You are on page 1of 13

HAZNE MSTEARLII TARAFINDAN SALANAN DESTEKLER

Yatrm projelerinin tevik belgesi dzenlenmek suretiyle desteklenmesi 4059 sayl Kanun uyarnca Hazine Mstearl tarafndan yrtlmektedir. Ancak, yabanc sermayeli yatrmlar, byk lekli yatrmlar, blgesel uygulamalar kapsamndaki yatrmlar ile Ar-Ge ve evre yatrmlar hari olmak zere sabit yatrm tutar 8 Milyon Trk Lirasn amayan belirli imalat sanayi yatrmlar iin yatrmcnn tercihine bal olarak yatrmn yaplaca yerdeki TOBBa bal 12 Sanayi Odasna da mracaat edilebilmektedir. 1. Adana Sanayi Odas 2. Ankara Sanayi Odas 3. Aydn Sanayi Odas 4. Balkesir Sanayi Odas 5. Denizli Sanayi Odas 6. Ege Blgesi Sanayi Odas 7. Eskiehir Sanayi Odas 8. Gaziantep Sanayi Odas 9. stanbul Sanayi Odas 10.Kayseri Sanayi Odas 11.Kocaeli Sanayi Odas 12.Konya Sanayi Odas Yukarda saylan Sanayi odalarna aada belirtilen alanlarda yaplacak yatrmlar iin bavurulabilir: 1. Gda rnleri ve ieek imalat 2. Tekstil rnleri imalat (Yn iplii hari olmak zere, tekstil elyafnn hazrlanmas ve eirilmesi konusunda sadece modernizasyon yatrmlar ve hal, tafting, dokunmam ve rlmemi kuma ile uval hari olmak zere tekstil dokumacl konusunda sadece modernizasyon yatrmlar) 3. Giyim eyas imalat 4. Derinin tabaklanmas ve ilenmesi 5. Aa ve mantar rnleri imalat; hasr ve buna benzer,rlerek yaplan maddelerin imalat 6. Kat ve kat rnleri imalat 7. Rafine edilmi petrol rnleri ve nkleer yakt imalat (Madencilik yatrmlar hari) 8. Kimyasal madde ve rnlerin imalat 9. Plastik ve kauuk rnleri imalat 10.Metalik olmayan dier mineral rnlerin imalat 11.Ana metal sanayi (demir elik ana sanayi hari) 12.Metal eya sanayi 13.Makine ve tehizat imalat 14.Bro, muhasebe ve bilgi ilem makineleri imalat 15.Elektrikli makine ve cihazlarn imalat 16.Radyo, televizyon, haberleme tehizat ve cihazlar imalat 17.Tbbi aletler, hassas ve optik aletler ile saat imalat 18.Motorlu kara tat, rmork ve yar rmork imalat 19.Dier ulam aralarnn imalat (Gemi ve yat ina yatrmlar hari) 20.Mobilya imalat; dier imalat

Yeni Tevik Sistemi 3 Bileenden Olumaktadr ; A-Genel Tevik Sistemi B-Blgesel Tevik Sistemi C-Byk lekli Yatrmlarn Teviki Sistemi Yeni tevik sistemi, tevik oranlarnn blgesel-sektrel ve byk proje baznda farkllatrlarak uygulanmas esasna dayanmaktadr. GENEL TEVK SSTEM lke genelinde uygulanan, baz istisnalar dnda sektrel ayrm iermeyen, belli bir tutarn stndeki tm yatrm projelerini kapsamaktadr. Genel Tevik Sisteminde, Byk lekli yatrm ve blgesel desteklerden yararlanamayan yatrmlardan tevik edilmeyen konular haricindekiler; 1- Gmrk Vergisi Muafiyeti , 2- KDV istisnas ile desteklenmektedir. Genel Tevik Sisteminden Hazine Mstearlnca Yatrm Tevik Belgesi dzenlenmesi iin yatrm tutarnn Afyonkarahisar, Ktahya, Manisa ve Uak illerinini kapsayan TR33 blgesinin iinde bulunduu III. Blgede asgari 500.000 TL olmas gerekmektedir. Genel Tevik Sisteminde Tevik Edilmeyecek Yatrm Trleri A. TARIM VE TARIMSAL SANAY 1. tlm tahl rnleri, niasta ve niastal rnler ve hazr hayvan yemleri imalat (pirin, bulgur, ev hayvanlar iin hazr yemler, balk yemi ve entegre hayvanclk yatrmlar ierisindeki yem retimi hari) 2. Biskvi, 3. Yufka ve kadayf, 4. Makarna, irmik, ehriye, kuskus vb rnler, 5. Darya yemek hizmeti sunan iletmeler (hazr yemek), 6. Kp eker, 7. Bitkisel retim (seraclk, kltr mantar yetitiricilii ve entegre hayvanclk yatrmlar ierisindeki yem bitkileri yetitiricilii hari), 8. Blgesel yatrmlar kapsamnda tevik edilecek entegre hayvanclk yatrmlar ve artl desteklenecek hayvanclk yatrmlar dndaki hayvanclk yatrmlar, B. MALAT VE MADENCLK YATIRIMLARI 1- 1/8/1996 tarihli ve 22714 sayl Resmi Gazetede yaymlanarak yrrle giren Trkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Kmr elik Topluluu Arasnda Avrupa Kmr ve elik Topluluunu Kuran Antlamann Yetki Alanna Giren rnlerin Ticareti ile lgili Anlama Eki rn listesinde yer alan rnlerin retimine ynelik yatrmlar, 2- Tula ve kiremit retimine ynelik modernizasyon cinsi dndaki yatrmlar,

3- Kamu kurum ve kurulular ile yaplanlar da dahil olmak zere rdovansl madencilik yatrmlar, 4- Ktl pamuk ileme yatrmlar, 5- Sentetik elyaf ve sentetik iplik retimine ynelik komple yeni, tevsi ve entegrasyon cinsindeki yatrmlar, 6- plik ve dokuma (yn iplii, akll ve ok fonksiyonlu teknik tekstil, hal, tafting, dokunmam ve rlmemi kuma, uval hari) konularnda modernizasyon yatrmlar haricindeki yatrmlar. C. HZMETLER SEKTR 1- Okul ncesi eitim, ilkretim, lise, yksekokul, niversite, yksekretim ve teknik ve mesleki retim dnda kalan eitim yatrmlar ile yetikinlerin eitilmesine ynelik (kurslar, dershaneler vb) yatrmlar, 2- Hastane yatrmlar, tp merkezleri, diyaliz merkezleri, tahlil laboratuarlar ve manyetik grntleme merkezleri dnda kalan salk yatrmlar, 3- Oteller, tatil kyleri, apart oteller, da (yayla) evleri dnda kalan turizm konaklama tesisleri, 4- Ulusal apta yaym yapan gnlk gazete basm hizmetleri, televizyon ve radyo yayncl dndaki basn ve yayn yatrmlar, 5- Kayt amal stdyo yatrmlar 6- Konut retimi ve mteahhitlik hizmetleri yatrmlar, 7- Yolcu ve yk tamaclna ynelik otobs ile ekici ve treyler yatrmlar (Belediyelerin yapacaklar yatrmlar hari), 8- Hipermarket, ticaret merkezi, alveri merkezi ve otopark yatrmlar dahil toptan ve perakende ticarete ynelik yatrmlar, 9- Kara tatlar bakm, onarm ve servis istasyonu yatrmlar, 10- Petrol rnleri (LPG dahil) datm yatrmlar, akaryakt istasyonu yatrmlar 11- Karayollar dinlenme tesisi yatrmlar, 12- Lokantalar, 13- Yat ithali yatrmlar, 14- Tat kiralama yatrmlar, 15- amarhane ve hal ykama yatrmlar, 16- Snai retim tesisleri ile altyap yatrmlarnn otomasyonu dnda yaplacak dier otomasyon yatrmlar, 17- Yazlm ve ar-ge faaliyetleri hari olmak zere gayri menkul kiralama ve i faaliyetleri, 18- Finansal kiralama faaliyetleri hari olmak zere mali arac kurulularn yatrmlar, 19- Gsteri merkezi yatrmlar, 20- Kapal alan 500 m2nin altnda olan souk hava deposu yatrmlar A. TEVK BELL ARTLARA BALI YATIRIMLAR A. TARIM VE TARIMSAL SANAY 1- St inekilii yatrmlarnda asgari 150 bykba st inekilii ve st mamulleri retimi balang olmak kaydyla, yem nitesi ve/veya souk hava deposu ile entegre olmas art aranr. 2- Besicilik yatrmlarnda asgari 150 bykba/dnem besicilik ve kesimhane balang olmak zere, souk hava deposu ve/veya yem nitesi ve/veya et mamlleri retimi ile entegre olmas art aranr.

B. HZMETLER SEKTR 1- Ulatrma Bakanlndan alnm L2 belgesini haiz, bir veya birka yerde gmrkleme ve sigortaclk hizmetlerinin de sunulduu antrepo, ellelemepaketleme ve otomasyon hizmetlerini birlikte ieren, asgari toplam kapal alan 10.000 m2 olan, ulusal ve/veya uluslararas yk tamaclna ynelik aralar ierebilen entegre lojistik yatrmlar iin tevik belgesi dzenlenebilir. 2- Boru hattyla tamaclk, petrol ve doalgaz rnleri, dolum ve depolama tesisi yatrmlarnda datm aralar ve tpler hari olmak zere, sadece sabit tesise ynelik harcamalar iin tevik belgesi dzenlenebilir. 3- Alveri, i ve/veya ticaret merkezi hviyetinde olmayan ve mstakil olarak ina edilen fuar, kongre, sergi ve kltr merkezi yatrmlar tevik belgesine balanabilir. Fuar ve sergi merkezlerinde, otopark hari asgari kapal alann 5000 m2, kongre merkezlerinde ise asgari koltuk saysnn 1000 olmas art aranr. Kltr yatrmlar iin Kltr ve Turizm Bakalndan alnacak kltr yatrm belgesine istinaden proje baznda yaplacak deerlendirme sonucunda tevik belgesi dzenlenebilir. 4- Spor tesisi yatrmlarnda asgari 10 Milyon TL sabit yatrm art aranr. 5- Konteyner kiralama yatrmlar hari olmak zere karayolu, denizyolu, havayolu ve demiryolundan en az ikisinde kombine tamaclk yaptn tevsik eden yatrmclarn gerekletirecekleri kara, deniz, hava ve demiryolu kombine konteyner tamacl yatrmlar iin tevik belgesi dzenlenebilir. 6- Havaalan yer hizmeti yatrmlarnda tevik belgesi kapsamna trafie kmayan ve sadece apronda kullanlan motorlu tatlar dahil edilebilir. Binek otomobilleri proje kapsamna dahil edilmez. 7- Havayolu iletmecilii ve kargo tamacl yatrmlarnda temin edilecek uaklarda birim bana asgari kapasitenin 100 koltuk, kargo uaklarnda ise asgari kargo kapasitesinin 30.000 kg. olmas art aranr. Faaliyet konusu bizatihi havayolu iletmecilii ve/veya kargo tamacl olan yatrmlar dnda genel amal ve hava taksi iletmecilii amal yatrmlar iin tevik belgesi dzenlenmez. 8- Uydu, telsiz, kablo vb iletiim ortamlarndan gelen haberleme, radyo, televizyon ve veri sinyallerini birletirip tek bir paket halinde nihai tketiciye iletimini salayan hizmet yatrmlar proje baznda deerlendirilerek tevik belgesine balanabilir. Ancak nihai hizmeti alanlar tarafndan kullanlan yatrm mallar destek unsurlarndan faydalandrlmaz. 9- Gmrk kaplarnda yap-ilet veya yap-ilet-devret modeli ile gerekletirilecek, yerli ve yabanclara hizmet salamaya ynelik gmrk muhafaza kontrol nitelerini de ihtiva eden tesislere ynelik yatrmlar iin tevik belgesi dzenlenebilir. 10- Altyap yatrmlar proje baznda deerlendirilerek uygun grlenleri tevik belgesine balanabilir. 11- Kamu kurum ve kurulular, belediyeler, il zel idareleri, birlik, kooperatif vb. kurulularn grev alanlarna ynelik olarak yapacaklar yatrmlar proje baznda deerlendirilerek tevik belgesine balanabilir.

BLGESEL TEVK SSTEM Blgeler, 2002 / 4720 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile belirlenen statistiki Blge Birimleri Snflandrmas (BBS)- Dzey 2 esas alnarak belirlenmitir. BBS Dzey 2 seviyesindeki 26 alt blge, Sosyo-Ekonomik Gelimilik Endeksi (SEGE) kullanlmak suretiyle gruplandrlarak tevikler asndan 4 blge oluturulmutur. Blgelerin gelimilik seviyelerine gre yardm younluklar farkllatrlmtr. Desteklenecek sektrler, blgelerin potansiyelleri ve ekonomik lek byklkleri dikkate alnarak tespit edilmitir.

Afyonkarahisar, Ktahya, Manisa ve Uak illerinin dahil olduu TR33 Blgesi III. Tevik blgesinde bulunmaktadr. Blgesel tevik sisteminde: Tekstilde iplik ve dokuma konularnda modernizasyon dnda ilave kapasite oluturacak yatrmlar tevik edilmeyecektir. Salk yatrmlar ile 3 yldz ve zeri turizm konaklama yatrmlar stanbul hari tm yrelerde, eitim yatrmlar ise tm yrelerde istisnasz tevik edilmektedir. Blgesel Teviklerden yararlanan yatrmlarn iletmeye geilerini mteakip, asgari 5 yl sre ile blgede faaliyette bulunmas art aranacaktr. BLGESEL TEVK SSTEM STSNALARI 1. stanbul hari olmak zere, Sanayi ve Ticaret Bakanl tarafndan htisas Organize Sanayi Blgesi oluturulan yatrm konular, ilgili blgede seilmi sektrler arasnda yer almasa dahi, blgede uygulanan desteklerden yararlanr. 2. zel sektr tarafndan yaplacak ehirler aras yk ve/veya yolcu tamaclna ynelik demiryolu yatrmlar ile ehir ii yk tamaclna ynelik demiryolu yatrmlar tm blgelerde tevik edilir. Birden fazla blgede tamaclk yaplmas durumunda vagon teminine ynelik

3. 4. 5.

6. 7.

harcamalar faaliyet gsterilen alanda gelimilik dzeyi en dk olan blgenin desteklerinden faydalanr. Jeotermal enerji ile veya enerji santralleri atk ss ile konut stma/soutma yatrmlar bulunduu blgede uygulanan desteklerden yararlanr. Avrupa Kmr-elik Topluluu Anlamas kapsamna giren yatrmlar desteklerden yararlanamaz Gda rnleri ve ecek malat yatrmlarndan Pirin, bulgur, ev hayvanlar iin hazr yem, balk unu, balk ya, balk yemi, ekmek, kek, gofret, rak ve bira" retimine ynelik komple yeni ve tevsi yatrmlar, Kuru yemi, turu, linter pamuu, ay ve fndk retimine ynelik komple yeni ve tevsi yatrmlar, Hazr orba ve et sular ve mstahzarlar retimleri ile tahl ve baklagil tasnif ve ambalajlanmas yatrmlar blgesel ve sektrel desteklerden yararlanamaz. Derinin tabaklanmasna ynelik yatrmlar sadece organize sanayi blgelerinde tevik edilir. Tekstil sektrnde; ktl pamuk ileme yatrmlar tevik edilmez. Sentetik elyaf ve sentetik iplik retimine ynelik komple yeni, tevsi, entegrasyon cinsindeki yatrmlar tevik edilmez. plik ve dokuma (yn iplii, akll ve ok fonksiyonlu teknik tekstil, hal, tafting, dokunmam-rlmemi kuma, uval hari) konularnda sadece modernizasyon cinsindeki yatrmlar tevik edilir.

BLGESEL TEVK SSTEMNDE UYGULANACAK TEVK ARALARI KDV stisnas Gmrk Vergisi Muafiyeti Faiz Destei Sigorta Primi veren Hissesinin Asgari crete Tekabl Eden Ksmnn Hazinece Karlanmas 5. Kurumlar/Gelir Vergisi ndirimi 6. Yatrm Yeri Tahsisi SEKTRLER Eitim hizmetleri (yetikinlerin eitilmesi ve dier eitim faaliyetleri hari) Akll ok fonksiyonlu teknik tekstil Bro, muhasebe ve bilgi ilem makineleri imalat Radyo, televizyon, haberleme tehizat ve cihazlar imalat Gda rnleri ve iecek imalat (tlm tahl rnleri, niasta, niastal rnler ve hazr hayvan yemleri imalat hari) Hayvanclkla entegre ileme tesisleri yatrmlar Kat ve kat rnleri imalat Madencilik yatrmlar (Avrupa Kmr elik Topluluu kapsam rnler hari) Makine ve tehizat imalat Elektrikli makine ve cihazlar imalat Metal eya Metalik olmayan mineral rnlerin imalat; sadece, dz cam, ukur cam, cam elyaf, seramikten yaplan shhi rnler,seramik yaltm 1. 2. 3. 4.

malzemeleri,seramik karo ve kaldrm ta, atee dayankl seramik rnleri,imento,beton veya suni tatan inaat amal Prefabrik yap elemanlar Motorlu kara tat ve yan sanayi Oteller (konaklama tesisleri) Salk ileri; hastane hizmetleri, tp ve diilikle ilgili uygulama faaliyetleri Seraclk Tehlikeli atk geri kazanm ve bertaraf tesisleri

BYK LEKL YATIRIMLAR Byk proje yatrmlarnn teviki ile Teknoloji ve Ar- Ge kapasitesini artracak ve Rekabet stnl salayacak, Sektrne gre farkl byklklerde tanmlanm byk lekli yatrmlara ynelik bir tevik sisteminin oluturulmas amalanmtr. Bu tr yatrmlar btn blgelerde tevik edilmektedir. 1- KMYASAL MADDE VE RNLERN MALATI Asgari 1 Milyar TL tutarndaki Ana Kimyasal Madde malat yatrmlar ve asgari 300 Milyon TL tutarndaki Dier Kimyasal Madde malat yatrmlar. 2-RAFNE EDLM PETROL RNLER MALATI Asgari 1 Milyar TL tutarndaki yatrmlar. 3-TRANST BORU HATTIYLA TAIMACILIK HZMETLER Asgari 50 Milyon TL tutarndaki yatrmlar. 4- MOTORLU KARA TAITLARI MALATI Asgari 250 Milyon TL tutarndaki yatrmlar 5- MAKNE MALAT YATIRIMLARI Asgari 50 Milyon TL tutarndaki yatrmlar 6- LMAN YATIRIMLARI Asgari 250 Milyon TL tutarndaki yatrmlar 7-DEMRYOLU VE TRAMVAY LOKOMOTFLER VE/VEYA VAGON MALATI Asgari 50 Milyon TL tutarndaki yatrmlar. 8- ELEKTRONK SANAY YATIRIMLARI Asgari 1 Milyar TL tutarndaki LCD / Plazma retimine ynelik yatrmlar, Asgari 150 Milyon TL tutarndaki modl panel retimi yatrmlar, Asgari 50 Milyon TL tutarndaki Lazer TV, boyutlu TVler ve OLED TV ve benzeri TV retimine

ynelik yatrmlar, Asgari 50 Milyon TL tutarndaki dier elektronik sektr yatrmlar 9-TIBB ALETLER, HASSAS VE OPTK ALETLER MALATI Asgari 50 Milyon TL tutarndaki yatrmlar. 10- LA MALATI Asgari 100 Milyon TL ve zeri ila retimi yatrmlar. 11-HAVA VE UZAY TAITLARI MALATI Komple yeni veya asgari 50 Milyon eitlendirmeye ynelik yatrmlar 12-MADENCLK YATIRIMLARI Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerle ilgili nihai metal retimine ynelik izabe (cevher ileme) tesisleri ile bu tesislere entegre maden retimi tesislerine ynelik (istihra+ileme) yatrmlar (Demir ve Manganez gibi AKT kapsam rnler hari). BYK LEKL YATIRIMLARIN TEVK SSTEMNDE UYGULANACAK TEVK ARALARI 1. KDV stisnas 2. Gmrk Vergisi Muafiyeti 3. Sigorta Primi veren Hissesinin Asgari crete Ksmnn Hazinece Karlanmas 4. Kurumlar/Gelir Vergisi ndirimi 5. Yatrm Yeri Tahsisi 1- KDV stisnas : 3065 sayl Katma Deer Vergisi Kanunu gereince, yerli veya ithal yatrm mal makine ve tehizat temininde denmesi gereken KDV tahsil edilmemektedir. Ayn hkm tevik belgesinin veya tevik belgesi kapsam makine-tehizatn devir ilemlerinde de uygulanr. 2- Gmrk Vergisi Muafiyeti: Yatrm mal ithal makine ve tehizat iin, yrrlkteki thalat Rejimi Karar gereince denmesi gereken Gmrk Vergileri tahsil edilmemektedir. Makine ve tehizat bedelinin yzde beini gememek kaydyla yedek paralarn, otobs, ekici (Euro normlarna uygun yeil motoru haiz olanlar hari), treyler (frigorifik olanlar hari), mobilya, motorbot, kamyon (off-road truck tipi karayoluna kmas mmkn olmayan kaya tipi damperli kamyonlar hari), transmikser, beton santrali, forklift ve beton pompas ithal edilmesi hlinde yrrlkteki thalat Rejimi Kararnda ngrlen oranlarda gmrk vergisi tahsil edilir. TL tutarndaki tevsi ve/veya rn

Tekabl Eden

Bu Karar uyarnca dzenlenen tevik belgeleri kapsamnda; 1. Ham madde, ara mal ve iletme malzemesi ithal edilemez. 2. Ayrca, binek arac, inaat malzemeleri, porselenden ve seramikten mamul sofra ve mutfak eyas tevik belgesi kapsamna alnmaz. thalat Rejimi Karar uyarnca ithaline izin verilen kullanlm makine ve tehizat tevik belgesi kapsamna alnabilmektedir. Ayrca, ya snr aranmakszn kullanlm komple tesislere de proje baznda yaplacak inceleme neticesinde tevik belgesi dzenlenebilmektedir. Ancak, Tekstil, hazr giyim ve konfeksiyon yatrmlarna ynelik tevik belgeleri kapsamnda kullanlm makine ve tehizat ithal edilemez. 3- Faiz Destei : Talep edilmesi hlinde, 3. ve 4. blgelerde yaplacak olan blgesel desteklerden yararlanacak yatrmlar iin bankalardan kullanlacak en az bir yl vadeli kredilerin tevik belgesinde kaytl sabit yatrm tutarnn %70ine kadar olan ksm iin denecek faizin veya kr paynn III. Blgede yaplacak yatrmlarda Trk Liras cinsi kredilerin 3 puan, Dviz kredileri ve dvize endeksli kredilerin 1 puan, Blge ayrm yaplmakszn AR-GE yatrmlar ile dorudan ticari mal retimine ynelik olmayan, mevcut veya gerekletirilecek tesisin kat, sv veya gaz gibi atklarnn temizlenmesi veya yok edilmesine ynelik evre yatrmlarnda ise Trk Liras cinsi kredilerin 5 puan, dviz kredileri ve dvize endeksi kredilerin 2 puan mstearln uygun grmesi halinde azami ilk 5 yl iin denmek kouluyla bte kaynaklarndan karlanabilir. Kullanlm makine ve tehizata, Kamu iktisadi teebbsleri dhil kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn yapaca yatrmlara, Dier kamu kurum ve kurulularnca kullandrlan veya kamu kaynaklarndan sbvanse edilen kredilere faiz destei uygulanmaz. a. st Limitler: Ar-Ge ve evre yatrmlarnda 300 Bin TL; dier yatrmlarda 500 Bin TL. Uygulama dnemi azami 5 yl. b. Kredinin, sabit yatrm tutarnn azami % 70 oranndaki ksmna faiz destei uygulanacaktr. c. Hazine Mstearl ile Protokol imzalayan tm bankalar ve Leasing irketleri kapsama dahildir 4- Sigorta Primi veren Hissesi Destei Byk lekli yatrmlar ile blgesel uygulama kapsamnda desteklenen yatrmlardan, tevik belgesinde kaytl istihdam ngrleri ile tutarl olmak kaydyla iletmeye gei tarihinden itibaren salanan istihdam iin denmesi gereken sigorta primi iveren hissesinin asgar crete tekabl eden ksm Hazinece karlanr. stihdam destei;

Komple yeni yatrmlarda iletmeye gei tarihinden itibaren salanan, Dier yatrm cinslerinde yatrmn tamamlanmasn mteakip, yatrma balama tarihinden nceki son alt aylk dnemde (mevsimsellik zellik tayan yatrmlarda bir nceki yla ait mevsimsel istihdam ortalamalar dikkate alnr) Sosyal Gvenlik l Mdrlne verilen aylk Prim ve Hizmet Belgesinde bildirilen ortalama ii saysna ilave edilen istihdam iin denmesi gereken sigorta primi iveren hissesinin asgari crete tekabl eden ksm aada belirtilen srelerde Hazinece karlanr. demeler sadece yeni yatrma dayal ilave istihdama yaplr.

Blgeler I II III IV
5- Vergi indirimi:

31.12.2010 tarihine kadar balanlan yatrmlar 2 yl 3 yl 5 yl 7 yl

31.12.2010 tarihinden sonra balanlan yatrmlar 3 yl 5 yl

Byk lekli yatrmlar ile blgesel uygulama kapsamnda gerekletirilen yatrmlarda, 5520 sayl Kurumlar Vergisi Kanununun 32/A maddesi erevesinde, kurumlar vergisi veya gelir vergisine uygulanacak indirimdir. ndirim oranlar ve Yatrma katk oranlar aada belirtilmitir.

Blgeler

BlgeselUygulama YatrmaKatk Oran(%) 10 15 20 25

ByklekliYatrmlar

I II III IV

Kurumlarveya YatrmaKatkOran Kurumlarveya GelirVergisi (%) GelirVergisi ndirimOran(%) ndirimOran(%) 25 25 25 40 30 40 60 40 60 80 45 80

Ancak 31/!2/2010 tarihine kadar yatrma balanmas halinde aada belirtilen indirim oranlar ile yatrma katk oranlar uygulanr.

Blgeler

BlgeselUygulama YatrmaKatk Oran(%) 20 30 40 60 KurumlarveyaGelir VergisindirimOran (%) 50 60 80 90

ByklekliYatrmlar YatrmaKatk Oran(%) 30 40 50 70 Kurumlarveya GelirVergisi ndirimOran(%) 50 60 80 90

I II III IV

VERG NDRMNE KONU EDLEMEYECEK YATIRIMLAR a) Arazi, arsa, royalti, yedek para ve amortismana tbi olmayan dier harcamalar, b) 5520 sayl Kanun gerei finans ve sigortaclk konularnda faaliyet gsteren kurumlar ve i ortaklklar, c) 4283 sayl Yap-let Modeli ile Elektrik Enerjisi retim Tesislerinin Kurulmas ve letilmesi ile Enerji Satnn Dzenlenmesi Hakknda Kanun kapsamndaki yatrmlar d) 3996 sayl Baz Yatrm ve Hizmetlerin Yap-let-Devret Modeli erevesinde Yaptrlmas Hakknda Kanun kapsamnda gerekletirilen yatrmlar, indirimli kurumlar vergisi veya gelir vergisi uygulamasndan yararlanamaz. RNEK; A firmas, TR33 Blgesinde (III. Tevik blgesinde), blgesel olarak desteklenecek bir yatrma 31.12.2010 tarihinden nce balam ve 10.000.000 TL yatrm yapm olsun (Yatrma katk oran; % 40, Kurumlar Vergisi indirim oran % 80) Firma, % 40 orannda yatrma katk oran sonucunda, sadece yatrm kazanc zerinden % 4 Kurumlar Vergisi deyecektir ( Ya da % 16 Kurumlar Vergisinden yararlanacaktr). Buna gre, firmann yararlanaca katk oran % 40 olduu iin; 10.000.000 TL * 0,40 = 4.000.000 TL yatrma katk tutar hesaplanacaktr. Bu tutar yllar itibariyle;

Yl

Kar(000 TL)

Kurumlar Vergisi

ndirilebilecek KurumlarVergisi

Vazgeilen Kurumlar Vergisi 160 320 320 480 800 800 1.120

1 2 3 4 5 6 7

1.000 2.000 2.000 3.000 5.000 5.000 7.000

200 400 400 600 1.000 1.000 1.400

160 320 320 480 800 800 1.120

Vazgeilen Kmlatif Kurumlar Vergisi 160 480 800 1280 2080 2880 4000

YATIRIMA BALAMA TARH Tevik belgesinde ngrlen yatrma balama tarihi tevik belgesi iin Mstearla veya sanayi odasna mracaat tarihi olup, yatrma balanldnn kabul edilebilmesi iin, arazi-arsa alm, altyapnn hazrlanmas, inaata balama, makine ve tehizat temini gibi harcamalardan bir veya birkann gerekletirilmesi arttr. Harcama tutarnn; blgesel uygulama kapsamnda gerekletirilen yatrmlar iin tevik belgesinde kaytl sabit yatrmn en az %10u, byk lekli yatrmlar iin ise en az 5 milyon Trk Liras olmas halinde yatrma balanlm saylr. 6- Yatrm yeri Tahsisi: Byk proje yatrmlar ile blgesel ve sektrel olarak desteklenecek yatrmlara Maliye Bakanlnca, 03.09.2009 tarihli Resmi Gazetede yaymlanan Ynetmelikle belirlenen usul ve esaslar erevesinde yatrm yeri tahsis edilebilecektir. stisnalar: 5520 sayl Kanun gerei finans ve sigortaclk konularnda faaliyet gsteren kurumlar ve i ortaklklar ile 4283 sayl Yap-let Modeli ile Elektrik Enerjisi retim Tesislerinin Kurulmas ve letilmesi ile Enerji Satnn Dzenlenmesi Hakknda Kanun ve 3996 sayl Baz Yatrm ve Hizmetlerin Yap-let-Devret Modeli erevesinde Yaptrlmas Hakknda Kanun kapsamnda gerekletirilen yatrmlar MEVCUT BELGELERN YEN TEVK SSTEMNDEN NASIL YARARLANACAI Bu Kararn yrrle girdii tarihten nceki kararlara istinaden dzenlenen tevik belgeleri kapsamnda devam etmekte olan yatrmlarn, bu Kararda ngrlen ilgili yatrm konusuna ait asgar kapasiteleri ve bakiye ksmlarnn asgar yatrm tutarn salamas hlinde, yatrmlarn bakiye ksmlarna bu Kararn lehe gelen hkmleri uygulanmak zere yeni tevik belgesi dzenlenebilir. Bir yatrmn tevik belgesine balanabilmesi iin, asgari sabit yatrm tutarnn; III nc blgede yaplacak yatrmlarda 500 bin Trk Liras olmas gerekmektedir. Bu Karar dneminde de tevik belgesi dzenlenebilmesi iin; a-Bir nsha yatrm bilgi formu, b- Finansal kiralama yatrmlar dahil, Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas nezdindeki hesaba 400 TL. yatrldna dair makbuzun 2.nshas, c-irketi temsil ve ilzama yetkili kiilere ait noter tasdikli imza sirkleri (dileke ve ekleri bu kiilerce imzalanacaktr), d-Kurulu ilemleri ve itigal konular ile irketin son durumunu gsteren Trkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Trkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil

Gazetesinin asllar veya noterden veya sicil memurluundan tasdikli rnekleri, e. 2872 sayl evre Kanununa istinaden, sadece ED ynetmelii eki listelerde yer alan evresel Etki Deerlendirmesi Olumlu Karar veya evresel Etki Deerlendirmesi Gerekli Deildir Karar art aranmas gereken yatrm konular iin evre ve Orman Bakanlndan alnan Karar ve/veya Karara ilikin yaz. f. 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu uyarnca Trkiye genelinde Sosyal Gvenlik Kurumuna muaccel olmu prim ve idari para cezas borlarnn bulunmadna veya tecil ve taksitlendirildiine ya da yaplandrldna ve yaplandrmann bozulmadna dair Sosyal Gvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alnacak yaznn asl, Bu belgelerin dnda, yatrm bilgi formunda yer alan ve firma beyan esas alnmak suretiyle gerekli bilgiler ise; a-Yurt ii ve yurt dndan temin edilecek makine ve tehizata ilikin olarak yatrmc tarafndan dzenlenmi ve imzalanm listeler, b-Tevsi, modernizasyon, yenileme, kalite dzeltme, darboaz giderme, tamamlama ve entegrasyon niteliinde gerekletirilecek yatmlarda, ilgili Odaca onayl kapasite raporu, c-Kiralk iyerinde yaplacak yatrmlar iin mracaat tarihi itibaryla en az 5 yllk, kiralk arsa zerinde yaplacak yatrmlar iin ise en az 10 yllk kira kontratnn firmaya tekrar iade edilmek zere asl, kiralayana ait tapu ve imza beyannamesi veya kira kontratnn noter tasdikli sureti ile ilgili bilgiler, d-Finansal kiralama irketleri aracl ile yaplacak yatrmlar iin 3226 sayl Finansal Kiralama Kanunu hkmlerine gre dzenlenmi szlemenin noter tasdikli rnei gibi belgeler.