You are on page 1of 17

Id do

Spis treci
Przykadowy rozdzia
Skorowidz
Katalog ksiek
Katalog online
Zamw drukowany
katalog
Twj koszyk
Dodaj do koszyka
Cennik i informacje
Zamw informacje
o nowociach
Zamw cennik
Czytelnia
Fragmenty ksiek
online

Kontakt
Helion SA
ul. Kociuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 32 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
Helion 19912011

Czarno-biay kadr.
Kreatywna fotografia
Autor: Harold Davis
Tumaczenie: Pawe Kita
ISBN: 978-83-246-2900-8
Tytu oryginau: Creative Black and White:
Digital Photography Tips and Techniques
Format: 200230, stron: 240

Spjrz na wiat przez pryzmat dwch kolorw i odkryj jego poruszajce pikno!
Naucz si patrze oraz myle w czerni i bieli
Uywaj twrczo programw do obrbki zdj
Korzystaj z niebanalnych inspiracji i niezwykych technik
Otaczajcy nas wiat jest wrcz przesycony kolorami, olepia ich intensywnoci i wszechobecnoci,
nic wic dziwnego, e oko tskni za stonowan elegancj czarno-biaej fotografii. Jej atutem
jest to, e wykorzystuje si wyobrani odbiorcy oraz siga ku gbi estetycznych dozna,
dlatego fotografowie coraz czciej wybieraj ten klasyczny rodek wyrazu, tworzc przy tym
monochromatyczne arcydziea. Jeden z najznamienitszych wiatowych fotografw zdradzi Ci
sekrety swego warsztatu, uczc Ci wszystkiego, co powinien wiedzie artysta poszukujcy
nowych rodkw wyrazu.
Wraz z nadejciem technologii cyfrowej dostae do rki narzdzia, dziki ktrym Twoje prace mog
zyska zupenie nowy wymiar. Ta ksika moe by dla Ciebie towarzyszem, przewodnikiem
i inspiracj w procesie tworzenia czarno-biaych obrazw. Poznasz najlepsze sposoby na
wykonanie perfekcyjnej fotografii portretowej, wietnego krajobrazu czy znaczcego zblienia.
Dowiesz si, jak pracowa przy obrbce tego typu fotografii, jak przetwarza pliki RAW na czer
i biel, dokonywa konwersji na podczerwie i stosowa efekty specjalne w cyfrowej ciemni.
Znajdziesz tu zarwno inspiracje, jak i porady techniczne, nauczysz si patrze na wiat w sposb,
ktry na zawsze zmieni jako wykonywanych przez Ciebie zdj.
Dobr idealnego owietlenia oraz kompozycji
Zastosowanie techniki HDR w czerni i bieli
Tworzenie czarno-biaych zdj w programach Lightroom i Photoshop
Poszukiwanie tematw do zdj monochromatycznych
Stosowanie barwienia, tonowania i innych efektw specjalnych
Modyfikowanie aparatu z myl o fotografowaniu w podczerwieni
Naucz si tworzy intensywne oraz wieloznaczne fotografie w czerni i bieli
W ksice tej znajdziesz zarwno inspiracj, jak i porady techniczne. Na podstawie swoich wasnych
fotografii Harold Davis zapozna Ci z technikami, dziki ktrym stworzysz wysokiej jakoci obrazy
monochromatyczne. Pokae Ci, w jaki sposb moesz rozpozna okazj do zrobienia zapierajcego
dech w piersiach, czarno-biaego zdjcia, a take opowie, czym rni si robienie zdj
czarno-biaych od tworzenia fotografii kolorowych.

Spis treci

8 Wstp

122 Warstwy dopasowania


Black & White (Czarno-biay)

11 Wizja monochromatyczna

128 Silver Efex Pro

12 Przeszo, teraniejszo iprzyszo

136 czenie konwersji wPhotoshopie

14 Mylenie wczerni ibieli


22 Postrzeganie wiata wczerni ibieli
26 Techniki wstpnej wizualizacji

142 Twrcze moliwoci robienia zdj


czarno-biaych

30 Kompozycja czarno-biaa

144 Owietlenie izdjcia


monochromatyczne

36 Ksztat iforma

148 Tworzenie efektw jasnej tonacji

40 Fotografowanie wjasnej tonacji

152 Tworzenie efektw ciemnej tonacji

44 Fotografowanie wciemnej tonacji

156 Technika HDR wczerni ibieli

48 Odcienie szaroci

166 Tonowanie ibarwienie

52 Szukanie monochromatycznych
tematw

174 Kolor selektywny

56 Czer ibiel wnocy


60 Czarno-biae portrety

178 Kolorowanie wasnorczne


182 Uywanie koloru LAB
192 Obraz ozmikczonej ostroci

67 Fotografia czarno-biaa
wepoce cyfrowej

198 Efekt fotografii otworkowej

68 Plan tworzenia cyfrowych obrazw


czarno-biaych

210 Bichromia itrichromia

74 Zalety formatu RAW


76 Czer ibiel wAdobe Camera RAW

202 Solaryzacja

216 Dodawanie iredukcja szumu


218 Efekty kliszy

82 Czer ibiel wprogramie Lightroom

220 Modyfikacja aparatu zmyl


ofotografii wpodczerwieni

98 Praca wPhotoshopie zuyciem


wielu warstw imasek

230 Konwersja na podczerwie


bez uycia zmodyfikowanego aparatu

108 Wielokrotne przetwarzanie RAW


114 Czer ibiel wPhotoshopie
116 Mieszanie zczerni
118 Mieszanie kanaw (Channel Mixer)

Creative Black and White 001-007.indd 7

234 Uwagi izasoby


236 Sowniczek
238 Skorowidz

2010-12-20 14:52:48

Wizja monochromatyczna

Czarno-bialy kadr_Kreatywna fotografia.indb 11

2010-12-15 19:01:07

Przeszo, teraniejszo iprzyszo

Kiedy mylimy onajlepszych fotografiach


sprzed epoki cyfrowej, mylimy zazwyczaj
ozdjciach czarno-biaych.

Na myl przychodz nam ziarniste obrazy


zczasw II wojny wiatowej, wspaniae
krajobrazy amerykaskiego zachodu wykonane przez Ansela Adamsa czy te klasyczne
kompozycje Edwarda Westona wykorzystujce papryki, muszle inagie modelki. Ten cay
dorobek wpyn na to, jak uksztatowaa si
kolektywna wiadomo tematu fotografii
czarno-biaej.
Oczywicie wraz zwynalezieniem fotografii
kolorowej zaczlimy jej uywa, np. podczas
seansw wywietlania slajdw, ale tak naprawd dopiero niedawno fotografia kolorowa
zacza by postrzegana jako forma sztuki.
Wczasach, gdy do robienia zdj uywano
kliszy, mona byo robi albo zdjcia czarno-biae, albo kolorowe. Obydwie techniki
dzielia wielka przepa. Amatorzy ifotografowie pracujcy wbrany reklamowej robili
zdjcia kolorowe. Artyci pracowali wtrybie
monochromatycznym.
To oczywicie pewne uproszczenie, ale faktem jest, e posiadacz aparatu 35 mm musia
zdecydowa, jak klisz woy do urzdzenia iczy bdzie robi zdjcia kolorowe, czy
czarno-biae.
Wraz znastaniem epoki fotografii cyfrowej
decyzja ta nie jest ju tak istotna wmomencie

robienia zdjcia. Najlepiej jest zrobi wpeni


kolorowe zdjcie, niezalenie od tego, czy ostateczny obraz ma by kolorowy, czy te czarno-biay. Onajlepszych metodach opowiem
wczci Fotografia czarno-biaa wepoce
cyfrowej, zaczynajcej si na stronie 66.
Nasuwa si wniosek, e wybr pomidzy
obrazem czarno-biaym akolorowym jest
wirtualny. Innymi sowy, wybr jest kwesti
estetyki, podobn wswej naturze do przedstawienia pracy bazujcej wycznie na kolorze
niebieskim, wykorzystujcej okrelon warto ogniskowej lub konkretny obiektyw, albo
ograniczonej do specyficznego tematu. Wybr
prezentacji monochromatycznej nie musi by
dokonywany a do momentu po fakcie
kiedy zdjcie zostao ju zrobione ale najlepsze obrazy czarno-biae s robione specjalnie
zmyl oprezentacji monochromatycznej.
Mwic inaczej, swoje zdjcia danej sceny
moesz przedstawi wkolorze albo wczerni
ibieli. Moesz te podj decyzj oprzedstawieniu monochromatycznym danej sceny po
sprawdzeniu, jak wyszo dane ujcie. Obie
omwione metody s poprawne. Ale skoro
obecnie wybr czerni ibieli jest wiadomy
iwie si zcelowym odrzuceniem koloru,
najlepiej podejmowa t decyzj wanie
wsposb wiadomy.
Niewane jednak, wjaki sposb zdecydujesz si tworzy obrazy nauka mylenia
wczerni ibieli to bardzo istotny aspekt pracy.


Strony 10 11: Wczesn zim, chwil przed zachodem soca staem na nadmorskim urwisku na poudnie od San
Francisco wKalifornii ifotografowaem nadpywajce, dugie fale. Chciaem wykorzysta kontrast pomidzy wyjtkowo jasnymi refleksami tworzonymi przez zachodzce soce aciemnymi dolinami, ktre tworzyy si pomidzy
falami. Majc na uwadze fakt, e usun kolor ztego ujcia, celowo zrobiem ciemne zdjcie (poprzez niedowietlenie) przy bardzo krtkim czasie nawietlania (1/8000 s), dziki czemu zatrzymaem ruch fal.
190 mm, 1/8000 s, f/7,1, ISO 400, statyw
12

Czarno-biay kadr. Kreatywna fotografia

Czarno-bialy kadr_Kreatywna fotografia.indb 12

2010-12-15 19:01:07


Fotografujc wspaniae spirale muszli odzika, trudno nie myle oklasycznych czarno-biaych pracach Edwarda Westona. Wprzypadku tej cakiem
prostej makrofotografii muszli udao mi si wykorzysta dane koloru wcelu
osignicia bardzo duego zakresu tonalnego czarno-biaego obrazu.
makro 50 mm, 8 s, f/32, ISO 100, statyw

Czarno-bialy kadr_Kreatywna fotografia.indb 13

2010-12-15 19:01:11

Mylenie wczerni ibieli

Brak koloru nie oznacza tego samego, co


pozbycie si koloru. Prezentacja czarno-biaa
to wybr i, co zaskakujce, wybr ten moe
przykuwa uwag do sugerowanego na obrazie koloru znacznie bardziej, ni gdyby dane
zdjcie przedstawione byo wkolorze.

Jeli chcesz myle wczerni ibieli, musisz


nauczy si postrzega wiat przez pryzmat
koloru sugerowanego iodcieni szaroci, tak
jakby patrzy poprzez obiektyw swojego
aparatu.
Obraz czarno-biay moe wteorii zawiera
kolory wskali od czystej bieli do penej
czerni (nie mwimy tu okwestiach zwizanych zbarwieniem itonowaniem, ktre
omwi na stronie 166).
Te dwa ekstrema na skali koloru nie s powszechne na zdjciach kolorowych, poniewa
czysta biel moe wystpowa wrefleksach
wietlnych, acakowita czer wnieprzeniknionym cieniu. Nie liczc wyjtkowych przypadkw, zdjcia kolorowe nie charakteryzuj
si zazwyczaj szerokim zakresem tonalnym
szaroci, jak to ma miejsce wprzypadku
obrazw monochromatycznych.

Kontrast
Mylenie wczerni ibieli wie si zmyleniem wkategoriach kontrastu. Podstawowymi skadnikami kompozycji s ksztat,
projekt iforma. Wprzypadku obrazu czarno-biaego ten formalizm pozostaje niena-

ruszony iniezagodzony przez kolor. Jeli


t zasad potraktujemy bardzo dosownie,
kontrast wystpuje pomidzy czerni ibiel.
Fotografowie zajmujcy si fotografi czarno-bia wiedz, e jednym zpodstawowych narzdzi wich warsztacie kompozycyjnym jest
krawd linia oddzielajca czer od bieli.
Mocna krawd pomidzy jasnoci iciemnoci staje si czarnym ksztatem na biaym
tle lub biaym ksztatem na czarnym tle.
Wkadym przypadku wzajemny stosunek
czerni ibieli umoliwia zoone traktowanie
przestrzeni pozytywowych inegatywowych
kompozycji. Dowiadczeni fotografowie
zajmujcy si fotografi czarno-bia wiedz,
e tworzenie lub eksponowanie krawdzi
dodaje obrazowi jakoci, ktrej zazwyczaj
prno szuka wprzypadku prezentacji
kolorowej.
Wrzeczywistoci nie mamy zazwyczaj do
czynienia zoczywistymi, ostrymi krawdziami pomidzy czerni ibiel, ktre moglibymy fotografowa. Znajdowanie takich
krawdzi wymaga wyksztacenia specjalnego
sposobu patrzenia na wiat. Szukaj:
Mocnych, interesujcych cieni: cienie
same wsobie potrafi utworzy ostr lini
oddzielajc ciemno iwiato.
Kompozycji, ktre od pocztku nie posiadaj wielu barw: jeli kolor jest od pocztku wduej mierze nieobecny, to jest
dua szansa na utworzenie obrazu owy-


Soce wiecio poprzez wielki uk na Oceanie Spokojnym, tworzc refleksy na pianie morskiej przepywajcej przez
szczelin. Pozostaa cz sceny pozostaa wgbokim cieniu. Przed zrobieniem zdjcia wyobraziem sobie czarno-biay obraz zekspozycj ustawion na jasn pian, dla ktrej ram miay sta si otaczajce j klify. Wida je na
obrazie jako czarn przestrze negatywow.
95 mm, 1/320 s, f/9, ISO 200, statyw
14

Czarno-biay kadr. Kreatywna fotografia

Czarno-bialy kadr_Kreatywna fotografia.indb 14

2010-12-15 19:01:11

Czarno-bialy kadr_Kreatywna fotografia.indb 15

2010-12-15 19:01:13


Wkolorze ten saatopodobny li wyglda jak lnicy, zielony stwr morski ze zwojami macek.
Konwersja obrazu na czarno-biay dodaa mu elegancji. Co ciekawe, monochromatyczna wersja wyglda bardziej naturalnie od swojego kolorowego odpowiednika, poniewa wrzeczywistoci kolor wyglda wrcz nienaturalnie. Konwersja obrazu na czer ibiel pozwala naszej
wyobrani na zastpienie naturalnych kolorw iwykreowanie czego na wzr platoskiego
ideau licia saaty.
makro 85 mm, 5 s, f/51, ISO 100, statyw

16

Czarno-biay kadr. Kreatywna fotografia

Czarno-bialy kadr_Kreatywna fotografia.indb 16

2010-12-15 19:01:17

sokim kontracie po dodaniu


wiata, zmianie ekspozycji czy
zastosowaniu dodatkowych
efektw.
Wyranych rnic pomidzy
jasnymi iciemnymi obszarami
tematu: jeli wramach kompozycji mona znale obszary
okracowych wartociach
jasnych iciemnych, to moe ona
stanowi podstaw czarno-biaej pracy owysokim kontracie.
Nawet po znalezieniu tematu na
fotografi owysokim kontracie,
do zrobienia jest jeszcze kilka rzeczy. Trzeba zastanowi si nad:
Ustawieniem aparatu wtaki
sposb, aby podkreli krawd
lub oznaczy granic pomidzy
obszarem jasnym iciemnym.
Wykorzystaniem owietlenia
wcelu uzyskania optymalnego
kontrastu.
Niedowietleniem ciemnych
miejsc wcelu sprawienia, by
na kocowym obrazie byy
ciemniejsze, lub przewietlaniem jasnych miejsc, ktre na
kocowym obrazie bd jeszcze
janiejsze. Wtakim przypadku
konieczne bdzie dodatkowe
przetwarzanie obszarw, ktre
nie maj sta si cakiem czarne
lub cakiem biae.
Rozwaeniem zastosowania rnych efektw wcelu zwikszenia
zakresu tonalnego lub podkrelenia jasnych bd ciemnych
obszarw, ktre maj istotne
znaczenie dla kompozycji.

Kolor sugerowany
Oczekujemy, e ogldane sceny
iobiekty bd kolorowe. Na
przykad saata ma by zielona,
pomidor czerwony, apomaracza
pomaraczowa.
To, e ogldamy obiekt czarno-biay, nie oznacza wcale, e nie
wiemy, jaki ten obiekt powinien
mie kolor. Mamy tendencj do
wizualnego przypisywania koloru
tematom zdj, chyba e tematyka
jest nam zbyt obca lub odlega,
przez co staje si nierealistyczna.
Moliwo przypisania koloru
oznacza, e fotograf pracujcy
zobrazem czarno-biaym moe
zakada, e temat zostanie,
przynajmniej wpewnym stopniu,
odebrany jako kolorowy.
Ztego te powodu fotograf moe
wykorzysta to, co jest najwikszym atutem obrazu monochromatycznego, amianowicie prezentacj
formy ikontrastu. Jeli mwimy
oczarno-biaym wiecie, nie znaczy
to, e nie ma tam wcale koloru
moe nikt onim nie mwi, ale
wszyscy odczuwaj jego obecno.
Pracujcy zczarno-biaymi zdjciami fotografowie, ktrzy chc
wykorzysta przypisywanie koloru,
powinni:
Poszukiwa tematw, ktrych
kolory s dobrze znane (jabka,
pomaracze, saata).
Myle ofotografiach czarno-biaych, gdy kolory naturalne
zjakiego powodu nie spraw-

Wizja monochromatyczna

Czarno-bialy kadr_Kreatywna fotografia.indb 17

17

2010-12-15 19:01:18

dzaj si, akolor przypisany stanowi


lepsze rozwizanie.

Prbowa tworzy kompozycje, wktrych aspekty formalne projektu maj


wiksz warto ni przynaleno
koloru do obiektw wramach fotografii.

Krajobraz tonalny
Od zarania dziejw fotografii czer ibiel
bya kojarzona ze zdjciami krajobrazw.
Najlepsze zdjcia tego typu charakteryzuj
si czystoci przekazu, ktra wspgra
zoszczdnoci czerni ibieli. Ponadto,
prostota oraz zakres tonalny zdjcia monochromatycznego umoliwia wydobycie
szczegw, ktre s czsto maskowane
przez kolor.
Aby utworzy interesujce czarno-biae
kompozycje krajobrazowe, powiniene:
Szuka krajobrazw ozrnicowanych
teksturach iksztatach, zarwno na
ziemi, jak ina niebie.
Unika krajobrazw, wprzypadku ktrych najbardziej interesujce s nasycone kolory.
Prbowa tworzy kompozycje, ktre wykorzystuj ciekawe ksztaty podkrelane
wprezentacji czarno-biaej.


Niespotykane opady niegu wnadbrzenych grach
Kalifornii dodaj tej scenie dramatyzmu. Jednak zniewalajce kolory zostay przesonite przez zachmurzone niebo.
Zdaem sobie spraw, e aby stworzy interesujce zdjcie
zkrajobrazem, konieczne bdzie przetworzenie pliku wcelu
wydobycia duego kontrastu izakresu koloru, ktre widziaem wrozpocierajcej si przede mn scenerii (wicej
informacji na temat przetwarzania obrazw czarno-biaych
mona znale wczci Fotografia czarno-biaa wepoce
cyfrowej, poczwszy od strony 66).
200 mm, 1/620 s, f/13, ISO 200, zrki
18

Czarno-biay kadr. Kreatywna fotografia

Czarno-bialy kadr_Kreatywna fotografia.indb 18

2010-12-15 19:01:20

Wizja monochromatyczna

Czarno-bialy kadr_Kreatywna fotografia.indb 19

19

2010-12-15 19:01:21

Czarno-bialy kadr_Kreatywna fotografia.indb 20

2010-12-15 19:01:26

Poszukiwa dramaturgii iwzajemnego oddziaywania pomidzy jasnymi iciemnymi


obszarami fotografii.

Sugestia wizualna
Fotografia czarno-biaa przedstawia pene
spektrum rzeczywistego koloru wsposb
monochromatyczny. Poprzez usunicie koloru
ze sceny zdjcie uzyskuje nastrj tajemniczoci. Jeli czarno-biaa fotografia jest wykonana poprawnie, to odbiorca nie zawsze wie,
na co patrzy. Panuje klimat dwuznacznoci
oraz, jeli wszystko poszo zgodnie zplanem,
gbokiej tajemnicy.
Dwuznaczno sprawia, e odbiorca moe
da si nabra zachca widza do spdzenia
czasu zobrazem. Jest to dobry podstawowy
cel dla kadej pracy, poniewa jeli odbiorca
spdza czas nad rozszyfrowywaniem zdjcia, moe utworzy si midzy nim aprac
gbsza wi.
Podczas dokadnego studiowania obrazu
iangaowania wten proces swoich wszystkich zdolnoci poznawczych, mona robi
ciekawe domysy.
Wsytuacji idealnej, dwuznaczno wizualna
powinna by opracowana wtaki sposb, aby
przy dugim przygldaniu si obrazowi prawdziwy temat (wprzeciwiestwie do materiau

widocznego przy pobienym obejrzeniu


zdjcia) stawa si widoczny.
Fotografie czarno-biae opierajce si na
sugestii wizualnej dziaaj wpewnym sensie
jak rebusy. Odbiorca odczuwa ekscytacj ima
poczucie wizi zfotografem, jeli odgadnie
rzeczywisty temat pracy.
Aby robi zdjcia wykorzystujce dwuznaczno isugesti wizualn, powiniene:
Poszukiwa tematw, ktre mog by
interpretowane wizualnie na wicej ni
jeden sposb.
Uywa pozycjonowania, kadrowania
iregulacji ostroci oraz ekspozycji wcelu
wykorzystania dwuznacznoci wizualnej
poprzez podkrelenie drugorzdnych znacze wizualnych.
Pamita, e kt widzenia aparatu iwybr
obiektywu mog mie kluczowe znaczenie
podczas tworzenia wizualnie dwuznacznych obrazw.
Obrabia zdjcia wcelu zachowania nastroju tajemniczoci.
Pracowa zmyl otworzeniu obrazw,
ktrych znaczenie wizualne moe by
rozszyfrowywane jedynie kawaek po
kawaku.


Kiedy robiem to zblienie toalety, moim celem byo stworzenie abstrakcji
ksztatu wtaki sposb, aby temat nie by od razu znajomy. Jeli zdjcie
tego typu zostao zrobione dobrze, odbiorca postrzega je na dwa sposoby.
Na pocztku moe si wydawa, e zdjcie przedstawia akt, ale tak oczywicie nie jest. Sugerowany temat zdjcia (nagi akt) nie jest wrzeczywistoci prawdziwym tematem (jest nim hydraulika).
makro 85 mm, 1/15 s, f/64, ISO 100, statyw

Wizja monochromatyczna

Czarno-bialy kadr_Kreatywna fotografia.indb 21

21

2010-12-15 19:01:26

Skorowidz

abstrakcja ksztatu, 21
ACR, 70, 76
Adams Ansel, 26
Adobe Camera RAW, 70, 76
Convert to Grayscale, 78
definiowanie czerni
iodcieni szaroci, 77
HSL/Grayscale, 78
HSL/Skala szaroci, 78
konwersja obrazu na
czarno-biay, 78
Konwertuj na skal
szaroci, 78
Rozdziel tonowanie, 166
rozdzielanie
tonowania, 170
rozjanianie obrazu, 79
Split Toning, 166, 170
zwikszanie kontrastu, 79

efekt Ansela Adamsa,


118, 119
efekt ciemnej tonacji, 152
efekt fotografii
otworkowej, 198
efekt jasnej tonacji, 148
efekt Sabattiera, 202
efekt solaryzacji, 205
efekty kliszy, 218
eksponowanie krawdzi, 14

jasna tonacja, 40, 148


JPEG, 29, 68, 70, 74, 76

barwienie, 166
Black & White, 167
bichromia, 210
Black & White, 122, 138
barwienie, 167
Infrared, 230
Maximum Black, 152
Maximum White, 148
blisko wartoci
tonalnych, 48
bracketing, 148, 158

fale, 72
ferrotypia, 178
filtr podczerwieni, 220
filtry czarno-biae, 235
focal-length equivalent, 234
forma, 36
formalizm kompozycji, 25
format
JPEG, 29, 74
RAW, 29, 74
fotografia
czarno-biaa, 12
HDR, 156
nocna, 56
otworkowa, 198
wpodczerwieni, 220
fotografowanie wciemnej
tonacji, 40, 44
fotografowanie wjasnej
tonacji, 40

238

camera obscura, 198


Channel Mixer, 118
chiaroscuro, 44
ciemna tonacja, 40, 44, 152
cienie, 14
CMYK, 166
Color Efex Pro, 208
Solarize, 205
cyfrowe obrazy
czarno-biae, 68
czarno-biae portrety, 60
Czarno-biay, 122, 138
barwienie, 167
Podczerwie, 230
czer i biel, 14, 18

Gaussian Blur, 195


gradacja kontrastu
tonalnego, 52
gradienty, 88

dugo ogniskowej, 234


dodawanie szumu, 216
dwuznaczno wizualna, 21

infrared radiation, 220


IR, 220
ISO, 218

H
HDR, 156
czenie obrazw, 158
Photomatix, 158
robienie zdj, 156
stosowanie krzywej
tonalnej, 158
High Dynamic Range, 156
histogram, 89, 90
HSL, 86

K
kadr, 30
kadr wkadrze, 33
kadrowanie, 30
kt widzenia aparatu, 21
kolor LAB, 182
kolor selektywny, 174
kolor sugerowany, 17
kolorowanie
wasnorczne, 178
kompozycja
czarno-biaa, 14, 30
kadrowanie, 30
ksztaty, 33
linie, 33
porednie tony, 48
wiato, 144
wzory, 33
kompozycje krajobrazowe, 18
kontrast, 14, 17, 28
konwersja HSL, 86
konwersja
na podczerwie, 230
konwersja obrazu na czarnobiay, 16, 70, 210
Adobe Camera RAW, 78
Lightroom, 82
Photoshop, 114
krajobraz tonalny, 18
krawdzie, 14
ksztaty, 33, 36
kwadrychromia, 210

L
LAB, 182, 202
wyrwnywanie
kanaw, 186
zamiana tonalnoci, 188
Lensbaby, 192
Life Pixel, 235
Lightroom, 82
Adjustment Brush, 90
Create Virtual Copy, 92, 93
Creative-BW High Contrast,
88, 92
Develop, 84
Develop Settings, 83
eksportowanie wirtualnych
kopii do Photoshopa
wpostaci warstw, 92
Exposure, 86, 90
gradienty, 88, 89

Graduated Filter, 89, 90


HSL/Color/Grayscale,
86, 87
HSL/kolor/skala
szaroci, 87
konwersja HSL, 86
konwersja na skal szaroci
za pomoc ustawie
domylnych, 82
Open as Layers in
Photoshop..., 94
rozdzielanie
tonowania, 170
Silver Efex Pro, 83
Split Toning, 166, 170
Tint, 86
ustawienia ekspozycji, 88
White Balance, 86
linie, 33

czenie
obrazy HDR, 158
rne konwersje RAW, 99

M
makrofotografia, 13
podczerwie, 224
maski, 98
matryca, 234
Mieszanie kanaw, 118
modyfikacja aparatu
zmyl ofotografii
wpodczerwieni, 220, 235
monochromatyczne tematy,
29, 52
monochromatyczno, 222
mylenie wczerni ibieli, 14

N
nastrojowe owietlenie, 44
niska gbia ostroci, 192
noc, 56

O
obiektyw, 21
Lensbaby, 192
rybie oko, 87
obrazy ozmikczonej
ostroci, 192
obrbka zdj kwiatw, 184
obszary pozytywowe
inegatywowe, 25
odcienie szaroci, 48
ogniskowa, 234
opady niegu, 18

Czarno-biay kadr. Kreatywna fotografia

Czarno-bialy kadr_Kreatywna fotografia.indb 238

2010-12-15 19:08:00

owietlenie, 144
percepcja, 144

P
Photomatix, 158
Generate HDR image, 158
Tone Mapping, 159
Photoshop, 98, 234
Barwa/Nasycenie, 166
Biblioteki kolorw, 213
Bichromia, 211
Black & White, 104, 105,
114, 122
Blending Mode, 116
Brush, 98, 103
Channel Mixer, 114, 118
Channels, 183
Color Libraries, 213
Color Range, 170
Convert to profile, 183
Czarno-biay, 104, 105,
114, 122
Desaturate, 114
Duotone, 211
Duplicate Layer, 102, 104
efekt Ansela Adamsa, 119
efekt fotografii
otworkowej, 198
efekt kliszy, 218
efekt solaryzacji, 205
Flatten, 190
Flow, 103
Gaussian Blur, 195
Gradient, 98, 102
Grayscale, 114
Hue/Saturation, 166
Invert, 185
Kanay, 183
kolor selektywny, 175
konwersja na czer
ibiel, 114
Konwertuj do profilu, 183
Krycie, 103
Lab Color, 183
Layer via Copy, 119
czenie konwersji, 136
czenie rnych konwersji
RAW, 99
maski, 98
Mieszanie kanaw,
114, 118
mieszanie zczerni, 116
Move, 101
Odwr, 185
Opacity, 103
Paint Bucket, 116
Pdzel, 98, 103
Powiel warstw, 102, 104
Przepyw, 103
rozdzielanie tonowania, 170
Rozmycie gaussowskie, 195
scalanie warstw, 190

scalanie warstw
dopasowania, 104
Silver Efex Pro, 128
Spaszcz obraz, 190
Szaroci, 114
Tryb mieszania, 116
tryby mieszania, 189
tworzenia
monochromatycznych
zdj artystycznych, 122
usuwanie maski
warstwy, 102
warstwa Background, 105
Warstwa przez
kopiowanie, 119
warstwy, 98
warstwy dopasowania, 104
Wiadro zfarb, 116
wielokrotne przetwarzanie
RAW, 108
wyrwnywanie kanaw
LAB, 186
Zakres koloru, 170
zmiana przestrzeni
kolorw, 185
Zmniejsz nasycenie, 114
plan tworzenia cyfrowych
obrazw czarno-biaych, 68
pliki
JPEG, 74
RAW, 29, 74
podczerwie, 222
polaryzator, 53
pomysy na twrcze zdjcia
czarno-biae, 25
portrety, 60
jasna tonacja, 60
postrzeganie wiata wczerni
ibieli, 22
poziom kontrastu, 25
programy do konwersji na
czer ibiel, 234
promieniowanie
podczerwone, 220
przegld zdj na ekranie
LCD, 29
przestrze kolorw LAB, 182
przetwarzanie cyfrowe
obrazu, 29
przypisanie koloru, 17

R
RAW, 29, 70, 74
wielokrotne
przetwarzanie, 108

redukcja szumu, 216


RGB, 166, 182
robienie zdj
wpodczerwieni, 220
robienie zdj zmyl
oHDR, 156
rozdzielanie tonowania, 170
rozjanianie obrazu, 79
rozmiar matrycy, 234
Rozmycie gaussowskie, 195
rwnowano dugoci
ogniskowej, 234
ruch, 72
rybie oko, 87

S
Sabattier Armand, 202
sepia, 72, 126
Silver Efex Pro, 83, 114,
128, 235
Antique Plate, 129
efekt kliszy, 218
High Structure, 130, 139
Overexposure, 148
Underexposure, 152
solaryzacja, 202
solaryzacja za pomoc
krzywych, 205
Split Toning, 170
stosowanie krzywej
tonalnej, 158
stosowanie zmikczonej
ostroci, 195
sugestie wizualne, 21
sweet spot, 192
szacowanie jasnoci sceny, 44
szukanie monochromatycznych tematw, 52
szum, 216

nieg, 18
wiato, 22, 144
postrzeganie, 22
wiato bezporednie, 44
wiato dzienne, 22

T
technika HDR, 156
techniki wstpnej
wizualizacji, 26
tematy, 17, 52
tonowanie, 166
tony porednie, 48

trichromia, 210
tryby mieszania, 189
tworzenie
czarno-biae obrazy na
bazie kolorowych
uj, 68
efekt ciemnej tonacji, 152
efekt jasnej tonacji, 148

U
ustawienia ekspozycji, 88

W
warstwy, 98
warstwy dopasowania,
104, 122
Black & White, 122
Czarno-biay, 122
Weston Edward, 13
widzenie wiata bez
koloru, 25
wielokrotne przetwarzanie
RAW, 99, 108
wizualizacja wstpna, 29
wizualna dwuznaczno, 23
wschd soca, 144
wstpna wizualizacja, 26
wygld retro, 218
wyrwnywanie kanaw
LAB, 186
wzory, 33

Z
zachody soca, 33
zamiana tonalnoci, 188
zdjcia czarno-biae, 12
zdjcia kolorowe, 12
zdjcia krajobrazw, 18
zdjcia monochromatyczne,
144
zdjcia oselektywnie
zmikczonej ostroci, 192
zdjcia portretowe, 60
zmiana ze skali szaroci na
RGB, 79
zmikczona ostro, 192, 195
zwikszanie
kontrast, 79, 184
zakres tonalny, 17
zwikszony zakres tonalny,
77, 156


Strona 240: To zdjcie zrobiem pewnego mglistego poranka na zboczu gry Tamalpais
wKalifornii. Wwersji kolorowej podobaa mi si cieka wiodca przez las, ale po konwersji
obrazu na czer ibiel zdjcie stao si bardziej subtelne iwywaro na mnie wiksze wraenie.
19 mm, 15 s, f/22, ISO 100, statyw
Skorowidz

Czarno-bialy kadr_Kreatywna fotografia.indb 239

239

2010-12-15 19:08:00