You are on page 1of 13

ILUSTROWANY

PRZEWODNIK

FOTOGRAFIA CYFROWA WYDANIE II

Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II to ksika znakomitej, uznanej


autorki wielu podrcznikw z tej dziedziny. Dowiesz si z niej, jakie parametry naley wzi pod
uwag przy kupowaniu cyfrwki (kompaktowej lub lustrzanki), jak znale model idealny dla
Twoich potrzeb i wykorzysta jego wszystkie moliwoci. Nauczysz si uzyskiwa waciw
ostro i gbi, kontrolowa ekspozycj, uywa lampy byskowej i operowa balansem bieli.
Zapoznasz si z najlepszymi sposobami wykonywania rnych typw fotografii, a take
metodami ratowania nie do koca udanych zdj oraz ich przechowywania.

ANNA OWCZARZ-DADAN

Prba wybrania odpowiedniego aparatu spord setek stale zmieniajcych si propozycji


wiodcych firm, nauka obsugi oferowanych funkcji, a potem jeszcze wykorzystanie moliwoci
programw graficznych do poprawienia swoich prac to zadania wymagajce nieco czasu, wiedzy
oraz cierpliwoci. Na szczcie istniej sposoby uatwienia sobie caego procesu uzyskiwania
doskonaej jakoci fotografii. Warto na przykad skorzysta z tego poradnika.

MY

CY

CMY

GBIA OSTROCI I ZMIANA POLA WIDZENIA


USTAWIENIA EKSPOZYCJI, BALANS BIELI I LAMPA BYSKOWA
PROGRAMY TEMATYCZNE, GWNY TEMAT I KOMPOZYCJA UJCIA
MAKROFOTOGRAFIA, ZDJCIA PANORAMICZNE,
GRUPOWE I PORTRETY
FOTOGRAFIE KRAJOBRAZW I OBIEKTW W RUCHU
USUWANIE ZIARNA I EFEKTU CZERWONYCH OCZU
PROSTOWANIE OBRAZU, RATOWANIE PRZEWIETLONYCH
I NIEDOWIETLONYCH ZDJ

CIESZ SI PROFESJONALN JAKOCI SWOICH ZDJ!


22,90

5507

FOTOGRAFIA CYFROWA WYDANIE II

KUPNO APARATU CYFROWEGO


CM

WYBIERZ APARAT I WYKORZYSTAJ


WSZYSTKIE JEGO MOLIWOCI
DOWIEDZ SI, OD CZEGO
ZACZ SWOJ PRZYGOD
Z FOTOGRAFI CYFROW
POZNAJ ZASADY OBRBKI ZDJ
CYFROWYCH I POPRAW
ICH JAKO

FOTOGRAFIA
CYFROWA
WYDANIE II
ANNA OWCZARZ-DADAN

BONUS!!!

DODATKOWE
ROZDZIAY
NA FTP

Fotografia cyfrowa.
Ilustrowany przewodnik.
Wydanie II
Autor: Anna Owczarz-Dadan
ISBN: 978-83-246-2671-7
Format: A5, stron: 224

Uchwy i na zawsze zachowaj wyjtkowe chwile!


Wybr aparatu i wykorzystanie jego moliwoci
Wskazwki dla fotografa i popularne tematy, czyli co naley wiedzie na
pocztek
Przesyanie, korekcja i przechowywanie zdj, czyli co mona zrobi po
naciniciu spustu migawki
Prba wybrania odpowiedniego aparatu spord setek stale zmieniajcych si
propozycji wiodcych firm, nauka obsugi oferowanych funkcji, a potem jeszcze
wykorzystanie moliwoci programw graficznych do poprawienia swoich prac to
zadania wymagajce nieco czasu, wiedzy oraz cierpliwoci. Na szczcie istniej
sposoby uatwienia sobie caego procesu uzyskiwania doskonaej jakoci fotografii.
Warto na przykad skorzysta z tego poradnika.
Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II to ksika znakomitej,
uznanej autorki wielu podrcznikw z tej dziedziny. Dowiesz si z niej, jakie parametry
naley wzi pod uwag przy kupowaniu cyfrwki (kompaktowej lub lustrzanki), jak
znale model idealny dla Twoich potrzeb i do cna wykorzysta jego moliwoci.
Nauczysz si uzyskiwa waciw ostro i gbi, kontrolowa ekspozycj, uywa
lampy byskowej i operowa balansem bieli. Zapoznasz si z najlepszymi sposobami
wykonywania rnych typw fotografii, a take metodami ratowania nie do koca
udanych zdj oraz ich przechowywania.
Kupowanie aparatu cyfrowego
Okrelanie rozmiaru i kadrowanie zdjcia
Gbia ostroci i zmiana pola widzenia
Ustawienia ekspozycji, balans bieli i lampa byskowa
Programy tematyczne, gwny temat i kompozycja ujcia
Makrofotografia, zdjcia panoramiczne, grupowe i portrety
Fotografie architektury, krajobrazw, zwierzt i obiektw w ruchu
Zdjcia zjawisk meteorologicznych, nocne i wieczorne
Przesyanie zdj z aparatu i ich przechowywanie
Usuwanie ziarna i efektu czerwonych oczu
Prostowanie obrazu, ratowanie przewietlonych i niedowietlonych zdj
Korekcja i zmiana kolorw oraz balansu bieli
Ciesz si profesjonaln jakoci swoich zdj!

Spis treci
Podzikowania5

Rozdzia 1. Zanim kupisz kota w worku... 7


Na co naley zwrci uwag podczas zakupu aparatu cyfrowego?7

Rozdzia 2. Pene wykorzystanie moliwoci aparatu


w celu tworzenia doskonaych obrazw19
Okrelanie rozmiaru zdjcia19
Ostro to podstawa, ale czy w kadym przypadku?20
Zmiana pola widzenia i jej zastosowanie w fotografii 28
Kontrolowanie ustawie ekspozycji34
Balans bieli40
Lampa byskowa42
Kadrowanie zdj, czyli uwaaj na paralaks44
Blisko, bliej, jeszcze bliej 46
W jaki sposb korzysta z programw tematycznych?50
Wykorzystywanie waciwoci czuoci ISO
dla uzyskania okrelonych efektw55

Rozdzia 3. Oglne wskazwki dotyczce sztuki fotografowania57


Gwny temat zdjcia, czyli zastanw si,
co chcesz uwieczni na fotografii57
Umiejtno wykorzystania waciwoci wiata58
Kompozycja ujcia65
Wykorzystanie walorw fotografowanych obiektw
w celu nadania fotografii niepowtarzalnego klimatu83
Zdjcia panoramiczne92

Rozdzia 4. Najpopularniejsze tematy fotografii,


czyli co zrobi, aby zdjcia byy jeszcze lepsze95
Na co zwraca uwag podczas fotografowania ludzi?95
Krajobraz. Na co zwrci uwag podczas wykonywania fotografii 127
W jaki sposb fotografowa zwierzta?138
Fotografowanie obiektw architektonicznych 147
Jak fotografowa zjawiska meteorologiczne?154
3

Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik

Zdjcia nocne i wieczorne. W jaki sposb uchwyci urok tych pr


za pomoc fotografii?162
W jaki sposb fotografowa obiekty w ruchu?165

Rozdzia 5. Przesyanie zdj z aparatu i ich przechowywanie169


Urzdzenia wykorzystywane do przesyania fotografii
z aparatu do komputera169
Przesyanie danych z aparatu do komputera
pracujcego pod kontrol systemu Windows XP lub Vista172
Ochrona fotografii 178
Segregowanie zdj178

Rozdzia 6. Korygowanie wygldu zdj.


Rozwizywanie najczstszych problemw 180
Czy poddawa zdjcia edycji? 180
Jak usun ziarno z fotografii? 181
Jak kadrowa fotografie? 186
Jak kadrowa obraz zgodnie z regu trjpodziau?189
W jaki sposb prostowa obrazy? 192
Jak usun z fotografii efekt czerwonych oczu? 193
Jak skorygowa skutki nieprawidowej ekspozycji
(przewietlenie i niedowietlenie zdjcia)?  195
Korekcja kolorw, czyli jak usun wszelkie przebarwienia
i sprawi, aby kolory na zdjciu stay si bardziej nasycone? 198
Jak doda do fotografii efekt uycia lampy byskowej? 203
Jak zmieni kolor wybranego fragmentu fotografii?206
Jak skorygowa balans bieli? 211
Jak poczy zdjcia w panoram?214
Jak wyostrzy fotografi?217

Rozdzia 7. Drukowanie222
Przygotowanie zdjcia do wydruku
to nie taka prosta sprawa 222
Ustawienia drukowania 226

Dodatek230
Co zrobi, aby obniy koszty wydruku zdj? 230
Wpyw zastosowania okrelonych rodzajw papieru
na kocowy efekt wydruku231
Jako wydruku nie zaley tylko od papieru...237

Najpopularniejsze tematy fotografii

Wskazwka

Fotografujc w entourageu ludzi w podeszym wieku, naley mie na uwadze


nastpujce wskazwki. Po pierwsze, interesujco wygldaj zaakcentowane na
fotografii zmarszczki i bruzdy na ciele tych osb wnosz element autentyzmu,
podkrelaj wiek i wiele mwi o ich historii. Jeli s to mczyni, to wszystko
w porzdku. Zastosowanie tego rodzaju efektu przyniesie ciekawe rezultaty. Natomiast jeli fotografujemy kobiet w podeszym wieku o ile nie zaley nam
na specjalnym zaakcentowaniu faktury skry jej twarzy dobrze jest uy mikkiego owietlenia ukrywajcego efekty starzenia lub specjalnej nakadki zmikczajcej wiato (dyfuzora) zakadanej na gowic lampy byskowej (oczywicie
nie we wszystkich modelach aparatw jest to moliwe).

Portrety kreacyjne
Portrety kreacyjne s jednym z rodzajw zdj pozowanych. Wykonujemy je w celu
zaznaczenia wykreowanego wygldu, podkrelenia pewnych cech lub wykorzystania modela do utworzenia kompozycji graficznej (fotografie 4.41 4.43). Nie maj
one na celu zaakcentowania indywidualnych cech fotografowanej osoby. Najwaniejsz rol w tego rodzaju zdjciach odgrywaj: makija, rekwizyty, uczesanie oraz
ubranie a raczej kostium, to waciwsze okrelenie. Za pomoc tych elementw mona zmienia diametralnie charakter zdjcia. Wszystko zaley od inspiracji
i wyobrani fotografa oraz talentu modela. W przypadku tego rodzaju obrazw
niebagateln rol odgrywa dobry kontakt fotografujcego z fotografowanym.

4.41. ISTOCKPHOTO/ Renee Lee, # 12105106

4.42. ISTOCKPHOTO/ Larysa Dodz, # 8123623


115

Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik

4.43. ISTOCKPHOTO/ Hseyin Tuncer, # 9194130

Pena naturalno, czyli jak wykonywa


dobre zdjcia niepozowane
Zdjcia niepozowane s przeciwiestwem portretw. W ich przypadku nie istnieje scenariusz wydarze (fotografie 4.44 i 4.45). Mona wykonywa je zarwno
w sytuacjach osobistych, czsto wrcz intymnych, jak i w tumie. Najwaniejsze
jest to, eby wiedzie, co chcemy sfotografowa, i umie przewidywa rozwj sytuacji. Naley zrezygnowa z lampy byskowej, gdy zwraca ona uwag fotografowanych osb. Planujc uycie obiektywu szerokoktnego, naley pamita o ustawieniu przysony zapewniajcej du gbi ostroci (may otwr, dua warto),
a jeli chcemy uy obiektywu wskoktnego, musimy pamita o odpowiedniej
ostroci. Trzeba ustawi j na miejscu, w ktrym moe pojawi si fotografowana
osoba. Jeli fotografowana posta moe by w ruchu, a chcemy zastosowa zoom
optyczny bdcy odpowiednikiem obiektywu wskoktnego, musimy ustawi
krtki czas otwarcia migawki.
Uwaga

Podczas wykonywania tego typu zdj naley wzi pod uwag fakt, e nie kady
chce zosta uwieczniony na fotografii. W zwizku z tym warto uprzednio poprosi
o pozwolenie na zrobienie zdjcia (chocia zdaj sobie spraw z tego, e oczywicie nie zawsze jest to moliwe). Modelowi naley si bowiem wyjanienie, w jakim
celu wykonujesz fotografi. Pozwoli to unikn wielu nieprzyjemnych sytuacji.
116

Najpopularniejsze tematy fotografii

4.44. ISTOCKPHOTO/ Hlne Valle, # 8380994

4.45. ISTOCKPHOTO/ Robert Churchill, # 11612894

117

Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik

Jak fotografowa dzieci?


Fotografowanie dzieci jest kolejn kategori uwieczniania postaci za pomoc
zdj. Dlaczego fotografowanie dzieci omawiam w osobnym punkcie? No c,
s one szczegln grup modeli, a wykonanie im zdjcia wymaga zastosowania
odpowiednich technik i przygotowania. Fotograf podejmujcy si tego zadania powinien wykaza si cierpliwoci, poczuciem humoru oraz umiejtnoci
przycigania uwagi dziecka. Przydaje si to podczas portretowania milusiskich,
zwaszcza tych w modszym wieku. Doskonale w takich sytuacjach sprawdzaj
si obiektywy umoliwiajce zmian ogniskowej. Pozwalaj one na fotografowanie bez koniecznoci zbliania si do modela gdy chcemy wypeni kadr
sam twarz modela (stosujemy wwczas najwikszy dostpny w aparacie zoom
optyczny) (fotografia 4.46) i odsuwania si od niego, gdy zechcemy umieci
w kadrze ca jego sylwetk (stosujemy mniejszy zoom).

4.46. ISTOCKPHOTO/ Maria Pavlova, # 11309503

Tworzc portret dziecka, naley tak ustawi aparat, aby jego obiektyw znalaz si
na wysokoci oczu maego modela (fotografia 4.47). Naley zatem przyklkn
lub posadzi dziecko na podwyszeniu (co moe si okaza znacznie trudniejsze,
biorc pod uwag temperament niektrych modych osbek).
Wskazwka

Rozmowa z dzieckiem i wykazywanie zainteresowania tym, co ono mwi, pozwoli sprawi, e poczuje si ono swobodnie.
118

Najpopularniejsze tematy fotografii

4.47. ISTOCKPHOTO/ Magic Web Solutions, # 7553154


Wskazwka

Kiedy przymierzasz si do fotografowania maych dzieci biorc


pod uwag fakt, e szybko si one
nudz i nie potrafi na duszy czas
skupi uwagi zaopatrz si w zabawki lub kolorowe ksieczki, aby
w razie potrzeby zaj nimi modela.
Dziecko, jeli si nimi zainteresuje,
zapomni o obecnoci aparatu i fotografa nie bdzie si stresowao
Twoj obecnoci.

Podczas fotografowania dzieci zwykle trzeba dziaa szybko, gdy rzadko


pozostaj one nieruchome, zwaszcza
gdy s pochonite zabaw (fotografia
4.48). Ruch to jest to, co w peni oddaje na fotografii ich spontaniczno
i energi. Fotografujc dzieci w ruchu, mona uzyska dwa efekty: zamroenie ruchu lub obraz czciowo

4.48. ISTOCKPHOTO/ SFB Photographics


Inc., # 11024296
119

Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik

poruszony. Aby zamrozi ruch i nie spowodowa poruszenia co jest bardziej


wskazane podczas portretowania (chyba e chcesz uzyska specjalny efekt), naley zastosowa krtki czas otwarcia migawki oraz wysok czuo, natomiast aby
uzyska efekt poruszenia dugi czas otwarcia migawki.
Wskazwka

Stopie czuoci ISO ma wpyw na swobod wyboru czasu otwarcia migawki


i rozmiaru otworu przysony, szczeglnie podczas nie najlepszych warunkw atmosferycznych. W takiej sytuacji naley stosowa wysz czuo.

Niebagatelne znaczenie dla uzyskania jak najlepszej ostroci zdj szybko poruszajcych si dzieci ma ustawienie mniejszego otworu przysony aparatu (wikszej wartoci f ). Pozwala to zniwelowa ewentualn pomyk podczas nastawiania ostroci.

Fotografujc dzieci podczas zabawy niezalenie od tego, czy jest to grupa czy
jedna posta naley stosowa dugie ogniskowe obiektywu. Pozwoli to wykonywa zdjcia z wikszej odlegoci, co po pierwsze umoliwi fotografowanie
z jednego miejsca zarwno wybranego dziecka, jak i caej bawicej si grupy, tak
aby postacie w kadrze nie byy bardzo mae, a po drugie pozostawi modelom
moliwo swobodnego poruszania si (fotografie 4.49 i 4.50).

4.50. Image Copyright 2000 DigiTouch

4.49. Image Copyright 2000 DigiTouch

120

Najpopularniejsze tematy fotografii

Wskazwka

Fotografujc dzieci, trzymaj si na uboczu, aby nie znajdowa si w ich polu widzenia. Bd si wwczas zachowyway bardziej naturalnie.

Wany jest wybr punktu widzenia. Fotografujc bawice si dzieci czy dziecko z gry albo z dou (w drugim przypadku tak, aby aparat znajdowa si na
wysokoci ich oczu), mona uzyska cakiem odmienny efekt. Sprbuj rwnie
sfotografowa dziecko z dou, kiedy siedzi lub stoi wyej ni obiektyw aparatu
(fotografie 4.51 4.54).

4.53. ISTOCKPHOTO/ Maria Pavlova, # 9783562

4.52. ISTOCKPHOTO/ Maria Pavlova, # 10509971


4.51.
ISTOCKPHOTO/
Maria Pavlova,
# 10443084

121

Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik

4.54. ISTOCKPHOTO/ Maria Pavlova, # 10479207

Najwicej uroku w przypadku dzieci maj fotografie niepozowane. Takie, ktre pokazuj emocje od radoci do smutku, a take zdjcia robione w sytuacjach
codziennych, kiedy dzieci nie wiedz, e s podgldane (fotografie 4.55 i 4.56).

4.55. ISTOCKPHOTO/ Mark Evans, # 5764767

4.56. ISTOCKPHOTO/
Gerville Hall, # 3100394
122

ILUSTROWANY
PRZEWODNIK

FOTOGRAFIA CYFROWA WYDANIE II

Fotografia cyfrowa. Ilustrowany przewodnik. Wydanie II to ksika znakomitej, uznanej


autorki wielu podrcznikw z tej dziedziny. Dowiesz si z niej, jakie parametry naley wzi pod
uwag przy kupowaniu cyfrwki (kompaktowej lub lustrzanki), jak znale model idealny dla
Twoich potrzeb i wykorzysta jego wszystkie moliwoci. Nauczysz si uzyskiwa waciw
ostro i gbi, kontrolowa ekspozycj, uywa lampy byskowej i operowa balansem bieli.
Zapoznasz si z najlepszymi sposobami wykonywania rnych typw fotografii, a take
metodami ratowania nie do koca udanych zdj oraz ich przechowywania.

ANNA OWCZARZ-DADAN

Prba wybrania odpowiedniego aparatu spord setek stale zmieniajcych si propozycji


wiodcych firm, nauka obsugi oferowanych funkcji, a potem jeszcze wykorzystanie moliwoci
programw graficznych do poprawienia swoich prac to zadania wymagajce nieco czasu, wiedzy
oraz cierpliwoci. Na szczcie istniej sposoby uatwienia sobie caego procesu uzyskiwania
doskonaej jakoci fotografii. Warto na przykad skorzysta z tego poradnika.

MY

CY

CMY

KUPNO APARATU CYFROWEGO


GBIA OSTROCI I ZMIANA POLA WIDZENIA
USTAWIENIA EKSPOZYCJI, BALANS BIELI I LAMPA BYSKOWA
PROGRAMY TEMATYCZNE, GWNY TEMAT I KOMPOZYCJA UJCIA
MAKROFOTOGRAFIA, ZDJCIA PANORAMICZNE,
GRUPOWE I PORTRETY
FOTOGRAFIE KRAJOBRAZW I OBIEKTW W RUCHU
USUWANIE ZIARNA I EFEKTU CZERWONYCH OCZU
PROSTOWANIE OBRAZU, RATOWANIE PRZEWIETLONYCH
I NIEDOWIETLONYCH ZDJ

CIESZ SI PROFESJONALN JAKOCI SWOICH ZDJ!


22,90

5507

FOTOGRAFIA CYFROWA WYDANIE II

CM

WYBIERZ APARAT I WYKORZYSTAJ


WSZYSTKIE JEGO MOLIWOCI
DOWIEDZ SI, OD CZEGO
ZACZ SWOJ PRZYGOD
Z FOTOGRAFI CYFROW
POZNAJ ZASADY OBRBKI ZDJ
CYFROWYCH I POPRAW
ICH JAKO

FOTOGRAFIA
CYFROWA
WYDANIE II
ANNA OWCZARZ-DADAN

BONUS!!!

DODATKOWE
ROZDZIAY
NA FTP