You are on page 1of 20

10 projektw w cyfrowej

ciemni fotograficznej
Autor: Marek Grecki
ISBN: 978-83-246-0458-6
Format: A5, stron: 216

Poznaj techniki obrbki zdj


Wykorzystaj filtry i efekty Photoshopa
Usu niedoskonaoci ze zdj
Podkrel walory fotografii
Wykonanie zdjcia aparatem cyfrowym jest dopiero pocztkiem procesu, ktrego
wynikiem jest zapierajca dech w piersiach fotografia. Dziki nieograniczonym
moliwociom cyfrowej obrbki moemy udoskonali zdjcie, usun z niego niepotrzebne
elementy, a take poczy dwa zdjcia w jedno. Jednak efekty specjalne to nie
wszystko moemy take uwypukli to, co chcielimy pokaza na naszej fotografii
i podkreli walory plastyczne zdjcia.
Czytajc ksik 10 projektw w cyfrowej ciemni fotograficznej poznasz praktyczne
zastosowania narzdzi oferowanych przez Photoshopa. Nauczysz si obrabia cyfrowe
zdjcia wydobywajc z nich to, co uwaasz za najpikniejsze. Nie znajdziesz tu opisw
funkcji Photoshopa i znaczenia ich parametrw. Dowiesz si natomiast, w jaki sposb
moesz wpywa za ich pomoc na wygld zdjcia a take rozwiniesz swj warsztat
i wypracujesz wasny styl.
Stwrz cyfrowe arcydziea

Wydawnictwo Helion
ul. Kociuszki 1c
44-100 Gliwice
tel. 032 230 98 63
e-mail: helion@helion.pl

Spis treci

Wstp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pliki z projektami ..........................................................................................9

Projekt I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Opis projektu ................................................................................................12
Narzdzia wykorzystane w projekcie....................................................15
Krok I Zamiatanie ...................................................................................16
Krok II Zwikszenie kontrastu ............................................................18
Krok III Zwikszenie nasycenia kolorw.........................................19
Krok IV Rozmycie fragmentw znajdujcych si
w nieczytelnych wiatach .................................................................. 20
Krok V Poprawka kadrowania ............................................................ 22
Krok VI Zwikszenie kontrastu na bruku ....................................... 23
Krok VII Przyciemnienie dachu ....................................................... 24
Wykonanie ramki ....................................................................................... 26

Projekt II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Opis projektu ............................................................................................... 28
Narzdzia wykorzystywane w projekcie ............................................. 29
Krok I Kadrowanie ................................................................................. 31
Krok II Rozmycie fragmentw twarzy i ta.................................... 32
Krok III Wyostrzenie fragmentw twarzy ...................................... 35
Krok IV Niebieskie oczy ...................................................................... 36
Krok V Przyciemnienie caoci.......................................................... 36
Krok VI Korekta oglnej kolorystyki zdjcia ................................ 37
Krok VII Przyciemnienie ta............................................................... 39
Krok VIII Rozjanienie wybranych fragmentw skry ............. 40

Projekt III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Opis projektu ............................................................................................... 44
Narzdzia wykorzystane w projekcie................................................... 45
Krok I Kadrowanie .................................................................................. 47
Krok II Rozmycie paszczyzn bez szczegw ............................. 48
Krok III Rozjanienie cieni ................................................................. 50
Krok IV Wydobycie koloru ................................................................. 51
Krok V Zwikszenie nasycenia koloru............................................. 52
Krok VI Prostowanie drzwi ................................................................. 53
Krok VII Korekta kontrastu przy drzwiach ................................... 55
Krok VIII Korekty bruku ..................................................................... 56

10 projektw w cyfrowej ciemni fotograficznej

Projekt IV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Opis projektu ............................................................................................... 60
Narzdzia wykorzystane w projekcie................................................... 61
Krok I Usunicie reeksw wietlnych .......................................... 63
Krok II Wyostrzanie .............................................................................. 64
Krok III Zwikszenie kontrastu w dolnej partii zdjcia ............. 65
Krok IV Zmiana nasycenia kolorw ................................................. 67
Krok V Przyciemnienie caoci.......................................................... 67
Krok VI Przyciemnienie grnej partii zdjcia............................... 69
Krok VII Ostatnie poprawki ............................................................... 70

Projekt V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Opis projektu ............................................................................................... 74
Krok I Wyostrzenie wybranych fragmentw zdjcia .................. 76
Krok II Zmiana kolorw ....................................................................... 77
Krok III Podwyszenie kontrastu ...................................................... 80
Krok IV Powikszenie ........................................................................... 81
Krok V Naoenie prolu urzdzenia wyjciowego..................... 84

Projekt VI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Opis projektu ............................................................................................... 88
Narzdzia wykorzystywane w projekcie ............................................. 90
Krok I Usunicie martwych pikseli .................................................. 91
Krok II Wyostrzenie rodkowego fragmentu zdjcia................... 92
Krok III Zwikszenie kontrastu ........................................................ 93
Krok IV Zmiana kolorw ..................................................................... 94
Krok V Punktowe rozjanienie i zwikszenie kontrastu............. 96
Krok VI Zmiana koloru niegu........................................................... 98
Krok VII Przyciemnienie bokw fotograi .................................... 99

Projekt VII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103


Opis projektu ............................................................................................. 104
Narzdzia wykorzystane w projekcie................................................. 106
Krok I Pomys na zdjcie ................................................................... 106
Krok II Plamkowanie nieba ............................................................... 108
Krok III Wyostrzenie drzew ............................................................. 109
Krok IV Rozmycie ostroci w trawach .......................................... 110
Krok V Podwyszenie kontrastu .......................................................113
Krok VI Zmiany kolorystyczne .........................................................115

Spis treci

Projekt VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121


Opis projektu ............................................................................................. 122
Narzdzia zastosowane w projekcie ................................................... 123
Krok I Kadrowanie i inne drobne poprawki ................................. 124
Krok II Zwikszenie nasycenia kolorw ....................................... 125
Krok III Wytracenie ostroci ............................................................ 126
Krok IV Powikszenie i zabiegi kocowe...................................... 129

Projekt IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Opis projektu ............................................................................................. 134
Narzdzia zastosowane w projekcie ................................................... 136
Krok I Plamkowanie i wyczyszczenie zdjcia
z niepotrzebnych szczegw........................................................... 137
Krok II Wyostrzanie ............................................................................ 138
Krok III Zmniejszenie kontrastu, etap I wygaszenie
wiate przy lampie ............................................................................. 138
Krok IV Zmniejszenie kontrastu, etap II rozjanienie
pierwszego planu.................................................................................. 140
Krok V Zmiana kolorw bruku ........................................................ 143
Krok VI Zmiana nasycenia kolorw ............................................... 144

Projekt X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Opis projektu ............................................................................................. 148
Narzdzia zastosowane w projekcie ................................................... 149
Krok I Ustalanie kadru i kosmetyka ............................................... 150
Krok II Zwikszenie kontrastu ......................................................... 152
Krok III Zmiana nasycenia kolorw ............................................... 153
Krok IV Poprawki na niebie .............................................................. 154
Krok V Przyciemnienie pierwszego planu i zarysu gr ........... 157
Krok VI Wzbogacenie planu pierwszego ...................................... 158

Narzdziownia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Okna robocze w programie Photoshop ............................................. 161
Menu ..................................................................................................... 162
Otwieranie i zapisywanie ............................................................... 163
Ustawienia programu Photoshop ................................................. 163
Paleta narzdzi ................................................................................... 164
Domylne ustawienie okien roboczych ...................................... 165
Okno historii ...................................................................................... 165

10 projektw w cyfrowej ciemni fotograficznej

Dziaanie warstw i warstw dopasowania .......................................... 166


Maskowanie efektw uzyskiwanych na kolejnych
warstwach dopasowania lub poprzez zastosowanie
polecenia bd ltra ............................................................................ 171
Polecenie Curves....................................................................................... 177
Ustalenie kierunku zmian kolorystycznych
zasady oglne ............................................................................ 179
Wybr koloru docelowego poprzez okno Color Pickier ........ 180
Wybr koloru docelowego poprzez okno z prbkami
kolorw ............................................................................................ 182
Wprowadzenie zmiany kolorystycznej ....................................... 183
Polecenie Levels ........................................................................................ 185
Polecenie Hue/Saturation...................................................................... 188
Filtr Gaussian Blur .................................................................................. 191
Filtr Unsharp Mask ................................................................................. 192
Filtr Add Noise ......................................................................................... 195
Narzdzie Clone ....................................................................................... 196
Prole kolorw .......................................................................................... 198
Transformacja perspektywy .................................................................201
Wykonywanie ramek ...............................................................................205
Deniowanie akcji ............................................................................206
Uyteczne skrty ......................................................................................207

Skorowidz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Projekt III

44

10 projektw w cyfrowej ciemni fotograficznej

Opis projektu
Kolejny projekt potraktujemy jako wiczenie warsztatowe, ktre ma doprowadzi do powstania technicznie udanego zdjcia. Przy okazji postaramy si zwerykowa pewne pomysy na to, jakimi rodkami mona wzbogaci fotogra, przeobraajc j ze zwykego ujcia w miy
dla oka obrazek, na ktrym mona nieco duej zatrzyma wzrok.
Tak jak w poprzedniej pracy, wane jest, aby zmiany dokonywane
na zdjciu nie sprawiay wraenia czego nienaturalnego, ale wydaway si efektami uzyskanymi w trakcie fotografowania.
Eksperyment bdzie dotyczy przede wszystkim zabawy z ostroci i jej rozmywaniem na wybranych fragmentach zdjcia. Brzmi to
moe troch miesznie, ale zobaczycie sami, e podejcie takie moe
da ciekawe rezultaty. Fotografuj aparatem cyfrowym, ktry na dodatek nie ma najwikszej matrycy, wic czsto spotykam si z ograniczeniem wynikajcym ze sabej rozdzielczoci.
Problem jest nastpujcy. Mamy zdjcie, ktre wydaje si prawidowe, wykonane z dobr rozdzielczoci. Jeli jednak chcemy zrobi
z niego nieco wiksze powikszenie, okazuje si, e cay obraz rozsypuje si, gubi si szczegy, kolory staj si nieprzyjemne, sowem
od razu wida, e mamy do czynienia z fotogra cyfrow.
Stajemy wtedy bezbronni przed cian bariery sprztowej i technologicznej. Nie pomaga precyzyjne ustawianie ostroci, czuo
matrycy ustawiona na najmniejsz warto a format zapisu na RAW.
Niewiele daje te stosowanie najlepszych obiektyww, przymykanie
ich przysony czy fotografowanie ze statywu. Zrobione zdjcie nie
ma wystarczajcej rozdzielczoci i ju. Jeli kto z was mia kiedy
takie same problemy, to witam w klubie.
Jak temu zaradzi, jeeli nie moemy pozwoli sobie na kupno aparatu z lepsz matryc a nie bawi nas fotografowanie analogowe na
rednich lub duych formatach? W takich beznadziejnych sytuacjach
z pomoc przychodz narzdzia korygujce, jakie s do wykorzystania w ciemni cyfrowej. Nie jest oczywicie regu, e omawiany niej
sposb da dobre rezultaty w kadej sytuacji i na kadym zdjciu, ale
myl, e na pewno warto go czasami wyprbowa.
Pomys polega na tym, aby z premedytacj spowodowa rozmycie
wybranych partii fotograi. Nie powinny by to rzecz jasna te frag-

Projekt III

menty, ktre s dla jej odbioru decydujce. Zamiast walczy z niedoskona materi, nie bdziemy prbowali jej poprawia poprzez jakie
zabiegi wyostrzajce, ale pjdziemy w drug stron, ktra pozornie
moe doprowadzi tylko do pogorszenia, a w efekcie moe da nadspodziewanie dobre wyniki. Dzieje si tak, poniewa rozmycie powoduje urednienie, czyli uporzdkowanie ssiadujcych ze sob na
zdjciu pikseli. Ten ad moe dalej korzystnie wpyn na poprawienie faktury fotografowanych obiektw oraz sposobu, w jaki zostan
oddane ich kolory. Rozmyte fragmenty fotograi wprowadzaj do
niej troch wicej porzdku, poniewa niejako ukrywaj jej niedoskonaoci, wynikajce z braku rozdzielczoci czy te ostroci.
W omawianym projekcie spowodujemy mniejsz wyrazisto
szczegw tam, gdzie ich moe nie by poprzez delikatne rozmycie tych partii fotograi. Zobaczymy te, jak korzystnie zabieg ten
wpynie na oddanie popkanej faktury ciany kamienicy, bruku oraz
uspokoi ca kompozycj.

Narzdzia wykorzystane w projekcie


Aby przeledzi kolejne kroki obrbki fotograi opracowywanej
w tym projekcie, musisz oprcz poznanych ju wczeniej tematw
wiedzie:
jak dziaaj warstwy dopasowania;
jak wykona maskowanie efektw uzyskiwanych na kolejnych
warstwach dopasowania lub poprzez zastosowanie polecenia
lub ltra;
jak dziaa polecenie Curves (Krzywe);
jak zastosowa ltry Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie)
oraz Unsharp Mask (Maska wyostrzajca);
jak dziaaj narzdzia Crop (Kadrowanie) oraz Clone (Stempel).
Powiniene take uzupeni swoj wiedz o to, w jaki sposb wykona transformacj perspektywy Transform/Perspective (Przekszta/
Perspektywa). Jest to bardzo przydatne narzdzie, zwaszcza przy obrbce zdj, w ktrych pojawiaj si elementy architektury. Zamiast
wydawa powane kwoty na specjalne obiektywy, ktre pozwalaj na
korygowanie obrazw walcych si cian, moemy to samo wykona
w swojej ciemni cyfrowej.

45

46

10 projektw w cyfrowej ciemni fotograficznej

Parametry wykonania zdjcia s nastpujce:


ISO 100, przysona 4,5, czas 1/90, zdjcie wykonano zoomem
szerokoktnym o ogniskowej 53 mm. Zdjcie nawietlono na cienie.
Wymiary pracy przygotowanej do nawietlenia w rozdzielczoci 200
dpi to 3635 cm. Nazwa pliku z projektem to Projekt IIIa.tif (kroki II
do V) oraz Projekt IIIb.tif (VI do VII).
Oryginalnie zdjcie wyglda nastpujco:

Jedyn zalet oryginau jest to, e jest on ostry i poprawnie nawietlony. Nie jest to wiele jak na pocztek, ale poprawiajc kompozycj,
kontrast oraz kolory, no i oczywicie testujc pomys z rozmywaniem
wybranych obszarw fotograi, dostaniemy na kocu znacznie lepszy
efekt. Nie ma zatem co marudzi, tylko zabierajmy si szybko do pracy.

Projekt III

KROK I
Kadrowanie
Tym razem znowu zaczynamy od kadrowania. Wyglda na to, e nie
potra kadrowa, poniewa kade omawiane tu zdjcie wymaga skorygowania. Na razie nie mam nic na swoj obron, no moe poza tym,
e wszystkie wybierane do tej pory formaty byy kwadratami lub
byy zblione do kwadratu, a jak wiadomo, matryce w aparatach cyfrowych maj pki co zupenie inne proporcje. W dalszej czci przy
wyborze kolejnych projektw zaczn si rehabilitowa i wybior taki,
ktry bdzie wykonywany z caej klatki.
Kadrowanie przeprowadzimy za pomoc narzdzia Crop
dostpnego na palecie narzdzi. To, co spodobao mi si na zdjciu oryginalnym, to ukad, jaki tworzyy drzwi oraz okno z padajcym z otwartego lufcika cieniem. eby otrzyma harmonijny kadr, trzeba tylko przyci zdjcie, tak eby jak najmniej poza tymi elementami byo
widoczne i pozostawi wok nich tyle miejsca, ile si zmieci bez
wprowadzania kolejnych elementw.

47

48

10 projektw w cyfrowej ciemni fotograficznej

KROK II
Rozmycie paszczyzn bez szczegw
Kwestia kompozycji zostaa uporzdkowana, zatem przechodzimy
do najwaniejszego i jednoczenie najbardziej czasochonnego kroku w caym projekcie. Bdziemy rozmywa to, co nie musi by ostre.
W tym celu tworzymy now warstw poprzez kopi warstwy Background (To) i stosujemy na niej ltr Gaussian Blur (Rozmycie gaussowskie). Parametr rozmycia Radius (Promie) ustawiamy na warto
1. Po zastosowaniu ltra rozmyo nam si rwno cae zdjcie. Teraz
na warstw nakadamy bia mask. Wykonujemy to, klikajc ikon
na palecie warstw. W dalszej kolejnoci rozpoczynamy
maski
ukrywanie ukrywanie efektu rozmycia wszdzie tam, gdzie jest on
niepodany. Po zmianie narzdzia na pdzel i ustawieniu jego koloru na czarny, moemy przystpi do namalowania naszego obrazka
na nowo. Specjalnie uyem takiego sformuowania, poniewa to, co
bdziemy zaraz robi, bardzo bdzie zblione do malowania.
Operujc pdzlem, spowodujemy przykrycie dziaania ltra.
W czasie pracy trzeba pamita, e przy trudniejszych fragmentach, tam gdzie musimy dziaa bardziej precyzyjnie, uywamy
mniejszych kocwek pdzla i powikszamy w nawigatorze obrazek. Jeli w danej chwili pracujemy na duym zblieniu i chcemy
przej do czci fotograi, ktra nie mieci si na ekranie, moemy to zrobi, nie zmieniajc narzdzia, poprzez wcinicie klawisza spacji. Spowoduje to, e wskanik myszy przyjmie ksztat rczki i wwczas, trzymajc wcinity lewy przycisk myszy, jej ruchy
bd powodowa przesuwanie naszej fotograi w oknie.
Dla lepszego efektu trzeba bdzie rnicowa stopie dziaania
ltra, zatem w czasie malowania bdziemy posugiwa si rnymi wartociami krycia pdzla. Tam, gdzie zdjcie musi by ostre,
bdzie to warto krycia pdzla (Opacity) rwna 100%. Tam, gdzie
bdziemy chcieli uzyska efekt lekkiego rozmycia, zmniejszymy
warto Opacity nawet do 10%.

Projekt III

Oznacza to, e na te fragmenty fotograi rozmycie zostanie naniesione jedynie w 10%. W przypadku pomyki ratujemy si, zmieniajc
kolor pdzla na biay. Po zakoczeniu tego etapu maska powinna wyglda mniej wicej w taki sposb, jak pokazane jest to poniej.

Mask w PS mona obejrze, klikajc jej ikon na palecie warstw


z wcinitym klawiszem Alt. Maska jest jedynie czarno-biaym
obrazkiem. W tym przypadku, jak pamitamy, jest to biaa maska.
Tam, gdzie znajduj si czarne powierzchnie, zasaniaj one cakowicie to, co znajduje si na danej warstwie, czyli w naszym przypadku efekt dziaania ltra Gaussian Blur. Te fragmenty zdjcia pozostaj
zatem ostre.
Dalej widzimy obszary o rnym stopniu szaroci. Powstay one
poprzez modykowanie parametru Opacity (Krycie) dla pdzla. Im kolor danego obszaru jest ciemniejszy, tym wartoci Opacity zbliay si
bardziej do 100%. Wszdzie tam, gdzie szary zaczyna by mniej intensywny, warto krycia pdzla bya zmniejszana. Powodowao to, e
efekt rozmycia naniesiony na warstw jest wtedy bardziej wyrany.

49

50

10 projektw w cyfrowej ciemni fotograficznej

Po wykonaniu maskowania, nasza fotograa na pierwszy rzut oka


niewiele si zmienia, a wprowadzony efekt wida dopiero po powikszeniu zdjcia.

Fragment z prawej zawiera w sobie mniej szczegw, jest jakby


wygadzony i bdzie lepiej pasowa do caoci kompozycji fotograi,
ktra jest spokojna i zrwnowaona. Jeszcze lepiej bdzie to wida po
wykonaniu operacji zwikszenia kontrastu i zwikszeniu nasycenia
kolorw, czym si zaraz zajmiemy.

KROK III
Rozjanienie cieni
W tym kroku za pomoc polecenia Curves
(Krzywe) doprowadzimy do lekkiego rozjanienia cieni na grze i dole zdjcia oraz
przy drzwiach po lewej stronie. Chodzi o to,
aby wykonujc dalsze operacje, nie utraci szczegw w tych fragmentach zdjcia.
Gdybymy tego zabiegu nie wykonali, ostatecznie dostalibymy czarne gbokie cienie,
co wydao mi si mniej interesujce.
Jest to zabieg raczej kosmetyczny i zrobimy go szybko na nowej warstwie dopasowania dla polecenia Curves, z uyciem maskowania poprzez czarn mask.
W zacienionych miejscach, malujc na
biao, odkryjemy dziaanie wykonanego polecenia. Na ilustracjach obok wida,
w jaki sposb ustawiono parametry polecenia oraz jak wyglda maska warstwy.

Projekt III

KROK IV
Wydobycie koloru
Nasze zdjcie wyglda mdawo. Zaraz troch nad tym popracujemy
i oywimy je poleceniem Levels. Jednoczenie z poprawieniem kontrastu doprowadzimy rwnie do pogbienia kolorw.
Operacj t wykonamy na nowej warstwie dopasowania dla polecenia Levels (Poziomy).

Jak wida, oprcz zwikszenia intensywnoci wiate i ceni, wykonano take przyciemnienie fotograi. W tym momencie zgubilimy
zbyt wiele szczegw drzwi, zatem zastosowaem bia mask. Pomalowanie jej na czarno przywrcio szczegy tam, gdzie chcielimy je zachowa. Po tym zabiegu wejcie do kamienicy prezentuje si
znacznie korzystniej, przestaje by pask, ciemn dziur i odsaniajc nieco szczegw, moe bardziej zainteresowa widza.

51

52

10 projektw w cyfrowej ciemni fotograficznej

KROK V
Zwikszenie nasycenia koloru
Co prawda, po ostatniej operacji kolory nam si poprawiy, ale nie
s jeszcze dostatecznie intensywne. Zaraz poprawimy to poleceniem
Hue/Saturation (Barwa/Nasycienie). Nie zamierzamy zmieni oglnej
kolorystyki zdjcia, chodzi nam jedynie o zwikszenie nasycenia
kolorw, zatem posuymy si jedynie parametrem Saturation (Nasycenie) i ustawimy go na warto +25. Operacja ta jak i wszystkie
poprzednie zostanie przeprowadzona na nowej warstwie dopasowania dla polecenia. W tym przypadku nie bdziemy uywali maski,
poniewa do dziaania polecenia nie ma zastrzee i moe ono zosta
naniesione na ca fotogra.

W obecnej formie zdjcie jest ju prawie gotowe. Kiedy w czasie


opracowywania projektu doszedem do tego miejsca, przerwaem
prac, uznajc, e jest on zakoczony. Kiedy jednak nastpnego dnia
otworzyem go na nowo, okazao si, e s jeszcze pewne niedorbki.
Zobaczyem je dopiero, ogldajc zdjcie ponownie.

Projekt III

Co gorsza, okazao si, e ich wprowadzenie oznaczao konieczno


poczenia wszystkich utworzonych do tej pory warstw. Powd, dla
ktrego naleao poczy warstwy, lea w drzwiach. Kiedy przyjrzaem im si bliej, okazao si, e s pochylone lekko w lew stron. Skorygowa to mona jedynie poleceniem transformacji, a do jego
wykonania trzeba niestety poczy istniejce warstwy.
C zrobi, nie byo innej rady. Musiaem wykona kopi projektu
pod inn nazw (Projekt IIIb.tif) i po otwarciu go wykona polecenie
Layer/Flatten Image (Warstwa/Spaszczenie obrazka). Po jego zastosowaniu wszystkie istniejce warstwy wraz z maskami zostay poczone
z warstw Background (To).

KROK VI
Prostowanie drzwi
Jeszcze zanim zabraem si za prostowanie drzwi, powikszyem
w nawigatorze zdjcie do 100% i uwanie przejrzaem centymetr po
centymetrze, czy wszystko jest w porzdku i czy nie spotkaj mnie
pniej adne nowe niespodzianki.
Aby wyprostowa drzwi, bdziemy wykonywa nastpujce kroki.
Po pierwsze, zmieniamy narzdzie na Rectangular Marquee (Zaznaczenie
prostoktne)
na palecie narzdzi. Pozwoli nam to na zaznaczenie
tego obszaru drzwi, ktry bdziemy prostowa.
Zaznaczamy tylko ten fragment, ktry bdzie prostowany. Wanym
jest, aby o ile jest to moliwe, zaznaczenie nie przecinao adnych wyranych linii, ktre po operacji transformacji zostayby przeamane.
W dalszej kolejnoci wykonujemy polecenie Edit/Transform/Perspective (Edycja/Przekszta/Perspektywa). W tym momencie na liniach
zaznaczenia pojawiaj si mae kwadraciki, co oznacza, e moemy
wykona transformacj. Drzwi s przechylone w lew stron, zatem
bdziemy je prostowali w praw stron, w taki sposb, e ich podstawa pozostanie niezmieniona. W tym celu ustawiamy wskanik myszy nad kwadracikiem w rodku grnego brzegu zaznaczenia. Kiedy
obok wskanika pojawi si mae strzaki, wciskamy przycisk myszy
i przesuwamy wskanik w praw stron.

53

54

10 projektw w cyfrowej ciemni fotograficznej

Widzimy wtedy, jak drzwi zaczynaj poda za ladem wskanika.


Przesuwamy je o tyle, aby nie sprawiay ju wraenia, e s pochylone w lewo. Kiedy zostan ustawione
w nowym pooeniu, akceptujemy
wykonanie polecenia klawiszem Enter. Na ilustracji obok wida stan po
zaakceptowaniu polecenia transformacji. Aby uatwi sobie okrelenie,
jak mocno naley przesun drzwi,
aby je wyprostowa, moemy posuy si liniami pomocniczymi (Guides). Linia taka jest widoczna na ilustracji obok.
Ustawienie linii pomocniczej wykonuje si przed rozpoczciem transformacji, cho mona to take uczyni w trakcie wykonywania polecenia.
Przy wczonym wywietlaniu linijek
View/Rulers (Poka/Linijki) ustawiamy
wskanik myszy na pasku linijki na
skraju okna. Now lini pomocnicz tworzymy w taki sposb, e wciskamy lewy przycisk myszy i przecigamy j na opracowywane zdjcie.
Linia pomocnicza pojawia si na ekranie. Zwolnienie przycisku myszy
powoduje jej zakotwiczenie. Jeli chcemy j przesun w inne miejsce,
musimy zmieni narzdzie na Move (Przesu)
. Kiedy ustawimy si
na linii, zmiana wygldu wskanika oznacza, e moemy przystpi do
jej przesunicia. Teraz, po wciniciu lewego przycisku myszy, moemy j ustawi w nowym miejscu. Kiedy po zakoczonej transformacji
staje si ona niepotrzebna, usuwamy j, przecigajc z powrotem na
pasek linijki.
Wida, e po wykonaniu transformacji po lewej stronie wyprostowanych ju drzwi pojawi si czarny klin, efekt uboczny wykonanego
polecenia. Zlikwidujemy go, klonujc w te czarne miejsce fragmenty
zdjcia, ktre do niego przylegaj. W tym celu zmieniamy narzdzie
na Clone (Stempel)
.

Projekt III

rednic klonowania dobieramy tak, eby ca operacj mona byo


prowadzi precyzyjnie. Wskazane jest take zblienie obszaru, ktry
bdziemy uzupenia. Klonujemy w taki sposb, aby po jego zakoczeniu uzupeniane miejsca nie odrniay si od innych ssiadujcych z nimi. W czasie klonowania bdzie trzeba zmienia rednic narzdzia, wic pamitajmy, e najwygodniej robi si to klawiszami [].
W czasie klonowania usuniemy take ze zdjcia uchwyt na agi,
ktry znajduje si z prawej strony drzwi oraz kratk wentylacyjn
pod oknem. Chodzi o to, aby na fotograi byo jak najmniej niepotrzebnych szczegw.

KROK VII
Korekta kontrastu przy drzwiach
Wychodzimy na ostatni prost. Do poprawy zostay ju tylko dwa
elementy. Pierwszym z nich s drzwi skryte w wiatocieniu.
Chodzi o zwikszenie kontrastu na
tym fragmencie, ktry jest widoczny
w wiatach. Obecnie s one troch za
bardzo mde i niewyrane.
Wykonamy to poprzez warstw dopasowania dla polecenia Curves (Krzywe). Przy uyciu tego polecenia zwikszymy kontrast poprzez tak modykacj krzywej, aby bardzo mocno podbi wiata i pogbi cienie.
W tym celu na krzywej RGB zaznaczamy punkt w okolicach redniego
waloru, po czym dokadamy obok niego dwa punkty: jeden dla wiate,
drugi dla cieni. Po ustaleniu trzech punktw, walor redni wystpujcy
na drzwiach mamy porodku, nad nim jest zaznaczony punkt okrelajcy wiata, a pod nim punkt wyznaczajcy cienie.
Modykacj krzywej wykonujemy w taki sposb, e punkt dla
wiate przesuwamy do gry, aby je rozjani, natomiast punkt dla
cieni przesuwamy w d, aby je pogbi. Punktu rodkowego nie
zmieniamy.

55

56

10 projektw w cyfrowej ciemni fotograficznej

Po tym zabiegu nakadamy oczywicie na warstw czarn mask.


Nie chcemy przecie zmieni kontrastu na caej fotograi, a jedynie
na fragmencie drzwi.
W dalszej kolejnoci, po przeczeniu narzdzia na pdzel i ustawieniu koloru malowania na biay, rozpoczniemy odkrywanie dziaania polecenia na obszarze, ktry nas interesuje.
Efekt przed i po wykonaniu polecenia zosta pokazany na poniszej
ilustracji.

KROK VIII
Korekty bruku
W ostatnim kroku zajmiemy si zmniejszeniem nasycenia kolorw
bruku, ktry wydaje si za bardzo kolorowy. Do zmniejszenia nasycenia kolorw uyjemy polecenia Hue/Saturation (Barwa/Nasycenie).
Korekta bdzie dotyczya tylko tej czci, gdzie wystpuje bruk, zatem operacj przeprowadzimy na nowej warstwie dopasowania dla
polecenia Hue/Saturation.
Nastpnie uyjemy czarnej maski, ktra pozwoli nam odkry efekt
polecenia tylko na wybranym fragmencie zdjcia. Parametry polecenia ustawiamy w taki sposb, eby suwak Saturation (Nasycenie) zosta
ustawiony na warto 40. Po wykonaniu tej operacji nasza fotograa
jest ju gotowa. Na sam koniec, wedle uznania, moemy lub nie doda
ramk.

Projekt III

Poniej jako efekt kocowy zaprezentowana jest wersja z ramk.

57