You are on page 1of 11

Id do

Spis treci
Przykadowy rozdzia
Katalog ksiek

Fotografia cyfrowa.
Pierwsza pomoc. Wydanie II
Autor: Aleksandra Tomaszewska
ISBN: 978-83-246-2623-6
Format: 140208, stron: 104

Katalog online
Zamw drukowany
katalog
Twj koszyk
Dodaj do koszyka
Cennik i informacje
Zamw informacje
o nowociach
Zamw cennik
Czytelnia
Fragmenty ksiek
online

Kontakt
Helion SA
ul. Kociuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 32 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
Helion 19912011

Wybierz odpowiedni sprzt


Poznaj sposoby fotografowania rnych obiektw
Opanuj zasady cyfrowej obrbki zdj
Dowiedz si, jak opublikowa swoje prace w sieci
Zamierzasz kupi swj pierwszy aparat cyfrowy i zacz przygod z fotografi? A moe ju go
masz, zrobie pierwsze zdjcia, zacze nawet przymierza si do ich obrbki, lecz brakuje Ci
specjalistycznej wiedzy na ten temat? Efekty Twojej pracy s dalekie od ideau, a z mnstwa
wykonanych fotografii tylko kilkoma chciaby si pochwali? Nie martw si, pierwsza pomoc jest
ju w drodze! Jeli chcesz nauczy si robi lepsze zdjcia, trafie pod waciwy adres. Ksika ta
szybko wprowadzi Ci w tajniki sztuki fotografii, dostarczajc mnstwa cennych wskazwek
i porad na temat sprztu, techniki fotograficznej, zasad kompozycji oraz oprogramowania, ktre
pomoe Ci osign zamierzone efekty.
Wyposaenie prawdziwego fotografa
Techniki fotografowania rnych obiektw
Konfiguracja aparatu i jej wpyw na osigane efekty
Komponowanie obrazu i wykorzystanie owietlenia
Wpyw parametrw ekspozycji na zdjcia
Wykorzystanie kontrastu i gbi ostroci
Podstawy obrbki zdj cyfrowych
Drukowanie fotografii, zarzdzanie zbiorami i publikowanie prac w sieci
Naucz si robi doskonae zdjcia w kadych warunkach!

Fotografia cyfrowa

Spis treci

Wstp /5

1.

Rnica midzy fotografi cyfrow a analogow /7

2.

Wyposaenie dodatkowe /10

3.

Wyposaenie co zabra ze sob /12

4.

Filtry /15

5.

Lampa byskowa /17

6.

Makrofotografia /19

7.

Fotografowanie rolin /21

8.

Zdjcia architektury /23

9.

Krajobrazy /25

10.

Pora roku ma znaczenie /27

11.

Fotografowanie zwierzt /29

12.

Domowi pupile /31

13.

Fotografia portretowa /33

14.

Fotografowanie dzieci /35

15.

Fotografia sportowa /37

16.

Fotografowanie ruchu /39

17.

Konfiguracja aparatu jak unikn podstawowych bdw /41

18.

Konfiguracja aparatu balans bieli /42

19.

Konfiguracja aparatu szum cyfrowy /43

20.

Kompozycja /45

21.

Owietlenie /46

22.

Lepsze kadry /48

23.

Rwnowaga /50

24.

Efektowne kadrowanie /52

25.

Metody pomiaru wiata waciwe nawietlenie /55

26.

Optymalne ustawienia aparatu dobr czasu i przysony /57


Spis treci 3

Fotografia cyfrowa

27.

Czas ekspozycji /59

28.

Szum cyfrowy co to jest i jak z nim walczy /61

29.

Uycie koloru /62

30.

Jeszcze o kolorze /64

31.

Ekspozycja i pomiar wiata /66

32.

Asekuracja w nawietlaniu /67

33.

Kontrast /68

34.

Gbia ostroci /70

35.

Podstawy retuszu zdj /71

36.

Obrbka zdj kadrowanie /73

37.

Obrbka zdj prostowanie horyzontu /75

38.

Obrbka zdj wypenienie wiatem /76

39.

Eksportowanie zdj /78

40.

Korekcja zdj wyostrzanie /80

41.

Obrbka zdj zmiana kolorystyki /81

42.

Obrbka zdj wprowadzanie nieostroci /85

43.

Obrbka zdj kopiowanie efektw /87

44.

Tworzenie kolau /88

45.

Analiza histogramw /90

46.

Drukowanie zdj z systemu Windows /92

47.

Drukowanie zdj Google Picasa /94

48.

Porzdkowanie zdj /96

49.

Udostpnianie zdj w sieci Picasa Web Albums /97

50.

Prezentacja zdj w sieci fotogaleria internetowa /99

4 Spis treci

Fotografia cyfrowa

ortret naley do najbardziej fascynujcych rodzajw fotografii, jednak udane przedstawienie czowieka wymaga
sporych umiejtnoci i praktyki. Pewnie Ci to zaskoczy, ale
robienie zdj portretowych naley rozpocz od przeprowadzenia rozmowy z modelem, gdy dobry portret powinien
oddawa charakter fotografowanej osoby. Jedna z najbardziej
znanych portrecistek Annie Leibowitz spdza duo
czasu, czsto dni, a nawet tygodnie, z fotografowanym modelem, aby pozna jego zwyczaje, wczu si w rytm jego ycia
i przyzwyczai go do obecnoci aparatu i fotografa.
Wykonuj kolejne zdjcia, koncentrujc si na najbardziej istotnych cechach modela. Pozostaw maksymalnie otwart przyson.
Dziki temu to bdzie rozmyte, a niewielka gbia ostroci
uwydatni charakter fotografowanej osoby. Uwaaj jednak na
automatyczne ustawienia, gdy przy sabym owietleniu aparat
moe automatycznie zwikszy czuo, co spowoduje powstanie
szumw. Szum cyfrowy na zdjciu portretowym wpywa bardzo niekorzystnie na faktur skry i konieczna bdzie znaczna
korekcja zdjcia w programie graficznym (rysunek 13.1).

Proste, bezcieniowe owietlenie wprowadza na fotografii


spokj i agodny nastrj. Podobny efekt uzyskasz, umieszczajc
w tle pokryte chmurami niebo (rysunek 13.2).

13. Fotograa
portretowa

Rysunek 13.1. Podstaw fotograi


portretowej jest maa gbia ostroci, ktra koncentruje uwag na
twarzy modela (parametry zdjcia:
F/6,3, 1/400 s, ISO-200)

33

Fotografia cyfrowa
Rysunek 13.2. Jeli
wykorzystasz proste,
bezcieniowe owietlenie, to sprawisz, e na
fotograi bdzie panowa
spokj i agodny nastrj
(parametry zdjcia: F/5,6,
1/40 s, ISO-100)

Pamitaj, e portret nie musi obejmowa caej twarzy. Czasem wystarczy ujcie jedynie jej fragmentu wycinek z okiem,
nosem czy ustami czsto nadaje fotografii artystyczny wyraz.
Jeli jednak chcesz przekaza wicej informacji na temat danej
osoby, sfotografuj j w odpowiednim otoczeniu koleg,
ktrego pasj jest modelarstwo, sfotografuj w warsztacie przy
pracy, a babci, ktra lubi szydekowa, sfotografuj w fotelu
z robtk w rkach.

34 13. Fotografia portretowa

Fotografia cyfrowa

zieci s jednymi z najtrudniejszych obiektw do fotografowania, jeli chodzi o fotografi portretow, ale s
rwnie najwdziczniejszym tematem fotografii (rysunek 14.1).
Robienie im zdj wymaga duej cierpliwoci oraz podstawowej znajomoci ich psychiki. Na pocztku dobrze jest wzbudzi
w dziecku zaufanie, jeli nie znamy go dobrze. Naley jednak
zawsze pyta o zgod rodzicw, jeli chcemy wykona zdjcie
nieznajomego dziecka.

14.
Fotografowanie
dzieci

Rysunek 14.1. Dzieci


s jednymi z najtrudniejszych, ale rwnie
najwdziczniejszych
obiektw do fotografowania (parametry
zdjcia: F/2,8, 1/125 s,
ISO-200)

Niezmiernie trudnym zadaniem jest ustawienie dzieci do


zdjcia. Pocztkowo s zainteresowane t now aktywnoci,
szybko jednak si nudz i przestaj wsppracowa. Dlatego
najlepsze zdjcia dzieci to takie, na ktrych s one czym zajte.
Pozwala to wykona ca seri naturalnych fotografii. Bd
z pewnoci duo lepsze ni zdjcia pozowane. Warto rwnie stara si fotografowa dzieci w miejscach wystarczajco
owietlonych, gdy bysk esza zwykle przerywa zabaw, co
pozbawia scen naturalnoci (rysunek 14.2).

35

Fotografia cyfrowa
Rysunek 14.2. Najlepiej
fotografowa dzieci, gdy
s zajte zabaw

Aby uzyska najlepsze ujcie, naley fotografowa


dzieci szybko i bez zastanowienia. Jeli jednak aparat, ktrego uywasz, ma due opnienie, skorzystaj
z funkcji zdj seryjnych. Robic pierwsze zdjcie,
bdziesz potrzebowa troch wicej czasu, ale za to
podczas wykonywania kolejnych aparat nie bdzie na
nowo oblicza wszystkich parametrw i czas opnienia
migawki znacznie si skrci. Dzieci s przewanie bardzo
ruchliwe, dlatego warto skrci czas otwarcia migawki
kosztem ustawienia wikszego otworu przysony, aby
zdjcie nie wyszo rozmazane.
Bardzo mae dzieci dobrze jest fotografowa w ramionach innej osoby. Mona prbowa uchwyci na zdjciu
wyraane przez nie emocje. Dobrze jest mie aparat
w pogotowiu, aby uwieczni ziewnicie, kichnicie lub
umiech. Na dziecicych twarzach bardzo wyranie
maluj si emocje, na ktre warto zwrci szczegln
uwag. Dzieci s bardzo ywioowe i szybko przechodz
od smutnej miny do szerokiego, naturalnego umiechu.
Dziki temu bdziesz mg w krtkim czasie uzyska
wiele rnych portretw.

36 14. Fotografowanie dzieci

Fotografia cyfrowa

otografowanie sportu wymaga znajomoci zasad i przebiegu


rywalizacji. Jedynie fotograf, ktry potrafi przewidzie, co
si za chwil zdarzy, bdzie w stanie uchwyci najciekawszy
moment akcji.
Czsto ju dokonujc wyboru aparatu fotograficznego,
musisz podj decyzj, czy zamierzasz wykonywa zdjcia
sportowe. Czas opnienia migawki w aparacie, z ktrego
bdziesz korzysta do robienia zdj sportowych, powinien by
moliwie jak najkrtszy. Do fotografowania sportu najlepiej
uywa obiektyww o redniej i dugiej ogniskowej, gdy najczciej ma si do czynienia z odlegymi obiektami. Wykonanie
zdjcia takim obiektywem daje wraenie, e aparat znajdowa
si tu obok akcji (rysunek 15.1).

Fotograf musi rwnie rozway, czy chce zatrzyma akcj,


korzystajc z krtkiego czasu nawietlania, czy odda atmosfer
przez lekkie zamazanie poruszajcych si obiektw. Ciekawy efekt zamazanego ta daje rwnie wprowadzenie
obiektywu w ruch.
Niektre dyscypliny sportowe mona fotografowa ze statywu, podczas gdy inne bezwzgldnie wymagaj robienia zdj
z rki, poniewa akcja nieustannie przenosi si z miejsca
na miejsce. Na szczcie w wypadku aparatw cyfrowych nie

15. Fotograa
sportowa

Rysunek 15.1. Bardzo krtki czas


otwarcia przysony daje efekt zamroenia ruchu (parametry zdjcia:
F/5, 1/4000 s, ISO-200)

37

Fotografia cyfrowa
musisz nieustannie wpatrywa si w wizjer (wystarczy, e spogldasz na wywietlacz), dziki czemu moesz przez cay czas
kontrolowa akcj (rysunek 15.2).
Rysunek 15.2. W niektrych dyscyplinach konieczne jest wykonywanie zdj z rki, poniewa akcja
nieustannie przenosi si z miejsca
na miejsce

Pamitaj, e jeli wczeniej wybierzesz punkt, w ktrym


zrobisz zdjcie, moesz rcznie dobra ekspozycj. Podczas
fotografowania sportu nieoceniony okazuje si tryb zdj seryjnych, ktry pozwala uchwyci naprawd zaskakujce sytuacje.

38 15. Fotografia sportowa