You are on page 1of 20

Id do

Spis treci
Przykadowy rozdzia
Katalog ksiek
Katalog online
Zamw drukowany
katalog
Twj koszyk
Dodaj do koszyka
Cennik i informacje
Zamw informacje
o nowociach
Zamw cennik
Czytelnia
Fragmenty ksiek
online

Kontakt
Helion SA
ul. Kociuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 32 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
Helion 19912010

Fotografia cyfrowa dla


seniorw. Seria praktyk
Autor: Nick Vandome
Tumaczenie: Joanna Pasek
ISBN: 978-83-246-2083-8
Tytu oryginau: Digital Photography for
Seniors in Easy Steps: For the Over 50s
Format: 180235, stron: 192

Zamie tradycyjny aparat na nowoczesn cyfrwk!


Na co zwrci uwag przy zakupie aparatu?
Jak przygotowa go do pracy?
Jak zrobi interesujce zdjcie, a nastpnie je wydrukowa?
Jeeli pamitasz dreszczyk emocji towarzyszcy wywoywaniu kliszy Jeeli doskonale
przypominasz sobie problemy zwizane z ustawianiem ostroci, przesony oraz czasu
nawietlania, a przy tym wiat cyfrowej fotografii jest dla Ciebie co najmniej magiczny
ta ksika jest dedykowana wanie Tobie! Jest to pierwsza na polskim rynku wydawniczym
pozycja, napisana z myl o seniorach. Dziki niej rozpoczcie przygody z cyfrow
fotografi to pestka!
Autor ksiki, posugujc si prostym jzykiem, bez uycia zbdnego argonu technicznego,
odkryje przed Tob tajniki fotografii cyfrowej. W trakcie lektury dowiesz si, jaki aparat
najlepiej kupi oraz na co zwrci uwag w sklepie. Poznasz typowe funkcje aparatu
i zobaczysz, jak wykonywa codzienne czynnoci zwizane z jego obsug. Ponadto
nauczysz si sztuczek, ktre pozwol Ci na robienie naprawd efektownych zdj
z wakacji, uroczystoci oraz portretw. Z ostatnich rozdziaw dowiesz si, jak przenie
zdjcia na komputer, skorygowa je, a nastpnie wydrukowa, wysa e-mailem lub
opublikowa w sieci Internet. Dziki licznym, bogato ilustrowanym przykadom ca
wiedz przyswoisz sobie szybko i bez adnych trudnoci. Ksika ta sprawi, e ju
wkrtce zaskoczysz swoj rodzin nowoczesnym spojrzeniem na wiat!
Wybr cyfrowego aparatu fotograficznego
Obsuga aparatu oraz podstawowe zasady obsugi
Przygotowywanie sprztu do pracy
Wykorzystywanie samowyzwalacza
Kadrowanie zdj
Wykonywanie zdj portretowych
Fotografia wakacyjna
Metody przenoszenia zdj na komputer
Obrbka zdj w cyfrowej ciemni
Przygotowanie zdj do wydruku
Przesyanie zdj drog elektroniczn
Publikowanie zdj w sieci Internet
wiat cyfrowej fotografii w zasigu Twoich rk!

Spis treci

Docz do klubu cyfrowych fotografw

Wybr aparatu fotograficznego

Jak zacz

Dlaczego wanie ta ksika?


Fotografia cyfrowa a tradycyjna
Techniczne terminy
Dostateczna liczba pikseli
Dodatki do aparatu
Poszerzanie horyzontw

Odpowiednia wielko
Duy wywietlacz
Stacje dokujce
Zoom wykonywanie zblie
Przyciski sterujce
Przygotowanie aparatu
Tryby dziaania Scene

Wkadanie karty pamici


Wkadanie baterii
Wczanie aparatu
Stabilizacja aparatu
Pierwsze zdjcie
Czynnik czasu
Przegldanie zdj
Usuwanie zdj
Zabezpieczenie aparatu

7
8
10
12
14
16
17

19
20
22
24
26
28
30
31

33
34
35
36
37
39
40
42
43
44

Rodzina i przyjaciele

Wspaniae zdjcia z wakacji

Przenoszenie obrazw na komputer

Korzystanie z wywietlacza i wizjera


Ustawianie grupowych uj
Jak samemu znale si na zdjciu
Usuwanie cieni
wita rodzinne
Fotografowanie wnukw
Zdjcia portretowe
Kadrowanie zdj
Usuwanie efektu czerwonych oczu

Jak poprawi wakacyjne zdjcia


Fotografowanie zabytkw i osobliwoci
Ustawienie aparatu
Jak unikn tumu
Dzika przyroda
Jak wykorzysta wiato soneczne
Opowieci z podry
Nocne zdjcia

Korzystanie ze stacji dokujcej


Podczanie aparatu do komputera
Korzystanie z czytnika kart
ciganie zdj w Windows
ciganie zdj za pomoc programu do edycji
Przegldanie zdj
ciganie zdj w Mac OS
Edycja zdj na macu
Katalogowanie cyfrowych zdj

45
46
47
48
50
51
52
54
56
58

59
60
66
70
72
75
78
80
83

85
86
88
89
90
92
94
96
98
101

Co kryje si w cyfrowym obrazie

103

Sekcja cyfrowego obrazu


Zagadka rozdzielczoci
Pomniejszanie zdj
Powikszanie zdj
Przygotowanie do druku
Przygotowanie do publikacji w Sieci

104
106
108
110
111
113

Edycja zdj

Zdjcia a poczta mailowa

Wybr programu do edycji


Ogldanie zdj
Zaznaczanie obszarw
Rozjanianie ciemnych zdj
Wyostrzanie zdj
Wybierz to, co najlepsze
Zosta artyst
Dodawanie napisw
Malowanie zdj
Dodawanie brakujcych osb
Porzdkowanie zdj

Ustalanie waciwego rozmiaru


Wysyanie zdj poczt mailow
Ogldanie zdj otrzymanych mailem
Zapisywanie zdj otrzymanych mailem

115
116
118
120
122
124
126
128
130
132
134
138

141
142
143
148
150

10

Publikacja w Internecie

11

Drukowanie zdj
Moliwoci druku
Drukowanie w domu
Drukowanie w punktach usugowych
Drukowanie zdj online
Drukowanie bez komputera

162
163
169
170
172

12

Wywietlanie i przechowywanie zdj

173

Jak udostpnia zdjcia


Rejestracja
Usugowe serwisy zdjciowe
Tworzenie albumw
Udostpnianie zdj

Tworzenie rodzinnych pokazw slajdw


Zapisywanie rodzinnych pokazw slajdw
Cyfrowe pocztwki
Przegldanie zdj z pyty CD lub DVD
Tworzenie kopii zapasowych
Nagrywanie pyt CD i DVD

Skorowidz

151
152
153
154
156
159

161

174
180
181
184
185
186

187

Rodzina i przyjaciele

Zdjcia rodziny
i przyjaci s szczeglnie
popularne. Ten

rozdzia jest o tym,


jak naley robi takie
zdjcia i jak w rnych
sytuacjach uzyska

zdjcia portretowe o jak


najlepszej jakoci.

46 Korzystanie z wywietlacza i wizjera


47 Ustawianie grupowych uj
48 Jak samemu znale si na zdjciu
50 Usuwanie cieni
51 wita rodzinne
52 Fotografowanie wnukw
54 Zdjcia portretowe

56 Kadrowanie zdj

58 Usuwanie efektu czerwonych oczu

Rodzina i przyjaciele

Korzystanie
z wywietlacza i wizjera
Robienie zdj rodzinie i przyjacioom to jedno z najpopu
larniejszych, a zarazem przynoszcych najwiksz satysfakcj
zastosowa aparatu cyfrowego. Wielk zalet aparatw cyfro
wych jest to, e mona oglda fotografie zaraz po ich zrobie
niu, jak rwnie to, e mona robi wiele uj tyle, ile si
okae potrzebne.

46

Wskazwka
Kiedy robisz zdjcia
grupowe, moesz
niepostrzeenie zrobi
ich kilka po kolei.
Fotografowane osoby
nie bd sztywno pozowa przez cay czas.
By moe uda Ci si
w ten sposb uzyska
zdjcie, na ktrym
wszyscy wygldaj
naturalnie.

Przy fotografowaniu rodziny i przyjaci moe si okaza, e


zalenie od sytuacji lepiej jest korzysta bd z wywietlacza,
bd z wizjera.

1 Uywaj wywietlacza, kiedy robisz zdjcie grupie ludzi.


Dziki temu bdziesz mg patrzy na nich bezpo
rednio i rozmawia z nimi w czasie, gdy komponujesz
ujcie.

2 Uywaj wizjera, kiedy wana jest jak najwiksza sta

bilno aparatu, na przykad wtedy gdy wykonujesz


czyj indywidualny portret. Kiedy bowiem korzystasz
z wywietlacza, musisz trzyma aparat z dala od siebie,
a wtedy nie ma on dostatecznego oparcia.

Ustawianie grupowych uj
Kiedy robi si grupowe rodzinne zdjcia, najtrudniej zwykle
jest zebra wszystkich razem. Kiedy jednak to si ju uda,
warto powici troch czasu na takie ustawienie zebranych,
by zdjcie wyszo ciekawsze. S dwa sposoby, by to osign:

1 Ustaw fotografowane osoby w rnych pozycjach: stoj


cych, siedzcych, lecych, a nawet jakich akrobatycz
nych pozach (trudniejsze pozy pozostaw dla modszych
i bardziej elastycznych czonkw Twojej rodziny).

Wskazwka
Robic rodzinne
grupowe zdjcia,
musisz czasem by
do stanowczy, aby
nakoni wszystkich
do przybrania waciwej pozy.

47

2 Ustaw grup osb wok jakiego obiektu. Moe by to

obiekt zarwno naturalnego, jak i sztucznego pochodze


nia. Zabieg ten nada zdjciu dodatkow wag. Mona go
stosowa nie tylko przy wykonywaniu portretw grupo
wych, lecz rwnie indywidualnych.

Rodzina i przyjaciele

Jak samemu znale si


na zdjciu
Na wikszoci rodzinnych zdj brakuje jednej osoby tej,
ktra to zdjcie robia. Czasem, kiedy zbierze si caa rodzina,
warto zrobi takie zdjcie, na ktrym wszyscy s obecni. Nawet
gdy sam jeste fotografem, moesz pojawi si w kadrze. Oto,
jak tego dokona:

1 Ustaw aparat na statywie.

48

Wskazwka
Kiedy robisz zdjcia
w plenerze i nie masz
tam ze sob statywu,
to moesz ustawi
aparat na jakim
duym kamieniu lub
innym podobnym
obiekcie.

2 Ustaw wszystkich do zdjcia tak, jak uznasz za stosowne.


Pozostaw gdzie troch wolnego miejsca dla siebie. Zrb
par prbnych zdj, by upewni si, e tego miejsca jest
do.

3 Wcz funkcj autowyzwalacza,


naciskajc ten przycisk:

4 Wcinij przycisk migawki

do poowy, by ustawi ostro.

dokoczenie...

5 Wcinij przycisk migawki do koca, by uaktywni auto


wyzwalacz.

6 Aparat bdzie byska, oczekujc na zadziaanie auto

wyzwalacza. To byskanie oznacza, e zdjcie jeszcze


nie zostao zrobione. Zwoka powinna by do duga,
by zdy pj i zaj miejsce, jakie przeznaczye dla
siebie w ujciu.

7 Po upywie ustalonego czasu (zwykle jest to 20 sekund)


autowyzwalacz zwolni migawk i zdjcie zostanie zro
bione.

Strze si

8 Jeli mylisz, e moesz nie zdy zaj swojego miejsca

w grupie, to skomponuj ujcie z uwzgldnieniem wasnej


osoby, a potem zle komu innemu uaktywnienie aparatu.

49

Kiedy chcesz si sam


sfotografowa z grup
osb, w ktrej s dzieci, to zanim zadziaa
autowyzwalacz, dzieci
mog si ju przemieci.

Rodzina i przyjaciele

Usuwanie cieni

Nie zapomnij

1 Kiedy robisz zdjcia ze socem za plecami fotografowa


nych osb, to postacie wyjd bardzo ciemne.

50

Flesz uyty do rozjanienia obiektw znajdujcych si w cieniu


zwany jest wiatem
dopeniajcym lub
wypeniajcym.

Kiedy robisz zdjcia rodzinie albo przyjacioom w jasny, so


neczny dzie, moe Ci si zdawa, e masz idealne warunki
do fotografowania. Czasami jednak mimo sonecznej pogody
fotografowane osoby s pogrone w cieniu. Zdarza si to
wtedy, gdy soce jest z tyu, za nimi; wtedy od przodu s one
le owietlone. Mona naprawi t sytuacj, korzystajc z flesza
(lampy byskowej).

Wskazwka
Fotografujc ludzi
w soneczny dzie,
lepiej jest ustawi ich
plecami do soca
i uy flesza, kiedy
bowiem ustawisz ich
twarz w stron soca, to bd mocno
mruy oczy, a to im
nada nienaturalny
wygld.

2 Wcz flesz w swoim aparacie i powtrz zdjcie.


3 Flesz rozjani postacie Twych modeli z przodu, dajc
znacznie bardziej zrwnowaone owietlenie zdjciu
ze sonecznym blaskiem w tle.

wita rodzinne
Przy specjalnych okazjach, takich jak wesela, jubileusze i przy
jcia, zwykle wielu innych czonkw rodziny bdzie wykony
wa pamitkowe zdjcia. Skorzystaj z tego i sam sprbuj zrobi
kilka zdj z ukrycia. Te ujcia wietnie potem uzupeni
zestaw bardziej oficjalnych fotografii.

1 Ustaw na obiektywie due powikszenie, aby mc robi


zdjcia ludziom tak, by nie zdawali sobie z tego sprawy.
Bd wyglda o wiele naturalniej.

2 Postaraj si uchwyci, jak ludzie reaguj na rne rzeczy,


na przykad kiedy zasysz co w trakcie towarzyskiej
pogawdki.

atwiej tak zrobi zdjcie z ukrycia, a i perspektywa


bdzie ciekawsza.

Jeeli na rodzinnym
przyjciu jest zawodowy fotograf, sprbuj
stan blisko niego,
aby mc robi wasne
zdjcia z uyciem jego
kompozycji. Moesz
te poprosi go o zrobienie zdjcia Twoim
aparatem, aby sam
te si mg znale
na fotografii.

51

3 Sprbuj trzyma aparat z boku i robi zdjcia pod ktem.

Wskazwka

Rodzina i przyjaciele

Fotografowanie wnukw
Wnuczki to jeden z najwdziczniejszych tematw do zdj,
lecz czasem te najbardziej frustrujcych. A to dlatego, e
dzieci s zawsze w ruchu i czasem trudno je namwi, by przez
chwil zachowyway si spokojnie i pozoway do zdjcia. Jest
jednak kilka sposobw, ktre moesz wyprbowa, by robi
lepsze zdjcia wnukw:

1 Ka im si czego

52

przytrzyma w czasie,
gdy robisz zdjcie. To
pomoe te odwrci
ich uwag od faktu,
e wanie pozuj do
zdjcia.

Nie zapomnij
Korzystanie z powikszenia (zoomu)
pozwala te uzyska
nieostre, zamglone to,
a to zwykle dobre rozwizanie w zdjciach
dzieci.

2 Uyj powikszenia (zoomu), aby zrobi zdjcie w zblie


niu bez podchodzenia blisko.

dokoczenie...

3 Fotografuj je, kiedy s czym zajte, wtedy nie bd


pamita o obecnoci aparatu.

Wskazwka

Czasami takie fotografie bywaj bardzo udane.

53

4 Pozwl swym wnukom robi sobie zdjcia nawzajem.

Obecnie nawet
cakiem mae dzieci
wietnie sobie radz
z nowoczesnymi technologiami. Czasami
nawet mog udzieli
dobrej rady odnonie
posugiwania si aparatem cyfrowym.

Rodzina i przyjaciele

Zdjcia portretowe
Portrety poszczeglnych czonkw rodziny wspaniale si
prezentuj na cianach albo na gzymsie kominka. Mog by
to portrety wykonane przez profesjonalnych fotografw, ale
taka usuga bywa do droga. A przecie mona samemu robi
wietne portretowe zdjcia bliskich osb. Oto, jak si do tego
zabra.

1 Poinformuj fotografowan osob o swych zamiarach.


Trzeba da modelowi czas na przygotowanie si.

2 Wybierz odpowiednie miejsce, by zapewni atrakcyjne


to.

54

Wskazwka
Portretowe zdjcie
mona przyci
w trakcie komputerowej obrbki, tak by
model lepiej wypenia
kadr. Dlatego wane
jest, by robi takie
zdjcia z ustawion
w aparacie najwysz
moliw rozdzielczoci obrazu (najwikszym rozmiarem
w pikselach).

3 Na pocztek zrb oglne ujcie. To moe by cakiem

adna fotografia, lecz zauwa, e to przyciga tyle uwa


gi, co sam model.

4 Aby model bardziej przyciga uwag, powinien lepiej


wypenia kadr, a to powinno by mniej wyrane.

5 Ustaw zblienie na portretowan osob, tak by to po


zornie si cofno.

dokoczenie...

6 Uyj maksymalnego powikszenia (zoomu), by spor

7 Przy duym powikszeniu nastpuje pozorne oddalenie


ta; staje si ono zupenie nieostre. Pozwala to skupi
ca uwag na portretowanej osobie.

Wskazwka
Jeeli Twj aparat ma ustawienie
A (z pierwszestwem
przesony), to moesz
z niego skorzysta,
by rozmy to jeszcze
bardziej. W tym celu
ustaw przeson na
maksymalne otwarcie,
tj. ustaw najnisz
moliw liczb przesony (fstop). Wtedy
to bdzie jeszcze
bardziej nieostre.

55

tretowa modela w duym zblieniu. Jeli okae si to


potrzebne, cofnij si, by uzyska waciwe kadrowanie
przy maksymalnym powikszeniu.

Rodzina i przyjaciele

Kadrowanie zdj
Jedna z metod robienia portretw polega na tym, by odpowied
nio kadrowa ujcia tak by twarz jak najszczelniej wype
niaa zdjcie. Takie zdjcia robi silne wraenie, bo kady detal
twarzy jest wietnie widoczny. Czsto fotografuje si w ten
sposb politykw i biznesmenw, gdy nadaje im to wadczy
charakter; niekiedy wygldaj nawet nieco oniemielajco.
Mona jednak komponowa w podobny sposb portrety krew
nych i przyjaci, uzyskujc obrazy znacznie mniej oficjalne.

56

Przy wykonywaniu takich kompozycji trzeba koniecznie


uywa powikszenia (zoomu) im powikszenie jest wik
sze, tym lepiej. Kiedy sprbujesz ustawi podobne ujcie bez
zoomu, efekt bdzie taki, jakby patrzy na modela z odlegoci
kilku centymetrw. Jest oczywiste, e taki portret wygldaby
bardzo nienaturalnie.
Fotografujc kogo bez uycia zoomu, moesz uzyska ca
kiem dobre zdjcie, ale bdzie to zawsze zwyke zdjcie, a nie
prawdziwy portret.

dokoczenie...
Sprbuj zamiast tego pokaza twarz w zblieniu, tak by wype
nia cay wywietlacz lub wizjer. Uzyskasz o wiele intymniejszy
portret, taki, z ktrego naprawd mona odczyta charakter
modela.

57

Dobrym pomysem przy tego rodzaju portretach moe by


przeksztacenie uchwyconego obrazu w obraz czarnobiay.
Mona to zrobi, korzystajc z opcji dostpnych w aparacie
albo w trakcie komputerowej obrbki. Czarnobiae zdjcia
portretowe zyskuj dodatkowy wymiar.

Rodzina i przyjaciele

Usuwanie efektu
czerwonych oczu
Czerwone oczy to czsty problem na zdjciach robionych
z uyciem flesza. Bysk flesza odbija si w siatkwce, a to po
woduje, e oko osoby widocznej na zdjciu staje si czerwone.
Jest kilka sposobw, by sobie z tym poradzi.

1 Wcz opcj redukcji efektu czerwonego oka, dostpn

58

Strze si
Podwjny bysk, jaki
wystpuje przy redukcji efektu czerwonego
oka przeprowadzanej
przez aparat, moe
by denerwujcy.
Jeli nie sprawia Ci
kopotu edycja zdj
w przeznaczonym
do tego programie
komputerowym, to
zapewne lepiej bdzie
wykonywa t operacj wanie tam.

w Twoim aparacie. Wikszo cyfrowych aparatw jest


wyposaona w taki mechanizm. Polega to na tym, e tu
przed zrobieniem waciwego zdjcia emitowany jest
dodatkowy bysk, a to ogranicza powstawanie odbi.

2 Ustaw portretowan osob tak, by nie znajdowaa si


dokadnie na wprost obiektywu.

3 Uyj programu komputerowego do usunicia efektu

czerwonych oczu. To prosty zabieg, ktry mona wyko


na w wikszoci programw przeznaczonych do edycji
zdj. Taka operacja skada
si najczciej z jednego lub
dwu etapw. Trzeba po
wikszy fragment zdjcia
z czerwonym okiem, a po
tem wybra narzdzie prze
znaczone do usuwania tego
defektu. Nastpnie trzeba
tym narzdziem klikn
czerwony obszar wewntrz
oka albo go obrysowa.