You are on page 1of 40

Sekrety cyfrowej ciemni

Scotta Kelbyego. Edycja


i obrbka zdj w programie
Adobe Photoshop Lightroom
Autor: Scott Kelby
Tumaczenie: Piotr Cielak
ISBN: 978-83-246-1198-0
Tytu oryginau: The Adobe Photoshop
Lightroom Book for Digital Photographers
Format: B5, stron: 472
Poznaj tajniki pracy w cyfrowej ciemni
Jak zaimportowa fotografie do programu i katalogowa je?
W jaki sposb korygowa parametry ekspozycji?
Jak drukowa i publikowa zdjcia?

Zarwno profesjonalni fotografowie, jak i amatorzy ju dawno odkryli ogromn zalet


technologii cyfrowej moliwo obrbki i korygowania zdj za pomoc programw
graficznych. Jednak tym fotografom, ktrzy korzystali wczeniej z tradycyjnych technik
obrbki fotografii w ciemni, moliwoci aplikacji czsto nie wystarczay. Nawet dodatkowe
moduy do obrbki plikw RAW nie daway takiej swobody twrczej, jakiej oczekiwaliby
zaawansowani artyci.
Sytuacja zmienia si wraz z pojawieniem si na rynku programu Lightroom. Ten kolejny
niesamowity produkt firmy Adobe zrewolucjonizowa proces obrbki cyfrowych fotografii.
Dziki niemu mona dokona niemal dowolnych korekt i zmian na fotografiach,
przygotowa je do druku i prezentacji w sieci, zapisywa w jednym z wielu formatw oraz
przejrzycie katalogowa. Lightroom to prawdziwa ciemnia fotograficzna w wersji cyfrowej.
Ksika Sekrety cyfrowej ciemni Scotta Kelbyego. Edycja i obrbka zdj w programie
Adobe Photoshop Lightroom to podrcznik, dziki ktremu poznasz i opanujesz potg
moliwoci tego narzdzia. Jej autor, Scott Kelby, twrca wielu doskonaych ksiek
powiconych fotografii cyfrowej, przedstawia w niej techniki pracy w cyfrowej ciemni
z aplikacj Lightroom.

Wydawnictwo Helion
ul. Kociuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl

Czytajc t ksik, dowiesz si, jak zaimportowa zdjcia do programu, skatalogowa je


i opisa sowami kluczowymi. Nauczysz si przeprowadza podstawowe korekcje,
modyfikowa parametry zdj za pomoc krzywych tonalnych, tworzy wzorcowe zestawy
ustawie i przypisywa je do grup zdj. Poznasz techniki usuwania znieksztace
i zakce wprowadzanych przez ukad optyczny aparatu, kadrowania fotografii i konwersji
barwnych. Przeczytasz take o drukowaniu i publikowaniu zdj oraz o technikach pracy
podczas sesji fotograficznych.
Ucz si od mistrza i zosta mistrzem!

Spis treci
ROZDZIA 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Importowaniezdj.
JakwczytafotograedoprogramuPhotoshopLightroom?
Wczytywanie zdj do programu Photoshop Lightroom. . . . . . . . . 20
Jak zautomatyzowa importowanie zdj dziki
obserwowanym folderom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Tworzenie wasnych szablonw nazw, czyli jak zaoszczdzi
mnstwo czasu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Konfiguracja ustawie importowania zdj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

ROZDZIA 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Biblioteka.
Zarzdzaniekolekcjfotograi
Najwygodniejszy sposb na przegldanie zdj . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Niestandardowy podgld zdj w bibliotece lub module
do edycji obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Sortowanie zdj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Nadawanie nazw kolorowym etykietom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Tworzenie kolekcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Zarzdzanie zdjciami przy uyciu sw kluczowych. . . . . . . . . . . . . 83
Kiedy warto posuy si tymczasowymi kolekcjami? . . . . . . . . . . . . .90
Tworzenie zestaww tematycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Zmiana, dodawanie i edycja metadanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Zaskocz przyjaci moliwociami odbiornika GPS. . . . . . . . . . . . . .105
Byskawiczne wyszukiwanie potrzebnych zdj . . . . . . . . . . . . . . . .107
Logo i nazwa wasnego studia graficznego w programie
Lightroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
Ukryte moliwoci tamy filmowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
Zmiana nazw zdj znajdujcych si na dysku twardym
komputera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Przenoszenie zdj i obsuga folderw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
Obsuga wielu bibliotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
W jaki sposb automatycznie utworzy kopi zapasow
bazy danych? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Zmiana wygldu ornamentw na dole ostatniego panelu . . . . . .129

ROZDZIA 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Prosteprzetwarzanieobrazu.
Wprowadzaniedrobnychpoprawek
wwygldziezdj
Byskawiczne poprawki w wygldzie obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Jak skorygowa kilka zdj w ten sam sposb? . . . . . . . . . . . . . . . . .141
Zapisywanie skorygowanych zdj w formacie JPEG . . . . . . . . . . .143

Spis treci

ROZDZIA 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Podstawoweinformacjeoedycjizdj.
Wywoywaniezdjwcyfrowejciemni
Korekcja balansu bieli w module Develop (przetwarzanie). . . . . .148
Podstawowe zabiegi korekcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .154
Seryjna korekcja zdj na podstawie ustawie wybranych
podczas korygowania wzorcowej fotografii . . . . . . . . . . . . . . . .166
Eksperymenty bez ryzyka, czyli kilka wersji jednego ujcia . . . . .168
Korekcja kontrastu przy uyciu krzywej tonalnej. . . . . . . . . . . . . . . .170
Wywietlanie skorygowanej i oryginalnej wersji zdjcia
podczas korekcji obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
Zapisywanie ulubionych ustawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
Zwikszanie (lub zmniejszanie) intensywnoci
wybranych barw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Jednoczesna korekcja wielu zdj przy uyciu
automatycznej synchronizacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
Importowanie ustawie przetwarzania obrazu . . . . . . . . . . . . . . . . .189
W jakich przypadkach warto skorzysta z usug Photoshopa
i jak wrci do programu Lightroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .190
Zapisywanie zdj w formatach JPEG, TIFF, PSD i DNG . . . . . . . . 198
Wysyanie zdj poczt elektroniczn przy uyciu
programu Lightroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .202

ROZDZIA 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Niewszystkiezdjciasdoskonae.
Rozwizywanieproblemwzcyfrowymifotograami
Jak anulowa dowoln zmian w dowolnym momencie?. . . . . . .208
Wyostrzanie obrazu i redukcja szumu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
Korekcja skutkw zjawiska aberracji chromatycznej
(czyli okropnych, kolorowych obwdek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
Usuwanie (lub tworzenie) efektu winiety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216
Kadrowanie i prostowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218
Niezrwnana metoda kadrowania zdj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224
Prosta kalibracja aparatu w programie Photoshop Lightroom. . . . . 225
Jak wykry najdrobniejsze pyki i przekamania na zdjciu? . . . . .227
Usuwanie plamek i innych drobnych mankamentw
obrazu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228
Korekcja efektu czerwonych oczu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .234
Automatyczne procesy przetwarzania obrazu
z Photoshopa w programie Lightroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236

ROZDZIA 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Ach,tawspaniaaczeribiel.
Konwersjakolorowychzdjnaskalszaroci
Najprostsza konwersja na czer i biel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244
Bez pracy nie ma koaczy, czyli samodzielna konwersja
na skal szaroci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250
Barwienie czarno-biaych fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256

10

Spis treci

ROZDZIA 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Pokazslajdw.
Prezentowaniefotograinaekranie
Byskawiczny pokaz slajdw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .264
Podstawowe informacje o pokazach slajdw
(i wybr zdj przeznaczonych do wywietlenia) . . . . . . . . . . .266
Projektowanie niestandardowych slajdw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270
Jak umieci fotografi w tle pokazu slajdw? . . . . . . . . . . . . . . . . . .278
Zapisywanie niestandardowego szablonu pokazu slajdw . . . . .280
Dodawanie ta dwikowego i konfiguracja zwizanych
z nim ustawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282
Wysyanie pokazu slajdw poczt elektroniczn. . . . . . . . . . . . . . . .286

ROZDZIA 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Odbitki.
Drukowaniezdj
Drukowanie moe by bardzo, bardzo proste. . . . . . . . . . . . . . . . . . .290
Umieszczanie napisw na wydrukach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .296
Drukowanie kilku zdj na jednym arkuszu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300
Kocowe ustawienia drukowania i zarzdzanie kolorem. . . . . . . .308
Tworzenie ramek dla drukowanych fotografii. . . . . . . . . . . . . . . . . . .314

ROZDZIA 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Internet.
Publikowaniezdjwgaleriachinternetowych
Zanim rozpoczniesz projektowanie swojej pierwszej
galerii internetowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .320
Projektowanie wasnej galerii internetowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322
Umieszczanie internetowej galerii zdj na serwerze . . . . . . . . . . .334

ROZDZIA 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
Krokpokroku:zdjcialubneiportretowe.
Co,wjakiejkolejnociidlaczego,atakeotym,
kiedynaleyuyPhotoshopa
Krok pierwszy: Wszystko zaczyna si od sesji fotograficznej . . . . . .338
Krok drugi: Co naley zrobi zaraz po zakoczeniu
sesji zdjciowej? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .344
Krok trzeci: Utworzenie czterech tematycznych kolekcji
upraszcza dalsz prac. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .346
Krok czwarty: Wybr zdj do albumu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348
Krok pity: Prezentowanie zdj w studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .355
Krok szsty: Edycja zdj w programach Photoshop
Lightroom i Photoshop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364
Krok sidmy: Udostpnienie klientom zdj
do weryfikacji w Internecie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .374

Spis treci

11

ROZDZIA 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
Krokpokroku:zdjciakrajobrazowe.
Edycjaiprzetwarzaniezdjplenerowych
ikrajobrazowych
Krok pierwszy: Importowanie i porzdkowanie zdj . . . . . . . . . . .384
Krok drugi: Edycja zdjcia w programie
Photoshop Lightroom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .388
Krok trzeci: Kocowe poprawki w Photoshopie . . . . . . . . . . . . . . . . .390
Krok czwarty: Drukowanie gotowego zdjcia. . . . . . . . . . . . . . . . . . .396
Gdzie szuka dalszych informacji o programie Lightroom? . . . . .398

ROZDZIA 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
ProgramLightroom1.1aktualizacja.
Byskawicznewprowadzeniedonowych
funkcjiprogramu
Zarzdzanie wasnymi szablonami i ustawieniami
w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402
Zarzdzanie wasnymi szablonami i ustawieniami
w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403
Wywietlanie kopii wirtualnych w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404
Wywietlanie kopii wirtualnych w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405
Odmontowywanie kart pamici w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406
Odmontowywanie kart pamici w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .407
czenie bibliotek w wersji 1.0, cz 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .408
czenie bibliotek w wersji 1.1, cz 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .409
czenie bibliotek w wersji 1.0, cz 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .410
czenie bibliotek w wersji 1.1, cz 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .411
Stemplowanie sowami kluczowymi w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . .412
Malowanie ustawieniami w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413
Aktualizacja zawartoci foldera w wersji 1.0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .414
Aktualizacja zawartoci foldera w wersji 1.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .415
Tworzenie i otwieranie bibliotek w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .416
Tworzenie i otwieranie bibliotek w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .417
Filtrowanie przy uyciu przegldarki metadanych
w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .418
Filtrowanie przy uyciu przegldarki metadanych
w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .419
Korekcja kontrastu pcieni w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .420
Korekcja kontrastu pcieni w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421
Wyostrzanie zdj w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .422
Wyostrzanie zdj w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .423
Dodawanie zdj do pokazu slajdw w wersji 1.0. . . . . . . . . . . . . . .424
Dodawanie zdj do pokazu slajdw w wersji 1.1. . . . . . . . . . . . . . .425
Okrelanie rozdzielczoci drukowania w wersji 1.0. . . . . . . . . . . . . .426
Okrelanie rozdzielczoci drukowania w wersji 1.1. . . . . . . . . . . . . .427
Tworzenie wirtualnych kopii w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .428
Tworzenie wirtualnych kopii w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .429
Tworzenie ramek w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .430

12

Spis treci

Tworzenie ramek w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431


Edycja szablonw metadanych w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432
Edycja szablonw metadanych w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433
Pasek postpu eksportowania zdj w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . 434
Pasek postpu eksportowania zdj w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . 435
Zmiana symboli koczcych zestaw paneli w wersji 1.0 . . . . . . . . 436
Zmiana symboli koczcych zestaw paneli w wersji 1.1 . . . . . . . . 437
Importowanie par zdj RAW+JPEG w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . 438
Importowanie par zdj RAW+JPEG w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . 439
Eksportowanie zdj do Photoshopa i innych formatw
w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440
Eksportowanie zdj do Photoshopa i innych formatw
w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
Nazewnictwo plikw podczas eksportowania
do Photoshopa w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
Nazewnictwo plikw podczas eksportowania
do Photoshopa w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
Redukcja szumu w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
Redukcja szumu w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445
Z programu Lightroom do moduu Camera Raw
w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
Z programu Lightroom do moduu Camera Raw
w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
Z moduu Camera Raw do programu Lightroom
w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
Z moduu Camera Raw do programu Lightroom
w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Konfiguracja ustawie biblioteki w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
Konfiguracja ustawie katalogu w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
Importowanie zdj z karty pamici lub z dysku
w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
Importowanie zdj z karty pamici lub z dysku
w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Zaznaczanie bez uruchamiania filtrw w wersji 1.0 . . . . . . . . . . . . . 454
Zaznaczanie bez uruchamiania filtrw w wersji 1.1 . . . . . . . . . . . . . 455

SKOROWIDZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457

Spis treci

13

Biorc pod uwag ilo elektroniki, jak naszpikowane s korpusy


wspczesnych aparatw fotograficznych, wrcz trudno uwierzy,
e nadal da si nimi zrobi cakiem nieudane zdjcie. Pomyl tylko:
na pkach sklepowych s dzi kompaktowe cyfrwki, ktre
wyposaono w systemy nawigacji satelitarnej, umoliwiajce
nawizanie poczenia z satelitami krcymi wok naszego
globu na orbicie geostacjonarnej i podanie dokadniej dugoci
i szerokoci geograficznej, pod jak zostao wykonane zdjcie,
lecz nadal nie ma takich, ktre dysponowayby stuprocentowo

Nie wszystkie zdjcia


s doskonae
Rozwizywanie problemw
z cyfrowymi fotografiami
skutecznym systemem redukcji efektu czerwonych oczu. Nie mog
uwierzy, e do dzi musimy boryka si z tym przebrzydym
efektem a jednoczenie mam wraenie, e nieprdko doczekamy
si poprawnego rozwizania tego problemu. Kiedy tam, kiedy
nas ju dawno nie bdzie, ludzie bd przemieszcza si z miejsca
na miejsce przy uyciu plecakw odrzutowych i podrowa
latajcymi samochodami, medycyna bdzie umiaa poradzi sobie
ze wszystkimi schorzeniami od ysienia a do zapalenia opon
mzgowych, a fotografowie (zamiast statyww) bd mieli do
dyspozycji superstabilne, antygrawitacyjne platformy, unoszce
si w powietrzu na dowolnej wysokoci Oczyma wyobrani
widz, jak jeden z nich, uwanie ogldajc cudownie wiern,
trjwymiarow, holograficzn projekcj, ktr wwczas bdzie si
nazywa zdjciem, mwi: Szlag by to trafi! Znw wyszy czerwone
oczy. Chyba zapomniaem wczy przedbysk lampy. Tajemnic
poliszynela jest przecie istnienie Koalicji na rzecz Propagowania
Czerwonych Oczu, ktre ma swoje wtyki we wszystkich znaczcych
organizacjach i rzdach na wiecie. Dziki uporczywym dziaaniom
lobbystycznym koalicja ta od lat skutecznie blokuje znakomite
rozwizania techniczne, ktre jeli trafiyby w odpowiednie
rce umoliwiyby pozbycie si problemu czerwonych oczu raz
na zawsze. Tymczasem jednak pokrywaj si one warstw kurzu
w tajnych kartotekach i biurach patentowych, wraz z projektami
latajcych spodkw i silnikw napdzanych alternatywnymi
rdami energii. Jestem przekonany, e nigdy nie nadejdzie dzie,
w ktrym bd mg bezpiecznie zrobi komu zdjcie z lamp
byskow, a sfotografowana osoba nie bdzie pniej wygldaa na
optan przez siy nieczyste Przepraszam, musiaem si wygada.
Ta teoria spisku nie daje mi spokoju od lat!

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

Rozdzia 5.

207

Jak anulowa
dowoln zmian
w dowolnym
momencie?

Program Photoshop Lightroom ledzi wszystkie zmiany dokonane


w wygldzie zdjcia przy uyciu narzdzi moduu Develop
(przetwarzanie) i wywietla je w postaci chronologicznej listy
kolejnych czynnoci w panelu History (historia). Oznacza to,
e w kadej chwili moesz anulowa dowoln z wykonanych
wczeniej poprawek wystarczy jedno kliknicie. Niestety, nie da
si usun jednej operacji z rodka listy i zastpi j inn, mona
jednak anulowa wszystkie czynnoci a do pewnego momentu
i kontynuowa prac, jak gdyby wszystkie pniejsze operacje
nigdy nie nastpiy. Oto, jak naley posugiwa si t funkcj:

Krok 1.
W celu wywietlenia historii zmian, jakimi
poddae edytowane zdjcie przy uyciu
narzdzi w module Develop (przetwarzanie),
kliknij pasek tytuowy panelu History (historia),
aby w panel wywietli w caoci. W panelu
tym znajduje si lista wszystkich zmian, jakim
poddane zostao biece zdjcie podczas
tej sesji z programem Lightroom. Zmiany te
uoone s w porzdku chronologicznym;
najnowsze na samej grze listy (patrz
rysunek). Jeli po lewej stronie panelu
znajdowa si bdzie suwak, to znaczy, e lista
nie zmiecia si w caoci w panelu i mona
przewin j w d, docierajc w ten sposb
do operacji przeprowadzonych na samym
pocztku pracy nad zdjciem.

Jeli wskaesz kursorem myszy dowolny


ze stanw historii (tak bowiem nazywaj
si poszczeglne operacje zarejestrowane
w omawianym panelu), to na niewielkim
podgldzie zdjcia w panelu Navigator
(nawigator) wywietlony zostanie podgld
fotografii na wskazanym etapie (jak
wida na rysunku obok, jaki czas temu
skonwertowaem edytowane zdjcie na skal
szaroci. Tak wanie wersj fotografii mona
bowiem zobaczy na podgldzie w panelu
Navigator (nawigator), u samej gry zestawu
paneli po lewej stronie).

208

Rozdzia 5.

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

scott kelby

Krok 2.

Krok 3.
Jeli chciaby przywrci wygld zdjcia
z minionego etapu edycji, to zamiast
wskazywa kursorem myszy odpowiadajcy
mu stan historii, po prostu go kliknij. Fotografia
zostanie automatycznie przywrcona do
wybranego stanu. Przy okazji podpowiem, e
w celu anulowania kolejnych stanw historii
nie trzeba posugiwa si panelem History
(historia) za kadym razem, gdy naciniesz
Ctrl+Z (Mac OS: Control+Z), anulowany
zostanie jeden, kolejny stan wstecz. W celu
przywrcenia anulowanego przed chwil
stanu (czyli mwic obrazowo, przesunicia
si do przodu na chronologicznej licie stanw) nacinij Ctrl+Y (Mac OS:
Command+Shift+Z). Po wciniciu dowolnego z wymienionych skrtw, w dolnej
czci zdjcia wywietlony zostanie komunikat informujcy o tym, jaki stan
zosta wanie anulowany lub przywrcony (patrz rysunek). Komunikat ten jest
bardzo przydatny, gdy pozwala unikn otwierania panelu History (historia) za
kadym razem, gdy chcesz sprawdzi, jak konkretnie operacj edycji zamierzasz
anulowa lub przywrci.

Krok 4.
Jeli podczas edycji obrazu otrzymasz
efekt, ktry szczeglnie przypadnie Ci
do gustu, to moesz zapisa biecy stan
dokumentu w postaci tzw. migawki, klikajc
ikon z symbolem plusa (+), znajdujc si
w prawym grnym rogu panelu Shapshots
(migawki). Zapisany w ten sposb stan
zostanie wywietlony w tym panelu, a jego
automatycznie wygenerowana nazwa bdzie
podwietlona, by uatwi Ci zastpienie jej
wasn, bardziej opisow i lepiej kojarzc si
z okrelonym etapem edycji obrazu (jak wida
na rysunku, zapisan migawk nazwaem
Grayscale Conversion With Tone Curve, czyli konwersja na skali szaroci po
korekcji tonalnej przy uyciu krzywej. Dziki temu nie bd mia w przyszoci
adnych problemw z domyleniem si, czym charakteryzuje si stan historii,
ktry zapisaem w postaci migawki jest to po prostu czarno-biay wariant
fotografii, ktrego kontrast zosta skorygowany przy uyciu krzywej w panelu
Tone Curve (krzywa tonalna). Nazwa zapisanej migawki w panelu Shapshots
(migawki), widocznym na rysunku obok, zostaa podwietlona).

cig dalszy na nastpnej stronie

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

Rozdzia 5.

209

Krok 5.
Po zapisaniu migawki moesz kontynuowa
edycj zdjcia, a jeli w dowolnym momencie
okae si, e bdziesz chcia przywrci
wygld fotografii z chwili, gdy utworzye
migawk, to po prostu kliknij jej nazw
w panelu Shapshots (migawki). Program
Photoshop Lightroom automatycznie
odtworzy zapisany wwczas wygld i stan
zdjcia. Przy okazji warto zapamita dwie
proste wskazwki. Ot, po pierwsze, jeli
przywrcisz okrelony stan dokumentu
przy uyciu migawki, to operacja ta zostanie
wywietlona w panelu History (historia) jako
osobny stan historii, a nazwa tego stanu bdzie zawieraa sowo shapshot, czyli
migawka. Takie rozwizanie pozwala w kadej chwili anulowa odtwarzanie
wygldu zdjcia na podstawie migawki: w tym celu wystarczy po prostu klikn
nazw stanu poprzedzajcego stan ze sowem snapshot. Po drugie za,
jeli chcesz utworzy migawk na podstawie dowolnego, zarejestrowanego
stanu historii, to moesz klikn w stan prawym przyciskiem myszy (Mac
OS: klikn, przytrzymujc klawisz Control) i z podrcznego menu, ktre si
wwczas pojawi, wybra polecenie Create Snapshot (utwrz migawk). Program
Lightroom utworzy wwczas migawk na podstawie wskazanego stanu, a Ty
unikniesz koniecznoci fizycznego przywrcenia tego etapu edycji zdjcia.
Nieraz przekonaem si, e jest to bardzo wygodne.

Krok 6.
Jest jeszcze jedna wana rzecz, o ktrej
powiniene wiedzie. Przypumy, e
zdecydowae si odtworzy stan fotografii
na podstawie zapisanej migawki (na
przykadowym rysunku odtworzyem
migawk o nazwie Grayscale Conversion
With Tone Curve, o ktrej pisaem wczeniej),
a nastpnie przystpisz do korekcji zdjcia
poczwszy od tego momentu (na przykad
ja odrobin rozjaniem fotografi i zmiana
ta spodobaa mi si bardziej ni poprzednie
prby edycji tego zdjcia). Moe si zdarzy,
e dziaania, jakie wwczas podejmiesz,
przynios tak korzystne zmiany, e postanowisz zaktualizowa zapisan
migawk na podstawie biecego wygldu zdjcia. Nic prostszego! Wystarczy,
e klikniesz nazw zapisanej migawki prawym przyciskiem myszy (Mac OS:
klikn, przytrzymujc klawisz Control) i z podrcznego menu, ktre si
wwczas pojawi, wybierzesz polecenie Update with Current Settings (zaktualizuj
na podstawie biecych ustawie).

210

Rozdzia 5.

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

Krok 7.
Zao si, e nie moesz si ju doczeka, by
dowiedzie si jeszcze bardziej fascynujcych
rzeczy! Jeli tak, to si dobrze skada, bo
mam sporo asw w rkawie. Zamy, e
zapisae migawk zdjcia, a jaki czas pniej
odtworzye stan fotografii na jej podstawie,
popatrzye na uzyskany wwczas efekt
i przypad Ci on do gustu tak bardzo, e
pomylae sobie byoby fajnie, gdybym mg
wyprbowa te same ustawienia w przypadku
innych zdj to mogoby by bardzo
ciekawe! (na przykad mnie bardzo spodoba
si efekt konwersji na skal szaroci zapisany
w migawce Grayscale Conversion With Tone Curve). Okazuje si, e jest to
bardzo proste: wszystkie ustawienia, ktre doprowadziy do uzyskania okrelonej
migawki zdjcia, mona zapisa w postaci zestawu ustawie. W tym celu kliknij
wybran migawk, a nastpnie kliknij ikon z symbolem plusa (+), znajdujc si
na pasku tytuowym panelu Presets (ustawienia). Na ekranie pojawi si wwczas
okno dialogowe New Develop Preset (nowe ustawienia przetwarzania obrazu),
w ktrym bdziesz mg nada zapisywanemu ustawieniu dowoln nazw.
Gdy skoczysz, kliknij przycisk Create (utwrz).

scott kelby

Krok 8.
Gdy otworzysz pniej dowolne inne zdjcie,
bdziesz mg byskawicznie podda je
analogicznej konwersji na skal szaroci:
wystarczy, e otworzysz panel Presets
(ustawienia) i klikniesz nazw ustawienia
zapisanego podczas edycji poprzedniego
zdjcia (na rysunku obok, wygld zdjcia po
konwersji pokazany jest tylko na niewielkim
podgldzie w palecie Navigator (nawigator),
gdy na razie nie kliknem jeszcze nazwy
ustawienia, a jedynie wskazaem j kursorem
myszy). Rewelacyjna funkcja, prawda?

Wskazwka:
Historia stanw rejestrowana jest dla kadego zdjcia z osobna, jeli zatem
rozpoczniesz edycj innego zdjcia, to zaczniesz tworzy kolejn list stanw
historii, odpowiedni dla tej fotografii. W kadej chwili moesz jednak powrci
do edytowania pierwszego zdjcia: jego lista stanw historii bdzie koczya si
w miejscu, w ktrym przerwae korekcj.

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

Rozdzia 5.

211

Wyostrzanie obrazu
i redukcja szumu

Program Photoshop Lightroom oferuje kilka prostych narzdzi,


umoliwiajcych wyostrzanie zdj i usuwanie szumu. Pisz
prostych, gdy rzeczywicie nie s one zbyt wyrafinowane
w obsudze, a ich dziaanie w obydwu dziedzinach pozostawia
sporo do yczenia. Wikszo prac zwizanych z wyostrzaniem
obrazu znacznie lepiej jest przeprowadzi w Photoshopie
CS2 lub CS3, podobnie zreszt jak korekcj szumu: zarwno
sam Photoshop, jak i dostpne moduy rozszerzajce jego
funkcjonalno (tzw. pluginy) oferuj znacznie wiksze
moliwoci w zakresie odszumiania obrazu. Jeli nie dysponujesz
Photoshopem, to nie masz wyjcia: musisz skorzysta z narzdzi
oferowanych przez program Lightroom (cho na Twoim miejscu
ju zaczbym odkada na nowiutkiego Photoshopa CS3).

Przewi zestaw paneli po prawej stronie moduu


Develop (przetwarzanie) w d i odszukaj panel
o nazwie Detail (szczegy), w ktrym znajduje
si suwak Amount (warto), zaznaczony na
rysunku obok. Nic doda, nic uj: za cae
wyostrzanie obrazu w programie Lightroom
odpowiada tylko ten jeden suwak. Standardowa
warto wyostrzania wynosi 25%, lecz uzyskany
przy takim ustawieniu efekt jest stosunkowo
subtelny eby rzeczywicie dostrzec skutki
dziaania tego suwaka, naley solidnie przesun
go w praw stron. Zanim to jednak zrobisz,
zalecam podjcie pewnych przygotowa.
Po pierwsze, kliknij ikon powikszenia 1:1 w panelu Navigator (nawigator), znajdujcym si w grnej
czci zestawu paneli po lewej stronie okna programu, dziki czemu atwiej bdzie Ci oszacowa efekt
wyostrzania. Po drugie, kliknij ikon dzielonego podgldu przed/po na pasku narzdzi programu. Bdziesz
mg wwczas wygodnie porwna uzyskany efekt z oryginalnym zdjciem.

Krok 2.
W celu zwikszenia ostroci obrazu kliknij
i przecignij suwak Amount (warto)
w sekcji Sharpening (wyostrzanie) w praw
stron (na pokazanym obok przykadzie
przesunem go a do koca, do wartoci
100%, dziki czemu na podgldzie After (po)
pokazanym na rysunku widoczny jest efekt
wyostrzania). Raz jeszcze podkrelam, e nigdy
nie wyostrzam zdj przy uyciu narzdzi
w programie Lightroom za kadym razem
uywam do tego Photoshopa w wersji CS2
lub CS3, a samo wyostrzanie przeprowadzam
tu przed zakoczeniem pracy ze zdjciem.
W porwnaniu do pojedynczego suwaka dostpnego w programie Lightroom, Photoshop (zgodnie
z tym, co napisaem we wstpie) oferuje znacznie bardziej zaawansowane narzdzia do wyostrzania
obrazu, ktre pozwalaj kontrolowa wszystkie wane aspekty tego procesu.

212

Rozdzia 5.

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

scott kelby

Krok 1.

Krok 3.

scott kelby

Jeli czsto zdarza Ci si fotografowa przy


duej wartoci parametru ISO lub jeste
zmuszony do wykonywania zdj w bardzo
kiepskich warunkach owietleniowych, to
istnieje spora szansa, e wiele spord Twoich
zdj zawiera spor ilo szumu (szum moe
mie posta monochromatycznego ziarna lub
gszczu czerwonych, zielonych i niebieskich
kropek bywa te, e na jednym zdjciu
mona dostrzec obydwa rodzaje szumu).
Tu pod suwakiem Amount (warto) w sekcji
Sharpening (wyostrzanie) oczywicie
w panelu Detail (szczeg) znajdziesz
sekcj Noise Reduction (redukcja szumu),
aw niej dwa suwaki, oznaczone na rysunku
obok. Na ile skuteczne s te suwaki? Delikatnie mwic, nie spisuj si
rewelacyjnie. Podobnie jak w przypadku wyostrzania, szum znacznie lepiej
zniwelowa w programie Photoshop CS2 lub CS3, lecz oczywicie jeli chcesz
wyprbowa skuteczno programu Lightroom w tym zakresie, to do dziea!
Rozpocznij od wywietlenia zdjcia w skali 1:1, dziki czemu bdziesz mg
atwiej oszacowa skuteczno redukcji szumu (przy mniejszym powikszeniu
naprawd trudno jest go dostrzec). Zdjcie pokazane na rysunku obok
przedstawia mojego koleg, Matta Kloskowskiego, podczas wykadu w Tokio.
Fotografia ta jest bardzo silnie zaszumiona.

Krok 4.
Zanim przystpisz do korekcji szumu,
powiniene wczy dzielony podgld
typu przed/po, gdy bardzo uatwia on
oszacowanie skutecznoci korekcji. W celu
zmniejszenia ziarnistoci obrazu przesu
suwak Luminance (jasno) w praw stron
(jak na rysunku), a ilo szumu ulegnie
wyranemu zmniejszeniu lub zostanie
on zlikwidowany cakowicie. Jeli zamiast
typowego, monochromatycznego ziarna,
zdjcie jest wypenione czerwonymi, zielonymi
i niebieskimi punktami (lub na zdjciu
widoczne s obydwa rodzaje szumu, tak
jak w opisywanym przypadku), to sprbuj
przesun w praw stron suwak Color (kolor).
W celu zmniejszenia szumu na przykadowym zdjciu musiaem przesun
obydwa suwaki solidnie w praw stron (patrz rysunek). Korygujc szum przy
uyciu tych suwakw, powiniene zwrci uwag na dwie rzeczy: po pierwsze,
usunicie szumu ma swoj cen; najczciej odbywa si ono bowiem kosztem
rozmycia detali obrazu. Warto zwrci na to uwag podczas korekcji zdjcia. Po
drugie, podczas korekcji czsto dochodzi do zmniejszenia nasycenia barw, co
moe negatywnie odbi si na jakoci i wyrazistoci zdjcia.

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

Rozdzia 5.

213

Korekcja skutkw
zjawiska aberracji
chromatycznej
(czyli okropnych,
kolorowych
obwdek)

Wczeniej czy pniej natrafisz na kontrastow, silnie owietlon


scen, ktrej poprawne sfotografowanie bdzie sprawiao
spore trudnoci: kontrastowe kontury obiektw bd otoczone
czerwonymi, zielonymi lub (co zdarza si najczciej) fioletowymi
otoczkami, ktre powstaj na skutek pewnego zjawiska
fizycznego, zwanego aberracj chromatyczn. Jeli posiadasz
tani, kompaktowy aparat fotograficzny (albo nawet cakiem niez
lustrzank z tanim obiektywem szerokoktnym), to napotkasz
to zjawisko raczej wczeniej ni pniej (moe nawet jeszcze
dzi po poudniu). Nie przejmuj si jednak: nawet posugujc si
bardzo dobrym aparatem i obiektywem trudno jest ustrzec si
jego skutkw. Na szczcie, korekcja tego typu mankamentw
w programie Photoshop Lightroom jest bardzo prosta.

Oto zdjcie wykonane niedrogim aparatem


kompaktowym. Jeli przyjrzysz mu si
dokadnie, to z pewnoci dostrzeesz dziwn
fioletow obwdk, biegnc wzdu krawdzi
biaego budynku. Takie zjawisko najczciej
wystpuje wanie na krawdziach bardzo
kontrastowych obiektw, a tutaj mamy do
czynienia z icie gigantycznym kontrastem:
biaa kopua zostaa sfotografowana na
tle bardzo ciemnych drzew i zieleni. Jeli
napotkasz tego typu problem na jednym ze
swoich zdj, to moesz od razu skierowa
swoje kroki do panelu Lens Corrections
(korekcja obiektywu), znajdujcego si
w zestawie paneli po prawej stronie moduu
Develop (przetwarzanie).

Krok 2.
Kliknij zdjcie, aby powikszy wycinek
z bia kopu budynku. Dziki powikszeniu
w skali 1:1 bdziesz mg dokadnie obejrze
kolorow otoczk biegnc wzdu krawdzi
obiektu, a co za tym idzie precyzyjnie j
skorygowa (o kolorach otoczek napisz
w kolejnym kroku wiczenia). Spjrz na
powikszony fragment przykadowego zdjcia:
wzdu krawdzi kopuy, ktra powinna by
idealnie biaa, biegnie wski, czerwony pasek,
zupenie jak gdyby kto obrysowa budynek
czerwonym flamastrem.

214

Rozdzia 5.

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

KALEBRA kelby

Krok 1.

Krok 3.
Gdy przekonasz si ju, z jakim kolorem otoczki
masz do czynienia (w tym przypadku jest to
kolor czerwony), wywietl sekcj Chromatic
Aberration (aberracja chromatyczna) panelu
Lens Corrections (korekcja obiektywu). W sekcji
tej znajduj si dwa suwaki: jeden z nich
nosi nazw Red/Cyan (czerwony/cyjanowy),
drugi za Blue/Yellow (niebieski/ty).
Poniewa w opisywanym przypadku otoczka
ma kolor czerwony, to przesu suwak
Red/Cyan (czerwony/cyjanowy) w lew
stron, w kierunku koloru czerwonego (patrz
rysunek). Jak wida na powikszonym wycinku
przykadowego zdjcia, czerwona otoczka
biegnca wzdu krawdzi budynku znikna niemal bez ladu. Oczywicie, jeli
mielibymy do czynienia z otoczk w kolorze niebieskim lub tym, to w celu
jej skorygowania naleaoby uy drugiego suwaka, ktry trzeba przecign
w kierunku problematycznego koloru. Zazwyczaj to wystarcza, by rozprawi si
z niepodanymi skutkami aberracji chromatycznej.

Krok 4.
Na rysunku obok pokazane jest cae zdjcie,
w powikszeniu pozwalajcym zmieci
je w caoci na ekranie. Zobacz, e nawet
w takim rozmiarze wida zauwaaln popraw
w wygldzie krawdzi budynku czerwona
otoczka bya pocztkowo bardzo widoczna!

Wskazwka:
Niniejsza wskazwka nie ma wprawdzie wiele wsplnego z korekcj
zjawiska aberracji chromatycznej, lecz poniewa zostao mi na stronie troch
wolnego miejsca, to postanowiem je wykorzysta. Ot, jeden ze sposobw
na zwikszenie precyzji dziaania suwakw w panelach moduu Develop
(przetwarzanie) polega na zwikszeniu szerokoci tych paneli. W tym celu
naley klikn lew krawd zestawu paneli znajdujcego si po prawej stronie
okna i przecign kursorem myszy w lewo, w kierunku podgldu zdjcia. Wraz
z panelami, wyduone zostan znajdujce si w nich suwaki, a to oznacza, e
mona bdzie bardziej precyzyjnie ustawi je w podanym miejscu. Sprbuj
rozszerzy zestaw paneli w module Develop (przetwarzanie), a nastpnie
przesun dowolny suwak, aby przekona si, co mam na myli.

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

Rozdzia 5.

215

Usuwanie
(lub tworzenie)
efektu winiety

Efekt winiety polega na przyciemnieniu krawdzi zdjcia fotografii.


Problem ten zazwyczaj zaznacza si znacznie wyraniej na
zdjciach wykonanych obiektywem szerokoktnym, lecz moe
by spowodowany caym szeregiem innych przyczyn; midzy
innymi ktem padania promieni sonecznych lub brakiem osony
przeciwsonecznej na obiektyw. Efekt winiety ma jednak dwa
oblicza: z jednej strony moe by potraktowany jako wada, z drugiej
za, wielu fotografw (w tym ja) czsto stosuje go celowo, by
uzyska interesujcy efekt w fotografiach portretowych. Za chwil
dowiesz si, jak usun i jak samemu utworzy efekt winiety.

Rozpoczn od omwienia sposobu


na usunicie efektu winiety (naroniki
przykadowego zdjcia pokazanego na
rysunku obok s wyranie ciemniejsze od
pozostaej czci kadru). Wywietl panel
Lens Corrections (korekcja obiektywu),
aw nim sekcj o nazwie Lens Vignetting
(winietowanie). W sekcji tej znajduj si dwa
suwaki: pierwszy umoliwia sterowanie
rozjanieniem krawdzi obrazu, drugi za
pozwala na okrelenie zasigu tej zmiany
w gb zdjcia.

Krok 2.
Efekt winiety na tej fotografii nie jest zbyt
intensywny (przyciemnienie skupione jest
w pobliu naronikw i nie siga zbyt mocno
w gb zdjcia). Korekcj mona zatem
rozpocz od powolnego przesunicia suwaka
Amount (warto) w praw stron, uwanie
obserwujc jednoczenie wygld naronikw
zdjcia. W miar zmiany pooenia suwaka,
naroniki zdjcia powoli ulegn rozjanieniu,
a Twoim zadaniem bdzie zatrzymanie
tego procesu w optymalnym momencie
czyli wwczas, gdy ich jasno zrwna si
z jasnoci pozostaej czci zdjcia (patrz
rysunek). Jeeli winieta sigaaby dalej
w gb fotografii, to wwczas naleaoby te
przesun suwak Midpoint (punkt rodkowy)
w lew stron, aby rozjanienie objo wikszy
fragment obrazu. To wszystko jak wida,
cay proces jest bardzo prosty.

216

Rozdzia 5.

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

scott kelby

Krok 1.

Krok 3.

scott kelby

Cho suwaki w sekcji Lens Vignetting


(winietowanie) su zazwyczaj do usuwania
efektu winiety, to rwnie dobrze mona
uy ich w celu przyciemnienia krawdzi
zdjcia dziki temu mona uzyska efekt
nierwnomiernego owietlenia kadru,
w ktrym uwaga ogldajcego skupiona jest
na rodkowej, mikko owietlonej czci
kompozycji. Od lat tworzyem taki efekt rcznie,
przy uyciu Photoshopa (w module Camera
Raw lub za pomoc filtra Lens Correction
(Korekcja obiektywu) w Photoshopie CS2 i CS3),
dziki narzdziom dostpnym w programie
Lightroom mog z powodzeniem wykona go wanie tutaj. Pokazane na rysunku
obok, przykadowe zdjcie, nie zostao jeszcze skorygowane, lecz postaram si
przyciemni jego krawdzie w taki sposb, by uwaga odbiorcy skupiona bya nie na
rozmytym tle, lecz na jedcach i gowach koni.

Krok 4.
Rozpocznij od przesunicia suwaka
Amount (warto) w sekcji Lens Vignetting
(winietowanie) niemal do koca w lew
stron, by krawdzie fotografii zostay bardzo
silnie przyciemnione (im dalej w lew stron
przecigniesz suwak, tym ciemniejsze stan
si krawdzie kadru). Zauwa jednak, e jeli
przesuniesz tylko ten jeden suwak, to uzyskany
efekt bdzie przypomina prawdziw, czyli
niepodan winiet. W celu uzyskania
agodniejszej wersji tego efektu przesu
suwak Midpoint (punkt rodkowy) odrobin
w lewo (patrz rysunek). Spowoduje to
rozmycie krawdzi winiety i rozszerzy j w gb fotografii, nadajc konturom kadru
podany, nieznacznie ciemniejszy od reszty zdjcia odcie.

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

Rozdzia 5.

217

Kadrowanie
i prostowanie

Program Photoshop Lightroom pozwala na kadrowanie


i prostowanie zdj, a na dodatek musz przyzna, e oferowane
przeze narzdzia suce do prostowania obrazu nale do
najlepszych, jakie kiedykolwiek widziaem. Kadrowanie to
zupenie inna historia. Jeli jeste przyzwyczajony do kadrowania
przy uyciu typowych narzdzi, dostpnych w programach takich jak
Adobe Photoshop CS2 lub CS3, to rozwizania przyjte w programie
Lightroom przypuszczalnie wzbudz Twoje zdziwienie. Kadrowanie
w tym programie wyglda zupenie inaczej ni gdziekolwiek indziej,
cho oczywicie moe si zdarzy, e je polubisz Hm, no tak:
moe si zdarzy, e je polubisz. Z tego zdania jasno wynika, e
ja sam za nim zbytnio nie przepadam. Co prawda, sposb ten jest
rwnie dobry jak kady inny. Troch zwariowany, ale dziaa i nie
powoduje spadku jakoci obrazu. Zreszt, sprawd sam.

Pokazane na rysunku, przykadowe zdjcie


sprawio mi sporo problemw przede
wszystkim, co wida na pierwszy rzut oka,
horyzont nie jest na nim idealnie poziomy.
Nie tylko idealnie, lecz w ogle nie jest
poziomy, prawd mwic Najlepiej bdzie,
jeli skorygujemy ten mankament na samym
pocztku, zanim jeszcze przystpimy do
dalszych poprawek. (Nawiasem mwic,
pomimo tego, e robic to zdjcie byem
w bardzo dobrym humorze, to jednak nie by
to ten rodzaj humoru, spowodowany kilkoma
piwami, co to, to nie. eby zrobi tak kolawe
zdjcie, zazwyczaj musz wypi sze albo siedem drinkw a to po prostu mi
si nie udao. No dobrze, artuj. Wiesz przecie, e artuj, prawda?). W celu
wyprostowania zdjcia najpierw powiniene klikn ikon narzdzia Crop Overlay
(nakadka kadrowania), znajdujc si po lewej stronie paska narzdzi, pod
podgldem zdjcia (patrz rysunek), lub nacisn klawisz R.

Krok 2.
Po klikniciu wspomnianej ikony, wok zdjcia
wywietlona zostanie ramka kadrowania,
a na pasku narzdzi pojawi si ikony
dotyczce kadrowania i prostowania obrazu.
Program Lightroom oferuje trzy sposoby
na wyprostowanie zdjcia postaram si
opisa je wszystkie, by mg wybra co dla
siebie. Rozpoczn od mojej ulubionej metody,
gdy moim zdaniem jest ona jednoczenie
najszybsza i najdokadniejsza. Kliknij ikon
narzdzia Straighten (prostowanie), aby
zabra j z paska narzdzi (patrz rysunek).

218

Rozdzia 5.

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

scott kelby

Krok 1.

Krok 3.
Teraz wystarczy klikn i przecign
narzdziem Straighten (prostowanie) wzdu
linii horyzontu, poczwszy od lewej strony do
prawej, w sposb pokazany na rysunku obok.
(Domylasz si ju, dlaczego najbardziej lubi
wanie t metod? Pozwala ona unikn
zgadywania na lepo, lecz ma te pewn
wad. Polega ona na tym, e na zdjciu
musi znajdowa si jaki punkt odniesienia,
wzgldem ktrego moesz nakreli lini
umoliwiajc wyprostowanie zdjcia
w tym przypadku jest to horyzont, lecz rwnie
dobrze moe to by ciana, okiennica itd.).

Krok 4.
Po nakreleniu linii zdjcie zostanie obrcone
i wykadrowane w taki sposb, by unikn
pozostawienia pustych szczelin w naronikach
fotografii. Dokadna warto kta obrotu
podana jest na pasku narzdzi, w pobliu
ikony narzdzia Straighten (prostowanie)
na rysunku obok zostaa ona zakrelona
czerwonym kkiem. Teraz wystarczy tylko
dwukrotnie klikn w dowolnym miejscu
w obrbie obrconej fotografii, by zatwierdzi
ca operacj. Jeli efekt prostowania nie
przypadnie Ci do gustu, to kliknij przycisk
Clear (wyczy), znajdujcy si po prawej
stronie paska narzdzi, aby anulowa operacj prostowania i zwrci narzdzie
Straighten (prostowanie) na swoje miejsce. Jeli bdziesz chcia pniej
ponowi prb prostowania fotografii, to ponownie wcz to narzdzie i narysuj
odpowiedni lini jeszcze raz. Rysunek obok przedstawia zdjcie wyprostowane
przy uyciu narzdzia Straighten (prostowanie).

cig dalszy na nastpnej stronie

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

Rozdzia 5.

219

Krok 5.
Druga metoda prostowania zdj rozpoczyna
si podobnie jak poprzednia naley
klikn ikon narzdzia Crop Overlay
(nakadka kadrowania) lecz pniej,
zamiast interaktywnego narzdzia Straighten
(prostowanie), naley posuy si suwakiem
o tej samej nazwie, znajdujcym si tu
obok niego. Przesunicie tego suwaka
w praw stron powoduje obrcenie zdjcia
w kierunku zgodnym z ruchem wskazwek
zegara, za przesunicie go w lewo obrt
w kierunku przeciwnym. Podczas zmiany
pooenia suwaka, na zdjcie naoona
zostanie siatka cienkich linii, ktra uatwia nadanie fotografii odpowiedniego
pooenia (patrz rysunek). Krtko mwic, jest to metoda na oko i zazwyczaj
uciekam si do niej jedynie wwczas, gdy nie mog skoni narzdzia Straighten
(prostowanie) do wsppracy.

Krok 6.
Rwnie trzeci sposb prostowania wymaga
kliknicia ikony narzdzia Crop Overlay
(nakadka kadrowania), lecz pniej naley
przesun kursor ponad podgld fotografii,
poza obrb otaczajcej je ramki a cilej
rzecz biorc ponad otaczajce zdjcie,
szare to. Kursor przybierze wwczas ksztat
podwjnej, zakrzywionej strzaki, co oznacza,
e moesz przystpi do obracania fotografii.
Gdy klikniesz i przecigniesz kursorem
myszy w d, to zdjcie zostanie obrcone
zgodnym z ruchem wskazwek zegara, a jeli
przecigniesz w gr to fotografia obrcona
zostanie w przeciwnym kierunku. Niestety, podobnie jak poprzednia metoda, tak
i ta opiera si na obracaniu fotografii na oko. Czasami rzeczywicie zdarza si, e
nie ma innego wyjcia, a w takich przypadkach mona z powodzeniem posuy
si drug lub trzeci metod obracania obrazu, lecz na pocztku zawsze staram si
wyprbowa narzdzie Straighten (prostowanie). Gdy skoczysz, ponownie kliknij
ikon narzdzia Crop Overlay (ramka kadrowania), aby przywrci standardowy
podgld zdjcia. To wszystko, jeli chodzi o metody prostowania zdj, teraz pora
na kilka sw o kadrowaniu.

220

Rozdzia 5.

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

Krok 7.
Program Lightroom oferuje dwa sposoby na
kadrowanie fotografii. Oto pierwszy z nich.
Kliknij ikon narzdzia Crop Overlay (ramka
kadrowania), a nastpnie zmie rozmiary
ramki w taki sposb, by zdefiniowa nowe
krawdzie kadru. Poniewa zdjcie byo
pocztkowo wyprostowane, to po wczeniu
wspomnianego narzdzia ponownie
wywietlona zostanie ramka, przy uyciu
ktrej prostowae fotografi. Ramka ta
bdzie wypoziomowana, za sama fotografia
odpowiednio obrcona. Taki podgld
pocztkowo bardzo rozprasza i wydaje
si bardzo niewygodny, sprbuj jednak
zignorowa obrt fotografii i skup si na
samej ramce przed nami wane zadanie
do wykonania!

Krok 8.
W celu skorygowania obszaru kadrowania
kliknij i przecignij wybrany naronik ramki
(lub jej dowoln krawd) i przecignij do
wntrza kadru. W trakcie tej operacji wntrze
ramki zostanie podzielone siatk poziomych
i pionowych linii na dziewi czci, uatwiajc
zastosowanie reguy podziau na trzy (czy
to nie genialny pomys?). Domylnie, ramka
skalowania jest proporcjonalnie, zgodnie
z rozmiarami zdjcia (innymi sowy, proporcje
jej bokw podczas skalowania nie ulegaj
zmianie). Jeli chciaby wyci z poziomego
zdjcia fragment o proporcjach portretowych
(a nie krajobrazowych, tak jak na przykadowym rysunku), to po prostu kliknij
prawy dolny naronik ramki i przecignij go w gr i w lewo, pod ktem 45
zmieni ona wwczas proporcje na pionowe. Jeli chcesz wykadrowa zdjcie,
nie przestrzegajc oryginalnych proporcji fotografii, to kliknij ikon z symbolem
kdki, znajdujc si na pasku narzdzi programu (patrz rysunek). Otwarta
kdka oznacza, e moesz nada ramce kadrowania dowolne dobrane proporcje
innymi sowy, moesz dowolnie przesuwa grn, doln lub boczne krawdzie
ramki, nadajc jej taki ksztat, jaki tylko sobie zamarzysz. Gdy uda Ci si uzyska
podany efekt, nacinij klawisz R, aby zatwierdzi ca operacj i ukry fragmenty,
ktre znalazy si poza ramk kadrowania.

cig dalszy na nastpnej stronie

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

Rozdzia 5.

221

Krok 9.
Drugi sposb na kadrowanie obrazu
rwnie wymaga kliknicia ikony narzdzia
Crop Overlay (nakadka kadrowania),
tym razem jednak pniej naley wczy
narzdzie Crop Frame (ramka kadrowania),
zabierajc jego ikon z paska narzdzi
programu znajduje si ona tu obok
etykiety Crop (kadrowanie). Teraz wystarczy
narysowa na zdjciu ramk kadrowania
o dowolnym ksztacie (nawiasem mwic,
po narysowaniu ramki kadrowania mona
dowolnie j przesuwa w tym celu naley
klikn i przecign j w obrbie fotografii).
W dowolnym momencie moesz anulowa
proces kadrowania zdjcia, klikajc przycisk
Clear (wyczy), znajdujcy si po prawej
stronie paska narzdzi programu Lightroom.

Krok 10.
Gdy ramka kadrowania znajdzie si dokadnie
tam, gdzie sobie tego yczysz, nacinij
klawisz R, aby zatwierdzi ca operacj.
Rysunek obok przedstawia kadr, jaki wyciem
z oryginalnego zdjcia przy uyciu narzdzia
Crop Frame (ramka kadrowania), oczywicie
po wyczeniu blokady proporcji dziki
czemu mogem uzyska panoramiczne ujcie
o nietypowym ksztacie.

222

Rozdzia 5.

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

Krok 11.
Nacinij klawisz G, aby wczy tryb Grid
(siatka) moduu Library (biblioteka).
Miniatura wykadrowanego zdjcia zostanie
zaktualizowana, odzwierciedlajc jego
aktualne proporcje. W prawym dolnym rogu
tej miniatury pojawi si ponadto nowa ikona
(zaznaczona na rysunku obok; porodku
pomidzy dwiema innymi ikonami). Ikona
ta informuje o tym, e zdjcie zostao
wykadrowane. Jeli klikniesz t ikon, to
automatycznie wczony zostanie modu
Develop (przetwarzanie), a na ekranie
wywietlona zostanie ramka kadrowania
naoona na cae, oryginalne zdjcie.
Podwjne kliknicie wspomnianej ikony
rwnie spowoduje uruchomienie moduu
Develop (przetwarzanie), lecz podgld ramki
kadrowania bdzie wyczony.

Wskazwka:
Przed chwil wspominaem, e podczas rysowania ramki kadrowania, wewntrz
niej wywietlona jest siatka, uatwiajca wykadrowanie kompozycji zgodnie
z regu podziau na trzy. Siatk t moesz wywietli w dowolnym momencie
(lub w ogle j wyczy, zgodnie z ustawieniem domylnym) w tym celu
wystarczy nacisn klawisz Q. Za kadym razem, gdy naciniesz ten klawisz,
wczone zostan kolejne tryby wywietlania siatki.

Krok 12.
Dziki temu, e wikszo dziaa
podejmowanych w programie Lightroom
nie ma destrukcyjnego wpywu na jako
obrazu, to wszelkie ustawienia zwizane
z kadrowaniem obrazu mog by anulowane
w dowolnym momencie, a fotografia zostanie
przywrcona do swej pierwotnej postaci.
W tym celu najpierw naley klikn ikon Crop
Overlay (nakadka kadrowania), a nastpnie
przycisk Clear (wyczy), znajdujcy si po
prawej stronie paska narzdzi programu (patrz
rysunek). Jak wida, zdjcie odzyskao sw
pierwotn posta wraz z przekrzywionym
horyzontem. Jeli chciaby po prostu zmieni sposb kadrowania (zamiast
rezygnowa z modyfikacji zdjcia), to kliknij ikon Crop Overlay (nakadka
kadrowania), aby wywietli ramk kadrowania i skorygowa jej pooenie
i ksztat. Gdy zakoczysz edycj ramki, nacinij klawisz R.

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

Rozdzia 5.

223

Niezrwnana
metoda
kadrowania zdj

Podczas kadrowania zdjcia przy uyciu narzdzia Crop Overlay


(nakadka kadrowania) fragment znajdujcy si poza ramk
kadrowania jest automatycznie przyciemniany, aby uatwi
Ci wyobraenie sobie wygldu fotografii po zatwierdzeniu
kadrowania. Niele, lecz mona lepiej: mona przyci
zdjcie w taki sposb, by poza ramk kadrowania panowaa
nieprzenikniona czer. Suy do tego tryb Lights Out (wyczone
wiata). Sztuczka ta spisuje si tak znakomicie, e gdy tylko
wyprbujesz j po raz pierwszy, na pewno nie bdziesz chcia
wrci do zwykego, nudnego, szarego kadrowania oto sposb:

Jeli chcesz rzeczywicie doceni t sztuczk,


to najpierw przeprowad kadrowanie w zwyky
sposb, dla porwnania. Wybierz dowolne
zdjcie, wcz modu Develop (przetwarzanie),
nacinij klawisze F5 i F6, aby ukry pasek
narzdzi i tam filmow, wcz narzdzie
Crop Overlay (nakadka kadrowania) przy
uyciu klawisza R, a nastpnie wykadruj
fotografi wedle uznania (przykadowe zdjcie
pokazane na rysunku wymagao solidnego
kadrowania odyga kwiatu biegnie pod
bardzo dziwnym ktem, a ca kompozycja
w oryginale pozostawia wiele do yczenia. Wygldao to tak, jakbym podczas
fotografowania tego kwiatka by, delikatnie mwic, nietrzewy. Rany, znowu
artuj w ten sposb ale przecie wiesz, e artuj, prawda? Cho z drugiej
strony, po dobrym drinku czasami wychodz cakiem ciekawe kompozycje!).
Tak czy owak, fragment przeznaczony do wycicia bdzie do silnie
przyciemniony. Dobrze; przypomniae sobie ju, w jaki sposb wyglda zwyke
kadrowanie kliknij wobec tego przycisk Clear (wyczy), znajdujcy si po
prawej stronie paska narzdzi programu, aby zresetowa pooenie ramki
kadrowania (czyli, innymi sowy, anulowa je).

Krok 2.
Nacinij dwukrotnie klawisz L, aby wczy
tryb Lights Out (wyczone wiata), w ktrym
wszystkie elementy interfejsu s ukryte,
a zdjcie wywietlone na cakowicie czarnym
tle, porodku ekranu. Pomimo to ramka
kadrowania nadal bdzie widoczna. Sprbuj
teraz wykadrowa zdjcie przy uyciu
narzdzia Crop Overlay (nakadka kadrowania)
i przekonaj si, jak olbrzymia rnica dzieli
te dwa, wydawaoby si podobne, sposoby.
Jest to moim zdaniem najlepszy sposb na
wykadrowanie dowolnego zdjcia (czego
by moe trudno si domyli, patrzc na rysunek obok wyprbuj jednak t
sztuczk w praktyce, by zapomnie o zwykym kadrowaniu raz na zawsze).

224

Rozdzia 5.

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

scott kelby

Krok 1.

Prosta kalibracja
aparatu
w programie
Photoshop
Lightroom

Niektre aparaty fotograficzne charakteryzuj si nietypowym


sposobem rejestrowania kolorw fotografii, a jeli jeste
szczliwym posiadaczem takiego wanie urzdzenia, to
pewnie zwrcie uwag na to, e niezalenie od dobranych
ustawie, fotografie wychodz zawsze odrobin zbyt czerwone,
zakres cieni ma nieznacznie zbyt zielony odcie, itp. Nawet jeli
Twj aparat poprawnie rejestruje kolorystyk obrazu, to moesz
skonfigurowa sposb, w jaki program Lightroom interpretuje
kolor. Precyzyjna, profesjonalna kalibracja aparatu fotograficznego
jest procesem do zoonym, a jego opis wykracza poza ramy
materiau opisanego w tej ksice, lecz chciabym zaprezentowa
Ci podstawowe moliwoci i funkcje panelu Camera Calibration
(kalibracja aparatu fotograficznego) i podpowiedzie, gdzie szuka
informacji o bardziej zaawansowanych narzdziach tego typu.

Krok 1.

scott kelby

Zanim rozpoczn omawianie procesu kalibracji


aparatu, chciabym podkreli, e nie jest to
czynno wymagana i obowizkowa. Powiem
wicej: moim zdaniem wikszo uytkownikw
programu Lightroom nie przeprowadzi nawet
uproszczonej kalibracji, ktr zamierzam
opisa, gdy nie dostrzegaj oni powanych,
a jednoczenie uporczywie si powtarzajcych
problemw z kolorystyk zdj (i bardzo dobrze;
cho z drugiej strony, zawsze trafi si jakie
wyjtki). Tym, ktrzy chc si przekona, na
czym polega w proces, proponuj wykonanie
prostego wiczenia: otwrz dowolne zdjcie,
uruchom modu Develop (przetwarzanie) i odszukaj panel Camera Calibration
(kalibracja aparatu fotograficznego), znajdujcy si na samym dole zestawu paneli
po prawej stronie okna programu (nawiasem mwic, jeli panel ten naleaby do
czciej uywanych, to pewnie projektanci interfejsu programu Lightroom w firmie
Adobe umieciliby go na samej grze tego zestawu, prawda?).

Krok 2.
Suwak na samej grze tego panelu suy do
korekcji koloru najciemniejszych fragmentw
zdjcia. Jeli aparat fotograficzny ma tendencj
do zabarwiania zakresu cieni jakim kolorem
zazwyczaj jest to ziele lub magenta to
mankament ten mona skorygowa wanie
przy uyciu suwaka Tint (odcie). Spjrz na
kolorowy pasek, po ktrym przemieszczany
jest ten suwak. Jego barwy uatwiaj dobr
waciwego pooenia suwaka (na przykad,
w opisywanym przypadku, przesunem
go w kierunku fioletowego koca paska, by
skorygowa zielone przebarwienie cieni, widoczne na przykadowym zdjciu).
cig dalszy na nastpnej stronie

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

Rozdzia 5.

225

Krok 3.
Jeli kopoty z kolorystyk zdjcia nie dotycz
zakresu cieni, to signij po podwjne zestawy
suwakw Red (czerwona), Green (zielona) i Blue
Primary (niebieska skadowa), aby skorygowa
odcie i nasycenie poszczeglnych barw
skadowych. Kady z zestaww skada si
z dwch suwakw Hue (barwa) i Saturation
(nasycenie), ktre umoliwiaj skorygowanie
mankamentw kolorystyki zdjcia.
Przypumy, e Twj aparat rejestruje obraz
z wyran przewag koloru czerwonego.
W takim przypadku naleaoby przesun
suwak Hue (barwa) w zestawie Red Primary (czerwona skadowa) w prawo,
odsuwajc go od koloru czerwonego (patrz rysunek), a by moe take zmniejszy
oglne nasycenie czerwieni przy uyciu suwaka Saturation (nasycenie). Obydwa
suwaki naley ustawi w takim pooeniu, by czerwienie zaczy wyglda
neutralnie i zostay zrwnowaone z innymi podstawowymi kolorami zdjcia
(mwic neutralnie mam na myli np. odcie obiektw w kolorze szarym
powinien on by rzeczywicie szary, a nie szary o rudawym odcieniu).

Gdy bdziesz zadowolony z wprowadzonych


poprawek, nacinij Ctrl+Shift+N (Mac OS:
Command+Shift+N), aby wywietli okno
dialogowe New Develop Preset (nowe
ustawienia przetwarzania obrazu). Wpisz w nim
nazw utworzonego ustawienia, kliknij przycisk
Check None (wycz wszystko) i zaznacz jedynie
opcj Calibration (kalibracja). Gdy to zrobisz,
kliknij przycisk Create (utwrz). Dziki temu
bdziesz mg nie tylko korygowa zdjcia
zgodnie z zapisanymi ustawieniami kalibracji
w module Develop (przetwarzanie) lub panelu
Quick Develop (proste przetwarzanie), lecz
take automatycznie korygowa wszystkie
importowane fotografie wystarczy w tym
celu wybra odpowiedni nazw zestawu
ustawie z listy Develop Settings (ustawienia
przetwarzania) w oknie dialogowym Import
Photos (importuj zdjcia).

Uwaga:
Jeli chciaby przeprowadzi peny, dokadny proces kalibracji aparatu, to
polecam zapoznanie si z bardzo ciekawym materiaem opracowanym przez
Erica Chana (http://people.csail.mit.edu/ericchan/dp/acr). Cho artyku ten
dotyczy kalibracji moduu Adobe Camera Raw (ACR), to z powodzeniem mona
rwnie zastosowa go w przypadku programu Lightroom. Mao tego, niektrzy
wrcz zalecaj skalibrowanie aparatu w module ACR (gdy mona pobra
z Internetu specjalny skrypt, ktry bardzo uatwia przeprowadzenie tego procesu),
a nastpnie skopiowa uzyskane ustawienia do panelu Camera Calibration
(kalibracja aparatu fotograficznego) w programie Lightroom.

226

Rozdzia 5.

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

scott kelby

Krok 4.

Jak wykry
najdrobniejsze
pyki
i przekamania
na zdjciu?

Mao brakowao, a sztuczka ta w ogle nie trafiaby do tej ksiki


(zostaa dodana dosownie w ostatniej chwili przed przekazaniem
materiaw do druku), co byoby strat tym wiksz, e pochodzi
ona wprost ze rda, czyli od jednego z pracownikw firmy
Adobe, Marka Hamburga, znanego te jako ojca programu
Lightroom. Ot, podczas jednego z wywiadw Mark wspomnia
o nieudokumentowanej funkcji tego programu, ktra pozwala
wyapa wszystkie drobne bdy, przekamania i pyki na zdjciu
(co niekiedy bywa bardzo kopotliwe, szczeglnie jeli edytujesz
zdjcie o olbrzymiej rozdzielczoci). Dziki wskazwkom Marka
moemy raz na zawsze poegna si z rcznym przegldaniem
fotografii centymetr po centymetrze.

Krok 1.

scott kelby

Stara i sprawdzona metoda na wnikliwe


przeanalizowanie caego zdjcia polega na
wywietleniu go w duym powikszeniu
i przejrzeniu krok po kroku, centymetr po
centymetrze, przy uyciu suwakw lub klawiszy
strzaek i klawiszy Page Up i Page Down. Jest
to zadanie bardzo uciliwe i wymagajce
pewnej wprawy, lecz jeli kto chcia mie
stuprocentow pewno, e na zdjciu nie ma
adnych niepodanych plamek i przekama,
to nie byo innego wyjcia (a do tej pory!).
Rozpocznij od nacinicia klawisza Z i wywietlenia zdjcia w powikszeniu 1:1. Otwrz panel Navigator
(nawigator), znajdujcy si w grnej czci zestawu paneli po lewej stronie okna programu i przecignij
niewielki prostokt naoony na miniaturowy podgld zdjcia w tym panelu i odzwierciedlajcy pooenie
aktualnie ogldanego fragmentu fotografii w lewy grny rg tego podgldu (patrz rysunek).

Krok 2.
Wcz narzdzie Remove Spots (usu
plamki) (N) i rozpocznij korekcj obrazu. Gdy
usuniesz wszystkie przekamania dostrzeone
w ogldanym fragmencie, nacinij klawisz Page
Down, aby przesun biecy podgld obrazu
o jeden ekran w d i kontynuuj prace nad
retuszem obrazu. Zazwyczaj, po obejrzeniu
i wyretuszowaniu pionowej kolumny, zoonej
z kilku takich ekranw, trzeba byo rcznie
ustawi podgld fotografii w taki sposb, by
znalaz si na nim fragment zdjcia u samej gry, na prawo od pierwszego obejrzanego ekranu, i caa
zabawa zaczynaa si od pocztku. Kopot w tym, e pooenie kolejnej kolumny dobierane byo na
oko, wic mogo si zdarzy, e zachodzia ona nieco na poprzedni lub bya od niej kawaek oddalona
a adne z tych rozwiza nie jest optymalne. W pierwszym przypadku niektre fragmenty zdjcia
bye zmuszony obejrze dwa razy, w drugim za pominity zosta wski pasek obrazu. Tymczasem
w programie Lightroom, po dotarciu do koca pionowego pasa, wystarczy nacisn klawisz Page Down
jeszcze raz, aby automatycznie rozpocz analizowanie ssiadujcego fragmentu fotografii. Krtko
mwic, w celu obejrzenia caego zdjcia, ekran po ekranie, wystarczy naciska klawisz Page Down za
kadym razem, gdy skoczysz analizowa i retuszowa biecy fragment.

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

Rozdzia 5.

227

Usuwanie plamek
i innych drobnych
mankamentw
obrazu

Cho narzdzie Remove Spots (usu plamki) w programie


Lightroom nie moe rwna si z narzdziami dostpnymi
w Photoshopie CS2/CS3, takimi jak Healing Brush (Pdzel
korygujcy) lub Spot Healing Brush (Punktowy pdzel korygujcy),
lub Patch (atka), lub Clone Stamp (Stempel) lub (prosz,
powstrzymaj mnie!), to jednak sprawdza si ono w miar
poprawnie. Jeli przyzwyczaisz si do jego troszk nietypowej
obsugi (nie jest to najbardziej intuicyjne narzdzie, z jakim
miaem okazj pracowa), to bdziesz posugiwa si nim czciej,
ni mogoby si pocztkowo wydawa. Oczywicie, jeli fotografia
z rnych powodw tak czy owak ma na pewnym etapie edycji
obrazu trafi do Photoshopa, to wol poczeka z korekcj
dostrzeonych wad zdjcia a do tego momentu, lecz jeli nie
planuj edytowa zdjcia w Photoshopie, to zawsze staram si
wyprbowa narzdzie Remove Spots (usu plamki).

Jeli natrafisz na zdjcie, na ktrym wyranie


widoczne s drobne pyki lub inne, niewielkie
przekamania obrazu (zawodowi graficy
czsto nazywaj takie nieznone drobiazgi
artefaktami, gdy sowo to ma bardzo
profesjonalne brzmienie), to uruchom
modu Develop (przetwarzanie), ktry
oferuje narzdzie pozwalajce rozprawi
si z takimi mankamentami. Na pokazanym
obok, przykadowym zdjciu, widocznych
jest kilka plamek znajdujcych si w kilku
rnych miejscach na niebie. Plamki tego typu
najczciej powstaj w wyniku zabrudzenia
matrycy wiatoczuej aparatu. Niestety, oznacza
to, e podobne wady obrazu bd cyklicznie
pojawia si na kolejnych zdjciach. W dalszej
czci ksiki napisz, w jaki sposb mona
uatwi sobie korekcj caej sekwencji zdj,
obarczonych podobnymi wadami, tymczasem
jednak chciabym skupi si na omwieniu
procesu korekcji pojedynczej fotografii.

Krok 2.
Pierwszy etap retuszu dostrzeonych
przekama polega na powikszeniu
wycinka zdjcia, na ktrym si one znajduj.
Powikszenie powinno by na tyle due, aby
wszelkie mankamenty obrazu byy widoczne jak
na doni (dziki temu unikniesz czstego bdu, polegajcego na tak niedokadnym wyretuszowaniu
kopotliwego fragmentu zdjcia, e sam retusz rzuca si w oczy bardziej ni przekamania
fotografii). W celu powikszenia podgldu zdjcia kliknij w jego dowolnym miejscu lub nacinij
Ctrl++ (Mac OS: Command++). (Przy okazji podpowiem Ci jeszcze, e analogiczny skrt z klawiszem
minus, czyli skrt Ctrl+- (Mac OS: Command+-) powoduje zmniejszenie skali powikszenia).

228

Rozdzia 5.

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

scott kelby

Krok 1.

Krok 3.
Po powikszeniu kopotliwego wycinka
zdjcia, gdy plamki, kurz lub inne detale, ktre
chcesz usun, bd znakomicie widoczne,
kliknij ikon narzdzia Remove Spots (usu
plamki) na pasku narzdzi programu lub po
prostu nacinij klawisz N, aby je wczy. Po
wczeniu narzdzia Remove Spots (usu
plamki), na pasku narzdzi wywietlone
zostan zwizane z nim dwie opcje, bdce
w rzeczywistoci rnymi trybami dziaania
tego narzdzia. Pierwsza nosi nazw Clone
(klonowanie) i powoduje zamaskowanie
wybranego artefaktu prbk skopiowan
z pobliskiego fragmentu zdjcia. Druga z opcji,
Heal (naprawianie), powoduje pobranie prbki owietlenia, tekstury i odcienia
fragmentw otaczajcych plamk lub pyek i wygenerowanie atki moliwie
dokadnie dopasowanej do retuszowanego fragmentu. Osobicie uwaam, e tryb
Heal (naprawianie) spisuje si o wiele lepiej ni Clone (klonowanie) mam tutaj
na myli gwnie fakt, i wykonany przy uyciu tego trybu retusz jest w wikszoci
przypadkw praktycznie niewidoczny. Kliknij zatem etykiet trybu Heal
(naprawianie), zaznaczon na rysunku obok. Obok nazw obydwu opcji znajduje
si niewielki suwak, umoliwiajcy zmian wielkoci prbkowanego obszaru.

Krok 4.
Posugujc si narzdziem Remove Spots
(usu plamki), wska kursorem myszy miejsce,
ktre chcesz wyretuszowa. Kursor bdzie mia
wwczas ksztat okrgu, odzwierciedlajcego
zasig korekcji. Jego promie powinien by
nieco wikszy ni retuszowany fragment (patrz
rysunek). Zgodnie z tym, o czym pisaem
w poprzednim kroku wiczenia, wielko
retuszowanego obszaru mona zmienia
przy uyciu suwaka Spot Size (wielko
prbki), lecz analogiczny efekt znacznie
szybciej i wygodniej mona osign przy
uyciu klawiszy [ i ] (znajduj si one tu obok
klawisza P). Za kadym razem, gdy wciniesz
klawisz ], rednica prbki ulegnie zwikszeniu,
za kadorazowe wcinicie klawisza [
spowoduje jej zmniejszenie.

cig dalszy na nastpnej stronie

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

Rozdzia 5.

229

Krok 5.
Narzdzie Remove Spots (usu plamki) nie
suy do zamalowywania obrazu; wystarczy
pojedyncze kliknicie. Po klikniciu
w wybranym miejscu, na ekranie pojawi
si dwa kka: pierwsze, w jasnym kolorze
rowym, oznacza obszar, ktry zosta
wyretuszowany, za drugie, seledynowe,
w przypadku trybu Heal (naprawianie)
oznacza miejsce, z ktrego pobrane zostay
prbki tekstury, jasnoci i odcienia lub te
w przypadku trybu Clone (klonowanie)
miejsce, z ktrego skopiowany zosta
fragment uyty do retuszu. Fragmenty
wykorzystane w charakterze prbek wybierane
s przez program Lightroom automatycznie
(zazwyczaj znajduj si one bardzo blisko retuszowanego fragmentu, a co
ciekawe, zauwayem e miejsce pobrania prbki wypada najczciej na prawo
i nieco w d od niego; tak jak na przykadowym rysunku). Jeli to zdjcia
jest raczej proste, to retusz zazwyczaj wychodzi bez zarzutu, gdy algorytmy
dziaania narzdzia Remove Spots (usu plamki) nie maj wikszych problemw
z dobraniem odpowiedniego miejsca prbkowania tak byo na przykad w tym
przypadku, gdzie retuszowane plamki znajduj si na duych, monotonnych
fragmentach kompozycji, wypenionych niemal jednolitym, niebieskim kolorem.
Jeli retuszowany fragment znajduje si w bardziej kopotliwym miejscu i nie daje
si atwo skorygowa, to sprbuj przechytrzy go w inny sposb

Krok 6.
Zamiast pojedynczego kliknicia, przytrzymaj
wcinity przycisk myszy i przecignij
kursor od retuszowanego fragmentu do
miejsca, z ktrego chciaby pobra prbk
do klonowania lub naprawiania obrazu.
Na pocztku owego przecigania kka
wyznaczajce obydwa miejsca retuszowane
i prbkowane poczone bd cienk lini,
lecz w miar zwikszania odlegoci pomidzy
nimi, linia zostanie zastpiona strzak,
wskazujc retuszowany fragment (jak na
rysunku obok. Zao si, e patrzc na ten
rysunek wydawao Ci si najpierw, e to ja sam
narysowaem t strzak, by lepiej wyjani
metod dziaania opisywanego narzdzia, lecz
nie takie strzaki s generowane automatycznie przez program Lightroom. Nie
wiem jak Tobie, ale mnie szalenie si ta funkcja podoba!). Po zwolnieniu przycisku
myszy, wskazany na pocztku fragment zdjcia zostanie skorygowany (na
przykadowym rysunku narzdzie Remove Spots (usu plamki) dziaajce w trybie
Heal (naprawianie) spisao si znakomicie widoczn na poprzednich rysunkach
plamk usunem dosownie w kilka sekund).

230

Rozdzia 5.

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

Krok 7.
W celu skorygowania kolejnych artefaktw
przesu kursor myszy ponad dostrzeony
mankament, kliknij, przytrzymaj przycisk
myszy i przecignij kursorem do miejsca,
z ktrego chcesz pobra prbk. Gdy zwolnisz
przycisk myszy, retuszowane miejsce zostanie
automatycznie skorygowane!

Krok 8.
Za kadym razem, gdy uyjesz omawianego
narzdzia, zarwno rowe, jak i seledynowe
kka pozostan na swoich miejscach do
czasu, gdy klikniesz inny fragment fotografii.
Wwczas na podgldzie zdjcia pozostanie
tylko jedno kko to, ktre wyznacza
wyretuszowane miejsce. Jeli na zdjciu
byo sporo miejsc do skorygowania, to nie
minie duo czasu, a cay podgld fotografii
pokryje si kkami. W takiej sytuacji warto
przyjrze si oryginalnemu zdjciu, jeszcze
przed dokonaniem poprawek dziki temu
byskawicznie przekonasz si, czy retusz
obrazu bdzie niewidoczny dla postronnego
obserwatora. W celu wywietlenia podgldu
zdjcia przed retuszem, nacinij klawisz \ (ukonik odwrotny). Podgld ten
oznaczony bdzie etykiet Before (przed) w prawym, dolnym rogu zdjcia (patrz
rysunek) i oczywicie widoczne bd na nim wszystkie skorygowane dotychczas
przekamania i mankamenty. W celu wywietlenia podgldu po retuszu, wystarczy
ponownie nacisn klawisz \ lub klikn ikon narzdzia Remove Spots (usu
plamki) na pasku narzdzi programu fotografia pokazana zostanie wwczas
bez kek, oznaczajcych skorygowane miejsca.

cig dalszy na nastpnej stronie

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

Rozdzia 5.

231

Krok 9.
Jeli po klikniciu w retuszowanym miejscu
okae si, e rednica prbki bya zbyt maa,
to przesu kursor ponad krawd okrgu,
wyznaczajcego zasig prbki kursor
przybierze wwczas ksztat podwjnej
strzaki (patrz rysunek). Gdy tak si stanie,
kliknij i przecignij na zewntrz prbki, aby
zwikszy jej rednic (lub do wewntrz, aby
j zmniejszy). Przy okazji podpowiem jeszcze,
e jeli w dowolnym momencie bdziesz chcia
anulowa wszystkie wykonane poprawki
i rozpocz retusz od pocztku, to kliknij
przycisk Clear (wyczy), znajdujcy si po
prawej stronie paska narzdzi programu.

Krok 10.
Istnieje jeszcze jeden sposb na zmian
wielkoci prbki. Nacinij i przytrzymaj klawisz
Ctrl (Mac OS: Command), a nastpnie kliknij
i przecignij kursorem myszy, obrysowujc
retuszowany fragment. Zazwyczaj robi
to tak, e klikam nieco po lewej stronie i
u gry kopotliwego fragmentu, a nastpnie
przecigam kursorem myszy w prawo i w d,
pod ktem 45. Gdy kko obejmie cay wadliwy
fragment (na przykadowym rysunku obok
jest ono nawet troch zbyt due poniewa
jednak nie zwolniem jeszcze przycisku myszy,
to mog po prostu przecign kursorem do
jego wntrza, aby je zmniejszy), zwalniam
przycisk myszy i gotowe.

232

Rozdzia 5.

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

Krok 11.
Jeli chcesz uzyska byskawiczny dostp
do opcji i ustawie zgromadzonych na
pasku narzdzi programu (a jednoczenie
wolisz unikn wywietlania samego paska,
dziki czemu zyskujesz wicej miejsca
na podgld edytowanej fotografii), to
kliknij prawym przyciskiem myszy (Mac
OS: kliknij, przytrzymujc klawisz Control)
w obrbie dowolnego z dwch kek, aby
wywietli kontekstowe menu ze wszystkimi
dostpnymi opcjami. Na samej grze tego
menu (patrz rysunek) znajduj si ustawienia
umoliwiajce przeczanie pomidzy trybem
dziaania narzdzia Remove Spots (usu
plamki), a take polecenie umoliwiajce
zresetowanie wszystkich wykonanych
poprawek, po ktrego wydaniu moesz
rozpocz retusz zdjcia od pocztku.

Krok 12.
Na pocztku tego wiczenia wspomniaem,
e plamki widoczne na zdjciu powstay
w wyniku zabrudzenia sensora aparatu
dopki zabrudzenia te nie zostay usunite,
mankamenty te pojawiay si na wszystkich
wykonanych zdjciach, za kadym razem
w tych samych miejscach. Jeli napotkasz
podobny problem (a w przypadku takich
plamek nie naley on do rzadkoci), to po
wyretuszowaniu wszystkich mankamentw
jednego zdjcia kliknij przycisk Copy (kopiuj),
znajdujcy si na samym dole zestawu paneli
po lewej stronie. Na ekranie wywietlone
zostanie wwczas okno dialogowe Copy Settings (kopiuj ustawienia), pokazane
na rysunku obok. Na pocztku kliknij przycisk Check None (wycz wszystko),
aby wyczy wszystkie opcje dostpne w tym oknie, a nastpnie zaznacz
jedynie opcj Spot Removal (usuwanie plamek) patrz rysunek. Wywietl
teraz tam filmow (lub wcz tryb Grid (siatka) w bibliotece zdj) i zaznacz
wszystkie zdjcia, na ktrych pojawiy si przekamania wynikajce z zabrudzenia
sensora lub ukadu optycznego aparatu. Gdy skoczysz zaznaczanie, kliknij raz
jeszcze dowolne z zaznaczonych zdj, a nastpnie kliknij przycisk Paste (wklej),
znajdujcy si na dole zestawu paneli po lewej stronie okna programu. Wszystkie
plamki i przekamania na zaznaczonych zdjciach, znajdujce si w tych samych
miejscach co na wzorcowym zdjciu, zostan automatycznie wyretuszowane.
Oczywicie, warto potem przyjrze si efektom tego procesu, gdy w zalenoci
od tego, na jakim tle znajdoway si owe przekamania na rnych zdjciach,
niektre poprawki mog wyglda gorzej ni same przekamania Jeli
dostrzeesz tego typu bdy, to nacinij Ctrl+Z (Mac OS: Command+Z) i anuluj
ca operacj dla sprawiajcego kopoty zdjcia, a nastpnie wcz narzdzie
Remove Spots (usu plamki) i wyretuszuj je rcznie.

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

Rozdzia 5.

233

Korekcja efektu
czerwonych oczu

Jeli na niektrych fotografiach nie udao Ci si unikn efektu


czerwonych oczu (to si zdarza szczeglnie, jeli ostrono
nakazaa Ci zabra na urodzinow imprez swojego dziecka
tani, kompaktowy aparat cyfrowy. Takie aparaty to prawdziwe
generatory czerwonych oczu, ze wzgldu na bardzo niewielk
odlego pomidzy obiektywem, a wbudowan w korpus
urzdzenia lamp byskow), to program Photoshop Lightroom
pozwoli rozprawi Ci si z nim bez najmniejszych kopotw.
Funkcja korekcji efektu czerwonych oczu w tym programie jest
bardzo skuteczna i pozwala unikn koniecznoci edytowania
fotografii w programie Photoshop CS2/CS3. To wspaniale, bo
uruchamianie takiego kombajnu tylko po to, by wyretuszowa
czerwone oczka szecioletniej creczki ssiadw, ktra wanie
bawi si w najlepsze, byoby bardzo uciliwe. Do dziea!

Narzdzie Remove Red Eye (usuwanie efektu


czerwonych oczu) dostpne jest wycznie
w module Develop (przetwarzanie), wic jeli
podczas przegldania biblioteki fotografii
znajdziesz jakie zdjcie, na ktrym czerwone
oczy a prosz si o wyretuszowanie, to
nacinij klawisz D, aby uruchomi modu
Develop (przetwarzanie). Ikona Remove
Red Eye (usuwanie efektu czerwonych oczu)
znajduje si na pasku narzdzi programu, tu
pod podgldem zdjcia (i przypomina swoim
wygldem oko).

Krok 2.
W celu wczenia tego narzdzia kliknij ikon
Remove Red Eye (usuwanie efektu czerwonych
oczu) renica oka stanie si wwczas
czerwona (patrz rysunek). Przesu kursor
myszy ponad czerwon renic na zdjciu
i obrysuj j ramk zaznaczenia, przecigajc
kursorem myszy (wprawdzie napisaem tutaj
zaznaczenia, lecz program Lightroom nie
oferuje moliwoci tworzenia takich zaznacze,
z jakimi mamy do czynienia na przykad
w Photoshopie jest to raczej zwyka,
prosta ramka). Po zwolnieniu przycisku myszy
czerwie renicy zostanie skorygowana. Jeli
pierwsza prba retuszu okae si nieskuteczna,
to przesu suwak Pupil Size (wielko renicy)
w praw stron, powikszajc zasig korekcji
(patrz rysunek).

234

Rozdzia 5.

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

KLEBER STEPHENSON

Krok 1.

Krok 3.
Gdy renica pierwszego oka bdzie wygldaa
poprawnie, obrysuj zaznaczeniem drugie
oko (skorygowana renica nadal bdzie
zaznaczona, lecz to zaznaczenie bdzie mniej
wane od nowego mam nadziej, e
domylasz si, co chc powiedzie program
Lightroom czasami bywa zaskakujcy).
Po narysowaniu drugiego zaznaczenia,
rwnie druga renica zostanie odpowiednio
skorygowana. Jeeli po korekcji oko stao si
szare i nie wyglda zbyt atrakcyjnie, to sprbuj
je przyciemni, przesuwajc suwak Darken
(przyciemnienie) w praw stron, tak jak
pokazane zostao to na rysunku. Ustawienia
suwakw Pupil Size (wielko renicy) i Darken
(przyciemnienie) s aktualizowane na bieco,
a efekt ich dziaania jest natychmiast odzwierciedlany na podgldzie zdjcia
nie trzeba zatem obrysowywa renicy za kadym razem po zmianie pooenia
dowolnego z tych suwakw. Jeli popenisz bd i bdziesz chcia rozpocz retusz
od pocztku, to po prostu kliknij przycisk Clear (wyczy), znajdujcy si po prawej
stronie paska narzdzi.

Krok 4.
Po zakoczeniu retuszu renic kliknij raz
jeszcze ikon narzdzia Remove Red Eye
(usuwanie efektu czerwonych oczu), aby
wyczy podgld zaznacze i zapozna si
z wygldem zdjcia bez rozpraszajcych
uwag ramek. I to byoby na tyle, jeli
chodzi o korekcj efektu czerwonych oczu
w programie Lightroom.

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

Rozdzia 5.

235

Automatyczne
procesy
przetwarzania
obrazu
z Photoshopa
w programie
Lightroom

Wrd wielu wspaniaych funkcji programu Lightroom brak


jednej, moim zdaniem wanej rzeczy: wyostrzania obrazu na
prawdziwie profesjonalnym poziomie. W celu poprawnego
wyostrzenia zdjcia nadal trzeba niestety uruchomi Photoshopa.
Niemniej jednak, jeli powicisz kilka minut na skonfigurowanie
kilku drobiazgw w Photoshopie, to moesz z powodzeniem
zautomatyzowa cay proces, oszczdzajc mnstwo czasu
podczas pniejszego przetwarzania zdj. Automatyzacja
polega bdzie na zarejestrowaniu zadania polegajcego na
wyostrzeniu zdjcia w Photoshopie, zapisaniu go w postaci tzw.
dropletu i wykorzystaniu tego dropletu w procesie eksportowania
zdj przygotowanym w programie Lightroom. Brzmi niele?
Ja myl! A na dodatek, wszystko to jest bardzo proste.

Rozpocznij od uruchomienia programu


Adobe Photoshop i otwrz dowolne zdjcie,
ktre wymaga pewnego wyostrzenia. Twoim
zadaniem bdzie zarejestrowanie zadania
przetwarzania obrazu, obejmujcego
wyostrzenie zdjcia. Paleta Actions (Zadania)
w Photoshopie umoliwia zapisywanie
wszystkich kolejnych czynnoci, jakim
poddajesz edytowane zdjcie, krok po kroku.
Otrzyman w ten sposb sekwencj operacji
mona nastpnie byskawicznie odtworzy na
dowolnym innym zdjciu, bez ingerencji ze
strony uytkownika, co sprawia, e narzdzie to
znakomicie nadaje si do wyostrzania obrazu.

Krok 2.
W celu zarejestrowania zadania wybierz
polecenie Actions (Zadania) z menu Window
(Okno), aby wywietli palet Actions (Zadania).
Kliknij ikon Create New Action (Utwrz nowe
zadanie), znajdujc si na dole tej palety
(wyglda ona dokadnie tak samo, jak ikona
Create a New Layer (Utwrz now warstw)
i zostaa zaznaczona na rysunku obok). Na
ekranie wywietlone zostanie wwczas okno
dialogowe New Action (Nowe zadanie), rwnie
pokazane na rysunku. Zapisywanemu zadaniu
nadaem nazw Luminosity Sharpening
(czyli wyostrzanie w trybie Luminosity
(Jasno) i kliknem przycisk Record (Pocztek
nagrywania) (zauwa, e przycisk ten nie
nosi nazwy OK lub Save (Zapisz), lecz wanie
Record (Nagrywaj), gdy kliknicie go zainicjuje
nagrywanie zadania).

236

Rozdzia 5.

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

scott kelby

Krok 1.

Krok 3.
Rejestrowanie zadania ju si rozpoczo,
wydaj wic polecenie Filter/Sharpen/Unsharp
Mask (Filtr/Wyostrzanie/Maska wyostrzajca),
a nastpnie zmie warto parametru Amount
(Warto) na 120%, w polu parametru Radius
(Promie) wpisz 120%, za parametrowi
Threshold (Prg) nadaj warto 3 i kliknij
przycisk OK (patrz rysunek). Po zastosowaniu
wymienionych ustawie zdjcie powinno
zosta solidnie wyostrzone.

Krok 4.
Rozwi teraz menu Edit (Edycja) i wybierz
polecenie Fade Unsharp Mask (Zanik Maska
wyostrzajca). Na ekranie wywietlone
zostanie wwczas okno dialogowe polecenia
Fade (Zanik), pokazane na rysunku obok.
Wybierz opcj Luminosity (Jasno) z menu
Mode (Tryb), aby zastosowa wyostrzanie
jedynie do informacji o kontracie zdjcia,
cakowicie ignorujc kolorystyk obrazu.
Przyznam, e nie brzmi to trywialnie, lecz
najwaniejszy jest efekt tej zmiany: pozwala
ona unikn pojawienia si brzydkich,
kolorowych otoczek wok krawdzi
niektrych obiektw i innych przekama
barw (najczciej w postaci drobnych, kolorowych plamek), ktre powstaj
niekiedy wskutek silnego wyostrzenia obrazu. (Uwaga: Istnieje jeszcze jeden,
znakomity sposb na to, by unikn wspomnianych efektw ubocznych. Polega
on na skonwertowaniu zdjcia na tryb koloru Lab i wyostrzeniu wycznie kanau
Lightness (Jasno) przed przystpieniem do wyostrzania naley wybra
ten kana do edycji przy uyciu palety Channels (Kanay). Po przeprowadzeniu
caej operacji naley skonwertowa zdjcie z powrotem na tryb RGB. Sposb
wyostrzenia zaley wycznie od Ciebie, gdy efekt zastosowania dowolnego tych
rozwiza jest w gruncie rzeczy bardzo podobny).

cig dalszy na nastpnej stronie

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

Rozdzia 5.

237

Krok 5.
Nacinij Ctrl+S (Mac OS: Command+S), aby
zapisa zdjcie, a nastpnie Ctrl+W (Mac OS:
Command+W), aby je zamkn. Po zapisaniu
i zamkniciu zdjcia moesz ju klikn ikon
Stop Recording (Zatrzymaj wykonywanie lub
nagrywanie), znajdujc si w lewym dolnym
rogu palety Actions (Zadania). Zadanie
jest ju gotowe. Teraz trzeba przeksztaci
je w droplet, wybierajc polecenie Create
Droplet (Utwrz droplet) z menu File/
Automate (Plik/Automatyzuj).

Krok 6.
Mylisz sobie pewnie teraz: a c to jest
droplet?!. Wyjani to ju za chwil (tak
bdzie znacznie prociej), tymczasem po
prostu skonfiguruj wszystkie opcje w oknie
dialogowym Create Droplet (Utwrz droplet)
w nastpujcy sposb: na samej grze
wspomnianego okna znajduje si przycisk
Choose (Wybierz); kliknij go i wska Pulpit
systemu operacyjnego Twojego komputera
jako docelowe miejsce zapisania dropletu.
Nadaj dropletowi nazw ja nazwaem go
Unsharp Mask, czyli maska wyostrzajca.
Odszukaj sekcj Play (Wykonaj) okna
dialogowego Create Droplet (Utwrz droplet)
i upewnij si, e na licie Action (Zadanie)
widnieje nazwa utworzonego przed chwil
zadania, czyli Luminosity Sharpening (patrz
rysunek). To wszystko pozostae ustawienia
i opcje zgromadzone w tym oknie moesz
z powodzeniem zignorowa. Kliknij przycisk OK.

238

Rozdzia 5.

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

Krok 7.
Na Pulpicie powinna pojawi si nowa
ikona w ksztacie duej strzaki, wskazujcej
nazw dropletu. A teraz obiecane wczeniej
wyjanienia: Jeli przecigniesz plik
z dowolnym zdjciem (na przykad w formacie
JPEG, TIFF czy PSD) ponad ikon dropletu,
to plik ten zostanie automatycznie otwarty
w Photoshopie i poddany dziaaniu zadania
Luminosity Sharpening, ktre zapisae
wczeniej. Przetworzone zdjcie zostanie
zapisane i zamknite (poniewa takie byy
dwie ostatnie operacje zarejestrowane
w ramach zadania). Ponadto istnieje moliwo
wsadowego przetwarzania zdj, polegajca
na hurtowej korekcji caego foldera plikw. To
bardzo wygodna funkcja.

Krok 8.
Droplet na podstawie zadania Luminosity
Sharpening jest ju gotowy, teraz naley w jaki
sposb umieci go w procesie przetwarzania
zdjcia w programie Lightroom. Wybierz
polecenie Export (eksportuj) z menu File (plik),
a gdy na ekranie wywietlone zostanie okno
dialogowe Export (eksportuj), odnajd sekcj
Post-processing (postprocessing) i z listy After
export (po wyeksportowaniu) wybierz polecenie
Go to Export Actions Folder Now (przejd do
foldera z zadaniami eksportowania). (Uwaga:
Wspomniana lista pozwala na wybranie
zadania, ktremu poddane zostan zdjcia
podczas eksportowania, ju po opuszczeniu
programu Lightroom. Za chwile poszerzymy
istniejc list zada, lecz w tym celu musimy
dosta si do foldera, w ktrym przechowywane
s owe zadania. Najszybszy sposb, by to zrobi,
polega wanie na wybraniu wspomnianego
przed chwil polecenia).

cig dalszy na nastpnej stronie

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw

Rozdzia 5.

239

Krok 9.
Po wybraniu polecenia Go to Export Actions
Folder Now (przejd do foldera z zadaniami
eksportowania) na ekranie wywietlone
zostanie okno z zawartoci foldera, w ktrym
znajduj si pliki odpowiadajce za wszystkie
dodatkowe funkcje programu Lightroom
(a wrd nich folder Export Actions, w ktrym
znajduj si zadania wykonywane podczas
eksportowania plikw). Twoje zadanie
polegao bdzie teraz na przecigniciu ikony
dropletu Unsharp Mask z Pulpitu do foldera
Export Actions (jeli caa operacja przebiegnie
poprawnie, to po wywietleniu zawartoci tego foldera powiniene znale w nim
ikon dropletu patrz rysunek). Na pokazanym obok przykadzie, w oknie
foldera widoczna jest te ikona aliasu utworzonego podczas wiczenia Wysyanie
zdj poczt elektroniczn przy uyciu programu Lightroom w rozdziale 4. Tak
czy owak, gdy droplet znajdzie si ju w folderze Export Actions, moesz zamkn
okno dialogowe Export (eksportuj) i sprawdzi, jak sprawdza si opracowany
w trakcie tego wiczenia mechanizm.

Krok 10.
Wybierz zdjcie w programie Lightroom,
ktre chciaby wyeksportowa w formacie
JPEG, a przedtem dodatkowo wyostrzy
w Photoshopie (zanim przelesz je do klienta,
nagrasz na pyt, itp.). Rozwi menu File
(plik) i wybierz polecenie Export (eksportuj).
Gdy na ekranie pojawi si okno dialogowe
Export (eksportuj), wybierz opcj Burn FullSized JPEGs (nagraj pliki JPEG o maksymalnej
wielkoci) z listy Preset (ustawienie) na samej
grze tego okna. Wska docelowy folder
na wyeksportowane zdjcia w sekcji Export
Location (docelowe miejsce eksportowania),
nadaj zdjciu podan nazw i okrel jako
kompresji JPEG. Na koniec, z listy After export
(po wyeksportowaniu) w sekcji Post-processing
(postprocessing) wybierz nazw dropletu
Unsharp Mask (patrz rysunek). Po klikniciu
przycisku Export (eksportuj) zdjcie zostanie
zapisane w formacie JPEG, automatycznie
otwarte w Photoshopie, wyostrzone w trybie
Luminosity (Jasno) zgodnie z zapisanymi
w zadaniu ustawieniami, zapisane i zamknite. Innymi sowy, jest to gotowa
fotografia, ktra tylko czeka na to, by wysa j do klienta lub nagra na pyt CD.
Nieze, prawda?

240

Rozdzia 5.

Nie wszystkie zdjcia s doskonae. Rozwizywanie problemw