig-zag - cum numai timpul mai şovăie - găsind în aer şi cuget - găuri nesperate evadări din rău pecetluita realitate ... - ... în poienile codrului de stele - caii frământă-n copite praf lunar - şi - fulguind din coame - se cabrează-ameţitor pe muchia muntelui din cer treziţi - ori îmbătaţi - deodată albi inorogi - şi strugurii le curg vin sfânt - printre zăbale ... ... iar oamenii - oamenii cei prea din zori inventaţi de lumină se bărbieresc într-una pe obraze - cu tot mai enigmatic întuneric: cum să ajut eu o asemenea rânduială - dusă până la-nalt înfiorata fântână de cotidiene-extaze? TIMP NESIMŢIT trece timpul ca nebunul: nu mi-a aruncat - niciodată nicio privire: a năvălit doar - orbeşte - în viaţa mea - a pângărit-o şi sfâşiat-o - nătâng şi fără-ntrebare - şi-acum vrea să plece - nesimţitul - umblă ca turbatul - să spargă ocniţa pieptului meu coşcovit - să fâlfâie (neauzit criminal) surd şi-nfundat - precum bufniţa - fâl-fâl-fâl - şi să dea buzna - nesătul canibal şi mitocan – iar în alte grădini - uscându-le secătuindu-le părăduind minuni – ofilind nădejdi - stingând credinţe - muguri de vise - fremătând fărâmând nu - nu te las să scapi - să-ţi faci iar - unde vrei şi cum vrei tu de cap - timp nesimţit şi nebun: nu-nu vei sta - nemernic pângăritor aici cu mine: te voi lega butuc cu toate beteşugurile mele fără de număr - şi vom putrezi - amândoi - ca doi siamezi: om şi timp - timp şi om nu se va mai întâmpla nimic în lume - dar nici tu nu-ţi vei face damblaua - peste hoituri de îngeri şi peste colb de

56

SPAŢII CULTURALE
pribegi - prin smerite inimi de pelerini - cu focul zării în ochi - toate - hoituri pulsând de instinctul drumului - fermecătoare ... şi - astfel - omenirea şi viaţa vor căpăta - prin mine un biet măscărici de mahala - nemurirea ... n-o vor - poate - dar o vor avea: trebuie făcut şi timpul ăsta nesimţit - să-şi plătească toate crimele - prin cineva S-A PORNIT PLOAIA DE NEOPRIT doamnei Rodica Lăzărescu ...s-a pornit ploaia de neoprit - necruţător sfredelitoare - împungătoare atotstrăpungătoare - ploaia de meteoriţi - ploaia cea de uluitor dilataţi stropi de foc - care străbate pământul - mâhnit şi netrebnic într-un loc stătător - lălâu aşteptător de... Dumnezeu şi el numai - ştiu de anume (şi fără de nume) ce – ploaia cea iute - sălbatică - dintr-o parte în alta-l împunge-străpunge - şi - apoi - mai departe în jos - străbate tot ce este de străbătut: aştri şi stele planete boccii - amărui şi sanchii - corpuri numai pe jumătate-mbrăcate - dezvelite vederii - dezamăgite morocănoase - şi găuri negre - şi merge-n adâncul adâncurilor - fluviul de pară - focul care dă găuri şi prăpăstii de foc - găuri şi hăuri fără întoarcere - în josul josului - până la rădăcina rădăcinilor lumii - ecou al rotirilor ameţitoare - nebune-ale spumii ... ... şi acolo-i găseşte şi le dă bineţe şi nopteţe - tuturor gnomilor care -n delir de la-nceputul lumii - stau numai într-un chef - numai la mese de-ospeţe – unde doar aurul şi argintul sunt chemaţi să lumineze - făclii printre trupuri contorsionate - cu fălcile şi cu gura şi colţii smucite a muget şi urlet şi chiot - spre sus - cumplit răsucite de secetoasa sete-a minunii ... şi din picăturile focului -scormonesc invidia şi orgoliul Mumelor - invidia şi orgoliul Tatălui Negru al Lumii - răscolesc pântecele seminţelor grăbirii - pântecele-n adormire al ielelor şi ştimelor şi rusalcelor nevăzutelor - celor care de veci se credeau uscate sterpe netrebnic uitate de rază şi plod

nr. 17 / iulie-august 2011

... şi necontenit şi fără cruţare - Pântecul cel de Fală al Beznei slăvite şi neizbăvite se-ncordează şi naşte - naşte - plodeşte într-una - într-una îi scapă pe sub poale - spre susul de frunte-al încununării Lui Dumnezeu - Frunte a sorilor şi lunilor - amândouă stihiile - aflate în magică nuntă de foc - plodesc fără de-oprire – numai arbori cu coroane imperiale - de aur şi-argint - numai grâu zvâcnind ţepos – asmuţit mustăcios - de grele febre solare - şi păpuşoi slăvit întru conuri strălucind şi sticlind - precum coifuri de luptă - miraculoase: ştiuleţii de aur şi-argint - ... numai pomi cu poame de aur şi-argint - numai păgâne ferigi arborescente pâlpâite şi tufişuri gigantic arzând ruguri - ele suite sfidător batjocoritor - exasperat de luminat şi curat - până sub Tronul cel Mare ... da – de sub Tronul Judecăţii din Urmă curg şi cresc – cresc şi curg - nu bureţi labirintici nedescurcăreţi - nu bureţi de pâclă - sălcii meschini - mici şi creţi – ci boscheţi şi smicele de aur şi liane şfichiuind - precum princiare trene de scântei - scăpate de sub ritmul minor al călcâiului - scăpate acum întru văzduh - nepieritorul şi largul şi generosul văzduh acum năpădit de trăsnet şi de aur şi-argint şi de Fulger ... ... plouă invers acum - în univers - numai cu Plozii de Zâne - rămuroşi - crud fibroşi - fiii şi fiicele Tainei şi Gnomilor - ai beznei - cu viscol apocaliptic – şi cu pălălaie cotropitoare stârnite - din buzunarele zgârcite-ale Domnilor - care-n zadar ar mai năzui să oprească plodirea - năpădirea cosmică - în toate şi din toate colţurile şi crăpăturile oarbe-ale Creaţiei Lui năpădirea Seminţei Flăcării Celei Vii - prăpădire a cătuşelor şi zarvei pustii - de lanţuri ale întunericului - acum dezlănţuire descătuşare – întru răcnet vifornic de glorie - a Aurului şi-Argintului - picături arzătoare - adânc sfredelitoare cotropitoare - cu lacrimi de foc ... ... ploaie care - de-atunci - în măruntaiele lumii - nu se mai opreşte - şi cumplit şi bizar cu încăpăţânare mistică - mereu izvorăşte - nimic nu mai ocoleşte - potop de lumină înfricoşată – desăvârşit spre Raiuri de Victorie Vie - a Focului liberată
57

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

Laurenţiu TUDOR
Liniştea ca o pisică arlechin stau pe gânduri ca şi cum aş fi o pisică arlechin pe cabluri un acrobat mergând pe un fir de oţel o mână pe corzi aşteptând liniştea cu încordare ea, plasa pentru încă un pas. Istanbul, amintire-stampă 2010 mi se roteşte Istanbulul prin cap derviş modern cu delicii subtile soarele e o plăcintă sfârâind du-ţi gândul pe cearceaful răcoros al Marmarei O, nostalgie cu mirodenii zaharicale cu gust de netimp mierea fericirii lipeşte degetele de cer eu fac o rugăciune de ţărm întotdeauna solară (Crist face croaziere pe Bosfor mergând pe ape) visez o gură de aur din care bijutier iscusit să fac pentru alţii zâmbete Regele păsărilor zboară Pasărea Iisus în sus O, rege al păsărilor ştiu zborul copt se face lumină adevăratele păsări se topesc ştiu Doamne că Icar a greşit iartă-l lacom de înălţimi a crezut că zborul e fizic că omul e pasăre de carne iartă-l Doamne
58

Tu ne-ai arătat că zborul e invers că se zboară înăuntru că acolo e sinea soarelui scăparea nu! nu se fuge de suferinţă ea e doar coaja prin care zbori mai adânc îţi întinzi braţele ţi le baţi în cuie şi crezi. Poem cât o răsuflare dă-ţi frunza la o parte şi lasă-mă să fiu părtaş la trupul tău, toamnă.

Loredana dormind ea doarme ghemuită lângă mine mareea respiraţiei e lentă prezenţa ei e de ţărm cuminte ca a oricărei femei proaspăt iubită mă uit la linişte ca la un tablou cu natură tainică ziua de august pare o gherghină cât un cap de om roşu încerc eu însumi să respir lent să nu mă mişc ca să nu tulbur suprafaţă de apă a clipei care se tot întinde îmi va fi poate peste zile o zală în plus a seninătăţii

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

FOLCLOR
Gherasim RUSU TOGAN

Pasărea, arborele şi calea dimensiuni prin care omul se imaginează pe sine (I)
Dintre toate ipostazele în care omul s-a imaginat în raport cu destinul, se pare că dihotomia suflet-trup dăinuie ca prezenţă activă şi irizatoare în majoritatea civilizaţiilor. O poezie a destinului, a rostului pe care omul şi l-a asumat pe pământ, un joc al imaginaţiei oferit de şansa supravieţuirii şi-n dincolo de viaţa terestră, a străbătut veacurile şi continuă, încă şi încă, să fascineze. Metafora suflet-pasăre, cântec de nădejde în acel „rai de dincolo de hotarul vieţii”, cea mai frumoasă poemă ce s-a scris vreodată, pe fila generaţilor ce s-au perindat, milenii şi milenii, pe faţa pământului. Ideea de nemurire, credinţa că există o viaţă viitoare, a întărit sufletul omului şi a colectivităţilor iar omniprezenţa Divină determină un comportament ritualic, încărcat de însemne, ofrande şi invocaţii de îndreptare a sufletului omenesc pe calea nemuririi, a raiului, teritoriul accesibil doar sufletelor curate, universul ce stăpâneşte nostalgic pe credincioşii tuturor timpurilor, de la credinţele demonologice şi rituale magice ale asiro-babilonienilor şi până în zilele noastre… Preluăm cântecul ceremonial funerar „Calea raiului”, în care descoperim imposibilitatea găsirii acestei căi, de către muritorul lipsit de bucuria prezenţei divine: „Calea raiului e lungă /cât o viaţă să n-ajungă/ Calea raiului e smeadă ,/ tragi la ea ca la obadă,/ urci, cobori şi nu sfârşeşti,/ cauţi şi nu nimereşti,/ când să zici că ai scăpat/ de la cap ai luat;/ piedici jos şi piedici sus,/ cazi şi te ridici răpus,/ nu ştii care-ţi este scris,/ ce aştepţi şi datu-ţi-s-a” (1) De altfel, drumul înspre lumea de dincolo, adepţii tuturor credinţelor lumii şi l-au imaginat dintotdeauna

ca „obstaculat şi labirintic”, cum plastic îl defineşte Andrei Oişteanu (2) pornind de la observaţia lui Paul P. Drogeanu, care descifrează în simbolul spiralei, respectiv a labirintului, din imaginarul ce predomină societăţile tradiţionale, „forma predilectă de reprezentare arhaică şi universală - a drumului parcurs de sufletul defunctului spre „lumea de dincolo”… (3) Se impune, ca urmare, dintr-un început, descifrarea originii şi a semanticismului acumulat de grupul făpturilor avimorfe, în cadrul căruia simbolul pasăresuflet se reprezintă drept corolar al modalităţii desprinderii de pământ a „imaterialului” ce i-a dat omului înţelegere şi motivare a trăirii miracolului vieţii. Dar ca făpturi alcătuitoare ale aceluiaşi grup se nominalizează şi Pasărea de Foc, ca demon pseudomorf, cu o semantică malefică-devoratoare; Pasărea Măiastră, supravieţuitoare în basmele noastre, ale cărei atribute, aşa cum se va vedea, o apropie de Pasărea Suflet, şi revigorată de geniul lui Brâncuşi, iar, ca simbol al nostalgiei şi înstrăinării, poetica folclorică a reţinut ca metaforă şi Pasărea Dorului, cu întregul ţesut imaginar ce o însoţeşte. Nu scăpăm din atenţie nici mitul Pasării Phoenix, simbol al renaşterii; Pasărea de noapte sau Pasărea Nopţii, vestitoare funestă ş.a. Supravieţuirea mitologică a Păsării Suflet, ca un corolar al întregului grup avimorf şi cu o semantică de mare forţă, dovedită prin întruchipări magice, de mare relevanţă, se datoreşte, credem, faptului că, pe parcursul duratei sale în lume şi, ca urmare, neîmpăcat cu „destrămarea”, omul trăieşte o stare de neacceptat pentru el, a cărui viaţă s-a derulat sub însemnul şi vegherea Divinităţii. El nu-şi poate accepta neantizarea, nu poate să creadă că are să-i fie descojit trupul de această platoşă a nemuririi, asigurată prin sufletul văzut a fi emblema veşniciei. Desigur că răsuflarea păsării-suflet, în expresia lui Brâncuşi, a fost, încă din faza conştientizării fiinţei umane, simţită ca o putere dată de către zei omului, ca o fărâmă din zestrea sa pământeană să nu se piardă, respectiv acel suflu divin ce-i va oferi veşnicia. Şi tocmai teama „şi nu aceea de o putere din afara omului, care stă de obicei la baza primelor manifestări religioase, ci teama de necunoscut, de neaşteptat, de ceva care ar putea să se întâmple, chiar dacă ar fi avut un efect bun, a fost izvorul superstiţiilor”, iar pentru combaterea lor s-au folosit mijloace diverse: „rugăciunile, descântecele, dansurile, libaţiunile şi tot cortegiul de fapte şi ziceri ale unui ritual foarte bogat…”, la care s-au adăugat „obiecte, instrumente, chiar altare şi statui, pe care omul… le-a inventat şi le-a reţinut” (4) Desigur, acestei ultime categorii aparţin şi însemnele specifice, prin care se reprezintă şi credinţele despre suflet, însemnul părăsirii pământului, cât şi a duratei sale, în lumea „cea de sus”.
59

SPAŢII CULTURALE
Drama sufletului ieşit din trup şi reprezentarea lui Sufletul ieşit din trup, sub formă de pasăre îl descoperim la egipteni, „care credeau că ascensiunea sufletului la cer se făcea sub formă de pasăre…”; apoi, în cultele orfice, „ale căror origini provin din Tracia şi care au cunoscut o mare răspândire în lumea grecească, apoi din lumea grecească, în cea elenistică şi romană”, toate având un concept comun: „postulau separarea netă dintre trup şi suflet” (5) Dar pentru noi este esenţial să cunoaştem acel fir ce ne leagă de începuturi şi, în aceeaşi măsură, forţa de penetrare, peste vremi, a unor concepte şi credinţe precum creştinismul, dar şi acele suprapuneri de civilizaţii, îngropate până la urmă sub stratul originar, cât şi alte stări perturbatorii, autentificându-ne certificatul de continuatori ai unei civilizaţii cu origine în negura timpului, de mult, însă, voit aruncată în desuetudine. Revenim, cercetătorii civilizaţiei noastre, ai credinţelor şi datinilor situate în dincolo de fereastra de demultului românesc, respectiv din Dacia mirabilă, remarcă faptul că „…dintre toate simbolurile ce apar în arta dacică, pasărea este un motiv dominant”, de care teritoriul Daciei era marcat în totalitate, dar, din cercetările enumerate, cele cu referire la pasărea sufletului, înspre care mulţi dintre mitologii noştri au făcut trimiteri, sunt marcate de următoarele elemente, devenite emblematice pentru un întreg spaţiu ritualico-magic: „semicalotele din calcar găsite pe zidul din incinta sacră a Sarmisegetuzei Regia… (care) redau simbolic imaginea bolţii vizibile a cerului, cu cele 7 orbite ale planetelor… În spaţiul inferior delimitat de orbita cea mai mică se află un corp de pasăre, împreună cu partea superioară a aripilor ce parcă ţâşnesc spre celelalte nivele superioare ale planetelor.” Semantica lor este descifrată în logica firescului: „Semicalotele cu pasărea sufletului şi cu cele 7 orbite se găsesc în aceeaşi incintă sacră unde există nu mai puţin de 7 sanctuare dedicate zeilor cereşti planetari veneraţi în perioada Burebista-Decebalus” (6). Reţinem, din Rig-Veda, menţiunea că „Pasărea este imaginea sufletului care scapă din trup… iar inteligenţa este cea mai iute dintre păsări” (v. H. Biderman, „Dicţionar de simboluri”). Cât priveşte credinţa dacilor, incintele sacre îl familiarizau pe neofit, încă din timpul vieţii, cu modalitatea prin care el putea să trăiască în veşnicie. Îl întăreau, aşadar, în credinţa că, prin moarte, sufletul se desprinde asemenea unei păsări de sub povara pământeană, înălţându-se la Zamolxe, în paradisul veşnic. În fapt, credinţa în sufletul care se ridică la cer, sub forma unei păsări, era întâlnită şi la romani: „Când murea un împărat, era eliberat un vultur, care ducea în sus sufleul cârmuitorului” (7). Pe scurt, putem deci afirma faptul, de altfel bine
60

nr. 17 / iulie-august 2011

cunoscut, că în lumea antică, greacă şi în cea romană, în diverse practici şi manifestări ritualice, s-au prelungit aceste culte, indiferent de adaosurile semantice acumulate. Ele s-au perindat chiar şi-n creştinism, prin mutaţiile diverse care au intervenit mai ales în arealul carpato-danubiano-pontic. Din acest punct al investigaţiei noastre, vom deveni dependenţi de excepţionala contribuţie a regretatului folclorist Gheorghe Pavelescu, autorului cărţii „Pasărea Suflet. Studiu de antropologie culturală indo-europeană”, Editura Alba Iulia, 2008, şi pe bună dreptate considerată „ca un testament de suflet”. Ca stare emblematică, respectivul obicei funerar, pe care îl va consacra, recuperator, Gheorghe Pavelescu, era reprezentarea lui printr-un stâlp ceresc, pe vârful căruia se aşeza pasărea-suflet, „simboluri vechi de origine indo-europeană” (v. „Introducere”, p. 13-24). Cât priveşte preistoria acestui simbol sau ritual funerar, el s-a născut, ne informează savantul nostru etno-antropolog, pe vastul spaţiu prin care s-au perindat popoarele indo-euopene, între care strămoşii geto-dacilor făceau parte. Aceste vestigii ale unui foarte vechi cult al morţilor sunt cunoscute ca urmare a promovării unui interesant chestionar, stimulat, după mărturia lui Gheorghe Pavelescu, de către Ion Muşlea - Directorul Arhivei de Folclor a Academiei Române; trimise prin ţară, în 21 februarie 1940, i-au oferit, cu tot formalismul şi delăsarea unor corespondenţi care, deşi „nu şi-au dat toată silinţa pentru a da un răspuns corect” (ibidem, p. 18), temeinice surse care să ducă la realizarea unui studiu de o forţă irizatoare excepţională, pe care, însă, autorul n-a mai apucat să-l vadă publicat, respectiv apariţia lui fiind coordonată de către propria-i fiică! Iar dacă în Tomul XI al revistei „Studii şi Comunicări de Etnologie”, publică „Materiale privind Pasărea Suflet”, împreună cu răspunsurile la chestionarul avansat de către Ion Muşlea, scopul este de „a putea fi folosite de noi eventuali exegeţi, ai acestui străvechi obicei, care este „Pasărea suflet” (ibidem, p 18). Ţinem, de asemenea, să nu pierdem din vedere nici geneza studiului, nici a etimologiei sintagmei ce defineşte respectivul ritual funerar, mărturisit de către autor: „Ideea acestui studiu a fost sugerată, fără îndoială, de păsările din cimitirul satului natal – Purcăreţi, jud. Alba - dar şi de unele lecturi din Lucian Blaga („Pasărea sfântă”, din vol. „Lauda somnului” - 1929 şi „Spaţiul mioritic”, 1936, p 162). Sintagma „pasărea suflet” îşi are originea în lecturile preferate din acel timp: Maurice Maeterlink („L’oiseau bleu”) şi Erwin Rohde („Psyche”). De aceea, cea mai vece însemnare - din 14 XI 1939 poartă titlul de „Pasărea albastră” (ibidem, p. 17). Pentru a completa datele despre acest obicei, extragem de asemenea câteva din notaţiile a doi

SPAŢII CULTURALE
cercetători germani, aşa cum ne-au fost oferite de către Gheorghe Pavelescu, atât în „Anexele” din revista amintită, cât şi în volumul apărut postum. Extragem din Harald Krasser, „Stâlpul la mormânt şi Porumbelul. Originea germană a unui obicei românesc?”: „Pe mormântul unui mort necăsătorit de sex masculin se aşează un stâlp cioplit în 4 sau 6 feţe, de 1,80 - 2 m înălţime şi 12 – 15 cm grosime, o pasăre cioplită din lemn, cam de mărimea porumbelului, cu aripile întinase gata de zbor şi cu o coadă ca un evantai care este numită de obicei porumbel, rareori pasăre sau rândunică. Trunchiul păsării, împreună cu capul şi coada, este format dintr-o singură bucată, aripile şi picioarele sunt aşezate aşa încât pasărea, ale cărei aripi sunt căzute, nu are o înfăţişare rară. Stâlpii înşişi sunt despărţiţi sus printr-o scândură proeminentă, depăşind grosimea stâlpului, în care se pune piciorul de lemn al pasării. Stâlpii sunt acoperiţi cu sculpturi bogate cu motive geometrice, rareori cu motive vegetale”; cercetătorul german sintetizează: „Acest obicei este răspândit într-o regiune ce se întinde de la Romos, din apropierea Orăştiei, până la Săcel-Sibiu… graniţa de nord o formează Mureşul… începând cu Lancrămul de lângă Sebeş şi până la Săcel, lângă Sibiu. În timp ce, pe de altă parte, cimitirele româneşti păstrează acest obicei în comunele germane de sub păduri… În afara acestei regiuni se iveşte în apropierea Avrigului, în Săcădate, Cornăţel, dar şi în Galaţi, lângă Făgăraş şi în Ticuşul românesc”. Coloristica: ”porumbelul şi stâlpul sunt vopsite în culori diferite….”; bradul: „…în faţa stâlpului de la mormânt se aşează un brad”; de el, se leagă bani sau batistă. Limitarea asupra bărbaţilor: Obiceiul… este unic în aceste comune ardelene, în timp ce femeile primesc o cruce de lemn; la cei mai bătrâni, bărbaţi însuraţi, stâlpii se termină c o cruce mică, la cei necăsătoriţi, însă, cu o pasăre”. Interpretarea: …Pavelescu consideră că pasărea rămâne în legătură cu stâlpul şi nu cu crucea, deci, un motiv pentru care se consideră a fi un obicei precreştin, Locuitorii acestor sate dau porumbeilor de pe morminte următoarele explicaţii: porumbelul apără corpul mortului să nu-l fure duhurile rele; de aici este vorba, după cum consideră Gh. Pavelescu, de o continuare a funcţiei stâlpului asupra pădurii. Funcţia magică: pasărea slujeşte ca interpretare a sufletului omenesc care rătăceşte, servind acestuia drept adăpost şi joacă în cadrul unei lumi magice a ideilor rolul sufletului care, cu adevărat, poposeşte în preajma mormântului, în timp ce slujeşte dincolo… (în op. cit., p. 34). Deşi se pare că insistenţele noastre au zăbovit, peste răbdările acceptate, totuşi cer lectorului răbdare pentru un ultim aspect, având în atenţie patima şi răbdarea folcloristului Gh. Pavelescu, depusă, decenii la rând, pentru iluminarea acestei magice teme a

nr. 17 / iulie-august 2011

ritualurilor noastre arhaice. Obiceiul păsării-suflet este, aşadar, de origine euro-asiatică: la capătul tinerilor morţi necăsătoriţi se aşeza un stâlp de lemn, sculptat, iar deasupra se aşeza o pasăre din lemn. Suliţa, brad curăţat de cetină, era şi ea înfiptă alături sau chiar în partea cealaltă a mormântului. Se cânta de către feciori şi fete „Cântecul bradului”. Interesant cum pe Ţara Făgăraşului s-a păstrat până azi obiceiul înfigerii suliţei (a bradului) la capătul mormântului, dar pasărea şi stâlpul s-au exclus. Uşor de explicat, factorul ce le-a bântuit continuitatea este de esenţă creştină, crucea, sub presiunea preoţilor, a prevalat, anulând esenţe semantice de mare poezie şi marcă magică precreştină! Fapt regretabil, pentru pierderea „poeziei semantice” care, într-un anume fel, violentează însăşi esenţa de factură, să-i zicem, creştină, şi totuşi… Cu referire la prezenţa acestui gest ritualic atâta amar de vreme, în lumea românească, unicul însemn al despărţirii lumii Daciei , „necivilizate”, de Dacia „Nouă”, subjugată Romei, faptul s-ar explica, în conceptul lui Gheorghe Pavelescu, drept urmare a influenţei creştinismului, „valurile succesive de popoare indo-europene care au favorizat întreţinerea acestui act magic, multă vreme cunoscut fiind faptul că mutaţiile în ritualul funerar sunt încremenite, indivizibile”. Şi totuşi cultul Pasăre-suflet, aşa cum a observat Gheorghe Pavelescu, se prelungeşte şi-n alte semantici tematice, mai ales în cele aparţinând universului casnic şi familial. Iar pentru actuala zonă, Prahova şi Sibiu, autorul rândurilor de faţă a descoperit, sub forme total diferite, doar cu o semantică apropiată, practici adiacente. În apropierea localităţii primăriei Rahtivani, pe acoperişul unor case vechi (cinci la număr), se pot vedea figurine din tablă, ca adaos la hornul casei, compus din: scară, săgeată - pasăre, asamblând, pe o tijă, întreg angrenajul rotindu-se în bătaia vântului. Incontestabil, grupul figurativ efectiv prelungeşte prin motivele sale pe cel cu origine în ritualul funerar străvechi. De asemenea, în judeţul Sibiu, pe Valea Hârtibaciului, în localităţile Retiş, Noiştat, Netuş ş. a., pe frontispiciul unor case vechi, respectiv pe calcanul de deasupra ferestrelor sau chiar între ferestre, se mai poate încă descoperi un ansamblu figurativ, având în centru „porumbelul”, deasupra crucii sau între stâlpii ce se ridică într-o parte sau cealaltă a faţadei, susţinând parcă întreaga construcţie de idei. Desigur, în aceste ultime construcţii imaginare, simbolistica adaugă şi ideea de continuitate, linişte şi bun augur, potrivite unei lumi cu promisiuni benefice, în întremarea lor. Nici Cucul, ca simbol sezonier, cu semnificaţii duale, nu este departe de concentrul avicolului magic: „De la brazda plugului, la cântecul cucului” (Zicere). Calendarul, observa regretatul etnolog Ernest Bernea,
61

SPAŢII CULTURALE
ca rânduială a vremii, „are zile de tot felul, dar nu seamănă una cu alta. Nu poţi face marţi ce faci duminică şi nici în aprilie ce faci în septembrie” (8). Respectivul sistem de gândire este, desigur, rezultat din experienţa lumii tradiţionale, cu diversitatea comportamentelor ce le implică pe traseul întregului an calendaristic, în relaţie cu mutaţiile din inima naturii, caracteristicile muncilor şi, de ce nu, relaţiile dintre oameni, cu suma conceptelor ce le implică. Într-un asemenea sistem de gândire, am putea, de ce nu?, încadra şi repertoriul care cuprinde atât cântecul cucului, cât şi cântecele despre cuc, spaţiu al unei anume civilizaţii, din care doar cântecul, despuiat de esenţa lui magică, a mai supravieţuit până în zilele noastre. Dar să remarcăm totodată şi faptul că, în grila definitorie a respectivului calendar, adeseori păstrat prin încrustarea lui în memoria colectiv-tradiţională, există o zi apoteotică, prea uşor trecută cu vederea, dar memorabilă pentru vremurile duse: ziua în care femeia primea din partea Dumnezeirii cinstea unică şi irepetabilă, aceea de a deveni Mama Unicului Său Fiu. Calendaristic, însemnul ce o nominalizează este Buna Vestire sau Blgoveştenie. În acest prag al primăverii, creştinii îl cinstesc pe Sfântul Arhanghel Gavril, care o anunţă pe Sfânta Maria că a fost aleasă să-l nască pe Iisus. De-atunci, în cinste şi smerenie sub însemnul unui anumit ritual, acestei zile i se acordă cinstea ce i se cuvine. De-aici, o întreagă semantică, revelatorie în spaţiul unui anume sistem de civilizaţie. Este ziua dezlegării la peşte, iar cântecul cucului se aude pentru întâia oară, cântec vestitor de bine, de încredere în ce are să vină, iar oamenii au datoria s-o întâmpine cum se cuvine: veseli, cumpătaţi în toate, cu bani în buzunar şi îmbrăcaţi curat (9). Cucul le vesteşte oamenilor venirea primăverii, iar Sfântul Gavril rosteşte pentru prima dată numele lui Iisus. Ne aflăm, aşadar, la răspântia unui timp magic, cel al Marii şi Bunei Vestiri, întronat de către sfântul Gavril, iar cucul devine, în singurătatea sa, vestitor al respectivului scenariu magic. Pasărea magică este, ca atare, considerată pasăre-vestitoare şi prevestitoare şi pasăre-regină a timpului sacru, aureolată prin voalul inefabil al sacrului. Emblematică este şi durata predominării timpului magic creat de către pasărea măiastră-cucul, în universul căreia omul tradiţional pătrundea fascinat şi-n toate dator, pe acest miraculos itinerar: „de la brazda plugului,/ la cântecul cucului”. Acest itinerar are ca durată spaţiul temporar de la Buna Vestire şi până la Sfântul Petru, când, ne spune memoria arhaică, cucul stârpeşte de a mai cânta, că sfântul Petru caută să-l prindă, căci cucul i-a furat calul” (10). Cu caracter general, reţinem faptul că multe dintre păsări, de altfel, în viziune mitică, devin factori prin
62

nr. 17 / iulie-august 2011

intermediul cărora omul îşi construia propriile sale viziuni, născute în acel illo tempore: despre lume, legi, viaţă, moarte, după un calendar anume, în care o simbolistică învăluită în mantia magicului acţionează intens. După C. Lévi-Strauss, între viaţa păsărilor şi viaţa oamenilor s-a realizat o construcţie, în care se îmbină atât afectivul, cât şi logicul, în primul rând în virtutea statutului lor de fiinţe umane metaforice” (11). Celor de mai sus, le adăugăm noi capacitatea omului de a-şi metaforiza gândurile, sentimentele, în genere, mesajele fundamentale prin care-şi explică viaţa, recurgând cu predilecţie la universul floral şi cel al păsărilor, preluându-se de la fiecare funcţia poetică a conceptului construit prin sistemul de referinţe inclus. Cât priveşte conotaţiile, ele se omologhează în varii forme, percepute după anume canoane şi precepte imuabile; de la floare, mirosul, culoarea, mediul de creştere şi mai presus de orice, funcţia mitico-simbolică pe care o poartă: „Mult mă-ntreabă iedera,/ de ce nu-s verde ca ea/ Iedera poate fi verde /Că numai la umbră şede…” (12). În relaţie, lumea păsărilor este şi ea inclusă în sistemul mitico-simbolic, însumând o gamă amplă de caracteristici, cu funcţii mitico-simbolice diverse şi omologări diverse în destin uman: „De la brazda plugului, / La cântecul cucului/ Mi-am dus greul dorului./ Cucule, pe unde mai,/ De pe la mine nu stai,/ Stai pe creanga fagului / Şi cântă-i pribeagului!/ Hăi, măi cuce, nu te duce, / Prea devreme nu-mi fă cruce/ Cuce, cuce şi iar cuce!”. Astfel, în cele două interpretări de mai sus, forţa magică este iscată ca expresie a unei dorinţe puternice, exprimată prin alegorii diverse, învăluite în religiozitate şi respect.
______________

(1) în Andrei Oişteanu, Dendrologie românească…, Rev. de etnologie şi folclor, tom 33, nr. 1, 1988, p. 68 (2) Apud ibidem (3) (3) P. P. D., Despre un model poetic al marii treceri… (4) A. Nor, Credinţe, rituri şi superstiţii geto-dacice, editura Antet, p. 98 (5) Dan Oltean, Religia dacilor, Ed. Saeculum I O, 1992, p. 449. (6) Dan Oltean, op.cit., p. 451 (7) Dan Oltean, op. cit., p. 450 (8) Ernest Bernea, Spaţiul, timp şi cauzalitate la poporul român, Editura humanitas, 1977, p. 196. (9) Credinţe, superstiţii româneşti, după Artur Gorovei, şi Gh. F. Ciauşanu, E d. Humanitas, 2000, p. 82 (10) ibidem (11) C. Levi- Strauss, Gâdirea sălbatică, Editura Ştiinţifică, 1970, p. 371. (12) Cules de Ilarion Cocişiu, în Cântece din Ardeal, Sighişoara, 1940

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

Ionel NECULA

Eminescu şi fundamentele statului de cultură
Ca multe din problemele evoluţiei româneşti, şi cea a epistemologiei statului naţional român a intrat în atenţia cărturarilor noştri târziu, după ce în Occident teoreticienii îi cam exploraseră temeiurile teoretice şi principiile epistemice. Filosofia europeană începuse să se particularizeze, să capete conturul şi fizionomia comunităţii pe care o reprezenta, să devină naţională, iar tendinţa se va accentua mai pregnant după ce Wilhelm Wundt îşi va publica lucrarea Naţiunile şi filosofia lor, care a încurajat particularizarea viziunilor filosofice şi replierea lor pe trunchiul unor realităţi etnice distincte. Ca ţară ce-şi cărăuşea povara unor întârzieri de evoluţie, România reclama şi ea nevoia unor clarificări doctrinare, nevoia de a-şi plia speculaţiile pe particularităţile firii româneşti, după modelul abordărilor din Apus. Sigur, ideea va căpăta amploare în perioada post-eminesciană, dar poetul are meritul de a fi sesizat-o in nuce şi de a fi prefigurat-o prin notaţiile sale ocazionale disipate prin manuscrisele sale. Eminescu s-a implicat în epistemologia statului român, aşa cum se ipostazia la acea vreme pre şi post-independenţă, convenind să facă de cap limpede la problemele întârziate ale ţării într-o vreme când, vorba lui Maiorescu, erau toate de făcut. Pentru junimiştii grupaţi în jurul lui Maiorescu, cei mai mulţi dintre ei formaţi la Universităţile germane, realitatea românească se profila nu numai ca întârziată, dar şi indecisă în ceea ce priveşte direcţia de evoluţie, sensul şi noimele devenirii istorice. Mecanismul vieţii politice de stat se arăta greoi, pătimaş şi improductiv, iar cei ce se aruncau în vâltorile lui aveau puţine şanse de a se

face profilactici şi salubrizanţi. Politicienii români p e n d u la u î n tre re cu n o a ş te re a v o ie v o d ul ui îngăduitor şi ciamburia din teritoriu, unde arendaşul şi latifundiarul făceau legea şi sancţionau discreţionar orice formă de neascultare. Funcţiona rotativa guvernamentală, dar dezechilibrul dintre guvernările liberale şi cele conservatoare era imens şi bine marcat în tentativele de construcţie a României moderne. Eminescu a avut nenorocul să facă publicistică exact în timpul lungii guvernări liberale (1876-1888) şi trebuia, cum stă bine unui ziarist, să ia atitudine şi să combată, cu precădere, partidul aflat la putere – prin natura lucrurilor mai expus la reacţii critice şi la o abordare mai oţărâtă. Nu s-ar putea spune că i-a cruţat pe conservatori, dar, nefiind implicaţi direct în actul de guvernare, erau mai puţin expuşi exerciţiului critic. În centrul atenţiei erau liberalii, care, prin sporirea aparatului fiscal şi birocratic, prin consolidarea statului poliţienesc, păreau specializaţi în risipirea nechibzuită, discreţionară, şi clientelară a resurselor ţării. Trebuia să ia atitudine faţă de acea deşănţată vlăguire a bugetului, datorită mulţimii sinecurilor introduse – nu după necesităţi şi competenţe, ci după pretenţiile şleahtei politice, care trebuia cadorisită pentru serviciile electorale arătate. Verva oţărâtă a poetului îşi trăgea substanţa din observarea acestei realităţi, dar concorda şi cu politica partidului conservator, căruia gazetarul, indirect îi făcea un mare serviciu. Prezenţa poetului la oficiosul partidului conservator, „Timpul”, se datora nu atât unor afinităţi doctrinare, cât amiciţiilor sale cu fruntaşii partidului conservator şi, desigur, dezavuării politicii liberale. De fapt, ţara întreagă era exasperată de îndelungata aşezare în exerciţiul puterii a liberalilor, încât atunci când a trebuit să predea puterea conservatorilor în ţară, s-au organizat manifestaţii mai entuziaste decât la declararea independenţei. Din nefericire, venirea la putere a conservatorilor, în 1888, nu l-a mai găsit apt de exerciţiu gazetăresc, aşa că nu ştim cum ar fi arătat verbul lui Eminescu în timpul guvernării conservatoare. Putem însă bănui c-ar fi fost la fel de consecvent cu principiile sale ferme şi statornice în ceea ce priveşte ţara şi destinul ei în lume. Căci Eminescu nu făcea doar o critică accidentală şi punctuală la actele administraţiei liberale, ci privea problemele evoluţiei româneşti dintr-o perspectivă filosofică largă, detaşată de ceea ce este aleatoriu şi vremelnic în spiritul românesc. Era încredinţat că România nu-şi va putea croi un vad propriu de afirmare în lume decât printr-o râvnă creatoare încorporată în fapte de cultură
63

SPAŢII CULTURALE
convingătoare, singurele care pot neutraliza tendinţele de dominaţie pritocite, mai mult sau mai puţin mascat, de imperiile vecine. Ideea era mai veche, poetul o creditase încă din timpul manifestărilor de la Putna din 1871, desfăşurate sub deviza cultura este puterea popoarelor, dar acum, în anii de trudnicie gazetărească, când România intrase deja într-o altă fază de evoluţie, problema era aşezată în termeni mai fermi, mai motivaţi şi mai bine precizaţi epistemic. Înregistrând cuvintele unui diplomat englez, adresate domnitorului Carol I, că România este destinată a juca un rol civilizator între popoarele din Orient („Curierul de Iaşi” din 6 oct. 1876), Eminescu se arată măgulit şi le reproduce cu satisfacţie. Ulterior, va preciza cu mai multă tărie că izbânzile din domeniul culturii şi ale valorilor pun mai bine în evidenţă meritul popoarelor mici (ca al nostru) şi le scoate de sub incidenţa dreptului celui mai puternic. Trebuie, scria poetul în „Timpul” din 22 iulie 1880, să fim un stat de cultură (subl. n.) la gurile Dunării; aceasta este misiunea poporului român şi oricine ar voi să ne risipească puterile spre alt scop pune în joc viitorul urmaşilor şi calcă în picioare roadele străbunilor noştri (Opere, vol. XI, p. 311). Care sunt fundamentele statului de cultură imaginat de Eminescu? E adevărat că poetul nu şi-a articulat conceptul în toate determinaţiile sale, dar găsim, cercetându-i risipirile publicistice, toate elementele constitutive, care să-i configureze funcţia catalitică şi paradigmatică pentru înţelegerea evoluţiei româneşti. Componenta esenţială a statului de cultură este, desigur, cultura, creaţia spirituală şi multitudinea valorilor plăsmuite de un popor, care să-i asigure un loc privilegiat printre popoarele lumii. Valorile culturale sintetizează cel mai bine energia spirituală a poporului român şi-l ajută în redobândirea vechii demnităţi pierdute, a celei de pe vremea lui Matei Basarab, bunăoară, când românii erau relativ unul din popoarele cele mai culte din Europa (ms. 2257, p. 415). Resurecţia acestui elan cultural are o semnificaţie panoramată întrucât aici, între hotarele strâmte ale Tării Româneşti, trebuie să se adune capitalul de cultură din care au să se împrumute fraţii noştri de prin ţările de prim prejur, dimpreună cu celălalte popoare mai înapoiate decât noi. Ideea o vom regăsi, aproape nemodificată, câteva decenii mai târziu şi la Cioran, care, la fel, credea că România este menită să joace un rol privilegiat printre popoarele din Balcani. Eminescu era convins că esenţa spiritului românesc trebuie extrasă din firea nepervertită a celor ce reprezintă talpa ţării, a oamenilor simpli de la ţară, din cătune şi colibe, a păstorilor, plugarilor
64

nr. 17 / iulie-august 2011

şi prisăcarilor care tezaurizează cel mai bine mintea clară şi sănătoasă structurată în ceea ce se numeşte bunul simţ. Nimic nu poate asigura mai bine propăşirea unui popor ca investiţia în cultură şi în creşterea nivelului spiritual al comunităţii. E matematic sigur cu toate astea că tot ce se face fără o dezvoltare paralelă a culturii în zadar se face, că orice progres real se operează nu în afară, ci înlăuntrul oamenilor (Timpul din 12 oct. 1882) Deseori Eminescu asociază starea de cultură a unei comunităţi cu moralitatea, cu conduita şi comportamentul moral. Cu cât un popor are un nivel de cultură mai ridicat, cu atât este mai dispus să înţeleagă şi să respecte noimele şi convenţiile sociale, spre deosebire de Schopenhauer, care respingea orice formă de progres, oportunităţi subiective corelative; o naţiune îşi conservă specificul şi distincţiile prin ereditate şi-şi apropie abilităţi şi caracteristici noi prin adaptabilitate – principiu progresiv prin care caută să-şi apropie aptitudini nouă ce le impune noul mediu înconjurător (Timpul din 12 oct.1882). În strânsă legătură cu aceste oportunităţi, Eminescu explică şi conceptul nivelului de cultură şi al stadiului cultural ce caracterizează un popor într-un anumit moment al evoluţiei sale Un popor incult care tinde cu stăruinţă, însă gradat, de-a ajunge la civilizaţie, care se desprinde el însuşi zi cu zi a-şi apropia îndemânările şi cunoştinţele altora, ajunge în adevăr să egaleze pe ceilalţi. Dar la aceasta nu gândeşte nimeni. Lucrul la care aspiră toţi este a se folosi numai de avantajele civilizaţiei străine, nu însă a introduce în ţară condiţiile de cultură sub cari asemenea rezultate să se producă de sine. (Ibidem). În deplin acord cu teoria maioresciană a formelor fără fond, Eminescu nu repudiază nevoia împrumutului unor forme din Occident, dar insistă că nu trebuie să se facă din aceasta o regulă, să se neglijeze fundamentul dinăuntru, să se ignore nevoia producerii de sine. Sesizase bine că importul masiv de forme etranjere are ca rezultat sincronizarea statului român cu ceea ce se înfăptuia în Apus, dar indică şi o anumită impotenţă intelectuală, o incapacitate funciară de a-şi plăsmui structuri proprii - compatibile cu realitatea naţională statornicită în timp, în istorie şi fixată în datini, obiceiuri şi tradiţii. Diferenţa de nuanţă dintre teza lui Eminescu şi abordarea pontifului junimist era evidentă. În timp ce Maiorescu sublinia apăsat nepotrivirea dintre formele preluate din Occident şi starea înapoiată de lucruri de la noi, Eminescu se înfăţişa ca un protector al fondului autohton, pe care-l dorea sănătos şi curat, neafectat de formele transplantate din Apus.

SPAŢII CULTURALE
A înţeles bine conceptul de civilizaţie şi-a fost foarte aproape de anticiparea ideii lui Spengler, a fracturii dintre civilizaţie şi cultură. Condiţia civilizaţiei statului este civilizaţia economică. A introduce formele unei civilizaţii străine, fără ca să existe corelativul ei economic, e curat muncă zadarnică. Deşi esenţială, singură cultura, creaţia de valori spirituale, mai preciza Eminescu, nu poate să susţină întregul eşafodaj al statului de cultură a cărui înfăptuire reclamă conjugarea mai multor componente endemice. Cel mai adesea, ideea este asociată cu moralitate şi cu starea de civilizaţie, dar şi cu limba, cu religia şi cu instituţia bisericii al căror rol catalitic în viaţa comunităţii îl subliniază neobosit în toată activitatea sa publicistică. Vreme î n d e lungat ă, în evo luţia so cietă ţii român e ş ti , naţionalitatea era adeseori confundată cu religia (…) Dar de la reformaţiune încoace, la noi îndeosebi de la Matei Basarab, care-a dat poporului unitatea de limbă şi de credinţă, deznaţionalizarea chiar individuală e aproape cu neputinţă. Cărţile de sub Matei Basarab sunt pentru români ceea ce Biblia lui Luther a fost pentru popor deosebit, incapabil de-a se confunda cu altele, şi care, cu toată împrăştierea sa politică, rămâne unul şi acelaşi. (Opere vol. XIII, p. 270). Dar poetul mai precizează ceva; precizează că, pentru a-şi exercita rolul sinergic şi catalitic în viaţa comunităţii, biserica ar trebui să fie deasupra partidelor şi ar avea datoria de-a apăra interesele ei proprii, iar nu a se face sprijinitoarea cutărui sau cutărui partid politic. (Opere, vol. XIII, p. 132). Omenirea n-a descoperit nimic care să suplinească sau să se substituie rolului binefăcător al bisericii în viaţa comunităţii. Iată două mii de ani aproape de când ea (biserica şi învăţăturile evanghelice ad.n.) au ridicat popoarele din întuneric, le-au constituit pe principiul iubirii aproapelui, două mii de ani de când biografia fiului lui Dumnezeu e cartea după care se creşte omenirea. Religia, mai preciza Eminescu, a furnizat omenirii modelul uman ca tip de perfecţiune după care să-şi modeleze caracterul şi faptele. Statul de cultură nu poate fi conceput fără sâmburul vecinicului adevăr semănat în lume de nazarineanul răstignit (care) a cătat să se-mbrace în formele frumoase ale bisericii (Opere, vol. XVIII, p. 134). Dar, vorbind despre modelul axiologic propus de biserica autocefală românească în viaţa comunităţii, Eminescu nu pierde din vedere raporturile ei conducerea statului, înfrigurarea cu care cei aflaţi în efemere funcţii de conducere politică, îşi asumă, după modelul domnitorilor vechi, învăţăturile creştineşti şi cată să se ţină în spiritul lor. Era un obicei ca Domnul, în ajunul (zilei, ad.n) de a se urca pe

nr. 17 / iulie-august 2011

tron, să se închidă în zidurile unei vechi mănăstiri şi să treacă, într-o reflecţie de zile întregi în revistă trecutul ţării şi al strămoşilor ca, faţă cu zgomotul asurzitor al actualităţii să-şi deschidă ureche sufletească în linişte şi în tăcere legendei trecutului. Există încă în manuscris o carte românească numită Ceasornicul Domnilor care cuprinde în mai multe volume atât înfăţişări din viaţa trecutului cât şi norme de virtute şi înţelepciune. Era grea în adevăr sarcina unui Domn în zilele vechi, care împreuna în el adeseori toată răspunderea şi toată suveranitatea naţională şi ei erau prea buni creştini şi prea buni patrioţi pentru ca menirea misiunii lor pe pământ să nu le atingă sufletul într-un chip dureros (Opere, vol. XII, p. 169). De cele mai multe ori, când vorbeşte despre funcţiile duhovniceşti ale bisericii, Eminescu face apel şi la istorie, la felul cum şi-a grădinărit misiunea în trecut, de-a lungul evoluţiei statului român. Activitatea bisericească era privită complex, şi perspectivant în ansamblul înrâuririlor ei socioculturale şi în opoziţie cu situaţia din vremea sa. Bietul Varlaam, mitropolitul Moldovei şi al Sucevei, care, în înţelegere cu domnii de atunci şi c-un sinod general al bisericii noastre, au întemeiat acea admirabilă unitate care-a făcut ca limba noastră să fie aceeaşi, una şi nedespărţită în palat, în colibă şi-n toată românimea, şiar face cruce creştinul auzind o păsărească pe care poporul, vorbitorul de căpetenie şi păstrul limbei n-o mai înţelege (Opere, vol. X, p. 394). În vremurile vechi, medievale, când statul român nu-şi activase încă întreaga autoritate instituţională, biserica, mai spune Eminescu, a fost maica spirituală a neamului. Ea, în vremea lui Matei Basarab şi a lui Varlaam a născut unitatea limbei şi unitatea etnică a poporului (Opere, vol. XII, p. 80). În timp ce alte biserici ortodoxe surori şi vecine au arătat veleităţi de papism (biserica bizantină), de cezaro-papism (biserica rusă), biserica noastră a fost din capul locului o comunitate religioasă care îmblânzea prin iubire inegalităţile sociale (Opere, vol. XI, p. 305). Publicistul-poet nu pierde din vedere că biserica răsăriteană e de optsprezece sute de ani păstrătoarea elementului latin lângă Dunăre. Ea a stabilit şi unificat limba noastră într-un mod atât de admirabil, încât suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise. (Opere, vol. X p. 187). Mai mult, ea (biserica ortodoxă) a înlocuit la români, în timpii cei răi, organizaţia politică şi economică. Astfel întâmpinăm în oraşele mari biserici care aparţineau fiecare la câte o breaslă, iar în Ardeal vedem că ea a devenit totul pentru români: ea organizează şi întreţine învăţământul primar, cel secundar clasic chiar şi cel real al poporului. Preotul de-acolo n-a învăţat numai canoanele, ci şi disciplinele economiei de câmp; el
65

SPAŢII CULTURALE
e învăţător şi sfătuitor în interesele morale şi materiale, ba chiar în cele juridice, ale poporanilor săi (…) Firele vieţii religioase se ţeseau în tot organismul social; în familie, în şcoală, în relaţiile economice chiar. Mănăstirile cele mari erau ateliere de industrie: se tornau litere, se ţeseau materii de lână, se lucra lemnărie de toată mâna, ba erau şi fonderii de turnat metale (Opere, vol. XI, p. 325). Insensibil la problemele istoriei, Eminescu nu s-a arătat niciodată, iar opera sa publicistică chiar are nevoie de un fundal panoramat şi de o perspectivă de ansamblu pentru a-şi sedimenta paradigma statului de cultură. Istoria omenirii, spunea într-o scrisoare deschisă adresată lui Dumitru Brăteanu şi publicată în Telegraful din 18 august 1871, e desfăşurarea cugetării lui Dumnezeu (Opere, vol. IX, p.99). Această idee formulată la doar 21 de ani o va tezauriza obsesiv în toată publicistica sa ulterioară. Fără cultura trecutului, va sublinia şi în articolul publicat în Timpul din 22 iulie 1880, nu există iubire de ţară (Opere, vol. XI, p. 259). Dar ideea statului de cultură ar fi fost incompletă dacă poetul n-ar fi inclus între componentele ei şi datina, tradiţia şi obiceiul pământului, aşa cum s-au statornicit în istorie şi cum s-au conservat prin transmisia nealterată de la o generaţie la alta. Poporul român se mulţumeşte cu puţin; se mulţumeşte să ţină c-o copilărească iubire la cele moştenite din vechi într-ale obiceielor, a limbii, a bisericii şi nimeni nu-i va câştiga simpatia dacă nu-i va respecta aceste minime cerinţe de conservare a specificului său etnic. Nu

nr. 17 / iulie-august 2011

tăgăduim că necesităţi politice pot face să înclinăm spre Austria, dar necesităţi nu simpatii. Simpatiile românilor din petecul liber al pământului lor, va stipula şi în Timpul din 19 septembrie 1880, nu se poate câştiga decât prin respectul pentru naţionalitatea lor, astfel cum se prezintă, ca tradiţie religioasă, ca datină şi obicei (Opere vol. XI, p. 337). Cine cercetează publicistica eminesciană rămâne surprins de frecvenţa cu care poetul revine şi accentuează asupra nevoii de cultură şi, în ultimă instanţă, a corolarului acestei nevoi statuat sub paradigma statului de cultură românesc. Religia, limba, naţionalitatea, istoria, moralitatea, datina, tradiţia şi obiceiul pământului constituie temeiurile acestei idei generoase şi-i nervurizează întreaga arborescenţă epistemică. Publicistul Eminescu n-a fost cu nimic inferior poetului, doar că această ipostază – poate nu chiar neintenţionat – a fost ţinută în umbră şi depreciată, considerată ca ipostază secundară celei poetice. Încă mai stăruim. Cel mai mult în publicistica eminesciană impresionează seriozitatea ideilor abordate, rigoarea documentaţiei pentru a-şi susţine tezele şi ideile şi expunerea lor complexă, desfăşurată, cu folosirea tuturor datelor colaterale – stilistice şi chiar anecdotice – în ipotecarea lor. De asta spun, publicistul Eminescu a fost într-o permanentă competiţie cu poetul şi nu se poate credita o ipostază în dauna celeilalte. Poetul şi publicistul cooperează, se complinesc şi se vitaminizează spornic şi reciproc.

August 2009 - Muzeu cu scriitori la Râmnicu Sărat
66

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

Virgil BORCAN George Toma Veseliu: Colonia (Noi exilaţi la Pontul Euxin)
După 33 de ani şi numai Bunul Narator mai ştie câte variante, respins de cenzură, fragmentat, prescurtat, pierdut şi rescris rând cu rând, romanul Colonia al târgovişteanului George Toma Veseliu vede în sfârşit lumina tăioasă a tiparului la deja consacrata editură “Bibliotheca”, spre finele lui 2010. Nimic ieşit din comun, veţi zice, de n-ar fi avertismentul lui George Negrici de pe coperta a IV-a, care observă “virtuţile acestui roman polifonic cu numeroase pasaje de virtuozitate faulkeriană şi cu un număr copleşitor de eroi indimenticabili”. Epopeic, gâlgâitor, rabelaisian pe alocuri, “Colonia” îţi întinde de la prima la ultima pagină câteva capcane narative, ca pentru a-ţi testa vigilenţa lecturii. Mai întâi subtitlul propune un pact de lectură insidios, pentru că ziaristul Matei Vişan (protagonistul / narator implicat, reconvertit în profesor de ţară) nu e un Ovidius Naso exilat pentru transgresarea vreunui tabú erotic, iar Pontul Euxin, deloc primitor în realitate, alcătuieşte o zonă deluroasă, cu ţărani navetişti la sondele de petrol din Perimetrul Malu Roşu / Ocniţa / Moreni. Ar putea fi eventual o “colonie penitenciară”, ni se explică (p.225): “absolut toţi cei căzuţi în dizgraţie, în administraţie, în politică, în învăţământ urmau să treacă pe aici, pe la Ocnele Mici ot Târgovişte pentru “purificare”. Organigrama îi cuprinde printre mulţi alţii pe: primarul Walter Florescu, casierul Busuioc, profesorul-director Mişu Ionescu, secretarul primăriei Adânceanu, profesoara (o “iapă nărăvaşă”) Laura-Zambilica Poponete; câteva piese doar, pe o tablă de şah mult mai complicată, în care chiar personajele de rang inferior au un profil p s i hol ogi c e x trem de pr eg n an t, memorabil. Adânceanu de pildă - un fel de Gheorghe Dinică manierat, deştept, care împrumută mereu bani fără să-i mai dea înapoi - descinde dintr-o tipologie autentic balzaciană, chiar dacă e relativ sumar conturat. Contextul e cel postbelic al cooperativizării, cu “adaptaţi” şi inadaptabili, o lume în continuă ebuliţie, care parcă mereu aşteaptă ceva - şi totuşi nimic nu se întâmplă: “Colonia“ e un exemplu perfect, mutatis mutandis, pentru un posibil “loc unde nu s-a întâmplat nimic”. Locul cibernetic prin excelenţă e şcoala generală din Ocniţa, unde se întretaie majoritatea firelor narative şi unde Matei Vişan predă limba română, dar ar putea fi la fel de bine cârciuma, primăria, izlazul unde la un moment dat copiii descoperă un cadavru (scenă decupată parcă aidoma din Moromeţii I) sau exploatarea petroliferă.

De obicei, tonul e sarcastic; un umor ţărănesc, lipsit de menajamente, ieşit parcă din pământul clisos mirosind a petrol: “Primaru’ e tata al comunei, trebuie să ştie tot ce mişcă şi ce nu mai mişcă pe raza comunei” (p. 205); “Brăcinarul nostru, aproapele nostru” (Brăcinar e numele unui personaj episodic); “să intre mai ales în Partid, dacă avea fălcariţă şi ştie să mănânce bine căcat“ (p. 188); “Originea e sănătoasă, gândirea e sănătoasă, dar dumneata, domnule Matei, ai ieşit sănătos? Nu cumva te-ai ataşat cam mult?” (p. 188), etc. Nu însă şi cinic. Luciditatea auctorială e uneori duioasă, profund umană, ieşind din “propensiunea mea (Matei n.n.) spre o ciudată şi neistovită poftă de a identifica oamenii”. Când, uneori, sunt mediocri, aceştia se definesc prin chiar truismele pe care involuntar le produc, şi care declanşează ironia subiacentă a autorului (“Pasiunea e însăşi raţiunea de a fi”, crede un oarecare Ionicescu, care mai şi mărturiseşte că “scrie romane”). Încăierările, iubirile, intrigile, beţiile - toate au o intensitate dureroasă, aproape stridentă, dar nu mai puţin autentică. Aşa ceva şi-ar fi dorit Garabet Ibrăileanu, când îi reproşa “prea mulţii zarzări” lui Ionel Teodoreanu. Cum spuneam însă la început, vigilenţa lecturii nu trebuie să slăbească niciun moment, pentru că romanul “scapă” în permanenţă schemelor retrospective. Realist, de acord, dar fără încrâncenarea lui Faulkner. Roman ţărănesc? Poate, dar nu poporanist, nici tocmai moromeţian şi oricum superior detaşat de epoca, în fond, lamentabilă pe care o consemnează. Din loc în loc, povestirea (le récit) e suspendată de inserturi în cea mai bună tradiţie textualistă, mai ales atunci când lectorul e invitat să umple paginile intenţionat (?) rămase albe. Apoi, din nou, sumbru: „Deasupra noastră, documentul se constituie ca un monument al Istoriei” (p. 129). Liric alteori, ca strigătul lui Fănuş Neagu: „Aud cum venele îmi cer sânge, şi vin, şi ţuică, şi femei, nu pe Ioana fiindcă te-a vrut pe tine, şi cai mă, cai pe care să-ncalec, să spintec câmpul noaptea pe lună, spre lunca Dunării”. Sau chiar pur oniric, precum în episodul halucinatoriu pe care antecedentele psihiatrice ale lui Matei, agravate de alcool, îl provoacă. Summa summarum însă, nu trebuie văzută aici dorinţa de epatare a burghezului - cititor şi nici exerciţiile de virtuozitate pe care tribulaţiile acestei capodopere a “literaturii de sertar” (în cel mai bun sens al cuvântului) le-a îngăduit. Pur şi simplu, crede naratorul şi suntem obligaţi să-i dăm dreptate, “e posibil ca ficţiunea să devină o realitate mai adevărată decât cea pe care o trăim”. (p. 264) Realitatea unei epoci dureroase, dureros evocată. Şi totuşi cu umor şi fidelitate. Fidelitatea unei oglinzi plimbate de-a lungul unui drum. Dar nu acesta e, în fond, Romanul?
67

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

Valeriu SOFRONIE

Paul Blaj şi noua astronomie a eului
După volumul de debut din 2001, ”Muream Vorbelor”, urmat strâns de ”Numen. Gestul Drumului”, ”Monedele Tristhaliei”, ”Valsul Vocalei”, ”Graiul cu accent de mort”, ”Aristocraţia foielii” i ”Poetul miazănoapte”, Paul Blaj îşi aruncă în 2010 mănuşile brodate cu poeme ”Mănuşi pe nisip” (Editura Napoca Star – Cluj). Ca orice mănuşă aruncată, pe nisip sau în altă parte, cartea este o provocare adresată celor care ştiu să provoace şi să se lase provocaţi – ascultătorilor şi vorbitorilor de poezie. Temele sale sunt veşnicele teme ale celor care s-au ridicat pe vârfuri să zgârie cerul cu un cui: vidul, memoria, uitarea, plecarea, căutarea, fericirea, drumul, muzica, izolarea, moartea, liniştea, punctul de sprijin, repaosul, materia corporală şi cosmică, peronul, adevărul, veşnicia, femeia, insomnia, oboseala, rătăcirea, pomul cunoaşterii, noaptea, ploaia şi, desigur, poezia. Voi încerca în rândurile următoare să decupez holomeric backgroundul acestui nou volum şi să-i încercuiesc subiectiv perspectivele. Voi lua ca orizont de deschidere co-prezenţele Eului. Consecvent cu o idee mai veche, după care orice autor spune mai puţin decât vrea să spună şi mai mult decât crede că a spus (Alexandru Dragomir), îmi voi asuma responsabilitatea intrării în spaţiul dintre „mai mult decât-ul” şi „mai puţin decât-ul”, acordându-mi conceptul propriu la cel al scriitorului. N-aş fi în graţiile niciunei erori dacă voi susţine prezenţa în acelaşi discurs a unei polifonii a Eurilor. Nimeni nu e singur. Solilocvialitatea vocii interioare este o caracteristică întâlnită doar la sinele bolnav sau la cel desăvârşit, îndumnezeit. Fie că stai în propria-ţi lumină, fie că ai devenit purtătorul luminii altuia, rămâi doar unul. Un unul personal
68

sau un unul transpersonal. Omul de mijloc, cel real, este în permanenţă stăpânit de dialogul forurilor sale lăuntrice. Plictiselii metafizice a unicului discurs, i se substituie, în om, plăcerea fără obiect senzorial a discursurilor paralele. Nici autorul Mănuşilor pe nisip nu face excepţie de la regulă. Contemplarea aspectului neschimbat al bolţii înstelate i-a determinat pe astronomi, ca şi pe oamenii cunoaşterii comune, să creadă că Universul are un caracter static. La scara mare a Universului, în afara mişcării planetelor, nu se întrezărea nicio altă mişcare. La începutul deceniului trei al secolului trecut, această imagine a început să se destrame, odată cu măsurarea primelor deplasări (spre roşu) ale galaxiilor. Locul Universului staţionar a fost definitiv luat de Universul în expansiune. Fizica, precum şi logica, nu cunoaşte toleranţa multi-perspectivelor. Este ori aşa, ori invers. Poeziei, în schimb, i se permit toate. Două Euri se zbat în poet, şi nu pentru întâietate, rivalitate, ci pentru dialog. Logica ascunsă a creaţiei face ca sinele poetului să fie divizat. Divizat, dar nu şi împărţit. Pe de o parte, urmând regula astronomică, avem un Eu staţionar. De cealaltă parte, Eul expansiv. Să urmărim fenomenologiile fiecăruia. Eul staţionar se simte copleşit, absorbit în cotidianul-existenţial, „retras/ în mulţimea ocupaţiilor mărunte” (din noiembrie vor rămâne pete mari pe covor), din care îi este imposibil să iasă printr-o în-continuă-contemplare-a-vieţii, conştient totuşi că nu reuşeşte să se mintă „la fel de eficient ca moartea” (idem). Orice experienţă a diferenţei îi este refuzată sau sancţionată. Existenţa trăită este una binară, asemeni locuirii în spaţiul celor două valori din care se ridica întreagă virtualitate a informaţiei. Nu întâmplător, vieţuirea în placenta acestui eu contemplativ este asemeni uneia într-un calculator, ghemuit ca într-un leagăn (din perspectiva unui şofer de tir). Bombardat de tautologiile fără de sfârşit ale existenţei pe drumuri bătătorite, Eul staţionar se percepe pe sine ca o ghenă albă în apropierea căreia „câinii/ rup amintiri/ pe jumătate vii” (măceşe zdrobite), împrăştiind în juru-le toate gunoaiele trupului. Când aceştia se sătură, sarcina devorării este preluată de pitonul care îl „sugrumă în cel mai reuşit profil” (cu smoală în colţul gurii). Contrazis de prezenţa îngustă, Eul staţionar cunoaşte totuşi starea de luciditate, trăită ca o insomnie în mijlocul unei lumi adormite: „o insomnie ciudată mă deschide/ ca pe o conservă” (noaptea în care am tuşit). Numele acestui fel de a te deschide şi a deschide are deja un nume. El se numeşte Maria. În

SPAŢII CULTURALE
timp ce Marta deretică prin jur, Maria ascultă. Era o poveste: o femeie cu numele Marta, L-a primit în casă ei. Şi ea avea o soră ce se numea Maria, care, aşezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui. Iar Marta se silea cu multă slujire şi, apropiindu-se, a zis: “Doamne, oare nu socoteşti că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i deci să-mi ajute”. Şi, răspunzând, Domnul i-a zis: “Marto, Marto, te îngrijeşti şi pentru multe te sileşti; ci un lucru trebuie; iar Maria partea cea bună şi-a ales, care nu se va lua de la ea”. Cu prosopul în mâini, asemeni unei alte Marii, Eul staţionar slujeşte trupului, ştergându-l de păcatul gândului fără limite, ivit din când în când de dincolo de orizont „şi aceasta a fost ziua bet în care/ doar un prosop curat mi-ar şterge/ pomul cunoştinţei binelui şi uitării” (omul care vorbea cu muzica). Ceea ce nu reuşeşte conştiinţa celor două direcţii, reuşeşte să facă întunericul celeilalte destrămări: „pe braţul meu drept/ paloarea întunericului şterge restul poveştii/ ca pe un tatuaj” (epistolă pentru iarnă). Nu este loc pentru victorie dacă pariezi doar cu câţiva bănuţi, restul fiind strânşi cu teamă în cutia pentru zile mai negre. Locul ei este luat de abandon şi recunoaşterea înfrângerii - „căzut pe trotuare.../ mă predau palorilor dintre ploi” (x games), din loc în loc găsind câte un mic topos în care este echilibrat cu orizontala - „există câte un loc adânc/ în care pământul e feminin/ el intră în tine prin tălpi” (toamna nu ştie când e toamnă). Ce îi rămâne acestui Eu neputincios nu este decât numărarea, asemeni unui contabil, a clipelor şi scrierea lor în cartea timpului sau, cum spune poetul, numărarea şi botezarea firelor de iarbă (doar urme de cauciuc pe asfalt). Dincolo de Eul staţionar se află Eul încrezător în puterea călătoriilor. Să-l numim, în aceeaşi logică astronomică, Eul expansiv. Lumea lui este scufundată în vid dar în interiorul ei Eul expansiv vibrează ca un foşnet fără ţintă în căutarea lucrurilor veşnice (city of angels), tras de „drumul...luminat slab pe câmpiile intinse” (l’approche du nuage). La capătul lui, un sunet de muzică, semn de încredere în destinul căutării - „din ce în ce mai raţională/ muzică aşteaptă” (the blue notebooks). Căutarea nu este una indeterminată, întâmplătoare. Ca în orice căutare autentică în care se pun în joc abisurile şi înălţimile, ea îşi fixează un kilometru zero, aducător de repaos: „caut şi acum liniştea demnă de un poem/ caut un punct de sprijin.../ vagabond prin galaxii” (din perspectiva unui şofer de tir). Libertăţile călătoriilor acestei conştiinţe secunde par nelimitate, pentru acest gen de întreprindere nefiind necesare instrumentele sofisticate ale tehnicii ci doar

nr. 17 / iulie-august 2011

mersul cu mâinile goale - „ies în oraş cu mâinile goale/ şi merg pe asfaltul fără trotuare”, din când în când oprindu-se din mers „pe un pod înalt/ deasupra tuturor bolilor incurabile” ale lumilor (eu tulbur greierii) sau pe peronul câte unui poem care îi măsoară distanţele până la centru şi temperatura corpului încins de iminentele apropieri (cuvinte în tempera). Singura limită întâlnită pare a fi doar noaptea care „ne încetineşte/ sunetele/ deasupra corpurilor” (dj remember). Mereu pe drum, veşnic în căutare, Eul expansiv se întreabă dacă nu cumva staţiile secunde sunt tot atât de valoroase, dacă nu chiar mai valoroase decât Ultimul adevăr - „ne baricadam în adevăruri/ ca în bordele/ iar senzaţia/ că acestea sunt pământul făgăduit/ trebuie să fie mai puternică/ decât veşnicia” (se apleca lua piatra o mirosea). Dualitatea staţionar-expansiv din măruntaiele Eului, nu este una războinică, nu este una care să le arunce pe două baricade din care să se suspecteze şi ameninţe reciproc, ci o veşnică reîntoarcere a uneia în cealaltă. Cercul se închide. Sinele reflexiv şi cel tranzitiv vor tranzita unul către celălalt, împărtăşind experienţă celor doi fii - a celui aşezat şi a celui risipitor. Îl lăsăm pe Poet să tragă această linie de concluzie din chiar inima poemului său: „ar mai fi multe de povestit ar mai fi multe/ de uitat/ pentru că nimic nu e mai posesiv/ decât urmele pe care ne întoarcem după ce ne rătăcim” (noaptea în care am tuşit). Iar celor nemulţumiţi dintre noi cu această soluţie, celor de altă părere deci, luptătorilor pentru supremaţia unuia sau altuia dintre eurile noastre, tot poetul este acela care, într-o notă de subtilă ironie, ne indică drept remediu „rezemarea într-un cot” (Martell XO).

69

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

Vasile GHINEA

Aripi încărcate de dorul luminii
Pentru a doua oară, postum, prin ‘‘Câmp cu margarete”, Titel Constantinescu este printre noi. Cartea, într-o ediţie deosebită, a văzut lumina zilei la Ed. Victor Frunză, 2006, (un alt mare dispărut în 2007). În viaţă a fost perceput ca regizorul de la Radiodifuziunea Română de o mare sensibilitate artistică. Ascultând piesele regizate de el, parcă te detaşai de problematica zilei. În paralel a scris pentru un anumit segment: copiii. A atacat şi marea poezie, dar nu a făcut-o public. Cu marea lui poezie, ca o revelaţie, am făcut cunoştinţă în 1999, odată cu „Moda de toamnă”, apărută la „Printeuro” Ploieşti şi lansată la Râmnicu Sărat în toamna anului trecerii lui în nefiinţă, 1999. Odată cu „Moda de toamnă‘‘, Titel Constantinescu se înfăţişează într-un Tribunal al eternităţii celor cununaţi pentru totdeauna cu magia cuvântului DOR. Un poet care reuşeşte din cuvinte să sculpteze dorul în tot atâtea variante câte poezii sunt incluse în volum. Cartea, care se ridică la înălţimea versului, începe cu o „Nuntă” în care nu lipsesc şi regretele: ”Şi cât de sus zăpezile! Doar clipa / eroilor din noi să le ajungă (…) Mi-ar trebui o sanie de taină, / să nu mă simtă îngerii când urc (…) Şi cât de sus zăpezile şi cât / de negăsită-i sania visată! (…) E-o nuntă sănătoasă, românească Bucegii strigă daru-n fruntea mesei/ şi-atunci alerg în vale, după schiuri.” şi se încheie cu ”Exerciţiu de singurătate”, titlul fiind deosebit de sugestiv şi fără să vrei parcurgi şi ultima grafie de pe pagină „marţi, 5 martie1996”, la trei ani distanţă de eternitate: „Am obosit/ de-atâta nefiinţă,/ biserică goală,/ icoanele furate (…) Doamne, dă-mi un schit/ undeva, sub un munte ascuns,/ să-l pândesc,să-l aud: „Iată-mă! Am ajuns!” Sub o coajă de jovialitate, reieşită dintr-o lectură grăbită, dacă am poposi la o lectură integrală, descoperim multă tristeţe, chiar dramatism. Între
70

cele două poezii, început şi sfârşit, spune titlul, este un sugestiv câmp cu margarete, cele două poezii delimitând acest câmp în care se îngemănează dorurile poetului. Ascund cuvintele atâta dor, atâta jale, ca o scoică perla căutată. Autorul se descrie şi descrie peisaje, imagini cu o migală de miniaturist. O poezie în care cuvintele creează şi transmit stări, sentimente. Poezia care dă şi titlul volumului „Câmp cu margarete”, datată, joi, 25 septembrie 1985, redă starea de spirit a autorului: singurătatea, oboseala la oră târzie din noapte, şi prea multe ne-mpliniri îl fac să se retragă în lujer de floare sau melc uneori. „Albe flori, gesturi vagi, unduiri/ peste ochii mei, pentru noapte,/ e târziu, mi-e somn şi-ncet, singur/ mă dezbrac de prea lungi ne-mpliniri/ şi-ntr-un lujer subţire m-adun/sau în melc uneori./ Nu mai sunt. Căutaţi-mă-n flori.” Melancolică, poezia lui Titel Constantinescu ascunde regretele clipelor de dragoste, dorinţa neîmplinită ca fiinţa iubită să-i rămână alături: „Plecăm…/ Venim…/ Plecăm…/ Aceste întâlniri de clipe, tandre/ şi aspre,/ gustate mult şi-adânc,/ să ne rămână pentru ziua când/ urâtul ţipă în odaia goală./ Sărut câmpia şi m-ascund în grâu./ Ştiu. Vei veni. Vei coborî încet. (…) Miroase-a flori de rapiţă şi fân./ Ţi-aud prin iarbă gândurile, paşii / Ai să te-apropii şi-ai să-mi spui: rămân!” (Rămâi) Se evidenţiază în versurile lui Titel Constantinescu simbolistica diversă şi nuanţată. Regretele prind formă şi culoare: „Pieriră clipe, ore…/ Şi mânzul blând din mine, prin noapte căutând,/ Murea încet cu noaptea de aur şi de vară/ A mai rămas un cântec de dragoste, rănit/ Atunci prin flori şi rouă. Îl vei găsi odată./ Adună-l. Dă-mi-l… Poate că mânzul n-a murit,/ Poate o stea mai arde în coama lui rotată!” (Poate o stea, 13 iunie 1963). Singurătatea poetului capătă proporţii cosmice: „Striveam din cântec, sunet după sunet./ Singurătăţile visate, râs nebun,/ învăluindu-mă, pieream pe jumătate/ şi încă un pătrar şi încă un …/ Un gol imens. Murise orice sunet./ Aţi fost vreodată singuri?/ Cântec bun,/ întoarce-te, mă caută, mă iartă,/ Un cântec doar, un sunet şi-ncă un…” (Singur, august 1968). Ploaia este un element care biciuie sufletul poetului: „Afară plouă. Versurile curg în răspăr./ Ce adevăr să discern din neadevăr?! (…) Îmi joc pe degete tăcerea, plictisită/ de umbre şi penumbre. (…) Când plouă, n-alerg gol pe câmpuri. Dimpotrivă,/ mă-nfăşor în hârtie, cerneli şi sugativă/ şi-n colţul gri, înăbuşit de cărţi,/ despart tăcerea-n şaptezeci de părţi.” (Câteodată când plouă, iunie 1969). În 1975, „De Paşti, mai 1975”, sufletul poetului este mai bulversat ca oricând, în care se simte şi o uşoară tentă socială: „Un fel de Paşti s-a strecurat în miei,/ un fel de miei se tânguie-n biserici,/ un fel de sentimente mor

SPAŢII CULTURALE
în clerici,/ temeiul zilei nu mai e temei./ Din crengi de zarzăr zboară-un fel de voci/ spre-un fel de cer bolnav de gălbinare/ şi mut şi orb pluteşte vag pe mare/ un fel de duh grăind prin prooroci./ Oglinzile ne-arată-un fel de zări/ cu păsări triste şi un fel de turme/ pierzându-se prin spaţii, fără urme/ şi fără de răspuns la întrebări.” De la macro la micro cosmos şi retur: „Hai, savuraţi-vă odihna,/ e doar duminică,/ toată lumea la televizor (…) Cine vorbeşte? Linişte! Mai vreau o prăjitură./ Sună cineva. Musafiri. Încă patru scaune / Cine eşti? Dar celălalt?/ A-nceput de mult? Mi-am uitat ochelarii./ Încă o pernă pentru bunica./ Linişte! Linişte!/ Vagi peşti în tulbure acvariu / duminica, la televizor,/ noi, fericiţii, cei ce uităm prea repede,/ musafirii neliniştiţi ai planetei./ Cireşele roşii din iarba verde, acasă,/ De ce te-am pierdut,/ de ce te-am pierdut,/ duminica mea, dragostea mea, sălbatica./ Linişte! Linişte!/ A mai venit cineva?/ Intraţi vă rog./ Linişte! Linişte! / Încă un scaun pentru doamna cea neagră.” (Încă un scaun, octombrie 1975). În 1975, Titel Constantinescu declară: „Atât mai ştiu, octombrie 1975”: „Din când în când, trist gând pentru ce-a fost,/ un deal cu coacăză şi piersicul din vie,/ câinele rău muşcându-i pe cei buni,/ hoţii de vise ca la ei acasă,/ pe bancă, mama, croşetând iluzii/ şi-n ceaşca de cafea un drum închis/ băiatului cu dor de cai sălbateci,/ atât mai ştiu din tot ce-a fost ştiut.” Dorul de Râmnicul lui a fost purtat în suflet toată viaţa, ca o prezenţă vie: „Tăcerile şi parcul,/ cerul rotund şi berea/ şi păsările verii/ şi câinele cel negru/ şi bucuria simplă/ din gesturile simple/ şi tăinuite versuri / din zodii ne-mplinite,/ ceva murind şi totuşi/ trăind ceva în noi,/ această întâlnire/ târzie cu târziul, a vârstelor de rouă/ cu vârstele de ceaţă,/ noi patru, umbra noastră/ câinele negru, blând,/ şi vara-n prag de nuntă/ şi eu plecând spre noapte,/ fără să ştiţi, plecând/ sfios şi palid, singur,/ ca-ntotdeauna singur,/ lăsând în urmă visul/ cel ne-mplinit şi berea/ şi câinele cel negru,/ prea umilul sfetnic/ din ceasurile mele/ de stele şi absint./ Hei, dragii mei prieteni,/ poeţi nebuni şi tandri,/ iertaţi neîmplinirea/ bătrânului peer gynt.” (Întâlnire în parc, Rm. Sărat, marţi, 25 mai 1976). O viaţă irosită între colind cu uşile închise şi aşteptare: „Colindul meu ascultă-l mai târziu/ retras în tine, uşile închise.(…) Mergeau trei magi spre nu ştiu ce temei,/ naivi bătrâni, cu smirnă şi tămâie,/ le-am dat să bea şi n-au vrut să rămâie,/ duşi ca de-un spestru rătăcit în ei./ De-atunci i-aştept cu neamul meu umil,/ trişti şi săraci, nu mai avem ce vinde,/ dar ne-amăgim cu lungile colinde/ dintr-un Crăciun bolnav şi inutil.” (Mergeau trei magi, decembrie 1977). În 1978, societatea românească este comparată cu o colivie: „ce mai faci bătrâne?/ stau în colivie,/ tot în colivie,/ plâng în colivie,/ mor în colivie.” (Iată, am o pasăre, ianuarie 1978). Privind peste umăr, îşi

nr. 17 / iulie-august 2011

vede viaţa în trei stadii. „Mânzului zburdând prin iarbă (…) un copil nebun în şa (…) Cal de foc, nălucă-n iarbă, (…) tinereţea mea în şa (…) Calul alb, bătrân, în iarbă,/ tot la pas, târând în şa/ anii mei, zăpada mea,/ către-o ţară de sub iarbă.” (Mânzul, februarie 1978). „Sfârşitul verii,” 1978, este pentru autor „disperarea, dar fără sunet, fără cuvinte”: „acoperiţi oglinzile./ să nu-mi văd neliniştea urâtă şi rea/ în această mare singurătate a lumii./ acoperiţi oglinzile./ undeva, într-un luminiş de pădure,/ lângă mine, cu mine, în mine,/ a murit vara, vara, vara, vara…” „Abia acum, în noaptea prea gravă,” la o lună de la dispariţia fratelui, iunie 1978, „Undeva, la margine de pământ,/ la capătul dinspre vie,/ printre straturile cu ardei şi roşii,/ vine şi fratele meu, încet, cu paşi de cireş/ lângă geamul deschis/ al odăii nesomnului.” În 1978, poezia capătă accente sociale: „ascultăm în continuare ştirile,/ murim de fericire când ni se raportează/ că-n Bărăgan grâul e cât pădurea/ şi fiecare tonă de cărbune în plus, ne arde, ne mistuie.” (Ca vata de zahăr). E toamnă, afară şi în suflet, este adunare şi plecare: „Adunăm, adunăm, adunăm câte mere, cât grâu, câtă tandreţe,/ din când în când un poem,/ o boare de vânt/ şi ploaia… şi toate la un loc,/ toamna...(…) mai scadem o frunză,/ un bătrân plecat prea departe.” „Dintr-o dată prea singur”, mărturiseşte autorul: „livada cu albine şi maci s-a pierdut,/ amurgurile vin repezi şi pleacă târzii,/ mi-am uitat pe undeva, prin iarba înaltă/ sufletul fericit de-atunci/ când încă mai credeam în poeţi şi fântâni.” (Uitat în ploaie, octombrie 1985). Sfaturile poetului par radicale şi fără urmă de bucurie: „Nu-ntoarce capul,/ nu căuta răspunsuri la-ntrebări,/ nu suspina/ şi nu visa corăbii/ plutind pe mare spre Euridice!” (Nu-ntoarce capul). În 1986, autorul mărturiseşte „Dar nu mai simt nimic din taina lumii… „Era târziu, priveam la stele/ şi auzeam, din nu ştiu care ţară/ cântând pianul – partitură simplă,/ adagio – dintr-un concert de Bach./ O clipă, eram lumea şi răsunau în mine/ mari întrebări, sub masca de ceară albă-a lunii. (…) Dar nu mai simt nimic din taina lumii./ E iarnă-n mine şi mereu mi-e frig.” Autorul constată la modul dramatic că „Iarna e tot aici, firavul trup/ înfricoşându-mi şi strigând: rămân.(…) Zadarnic strig, cuvintele de ură/ încremenesc în ţurţuri reci pe gură/ şi-alerg, lup trist şi cenuşiu, pe stradă,/ cu sufletul de viscol şi zăpadă.” (Iarna e tot aici, aprilie 1986). Noapte, întuneric sunt coordonatele anului 1989: „Ne furişăm spre noaptea de afară/ şi nu ne ştim când ne-ntâlnim pe scară.” (Romantica). „De prea mult întuneric nu-ţi văd părul/ şi braţele şi ochii mari,/ neliniştită pasăre, dispari/ sub aripă ca melcii în cochilii.” (Poem neterminat). pag 76
71

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

Melania CUC

Samson Iancu scrie ca şi cum ar cresta carnea obrazului în brici
„Am să te îmbrac în aur Finlandooooooo!” - fie şi numai la atât s-ar putea reduce această odisee de nomad de după 1989, asta, dacă această carte ar trebui simplificată la o singură sintagmă. În fiecare dintre noi mai trăieşte copilul care şi-a dorit cândva să plece cu şatra ţigănească ori cu circul. Necunoscutul fascinează, libertatea asumată este ca o capă roşie dinaintea taurului din arenă. Chiar dacă nu toţi avem curajul să luăm în răspăr drumurile Europei, să trăim cu dragoste şi durere aventura, suntem tentaţi s-o facem comod, livresc, îmbibându-ne cu acel exotism plin cu bube-dulci şi nestemate veritabile. Cartea lui Samson Iancu este o radiografie pe un segment social complex, dublată de un talent nativ şi o putere aproape hipnotică de-a atrage cititorul pe text. Ţiganii! O seminţie fascinantă prin colorit de foc de tabără, libertatea cuţitului care spintecă în carnea iubitei, galopul cailor sălbăticiţi în galopuri… totul este trecut prin metamorfoza cumpenei de milenii şi redat în tuşe sigure, într-un portret colectiv de un primitivism care se loveşte de civilizaţia opulentă a Europei de la începutul Mileniului Trei. Poate fi, de ce nu, şi un document de epocă. Căutam să plecăm în vacanţă în lumi vechi, în locuri ca şi inexistente, dar nu ştim prea multe nici despre ţiganii care au rupt frânghia frontierelor fizice şi culturale. În cartea „Ţiganii, aurul şi diamantele...”, Samson Iancu ne aruncă în „groapa cu lei” a contemporaneităţii. Recunosc, nu am citit niciodată pană acum o carte
72

scrisă în mare parte în jargon, o carte prin care să mi se deschidă o breşă clară către o societate despre care nu ştiam decât ceea ce mi s-a oferit prin documente oficioase sau prin ştirile din ziare. Tot acel furnicar, ca într-un stup bine coordonat prin legi universale, dar situat, de noi, în lestul vieţii, peisaj de care am fost învăţaţi să ne ferim ca de molima contagioasă, lumea pestriţă care a emigrant imediat după 1989, este preluat în cartea lui Samson, şi disecat la sânge. Aşa, ca pe o masă chirurgicală, sunt scoase viscerele personajelor, analizată situaţia şi apoi totul este repus la locul său în întreg. Trupul omului este ridicat pe picioare şi învăţat să meargă. Adică, să facă ceea ce ştia dintotdeauna. Am găsit interesante paralelismele, aparent ca fără afinitate cu subiectul cărţii, amintirile autorului cele mai pregnante, pe care le-a purtat în „rucsac” de-a lungul şi de-a latul continentului, în lagăr, în încăierare sau în momentele de dragoste. Poarta Sărutului, suflul de bibliotecă, prezenţa mamei... fragmentele din viaţa „normală” sunt postate ca într-o peliculă în jocul de creaţie al cărţii, - realizând nuanţa, diferenţa dintre Alb şi Negru, dintre Bine şi Rău, asta, doar dacă Pozitivul şi Negativul mai au relevanţă într-o lume în care apatridul, fugarul, emigrantul ... pot supravieţui din amintiri, aur şi diamante... Samson Iancu expune o lume nebună din chiar interiorul acesteia. Este ca într-o eliberare, scrie cu voluptate, folosindu-se de jargon cu bucuria unui puşti care a dat iama în vitrina cu acadele. Sparge tabu-uri şi legi nescrise, scene de viaţă extraordinară ca vitalitate sunt aduse dinaintea cititorului, care este, pe rând, surprins, oripilat, fascinat, tentat să se pună în locul personajelor. De-a lungul lecturii am găsit scene de un realism magic, hilar, tragic. Eliberări de energie antheică pe care, recunosc, o bănuiam că ar putea exista într-o falie socială pe care o ignorăm, dar o priveam cu teamă de necunoscut. Ei nu sunt ca mine! Îmi ziceam. Acum mă întreb: Care e cel bun? Care e cel rău? Nimeni nu ştie. Libertatea în sine, în cartea asta, devine litera Legii universale, şi banii, nestematele, aurul sunt doar detalii reduse, pe rând, la perpetuarea speciei unei seminţii atât de puţin înţeleasă. În lumea asta, până şi dragostea-i năbădăioasă, bărbat şi femeie - care pe care - se luptă şi se împreunează precum panterele în savană. Schimbarea de mentalitate, puterea de adaptare, mimetismul câştigat prin exerciţiul supravieţuirii, forţa de-a îndura destinul cu orice riscuri, sunt teme pe care autorul le abordează cu o sinceritate debordantă fără să se teamă că ar putea deranja cititorul.

SPAŢII CULTURALE
Lumea este ca lumea, şi lumea lui SAMSON IANCU este precum carpeta de pe peretele unei case de mahala - o ţesătură în care femeia oacheşă şi cu cercei din aur-sadea, retează în incisivii ca de sălbăticiune tânără, tija unui trandafir sângerând. Roşu! Durerea nu mai contează. Patima musteşte, se învârtoşeşte în cartea de faţă. Există o „faună”, în care personajele au nume dintre cele mai ciudate, fără să aibă acte de stare civilă şi nici convenţii legiferate, - este un LOC miracol. Pulsul clipei se zbate în jugulara copilului care creşte fără acoperiş deasupra capului, pulsul mişcă laptele în sânul femeii care face dragoste în apele Senei, aşa, ca la începutul de lume. O femelă şi un mascul sfidând civilizaţia şi regulile impuse prin codurile de convieţuire într-o Europă ca o Doamnă bătrână. Dincolo de instinct şi supravieţuire, personajele cărţii îşi trăiesc „visul-american”, aruncând în jocul vieţii toate „cărţile”. În dragoste şi în lupta pentru bani totul este posibil. Personajele se bazează nu atât pe hazard, cât pe intuiţie, pe atracţia pe care o au pentru metalele şi pietrele scumpe, din generaţie în generaţie, de-a lungul migraţiei lor, ca neam, de peste o mie de ani. Universul lor este la degetul mic al scriitorului, care observă, notează, îi nemureşte prin carte, aşa cum sunt, cu viciul şi talentul pe care îl poartă fără fandoseală, fără frică de păcate. Cartea nu poate fi povestită, ea trebuie citită, şi pe fiecare pagină cititorul să facă un exerciţiu de toleranţă pentru personajele care ar putea fi, de ce nu, un eşantion preluat din realitate. Dar cine este SAMSON IANCU? Cum reuşeşte un scriitor să performeze în redarea unei lumi, pe care nici măcar Eugen Barbu, în „Groapa” din mahalaua Oatului nu a reuşit să o ilustreze cu atâta veridicitate? Cine este omul care a vrut şi a reuşit să trăiască în mijlocul unor oameni vicleni ca şarpele, iuţi la mânie ca mânzul sălbatic? Cum nu am avut privilegiul să-l cunosc personal pe Samson Iancu, voi cita pentru dvs. din postfaţa cărţii: ,,Autorul s-a născut la Bucureşti, în data de 23 aprilie 1953. Absolvent al unui liceu de istorie-filologie la Craiova. A fost crescut într-o casă de copii din Târgu-Jiu, fiind bibliotecarul casei timp de şase ani şi având atracţie pentru artă şi literatură. De altfel, această pasiune se va converti mai târziu într-un mare interes pentru bijuterie şi gemologie (pietre preţioase), fascinat şi extrem de curios de un domeniu aproape inexistent în România: studiul pietrelor preţioase şi semi-preţioase. Participant la Revoluţia din decembrie 1989. Presa locală – după cum putem citi în „Revoluţia, văzută

nr. 17 / iulie-august 2011

şi trăită de presa locală” de Şerban Comănescu (articol apărut pe site-ul www.editie.ro/LIBERTATE) – citează printre componenţii Consiliului Judeţean Dolj al FSN personaje precum: „generalul Dumitru Roşu, Ion Licu (director la Electroputere), Tudor Gheorghe, Mugur Mihăescu (Vacanţa Mare exista şi pe atunci, doar că nu apărea la televizor!), Constantin Şerbănoiu (nedevenit încă Dilly), Iancu Samson (un privatizat precoce, din comunism, deţinător al dughenei de încărcat brichete de pe Lipscani), Marin Vrapcea (socrul lui Rodion Cămătaru şi director la IUG).” După revoluţie, emigrează odată cu sutele de mii de români plecaţi împreună la bine şi la rău, cuprinzând în fapt toate categoriile de cetăţeni români şi de etnie ţigănească. Este emoţionant episodul plecării, cu băiatul cel mic luat în rucsac, cu doar 11 dolari în buzunar etc. Aventurile sale şi ale altor cunoscuţi cu care se intersectează fac obiectul acestei cărţi. Ambiţios, iubitor de arta bijuteriei şi de antichităţi, reuşeşte în cele din urmă să se integreze în Franţa, să muncească şi să câştige foarte bine, devenind un cunoscut expert în pietre preţioase. Iubitor al pietrelor preţioase şi al literaturii, începe să scrie primul său roman autobiografic în 2008. El va fi urmat de o altă carte în care sunt povestite alte întâmplări din viaţa emigranţilor, care ne pot face să înţelegem mai bine tabloul Europei de azi şi, în general, al lumii în care trăim sau, mai exact, al părţii sale nevăzute şi necunoscute marelui public. Aşadar, alte evenimente senzaţionale vor reţine cititorii în romanul ce se află în pregătire. Iată o biografie, prin ea însăşi devenind o pagină de roman de aventuri furtunoase. Samson Iancu este scriitorul care împrospătează literatura contemporană cu poveştile care, dacă nu ar fi spuse… am crede că nici nu au existat.

73

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

Florin CARAGIU

Trei Poeţi Braşoveni
Adrian Munteanu. Octava Sângelui
Braşoveanul Adrian Munteanu se numără între cei mai remarcabili sonetişti ai literaturii noastre. Şerban Foarţă elogia frumuseţea acestor poezii, care îl „consolează de micile mizerii ale cotidianului”, admirând faptul că „maxima virtuozitate nu impietează asupra sentimentului, a emoţiei”. La rândul său, Marin Mincu observa, referindu-se la volumul „Femeie!...” („Minerva”, 2009), faptul că autorul „cultivă ardoarea erotică specifică acelui «dolce stil novo» despre care a vorbit Dante atunci când s-a referit la Guido Guinizzelli”. În volumul „Orele tăcerii” (Dacia, 2010), Adrian Munteanu zugrăveşte fresca unei experienţe limită. „Aceste 83 de sonete au fost scrise în 69 de zile şi adună Teama, Necunoscutul, Răscrucea, Îndoiala, Spaima, Surprinderea, Rugăciunea, Speranţa, Dorinţa, Aşteptarea, Panica, Iubirea, Neajutorarea, Chinul, Întrebările, Uimirea, Nedumerirea, Seninătatea, Ţipătul, Risipa, Durerea, Credinţa trăite timp de zece ore, între două neaşteptate şi răvăşitoare experienţe pe patul de spital”, mărturiseşte autorul. Accidentul, operaţia, experienţa ieşirii din trup şi revenirea la viaţă susţinută de prezenţa umană, sunt treptele parcurse de suflul poetic în sincronicitate cu desfăşurarea evenimentelor. Orele ce survin după accident aparţin tăcerii ce acompaniază zbaterea sângelui: „Nedumerite, orele tăcerii/ Din noaptea calmă răbufnesc şi ţipă./ Prea mult se zbate sângele în pripă/ Din rana mea. Pe unde-mi sunt străjerii// Ce îşi purtau credinţa pe aripă?” (Orele tăcerii). Trupul devine rană: „Din aşteptări se-ntinde-n pântec rana/ Ce s-a-ncleiat în sângele vâscos/ Şi-a devenit într-o clipire hrana/ Zvâcnirilor ce-ntretăiat mă cos” (Vidul). De aici, nostalgia zborului: „Aş vrea să fac cu sturzi plăpânzi
74

rocadă/ Să simt cum cerul siniliu înnoadă/ Vibrări fecunde ce se iau la trântă” (Ascuţiş). Imaginaţia împrăştie aburul unor plăsmuiri fantastice: „Un abur moale strâns atent în plasa/ Eterului ca-ntr-un năvod de fluturi/ Pe care-ai vrea înflăcărat să-l scuturi/ Ca să acoperi cu polen crevasa” (Vis 2). De după perdeaua de spaimă, se aude pulsul rugăciunii: „Alungă-mi spaima, dă-mi să beau absintul// Nădejdii mele-n rostuiri străvechi./ Întoarce-n sine glonţul ca argintul/ Ce mi-a trecut turbat pe la urechi” (Scânteia). O prezenţă învăluitoare susţine orientarea fragilă spre viaţă: „Atingi, iar ochii desluşesc în goană/ Că trece-un înger. Ca un fulg aţine/ O boare strânsă-n pumn, ca să aline/ Sfiala clipei ce îmi e icoană” (Fără cuvinte). O sprijină cu gestul fundamental al dragostei: „Alină-mă, aşa cum ştii că este/ Gravat în noi, nu rânduit în legi, / Chiar dacă-ncerc nedesluşit proteste” (Alaiul). Carnea răstignită în feşe păstrează nostalgia mitului, ca refacere poetică a vieţii: „Legări şi dezlegări de feşe-n pripă/ Pe carnea răstignită de cuţit./ Dar nu-mi inspiră temeri lungi, nu ţipă// Ca un torent spre mare prăvălit. / Mi-e de ajuns că-şi va lăsa-n risipă/ Răgazul lui, ca să-l aşez în mit” (Chirurg). Însă, totodată, secretă imageria unei „pogorâri la iad”: „Severe paturi stau pe două rânduri;/ Pe strâmb plafon un bec varsă uitare/ Ca un strigoi ce a scuipat licoare/ De-oţet sălciu pe frunte şi în gânduri” (Salonul). Trupul imobilizat simte intrând în carne inelul morţii: „Îndeasă-n drenul şerpuind sub piele/ Vâscos lichid ce va spăla cu zel/ Scursurile cu izuri vagi şi grele. // Nu-mi mai răspunde trupul la apel. / Îl simt legat în funii şi atele/ Şi crud încins de-un ruginit inel” (Inelul). Modulaţia sensibilităţii descrie, sub spectrul abisului, un grafic inefabil: „Ce-ngaimă gura? Doar curbări de linii,/ Dar sunetul din piept n-a mai răzbit./ Ce să-nţeleg? Vor fi în floare crinii?// Sau umbreadânci mă vor lăsa rănit?” (Sunetul); „...Un fir de iarbă răsucind eterul/ Cu sabia sclipind în curcubeu./ Va rugini între răstimpuri fierul// Tăişului desferecat cu greu” (Vis 7). Urmează, fireşte, golgota mesei de operaţie: „E pusă-n centru masa de tortură, / Răvăşitorul pat al lui Procust,/ Pentru acela care-n chin îndură// Să fie stors din struguri roşul must. / Îmi pun cu spaimă palma peste gură,/ Dar tot va fi, înfrigurat, să-l gust” (Patul). Apoi suspendarea între viaţă şi moarte, cu o conştiinţă planând în văzduhul dintre propriul trup şi cer: „Ceva s-a rupt, s-a dezlipit de stare./ Sunt unde ştiu, dar nu deplin mi-e-ntinsul./ Mă recunosc mai mult în necuprinsul/ Mirărilor ce vor sfârşi-n uitare.// Încerc să văd în jur cu dinadinsul,/ Dar toate-s doar un semn de întrebare/ Şi se compun din urme pieritoare/ Mă simt prin toate câte am învinsul” (Cranii). Îşi fac apariţia forme nelămurite, chemătoare spre alt tărâm: „Sunt încă-n aer zvârcoliri sihastre,/

SPAŢII CULTURALE
Chemări târzii spre dincolo. Firav,/ Aud un zvon. Tălăzuiri albastre/ Îmi flutură cămaşa. Demn şi grav/ Alung cenuşa din uitate glastre/ Să pot primi un licărit suav” (Cenuşă). Spiritul, ca desprins de trup, trăieşte prin flacăra credinţei: „În încleştare sunt izbit de flame,/ Dar mustul tihnei în credinţă-l storc/ Chiar de s-au pus pe taina clipei scame” (Liman). Iar atracţia morţii e învinsă de chemarea oamenilor din preajmă, de transfuzia sufletească a dragostei lor ce pluteşte deasupra trupului periclitat şi îl încălzeşte: „Sunt oameni vii, inspiră şi frământă/ Dorinţe vii şi zbateri să exişti./ «Înghite»-mi spune glasul ce îmi cântă// Refrene dulci cu ochii ei cei trişti./ «Nu pot!», răspund. În gât mi se împlântă/ Tăişul bont. «Ba nu, ai să rezişti!»” (Dialog). Trezirea survine ca o revelaţie a sinelui şi vieţii: „Cu palma mea desprinsă din strânsură/ Ating o mână. Forma ei o ştiu/ Cu fiecare unică nervură,/ Cu moliciunea fiecărui pliu./ Îi simt căldura, o lipesc de gură./ Şi pot deschide ochii-n jur. Sunt viu!” (Aici). După cum observă Virgil Borcan, „atmosfera onirică, de coşmar atroce, punctat pe alocuri cu luminişuri însorite, impregnează textul până la a-i modifica referentul. Din lumea reală a patului de spital suntem purtaţi în lumea sublunară a vizionarismului poetic căruia cel mai bine, cred, i s-ar potrivi termenul antic enthousiasmos”. Ţesătura textuală respiră, însă, peste tot de autenticitatea şi melosul experienţei, în nodurile ei scânteind octava sângelui rugător, receptacul al unei mini-învieri.

nr. 17 / iulie-august 2011

Eugen Axinte. Eden-tităţi
Poezia lui, Eugen Axinte („Avatarii din Casa Cuvântului”, Orator, 2004; „Autopsierea labirintului”, Minerva, 2010), se vrea a pregusta coloritul şi cântecul unei combustii ce tălmăceşte, fără împuţinare, viul, cu al său inefabil. „În noaptea străveche, pe ghizduri abrupte/ clorofila înflori-va” (La fântâna somnului), căci, negreşit, „cândva/ toate vor fi tălmăcite de-un cântec” (Diagnostic pentru o şoaptă) – ni se spune. Este o poezie şoptită, dar şi a confruntării cu şoaptele, purtată din „Treimea Memoriei”: „Eu sunt cavalerul îmbătat de cruciada genunilor toate/ şi vin din adâncuri de vise, pe frânghii tăcute, la locul/ ce-i zice Cetatea Tăcerii (…) În războiul cu Şoaptele, armele mele – / spaime mărunte, hymere şi dulci cavalcade/ dau ştire din Treimea Memoriei” (Devoţiunea Cavalerului de Frig în războiul cu Şoaptele). O memorie a „extazei/somnului”, în care conglăsuiesc identităţi sub semnul Edenului şi, deopotrivă, al vulnerabilităţii, al rănilor: „Învrednicite-s cu memoria rănilor/ toate ce sunt (…) edentităţi cât o clipă se zbat/ în armurile somnului” (Aduceri aminte). Osmoza între viaţă şi text este un leit-motiv al poeziei: „Arunca-vei sălbatice stihuri/ în mlaştini

fetide, cânta-vei / împreună cu marea // binecuvântatul –/ acest ţărm al poemului” (Însemnări din vidul memoriei), ce desfăşoară sulul regăsirii de sine: „Ca-n viziunea unui vechi paing răsari/ din maluri de pustiu, pe-un muşuroi de vremuri/ şi-n legănarea-i, pe plăpândul fir, se pare/ a fi chiar ţărmul regăsirii tale” (Poezia). Efemeritatea şi fragilitatea, întruchipate de floare, deschid, chiar ele, accesul, spre intimitatea cu viitorul: „Cine ar vrea să ştie-ntrutotul/ jocul speranţei, ori preţul/ seninului basculat în floarea de crin?” (Înseninare şi lacrimă). În corpul lent curgător al magmei poetice, lucrurile şi cuvintele fuzionează. Conductibilitatea onirică favorizează schimbul nevăzut şi transferul de consistenţă: „Dacă fluviul acesta ar fi o epopee/ tu ai fi curgerea unui manuscris (…) şi lucrurile, toate, se vor sfii/ vor deveni vise în viaţa/ poemelor” (Dacă ai fi). Peisajul e modulat de o tânguire nelămurită, expresie a tensiunii dintre golgotă şi icoană: „Scormonind în oglinzi trupul cuvintelor reci/ am aflat că-s zidit cu tăcute icoane// o gură de flaut mă leagă în somn/ cu parâme prelungi/ novembre cutreieră-n noapte/ pe albe oceane. (…) Cu trup de golgotă, ruinile cad/ în adâncuri de pleoapă” (Noaptea de noiembrie). Omniprezente, stingerea şi ruina reliefează, prin contrast, tocmai nostalgia paradisului, modelarea iconică a şoaptei: „în propria-i stingere călătoreşte/ firul de praf, cum şi oceanul de aştri// numai şoapta-şi desăvârşeşte/ chipul în piatră” (Geneză). Rămâne, mereu, a fi sondat necunoscutul, tărâmul nepopulat al descoperirilor: „sângele-ţi naufragiază în manuscrisul oceanului/ cu o aripă încă nepopulată” (Cupiură).

Claudiu Mitan. „Ştiinţa şi bucuria secretă” (Paralela 45, 1998)
Versurile lui Claudiu Mitan cunosc alăturări surprinzătoare, schimbări de cadru şi volte prin care poezia îşi împlineşte efectul de tăiere a răsuflării. Revendicând trupul, arta-i se vrea a fi aidoma respiraţiei: „Să fii aidoma cu trupul/ Respirând să te-nalţi./ Iată văi şi prăpăstii,/ cămaşa de gală şi floarea./ Să fii aidoma respiraţiei” (Cămaşa fericitului). Căci aerul ei de poveste reface continuumul misterios dintre interioritate şi exterioritate: „Aerul despre care ţi-am povestit/ încă există.// În noi vulturul îşi face cuib/ şi cele ce sunt/ ca taina în sângele fiinţei/ sunt” (Luna îşi dezvăluie tainele). Cântecul mediază între scufundare şi apariţie, între ţărmurire şi derivă: „Demult am cântat oraşul/ Încet-încet oraşul se scufundă./ Demult am cântat femeia/ Încet-încet femeia se scufundă.// Şi vin zilele mele şi nopţile mele/ Ca o maree se izbesc de osul frunţii mele.// Şi iată un cântecel cu vinişoare subţiri/ cu sâni trandafirii/ cum pluteşte în derivă” (Demult).
75

SPAŢII CULTURALE
Alternanţa între amintire şi uitare: „Deschid gura şi-mi amintesc cuvintele/ Am ştiut că ele vorbesc/ Am uitat că ele vorbesc” (***), apare ca bătăile inimii, printre care trupul se strecoară, „ca o babă ce-şi râde în oglindă” (Parcă ai lepăda constelaţii). Rememorarea se însoţeşte, astfel, cu un dialog „difuz ca o ceaţă”, însă alert şi nelipsit de aroma surâsului: „Mulţi îşi amintesc/ Oho, de mult timp/ ei îşi aduc aminte// Şi de ce să ne zdrobim noi mâna?// Păi fericit în carul tău tu cântai” (De mult timp). Peste tot, senzaţia de apartenenţă la un melos străvechi – viaţa –, această imponderabilă cu modulaţii şi schimbări de tonalitate generate de mările sufletului: „Iată, mările acestea sunt ale tale,/ Ele posedă ştiinţa descrierii/ şi viaţa aici nu va mai fi un biet animal hăituit/ ţâşnind din jiletcă/ viaţa aici nu va mai fi o pulbere/ albind trecătorii.// Viaţa... Cât se mai poate cânta/ acest cântec străvechi” (Voi spune). Gravitaţia lumii este contrapunctată de fragila insuflare: „Cărând lespezi mi-am amintit./ Fericit cel ce respiră/ – floare casantă în haos” (Vântul şi piatra). Figuri indefinite precum cea a morţii capătă contur prin apropierea de pulsul unor fiinţe mărunte, concrete: „Vai, prieteni, ce grabnic v-aţi cumpărat moartea!/ la căpătâiul vostru încă odihneşte puiul de lăcustă!” (În rigorile noastre, în memoria lui Daniel Turcea). Semnele necuvântătoarelor sunt direct conectate la recâştigarea purităţii şi speranţei umane, la desprinderea chipului din umbră: „Aibi tu zăpadă şi suflet în tine/ aibi tu nădejde de om/ te vor recunoaşte câinii pe stradă/ te vor saluta/ cu laba îţi vor face semne/ cu un pag. 71 Poetul face o mărturisire de credinţă: „Versurile mele, iată, îţi spun adevărul în faţă,/ pentru tine le-mbrac / în haine de duminică/ ţesute cu migală/ să-ţi pară mai curate şi mai luminoase,/ dar, căutând în ele adânc,/ vei găsi tristeţile de miercuri/ şi aşteptările de luni/ şi-ncrâncenările de vineri/ şi spaimele de joi/ şi neliniştea de marţi/ şi strigătul de sâmbătă, doar hainele de duminică sunt pentru tine,/ ca să mă poţi privi mai atent/ şi mai tandru./ Toate celelalte sunt ale lumii întregi.” (Haine de duminică). Frumuseţea poeziei lui Titel Constantinescu stă în armonia versurilor. De la început până la sfârşit, fiecare poezie este un bulgăre de lumină, o lumină răscolitoare, care te cuprinde într-o tristeţe dramatică. Tristeţea lui se poate numi dor. Un dor nebun de ceea ce se numeşte viaţă şi, mai ales, de perisabilitatea vieţii umane, în atâtea şi atâtea
76

nr. 17 / iulie-august 2011

picioruş în aer.// Te vei ridica peste umbră” (Te vei ridica peste umbră). Inexprimabilul iradiază, cu intensitatea intenţionalităţii sale, din suprapunerile unor figuri „mişcate”: „Iată izvorul şi iată umbra izvorului./ Izvorul acesta e din cuvinte/ umbra izvorului e din imagini./ Şi iată şi trecătorul./ El poate fi umbra izvorului/ El poate fi chiar izvorul” (Umbra trecătorului). Ştiinţa şi bucuria secretă – ce dau titlul volumului – dezvăluie polii unei trăiri în care palpită zvâcnetul lacrimii, memoria embrionară, foşnetul vieţii şi al morţii sub semnul logosului mediator şi revelator, într-o apariţie amprentată de tonusul eshatologic: „Iată cum lucrează lacrima./ Cu bună ştiinţă ca o lacrimă./ Mărturiseşti: Totul doarme în lacăte diafane,/ cuante pe cer./ Cuante în care citeşti:/ Aceste globule de sânge palpită încă/ de neliniştea embrionului.// Tu spui... Ce-ai putea spune?// Imortalitate, moarte ca piatra cu pori, / foşnesc./ Spaţiul se umple de ele./ Strivit în ruinele, în cocleala aceasta/ fluturi o benedicţiune: // Iată-i cum vin,/ iată-i cum trec!// (Ştiinţa şi bucuria secretă/ de a fi un pod, un apeduct)/ Limpede:/ Iată cum luminează Apusul!/ Iată cum luminează Răsăritul!” (Ştiinţa şi bucuria secretă).

variante. Poetul se dovedeşte şi o înaltă conştiinţă civică, cititorul în urma lecturii poeziei lui Titel Constantinescu poate face o radiografie a societăţii româneşti. În ianuarie 1990 în „Numărătoare de-a-ndăratelea” autorul se dovedeşte barometrul societăţii româneşti: „Aici ne oprim, respirăm o clipă / ne spunem, iată-ne/ şi la 45,/ de-aici a-nceput totul:/ să nu ne mai iubim, să nu ne mai ştim, să nu mai fim…/ Vom reveni la ceea ce suntem. Pornim din nou numărătoarea./ Dar cu-nceputul./ 1… / şi aşa mai departe.” Dar ce a crezut că va fi sublim moare într-o altă noapte rea: „Şi lacrimile noastre şi ţipătul deschis,/ tot ce-am crezut să fie sublim, concret, decis,/ sub ochii noştri moare de-o altă noapte rea/ şi iasmele ruşinii din nou în noi mustesc…” (Şedinţă de parlament, mai 1990). Fie ca acest volum, „Câmp cu margarete,” la care adăugăm „Moda de toamnă,” să-i acorde locul meritat în literatura română.

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

Menuţ MAXIMINIAN

De va fi lumea fără rugăciune, De va fi omul fără inimă, De va fi uitată Icoana, Atunci, abia atunci... Da, abia atunci e vremea În care soarele nu ne va încălzi, În care îngerii vor spune versul Venirii, În care El va fi pe Calea Cerului, Întru Judecata fiecăruia. Altfel de suflet În parc, pe coama suferinţei, Însoţit de porumbei îşi spune gândul. Scaunul care-l ţine ca o forţă, Desparte lumea în două. Brunetul împovărat de Cruce, Cu picioare fără de folos, Îşi îndreaptă fruntea spre Cer, Aşteptând clipa ce-i e dată. Dacă bunătatea s-ar transforma în energie, Iar inima în putere, Atunci ar fi simplu să umble din nou, Ca un copil pe drumul biruinţei. O Doamne, dă-mi puterea de a mă ridica, Dă-mi o parte din fericirea îngerilor Tăi, Dă-mi şansa de a alege calea, Tu, doamne, dă-mi paşi aici, acum... Miez de Rai În tinda raiului mioarele pasc din iarba grasă Crescută pe oase de sfinţi, Întru aşteptarea apei Adusă de femeia văduvă. Aici, nebunia pentru Hristos Nu are leac pământean, Pentru scânteia de Adevăr, Călugărul dându-şi sufletul. Ţara dorului de Iisus, Mândră ca soarele de pe cer, Unde pietrele se înmoaie sub glasul Îngerilor, Şi munţii se apleacă pentru a fi mângâiaţi. Infinitul dumnezeirii e în inima mea, Pe zidurile temniţei este cuvântul Tău, Credinţa stă demnă în picioare, Nimic nu se pierde, totul se câştigă.
77

Aici, acolo Perfida îşi ţese pânza Ce miroase a moarte, Peste drum de zi Se zbate o fiinţă. Aici, păienjeniţa vrea sânge, Din trupul de fluture, Într-o luptă a nedreptăţii, Acul veninului străbate timpul. Acolo, în umbra florii, În vaietul unei lumi, Între două ghivece maro, Se naşte o nouă viaţă. Dacă tu ai fi aici, Iar eu aş fi acolo, Între lumile noastre, Oare ce ar fi? Abia atunci Când colbul de pe uliţă dispare, Când olul de lut nu mai aduce apă, Când Crucea din turlă se va apleca Atunci, abia atunci... Dacă oamenii nu se vor mai saluta, Dacă iarba nu va mai creşte, Dacă urâtul va umple cărarea sufletelor, Atunci, abia atunci...

SPAŢII CULTURALE
Printre nori Când sticla de la lampă crapă sub ger, Cerul e sprijinit de vârful căpiţelor de otavă. În munţii zăpezilor dacice Satul pluteşte pe apele norilor. Sfârcurile mugurilor tresar, Vine primăvara, o simte calul alb, Pe uliţa din capătul de sus al lumii Oamenii îşi leapădă cojocul vorbei. Nu e nevoie de fluier, Mioarele pasc în voie iarba îngerilor, Pe cărarea cât un fir de aţă, Trece nepăsătoare nemurirea. Când focul de Blagoveştenie îşi uneşte fumul cu norii, Biserica înfiptă în mijlocul satului e deschisă Miroase a Cer, urâtul iese din suflet, Iar Maica Sfântă bea ceai din fructe sălbatice cu muritorii. E vremea nunţilor Maruşca păşeşte sănătos pe sumanul stăpânului Are două mustăţi de lapte, Doi ochi de smoală Şi o blană de tigroaică. A înfiat un căţel, Care suge lapte de mâţă, Primeşte alinturi de om, Şi are sânge de şarpe. E vremea nunţilor, Motanul în călduri miorlăie, Ţopăie, zgârie, Întru ademenirea iubitei prăzi. Roţile Pe piatra colţuroasă roţile găsesc drumul, Osiile unse sună agale. Mai e un pic şi vine primăvara. De dincolo de măgură, pe coama lemnelor, E linia albă a vieţii. Feciorii ăştia în blugi nu mai merg în armată. Stau pur şi simplu. Le apăra patria negrii străini. Viaţa satului curge liniştit
78

nr. 17 / iulie-august 2011

Nici prea repede, nici prea încet. Clopotul este cel care sparge liniştea, Întru anunţarea sentinţei. Ca o molimă vine peste sat vestea Lumea nu mai are vise. S-au înjumătăţit la creşterea tva. A mai rămas doar cântecul cucului. În biserica din bârne se şopteşte rugăciunea, Norii sunt daţi la o parte, iar Dumnezeu zâmbeşte. Ştie că dincolo de Dealul Săcăturii Mai sunt oameni. Mister Gaşca luă la pas subteranul Sfâşiind pântecul metropolei. Tainele îngropate de monştri, Îşi fac sălaş în suflet. Nervurile din carapacea ţestoasei, Sunt inventariate de piciul plictisit. O poţiune magică, Îşi aşteaptă recrutul. Aş bea 100 de vodcă, Ca intrat în subteran, Să văd cărămizile bibliotecii, Cu ochii înăbuşiţi. Viermii ăştia graşi, Sunt din pământul meu, Iar lăcustele de împrumut. Mai am şerpi orbi şi şobolani cântători, Din flora acidă. Toate cu suflet. Neamul tău De trei ori a cântat pasărea, Până când a primit colierul de piatră. Pe drumul de car, La fiecare sărbătoare se aud paşii babelor. Pe Crucea din uliţă, Stă nesimţită la soare o şopârlă. Privind la Isus, te apucă frica, Scuipi în sân în ceasul rău. Un deal, o vale, iar valuri de dealuri, Nori destrămaţi, Iar dincolo neamul tău. Iar tu ai părăsit lumea şi locul.

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

Marius MANTA Violeta Savu – „Din depărtare el mă vedea frumoasă”
Printre ultimele apariţii ale Editurii „Tracus Arte” se numără şi elegantul volum al poetei Violeta Savu. Cu un titlu ce prefigurează mai degrabă un registru sobru, combinând sensuri „la crepuscul” în regimul unei senzualităţi specifice, cu neputinţă de imitat, autoarea poemelor repune în discuţie marea temă ce a marcat literatura încă din secolul trecut – falsa comunicare dintre oameni, dublată de suita dezamăgirilor provocate. Poemele se înşiră în faţa cititorului, lăsând urme adânci în conştiinţa acestuia, el însuşi fiind împins către alegeri / atitudini dintre cele mai neobişnuite. Un prim palier ar monta sensurile cărţii către amorul frust, ce nu acceptă provocări din zona misterului. Totul este însă o farsă atent concepută, ca o primă probă printre jaloanele lirice. „Din depărtare el mă vedea frumoasă” e în bună măsură un manual ce deconstruieşte clişee asumate prin varii experienţe literare. Aflată în aşteptarea propriului destin, autoarea deconspiră în parte histrionic „pământul străin al sălbăticiunilor”, perceput ca unică salvare din lumea suferinţei. De fapt, paradoxal, în versul Violetei Savu se împletesc două atitudini ce îşi disimulează concreteţea: pe de o parte, firea contemplativă înţelege întreg veninul lumii prin asumarea amintirilor crude, în timp ce femeia dinăuntru găseşte continuu motivaţii credibile pentru a-şi înlesni speranţele. Poezia nu e neapărat purtătoarea unui mesaj în sens clasic, dar funcţia ei rămâne aceea de a estompa suferinţa, de a-i cataliza mecanismele către o stare de graţie. Primele texte vin din „lacrima cu gust dulce”, dinspre trecutul ce nu avea cum să părăsească peronul vieţii. Una dintre imaginile de o delicateţe ieşită din comun este aceea a mamei: „atâţia ani între noi cuvintele / şi-au sacrificat mieii // e primul poem pe care ţi-l scriu / înainte ca noi să murim / te iubesc mamă te iubesc fiică // exersez în memorie / ziua când m-ai găsit / necăjită lovită // tot legeni pe glezne / copilării adunate” („amintire”), dublată peste doar câteva pagini de cea a bunicii – „cu petale de crini / bunica / îmi ştergea de pe buze / roua înroşită de colţii / furioşilor zmei” („pietà”), în timp ce transfigurarea suferinţei ar trebui să conducă către „imaginara verandă cu frangipani”. Treptat, devenim părtaşii unei confesiuni directe: de fapt, în absenţa amorului, existenţa însăşi rămâne (vremelnică) iluzie: „de trei zile exersez nepăsarea /

la început îmi cădeau lacrimi / pe foi de ţigară // cine ar mai fi Sulamita / fără citeră şi mandragore? // am golit Biblia / de Cântarea Cântărilor / n-a mai rămas nici un / rost de frumos // renunţarea îmi sună / veşnicia cu ora” („fără amor”) sau „stă scris în psalmii lui David / la desăvârşire se poate ajunge / numai să ai suflet de bărbat // de aceea mi-am lipit inima / cu cea dintâi patimă / a Magdalenei” („atavism”). În mod evident, iubirea tinde spre comuniunea totală, către fiinţa de la începuturi, venită şi ea din sălbăticia ţinuturilor cu cerbi şi lupi. După cum poate s-a înţeles deja, imaginarul Violetei Savu ne propune o succesiune de stări, adesea în formă incompatibile. Pentru a câta oară adevărul mecanicului de locomotivă îşi descoperă minciuna, pentru a câta oară femeia nu e decât imagine pasageră a unei priviri asediate sub zodia cărnii? – „iubita mea crede că noaptea / între o staţie de tren şi alta / calea ferată e pustie / în realitate nu este deloc aşa / Ham!” („Adevărul mecanicului de locomotivă”), „Dacă într-o zi voi trage şi eu un as de pică / aş vrea să fie vară toridă să port rochiţa roz / pe care ţi-au căzut privirile când mergeai apăsat / spre biserica unde nu se mai ţin liturghii de duminică. // […] mă voi întreba câte idile ai clădit pe ruine, / câte femei ai iubit cu aceleaşi culori în cuvinte, / cum le-ai lăsat ridicându-te ca un plop / dimineaţa” („O moarte cu Cliff”). Singurătatea este în mod fatal legată de lamentaţia Evei, tabloul pseudo-bacovian cu două siluete („[…] siluetele noastre / stau despărţite în noapte // aş vrea să mă întorc să te sărut / dar nu poţi veni / cu mai puţin de un imperiu / iar eu nu pot pleca din mine / pe jumătate”) explicând întru totul, fie şi prin orgoliu, eşecul iubirii reale – „bărbatul căruia i-am atins cu degetele / cu versurile albe cu buzele fremătânde sexul, / care şi el m-a atins cu degetele / cu rănile picurate cu buzele arse // ieri a rostit dureroase cuvinte. din vocea lui / lipsea timbrul altădată de sirinx” („el nu m-a iubit”). Doar în rare ocazii ludicul îşi face simţită prezenţa – e cazul versurilor din „De-aş fi fost…”, text ce dezvoltă un ceremonial al dublelor aparenţe. Dacă altădată (a)tocmirile poetei întruchipau o înlesnire către o fire melancolică ale cărei graniţe se prăbuşeau ca la comandă în faţa clipei de certă trăire şi înţelegere a microuniversului, odată cu volumul de faţă avem acces la chiar esenţa re-întrupării prin actul creaţiei; nimic nu mai rămâne la orizontul privirii, întrucât doar apropierea de taină conduce spre frumuseţea înaltului necunoscut: „în acest loc numai cel chemat aşteaptă // în acest loc te pot ţintui aromele / pulverizate din văluri de mir // ai văzut trecătorule punctul roşu / înaintea stingerii luminii / din candelă? // când poezia revarsă printr-un punct identic / privirea mea pâlpâie în vâlvătaia / unui asfinţit straniu” („dintr-un punct în altul”).
79

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

RAFTUL CU CĂRŢI
George Vulturescu, Aur şi iederă, Editura Paralela 45, Piteşti, 2011. 96 p. Învăluite în metaforă, cu intertextualitatea alături, povestirile iau forma poemului. Că astfel spune poetul: Smintit, fac şi eu asta: mut cuvintele dintr-un / poem în altul: unele pentru ochiul orb,/ altele pentru cel care vede./ (Dacă voi uita vreodată ochii lupoaicei/ orb voi fi) Pentru că sunt doi ochi în fiecare om/ unul care vede şi unul care nu are încredere în ceea ce vede/ aşa cum sunt înţelepţii şi Carl Sandburg care a văzut/ doi Chrişti pe Golgotă: „unul era pe cruce,/ altul în gloată. Unul avea piroanele înfipte în palme,/ altul degetele ţepene pe un ciocan bătând cuie.” (Bătrânele versuri) Volumul, admirabil în sine, este constituit din patru capitole: Castrum Zathmar, printre cenuşi, Sabia de aur, De la foc la cenuşă şi Din carnetele lui Caspar David Friedrich. Marcel Mureşeanu, Cele patru triburi ale sfârşitului, Editura Palimpsest, Bucureşti, 2010. 118 p. Pentru scurta prezentare, preluăm un fragment din cea făcută de Ion Cocora pe coperta a patra a cărţii: Sensibilitatea poetică, stârnită permanent de nelinişti şi presimţiri ale frigului etern, atinge aici o stare limită, sparge tiparele şi caligrafia versurilor, face loc în spaţiul lor, uneori în tonuri elegiace, discret ludice, alteori cu un cinism acutizat de disperări nedisimulate, dar nu şi exacerbate, unui fior particular, nedefinit, tensiunii şi misterului, asigurând autenticitate şi emoţie modului cum spune şi la ceea ce spune. Redăm un poem scurt: La mănăstire/ pe ploaie/ intru ud în biserică/ trupul rămâne afară/ în prag/ şi se închină .../ „L-am pierdut!”/ se sperie el/ despre mine. (Vara asta) Gheorghe Istrate, Dialog cu invizibilul - Scrisori către irealitate - 101 poeme, Editura Terra, Focşani, 2010. 166 p. Selecţia poemelor aparţine autorului. Gheorghe Istrate precuvântează, printre altele: Am reaşezat poeziile (multe inedite, de ultimă oră) nu în ordinea lor cronologică, ci după regulile şahului disciplinat, în alveolele unui fragmentarium unitar şi solid. De aceea am credinţa că un cititor loial nu se va rătăci în acest labirint dilatat emoţional. Iar prefaţatorul cărţii, Dumitru Radu Popa, conchide: Gheorghe Istrate, iată un nume de care, fără cea mai mică umbră de îndoială, vom avea să dăm seamă la judecata din urmă a poeţilor, când, cum şi unde va fi ea! Şi o operă ce şi-a câştigat rândul întâi chiar şi în cele mai selective, severe biblioteci! Iată un ritual (târziu): e-atâta de târziu ca să mai mori/ fanfare răguşite ruginesc în pori/ mi-s umerii brumaţi se lasă seară/ în oasele de iarnă de-astă vară ...
80

Nicolai Tăicuţu
Florentin Popescu, Gânduri de scriitor – Autoportret în interviuri, Rawex Coms, Bucureşti, 2011. 212 p. Prefaţa cărţii este înlocuită cu portretul lui Florentin Popescu făcut de Florin Costinescu cu prilejul aniversării a 65 de ani de viaţă şi al apariţiei volumului Scrijelind pe nisipurile Universului. Ceilalţi parteneri de dialog au fost: Dorin Sălăjan (Flacăra, 1978), Valeriu Bârgău (Suplimentul literar artistic al „Scînteii tineretului”, 1988), Eugenia Carâp (inedit – Cursul de „Tehnica interviului”, 1995), Constantin Carbarău (Sud, 2005), Virgil Diaconu (Cafeneaua literară, 2005), Mihai Stan (Litere, 2005), Al. Deşliu (Convorbiri în cumpănă, 2006), George Corbu (Epigrama, 2009), Valeria Manta Tăicuţu (Spaţii culturale, 2010), Victoria Milescu (Sud, 2010), Monica Mureşan (Oglinda literară, 2010) şi C. I. Uşurelu (Salonul literar, 2010). Marius Neculae, Documentele lui Petre Iorgulescu Yor, Editgraph, Buzău, 2011. 106 p. În Cuvânt înainte, dr. Doina Ciobanu spune: Ideea tânărului cercetător Marius Neculae, de a face cunoscut publicului arte-factele (documente, fotografii, lucrări de artă, publicaţii ş.a.), privind viaţa şi activitatea pictorului râmnicean Petre Iorgulescu Yor, aflate în colecţia Muzeului Municipal Râmnicu Sărat, este o noutate care, în mod cert, contribuie la îmbogăţirea patrimoniului cultural românesc. Iar autorul cărţii adaugă: Închei această mică introducere cu aprecierea făcută de domnul Alexandru Măciucă (...) în „Catalogul expoziţiei Petre Iorgulescu Yor, organizate de Muzeul Naţional de Artă al României şi Muzeul Colecţiilor de Artă în 2005: Petre Iorgulescu Yor este contemporanul nostru. Octavian Doclin, Sălaşe în iarnă, Anthropos, 2010. 224 p. Din 21 de cărţi ale lui Octavian Doclin, Lucian Alexiu a alcătuit această antologie, care are un cuvânt înainte de Gheorghe Grigurcu, de fapt un text ce ar fi trebuit să prefaţeze cartea de debut a scriitorului reşiţean. Pentru scurta prezentare a acestei antologii, credem că este foarte potrivit un fragment din aprecierile făcute de criticul Mircea Martin: Preocupat de raporturile intra şi extratextuale ale poemului, ezitând (retoric) între lungimea şi scurtimea lui, Octavian Doclin nu-şi poate reprima tendinţa spre epigramatic şi înclinaţia elegiacă. El scrie, de regulă, poeme scurte eufonice şi elegii euforice. Nu o dată, registrele se întâlnesc şi convieţuiesc înlăuntrul aceluiaşi poem (scurt).

SPAŢII CULTURALE
Nicolae Gâlmeanu, Golgota Akasha, Editura Omega, Buzău, 2011. 270 p. Este o antologie de autor şi cuprinde poeme reprezentative din cele nouă cărţi de poezie ale lui Nicolae Gâlmeanu. Nicolae Jinga spune despre poetica lui N.G.: Există în poezia lui Nicolae Gâlmeanu o permanentă zbatere de adaptare a sinelui ultragiat la dinamica temporară a esenţelor ontice. Această poetică eruptivă, amintind oarecum de scrâşnetele unor noi aşezări geologice, ascunde în esenţa ei o aspiraţie paradoxală: diseminaţia oricărui patos şi regăsirea mitului ca un fundament categoric şi ultim al grilei morale. Alte referinţe critice, redate selectiv, semnează: Paul Androne, George Băiculescu, Tudor Cicu, Grigore Codrescu, Calistrat Costin, Titi Damian, Gh. Mincă, Ionel Necula, Gh. Postelnicu, Victor Sterom, Valeria Manta Tăicuţu, Ioan Toderiţă, Ion Topolog Popescu, Laurenţiu Ulici şi Liviu Vişan. Ionel Necula, Ceremonii maieutice, 2011. 160 p. În prefaţă autorul precizează: N-am avut un model care să mă stimuleze în această întreprindere, dar am fost captivat de o carte mai puţin cunoscută scrisă de Ion Raţiu „Cine mă cunoaşte aşa cum sunt”, prin care a răspuns tuturor zvonurilor şi calomniilor ce s-au abătut asupra lui

nr. 17 / iulie-august 2011

într-o anumită perioadă. Dacă această carte are un sens implicat, acesta nu poate fi decât dorinţa autorului de a se face cunoscut, aşa cum este, cu părţile sale bune şi rele. Astfel este realizată această carte - Ionel Necula în dialog cu: Tase Dănăilă (Dunărea de jos, 2006), A.G. Secară (Dunărea de jos, 2007), Culiţă Ion Uşurelu, Virgil Panait (Pro Saeculum, 2008), Adrian Botez, Valeria Manta Tăicuţu (Spaţii culturale, 2009), Viorel Dinescu, Nicolae Gâlmeanu, Mariana Vicki Vârtosu şi Aurel Pop. Bogdan Ulmu, Nu trăim ca să mîncăm!?..., Editura OPERA MAGNA, Iaşi, 2010. 120 p. Pentru scurta prezentare ne folosim de o mică indiscreţie, adică redăm parţial dintr-o dedicaţie: Membrul (USB) Bogdan Ulmu îi oferă lui (...) Nu trăim ca să mîncăm!?... – atitudini, amintiri şi voluptăţi culinare -, dorindu-i să descopere că şi gastronomia e o artă; plus o ştiinţă... Iar pe coperta a patra, autorul precizează: Pasiunea pentru gastronomie a apărut, în viaţa mea, cam la vîrsta de 23-24 de ani; frecventam marile restaurante ale Capitalei, aproape zilnic, şi am început să înţeleg ce şi cum trebuie să mănînci; la Capşa, Athénée Palace, Berlin, Restaurantul Scriitorilor, Cina, Ambasador, Podgoria, Pescăruş, Mignon ş.a., pot spune că mi-am făcut ucenicia consumînd.

August 2009, la Râmnic - Monica Mureşan, Baki Ymeri, Marius Chelaru, Victoria Milescu
81

SPAŢII CULTURALE

nr. 17 / iulie-august 2011

REVISTE LITERARE
ARGEŞ, Serie nouă, Anul XI (XLVI), nr.6 (348), iunie 2011, Piteşti. Vizavi de cartea lui Alex. Ştefănescu, Bărbat adormit în fotoliu, Dumitru Ungureanu spune, printre multe altele: Alex. Ştefănescu opinteşte să construiască despre sine o imagine lirică amuzantă, fără să bage de seamă cum textul îl (de)scrie fără milă şi fără metafore. Evidenţiem, din bogatul sumar al acestui număr, „cronica întârziată” a lui Nicolae Oprea, Satul fără Marin Preda, in memoriam: Ion Zubaşcu (George Stanca), Fănuş Neagu (Marin Ioniţă), Mircea Horia Simionescu (Dumitru Augustin Doman), eseul Când intelectualul public e aspirat de „pompa funebră” de Luca Piţu, Tită – Titus Maxus sau peripeţiile interioare din Glorioşii ani ai ratării (XXXIV) de Aurel Sibiceanu, cele trei note de lectură ale lui Dumitru Augustin Doman la cărţile: Libertate cu zurgălăi de David Ilina, Mic tratat de prostologie cu anexe de George Rizescu şi Ecloga vs machina vs nihil de Florin Stancu, studiul critic Libertatea artistică în concepţia lui Tristan Tzara de Mircea Bârsilă, cronica literară a lui Ştefan Ion Ghilimescu la cartea lui Liviu Ofileanu, Instincte canibalice, şi traducerea lui Leo Butnaru din poezia lui Boris Pasternak. a t e n e u, Anul 48 (serie nouă), nr. 6 (502), iunie 2011, Bacău. Realizatorii revistei au dat de ştire, au constatat că: În ciuda tuturor rezervelor, ideea unui „dosar Eminescu” s-a impus de la sine, materialele primite la redacţie demonstrând interesul pentru această temă. Publicăm, deci, în acest număr, câteva articole diferite, care contribuie la cunoaşterea unor aspecte diferite din creaţia eminesciană: Constantin Noica despre manuscrisele eminesciene, Constantin Prangati, Eminescu şi romanul „Germinal”, Nataşa Maxim, Publicistica lui Eminescu şi Mişcarea Legionară, Ştefan Munteanu, Rosa del Conte despre Absolutul eminescian (II) şi Dan Petruşcă, Dilema Eminescu. Remarcăm impresiile doamnei Carmen Mihalache despre Gala Vede Teatru Buzău, comentariile critice ale lui Marius Manta (Vocile dintre paliere: Cărtărescu III), Constantin Trandafir (Cassian Maria Spiridon, între zodia Berbecului şi zodia nopţii), Adrian Jicu (Un Creangă updatat. Versiunea Eugen Simion), Gheorghe Iorga (Fernando Pessoa fără „heteronimi”), apoi eseurile lui C.D. Zeletin (Muzica şi necuvântătoarele) şi Vasile Spiridon (Omul indisponibil – in memoriam Ion Zubaşcu). Bucovina literară, Serie nouă, Anul XXII, nr. 6 (244), iunie 2011, Suceava. De astă dată, invitatul revistei este Emil Brumaru, care, în dialog cu Constantin Arcu, spune: Iar „poet de duminică” nu am
82

fost niciodată! Poemul care poartă titlul ăsta se dorea un fel de a protesta la marile, abisalele, serioasele, mult prea gravele şi severele poezii scrise în epocă, ba chiar şi acum. Prindeam clipa, o exaltam în toate cele şapte culori trecătoare ale curcubeului, îi sorbeam roua sferulată, atîrnată pe firul lung al ierbii, o lingeam ca pe un fagure de miere cu găurele hexagonale, atingeam cu degetele lumina de pe pereţii ei străvezii. Eram obsedat de trecerea ei, de extraordinara ei dispariţie, de efemeritatea bucuriei ce-o trăiam, de magia pufului de păpădie – uite-l, nu e! – percepută de mine cu o acuitate dureroasă, nostalgică. Scoteam din fîntîni îngeri leoarcă de admiraţie c-au fost salvaţi de la înec. La cîţiva metri de casă lucea infinit, extatic, linia ferată terminală către Fălticeni. Locuiam lîngă barieră, în Cotu’ Morii, mai c-aş zice că, probabil, în Paradis. Cafeneaua literară, Anul IX, nr. 6/ 101, iunie 2011, Piteşti. Dintotdeauna, poetul a cunoscut extremele, fiind când încoronat cu lauri, când exilat; când lăudat, când ignorat. Uneori, el a fost să fie dat afară din cetate, alteori, să fie îmbrăţişat de ea... Astfel de gânduri i-au fost prilejuite lui Virgil Diaconu de întâlnirea cu „Privilegiul împăratului Carol conferit de Despot”, provocată de Valentin Talpalaru în Academia de la Suceava şi Schola latina de la Cotnari. Cronica de cafenea se referă la Festivalul Internaţional Serile de literatură ale revistei Antares. Remarcăm apoi comentariul lui Gheorghe Grigurcu la Poezia lui Ştefan Augustin Doinaş, studiul lui Mircea Handoca, Mircea Eliade – istoric al religiilor. Tangenţe cu literatura, „Portretul în peniţă” făcut de Florentin Popescu lui Gabriel Stănescu, un „portret de trădător” făcut de Valeria Manta Tăicuţu lui Grigore Ventura şi notele de lectură ale Denisei Popescu la cartea lui Nicolai Tăicuţu, piatra piatră de e piatră. Invitaţi la Clubul Cafeneaua literară sunt poeţii: Khal Torabully (traducere de Niculina Oprea), Claude Ollive (traducere de Letiţia Ilea) şi Ion Toma Ionescu. Citadela, Anul V, Nr. 2-3-4 (32-33-34), apriliemai-iunie 2011, Satu Mare. Din editorialul lui Felician Pop, Stăpânii sistemelor, cităm: Şi dacă în lume, cultura este principalul vector al marilor transformări, la noi ea este pusă până la urmă tot în slujba unor interese care nu au nimic de a face cu vreo idee cât de măruntă de iluminare ori progres. Baronul local, stăpânul tuturor sistemelor, îşi vede chipul „artistic” în oglinda tulbure a culturnicului de serviciu, cel care controlează nefericita şi paupera lume a spiritului „local”. Din cuprinsul numărului, remarcăm eseurile Paternitatea eminesciană de Graţian Jucan, Cioran la Floarea de Foc de Ionel Necula, studiul critic Proza lui V. Voiculescu: exerciţii hermeneutice de Elena Vieru şi cronicile literare semnate de Niculina Oprea (Coaja pergamentului, Fatma Sadâc), Monica Mureşan (Cu

SPAŢII CULTURALE
privighetoarea pe umăr, Iuliana Paloda-Popescu) şi Ion Roşioru (În jurul începuturilor romanului românesc, Constantin Cubleşan). CONTA, nr. 6 / 2011 / apare la Neamţ. În editorialul Cultura e o chestiune de morală, Adrian Alui Gheorghe spune: O înşiruire de nume, de titluri de cărţi sau chiar de idei „goale” nu ţine loc de cultură. Pentru că, conform definiţiei unanim acceptate, cultura e ceea ce îţi rămâne după ce ai uitat totul. Adică: produsul culturii este educaţia. Cultura o vezi pe stradă, în magazine, în curte, pe scara blocului... Citează şi din domnul Eminescu: Stejarul nu creşte pretutindeni, buruienile cresc în tot locul. Aceasta nu înseamnă că au o putere intrinsecă superioară celor inteligenţi şi de caracter, ci numai că mediul e favorabil pentru decrepitudine morală, nefavorabil pentru sănătate. Din acest număr mai remarcăm: eseul lui Iordan Datcu – Petru Ursache – 80, dialogul lui Adrian Alui Gheorghe cu Ion Zubaşcu (înainte de deces!) şi zguduitoarele mărturii ale acestuia din volumul în curs de apariţie – Omul, pomul şi fântâna. O tragedie românească, eseul lui Luca Piţu – Terorismul moale al înfricoşătorilor occidentali, Aurel Dumitraşcu în corespondenţă cu Gheorghe Grigurcu şi trei proze scurte de Dumitru Augustin Doman. Contraatac, Anul XII, nr. 26, mai-iunie, 2011, Adjud. O prezentare exhaustivă a personalităţii şi operei lui Emil Cioran, prilejuită de centenar, face Adrian Botez, iar Ionel Necula detaliază despre Legionarismul lui Cioran. Dintre autorii uitaţi ne sunt rememorate texte de Vasile Militaru. Poezia este bine reprezentată în acest număr prin: Eugen Evu, Ionuţ Caragea, Cezarina Adamescu, Paul Spirescu, George Anca, Florica Gh. Ceapoiu, Camelia Ciobotaru, Ioana Stuparu, Ioan Miclău şi Adrian Botez (traduceri în franceză de Constantin Frosin). Iar poezia absolvenţilor şi a elevilor de la Colegiul tehnic „Gh. Balş” din Adjud este semnată de Valerian Călin, Elena Niculescu, Alexandra Niculescu, Mihaela Muşat şi Andrei Grapă. Curtea de la Argeş, Anul II, nr. 6 (7), iunie 2011, Curtea de Argeş. Vocaţia durării, visul duratei este editorialul lui Gheorghe Păun,din care redăm un fragment: Şansa a fost Mănăstirea, cu extraordinarul complex pe care îl reprezintă aceasta – catedrala propriu-zisă, figura lui Neagoe, acum Sfânt Voievod, Învăţăturile sale, Sfântuliţa, necropola regală şi, parcă peste toate, pentru a proba încă o dată puterea mitului, Manole, cu balada sa şi cu fântâna de peste drum de mănăstire. Prin mănăstire, lumea a ştiut tot timpul de Curtea de Argeş. Un paradox se strecoară însă şi aici: jertfa umană nu intră în obişnuinţele creştine, dar de data aceasta tocmai un lăcaş de rugăciune este „beneficiarul” jertfei. Pentru că altfel nu se putea înălţa, nu dura, se surpa noaptea ce

nr. 17 / iulie-august 2011

se dura ziua. Apoi remarcăm studiile: Arghezi la Palatul Naţiunilor (II), de acad. Mircea Maliţa, Mureşanu 1869, Andrei Mureşanu 1871 şi 1876 de Felix Nicolau şi A doua operă a lui Eminescu de Alexandru Ciorănescu. Dacia literară, Anul XXII (serie nouă din 1990), nr. 97 (4/2011), Iaşi. În dialog cu Daniela Gîfu, scriitorul, profesorul în medicină, criticul de artă George Popa spune: Cât priveşte metafora, cuvântul în literatură, aici este vorba de o altă mare răspundere. Cuvintele nu trebuie chinuite, metaforele torturate şi, ca atare, torturat şi cititorul. Cel mai greu în arta scrisului, inclusiv în filosofie, rămâne înainte de toate să-ţi fie limpede ţie ceea ce vrei să comunici, şi apoi să ai darul limpidităţii de cristal, al exprimării fluente, fără poticniri frazeologice şi ideatice. De subliniat că a scrie nu este o meserie, o profesie care se poate învăţa, ci este o vocaţie, o chemare – care se poate perfecta. (...) Important este să-ţi faci din viaţă un poem. Asta însemnează să te bucuri atât de mirifica poezie a naturii, precum şi de poezia creativităţii umane – literatură, pictură, muzică, filosofie. Bibliofilii au citit şi disecat: Ion Beldeanu (Benjamin Fondane, Lumea existenţială şi Duminica istoriei), Ioan Holban (Bianca Marcovici, Muntele meu, Carmel), Vasile Iancu (C. Trandafir, 1990. Anul şarpelui orb) şi Anton Ilica (Gheorghe Schwartz, Cei o sută – Secretul Florenţa). Însemnări ieşene, seria a treia, an III, nr.6, iunie 2011. Alexandru Dobrescu ia atitudine, în editorial, vizavi de „intelectualul de serviciu”: Captivată de forma discursului, sensibilă la formulările voit paradoxale şi la vorbele de spirit, lumea nici nu bagă de seamă că îndărătul lor se cască un vid cu întinderi incomensurabile. Căci aceasta e esenţa artei de a vorbi: să creeze iluzia disecării miezului lucrurilor când abia de atinge suprafaţa lor. Puse pe hârtie şi citite cu creionul în mână, cuvântările de oarecare notorietate îşi dezvelesc găunoşenia, uneori chiar incoerenţa. (...) Despuiat de aparenţele ţesute cu, e adevărat, incontestabilă abilitate, intelectualul de serviciu e un impostor în carne şi oase, a cărui supravieţuire atârnă şi de naivitatea celor mai mulţi, dar şi de jena, vecină cu toleranţa, a tot mai puţinilor intelectuali veritabili. Din numărul bogat ilustrat cu desenele, uleiurile şi acuarelele pictoriţei Francine van Hove, mai remarcăm comentariile lui N. Georgescu (Cum a fost arestat Eminescu la 28 iunie 1883 – Sinteze parţiale), Ştefan Afloroaei (Ideea europeană în filozofia românească modernă) şi Cornel Ungureanu (Fănuş Neagu şi recucerirea Balcaniei). Oglinda literară, anul X, nr. 115, iulie 2011, Focşani. Din editorialul semnat de Gabriel Funica: Când vine vorba de cultură suntem unanim de acord că televiziunile, cu audienţă, către care cea mai mare parte a publicului îşi îndreaptă, din varii motive, atenţia, nu
83

SPAŢII CULTURALE
prea sunt dispuse să editeze şi să promoveze emisiuni pretenţioase care presupun un anumit standard şi confort intelectual. (...) Este remarcabil faptul că avem un post de televiziune eminamente cultural, ceea ce în Europa ultracivilizată, în afară de co-producţia franco-germană numită „ARTE”, altceva nu pare să mai existe. Dar şi la noi avem tendinţa, deja manifestă, de a transforma cultura într-un soi de obiect despre care foarte mulţi îşi dau, sforăitor, cu părerea („un popor fără cultură” etc. ...) şi dialogul cultural într-un fel de siestă cu ştaif. Remarcăm eseurile lui C. Trandafir, Despre geniu, cu oarece seninătate, Alexandru Micu, Feodor Mihailovici Dostoievski, de la realismul autentic la realismul fantastic (!) şi Ionel Necula, Poetul în dialog cu invizibilul. Gheorghe Istrate, Părintele Anania, portret făcut de Florentin Popescu şi Grădina incandescentă (V) de Ioan Dumitru Denciu. P l u m b, Anul VII, nr. 51, iunie 2011, Bacău. Acest număr al revistei este deschis de eseul lui Victor Mitocaru, Bacovia in aeternum, din care redăm un fragment: Din felul în care îl imaginează sculptorul, remarcăm un Bacovia păşind îngândurat, cu capul uşor plecat sub apăsarea meditaţiilor profunde ori cedând intemperiilor, asemenea unei plante. Bacovia cel din sculptură nu înfăţişează însă un om în suferinţă. Nu remarcăm aici nimic din durerea lui Laocoon cel sugrumat de balauri. Asta nu înseamnă că este mai puţin nefericit, deşi pare chiar neatins de disconfortul singurătăţii. remarcăm, în continuare: eseul lui Grigore Codrescu, Despre seducţia lecturii (III. Dramaturgia), studiul Simonei-Andreea Şova, Estetica lui Charles Baudelaire (III), notele de lectură ale lui Calistrat Costin la cartea lui Viorel Savin, Exilat în strigăt, evocarea Nicolae Grigore MihăescuNigrim de Mihai Sălcuţan şi comentariile cu tematică istorică: „Nihil Sine Deo” – crezul dintotdeauna al Familiei Regale a României de Romulus Dan Buşnea şi România în vâltoarea războaielor balcanice (3) de Ion Lupu. R e v i s t a n o u ă, Anul VIII, Nr. 2 (67) / 2011, Câmpina. În editorial, Florin Dochia, referindu-se la prezenţa autorilor români în alte ţări, traduşi în alte

nr. 17 / iulie-august 2011

limbi, spune că ea este esenţială din punct de vedere simbolic. Ideea este împărtăşită din revista Télérama, care a constatat că doar 3% din producţia editorială a S.U.A. este constituită din traduceri. Şi conchide Florin Dochia: Vremea sălilor arhipline sau a stadioanelor frenetice a trecut, cum în nefiinţă au trecut şi corifeii lor. Ne aşteaptă micile spectacole de club, de salon, pentru iniţiaţi sau pentru familie – în orice accepţiune ai vrea să iei ultimul termen, cititorule. Remarcăm interviul realizat de Carmen Negreu cu Christian Crăciun, dar şi pe cel a lui Florin Dochia, din 2001, cu Fănuş Neagu. Iar dintre cronicile literare amintim pe cele semnate de Ion Lilă (Eugen Dorcescu, Elegiile de la Badhofgastein), Ştefan Ene (Filip Florian, Degete mici), Florin Dochia (C. Trandafir, Scriitori şi teme – conversaţie în bibliotecă), Petre Rău (Tania Nicolescu, Caii de foc), Camelia Manuela Sava (Nicolai Tăicuţu, piatra piatră de e piatră), Ioana Geacăr (Richard Brautigan, În zahăr de pepene). Vatra veche - Serie veche nouă, Anul III, nr. 6 (30) iunie 2011, Târgu Mureş. Din dialogul purtat de Rodica Lăzărescu şi Loredana Tuchilă cu scriitorul D.R. Popescu aflăm că: Teatrul este genul cel mai greu. Cu poezia te mai descurci, mai ales când eşti tânăr; eşti atât de prost şi de naiv încât şi crezi că poţi să scrii poezie, şi chiar scrii. Proza e o muncă în plus, te mai descurci, mai revii... Teatrul este îngrozitor de scris! E genul, după părerea mea, cel mai greu, şi este genul care a dat (nu cred că e numai părerea mea) cele mai mari genii... Remarcăm, apoi: eseurile „La ţigănci” – vama resuscitării sacrului de Ion Nete, Plictiseala de Eminescu – un trend de Mihaele Malea Stroe, Mitul jertfei în dramaturgia românească de Lucreţia Bogdan şi Enciclopedia zmeilor de Mircea Cărtărescu, un posibil model de lectură (IV) de Adela Lungu-Schindler, cronicile literare semnate de Bianca Osnaga (Nicolae Băciuţ, Poemul Phoenix), Petre Rău (Melania Cuc, Femeie în faţa lui Dumnezeu) şi Florin Şindrilaru (Adrian Munteanu, Orele Tăcerii). Numărul este ilustrat cu lucrări de Mircea Pop. Cititorul de reviste

84

Râmnic, mon amour!
Despre Gheorghe Şaramet, orice cunoscut, indiferent de vârstă, ar fi spus trei lucruri simple şi clare: că-i plac porumbeii, că iubeşte cărţile şi că nu suportă apa (nici pentru uz intern, nici pentru uz extern). Şaramet a fost profesor de limba română toată viaţa lui. A tras după sine o servietă scorojită, dintr-o imitaţie de piele, a cărei culoare iniţială nu mai putea fi ghicită sub nici o formă, şi în care n-ai fi putut găsi, fireşte, decât cărţi, caiete corectate, extemporale şi fişe pentru elevi. O geantă mai grăitoare decât purtătorul ei, mare taciturn, mare singuratic, în felul său. Dacă mai adăugăm sandalele cusute cu sfoară – vara – ori pantofii chinezeşti, puturoşi, dar comozi, în care iarna piciorul stătea ca într-o baie de abur, plus costumaţia de lucrător cu ziua pe la casele înstărite, cred că am completat tabloul, în gri minor, al iubitorului de porumbei şi literatură. Sigur, n-avea de ce să fie pitoresc. Şi nici nu era. Profesorii de română sunt trişti, nu pitoreşti. Şaramet se pierdea întotdeauna în marea masă de anonimi ai oraşului. Aproape că nu-l vedeai, chiar şi atunci când trecea pe lângă tine. N-avea prieteni, n-avea rude, iar colegii de cancelarie îl vorbeau de râu. A fost, cred, printre foarte puţinii dascăli pe care directorii i-au evaluat, la finele anilor şcolari de după evenimentele din decembrie, cu „satisfăcător”, în condiţiile în care nici măcar idioţii transformaţi în dascăli pe supliniri întâmplătoare nu încasau aşa ceva. El, da. Fiindcă... „nu muncea”, „nu era serios”, „întârzia”, „puţea”, „n-avea prestanţă” etc. Dumnezeu a hotărât să-l ia la sine fără ştirea nimănui. Gheorghe Şaramet a fost găsit, în primăvara lui 2011, la câteva zile după deces, prăbuşit în casa pustie, şi s-a dus în tărâmul umbrelor fără lumânare şi bănuţ de drum. A fost o întreagă aventură intrarea în locuinţă, întocmirea actelor şi, în final, înmormântarea. Fiindcă, aşa cum am spus, profesorul Şaramet trăia singur, printre cărţile şi porumbeii lui, bând de unul singur licori ieftine şi proaste, rareori în compania vreunui amărăştean din mahala. Nu i-a observat nimeni lipsa. Dacă n-ar fi fost mirosul, ar fi putrezit mult şi bine, fără să-i pese cuiva. Într-un final, după ce tragedia a fost descoperită şi pentru că GŞ a fost un fiu – lipsit de glorie, dar fiu! - al oraşului, Primăria şi câţiva intelectuali cu suflet s-au ocupat (adică au făcut rost de bani) pentru ca înmormântarea să se facă după tipic. Surpriza a venit de unde nimeni nu se aştepta şi a fost năucitoare. Sigur, se făcuseră pregătiri pentru o înmormântare decentă, de om sărac şi singur. Dar nu şi-a închipuit nimeni că cimitirul avea să se umple de copii şi de coroane, de părinţi care au fost cândva copii şi au făcut româna cu profesorul Şaramet, de prieteni ai acestora, tot persoane pe care nimeni nu le invitase, care aflaseră, nu se ştie cum, că poetul iubitor de porumbei plecase într-o lume mai bună şi care-au vrut, la final, să-i dăruiască o floare, o lacrimă şi recunoştinţa lor. „Copiii i-au făcut dreptate”, mi-a şoptit o prietenă mai sensibilă, profesoară şi ea, cu ochii roşii de plâns. Da, copiii i-au făcut dreptate profesorului Şaramet. Şi dacă ei au fost în stare, neîmpinşi de la spate de nimeni, să pună lucrurile pe făgaşul lor, într-un asemenea moment, atunci e limpede că mai sunt speranţe pentru oraş. Nu cred că oraşul va fi lăsat să moară, chiar dacă acum toţi copiii / tinerii îl înjură şi se gândesc doar la cum să-l părăsească mai curând. Cândva, copiii care-au plâns, sinceri şi disperaţi, lângă sicriul profesorului lor de română, se vor întoarce în oraşul lor şi vor face lucruri frumoase pentru el. Pun pariu. Valeria MT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful