1/10/2007

KERTAS JAWAPAN OBJEKTIF untuk CSEM

KP UiTM / IPT:

FAKULTI:

PROG.:

SEMESTER:

Hitamkan jawapan anda dengan menggunakan pensil 2B. Pastikan hanya SATU jawapan sahaja ditandakan untuk setiap soalan.
Pada kotak bersebelahan pilihan =E=, turus CRI, isikan dengan nilai antara 1-5 berdasarkan
kepada pengetahuan anda atau pun nilai 0 jika anda langsung tak tahu.
5=Sangat Pasti; 4=Pasti; 3=Hampir Pasti; 2=Tak Pasti; 1=Agak-agak sahaja; 0=Langsung tak tahu.
Inventori Konsep dalam Elektrik & Kemagnetan (CSEM)
CRI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

=A=
=A=
=A=
=A=
=A=
=A=
=A=
=A=
=A=
=A=
=A=
=A=
=A=
=A=
=A=
=A=

http://www2.uitm.edu.my/drjj/

=B=
=B=
=B=
=B=
=B=
=B=
=B=
=B=
=B=
=B=
=B=
=B=
=B=
=B=
=B=
=B=

=C=
=C=
=C=
=C=
=C=
=C=
=C=
=C=
=C=
=C=
=C=
=C=
=C=
=C=
=C=
=C=

=D=
=D=
=D=
=D=
=D=
=D=
=D=
=D=
=D=
=D=
=D=
=D=
=D=
=D=
=D=
=D=

=E=
=E=
=E=
=E=
=E=
=E=
=E=
=E=
=E=
=E=
=E=
=E=
=E=
=E=
=E=
=E=

CRI
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

=A=
=A=
=A=
=A=
=A=
=A=
=A=
=A=
=A=
=A=
=A=
=A=
=A=
=A=
=A=
=A=

=B=
=B=
=B=
=B=
=B=
=B=
=B=
=B=
=B=
=B=
=B=
=B=
=B=
=B=
=B=
=B=

Prepared by: DR. JJ, Applied Sciences Education Research Group, FSG, UiTM, Shah Alam

=C=
=C=
=C=
=C=
=C=
=C=
=C=
=C=
=C=
=C=
=C=
=C=
=C=
=C=
=C=
=C=

=D=
=D=
=D=
=D=
=D=
=D=
=D=
=D=
=D=
=D=
=D=
=D=
=D=
=D=
=D=
=D=

=E=
=E=
=E=
=E=
=E=
=E=
=E=
=E=
=E=
=E=
=E=
=E=
=E=
=E=
=E=
=E=

Call: 03-5544-4593 or 019-355-1621
email: drjjlanita@hotmail.com; jjnita@salam.uitm.edu.my

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful