Snezana

ЛЕКТИРА БРОЈ 2

„СНЕЖАНА“ - БРАЌА ГРИМ
Дополни ги речениците и одговори на поставените прашања :
Кој е главен лик во оваа сказна ?
__________________________________________________
Снежана била преубава принцеза со ________ црна како
абоносово дрво, ________ бело како снег и ________црвени
како крв.
Секое утро маќеата го прашувала своето
волшебно огледало:
Огледалце,огледалце,мое _____________
_____________________________________________________
А огледалото и одговарало:____________________________
___________________________________________________
Коj се исплаши и натажи за Снежана?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Колку џуџиња имало?
_________________________________

Маќеата преправена како бабичка и дала на Снежана
отровно _________________
Добри ликови во сказната се : ___________________________
_____________________________________________________
Запиши кои ликови во сказната не ти се допаѓаат.
______________________________________________________
______________________________________________________
Во сказните се борат доброто и злото. На крајот доброто
секогаш победува.
Која добра случка во сказната најмногу ти се допаѓа ?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
Како завршува оваа сказна?
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________