You are on page 1of 31

Id do

Spis treci
Przykadowy rozdzia
Katalog ksiek
Katalog online
Zamw drukowany
katalog
Twj koszyk
Dodaj do koszyka
Cennik i informacje
Zamw informacje
o nowociach
Zamw cennik
Czytelnia
Fragmenty ksiek
online

Kontakt
Helion SA
ul. Kociuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 32 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl
Helion 19912010

wiato w fotografii. Poznaj


i wykorzystaj jego potencja
Autor: Rick Sammon
Tumaczenie: Radosaw Brzozowski
ISBN: 0393331237
Tytu oryginau: Rick Sammon's Exploring the Light:
Making the Very Best In-Camera Exposures
Format: 200230, stron: 256
wiato w fotografii. Poznaj i wykorzystaj jego potencja
Zrozum, jak dziaa wiato, i zapanuj nad nim
Odkryj zasady perfekcyjnej ekspozycji
Wykorzystaj potencja Twojej lampy byskowej
Moje oczy potrafi dzi dojrze to, czego nie widziaem nigdy wczeniej
Wanie z t myl bdziesz identyfikowa si po przeczytaniu tej inspirujcej ksiki. Jej autor,
Rick Sammon, obra sobie bowiem niezwyky cel nauczy Ci na nowo patrze na wiat: tak, by
twrczo wykorzysta wiato i nie uroni niczego z magii fotografowanej sceny. Aby tego dokona,
musisz zrozumie, czym jest wiato, jak dostrzec je w kadrze i waciwie zinterpretowa. Dopiero
dziki tej wiedzy zaczniesz sprawnie nim manipulowa, w razie potrzeby korygowa, a potem
zapisywa w postaci niepowtarzalnych uj. Zgbisz take wszystkie zagadnienia zwizane
z prawidow ekspozycj, dziki czemu, jednoczenie panujc nad techniczn poprawnoci
zdjcia, zawrzesz na nim ciekaw histori.
A zatem odkryj wiato i zapanuj nad nim! Poznaj profesjonalne ustawienia wartoci przesony,
czasy otwarcia migawki, czuoci ISO oraz dowiedz si, jak wybiera idealn ogniskow
w zalenoci od warunkw. Poznaj zasady optymalnego nawietlania zdjcia i ustawienia balansu
bieli, a potem zobacz, jak z nimi eksperymentowa. Ujarzmij sposoby pracy z rnymi rodzajami
wiata mikkim i silnym, ciepym i chodnym, zastanym i byskowym, tym we wntrzach
i plenerze, a take z grnym, dolnym i bocznym. Sprawd ciekawe moliwoci drzemice
w rozmaitych trybach automatycznych, ekspozycji, barwnych i pomiaru wiata. Odkryj take
wszystkie zasady wykonywania zdj przy uyciu lampy byskowej. A jeli mimo to co Ci nie
wyjdzie? Wtedy przeczytasz o tym, jak poprawia i ratowa zdjcia w Photoshopie!
W ksice znajdziesz omwienie takich zagadnie jak:
ekspozycja czas otwarcia migawki, wartoci przesony, parametry czuoci, wybr ogniskowej
wiato widzenie i korygowanie, rodzaje wiata i owietlenia, redukowanie cieni, kolor
i owietlenie ta, ruch wiata
praca z lustrzank cyfrow pliki RAW, wartoci ISO, balans bieli
kreatywne tryby ekspozycji automatyki programowalnej, priorytetu migawki, priorytetu
przesony, tryb manualny
wybr trybu pomiaru wiata matrycowy, centralno-waony, punktowy, czciowy,
blokada ekspozycji
zasady pracy z lamp byskow w pomieszczeniach i plenerze
trudne sytuacje zdjciowe bracketing, kontury, ciemne obiekty, problemy z tem
kontrola nad wiatem naturalnym filtry, dyfuzor, blenda, bysk wypeniajcy
sprawdzanie nawietlenia histogram, zdjcie niedowietlone i przewietlone
korekcja i artystyczna edycja zdj w Photoshopie
Przed Tob pitnacie fascynujcych lekcji panowania nad wiatem!

Spis treci1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.


Widzenie apatrzenie
Prolog
Wstp
Zdefinicji nawietlania
Prawidowa ekspozycja jest jak kawaek pizzy
Zobaczy wiato
Podstawy pracy zlustrzank cyfrow
Tryby wpeni automatyczne
Kreatywne tryby ekspozycji
Wybr trybu pomiaru wiata
Trudne sytuacje zdjciowe
Zdjcia przy wykorzystaniu lampy byskowej
Poznaj tryby barwne iich parametry
Kontrola nad wiatem naturalnym
Sprawdzaj nawietlenie
Zmieniaj, poprawiaj iratuj zdjcia wPhotoshopie
Adobe Photoshop CS3 zmienia reguy nawietlania
Od zwykej fotki do zdjcia artystycznego wPhotoshopie
Epilog
Podzikowania
Skorowidz

7
9
23
31
42
57
85
104
113
124
133
149
166
175
190
204
214
222
233
249
251

lekcja 3

Zobaczy wiato

Jak zapewne si zorientujesz, wtej lekcji umieciem wicej zdj ni wktrejkolwiek innej. Stao si tak
zbardzo konkretnego powodu: dostrzeganie wiata stanowi jeden zkluczowych elementw tworzenia udanego zdjcia. Jeli nauczysz si widzie wiato jasne iciemne elementy fotografowanej sceny, jej kontrast
ikolor, kierunek padania wiata czy jasno gwnego motywu ijego ta, anawet ruch wiata bdziesz
wstanie podj trafne decyzje dotyczce nawietlania istaniesz si lepszym fotografem. Bdziesz rwnie
wiedzia, kiedy musisz kontrolowa wiato za pomoc paszczyzny odbijajcej, rozpraszajcej albo lampy
byskowej. Czasami te zauwaysz, e wiato wdanym miejscu zwyczajnie nie jest odpowiednie itrzeba
przenie fotografowany obiekt lub zmieni kompozycj zdjcia, tak jak zrobiem to ja wprzypadku tego
zdjcia rdzennego Amerykanina wstroju ceremonialnym niedaleko Lake Powell wArizonie.
Na nastpnych stronach znajdziesz zbir moich zdj, ktre wykorzystuj na warsztatach, starajc si
pomc suchaczom zobaczy wiato. Wtej lekcji nie bd podawa technicznych danych dotyczcych
nawietlania skoncentruj si na widzeniu wiata.
Maa dygresja Czy syszae kiedy, e osoba niepotrafica odrni poszczeglnych tonw jest okrelana jako niemuzykalna? Wfotografii czasami mamy do czynienia zosobami, ktre maj trudno zdostrzeganiem subtelnych rnic midzy jasnymi iciemnymi obszarami fotografowanej sceny.
Na szczcie dla takich osb jest nadzieja mona nauczy si widzie wiato.
57

Nauka pynca
ze starego artu
Wkade miejsce mona doj na piechot jeli
ma si do czasu.
Zawsze jest do wiata, by zrobi zdjcie
przynajmniej jeli moesz pozostawi otwart migawk na do dugo.
Nieraz czas otwarcia migawki moe wynosi
kilka minut czy nawet godzin.
Oto przykad. Ciemniejsze zdwch zdj pokazujcych tam Croton wCroton-on-Hudson wstanie
Nowy Jork wykonaem okoo godziny po zachodzie
soca, gdy jedynie delikatne lady wiata byy
widoczne na niebie. System pomiarowy aparatu
okreli prawidow ekspozycj jako trwajc minut przy przysonie f/11.
Monotonne kolorystycznie zdjcie to zdjcie
wprost zaparatu. Brakuje mu wyrazu, poniewa
nie ma wnim adnych wyrazistych barw. Janiejsze zdjcie powstao wwyniku zastosowania kilku
prostych korekcji wPhotoshopie (poziomy, kontrast
ibalans kolorw).
Nawet jeli wydaje Ci si, e brakuje wiata do
wykonania zdjcia, to wistocie wiata zawsze jest
dosy, jeli masz wystarczajc ilo czasu.

58

lekcja 3

Zakres dynamiki
Aby powiedzie co owidzeniu wiata, trzeba zacz
od przeanalizowania tego, co widz nasze oczy, itego,
co zapisuje aparat. Nasze oczy s zupenie niewiarygodnym urzdzeniem odczytujcym wiato. S
wstanie dostrzec zakres jasnoci na poziomie 11 stopni
przysony. Dlatego wanie moemy widzie obszary
wiate icieni, nie gubic szczegw wadnym znich.
Matryca aparatu fotograficznego rejestruje zakres okoo
piciu stopni przysony, podobnie jak slajd. Dlatego
te fotografujc za pomoc aparatu cyfrowego, trzeba
nawietla tak samo, jak robio si to wprzypadku slajdu, izwraca szczegln uwag na najjaniejsze partie

obrazu, by ich nie przewietli. Bya to jedna zrzeczy,


oktrych mylaem, wykonujc to zdjcie niedwiedzicy
zmodymi. Gdyby futro lub nieg zostay przewietlone,
cae zdjcie staoby si bezuyteczne.
Photoshop daje moliwo wydobywania szczegw zcieni iodzyskiwania niektrych przewietlonych
jasnych partii obrazu (szczeglnie jeli pracujemy
zplikami RAW), oczym pisz wicej wlekcji 13., Zmieniaj, poprawiaj i ratuj zdjcia wPhotoshopie. Mona
zarejestrowa nawet wicej ni widz nasze oczy, jeli
skorzystamy zfotografii oposzerzonym zakresie dynamicznym (HDR) wPhotoshopie (Camera RAW).

Zobaczy wiato

59

Widzie inaczej
Aoto pomys, na ktry wielu pocztkujcych fotografw nie wpada, wyraony sowami norweskiego malarza symbolisty Edvarda Muncha (1863 1944): Wrnych momentach widzimy inaczej. Rano widzimy inaczej ni wieczorem. Co
wicej, to, jak widzisz, zaley od stanu emocjonalnego, wktrym si znajdujesz. Dlatego wanie kady motyw moe by
zobaczony na wiele rnych sposobw, co czyni sztuk interesujc.
Te niedwiedzie polarne sfotografowaem wczenie rano, kiedy moje oczy dopiero si budziy. Mikko obrazu imj
stan emocjonalny (wwito Dzikczynienia tskniem za rodzin) przycigny mnie do tej sceny, jednej zwielu widocznych wtundrze. Prawdopodobnie ciasny kadr by odzwierciedleniem bliskoci, jak odczuwamy wmojej rodzinie.
Czytajc dalej iuczc si postrzegania wiata, staraj si nie zapomnie otym, e to, jak si czujesz, rwnie ma
wpyw na wykonywane zdjcia.

60

lekcja 3

Widzenie, zapisywanie
ikorygowanie wiata
Te trzy zdjcia, wykonane zjednego ujcia uchwyconego
wkatedrze wHiszpanii, ilustruj wspomniane ju zagadnienia
dostrzegania, zapisywania iodzyskiwania wiata.
Pierwsze zdjcie pokazuje to, jak widziaem fotografowan
scen. Drugie zdjcie to obraz tego, jak aparat t scen zapisa
celowo zastosowaem niedowietlenie, by unikn przewietlenia najjaniejszych obszarw. Trzecie zdjcie pokazuje obraz
zodzyskanym ipoprawionym za pomoc Photoshopa wiatem
(nawietleniem).

Zobaczy wiato

61

62

lekcja 3

Mikkie wiato oznacza atwe ekspozycje


Te zdjcia portret kobiety zplemienia Tariano wAmazonii, portret afrykaskiej sowy
wNowym Jorku, zblienie motyla wykonane na Florydzie oraz krajobraz Alaski maj
co wsplnego. Wprzeciwiestwie do zdjcia otwierajcego t lekcj, ktre charakteryzuje si silnymi idramatycznymi cieniami, nie ma na nich wyrazistych obszarw cieni
iwiate. wiato jest mikkie, dziki czemu automatyczna ekspozycja, ktr omwi
wlekcji 5., Tryb w peni automatyczny, staje si stosunkowo atwa. Lubi fotografowa, gdy wiato jest mikkie pod pochmurnym niebem lub przy uyciu rozproszonego wiata zastanego czy byskowego. Ale chtnie korzystam take zcieni nadajcych zdjciu gbi idlatego wanie lubi otwierajce t lekcj zdjcie rdzennego
Amerykanina wstroju obrzdowym.
Przyjrzyjmy si rnym typom wiata iich wpywowi na zdjcia.

Zobaczy wiato

63

Mikkie owietlenie przednie

wiato wpochmurny dzie

Owietlenie przednie sprawdza si dobrze wprzypadku portretw, jeli chcemy, by twarz fotografowanej
osoby bya rwnomiernie owietlona, tak jak na zdjciu
mojej przewodniczki wWietnamie. Jest to kolejny przykad atwego nawietlenia automatycznego.

Pochmurna pogoda sprawdza si doskonale przy portretach ludzi izwierzt, poniewa s wtedy wyeliminowane
ostre cienie. Mikkie wiato daje do mikkie zdjcia.
To znw przykad automatycznej ekspozycji.

64

lekcja 3

wiato tylne

Mikkie owietlenie boczne

Owietlenie od tyu pozwala na uzyskanie penych dramatyzmu konturw, co wida na tym zdjciu wykonanym
wOregonie. Wkontekcie owietlenia tylnego mam dla
Ciebie may arcik fotograficzny. Zawodowcowi zadano
nastpujce pytanie: Jaka jest paska dzienna stawka?. Odpowied brzmiaa: 5000 dolarw; 7500 dolarw,
jeli musz fotografowa pod soce. Fotografowa pod
soce jest trudniej ni wtedy, gdy znajduje si ono za
naszymi plecami. Wicej na temat fotografii pod wiato
bdziesz mg przeczyta wlekcji 8., Trudne sytuacje
zdjciowe.

Mikkie owietlenie boczne daje bardziej dramatyczne zdjcia ni wiato dostpne wpochmurny dzie.
Zdjcia wykonane przy jego uyciu bd rwnie
sprawiay wraenie ostrzejszych dziki wikszemu kontrastowi. Na tym zdjciu wida kady ws na
pysku leoparda.

Zobaczy wiato

65

Silne owietlenie boczne

Silne owietlenie grne

Silne owietlenie boczne moe by dramatyczne,


ale musisz zwraca uwag na fragmenty ukryte
wcieniu wtym przypadku na poow gowy
lwicy. Moim zdaniem ostre wiato czyni to zdjcie
bezuytecznym. Nie ocali go adna korekcja ekspozycji czy inny retusz wPhotoshopie.

Silne owietlenie zgry jest zpewnoci najgorszym owietleniem dla fotografii portretowej, poniewa sprawia, e oczy
znikaj wgbokich cieniach wypeniajcych oczodoy. Tego
mczyzn sfotografowaem wPapui-Nowej Gwinei, by pokaza dziaanie tego owietlenia. Jest to moim zdaniem rwnie
bezuyteczne zdjcie, ktrego nie da si uratowa. Oczywicie
dyfuzor lub lampa byskowa umoliwiyby kontrolowanie wiata,
redukujc kontrast sceny iumoliwiajc wykonanie udanego
zdjcia. Naley za wszelk cen unika fotografowania przy
wietle grnym, chyba e masz moliwo kontroli nad nim
(zob. lekcja 11., Kontrola nad wiatem naturalnym).

66

lekcja 3

Mikkie wiato zgry


Mikkie wiato zgry, ktre owietlao moj przyjacik Chandler wwiecie dungli wzoo na Bronksie, nie jest tak ze jak ostre
wiato zgry, awykonane przy jego pomocy zdjcia mona atwo
skorygowa. Mikkie wiato zgry mona te poprawi wbardzo atwy sposb, proszc fotografowan osob, by spojrzaa
wgr. Proste, prawda?

Owietlenie zdou
Owietlenie zdou, znane rwnie jako wiato zfilmu grozy,
rzuca nieprzyjemne cienie na twarz fotografowanej osoby.
Na tym zdjciu, wykonanym niedaleko Lake Powell wArizonie,
poniej twarzy fotografowanej osoby umieciem blend odbijajc nieprzyjemne wiato pod ktem (uycie blend omawiam
wlekcji11., Kontrola nad wiatem naturalnym). Jest to kolejne
rozwizanie owietleniowe, ktrego naley unika, chyba e zdjcia robimy wHalloween.

Zobaczy wiato

67

Oprcz dostrzegania wiata trzeba te nauczy si ocenia poziom


jasnoci fotografowanych przedmiotw, poniewa rwnie ona ma
wpyw na nawietlanie.

Obiekty jasne iciemne


Na ssiednich zdjciach mamy dwa rne zwierzta fok sfotografowan na Antarktydzie iniedwiedzia polarnego sfotografowanego niedaleko Arktyki. Gdybym wykona te zdjcia przy uyciu
automatycznego pomiaru wiata, foka staaby si owiele janiejsza,
aniedwied byby owiele ciemniejszy. Dzieje si tak dlatego, e
obiekty bardzo jasne ibardzo ciemne mog wprowadzi wbd system pomiarowy aparatu (mierzy on wiato odbite od fotografowanej
sceny) izosta uznane przez niego za janiejsze lub ciemniejsze, ni
s wrzeczywistoci, co powoduje wadliwe nawietlenie. Rozwizaniem tego problemu jest wykorzystanie opcji kompensacji nawietlenia. Wprzypadku przedmiotw ciemnych zaleca si korekt 1,
przynajmniej jako punkt wyjcia. Wprzypadku przedmiotw jasnych
zalecam na pocztek korekt +1. Wiem, e wydaje si to niezgodne zoczekiwaniami, ale tak wanie jest wyjani to za chwil.
Kompensacja ekspozycji jest zwykle niezbdna, gdy fotografowany
obiekt wypenia kadr.

68

lekcja 3

wiato ciepe
ichodne
Oprcz okrelania poziomu
jasnoci fotografowanego obiektu
oraz kierunku wiata trzeba te
nauczy si ocenia kolor wiata.
Zdjcia wykonywane pnym popoudniem lub wczesnym porankiem, tak jak zdjcie modelki zrobione nieopodal
Lake Powell wArizonie, charakteryzuj si ciepymi tonami gbokimi odcieniami czerwieni, oranu ici. Zdjcia
wykonywane wpoudnie, takie jak to przedstawiajce chmury, wydaj si zimne ze wzgldu na niebieskawe zabarwienie.
Dostrzeganie koloru wiata pozwala nam podejmowa waciwe decyzje dotyczce nawietlania. Jeli chcesz uzyska tony ciepe, powiniene fotografowa owschodzie lub zachodzie soca, jeli zimne wpoudnie. Dostrzeganie
koloru wiata pomaga rwnie wybra odpowiedni balans bieli, niezalenie od tego, czy robimy to na etapie wykonywania zdjcia, czy na etapie edycji wPhotoshopie lub Camera Raw. Wybr ten pozwala nam zmieni kolor wiata poprzez
modyfikacj ustawienia balansu bieli.
Spdzimy teraz nieco czasu, patrzc na kolor fotografowanych przedmiotw iodbijane przez nie wiato, poniewa
rwnie one maj wpyw na nawietlanie.
Zobaczy wiato

69

Kolor ta
Przyjrzyj si tym dwm zdjciom wykonanym aparatem ustawionym wtrybie penej automatyki, ukazujcym mczyzn zSan Miguel de Allende wMeksyku. Na zdjciu zbiaym tem twarz mczyzny jest
ciemna. Na zdjciu ztem topomaraczowym twarz zostaa prawidowo nawietlona. Co si stao na
pierwszym zdjciu? Po prostu aparat widzi bia cian tak samo jak niedwiedzia polarnego, co prowadzi do niedowietlenia zdjcia (przynajmniej jeli fotografujemy wtrybie automatycznym). By zatem
uzyska prawidowe nawietlenie, poprosiem modela oustawienie si na neutralnym tle.

Owietlenie ta
Tu zkolei mamy zdjcie ary znieprawidowym tem izdjcie tukana na tle oprzyjemnym wygldzie.
Na pierwszym zdjciu, wykonanym za pomoc obiektywu typu zoom ustawionego na ogniskow
50mm, biae wiato przebijajce si przez licie odwraca uwag dzieje si tak dlatego, e nasze
spojrzenie zazwyczaj pada na najjaniejsze partie obrazu. Na drugim zdjciu uyem obiektywu oogniskowej 300mm wpoczeniu zduym otworem przysony, co pozwolio na cakowite rozmycie ta wraz
zewentualnymi plamkami wiata, ktre mogyby odwraca uwag od pikna fotografowanego ptaka.

70

lekcja 3

Zobaczy wiato

71

Nasz wzrok mona oszuka


To czasami, nawet jeli dla naszych oczu wyglda na prawidowo owietlone, zostanie przewietlone na zdjciu.
Te zdjcia dziewczynki wykonaem na Malediwach. Staa wcieniu,
apikna bkitna woda wypeniaa to. Niestety, poniewa nawietlenie
zostao ustawione na jej twarz za pomoc pomiaru punktowego dostpnego wmoim aparacie (zob. lekcja 7., Wybr trybu pomiaru wiata),
owiele janiejsze to ulego na zdjciach przewietleniu.
Najszybszym rozwizaniem byo stworzenie zdjcia zamiast jego zwykej rejestracji. Poprosiem fotografowan dziewczynk, by przesuna si
okilka krokw wmiejsce, gdzie to byo owiele ciemniejsze od wody.

72

lekcja 3

Redukowanie cieni
rzucanych przez lamp byskow
Podczas korzystania zlampy byskowej naley zawsze zwraca uwag, wjaki sposb jej wiato pada na fotografowan
osob ijej otoczenie. Szczegowo omawiam to zagadnienie
wlekcji 9., Zdjcia przy wykorzystaniu lampy byskowej.
Na razie sprbuj dostrzec sposb, wjaki wiato lampy byskowej rzuca ostry cie za witym mem, ktrego fotografowaem wNepalu (powyej).
Przy odrobinie wysiku moemy te cienie znacznie zredukowa bd zupenie wyeliminowa. Wprzypadku zdjcia artystki zopery pekiskiej (powyej po prawej) zrwnowayem
wiato zlampy byskowej iwiato zastane, ustawiajc aparat
wtrybie manualnym, wprowadzajc odpowiedni korekcj
ekspozycji, anastpnie wczajc lamp byskow iograniczajc si bysku do momentu, wktrym cienie znikny.
Wprzypadku modej dziewczyny wystpujcej wroli clowna
(po prawej) odbiem bysk od sufitu, uzyskujc wten sposb
wiato rozproszone.
Zobaczy wiato

73

Uwaaj na pierwszy plan


Musimy rwnie zwraca uwag na to, jak wiato rozkada
si na obszarze zdjcia przed motywem gwnym. Obydwa
zamieszczone tu zdjcia zostay wykonane wMeksyku, wmiejscu corocznej migracji motyli. Na ujciu poziomym pierwszy
plan jest przewietlony, poniewa ta cz drzewa bya janiej
owietlona od jego gry. Na pierwszy rzut oka osoby niedowiadczonej moe to by niewidoczne. Na zdjciu pionowym
mamy dobre nawietlenie odzwierciedlajce rwnomiernie
owietlone drzewo.
Przyjrzyjmy si teraz kolejnemu wanemu elementowi ekspozycji cieniom.

74

lekcja 3

Cienie igbia
Cienie dodaj zdjciom gbi itrjwymiarowoci. Bez nich fotografie wygldaj na paskie co nie zawsze musi by
ze, jak byo wida na niektrych zwczeniej pokazanych uj. Zdjcia na tej stronie wykonane wkanionie Upper
Antelope wArizonie, Ponderosa Ranch wOregonie oraz Starej Hawanie na Kubie iCroton-on-Hudson wNowym Jorku
wykorzystuj silne cienie zwikszajce ich si oddziaywania.
Aby zapisa gbokie cienie bez spranych wiate, naley ustawi nawietlenie na najjaniejsze partie obrazu,
korzystajc zopcji blokowania nawietlania (zob. lekcja 7., Wybr trybu pomiaru wiata).

Zobaczy wiato

75

Patrz uwanie
Tu mamy dwa zdjcia pokazujce
mnie zprzyjacimi. Lubi je oba,
chocia jedno znich zostao nawietlone nieprawidowo. Czy widzisz,
ktre? Oczywicie, nie jest to duy
problem; zdjcie itak jest bardzo
udane. Niemniej jednak problem
ten drani mnie izacznie drani te
Ciebie, gdy nauczysz si ju widzie
wiato.
Na zdjciu, na ktrym mam na
gowie kapelusz, moje biae wosy
zostay po lewej stronie przewietlone
okilka dziaek przysony (mwiem,
e to drobiazg). Osobicie staram si
unika przewietlonych obszarw,
ilekro wykonuj powane zdjcia
(to byo zdjcie zrobione dla zabawy, wpopiechu). Aby unikn tego problemu, mogem szybko zafarbowa wosy lub przesun si wcie albo te poprosi fotografa oniedowietlenie zdjcia, tak jak zrobia to moja ona Suzan,
fotografujc mnie zafrykaskim orem.
76

lekcja 3

Ruch wiata
Oto kolejne zagadnienie zwizane zwidzeniem wiata trzeba widzie jego ruch. Prowadzc warsztat wMiami
Beach, sfotografowaem t scen nocn. Skorzystaem zczasu nawietlania 1/30 sekundy, otrzymujc zdjcie, na ktrym
samochody s zlekka rozmyte. Aby uzyska efektowniejsze zdjcie, ukazujce strumienie wiata pynce przez cay
obraz, umieciem aparat na statywie iotworzyem migawk na 10 sekund. Odpowiednio dostosowaem czuo ISO
iwarto przysony, tak by wiata neonw nie zostay przewietlone podczas dugiej ekspozycji.
Dostrzeganie ruchu wiata idecyzja, czy naley go zamrozi, czy rozmy, rwnie stanowi wany element nawietlania.

77

Poruszajce si wiato naturalne


Poza ruchem wiata naley zwraca uwag rwnie na sposb, wjaki porusza si
wiato naturalne.
Na tych przykadowych zdjciach wykonanych wFlume, wParku Stanowym New
Hampshire Franconia Notch, wida, jak dugi czas otwarcia migawki pozwala na zrobienie owiele przyjemniejszego zdjcia ni ten sam temat ukazany przy uyciu czasu
otwarcia migawki 1/1000 sekundy.

78

lekcja 3

Wyszukuj kadry
Omwiem ju kwesti dostrzegania wiata. Na koniec mam dla Ciebie jeszcze jedn porad. Staraj si widzie wiato, ale nie zapominaj, by zauwaa iwyszukiwa unikalne ujcia. Jest to jedna
znajwaniejszych porad fotograficznych, jakich potrafi udzieli! Te zdjcia, ukazujce ten sam temat
wParku Narodowym Arches, wstanie Utah, dzieliy jedynie minuty. Oba widziaem, zanim zwolniem
migawk, poniewa dostrzegaem wiato ito, jak bardzo byo ono inne zdrugiej strony ska.
Zobaczy wiato

79

Fotografuj
pod rnymi ktami
Podczas pobytu na Antarktydzie staraem
si dostrzega wiato iwyszukiwa ujcia.
Wczasie, gdy pywaem po zatoce na pontonie, zauwayem gr lodow ointeresujcym
ksztacie. Prbujc znale ciekawe ujcie,
dostrzegem, nawet zmiejsca, zktrego
wykonaem pierwsze zdjcie, e gra lodowa
wygldaa jak lecy na plecach niedwied
polarny. Kazaem przewodnikowi opyn j
izrobiem zdjcie ukazujce zboku lodow
rzeb niedwiedzia.
Staraj si widzie wiato imyle oodpowiednich ustawieniach ekspozycji, ale nie
pozwl, by techniczne zagadnienia zwizane
zwykonaniem zdjcia odwrciy Twoj uwag
od wyszukiwania ciekawych uj.

80

lekcja 3

Zobaczy wiato

81

Przetwarzanie zdj
Szczerze mwic, dostrzeganie wiata iopanowanie umiejtnoci precyzyjnego rejestrowania wiata stanowi
jeden zkluczy do tworzenia dobrych zdj. Rwnie wane jest zauwaanie, kiedy wiato nie jest odpowiednie
do zrobienia zdjcia, ktre widzisz oczyma wyobrani, podobnie jak istotna jest wiadomo tego, jak moemy
zamieni nasz wizj wrzeczywisto za pomoc Photoshopa. Zamieszczone tu zdjcia ilustruj omawiane zagadnienie. Nie jest to fragment ksiki powicony Photoshopowi (poczekaj na lekcje 13. 15.); po prostu chc,
by wstpnie zapozna si zmoliwociami, jakie czekaj na Ciebie wciemni cyfrowej.

Gdy szedem pla na Galapagos, zobaczyem kilka lww morskich wylegujcych si na piasku oraz sylwetk jednego na tle wody ipomylaem sobie, e jest to wietne ujcie grupowe. Wiedziaem, e wiato tylne
nie byo waciwe do wykonania zdjcia, ktre sobie wyobraziem. Na szczcie wiedziaem te, e Photoshop
potrafi przeobrazi nieudane zdjcie wudane.
Uwanie skomponowaem zdjcie wwizjerze aparatu. Aby unikn utraty szczegw na wodzie, zdecydowaem si na niedowietlenie zdjcia o1/3 stopnia przysony, co sprawio, e lwy morskie wydaj si zbyt ciemne.
Poniewa by to pochmurny dzie, wiato miao zimn barw inadao zdjciu bkitne zabarwienie.
Podczas pracy wcyfrowej ciemni udao mi si, korzystajc zpodstawowych narzdzi (Levels (Poziomy),
Adjust Color Balance (Balans kolorw) iShadow/Highlight (Cie/Podwietlenie)) oraz przyciemniajc irozjaniajc wybrane fragmenty, odtworzy to, co widziaem oczyma wyobrani.
Jak widzisz, finalne zdjcie bardzo si rni od oryginau. Robic zdjcia, zawsze pamitaj opotdze Photoshopa. Ja nigdy oniej nie zapominam!

82

lekcja 3

Oprcz dostrzegania, e nawietlenie jest dalekie od doskonaoci, wane jest zauwaanie, e kolorystyka zdjcia mogaby by lepsza anawet wzmocniona czy zmieniona. Ponownie Photoshop moe tu wiele. Poniej jest
oryginalne zdjcie, prawidowo nawietlone, wykonane blisko mojego domu.

Zobaczy wiato

83

Za pomoc Photoshopa wzmocniem nasycenie


(Image/Adjustment/Hue/Saturation (Obraz/Dopasowania/Barwa/Nasycenie)) izwikszyem ilo tonw
niebieskich (Image/Adjustment/Color Balance (Obraz/
Dopasowania/Balans kolorw)).

Uzyskanie tego dramatycznego rezultatu byo


bardzo atwe. Po prostu zmniejszyem ilo tonw
niebieskich izwikszyem ilo czerwonych (Image/
Adjustment/Color Balance (Obraz/Dopasowania/
Balans kolorw)).

Aby uzyska t ksiycow scen, zwikszyem


ilo tonw niebieskich (Image/Adjustment/Color
Balance (Obraz/Dopasowania/Balans kolorw)),
anastpnie zastosowaem rozmycie gaussowskie
(Filter/Blur/Gaussian Blur (Filtr/Rozmycie/Rozmycie
gaussowskie)).
Na razie wystarczy oPhotoshopie. Przechodzimy
do kolejnej lekcji.

84

lekcja 3